Juli Nummer 35. Afgiftekantoor: Brussel X. backstage. Online Compass, your digital effectiveness guide. Televisie van de toekomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juli 2013 - Nummer 35. Afgiftekantoor: Brussel X. backstage. Online Compass, your digital effectiveness guide. Televisie van de toekomst."

Transcriptie

1 Juli Nummer 35 Afgiftekantoor: Brussel X backstage Online Compass, your digital effectiveness guide Marianne Backstage NL.indd 1 Radio en ons brein Televisie van de toekomst 25/06/13 12:04

2 Backstage NL.indd 2 25/06/13 12:04

3 Inhoudstafel pagina 4 Online Compass, your digital effectiveness guide pagina 7 Marianne: gewaagde gok in een markt in crisis? pagina 10 De radio doet uw elektro-encefalogram op tilt slaan pagina 13 We zijn klaar voor de televie van de toekomst pagina 16 Bent u werkelijk bereikbaar? pagina 18 Magazines, van merk tot Lovemark pagina 21 Radio heeft een stimulerend effect op sociale media pagina 23 Het rendement van media voor de verkoop pagina 26 How Cool brands stay Hot. Branding to Generation Y Redactie Contact Hoofdredacteur Hebben meegewerkt Vertaling Illustraties Isabelle Joris Marco Marini Realisatie Isabelle Joris Anne Borgers Ludovic de Barrau Catherine Keignaert Julie Majcherczyk Laetitia Mary Vanessa Maresceau Noëlle Stevens Sylvie Van Hecke Communication Wise Luc Franken Herlezing Anne Borgers Corbis gettyimages istockphoto Thinkstock Lay-out HEHO IP Jacques Georginlaan 1030 Brussel backstage 35 - Juli Backstage NL.indd 3 25/06/13 12:04

4 NEW MEDIA Online Compass, your digital effectiveness guide Met de studie Online Compass, uitgevoerd tijdens het tweede semester van 2012, komt IP tegemoet aan de vraag van mediacentrales die hun digitale strategie willen verfijnen door precies die online reclameformats te kiezen die het best aan de doelstellingen van de adverteerder beantwoorden. Dat leidde tot een nieuwe gids die uitgaat van een eenvoudige vraag: Bestaat er een verschil in doeltreffendheid tussen de belangrijkste online reclameformats en waarom? Er werden zes formats (Video Pre-Roll, Rectangle Video, Rectangle, Skyscraper, Leaderboard en Splash Page) onder de loep gehouden, op zoek naar hun kenmerkende eigenschappen en hun grootste troeven. Het studiebureau Ipsos werd uitgekozen om deze studie uit te voeren. Het nam daarvoor een internetenquête af bij 700 personen die geselecteerd werden omwille van hun affiniteit met het socio-demografische profiel van de site RTL.be; daarbij werd er een perfect evenwicht tussen mannen en vrouwen gerespecteerd en 75% van de deelnemers was tussen 18 en 44 jaar oud. Na enkele screeningvragen werden de panelleden over zes afzonderlijke groepen verdeeld. Men vroeg hen om op een link te klikken die dezelfde was voor de hele groep, en die hen doorverwees naar het onderdeel RTL.be/région. Rond de redactionele artikels in dit onderdeel kregen ze allemaal de zes geteste formats te zien, maar met reclame voor zes verschillende adverteerders, en uiteraard zonder hierop hun aandacht te vestigen. Hun enige taak bestond erin op deze website minstens twee artikels te lezen en minstens één video te bekijken. De dag nadat ze aan de geteste creaties waren blootgesteld, ontvingen de respondenten per een nieuwe uitnodiging. Daarin werd hun gevraagd om via een gestructureerde vragenlijst de reclame te beoordelen en hun mening te geven over de reclameformats in het algemeen. De methodologie in het kort: Cawi interviews in Day after Recall uitgevoerd in juli Het profiel van de respondenten stemt overeen met dat van de surfers op RTL.be. - Ze kregen allemaal 6 reclameformats te zien, voor 6 verschillende merken, op het onderdeel RTL.be/région. - 1 OTS / format / merk 4 backstage 35 - Juli 2013 Backstage NL.indd 4 25/06/13 12:04

5 De geteste formats Splash Page Perceptie en Doeltreffendheid Qua perceptie zijn er drie formats die aangenaam bevonden worden en zin geven om door te klikken: dat zijn de Leaderboard, de Rectangle Video en de Video Pre-Roll. De respondenten laten zich het meest positief uit over de Leaderboard. Hij onderscheidt zich door zijn informatieve karakter en zijn vermogen om mensen aan te zetten tot doorklikken voor meer info. Bovendien trekt hij de aandacht, past hij perfect in het beeld en stoort hij de navigatie helemaal niet. Inzake perceptie doet de Leaderboard het dus merkelijk beter dan de andere formats, met resultaten die een heel eind boven het gemiddelde liggen. Video Pre-Roll De Leaderboard, de Rectangle Video en de Video Pre-Roll zijn aangenaam bevonden en geven zin om door te klikken. Rectangle Video Skyscraper De overige drie meer klassieke formats onderscheiden zich op een andere manier wanneer het op perceptie aankomt. De Skyscraper leent zich beter voor creativiteit, hoewel hij de aandacht van de ondervraagden niet schijnt te trekken. De klassieke Rectangle wordt gekenmerkt door een goede integratie in het ontwerp van de pagina. De Splash Page ten slotte blijft de format die de respondenten het minst aanvaarden; ze kennen hem een erg hoge score toe voor hinder en overlast. Deze format dwingt de surfer immers om een reclameboodschap op volle pagina te bekijken vooraleer hij de inhoud van de pagina kan raadplegen. Daar staat tegenover dat hij wel de aandacht van de internetgebruiker trekt. Rectangle De tweede reeks vragen heeft betrekking op de doeltreffendheid. Tussen wat de surfers van de verschillende formats denken en de werkelijke impact van die formats bestaat niet noodzakelijk een oorzakelijk verband. In elke communicatiestrategie moeten we dus de twee criteria meten. Het beste voorbeeld is ongetwijfeld dat van de Video Pre-Roll, die zich op het gebied van memorisatie ruimschoots van de andere formats onderscheidt. Inzake spontane herinnering scoort de Video Pre-Roll veel beter dan de andere vijf formats. Dat resultaat wordt verdubbeld als we de geholpen herinnering testen. En dus blijkt de Video Pre-Roll, waarvan eerst gedacht werd dat hij de navigatie zou hinderen, uiteindelijk het meest doeltreffend, hoewel de geholpen herinnering iets zwakker uitvalt dan bij de televisie. Leaderboard De Video Pre-Roll onderscheidt zich op het gebied van memorisatie ruimschoots van de andere formats. backstage 35 - Juli Backstage NL.indd 5 25/06/13 12:04

6 40 Video Pre-Roll De analyse laat toe om de formats in twee grote categorieën onder te brengen: - De formats met grote impact, die indrukken en opinies genereren; - Activerende formats, die traffic en actie vanwege de consument genereren. Formats met grote impact De doeltreffendheidskaart van de Video Pre-Roll geeft een zeer positief beeld te zien. We stellen vast dat de format hoger dan gemiddelde resultaten behaalt op de criteria Encourage to consider, Better opinion en Buying intention. Net als de Video Pre-Roll presteert de Rectangle Video sterk op het gebied van positieve opinie en koopintentie. Deze twee criteria hangen echter af van de creativiteit van de boodschap. Hoe creatiever de boodschap wordt gebracht, hoe hoger de criteria voor opinie en koopintentie zijn. De Splash Page is de laatste in het rijtje van formats met grote impact. Ze verdient die plaats met haar vermogen om een positieve opinie uit te lokken en de koopintentie op te wekken. Hoewel haar opdringerige karakter maakt dat men er bedachtzaam mee moet omspringen, blijkt deze format doeltreffend op verschillende criteria die een impact hebben op de doelgroep. Misschien niet zo geschikt op het einde van de campagne, wanneer de fase van het overwegen achter de rug is en de consument al een hoge opinie heeft van het merk. encourages me to consider encourages me to talk with my friends... encourages me to search more info Splash Page Rectangle Video Rectangle Skyscraper Leaderboard Correct Spontaneous recall Voor welke merken hebt u reclame gezien toen u gisteren op RTL.be surfte? Hebt u deze reclame gezien toen u op RTL.be surfte? gives me a very positive feeling told me something new Aided recall (Blinded) Pre-Roll Average gives me the idea it s is a brand for me better opinion makes we want to use/buy Activerende formats Uit het eerste deel van de studie kwam de Leaderboard naar voren als beste format inzake perceptie. Deze format en de Rectangle geven allebei sterk vergelijkbare resultaten te zien waardoor we ze in de categorie van de activerende formats kunnen onderbrengen. Ze informeren de consument en zetten hem aan de reclameboodschap te delen. De grote kracht van deze twee formats schuilt bovendien in hun vermogen om mensen aan te zetten informatie op te zoeken en zo meer te weten te komen over het merk en het product. De Skyscraper, die vaak moet onderdoen voor andere formats, onderscheidt zich door zijn informatieve karakter, wat de gebruikers aanzet om inlichtingen in te winnen over het product of het merk en het merk in overweging te nemen. Besluit Na afloop van de studie bleek duidelijk dat elke online reclameformat over specifieke eigenschappen beschikt. Het komt er dus op aan ze weldoordacht te gebruiken afhankelijk van de beoogde campagnedoelstellingen. We kunnen de doeltreffendheid van deze formats makkelijk schematisch in kaart brengen. Zo wordt het eenvoudiger om de juiste combinatie te selecteren naargelang de strategie en de doelstellingen die men nastreeft. N.S. Better OPINION SEARCH more info ACTIVATION Traffic Facts Video Pre-Roll Rectangle Video Splash Skyscraper Leaderboard Rectangle De studie Online Compass, die IP in samenwerking met Ipsos heeft uitgevoerd, vormt een onmisbaar instrument voor wie zijn digitale strategie wil verfijnen door precies die online reclameformats te kiezen die het best aan de doelstellingen van de campagne beantwoorden. Perceptie: de Leaderboard, de Rectangle Video en de Video Pre-Roll worden aangenaam bevonden en geven zin om door te klikken. De Splash Page is de format die het minst positief beoordeeld wordt. Herkenning: de Video Pre-Roll is een heel doeltreffende format, die op het vlak van memorisatie veel beter scoort dan de andere. Impact: de Video Pre-Roll, de Rectangle Video en de Splash Page zijn formats met grote impact, die indrukken en opinies genereren. Activering: de Leaderboard, de Rectangle en de Skyscraper zijn eerder activerende formats, die traffic en actie vanwege de consument genereren. IMPACT Branding BUYING intention LEARN new things 6 backstage 35 - Juli 2013 Backstage NL.indd 6 25/06/13 12:04

7 PRESS Marianne: gewaagde gok in een markt in crisis? Op 8 maart werd onder de indrukwekkende koepel van het Koninklijk Pakhuis op de site van Tour & Taxis met veel vertoon een nieuw Franstalig duidingsmagazine boven de doopvont gehouden Dat was iets wat al 23 jaar niet meer was vertoond. In een sector die te kampen heeft met teruglopende verkoopcijfers en fors dalende inkomsten uit reclame, laat de lancering van dit nieuwe weekblad niemand onverschillig; sommigen spreken van een gewaagde gok, anderen stellen de vraag of dit project tot mislukken is gedoemd 1. Marianne (Belgische editie), niet echt een nieuwkomer, heeft nochtans een solide basis. Het baseert zich op een relevante visie van wat de Franstaligen in België ambiëren. over Europa gaan regelmatig richting Frankrijk en krijgen dan een plekje in grote broer. Omdat Marianne nogal wat redactionele overeenkomsten vertoont met De Morgen en ook op eenzelfde lezerspubliek mikt, werkt het weekblad samen met de Vlaamse krant. Zo kunnen ze artikels uitwisselen en gezamenlijk enquêtes uitvoeren. Geen plaats voor een tweede nieuwsweekblad? Het zal niemand verwonderen dat het de concurrentie was die bij de lancering van Marianne de hevigste kritiek formuleerde: De geschiedenis van de Franstalige pers in België heeft bewezen dat er in Franstalig België geen plaats is voor twee newsmagazines, sneert Christine Laurent 2, huidig hoofdredactrice van Le Vif L Express en voormalig hoofdredactrice van L instant, een duidingsmagazine dat in 1990 werd gelanceerd en het niet langer dan twee jaar volhield. Ook Rik De Nolf (Roularta) aarzelt niet om het concept aan te vallen: Het is een zoveelste poging om Le Vif L Express te beconcurreren, maar het is geen echt newsmagazine, zo beweert hij 3. Op de lezersmarkt Josiane, een klein, sympathiek ogend stripfiguurtje, heeft weliswaar de eerbiedwaardige Franse Marianne vervangen die in het logo op de cover met de Franse driekleur zwaaide, maar je herkent het weekblad meteen. Drie woorden vormen samen het devies van het blad: Indépendance, Intelligence, Irrévérence. De Belgische editie van Marianne wordt, net als de Franse, gekenmerkt door een vrijpostige toon, vlijmscherpe invalshoeken en een onberispelijke journalistieke aanpak. Maar het kleine broertje van de Franse Marianne heeft ook een eigen identiteit: de Belgische redactie schrijft meer dan een derde van de inhoud bij elkaar, voert eigen enquêtes uit en staat in voor zowel de politieke en maatschappelijke rubrieken als de items over Europa en Belgische lifestyle. Het beste bewijs dat het Belgische gedeelte hout snijdt: onderwerpen over ons land of Het tegendeel is waar. Men zou immers kunnen stellen dat de huidige markt, die al enkele jaren ingedommeld is door het feit dat Le Vif L Express het rijk voor zich alleen heeft, met onderwerpen die maar zelden verrassen, dringend behoefte heeft aan nieuwe input. De huidige markt, die al enkele jaren ingedommeld is door het feit dat Le Vif L Express het rijk voor zich alleen heeft, heeft dringend behoefte aan nieuwe input. 1 «Un pari osé», L Echo, 9 maart 2013 et «Marianne Belgique, un projet suicidaire?», Tendances, 28 februari Tv-journaal van 8 maart, RTBF 3 «La crise du marché publicitaire fait retomber Roularta dans le rouge», L Echo, 19 maart 2013 backstage 35 - Juli Backstage NL.indd 7 25/06/13 12:04

8 Marianne voelt zich echter niet geroepen om Le Vif frontaal aan te vallen. Wat het blad wel wil, is lezers die zich niet of niet langer in het huidige aanbod kunnen vinden een alternatief bieden. Pascal Vrebos, hoofd van de redactie, zegt dat het de bedoeling is om een ander geluid te laten horen in een concert dat meestal erg gelijkluidend is. ( ) De pers knort een beetje op dit moment Wij willen aan de boom schudden ( ), we lokken polemiek uit wanneer die uitgelokt moet worden, net als Marianne France trouwens. Met een opvallende reclamecampagne die tegen de heersende codes ingaat en portretten van politici ondersteboven toont, heeft het weekblad dat er niet op uit is te behagen zijn credo trouwens al treffend geïllustreerd 4. tiek en ruimte te creëren voor debat en reflectie over actuele kwesties die onze aandacht verdienen. En op de tijdschriftenmarkt is er, zoals Bernard Cools (Space) het formuleert, inderdaad nog een plaats in te nemen 7. Op de reclamemarkt De toestand in Frankrijk, waar vijf nieuwsweekbladen (Le Point, L Express, Le Figaro, Le Nouvel Observateur en Marianne) naast elkaar bestaan en elkaar mooi aanvullen, wijst er trouwens op dat actualiteitsbladen in ons land nog groeipotentieel hebben. De Franse newsmagazines creëren overigens een niet geringe overflow op onze markt (vóór de lancering van de Belgische versie gingen er in ons land wekelijks al 3500 exemplaren van Marianne France over de toonbank5). De Franse cultuur verklaart misschien die grotere voorliefde voor geëngageerde weekbladen, maar toch heeft België nog wat achterstand goed te maken: als we het aantal verkochte exemplaren van nieuwsweekbladen per inwoner vergelijken (31/1000 inwoners in Frankrijk tegenover 22/1000 inwoners in Franstalig België), dan is er op onze markt zelfs een potentieel van meer dan nummers6. In Frankrijk verkoopt Marianne elke week meer dan exemplaren. Dankzij een beleid van dynamische covers en mediatieke aandachtstrekkers (zoals de oproep van 14 februari 2008, ondertekend door een twintigtal vooraanstaande politici) is het blad zelfs marktleider in de losse verkoop. Bij ons zal het succes van Marianne afhangen van zijn vermogen om de Franstalige Belgen opnieuw zin te geven in poli4 5 6 Agence Air «Dans les kiosques et en papier», L Avenir, 7 maart 2013 OJD et CIM, betaalde verspreiding/bevolking Wat geldt voor de lezersmarkt geldt ook voor de reclamemarkt: de ambities van Marianne (Belgische editie) liggen in lijn met zijn verspreidingspotentieel; als relatief kleine speler heeft Marianne niet de ambitie om het leeuwendeel van de investeringen in nieuwsbladen weg te kapen. Wat het wil is adverteerders toegang bieden tot een welomschreven doelgroep, die soms moeilijk te bereiken is via andere kanalen. De kerndoelgroep van het weekblad is een geconcentreerd lezerspubliek dat zich sterk betrokken voelt, afkomstig uit de hogere sociale groepen en veeleisend als het op de kwaliteit van producten aankomt. In Frankrijk is Marianne het duidingsmagazine dat in verhouding de meeste lezers uit de CSP+ (hogere socio-professionele categorieën) aanspreekt8. Het magazine wordt vandaag op de markt als een referentie beschouwd en als een vaste waarde voor adverteerders die zich willen richten tot de hogere sociale groepen, in het bijzonder voor de sectoren Auto s, Banken en Schoonheid-Hygiëne (Dior, Balmain, Mont Blanc, Audi, Alfa Romeo ). De kerndoelgroep van het weekblad is een geconcentreerd lezerspubliek dat zich sterk betrokken voelt, afkomstig uit de hogere sociale groepen en veeleisend als het op de kwaliteit van producten aankomt. Omdat de inhoud van Marianne (Belgische editie) van hoog niveau is, verdient het blad beslist een plaats in reclameplannen met weekbladen die gelezen worden door een hogere doelgroep, zeker na de fikse daling van Moustique op dit segment. 7 8 «Le pari fou!», PUB, 14 maart 2013 One d Audipresse, 42% de CSP + 8 backstage 35 - Juli 2013 Backstage NL.indd 8 25/06/13 12:04

9 Niet het juiste moment? Een nieuwe speler die zijn intrede doet in de mediawereld is altijd goed nieuws en sommigen noemen het zelfs een teken van democratische vitaliteit 9. Maar was het moment wel geschikt om zich aan een dergelijk ambitieus project te wagen, nu de crisis volop woedt? Als we de stichters van Marianne (Belgische editie) mogen geloven, vormt deze crisisperiode een context waarin veel in vraag wordt gesteld en is dat net het gedroomde moment om een dergelijk magazine te lanceren dat de dingen ontcijfert: Het is overal crisis: in België, in Europa, een economische crisis, een waardecrisis... Het is beangstigend, maar het is op dergelijke momenten dat de verandering zich aandient. Met Marianne kunnen we ons steentje bijdragen door ruimte te scheppen voor debat, zegt Benoît Remiche 10, directeur van het blad. En zoals hoofdredacteur Vincent Liévin benadrukt wil het blad niet alleen instrumenten aanreiken om te analyseren en een ander soort vragen stellen, maar ook constructieve ideeën aanleveren en oplossingen en denkpistes bieden voor beleidsmakers. Deze crisisperiode vormt een context waarin veel in vraag wordt gesteld en is dat net het gedroomde moment om een dergelijk magazine te lanceren dat de dingen ontcijfert. Niet levensvatbaar? Een nieuw duidingsmagazine lanceren, een concept dat van nature veel inspanningen vergt en duur is om te maken, in een markt die zo klein is als Franstalig België, betekent een hele uitdaging. Marianne (Belgische editie) beschikt echter over een troef van formaat, die L Instant niet had: het weekblad is gebaseerd op een bestaand Frans magazine. In zijn artikel Ces magazines français qui ont pris l accent belge merkt Le Soir op dat deze situatie heel wat voordelen biedt: de kostprijs van de Franse artikels valt weg, de kracht van een gevestigd merk en een beproefd redactioneel concept, toegang tot kwaliteitsvolle inhoud die gefinancierd wordt door Frankrijk... Elle, Psychologies, Marie-Claire, Paris Match en Le Vif l Express, die allemaal minstens 20 % Franse inhoud brengen, zijn voorbeelden die bewijzen dat deze formule succesvol kan zijn. Marianne (Belgische editie) beschikt over een troef van formaat: het weekblad is gebaseerd op een bestaand Frans magazine. Marianne (Belgische editie) kan er bovendien prat op gaan gedegen investeerders te hebben aangetrokken die zorgen voor een solide aandeelhouderschap, met een kapitaal van 1,45 miljoen euro 11, verdeeld over kleine investeerders ( Les amis de Marianne, voor euro), de stichters (voor euro) en grote investeerders uit de uitgeverswereld en de culturele sector voor ongeveer euro elk 12. Bovendien staat er binnenkort een kapitaalsverhoging gepland: We weten dat er andere investeerders aan de deur wachten, verzekert Pascal Vrebos 13. De verantwoordelijken van Marianne bevestigen dus dat de structuur gezond is en de toekomst van het blad voor enkele jaren verzekerd: binnen de drie jaar zou het blad winstgevend moeten zijn, anders zal het ongetwijfeld een andere toon moeten aanslaan of zijn inhoud nog verder moeten verbeteren (Vincent Liévin). Niet zo gek: de eerste cijfers Na één maand Marianne (Belgische editie) kunnen we al een eerste stand van zaken opmaken: sterke covers en frisse onderwerpen ( de tabakslobby s in Brussel, de islam en de politieke partijen ), originele artikels en een bijtende toon, ook al Op slechts enkele weken tijd is Marianne er al in geslaagd geloofwaardig over te komen. is die iets gematigder dan die van Marianne France. Enkele grote namen uit de Belgische journalistiek maken deel uit van het team (Isabelle Philippon, Colette Braeckman ). En op slechts enkele weken tijd is Marianne er al in geslaagd geloofwaardig over te komen: primeurs van het weekblad die regelmatig door de grote media worden opgepikt (bv. De diabolische vriend van Verwilghen overgenomen door de RTBF, De offshore van een voormalige Belgische premier overgenomen door RTL 14 ). De eerste verkoopcijfers bevestigen de ramingen (er wordt gemikt op tot verkochte exemplaren). Net zoals in Frankrijk zijn het vooral de sectoren Auto s en Banken en Verzekeringen die het concept en het publiek aantrekkelijk vinden. De lancering van Marianne is dus ongetwijfeld een gewaagde gok, maar zeker geen project dat tot mislukken is gedoemd: net zoals elk ander magazine zal het weekblad de valkuilen van een markt in crisis moeten ontwijken, maar daar is het voor gewapend en het kan de nodige adelbrieven voorleggen om op de Belgische markt zijn plaats als kwalitatief hoogstaand newsmagazine in te nemen. J.M. Facts De situatie in Frankrijk en de alleenheerschappij van Le Vif L Express gedurende 20 jaar doen vermoeden dat er nood is aan en ruimte voor de ontwikkeling van een alternatief duidingsmagazine zoals Marianne (Belgische editie). Marianne (Belgische editie) richt zich op de hogere sociale categorieën, die zichzelf niet of niet langer herkennen in het huidige newsaanbod. Een periode van crisis is een goed moment om een magazine te lanceren dat de dingen ontcijfert en dat ook denkpistes biedt voor beleidsmakers. De stevige aandeelhouderstructuur en de steun van het Franse moederblad garanderen dat Marianne (Belgische editie) de eerste jaren kan overleven. De eerste verkoopsresultaten zijn positief, Marianne (Belgische editie) overtuigt door zijn toon en de betrouwbaarheid van zijn informatie. 9 Journaal van 8 maart 2013, RTL TVI 10 «Les multiples vies du père de Marianne», L Echo, 9 maart «Le pari fou!», PUB, 14 maart Belga 14 Tv-journaal van 6 april 2013, RTBF en journaal van 13 april 2013, RTLTVI backstage 35 - Juli Backstage NL.indd 9 25/06/13 12:04

10 radio De radio doet uw elektro-encefalogram op tilt slaan De neuromarketing en recente ontwikkelingen in de hersenwetenschappen verschaffen ons nieuwe inzichten in de motivaties die aan de basis liggen van ons gedrag. Steeds meer internationale studies over de stimuli die van media of reclame uitgaan leiden tot een nieuwe kijk op de manier waarop we het publiek moeten benaderen. Wat is bijvoorbeeld het effect van geluid op onze hersenen? Welke impact heeft een radiospot op ons brein? En welke praktische toepassingen kunnen al deze nieuwe ontdekkingen krijgen? Neuromarketing Ons lichaam is een complex organisme, en onze hersenen zijn daarvan het onderdeel waarover de wetenschap nog het minste weet. De werking van onze grijze massa mag dan al vrij ondoorgrondelijk blijven, we kunnen in elk geval al de zones in onze hersenen aanduiden die verantwoordelijk zijn voor de spraak, het gezicht, het gehoor, de smaak, maar ook voor angst, verlangen en begeerte. In de afgelopen jaren heeft de neuromarketing er almaar meer aandacht aan besteed, met als doel de befaamde buy-button te ontdekken, de koopintentie die in ons brein verborgen zit. Deze nieuwe gegevens zijn uiteraard bijzonder interessant voor de media- en de reclamesector. De neurowetenschappen kunnen immers op 10 Backstage NL.indd 10 een betrouwbare manier verklaren wat er wel en wat er niet werkt op het gebied van communicatie, producten en merken. We kunnen vrij goed vertellen wat we willen, waar we van houden en zelfs wat we bereid zijn om aan iets uit te geven, maar we hebben er moeite mee om onze waarden uit te drukken of te vertellen wat ons werkelijk beïnvloedt. Soms is het moeilijk om bewust een objectief antwoord te geven; onze hersenen liegen echter niet. Klanken doen in onze hersenen bijzonder sterke associaties en emoties ontstaan. Volgens Martin Lindstrom, auteur van het boek Buy.ology1, vormt neuromarketing de sleutel om de onbewuste gedachten, gevoelens en verlangens te begrijpen die aan de basis liggen van de aankoopbeslissingen die we elke dag nemen. De neurowetenschappen leren ons dat ons gezichtsvermogen niet de sterkste stimulans is in ons aankoopgedrag. Het is namelijk soms moeilijk om visueel onze aandacht te trekken als consument, omdat we op visueel vlak overgestimuleerd worden. Geuren en geluiden hebben een beduidend grotere invloed op onze koopintenties dan men vroeger dacht. Door ze met beeld te combineren levert dat betere resultaten op. Heel wat merken hebben al lang begrepen dat een sterk geluidslogo werkt. Als ze goed zijn uitgevoerd, vormen jingles een krachtige marker, die erg lang in het geheugen blijft hangen, gedurende jaren zelfs, en die wordt opgeroepen telkens wanneer we de naam van het merk horen. Klanken doen in onze hersenen bijzonder sterke associaties en emoties ontstaan. Buy.ology, How everything we believe about why we buy is wrong door Martin Lindstrom Random House Business Books backstage 35 - Juli /06/13 12:04

11 En emoties maken wel degelijk deel uit van de sterkste stimuli in ons aankoopgedrag Emoties, stemming en radio Een recente studie van het RAB in het Verenigd Koninkrijk heeft eveneens aangetoond dat de radio onze emoties beïnvloedt. Uit de studie Media and the mood of the nation 2 blijkt dat naar de radio luisteren mensen doorgaans gelukkiger maakt en hun meer energie geeft dan andere media. De radioprogrammering creëert een context die van nature coherent, optimistisch en enthousiast is, en die zich op elk moment van de dag aan de behoeften van de luisteraars aanpast. Radiopresentatoren hebben meestal een positieve boodschap voor hun toehoorders. En het is precies daarom dat we de bewuste keuze maken om naar de radio te luisteren: om ons gelukkiger te voelen en meer energie te hebben. Het goede humeur dat door de radio wordt opgewekt heeft ook invloed op de uitgezonden radiospots. De Mediamerken 3, een IP-studie uit 2012, bracht ook al aan het licht dat de radio, meer dan de overige media, gezien wordt als een middel om te ontspannen ( Het heeft me aangename momenten bezorgd ) en als een stimulerende ervaring ( Het heeft mijn zintuigen geprikkeld en me energie gegeven ). Bovendien heeft de studie van het RAB vastgesteld dat een goed humeur dat door de radio wordt opgewekt ook invloed heeft op de uitgezonden radiospots. Een elektro-encefalogram bij enkele proefpersonen die aan de test deelnamen toonde aan dat er in de linkerhersenhelft meer activiteit is als we naar de radio luisteren, wat wijst op een positieve invloed. We stellen eveneens meer activiteit vast in de linkerhersenhelft wanneer het reclameblok wordt voorafgegaan door een redactionele context. Het gunstige effect van de radiocontext werkt dus ook door op het reclameblok, en creëert een grotere positieve betrokkenheid bij de uitgezonden spots. 2 Media and the mood of the nation door het RAB (Radio Advertising Bureau) in samenwerking met Sparkler Research Les Marques Média door IP in samenwerking met TNS 2012 Neurowetenschappelijke studiemethodes In het kader van neurowetenschappelijke studies doet men vaak een beroep op de EEG en de functionele MRI, maar ook op eye-tracking en implicit association measurement. Met een EEG (of elektro-encefalogram) kan men de variaties in hersengolven meten die het resultaat zijn van een neurologische activiteit. Dat doet men door op het hoofd van de proefpersonen elektrodes te bevestigen (vaak meet men gelijktijdig de hartslag, de ademhaling, de lichaamstemperatuur ). Een MRI-scanner (functional magnetic resonance imaging of functionele kernspintomografie) is een krachtige magneet die de bloedtoevoer in de hersenen volgt tijdens hersenactiviteit. Via eye-tracking kan men de oogbewegingen volgen wanneer die een beeld bekijken en meten waarop de visuele aandacht zich concentreert. Bij de implicit association measurement stelt men geen rechtstreekse vragen aan de respondenten, maar worden de antwoorden afgeleid op basis van automatische associaties die in het geheugen zijn opgeslagen. Radioreclame, een onbewuste impact Dichter bij huis deed een studie 4 die eind 2012 in Nederland werd uitgevoerd een beroep op de neurowetenschappen om de impact van radioreclame beter te begrijpen. Radio 538 en Mindshare hebben de hersenscans bestudeerd van 25 proefpersonen die blootgesteld werden aan radioreclame terwijl ze schrijfoefeningen moesten uitvoeren. Deze studie simuleerde beurtelings het bewuste en het onbewuste luisteren. In totaal werden er 32 radiospots getest. Via de studie kon men het belang van de verschillende eigenschappen van deze spots kenbaar maken (stemming, geluidslogo, reclame rond een bepaalde actie of thema en visuele transfer). Een van de grootste ontdekkingen: radioreclame werkt ook onbewust. Wanneer de luisteraar zich niet bewust is van de reclame, wanneer het luisteren dus op een eerder passieve manier gebeurt, leidt dat makkelijker tot positieve emoties. Dit zou te verklaren zijn door het feit dat, wanneer we onbewust luisteren, het defensiemechanisme of wantrouwen tegenover reclame wegvalt. De spot is dan nog beter in staat de beloftes van het product, de dienst of het merk in de hersenen te activeren. De onderzoekers hebben ook opgemerkt dat de visual transfer in feite overeenstemt met de emotional transfer: het zijn de emoties (positief/negatief) en niet de beelden van 4 Het brein spreekt door Radio 538 en Mindshare, in samenwerking met Neurensics 2012 een eerder bekeken tv-spot die de radiospot in het brein weer oproept. De studie toont evenzeer aan dat het geluidslogo van een reclamespot dit effect nog aanzienlijk versterkt: spots met een geluidslogo halen duidelijk betere resultaten op het vlak van aandacht, emotionele respons en doeltreffendheid. De in 2008 door IP uitgevoerde Audiobranding 5 -studie komt trouwens tot een vergelijkbaar besluit: een sterke geluidsidentiteit blijft erg lang in het geheugen hangen. Spots met een geluidslogo halen duidelijk betere resultaten op het vlak van aandacht, emotionele respons en doeltreffendheid. Tot slot, en dat is geen verrassing, vergen humoristisch getinte spots meer aandacht en hersenactiviteit dan spots zonder gebruik van humor. Neuroplanning Maar wat kunnen we nu concreet met al deze gegevens doen? De zogenaamde neuroplanning zou wel eens de volgende stap kunnen vormen. Daarbij wordt elke 5 Audiobranding door IP in samenwerking met ivox backstage 35 - Juli Backstage NL.indd 11 25/06/13 12:04

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI!

backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! December 2013 - Nummer 36 Afgiftekantoor: Brussel X backstage De Brands Observer van IP: de consument onder de loep Print + digital: blik op het buitenland Optimise your ROI! Watch & Buy 2 Digital Natives

Nadere informatie

Dossier. R.O.I. Radio Overall Impact. De voordelen van Pre-Roll of hoe je exposure en memorisatie kunt. Tablet pc s, een opportuniteit voor de

Dossier. R.O.I. Radio Overall Impact. De voordelen van Pre-Roll of hoe je exposure en memorisatie kunt. Tablet pc s, een opportuniteit voor de Juni 2011 Nummer 31 Afgiftekantoor: Brussel X Dossier R.O.I. Radio Overall Impact Tablet pc s, een opportuniteit voor de magazines? De voordelen van Pre-Roll of hoe je exposure en memorisatie kunt combineren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT. Wetenschappelijke verhandeling

ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT. Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK NAAR DE OPPORTUNITEITEN VAN INSTANT BUYING VIA DIGITALE TELEVISIE BINNEN DE VLAAMSE TELEVISIEMARKT Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

driemaandelijks magazine van Var november 2014 januari 2015 afgiftekantoor Gent X Samen bouwen aan een merk

driemaandelijks magazine van Var november 2014 januari 2015 afgiftekantoor Gent X Samen bouwen aan een merk 153 driemaandelijks magazine van Var november 2014 januari 2015 afgiftekantoor Gent X Samen bouwen aan een merk IN DIT NUMMER VOORAF ZENDER Nog meer luisterplezier 4 Dankzij Radioplus, de nieuwe onlineradiospeler

Nadere informatie

RECLAME: DOOD OF LEVEND

RECLAME: DOOD OF LEVEND RECLAME: DOOD OF LEVEND MENINGEN VAN LEZERS Super interessant, zeer goed onderbouwd en leerrijk. Dit boek geeft achtergrond en brede context bij de marketinguitdagingen waar we dagelijks aan werken. (Saskia

Nadere informatie

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN

MERK-WAARDIGE ONTMOETINGEN ROULARTA IN 2014 ROULARTA IN 2014 64 COLOFON, ROULARTA IN 2014 IS EEN CONCEPT EN EEN UITGAVE VAN ROULARTA CUSTOM MEDIA 03 merk-waardige ontmoetingen VOORWOORD 05 de strategie van de sterke merken ROULARTA

Nadere informatie

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs j~êàçäéáå=kfgp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Jongeren verlekkerd op VRT

Jongeren verlekkerd op VRT 151 driemaandelijks magazine van Var mei juli 2014 afgiftekantoor Gent X Jongeren verlekkerd op VRT IN DIT NUMMER VOORAF Thibaut Renard: Een hitlijst presenteren is een kwestie van seconden STRATEGIE 18

Nadere informatie

Thierry Van Zeebroeck

Thierry Van Zeebroeck Thierry Van Zeebroeck 2010 Let s crossmedia of hoe uw reclamegeld beter besteden Thierry Van Zeebroeck Vormgeving en zetwerk: Top Creation (www.topcreation.be) Niets uit deze uitgave mag door middel van

Nadere informatie

MAGAZINE MEDIA UPDATES. 14 faits pour un regard neuf! Magazine Media Scan. Août 2014

MAGAZINE MEDIA UPDATES. 14 faits pour un regard neuf! Magazine Media Scan. Août 2014 01 MAGAZINE MEDIA UPDATES 14 faits pour un regard neuf! Magazine Media Scan Août 2014 14 feiten voor een frisse kijk In deze Magazine Media Scan treft u 14 feiten over magazine media aan. We hebben ons

Nadere informatie

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

driemaandelijks magazine van Var augustus oktober 2014 afgiftekantoor Gent X De slimme radio van de toekomst

driemaandelijks magazine van Var augustus oktober 2014 afgiftekantoor Gent X De slimme radio van de toekomst 152 driemaandelijks magazine van Var augustus oktober 2014 afgiftekantoor Gent X De slimme radio van de toekomst IN DIT NUMMER VOORAF Lieven Vandenhaute: We gaan telkens op zoek naar de bijzondere bomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN

Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN Jaarverslag 2012 WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN WE HEBBEN ZOVEEL TE DELEN Ontdek onze film op www.belgacom.com/share IDEEËN, BERICHTEN, PLANNEN, VERHALEN, OVERTUIGINGEN, PASSIES... WAAR EN WANNEER U MAAR WENST

Nadere informatie

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING... 4 1.1 Wat is online video advertising?.... 5 1.2 Standaard advertentieformats...

Nadere informatie

Er beweegt iets op één

Er beweegt iets op één 154 driemaandelijks magazine van Var februari april 2015 afgiftekantoor Gent X Er beweegt iets op één IN DIT NUMMER radiolandschap steekt Geert Vansant, research manager bij Var, het Kanaal over. Digitale

Nadere informatie

Het collaboratieve white paper van de direct marketing

Het collaboratieve white paper van de direct marketing Het collaboratieve white paper van de direct marketing 15 experts delen hun kennis, mening en ervaringen Eerste editie: mei 2012 DIRECT MARKETING EXPERTS WHITEPAPER 2012 1 Inleiding De continue digitale

Nadere informatie

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014

Globalisering. Difference KPMG. The. Ondernemen in een ééngemaakte wereld. Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Magazine / juni 2014 The KPMG Difference Magazine / juni 2014 Mobiel bankieren Hoe goed is uw relatie met uw bank? Globalisering Ondernemen in een ééngemaakte wereld Cyber Security: wereldwijd uitdaging nummer één? Aziatische

Nadere informatie

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF

INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF INTERACTIVE MARKETING BOOK 2010 THE FIFTH EDITION OF THE INTERACTIVE MARKETING BOOK IS A PUBLICATION OF Inhoudstafel Interactive Marketing Book 2010 www.digimedia.be 007 Introductie Interactive Marketing

Nadere informatie

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK FEBIAC INFO DECEMBER 2014 INFO Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK 4 6 10 16 SAMENVATTING INLEIDING HOUDING TEGENOVER MOBILITEIT HOUDING TEGENOVER AUTOBEZIT 22 30 36 AANKOOPPROCES

Nadere informatie

Samenvatting: PR in praktijk

Samenvatting: PR in praktijk Samenvatting: PR in praktijk Hoofdstuk1: Inleiding MEDIAPLANNING: Process of delivering the right message to the right people at the right time at the right place at the right price. Effectiviteit van

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

mediamonitor Over audiovisuele media in het digitale tijdperk analyse en verdieping #2 februari 2013 Commissariaat voor de Media

mediamonitor Over audiovisuele media in het digitale tijdperk analyse en verdieping #2 februari 2013 Commissariaat voor de Media mediamonitor analyse en verdieping #2 Over audiovisuele media in het digitale tijdperk februari 2013 Commissariaat voor de Media Colofon De Mediamonitor is een uitgave van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

Jaarverslag 2012. Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarverslag 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant 1 Een uitdagend jaar, dat is het minste wat Mobistar kan zeggen over 2012. De telecomsector onderging grote veranderingen, die een belangrijke

Nadere informatie

John Kivit # 51. over de gouddetector van Multiscope. Researchcommunities zijn booming business. SWOCC: wij zijn communicatie

John Kivit # 51. over de gouddetector van Multiscope. Researchcommunities zijn booming business. SWOCC: wij zijn communicatie Clou 55 # 51 marketing, informatie en research november 2011 John Kivit over de gouddetector van Multiscope Researchcommunities zijn booming business SWOCC: wij zijn communicatie SIRE-campagne over vaders

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Introductie van het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Introductie van het onderzoek Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Introductie van het onderzoek Geen radio, geen tv, geen e-mail, geen web en toch was er nieuws. Honderd jaar geleden was de krant het medium bij uitstek om nieuws

Nadere informatie

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: 460664 Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool

Nadere informatie

De Conversation Manager

De Conversation Manager De Conversation Manager De Conversation Manager de kracht van de hedendaagse consument het einde van de traditionele adverteerder Steven Van Belleghem vormgeving cover en binnenwerk Pascal Van Hoorebeke

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD LEES MEER OP WWW.SLIMONLINESHOPPEN.BE E-COMMERCE Februari 2015 ONLINE KAN

Nadere informatie

get the world view 2012

get the world view 2012 get the world view 2012 land Get the world You turn a page. Click for more. You learn something new. You like what you see. Sanoma is built on these moments. We believe in a world full of opportunities,

Nadere informatie