PacMan wacht op groen licht Money. Pagina 10. Pagina 2 Pagina 11. Jaargang 106

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PacMan wacht op groen licht Money. Pagina 10. Pagina 2 Pagina 11. Jaargang 106"

Transcriptie

1 Meeste sterfgevallen gevolg hart- en vaatziekten. PacMan wacht op groen licht Money. Pagina 10 Venezuela in financiële nood door lage olieprijs. Pagina 2 Pagina 11 Jaargang 106 WOENSDAG 14 JANUARI 2015 NO SR D 1,25 C M Y K Grote olieraffinaderijen huidige mondiale trend De wereldwijde trend is dat er juist raffinaderijen worden gebouwd met een grotere capaciteit, waarbij zo n 1 á 1½ miljoen barrels ruwe olie per dag worden verwerkt. Dit staat, naar zeggen van landbouwingenieur Richard Kalloe, in schril contrast met de nieuwe olieraffinaderij van Staatsolie die slechts een paar duizend barrels per dag zal verwerken en daarenboven met hoge productiekosten zal worden geconfronteerd. Kalloe trad gisteravond als gastspreker op voor de KennisKring en gaf op de jaaropeningsbijeenkomst in het Lalla Rookhgebouw een lezing met als thema: `Een terugblik 2014, een vooruitblik De oud-minister stelde dat er institutioneel veel mis is bij de overheid en Staatsolie en plaatste met name kanttekeningen bij het Raffinaderij Expansieproject. Hij wees er op dat onze olie erg dik en vloeibaar van aard is, waardoor het raffinageproces relatief erg kostbaar is. Daar de rendabiliteit van de oude raffinaderij al erg marginaal was, voorziet Kalloe een economisch debacle voor de nieuwe raffinaderij. Hij hekelde het feit dat de haalbaarheidsstudie niet openbaar is en was van mening dat noch petrochemische, noch chemisch ingenieurs in de leiding van het bedrijf zitten. Voorts haalde hij aan dat Staatsolie aan duurzame energie wil gaan doen zonder over bio deskundigheid en agrarische deskundigheid te beschikken. De oud-minister van Handel en Industrie alsook van Openbare Werken, ir. Richard Kalloe, heeft gisteravond ernstige kanttekeningen geplaatst bij de nieuwe raffinaderij van Staatsolie. Hij wees erop dat wereldwijd juist raffinaderijen worden gebouwd met een veel grotere verwerkingscapaciteit van zo n 1 á 1½ miljoen barrels ruwe olie per dag. Behoefte IMEAO aan stageplekken nijpend Het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO), wendt zich tot het bedrijfsleven met het verzoek te voorzien in de nijpende behoefte aan stageplekken. Elk jaar moet voor honderden studenten van hogere leerjaren een stageplek worden gevonden, hetgeen geen eenvoudige taak is. Het was de bedoeling dat dit jaar een duizendtal snuffelstageplaatsen geregeld zouden worden voor studenten van het basisjaar, maar daar wordt dit jaar definitief vanaf gezien, aangezien voor twee stageperioden nog geen vijftig stageplekken werden gevonden. Bienvenida Monsanto van het stagecoördinatieteam IMEAO-scholen Suriname en Wilgo Valies, directeur IMEAO-2 en lid van de projectgroep Herstructurering IMEAO-onderwijs, gingen gisteren tijdens de KKF-ondernemersavond dan ook in op het stagegebeuren van het IMEAO in Suriname en de bijdrage van het bedrijfsleven daarbij. Het duo gaf inzage in de nieuwe structuur van het IMEAO, de opzet van de stages en de bijdrage van het bedrijfsleven. Van het bedrijfsleven wordt een bijdrage verwacht bij het verwerven van praktijkervaring van de studenten alsook begeleiding op het gebied van praktijk en werkattitude. Benadrukt werd dat een stagevergoeding niet verplicht is, maar wel mag. Voorts wordt de Surinaamse Ongevallenregeling vanuit de school in orde gemaakt en gelden de onlangs wettelijk gestelde basislonen niet voor stagiaires. De stages zijn ten behoeve van IMEAO-1 tot en met IMEAO-4, avond-imeao, en de IMEAO s Commewijne en Nickerie, die de studierichtingen hebben: administratief economisch, commercieel economisch, statistiek, secretarieel en toerisme. Vanuit het IMEAO worden stageaanvragen naar de bedrijven gestuurd, er wordt daarbij rekening gehouden met verschillende stageperiodes, namelijk: nieuwe structuur tweede en derde leerjaar van 2 februari tot en met 31 maart, 4 mei tot en met 30 juni en 4 mei tot en met 30 juni, voor de oude structuur 2 tot en met 31 juli en voor stagiaires die een herkansing hebben van 3 augustus tot en met 30 september Meer op pag. 2 US State Department: Suriname fiscaal niet transparant Vandaag heeft het U.S State Department zijn jaarlijkse fiscale transparantierapport gepresenteerd. Het rapport beoordeelt of overheden die Amerikaanse hulp ontvangen, aan de minimale eisen voldoen wat betreft fiscale transparantie. Suriname was, volgens het U.S State Departement, een van de 50 landen dat niet voldeed aan de eisen van fiscale transparantie in het rapport van Suriname rapporteert niet volledig over de financiële handelingen van overheidsgerelateerde bedrijven en overheidsgerelateerde overboekingen. De uitvoerende macht faalt om de Rekenkamer van voldoende informatie te voorzien waardoor dit instituut geen volledig overzicht heeft. De overheid geeft geen openbaarheid over contracten en vergunningen die gesloten zijn met betrekking tot de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, tevens wordt er geen informatie gegeven over verstrekte vergunningen. Surinames fiscale transparantie zou naar een hoger niveau getild kunnen worden door de transparantie en verslaggeving van de natuurlijke hulpbronnen contracten te verbeteren, waarbij rapportage van staatsbedrijven en de auditfunctie wordt versterkt. Het US State Department Annual Fiscal Transparency Report evalueert de substantiële volledigheid, betrouwbaarheid en publieke toegankelijkheid van de begrotingsdocumenten, alsmede de transparantie van de natuurlijke hulpbronnen, licenties en uittreksels. Meer op pag. 2 Michel Martelly, Haïtiaanse president. Haïtiaanse president ontbindt parlement De Haïtiaanse president, Michel Martelly, heeft gisteren het parlement van het Franssprekend eiland ontbonden. Hij nam deze rigoureuze maatregel nadat een laatste wanhopige poging om een overeenkomst te bereiken met de oppositie teneinde de heersende politieke impasse te doorbreken, niet gelukt was. De regering in Haïti staat al geruime tijd onder politieke druk van de oppositie die felle straatacties houdt. Martelly ondervindt sinds 2012 veel tegenstand, omdat hij alsmaar nalaat de gemeenteraadsverkiezingen te houden. De oppositie waarschuwde maanden geleden dat hij het parlement buitenspel probeerde te zetten om uiteindelijk bij decreet te regeren. Dat is sinds gisteren ook gebeurd. HAITI ALS VOORBEELD? Martelly is een ambtgenoot en vriend van de Surinaamse president Desiré Bouterse die ook in politiek lastig vaarwater verkeert, en van wie zijn tegenstanders vrezen dat hij drastische maatregelen zou kunnen nemen, als gevolg van het feit dat zijn coalitie van 36 zetels uit een parlement van 51 leden is afgebrokkeld tot een minderheid van 23. Meer op pag. 2

2 PAGINA 2 Meeste sterfgevallen gevolg hart en vaatziekten Met betrekking tot de inkomsten uit de oliesector toonde hij zich eerder een voorstander van het Noors model, waarbij Noorwegen alle informatie openbaar maakt en de inkomsten goed belegtn. De verdiensten worden meteen in een welvaartsfonds gestort, en aan de regering wordt slechts 4 % van de Statoil-inkomsten overgedragen. Kalloe betoogde dat naar deze heel andere cultuur en mentaliteit gekeken moet worden en waarschuwde voor de onzekerheden van de Vervolg: Haïtiaanse Met slechts iets meer dan vier maanden te gaan, heeft DE WEST VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 In Suriname sterven relatief veel mensen als gevolg van hart en vaatziekten of door een herseninfarct of hersenbloeding. Deze doodsoorzaken komen in het laatste decennium het meest in ons land voor, blijkt uit een artikel dat vorige maand is verschenen in het wetenschappelijk medisch tijdschrift The Lancet. In de decembereditie zijn in dit artikel de resultaten gepubliceerd van een wereldwijde studie, waarbij voor de periode systematisch is nagegaan in welke mate 240 doodsoorzaken voorkomen op globaal, regionaal en nationaal niveau. Voor alle onderzochte landen is een top-10 samengesteld, voor Suriname gaat het achtereenvolgens om ischemische hartziekten, beroerten, vroeggeboorte complicaties, aangeboren aandoeningen, diabetes mellites, luchtweginfecties, verkeersongevallen, hiv/aids, zelf toegebracht letsel en chronische nierziekten. Expliciet wordt in het rapport vermeld dat bij mannen de kans op overlijden als gevolg van hiv/aids hoger dan 1% is in Belize, Haïti, Sint Vincent en de Grenadines, de Bahama's, Grenada, Guyana, Trinidad en Tobago en Suriname. Er wordt overigens vaker door instanties gewaarschuwd dat Surinamers het vaakst overlijden als gevolg van hart en vaatziekten of door een herseninfarct of hersenbloeding. De mortaliteitscijfers als gevolg van deze aandoeningen zijn in vergelijking met andere landen schrikbarend hoog. Voor de aandoeningen geldt dat het detecteren, het nemen van preventieve maatregelen, het plegen van snelle interventie en goede zorg na de beroerte van levensbelang zijn, en blijkbaar schort het nog hieraan in Suriname. In ons land wordt onder meer gerapporteerd dat slechts een klein deel van de patiënten de voorgeschreven therapie na een beroerte daadwerkelijk volgt. In de praktijk is het overgrote deel van de beroerten, geschat op 80%, van het ischemische type. Een ischemische beroerte is een vernauwing van de bloedtoevoer naar de hersenen, waardoor een onderbreking in de zuurstoftoevoer naar de hersencellen ontstaat. Een hemorragische beroerte wordt gekenmerkt door een breuk in een bloedvat of ernstige schade aan het hoofd, wat ook leidt tot een onderbreking van de bloedtoevoer, terwijl de stroom van bloed irriteert en schade aan het weefsel veroorzaakt. Hemorragische beroerten zijn potentieel veel dodelijker vanwege de snelheid waarmee die gepaard gaan en de ernstige schade die aan de patiënt kan worden berokkend. Charlie Hebdo ook in Frans-Guyana zeer gewild Vandaag zijn drie miljoen exemplaren van het saterisch tijdschrift `Charlie Hebdo in Frankrijk uitgegeven. De editie is, naast het Frans, uitgebracht in 16 talen en ook verkocht in het buitenland. Ook in buurland Frans-Guyana is de vraag heel groot. In de boekenwinkel in Cayenne blijven er meestal enkele exemplaren over van het dozijn dat wekelijks wordt aangeleverd, maar vandaag waren de rekken enkele ogenblikken nadat de verkoop was begonnen, al weer zo goed als leeg. Sinds de gebeurtenissen worden ze als warme broodjes verkocht, zegt Loic Caristan, verantwoordelijk voor het bijvullen van de rekken. Met de gebeurtenissen doelt Caristan op de terreuraanslagen vorige week op de redactie van `Charlie Hebdo in Parijs (Frankrijk). Wij waren binnen drie uren uitverkocht. De boekenwinkel heeft voor vandaag het dubbele besteld bij de enige drukkerij in Frans-Guyana, Guyane Presse Service (GPS). De drukkerij die slechts 60 exemplaren over een veertigtal verkooppunten beschikbaar stelde, heeft besloten om er dit keer een paar honderd te drukken. Gewoonlijk hebben wij een klein aantal, maar nu met hetgeen in Frankrijk is gebeurd, heeft men naar 500 exemplaren gevraagd voor Frans-Guyana, zegt Ermine Touzeau, commercieel directeur van GPS. Vervolg: Grote olieraffinaderijen mijnbouwsector, die daarenboven weinig spin off kent. Bij nadere calculaties kost een arbeidsplaats in deze enclave economie gemiddeld bovendien US$ 1 miljoen. Kalloe had ook geen goed woord over voor de overheid en het politiek establishment, waarvan hij vond dat ze incompetent zijn en de economie niet kunnen managen, laat staan ontwikkeling realiseren. Alles wat men aanraakt, mislukt, aldus Kalloe. de staatsrechtsgeleerde Sam Polanen de oppositie de stuipen op het lijf gejaagd met zijn publieke redenering, dat Bouterse op basis van de Grondwet de huidige politieke c.q. parlementaire impasse in het land zou kunnen doorbreken, door de noodtoestand in het land af te kondigen. Daarmee zou hij vrij spel hebben om zonder het parlement, verregaande maatregelen te nemen. Sinds Bouterse, op 1 oktober zijn regeringsbegroting voor 2015 heeft ingediend, is De Nationale Assemblée niet meer bijeengekomen. Nu de begroting maar niet wordt behandeld en vooral niet is goedgekeurd, kan de regering ook het geld niet vrijmaken voor de verkiezingen. Hoewel Polanen meerdere politieke en misschien wel constitutionele uitvalswegen noemt waarop de president zich zou kunnen beroepen om de impopulaire interventie te plegen, ziet hij het veiligstellen van de verkiezingen, al als een meer dan billijke grond. NO Jeugdambassadeur Faizel Abdoelgafoer (l), overhandigt muziekapparatuur aan de jongerenorganisatie in de Kafiluddistraat (foto: Johan de Randamie) Ministerie S & J overhandigt apparatuur aan buurtorganisaties door Willemijn Dekker Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft vanochtend verschillende producten aangeboden aan drie buurt- en sportorganisaties ter bevordering van de ontwikkeling en ondersteuning van de desbetreffende organisaties. Deze organisaties hebben zelf een beroep op ons gedaan, zegt Faizel Abdoelgafoer, jeugdambassadeur. Er zijn meerdere organisaties die een beroep op ons hebben gedaan, maar we hebben deze uitgekozen. In de toekomst proberen we om nog meer tegemoet te komen aan hun behoeften. Tijdens de plechtigheid vond er onder andere een overhandiging van brushcutters plaats aan buurt- en sportorganisatie Balona en aan Vervolg: US State Department Voor dit departement is fiscale transparantie een belangrijk element van effectief en openbaar financieel management. Het helpt het vertrouwen in de markt te laten groeien en het is een grondbeginsel voor economische door Melissa Achthoven We kunnen voorlopig dit jaar vooruit. De overheid heeft in totaal SRD gestort voor de exploitatie van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Sint Vincentius Ziekenhuis (RKZ), zegt Monodj Hindori, algemeen directeur. Het aangevraagde bedrag was SRD Wij zullen zuinig omgaan met het ontvangen bedrag, zodat wij hiermee hopelijk de kosten van een heel jaar kunnen dekken, aldus Hindori. Met het ontvangen bedrag zijn de specialisten van de SEH en het SEH-personeel uit, betaald. Ook de inkopen voor de SEH zijn inmiddels gedaan. De diensten naar de klant toe zijn nu weer optimaal gegarandeerd, zegt Hindori in een gesprek met De West. Momenteel zijn er acht Filippijnse artsen op de heer Sewnath Rajiv, ressortraadslid Paramaribo-Tammenga. Ik ben ontzettend verrast dat er gehoor is gegeven aan onze oproep zegt Rajiv. Met de brushcutters kunnen we de sporttereinen bij de Mariastraat en de Evitastraat onderhouden. Naast de brushcutters vond er ook een overhandiging plaats van geluidsapparatuur aan de jongerenorganisatie in de Kafiluddistraat. Meerzorg is bezig om de muziektalenten van de jongeren ook na school te steunen, zegt Abdoelgafoer. We hopen in de toekomst nog meer sport- en buurtorganisaties blij te maken door het overhandigen van bijvoorbeeld geluidsapparatuur of andere producten, besluit Abdoelgafoer. duurzaamheid. Transparantie biedt ook de mogelijkheid voor burgers om in de begroting van een overheid te kunnen kijken, waardoor de overheid verantwoording af kan leggen aan de burgers. SEH RKZ uit nood na inning achterstallige gelden overheid Het lokaal bestuur van Nickerie begint in de maand februari met het ophalen van grofvuil in alle ressorten van Nickerie. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, die de krant deze informatie verschaft, zegt dat het geenszins de bedoeling is dat de vier aannemers die per 19 januari beginnen met het ophalen van huisvuil in Nickerie, ook grofvuil gaan meenemen. Joeloemsingh benadrukt dat de mensen geen grofvuil op de bermen moeten plaatsen omdat dit zal blijven staan. De burgervader geeft aan dat men in de maand februari de ophaal van grofvuil zal beginnen in de Oostelijkepolders waarna ook de overige ressorten zullen volgen. De burgervader doet een beroep op de plaatselijke gemeenschap om geen grofvuil te plaatsen op de berm wanneer het nieuwsysteem in werking treedt op 19 januari. Vanaf die datum zullen de huishoudens groene vuilniszakken moeten kopen in de winkels om hun huisvuil in te doen. De Nickerianen hoeven dan geen srd 1, 50 meer te betalen aan de particuliere vuilophalers voor het ophalen de SEH van het RKZ en het ziekenhuis is bezig met het aantrekken van Surinaamse zaalartsen in verband met uitbreiding. Hindori merkte verder op dat met de afgelopen drukke dagen het SEH genoodzaakt was extra personeel in te lassen voor de kerstdagen en oud- en Nieuwjaar en de andere dagen in de maand december. Rond deze dagen bezoeken traditioneel meer mensen de SEH, aldus de directeur. Ook de SEH van het Academische Ziekenhuis en het Streekziekenhuis in Nickerie waren druk bezocht. Elke dag bezochten ongeveer 50 tot 70 patiënten de SEH van het RKZ, zegt hij verder. Rond deze periode waren de afdelingen laboratorium, radiologie, intensive care en de beddenafdeling enorm druk. Gezien de SEH 1 24 uur service biedt aan de samenleving, kon deze drukte verwacht worden. Lokaal bestuur Nickerie begint in februari met ophaal grofvuil per zak vuil. Ze moeten wel de groene zakken kopen die door het lokaal bestuur gedistribueerd worden. De zakken zijn in twee afmetingen verkrijgbaar en kosten respectievelijk srd 6 en srd 25 per pak van tien stuks. Volgens Joeloemsingh is de kwaliteit van de zakken van het lokaal bestuur goed en zijn ze goedkoper dan de overige vuilniszakken. De coördinator van het ministerie van Openbare Werken regio West, Charles Perk, onder wie het vuilophaal zal vallen, verduidelijkt dat de vier aannemers aan wie het vuilophaal gegund is, zich aan het bestek dienen te houden en daarom geen grofvuil zullen meenemen. "In het bestek is opgenomen dat zij slechts huisvuil moeten opnemen", legt Perk uit. Ook hij verzoekt de mensen geen grofvuil te zetten op de berm, omdat zij misschien boos zouden worden als zij merken dat het wordt achtergelaten door de vulophaaldiensten. Hij vraagt de mensen uit te kijken naar de bekendmakingen die in de media zullen verschijnen waar, wanneer en in welke wijken het grofvuil zal worden opgehaald.

3 NO DE WEST VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMDCLXV - Denken. Is het een gladiolengedachte of een maripa-denki, het Ruth Wijdenbosch schuld is, dat de coalitie uit elkaar is gevallen en dat daarom men onvoldoende geesten en neuzen heeft om nog een publieke vergadering te houden in De Nationale Assemblée? Hoeveel dagen van het jaar 2014 was Ricardo Panka, zinvol en meer nog zinloos, in het buitenland? Zinloos aan het travellen met foto-oppies bij en verhaaltjes aan Mahabier, dat hij nu vingerwijzingen richting oppositie durft geven? Panka begint zo langzamerhand de schande over heel Suriname aan te roepen en de Para --in het bijzonder-- in diskrediet te brengen. Men leert het maar niet. Toen Soemita binnen het Front publiekelijk werd beledigd, ging hij met opgeheven hoofd heen. Toen Somohardjo na enkele voorspelen en prologen, de animositeit opwekte, binnen de mechanische orga van Bouterse, heeft men hem alle redenen en behoud van kleingeld gegeven, op te kunnen stappen. Dem man yagi mi! Me gwe ma mi e kom baka ini regering, nanga pres Sapoen. Misschien moeten de politiek onbekwame mensen, de boeken van Louis Couperus en/of Eduard Douwes Dekker nog maar eens nalezen of die van Pramoedya Anantatur of ene Mochtar Lubis als degenpolaire literatuur. Dan zal men uiteindelijk, misschien wel rekening kunnen/moeten houden met het feit, dat publiekelijke beledigingen, ook naar de megalover van Djokja toegericht, er bij sommige culturen absoluut niet ingaan. Maar ja, wat nog daarbij te denken!? De bibliotheek van Para Noord, is misschien altijd gesloten geweest en ook zo statisch gebleken, voor een Ricardo Panka c.s. Ruth no arki dem fudshicle man, yere skat!. Laat ze eerstens maar gaan lezen, voordat ze weer schuldigen buiten zichzelf zoeken, aan het sinds 1980 vertroebelde universum. h t t p : / / n l. w i k i s o u r c e. o r g / w i k i / A u t e u r : E d u a r d _ D o u w e s _ D e k k e r h t t p : / / e n. w i k i p e d i a. o r g / w i k i / M o c h t a r _ L u b i s h t t p : / / w w w. a b s o l u t e f a c t s. n l / b i o g r a f i e / d a t a / l u b i s m o c h t a r h t m www. bol. com/ nl/ p/ het- land- onder- de- regenboog/ / - dus gewenst zouden zijn. Deze zaak wordt nader onderzocht, nu er spookachtige vertellingen circuleren, dat Staatsolie de leveringen aan de EBS stop zet. Een zeer vreemde zaak, gegeven het simpele feit, dat Staatsolie zelf een krachtcentrale heeft te voeden en de opgewekte elektriciteitsenergie ter verdere distributie aanlevert vanuit Tout lui Faut. Ook een krachtcentrale initieel zou bouwen aan de Saramaccastraat. Een project, dat onder Hok op Natuurlijke Hulpbronnen, een vestzak-broekzak setwasi kon gaan beleven. In deze toestand komt het wel weer voor, dat steeds opnieuw een leverancier/agent op de voor- en soms weer op de achtergrond z n dinges doet. Na 25 Mei 2015 of veel eerder, komt ook daarin een overmatige vorm aan transparantie. - Begroting moet. Ricardo Panka vindt, dat de ingediende Begroting 2015 moet worden behandeld. Heeft de eerwaarde Panka nog wel in de gaten, dat de ingediende cijfers obsoleet zijn geraakt, in verhouding tot de inkomsten van Staat, de gewenste gov-take en met de internationale olie-/goudmarktontwikkelingen? Klessen en kletsen in de ruimte, zijn nog altijd een bezigheid, waar men zich eigenlijk ver vandaan zou moeten ophouden. Let op! Wat is de waarde van een vat ruwe olie vandaag? Beweeg uw muis over de grafiek, voor dag-informatie. Meeste recente prijs: 45,960 - TELE-G. Het staatsbedrijf Telesur laat aan de samenleving weten, mee te zijn gegaan met de koersontwikkelingen op de informele markt en stelt de US-dollarkoers nu op SRD3.35 voor een US$ 1.--, in plaats van 10/100e. SRD-cent daaronder. Vervelende ontwikkelingen. Hebben Bousaid en Makka dan toch gelijk, met betrekking tot het wel of niet monetaire beleid? Daar zal men vlot achterkomen. - HR. De discussies lijken te zijn losgebrand. Wat moet Desire Delano Bouterse nu nog voor een weg bewandelen, gegeven de situatie, dat de Hoge Raad zich voor een zoveelste maal heeft uitgesproken tegen de herzieningswensen van de veroordeelde. Bij goed verstand, zal men zich als leek niet hoeven te mengen in die discussie of de betrokken zaak. Voor een beetje belezen mens is het duidelijk geworden, dat de case is uitgeprocedeerd en daarmee uitgekristalliseerd. Wie zichzelf nog wil vereeuwigen of belasten, door met voornoemde procedures te stoeien( ), moet dat maar doen. Of het allemaal windeieren voor een individu of ongelikte bemoeial zal leggen, valt ernstig te betwijfelen. In ieder geval, zal er voor dit land en het nationale belang, nu de veel te lang verpakte notenkraker in werking moeten worden gesteld. Het is allemaal genoeg geweest. - Prenuptials. De Calimero-partijen zijn zichzelf aan het categoriseren ofwel cosmetisch rangschikken dan wel smakelijk verlekkeren. We willen met je samenwerken en staan open voor alles wat aangenaam en ook goed voor ons is. Want jij bent lekker groot en ik ben nog veel te klein. Wat een land, wat een opo doro mentaliteiten, vliegen weer in het rond. Maar hoe groot is de te verdelen koek nou eigenlijk nog? Hopelijk zijn het dus geen borologen die over de schouders van traditionele werkers en denkers in de partijen willen klimmen en vervolgens op de voorplecht zaken wensen te ondernemen. Krijgt men ruzie van. Hé yongu, g im wan pesa no, dribi boi! Pe yu denki yu e go? Bem wem bem Er is aan de Staat Suriname weer een Indiase kredietlijn beschikbaar gesteld. Betekent dat men enkele goederen uit India met die lening kan voorfinancieren. Zo werden in het verleden een aantal legerhelikopters en piloottrainingen via een voorgaande kredietlijn besteld. Een bekend onderdeel, wat erg problematisch verloopt. - EBS/Staatsolie. Er gaat een verhaal rond, dat Staatsolie afziet van het verder produceren van brandstofkwaliteiten die bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) in gebruik en - Tjallie. Het afscheid van Charles Pahlad uit de NDP, heeft zoveel troosteloze beroering gebracht, dat zelf een nieuwbakken staatsburger uit Ceuta (Marokko) en huismus van Desi Bouterse, de gewaagde flankaanval heeft ingezet om de eens zo geliefde oom Tjallie in diskrediet te brengen. Raadzaam om de pen goed nat te houden, want de afvalligen van de NDP staan nu blijkbaar dik in de rij. Alleen het trompetgeschal moet nog luiden, zodat de troepen gelijktijdig en gelijkstandig gestemd, kunnen uit-/inrukken. https://www.youtube.com/watch?v=isypugoyhz4 of natuurlijk https://www.youtube.com/watch?v=xfsdta-vkq4 - Grote vraag? Moeten alle moslims plotseling kleur komen bekennen en terreurdaden veroordelen? Moeten alle katholieken kleur bekennen en de encycliek voor/tegen abortus en/of voorbehoedsmiddelen afwijzen / ondersteunen? In beide gevallen absoluut niet. Ieder mens bij goed verstand, zal buiten de religie om een terreurdaad tegen de mensheid gericht onvoorwaardelijk veroordelen. De eis van het hedendaagse CDA --onder gezag ener oenige Buma in Den Haag-- om te eisen, dat moslims collectief en actief terreurzaken komen veroordelen, grenst aan dictatuur en is verwerpelijk in een democratie. Geen enkele moslim hoeft op basis van zijn/haar geloof zaken te komen steunen of af te wijzen. Enkel op basis van het mens zijn en dan uit vrije wil. Buma komt met de dag belachelijker over! Gevaarlijke jongen. Open dag nieuwe vestiging ABC Opleiding & Training Het opleidingsinstituut ABC Opleiding & Training, heeft op 7 januari jongstleden zijn vierde vestiging geopend op de hoek van de Louiselaan en de Verlengde Mahonylaan. Het instituut zal op zaterdag aanstaande tussen uur en uur een open dag houden in het pand dat bestaat uit een kantoor en zes leslokalen. De directeur is mevrouw Kimberly Danoe. ABC, een internationaal bedrijf met cursisten op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire en nu ook in Suriname, werkt nauw samen met Nederlandse partners en biedt Nederlandse en landelijke opleidingen aan op MBO- en HBO-niveau. De lessen worden één keer per week verzorgd in de avonduren of op zaterdag. Dit is ideaal voor personen die werken en die binnen een korte periode een Nederlands diploma willen behalen. De cursisten van ABC kunnen inloggen op een webportaal, een digitale leeromgeving waarbij lesmateriaal, video s en lesroosters worden gedownload. Ook kunnen docenten en Naam slachtoffer in afgebrande auto bekend (verdachte aangehouden) De naam van de vrouw, wiens lichaam op zaterdagmorgen 10 januari in een afgebrande auto is aangetroffen, is bekend bij de politie. De naam van het slachtoffer is Equindia Fernandes. Het vermoeden bestaat dat de vrouw slachtoffer is van een misdrijf. Met Coulibaly sloot kort voor aanslag lening af De vrijdag in Parijs gedode terrorist Amédy Coulibaly heeft begin december nog een lening van 6000 euro afgesloten bij de bank Cofidis. Dat zou blijken uit documenten die de krant La Voix du Nord heeft ingezien. De bank heeft niet gevraagd waaraan Coulibaly het geld wilde besteden. Coulibaly (32) schoot donderdag een agent dood in Montrouge en gijzelde vrijdag mensen in een cursisten via dit portaal met elkaar communiceren. ABC heeft een website met uitgebreide informatie over de cursussen. De inhoud, prijs en duur van de cursus staan allemaal vermeld en cursisten kunnen zich online inschrijven via de website ABC Opleiding & Training werkt samen met de volgende Nederlandse partners: LSSO voor kantoorfuncties, Leidse Onderwijsinstellingen (LOI), Fiscaal Studie- Documentatiecentrum, Register Belastingadviseurs / RB Opleidingen, Dirksen Opleidingen en EXIN. ABC Opleiding & Training streeft naar een succesvolle groei in Suriname en biedt de gelegenheid om burgers erkende en kwalitatief hoogstaande Nederlandse opleidingen te volgen tegen een betaalbare prijs. Een Nederlands diploma of certificaat is een kwaliteitsgarantie voor werkgevers én het geeft de carrière van de werknemer een enorme boost, wordt in een persbericht opgetekend. betrekking tot deze zaak is een 35- jarige militair aangehouden en in verzekering gesteld ter zake moord of doodslag. Het onderzoek tegen deze verdachte wordt door de afdeling Kapitale Delicten van de politie en de Militaire Politie verricht. joodse winkel in Parijs. Toen hij de winkel binnenging, schoot hij er vier dood. Op internet dook zondag een video op met daarin een man die vermoedelijk Coulibaly is. Hij legt uit waarom hij de aanslag op de politieagenten en de joodse winkel in Parijs pleegde, en claimt banden te hebben met Islamitische Staat.

4 PAGINA 4 DE WEST VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 NO Sport- en Jeugdzaken-minister participeert in Barbershop Conferentie Op initiatief van Suriname en IJsland, wordt op 14 en 15 januari 2015 een 'Barbershop Conference' gehouden op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in New York. Ambassadeur Henry Mac Donald, heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van dit initiatief. Het is de bedoeling om met mannen en jongens te discussiëren over gendergelijkheid. De minister van Sport- en Jeugdzaken, Ismanto Adna, zal in deze conferentie de minister van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigen, waarbij hij ook namens Suriname zal spreken. Het is de eerste keer in de historie van de Verenigde Naties dat deze landen de durf hebben om één van de belangrijkste mensenrechtenkwesties op een innovatieve manier bij de Verenigde Naties bespreekbaar te maken. De conferentie bestaat uit drie delen. De eerste dag wordt gestart met een lunch voor ambassadeurs bij de VN om te discussiëren op welke wijze mannen en jongens betrokken kunnen worden bij het aanpakken van genderongelijkheid. Vervolgens is er een werksessie met diverse deskundigen die samen met mannen in de VN zullen discussiëren over percepties van mannelijkheid. De conferentie wordt de volgende dag afgesloten met een high-level event waar politici, deskundigen en activisten zich gaan committeren om mannen en jongens te betrekken bij het bewerkstellingen van gendergelijkheid. Genderongelijkheid is een ontwikkelingsprobleem waarmee de wereld geconfronteerd wordt. Het schaadt vrouwen, meisjes en beperkt de potentie van gemeenschappen en naties. De inspanning om gendergelijkheid te bevorderen wordt vaak gezien als een kwestie van vrouwen, waarvoor alleen vrouwen verantwoordelijk zijn. Om deze mondiale uitdaging op te lossen, moeten we in het gesprek mannen en jongens betrekken. Het streven is dat de deelnemers door middel van afstand nemen van negatieve genderstereotypen en verwachtingen. Door middel van hun eigen gedrag kunnen mannen werken in de richting van de positieve transformatie van sociale normen. De focus van de conferentie is het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het is de meest indringende schending van de mensenrechten en een onaanvaardbare manifestatie van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Volgens minister Adna kan elk individu meehelpen aan het elimineren en voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Hij roept in het bijzonder jonge mannen op om een respectvolle houding aan te nemen naar vrouwen toe en zich te committeren om geweld tegen vrouwen uit te bannen en niet te accepteren. Bin Laden keek mij in de ogen Het lid van de Amerikaanse speciale commando-eenheid, Navy SEAL, die Osama bin Laden heeft gefusilleerd, heeft onthuld hoe hij naar 's werelds meest beruchte terrorist staarde en zich realiseerde dat een historisch keerpunt zich zou voltrekken. "Hij stond daar op een halve meter afstand voor me, met de hand op zijn vrouw, het gezicht dat ik duizenden keren heb gezien", vertelde Rob O'Neill aan Fox News Channel tijdens een speciale uitzending in november "Ik dacht: 'We hebben hem, we hebben de oorlog beëindigd." O'Neill, 38 jaar, beschreef de surrealistische sfeer van de inval in Abbottabad, Pakistan, op 2 mei 2011, en stelde dat de terrorist slechts "nog een andere kerel in een huis was die ik neerknalde, het voelde niet als echt aan", zei hij. Hij beschreef in detail hoe, vlak voordat hij het vuur opende, Bin Laden hem recht in de ogen aankeek. "Als er genoeg licht was, ben ik de laatste persoon geweest die hij zag", haalde O'Neill zich voor de geest. Tijdens de twee-delige special, `The Man Who Killed Osama Bin Laden, vertelde O'Neill dat hij en collega-leden van SEAL (afkorting voor 'SEa, Air, Land',refereert aan de multi-disciplinaire inzetbaarheid) Team Six geloofden dat ze deel uitmaakten van een zelfmoordmissie. "Hoe meer we trainden, hoe meer we ons realiseerden dat het ging om een missie met een eenzijdig karakter," zei hij. "We gaan en komen niet terug. We zullen sterven wanneer het huis ontploft. We gaan sterven wanneer het ontploft", maakte O'Neill duidelijk aan interviewer Peter Doocy. "Of we blijven er te lang, worden gearresteerd door de Pakistanen en zullen de rest van ons korte leven doorbrengen in een Pakistaanse gevangenis." Het verhaal van deze inwoner van Montanar is de meest gedetailleerde over de missie die was gehuld in een waas van geheimzinnigheid, maar die de afgelopen drieënhalf jaar langzamerhand aan het licht is komen. O'Neill onthulde tevens hoe hij een brief aan zijn kinderen had geschreven en hen had voorbereid op zijn dood tijdens de charge tegen Bin Laden. "Uiteindelijk zouden ze het begrijpen", verklaarde hij, "het zou het laatste advies zijn dat zij van hun vader kregen." In de brief wenste hij ze het beste met hun bruiloften, wenste ze alle voorspoed toe en vroeg hun voor hun moeder te zorgen. Hij belde ook zijn vader die op de parkeerplaats van een Walmart supermarkt zat toen hij het emotionele telefoontje kreeg. "Hij was de laatste persoon die ik belde, aldus O'Neill, "ik belde hem om afscheid te nemen. Stichting Projecten start met Aflatounprogramma Fransman vast wegens link met plegers aanslag Een Fransman die in Bulgarije is gearresteerd omdat hij zich bij extremisten in Syrië zou willen voegen, zou een medeplichtige zijn van Chérif Kouachi. Dat is een van de plegers van de bloedige aanslag van 7 januari op het weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Daarbij werden twaalf mensen om het leven gebracht. Frankrijk heeft een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 29-jarige Fritz-Joly Joachin, die 1 januari bij de Turkse grens in Bulgarije werd aangehouden. De Franse justitie zoekt hem wegens,,deelname aan een Fritz-Joly Joachin na zijn arrestatie in Bulgarije ap. Stichting Projecten is in 2013 gestart met het programma Aflatoun. Het is een programma voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 16 jaar. Onder leiding van een trainer, wordt eenmaal per week gewerkt aan de vorming van deze jongens en meisjes. Het gaat om basic life skills, maar dan met veel nadruk op sparen, zuinig zijn, een planning kunnen maken en verantwoordelijk gedrag. Het is een belangrijk deel van de vorming van onze kinderen. Steeds vaker blijkt dat men moeilijk de eindjes aan elkaar weet te knopen met als gevolg dat men het ene gat met het andere vult. En jong geleerd is werkelijk oud gedaan! Volgens het projectenbureau zijn de trainingen zeer succesvol. Zij worden op verschillende scholen gegeven en in bepaalde dorpen in het binnenland. De kinderen vinden de bijeenkomsten leuk, de opdrachten zijn aansprekend en er wordt veel gelachen, en ondertussen leren ze ook hoe ze met geld moeten omgaan. In de omgeving van de Nieuw Weergevondenweg, Latour, staat de A.L. Gainesschool. In deze buurt wonen veel kansarme kinderen. Het is de grote inzet van het schoolteam dat ervoor zorgt dat het niveau van de school op peil blijft. Het hoofd van de school heeft aan de Stichting Projecten gevraagd of zij op de Gainesschool een Aflatountraining kunnen verzorgen. De Stichting Projecten doet dat graag, maar daar moet geld voor komen. Dat zullen zij doen via crowdfunding met behulp van Apura Networks. Apura Networks heeft de website klaar en heeft een aantal goede doelen uitgezocht. Aflatoun voor de Gainesschool wordt er één van. Mensen die een donatie willen doen, hebben dertig dagen de gelegenheid. Dit maakt de directie Stichting Projekten bekend via een persbericht. gewapende criminele bende die tot doel had terroristische aanslagen te organiseren, meldden Franse media dinsdag op gezag van justitie in Sofia. Joachin, geboren in Haïti, ontkent dat hij iets met terrorisme te maken heeft. Hij verklaarde sinds zijn kindertijd bevriend te zijn met Kouachi.,,Vriend-schappen uit de kindertijd blijven je hele leven, zou hij volgens lokale media hebben gezegd. Een rechtbank in Haskowo besloot vandaag dat Joachin voorlopig vast blijft zitten, vanwege het arrestatiebevel uit Parijs. Vertaald uit NewYork Post Marine Le Pen wil verdrag van Schengen opdoeken Het paspoortvrij reizen in de Schengenlanden moet aan banden worden gelegd. Marine Le Pen van de Franse rechtsnationalistische partij Front National (FN) bepleitte dit vandaag in Straatsburg. Le Pen is Europarlementariër en hield een persconferentie in het Europees Parlement (EP). De zeggenschap over wie een land binnenkomt, moet weer aan de landen zelf zijn, zei Le Pen.,,Stop met Schengen. Eerder pleitte Geert Wilders van de PVV ervoor dat Nederland het Schengenverdrag opzegt en weer zelf de grenzen gaat controleren. In het EP werken het FN en de PVV samen. Paspoortvrij reizen is mogelijk tussen 26 landen, waaronder ook Nederland. Niet alle landen van de Europese Unie, zoals Ierland en Groot-Brittannië, zijn aangesloten bij Schengen maar niet-eu-landen als IJsland en Noorwegen dan weer wel.,,europa beloofde ons betere controles, ook bij onze buitengrenzen, maar zie wat er is gebeurd, zei Le Pen. SYRIË Zij wees op Hayat Boumeddiene, de vrouw van Amedy Coulibaly, die vrijdag mensen gijzelde in een supermarkt in Parijs. Zij kon ongestoord Frankrijk verlaten en naar Spanje vertrekken om daar naar Turkije te vliegen. Daarna is zij doorgereisd naar Syrië. Le Pen wil ook dat personen met een dubbele nationaliteit en van wie bekend is dat ze in landen als Syrië gaan strijden, het (Europese) paspoort wordt afgepakt.,,we hebben er geen behoefte aan dat deze mensen terugkeren. Unie woning Voor nieuwbouw of renovatie werk, Wij bouwen voor u. Wij verkopen uw woning of perceel snel en zeker / Te koop opknap woning Meerzorg a/d Bakapasi, 800 m2, grondhuur euro, mooi gelegen, dichtbij de brug / Wij verstrekken leningen op: Gouden sieraden, auto s, huizen en percelen, VCB pandbewijzen. Veilig, betrouwbaar, discreet & snel. Tel. no.: /

5 NO VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 PAGINA 9 Vijfde editie Rukhmania Yokohama Chess960 grootser Het bestuur van de Schaakvereniging Rukhmania organiseert op zondag 18 januari de vijfde editie van het Yokohama Rukhmania Chess 960 toernooi. Het evenement is dit jaar grootser van opzet. toernooi Vorig jaar konden er maximaal honderd spelers meedoen, maar aangezien het animo toen groot was is er voor dit jaar in overeenstemming met de sponsor het limiet opgeschroefd naar 200. Dit unieke schaaktoernooi wordt opgedeeld in twee poules. De schakers worden aan de hand van hun sterkte in verschillende categorieën in de poules onderverdeeld. De schaakvariant Chess960 werd door voormalig wereldkampioen Bobby Fischer geïntroduceerd. De spelregels van het schaken blijven in deze variant hetzelfde, alleen hebben de schaakstukken met uitzondering van de pionnen een andere beginpositie en zijn er 960 opstellingen mogelijk. Het team van Pontbuiten staat nu met één been in de kampioensronde van de Wanica Sport Organisatie (WSO). Om zeker te zijn van deelname aan deze beslissende kampioensronde, waar de top-8 van de WSO strijd zullen leveren om de titel , moeten de voetballers uit het gelijknamige volkswoningbouwproject Pontbuiten minstens 1 punt halen uit de twee resterende competitieduels. Twee dames tegenover elkaar tijdens een internationaal schaaktoernooi. Het Rukhmania Yokohama Chess960 toernooi is het eerste schaakevenement voor het nieuwe jaar. Het toernooi zal onder auspiciën van de Surinaamse Schaakbond georganiseerd worden. De verwachting is dat net als het vorig jaar alle verenigingen mee zullen doen aan het evenement. De inschrijvingen staan tot vrijdag open en geschiedt online via John Ramdat Tewarie, de kampioen van Spelers van Real Kaja en FTN duelleren om het leder. FTN won de zondag gespeelde ontmoeting in het George Deul Stadion met 2-1. (Foto: Regillio Derby) Vanavond kan reeds het doek vallen wanneer Pontbuiten in het George Deul Stadion te Hanna's Lust de degens zal kruisen met Real Kaja. Het wordt echter geen gemakkelijke opgave. Real Kaja (RK) is, net als koploper Futu Na Keba (FTN) en tweedeplaatsbezetter Wanhattie al verzekerd van een plaats in de top- 8, maar de voetbalploeg uit het dorp Kaaja Paati maakt de beste kansen om als periodekampioen te eindigen van de WSO. daarvoor moet RK de vier resterende wedstrijden in winst omzetten. Voor zowel RK als Pontbuiten zijn de competitiepunten dus van groot belang, waardoor de wedstrijd van vanavond een spannende belooft te worden. Naast dit duel, dat om 19:00 uur aanvangt, wordt bij het tweede treffen tussen WSO-kampioen Inter Kaja (IK) en Young Rhythm de vorige editie en tevens bestuurslid van Rukhmania, is dit jaar weer van de partij om zijn titel te verdedigen. De speellocatie is de ballroom van Olympic House (SOC-gebouw) aan de Rattan Oemrawsinghstraat. Het toernooi start om 10:00 uur 's morgens. De prijsuitreiking zal omstreeks 16:00 uur aanvangen. Pontbuiten heeft WSO kampioensronde in vizier (YR) ook een kraker verwacht, omdat bij een verlies IK prolongatie van de titel mag vergeten. IK heeft nu nog een theoretische kans op plaatsing voor de top-8, maar dan moet de titelhouder alle resterende wedstrijden winnen. YR maakt ook kans om als periodekampioen te eindigen en zo met de door de WSO beschikbaargestelde geldprijs van SRD.1500 er vandoor te gaan. De uitslagen van afgelopen zondag: Pokigron-Tandu 2-0 (1-0); Jaw Jaw-Inter Kaja 2-1 (1-1); Futu Na Keba-Real Kaja 2-1 (1-1); Sunny Point-Madboys 6-0 (3-0); Wanhattie- Toerano 2-2 (2-0). De rangschikking: 1.FTN Wanhattie Real Kaja Young Rhythm Pontbuiten Sunny Point Pokigron Madboys Toerano SV Rasta Lawa VIP Inter Kaja Jaw Jaw Tandu Legacy 8-4 (DRP) Surinaams damkampioenschap Harry Laldjietsing en Jerry Sadiek zonder puntverlies In het Surinaams Kampioenschap Dammen (SKD 2015) dat afgelopen maandag van start ging zijn na twee speelronden alleen Harrypersad Laldjietsing en Jerry Sadiek zonder puntverlies. Laldjietsingh gaat vanwege betere weerstandspunten aan kop, gevolgd door Sadiek. Laldietsing won gisteren in de tweede ronde van Dheeradj Somai, terwijl Sadiek verrassend langs Rinaldo Kemnaad ging. Maandag was Laldjietsing in de eerste ronde sterker dan Perkas Sewradj en Sadiek klopte Rudi Benschop. De twee koplopers staan morgen reeds tegenover elkaar in de derde ronde van het toernooi waaraan 32 spelers meedoen. De resultaten van de eerste ronde zijn als volgt: Robur Levens-Satish Chandai 0-2; Arwien Bhagwandas-Sewpersad Nannan 2-0; Shirkrishan Sheonath-John Schmelz 1-1; Jerry Sadiek-Rudi Benschop 2-0; Montazali Nazir-Sanjay Beharie 1-1; Dheeradj Somai- Bisoenkoemar Oepasie 2-0; Jimmy Cheng-Rinaldo Kemnaad 0-2; Rodney Lion-Carlos Adaba 1-1; Dewsaran Sital- Derryl Bohr 1-1; Albert Lion- Ricardo Palisie 1-1; Perkas Sewradj-Harrypersad Laldjietsing 0-2; Arief Salarbaks- Soerdiperkash Jogie 1-1; Mohandas Rebai-Jimmy Tay 0-2; Marcel Oostburg-Rudi Mohanlall 2-0; Waldi Anches- Krishnapershad Ori 2-0; en Cliff Karijodrono-Ramon Norden 1-1 Uitslagen ronde 2: Schmelz-Bhagwandas 2-0; Kemnaad-Sadiek 0-2; Laldjietsing-Somai 2-0; Tay-Oostburg 1-1; Beharie-Lion 2-0; Norden-Salarbaks 0-2; Chandai- Anches 1-1; Nannan-Sheonath 1-1; Adaba-Nazir 0-2; Palisie-Sital 2-0; Bohr-Lion 2-0; Jogie-Karijodrono 1-1; Benschop-Cheng 0-2; Oepasie- Sewradj 0-2; Mohanlall-Rebai 1-1 en Ori-Levens 1-1. Programma derde ronde donderdag 15 januari: Sadiek Laldjietsing Palisie Schmelz Nazir Bohr Salarbaks Beharie Chandai Tay Anches Oostburg Karijodrono Kemnaad Cheng Jogie Sewradj Sheonath D.Somai Bhagwandas Levens Sital Lion Ori Norden Mohanlall Adaba Nannan Rebai Lion Oepasie Benschop Jerry Sadiek tijdens de eerste ronde van het Surinaams Kampioenschap Dammen (Foto: Regillio Derby) Scholen futsalstrijd voor de deur De scholencompetitie van de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) gaat aanstaande zaterdag van start. Om 09:00 uur trappen de Hendrikschool en de Mr.Dayanandschool af in poule A van de de jongens U-14 klasse. Voor zaterdag staan er elf wedstrijden op het programma. Zondag wordt de competitie voortgezet met acht wedstrijden. De scholencompetitie wordt in de Anthony Nesty Sporthal afgewerkt. Er wordt gespeeld in de jongens U-14, U-17 en U-20 en de meisjes U-17 en U-20. De jongens U-20 klasse telt 8 poules. De U-17 eveneens 8 poules en de U- 14 telt twee poules. Bij de meisjes zijn er twee U-20 poules en een poule van drie scholen in de U-17. Wie komt als eerst bij de bal aan? Een wedijver tussen twee speelsters tijdens het duel tussen Oema Soso en Simeria afgelopen zaterdag. Oema Soso won met (Foto: Regillio Derby) Simeria speelbal van Oema Soso Simeria is zaterdag de speelbal geweest van Oema Soso. Bij de voortzetting van de senioren vrouwen voetbalcompetitie zegevierde landskampioen Oema Soso met maar liefst Dit was tweemaal de score bij de rust. Jamecia de Mees had met vier doelpunten het grootste aandeel in de score. Pamela Ansoe en Sabrina Righters scoorden elk drie keer, terwijl Saffira Hoogdorp, Andaya Lantveld en Aisa Smit elk tweemaal het net vonden. Wendy Pengel en Xaviera Somowidjojo pikten ook een doelpuntje mee. Semi-kampioen Dosko wees Ascona na een 1-0 ruststand met 5-0 terug. De doelpunten kwamen van Mervil Blatz (3x), Nathalie Benjanin en Cynthia Sital. In de U-20 klasse nemen Dosko en Merodia het morgen om 17:30 uur tegen elkaar op, terwijl bij de senioren Oema Soso en AC Oema Soso om 16:00 uur de degens kruisen. Om 18:30 uur staan Merodia en DIVA tegenover elkaar.

6 PAGINA 10 VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 NO PacMan wacht op "groen licht" Money Het langverwachte gevecht tussen topboksers Manny PacMan Pacquiao en Floyd Money Mayweather lijkt dit jaar eindelijk te gaan plaatsvinden. Bob Arum, de promotor die de gevechten van Pacquiao regelt, vertelde dinsdag aan Yahoo Sports dat de 36-jarige bokser van de Filipijnen akkoord is met de voorwaarden voor een gevecht op 2 mei. Het wachten is nu op instemming van Mayweather. Volgens Arum hebben de vertegenwoordigers van de 37-jarige Amerikaan ook hun fiat gegeven, maar dat is nog niet bevestigd Het gevecht zou moeten plaatsvinden in de MGM Grand Garden in Las Vegas. "We willen er vaart achter zetten, Mayweather aan tafel krijgen en de deal rondmaken", aldus Arum. Sinds 2009 zijn er al gesprekken over een partij tussen Pacquiao en Mayweather. De twee zijn beiden wereldkampioen in het weltergewicht, maar vochten nog nooit tegen elkaar. In 2010 was er ook een akkoord bereikt, maar toen zorgde onenigheid over het De Kamaz-truckrijders Ayrat Mardeev en Eduard Nikolaev domineren in de Dakar Rally. Gisteren werd de negende etappe van de rit die gaat door Argentinië, Bolivia en Chili bij de trucks gewonnen door Mardeev, terwijl Nikoleav tweede werd. De Nederlandse trucker Gerard de Rooy reeds weliswaar opnieuw naar het podium in de negende etappe, een klassementsproef over 450 kilometer tussen Iquique en Calama, maar met zijn Iveco-truck kan De Rooy, die in 2012 de rally won, niet veel op tegen de ijzersterke Kamaztrucks. Na twee keer op rij de tweede plaats eindigde De Rooy dinsdag als derde. In het algemeen klassement gaat Mardeev aan de leiding, op gevolgd door Nikolaev. Andrey Karginov, ook een Rus, staat derde op De Portugees Helder Rodrigues boekte zijn tweede overwinning bij de motors. Op zijn Honda schreef Rodrigues dinsdag de negende etappe op zijn naam. Op gepaste afstand van Rodrigues, eerder winnaar van de zesde etappe, eindigde zijn landgenoot Paulo Gonçalves als tweede. Die snoepte wel ruim drieënhalve minuut af van zijn achterstand op de testen op doping ervoor dat het gevecht niet doorging. 'Money' Mayweather, de best verdienende sporter ter wereld, heeft in 47 partijen nog nooit verloren. Pacquiao won 57 van zijn 64 gevechten. Beide kampen zouden volgens Yahoo Sports hebben afgesproken dat Mayweather zestig procent van de inkomsten van het evenement zal krijgen. Naar verwachting kan dit bedrag oplopen tot 120 miljoen dollar (102 miljoen euro). Pacquiao stelde op 23 november 2014, na zijn simpele zege op Chris Algieri, al Spaanse klassementsleider Marc Coma. Titelverdediger Coma kwam op 7.34 van Rodrigues binnen. De Spaanse KTM-coureur heeft nog 5 minuten en 28 seconden voorsprong over op Gonçalves. Nasser Al-Attiyah verstevigde zijn leidende positie bij de auto's. De Qatarees, die achter het stuur van een Mini zit, eindigde in de negende etappe tussen Iquique en Calama als tweede achter de Spaanse coureur Nani Roma. Manny PacMan Pacquiao is er klaar voor. De Filipijnse bokser kijk reikhalzend uit naar het antwoord van Floyd Money Mayweather. De fans verdienen het. Het is tijd. dat hij hoopte dat het gevecht met Mayweather er deze keer van zou komen. "De fans verdienen het. Het is tijd." Kamaz-truckers domineren in Dakar Rally De Russische truckrijder Ayrat Mardeev dendert met zijn Kamaz-truck over een heuvel tijdens de Dakar Rally. Markeev gaat aan de leiding in het algemeen klassement bij de trucks. Zijn twee voornaamste concurrenten voor de eindzege, de Toyota-rijders Giniel de Villiers en Yazeed Al-Rajhi, verloren kostbare minuten. De Zuid-Afrikaanse coureur De Villiers moest een kwartier toegeven op Al-Attiyah, de Saudi Al-Rajhi verloor dik twintig minuten op de leider in de rally door Zuid-Amerika. In het algemeen klassement heeft Al-Attiyah een voorsprong van op De Villiers en op Al-Rajhi. Ibrahimovic helpt PSG met borst naar halve eindstrijd Zlatan Ibrahimovic heeft Paris Saint-Germain dinsdag met een opvallend doelpunt aan een plek in de halve finales van de Coupe de la Ligue geholpen. Zlatan Ibrahimovic heeft Paris Saint- Germain dinsdag met een opvallend doelpunt aan een plek in de halve finales van de Coupe de la Ligue geholpen. De Zweed maakte op bezoek bij Saint- Etienne twintig minuten voor tijd met zijn borst het winnende doelpunt: 0-1. Het duel werd kort na het doelpunt van Ibrahimovic even gestaakt, omdat supporters allerlei voorwerpen op het veld gooiden. De aanhangers van Saint-Etienne waren boos op de arbitrage, omdat ze dachten dat de Zweed de voorzet van Lucas Moura met zijn arm binnen werkte. De Zweed, bekend om zijn opzienbarende treffers, had echter zijn borst gebruikt om de bal in het doel te duwen. SC Bastia plaatste zich ook voor de halve finales van het tweede bekertoernooi in Frankrijk. De formatie won op Corsica met 3-1 van Stade Rennes, dat in de tweede helft met negen man kwam te staan. Na een uur spelen ging het mis voor Rennes, dat eerst de Noor Andres Konradsen zijn tweede gele kaart zag pakken en vlak daarna verdediger Romain Danze zijn eigen doelman zag passeren. Het betekende de 2-1 voor Bastia. Vervolgens kreeg ook nog Ermir Lenjani rood, waarna Djibril Cissé in blessuretijd de zege veiligstelde. In Italie bereikte AC Milan de kwartfinales van de Coppa Italia. Nigel de Jong maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Sassuolo: 2-1. Ghana schrapt oefenduel uit vrees voor meer blessures Bondscoach Avram Grant van Ghana heeft uit angst voor nog meer blessures de oefenwedstrijd van woensdag tegen Freiburg geschrapt. Aanleiding is de kwetsuur die zijn sterspeler Asamoah Gyan dinsdag opliep in de training. Ghana bereidt zich in Duitsland voor op de Afrika Cup in Equatoriaal-Guinea, waar Senegal maandag de eerste tegenstander is. ''Een aantal dagen voor de start van het toernooi wil bondscoach Grant niet nog meer blessures bij bepalende spelers. Uit voorzorg is de vriendschappelijke wedstrijd geschrapt'', meldt de Ghanese bond. Verlies voor Cavs bij terugkeer LeBron LeBron James was na negen gemiste wedstrijden vanwege een rug- en knieblessure gisteren weer in de gelederen van de Cleveland Cavaliers. Hij kon een nederlaag in de uitwedstrijd tegen Phoenix Suns niet voorkomen en met de nederlaag belandden de Cavs sinds lange tijd weer onder de.500- grens. Een magistrale Markieff Morris deed met 35 punten en 7 rebounds de 33 punten van King James teniet. De wedstrijd is pas vier minuten oud als James met een monsterdunk laat zien dat hij weer terug is. Het kan echter niet voorkomen dat de Suns het eerste kwart met zeven punten verschil winnen. Die marge zal uiteindelijk ook het verschil zijn aan het eind van de wedstrijd. Ook het optreden van Cavs-nieuweling JR Smith bleef niet onopgemerkt blijven. De schietgrage Smith scoorde 29 punten, waaronder maar liefst acht driepunters. Kevin Love en Kyrie Irving komen beiden slechts tot negen punten. De Suns speelden de partij geroutineerd uit. Het team staat redelijk stabiel op de achtste plek in de Western Conference, maar heeft nog wel altijd Oklahoma City Thunder onder zich staan. Vorig seizoen liepen de Suns op het allerlaatste moment de play-offs mis en dat zullen ze nu willen voorkomen. Alle Suns-starters scoren in dubbele cijfers. Met de zege bezorgde Phoenix de Cavs hun negende nederlaag in de laatste tien wedstrijden. De wedstrijd tussen San Antonio Spurs en Washington Wizards was een bijzondere. Niet zozeer qua uitslag (de Wizards winnen met ), maar wel qua genomen schoten. De Spurs namen in totaal 96 schoten tegenover slechts 75 van de Wizards. Zowel Tim Duncan, Tony Parker als Danny Green schoten allen ruim onder de.400 procent. Desondanks bleef het duel close tot in de laatste minuten, mede door slechts zeven turnovers van de Spurs. Overige uitslagen: Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers ; Atlanta Hawks-Philadelphia'76ers ; Golden State Warriors-Utah Jazz ; Dallas Mavericks- Sacramento Kings en Miami Heat-Los Angeles Lakers Kevin Love van Cleveland Cavaliers scoort over Markieff Morris van Phoenix Suns. Suns won het treffen.

7 NO DE WEST VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 PAGINA 5 In onze oudejaarseditie maken wij al decennialang een aanvang met de publicatie van een overzicht van de meest relevante gebeurtenissen in de verstreken twaalf maanden. Een heel werk dat vele weken in beslag neemt. Het afgelopen jaar kende, zoals elk jaar, hoogte- en dieptepunten. In de politiek zagen we ontwikkelingen die als niet bepaald positief kunnen worden aangemerkt. Onder meer werd de politieke partner, Pertjaja Luhur, door de president uit de coalitie gezet. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er binnen het parlement nog nauwelijks kan worden vergaderd door het steeds optredend quorum gebrek. Beslist een hoogtepunt was de opening van de nieuwe raffinaderij van Staatsolie, een zeer grote prestatie van de directie van dat bedrijf en al zijn medewerkers. Ook de start van de mijnactiviteiten van Surgold in het Nassaugebied, mag niet bij de introductie van het jaaroverzicht als zeer positieve ontwikkeling voor Suriname worden weggelaten. Teveel zaken die zich hebben voorgedaan om ze in de aanhef van deze verzameling aan te halen. In de komende dagen zullen we steeds een deel van dit verslag aan onze lezers presenteren. We verzamelden het volgende: DECEMBER 2014 De Bond van Leraren (BVL), schort de prikactie die zij al enkele dagen hebben gevoerd op. Dit besluit is genomen nadat de president reeds aangegeven had dat er een oplossing zou komen in deze kwestie. Ook zegt hij verder dat zowel de Bond als de leerkrachten vertrouwen heeft in de president. Het Korps Politie Suriname zal de surveillance in de binnenstad opvoeren. Dit in verband met de drukke feestdagen in aanloop naar de jaarwisseling. Er zullen politieagenten in uniform en in burger rond lopen in de stad. Twee aankomend rechters, die afgevoerd waren van de RAIO-opleiding, hebben een kort geding tegen justitieminister Belfort gewonnen. De kortgedingrechter heeft op 1 december vonnis gewezen in deze zaak en het besluit van Belfort om de RAIO s af te voeren van de opleiding, nietig verklaard. Bij de informatiesessie van de final draft van het Strategisch Business Plan (SBP) dat de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) presenteert, zegt minister Falisie Pinas van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), dat deze regering wil dat telecommunicatiebedrijven hun diensten betaalbaar maken voor de consument. Verder geeft hij mee dat er strategieën ontwikkeld moeten worden binnen die vijf jaren. De aanstelling van Ernst Noorman als nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname, is een misplaatst en verkeerd signaal van goede wil, aldus strafrechtadvocaat Gerard Spong, in gesprek met De West: Nederland maakt vuile handen door de verhoudingen met deze corrupte regering in Suriname aan te halen. We zijn het aan niemand verplicht om samen te werken met een boevenstaat, aldus de advocaat van Surinaamse komaf. Op initiatief van Giwanni Zeggen, Sidney Grunberg en gospelartiest Asgar Koster die samen Su Aid vormen, worden vanaf 10 tot en met 22 december activiteiten ontplooid, waarbij ook de gemeenschap door middel van donaties de kerstpottenactie mee kan helpen ondersteunen. Vorig jaar heeft het Leger des Heils SRD opgehaald met haar kerstpottenactie. Functionarissen van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) worden in paraatheid gebracht om toe te zien op de naleving van de Wet Minimum Uurloon, die 1 januari in werking zal treden. Deze wet is op 29 augustus jongstleden aangenomen in het kader van het Nationaal Sociaal Zekerheidsstelsel. Carlho Wijdh is ontzettend blij met de onthulling van zijn bronzen kopstuk als oprichter van Godo. Wijdh zegt tijdens zijn toespraak: Na mi dey, na mi dey tide. De gedachte om dit op te zetten bestond allang, en tijdens de laatst gehouden algemene ledenvergadering op 29 juni is er een voorstel gedaan door de commissie Vrienden van Carlho Wijdh, bestaande uit Hans Breeveld, Harry Mungra en Jan Haakmat om dit bronzen kopstuk te laten vervaardigen. De bekende kunstenaar Erwin de Vries heeft vervolgens de taak gehad het bronzen kopstuk te maken. Het kopstuk is geplaatst voor het gebouw van Godo aan de Keizerstraat. Per 1 januari zal douane-inspecteur August van Hamme, die momenteel leiding geeft aan de douane, met verlof gaan. In aansluiting daarop zal hij in augustus met pensioen gaan. Hammen kreeg vorig jaar de functie hoofd-interim-managementteam toegewezen, inmiddels is hij al 43 dienstjaren werkzaam. Ruben Mendonça zal belast worden met de waarneming van de functie als Van Hammen begin volgend jaar met verlof gaat. De douane van de Franse havenstad Dunkerque (Nord), onderschept tijdens een routinecontrole in de Loon-Plage terminal 120 kilogram cocaïne uit een container. Volgens de Franse douane waren de drugs verborgen in een zending verse bananen uit Suriname en wordt de marktwaarde van de geconfisqueerde contrabande geschat op 7,8 miljoen euro. Vierendertig maanden nadat de eerste paal officieel was geslagen als eerste stap in de uitbreiding van de Staatsolie Raffinaderij, is de eerste Staatsolie ruwe aardolie vanuit Saramacca gepompt naar Tout Lui Faut om in de fabriek tot asfaltbitumen en stookolie te worden verwerkt. De raffinaderij zal daarnaast ook premium diesel en gasoline produceren. In het Parkgebouw wordt de jurist en lid van De Nationale Assemblee, namens Megacombinatie/Nieuw Suriname, mr. Harish Monorath, bij enkele kandidaatstelling herkozen tot deken van de Surinaamse Orde van Advocaten. Monorath werd in december 2013 reeds gekozen in dit ambt. De toen 32-jarige advocaat verving de toenmalige deken Stanley Marica, die vanwege het bereiken van de maximale leeftijd van 65 jaar voor deze functie, geen invulling meer kon geven aan deze functie. Het Korps Politie Suriname (KPS), stuurt een speciaal team van rechercheurs er op uit om de ontvoering van een tweejarig meisje te onderzoeken. Het kind, vermoedelijk van Braziliaanse ouders, is in het binnenland meegenomen door gangsters die nu een flinke hoeveelheid goud opeisen voordat ze de peuter willen laten gaan. Ons land identificeert samen met ons oosterbuurland een aantal gemeenschappelijke kernvraagstukken, waarbij onder meer onderzocht wordt in hoeverre in breder verband samengewerkt kan worden op het vlak van nierdialyse, radiotherapie, bevallingen, aanpak van nierproblemen, kanker, hiv en chikungunya. Chandrikapersad Sheriff Santokhi, moet zich in een rechtszaak verantwoorden voor geladen uitspraken en rechtstreekse beschuldigingen die hij in het openbaar heeft gedaan in de richting van president Desiré Bouterse. Maar hij zal zich de komende periode niet in de pers uitlaten over de inhoud van een rechtszaak die door president Desiré Bouterse tegen hem is aangespannen. De zaak betreft uitlatingen die Santokhi als voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft gedaan tegen zijn grootste politieke rivaal. Eenheden van het Korps Politie Suriname (KPS) en van het Nationaal Leger (NL) patrouilleren dit jaar bij twee gelegenheden met hun Franse collega s in Frans-Guyana. Vijf Surinaamse agenten liepen in mei dit jaar mee met Franse collega s tijdens een voetpatrouille langs de waterkant in het buurland en gingen ook mee op pad onder de markt in de Franse plaats Saint-Laurent-du-Maroni. Militairen die zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden, worden niet gedecoreerd, aldus majoor Sieglien Grot bij de uitreiking van de medaille `Trouwe Dienst aan 344 militairen in de Memre Boekoe Kazerne. Ze noemt een schone lei als een van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen. Wie zich het hele jaar door heeft misdragen, of een straf opgelegd heeft gekregen, komt bij het Nationaal Leger (NL) niet in aanmerking voor de begeerde medaille. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), keurt een lening van US$ 33 miljoen goed ter verlening van financiële steun aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De algemene doelstelling van deze investeringslening is het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid van de energiesector in Suriname. Dit door middel van versterking van de operationele procedures van de EBS en de bedrijfsprestaties waarbij financiering zal geschieden voor verbeteringen in de informatietechnologie en kritieke infrastructuur in het nationaal energiesysteem. De bestrijding van criminaliteit is niet iets van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) alleen, men moet het gezamenlijk doen met het ministerie, zijn de woorden van Juspol minister Edward Belfort, tijdens de activiteit No Crime Demo voor Dresscode aan de Domineestraat. Dit project is georganiseerd door enkele jongeren, in samenwerking met het ministerie. Middels zang en dans hebben de jongeren gedemonstreerd tegen alle vormen van criminaliteit. De Surinaamse Brouwerij N.V. kondigt tijdens een Heineken VIP-Event in het Marriott Hotel, de introductie van het Staatsoliedirecteur Marc Waaldijk (l) heeft vandaag een gouden plaat overhandigd aan president Desire Bouterse (r), kort voordat het staatshoofd de geëxpandeerde Staatsolie Raffinaderij officieel in gebruik heeft genomen. Hij zorgde met een druk op de knop ervoor dat de eerste ruwe Surinaamse olie vanuit Saramacca naar de raffinaderij te Tout Lui Faut kon stromen. (foto: Ranu Abhelakh) nieuwe product Heineken Light aan. De bezoekers kwamen af op een exclusief Heineken Event en werden halverwege volledig verrast met de introductie van Heineken Light. President Desiré Bouterse feliciteert zijn collega s, Barack Obama van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Raul Castro van Cuba, met de grote doorbraak die ze aan het boeken zijn in de internationale relaties door toenadering te zoeken bij elkaar. In een brief aan Obama schrijft Bouterse dat hij notie heeft genomen van zijn toespraken gedurende diens verkiezingscampagne in Meer dan 13 eetzaken zijn gesloten en er worden 15 waarschuwingsbrieven afgegeven. Dit omdat er geen rekening gehouden wordt met de hygiënevoorschriften waaraan elke restauranthouder moet voldoen. Ook de worstverkopers op de hoeken van de straten worden gecontroleerd. Voor de slotfinanciering van het Merian Goudproject zal Staatsolie in de eerste helft van 2015 voor de tweede keer obligaties uitgeven. De totale Surinaamse gemeenschap zal kunnen participeren in deze lening. Tevens is het voornemen om de obligatielening ook open te stellen voor beleggers in Nederland en het Caribisch gebied, zodat een groter bedrag bij elkaar kan worden gebracht. De inschrijvingsperiode voor de tweede obligatielening begint op de datum waarop de eerste obligatielening vervalt, namelijk 14 mei De Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Carolyn Rodrigues-Birkett, verklaart dat er progressie is geboekt met betrekking tot gesprekken over de geprojecteerde bouw van een brug over de Corantijnrivier, alsook voor wat betreft de grensgeschilbesprekingen. Besprekingen tussen de grenscommissies van Guyana en Suriname ten aanzien van het zogeheten Tigrigebied, zullen worden voortgezet in Gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID), komen in opstand. De gevangenen hebben van verschillende cellen de ijzeren deuren uit hun voegen gerukt en matrassen en kledingstukken op de gang getrokken waarna die in brand zijn gestoken. Penitentiaire ambtenaren waren in hun eentje niet bij machte de opstandelingen te bedwingen. Na 38 dienstjaren gaat douane-inspecteur, August van Hammen, per 15 januari met pensioen. Hij geeft het stokje door aan adjunct-inspecteur Ruben Mendonça. De papieren worden officieel getekend in het bijzijn van de directeur van Belastingen, Cornelis van Dijk, en andere hoogwaardigheidsbekleders. De grootgebruikers zullen per 1 januari meer betalen voor elektriciteit. Grootverbruikers zijn: buitenlandse organisaties en vertegenwoordigers, zoals ambassades, commerciële staatsbedrijven, financiële instellingen waaronder het bankwezen, de verzekeringsmaatschappijen, casino s, hotels, de internationale commerciële diensten, zoals vliegmaatschappijen en telecommunicatiebedrijven. Deze organisaties zullen niet worden gesubsidieerd door de overheid. Rechter Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ, roept op de Rechterlijke Macht (RM) zowel bestuurlijk als financieel onafhankelijker te maken van de regering als Uitvoerende Macht. Hij deed de oproep vanmorgen tijdens een buitengewone openbare zitting in de Congreshal. De zitting was ter installatie van vijf nieuwe vaste magistraten die eerder als plaatsvervangers waren aangesteld bij het HvJ en nieuwe leden-plaatsvervangers die na de vijfjarige Rechterlijk Ambtenaren in Opleiding (RAIO) goed zijn bevonden. De tien werden begin deze maand door president Desiré Bouterse beëdigd. Desiré Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), tevens president, betiteld armoede als de grote vijand van Suriname. Hij stelt dat de partij geen politieke vijanden heeft, maar dat zijn partij en dit land maar één vijand hebben en dat is de armoede waarin honderden mensen gevangen zitten. Hij ziet het dan ook als een missie van de partij om ten strijde te trekken tegen armoede. Zeven vuurwerkslachtoffers melden zich aan bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Het gros zijn kinderen die in de leeftijdsklasse 3 tot en met 13 jaar zitten, er is ook een volwassen slachtoffer van 34 jaar. Ten opzichte van een jaar eerder gaat het om minder slachtoffers, want vorig jaar werd dit aantal op 27 december gehaald. Tijdens een exclusief interview met De West geeft prof. Anthony Caram, de regering als advies mee voor 2015 om in de komende twee jaar de pas op de plaats te maken en beperkingen op te leggen voor wat betreft haar bestedingen, loonrondes en kredietverlening. De bijzonder hoogleraar aan het Institute for Graduate Studies and Research, wijst er op dat 2013 en 2014 economisch gezien minder gunstige jaren zijn geweest ten opzichte van de groei in de jaren daarvoor, en dat het verwachtbaar is dat de neerwaartse risico s tenminste tot en met 2016 zullen blijven domineren. De komende twee jaar zullen relatief moeilijk zijn voor de Surinaamse economie, omdat met name de wereldmarktprijs van goud en olie nog een stuk lager zullen blijven uitvallen. (Slot)

8 PAGINA DE WEST VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 NO De Amerikaanse president, Barack Obama, zegt tijdens een persconferentie inwashington dat de filmstudio, Sony Pictures, een verkeerde beslissing maakte toen zij besloot om de omstreden film The Interview te cancelen. Ik had gewild dat ze eerst met mij zouden overleggen. We kunnen geen samenleving hebben waarbij een of andere dictator op een of andere plek invloed heeft op de censuur in Amerika, benadrukte Obama. Het feit dat The Interview zo n grote bedreiging voor hen was, geeft aan met wat voor regime we te maken hebben. Wat zich in het afgelopen jaar in het buitenland heeft voltrokken, werd dagelijks voor een groot deel door de media aan de gemeenschap gepresenteerd. In bepaalde delen van de wereld waren de gebeurtenissen zeer schokkend als we alleen maar denken aan de conflicten in Irak, Afghanistan, de Gazastrook en Syrië. In Irak en Syrië deden de strijders van de Islamitische Staat (IS) van zich horen door grote delen van Irak gewapenderhand over te nemen en hun strijd uit te breiden tot in Syrië. Buitenlandse gijzelaars werden onthoofd en deze gruwelijke daad werd via televisiebeelden aan de wereldgemeenschap getoond. In Afrika deed de islamitische beweging, Boko Haram, van zich horen door middel van tal van ontvoeringen en moordpartijen. In Pakistan werden er moordaanslagen gepleegd waar veel ongewapende burgers het slachtoffer van werden. In de Verenigde Staten van Amerika verloren de democraten hun meerderheid in de Senaat en werden de republikeinen hierdoor heer en meester in het Congres. President Obama kan de hem nog resterende twee jaar van zijn termijn als staatshoofd zeer moeilijk gemaakt worden door de republikeinen. Kort voor het eind van 2014 maakte president Obama bekend dat er een gewijzigd beleid ten opzichte van Cuba zal worden gevoerd. De Amerikaanse president gaf hierbij aan dat de sancties, die 50 jaar hebben geduurd, niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. De drastisch dalende olieprijs heeft in het laatste kwartaal van 2014 olieproducerende landen, wier economie volledig rust op een hoge olieprijs, in grote problemen gebracht. Venezuela op het westelijk halfrond balanceert thans op de rand van een bankroet door de sterk verlaagde internationale prijs voor een vat ruwe olie. In 2014 stortten twee passagierstoestellen van Malaysia Airways neer. Eén verdween vanuit Maleisië naar Beijing van het radarscherm en werd ondanks grootschalige zoekacties in de Indische Oceaan nimmer teruggevonden. Een ander toestel van Malaysia Airways werd nabij de grens van Oekraïne en Rusland door een luchtdoelraket neergeschoten. Alle passagiers kwamen hierbij om het leven. Nog kort voor het eind van 2014 verongelukte een passagiersvliegtuig van Air Asia. Het toestel kwam neer in de Javazee. Om een goed overzicht van het buitenlands nieuws te krijgen, verzamelde onze redactie het volgende voor onze lezers: DECEMBER President Obama vraagt het Congres om ruim 210 miljoen euro om onder andere agenten uit te rusten met lichaamscamera s. Obama wil dat agenten worden uitgerust met een camera. Een nieuwe commissie moet verder adviseren over verbetering van de werkwijze van de politie. De veiling van de inboedel van Bram Moszkowicz, is voorlopig van de baan. De geplande veiling is opgeschort, maar volgens de advocaat van Moszkowicz is de kans groot dat de veiling uiteindelijk helemaal niet meer plaatsvindt. Zeventien Amerikaanse staten klagen president Barack Obama en zijn regering aan vanwege een omstreden immigratieplan. Dat plan werd in november onthuld en moet 4,7 miljoen illegalen onder strenge voorwaarden beschermen tegen uitzetting. Opnieuw is in de Verenigde Staten grote beroering ontstaan over de beslissing van een jury om een blanke politieman uit New York niet te vervolgen voor de dood van een zwarte Amerikaan tijdens zijn arrestatie. In de Verenigde Staten zijn bij protesten tegen buitensporig politiegeweld minstens 13 mensen opgepakt. Er waren gewelddadigheden in Berkeley (Californië) en Seattle. Op verschillende andere plaatsen in de VS gingen betogers de straat op en bleef het rustig, maar in Berkeley, nabij San Francisco, werden winkels geplunderd en vernield. Een rechtbank in de West-Chinese provincie Xinjiang, veroordeelt acht personen wegens terrorisme ter dood. Vijf anderen kwamen er met een voorwaardelijke doodstraf van af, wat in China betekent dat zij de rest van hun leven gevangen blijven. Zij stonden terecht voor twee aanslagen in Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. Daarbij kwamen dit voorjaar 46 mensen om het leven. Op het eiland Samar in het oosten van de Filippijnen, komen zeker 21 mensen om door de tyfoon Hagupit. Onder hen zijn 16 mensen die verdronken in Borongan, de belangrijkste stad in het oosten van het eiland. De politie in het Amerikaanse Orange County (Florida), roept tot kalmte op, nadat een blanke agent een zwarte verdachte neerschoot. Volgens getuigen had de man zijn handen in de lucht gestoken toen de politieman het vuur opende. De verdachte (28) raakte zwaargewond. In Irak zouden IS-strijders vier christelijke kinderen hebben onthoofd, omdat zij weigerden zich tot de islam te bekeren. Twee Nederlandse F-16 s onderscheppen twee bewapende Russische bommenwerpers boven de Baltische Zee. De Nederlandse toestellen maken deel uit van een missie ter bescherming van het Baltische luchtruim. Ze doen dit samen met de Duitse luchtmacht in Estland en de Portugese en Canadese luchtmacht in Litouwen. De regering van de Verenigde Staten en het Congres hebben een stevige aanvaring over de strategie van Washington tegen de islamitische militie Islamitische Staat(IS) in Irak en Syrië. Na vier maanden campagne van de Verenigde Staten in Irak en Syrië controleert de IS nog zo goed als hetzelfde gebied als deze zomer. Hoge VN-functionarissen zeggen dat alle Amerikaanse regeringsfunctionarissen en CIAagenten die toestemming hebben gegeven voor, of zich schuldig hebben gemaakt aan marteling moeten worden vervolgd. Bij twee ontploffingen in de Nigeriaanse stad Jos zijn tientallen mensen omgekomen. De eerste bom ging af in het centrum van de stad. Een tweede bom ontplofte op een marktterrein in de stad, dat in het midden van het West-Afrikaanse land ligt. De Amerikaanse minister John Kerry van Buitenlandse Zaken en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, gaan praten over het Midden-Oosten. Zij voeren in Rome overleg voor een gezamenlijke opstelling die de situatie in het Midden-Oosten moet stabiliseren. De twee ministers gaan praten over het conflict tussen Israël en de Pa-lestijnen. Ook Nederland zal flink last hebben van de nationale staking die België platlegt. Reizen van en naar de zuiderburen dreigt al een hele opgave te worden. De hoge snelheidstrein Thalys naar Frankrijk en andere internationale treinen rijden niet, omdat ze geen gebruik kunnen maken van het Belgische spoorwegnet. Nederlanders die zouden vliegen vanaf Zaventem, komen ook van een koude kermis thuis. De luchthaven bij Brussel gaat voor een periode van 24 uur helemaal dicht. Het dodental door de aardverschuiving op het Indonesische eiland Java loopt op tot zeker 51. Bijna 60 mensen worden nog vermist na de modderlawine. Duizenden mensen in Duitsland gaan de straat op om te demonstreren tegen de islamisering van het Westen. Ongeveer Duitsers liepen mee in een mars in de stad Dresden in het oosten van het land. De demonstratie was georganiseerd door Pegida. Wereldwijd is vrijwel unaniem met afschuw gereageerd op de aanslag op een school in de Pakistaanse garnizoensstad Peshawar door Talibanstrijders. Doelwit van de aanval, uitgevoerd door een nog onbekend aantal extremisten, was een door het leger gerunde school. De aanvallers richtten zich bij hun moordpartij, zonder waarschuwing en vrijwel meteen, vooral op leerlingen. Ten minste 132 kinderen en 9 medewerkers van de school vonden de dood. Het Europees Parlement vindt dat Palestina in principe moet worden erkend als staat, maar die erkenning moet wel hand in hand gaan met een vooruitgang bij de vredesonderhandelingen met Israël. Dat stelde een ruime meerderheid van de EU-parlementariërs in Straatsburg. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC, roept een eenzijdig staakt-het-vuren voor onbepaalde tijd uit. De Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), heeft gezegd toezicht te willen houden op de eenzijdige wapenstilstand. Maar de FARC heeft al laten weten de wapens op te pakken als zij worden aangevallen door het Colombiaanse leger. President Barack Obama ondertekent een wet die nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Het Congres ging vorige week akkoord met het wetsvoorstel dat tot doel heeft Oekraïne te steunen en Rusland voor zijn steun aan de separatisten in dat land te straffen. Guerillagroepering FARC, laat een Colombiaanse militair vrij. Hij is overgedragen aan vertegenwoordigers van het internationale Rode Kruis en Noorse en Cubaanse diplomaten. De militair werd gevangen genomen tijdens een aanval van de rebellenbeweging op een patrouille in het departement Cauca. De westkust van de Verenigde Staten wordt geteisterd door extreme regenval en windstoten. Vooral het noorden en midden van de doorgaans zonnige staat Californië ondervindt veel overlast van het noodweer. Meer dan hondderduizend mensen zitten er zonder stroom. De zware storm heeft al gezorgd voor gesloten scholen, overspoelde wegen, ondergelopen metrostations en afgelaste vluchten. Het vliegveld in San Francisco had te maken met zo n 240 gecancelde in- en uitgaande vluchten. De Braziliaan Aquilino Paolucci, regional-president van Alcoa voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied (Alcoa LAC), dient zijn ontslag in en zal officieel per 1 januari de functie niet meer bekleden. Er worden hervormingen door de multinational doorgevoerd, waarbij onder meer de raffinaderijen van Alcoa onder één noemer zullen vallen die vanuit Australië zullen worden gecoördineerd. Het Openbaar Ministrie (OM) in Amsterdam, maakt bekend dat Willem Holleeder is gearresteerd vanwege vermeende betrokkenheid bij de liquidaties van Kees Houtman in 2005 en Thomas van der Bijl in De 56-jarige Holleeder wordt verdacht van het medeplegen van moord en deelneming aan een criminele organisatie. Bij een terreuraanval in Peshawar (Pakistan) zijn 132 kinderen en 9 medewerkers van de school om het leven gekomen. Volgens politiewoordvoerders is de gijzelingsactie in de school en het vermoorden van de gijzelaars al afgelopen. Tijdens een inval van het Pakistaans leger in de school zijn alle daders gedood. De Amerikaanse president Barack Obama, herziet na 55 jaar de kille relatie met Cuba. Het Amerikaanse embargo wordt versoepeld en Washington gaat de betrekkingen normaliseren. Tevens komt er een ambassade op het communistische eiland. Daarnaast wordt het reizen tussen de twee landen makkelijker, worden diverse financiële beperkingen opgeheven en wordt handel tussen de Verenigde Staten (VS) en Cuba bevorderd. Illegale vissers uit Brazilië maken op een onaangename manier kennis met de scherpe controle waarmee de visgronden van Frans-Guyana worden bewaakt. De bemanning van het Franse patrouilleschip `La Gracieuse nam het illegale schip onder vuur nadat die aan een controleronde probeerde te ontkomen door weg te varen en herhaaldelijk projectielen te werpen in de richting van de Franse Maritieme Politie. Een illegale Braziliaanse visser is gewond geraakt bij de actie. Net als in 2013 zijn ook dit jaar journalisten blootgesteld geworden aan uiteenlopende grove vormen van intimidatie, ontvoeringen, bedreigingen, arrestaties en doodslag. Dit blijkt uit de uitgekomen publicatie Round-up of abuses against journalists van Reporters Without Borders. Wereldwijd bezien werden in 2014 tenminste 66 journalisten gedood, 1846 journalisten bedreigd of aangevallen, 853 journalisten gearresteerd, moesten 139 journalisten hun land ontvluchten, werden 178 journalisten gevangen gehouden en 119 journalisten ontvoerd. De Verenigde Staten dragen alle data die ze over de crash van vlucht MH17 hebben, over aan Nederland en de internationale luchtvaartautoriteit ICAO. De informatie is onder meer afkomstig van een AWACS-radarvliegtuig en van satellieten. Pakistan gaat rond de 500 terreurveroordeelden executeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze gevangenen aangewezen voor executie. De president heeft hun verzoek voor gratie al afgewezen. Openbare aanklagers in Zuid-Korea hebben de hulp van de Verenigde Staten ingeroepen bij het onderzoeken van een cyberaanval die zich richtte op 23 kerncentrales in het land.volgens een woordvoerder sluit Zuid-Korea niet uit dat Noord-Korea achter de aan-val zit. De Amerikaanse federale recherche FBI, heeft aanwijzingen dat militanten van de Islamitische Staat (IS) een belangrijke brug willen opblazen. Het gaat om de brug over de Mississippi bij Memphis, een belangrijke verbinding tussen de staten Tennessee en Arkansas. Rusland boycot ook groente en fruit uit Oekraïne, omdat die mogelijk uit EU-landen komen. De Russische inspectie Rosselkhoznadzor, zegt dat Europese telers de boycot omzeilen door groente en fruit via Oekraïne naar Rusland te exporteren. Er komen volgens de inspectie te veel goederen binnen die geen etiket hebben. Dat zou erop wijzen dat de producten niet uit Oekraïne komen, maar afkomstig zijn van telers uit EU-Landen. Regering Israël valt uit elkaar, vervroegde verkiezingen aanstaande De Israëlische regering is begin december vrij-wel uit elkaar gevallen. Premier Benjamin Netanjahu heeft aangekondigd zijn minister van Financiën, Yair Lapid, en die van Justitie, Tzipi Livni, te ontslaan en op vervroegde verkiezingen af te stevenen. De rechtse Netanyahu is woedend over de kritiek uit het centrum van zijn centrumrecht-se coalitie van vijf partijen. Hij heeft naar eigen zeggen genoeg van de oppositie van binnen de regering. De nieuwe verkiezingen worden dit voorjaar verwacht. Lapid leidt Yesh Atid (Er is Toekomst), in grootte de tweede partij van Netanyahu s coalitie. Livni leidt Hatnuah (De Bewe-ging). De wankele coalitie is de derde regering die wordt geleid door Netanyahu van de rechtse partij Likud (Eenheid). De wankele De Israëlische premier Benjamin Netanyahu afp. coalities zijn de Is-raëlische politiek eigen. Sinds 1992 is de gemiddelde levensduur van een Israëlisch kabinet 2,5 jaar. De huidige coalitie is twintig maanden oud. De Russische president, Poetin, wil stoppen met de bouw van een gaspijp van Rusland naar Bulgarije, onder de Zwarte Zee. Volgens Poetin wil de EU niet meewerken aan het zogeheten South Stream-project. Als Europa South Stream niet wil uitvoeren, dan voeren we het niet uit, zei hij op een persconferentie met de Turkse president Erdogan in Ankara. De South Stream-pijpleiding zou Zuid-Europa van gas moeten voorzien en zou niet via Oekraïne lopen, zoals veel andere pijpleidingen tussen Rusland en Europa. In de Javazee bij Borneo, waar gezocht wordt naar sporen van het verdwenen vliegtuig van Air Asia, zijn zeker 140 lichamen geborgen. Ook zijn er brokstukken van een rood-wit vliegtuig aangetroffen. De vliegmaatschappij bevestigde dat het inderdaad gaat om de verdwenen vlucht QZ8501. Niemand heeft de ramp overleefd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de crash. De Verenigde Staten gaan Indonesië helpen in de zoektocht naar het vermiste vliegtuig van Air Asia. Een Amerikaanse torpedojager is uitgerukt. Ondertussen is de zoekactie naar het toestel dat verdween boven de Javazee, weer begonnen bij daglicht. De Verenigde Staten krijgen een speciaal interventieteam voor de bestrijding van ebola. Het speciale ebolateam moet binnen enkele uren overal in de VS in actie kunnen komen. In de Texaanse stad Dallas worden 76 mensen uit de gezondheidszorg in de gaten gehouden in verband met ebola. Voor de tweede keer in drie dagen tijd is er een incident geweest met een vliegtuig van de Aziatische prijsvechter Air Asia. Een Airbus A320 schoot bij de landing op de luchthaven van Kalibo op de Filipijnen van de landingsbaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle inzittenden hebben het toestel via de opblaasbare glijbanen verlaten. (Slot)

9 PAGINA 12 Taylor Swift betaalt studielening van fan Taylor Swift blijft maar cadeautjes uitdelen aan haar fans. Na wat vrijgevige acties rond de kerstdagen heeft ze zich nu weer van haar gulste kant laten zien. Swift betaalde de studielening van 1989 dollar van een fan af. Rebekah Bortnicker zette onlangs een filmpje op internet met haar favoriete artiest in actie op de muziek van Friends. Swift reageerde persoonlijk op de video. Kort erna verscheen er een koerier bij Rebekah voor de 'Chris Brown weigert in specifieke zalen op te treden' Zanger Chris Brown weigert na het schietincident van afgelopen week nog op te treden in zalen waarbij eerder een gewelddadig incident heeft plaatsgevonden. Dat meldt TMZ. Brown heeft zijn manager de opdracht gegeven om optredens in bepaalde zalen te annuleren. De zanger en rapper wil namelijk niet geassocieerd worden met schietpartijen, en wil daarom zijn fans en zijn reputatie beschermen. GEWEERSCHOTEN Eddie Redmayne moest van zijn vrouw snacken DE WEST VAN WOENSDAG 14 JANUARI 2015 NO deur. Hij bracht haar een pakketje van Taylor Swift. Erin zaten onder meer een handgeschreven brief, wat foto's, kleine cadeautjes en de cheque om haar studielening mee af te betalen, schrijft People. Rebekah was sprakeloos door de actie van haar idool. Van Swift kwam onlangs een nieuw album uit dat 1989 heet. Dat exacte bedrag schonk ze ook aan de fan, mogelijk om promotiedoeleinden. Afgelopen zondag werd bekendgemaakt dat meerdere mensen gewond waren geraakt bij een afgeladen nachtclub in de Californische stad San Jose, waar op dat moment Chris Brown optrad. Er werden rond 1.30 geweerschoten gehoord. Vier personen werden met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, een vijfde persoon met schotwonden kwam later zelf het ziekenhuis binnenlopen. Broer Miley doet het met zus Patrick De banden tussen de familie Cyrus en de familie Schwarzenegger worden steeds hechter. Het broertje van zangeres Miley Cyrus is al een poosje aan het daten met de zus van Patrick Schwarzenegger. Dat meldt TMZ. Patrick (21), de zoon van acteur Arnold Schwarzenegger, en Miley (22) hebben sinds november een relatie. Volgens TMZ is de vonk tussen Christina Schwarzenegger (23) en Braison Cyrus (20) ongeveer Miley Cyrus een maand later overgesprongen. Braison en Christina lijken geen geheim te maken van hun relatie. Er staan op zijn Instagram-account een paar foto s waarop de twee Christina haar tong uit haar mond, net als samen poseren. Op een van de kiekjes steekt Miley dat geregeld doet. Dochtertje voor Vanessa Carlton A Thousand Miles-zangeres Vanessa Carlton is bevallen van een dochter. Dat maakte haar man John McCauley bekend via Instagram. Sid the Kid, whoa!, schreef McCauley. Enkele dagen geleden meldde Vanessa nog dat ze niet kon wachten tot het zover was: Negen maanden zwanger en eerlijk waar droom ik van het moment dat ik kan beginnen want ik loop te waggelen. Het was niet de eerste keer dat de zangeres zwanger was. Vlak voordat ze trouwde in december 2013 maakte ze bekend dat ze een buitenbaarmoederlijke en dus onmogelijke zwangerschap had. In juni vorig jaar maakte ze bekend dat het toen wel gelukt was. Golden Globe-winnaar Eddie Redmayne moest na de Amerikaanse première van The Theory of Everything van zijn kersverse vrouw flink wat snack eten. Dat zegt hij in gesprek met Jennifer Lawrence, voor het blad Interview. Redmaynes vrouw Hannah Bagshawe was niet blij met de bouw van haar man, en besloot maatregelen te nemen. "Mijn vrouw keek naar de foto's van de première en zei doodleuk dat het leek alsof ik ondergewicht had", vertelt de acteur. "Ik vertelde haar dat ik genoeg sushi eet en sapjes drink, maar daar was ze het niet mee eens. 'Geen sprake van! Ik geef je een hamburger en een ongelofelijke vette hap spaghetti bolognese', zei ze."

10 juni 2016. Onderzoek:

10 juni 2016. Onderzoek: 10 juni 2016 Onderzoek: 2016 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van

Nadere informatie

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam.

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam. Nr.6 21-04-2008 Finaleronde seizoen 2007-2008, Op 19-04-2008 sporthal Oostervant te Rotterdam. Om 12.00 is de start van de 1 ste wedstrijd in de Oostervant te Rotterdam. Voordat het zover zou zijn had

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Kijktip: terrorismedeskundigen aan het woord

Kijktip: terrorismedeskundigen aan het woord Kijktip: terrorismedeskundigen aan het woord Korte omschrijving werkvorm U bekijkt met de leerlingen een fragment van De Wereld Draait Door en van EenVandaag. Beatrice de Graaf en Robbert McFadden proberen

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Almere 24 maart 2015

Almere 24 maart 2015 Almere 24 maart 2015 Voorwoord Welkom op de Olympic Moves regionale finale van Almere! Vandaag gaan jullie met je school sporten tegen andere teams en samen plezier beleven. Door het hele land worden regionale

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Voorafgaand aan de film

Voorafgaand aan de film Die Welle Opdrachtenblad Regie: Dennis Gansel Jaar: 2008 Duur: 110 minuten Filmkeuring: 12 (geweld, angst en discriminatie) Website: www.welle.film.de Voorafgaand aan de film De legendarische film The

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? 2 Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

zondag 12 juni uur poule D Turkije-Kroatie 15. ruststand 2 pnt eindstand 5 pnt 16.

zondag 12 juni uur poule D Turkije-Kroatie 15. ruststand 2 pnt eindstand 5 pnt 16. POULEWEDSTRIJDEN vrijdag 10 juni 21.00 uur poule A (wedstrijdprijs) Frankrijk-Roemenie 1. ruststand 2 pnt 1. 2. eindstand 5 pnt 2. 3. Hoeveel doelpunten scoort Antoine Griezmann? 1 pnt 3. 4. Hoeveel gele

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

Ik ben Jeremiah Werleman en ik ben zeventien jaar oud. Ik zit in het vierde jaar van de mavo op het Mon Plaisir College, midden in mijn examens.

Ik ben Jeremiah Werleman en ik ben zeventien jaar oud. Ik zit in het vierde jaar van de mavo op het Mon Plaisir College, midden in mijn examens. Talenten op Aruba. Ze zijn overal te vinden. Zij storten zich in het leven, of het nu sport, kunst, uitgaan, lezen, muziek of juist de donkere kant van de samenleving is. Het is aan hen. Voor diegene die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Beste tafeltennisvrienden,

Beste tafeltennisvrienden, Beste tafeltennisvrienden, Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest,

Nadere informatie

Neder-Betuwe Cup 2014

Neder-Betuwe Cup 2014 Neder-Betuwe Cup 2014 16 augustus Aanvang 10.30 uur Sportpark de Hoeken Ochten VOETBALVERENIGING KESTEREN Voorwoord Neder-Betuwe Cup 2014 Beste voetballiefhebbers, Het schrijven van een voorwoord voor

Nadere informatie

Nederland. Op welke dag is deze foto gemaakt?.. Welke bekende persoon is er altijd bij?

Nederland. Op welke dag is deze foto gemaakt?.. Welke bekende persoon is er altijd bij? Nederland Op welke dag is deze foto gemaakt?.. Waar? (vul in) Op de. in (plaats) Waarom zijn al die mensen daar?... Welke bekende persoon is er altijd bij?. Hoe heet het meisje rechts? Haar moeder viert

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie

Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid Publicatiedatum: 22-01-2015 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

Bedrijf : Naam : Adres : Postcode + Woonplaats : Telefoon : Prijzen:

Bedrijf : Naam : Adres : Postcode + Woonplaats : Telefoon :   Prijzen: Bedrijf : Naam : Adres : Postcode + Woonplaats : Telefoon : E-mail : Prijzen: 1e prijs : Sony Playstation 3 incl. FIFA 2010 2e prijs : Krups Beertender 3e prijs : Salora 250 GB Hard Disk Recorder 4e prijs

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs 16 november 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF bij Nationale Sportherdenking. Wij zijn vandaag opnieuw bijeengekomen bij dit Olympisch Stadion waar in 1928

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF bij Nationale Sportherdenking. Wij zijn vandaag opnieuw bijeengekomen bij dit Olympisch Stadion waar in 1928 André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF bij Nationale Sportherdenking Olympisch Stadion, 4 mei 2017 Beste aanwezigen, Wij zijn vandaag opnieuw bijeengekomen bij dit Olympisch Stadion waar in 1928 vele sporthelden,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 280 week

NIEUWSBRIEF. jaargang 8 nr. 280 week NIEUWSBRIEF jaargang 8 nr. 280 week 44 2012 Rabobank Clubkas Campagne (door Nico Grubben) Wat is het? Rabobank Peel en Maas hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart

Nadere informatie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Groep 7 heeft 2x een tekenles gekregen hoe je het beste een gezicht kan tekenen wat lijkt op een echt gezicht van een mens. Die lessen hebben

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

KATHOLIEKEN EVANGELISEREN. Handboek voor de Nieuwe Evangelisatie

KATHOLIEKEN EVANGELISEREN. Handboek voor de Nieuwe Evangelisatie KATHOLIEKEN EVANGELISEREN Handboek voor de Nieuwe Evangelisatie aan paus Franciscus Inhoudsopgave Deel I De oproep: De nieuwe evangelisatie begrijpen 1. Nieuwe evangelisatie in vogelvlucht... 11 2. Nieuwe

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WK FLEVOLAND 2016

NIEUWSBRIEF WK FLEVOLAND 2016 NIEUWSBRIEF WK FLEVOLAND 2016 In het kort In deze nieuwsbrief willen wij u kort inlichten over de vorderingen en ontwikkelingen van het WK binnen Flevoland. Wij wensen u veel Lees plezier. Het WK Flevoland

Nadere informatie

Weekbrief No 37 Seizoen Secretariaat: SENIORENAFDELING

Weekbrief No 37 Seizoen Secretariaat: SENIORENAFDELING 1 Weekbrief No 37 Seizoen 2009 2010 24-05-2010 Secretariaat: Estria.jeugdsecretariaat@planet.nl SENIORENAFDELING Uitslagen Zaterdag 22 mei Estria vet. St. Hubert Vet. 1-2 INFORMATIE JEUGDAFDELING Mededelingen

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

1 ste Helft: Vragenronde 1 Nederlands clubvoetbal

1 ste Helft: Vragenronde 1 Nederlands clubvoetbal 1 ste Helft: Vragenronde 1 Nederlands clubvoetbal 1.1 Noem de laatste trainer van Ajax die als speler nooit voor het Nederlands Elftal uitkwam. 1.2 Noem de twee Tunesische internationals die in de Eredivisie

Nadere informatie

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België)

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 16 e keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar nam de afdeling

Nadere informatie

WEEKBRIEF 30ste jaargang nr april Reijmerweg HG Renkum Tel

WEEKBRIEF 30ste jaargang nr april Reijmerweg HG Renkum Tel WEEKBRIEF 30ste jaargang nr. 29 21 april 2017 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 JARIGEN 24-04 Hayat, groep 3 24-04 Mats, groep 6 25-04 Iris, groep 2A

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Jaargang 2 - Nummer 10 18-11-2008 van Spanje en Frankrijk was met 4-3 te sterk voor België. Bij de deed Spanje het opvallend goed. De Spanjaren wonnen alle drie hun wedstrijden.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 153 5 (1945) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 153 A. TITEL Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds, met bijlagen; Washington, B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag.

Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. In beeld: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid

22 januari 2015. Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 22 januari 2015 Onderzoek: Jouw vrijheid, mijn vrijheid 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

DE SPELREGELS MAAK JOUW LAND TROTS EN KAMPIOEN! Land. Teamnaam. Kleedkamer* Spelregels 5x5 wedstrijd

DE SPELREGELS MAAK JOUW LAND TROTS EN KAMPIOEN! Land. Teamnaam. Kleedkamer* Spelregels 5x5 wedstrijd TOERNOOI PROGRAMMA WELKOM BIJ HET e MAN TOERNOOI Leuk dat we je mogen verwelkomen op de eerste editie van het e man toernooi. Wij toveren het sportpark voor eenmaal om in Frankrijk. De gastheer van het

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Handbal Ik hou mijn spreekbeurt over handbal omdat ik zelf aan deze sport doe en ik het een mooie sport vind. Ik ga het vandaag hebben over wat handbal precies inhoudt, de leeftijdsindeling, de wedstrijden,

Nadere informatie

Beste schoolkorfballer,

Beste schoolkorfballer, Beste schoolkorfballer, We zijn zoals elk jaar blij je vandaag op het veld van ZKC 31 te mogen begroeten! We hebben er alles aan gedaan om deze dag goed te organiseren en te zorgen dat alles soepel verloopt.

Nadere informatie

Hoe riskant is de eenzame terrorist?

Hoe riskant is de eenzame terrorist? Page 1 of 5 Home (/plus) Terrorisme (http://www.standaard.be/plus/tag/terrorisme) EENLINGEN PLEGEN TERREURDADEN IN NAAM VAN ISLAMITISCHE STAAT, MAAR ZIJN NIET UITGESTUURD DOOR DE GROEP Hoe riskant is de

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

26 december Onderzoek:

26 december Onderzoek: 26 december 2016 Onderzoek: Verwachtingen 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

DE VLUCHT & andere spannende verhalen

DE VLUCHT & andere spannende verhalen DE VLUCHT & andere spannende verhalen 2 Bianca Kruger DE VLUCHT & andere spannende verhalen Enschede 2015 3 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

RKVVM. Nieuwsbrief #01/14. Op weg naar RKVVM 2.0

RKVVM. Nieuwsbrief #01/14. Op weg naar RKVVM 2.0 www.rkvvm.nl RKVVM Nieuwsbrief #01/14 In deze editie RKVVM 2.0 Kort Nieuws AED-cursus in de kantine Van vrijwilligers voor vrijwilligers Vader en zoon in de picture! Uit de oude doos Op weg naar RKVVM

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten 1. Met andere ogen Wetenschap en levensbeschouwing De wereld achter de feiten Dit boek gaat over economie. Dat is de wetenschap die mensen bestudeert in hun streven naar welvaart. Het lijkt wel of economie

Nadere informatie