46 e JAARGANG NUMMER 8 - VRIJDAG 17 APRIL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "46 e JAARGANG NUMMER 8 - VRIJDAG 17 APRIL 2015"

Transcriptie

1 46 e JAARGANG NUMMER 8 - VRIJDAG 17 APRIL 2015 Als het goed is heeft iedereen die dag vrij gepland, zodat je op maandag 27 april naar de Schans kunt komen voor de tweede editie van Koningsdag! Om uur wordt iedereen met versierde fiets op het schoolplein verwacht, zodat we om uur kunnen starten met de optocht door Haps. Deze eindigt op de Schans en Het Loo. De hele dag zijn er activiteiten voor jong en oud. Dit jaar met weer enkele verrassende activiteiten, anders dan vorig jaar! Komt dat zien! Voor de jeugd is er een loterij als afsluiting waarin schitterend prijsjes te winnen zijn. Om uur breien we er een eind aan en kunnen we ongetwijfeld terug kijken op een gezellige dag. Voor deze dag zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Misschien wil je voor je club of buurtvereniging een steentje bijdragen, want het geldt nog steeds. Elke vrijwilliger krijgt een bijdrage voor de club of organisatie waarvoor hij of zij zich inzet. Laat een berichtje achter en kijk ook eens op: of facebook.com/koningsdaghaps 1

2 ACTIVITEITEN 17 APRIL 1 MEI 2015 Data Activiteit Pagina Vrijdag 17 april Stroopwafelactie HaVoC 29 Zaterdag 18 april Afsluitingsfeest HaVoC 27 Zondag 19/26 april Rozen voorjaarsdagen 28 Zondag 19 april Eerste Heilige Communie 5 Maandag 20 april Bijeenkomst mobiliteit en dementie 8 Maandag 20 april Gèèn aanvraag of afhalen van het rijbewijs 18 Woensdag 22 april Mobiele vraagbaak over de zorg 33 Donderdag 23 april Kienen KBO 39 Donderdag23 april Volleybalspeeltuin HAVOC t/m 24 april Avond-Wandel-Vierdaagse gemeente Mill 18 Vrijdag 24 april Maarten Peters in Theater Myllesweerd Mill 9 t/m vrijdag 24 april Internationale expositie Graventhal 9 Zondag 26 april TRIO De Best, De Grood & Hoeijmakers 14 Maandag 27 april Koningsdag 1 Maandag 27 april Koningbrunch De Zonnebloem 39 Maandag 27 april Biblioplus gesloten 15 Donderdag 30 april Modeshow KBO 39 De kopij voor De Schakel nummer 10 inleveren voor vrijdags 8 mei i.v.m. Hemelvaart DE SCHAKEL NUMMER 9 KOMT UIT OP VRIJDAG 1 MEI GRAAG DE KOPIJ OP TIJD INLEVEREN VIA UITERLIJK TOT ZATERDAG 25 APRIL 2015 REDACTIEADRES: BOGAERSSTRAAT 7, HAPS DE REDACTIE KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR FOUTEN IN PUBLICATIES EN ADVERTENTIES EN DAARUIT MOGELIJK VOORTVLOEIENDE AANSPRAKELIJKHEID. 2

3 JAN EN PIETA HUBERTS 60 JAAR GETROUWD Een vrij recente foto van Jan en Pieta gemaakt in hun eigen tuin. Toen han we in de Mondsestraot nog unne grintweg mit un fietspètje er langs. We han toen nog gèn gas, gèn tillefoon, mar wel stroom. De stroom was bovengronds mit stroomdroade via pôtjes die ge as kwajongens kapot kont gòòje. Ik kwam noa 't trouwe in un huus met 3 vrollie, mien ège vrouw, hûr zuster en mien schònmoeder. Op de boerderij waren 2 pèèrd, wa koeie, kiepe en zeug. Ons beide buurvrouwe, Grada en Drika, han allebei zo'n ouw poffermuts. We viere feest met 7 kiender en 16 klènkiender en hope nog lang en gelukkig samen te leve in de Irenestroat. Hapse groetjes van Jan en Pieta Huberts. Hoe kreeg de organisatie dat voor elkaar? HAPS HET OOG OP De Belgische marathonloper Stefaan Engels liep 365 dagen achter elkaar een marathon in alle werelddelen, inclusief de Noord- en Zuidpool. Zaterdagavond 11 april 2015 stond hij even stil in de kantine van Hapse Boys tijdens de sponsoravond om over zijn ervaringen en motivatie te vertellen. 3

4 4

5 PAROCHIEBERICHTEN, PAROCHIE H. NICOLAAS Zaterdag 18 april: geen Eucharistieviering!! Attentie!! Attentie!! Zondag 19 april uur: Viering Eerste Heilige Communie. Voorganger pastoor A. v.d. Meijden. Zang: Chetana. Misintenties: Jrgt. Nico Kerstens Tonnie Derks van de Groes Mgd Hendrica van Summeren - Huibers Mies Peters Zaterdag 25 april uur. Voorganger pastoor A. v.d. Meijden. Zang: Gemengd koor. Misintenties: Jrgt. Miet van Duijnhoven - Verhoeven Overleden ouders en zus Gijsbers Toon Arts Willemien en Paula van den Brand Overleden ouders van Daal van de Lokkant Bep en Claire van Daal - Elbers Mieke Hendriks Zus Mooren Mgd. Toon Derks Overleden ouders Jozef en Theodora van Duuren - Cornelissen Jrgt. Koos Robben Henny Selten vanwege verjaardag EERSTE HEILIGE COMMUNIE Op zondag 19 april 2015 ontvangen de kinderen uit groep 3 en 4 hun Eerste Heilige Communie. U bent hierbij van harte welkom. De Communiewerkgroep 5

6 6 PREVENTIEVE CURSUSSEN Ook in het voorjaar van 2015 gaat Indigo Brabant in de regio Land van Cuijk preventieve cursussen uitvoeren om naasten van mensen met psychische problemen te ondersteunen. Er zijn cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ervaringsverhaal deelnemer. Op jonge leeftijd had mijn moeder regelmatig een inzinking. Mijn vader probeerde die voor mij te verbergen door me in allerijl bij een tante onder te brengen. Over de precieze reden van deze logeerpartijen werd nooit met mij gesproken. De ziekte van mijn moeder bleef op deze manier voor mij onduidelijk. Ik merkte wel dat er iets niet klopte, maar er werd in het gezin nooit gesproken over de ziekte. In de cursus kon ik voor het eerst met lotgenoten praten over de gevoelens die het geheim houden van de ziekte van mijn moeder bij mij veroorzaakt had, ik besefte dat de ziekte van mijn moeder ook voor mijn vader niet makkelijk was. In de cursus kreeg ik handvaten en leerde ik te praten over mijn gevoelens. Hierdoor durfde ik in gesprek te gaan met mijn moeder over haar ziekte waardoor onze relatie aanmerkelijk verbeterde. Deelname aan de cursus heeft me veel gebracht. Psychische Problemen in de Familie is een cursus voor naasten en familieleden van mensen met psychische problemen. Leven met iemand met psychische problemen kan zwaar zijn. Velen die dit meemaken kunnen meepraten over machteloosheid, conflicten, overbelasting en eenzaamheid die dit met zich mee kan brengen. Voor degene zelf én voor naastbetrokkenen kan een psychische ziekte veel spanning veroorzaken. Naastbetrokkenen weten vaak niet meer hoe ze het beste om kunnen gaan met deze moeilijke situaties. In deze cursus leert u over de achtergrond van psychische problemen en leert u verschillende manieren van reageren in moeilijke situaties. Anders reageren zorgt voor minder spanning binnen het gezin, omdat het vaak een positieve invloed heeft op degene met de psychische problemen. Enkele ervaringen van deelnemers: Ik kan nu beter mijn grenzen aangeven; ik neem de verantwoordelijkheid niet meer steeds over en kan mijn zorgen beter loslaten. In deze groep hoef ik niet steeds opnieuw uit te leggen waarom ik het zo moeilijk vind om met mijn zoon met depressieve klachten om te gaan, ik krijg veel begrip, tips en steun. Ik heb veel informatie ontvangen over de stoornis en concrete handvatten hoe ik kan reageren en communiceren, het heeft mij verder geholpen. De cursus is een doorlopende cursus. Deelnemers kunnen op elke moment instromen. Start in Cuijk op de dinsdagochtend uur tot uur. Voor kinderen en jongeren van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen worden KOPP/KVO groepen georganiseerd voor diverse leeftijdsgroepen. Een kind bij wie één of beide ouders ernstige psychische of psychiatrische problemen heeft, merkt hier altijd iets van. Ouders zijn in het leven van kinderen de belangrijkste personen. Sommige kinderen ontgaat niets; hoe klein ze ook zijn. Het is belangrijk dat er extra aandacht is voor deze kinderen. Daarom organiseert Indigo Brabant preventieve groepen speciaal voor deze kinderen. In de groep krijgen de kinderen informatie aangeboden en leren ze vaardigheden om beter met de situatie om te gaan. De groep komt 6 tot 8 keer bij elkaar en voor ouders wordt een ouderavond georganiseerd. De KOPP/KVO groep gaat op dinsdagmiddag 12 mei 2015 van start van tot uur in Cuijk. Leeftijden 8 tot 12 jaar. Ook voor andere leeftijden is er ondersteuning mogelijk. Aanmelding en informatie: Vooraf aan de cursussen vind altijd een kennismakingsgesprek plaats om samen te kijken of het aanbod past bij uw klachten. Voor aanmelding en informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat: Telefoon: of Maria Naus preventiefunctionaris.

7 EHH: RECHTSTREEKS BELLEN VOOR HARTPATIËNTEN *Cardioloog H. Koornstra had de eer om de Eerste Hart Hulp te open. Maasziekenhuis Pantein heeft een extra voorziening voor patiënten uit de regio met hartklachten: de Eerste Hart Hulp (EHH) met een viertal bedden, als onderdeel van de Spoedeisende Hulp. Deze bedden zijn uitgebreid voorzien van speciale hartapparatuur. Verder krijgen bepaalde hartpatiënten met een rechtstreeks inbelnummer direct toegang tot de EHH. Het doel van de EHH is om deze patiënten hoogwaardige en gespecialiseerde zorg te bieden, en binnen 24 uur de diagnostiek rond te hebben. Daarna volgt ontslag of opname. De EHH is op dinsdag 7 april geopend door cardioloog H. Koornstra. Aan bepaalde patiënten die onder behandeling staan, verstrekt de cardioloog een zogenoemde Free Call Card met een rechtstreeks telefoonnummer. Dit betreft veelal patiënten met hartritmestoornissen. Indien nodig kunnen zij dan direct terecht bij de EHH. In geval van klachten kan de patiënt dit telefoonnummer bellen voor overleg; maar patiënten met deze telefoonkaart mogen in geval van klachten ook rechtstreeks naar de EHH komen. En dit zonder tussenkomst van de huisarts, die zelf natuurlijk altijd en 24 uur per dag patiënten naar de EHH kan verwijzen. Naar verwachting stijgt het aantal hartpatiënten de komende vijftien jaar met dertig procent, ook in de regio Land van Cuijk/Noord-Limburg. Met de nieuwe faciliteiten is het Maasziekenhuis voldoende toegerust op deze toename van patiënten. Zij blijven de best mogelijke zorg ontvangen, *Enkele bedden op de nieuwe Eerste Hart Hulp. die via het inbelnummer nu makkelijker toegankelijk wordt. 7

8 THEMABIJEENKOMST MOBILITEIT EN DEMENTIE Alzheimer Nederland organiseert op maandag 20 april samen met SWOC, Radius en Pantein een voorlichtingsbijeenkomst in Maartenshof te Cuijk Thema: mobiliteit en dementie Bewegen is goed voor jong en oud. Maar wat als dit niet meer naar wens verloopt. Op welke wijze kan ik blijven fietsen en bewegen. Wanneer kom ik in aanmerking voor een scootmobiel? Is autorijden nog wel verantwoord of kan ik nog wat bijlessen nemen om mijn vaardigheden te verbeteren? Kan de fysiotherapeut wat voor mij betekenen? Gespreksleider Vera Borsboom zal met Edith Rongen, ergotherapeut regio Cuijk, samen met u op zoek gaan naar antwoorden op al uw vragen. Vanzelfsprekend wordt u ook in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Zorgcentrum Maartenshof, Deken van de Ackerhof 29 in Cuijk is voor iedereen vrij toegankelijk en de toegang is gratis. Zaal is open om uur. Start Programma: tot uiterlijk uur. Voor meer Informatie: tel Website: alzheimer-nederland.nl/1622.aspx Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk en Gennep 8

9 INTERNATIONALE EXPOSITIE IN GRAEFENTHAL Wij zijn een groep kunstenaars. Elk jaar kiezen we een thema om te verbeelden. Dit jaar is het thema: TEGENSTELLINGEN Er is prachtig werk gemaakt en dat willen we natuurlijk graag als groep presenteren. Eén van de kunstenaars is Marianne van Dijk uit Haps. Graag willen we u uitnodigen om de expositie te bezoeken in Klooster Graefenthal in Goch, net over de grens bij Siebengewald, en dat kan nog t/m vrijdag 24 april. Openingstijden van maandag t/m zondag van uur. Gratis entree. Adres: Maasstrasse 48 50, Goch Asperden (D.). THEATER MYLLESWEERD MILL Maarten Peters met Bevroren tranen in Theater Myllesweerd Mill Vrijdagavond 24 april staat Maarten Peters (songwriter voor o.a. Liesbeth List, Margriet Eshuijs en Rob de Nijs) op de planken in Theater Myllesweerd in Mill. De voorstelling start om uur en kaartjes kosten 15,- inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. Reserveren kan door een mailtje te sturen naar of kaartjes af te halen bij de balie van Myllesweerd. Meer weten over deze en alle andere theater- en filmvoorstellingen? Volg Myllesweerd dan op Twitter, like de Facebookpagina, schrijf u in voor de nieuwsbrief via of bekijk regelmatig de genoemde website. Ook bent u van harte welkom op zondag 3 mei tijdens de open dag van Myllesweerd tussen uur en uur. Die dag lanceert Mark van de Veerdonk het nieuwe theaterseizoen van Myllesweerd. Toegang is dan uiteraard gratis. 9

10 BORING GRESBUIZEN Al eeuwenlang worden gresbuizen gebruikt, zelfs al door de Romeinen. Tot nu toe was de algemene gedachte dat gresbuizen niet kunnen worden geboord. Op Regionaal Bedrijvenpark Laarakker realiseren Steinzeug-Keramo en Heijmans de eerste compacte gesloten-front boring met gresbuizen in Nederland. Voor Regionaal Bedrijvenpark Laarakker realiseert Heijmans de rioolaansluiting tussen het gemaal van het waterschap Aa en Maas en het rioolstelsel op het nieuwe bedrijventerrein Laarakker in Haps. Daarvoor boort Heijmans een leiding (600 mm doorsnede) onder de provinciale weg vanuit het gemaal. Heijmans heeft hier gekozen voor gresbuizen, o.a. vanwege de sterkte, de goede verwerkbaarheid, de duurzaamheid en de hoge levensduurverwachting. Steinzeug-Keramo is de fabrikant van deze boorbuizen. De krappe locatie, zowel boven- als ondergronds, voegt een extra moeilijkheidsgraad toe. De inzet van de nieuwe compacte heikraan van Heijmans maakt het werken op zo n compacte locatie mogelijk. 10

11 VRAGEN VOOR WETHOUDER GERARD STOFFELS Sinds 1 april mag er in de afvalzakken voor plastic ook ander afval gedaan worden. Voor mij reden om aan wethouder Gerard Stoffels te vragen wat de reden hiervan is en wat voor gevolgen dit heeft voor de kosten. Dit omdat er nog steeds een geschil is met de afvalinzamelaar Attero wegens het niet onvoldoende aangeleverde afval. Ton van Boekel raadslid namens ABC Waarom mag er nu ook blik en lege drankenkartons bij het plastic afval? De gemeente Cuijk werkt, met de gemeenten in het Land van Cuijk én Boekel, samen in één Bestuurs Commissie Afval (BCA), als het gaat om het ophalen en verwerken van afval. Samen met de inwoners wordt het afval zo goed mogelijk gescheiden, zodat zoveel mogelijk afvalstromen weer kunnen worden hergebruikt en de kosten voor het verwerken zoveel mogelijk beperkt. Dit leidt er toe dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing in het Land van Cuijk tot de laagste in het land behoren. In overleg met de verwerker van het afval, Attero, zijn nu afspraken gemaakt voor het inzamelen van drankenkartons, blik en aluminium schaaltjes van levensmiddelen. Vanaf 1 april mogen deze afvalsoorten gestopt worden bij het plastic, in de Plastic Heroes afvalzak. De verpakkingen dienen wel leeg te zijn maar behoeven niet te worden schoongespoeld. Bij plastic verpakkingen mogen doppen en deksels blijven zitten. En bij conservenblikken dienen de deksels naar binnen gevouwen te worden om te voorkomen dat de ophalers zich er aan kunnen verwonden en om te voorkomen dat zakken gaan scheuren. Drankenkartons dienen plat gevouwen te worden met de dop er weer op. Deze afvalsoorten, die allemaal in één zak worden gestopt, zijn vervolgens door de verwerker goed te scheiden, waarna deze dienen als grondstof voor nieuwe producten. Het is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Er gaat immers minder afval in de blauwe tariefzak, waardoor de inwoner minder blauwe tariefzakken nodig heeft. Leidt het scheiden van afval er niet toe dat de rekening alsnog wordt gepresenteerd aan de inwoners omdat er volgens een contract het afval aangeleverd moet worden bij de verbrandingsoven? Het gewest Noordoost Brabant, waar ook de BCA-gemeenten onder vallen, heeft in 1997 een contract gesloten, samen met de andere gemeenten in Noord-Brabant, over het verbranden van afval. Daarbij hebben we ons als gezamenlijke gemeenten in Brabant garant verklaard voor het aanleveren van een jaarlijkse hoeveelheid restafval. Sinds 2011 wordt daar niet meer aan voldaan omdat we steeds beter ons afval scheiden en dat afval dan niet meer naar de verbrandingsoven gaat. En daarom is de afvalverwerker van mening dat zij een rekening kan sturen naar de gemeenten omdat zij niet voldaan hebben aan de aanleveringsplicht van afval. Echter in het contract staat ook dat de afvalverwerker de plicht heeft om te proberen van elders afval aan te trekken, zodat de verbrandingsoven toch optimaal kan blijven functioneren. En dat blijkt in ruime mate te zijn gebeurd. De totale hoeveelheid verbrand afval blijkt zelfs ver boven de aanleververplichting van de Brabantse gemeenten te liggen. En dat is de reden waarom de gezamenlijke Brabantse gemeenten van mening zijn dat zij onterecht een factuur ontvangen voor het in de ogen van de afvalverwerker te weinig aangeleverde afval. In onderling overleg valt daar niet uit te komen, zodat deze kwestie inmiddels is voorgelegd aan een zogenaamde arbitragecommissie, die hierover naar verwachting eind dit jaar een bindende uitspraak zal doen. Een garantie kan op voorhand niet worden gegeven, maar de gezamenlijke gemeenten hebben vertrouwen in een goede afloop. Ook in het geval de gemeenten niet in het gelijk gesteld worden, loont het scheiden van afval omdat het scheiden nog altijd voordeliger is dan het laten verbranden van afval. 11

12 NIEUW SUBSIDIEBELEID U bent, dus u krijgt geld, geldt niet meer. Voortaan wordt het: U draagt bij, dus u krijgt, een andere benadering. Het subsidiebeleid zoals het nu is, is in feite achterhaald. Het automatisme waarmee de gemeente geld overmaakte, is niet meer van deze tijd. Maatschappelijke ontwikkelingen waarbij een anders denken (eigen verantwoordelijkheid) hoort, zijn mede bepalend voor het nieuwe subsidiebeleid. Het huidige college wil een subsidiebeleid dat past bij haar beleid. In haar beleid is er aandacht voor: actieve betrokkenheid van inwoners bij eigen woon/leefomgeving, sport en gezondheid, cultuur, toerisme/ recreatie en participatie. In eenvoudige bewoordingen komt het erop neer dat er meer subsidie is voor groepen, instanties en verenigingen wanneer de activiteiten passen bij het beleid van dit college. Als het aan het college ligt, komen er 4 soorten subsidies: 1. Waarderingssubsidie (structureel ter ondersteuning van kernactiviteiten) De beleidsregels van deze subsidie zijn nog niet vastgesteld. U kunt hierover meepraten tijdens de meedenksessies in het gemeentehuis! 2. Stimuleringssubsidie Een nieuwe structurele- subsidie waarmee beoogd wordt maatschappelijke activiteiten te stimuleren. De inzet van de vereniging en het maatschappelijk effect van de activiteit bepalen de hoogte van de subsidie. 3. Contractsubsidie Dit zijn subsidies die aan professionele instellingen en organisaties worden verstrekt (bijvoorbeeld Radius) 4. Incidentele subsidie voor eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben. 12

13 Er is een communicatieplan opgesteld waarin veel ruimte is gecreëerd voor overleg en informatie met verenigingen, organisaties, instellingen, dorps- en wijkraden. Zorg dat u erbij bent, het is een kans om er samen, en dus in goed overleg, voor te zorgen dat we een subsidiesystematiek krijgen waar we allemaal achter staan. Nog enkele belangrijke veranderingen die aanstaande zijn: Leerlingenvervoer. Als kinderen op grond van geloofsovertuiging een school bezoeken die meer dan 6 km van de woning ligt, moeten ouders een eigen bijdrage betalen. Bedrijventerrein. Gemeente Cuijk doet er alles aan om de vierkante meters bedrijventerrein, die dicht tegen ons dorp aan liggen, over te hevelen naar de zuidkant, dus zo ver mogelijk van het dorp af. Het moet me van het hart dat ik werkelijk niet begrijp dat dat inzicht er nu pas is. Waarom is er 15 jaar geleden niet bedacht dat je een dergelijk bedrijventerrein (met plek voor milieucategorie 5) het beste langs de snelweg kunt leggen??? Dan eindig ik met een oproep vanuit het gemeentehuis voor nieuwe leden voor de commissie grond- en pachtzaken. Misschien wel iets voor u. Liesbeth van Heeswijk T: E: TWITTER: Liesbeth_VVD LID COMMISSIE GROND- EN PACHTZAKEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk is op zoek naar een Lid Commissie Grond- en Pachtzaken. De bevoegdheid tot het aan- en verkopen van gemeentelijke eigendommen en het verpachten van gronden ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Het college laat zich echter bij aan- en verkopen en verpachting van percelen bijstaan door adviezen van de commissie Grond- en Pachtzaken Hierin ziet het college een duidelijke meerwaarde. Wegens het vertrek van een lid is het college nu op zoek naar geïnteresseerden voor deze functie. De commissie bestaat uit zes personen, exclusief een ambtelijk secretaris die ondersteuning biedt. Het college zoekt een kandidaat die: * Zakelijk is. * Goede lokale bekendheid. * Kennis heeft van de agrarische bedrijfstak. * Kennis heeft van pachtregelgeving en jurisprudentie. * In staat is tot het vormen van een onafhankelijk oordeel. * In staat is tot en bereid is op te komen voor de belangen van de gemeente Cuijk. Het gaat hier om een onbezoldigde functie. Per vergadering wordt echter 75,05 als tegemoetkoming in te maken kosten verstrekt. Voor nadere informatie over de functie van commissielid kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, F.N. van Leeuwen, T (0485) (0485) De selectiegesprekken zijn gepland op maandagmiddag 11 mei U kunt uw sollicitatie in de vorm van een met uw motivatie en curriculum vitae vòòr 1 mei 2015 mailen naar: 13

14 LENTE OP DE STEENAKKER Het theaterseizoen is bijna voorbij. Nog één concert te gaan en dan sluiten we het eerste jaar met programmering succesvol af. Begonnen in de najaarszon met de uit Boxmeer afkomstige Bart Jan Baartmans tijdens het Wandelweekend Duits lijntje. Daarna vele artiesten uit binnen en buitenland. Cabaret met jonge talenten en muziek in diverse stijlen van klassiek tot aan Roemeense zigeunermuziek. En tussendoor een fantastisch soloconcert van Mick Wilson (10CC). We zijn trots op de behaalde resultaten en het publiek dat in toenemende mate de weg naar De Steenakker vindt en dat ook weer terugkomt! Volgend seizoen gaan we verder met een nieuwe reeks fris cabaret en pure muziek! We sluiten het jaar feestelijk af met wederom muziek uit de regio] Kom ook genieten van de lentezon én van: TRIO De Best, De Grood & Hoeijmakers Zondag 26 april 2015 Het grootste deel van het repertoire van dit trio bestaat uit composities van Ted de Best en Ruud de Grood, geschreven in de jaren 80. Het is melodieuze popmuziek met een scherp randje. De nummers worden akoestisch gespeeld met piano, gitaar en synthesizer. Ze zijn breekbaar en intens. De covers zijn soms rauw, dan weer subtiel. Kortom heerlijke luistermuziek De drie muzikanten delen een oud verleden. Ze leerden elkaar kennen Nijmegen. In de jaren 80 formeerden ze de band Buster Smiles, haalden daarmee direct de finale van De Grote Prijs van Nederland en kregen een paar platencontracten. Na een paar jaar maakte Ger Hoeijmakers de overstap naar de Frank Boeijen Groep. De Best en De Grood gingen door als The Chain Men, samen met o.a. BJ Baartmans. Ze schreven een compleet repertoire en namen meerdere albums op. Vooral het album A Mexican Breakfast valt op doordat het de diversiteit van beide heren illustreert, en toch een mooie eenheid vormt. Het album kreeg lovende kritieken Het TRIO De Best, De Grood & Hoeijmakers is nu herenigd voor een aantal optredens waarin ze eigen werk combineren met songs van hun muzikale helden. Na afloop sfeervolle nazit en huisgemaakte soep. Aanvang: uur. Toegangsprijs: 10,00. Voor info en boekingen mail naar: 14

15 LENTEWANDELINGEN ARRANGEMENTEN Natuur en cultuur beleving Bij de Steenakker kun je ook heerlijk wandelen met een Gidsgroeter over de oude dijk van de historische spoorlijn: Duits lijntje (gratis). Het spoorlijntje liep van Wesel naar Boxtel en maakte onderdeel uit van een internationale verbinding tussen Sint Petersburg en Londen. Nu is de dijk een prachtig natuur- en wandelgebied. En wil je meer weten over deze voormalige spoorlijn met onder andere de vele reizen van koningen en tsaren van oost naar west Europa? Boek dan bij je wandeling een Koninklijke erfgoed-tafel, een bijpassende High Tea of de documentaire film: Het Duits lijntje: Sporen naar het Oosten. Kom dwalen over de dijk en de oude buurtschap van De Steenakker (daterend uit 1300). De blaadjes staan op uitlopen en de bloesem op uitbarsten! Voor info en boekingen mail naar: AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN BIEB Maandag 27 april Koningsdag gesloten Maandag 4 mei Dodenherdenking gesloten vanaf uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag gesloten 15

16 VAKANTIE IN DENEMARKEN BIJ ANKA EN JAN "Zoals vele Hapsenaren wellicht weten zijn wij in 1994 naar Denemarken verhuisd om daar te gaan boeren. Dat hebben we 20 jaar met veel plezier gedaan, maar, tijden veranderen, je wordt een dagje ouder en onze kinderen hadden geen interesse in de boerderij. Dus besloten we om deze te verkopen en kwamen min of meer bij toeval terecht op de camping waar we nu wonen en werken. Foldingbro Camping ligt in het zuiden van Jutland tussen Vejen en Ribe aan de rand van de rivier "Kongeå" midden in een fantastische natuur. De camping leent zich uitstekend voor een familievakantie en is ideaal voor de sportvisser. De camping heeft een eigen visvijver en een ruime speelplaats voor de kinderen. Behalve tent-, caravan- en camper standplaatsen zijn er op onze camping ook 2 type vakantiehuisjes. De wat luxere zijn 25 m 2 en hebben eigen toilet en slaapplaats voor max. 5 personen. De andere huisjes zijn 16 m 2 en hebben plaats voor 4 à 6 personen. In alle huisjes is het mogelijk om te koken en zijn servies en beddengoed aanwezig. 16

17 De camping heeft zeer goede faciliteiten, o.a. toiletten, douche/badkamers en een toilet voor gehandicapten. Op warme zomeravonden kan men lekker ontspannen op de jeu de boules baan, de kinderen vermaken zich op de speelplaats ernaast en heeft u uw trouwe viervoeter mee dan kan deze zich vermaken op de omheinde hondenspeelplaats. In de campingwinkel is dagelijks vers brood en zijn alle dagelijkse benodigdheden aanwezig. Ook is er een breed assortiment aan visartikelen, frisdrank en ijs. Hebt u zin in wat meer actie dan bied de camping fietsen en kano verhuur om de omgeving en de rivier de Kongeå te verkennen. De omgeving heeft ook heel wat te bieden, mooie fiets en wandelroutes langs de Kongeå, Legoland, strand (beide op zo n half uurtje rijden). Gezellig shoppen in Ribe, het oudste stadje van Denemarken, of in de overdekte winkelcentra van Kolding of Esbjerg. Ook het kasteel van Gram is zeker de moeite waard. In Brørup (5 km) is er iedere vrijdag de druk bezochte vee- en rommelmarkt. U kunt meer lezen op Foldingbro camping, Kongeåvej 110 Foldingbro, 6650 Brørup, Danmark. Tel: Site: We hebben al bekenden mogen begroeten op onze camping en kijken met plezier uit naar uw bezoek. Met vriendelijke groeten, Anka en Jan Robben 17

18 AVOND WANDEL VIERDAAGSE De gemeente Mill en Sint Hubert krijgt op dinsdag 21, woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 april 2015 een gemeentelijke Avond-Wandel-Vierdaagse voor het hele gezin. Hiervoor slaan Wandel Sport Vereniging Amicitia, Stichting Activiteiten Mill en het Ondernemers Collectief Mill de handen ineen. Uniek aan deze 4 avonden wandelen is dat elke dag in een ander dorp van de gemeente Mill de tocht van start gaat. Op deze manier maken deelnemers kennis met de mooiste plekjes van de gemeente Mill. Tijdens deze Avond-Wandel-Vierdaagse kunnen alle belangstellende deelnemers kiezen uit routes van 5 of 10 kilometer. Starten kan elke dag tussen uur en uur en zijn er in de vorm van medailles herinneringen voor de deelnemers aan deze wandeltocht die alle 4 de avonden mee hebben gelopen. Uiteraard is minder dagen meelopen ook mogelijk, mocht alle dagen te veel zijn of door omstandigheden niet lukken. De wandeltochten zijn geschikt voor kinderen en volwassenen en een prima voorbereiding op bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Reserveer in uw agenda de Avond-Wandel-Vierdaagse Starten kan voor de 10 kilometer tussen uur en uur en voor de 5 kilometer tussen uur en uur op: Dinsdag 21 april 2015 bij café Amanshof Wethouder Lindersstraat 68 Wilbertoord Woensdag 22 april 2015 bij café Difference Pastoor Jacobsstraat 51 Sint Hubert Donderdag 23 april 2015 café d n Bens Dominicanenstraat 34 Langenboom Vrijdag 24 april 2015 café Royal Kerkstraat Mill Deelnemen kan alle 4 de dagen voor totaal 4,- euro per persoon. Per dag deelnemen kan ook, hiervoor bedragen de kosten 1,50 euro per persoon. De routes zijn helaas niet (volledig) geschikt voor rolstoelers. Kijk voor meer informatie op 20 APRIL GEEN RIJBEWIJZEN AANVRAGEN OF AFHALEN Rijbewijs aanvragen en afhalen niet mogelijk op maandagmiddag 20 april! In verband met een systeem-update bij de RDW op maandagmiddag 20 april kunnen er tussen en uur geen rijbewijzen worden aangevraagd of afgehaald. 18

19 KLEDINGINZAMELACTIE VAN SAM S Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood! Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei vindt in Haps de kledinginzamelingsactie van Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Op vrijdag 8 mei van tot uur en op zaterdag 9 mei van tot uur bij: Familie Hendriks, Lokkantseweg 14 in Haps De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Dit land heeft een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Resultaat: dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld. Elk jaar verdrinken er meer dan mensen en verliezen vele mensen hun huizen en bezittingen. Dankzij uw kledingdonatie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Voor meer informatie over Sam s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op of bellen naar Voor meer informatie over deze actie en algemene informatie over Sam's Kledingactie kunt u terecht op of bellen met LENTEFAIR IN HAPS Op 2 en 3 mei 2015 (Altijd de eerste zaterdag en zondag in mei) zal voor de 4 e keer De Lentefair in Haps worden georganiseerd. Deze fair vindt plaats in de groene ambiance rondom de Kampseplas, een natuurgebied tussen de landerijen. Heeft u interesse om deel te nemen als standhouder op de Lentefair? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Graat. mob.:

20 20

21 21

22 22 POLITIEBERICHTEN HAPS MAART maart werd tussen en uur, ter hoogte van de bushalte aan de Kalkhofseweg, een fiets ontvreemd. Het betrof een zwarte Batavus Mambo met twee fietstassen en kinderzitjes aan het stuur en op de bagagedrager. 7 maart werd op de Sint Hubertseweg een snelheidscontrole gehouden. Hierbij werd een automobilist staande gehouden die na correctie 52 km per uur te hard reed. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. 11 maart werd tussen 08,00 en uur een damesfiets ontvreemd die gestald stond bij de bushalte aan de Kerkstraat. 13 en 16 maart werden snelheidscontroles gehouden aan de Lokkantseweg. Hierbij werden in totaal veertien verbalen uitgeschreven. Vijf automobilisten reden na correctie van de snelheid, meer dan 30 km per uur te hard. Tussen 16 maart en 17 maart uur werd aan de Zoetsmeerweg een bus (grijze Citroen Jumper) bekrast. 27 maart vond een eenzijdig verkeersongeval plaats aan de Cuijkseweg. Een fietser was ten val gekomen waarbij deze aangezichtsletsel opliep. Heeft u, al dan niet n.a.v. bovenstaande berichten, informatie die voor de politie van belang kan zijn, neemt u dan s.v.p. contact op via telefoonnummer In spoedgevallen kunt u bellen met 112. Ook anoniem kunt u informatie doorgeven. Belt u daarvoor met nummer U kunt mij persoonlijk bereiken via mijn adres: BASISSCHOOLJEUGD OP DE PEDALEN Op donderdag 16 april aanstaande zullen ruim 230 kinderen deelnemen aan het praktische verkeersexamen. Velen hebben het theoretisch deel dan al op school afgelegd. Deze bovenbouwleerlingen zijn afkomstig van negen basisscholen uit het Land van Cuijk. De geheel bewegwijzerde route start traditiegetrouw op het Marktplein in Cuijk waarna de kinderen, na ongeveer twintig fietsminuten door het centrum van Cuijk, ook hier weer het eindpunt vinden. Niet alleen kinderen en leerkrachten zijn op deze dag in touw. Ook postende ouders en een afvaardiging van de gemeente en politie dragen hun steentje bij tot het welslagen van dit examen. Net zoals voorgaande jaren zijn op de route ook een aantal ludieke posten ingepland. Voor de basisschooljeugd betekent het behalen van dit diploma een mijlpaal binnen het verkeersonderwijs.

23 INZAMELING ROMMELMARKT MUZIEKVERENIGING JULIANA Ten behoeve van de rommelmarkt kunt u uw overbodige bruikbare spullen iedere zaterdag inleveren. De inzameling is van tot uur in de schuur van Frank Loeffen, Beerseweg 20. Onze inzamelaars zijn kritisch; we nemen alleen bruikbare spullen in ontvangst. Binnenkort starten enkele leden van muziekvereniging Juliana met de lotenverkoop. Prijs per lot is 1,--. Trekking van de winnende lotnummers vindt plaats op 14 mei tijdens de rommelmarkt. De winnende lotnummers worden ook gepubliceerd in de Schakel. Voor meer informatie over de inzameling: zie onze website HARTELIJK DANK! Beste (zeer vele) bezoekers aan het Frühs choppen 2015! Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en gezelligheid tijdens het Frühschoppen 2015 (met onze dames in het nieuw). Het was weer een zeer geslaagde editie en natuurlijk hartelijk dank aan de Posthoorn voor de lekkere hapjes! De foto s zijn te zien op Tot de volgende keer! Met muzikale groet, De Rozenbottels Voorlopige agenda De Rozenbottels: 24 mei: Frühschoppen in Linden. 27 mei: Intocht wandel-tweedaagse Haps. 5 juli: Opluistering Kennedymars Someren. 16 juli: Intocht finish fietsvierdaagse Haps. 31 oktober: Kapellenfestival in Haps m.m.v. Muzicanka, de Wiellander Musikanten en de Rozenbottels. 23

24 SCHRIJF IN VOOR OERPARCOURS MILL Elke zaterdagochtend gratis trainingen Op zondag 31 mei 2015 staat voor het derde achtereenvolgende jaar in Mill het Brabants Oerparcours op het programma. Een laagdrempelige survivalrun van 6,7 kilometer voor iedereen door de Kanaalzone en de Groespeel. Onderweg zijn er diverse spannende, leuke en uitdagende hindernissen. De organisatie hiervan is in handen van Stichting Activiteiten Mill en OntdekMill.nl. U kunt deelnemen in de categorieën: * Individueel (vanaf 14 jaar) * Ouder / kind (kinderen van 10 t/m 14 jaar) * Duo s * Groepen / teams Inschrijven Deelnemen kost 12,50 p.p. en hiervoor ontvangt u tevens een stoer Brabants Oerparcours T-shirt en een herinnering. Starten kan vanaf uur en dit gebeurt in startblokken. Bij het inschrijven kunt u tevens de gewenste starttijd aangeven. Deelname is op eigen risico; er is een maximum aantal deelnemers en vol is vol. Start en finish bij sport, party en evenementencentrum Fitland XL aan de Hoogveldseweg 1 in Mill. Wilt u inschrijven? Doet dat dan via Trainingen Wilt u zich voorbereiden op het Brabants Oerparcours in Mill? Dan kan dat elke zaterdagochtend om uur. Verzamelen bij groepsaccommodatie de Nieuwenhof aan de Nieuwenhofweg in Mill. Deelname is helemaal gratis! Meer weten over het Brabants Oerparcours in Mill? Bekijk de site, volg het Oerparcours op Twitter en Facebook of neem contact op met: Hans Verhallen, Tel

25 INTERNATIONAAL VLIEGKISTTREFFEN De Vliegroller Club Nederland organiseert een internationaal vliegkisttreffen met demonstraties van rollers, tuimelaars en duikvluchtduiven. Vanaf een vliegkist worden een 3-tal duiven losgelaten die, nadat ze hun ras gebonden vliegeigenschappen hebben laten zien, weer op de vliegkist terugkeren. -De rollers rollen, tuimelen en maken molenwieken in de lucht. Dit zijn de acrobaten onder de vogels. -De duikvluchtduiven gaan naar grote hoogten om daarna op commando met hoge snelheid naar beneden te duiken, al dan niet om hun as draaiend. Deze tak van duivensport is zeer de moeite waard om te komen kijken. ZET ALVAST IN JE AGENDA!!! Dit evenement word gehouden op zaterdag 13 Juni 2014 van 8.00 tot uur. De locatie is: Kampeerboerderij De Tienmorgen, Broekkant 11, 5437ND Beers. ENTREE GRATIS. Gedurende deze dag is er alle gelegenheid om met (andere) duivenliefhebbers te praten en ervaringen en tips over deze tak van duivensport uit te wisselen. Ook zijn er duiven te koop en/of te ruil. Voor meer informatie over dit evenement, de verschillende duivenrassen en deze tak van duivensport kunt u contact opnemen met Marchel Josephs tel: Of kijk op de websites: of BILJARTCOMPETITIE KBO HAPS Het eerste lustrum van het competitie biljarten is weer voorbij. We zijn begonnen met 26 deelnemers waarvan er 24 de eindstreep hebben gehaald. Kampioen is geworden: Gerrit Goossens; tweede Mat Weren en derde Harrie Jilesen. De poedelprijs werd gewonnen door Jo Hendriks. 25

26 TWEEWEKELIJKSE HAVOC-NIEUWTJES Afgelopen zaterdag 11-4 ging HaVoC dames 1 de strijd aan met de kampioen van hun poule: Sarto D1. In een goede wedstrijd wisten ze twee punten af te pakken! Einduitslag 3-2 voor Sarto. Heren 1 nam het op tegen de nummer 2 Nuvo 68. Met winst konden ze het kampioenschap behalen, maar dit is helaas nog even uitgesteld (4-0 verlies). Gelukkig wist dames 2 wel te winnen. Door een 4-0 winst op Phoenix DS 1 maken ze nog kans op het kampioenschap! WEDSTRIJDPROGRAMMA HAVOC Aan al het goeds komt een eind, en zo is dat ook op volleybalgebied. De allerlaatste wedstrijden van het jaar (oké, op de bekerwedstrijden, en toernooien na) worden dit weekend gespeeld. Dames 1 speelt tegen VoCaSa, dat twee plekken onder ons Hapse team staan. Aangezien de teams rondom dames 1 erg dicht op elkaar staan, wordt het een spannende wedstrijd. Bij dames 3, 4 en 5 zullen ook spannende wedstrijden plaats vinden, maar helaas zit er bij geen van deze teams nog een kampioenschap in. Tijd Team thuis Team uit Locatie 13:00 Havoc/Unicum NVC JC 1 De Stappert, Haps 13:00 Havoc MA 1 Flamingo's'56 MA 2 De Stappert, Haps 13:00 Havoc MC 1 MVC De Hangar MC 1 De Stappert, Haps 13:00 Unicum/Havoc Flamingo's'56 MC 3 De Hoepel, Wanroij 17:00 Havoc DS 1 VoCASA DS 2 De Stappert, Haps 17:00 Havoc DS 3 VC Meterik DS 1 De Stappert, Haps 17:00 Havoc DS 5 Saturnus DS 4 De Stappert, Haps 19:00 Havoc DS 2 Bladel DS 1 De Stappert, Haps 19:00 Havoc HS 1 VCH Schijndel HS 1 De Stappert, Haps 19:00 Havoc HS 2 Hovoc HS 3 De Stappert, Haps VOLLEYBAL VOOR DUMMIES Een echte volleybal-fan, maar snapt u de regels nog niet helemaal. Geen zorgen! Iedere twee weken komen wij met een volleybalregel voor dummies. Zo kunt u gewoon meepraten op de tribune, zonder dat iemand doorheeft dat u er in werkelijkheid weinig van snapt. Volleybalregel voor dummies: De zomer komt er aan en er zijn allerlei buitentoernooien georganiseerd. Voor veel van deze toernooien hoef je niet eens te kunnen volleyballen. Opgeven dus! 26

27 KAMPIOENSWEDSTRIJD HEREN 1 & DAMES 2 HaVoC Heren 1 en Dames 2 staan beide op de eerste positie in de poule. Om kampioen te worden moeten ze a.s. zaterdag winnen. Beide teams spelen om uur in de sporthal te Haps. Mis het niet! Alle support is nodig om hen naar het kampioenschap te leiden. Omdat de teams tegelijk spelen, heeft u meteen twee kampioenswedstrijden in één klap. Tot zaterdag 18 april om uur in de sporthal! En trek meteen je wilde westen outfit aan, want hierna vindt het afsluitingsfeest plaats in de kantine. Dan zullen ook de kampioenen gehuldigd worden. 27

28 Rozenvoorjaarsdagen Nu planten en straks in de zomer genieten van geurende rozen uit de Collectie Verschuren! Putselaarstraat 4a 5443NG HAPS tel: HETROOZENHUYS.NL Collectie Verschuren rozen Geurende, historische rozen gekweekt door Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen te Haps; rozenkwekers sinds 1875 en bekend over de gehele wereld. Deze exclusieve collectie rozen is verkrijgbaar in pot, dus u kunt ze nu nog planten en straks genieten van geurende rozen in uw tuin! Tijdens de Rozenvoorjaarsdagen verkrijgbaar bij het sfeervolle Het Roozenhuys. Data 2015 ( uur): zondagen 22, 29 maart maandag 2e Paasdag 6 april zondagen 12,19,26 april zondagen 3,10 (Moederdag), 17 mei maandag 2e Pinksterdag 25 mei zondag 31 mei 28

29 HAVOC STROOPWAFELACTIE VRIJDAG 17 APRIL 2015 Beste dorpsgenoten, Ook dit jaar komen wij met onze jeugdleden bij u aan de deur met de overheerlijke stroopwafels. Heerlijk bij een kopje koffie of een kopje thee. Op dinsdag 14 april 2015 worden de stroopwafels voor ons vers gebakken door een zeer gerenommeerde ambachtelijke stroopwafelbakkerij uit het westen van het land, dus gegarandeerd vers. Vrijdag 17 april vanaf uur starten we met de verkoop. We hopen dat u onze vereniging een warm hart toedraagt en met deze actie onze vereniging zult steunen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Stroopwafelcommissie Havoc. KOM VAN DIE BANK AF!! Leg op de bank (of stoel) een velletje aluminiumfolie. De hond of kat vindt dat echt niet lekker aan de pootjes. Het geluid schrikt trouwens ook af. Jong geleerd, oud gedaan! 29

30 30 HAPSE BOYS NIEUWS Alle wedstrijden in het Easter Open op de zondag in Haps werden gefloten door scheidsrechters uit onze eigen scheidsrechteropleiding. Op Paasmaandag mocht Hapse Boys 1 in de inhaalwedstrijd thuis tegen Constantia 1 proberen om de 2 e plek in de stand van klasse 4G te behalen. De Wanroijenaren stalen echter de overwinning door een doelpunt ver in blessuretijd. De (slechte) wedstrijd verdiende geen winnaar, maar aan de andere kant hadden beide teams niets aan een gelijk spel. De week erna ging de reis naar Ottersum, waar de derde verliespartij op rij de nacompetitie volledig uit zicht bracht. Midweeks na het Paasweekeinde stond voor de teams die nog in de beker zitten een wedstrijdronde op het programma. Beide teams wisten hun wedstrijd te winnen en zijn dus een ronde verder. Hapse Boys MD1 won in Boxmeer met 0-4 van Olympia 18 MD1 en Hapse Boys MB1 in Haps met 3-0 van VOW MB1. Beide teams zijn nu gevorderd tot de kwartfinales. Voor Hapse Boys MD1 is dat een uitwedstrijd tegen Festilent MD1 en voor Hapse Boys MB1 wordt de tegenstander pas na 16 april bekend. De volgende ronde zal nog voor de meivakantie worden gespeeld. De halve finales volgen na de meivakantie en de finale wordt eind mei in Schijndel gespeeld. Beide voornoemde meidenteams staan ook aan kop in de stand in hun klasse. Datzelfde geldt voor Hapse Boys MC1 en Hapse Boys F1G. De komende weken kunnen zij het kampioenschap binnenhalen. De actuele standen van alle klassen waarin onze teams spelen, worden wekelijks gepubliceerd op Op een paar uurtjes op zaterdagochtend na, was het weer in het Paasweekeinde perfect voor het Easter Open Winnaars op zondag in Haps waren bij de jongens onder 9 jaar Bexley All Stars uit Engeland en bij de meiden onder 15 SteDoCo uit Nederland. Hapse Boys MC1 won in die categorie de kleine finale en eindigde daardoor als 3 e. Hapse Boys A1 speelde in Oeffelt en mocht daar de grote beker in de lucht steken als winnaar van groep 1, jongens onder 19 jaar. PROFICIAT! Scheidsrechter: Ramon Cornelissen Assistenten: Simon Tak en Tim van Kuppeveld Scheidsrechter: Mario Selten Assistenten: Lucas Meijer en Martijn Laurant

31 Zaterdag 4 april 2015 (inhaalwedstrijden) Olympia Hapse Boys Hapse Boys VR1 - RKOSV Achates VR1 2-2 Maandag 6 april 2014 (inhaalwedstrijden) Hapse Boys 1 - Constantia Hapse Boys 2 - DESO/Vander Horst Hapse Boys 4 - SV Milsbeek Boerdonk 4 - Hapse Boys Woensdag 8 april 2015 (bekerwedstrijden) Hapse Boys MB1 - VOW MB1 3-0 Olympia 18 MD1 - Hapse Boys MD1 0-4 Zaterdag 11 april 2015 EVVC A1 - Hapse Boys A1 5-2 Hapse Boys A2 - Festilent A3 5-3 Hapse Boys B1 - FC De Rakt B1 0-5 DSV MB1 - Hapse Boys MB1 1-4 Hapse Boys C1 - Excellent C1 2-3 Estria C2 - Hapse Boys C2 3-1 Hapse Boys MC1 - Schijndel/De Wit MC1 4-2 Olympia 18 D3 - Hapse Boys D1 1-5 Hapse Boys D2 - JVC Cuijk D3 3-2 Constantia MD1 - Hapse Boys MD1 1-2 JVC Cuijk E3 - Hapse Boys E1 3-5 Hapse Boys E2 - Olympia 18 E3G 0-3 De Zwaluw E3 - Hapse Boys E3 1-3 Achilles Reek F1 - Hapse Boys F1 0-2 Hapse Boys F2 - Volkel F3G 1-0 Hapse Boys F3M - Vitesse 08 F6 0 1 GasselMP1/Vianen Vooruit MP1 - Hapse Boys MP1/MP2 Hapse Boys MP3 - JVC Cuijk MP3/MP4 Zondag 12 april 2014 RKOSV Achates 1 - Hapse Boys Ravenstein 2 - Hapse Boys IJsselsteijn 2 - Hapse Boys Hapse Boys 4 - HBV Hapse Boys 5 - Venhorst Hapse Boys 6 - Estria Constantia 5 - Hapse Boys DSV VE1 - Hapse Boys VE1 2-1 Hapse Boys VR1 - Hegelsom VR1 3-0 Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet. 31

32 HET BRABANTS IS DE KORTSTE TAAL Het Brabants is de kortste taal van ons land en dus de meest efficiënte. In het Nederlands In het Brabants Dit behoort tot de mogelijkheden Da kèn Hieromtrent kunnen wij U geen enkele zekerheid bieden Ge wit noit nie Zou U dat eens willen herhalen Wa? Zulks ben ik geenszins van plan Da den k toch nie Ligt dat in de lijn der verwachtingen?? Zou da? Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden Hendig zat Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren Da s sund Hetgeen U mij verteld, verbaast mij ten zeerste Wa zedde nou Deze informatie is geheel nieuw voor mij Daor wit ik niks van Ligt dat binnen het kader van Uw bevoegdheden? Meugde gaai dè wel? Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening Das nie!! Het leven van een Brabander gaat niet over rozen Tis wa! Is het mogelijk dat u dit weet? Witte gij 't? Wat is de kern van zijn betoog? Wà sèttie? Hetgeen U mij vertelt, verbaast mij hogelijk Wa zedde nou? Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren. Tis sùnd. Ligt dat binnen het kader van Uw bevoegdheden? Meude gaai da wel? Ik hoop erop dat ik U binnenkort weer mag ontmoeten. Oudoe. Met het Brabants als voertaal, kunt u 80% bezuinigen op de tijd die u doorbrengt met werkbesprekingen. 32

33 33

34 SPAR NICO ROODE IN STARTBOKKEN MET NIEUWE ACTIES! In 2014 wist Nico Roode van onze Hapse SPAR met zijn personeel het ver te schoppen in de strijd om de beste supermarkt van Nederland! Een fraaie 3 e plaats was het resultaat. Nu we een jaartje verder zijn, tijd om eens terug te kijken. Was het de moeite waard om zoveel energie te NICO stoppen in de strijd om Nederlands beste supermarkt? Ja, samen met ons personeel hebben we veel tijd en energie erin gestopt, om samen met onze klanten, te werken naar ons einddoel: proberen om Nederlands beste supermarkt te worden. Waarmee we uiteindelijk landelijk een 3 e prijs behaalde. Waar we super tevreden mee zijn. Van alle deelnemende SPAR supermarkten waren we zelfs eerste en daarnaast was de concurrentie van vooral grotere supermarkten natuurlijk erg groot. We hebben een stapje extra gezet en met de ontvangen waardering en aanmoedigingen van onze klanten hebben we een top resultaat behaald. In de jurywaardering werd met name aangegeven de super schone en goed verzorgde winkel met een breed assortiment aan producten én natuurlijk ons vriendelijk en behulpzaam personeel. Zelf vonden we de actie Dag voor de kinderlach hartverwarmend. Extra omzet behaald? Ja, en de waardering van de klanten naar ons is sterk toegenomen. Het is een leuke tijd geweest en ter afsluiting hebben we samen met het personeel er een gezellig feestje van gemaakt in Amersfoort. Is er al weer iets nieuws in voorbereiding, want de SPAR van Nico Roode is ook bekend van haar vele acties! Na de zeer spectaculaire actie met de voetbalplaatjes van Hapse Boys, waarmee via facebook en internet driftig geruild werd, zijn we een nieuwe actie gestart samen met de SPAR supermarkt in Oeffelt en Attent in Rijkevoort. Circus Fiësta komt 11, 12 en 13 mei optreden op de Loswal in Haps met een fantastisch programma voor jong en oud; dat mag je niet missen! De actie om zegels te sparen voor gratis entree loopt ondertussen. We hoorden ook dat je een actie opzet voor de Voedselbank Land van Cuijk? Als buurtsuper gaan we de Voedselbank steunen, samen met alle mensen die de Voedselbank een warm hart toedragen. Het kost de mensen niets! De opbrengst van oud frituurvet en de inzameling (in de winkel!) van kleding, schoeisel en huishoud textiel komt 100% ten goede aan dit goede doel. Hopelijk doen vele Hapsenaren en klanten hieraan mee! De containers staan klaar. Ook op zondag zien we de rolluiken van de winkel open? Ja, we zijn voortaan het hele jaar door op zondag open van tot uur. Speciaal vers afgebakken broodjes en croissantjes en daarnaast elke zondag extra aanbiedingen zijn de ingrediënten om de zondag goed te beginnen! Kom maar eens proeven, zou ik zeggen. 34

35 Wij zijn het hele jaar door elke zondag open!!! Van 9.00 tot uur met heerlijke vers afgebakken broodjes en croissantjes én elke zondag een extra aanbieding. 35

36 36

37 INZAMELING OUD PAPIER Woensdag 22 april Buurtvereniging De Beatrixlaan haalt het papier op. Zaterdag 25 april: Buurtvereniging Rondom de Kiekuut. Van tot uur staat er een papiercontainer op het voormalige Nabuurs-terrein, Beerseweg. (Iedere laatste zaterdag van de maand). Zaterdag 2 mei: Buurtvereniging De Kampakker. Van uur staan er vrijwilligers bij een container op de hoek De Aalsvoorten / Bogaersstraat. Zaterdag 2 mei: Buurtvereniging De Schutters. Van tot uur staat er een container op het voormalige Nabuursterrein, Beerseweg. (Iedere eerste zaterdag van de maand). Maandag 4 mei: Buurtvereniging De Groes. Er staat er een container bij het Marijkeplein. GFT TARIEF/PLASTIC GFT container wordt geledigd: maandag 20 april. Let op: Geen inzameling op Koningsdag 27 april. Tarief- en plastic afvalzakken worden opgehaald: zaterdag 25 april. MILIEUSTRAAT EN GROENSTRAAT GESLOTEN OP KONINGSDAG Maandag 27 april 2015 is het Koningsdag. Die dag zijn de milieu- en groenstraat in Haps gesloten. OPSCHOONDAG RONDOM DE KIEKUUT EEN SUCCES Voor het derde jaar op rij is buurtvereniging Rondom de Kiekuut weer op pad geweest om de straten Lokkantseweg, Rijkevoortseweg, Stokvoortsestraat en de Bengels te ontdoen van achtergelaten TROEP. Met een enthousiaste club van 20 volwassenen en 8 kinderen werden dankzij de regenachtige dag, alle regenjassen en laarzen voor de dag gehaald. Wederom (helaas) een volle aanhanger buit gemaakt! 37

38 WANDELT U OOK MEE? Op 26 en 27 mei 2015 organiseert commissie wandel2daagse in Haps weer een wandel2daagse voor jong en oud. Tijdens de gezellige wandeltochten kunt u volop genieten van de mooie omgeving van Haps. U kunt kiezen uit diverse afstanden: 5 km, 7,5 km en 10 km. De wandelingen starten tussen en uur bij De SchitteRing, Burg. van Hultenstraat 6 in Haps. Ook rolstoelgebruikers zijn van harte welkom om samen met een begeleider deel te nemen. Onderweg zijn er pauzeplaatsen en krijgt u een lekkere versnapering. Het inschrijfgeld bedraagt 2,00. De voorinschrijving sluit op 23 mei Het inschrijfformulier kunt u downloaden via of Daarnaast zijn inschrijfformulieren op diverse plekken in Haps verkrijgbaar: sporthal De Stappert, bibliotheek Haps en diverse Hapse bedrijven (SPAR, tuincentrum Hendriks en bakkerij Den Bekker). Het is ook mogelijk om bij de start van de wandeltocht in te schrijven. Heel graag tot dan! Piet Gerrits - Theo Bens - Jeanette Langen INSCHRIJFFORMULIER WANDEL2DAAGSE DINSDAG 26 EN WOENSDAG 27 MEI Starttijd : Tussen en uur Startplaats : de SchitteRing, Burg. van Hultenstraat 6, Haps Naam : Adres : Telefoonnr. :.. Afstand : 5 km 7,5 km 10 km* * doorhalen wat niet van toepassing is Dit inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij onderstaande personen. Inschrijfgeld à 2,00 p.p. te voldoen bij inschrijving. Inleveradressen: Piet Gerrits, Johan Frisolaan 36, Haps, tel de SchitteRing Burg. van Hultenstraat 6, t.a.v. Jeanette Langen tel

39 Kienen. Donderdag 23 april van uur in steunpunt Mariagaarde. Modeshow. Donderdag 30 april van uur in steunpunt Mariagaarde. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. DE KONINGSBRUNCH 2015 De Zonnebloem organiseert dit jaar weer een brunch op Koningsdag 27 april 2015 in het Steunpunt. Deze brunch wordt net als voorgaande jaren gehouden voor de zieke oudere en misschien de zich wat eenzaam voelende Hapse mensen. Kosten: 7,00 p.p. Opgave graag bij Willemien van den Heuvel, tel Lotenverkoop: Binnenkort starten we ook weer met de jaarlijkse lotenverkoop en we hopen natuurlijk dat u allen hier aan mee wilt doen. Met een klein percentage van deze loterij kunnen we als eigen afdeling iets organiseren. De opbrengst van deze loterij is uiteraard voor de landelijke Zonnebloem. 39

40 ENTHOUSIASTE REACTIES NA SPONSORAVOND HAPSE BOYS Zaterdag 11 april vond de eerste editie van een door v.v. Hapse Boys georganiseerde sponsoravond plaats. Jaarlijks krijgt onze mooie voetbalvereniging in verschillende vormen giften die ten goede komen aan onder andere de infrastructuur van ons sportpark, kleding voor alle teams en de aankleding van de accommodatie. Voor veel leden van onze club, maar wellicht ook voor supporters en bezoekers van ons sportpark, zijn deze zaken de normaalste zaak van het leven. Niets is echter minder waar, want Hapse Boys mag zich in de handen wrijven met de ca. 75 sponsoren die de club een warm hart toedragen. De georganiseerde sponsoravond was daarom een mooi initiatief om iets terug te doen. Bij binnenkomst stond er voor de gasten een lekker petitfour met Hapse Boys logo klaar, vervaardigd door Bakkerij de Haas. De tafels waren voorzien van mooie bloemstukjes geleverd door Berends bloemsierkunst uit Mill. Na een korte inleiding van voorzitter Corné Tak en sponsorcommissielid Tom Arts, werd de avond geopend door Dennis van der Locht. Als medewerker van Bureau Vet uit Boxmeer gaf hij de aanwezigen ondernemers en andere afgevaardigden een introductie hoe online marketing en social media succesvol toegepast kunnen worden voor het midden- en kleinbedrijf. Tussendoor werden de aanwezigen door Catering Experience De Smaakmakers uit Mill getrakteerd op heerlijke hapjes. De avond werd vervolgd met een interessant verhaal van Stefaan Engels, alias de Marathon Man. Centraal in zijn presentatie stond het geloof in eigen kunnen en dat bevestigde hij door in één jaar iedere dag een marathon te lopen. 40 De avond kreeg een toetje in de vorm van een heerlijke pastei van onze eigen topcateraar Tom Abels van Eten bij de Buren. Afgaande op de reacties van het aanwezige publiek was het een zeer geslaagde avond die we met de tijd zeker gaan herhalen. Tot slot nog goed om te vermelden dat deze avond voornamelijk door sponsoren is bekostigd. We willen absoluut niet de indruk wekken dat sponsorinkomsten zijn gebruikt om deze avond mogelijk te maken. Daarom nogmaals dank aan bovengenoemde sponsoren én drankenleverancier InBev/Hertog Jan, voor het mede mogelijk maken van deze avond. Maar ook zeker dank aan alle andere sponsoren vanwege hun commitment aan Hapse Boys. Nog geen sponsor, maar wel geïnteresseerd om ook iets voor onze prachtige club te betekenen? Neem dan contact op met onze sponsorcommissie via

41 44 e JAARGANG NUMMER 1 - VRIJDAG 11 JANUARI

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009 Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Verandering procedure afgelastingen. Nu de nieuwe website in gebruik is genomen gaan wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

PROGRAMMA SENIOREN SEIZOEN

PROGRAMMA SENIOREN SEIZOEN PROGRAMMA SENIOREN SEIZOEN 2013-2014 Zondag 08 september 2013 De Zwaluw 1 - Heijen 1 Excellent 2 - De Zwaluw 2 De Zwaluw 4 - Vianen Vooruit 3 (beker) De Zwaluw VR1 - Festilent VR3 (beker) WD1 Dinsdag 10

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest MUZEJOURNAAL WEEK 22 en 23; VRIJDAG 22 MEI 2015 AGENDA Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei Pinksteren: VRIJ Groepen 7 verkeersexamen praktijk Kijkochtend nieuwe

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

VOLKELSE GASTVRIJHEID

VOLKELSE GASTVRIJHEID Welkom, Willkommen Voor u ligt het programmaboekje van onze jeugdtoernooien. Onze toernooicommissie is er weer in geslaagd een zeer goed bezet jeugdtoernooi te organiseren en daar zijn wij als jeugdcommissie

Nadere informatie

Alle kinderen vrij. Opgave avondvierdaagse 2016. Ouderhulp Koningsspelen groepen 1 en 2

Alle kinderen vrij. Opgave avondvierdaagse 2016. Ouderhulp Koningsspelen groepen 1 en 2 Weeknieuws nr.31 15 april 2016 Data 19 april Excursie boerderij groepen 1 en 2 22 april Koningsspelen 23 april t/m 8 Meivakantie mei 13 mei Voorstelling groepen 3 en 6 17 mei Kinderen s middags vrij 29

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

De aanvankelijk geplande wedstrijden van 7 en 14 maart staan niet meer gepland!!!

De aanvankelijk geplande wedstrijden van 7 en 14 maart staan niet meer gepland!!! Weekbrief No 23 Seizoen 2009 2010 8 februari 2010 Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl SENIORENAFDELING Uitslagen Alle wedstrijden zijn afgelast Programma (Rob Rijke) Ivm carnaval is er zondag

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht:

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht: 03-07-2015 nieuwsbrief 40 Beste ouders / verzorgers, Het einde is in zicht, nog twee weken en dan begint onze zomervakantie We hebben na de afgelopen hete dagen een aantal vragen gehad over het tropenrooster.

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE APRIL 2016

MAANDINFORMATIE APRIL 2016 MAANDINFORMATIE APRIL 2016 Hoezo Stoer? OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 AGENDA Maart Week 13 Vr 01 april Koffieochtend Groepen 8 naar Amsterdam. Bezoek Anne Frank

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers,

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers, Beste Unitassers, FEBRUARI 2014 Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er speelt binnen Unitas 63. Wil je reageren of heb je zelf iets voor de nieuwsbrief, mail dan naar publicrelations@unitas63.nl.

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Uitgave 3 seizoen 2015-2016 Beste vrijwilligers, Het SVG seizoen 2015-2016 is al weer een tijdje afgelopen. Toch nog even een korte nieuwsbrief.

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

BV Sparrenburg Info 47 Juli 2011

BV Sparrenburg Info 47 Juli 2011 BV Sparrenburg Info 47 Juli 2011 De voorzitter vertelt De voorzitter vertelt.. Het is bijna vakantie, de periode voor iedereen om tot rust te komen. Voor iedereen, behalve voor de voorzitter. Ik moet studeren.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs Sjaloom Nummer: 30 Datum: 18-04-16 Algemeen Belangrijke data: 25 April t/m 06 Mei Meivakantie 16+17 Mei

Nieuwsbrief cbs Sjaloom Nummer: 30 Datum: 18-04-16 Algemeen Belangrijke data: 25 April t/m 06 Mei Meivakantie 16+17 Mei Nieuwsbrief cbs Sjaloom Cursusjaar 2015-2016 Nummer: 30 Datum: 18-04-16 Algemeen Belangrijke data: 19-21 April Cito Eindtoets 22 April Koningsspelen 25 April t/m 06 Mei Meivakantie 06 Mei Juf Marieke is

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

22 april 2016 Nummer 15

22 april 2016 Nummer 15 22 april 2016 Nummer 15 Inhoud: Fruitsubsidie loopt af De ouderraad zoekt nieuwe leden Kako vakantiewerk Sportdag Workshop tapdance Drie berichten van de Verkeerscommissie Schoolfoto s Programma Muzelinck

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015 Aan de ouders/verzorgers We hadden deze week hoog bezoek. Wethouder Arends en afdelingsmanager onderwijs mevrouw Boxem bezochten op 1 april De Vlonder. Ik mocht het gezelschap rondleiden. De wethouder,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Hallo (Nummer 19, 13-03-2015)

Hallo (Nummer 19, 13-03-2015) Hallo (Nummer 19, 13-03-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo informatie over: Wat er zoal speelt op school Oproep Agenda Informatie vanuit de omgeving (buitenschoolse opvang Villa Hoog en Laag

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Volharding. Volharding. Jo Hendriks E & F toernooi. 21 mei 2011. Bedankt voor jullie deelname. Fijne vakantie. Succes in seizoen 2011-2012

Volharding. Volharding. Jo Hendriks E & F toernooi. 21 mei 2011. Bedankt voor jullie deelname. Fijne vakantie. Succes in seizoen 2011-2012 Volharding Volharding Bedankt voor jullie deelname Fijne vakantie Succes in seizoen 2011-2012 Graag tot ziens bij ons toernooi in 2012 Jo Hendriks E & F toernooi 21 mei 2011 Inhoudsopgave Loterij Tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen 29 27 mei 2015 Agenda voor de komende 2 weken Do 28 Vr 29 Groep 3 gaat naar het museum en de juffen vieren hun verjaardag! Weekend Ma 1 Kamp groepen 8. Di 2 Kamp groepen 8. Wo 3 Kamp groepen 8. Verjaardag

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien.

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien. Recreatieprogramma Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010 Hollywood Camping De Veerhoeve Veerweg 48 4471 NC Wolphaartsdijk tel. (0113) 581155 www.deveerhoeve.nl info@deveerhoeve.nl Theater Met Otto,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4

Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 1 Basisschool de Wieling Kolkweg 5 6685 BC Haalderen 0481-462172 wieling@delinge.nl Nieuwsbrief december 2016 Nummer 4 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 28 29 30 1 2 3 4 Viering

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

Juni. Welkom bij Camping De Heldense Bossen. Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal activiteiten die wij voor u organiseren.

Juni. Welkom bij Camping De Heldense Bossen. Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal activiteiten die wij voor u organiseren. Juni Welkom bij Camping De Heldense Bossen Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal activiteiten die wij voor u organiseren. Voor een aantal activiteiten kunt u zich inschrijven bij de receptie,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur NIEUWSBRIEF Nummer 39, 4 september 2017 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 1 Meiden A zoekt jou! 3 Belangrijke data 4 Digitaal resultaat invoeren vanaf seizoen 17-18 4 Oranje in actie! 5 Grote Clubactie 5 Contact

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jongste Jeugd

Nieuwsbrief Jongste Jeugd Seizoen 2015 2016, nr. 1 Nieuwsbrief Jongste Jeugd Hoera, het nieuwe seizoen is weer gestart! Wij hebben er weer zin in. Ook dit seizoen zullen we weer een aantal nieuwsbrieven naar jullie sturen, waarin

Nadere informatie

VOLKELSE GASTVRIJHEID

VOLKELSE GASTVRIJHEID Welkom, Willkommen Voor u ligt het programmaboekje van onze jeugdtoernooien. Onze Toernooicommissie, is er weer in geslaagd een zeer goed bezet Jeugdtoernooi te organiseren, en daar zijn wij als Jeugdcommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN 2015-2016 Van het bestuur: NIEUWE ACTIVITEIT: Wandelen bij SV DUO In het seizoen 2016-2017 wil SV DUO starten met een wandelgroep. Hiervoor zijn we op zoek naar wandelaars

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

N ieuwsbrief 02 december 2016

N ieuwsbrief 02 december 2016 Kattebelletje Maandag 5 december Sinterklaasviering Kerst-versieren woensdag 7 december vanaf half 9 Maandag 19 december Kerst-inloop. Tussen 18.30-19.30 uur Let op! Donderdag 22 december zijn de kinderen

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK:

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK: BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEEK: Ma 25-11 groep 7 en 8 theatervoorstelling Thema ouderavond Di 26-11 Wo 27-11 Do 28-11 groep 7 hightech automotive campus groep 8 naar Jan van Brabant Vr 29-11 groep 3-4 naar

Nadere informatie

Inloopmiddag 12.30 12.45 uur. Do 17 Continurooster, alle kinderen nemen lunchpakket mee en eten op school. 14.00 uur, alle kinderen vrij

Inloopmiddag 12.30 12.45 uur. Do 17 Continurooster, alle kinderen nemen lunchpakket mee en eten op school. 14.00 uur, alle kinderen vrij 11 december 2015 Agenda Ma 14 Di 15 Wo 16 Weekend Gruitdag. Inloopmiddag 12.30 12.45 uur. Do 17 Continurooster, alle kinderen nemen lunchpakket mee en eten op school. 14.00 uur, alle kinderen vrij Kerstviering:

Nadere informatie