Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010"

Transcriptie

1 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de ONVZ Basisfit Internationaal, de Reglementen en de aanvullende verzekeringen Internationaal. Er zijn ook tekstuele wijzigingen doorgevoerd, maar deze ziet u in dit overzicht niet terug. De gehele polisvoorwaarden en Reglementen vindt u op Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel ons Service Center via 00 31(0) Wij staan u graag te woord. Inhoudsopgave Wijzigingen in de Algemene bepalingen... 2 Wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 2 Wijzigingen in het ONVZ Reglement Hulpmiddelen 3 Wijzigingen in het ONVZ Reglement Farmaceutische Zorg. 5 Wijzigingen in de ONVZ Extrafit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 5 Deel C (Zorgdiensten). 6 Wijzigingen in de ONVZ Benfit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 6 Deel C (Zorgdiensten).. 7 Wijzigingen in de ONVZ Optifit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 7 Deel C (Zorgdiensten). 8 Wijzigingen in de ONVZ Topfit Internationaal Deel B (Omvang Dekking).. 9 Deel C (Zorgdiensten).. 9 1

2 Wijzigingen in de Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het begrip IVF is geschrapt. Dit is nu uitgebreid omschreven in deel B (Omvang Dekking) van de ONVZ Basisfit Internationaal. Artikel 3 Verplichting van de verzekerde Lid 2: een nota dient dusdanig gespecificeerd te zijn, dat zonder verdere navraag kan worden gezien tot welke vergoeding ONVZ is gehouden. Verder kan ONVZ verzoeken om een vertaling, indien de nota in een andere taal is opgesteld dan de genoemde talen. Verzoek kan gericht zijn tot verzekerde, of eventueel een vertaalbureau. De kosten van de vertaling blijven wel voor rekening van de verzekerde. Artikel 4 Verzwijging/Fraude Mogelijke gevolgen bij fraude worden genoemd o.a. dat ONVZ aangifte kan doen bij de politie. Artikel 5 Betalingsverplichtingen Lid 7: in geval van wanbetaling bij kwartaal-, halfjaar- of jaarbetaling, wordt de termijn omgezet naar maandbetaling. Artikel 8 Begin en einde van de (aanvullende) verzekering(en) Lid 1: verlenging van de verzekering vindt niet meer stilzwijgend plaats. Artikel 9 Geschillen Geschillen worden niet meer voorgelegd aan de Ombudsman Zorgverzekeringen, maar bij de SKGZ (geschillencommissie). Wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Basisfit Internationaal Artikel 1 Restitutiebasis Lid 2 sub 2 is als volgt gewijzigd: De aanspraak op vergoeding van kosten vindt plaats tot maximaal de wettelijke of marktconforme tarieven die in het woonland gelden op het moment van behandeling, met een maximum van het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag. Lid 3: gedeclareerde nota s van buitenlandse zorgverleners die voor vergoeding in aanmerking komen, worden uitbetaald in euro s overeenkomstig de wisselkoers op de datum waarop verwerking plaatsvindt. Artikel 3 Zorg door huisarts Toegevoegd is dat de omvang van deze zorg is wat huisartsen in het woonland als zorg plegen te bieden. Artikel 4 Medisch-specialistische zorg Lid 2 sub b: niet-klinische medisch-specialistische zorg: behandeling in zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is geschrapt, omdat de term ZBC is komen te vervallen. De ZBC bestaat nog wel, maar als instelling voor medisch specialistische zorg. Lid 2 sub d: het begrip IVF (poging) is verduidelijkt. Voorts is omschreven wanneer sprake is van een poging. Artikel 5 Verpleegkundige zorg Verpleegkundige zorg zonder verblijf is machtigingsgebonden gemaakt. Ook is de verpleegkundige zorg uitgesloten voor kinderen tot 18 jaar en de farmacie/hulpmiddelen. Tevens omvat de aanspraak niet verpleegkundige zorg die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing of die noodzakelijk is in verband met palliatieve terminale zorg. 2

3 Artikel 6 Verloskundige zorg en kraamzorg Lid 3: bevalling zonder medische noodzaak. De verpleegkosten worden hier ook vergoed (als kraamzorg in woonland niet bestaat). Artikel 9 Niet-klinische hemodialyse en peritoneaaldialyse Hier is een verwijzing gemaakt naar het Reglement hulpmiddelen. Artikel 18 Hulpmiddelenzorg Lid 1: het moet gaan om functionerende medische hulpmiddelen, aangezien e.e.a. veranderd is in het Reglement Hulpmiddelen. Artikel 19 Ziekenvervoer Lid 2: vergoed worden de kosten van vervoer naar een instelling/zorgverlener waarin de verzekerde zorg zal ontvangen waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van deze verzekering komen. Artikel 20 Psychologische zorg De term eerstelijnspsycholoog is geschrapt. Er wordt gesproken over vergoeding van de kosten van eerstelijns psychologische zorg waarbij de betreffende eerstelijns psychologen zijn beschreven. Wijzigingen in het ONVZ Reglement Hulpmiddelen Wijziging regeling zorgverzekering 1. Gemaximeerde vergoeding haarwerken is verhoogd. 2. Mandibulair repositie apparaat (MRA) valt per 1/1/2010 onder de vergoedingsregeling voor hulpmiddelen voor het ademhalingstelsel. 3. Losse voorzetkamer wordt toegevoegd, als onderdeel van hulpmiddelenzorg voor het ademhalingsstelsel. 4. Functiegerichte omschrijving hulpmiddelenzorg voor hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van onderdelen van het menselijk lichaam (vervangt de bepalingen inzake prothesen, pruiken, e.d.) en uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van functiestoornissen in het ademhalingsstelsel (vervangt de bepalingen inzake vernevelaars, zuurstofapparatuur, e.d.). 5. Aanpassing eigen bijdragen voor orthopedische en allergeenvrije schoenen, medisch geïndiceerde contactlenzen, hoortoestellen, verbandschoenen. 6. Aanpassingen format: i.p.v. gebruik van leden (d.w.z., lid 1, lid 2, etc.) zal voorts gebruik gemaakt worden van kopjes, zodat de leesbaarheid wordt bevorderd. 7. Onder artikel 16 inzake Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, is er aanspraak op allergeenvrije schoenen indien er sprake is van een door de dermatoloog vastgestelde allergie. 8. Onder artikel 18 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering is een schriftelijke toelichting van de behandelend arts noodzakelijk. Per 2010 wordt gebruik gemaakt van de volgende systematiek. Overigens keert de indeling niet bij elk artikel terug. Bij sommige hulpmiddelen is bijvoorbeeld geen sprake van een eigen bijdrage of vervanging. Art X Hulpmiddel Y Omschrijving Aanspraak Geen aanspraak Voorschrijver Hier wordt een omschrijving gegeven van hulpmiddel Y Hier wordt aangegeven wanneer de verzekerde aanspraak heeft op hulpmiddel Y Hier wordt aangegeven wanneer de verzekerde geen aanspraak heeft op hulpmiddel Y Welke zorgaanbieder moet voorschrijven, dan wel dat het hulpmiddel op voorschrift van zorgaanbieder x,y,z, kan worden verkregen. 3

4 Bruikleen Vervanging Eigen bijdrage Overig Hier wordt specifiek genoemd dat hulpmiddel Y in bruikleen wordt gegeven Hier wordt aangegeven dat hulpmiddel Y na een bepaalde periode kan worden vervangen Hier wordt aangegeven of er een eigen bijdrage, of maximum vergoeding, etc. van toepassing is op hulpmiddel Y Hier kan overige informatie staan die van belang is Aanpassing eigen bijdragen/vergoedingen In onderstaande tabel staan de eigen bijdragen/vergoedingen/maximum kosten weergegeven. Reglement hulpmiddelen 2009 Reglement hulpmiddelen 2010 Orthopedische Orthopedische schoenen schoenen Allergeenvrije schoenen Eigen bijdrage 57,- Eigen bijdrage 114,- Besparingsbijdrage 57,- Besparingsbijdrage 114,- Allergeenvrije schoenen Eigen bijdrage 68,- Eigen bijdrage 136,- Besparingsbijdrage 68,- Besparingsbijdrage 136,- Verband schoenen Hoortoestellen < 16 jaar Hoortoestellen > 16 jaar 1 e verstrekking en vervanging bij gebruikstermijn tussen 5 en 6 jaar Gebruikstermijn tussen 6 en 7 jaar Gebruikstermijn langer dan 7 jaar Cros-, bicros- of beengeleideruitvoering Pruik Lenzen Gebruiksduur langer dan 1 jaar Gebruiksduur korter dan 1 jaar Eenzijdige aanpassing bij gebruiksduur korter dan 1 jaar 237,50 294,50 139,- 666,50 485,- 575,50 666,50 Verhoging op de maximum vergoeding 62,50 269,50 Eigen bijdrage 50,- per lens Eigen bijdrage 100,- per jaar Eigen bijdrage 50,- per jaar Verband schoenen Hoortoestellen < 16 jaar Hoortoestellen > 16 jaar 1 e verstrekking en vervanging bij gebruikstermijn tussen 5 en 6 jaar Gebruikstermijn tussen 6 en 7 jaar Gebruikstermijn langer dan 7 jaar Cros-, bicros- of beengeleideruitvoering Pruik Gebruiksduur langer dan 1 jaar Gebruiksduur korter dan 1 jaar Eenzijdige aanpassing bij gebruiksduur korter dan 1 jaar 253,- 321,- 142,50 678,-, 496,50 587,50 678,- Verhoging op de maximum vergoeding 64,- 383,- Eigen bijdrage 51,- per lens Eigen bijdrage 102,50 per jaar Eigen bijdrage 51,- per jaar 4

5 Wijzigingen in het ONVZ Reglement Farmaceutische zorg 1. Per 2010 vervalt de aanspraak op vergoeding op de volgende geneesmiddelen: - Acetylcysteïne; - Insuline voor inhalatie. 2. De toestemmingsprocedure via de apotheek als beschreven in art. 5, lid 2, van het Reglement Farmaceutische zorg, is niet meer van toepassing op het volgende geneesmiddel: - Iloprost voor inhalatie. 3. De volgende geneesmiddelen worden per 2010 toegevoegd aan de lijst van geneesmiddelen waarvoor de toestemmingsprocedure via de apotheek geldt als beschreven in art. 5, lid 2, van het Reglement farmaceutische zorg: - Ambrisentan; - Atorvastatine; - Bupropion; - Dornase Alfa; - Ezetimibe; - Exenatide; - Fluvastatine; - Parathyroïd hormoon; - Romiplostim; - Rosuvastatine; - Somatropine voor volwassenen; - Teriparatide; - Topotecan; - Ustekinumab. 4. De volgende geneesmiddelen worden per 2010 toegevoegd aan de lijst van geneesmiddelen waarvoor de toestemmingsprocedure via de zorgverzekeraar geldt als beschreven in art. 5, lid 3, van het Reglement Farmaceutische zorg: - Prasurgel; - Somatropine, voor zover het betreft somatropine voor kinderen; - Iloprost voor inhalatie. Wijzigingen in de ONVZ Extrafit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal Artikel 3 Farmaceutische zorg Vergoeding van de kosten is gewijzigd in maximaal 100,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 5 Vaccinaties Vergoed worden de kosten van de vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, typhus, cholera en meningococcen en van profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland tot een maximum van 75,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 9 lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis tot een maximum van 25,- per dag. 5

6 Zorgdiensten ONVZ Extrafit Internationaal Voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. een behandeling in NL verblijven: Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van Dit bedrag is verhoogd naar ,-. Wijzigingen in de ONVZ Benfit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal Artikel 1 Verloskundige zorg en kraamzorg (voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. de bevalling in NL verblijven) Naast het kraampakket geldt een uitkering ten behoeve van kraamzorg van 250,-. Artikel 3. Farmaceutische zorg Vergoeding van de kosten is gewijzigd in maximaal 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 4 Alternatieve geneeswijzen Uitgebreid met vergoeding voor een acupuncturist (niet-arts) van maximaal 27,- per consult / behandeling. Het maximum aantal van 20 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar blijft gelijk. Artikel 5 Vaccinaties Vergoed worden de kosten van de vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, typhus, cholera en meningococcen en van profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland tot een maximum van 75,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 8 Bijzondere behandelingen / therapieën: Lid 3 Diëtiste Aanvullend op de ONVZ Basisfit Internationaal maximaal 120,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 6 Pedicure Vergoeding voor pedicure bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis patiënten voor maximaal 100,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 7 Stottertherapie Vergoed worden de kosten van stottertherapie tot een maximum van 350,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering, nu inclusief maaltijdkosten en verblijfkosten. Lid 8 Therapeutisch kamp voor jongeren Vergoeding voor therapeutisch kamp voor jongeren met astma is uitgebreid met therapeutisch kamp voor jongeren met een oncologische aandoening, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem tot een maximum van 250,-, maximaal 1 kamp per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 9 lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis tot een maximum van 25,- per dag. 6

7 Artikel 11 Griepvaccinatie Vergoed worden de kosten van één griepvaccinatie per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 12 Dekking buiten het woonland Lid 1 Onvoorziene behandelingen - Vergoeding binnen de EU/EER of verdragsland maximaal het in het betreffende land geldende/van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedrag. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. - Vergoeding buiten de EU/EER of verdragsland maximaal 2x de in Nederland geldende/van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedragen. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. Lid 5 Repatriëring Uitgebreid met vergoeding voor de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot naar woonland. Zorgdiensten ONVZ Benfit Internationaal Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van ,-. Dit bedrag is verhoogd naar ,-. Wijzigingen in de ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Artikel 1 Verloskundige zorg en kraamzorg (voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. de bevalling in NL verblijven) Naast het kraampakket geldt een uitkering ten behoeve van kraamzorg van 350,-. Artikel 2 lid 1 Fysiotherapie / oefentherapie / manuele therapie Vergoeding voor maximaal 35 behandelingen per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 5 Alternatieve geneeswijzen Uitgebreid met vergoeding voor een acupuncturist (niet-arts) tot een maximum van 65,- per consult / behandeling. Het gezamenlijk maximum blijft 750,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 6 Vaccinaties Vergoed worden de kosten van de vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, typhus, cholera en meningococcen en van profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland tot een maximum van 100,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 10 lid 1 Brillenglazen / Contactlenzen / Ooglaserbehandeling Uitgebreid met de keuze voor vergoeding van ooglaserbehandeling tot een maximum van 150,- per verzekerde per kalenderjaar. 7

8 Artikel 11 Bijzondere behandelingen / therapieën: Lid 4 Diëtiste Aanvullend op de ONVZ Basisfit Internationaal maximaal 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 7 Pedicure Vergoeding voor pedicure bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis patiënten voor maximaal 200,- per verzekerde per kalenderjaar. Lid 8 Plastische chirurgie De leeftijd voor het corrigeren van standsafwijkingen van de oren voor kinderen is verhoogd van 16 naar 18 jaar. Lid 12 Stottertherapie Vergoed worden de kosten van stottertherapie tot een maximum van 500,- per verzekerde voor de gehele duur van de verzekering inclusief maaltijdkosten en verblijfkosten. Artikel 12 Verblijfkosten Lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis tot een maximum van 25,- per dag. Lid 4 Therapeutisch kamp voor jongeren Vergoeding voor therapeutisch kamp voor jongeren met astma is uitgebreid met therapeutisch kamp voor jongeren met een oncologische aandoening, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem tot een maximum van 300,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 15 Preventieve zorg Lid 1 Griepvaccinatie Vergoed worden de kosten van één griepvaccinatie per verzekerde per kalenderjaar. Lid 2 Preventief medisch onderzoek Preventief medisch onderzoek wordt vergoed voor 50% tot een maximum van 250,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 16 Dekking buiten het woonland Lid 1 Onvoorziene behandelingen - Vergoeding binnen de EU/EER of verdragsland maximaal het in het betreffende land geldende/van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedrag. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. - Vergoeding buiten de EU/EER of verdragsland maximaal 2x de in Nederland geldende / van toepassing zijnde wettelijke of marktconforme bedragen. De dekking uit hoofde van de Basisfit Internationaal maakt hier onderdeel van uit. Lid 5 Repatriëring Uitgebreid met vergoeding voor de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot naar woonland. Zorgdiensten ONVZ Optifit Internationaal Voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. een behandeling in NL verblijven: Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van ,-. Dit bedrag is verhoogd naar ,-. 8

9 Wijzigingen in de ONVZ Topfit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal Artikel 6 Vaccinaties Toegevoegd zijn de profylactische middelen ter voorkoming van malaria wegens verblijf buiten het woonland. Artikel 8 lid 1 Brillenglazen / Contactlenzen / Ooglaserbehandeling Uitgebreid met de keuze voor vergoeding van ooglaserbehandeling tot een maximum van 300,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 11 Bijzondere behandelingen / therapieën: Lid 10 Pedicure Volledige vergoeding voor pedicure bij diabetes mellitus en reumatoïde artritis patiënten. Lid 11 Plastische chirurgie De leeftijd voor het corrigeren van standsafwijkingen van de oren voor kinderen wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Lid 15 Stottertherapie Vergoed worden de kosten van stottertherapie, nu inclusief maaltijdkosten en verblijfkosten. Artikel 12 Verblijfkosten Lid 2 Verblijf gezinslid Vergoed worden de kosten van verblijf van een gezinslid van de verzekerde van 18 jaar of ouder in een logeerhuis. Lid 5 Therapeutisch kamp voor jongeren Vergoeding voor therapeutisch kamp voor jongeren met astma is uitgebreid met therapeutisch kamp voor jongeren met een oncologische aandoening, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem. Lid 6 Kuuroord Vergoeding kuuroord voor verzekerden met reuma of psoriasis tot een maximum van 500,- per verzekerde per kalenderjaar. Artikel 13 Huishoudelijke hulp in natura Na een opnameduur van minimaal 5 dagen bestaat er recht op huishoudelijke hulp tot een maximum van 450,-. Artikel 16 Preventieve zorg Lid 1 Griepvaccinatie Vergoed worden de kosten van één griepvaccinatie per verzekerde per kalenderjaar. Zorgdiensten ONVZ Topfit Internationaal Voor in NL wonende verzekerden of verzekerden die t.b.v. een behandeling in NL verblijven: Kraamzorg in natura De aanvraag van kraamzorg dient vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum plaats te vinden in plaats van drie maanden. Verhaalsbijstand bij letselschade door een ongeval Vergoeding van de kosten inclusief de kosten van het voeren van een procedure worden vergoed tot een maximum van ,-. Dit bedrag is verhoogd naar ,-. 9

Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010

Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 Overzicht wijzigingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2010 In dit overzicht beschrijven wij de aanpassingen in de modelovereenkomst bestaande uit de Algemene bepalingen, de polisvoorwaarden van onze

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2012 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Internationaal vergoedingsoverzicht 2015 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

startfit extrafit benfit optifit topfit

startfit extrafit benfit optifit topfit Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Acnebehandeling 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Internationaal vergoedingsoverzicht 2014 Internationaal vergoedingsoverzicht 2014 Onderstaande overzichten geven

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Benfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Benfit Internationaal een

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekeringen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Dekkingsoverzicht aanvullende verzekeringen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Dekkingsoverzicht aanvullende verzekeringen Vrije Keuze Zorgplan Verzekerde kosten Vrije Keuze Extrafit Vrije Keuze Benfit Vrije Keuze Optifit Vrije Keuze Topfit Vrije Keuze Superfit Acnébehandeling Volledig

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

2018 Vergoedingsoverzicht Internationaal

2018 Vergoedingsoverzicht Internationaal 2018 Vergoedingsoverzicht Vergoedingsoverzicht 2018 Onderstaande overzichten geven een beknopte omschrijving van de dekking van de Basisfit en de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht Internationaal ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Vergoedingsoverzicht Internationaal ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Vergoedingsoverzicht Internationaal 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Internationaal Vergoedingsoverzicht 2017 Onderstaande overzichten geven een beknopte omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2016. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. ONVZ Zorgplan Internationaal Vergoedingsoverzicht Internationaal vergoedingsoverzicht 2016 Onderstaande overzichten

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal

Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal Deel B Omvang Dekking ONVZ Optifit Internationaal De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Topfit Internationaal een

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Topfit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande artikelen

Nadere informatie

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Als er volgens de PNOzorg Internationaal basisverzekering of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de PNOzorg

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2010

Dekkingsoverzicht 2010 Dekkingsoverzicht 2010 Dit overzicht geeft een korte omschrijving van de dekking van onze verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde per, tenzij anders vermeld. De polisvoorwaarden bepalen de precieze

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal

Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Deel B Omvang Dekking Allianz Vrije Keuze Optimaal Indien aanspraken bestaan op grond van de Allianz Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de Allianz Vrije Keuze Optimaal

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009

Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de AEGON Basis Internationaal en de Reglementen en aanvullende Internationaal verzekeringen.

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2010

Dekkingsoverzicht 2010 Dekkingsoverzicht 2010 Dit overzicht geeft een korte omschrijving van de dekking van onze verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde per, tenzij anders vermeld. De polisvoorwaarden bepalen de precieze

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Het ONVZ Zorgplan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ wil zich ook bij de Basisverzekering blijven onderscheiden als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor de mensen. Wij gaan

Nadere informatie

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G

Het Vrije Keuze Plan. Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is. NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 1 Het Vrije Keuze Plan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is NnL Z O R G V E R Z E K E R I N G 2 1 Het Vrije Keuze Plan Nationale-Nederlanden Zorgverzekering wil zich ook bij de Basisverzekering

Nadere informatie

107,31 p/m 9,06 p/m 22,05 p/m 37,73 p/m 55,12 p/m 113,19 p/m. 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog

107,31 p/m 9,06 p/m 22,05 p/m 37,73 p/m 55,12 p/m 113,19 p/m. 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog Facebook Twitter LinkedIn YouTube Vergoedingsoverzicht Snel inzicht in de vergoedingen van ONVZ, per zorg In het vergoedingsoverzicht staat welke vergoedingen u krijgt per zorg. Zo kunt u heel gemakkelijk

Nadere informatie

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering. Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering. Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Basisverzekering Beknopt dekkingsoverzicht (vervolg) ONVZ Basisverzekering Arts fleboloog/ Proctoloog 100% Psycholoog 8 behandelingen van een 1e lijnspsycholoog, exclusief

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Optifit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Optifit een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. 2014 De wijzigingen in uw zorgverzekering Wijzigingen in uw Basisverzekering Eigen risico artikel 2 Verplicht eigen

Nadere informatie

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011

Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 2011 Beknopt dekkingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Basis 2011 Anticonceptie Audiologische zorg Beenmergonderzoek kinderen Bevalling ziekenhuis Buitenland Voorziene en niet-voorziene behandelingen Dieetadvisering

Nadere informatie

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008 DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008 1. Inleiding In dit overzicht staan de behandelingen die wij geheel of gedeeltelijk vergoeden per aanvullende verzekering genoemd. Achter de betreffende

Nadere informatie

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008 DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2008 1. Inleiding In dit overzicht staan de behandelingen die wij geheel of gedeeltelijk vergoeden per aanvullende verzekering genoemd. Achter de betreffende

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht

Vergoedingsoverzicht Voorwaarden Basisverzekering Start Plus Optimaal Top Excellent Dit vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar,

Nadere informatie

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ziektekosten. Dekkingsoverzicht. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ziektekosten Dekkingsoverzicht De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Dekkingsoverzicht Ziektekostenen (2008) Preventie: Basis Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan

Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan Inleiding polisvoorwaarden ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Geachte klant, ONVZ wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet

Nadere informatie

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2007

DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2007 DEEL 1: VERGOEDINGEN OVERZICHT PER 1 JANUARI 2007 1. Inleiding In dit overzicht staan de behandelingen die wij geheel of gedeeltelijk vergoeden per aanvullende verzekering genoemd. Achter de betreffende

Nadere informatie

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Overzicht verzekerde kosten ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Overzicht verzekerde kosten ONVZ Zorgplan Acnébehandeling 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100%, tot 21 jaar, 100% Alternatieve geneeswijzen incl. Acupunctuur Haptonomie *voor behandelaar;

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen):

3 Polissen onderling vergelijken (Alleen verschillen): 1/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 2/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel 3/3 Fortis ASR Ziektekostenverzekering Flexibel + Aanvullend Instap + Aanvullend Basis + Aanvullend Uitgebreid

Nadere informatie

Vergoedingen aanvullende verzekering

Vergoedingen aanvullende verzekering 2007 Vergoedingen aanvullende verzekering 2007 Vergoedingen aanvullende verzekering De hieronder genoemde bedragen zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. In alle gevallen moeten de

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2017 ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2017 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit

Nadere informatie

In het kort: de belangrijkste vergoedingen*

In het kort: de belangrijkste vergoedingen* In het kort: de belangrijkste vergoedingen* Student Fysiotherapie 100% (maximaal 9 ). Anticonceptie (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding. Vaccinatie buitenland 100%. Geneesmiddelen maximaal 100,-

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering Wijzigingen zorgverzekering Nedasco Slimme Keuze 2016 De veranderingen in de vergoedingen en polisvoorwaarden

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2015. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Beknopt vergoedingsoverzicht 2015 A Alternatieve geneeswijzen Bij arts max. 27 per per dag en max. 20 behandelingen.

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht VvAA zorgverzekering 2013

Vergoedingsoverzicht VvAA zorgverzekering 2013 Vergoedingsoverzicht VvAA zorgverzekering 2013 Toelichting: Dit vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar,

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2017 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2017 Dit overzicht is bedoeld om de verschillende en gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving van de zorg waarop u recht heeft.

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012

Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijzigingsoverzicht CVELI 2011-2012 Wijziging in de basisverzekering Dit zijn alle wijziging. Voor de exacte vergoeding de voorwaard waaronder u aanspraak kunt mak dit u de van Alle vergoeding /of eig

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017

Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017 Wijzigingsoverzicht ONVZ Basisfit Internationaal 2017 In dit overzicht staan de wijzigingen in de ONVZ Basisfit Internationaal per 1 januari 2017. Het gaat daarbij om de wijzigingen die uw verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering

Polisvoorwaarden. VVAA zorgverzekering Polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Inleiding polisvoorwaarden VVAA zorgverzekering Geachte klant, VVAA wil zich onderscheiden als kwalitatieve zorgverzekeraar en het beste voor u zorgen. Dit doet VVAA

Nadere informatie

Vergoedingsoverzicht

Vergoedingsoverzicht Vergoedingsoverzicht Dit vergoedingsoverzicht geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekeringen. De vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders vermeld. Soms gelden nadere

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht 2018 ASR Aanvullende verzekeringen Dit overzicht is bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht geeft een algemene omschrijving

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2012

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2012 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan Wijzigingen per 1 januari 2012 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal.

Nationale-Nederlanden Zorgverzekering Vrije Keuze Plan Internationaal Aanvullende verzekeringen in combinatie met de Garant Basis Internationaal. Nationale-en Zorgverzekering Vrije Keuze Plan e verzekeringen in combinatie met de Garant Basis. Verzekerde kosten Garant Basis Garant Start* Garant* Garant Plus* Garant Top* Ziekenhuisopname Revalidatie

Nadere informatie

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen

Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen Wijzigingen 2014 Basisverzekering Aanvullende Verzekeringen De wijzigingen per 1 januari 2014 in uw zorgverzekering voor u op een rij. Bewaar deze bij uw polisvoorwaarden. 1. Wijzigingen in de algemene

Nadere informatie

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

Het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2007 Het ONVZ Zorgplan Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor mensen. Wij schrijven u dan ook niet voor naar welke arts

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009

Vergoedingenoverzicht Kruidvat Basisverzekeringen 2009 Vergoedingenoverzicht en 2009 Vergoedingen vergoedt maximaal WTG, afgesproken of marktconforme tarieven; kosten ten laste van de via niet-gecontracteerde zorgverleners vergoedt voor 75%. Alternatieve geneeswijzen

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen en aanspraken van onze

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009 Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Topfit 2009 Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Topfit een

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.

Polisvoorwaarden. Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco. Polisvoorwaarden Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Verzekering 2014 Ga voor meer informatie over uw polis naar http://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Uw vergoedingen voor 2014. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Uw vergoedingen voor 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische en homeopathische middelen Astma Centrum Davos* Audiologisch centrum* Beademing*

Nadere informatie

Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen

Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen Vergoedingen Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en Aanvullende Verzekeringen 2011 Omschrijving Basisverzekering AV Sanne AV Femke AV Ayla Alternatieve

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2018

Uw wijzigingen voor 2018 Uw wijzigingen voor 2018 Deze brochure bevat uw wijzigingen van de Alles Verzorgd Polis en Vrije Keus Polis en aanvullende verzekeringen Budget, Standaard, Extra en Optimaal per 1 januari 2018. Wij raden

Nadere informatie

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht 2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve

Nadere informatie

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT

expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT COLLECTIEVE VERZEKERING 2015 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE 2015 Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen van onze XHI ziektekostenverzekeringen.

Nadere informatie

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht

2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht 2018 Beknopt Vergoedingsoverzicht Beknopt vergoedingsoverzicht ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2018 Voorwaarden Basisverzekering Startfit Extrafit Benfit Optifit Topfit Superfit Veelgevraagde zorg Alternatieve

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis

Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis Polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze Polis 2014 Inleiding polisvoorwaarden Nedasco Vrije Keuze polis Hoe gebruikt u de polisvoorwaarden? De polisvoorwaarden zijn ingedeeld per verzekeringssoort. Deze indeling

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen

Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Pag. 1/8 NV / 2010 en Aanvullende Verzekeringen Pakketvergelijker, en 2011 Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE ZORGVERZEKERING ANTROPOSANA 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT AANVULLENDE VERZEKERINGEN ANTROPOSANA 2016 Acnebehandeling (1) (2) 100% maximaal 250,- per jaar 100% maximaal 250,-

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2012

Dekkingsoverzicht 2012 Dekkingsoverzicht 2012 Basis ZO R G I N H E T Z I E K E N H U I S Specialistische en 100% - - - - MammaPrint - 100% 100% 100% 100% Plastische chirurgie (Basis)* 100% - - - - Plastische chirurgie (aanvullende

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú In samenwerking met:

Wij zijn er voor ú In samenwerking met: Belangrijkste veranderingen polisvoorwaarden 2018 Wij zijn er voor ú In samenwerking met: Belangrijkste veranderingen in uw polisvoorwaarden per 1 januari 2018 In dit overzicht staan de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum

Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende verzekeringen Start - Surplus - Summum Dekkingsoverzicht 2015 Aanvullende en Start - Surplus - Summum Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

De belangrijkste keuzes in het leven maakt u liever zelf

De belangrijkste keuzes in het leven maakt u liever zelf De belangrijkste keuzes in het leven maakt u liever zelf ONVZ zorgverzekeringen 2012 De belangrijkste keuzes in het leven maakt u liever zelf Iedereen wordt dagelijks met keuzes geconfronteerd. Soms worden

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Zorgverzekering Optimaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Zorgverzekering Optimaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Zorgverzekering Optimaal 2010 Indien aanspraken bestaan op grond van de AEGON Basis Zorgverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de AEGON Zorgverzekering Optimaal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Wijzigingen Basisverzekering

Wijzigingen Basisverzekering In de zorg en de wetgeving verandert er voortdurend van alles. Daarom zijn er net als vorig jaar ook voor 2008 enkele wijzigingen aangebracht in uw basisverzekering en aanvullende pakketten. In deze brochure

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering

Dekkingsoverzicht ZorgBeter Verzekering Dekkingsoverzicht Verzekering Polis De Polis biedt u dekking voor de meest voorkomende vormen van zorg waaronder huisarts, ziekenhuis en medicijnen. Naast deze zorgverzekering kunt u kiezen uit vier aanvullende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2014 Vergoedingenoverzicht Zorgen 2014 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Aanvullende verzekeringen Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014

Vergoedingenoverzicht Aanvullende verzekeringen Ditzo 2014. Geldend vanaf 1 januari 2014 Vergoedingenoverzicht Aanvullende verzekeringen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 1. Aanvullende verzekeringen Therapieën ZorgGoed ZorgBeter ZorgBest Fysiotherapie Cesar oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max.

geneesmiddelen zolang u jonger bent dan 43 jaar Medisch-specialistische revalidatie 100% - - - - Geriatrische revalidatie 100%, max. 2013 Zet drie keuzevoordeel modules uit in uw PNO Budget en ontvang 15% korting op de premie! Dekkingsoverzicht Basis PNO Be Young PNO Budget PNO Extra PNO Compleet Zorg in het ziekenhuis Specialistische

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen

Vergoedingenoverzicht. Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen HIER WAAK IK De Vergoedingenoverzicht aanvullende verzekeringen van Lancyr gezondheidsservices beweegadvies 1 x (eerste of intake)

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Zorgplan Internationaal 2016 Algemene bepalingen ONVZ Zorgplan Internationaal (deel A) Begripsomschrijvingen Artikel Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Artikel 1 Kinder- en

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2014 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015

Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Vergoedingenoverzicht Zorgverzekeringen 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige polisvoorwaarden en reglementen vindt u op www.beterdichtbij.nl

Nadere informatie

Huisarts. Hulpmiddelen. Kaakchirurgie. Kraamzorg. Logopedie. Lymfedrainage 100%, vanaf de 10 e behandeling, indien indicatiestelling *

Huisarts. Hulpmiddelen. Kaakchirurgie. Kraamzorg. Logopedie. Lymfedrainage 100%, vanaf de 10 e behandeling, indien indicatiestelling * Disclaimer Het onderstaande overzicht biedt een beknopte omschrijving van de dekking van onze verzekeringen. Het dient om een beeld te krijgen uit welke delen de dekking bestaat. De vermelde vergoedingen

Nadere informatie

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011

Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Model 95046 Overzicht veranderingen vergoedingen Interpolis ZorgActief 2011 Veranderingen 2011 Wat verandert er voor u? In dit Veranderingenoverzicht 2011 informeren wij u over alle wettelijk bepaalde

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú

De veranderingen in de zorgverzekering 2016. Wij zijn er voor ú De veranderingen in de zorgverzekering 2016 Wij zijn er voor ú De veranderingen in de basisverzekering De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De overheid

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016

Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Wijzigingsoverzicht ONVZ Aanvullende verzekering 2016 Algemene bepalingen ONVZ aanvullende verzekering (deel A) Zorgsoort/begrip Artikel en lidnummer Tekst 2015 Tekst 2016 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2009

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2009 ONVZ Zorgplan 2009 Omdat uw gezondheid een kostbaar bezit is ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor de gezondheid van mensen. Dus schrijven we u niet voor naar welke

Nadere informatie

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht. Per 1 Januari 2007

Verzekeringen. Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht. Per 1 Januari 2007 Verzekeringen Per 1 Januari 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering met ZorgGarant aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Pag. 1 Vergoedingenoverzicht Delta Lloyd ZorgGarant Start, Compleet en Top F

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2014

Vergoedingenoverzicht 2014 Vergoedingenoverzicht 2014 Preventie Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50 + Actief Polis Gezondheidscursussen max. 50, per jaar max. 75, per jaar max. 100, per jaar

Nadere informatie