Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Academiejaar Masterproef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Academiejaar 2013-2014. Masterproef"

Transcriptie

1 Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar Masterproef Privacybescherming op Facebook: toepassing van de Protection Motivation Theory bij jongeren Valérie Rosiers Master in de Communicatiewetenschappen afstudeerrichting Strategische Communicatie Promotor: Prof. Dr. M. Walrave Medebeoordelaar: Drs. D. Wegge

2 INHOUDSOPGAVE 1. Abstract Inleiding Literatuurstudie Facebook: een tijdlijn van veranderende privacysettings Protection Motivation Theory Online privacy Online privacykennis Privacy trade-off: privacybezorgdheid versus sociale beloningen Online bescherming Empirisch onderzoek Methode Respondenten Variabelen Meetinstrumenten Data-analyse en resultaten Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Discussie en conclusie Beperkingen en toekomstig onderzoek Dankwoord Bibliografie Bijlagen Tabellen Survey en bijhorende documenten Vragenlijst Vragenlijst bij pretest Leidraad leerkrachten Informatiebrief ouders

3 1. ABSTRACT Reeds veel onderzoek is gevoerd naar online privacy, maar het blijft een zeer actueel onderwerp. Vooral de voortdurend veranderende privacysettings op Facebook maken het de gebruikers moeilijk om zichzelf online te beschermen. Aan de hand van de protection motivation theory van Rogers werd onderzocht welke invloed de afweging tussen privacy concerns en social rewards heeft op de factoren van de protection motivation theory. Daarna werd nagegaan op welke manieren scholieren specifiek hun Facebookprivacy beschermen en hoe de protection motivation-factoren hierop invloed uitoefenen. Door middel van een schriftelijke survey werden 210 jongeren tussen 12 en 19 jaar van de middelbare school Annuntia-Instituut in Wijnegem, Antwerpen, bevraagd. Uit de resultaten is gebleken dat perceived severity, response efficacy en self-efficacy redelijk beïnvloed wordt door privacybezorgdheid. De sociale voordelen die verbonden zijn aan Facebook hebben daarentegen geen enkele invloed. Alle protection motivation-factoren (perceived severity, perceived susceptibility, response efficacy en self-efficacy) tonen een verband met zowel de proactieve als defensieve beschermingsstrategie. Met de vermijdingsstrategie zijn echter weinig verbanden gevonden hoewel dit de meest gebruikte is door jongeren, wat erop wijst dat overige factoren jongeren ertoe aanzetten om andere communicatiemiddelen, zowel offline als online, te hanteren om Facebook te vermijden. Ook met de opt-out strategie zijn weinig verbanden gevonden, maar deze wordt bijzonder weinig gebruikt. Jongeren zijn met andere woorden minder geneigd om Facebook te verlaten. Het blijft dus cruciaal dat jongeren, die online bijzonder actief zijn, zich bewust zijn van de risico s van het internet en zich voldoende kunnen beschermen. Sleutelwoorden: social media; Facebook; online privacy; privacy concerns; social rewards; online beschermingsstrategieën; protection motivation theory Word count:

4 2. INLEIDING Rond online privacy is al heel wat onderzoek gevoerd en het is al jaren onderwerp van discussie. De laatste jaren duiken er immers meer dan ooit online kanalen op om persoonlijke gegevens te delen, denk maar aan Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Ask.fm en Foursquare. De actualiteit rond online privacy wordt nog maar eens aangetoond door de recente zoveelste privacyaanpassing van Facebook waarbij gebruikers zich niet langer onvindbaar kunnen maken in de zoekresultaten. Het is dus tegenwoordig erg belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van privacysettings op sociale netwerksites, zich bewust zijn van de risico s die hiermee gepaard gaan en dat ze zichzelf online zo goed mogelijk beschermen. Facebook is één van de populairste sociale netwerksites, want hoewel jongeren stilaan ook andere sociale netwerken en services verkennen, blijft Facebook de algemene leider (Lorber, 2014). Facebook is ontstaan in 2004 door Mark Zuckerberg, Dustin Moskovits en Chris Hughes, oorspronkelijk enkel voor de studenten van Harvard University (Butler, McCann, & Thomas, 2011). Enkele maanden na de lancering breidde het netwerk echter al snel uit naar andere Amerikaanse universiteiten ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). In 2005 werden dan weer Amerikaanse middelbare studenten toegelaten, waarna in 2006 snel de rest van de wereld volgde ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Het doel van de website is om mensen dingen te laten delen en zo de wereld meer open en verbonden te maken ("Facebook Newsroom," 2013). De laatste jaren is Facebook uitgegroeid tot een zeer populaire manier om sociale interacties te onderhouden, om persoonlijke identiteiten te ontwikkelen en netwerken tussen studenten te bouwen (Debatin, Lovejoy, Horn, & Hughes, 2009). Om maar een idee te geven van het succes: televisie en radio hadden tien jaar nodig om 50 miljoen gebruikers te bereiken, Facebook slechts één jaar voor 200 miljoen gebruikers (Qualman, 2009). De vele veranderingen op vlak van privacysettings liggen aan de basis van de keuze voor Facebook in dit onderzoek. Die voortdurend veranderende privacysettings van Facebook zijn bij vele wetenschappers reeds onderwerp van onderzoek geweest (zie D. Boyd, 2008; Butler et al., 2011; Gross & Acquisti, 2005) en verplicht gebruikers er toe om heel aandachtig te blijven om te vermijden dat hun hele leven opeens voor iedereen zichtbaar is (Butler et al., 2011). Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de standaard privacysettings op Facebook eerder gericht zijn op openbaarheid en niet op bescherming (Gross & Acquisti, 2005). Facebook is 3

5 bovendien een website waarop gebruikers enorm veel persoonlijke informatie kunnen delen: foto s van een weekendje weg, je opleiding en job, via statussen laten weten hoe je je voelt, En dit zijn nog maar de basisopties. Vele extra tools die Facebook de afgelopen jaren lanceerde, waaronder de newsfeed, locatieherkenning en instelling die meldt wanneer anderen je privébericht hebben gelezen, kregen af en toe wat tegenstand. Het publieke karakter van Facebook heeft zelfs al geleid tot hvan et ontslag werknemers (Butler et al., 2011). In Nederland werd bijvoorbeeld een werknemer van Blokker ontslagen nadat hij de keten en zijn teamleider op Facebook had uitgescholden. Zulke feiten gebeuren nog het meeste bij mensen die zich niet bewust zijn van hun privacyinstellingen waardoor persoonlijke informatie opeens zichtbaar wordt voor een veel groter publiek dan ze oorspronkelijk dachten (Butler et al., 2011). Bovendien neemt men het begrip Facebookvrienden vaak heel breed. In een onderzoek van 2011 (Butler et al.) gaven jongeren bijvoorbeeld toe dat ze niet al hun Facebookvrienden even goed kenden, sommigen zelfs helemaal niet, dus op die manier wordt persoonlijke informatie toch nog gedeeld met vreemden. Debatin et al. (2009) bevestigen dit en uit hun onderzoek blijkt dat 10% iedereen accepteert als Facebookvriend en slechts 50% enkel mensen die ze persoonlijk kennen. Mensen zijn in de realiteit vaak erg gesteld op hun privacy maar ze geven online zoveel informatie prijs dat ze vaak niet beseffen wat de buitenwereld allemaal te weten komt. Zo delen 4,8 miljoen Amerikanen op Facebook de locatie waar ze zich bevinden of naartoe gaan, bespreekt 4,6 miljoen hun liefdesleven en hun financiën op hun profiel. ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Het unieke aspect van dit onderzoek bestaat uit de toepassing van de protection motivation theory op het beschermingsbedrag op Facebook. Tot nu toe is deze theorie bijzonder vaak toegepast in offline situaties (zie Ch'ng & Glendon, 2014; Gaston & Prapavessis, 2014; Horng, Hu, Teng, & Lin, 2014; Lwin, Stanaland, & Chan, 2010; Plotnikoff, Lubans, Penfold, & Courneya, 2014; Yan et al., 2014). Slechts een handvol onderzoeken heeft de theorie van Rogers gebruikt in de online context (zie Jenkins, Grimes, Proudfoot, & Lowry, 2014; Lwin, Li, & Ang, 2012; Youn, 2005) maar Facebook is hierbij nog niet aan bod gekomen. Bovendien hebben veel wetenschappers attitude gemeten met betrekking tot online privacy, maar gedragsmetingen zijn beperkt gebleven. Deze masterproef start met een literatuurstudie waarbij eerst een korte schets wordt gegeven van alle veranderingen op privacyvlak die Facebook de laatste jaren heeft doorgevoerd. 4

6 Daarna wordt er dieper ingegaan op de protection motivation theory van Rogers en welke aanvullingen en kritieken er de afgelopen jaren op deze theorie zijn geformuleerd. Het laatste deel van het literatuuroverzicht gaat over online privacy. Privacy trade-off en online beschermingsstrategieën vormen hierbij de kern. Het tweede grote deel van deze paper bestaat uit het eigenlijke onderzoek waarbij de analyse het centrale deel bepaalt. Er zal eerst worden onderzocht welke invloed de afweging tussen privacy concerns en social rewards heeft op de factoren van de protection motivation theory en verder wordt nagegaan op welke manieren jongeren hun Facebookprivacy beschermen en hoe de factoren van de theorie hier een invloed op uitoefenen. Hiervan worden de resultaten beschreven en een conclusie geformuleerd. Ook komen de beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor toekomstig onderzoek aan bod. Deze paper wordt afgesloten met een persoonlijk dankwoord en aan het einde zijn de bibliografie en bijlagen te vinden. 5

7 3. LITERATUURSTUDIE 3.1 FACEBOOK: EEN TIJDLIJN VAN VERANDERENDE PRIVACYSETTINGS Dit onderzoek richt zich specifiek op de online privacy van de bekende sociale netwerksite Facebook. Boyd & Ellison (2007) definiëren sociale netwerksites als web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. Deze definitie is jarenlang veelvuldig in andere onderzoeken aangehaald. In 2012 hebben Boyd & Ellison een meer genuanceerde en verfijnde versie van de naar hun mening verouderde definitie uit 2007 geformuleerd, waarbij de nieuwere een breder perspectief geeft op de geëvolueerde sociale netwerksites: A social network site is a networked communication platfom in which participants 1) have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content, content provided by other users, ander/or system-level data; 2) can publicly articulate connections that can be viewed en traversed by others; and 3) can consume, produce, and/or interact with streams of user-generated content provided by their connections on the site. (D. Boyd & Ellison, 2012) Doorheen de jaren is er veel veranderd op Facebook, zowel qua lay-out en nieuwe tools als privacysettings. Daarom is het handig om een beeld te schetsen van deze tijdlijn van gebeurtenissen. Bijna direct na de opstart van Facebook in 2004 lanceerde Zuckerberg de Facebookwall ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012), een eigen pagina met persoonlijke informatie. Ook berichten achterlaten op elkaars wall was vanaf dan mogelijk. Twee jaar later kwam de newsfeed ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012), die heel veel protest uitlokte (D. Boyd, 2008) omdat vele gebruikers dit als een inbreuk op hun privacy zagen (Butler et al., 2011). Door deze newsfeed kon men opeens alle acties van vrienden bekijken op de website, wat de hele sociale functie veranderde (D. Boyd, 2008). Bovendien maak je zelf waarschijnlijk wel een onderscheid tussen goede vrienden en kennissen, maar Facebook maakt dit verschil niet in de newsfeed (D. Boyd, 2008). Boyd (2008) haalde ook aan dat berichten op de newsfeed vaak uit hun context worden getrokken, doordat je maar één momentopname van het leven van die bepaalde persoon ziet. In 2007 kwam Facebook misschien wel met de meest controversiële tool op de markt: Beacon, een advertentieservice 6

8 die gebruikers op andere websites volgt waardoor men meer persoonlijk gerichte advertenties te zien kreeg op Facebook (Rapoza, 2007). Ook hiervoor werd een online protestgroep opgericht die in de eerste twee weken maar liefst leden wist te verzamelen (Debatin et al., 2009). Zelfs nadat Facebook de app had aangepast, bleef Beacon gegevens verzamelen over het bezoek van Facebookgebruikers aan andere websites, ook al waren ze niet aangemeld bij Facebook en hadden ze bovendien gemeld dat ze geen verspreiding van persoonlijke informatie onder vrienden wilden (Perez, 2007). In 2009 werd deze tool tot grote vreugde van veel Facebookgebruikers stopgezet. Vanaf 2007 maakte Facebook gebruik van de opt-out benadering, waarbij gebruikers zelf hun privacysettings moesten aanpassen als ze niet wilden dat al hun informatie voor iedereen zichtbaar was (Bankston, 2009). Twee jaar later, in 2009, veranderde Facebook de standaardprivacysettings zodat bepaalde informatie automatisch zichtbaar werd voor iedereen, ook voor mensen die niet ingelogd waren (Butler et al., 2011). In 2010 was er opnieuw een dag van protest, omdat Facebook alweer een nieuw privacybeleid had gelanceerd dat ertoe leidde dat persoonlijke informatie werd gedeeld met adverteerders zonder toestemming van de gebruikers (Waters & Ackerman, 2011). Het gevolg van dit alles was dat de veiligheid van Facebook in vraag werd gesteld (Waters & Ackerman, 2011). Daarnaast zorgden ook de tagfunctie en gezichtsherkenning voor heel wat bezorgdheid. De gezichtsherkenning werd in 2010 immers automatisch van toepassing voor alle gebruikers. Als je hier geen gebruik van wilde maken, moest je de optie uitvinken. Er werd dus gekozen voor een opt-out functie, terwijl George Jepsen (procureur-generaal van Connecticut) voor een opt-in ijverde. En ook het Elektronic Privacy Information Center (samen met The Center For Digital Democracy, Consumer Watchdog en Privacy Rights Clearinghouse) vreesden voor een verschuiving naar automatische gezichtsherkenning zonder dat de gebruiker nog enige vorm van controle zou hebben over eigen beelden en online identificatie. ("Facebook face recognition hits privacy protests," 2011) Het is dus duidelijk dat de voortdurende privacyaanpassingen en invoering van nieuwe tools voor tegenkanting en verwarring hebben gezorgd in het verleden. En net in die eindeloze aanpassingen schuilt het gevaar als gebruikers de controle willen behouden over hun privacy en ze moeten zich dus zeer bewust zijn van hun online gedrag. 7

9 3.2 PROTECTION MOTIVATION THEORY De protection motivation theory, in het leven geroepen door Dr. Ronald W. Rogers, is een uitbreiding van het primary and secondary appraisal proces model van Lazarus (1968). Lazarus stelt in deze theorie dat negatieve emoties niet afkomstig zijn van externe situaties, maar van cognitieve interpretaties van verontrustende situaties (Dennis, Kunkel, & Keyton, 2008). In een primaire inschatting (primary appraisal) wordt beoordeeld in hoeverre een potentiële verontrustende situatie verwant is aan persoonlijke doelen, deze doelen hindert en deel uitmaakt van de identiteit (Dennis et al., 2008). Als een individu een situatie als verontrustend beschouwt, dan komt het proces van secundaire inschatting (secondary appraisal) en probeert men hiermee om te gaan (Dennis et al., 2008). De protection motivation theory wordt ook wel gezien als een alternatief voor de curvilinear theory van Janis (1967) die stelt dat de relatie tussen angstelementen in communicatie en overtuiging zich beweegt in een omgekeerde U-vorm waarbij hoge en lage fear appeals minder efficiënt zijn dan gematigde fear appeals (Tanner Jr, Hunt, & Eppright, 1991). De theorie van Rogers verklaart echter meer uitgebreid hoe boodschappen gedrag kunnen beïnvloeden (Tanner Jr et al., 1991) De protection motivation theory gaat over het inschatten van bedreigingen en risico s en hoe men daarop reageert (Maddux & Rogers, 1983; Youn, 2005). Hoe men omgaat met risicovol gedrag hangt sterk af van de inschatting van risico s en voordelen (Youn, 2005). Rogers (1975) definieerde oorspronkelijk de protection motivation theory zelf als an attempt to specify a limited set of crucial stimulus variables in a fear appeal and the cognitive processes postulated to mediate acceptance of a communicator s recommendations. Rogers heeft in 1975 zijn theorie beschreven aan de hand van fear appeals, in 1992 gedefinieerd door Witte als overtuigende boodschappen die gecreëerd zijn om mensen schrik aan te jagen door de vreselijke dingen te beschrijven die zullen gebeuren wanneer ze niet doen wat de boodschap aanraadt (eigen vertaling) 1. Deze fear appeals bestaan volgens Rogers (1975) uit 3 cruciale componenten: - Persoonlijke schade die kan toegericht worden. - Waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zal voorkomen. - Efficiëntie van de reactie om zichzelf te beschermen. 1 Oorspronkelijke tekst: fear appeals are persuasive messages designed to scare people by describing the terrible things that will happen to them if they do not do what the message recommends. 8

10 Volgens de protection motivation theory initieert communicatie met fear appeals cognitieve beoordelingsprocessen betreffende bovengenoemde componenten (Rogers, 1975). Deze cognitieve processen bemiddelen volgens Rogers (1983; 1975) de persuasieve effecten van een fear appeal door het gevoel van protection motivation aan te wakkeren. Deze protection motivation is dan weer een tussenliggende variabele die de neiging om zichzelf te beschermen opwekt, behoudt en leidt (Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975). Op de onderstaande afbeelding wordt dit proces op een schematische manier weergegeven. Afbeelding 1: Protection Motivation Theory (Rogers, 1975) Components of a fear appeal Magnitude of noxiousness Cognitive mediating processes Appraised severity Attitude change Probability of occurrence Expectancy of exposure Protection motivation Intent to adopt recommended response Efficacy of recommended response Belief in efficacy of coping response De hoofdgedachte van de theorie is dus met andere woorden dat attitudeverandering niet gemedieerd wordt door een emotionele toestand van angst, maar dat het eerder een functie is van de sterkte van de motivatie om jezelf te beschermen, opgewekt door cognitieve processen (Rogers, 1975). De theorie houdt ook echter wat beperkingen in volgens Rogers zelf. De theorie slaagt er immers niet in alle mogelijke factoren van angst te bepalen die overtuiging kunnen beïnvloeden (Rogers, 1975). Volgens Rogers (1975) zijn factoren die men niet test aan de hand van deze theorie onder meer: de duur van de schadelijke stimulans en het tijdsinterval tussen presentatie van informatie en het effectieve begin van de verontrustende gebeurtenis. In 1983 heeft Rogers zelf zijn eigen theoriemodel aangepast. Hij heeft dit onderzocht aan de hand van een experiment bij studenten en heeft bevestiging gekregen voor wat hij eerder had gesteld: perceived severity, perceived susceptibility en perceived response efficacy hebben een invloed op attitudes en gedragsintenties met betrekking tot zelfbescherming. In de herziening van de theorie vult Rogers (1983) deze aan met een bredere verklaring van de bronnen van 9

11 informatie die aan het coping process vooraf gaan, een volledigere uiteenzetting van de manieren van dit coping process en extra cognitieve mediërende processen. De effecten van fear appeals zijn in deze studie van 1983 onderzocht aan de hand van een experiment dat de protection motivation theory en de self-efficacy theory combineerde. Perceived susceptibility en response efficacy hadden allebei positieve effecten op de intentie om preventief gezond gedrag toe te passen. Ook werd bevestigd dat self-efficacy, een component in het leven geroepen door Bandura (1977), een vierde cognitief mediërend proces van de protection motivation theory bleek en werd die hiermee vervolledigd (Maddux & Rogers, 1983). Rogers & Maddux (1983) hebben uit hun studie geconcludeerd dat perceived self-efficacy een grote invloed heeft op de intentie om aanbevolen coping gedrag toe te passen én dat het ook de meest krachtige voorspeller van gedragsintenties bleek. Bovendien beïnvloedde perceived self-efficacy het effect van twee andere belangrijke componenten van de protection motivation theory: perceived susceptibility en de perceived response efficacy (Maddux & Rogers, 1983) Afbeelding 2: Protection Motivation Theory (Maddux & Rogers, 1983) Perceived severity of the threat Perceived susceptibility of the threat Perceived response efficacy Protection motivation Intent to adopt recommended response Behavioural response Perceived self-efficacy Naast Rogers zelf hebben ook andere wetenschappers kritiek geuit en aanvullingen gedaan op het protection motiviation model. Tanner et al. (1991) bevestigen dat het model een goede alternatieve verklaring biedt voor de effecten van fear appeals, maar dat andere onderzoeken suggereren dat ook bijkomende variabelen gedragsintenties kunnen beïnvloeden. Tanner et al. (1991) hebben daarom een aangepast model ontwikkeld. Vooral het emotionele aspect wordt volgens Tanner et al. (1991) in het oorspronkelijke model genegeerd. Ook zijn ze van mening dat het inschattingsproces van bedreigingen in een geordende, opeenvolgende manier gebeurt, waarbij Tanner et al. (1991) rekening houden met het primary and secondary appraisal model van Lazarus (1968). Ook wordt er in het aangepaste model meer aandacht besteed aan maladaptive behavior (de neiging van bedreigde personen om coping responses te gebruiken 10

12 die de angst verminderen maar niet de eigenlijke bedreiging) (Tanner Jr et al., 1991). Ten slotte wordt de sociale context opgenomen in het model, omdat Tanner et al. (1991) ervan uitgaan dat gedrag wordt beïnvloed door normatieve componenten. Afbeelding 3: Ordered Protection Motivation Theory (Tanner Jr et al., 1991) Sources of information Cognitive mediating process Intermediate emotional state Cognitive mediating process Intermediate state Coping mode Verbal persuasion (fear appeals) Severity of threat Coping response(s) efficacy (maladaptive or adaptive) Observed learning Probability of occurence = Threat appraisal Fear = Coping appraisal Protection motivation Behavior (adaptive or maladaptive) Experience Behavior repertory appraisal Self-efficacy Voor dit onderzoek wordt echter gebruik gemaakt van de de protection motivation theory, ontwikkeld door Rogers in 1975 en aangepast in Deze versie van de theorie is immers succesvol toegepast in vele onderzoeken, zowel in offline (zie Ch'ng & Glendon, 2014; Gaston & Prapavessis, 2014; Horng et al., 2014; Lwin et al., 2010) als online situaties (zie Lwin et al., 2012; Youn, 2005). 11

13 3.3 ONLINE PRIVACY Privacy in het algemeen is een breed onderzocht fenomeen maar het is een bijzonder moeilijk te definiëren term en daarom wordt het vaak in dezelfde adem genoemd met begrippen als vrijheid, autonomie, geheimhouding en eenzaamheid (Tavani, 2007). In 1990 definieerde Roger Clarke privacy als the interest individuals have in sustaining a personal space, free from interference by other people and organizations. Ook Moor (1997) deed een poging door te stellen dat een individu privacy heeft in a situation with regard to others if in that situation the individual is protected from intrusion, interference, and information access by others. Campbell (1997) beschreef privacy dan weer als the claim of individuals to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others. Daarnaast is er ook zoiets als online privacy, een term die is opgekomen sinds de komst van het internet. Het is zo dat de huidige technologische wereld weinig bescherming op vlak van privacy biedt en in de online wereld loeren er meer gevaren op dat vlak dan offline (Jisuk, 2006). Elke vorm van communicatie online laat namelijk haar spoor achter (Jisuk, 2006). Boyd (2008) ziet de technologische wereld online privacy als een bit, 0 of 1 dus: ofwel worden gegevens helemaal vrijgegeven ofwel helemaal niet. Door de komst van nieuwe online technologieën treedt volgens haar steeds meer een vervaging van publiek en privaat op (D. Boyd, 2008). Ook twee Vlaamse initiatieven houden zich bezig met online privacy. SPION, Security and Privacy in Online Social Networks, doet voornamelijk onderzoek naar online privacy en de settings ervan bij sociale netwerken ("SPION,"). Zij willen vooral dat de structuren achter deze netwerken verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor privacy en veiligheid en bovendien streven ze naar manieren om sociale netwerksites technisch veiliger en transparanter te maken ("SPION,"). EMSOC, Empowerment in a Social Media Culture, onderzoekt dan weer of gebruikers werkelijk empowered zijn door hun omgang met sociale media ("EMSOC,"). De drie subthema s inclusie, mediageletterdheid en privacy vormen hierbij de cruciale kern. ("EMSOC,") Online privacykennis Een belangrijke vraag in het actuele privacyonderwerp is hoe mensen bezig zijn met hun eigen privacy online en of ze weten welke persoonlijke informatie wordt blootgegeven. Ook 12

14 al geven de meeste Facebookgebruikers sterk om hun privacy, absolute privacy is iets dat heel moeilijk te bereiken is (Grimmelmann, 2010). Volgens een onderzoek van Butler (2011) was de meerderheid van de deelnemende Facebookgebruikers nauwelijks of niet bekend met de huidige privacysettings van Facebook, hoewel ze daarna bevestigden dat ze wél op de hoogte waren van hun persoonlijke privacyinstellingen. Ook was de meerderheid ervan overtuigd dat Facebook hen probeert te beschermen op vlak van privacy (Butler et al., 2011). Grimmelman (2010) komt dan weer tot de stelling dat mensen niet begrijpen wat er gebeurt met hun persoonlijke informatie eens die op het web verschijnt. Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek van experts, slachtoffers van privacymisbruik en 2002 Amerikaanse gezinnen is gebleken dat ongeveer 13 miljoen Amerikanen nog nooit de privacysettings van hun Facebookprofiel hadden aangepast ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Ook Barnes (2006) bevestigt dat de studenten in zijn onderzoek heel gemotiveerd zijn om informatie privé te houden, maar niet beseffen dat Facebook een soort van publieke plaats is. In tegenstelling tot de bovenstaande conclusies dat Facebookgebruikers weinig begrip en kennis hebben van privacysettings, komen Debatin et al. (2009) met het resultaat dat maar liefst 91% wel degelijk een goede kennis denkt te hebben van de privacysettings op Facebook. Zij nuanceren dit verbluffend resultaat ook door er meteen bij te zeggen dat de overige 9% amper of helemaal niet op de hoogte is van deze instellingen en dus niet geneigd zijn om hun profiel te beschermen (Debatin et al., 2009). Het is dus belangrijk dat gebruikers zich voldoende informeren over de laatste privacyveranderingen, want als dit niet gebeurt is de kans groot dat de effectieve privacyinstellingen niet overeenkomen met hoe mensen denken dat de persoonlijke privacy is ingesteld (Butler et al., 2011) Privacy trade-off: privacybezorgdheid versus sociale beloningen Internet, sociale netwerksites en dus ook Facebook hebben zowel voor- als nadelen. Jiang et al. (2013) voeren hiernaar onderzoek en geven in hun theoretisch model privacy trade-off een zeer belangrijke rol. Privacy trade-off staat voor de afweging tussen de risico s van privacy concerns en de voordelen van social rewards (Jiang et al., 2013). Privacybezorgdheid, privacy concerns in het model van Jiang et al. (2013) is een eerste belangrijke deel van de privacy trade-off. Privacy concerns wordt door Jiang et al. (2013) zelf gedefinieerd als individuals subjective views of fairness within the context of privacy. 13

15 Boyd (2008) stelt dat individuen bezorgd zijn op twee vlakken: blootstelling en invasie. De eerste term, blootstelling, slaat terug op het feit dat mensen zich bewust moeten zijn van wat ze online zetten en hoe dit geïnterpreteerd kan worden door anderen (D. Boyd, 2008). Daarnaast ervaren mensen een invasie aan data die ze niet allemaal kunnen verwerken, een overload aan informatie als het ware (D. Boyd, 2008). Grimmelmann (2010) zegt echter dat de meeste mensen erop vertrouwen dat Facebook een veilig platform is. In het grootschalige Amerikaanse onderzoek uit 2012 bevestigde slechts 11% van de bevraagde Amerikanen dat ze het afgelopen jaar met privacyproblemen te maken hebben gekregen ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012) en volgens Hichang et al. (2009) is wereldwijd 70,1% bezorgd om zijn of haar online privacy. Hieromtrent zijn dus enkele tegengestelde resultaten gevonden door de jaren heen. Specifieke privacyzorgen die vooral worden ervaren zijn: - Onthulling van persoonlijke informatie, beschadiging van reputatie door geruchten en roddels, ongewenst contact door pesterijen en stalking, gebruik van persoonlijke data door derde partijen, hacken en identiteitsdiefstal (D. M. Boyd & Ellison, 2007; Debatin et al., 2009; Gross & Acquisti, 2005). - Online persoonlijke informatie die kan leiden tot permanente bestanden op het internet die later op een negatieve manier kunnen gebruikt worden (Rosenblum, 2007). - Het virale kenmerk van de Facebook newsfeed die persoonlijke informatie veel toegankelijker en zichtbaar maakt (Boyd, 2008). - Angst dat onbekenden nog altijd toegang hebben tot het Facebookprofiel, ondanks het feit dat het profiel enkel voor vrienden zichtbaar is (Young & Quan-Haase, 2013). Raynes-Goldie (2010) maakt dan weer een onderscheid tussen sociale privacy (de bezorgdheid omtrent het controleren van toegang tot persoonlijke data) 2 (eigen vertaling) en institutionele privacy (de bezorgdheid omtrent het gebruik van persoonlijke data door derde partijen) 3 (eigen vertaling). Young & Quan-Haase (2013) hebben onderzoek gevoerd naar deze twee types bezorgdheid op Facebook en daaruit is gebleken dat mensen zich veel meer zorgen maken om sociale privacy dan om institutionele privacy. Met andere woorden, ze waren bezorgder over wie toegang heeft tot hun persoonlijke informatie dan over Facebook zelf en haar partners die informatie zouden gebruiken (Young & Quan-Haase, 2013). Facebookgebruikers lijken dus veel ongeruster dat vrienden, familie en andere leden van hun 2 Oorspronkelijke tekst: the concern about controlling access to personal data. 3 Oorspronkelijke tekst: the concern about how third parties will use personal data. 14

16 Facebooknetwerk een bedreiging zijn voor hun privacy, dan bedrijven en derde partijen (Young & Quan-Haase, 2013). Nog een veelgebruikte term is het derdepersoonseffect. In de privacycontext kan dit als volgt begrepen worden: mensen zijn geneigd om te denken dat online problemen en risico s meer bij anderen voorkomen dan bij henzelf (Debatin et al., 2009). Een onderzoek uit 2012 (Tan, Qin, Kim, & Hsu) heeft een interessante bevinding gemaakt in verband met privacybezorgdheid. Tan, Qin, Kim, & Hsu (2012) zijn tot de conclusie gekomen dat ondanks privacybezorgdheid, de attitude van sociale netwerkgebruikers niet negatief beïnvloed wordt en ze toch persoonlijke informatie blijven delen. Deze tegenstelling wordt de privacyparadox genoemd (Barnes, 2006; Tan et al., 2012). Deze vaststelling toont gelijkenissen met een conclusie van Jiang et al. (2013) die stelt dat privacy een hoge prioriteit is bij de meeste mensen, maar dat het gedrag van individuen niet altijd overeenstemt met hun privacybezorgdheid. Young & Quan-Haase (2013) stellen in hun onderzoek de term active profile management voor, de onderhandeling tussen de nood om een Facebookprofiel te hebben en het verlangen naar privacy. Individuen onderhandelen namelijk constant tussen waargenomen privacyrisico s en verwachte voordelen en voelen ook de druk die hiermee samenhangt (Debatin et al., 2009). Volgens Whitaker (1999) kan het internet vergeleken worden met het concept participatory panopticon (Jisuk, 2006). In de context van internet kan dit worden uitgelegd als het ervaren van positieve voordelen online waarvan men absoluut niet wilt worden uitgesloten (Jisuk, 2006). Men gaat ermee akkoord dat er persoonlijke informatie openbaar wordt gegooid zolang men niet van de online wereld worden uitgesloten (Jisuk, 2006). Zo komen we tot het tweede belangrijke concept uit de privacy trade-off: social rewards oftewel sociale voordelen (Jiang et al., 2013). Deze term wordt door Eisenberger & Faolo (1990) gedefinieerd als pleasure, satisfaction and gratification individuals derive from participating in interpersonal interactions en door Jiang et al. (2013) aangevuld met alternative benefits in synchronous online social interactions. Voor Facebookgebruikers is vooral het sociaal kapitaal dat voortkomt uit het maken en onderhouden van interpersoonlijke relaties en vriendschappen een groot voordeel van Facebook (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Dit voordeel zou het onthullen van persoonlijke gegevens compenseren, want ook al ervaren gebruikers negatieve privacyervaringen, ze keren Facebook nooit de rug toe door de voldoening die het biedt als sociaal bindmiddel (Debatin et al., 2009). We kunnen dus aannemen dat mensen persoonlijke informatie online zullen meedelen als het verwachte voordeel groter is dan het mogelijke risico (Debatin et al., 2009; Ibrahim, 2008; Jisuk, 2006; 15

17 Tufekci, 2008; Tyma, 2007), wat niet wilt zeggen dat men hier achteraf geen spijt van kan hebben (Jisuk, 2006). Ook Youn (2005) bevestigt dit door te stellen dat jongeren meer vatbaar zijn voor potentiële voordelen van informatieblootstelling en mogelijke risico s vaak gaan bagatelliseren. Dit besluit geldt volgens Fogel & Nehmad (2009) alleen voor individuen met profielen op sociale netwerken, omdat zij grotere risiconemende attitudes hebben dan individuen zonder profielen. Ook Youn (2005) en Jiang et al. (2013) zijn tot gelijkaardige conclusies gekomen: hogere privacybezorgdheid en een hoger niveau van risicoperceptie leidt tot mindere zelfblootstelling van informatie en tot grotere onjuiste zelfrepresentatie. Ook het omgekeerde geldt: grotere (perceptie van) sociale potentiële beloningen leiden tot grotere zelfblootstelling en tot minder foute zelfrepresentatie (Jiang et al., 2013; Youn, 2005). Het is echter ook interessant om te weten te komen wat individuen als (sociale) voordelen beschouwen van Facebookgebruik en zelfonthulling. Waters & Ackerman (2011) hebben voor het vrijgeven van privé-informatie vier motivaties gevonden. Facebookgebruikers geven deze informatie namelijk vrij omdat ze het als een leuke activiteit beschouwen, omdat ze belangrijke informatie willen delen, om mee te zijn met trends en om populariteit aan anderen te tonen (Waters & Ackerman, 2011). Mensen doen ook vaak aan zelfonthulling omdat ze het beschouwen als een goed onderhouden van interpersoonlijke relaties, omdat het goed is voor hun psychologisch welzijn en vaak uit gewoonte (Waters & Ackerman, 2011). Op die manier komen we tot de eerste onderzoeksvraag. Om die te beantwoorden, wordt er gebruik gemaakt van enkele hypothesen. Uit bovenstaande literatuur is immers gebleken dat mensen vaak de afweging moeten maken tussen hun bezorgdheid omtrent privacy en de sociale voordelen die Facebook met zich mee brengt. Er wordt dus verwacht dat hoe hoger de privacybezorgdheid is, hoe ernstiger men bedreigingen en het voorkomen ervan inschat en hoe hoger men de efficiëntie van zichzelf en de beschermingsreactie verwacht. Voor social rewards wordt het omgekeerde effect verwacht, omdat men dan simpelweg veel minder bezig is met de risico s maar meer met de voordelen. OV1: Welke invloed heeft de afweging tussen privacy concerns en social rewards op de factoren van de protection motivation theory? H1a en b: Perceived severity heeft een positieve relatie met privacy concerns en een negatieve relatie met social rewards. H2a en b: Perceived susceptibility heeft een positieve relatie met privacy concerns en een negatieve relatie met social rewards. 16

18 H3a en b: Perceived response efficacy heeft een positieve relatie met privacy concerns en een negatieve relatie met social rewards. H4a en b: Perceived self-efficacy heeft een positieve relatie met privacy concerns en een negatieve relatie met social rewards Online bescherming In de vorige paragraaf is er dieper ingegaan op de privacy trade-off waarbij mensen de afweging moeten maken tussen hun privacybezorgdheid langs de ene kant en de sociale voordelen langs de andere kant. Om hun online privacy te beschermen, zullen mensen diverse strategieën hiervoor gebruiken. De meeste onderzoeken rond privacybescherming zijn vooral dieper ingegaan op direct marketing zoals Dommeyer & Gross (2003) en Wang & Petrison (1993) of hebben slechts beperkte gedragsrespons gemeten, zoals klachten van consumenten (Sheehan & Hoy, 1999) of vervalsing van eigen informatie (Youn, 2005). Dat laatste wordt duidelijk uit het Amerikaanse onderzoek uit 2012 waarin men heeft vastgesteld dat 25% van de ondervraagden al eens persoonlijke informatie heeft vervalst om zichzelf te beschermen ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Bovendien focussen vele studies met betrekking tot online privacy op attitudes en minder op gedragsintenties rond de effectieve bescherming (Hichang et al., 2009). Debatin et al. (2009) opperen in hun studie voor twee algemene strategieën die individuen geneigd zijn toe te passen na een inbreuk van privacy. De technische strategie omvat handelingen op het internet die het individu stelt, bijvoorbeeld privacyinstellingen aanpassen. Daarnaast heb je de psychologische strategie waarbij individuen zelf betekenis gaan geven aan de voor hen risicovolle incidenten. Ze willen op die manier een veilig gevoel creëren voor henzelf door bijvoorbeeld duidelijkheid te scheppen over de persoon die de inbreuk heeft gepleegd of door de gebeurtenissen te minimaliseren. (Debatin et al., 2009) Ook Maddux & Rogers (1983) hebben in hun herziene versie van de protection motivation theory een belangrijke typologie van twee beschermingsstrategieën ontwikkeld op basis van mensen die geconfronteerd werden met fear appeals. De eerste beschermingsstrategie noemen ze de precaution strategy, die wordt toegepast door mensen die geen risico s willen nemen. De tweede hebben ze de hyperdefensiveness strategy, voor mensen die van mening zijn dat ze niets te verliezen hebben door dingen te proberen en daardoor risico s te nemen, benoemd. 17

19 Hichang et al. (2009), die in hun studie onderzoek deden naar internetprivacy, hebben een interessante typologie van beschermingsstrategieën op vlak van privacy ontwikkeld. Het eerste type is de avoidance factor die alle vormen van vermijdingsgedrag omvat, zoals het gebruiken van andere communicatiemiddelen dan het internet. Bij de opt-out factor gaat men dan weer vrijwillig ervoor kiezen om geen verzoeken via mail meer te krijgen. Ten slotte is er nog de proactive protection factor, die overeenkomt met de precaution strategy van Maddux & Rogers (1983), waarbij individuen proactief hun persoonlijke informatie gaan beschermen door instellingen aan te passen, cookies te verwijderen, privacyclausules van websites te lezen, enzovoort. (Hichang et al., 2009) Ook Jiang et al. (2013), waarvan het onderzoek een belangrijke bijdrage bij de vorige sectie inhield, hebben getest wanneer mensen op Facebook kiezen voor self-disclosure (persoonlijke informatie weergeven) of voor misrepresentation (zichzelf anders voorstellen dan men werkelijk is). Hieruit bleek dat wanneer mensen meer geneigd zijn om foute informatie van zichzelf te publiceren (misrepresentation) hun bezorgdheid omtrent privacy (privacy concerns) groter is dan de voordelen (social rewards) die ze ervan verwachten te krijgen. Een ander onderzoek bij universiteitsstudenten uit 2013 (Young & Quan-Haase) heeft een veel specifieker onderscheid gemaakt tussen strategieën om je Facebookprofiel te beschermen. Uit dat onderzoek van Young & Quan-Haase (2013) is gebleken dat studenten zich wel degelijk beschermen tegen sociale privacybedreigingen. Dit doen ze onder andere door geen persoonlijke informatie te vermelden op hun profiel, door privéberichten te sturen in plaats van publieke berichten te posten, door de standaard privacysettings aan te passen, door het profiel niet voor iedereen volledig zichtbaar te maken, door foto s te untaggen of te verwijderen en door vriendschapsverzoeken van onbekenden te negeren (Young & Quan- Haase, 2013). Young & Quan-Haase (2013) hebben dus niet alleen de strategie van misrepresentation gebruikt zoals Jiang et al. (2013) doen, maar zij hebben meerdere specifieke beschermingsstrategieën getest die mensen op Facebook gebruiken. Uit de literatuur is vervolgens een typologie van privacybeschermende strategieën voortgekomen die kan toegepast worden op Facebook. Deze typologie is een combinatie van de algemene typologieën van Maddux & Rogers (1983) en Hichang et al. (2009) waarin de meer specifieke beschermingsstrategieën op Facebook van Young & Quan-Haase (2013) en Jiang et al. (2013) zijn geïntegreerd. - Proactieve strategie: proactief op zoek gaan naar manieren om je Facebookprofiel veiliger en privater te maken. 18

20 - Verdedigende strategie: pas na een voorval waarbij je privacy is geschonden, je profiel veiliger en privater maken. - Vermijdingsstrategie: Facebook vermijden en alternatieven, zowel offline als online, zoeken om met mensen in contact te komen. - Opt-out strategie: Facebook bannen door het profiel tijdelijk of permanent te deactiveren of verwijderen. Vertrekkend vanuit de protection motivation theory werden onderstaande hypothesen geformuleerd, waarbij verwacht wordt dat de factoren van de theorie een invloed hebben het al dan niet toepassen van strategieën om hun Facebookprofiel te beschermen. H5: Hoe hoger perceived severity, hoe meer jongeren hun Facebookprofiel beschermen. H6: Hoe hoger perceived susceptibility, hoe meer jongeren hun Facebookprofiel beschermen. H7: Hoe hoger response efficacy, hoe meer jongeren hun Facebookprofiel beschermen. H8: Hoe hoger self-efficacy, hoe meer jongeren hun Facebookprofiel beschermen. Vervolgens zal getest worden welke protection motivation-factoren een invloed hebben op welke beschermingsstrategieën waaruit volgende onderzoeksvraag is geformuleerd. OV2: Op welke manieren beschermen jongeren specifiek hun online privacy op Facebook en hoe oefenen de factoren van de protection motivation theory hier een invloed op uit? Afbeelding 5: Theoretisch model Privacy trade-off Protection motivation factors Beschermingsstrategieën H1a Perceived severity of the threat H5 Proactieve strategie Privacy concerns Social rewards H4a H1b H2a H3a H4b H2b H3b Perceived susceptibility of the threat Perceived response efficacy Perceived self-efficacy H6 H7 H8 Privacy protection behaviour = Verdedigende strategie Vermijdingsstrategie Opt-out strategie 19

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

ONLINE WEERBAARHEID. Zelfregulering en coping strategieën in relatie tot psychosociale en contextkenmerken Leen d Haenens, KU Leuven

ONLINE WEERBAARHEID. Zelfregulering en coping strategieën in relatie tot psychosociale en contextkenmerken Leen d Haenens, KU Leuven ONLINE WEERBAARHEID Zelfregulering en coping strategieën in relatie tot psychosociale en contextkenmerken Leen d Haenens, KU Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch kader Types online risico

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Getuigen onderweg: effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3 e graad secundair onderwijs

Getuigen onderweg: effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3 e graad secundair onderwijs Getuigen onderweg: effectevaluatie van een verkeerseducatief programma in de 3 e graad secundair onderwijs Ariane Cuenen Kris Brijs Tom Brijs Karin van Vlierden Stijn Daniëls Overzicht 1. Inleiding Programma

Nadere informatie

Jongeren, Sociale Netwerk Sites & Privacy

Jongeren, Sociale Netwerk Sites & Privacy Jongeren, Sociale Netwerk Sites & Privacy Faculteit Politieke & Sociale Wetenschappen Departement Communicatiewetenschappen - MIOS Prof. dr. Michel Walrave www.ua.ac.be/mios michel.walrave@ua.ac.be Sociale

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1

Onderzoeksrapport MASS. Fase 1 Onderzoeksrapport MASS Media adolescenten sociale steun stress Fase 1 1 Beste directieleden en leerkrachten, Enkele maanden geleden nam uw school deel aan de eerste fase van het MASS-onderzoeksproject.

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie

Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Uitwisseling tussen teamleden in sociale teams cruciaal voor prestatie Voorlopige resultaten van het onderzoek naar de perceptie van medewerkers in sociale (wijk)teams bij gemeenten - Yvonne Zuidgeest

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

(In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem

(In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem (In)effectiviteit van Angstcommunicaties 1 (In)effectiviteit van Angstcommunicaties op Verminderen van Lichamelijke Inactiviteit: Rol van Attitudefuncties, Self-Monitoring en Self-Esteem (In)effectiveness

Nadere informatie

De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren

De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren De rol van de sociale media in alcoholgebruik bij jongeren Prof. Dr. Kathleen Beullens School for Mass Communication Research, KU Leuven Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaamse jongens en meisjes

Nadere informatie

Studiedag Iedereen Veilig Online. Wifi: zie kleine blaadjes aan onthaal Twitter: #veiligonline

Studiedag Iedereen Veilig Online. Wifi: zie kleine blaadjes aan onthaal Twitter: #veiligonline Studiedag Iedereen Veilig Online Wifi: zie kleine blaadjes aan onthaal Twitter: #veiligonline 1 Het PWO project Jongeren Online! ONDERZOEK & PRAKTIJK 1/06/2017 2 De vele voordelen van internet voor jongeren

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen

De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de. Lichaamsbeweging van Ouderen Running head: ACTIEVE OUDEREN EN BEWEGEN 1 De Invloed van Identificatie met Actieve Ouderen en Welbevinden op de Lichaamsbeweging van Ouderen The Influence of Identification with 'Active Elderly' and Wellbeing

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Analyse enquête Profielwerkstuk privacy - SGDB 2016 / 2017

Analyse enquête Profielwerkstuk privacy - SGDB 2016 / 2017 Analyse enquête Profielwerkstuk privacy - SGDB 2016 / 2017 Inleiding NB : dit is het document waar de analyse van onze enquête in staat. Onze resultaten staan in een ander document. In dit document leggen

Nadere informatie

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK?

PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? PRIVACY: WINT ETHIEK OF GEMAK? Betreft: Onderzoeksvoorstel Regulier FP Naam: Thom Wouters Datum: 30 november 2012 Studentnr: 2091674 Email: thom.wouters@student-ke.hku.nl INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING pag.

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Doelstelling: Bijsturing van de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot magnetische eigenschappen

Doelstelling: Bijsturing van de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot magnetische eigenschappen 6-8 jaar Wetenschappelijk inhoud: Natuurkunde Beoogde concepten: Magnetische eigenschappen van verschillende voorwerpen, intensiteit van een magnetisch vel. Beoogde leeftijdsgroep: Leerlingen van 8 jaar

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5

Marketing. De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Marketing De uitgebreide marketingmix Hoorcollege 5 Vorige week: wat is een product 2 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Goed om te weten omdat: 3 Propedeuse CMDA Marketing HC 5 Vorige week: kernstrategie

Nadere informatie

Sociale media: tools en mogelijkheden

Sociale media: tools en mogelijkheden Inspiratiedag Lokale besturen hebben zorgambitie Workshop sociale media in de ouderenzorg Sociale media tools en mogelijkheden - Nieuwe media of sociale media? Trend - Schets Sociale media: tools en mogelijkheden

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Prof. dr. Pieter Verdegem (MICT)! Het meten van sociale mediawijsheid RT @EMSOC meet #(sociale)mediawijsheid2.0!

Prof. dr. Pieter Verdegem (MICT)! Het meten van sociale mediawijsheid RT @EMSOC meet #(sociale)mediawijsheid2.0! Prof. dr. Pieter Verdegem (MICT)! Het meten van sociale mediawijsheid RT @EMSOC meet #(sociale)mediawijsheid2.0! (Sociale) Mediawijsheid?!!Mediawijsheid: altijd al belangrijk onderwerp geweest!in media-

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind

Case Oak & Morrow. Tom Luuring. Tei Van Den Neste. Martijn van de Zuidwind Case Oak & Morrow Tom Luuring Martijn van de Zuidwind Tei Van Den Neste Terugblik Vragen hoe sluiten gemeentelijke zaken aan op de doelen belangen van de inwoner? wat mag een inwoner van een gemeente verwachten?

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Het effect van doelstellingen

Het effect van doelstellingen Het effect van doelstellingen Inleiding Goalsetting of het stellen van doelen is een van de meest populaire motivatietechnieken om de prestatie te bevorderen. In eerste instantie werd er vooral onderzoek

Nadere informatie

Tekst 21: The Signature Effect: Signing influences Consumption-Related Bahavior bij priming self-identity (Kettle & Haubl)

Tekst 21: The Signature Effect: Signing influences Consumption-Related Bahavior bij priming self-identity (Kettle & Haubl) Tekst 21: The Signature Effect: Signing influences Consumption-Related Bahavior bij priming self-identity (Kettle & Haubl) Inleiding Je handtekening zetten speelt een belangrijke rol in je leven. Als consument

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Het aantal eerste en tweede generatie immigranten in Nederland is hoger dan ooit tevoren. Momenteel wonen er 3,2 miljoen immigranten in Nederland, dat is 19.7% van de totale

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae

Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae Dutch Summary Acknowledgements Curriculum Vitae 184 Welbevinden en hoofdpijn bij adolescenten: de rol van zelfregulatie In dit proefschrift is de rol van zelfregulatie processen voor het welbevinden van

Nadere informatie

Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte. J.M. Trooster

Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte. J.M. Trooster Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte The Effect of pre-completed Tax returns forms on Compliance J.M. Trooster Eerste begeleider: dr. P. Verboon Tweede begeleider:

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees

De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de. Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers. and Work Satisfaction of Employees De Invloed van Werkeisen en Hulpbronnen op de Psychische Vermoeidheid en het Plezier in het Werk bij Werknemers The Influence of Job Demands and Job Resources on Psychological Fatigue and Work Satisfaction

Nadere informatie

Een gezondheidscheck via het werk: wat vinden werknemers ervan?

Een gezondheidscheck via het werk: wat vinden werknemers ervan? Een gezondheidscheck via het werk: wat vinden werknemers ervan? Olga Damman Allard van der Beek Danielle Timmermans -0- Department of Public and Occupational Health Quality of Care EMGO Institute for Health

Nadere informatie

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste

hoofdstuk 2 een vergelijkbaar sekseverschil laat zien voor buitenrelationeel seksueel gedrag: het hebben van seksuele contacten buiten de vaste Samenvatting Mensen zijn in het algemeen geneigd om consensus voor hun eigen gedrag waar te nemen. Met andere woorden, mensen denken dat hun eigen gedrag relatief vaak voorkomt. Dit verschijnsel staat

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

De mediawijze adolescent

De mediawijze adolescent De mediawijze adolescent Amber Walraven, 12 november 2014 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 1 Inhoud Wat kunnen adolescenten wel op het gebied van mediawijsheid? Wat kunnen adolescenten niet op het gebied

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

SOCIALE MEDIA IN DEZE LES

SOCIALE MEDIA IN DEZE LES (Designmatic, 2016) SOCIALE MEDIA IN DEZE LES Duur Informatie/leerinhoud Lokaal Doelstellingen Twee of meer lessen Deze les gaat voornamelijk over reclame in sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube.

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie