Handleiding voor het opstellen van je Succeskompas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het opstellen van je Succeskompas"

Transcriptie

1 Handleiding voor het opstellen van je Succeskompas Richting geven aan je leven en werk

2 Persoonlijk Succeskompas 2/17 Inleiding Dit document is een handleiding voor het opstellen van je Succeskompas, waarmee je richting kunt geven aan je leven en werk door keuzes te maken die passen bij wie je echt bent. Deze handleiding hoort bij het boek Succeskompas, richting geven aan je leven en werk. Het beschrijft op een heldere manier de essentie van ons bestaan, hoe dit werkt en wat je er in de praktijk mee kunt doen, welke evolutie mensen en organisaties doormaken en hoe met deze inzichten richting kan worden gegeven aan duurzaam succes voor mensen en organisaties. ISBN: , 288 pag., prijs 24,50 Koop bij Bol.com Het leven heeft voor ieder mens een andere betekenis; er zijn andere dingen die het leven zinvol maken, die hem energie geven en die zijn passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel. Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten meegekregen. Werken met die talenten geeft energie en plezier en de tijd vliegt voorbij. Andere dingen die daar niet op afgestemd zijn kosten juist energie en gaan moeizaam (de tijd kruipt voorbij). Talenten zijn jouw gereedschappen om je levensdoel vorm te geven. Ten slotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Bepaalde activiteiten spreken een persoon juist daarom aan en andere totaal niet. Het kleurt ook de manier waarop iemand iets doet. Voor een zinvol, succesvol, gelukkig en gezond leven is het belangrijk dat men met zijn talenten invulling geeft aan zijn levensdoel. Op welke manier men daar invulling aan geeft noemen we iemands missie. Bij uitvoering van die missie worden zijn waarden als vanzelf uitgedragen. Deze vier elementen (levensdoel, missie, talenten en waarden) vormen samen jouw kompas waarop je moet varen. Wij noemen dit daarom het SuccesKompas TM. Naarmate je meer zelfinzicht krijgt zul je je meer bewust zijn hoe jouw Succeskompas is afgesteld en hoe je dat kunt gebruiken. Het Succeskompas is dus ook niet een statisch gegeven, maar een hulpmiddel om in het Nu jouw weg te kunnen bepalen. Voor organisaties geldt overigens ook dat de essentie ervan wordt weergegeven door het Succeskompas. Alleen als het succeskompas van de medewerker en de organisatie dezelfde richting aanwijzen is sprake van een duurzaam succesvolle situatie voor beiden.

3 Persoonlijk Succeskompas 3/17 Stappenplan voor het opstellen van je Succeskompas. Geef bij elk element van het Succeskompas (doel, talenten, waarden en missie) antwoord op de gestelde vragen en voer de beschreven opdrachten uit. Deze leiden je naar de essentie van elk element. Vul hiermee tenslotte het laatste vel in. Tips: 1. Neem rust bij het invullen en laat de vragen rustig tot je doordringen alvorens te antwoorden. Leg het nog eens weg, laat het bezinken en vul het later aan. Als het op het eerste gezicht niet mocht lukken, maak dan een wandeling (bij voorkeur in de natuur). 2. Gebruik in je formulering de tegenwoordige tijd en begin met Ik. Hierdoor kan je het beste voelen wat je opschrijft. 3. Formuleer kort en bondig en gebruik geen vage termen als gelukkig en tevreden. 4. Bij het beantwoorden van de vragen blijf vooral voelen. Voel het verschil tussen de antwoorden. 5. Wees oprecht in je antwoorden; laat het traditionele calvinistische patroon van bescheidenheid achterwege, maar overdrijf ook niet. Besteed aandacht aan je gevoel. Als je antwoorden goed voelen, dan is het waar voor jou. 6. Bedenk dat de antwoorden richting moeten geven aan je keuze voor een baan, dus spits de antwoorden ook toe op een zakelijke omgeving. Hierna worden bij de verschillende elementen van het Succeskompas vanuit verschillende invalshoeken diverse vragen gesteld om hier invulling aan te geven. Je hoeft niet overal in detail op te antwoorden en per element niet alle vragen te beantwoorden. Kijk welke vragen bij jou resoneren en antwoorden bij je oproepen. Soms kan het zinvol zijn eerst met het onderdeel Waarden te beginnen. Door na te denken over de waarden die voor jou echt belangrijk zijn richt je je aandacht als vanzelf meer op je kern. De website geeft inspiratie, voorbeelden en ervaringen die je kunnen helpen bij het opstellen van je eigen Succeskompas.

4 Persoonlijk Succeskompas 4/17 1. Doel Jouw levensdoel kun je ook benoemen als essentie, bestemming, betekenis, roeping. Voor sommige mensen is het heel duidelijk en voor anderen is het een proces dat zich ontvouwt door leven en werken. Wees niet verbaasd als het zich ook bij jou in de loop van de tijd nog verder ontwikkelt. Het antwoord vind je met de basisvragen: Wie ben ik?, Waarom ben ik hier? Wat is mijn reden van bestaan? Opdracht 1. Levensdoel vinden via bijzondere situaties Je levendoel gaat altijd om het opdoen van specifieke ervaringen en hierdoor kunnen leren/groeien/ontwikkelen. Die ervaringen komen in je leven door: Persoonlijkheids-eigenschappen Je lichamelijke eigenschappen en aangeboren persoonlijkheidskenmerken, zoals je talenten. Conditionering Als gevolg van je geboortesituatie (ouders, familie en fysieke omgeving): de cultuur, het sociale milieu, de status, de waarden en de interesses. Levenssituaties op je pad De situaties waar je in komt motiveren of inspireren je om bepaalde aspecten van jezelf te ontwikkelen. Niets is toeval! Alles draagt bij aan jouw ontwikkeling en het ervaren van jouw levendoel. Je kunt daarom de volgende oefening doen. Probeer daarbij antwoord te geven vanuit het perspectief van je Zelf, de essentie van wie je bent en bedenk dat: - Voor je Zelf draait alles om het ervaren van een gevoel, niet de fysieke omstandigheid - Voor je Zelf staat leren centraal, niet materieel presteren - Je Zelf kent geen goed/fout, alleen wel/niet jezelf Zijn - Je Zelf leeft in eenheid, dus heeft een fundamenteel verlangen tot dienstbaarheid Stap 1: Levenssituaties Stel vast welke toevallige gebeurtenissen, kenmerken van je ouders/familie, herhaalde ervaringen, obstakels en kwelgeesten een belangrijke of zelfs bepalende rol hebben gespeeld in het verloop van jouw leven. Stap 2: Ervaringen Stel van elk van die situaties vast welke ervaringen dit jou bracht. Stap 3: Leren/ontwikkelen

5 Persoonlijk Succeskompas 5/17 Die ervaringen motiveerde of inspireerden je om iets te leren of iets in jezelf te ontwikkelen. Schrijf op wat dit is, dit is een indicatie waar je leven om draait en brengt je bij je levensdoel. Voorbeeld: Situaties: dominante ouders, telkens slachtoffer van mensen die hun hart niet volgen Ervaring: onvrijheid, niet jezelf zijn, altijd kiezen vanuit ratio/hoofd, nooit gevoel/hart Leren: gevoel en eigen kracht ontwikkelen en van hieruit keuzes maken Overige reflectievragen die je bij je levensdoel kunnen brengen zijn: Wat doe ik met bezieling en passie, wat geeft mij energie, inspiratie en een goed gevoel, wat gaat als vanzelf? Welk 'paleis' wil ik bouwen? (Denk aan het verhaal van de steenhouwers. Op de vraag wat ze deden antwoordden ze: Ik hak stenen, heel zwaar, Ik verdien geld voor mijn familie en ik werk aan de bouw van een paleis. De laatste had de meeste voldoening in zijn werk.) Wat is mijn betekenis op deze wereld? - in dit leven - in dit beroep - in deze baan? Wie of wat inspireert mij? Wat is voor mij de zin van het leven (wat vind ik zinvol)? Waarom is dit belangrijk voor mij? Welke vijf dingen wil ik gedaan hebben in dit leven (big Five for Life)?

6 Persoonlijk Succeskompas 6/17 2. Talenten Jouw talenten bepalen waarmee je anderen van dienst kunt zijn en invulling geeft aan jouw levensdoel. Benoem spontaan minimaal vijf talenten. Maak een volzin als je het op die manier prettiger vind. Enkele vragen om de talenten naar boven te halen: Wat deed ik in mijn jeugd graag? Welke vaardigheid had ik relatief snel onder de knie? Bij welke activiteit voel ik enthousiasme en passie? Bij welke activiteit kom ik in flow? Welke activiteit geeft mij energie? Welke kost energie? Wat zijn bij deze activiteiten mijn unieke vaardigheden en talenten? Hoe voel(de) ik me als ik een piek-ervaring (van innerlijk geluk) heb? Bij welke activiteiten krijg ik dat? Wat zijn mijn beste eigenschappen die ik in mijn persoonlijke relaties gebruik? En welke persoonlijke eigenschappen had ik liever niet? Wat is mijn bijdrage (in bedrijf/ familie/ omgeving)? Wat is mijn grootste prestatie tot nu toe? Wat zou ik doen als ik geld in overvloed beschikbaar had? Hoewel je gedrag (aangeleerd) niet alleen bepaald wordt door je talent (aangeboren) kan dit wel een indicatie en een completer beeld geven. Geef dan antwoord op: Wat is mijn voorkeursgedrag? (Ben ik primair een denker, voeler, willer of doener? Bepaal je persoonlijkheid aan de hand van één van deze modellen: Kernkwaliteiten, MBTI, Belbin-teamrol. Kijk eventueel op deze pagina over persoonlijkheidsmodellen voor hulpmiddelen hierbij) Welke van de onderstaande talentthema s zijn op jou van toepassing?

7 Persoonlijk Succeskompas 7/17 Talentthema s Aanmoediging Aanpassingsvermogen Actiegerichtheid Analytisch Behoedzaamheid Communicatie Competitie Contextueel (historisch besef) Discipline Empathie Focus Harmonie Hersteldrang (probleemoplossend vermogen) Ideeënvorming Individualisering (individuele kwaliteiten zien) Innemendheid Input (verzamelaar) Intellect Leergierigheid Maximalisering (perfectionisme) Onpartijdigheid Organisatievermogen Overtuiging Positivisme Prestatiegerichtheid Relatievorming Saamhorigheid Significantie (je willen onderscheiden) Strategisch inzicht Sturingskracht (leiderschap) Toekomstgerichtheid Verantwoordelijkheidsbesef Verbondenheid Zelfverzekerdheid De volgende opdracht geeft een gestructureerde aanpak om je talenten te benoemen. Opdracht 2. Talenten opsporen via jouw eigenschappen Je eigenschappen zijn niet je talenten, want ze kunnen ook aangeleerd zijn en dat kan met talenten niet. Die kun je alleen meer of minder ontwikkelen. Je talenten kunnen wel resulteren in bepaalde eigenschappen. Zo kunnen je eigenschappen wel een indicatie zijn voor je talenten. Stap 1: Onderstreep in onderstaande tabel de eigenschappen die erg op je van toepassing zijn Aanvallend Hartelijk Tiranniek Accuraat Hulpvaardig Toekomstgericht Actief Humoristisch Trendsettend Adviserend IJdel Trots Afstandelijk Impulsief Uitdagend Afwachtend Informeel vasthoudend Ambitieus Initiatiefrijk Veeleisend Analytisch Innovatief Veelzijdig Angstig Inspirerend Verantwoordelijk Arrogant Integer Vergevingsgezind Artistiek Intolerant Verlegen Assertief Introvert Vernieuwingsgericht

8 Persoonlijk Succeskompas 8/17 Attent Kalm Visionair Autoritair Kwetsbaar Voorzichtig Beheerst leergierig Vriendelijk Belangstellend Loyaal Vrijgevochten Beleefd Mannelijk Vrolijk Bescheiden Moedig Vrouwelijk Beschermend Motiverend Wantrouwend Besluitvaardig Naief Zachtmoedig Bespionerend nederig Zakelijk Betrokken Nonchalant Zelfstandig Bevlogen/gepassioneerd Nuchter Zelfverzekerd Brutaal Omgevingsbewust Zorgvuldig Charmant Onafhankelijk Aanpassingsvermogen Communicatief Onbaatzuchtig Anticiperen Controlerend Onderdanig Beïnvloeden Creatief Ondernemend Coachen Cynisch Onderzoekend Commercieel inzicht Defensief Onverstoorbaar Conflict hanteren Degelijk Openhartig Delegeren Dienstbaar Opgewekt Discussiëren Diplomatiek Oplossingsgericht Diversiteit hanteren Direct Opofferingsgezind Doorzettingsvermogen Directief Opportunistisch Eigen werk organiseren Doelgericht Optimistisch Feedback geven Dogmatisch Overtuigend Feedback ontvangen Dominant Planmatig Focussen Doortastend Praktisch Inlevingsvermogen Dwingend Proactief Leidinggeven Dynamisch Productief Luisteren Eigenwijs Provocatief Mondeling communiceren Empathisch Rationeel Motiveren Energiek Realistisch Netwerken Enthousiast Rebels Objectief waarnemen Evenwichtig Respectvol Omgaan met agressie Excentriek Resultaatgericht Omgaan met andere mensen Extravert Sensitief Omgaan met macht Fanatiek Sentimenteel Omgaan met weerstand Filosofisch Sexy Omgaan met werkdruk Flexibel Sfeergevoelig Onderhandelen Gedisciplineerd Slordig Organisatiesensitiviteit

9 Persoonlijk Succeskompas 9/17 Gedistingeerd Spiritueel Overtuigen Gedurfd Spontaan Probleemoplossend vermogen Gefocust Sportief Rationeel denken Geremd Stipt Samenwerken in een team Gestructureerd Stoer Schriftelijk communiceren Gevoelig Strategisch Vragen stellen Gul Sympathiek Zelfstandig werkend Halsstarrig Tactisch Durf (risico's durven nemen) Harmonieus Tactvol Verbinden Stap 2: Cluster de eigenschappen die bij elkaar horen, zet ze in onderstaande tabel en zet er de hieraan ten grondslag liggende talenten achter. Dus jouw specifieke talent dat maakt dat jij die eigenschappen vertoont. Neem hierin ook de eerder gevonden talenthema s mee. Eigenschappen Talent Stap 3: Neem de talenten van de tabel over in het formulier.

10 Persoonlijk Succeskompas 10/17 4. Waarden Waarden geven aan wat voor jouw echt belangrijk is. Om zicht te krijgen op de voor jou belangrijke waarden kun je de volgende vragen aan jezelf stellen: Wat is voor mij van waarde? Welke kwaliteiten zoek ik in mijn beste vrienden? Hoe wil ik zijn? Hoe wil ik me gedragen? Welke waarden wil ik uitdragen tegenover anderen? Of door de volgen zin af te maken: Ik (wil) werk(en) in een organisatie die waarde hecht aan... en met mensen die waarde hechten aan... Welke vijf dingen wil ik gedaan hebben in het leven? Welke waarden liggen hieraan ten grondslag en waarom is dit voor mij zo belangrijk? Een manier om je waarden te benoemen is om de volgende opdracht uit te voeren. Opdracht 3. Bepaling van persoonlijke waarden Niet alles is even belangrijk. Doorloop de volgende stappen om voor jezelf vast te stellen welke persoonlijke waarden voor jou belangrijk zijn. Stap 1: belangrijke waarden Verdeel de volgende waarden naar belangrijkheid voor jou Persoonlijke waarden Authenticiteit Avontuur (nieuwe en uitdagende ervaringen) Beroemd of bekend zijn Bescheidenheid Betrokkenheid Blijheid Comfort Coöperatie (goed samenwerken, teamwork) Commitment Competentie Competitie (willen winnen, risico s nemen) Contributie (ergens een zinvolle bijdrage aan leveren) Controle Laag Midden Hoog

11 Persoonlijk Succeskompas 11/17 Creativiteit (fantasievol en vernieuwend zijn) Delen Deskundigheid Devotie Discipline Duurzaamheid Eerlijkheid Empathie Erkenning (respect van anderen) Extase Flexibiliteit Genegenheid (liefde en warmte) Gezinsgeluk Gezondheid (vitaliteit) Groei Harmonie Hulpvaardigheid (anderen helpen) Humor Innerlijke harmonie (innerlijke rust) Integriteit (eerlijkheid, oprechtheid, staan voor ideeën) Intelligentie Intimiteit Intuïtie Invloed Kwaliteit (dingen heel goed willen doen) Liefde Lol Loyaliteit (plichtsbesef, respect, gehoorzaamheid) Maatschappelijk betrokken/-verantwoord Macht (beheersing, autoriteit, invloed op/over anderen) Mededogen Meelevendheid Ondersteuning Openheid Orde en netheid (kalmte, stabiliteit, aangepastheid) Originaliteit Passie Plezier (gemakkelijke levenshouding) Professionaliteit Rechtvaardigheid Religie Reputatie Persoonlijke ontwikkeling Respect Risico

12 Persoonlijk Succeskompas 12/17 Rust Schoonheid Seks Speelsheid Spiritualiteit Spontaniteit Status Succes Teamspirit Tolerantie Uitdaging Veiligheid Verantwoordelijkheid (aanspreekbaar voor resultaten) Verbetering/vooruitgang (innovatie, promotie, ambitie) Vertrouwen (geven en krijgen) Verworvenheden (prestaties, het gevoel iets tot stand te hebben gebracht) Vrede Vriendschap (goede relaties met anderen) Vrijheid (onafhankelijkheid, autonomie) Waardering Waarheid Warmte Weelde (geld verdienen, rijk worden) Winnen Wijsheid (het leven begrijpen, kennis vergaren) Zekerheid (economisch) Zelfrespect (trots, gevoel voor persoonlijke identiteit) Stap 2: Belangrijkste waarden Bepaal je belangrijkste waarden door de waarden met een score Hoog tegen elkaar af te wegen, te clusteren en de vijf belangrijkste in onderstaande tabel over te nemen. Mijn belangrijkste waarden

13 Persoonlijk Succeskompas 13/17 Stap 3 Evaluatie van jouw waarden in de dagelijkse praktijk Als extraatje geven we hieronder een kleine evaluatietest om voor jezelf te bepalen hoe deze waarden terugkomen in je leven en werk. Score de waarden die je hierboven hebt opgeschreven met +, +/- of -. Waarde Score in je huidige werk Score in je huidige leven

14 Persoonlijk Succeskompas 14/17 3. Missie Je missie beschrijft wat je doet (met je talenten) om je doel te realiseren. Het beschrijft waarmee je jezelf en anderen dient en welke creatie je hiermee tot stand brengt. Je missie kan in verschillende omgevingen anders zijn, thuis en op het werk kun je een andere missie hebben, specifieke dingen die je wilt bereiken. Enkele uitgangspunten, ter aanvulling op de al eerdere gegevens tips, om je missie te formuleren: - Begin met 'Ik', gevolgd door je naam; - Formuleer kort en bondig en gebruik geen vage termen als gelukkig en tevreden - Formuleer op welke omgeving je missie betrekking heeft (werk, vereniging, familie,...); - Formuleer in het NU, dus niet ik hoop, wil of zal, maar ik ben, doe of heb ; - Formuleer positief; - Formuleer onafhankelijk van mensen en dingen. Dus niet: ik woon daar en daar maar ik woon in een comfortabel huis, bij de natuur ; - In een goede missie is duidelijk hoe je met je talenten anderen dient en wat je daarmee creëert. Maak de volgende zin spontaan af: Ik,...(je naam)...,... Als je een richting nodig hebt, beantwoord dan de volgende vragen: Wat wil ik? Wat wil ik doen om mijn betekenis te verwezenlijken? Hoe gebruik ik mijn talenten hierin? Hoe geef ik hierbij invulling aan mijn waarden? Wat is het mooiste compliment dat mensen mij kunnen geven? Wie zijn mijn helden/archetypen? Tenslotte: De website geeft inspiratie, voorbeelden en ervaringen. Ook de website geeft voorbeelden.

15 Persoonlijk Succeskompas 15/17 Afronden Succeskompas Je bent nu aan het eind gekomen van de instructies om je Succeskompas op te stellen. Je kunt nu het formulier completeren. vul je persoonlijke gegevens in gebruik je antwoorden om tekst toe te voegen onder de kopjes Afsluitende tips: 1. Vraag je bij de antwoorden nog eens af: Is het niet te algemeen, maar specifiek richtinggevend voor invulling van het werkzame deel van mijn leven? 2. Lees het Succeskompas hardop voor. Voelt het goed? 3. Laat het een goede bekende een keertje lezen Advies en coaching Het is niet makkelijk om jezelf objectief te bekijken, laat staan de onderliggende essentie te zien. Het Succeskompas wordt dan vaak in te algemene termen verwoord, waardoor je onderscheidende kwaliteiten onvoldoende tot zijn recht komen en het te weinig richtinggevend is. Het is waardevol je te laten adviseren of coachen bij het proces om echt door te dringen tot de essentie en het Succeskompas werkelijk richtinggevend te maken. Daarbij kan ook aandacht gegeven worden aan het toepassen van het Succeskompas in de praktijk. Het is mijn tweede natuur om altijd naar de essentie te zoeken en mensen daarin te begeleiden. Mijn doelgerichte focus en uitgebreide werkervaring leidt daarbij tot praktisch hanteerbare resultaten. Overweeg je hier gebruik van te maken, neem dan vrijblijvend contact met me op via: of Training/workshop Wil je het gedachtengoed van het Succeskompas beter begrijpen en in alle facetten toe kunnen passen in je leven? Wil je meer innerlijke vrede, geluk en succes en leren hoe je daarvoor de koers uit moet zetten in je leven en je werk? Volg dan een training of workshop over het Succeskompas in de praktijk. kijk op voor meer informatie, data en aanmelden. De website geeft inspiratie, voorbeelden en ervaringen. Ik nodig je graag uit je op de site aan te melden en je eigen Succeskompas en/of die van je organisatie op de website te presenteren. Daarmee help je mee anderen te inspireren hun eigen Succeskompas te vinden. Je kunt dan ook op het forum ervaring uitwisselen en met anderen in dialoog gaan. Veel succes met het gebruiken van je Succeskompas. Theo Buijsrogge

16 Persoonlijk Succeskompas 16/17 naam : Theo Buijsrogge geboortedatum : adres : Mijn levensdoel: Vanuit mijn eigen kracht leven en daarmee verbinden met anderen. Mijn talenten: complexiteit eenvoudig en praktisch hanteerbaar maken verbinden leergierig doelgericht mensen en zaken vanuit verschillende perspectieven zien Mijn waarden: integriteit, vrijheid, verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling Mijn missie: Ik, Theo Buijsrogge, ben zelfstandig ondernemer en creëer groeimogelijkheden voor mezelf en anderen door, in de rol van navigator, mensen en organisaties te verbinden en te helpen door te dringen tot de essentie en van daaruit te (laten) handelen. Ik sta in mijn kracht en leef vanuit mijn essentie en ben zo zelf een voorbeeld voor anderen. Mijn verbindingen met anderen zijn echt en hebben inhoud. Ik leef en werk in een comfortabele omgeving die voor mij zowel rustgevend als stimulerend is.

17 Persoonlijk Succeskompas 17/17 Handleiding naam : geboortedatum : adres : telefoonnummer : adres : Mijn levensdoel: Mijn talenten: Mijn waarden: Mijn missie:

Werkboek De weg naar jezelf

Werkboek De weg naar jezelf Werkboek De weg naar jezelf Tips en oefeningen in de zoektocht naar jezelf. Suam Coaching Authentiek zijn Waarden en drijfveren Zelfbeeld Behoeften en gevoelens Los laten Acceptatie 1 Inleiding Dit werkboek

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton

Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton Ontdek je sterke punten Volgens Marcus Buckingham en Donald Clifton De sterke puntenrevolutie s Werelds beste managers nemen de volgende 2 veronderstellingen tot hun richtsnoer: 1. Talenten van iedere

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Samen aan de slag Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De keuzecirkel 4 3. Structureren 5 4. In dialoog 7 5. Exploreren 12 6. Verzamelblad 13 7. Extra informatie 14 1. Inleiding Het maken van een studiekeuze

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Van studie naar werk dat bij je past

Van studie naar werk dat bij je past Van studie naar werk dat bij je past Zó vind je een baan in Nederland Syllabus solliciteren Loopbaan Advies Centrum COLOFON Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Inspiratieboek Talent College

Inspiratieboek Talent College Inspiratieboek Talent College OVER TALENT COLLEGE Tijdens Talent College nodigen we je uit om op een waarderende manier te werken aan persoonlijke, team & organisatie vraagstukken. Gedurende vijf middagen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Effectiviteit Hand-out behorende bij de training Persoonlijke Effectiviteit Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX

Nadere informatie

1 Wie ben ik als mens?

1 Wie ben ik als mens? 1.1 Inleiding Elk mens is uniek. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, eigenaardigheden en sterke en zwakke punten. Hoe je in elkaar zit, heeft consequenties voor wat er het beste bij je past. Om je

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2.

2006-2007 Chauffeur Goederenvervoer, ROC Nijmegen BBL, niveau 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bijlage A: CV s... 3 Bijlage B: sollicitatiebrieven... 9 Bijlage C: informatie over het sollicitatiegesprek... 17 Bijlage D: competenties & de STAR-methode... 22 Bijlage

Nadere informatie