COMMUNICATIE. competentie 1. competentie 2. competentie 3. competentie 4. competentie 55 MODULE BESCHRIJVING JAAR 1. Naam module.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMUNICATIE. competentie 1. competentie 2. competentie 3. competentie 4. competentie 55 MODULE BESCHRIJVING JAAR 1. Naam module."

Transcriptie

1 MODULES PROPEDEUSE Academische Vaardigheden 2 Branche Entertainment 4 Branche Event 6 Branche Gaming 8 Branche Music 10 Communicatie Praktijk 12 Communicatie Onderzoek 14 Communicatie Theorie 16 Concepting 18 Copywriting 20 English 22 Marketing 24 Media Design 26 Project 28 Studiecoaching 30 1

2 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen VaN EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN X5RP1T Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN Representatieve, zakelijke teksten behorend tot uiteenlopende genres. VErplichtE literatuur + isbn Alle informatie die tijdens de lessen wordt verstrekt toetsvorm Tentamen studiebelasting 2 ECTS tentamenstof Alle informatie die tijdens de lessen wordt verstrekt hulpmiddelen Bij toets Geen 2

3 hoofdonderwerpen / omschrijving module In het vak Academic Writing leer je belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor je HBO opleiding, stages, en het werkveld. Als toekomstig communicatie-adviseur is het van groot belang dat je representatieve, zakelijke teksten kunt schrijven. Denk aan een advies, een beleidsplan, of een onderzoeksrapport. Hoe pak je dit aan? Hoe zorg je er voor dat je tekst jouw bevindingen en standpunten goed overbrengt? Ook het lezen van teksten is een cruciaal onderdeel van je opleiding. Hoe haal je bijvoorbeeld de kern uit lange en ingewikkelde stukken tekst? Hoe combineer je bestaande informatie tot nieuwe inzichten, en hoe breng je die dan weer over op de lezer? Verder zal in dit vak aandacht worden besteed aan zaken als het zoeken van bronnen, kritisch denken en representatie. Onderwerpen die o.a. aan bod komen, zijn: - Tekststructuur - Standpunten onderbouwen - (Wetenschappelijke) teksten begrijpen - Feiten van aannames onderscheiden - Kritisch nadenken over gevonden informatie Verschillende 'vorm'-factoren komen ook aan bod, zoals spelling en stijl. Ook frissen we je kennis over de APA-richtlijnen van bronvermelden nog even op. Het vak wordt afgesloten met een tentamenopdracht. COMMUNICATIE 3

4 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module BRANCHE ENTERTAINMENT X5EE3T Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN Analyse medialandschap VErplichtE literatuur + isbn Basisboek Entertainmentmarketing / Henk Penseel / Uitgeverij: Coutinho / 2013 (tweede druk) / ISBN: / 59,00 toetsvorm Tentamen en opdracht studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 22 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen/toets opdracht: 22 uur Literatuur en sheets uit de colleges plus aanvullende schriftelijke opdrachten Geen 4

5 hoofdonderwerpen / omschrijving module Media-entertainment is overal en dat is het gevolg van een ontwikkeling die zeker al 2 jaar aan de gang is. Tijdens de lessen Branche Entertainment wordt deze stormachtige ontwikkeling behandeld. Wie zijn de belangrijkste spelers? Hoeveel geld gaat er in de verschillende branches om? En welk medium is over 10 jaar op sterven na dood? Op die vragen krijg je tijdens deze colleges antwoord. Ook krijg je een goed beeld van de samenwerking tussen verschillende media. En leer je doelgroep gericht denken. COMMUNICATIE 5

6 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module BRANCHE EVENT X5EE1O Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn Analyse medialandschap Basisboek Eventmanagement - Van concept naar realisatie / Gabrielle Kuiper en Danique Kemp / Uitgeverij: Coutinho / 2015 (tweede druk) / ISBN: / 29,50 toetsvorm Opdracht studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 18 uur Voorbereiding opdracht: 26 uur Verplichte literatuur, powerpointsheets en artikelen beschikbaar op ACI portal. Geen 6

7 hoofdonderwerpen / omschrijving module College 1: De Eventindustrie College 2: Trends College 3: De Eventmanager College 4: Van concept naar eventdesign College 5: De opdrachtgever en de toeleveranciers College 6: Het juiste businessmodel COMMUNICATIE 7

8 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module BRANCHE GAMING X5EE4T Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal BEroEpsproductEN competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 5 Geen VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm The Art of Game Design - A book of lenses / Jesse Schell / Elsevier Science & Technology / 2010 / ISBN: / E44,99/ Gratis online beschikbaar via Google Play en itunes Schriftelijk tentamen studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 28 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 16 uur Het boek, de collegesheets op de portal en de overige behandelde lesstof in de colleges Geen 8

9 hoofdonderwerpen / omschrijving module Deze module vormt een inleiding in de gamesindustrie. De student maakt kennis met de grondbeginselen van games, de verschillende gametypen en platforms en de functie van games. We bekijken onder andere entertainment games, applied games en (free) casual games. Het boek van Jesse Schell vormt de leidraad voor dit branchevak. In de lessen wordt er vanuit verschillende invalshoeken wordt naar gaming en de ontwikkeling van games gekeken: 1. Introductie in games 2. Gamedesign is experience design 3. Games bekeken door de ogen van (de artist, de publisher, de wetenschapper, de speler, de ondernemer) 4. Over stories en gameworlds 5. Verdienmodellen 6. Werken in de gamesindustrie COMMUNICATIE 9

10 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen VaN EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module BRANCHE MUSIC X5EE2T Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN Analyse Medialandschap VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm Artiest en Recht Nieuwe praktijkgids muziekrecht/ Nico Beltman en dr. D. Molenaar / Uitgeverij: Wolters Kluwer / / ISBN: / 60,75 Tentamen studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Colleges:24 uur Voorbereiding colleges: 16 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 10 uur Alle behandelde thema's en opdrachten, al het geleverde informatiemateriaal Geen 10

11 hoofdonderwerpen / omschrijving module In één periode gedurende 6 bijeenkomsten/colleges krijgt een student de gelegenheid om alle spelers binnen de muziekindustrie te leren kennen en hun functionaliteit binnen diezelfde industrie leren begrijpen en daarmee alle processen kunnen plaatsen die zich afspelen om van een song/track/liedje een exploiteerbaar product te maken. Door de geldstroom (hoe verdien je nou geld met muziek exploitatie), de juridische stroom (hoe is intellectueel eigendom binnen de wetgeving geborgd) en/of de psychologische/sociologische stroom te volgen (consumentengedrag), zal je de volgende onderdelen bekijken: - Hoe is auteursrecht ontstaan en hoe ziet het auteursrecht (in alle facetten) er uit? - Welke functie hebben de collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena? - Wat is de rol van de muziekuitgever? - Hoe verdien je met de handel in muziekrechten? - Hoe bouw je een 'act', welke herkenbaarheden heeft een act om aansluiting te vinden bij de doelgroep? - Hoe ligt de rol van diverse spelers; boekers/theateragenten, programmeurs, tourmanagement, zalen, promotors, pers/media. - Welke bronnen van inkomsten heeft een act eigenlijk nog meer? - Hoe ziet een opnameproces in een geluidsstudio er uit? - Wat zijn belangrijke en bepalende factoren in het vastleggen van een song? - Welke rol speelt een producer in een opnameproces. - Wat zijn de kosten van zo'n opnameproces nu precies en waarom? - De structuur van de platenmaatschappij; welke afdelingen zijn er en wat is hun functionaliteit? - Hoe verdient men met mechanische reproductie en wie verdient wat? - Welke taken heeft een artiestenmanager en over welke kwaliteiten en - vaardigheden moet je dan beschikken? COMMUNICATIE 11

12 COMMUNICATIE COMPETENTIE 55 REPRESENTEREN COMPETENTIES COMPETENTIE 1 ANALYSEREN & ONDERZOEK COMPETENTIE 2 ONTWIKKELEN VAN EN ADVISEREN OVER COMMUNICATIEBELEID COMPETENTIE 4 CREËREN EN REALISEREN COMPETENTIE 3 PLANNEN EN ORGANISEREN NAAM MODULE COMMUNICATIE ONDERZOEK - toetscodes z.o.z COMPETENTIES Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal BEROEPSPRODUCTEN competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 5 Onderzoeksrapport VERPLICHTE LITERATUUR + ISBN TOETSVORM Wat is Onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs / Nel Verhoeven / Boom Lemma Uitgevers / 2014 (5e druk) / ISBN: / 39,50 Tentamens, Opdracht Bonusopdracht STUDIEBELASTING 3 ECTS TENTAMENSTOF Verplichte literatuur / Collegemateriaal / Artikelen / Case HULPMIDDELEN BIJ TOETS Geen 12

13 HOOFDONDERWERPEN / OMSCHRIJVING MODULE - Functie van Onderzoek - Opdracht van een opdrachtgever - Vooronderzoek - Analyseren en formuleren van het probleem - Formuleren van de probleemstelling - Theoretisch kader en literatuuronderzoek - Introductie onderzoeksmethoden - Introductie vragenlijst - Introductie operationaliseren meetinstumenten - Basis analysetechnieken met excel - Rapporteren en adviseren - Bronvermelding Toetscodes: Periode 1: Tentamen X5OZ1T Periode 2: Tentamen X5OZ1T Periode 3+4: Opdracht X5OZ2O COMMUNICATIE 13

14 COMMUNICATIE COMPETENTIE 55 REPRESENTEREN COMPETENTIES COMPETENTIE 1 ANALYSEREN & ONDERZOEK COMPETENTIE 2 ONTWIKKELEN V AN EN ADVISEREN OVER COMMUNICATIEBELEID COMPETENTIE 4 CREËREN EN REALISEREN COMPETENTIE 3 PLANNEN EN ORGANISEREN NAAM MODULE COMMUNICATIE PRAKTIJK X5CP1T COMPETENTIES Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal BEROEPSPRODUCTEN competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 5 Tentamen VERPLICHTE LITERATUUR + ISBN Leermiddelen PowerPoints, PDF s, hand-outs, artikelen, videomateriaal en E-books TOETSVORM Tentamenperiode toets(en): Periode 1 Periode 2 Herkansingen: Periode 3 Periode 4 Periode 5 STUDIEBELASTING TENTAMENSTOF HULPMIDDELEN BIJ TOETS Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 16 uur Bonusopdracht(en): 6 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 10 uur Alle behandelde thema s en opdrachten, Al het geleverde informatiemateriaal Geen / 14

15 HOOFDONDERWERPEN / OMSCHRIJVING MODULE In 12 lessen en een presentatie ronde behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: Basisvaardigheden communicatie - verbale communicatie versus non-verbale communicatie - aspecten van communicatie (inhoud en betrekking) - aannames en generalisaties - luister- en spreekvaardigheden - communicatieve doelen stellen - conflicthantering - interviewen - argumentatie - presenteren COMMUNICATIE 15

16 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module COMMUNICATIE THEORIE - toetscodes z.o.z Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn Analyserapport (LOCO-competentie 1) Eenvoudig communicatieplan (LOCO-competentie 2) Adviesrapport (LOCO-competentie 2) Middelenmix creeren en realiseren (LOCO-competentie 4) - Communicatie Handboek / Wil Michels / Noordhoff Uitgevers B.V. / 2013 (vierde druk) / ISBN / 49,95 - Communicatiestrategie / Wil Michels / Noordhof Uitgevers B.V. / 2013 (eerste druk) / ISBN / 30,95 toetsvorm studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Tentamen en opdrachten Colleges: 24 uur per periode Voorbereiding colleges: 24 uur per periode Maken toetsopdracht/ tentamenvoorbereiding: 8 uur per periode - Verplichte literatuur - Alle sheets en uitgereikte artikelen, gepubliceerd op de ACI Portal. Geen 16

17 hoofdonderwerpen / omschrijving module Communicatie Theorie Inleiding communicatie (tentamen, periode 1) De eerste periode is een inleiding op het communicatievak. Je gaat het vakgebied verkennen en ontdekken. De basis theorieen en modellen komen aan bod. Communicatie Theorie Communicatiestrategie en -planning (opdracht, periode 2+3) In periode 2 en 3 ligt de focus op de planmatige communicatieaanpak. Je leert welke stappen je moet nemen om een organisatie met een communicatieprobleem te kunnen adviseren. Van analyses tot strategie en van doelgroepen tot middelen en media. Focus ligt op strategieontwikkeling. Maar ook vertaling van die strategie naar een operationeel plan komt aan bod: welke middelen worden ingezet, voor welke doelgroep, op welk moment, tegen welk budget. Al die stappen samen vormen het communicatieplan. Communicatie Theorie Communicatie-advies (opdracht, periode 4) Leuk al die ideeen, strategieen en plannen, maar hoe breng je ze op een aantrekkelijke manier over op je opdrachtgever? Hoe zorg je ervoor dat men je advies overneemt en uitvoert? Zijn pagina's dikke plannen nog van deze tijd? In deze laatste periode meer over het adviseren. Hoe verkoop je je advies en hoe overtuig je je opdrachtgever van jouw visie. Zowel face to face als in een document. Toetscodes: Periode 1: Tentamen X5CO1T Periode 2+3: Opdracht X5CO2O Periode 4: Opdracht X5CO3O COMMUNICATIE 17

18 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module CONCEPTING - toetscodes z.o.z Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Conceptboek, slapende concept, ontwakende concept, levend concept, moodboard, mindmap, inzet belevenisinstrumenten Verplichte literatuur: Conceptdenken van slapend naar levend - basisboek conceptontwikkeling / Gaby Crucq-Toffolo en Sanne Knitel / Uitgeverij: BIS Publishers BV / 2013 / ISBN: / 34,00 (aan te schaffen via o.a Aanbevolen literatuur: Creativiteit Hoe? Zo! / Igor Byttebier / Uitgeverij Lannoo/ 2011/ ISBN: / 39,95 Tentamens en opdracht Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 12 Voorbereiding tentamen: 20 Evt. bonusopdracht: 12 uur PowerPoint lesweek 1 t/m 6 Artikelen op portal Geen 18

19 hoofdonderwerpen / omschrijving module Algemeen: Studenten maken in jaar 1 Concepting kennis met creativiteit, conceptdenken en conceptontwikkeling. Periode 1: We focussen deze periode op creativiteit. Creativiteit is nodig om goede concepten te kunnen ontwikkelen. We gaan aan de slag met theorie rondom creativiteit in de creatieve industrie. Daarnaast ga je creatieve technieken en processen inzetten om nieuwe ideeen te bedenken. Periode 2: Deze periode focussen we op de theoretische achtergrond binnen het vak Concepting. Begrippen als experience economy, beleving, betekenis komen aan bod. Wat is het belang van conceptdenken in de samenleving? Periode 3: In deze periode maken we kennis met de eerste twee stadia van een concept; het slapende en het ontwakende concept. We plaatsen creativiteit hier binnen een groter theoretisch perspectief van conceptontwikkeling. Periode 4: De nadruk ligt hier op kennismaking met het levende concept. We behandelen de implementatie van een concept. Door het inzetten van diverse belevenisinstrumenten gaan we beleving toevoegen aan het concept. Toetscodes: Periode 1: Tentamen X5CC1T Periode 2+3: Tentamen X5CC2T Periode 4: Opdracht X5CC3O COMMUNICATIE 19

20 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module COPYWRITING - toetscodes z.o.z Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Representatieve (creatieve) teksten voor uiteenlopende genres - van interview tot aan direct mail. Overtuigende, aansprekende teksten afgestemd op doel en doelgroep. Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs / Donders, H., Markhorst, S. en Smits. M. / Uitgeverij: Coutinho/ ISBN / 23,50 Informatie en hand-outs die tijdens de lessen of via de portal worden verstrekt. Opdrachten 4 ECTS Colleges: 48 uur Voorbereiding colleges + huiswerk: 24 uur Tentamenopdrachten: 40 uur Collegestof Verplichte literatuur Hand-outs Opdrachten Geen beperkingen 20

21 hoofdonderwerpen / omschrijving module Een goede schrijfvaardigheid is onmisbaar binnen het communicatievak. Bovendien maakt het creatief omgaan met taal en tekst een belangrijk deel uit van de praktijk van een CO-IEMES-student en -afgestudeerde. Tijdens het vak Copywriting wordt daarom aandacht besteed aan zowel zakelijke als creatieve tekstgenres. Denk hierbij aan persbericht, blurb en direct mail, maar ook aan storytelling en radiocommercials. We koppelen theorie aan praktijk met herkenbare voorbeelden en je gaat aan de slag met praktische cases. Doel van het vak is je schrijfvaardigheid te verbeteren zodat ze in staat zijn representatieve en creatieve schriftelijke communicatiemiddelen af te leveren. Vaardigheden die onder andere aan bod komen: + Schriftelijke communicatie doelgericht inzetten + Schrijfstijlen ontwikkelen + Redactionele vaardigheden toepassen + Effecten sorteren met teksten Aanwezigheidsplicht: in het eerste semester van Copywriting geldt een aanwezigheidsplicht. Dit omdat je met groepen aan de slag gaat met een groter project, en samenwerking van essentieel belang is om het totaal tot een voldoende eindresultaat te brengen. Toetscodes: Periode 2: Opdracht X5CW1T Periode 4: Opdracht X5CW2O COMMUNICATIE 21

22 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module Marketing - 1 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Analyse rapport / marketingplan Marketing kernstof / John Smal en Hans Vosmer / Noordhoff Uitgevers B.V. / 2012 (zevende druk) / ISBN: / 65,95 Marketing kernstof A deel opgaven/ John Smal en Hans Vosmer / Noordhoff Uitgevers B.V. / 2012 (zevende druk) / ISBN: / 29,95 Schriftelijk tentamen Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges: 24 uur Voorbereiding schriftelijk tentamen: 36 uur Boek hoofdstuk 1 tot en met 10 Powerpoint slights les 1 tot en met 12. Uitgereikte artikelen Boek hoofdstuk 1 t/m 10 PowerPoint slides lesweek 1 t/m 12 Uitgereikte artikelen Niet grafische/programmeerbare rekenmachine 22

23 hoofdonderwerpen / omschrijving module Blok 1: Marketing en marktomgeving / Consumentengedrag 1. Marketing en marketingconcept; 2. Marketingomgeving 3. Markt-en vraag begrippen 4. Inleiding tot het consumentengedrag 5. Interpersoonlijke factoren 6. Intrapersoonlijke factoren 7. Beslissingsprocessen bij de consument Blok 2: Marketingplanning en -organisatie 8. Strategisch marketingbeleid 9. Marktsegmentatie 10. Marketingorganisatie COMMUNICATIE 23

24 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module MEDIA DESIGN - toetscodes z.o.z Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm Presentatieboek (visuele communicatiemiddelen); moodboard, posters, (personal) branding (huisstijldragers), magazine Licentie Adobe Creative Cloud (Student), te verkrijgen via surfspot.nl 2 opdrachten studiebelasting tentamenstof hulpmiddelen Bij toets Media Design Semester 1: 2 ECTS (56 uur) Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 22 uur Maken toetsopdracht: 22 uur Media Design semester 2: 2 ECTS (56 uur) Colleges: 12 uur Voorbereiding colleges: 22 uur Maken toetsopdracht: 22 uur Semester 1: Portfoliomap met deelproducten Semester 2: Magazine met deelproducten Dummy / indien gebruik eigen laptop een muis verplicht. 24

25 hoofdonderwerpen / omschrijving module In deze module leren studenten hoe ze een communicatieboodschap moeten vertalen naar beeld. De software die hiervoor gebruikt wordt is Adobe Photoshop, Illustrator en In Design. Studenten leren de techniek en toepassing van de programma s voor: fotobewerking, ontwerpen van beeldmateriaal, opmaak en vormgeving. Elk semester wordt ingedeeld in twee perioden. Semester 1 waarvan periode 1: Adobe Photoshop en periode 2: Adobe Illustrator. Semester 2 waarvan periode 3 en 4: In Design en verdieping Photoshop en Illustrator. Per semester worden deelproducten gemaakt en afgesloten met een eindopdracht. Toetscodes Periode 2: Opdracht X5CP1T Periode 4: Opdracht X5MD2O 25

26 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module PROJECT 1.1: Make it Happen X5PR1O Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm Diverse beroepsproducten op te leveren; samenwerkingsovereenkomst, analyserapport, PVA, debriefing, advies, eventontwerp, sponsorplan, promotieplan, comm.middelen, impressiefilm, evaluatie. Overeenkomstig vakliteratuur curriculum jaar 1 + aangeboden weblectures + bijeenkomsten IEMESweek Groepsopdracht studiebelasting 112 uur (verspreid over 1 semester) / 4 studiepunten tentamenstof Overeenkomstig vakliteratuur curriculum jaar 1 + aangeboden weblectures + bijeenkomsten IEMESweek hulpmiddelen Bij toets - 26

27 hoofdonderwerpen / omschrijving module In project 'Make it happen' is de uitdaging voor Communicatie en Commerciele Economie studenten identiek. Je verkent de EMEG branche en ontwikkelt in een studentteam een (innovatief) event voor een externe opdrachtgever naar eigen keuze. De organisatie van het event verzorg je met je team volledig van A tot Z. De uitgebreide toelichting op de opdracht met alle randvoorwaarden en beoordelingscriteria tref je aan op de portal onder 'projecten ' COMMUNICATIE 27

28 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen V an EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module PROJECT: 1.2 Design it X5PR2O Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie BEroEpsproductEN VErplichtE literatuur + isbn toetsvorm Diverse beroepsproducten op te leveren; samenwerkingsovereenkomst, debriefing, PVA, Analyserapport, conceptboek, communicatiestrategie, adviesgesprek, praktisch communicatieplan, belevingspresentatie Overeenkomstig vakliteratuur curriculum jaar 1 + bijeenkomsten IEMESweek Groepsopdracht studiebelasting 112 uur (verspreid over 1 semester) 4 studiepunten tentamenstof Overeenkomstig vakliteratuur curriculum jaar 1 hulpmiddelen Bij toets - 28

29 hoofdonderwerpen / omschrijving module In project 'Design it' verdiept een studentteam zich in een communicatievraagstuk van een externe opdrachtgever, aangeleverd door Fontys ACI, en werkt doelgericht naar een oplossing voor zijn of haar probleem. Als team werk je stapsgewijs toe naar een praktisch communicatieplan. De uitgebreide toelichting op de opdracht met alle randvoorwaarden en beoordelingscriteria tref je aan op de portal onder 'projecten ' COMMUNICATIE 29

30 COMMUNICATIE competentie 55 representeren competentie 1 analyseren & onderzoek competentie 2 ontwikkelen VaN EN adviseren over communicatiebeleid competentie 4 creëren EN realiseren competentie 3 plannen EN organiseren Naam module STUDIECOACHING X5SC1O Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal BEroEpsproductEN competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 5 Persoonlijke website VErplichtE literatuur + isbn Artikelen op portal toetsvorm studiebelasting Opdracht: - Dossier - Persoonlijke website Colleges: 24 uur Voorbereiding colleges / opdracht: 60 uur tentamenstof n.v.t hulpmiddelen Bij toets Geen 30

31 hoofdonderwerpen / omschrijving module Studiecoaching ondersteunt studenten bij het opbouwen van een mooie studiecarrière met als doel het creëren van eigen werk in de creatieve industrie (employability). Om de opleiding succesvol te doorlopen is het belangrijk om de juiste informatie over de opleiding te hebben en te beschikken over goede studievaardigheden. Voor een professionele carrière heb je zowel kennis over de creatieve industrie als kennis over jezelf nodig. Zodoende kun je jezelf profileren naar de industrie toe en ben je in staat een plek te vinden in het werkveld. Gedurende het collegejaar zijn er wekelijkse klassikale bijeenkomsten, waar onderstaande onderwerpen aan bod zullen komen. Employability Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden Informatie over de opleiding Uiteindelijk zal je worden beoordeeld op hoe je jezelf online weet te profileren door middel van een persoonlijke website. Op je website komen kennis over de industrie en kennis over jezelf samen met een focus op het creëren van je eigen werk. Gedurende het jaar, zowel tijdens als buiten de lessen, werk je verschillende opdrachten uit. Deze opdrachten helpen je om een beter inzicht te krijgen in jezelf en helpen je om je eigen identiteit te versterken en deze te tonen aan de buitenwereld. Denk bijvoorbeeld aan het ontdekken van je eigen kernwaarden. De gemaakte opdrachten houd je bij in een dossier en uiteindelijk worden de opdrachten vertaald naar de inhoud van een persoonlijke website. Op Paper Day in periode vier lever je het dossier en je website in en zal je op deze twee items worden beoordeeld door je studiecoach. Om een beter beeld te krijgen van de creatieve industrie, wordt van iedere student verwacht dat hij/zij minimaal een twaalftal activiteiten onderneemt die onderdeel zijn van de creatieve industrie. Denk hierbij aan het bijwonen van een concert, het liefst back-stage, het spelen van een game, het kijken van een film, een bezoek aan een festival, aanwezig zijn bij de opname van een tv-programma etc. Op de persoonlijke website laten studenten zien dat ze deze activiteiten niet (enkel) als consument hebben ondergaan, maar dat ze in staat zijn met een professionele blik naar de eigen industrie te kunnen kijken. Deze professionele blik wordt gevoed door het bijwonen van verschillende seminars in de vier IEMESweken. De student laat ook deze seminars terugkomen op zijn website om blijk te geven in brede zin kennis te hebben over de onderwerpen. COMMUNICATIE 31

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015

Moduleomschrijving CO IEMES jaar 1 2014-2015 Bijlage 1: Moduleomschrijvingen jaar 1 2014-2015 Branche Entertainment 2259Y4EE3T Competenties LOCO-competentie 2 Beroepsproducten Analyse medialandschap Hoofdonderwerpen / korte Media-entertainment is

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1

COMMERCIËLE ECONOMIE MODULE BESCHRIJVING JAAR 1 COMMERCIËLE COMPETENTIE 9 LEIDERSCHAP COMPETENTIE 8 MARKETING COMPETENTIE 7 COMPETENTIE 6 SALES COMPETENTIE 1 ONDERNEMERSCHAP COMPETENTIE 2 MARKTONDERZOEK COMPETENTIE 3 BEDRIJFS- EN OMGEVINGSANALYSE COMPETENTIE

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Content & Communicatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Content en Communicatie V1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries

Minorregeling. Minor Transmedia storytelling. Fontys Academy for Creative Industries Minorregeling Minor Transmedia storytelling Fontys Academy for Creative Industries Inhoudsopgave 1 Minor Transmedia storytelling 4 1.1 Het productieproces is leading 4 2 Inhoud minor 6 2.1 Opzet en programma

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs www.coutinho.nl Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie