Inschrijven via de site van kom Leren: en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!"

Transcriptie

1 Inschrijven via de site van kom Leren: en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

2 1

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen Human Dynamics. 4 Aanbod overige scholingen. 8 Overzicht alle scholingen op data 20 2

4 INLEIDING Scholingsaanbod schooljaar In dit scholingsaanbod maken we gebruik van diverse specialismen binnen de stichting om elkaars kwaliteiten volop te benutten. Zo leren we van en met elkaar! Een aantal workshops/trainingen zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Human Dynamics (HD). Hieraan kun je alleen deelnemen als je de tweedaagse identificatietraining hebt gevolgd. Deze scholingen zijn weergegeven in een andere kleur en lettertype. Aan de overige scholingen (in deze kleur en dit lettertype), kunnen alle personeelsleden van Stichting kom Leren en van Alterius deelnemen. Inschrijvingen indien mogelijk graag voor de zomervakantie. Later kan dit uiteraard ook nog; tot maximaal één week voor de betreffende workshop. Bij minder dan tien aanmeldingen gaat de workshop niet door. Alle scholingen zijn gratis, behalve de scholingen waar een prijs bij genoemd wordt. Deze worden via de directeur van de eigen school bekostigd. Hoe kun je je inschrijven? Alle personeelsleden van Stichting kom Leren en van Alterius kunnen zich individueel aanmelden voor scholing via de website: Op de website vind je ook de adressen van scholen waar de trainingen plaatsvinden. Gedurende het jaar zullen we nog af en toe een scholing toevoegen, dus heb je een vraag, laat het ons weten! We wensen iedereen een passend leerzaam schooljaar toe! Namens Stichting kom Leren, Rob Beaumont, Johan Linckens, Daniëlle Andrien, Guus de Kanter, Peter Houwen, Judith Close. 3

5 Human Dynamics Ambassadeurstraject Dit traject is een verdieping op de identificatietraining met het oog op HD in de praktijk. Hierbij staat het omgaan met verschillen telkens centraal. Het traject omvat acht trainingsdagen, zes intervisiebijeenkomsten, zes individuele coachmomenten en huiswerkopdrachten na elke module. Dit alles is verspreid over twee schooljaren. Onderwerpen van de modules zijn bijv. verdieping van je eigen dynamiek, jij met je dynamiek in relatie tot de ander, observeren, HD en de leeromgeving, mijn manier van aansluiten bij de verschillende centreringen, ik als HD ambassadeur. Het traject wordt voor de derde keer aangeboden. Afgestudeerde ambassadeurs zijn erg enthousiast over het traject. De practitioners zien een enorme groei in ontwikkeling bij deze mensen op het gebied van omgaan met verschillen. Indien je geïnteresseerd bent, dien je eerst toestemming te vragen aan je directeur. Dit i.v.m. vrijroostering op trainingsdagen en de rol die jij op jouw school krijgt als HD-ambassadeur. Minimum aantal deelnemers voor dit traject: 15. Training Data trainingen Human Dynamics Ambassadeur (3 e ronde) Peter Houwen, Guus de Kanter, Judith Close. Eetcafé De Sjans (o.v.b.) / / / (hele dagen) (Data schooljaar volgen in juni 2015.) Opfrissen en verdiepen Aan het einde van deze bijeenkomst heb je meer inzicht gekregen in jezelf en je dynamiek, alsook in relatie tot de ander. Deze inzichten heb je gedeeld met de ander en op een voor jou handige manier verwerkt. Alle materialen en literatuur die wij beschikbaar hebben, is aanwezig, zodat je een verdiepingsslag kunt maken in de theorie van Human Dynamics. Deze workshop kun je zien als een aanvulling op de identificatietraining. Workshop Opfrissen en verdiepen Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum / 9:00 15:00 4

6 Onderwijsbehoeften verwoorden Bij het maken van groepsoverzichten is het beschrijven van onderwijsbehoeften één van de onderdelen. Niet het meest gemakkelijke onderdeel, want wat is nou eigenlijk precies een onderwijsbehoefte? En hoe herken je de onderwijsbehoefte van een kind? En als je het dan weet, hoe kun je dit goed benoemen en vervolgens concreet beschrijven in je groepsoverzicht? Tijdens deze avond ga je o.a. actief aan de slag met het beschrijven van onderwijsbehoeften van kinderen uit jouw eigen groep. Workshop Onderwijsbehoeften verwoorden Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum en tijd / 19:00 21:00 Leergesprekken Deze tweedaagse cursus biedt je handvatten in het voeren van leergesprekken met kinderen. Deze gesprekken zijn noodzakelijk om goed zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van het kind. Dit betekent: Uitgaan van, omgaan met en rekening houden met verschillen. Er zijn verschillen in o.a. leren, samenwerken, denken, handelen, communiceren en behoeftes. Hoe sluit je hier als leerkracht op aan? HD wordt hierbij als procesinstrument gebruikt. Het gaat niet alleen om het zien van het verschil, maar ook om het begrijpen, het waarderen en het benutten ervan. Er is veel interactie, er wordt gekeken naar filmpjes, je gaat zelf oefenen en er is afwisseling met theorie. Workshop Datum Leergesprekken Twee practitioners ABB Nutsschool en (2x hele dag) 5

7 Follow-up leergesprekken Speciaal voor de personeelsleden die de cursus leergesprekken hebben gevolgd, bieden we een vervolg aan. We maken een verdiepingsslag rondom de dynamieken van het kind en hoe je daar vanuit jouw dynamiek op kunt afstemmen. Twee middagen matchen en stretchen! Workshop Follow-up leergesprekken Twee practitioners ABB Nutsschool Datum en tijd en / 14:00-17:00 Als je kijkt zie je meer In deze workshop kijken we naar filmpjes van kinderen, uiteraard door de bril van Human Dynamics. Aan de hand van deze filmpjes kijken we naar het waarneembare gedrag van kinderen. We worden ons bewust van de verschillen tussen kinderen. Na deze workshop heb je meer bagage als je voortaan naar kinderen kijkt. Bagage die er op gericht is de kinderen in je groep nog meer te erkennen en te waarderen. Workshop Als je kijkt zie je meer Twee practitioners ABB Nutsschool Datum en tijd / 14:00-16:00 In gesprek met ouders Hoe kan ik in communicatie beter afstemmen op en aansluiten bij ouders? Hoe kun jij daar als leerkracht/ib-er/directeur op inspelen? Naast filmpjes als voorbeelden gaan we ook live oefenen! Workshop In gesprek met ouders Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum en tijd / 19:00-21:00 6

8 Passend omgaan met verschillen in de bovenbouw Een lesprogramma ( Passie & Talent ) gebaseerd op het gedachtegoed van Human Dynamics. Het is gericht op leerlingen uit de groepen 7 en 8. Centraal in dit programma staat de bewustwording en de ervaring van het eigen functioneren van elk kind en hoe het bij andere kinderen anders kan werken. Een mooie lessencyclus ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De lessen worden samen met een practitioner of een afgestudeerde ambassadeur gegeven. Tijdens deze middag wordt uitgelegd wat het lesprogramma precies inhoudt, welke thema s aan bod komen, wat er van jou als leerkracht wordt verwacht, wat de rol van een HD practitioner of een HD-ambassadeur zal zijn tijdens dit lesprogramma en hoeveel tijd het vergt in je lesrooster. Naast deze organisatorische zaken gaan we zelf stoeien met de oefeningen en opdrachten uit het programma. Zo ervaar je zelf wat Passie & Talent zou kunnen betekenen voor jouw groep! Workshop Passend omgaan met verschillen in de bovenbouw Twee practitioners OBS Elckerlijc Datum en tijd / 13:30-15:00 Passie & Talent lessen Werk je in groep 7 of 8? Wil je direct aan de slag met Passie & Talent (zie hierboven)? Samen met een practitioner of een afgestudeerde ambassadeur kunnen deze lessen in jouw groep de revue gaan passeren. Interesse? Meld je dan bij één van de practitioners! Aanbod Trainer Datum en tijd Passie & Talent lessen Eén practitioner Eigen school In overleg 7

9 Social media In deze workshop maak je kennis met verschillende media zoals facebook, twitter, pinterest, you tube, linkedin. Aan het einde van de workshop weet je hoe je een account kunt aanmaken, heb je een aantal basishandelingen onder de knie en weet je hoe je de verschillende media met welk doel kunt gebruiken. Neem je eigen laptop of tablet mee! Workshop Social media Daniëlle Andrien Bestuurskantoor Datum en tijd / 19:30-21:00 Hechtingsstoornissen Een workshop over leerlingen die in hun vroege levensjaren niet geleerd hebben dat de vaste opvoeder een sensitief responsief iemand is en van daaruit weinig vertrouwen hebben in relaties met volwassenen. Kinderen die aan deze problematiek lijden, slagen er niet in om zich op een gepaste wijze emotioneel te hechten aan hun ouders of verzorgers. De oorzaak kan liggen in het gegeven dat ouders niet bieden wat het kind nodig heeft op sociaal emotioneel gebied of dat het kind zelf onvoldoende in staat is om relaties aan te gaan. Het herkennen en aanpakken van hechtingsproblemen is één van de ondergeschoven zaken in de zorg en het onderwijs, hoewel je met regelmaat geconfronteerd wordt met leerlingen die onvoldoende basisvertrouwen aangelegd hebben in hun vroege ontwikkeling. Vaak zijn het kinderen die je in een enorme handelingsverlegenheid brengen, waar je bij Thor niet meer weet hoe met het kind en deze ouders om te gaan. In deze workshop geeft Giel Vaessen inzichten en handvatten rondom het herkennen van hechtingsproblematieken op kind- en ouderniveau en geeft hij handvatten hoe hiermee om te gaan, opdat de leerling leert dat de vaste leerkracht een betrouwbare haven is. In Jip en Janneke taal en op een interactieve wijze passeren Bowlby, Aintworth, van Ijzendoorn, Nagy, Zeanah en diverse best practice aanpakken de revue. Workshop Hechtingsstoornissen Trainer Giel Vaessen OBS de Regenboog Datum en tijd / 14:00-17:30 8

10 Voeren van oudergesprekken In relatie tot zowel de didactische als social-emotionele ontwikkelingsstimulatie van de leerling, is een goede samenwerking tussen ouders, de leerkracht en de leerling van essentieel belang. Over het algemeen verloopt de samenwerking met ouders probleemloos. Leerkrachten zijn in hun basisopleiding echter onvoldoende getraind om patronen van stroef verlopende communicatie met ouders vlot te trekken. Hierdoor komt de leerling klem te zitten tussen twee conflicterende opvoedmilieus, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor zijn of haar social-emotionele en didactische ontwikkeling. Tijdens dit dagdeel krijgen leerkrachten inzichten en handvatten om stroef verlopende communicaties met gezinnen te doorbreken. De meest relevante gezinstherapeutische visies en aanpakken worden in eenvoudige bewoording vertaald naar de alledaagse schoolse praktijk. Workshop Voeren van oudergesprekken Trainer(s) Giel Vaessen MBS de Poort Datum en tijd / 14:00-17:00 Omgaan met het LOVS van cito Steeds meer leerkrachten leren toetsen zelf in te voeren in het LOVS van cito. Tevens wordt van hen gevraagd om de toetsscores van de groep te kunnen bekijken. In deze workshop leer je om te gaan met de technische kant van het systeem. Je krijgt door de training een stevige basis om zelfstandig met het computerprogramma LOVS aan de slag te gaan. Zo kun je aan het einde van de training diverse rapporten maken, zoals een groepsoverzicht, dwarsdoorsnede, trendanalyse en alternatief leerlingrapport. Je leert hoe je de grafieken moet lezen. De training is geschikt voor zowel nieuwe gebruikers als voor gebruikers die het computerprogramma beter willen leren kennen. Leren hoe je de toetsresultaten die je hebt gezien kunt interpreteren, dat leer je in een andere cursus: de cursus analyseren. Workshop Datum en tijd Omgaan met het LOVS van cito (technisch) Marilene Lardinois Cramignon / 14:00-16:00 uur 9

11 Dyslexievriendelijke school; Sprint+, I-Pod, pre-teaching Hoe kun je dyslexie-ondersteunende middelen inzetten in de dagelijkse praktijk? Wat moet je er allemaal voor doen, hoe werkt Sprint + en het inzetten van Ipods? Op veel van onze scholen is het programma print+ aangeschaft. Sprint Plus is een geavanceerd en bewezen betrouwbaar dyslexie-softwarepakket voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. Sprint+ is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Sprint+ werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word. In OBS Binnenstad wordt ook gewerkt met Ipods en digitale boeken die op de Ipods en Ipads te beluisteren zijn. Wil je dat ook op jouw school, dan is deze work shop zeker een optie! Wat leer je? - Hoe je Sprint+ kunt invoeren en hoe Sprint Plus dyslectische kinderen kan ondersteunen. - Opfrissen van de meest gebruikte functies van Sprint Plus. - Hoe je de Ipod kan inzetten in de klas en wat je ervoor moet doen. - Hoe pre-teaching een rol kan spelen in het leren bij dyslectische kinderen Workshop Dyslexievriendelijke school; Sprint+, I-Pod, pre-teaching Joyce Moesman en enkele dyslectische kinderen OBS Binnenstad Datum en tijd / 13:00-15:00 Analyseren en daarna de visgraat leren toepassen Het analyseren van de werkelijke oorzaken van een probleem past niet zo in het onderwijs. Dat is logisch want leerkrachten zijn gewend om meteen te handelen. In de praktijk betekent dat er snel oplossingen worden bedacht voor een probleem. Alleen is het de vraag of het probleem altijd het werkelijke probleem is. En of de oplossing wel een probleem oplost of dat het een probleem juist in stand houdt. Het visgraatdiagram helpt om alle factoren van een probleem in kaart te brengen en de daadwerkelijke oorzaak bij de bron aan te pakken. Motto: Eerst denken dan doen. Workshop Analyseren en daarna de visgraat leren toepassen Nicole Dauss OBS Berg Datum en tijd / 15:00-17:00 10

12 IKC Coördinator Veel van onze scholen ontwikkelen zich tot een Integraal kindcentrum. Centrale aansturing op een aantal gebieden zorgt voor eenheid en afstemming in handelen. Yvonne werkt als IKC Coördinator bij Basisschool Manjefiek en zal een inkijkje geven in haar werkzaamheden. Zij is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in het voor- en naschoolse aanbod. Zij geeft sturing aan het eenduidig handelen van de verschillende kindpartners. Mede vanuit haar opleiding zal ze naast inzicht in een aantal zaken, jullie ook voorzien van handige tools die het werk vermakkelijken. Bijvoorbeeld profielschets, activiteitenjaarplan etc. Er wordt afgesloten met een rondleiding door de nieuwe school. Workshop IKC Coördinator Yvonne Stegen Basisschool Manjefiek Datum en tijd / 14:00-16:00 Dramadriehoek Voor sommigen zal het een eerste kennismaking met de dramadriehoek zijn, voor anderen zal het gaan over het opfrissen en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden. De dramadriehoek is een eenvoudig en herkenbaar model met grote gevolgen voor het zicht op jouw dagelijks handelen. Diverse werkvormen worden aangeboden en op het einde van de workshop heb je handreikingen hoe je uit de dramadriehoek kunt komen en blijven. En geloof me: dat geeft lucht, kracht en energie! Workshop De dramadriehoek én hoe ik eruit kan? Trainer(s) Carla Bloemen Bestuursbureau kom Leren Datum en tijd / 14:00-17:00 11

13 Executieve vaardigheden De laatste wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat het goed functioneren van deze functies minstens zo belangrijk zijn dan de Intelligentieontwikkeling. Onder executieve functies (EF), een term vanuit de neuropsychologie, worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Executieve functies zijn lastig eenduidig te definiëren omdat het meerdere verschillende deelfuncties omvat. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie. Voorbeelden van executieve functies zijn: het vermogen het eigen gedrag, handelingen en gedachten op tijd te stoppen (responsinhibitie) het vermogen om flexibel van de ene situatie naar de andere te gaan (flexibiliteit) de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden om een taak te voltooien (werkgeheugen) In deze workshop maak je kennis met de verschillende functies en hoe je deze in je klas kunt optimaliseren. Workshop Executieve vaardigheden Inge Pouw en Danielle Andrien Bestuursbureau Datum en tijd / 14:00-17:00 Omgaan met agressie We kennen allemaal wel de situatie dat een ouder je overvalt met emotionele, soms zelfs agressieve uitlatingen. Je denkt: dit wil ik niet, maar je weet niet goed wat je wel en niet kan zeggen. Je wil je immers professioneel opstellen en de ouder blijft toch ook je klant. In deze workshop krijg je handreikingen hoe te handelen in bovenstaande situaties. Je krijgt een bandbreedte aangereikt wat je wel en wat je niet kan doen. We kijken vanuit je rol als leerkracht en onderzoeken het gedrag van jezelf en van je gesprekspartner. We kijken daarbij met een HD bril. Uitgangspunt is dat je de ouder als partner blijft zien, ongeacht zijn/haar gedrag. En dat je je bewust wordt hoe grenzen te stellen aan het gedrag van de ouder, zonder de persoon te kort te doen. Workshop Omgaan met agressie Astrid Claessens OBS de Bundeling Datum en tijd / 13:30-16:00 12

14 Omgaan met klachten Wat denkt die ouder wel? Weet íe wel hoeveel ik al voor zijn kind gedaan heb? Een begrijpelijke reactie als je hoort dat een ouder een klacht over je heeft ingediend bij je directeur. En toch biedt zo n klacht een kans om te leren. Wat bedoelt die ouder? Vanuit welke bril kijkt de ouder naar mij? Wat is nu eigenlijk zijn boodschap? Als je, ondanks je boosheid, bereid bent jezelf deze vragen te stellen, dan is deze workshop iets voor jou. We praten aan de hand van een stukje theorie over conflicthantering en bespreken praktijkvoorbeelden over lastige klanten. Aan het eind van de workshop heb je een beeld van je eigen valkuilen en heb je praktische handvaten hoe om te gaan met lastige ouders. Workshop Omgaan met klachten Astrid Claessens / Har Linssen Obs de Bundeling Datum en tijd / 13:30-16:00 Leren observeren Hoe weet jij wat een kind doet en hoe hij dat doet? Dat doe je door die persoon te observeren. Bij een beroepsmatige observatie is meestal sprake van gestructureerde observatie. Je observeert dan met een bepaald doel. Van tevoren bepaal je het doel van de observatie en bedenk je op welk soort gedrag je gaat letten. Je bedenkt in wat voor situatie je de te observeren persoon het beste kunt bekijken. Observeren moet je zo objectief mogelijk doen, dus je moet vooral feiten registreren. In deze workshop wordt de kennis over observeren weer opgefrist en worden er een aantal tools aangereikt hoe je kunt observeren. Workshop Datum en tijd Leren observeren Danielle Andrien Bestuursbureau / 16:00-17:30 uur 13

15 Omgaan met pesten In deze interactieve workshop volop aandacht voor het voorkomen van pesten. En een handvat hoe je de 5 stappen van het pestprotocol kunt zetten in je eigen klas en op schoolniveau. Workshop Datum en tijd Omgaan met Pesten Marilene Lardinois Keerkring / 16:00-17:00 uur Ontwikkelperspectief (OPP) Wat is het? Op basis van de sterke en zwakke kanten van de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Samen met de ouders wordt een prognose gesteld voor het voortgezet onderwijs. In een plan van aanpak wordt beschreven hoe de prognose bereikt zal worden. Wat is het doel? Het doel is het beste uit de leerling te halen en de leerling zo veel mogelijk te stimuleren. Het onderwijsprogramma wordt aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Hierbij wordt zowel gekeken naar de intelligentie en de resultaten op de toetsen als ook naar de sociaal emotionele eigenschappen van de leerling en de mogelijkheden van de school. Voor wie? Binnen passend onderwijs wordt er voor kinderen met een special onderwijsbehoefte een OPP geschreven. Dit is voor kinderen vanaf groep (5)6-8. Het vervangt het handelingsplan. In het OPP staat in ieder geval het uitstroomniveau en de belemmerende en bevorderende factoren. Daarnaast is 2x per jaar op overeenstemming gericht overleg met de ouders verplicht. In deze workshop leer je een OPP te schrijven en leerrendementen te berekenen. Workshop Datum en tijd Ontwikkelperspectief (OPP) Sanne Schaffrath Cramignon / 15:00-17:00 uur 14

16 (Hoog-)begaafdheid: compacten,verrijken en de plusklas De (hoog)begaafde leerling heeft behoefte aan een ander onderwijs aanbod dan dat wat een methode voorschrijft. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen hebben vaak veel minder uitleg, oefening en herhaling nodig dan de methode aanbiedt. Door de lesstof te compacten (indikken) en vervolgens te verrijken (vooral open opdrachten toevoegen) kan een onderwijsaanbod ontstaan dat tegemoet komt aan de educatieve behoeften van deze leerling. Je onderzoekt wat passend en haalbaar is binnen jouw schoolorganisatie. In deze workshop een opfrisser hoe je dit doet /kunt doen en dus vooral veel praktijk voorbeelden! Hierbij bekijken we ook verschillende materialen die kunnen worden aangeboden. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillen tussen het werken met verrijkingsmaterialen in de klas en erbuiten, in een plusklas. Workshop Hoogbegaafdheid: compacten,verrijken en de plusklas Astrid Loontjens OBS Binnenstad Datum en tijd / 15:00-17:00 NLP practitioner NLP is een gereedschapskist vol met communicatie gereedschap waaruit je dat kunt kiezen wat jou past. NLP is eenvoudig, effectief en vooral DOEN. NLP kan ook op zeer effectieve en praktische manieren een plek krijgen in je dagelijkse onderwijs. Hoe fantastisch is het als kinderen al vanaf jongs af aan leren effectief te communiceren? Als ze gewoon leren hoe je dingen aan kunt pakken, hoe je in je kracht kunt staan, wat je kunt doen om dat te bereiken wat jij wilt? NLP kan echt het verschil maken en daarom willen we dit schooljaar weer een aantal personeelsleden de kans geven zich te bekwamen in NLP en meteen ook een vertaalslag te maken naar de dagelijkse schoolomgeving: NLP als praktische handleiding voor het basisonderwijs. 15

17 De opleiding zal worden gegeven op 16 woensdagen van augustus t/m juni. We starten om uur en eindigen om uur. Om uur nemen we de tijd om gezellig samen een hapje te eten, dit wordt verzorgd! Kosten? 900,- pp. (inclusief eten) Een reactie van een van de deelnemers: Het leven van een mens is wat zijn gedachten er van maken NLP maakte mij bewust van mijn gedachten en vooral hoe mijn gedachten te beïnvloeden zijn door mijzelf! Daarmee is het een life changing cadeau voor jezelf! Wil je meer weten? Neem contact op met Desiree Jorissen Workshop Datum en tijd NLP practitioner Desiree Jorissen (Master NLP) & Erna Smeekens ( Int. NLP trainer) OBS Binnenstad 16 Woensdagen (exacte data in overleg aan het begin van de cursus) Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! Wat komt aan bod: midden- en bovenbouw Dyslexie (definitie, oorzaken, gevolgen) De vergoedingsregeling de taak van de school; Poortwachter Gevorderde geletterdheid Interventies ( o.a. RALFI ) Leesmotivatie Dispenseren en compenseren Samenwerking met ouders en behandelaars Workshop Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! (midden- en bovenbouw) Brigitte Leenders Bestuursbureau Datum en tijd / 15:00-17:00 16

18 Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! Wat komt aan bod: Onderbouw (groep 2 en 3) Dyslexie (definitie, oorzaken, gevolgen) De vergoedingsregeling de taak van de school; Poortwachter Het belang van vroegtijdige interventies Kleuters, tussendoelen beginnende geletterdheid Inzicht in de kleuterscreening en de door scholen gebruikte toetsen De voorschotbenadering en aansluiting bij het reguliere aanbod zoals bijvoorbeeld Speelplezier. Het aanvankelijk leesproces en Interventies in groep 3 ( o.a. Connect en Taal in blokjes) Afstemming met ouders en externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld logopedie. Workshop Dyslexie, een complex probleem waar je veel mee kunt! Onderbouw (groep 2 en 3) Brigitte Leenders Bestuursbureau Datum en tijd / 15:00-17:00 Oplossingsgerichte gesprekken Door te focussen op wat een kind al wèl kan en dat nadrukkelijk te waarderen groeit het zelfvertrouwen. Door het kind zelf te laten nadenken over wat het eerstvolgende stapje zal zijn om dichterbij het oplossen van een probleem te komen, activeer je het kind. Zo zadel je het kind niet op met een wellicht onmogelijke opdracht die bedacht is door een ander. Voor jou geeft het verlichting dat je niet alles hoeft te weten en jouw energie kan grotendeels besteed worden aan het stellen van de juiste vragen aan het kind. In deze workshop wordt o.a. gewerkt vanuit de theorie die aangeboden worden bij Kids Skills van Ben Furman. Reacties vanuit het onderwijsveld zijn: Dit is geweldig, Hadden we dit maar eerder geweten, Dit biedt perspectief, Zo is onderwijs verzorgen weer echt leuk. Workshop Oplossingsgerichte gesprekken Sonja Lenoir en Sandra Neuvel OBS De Kring Datum en tijd / 9:00-16:30 en / 16:00-17:30 17

19 Pinterest Pinterest is een sociaal netwerksite die fungeert als prikbord. De gebruiker kan over het hele web afbeeldingen pinnen en vervolgens op een van de aangemaakte "moodboards" plaatsen. Janine Senden, kleuterleerkracht van OBS Binnenstad vertelt hoe zij Pinterest gebruikt als inspiratiebron. Workshop Datum en tijd Pinterest Janine Senden OBS Binnenstad / 16:00-17:00 uur Woorden leren is leuk! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een grote woordenschat is zo belangrijk. Pas als je meer dan 95% van de woorden in een tekst kent, kun je de tekst goed begrijpen. Hoe stimuleer je de woordenschat van kinderen in groep 1-8 op een creatieve en effectieve manier? In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met deze vraag vanuit drie aanvliegroutes die ook de basis vormen voor het bronnenboek Op Woordenjacht: werken met routines, gebruiken van grafische modellen en inzetten van coöperatieve werkvormen. Tevens maak je kennis met de viertakt van Verhallen: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Naast de vorm komt ook de vraag aanbod: met welke woorden wil je werken? De workshop staat in het teken van actief handelen, kritisch kijken naar vorm én inhoud van woordenschatonderwijs. Workshop Woorden leren is leuk! Esther van Havere OBS de Regenboog Datum en tijd / 19:45-21:15 Opleiding Beeldcoach De opleiding Beeld Coaching is opgedeeld in drie niveaus. Het aanbod van de opleiding is gericht op het behalen van deze drie niveaus in een opleidingsperiode van twee cursusjaren. De praktijk leert dat cursisten minimaal twee schooljaren nodig hebben om de drie niveaus succesvol te doorlopen. Niveau 3 wordt erkend door de Beroepsvereniging SVIB. Deze drie onderdelen kunnen ook gefaseerd worden aangeboden. Gewerkt wordt in opleidingsgroepen van 3 tot 8 personen gedurende 15 bijeenkomsten op jaarbasis. De kosten voor de opleiding zijn 1795 per cursusjaar. Meer info over de opleiding is te verkrijgen bij Daniëlle 18

20 Opleiding Trainer(s) Datum en tijd Beeldcoach Jos van de Kerkhof Nog niet bekend Nog niet bekend ICT scholingen Vier keer per jaar verzorgt onze kwaliteitskring ICT een workshop voor ons. De inhoud bepalen zij per keer. Dit wordt gedurende het jaar rondg d. De data, locatie en tijdstip is al vastgelegd. Workshop ICT scholingen Trainer(s) Ict werkgroep Obs De Kring Datum en tijd / / / :00-16:00 19

21 Overzicht scholingen DATUM SCHOLING BLZ. September 10 Passend omgaan met verschillen in de bovenbouw 7 11 Dyslexievriendelijke school; Sprint+, I-Pod, pre-teaching Opfrissen en verdiepen 4 18 Social media 8 24 Dramadriehoek ICT scholing Woorden leren is leuk! 18 Oktober 2 In gesprek met ouders 6 9 Onderwijsbehoeften verwoorden 5 November 5 Omgaan met agressie 12 5 Hechtingsstoornissen 8 12 Ontwikkelperspectief Omgaan met klachten Ambassadeurstraject module Voeren van oudergesprekken 9 24 Leren observeren IKC - coördinator 11 December 10 ICT scholing Hoogbegaafdheid 15 Januari 14 Omgaan met LOVS 9 15 Ambassadeurstraject module 2 4 Februari 5 Oplossingsgerichte gesprekken deel Analyseren en daarna de visgraat leren toepassen Leergesprekken deel 1 5 Maart 4 Als je kijkt zie je meer 6 11 ICT scholing Dyslexie onderbouw Ambassadeurstraject module Oplossingsgerichte gesprekken deel 2 17 April 1 Dyslexie midden- en bovenbouw 16 2 Leergesprekken deel Follow-up Leergesprekken deel 1 6 Mei 11 Pinterest Omgaan met pesten ICT scholing 19 Juni 1 Ambassadeurstraject module Follow-up Leergesprekken deel Executieve vaardigheden 12 20

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie