Inschrijven via de site van kom Leren: en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!"

Transcriptie

1 Inschrijven via de site van kom Leren: en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

2 1

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen Human Dynamics. 4 Aanbod overige scholingen. 8 Overzicht alle scholingen op data 20 2

4 INLEIDING Scholingsaanbod schooljaar In dit scholingsaanbod maken we gebruik van diverse specialismen binnen de stichting om elkaars kwaliteiten volop te benutten. Zo leren we van en met elkaar! Een aantal workshops/trainingen zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Human Dynamics (HD). Hieraan kun je alleen deelnemen als je de tweedaagse identificatietraining hebt gevolgd. Deze scholingen zijn weergegeven in een andere kleur en lettertype. Aan de overige scholingen (in deze kleur en dit lettertype), kunnen alle personeelsleden van Stichting kom Leren en van Alterius deelnemen. Inschrijvingen indien mogelijk graag voor de zomervakantie. Later kan dit uiteraard ook nog; tot maximaal één week voor de betreffende workshop. Bij minder dan tien aanmeldingen gaat de workshop niet door. Alle scholingen zijn gratis, behalve de scholingen waar een prijs bij genoemd wordt. Deze worden via de directeur van de eigen school bekostigd. Hoe kun je je inschrijven? Alle personeelsleden van Stichting kom Leren en van Alterius kunnen zich individueel aanmelden voor scholing via de website: Op de website vind je ook de adressen van scholen waar de trainingen plaatsvinden. Gedurende het jaar zullen we nog af en toe een scholing toevoegen, dus heb je een vraag, laat het ons weten! We wensen iedereen een passend leerzaam schooljaar toe! Namens Stichting kom Leren, Rob Beaumont, Johan Linckens, Daniëlle Andrien, Guus de Kanter, Peter Houwen, Judith Close. 3

5 Human Dynamics Ambassadeurstraject Dit traject is een verdieping op de identificatietraining met het oog op HD in de praktijk. Hierbij staat het omgaan met verschillen telkens centraal. Het traject omvat acht trainingsdagen, zes intervisiebijeenkomsten, zes individuele coachmomenten en huiswerkopdrachten na elke module. Dit alles is verspreid over twee schooljaren. Onderwerpen van de modules zijn bijv. verdieping van je eigen dynamiek, jij met je dynamiek in relatie tot de ander, observeren, HD en de leeromgeving, mijn manier van aansluiten bij de verschillende centreringen, ik als HD ambassadeur. Het traject wordt voor de derde keer aangeboden. Afgestudeerde ambassadeurs zijn erg enthousiast over het traject. De practitioners zien een enorme groei in ontwikkeling bij deze mensen op het gebied van omgaan met verschillen. Indien je geïnteresseerd bent, dien je eerst toestemming te vragen aan je directeur. Dit i.v.m. vrijroostering op trainingsdagen en de rol die jij op jouw school krijgt als HD-ambassadeur. Minimum aantal deelnemers voor dit traject: 15. Training Data trainingen Human Dynamics Ambassadeur (3 e ronde) Peter Houwen, Guus de Kanter, Judith Close. Eetcafé De Sjans (o.v.b.) / / / (hele dagen) (Data schooljaar volgen in juni 2015.) Opfrissen en verdiepen Aan het einde van deze bijeenkomst heb je meer inzicht gekregen in jezelf en je dynamiek, alsook in relatie tot de ander. Deze inzichten heb je gedeeld met de ander en op een voor jou handige manier verwerkt. Alle materialen en literatuur die wij beschikbaar hebben, is aanwezig, zodat je een verdiepingsslag kunt maken in de theorie van Human Dynamics. Deze workshop kun je zien als een aanvulling op de identificatietraining. Workshop Opfrissen en verdiepen Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum / 9:00 15:00 4

6 Onderwijsbehoeften verwoorden Bij het maken van groepsoverzichten is het beschrijven van onderwijsbehoeften één van de onderdelen. Niet het meest gemakkelijke onderdeel, want wat is nou eigenlijk precies een onderwijsbehoefte? En hoe herken je de onderwijsbehoefte van een kind? En als je het dan weet, hoe kun je dit goed benoemen en vervolgens concreet beschrijven in je groepsoverzicht? Tijdens deze avond ga je o.a. actief aan de slag met het beschrijven van onderwijsbehoeften van kinderen uit jouw eigen groep. Workshop Onderwijsbehoeften verwoorden Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum en tijd / 19:00 21:00 Leergesprekken Deze tweedaagse cursus biedt je handvatten in het voeren van leergesprekken met kinderen. Deze gesprekken zijn noodzakelijk om goed zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van het kind. Dit betekent: Uitgaan van, omgaan met en rekening houden met verschillen. Er zijn verschillen in o.a. leren, samenwerken, denken, handelen, communiceren en behoeftes. Hoe sluit je hier als leerkracht op aan? HD wordt hierbij als procesinstrument gebruikt. Het gaat niet alleen om het zien van het verschil, maar ook om het begrijpen, het waarderen en het benutten ervan. Er is veel interactie, er wordt gekeken naar filmpjes, je gaat zelf oefenen en er is afwisseling met theorie. Workshop Datum Leergesprekken Twee practitioners ABB Nutsschool en (2x hele dag) 5

7 Follow-up leergesprekken Speciaal voor de personeelsleden die de cursus leergesprekken hebben gevolgd, bieden we een vervolg aan. We maken een verdiepingsslag rondom de dynamieken van het kind en hoe je daar vanuit jouw dynamiek op kunt afstemmen. Twee middagen matchen en stretchen! Workshop Follow-up leergesprekken Twee practitioners ABB Nutsschool Datum en tijd en / 14:00-17:00 Als je kijkt zie je meer In deze workshop kijken we naar filmpjes van kinderen, uiteraard door de bril van Human Dynamics. Aan de hand van deze filmpjes kijken we naar het waarneembare gedrag van kinderen. We worden ons bewust van de verschillen tussen kinderen. Na deze workshop heb je meer bagage als je voortaan naar kinderen kijkt. Bagage die er op gericht is de kinderen in je groep nog meer te erkennen en te waarderen. Workshop Als je kijkt zie je meer Twee practitioners ABB Nutsschool Datum en tijd / 14:00-16:00 In gesprek met ouders Hoe kan ik in communicatie beter afstemmen op en aansluiten bij ouders? Hoe kun jij daar als leerkracht/ib-er/directeur op inspelen? Naast filmpjes als voorbeelden gaan we ook live oefenen! Workshop In gesprek met ouders Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum en tijd / 19:00-21:00 6

8 Passend omgaan met verschillen in de bovenbouw Een lesprogramma ( Passie & Talent ) gebaseerd op het gedachtegoed van Human Dynamics. Het is gericht op leerlingen uit de groepen 7 en 8. Centraal in dit programma staat de bewustwording en de ervaring van het eigen functioneren van elk kind en hoe het bij andere kinderen anders kan werken. Een mooie lessencyclus ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De lessen worden samen met een practitioner of een afgestudeerde ambassadeur gegeven. Tijdens deze middag wordt uitgelegd wat het lesprogramma precies inhoudt, welke thema s aan bod komen, wat er van jou als leerkracht wordt verwacht, wat de rol van een HD practitioner of een HD-ambassadeur zal zijn tijdens dit lesprogramma en hoeveel tijd het vergt in je lesrooster. Naast deze organisatorische zaken gaan we zelf stoeien met de oefeningen en opdrachten uit het programma. Zo ervaar je zelf wat Passie & Talent zou kunnen betekenen voor jouw groep! Workshop Passend omgaan met verschillen in de bovenbouw Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum en tijd / 13:30-15:00 Passie & Talent lessen Werk je in groep 7 of 8? Wil je direct aan de slag met Passie & Talent (zie hierboven)? Samen met een practitioner of een afgestudeerde ambassadeur kunnen deze lessen in jouw groep de revue gaan passeren. Interesse? Meld je dan bij één van de practitioners! Aanbod Trainer Datum en tijd Passie & Talent lessen Eén practitioner Eigen school In overleg 7

9 Social media In deze workshop maak je kennis met verschillende media zoals facebook, twitter, pinterest, you tube, linkedin. Aan het einde van de workshop weet je hoe je een account kunt aanmaken, heb je een aantal basishandelingen onder de knie en weet je hoe je de verschillende media met welk doel kunt gebruiken. Neem je eigen laptop of tablet mee! Workshop Social media Daniëlle Andrien Bestuurskantoor Datum en tijd / 19:30-21:00 Hechtingsstoornissen Een workshop over leerlingen die in hun vroege levensjaren niet geleerd hebben dat de vaste opvoeder een sensitief responsief iemand is en van daaruit weinig vertrouwen hebben in relaties met volwassenen. Kinderen die aan deze problematiek lijden, slagen er niet in om zich op een gepaste wijze emotioneel te hechten aan hun ouders of verzorgers. De oorzaak kan liggen in het gegeven dat ouders niet bieden wat het kind nodig heeft op sociaal emotioneel gebied of dat het kind zelf onvoldoende in staat is om relaties aan te gaan. Het herkennen en aanpakken van hechtingsproblemen is één van de ondergeschoven zaken in de zorg en het onderwijs, hoewel je met regelmaat geconfronteerd wordt met leerlingen die onvoldoende basisvertrouwen aangelegd hebben in hun vroege ontwikkeling. Vaak zijn het kinderen die je in een enorme handelingsverlegenheid brengen, waar je bij Thor niet meer weet hoe met het kind en deze ouders om te gaan. In deze workshop geeft Giel Vaessen inzichten en handvatten rondom het herkennen van hechtingsproblematieken op kind- en ouderniveau en geeft hij handvatten hoe hiermee om te gaan, opdat de leerling leert dat de vaste leerkracht een betrouwbare haven is. In Jip en Janneke taal en op een interactieve wijze passeren Bowlby, Aintworth, van Ijzendoorn, Nagy, Zeanah en diverse best practice aanpakken de revue. Workshop Hechtingsstoornissen Trainer Giel Vaessen OBS de Regenboog Datum en tijd / 14:00-17:30 8

10 Voeren van oudergesprekken In relatie tot zowel de didactische als social-emotionele ontwikkelingsstimulatie van de leerling, is een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht en de leerling van essentieel belang. Over het algemeen verloopt de samenwerking met ouders probleemloos. Leerkrachten zijn in hun basisopleiding echter onvoldoende getraind om patronen van stroef verlopende communicatie met ouders vlot te trekken. Hierdoor komt de leerling klem te zitten tussen twee conflicterende opvoedmilieus, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar social-emotionele en didactische ontwikkeling. Tijdens dit dagdeel krijgen leerkrachten inzichten en handvatten om stroef verlopende communicaties met gezinnen te doorbreken. De meest relevante gezinstherapeutische visies en aanpakken worden in eenvoudige bewoording vertaald naar de alledaagse schoolse praktijk. Workshop Voeren van oudergesprekken Trainer(s) Giel Vaessen MBS de Poort Datum en tijd / 14:00-17:00 Omgaan met het LOVS van cito Steeds meer leerkrachten leren toetsen zelf in te voeren in het LOVS van cito. Tevens wordt van hen gevraagd om de toetsscores van de groep te kunnen bekijken. In deze workshop leer je om te gaan met de technische kant van het systeem. Je krijgt door de training een stevige basis om zelfstandig met het computerprogramma LOVS aan de slag te gaan. Zo kun je aan het einde van de training diverse rapporten maken, zoals een groepsoverzicht, dwarsdoorsnede, trendanalyse en alternatief leerlingrapport. Je leert hoe je de grafieken moet lezen. De training is geschikt voor zowel nieuwe gebruikers als voor gebruikers die het computerprogramma beter willen leren kennen. Leren hoe je de toetsresultaten die je hebt gezien kunt interpreteren, dat leer je in een andere cursus: de cursus analyseren. Workshop Datum en tijd Omgaan met het LOVS van cito (technisch) Marilene Lardinois Cramignon / 14:00-16:00 uur 9

11 Dyslexievriendelijke school; Sprint+, I-Pod, pre-teaching Hoe kun je dyslexie-ondersteunende middelen inzetten in de dagelijkse praktijk? Wat moet je er allemaal voor doen, hoe werkt Sprint + en het inzetten van Ipods? Op veel van onze scholen is het programma print+ aangeschaft. Sprint Plus is een geavanceerd en bewezen betrouwbaar dyslexie-softwarepakket voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. Sprint+ is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Sprint+ werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word. In OBS Binnenstad wordt ook gewerkt met Ipods en digitale boeken die op de Ipods en Ipads te beluisteren zijn. Wil je dat ook op jouw school, dan is deze work shop zeker een optie! Wat leer je? - Hoe je Sprint+ kunt invoeren en hoe Sprint Plus dyslectische kinderen kan ondersteunen. - Opfrissen van de meest gebruikte functies van Sprint Plus. - Hoe je de Ipod kan inzetten in de klas en wat je ervoor moet doen. - Hoe pre-teaching een rol kan spelen in het leren bij dyslectische kinderen Workshop Dyslexievriendelijke school; Sprint+, I-Pod, pre-teaching Joyce Moesman en enkele dyslectische kinderen OBS Binnenstad Datum en tijd / 13:00-15:00 Analyseren en daarna de visgraat leren toepassen Het analyseren van de werkelijke oorzaken van een probleem past niet zo in het onderwijs. Dat is logisch want leerkrachten zijn gewend om meteen te handelen. In de praktijk betekent dat er snel oplossingen worden bedacht voor een probleem. Alleen is het de vraag of het probleem altijd het werkelijke probleem is. En of de oplossing wel een probleem oplost of dat het een probleem juist in stand houdt. Het visgraatdiagram helpt om alle factoren van een probleem in kaart te brengen en de daadwerkelijke oorzaak bij de bron aan te pakken. Motto: Eerst denken dan doen. Workshop Analyseren en daarna de visgraat leren toepassen Nicole Dauss OBS Berg Datum en tijd / 15:00-17:00 10

12 IKC Coördinator Veel van onze scholen ontwikkelen zich tot een Integraal kindcentrum. Centrale aansturing op een aantal gebieden zorgt voor eenheid en afstemming in handelen. Yvonne werkt als IKC Coördinator bij Basisschool Manjefiek en zal een inkijkje geven in haar werkzaamheden. Zij is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in het voor- en naschoolse aanbod. Zij geeft sturing aan het eenduidig handelen van de verschillende kindpartners. Mede vanuit haar opleiding zal ze naast inzicht in een aantal zaken, jullie ook voorzien van handige tools die het werk vermakkelijken. Bijvoorbeeld profielschets, activiteitenjaarplan etc. Er wordt afgesloten met een rondleiding door de nieuwe school. Workshop IKC Coördinator Yvonne Stegen Basisschool Manjefiek Datum en tijd / 14:00-16:00 Dramadriehoek Voor sommigen zal het een eerste kennismaking met de dramadriehoek zijn, voor anderen zal het gaan over het opfrissen en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden. De dramadriehoek is een eenvoudig en herkenbaar model met grote gevolgen voor het zicht op jouw dagelijks handelen. Diverse werkvormen worden aangeboden en op het einde van de workshop heb je handreikingen hoe je uit de dramadriehoek kunt komen en blijven. En geloof me: dat geeft lucht, kracht en energie! Workshop De dramadriehoek én hoe ik eruit kan? Trainer(s) Carla Bloemen Bestuursbureau kom Leren Datum en tijd / 14:00-17:00 11

13 Executieve vaardigheden De laatste wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat het goed functioneren van deze functies minstens zo belangrijk zijn dan de Intelligentieontwikkeling. Onder executieve functies (EF), een term vanuit de neuropsychologie, worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Executieve functies zijn lastig eenduidig te definiëren omdat het meerdere verschillende deelfuncties omvat. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Voorbeelden van executieve functies zijn: het vermogen het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen (responsinhibitie) het vermogen om flexibel van de ene situatie naar de andere te gaan (flexibiliteit) de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden om een taak te voltooien (werkgeheugen) In deze workshop maak je kennis met de verschillende functies en hoe je deze in je klas kunt optimaliseren. Workshop Executieve vaardigheden Inge Pouw en Danielle Andrien Bestuursbureau Datum en tijd / 14:00-17:00 Omgaan met agressie We kennen allemaal wel de situatie dat een ouder je overvalt met emotionele, soms zelfs agressieve uitlatingen. Je denkt: dit wil ik niet, maar je weet niet goed wat je wel en niet kan zeggen. Je wil je immers professioneel opstellen en de ouder blijft toch ook je klant. In deze workshop krijg je handreikingen hoe te handelen in bovenstaande situaties. Je krijgt een bandbreedte aangereikt wat je wel en wat je niet kan doen. We kijken vanuit je rol als leerkracht en onderzoeken het gedrag van jezelf en van je gesprekspartner. We kijken daarbij met een HD bril. Uitgangspunt is dat je de ouder als partner blijft zien, ongeacht zijn/haar gedrag. En dat je je bewust wordt hoe grenzen te stellen aan het gedrag van de ouder, zonder de persoon te kort te doen. Workshop Omgaan met agressie Astrid Claessens OBS de Bundeling Datum en tijd / 13:30-16:00 12

14 Omgaan met klachten Wat denkt die ouder wel? Weet íe wel hoeveel ik al voor zijn kind gedaan heb? Een begrijpelijke reactie als je hoort dat een ouder een klacht over je heeft ingediend bij je directeur. En toch biedt zo n klacht een kans om te leren. Wat bedoelt die ouder? Vanuit welke bril kijkt de ouder naar mij? Wat is nu eigenlijk zijn boodschap? Als je, ondanks je boosheid, bereid bent jezelf deze vragen te stellen, dan is deze workshop iets voor jou. We praten aan de hand van een stukje theorie over conflicthantering en bespreken praktijkvoorbeelden over lastige klanten. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van je eigen valkuilen en heb je praktische handvaten hoe om te gaan met lastige ouders. Workshop Omgaan met klachten Astrid Claessens / Har Linssen Obs de Bundeling Datum en tijd / 13:30-16:00 Leren observeren Hoe weet jij wat een kind doet en hoe hij dat doet? Dat doe je door die persoon te observeren. Bij een beroepsmatige observatie is meestal sprake van gestructureerde observatie. Je observeert dan met een bepaald doel. Van tevoren bepaal je het doel van de observatie en bedenk je op welk soort gedrag je gaat letten. Je bedenkt in wat voor situatie je de te observeren persoon het beste kunt bekijken. Observeren moet je zo objectief mogelijk doen, dus je moet vooral feiten registreren. In deze workshop wordt de kennis over observeren weer opgefrist en worden er een aantal tools aangereikt hoe je kunt observeren. Workshop Datum en tijd Leren observeren Danielle Andrien Bestuursbureau / 16:00-17:30 uur 13

15 Omgaan met pesten In deze interactieve workshop volop aandacht voor het voorkomen van pesten. En een handvat hoe je de 5 stappen van het pestprotocol kunt zetten in je eigen klas en op schoolniveau. Workshop Datum en tijd Omgaan met Pesten Marilene Lardinois Keerkring / 16:00-17:00 uur Ontwikkelperspectief (OPP) Wat is het? Op basis van de sterke en zwakke kanten van de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Samen met de ouders wordt een prognose gesteld voor het voortgezet onderwijs. In een plan van aanpak wordt beschreven hoe de prognose bereikt zal worden. Wat is het doel? Het doel is het beste uit de leerling te halen en de leerling zo veel mogelijk te stimuleren. Het onderwijsprogramma wordt aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Hierbij wordt zowel gekeken naar de intelligentie en de resultaten op de toetsen als ook naar de sociaal emotionele eigenschappen van de leerling en de mogelijkheden van de school. Voor wie? Binnen passend onderwijs wordt er voor kinderen met een special onderwijsbehoefte een OPP geschreven. Dit is voor kinderen vanaf groep (5)6-8. Het vervangt het handelingsplan. In het OPP staat in ieder geval het uitstroomniveau en de belemmerende en bevorderende factoren. Daarnaast is 2x per jaar op overeenstemming gericht overleg met de ouders verplicht. In deze workshop leer je een OPP te schrijven en leerrendementen te berekenen. Workshop Datum en tijd Ontwikkelperspectief (OPP) Sanne Schaffrath Cramignon / 15:00-17:00 uur 14

16 (Hoog-)begaafdheid: compacten,verrijken en de plusklas De (hoog)begaafde leerling heeft behoefte aan een ander onderwijs aanbod dan dat wat een methode voorschrijft. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen hebben vaak veel minder uitleg, oefening en herhaling nodig dan de methode aanbiedt. Door de lesstof te compacten (indikken) en vervolgens te verrijken (vooral open opdrachten toevoegen) kan een onderwijsaanbod ontstaan dat tegemoet komt aan de educatieve behoeften van deze leerling. Je onderzoekt wat passend en haalbaar is binnen jouw schoolorganisatie. In deze workshop een opfrisser hoe je dit doet /kunt doen en dus vooral veel praktijk voorbeelden! Hierbij bekijken we ook verschillende materialen die kunnen worden aangeboden. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillen tussen het werken met verrijkingsmaterialen in de klas en erbuiten, in een plusklas. Workshop Hoogbegaafdheid: compacten,verrijken en de plusklas Astrid Loontjens OBS Binnenstad Datum en tijd / 15:00-17:00 NLP practitioner NLP is een gereedschapskist vol met communicatie gereedschap waaruit je dat kunt kiezen wat jou past. NLP is eenvoudig, effectief en vooral DOEN. NLP kan ook op zeer effectieve en praktische manieren een plek krijgen in je dagelijkse onderwijs. Hoe fantastisch is het als kinderen al vanaf jongs af aan leren effectief te communiceren? Als ze gewoon leren hoe je dingen aan kunt pakken, hoe je in je kracht kunt staan, wat je kunt doen om dat te bereiken wat jij wilt? NLP kan echt het verschil maken en daarom willen we dit schooljaar weer een aantal personeelsleden de kans geven zich te bekwamen in NLP en meteen ook een vertaalslag te maken naar de dagelijkse schoolomgeving: NLP als praktische handleiding voor het basisonderwijs. 15

17 De opleiding zal worden gegeven op 16 woensdagen van augustus t/m juni. We starten om uur en eindigen om uur. Om uur nemen we de tijd om gezellig samen een hapje te eten, dit wordt verzorgd! Kosten? 900,- pp. (inclusief eten) Een reactie van een van de deelnemers: Het leven van een mens is wat zijn gedachten er van maken NLP maakte mij bewust van mijn gedachten en vooral hoe mijn gedachten te beïnvloeden zijn door mijzelf! Daarmee is het een life changing cadeau voor jezelf! Wil je meer weten? Neem contact op met Desiree Jorissen Workshop Datum en tijd NLP practitioner Desiree Jorissen (Master NLP) & Erna Smeekens ( Int. NLP trainer) OBS Binnenstad 16 Woensdagen (exacte data in overleg aan het begin van de cursus) Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! Wat komt aan bod: midden- en bovenbouw Dyslexie (definitie, oorzaken, gevolgen) De vergoedingsregeling de taak van de school; Poortwachter Gevorderde geletterdheid Interventies ( o.a. RALFI ) Leesmotivatie Dispenseren en compenseren Samenwerking met ouders en behandelaars Workshop Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! (midden- en bovenbouw) Brigitte Leenders Bestuursbureau Datum en tijd / 15:00-17:00 16

18 Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! Wat komt aan bod: Onderbouw (groep 2 en 3) Dyslexie (definitie, oorzaken, gevolgen) De vergoedingsregeling de taak van de school; Poortwachter Het belang van vroegtijdige interventies Kleuters, tussendoelen beginnende geletterdheid Inzicht in de kleuterscreening en de door scholen gebruikte toetsen De voorschotbenadering en aansluiting bij het reguliere aanbod zoals bijvoorbeeld Speelplezier. Het aanvankelijk leesproces en Interventies in groep 3 ( o.a. Connect en Taal in blokjes) Afstemming met ouders en externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld logopedie. Workshop Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! Onderbouw (groep 2 en 3) Brigitte Leenders Bestuursbureau Datum en tijd / 15:00-17:00 Oplossingsgerichte gesprekken Door te focussen op wat een kind al wèl kan en dat nadrukkelijk te waarderen groeit het zelfvertrouwen. Door het kind zelf te laten nadenken over wat het eerstvolgende stapje zal zijn om dichterbij het oplossen van een probleem te komen, activeer je het kind. Zo zadel je het kind niet op met een wellicht onmogelijke opdracht die bedacht is door een ander. Voor jou geeft het verlichting dat je niet alles hoeft te weten en jouw energie kan grotendeels besteed worden aan het stellen van de juiste vragen aan het kind. In deze workshop wordt o.a. gewerkt vanuit de theorie die aangeboden worden bij Kids Skills van Ben Furman. Reacties vanuit het onderwijsveld zijn: Dit is geweldig, Hadden we dit maar eerder geweten, Dit biedt perspectief, Zo is onderwijs verzorgen weer echt leuk. Workshop Oplossingsgerichte gesprekken Sonja Lenoir en Sandra Neuvel OBS De Kring Datum en tijd / 9:00-16:30 en / 16:00-17:30 17

19 Pinterest Pinterest is een sociaal netwerksite die fungeert als prikbord. De gebruiker kan over het hele web afbeeldingen pinnen en vervolgens op een van de aangemaakte "moodboards" plaatsen. Janine Senden, kleuterleerkracht van OBS Binnenstad vertelt hoe zij Pinterest gebruikt als inspiratiebron. Workshop Datum en tijd Pinterest Janine Senden OBS Binnenstad / 16:00-17:00 uur Woorden leren is leuk! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een grote woordenschat is zo belangrijk. Pas als je meer dan 95% van de woorden in een tekst kent, kun je de tekst goed begrijpen. Hoe stimuleer je de woordenschat van kinderen in groep 1-8 op een creatieve en effectieve manier? In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met deze vraag vanuit drie aanvliegroutes die ook de basis vormen voor het bronnenboek Op Woordenjacht: werken met routines, gebruiken van grafische modellen en inzetten van coöperatieve werkvormen. Tevens maak je kennis met de viertakt van Verhallen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Naast de vorm komt ook de vraag aanbod: met welke woorden wil je werken? De workshop staat in het teken van actief handelen, kritisch kijken naar vorm én inhoud van woordenschatonderwijs. Workshop Woorden leren is leuk! Esther van Havere OBS de Regenboog Datum en tijd / 19:45-21:15 Opleiding Beeldcoach De opleiding Beeld Coaching is opgedeeld in drie niveaus. Het aanbod van de opleiding is gericht op het behalen van deze drie niveaus in een opleidingsperiode van twee cursusjaren. De praktijk leert dat cursisten minimaal twee schooljaren nodig hebben om de drie niveaus succesvol te doorlopen. Niveau 3 wordt erkend door de Beroepsvereniging SVIB. Deze drie onderdelen kunnen ook gefaseerd worden aangeboden. Gewerkt wordt in opleidingsgroepen van 3 tot 8 personen gedurende 15 bijeenkomsten op jaarbasis. De kosten voor de opleiding zijn 1795 per cursusjaar. Meer info over de opleiding is te verkrijgen bij Daniëlle 18

20 Opleiding Trainer(s) Datum en tijd Beeldcoach Jos van de Kerkhof Nog niet bekend Nog niet bekend ICT scholingen Vier keer per jaar verzorgt onze kwaliteitskring ICT een workshop voor ons. De inhoud bepalen zij per keer. Dit wordt gedurende het jaar rondg d. De data, locatie en tijdstip is al vastgelegd. Workshop ICT scholingen Trainer(s) Ict werkgroep Obs De Kring Datum en tijd / / / :00-16:00 19

21 Overzicht scholingen DATUM SCHOLING BLZ. September 10 Passend omgaan met verschillen in de bovenbouw 7 11 Dyslexievriendelijke school; Sprint+, I-Pod, pre-teaching Opfrissen en verdiepen 4 18 Social media 8 24 Dramadriehoek ICT scholing Woorden leren is leuk! 18 Oktober 2 In gesprek met ouders 6 9 Onderwijsbehoeften verwoorden 5 November 5 Omgaan met agressie 12 5 Hechtingsstoornissen 8 12 Ontwikkelperspectief Omgaan met klachten Ambassadeurstraject module Voeren van oudergesprekken 9 24 Leren observeren IKC - coördinator 11 December 10 ICT scholing Hoogbegaafdheid 15 Januari 14 Omgaan met LOVS 9 15 Ambassadeurstraject module 2 4 Februari 5 Oplossingsgerichte gesprekken deel Analyseren en daarna de visgraat leren toepassen Leergesprekken deel 1 5 Maart 4 Als je kijkt zie je meer 6 11 ICT scholing Dyslexie onderbouw Ambassadeurstraject module Oplossingsgerichte gesprekken deel 2 17 April 1 Dyslexie midden- en bovenbouw 16 2 Leergesprekken deel Follow-up Leergesprekken deel 1 6 Mei 11 Pinterest Omgaan met pesten ICT scholing 19 Juni 1 Ambassadeurstraject module Follow-up Leergesprekken deel Executieve vaardigheden 12 20

Inhoudsopgave. 2. Inleiding. 3. Voorwoord scholingen Human Dynamics. 5. Aanbod scholingen Human Dynamics. 6. Aanbod overige scholingen.

Inhoudsopgave. 2. Inleiding. 3. Voorwoord scholingen Human Dynamics. 5. Aanbod scholingen Human Dynamics. 6. Aanbod overige scholingen. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Voorwoord scholingen Human Dynamics. 5 Aanbod scholingen Human Dynamics. 6 Aanbod overige scholingen. 11 Overzicht alle scholingen op data 18 2 INLEIDING Visie

Nadere informatie

Struingids voor teams

Struingids voor teams Struingids voor teams In deze gids staan een aantal onderwerpen die passen binnen het strategisch beleid. Deze gids is bedoeld als struingids voor het team. Wil je gebruik maken van dit aanbod, mail naar

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Eigentijds Onderwijs

Eigentijds Onderwijs Eigentijds Onderwijs Workshops voor onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls ondersteunt scholen bij Passend Onderwijs. Daarnaast sluit het aan op het werken met de Impulsklas. Zie naast deze

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal.

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal. Aanbod Kortdurende Arrangementen Algemene informatie De AB Dienst van de Koetsveldschool biedt o.a. diverse korte trajecten aan om Zeer Moeilijk Lerende Leerlingen en hun begeleiders te ondersteunen. Alle

Nadere informatie

Onderwijs van deze tijd,

Onderwijs van deze tijd, 12 mei 2016 Beste ouder(s) / verzorger(s), Zoals u allen bekend is er afgelopen maandag een ouderinformatieavond geweest. Op die avond hebben wij de aanwezige ouders geïnformeerd over de volgende stap

Nadere informatie

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN Voor kinderen met leerproblemen (ook bij dyslexie en dyscalculie) Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben

Nadere informatie

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl EA-Design EA-Design Leer trefzeker beïnvloeden! Welkom! Trefzeker beïnvloeden van communicatie met anderen leer je bij de Learyacademy. Lees over onze workshops, trainingen, ook online, opleidingen, boeken

Nadere informatie

Maaike Verschuren en Kris Verbeeck. Handelingsgericht observeren van rekenen en wiskunde. Panamaconferentie 21 januari 2011 Noordwijkerhout

Maaike Verschuren en Kris Verbeeck. Handelingsgericht observeren van rekenen en wiskunde. Panamaconferentie 21 januari 2011 Noordwijkerhout Maaike Verschuren en Kris Verbeeck Handelingsgericht observeren van rekenen en wiskunde Panamaconferentie 21 januari 2011 Noordwijkerhout Welkom Toelichten programma Welke verwachtingen heb je van deze

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

De Begaafden Wijzer. Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs : www.debegaafdenwijzer.nl Marijke Schekkerman Onderwijsdeskundige hoogbegaafdheid Korte Stammerdijk 17 1382 BL Weesp 06-22842667 debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Excellent en begaafd (in het) onderwijs

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind

Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Agenda Workshops Week van de hoogbegaafdheid: Workshop voor ouders: Opvoeden van je hoogbegaafde kind Woensdag 16 maart, 19.30 21.30 uur. Praktijk Karnemelksloot 55. Kosten: 15,00. Aanmelden: stuur een

Nadere informatie

o.b.s. De Tandem " Your talents, our future "

o.b.s. De Tandem  Your talents, our future o.b.s. De Tandem " Your talents, our future " Werken met het talent voor de toekomst Onze leerkrachten hebben een geweldige taak: Zij mogen werken met het talent van uw kind. Zij ondersteunen, helpen,

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Kwadraatonderwijs. Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Kwadraatonderwijs Kwadraat, passend onderwijs voor begaafde leerlingen Hoogbegaafdheid is niet alleen luxe Alle Zevensterscholen verzorgen passend onderwijs. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Blauwe stenen leer je zo

Blauwe stenen leer je zo Handleiding groep 3-8 Blauwe stenen leer je zo Wijzers Jeelo heeft gele wijzers om samen met leerlingen te verkennen hoe je een steen van Jeelo leert. Voor groep 3-4 wijzer 2009 Zo leer je blauwe stenen

Nadere informatie

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013 Doetertoe Media Projectenbrochure Januari 2013 Mediawijsheidprojecten voor onderwijsinstellingen Doetertoe Media hecht veel waarde aan mediawijsheid; kritisch en bewust omgaan met media. Door middel van

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden.

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Je herkent je in de volgende punten: Je wilt meer weten over talent, hoogbegaafdheid

Nadere informatie

STUDIEGIDS LIJV DOELENTRAINING VOOR VOLWASSENEN Lekker in je vel

STUDIEGIDS LIJV DOELENTRAINING VOOR VOLWASSENEN Lekker in je vel STUDIEGIDS 2016 2017 LIJV DOELENTRAINING VOOR VOLWASSENEN Lekker in je vel Op de volwassenentraining hebben jullie me heel erg geholpen met onder andere mijn zelfbeeld, het idee (of de waarheid!) dat ik

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit 1. Handelingsgericht werken (HGW) Onderstaande doelen zijn gedeeltelijk behaald in het jaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 vindt een verdiepingsslag en verdere borging plaats. Leerkrachten stellen de onderwijsbehoefte

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan:

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: -Agenda -Cito toetsen -Bericht vanuit de Oudervereniging -Zwangerschapsverlof Sanne Algra-Takken -Schooljudo op Het Spectrum -Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Lichaamsbewustzijn

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Lichaamsbewustzijn STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Lichaamsbewustzijn Verbinden van het mentale, het fysieke en het emotionele Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule

Nadere informatie

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Begaafde leerlingen komen er vanzelf... Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Begaafde leerlingen komen er vanzelf... toch? Implementatie van een verandering van de pedagogische beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. Teambijeenkomsten Anneke Gielis Begaafde leerlingen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

6 september 13. www.pwa-winterswijk.nl

6 september 13. www.pwa-winterswijk.nl 6 september 13 www.pwa-winterswijk.nl Nieuw schooljaar Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2013-2014. We hopen in dit schooljaar samen met de kinderen en u weer veel plezier in en om de

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Het jonge kind uitgedaagd!

Het jonge kind uitgedaagd! Esther de Boer en Marijke Bertu, 29 november 2012 Het jonge kind uitgedaagd! Programma 1. Welkom 2. Wat is een ontwikkelingsvoorsprong? 3. Wat daagt het jonge kind uit? 4. Wat is er aan materiaal? 5. Waarmee

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding J RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Specialist hoogbegaafdheid

Specialist hoogbegaafdheid Specialist hoogbegaafdheid Verrijkend onderwijs voor hoogbegaafde sensitieve leerlingen Opleiding voor leerkrachten Sonja Morbé ontwikkelde in 2012 samen met docente Mirjam Zevenboom haar eerste tweejarige

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

rendement van bijzonder talent

rendement van bijzonder talent rendement van bijzonder talent Hoogbegaafdheid probleem of gave? Hoogbegaafdheid is een gave. Het kan echter ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als iemand lange tijd niet heeft geweten dat hij anders

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie