Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Academiejaar Masterproef

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Academiejaar 2013-2014. Masterproef"

Transcriptie

1 Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar Masterproef Privacybescherming op Facebook: toepassing van de Protection Motivation Theory bij jongeren Valérie Rosiers Master in de Communicatiewetenschappen afstudeerrichting Strategische Communicatie Promotor: Prof. Dr. M. Walrave Medebeoordelaar: Drs. D. Wegge

2 INHOUDSOPGAVE 1. Abstract Inleiding Literatuurstudie Facebook: een tijdlijn van veranderende privacysettings Protection Motivation Theory Online privacy Online privacykennis Privacy trade-off: privacybezorgdheid versus sociale beloningen Online bescherming Empirisch onderzoek Methode Respondenten Variabelen Meetinstrumenten Data-analyse en resultaten Onderzoeksvraag Onderzoeksvraag Discussie en conclusie Beperkingen en toekomstig onderzoek Dankwoord Bibliografie Bijlagen Tabellen Survey en bijhorende documenten Vragenlijst Vragenlijst bij pretest Leidraad leerkrachten Informatiebrief ouders

3 1. ABSTRACT Reeds veel onderzoek is gevoerd naar online privacy, maar het blijft een zeer actueel onderwerp. Vooral de voortdurend veranderende privacysettings op Facebook maken het de gebruikers moeilijk om zichzelf online te beschermen. Aan de hand van de protection motivation theory van Rogers werd onderzocht welke invloed de afweging tussen privacy concerns en social rewards heeft op de factoren van de protection motivation theory. Daarna werd nagegaan op welke manieren scholieren specifiek hun Facebookprivacy beschermen en hoe de protection motivation-factoren hierop invloed uitoefenen. Door middel van een schriftelijke survey werden 210 jongeren tussen 12 en 19 jaar van de middelbare school Annuntia-Instituut in Wijnegem, Antwerpen, bevraagd. Uit de resultaten is gebleken dat perceived severity, response efficacy en self-efficacy redelijk beïnvloed wordt door privacybezorgdheid. De sociale voordelen die verbonden zijn aan Facebook hebben daarentegen geen enkele invloed. Alle protection motivation-factoren (perceived severity, perceived susceptibility, response efficacy en self-efficacy) tonen een verband met zowel de proactieve als defensieve beschermingsstrategie. Met de vermijdingsstrategie zijn echter weinig verbanden gevonden hoewel dit de meest gebruikte is door jongeren, wat erop wijst dat overige factoren jongeren ertoe aanzetten om andere communicatiemiddelen, zowel offline als online, te hanteren om Facebook te vermijden. Ook met de opt-out strategie zijn weinig verbanden gevonden, maar deze wordt bijzonder weinig gebruikt. Jongeren zijn met andere woorden minder geneigd om Facebook te verlaten. Het blijft dus cruciaal dat jongeren, die online bijzonder actief zijn, zich bewust zijn van de risico s van het internet en zich voldoende kunnen beschermen. Sleutelwoorden: social media; Facebook; online privacy; privacy concerns; social rewards; online beschermingsstrategieën; protection motivation theory Word count:

4 2. INLEIDING Rond online privacy is al heel wat onderzoek gevoerd en het is al jaren onderwerp van discussie. De laatste jaren duiken er immers meer dan ooit online kanalen op om persoonlijke gegevens te delen, denk maar aan Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Ask.fm en Foursquare. De actualiteit rond online privacy wordt nog maar eens aangetoond door de recente zoveelste privacyaanpassing van Facebook waarbij gebruikers zich niet langer onvindbaar kunnen maken in de zoekresultaten. Het is dus tegenwoordig erg belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van privacysettings op sociale netwerksites, zich bewust zijn van de risico s die hiermee gepaard gaan en dat ze zichzelf online zo goed mogelijk beschermen. Facebook is één van de populairste sociale netwerksites, want hoewel jongeren stilaan ook andere sociale netwerken en services verkennen, blijft Facebook de algemene leider (Lorber, 2014). Facebook is ontstaan in 2004 door Mark Zuckerberg, Dustin Moskovits en Chris Hughes, oorspronkelijk enkel voor de studenten van Harvard University (Butler, McCann, & Thomas, 2011). Enkele maanden na de lancering breidde het netwerk echter al snel uit naar andere Amerikaanse universiteiten ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). In 2005 werden dan weer Amerikaanse middelbare studenten toegelaten, waarna in 2006 snel de rest van de wereld volgde ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Het doel van de website is om mensen dingen te laten delen en zo de wereld meer open en verbonden te maken ("Facebook Newsroom," 2013). De laatste jaren is Facebook uitgegroeid tot een zeer populaire manier om sociale interacties te onderhouden, om persoonlijke identiteiten te ontwikkelen en netwerken tussen studenten te bouwen (Debatin, Lovejoy, Horn, & Hughes, 2009). Om maar een idee te geven van het succes: televisie en radio hadden tien jaar nodig om 50 miljoen gebruikers te bereiken, Facebook slechts één jaar voor 200 miljoen gebruikers (Qualman, 2009). De vele veranderingen op vlak van privacysettings liggen aan de basis van de keuze voor Facebook in dit onderzoek. Die voortdurend veranderende privacysettings van Facebook zijn bij vele wetenschappers reeds onderwerp van onderzoek geweest (zie D. Boyd, 2008; Butler et al., 2011; Gross & Acquisti, 2005) en verplicht gebruikers er toe om heel aandachtig te blijven om te vermijden dat hun hele leven opeens voor iedereen zichtbaar is (Butler et al., 2011). Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de standaard privacysettings op Facebook eerder gericht zijn op openbaarheid en niet op bescherming (Gross & Acquisti, 2005). Facebook is 3

5 bovendien een website waarop gebruikers enorm veel persoonlijke informatie kunnen delen: foto s van een weekendje weg, je opleiding en job, via statussen laten weten hoe je je voelt, En dit zijn nog maar de basisopties. Vele extra tools die Facebook de afgelopen jaren lanceerde, waaronder de newsfeed, locatieherkenning en instelling die meldt wanneer anderen je privébericht hebben gelezen, kregen af en toe wat tegenstand. Het publieke karakter van Facebook heeft zelfs al geleid tot hvan et ontslag werknemers (Butler et al., 2011). In Nederland werd bijvoorbeeld een werknemer van Blokker ontslagen nadat hij de keten en zijn teamleider op Facebook had uitgescholden. Zulke feiten gebeuren nog het meeste bij mensen die zich niet bewust zijn van hun privacyinstellingen waardoor persoonlijke informatie opeens zichtbaar wordt voor een veel groter publiek dan ze oorspronkelijk dachten (Butler et al., 2011). Bovendien neemt men het begrip Facebookvrienden vaak heel breed. In een onderzoek van 2011 (Butler et al.) gaven jongeren bijvoorbeeld toe dat ze niet al hun Facebookvrienden even goed kenden, sommigen zelfs helemaal niet, dus op die manier wordt persoonlijke informatie toch nog gedeeld met vreemden. Debatin et al. (2009) bevestigen dit en uit hun onderzoek blijkt dat 10% iedereen accepteert als Facebookvriend en slechts 50% enkel mensen die ze persoonlijk kennen. Mensen zijn in de realiteit vaak erg gesteld op hun privacy maar ze geven online zoveel informatie prijs dat ze vaak niet beseffen wat de buitenwereld allemaal te weten komt. Zo delen 4,8 miljoen Amerikanen op Facebook de locatie waar ze zich bevinden of naartoe gaan, bespreekt 4,6 miljoen hun liefdesleven en hun financiën op hun profiel. ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Het unieke aspect van dit onderzoek bestaat uit de toepassing van de protection motivation theory op het beschermingsbedrag op Facebook. Tot nu toe is deze theorie bijzonder vaak toegepast in offline situaties (zie Ch'ng & Glendon, 2014; Gaston & Prapavessis, 2014; Horng, Hu, Teng, & Lin, 2014; Lwin, Stanaland, & Chan, 2010; Plotnikoff, Lubans, Penfold, & Courneya, 2014; Yan et al., 2014). Slechts een handvol onderzoeken heeft de theorie van Rogers gebruikt in de online context (zie Jenkins, Grimes, Proudfoot, & Lowry, 2014; Lwin, Li, & Ang, 2012; Youn, 2005) maar Facebook is hierbij nog niet aan bod gekomen. Bovendien hebben veel wetenschappers attitude gemeten met betrekking tot online privacy, maar gedragsmetingen zijn beperkt gebleven. Deze masterproef start met een literatuurstudie waarbij eerst een korte schets wordt gegeven van alle veranderingen op privacyvlak die Facebook de laatste jaren heeft doorgevoerd. 4

6 Daarna wordt er dieper ingegaan op de protection motivation theory van Rogers en welke aanvullingen en kritieken er de afgelopen jaren op deze theorie zijn geformuleerd. Het laatste deel van het literatuuroverzicht gaat over online privacy. Privacy trade-off en online beschermingsstrategieën vormen hierbij de kern. Het tweede grote deel van deze paper bestaat uit het eigenlijke onderzoek waarbij de analyse het centrale deel bepaalt. Er zal eerst worden onderzocht welke invloed de afweging tussen privacy concerns en social rewards heeft op de factoren van de protection motivation theory en verder wordt nagegaan op welke manieren jongeren hun Facebookprivacy beschermen en hoe de factoren van de theorie hier een invloed op uitoefenen. Hiervan worden de resultaten beschreven en een conclusie geformuleerd. Ook komen de beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor toekomstig onderzoek aan bod. Deze paper wordt afgesloten met een persoonlijk dankwoord en aan het einde zijn de bibliografie en bijlagen te vinden. 5

7 3. LITERATUURSTUDIE 3.1 FACEBOOK: EEN TIJDLIJN VAN VERANDERENDE PRIVACYSETTINGS Dit onderzoek richt zich specifiek op de online privacy van de bekende sociale netwerksite Facebook. Boyd & Ellison (2007) definiëren sociale netwerksites als web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. Deze definitie is jarenlang veelvuldig in andere onderzoeken aangehaald. In 2012 hebben Boyd & Ellison een meer genuanceerde en verfijnde versie van de naar hun mening verouderde definitie uit 2007 geformuleerd, waarbij de nieuwere een breder perspectief geeft op de geëvolueerde sociale netwerksites: A social network site is a networked communication platfom in which participants 1) have uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content, content provided by other users, ander/or system-level data; 2) can publicly articulate connections that can be viewed en traversed by others; and 3) can consume, produce, and/or interact with streams of user-generated content provided by their connections on the site. (D. Boyd & Ellison, 2012) Doorheen de jaren is er veel veranderd op Facebook, zowel qua lay-out en nieuwe tools als privacysettings. Daarom is het handig om een beeld te schetsen van deze tijdlijn van gebeurtenissen. Bijna direct na de opstart van Facebook in 2004 lanceerde Zuckerberg de Facebookwall ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012), een eigen pagina met persoonlijke informatie. Ook berichten achterlaten op elkaars wall was vanaf dan mogelijk. Twee jaar later kwam de newsfeed ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012), die heel veel protest uitlokte (D. Boyd, 2008) omdat vele gebruikers dit als een inbreuk op hun privacy zagen (Butler et al., 2011). Door deze newsfeed kon men opeens alle acties van vrienden bekijken op de website, wat de hele sociale functie veranderde (D. Boyd, 2008). Bovendien maak je zelf waarschijnlijk wel een onderscheid tussen goede vrienden en kennissen, maar Facebook maakt dit verschil niet in de newsfeed (D. Boyd, 2008). Boyd (2008) haalde ook aan dat berichten op de newsfeed vaak uit hun context worden getrokken, doordat je maar één momentopname van het leven van die bepaalde persoon ziet. In 2007 kwam Facebook misschien wel met de meest controversiële tool op de markt: Beacon, een advertentieservice 6

8 die gebruikers op andere websites volgt waardoor men meer persoonlijk gerichte advertenties te zien kreeg op Facebook (Rapoza, 2007). Ook hiervoor werd een online protestgroep opgericht die in de eerste twee weken maar liefst leden wist te verzamelen (Debatin et al., 2009). Zelfs nadat Facebook de app had aangepast, bleef Beacon gegevens verzamelen over het bezoek van Facebookgebruikers aan andere websites, ook al waren ze niet aangemeld bij Facebook en hadden ze bovendien gemeld dat ze geen verspreiding van persoonlijke informatie onder vrienden wilden (Perez, 2007). In 2009 werd deze tool tot grote vreugde van veel Facebookgebruikers stopgezet. Vanaf 2007 maakte Facebook gebruik van de opt-out benadering, waarbij gebruikers zelf hun privacysettings moesten aanpassen als ze niet wilden dat al hun informatie voor iedereen zichtbaar was (Bankston, 2009). Twee jaar later, in 2009, veranderde Facebook de standaardprivacysettings zodat bepaalde informatie automatisch zichtbaar werd voor iedereen, ook voor mensen die niet ingelogd waren (Butler et al., 2011). In 2010 was er opnieuw een dag van protest, omdat Facebook alweer een nieuw privacybeleid had gelanceerd dat ertoe leidde dat persoonlijke informatie werd gedeeld met adverteerders zonder toestemming van de gebruikers (Waters & Ackerman, 2011). Het gevolg van dit alles was dat de veiligheid van Facebook in vraag werd gesteld (Waters & Ackerman, 2011). Daarnaast zorgden ook de tagfunctie en gezichtsherkenning voor heel wat bezorgdheid. De gezichtsherkenning werd in 2010 immers automatisch van toepassing voor alle gebruikers. Als je hier geen gebruik van wilde maken, moest je de optie uitvinken. Er werd dus gekozen voor een opt-out functie, terwijl George Jepsen (procureur-generaal van Connecticut) voor een opt-in ijverde. En ook het Elektronic Privacy Information Center (samen met The Center For Digital Democracy, Consumer Watchdog en Privacy Rights Clearinghouse) vreesden voor een verschuiving naar automatische gezichtsherkenning zonder dat de gebruiker nog enige vorm van controle zou hebben over eigen beelden en online identificatie. ("Facebook face recognition hits privacy protests," 2011) Het is dus duidelijk dat de voortdurende privacyaanpassingen en invoering van nieuwe tools voor tegenkanting en verwarring hebben gezorgd in het verleden. En net in die eindeloze aanpassingen schuilt het gevaar als gebruikers de controle willen behouden over hun privacy en ze moeten zich dus zeer bewust zijn van hun online gedrag. 7

9 3.2 PROTECTION MOTIVATION THEORY De protection motivation theory, in het leven geroepen door Dr. Ronald W. Rogers, is een uitbreiding van het primary and secondary appraisal proces model van Lazarus (1968). Lazarus stelt in deze theorie dat negatieve emoties niet afkomstig zijn van externe situaties, maar van cognitieve interpretaties van verontrustende situaties (Dennis, Kunkel, & Keyton, 2008). In een primaire inschatting (primary appraisal) wordt beoordeeld in hoeverre een potentiële verontrustende situatie verwant is aan persoonlijke doelen, deze doelen hindert en deel uitmaakt van de identiteit (Dennis et al., 2008). Als een individu een situatie als verontrustend beschouwt, dan komt het proces van secundaire inschatting (secondary appraisal) en probeert men hiermee om te gaan (Dennis et al., 2008). De protection motivation theory wordt ook wel gezien als een alternatief voor de curvilinear theory van Janis (1967) die stelt dat de relatie tussen angstelementen in communicatie en overtuiging zich beweegt in een omgekeerde U-vorm waarbij hoge en lage fear appeals minder efficiënt zijn dan gematigde fear appeals (Tanner Jr, Hunt, & Eppright, 1991). De theorie van Rogers verklaart echter meer uitgebreid hoe boodschappen gedrag kunnen beïnvloeden (Tanner Jr et al., 1991) De protection motivation theory gaat over het inschatten van bedreigingen en risico s en hoe men daarop reageert (Maddux & Rogers, 1983; Youn, 2005). Hoe men omgaat met risicovol gedrag hangt sterk af van de inschatting van risico s en voordelen (Youn, 2005). Rogers (1975) definieerde oorspronkelijk de protection motivation theory zelf als an attempt to specify a limited set of crucial stimulus variables in a fear appeal and the cognitive processes postulated to mediate acceptance of a communicator s recommendations. Rogers heeft in 1975 zijn theorie beschreven aan de hand van fear appeals, in 1992 gedefinieerd door Witte als overtuigende boodschappen die gecreëerd zijn om mensen schrik aan te jagen door de vreselijke dingen te beschrijven die zullen gebeuren wanneer ze niet doen wat de boodschap aanraadt (eigen vertaling) 1. Deze fear appeals bestaan volgens Rogers (1975) uit 3 cruciale componenten: - Persoonlijke schade die kan toegericht worden. - Waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zal voorkomen. - Efficiëntie van de reactie om zichzelf te beschermen. 1 Oorspronkelijke tekst: fear appeals are persuasive messages designed to scare people by describing the terrible things that will happen to them if they do not do what the message recommends. 8

10 Volgens de protection motivation theory initieert communicatie met fear appeals cognitieve beoordelingsprocessen betreffende bovengenoemde componenten (Rogers, 1975). Deze cognitieve processen bemiddelen volgens Rogers (1983; 1975) de persuasieve effecten van een fear appeal door het gevoel van protection motivation aan te wakkeren. Deze protection motivation is dan weer een tussenliggende variabele die de neiging om zichzelf te beschermen opwekt, behoudt en leidt (Maddux & Rogers, 1983; Rogers, 1975). Op de onderstaande afbeelding wordt dit proces op een schematische manier weergegeven. Afbeelding 1: Protection Motivation Theory (Rogers, 1975) Components of a fear appeal Magnitude of noxiousness Cognitive mediating processes Appraised severity Attitude change Probability of occurrence Expectancy of exposure Protection motivation Intent to adopt recommended response Efficacy of recommended response Belief in efficacy of coping response De hoofdgedachte van de theorie is dus met andere woorden dat attitudeverandering niet gemedieerd wordt door een emotionele toestand van angst, maar dat het eerder een functie is van de sterkte van de motivatie om jezelf te beschermen, opgewekt door cognitieve processen (Rogers, 1975). De theorie houdt ook echter wat beperkingen in volgens Rogers zelf. De theorie slaagt er immers niet in alle mogelijke factoren van angst te bepalen die overtuiging kunnen beïnvloeden (Rogers, 1975). Volgens Rogers (1975) zijn factoren die men niet test aan de hand van deze theorie onder meer: de duur van de schadelijke stimulans en het tijdsinterval tussen presentatie van informatie en het effectieve begin van de verontrustende gebeurtenis. In 1983 heeft Rogers zelf zijn eigen theoriemodel aangepast. Hij heeft dit onderzocht aan de hand van een experiment bij studenten en heeft bevestiging gekregen voor wat hij eerder had gesteld: perceived severity, perceived susceptibility en perceived response efficacy hebben een invloed op attitudes en gedragsintenties met betrekking tot zelfbescherming. In de herziening van de theorie vult Rogers (1983) deze aan met een bredere verklaring van de bronnen van 9

11 informatie die aan het coping process vooraf gaan, een volledigere uiteenzetting van de manieren van dit coping process en extra cognitieve mediërende processen. De effecten van fear appeals zijn in deze studie van 1983 onderzocht aan de hand van een experiment dat de protection motivation theory en de self-efficacy theory combineerde. Perceived susceptibility en response efficacy hadden allebei positieve effecten op de intentie om preventief gezond gedrag toe te passen. Ook werd bevestigd dat self-efficacy, een component in het leven geroepen door Bandura (1977), een vierde cognitief mediërend proces van de protection motivation theory bleek en werd die hiermee vervolledigd (Maddux & Rogers, 1983). Rogers & Maddux (1983) hebben uit hun studie geconcludeerd dat perceived self-efficacy een grote invloed heeft op de intentie om aanbevolen coping gedrag toe te passen én dat het ook de meest krachtige voorspeller van gedragsintenties bleek. Bovendien beïnvloedde perceived self-efficacy het effect van twee andere belangrijke componenten van de protection motivation theory: perceived susceptibility en de perceived response efficacy (Maddux & Rogers, 1983) Afbeelding 2: Protection Motivation Theory (Maddux & Rogers, 1983) Perceived severity of the threat Perceived susceptibility of the threat Perceived response efficacy Protection motivation Intent to adopt recommended response Behavioural response Perceived self-efficacy Naast Rogers zelf hebben ook andere wetenschappers kritiek geuit en aanvullingen gedaan op het protection motiviation model. Tanner et al. (1991) bevestigen dat het model een goede alternatieve verklaring biedt voor de effecten van fear appeals, maar dat andere onderzoeken suggereren dat ook bijkomende variabelen gedragsintenties kunnen beïnvloeden. Tanner et al. (1991) hebben daarom een aangepast model ontwikkeld. Vooral het emotionele aspect wordt volgens Tanner et al. (1991) in het oorspronkelijke model genegeerd. Ook zijn ze van mening dat het inschattingsproces van bedreigingen in een geordende, opeenvolgende manier gebeurt, waarbij Tanner et al. (1991) rekening houden met het primary and secondary appraisal model van Lazarus (1968). Ook wordt er in het aangepaste model meer aandacht besteed aan maladaptive behavior (de neiging van bedreigde personen om coping responses te gebruiken 10

12 die de angst verminderen maar niet de eigenlijke bedreiging) (Tanner Jr et al., 1991). Ten slotte wordt de sociale context opgenomen in het model, omdat Tanner et al. (1991) ervan uitgaan dat gedrag wordt beïnvloed door normatieve componenten. Afbeelding 3: Ordered Protection Motivation Theory (Tanner Jr et al., 1991) Sources of information Cognitive mediating process Intermediate emotional state Cognitive mediating process Intermediate state Coping mode Verbal persuasion (fear appeals) Severity of threat Coping response(s) efficacy (maladaptive or adaptive) Observed learning Probability of occurence = Threat appraisal Fear = Coping appraisal Protection motivation Behavior (adaptive or maladaptive) Experience Behavior repertory appraisal Self-efficacy Voor dit onderzoek wordt echter gebruik gemaakt van de de protection motivation theory, ontwikkeld door Rogers in 1975 en aangepast in Deze versie van de theorie is immers succesvol toegepast in vele onderzoeken, zowel in offline (zie Ch'ng & Glendon, 2014; Gaston & Prapavessis, 2014; Horng et al., 2014; Lwin et al., 2010) als online situaties (zie Lwin et al., 2012; Youn, 2005). 11

13 3.3 ONLINE PRIVACY Privacy in het algemeen is een breed onderzocht fenomeen maar het is een bijzonder moeilijk te definiëren term en daarom wordt het vaak in dezelfde adem genoemd met begrippen als vrijheid, autonomie, geheimhouding en eenzaamheid (Tavani, 2007). In 1990 definieerde Roger Clarke privacy als the interest individuals have in sustaining a personal space, free from interference by other people and organizations. Ook Moor (1997) deed een poging door te stellen dat een individu privacy heeft in a situation with regard to others if in that situation the individual is protected from intrusion, interference, and information access by others. Campbell (1997) beschreef privacy dan weer als the claim of individuals to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others. Daarnaast is er ook zoiets als online privacy, een term die is opgekomen sinds de komst van het internet. Het is zo dat de huidige technologische wereld weinig bescherming op vlak van privacy biedt en in de online wereld loeren er meer gevaren op dat vlak dan offline (Jisuk, 2006). Elke vorm van communicatie online laat namelijk haar spoor achter (Jisuk, 2006). Boyd (2008) ziet de technologische wereld online privacy als een bit, 0 of 1 dus: ofwel worden gegevens helemaal vrijgegeven ofwel helemaal niet. Door de komst van nieuwe online technologieën treedt volgens haar steeds meer een vervaging van publiek en privaat op (D. Boyd, 2008). Ook twee Vlaamse initiatieven houden zich bezig met online privacy. SPION, Security and Privacy in Online Social Networks, doet voornamelijk onderzoek naar online privacy en de settings ervan bij sociale netwerken ("SPION,"). Zij willen vooral dat de structuren achter deze netwerken verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen worden gesteld voor privacy en veiligheid en bovendien streven ze naar manieren om sociale netwerksites technisch veiliger en transparanter te maken ("SPION,"). EMSOC, Empowerment in a Social Media Culture, onderzoekt dan weer of gebruikers werkelijk empowered zijn door hun omgang met sociale media ("EMSOC,"). De drie subthema s inclusie, mediageletterdheid en privacy vormen hierbij de cruciale kern. ("EMSOC,") Online privacykennis Een belangrijke vraag in het actuele privacyonderwerp is hoe mensen bezig zijn met hun eigen privacy online en of ze weten welke persoonlijke informatie wordt blootgegeven. Ook 12

14 al geven de meeste Facebookgebruikers sterk om hun privacy, absolute privacy is iets dat heel moeilijk te bereiken is (Grimmelmann, 2010). Volgens een onderzoek van Butler (2011) was de meerderheid van de deelnemende Facebookgebruikers nauwelijks of niet bekend met de huidige privacysettings van Facebook, hoewel ze daarna bevestigden dat ze wél op de hoogte waren van hun persoonlijke privacyinstellingen. Ook was de meerderheid ervan overtuigd dat Facebook hen probeert te beschermen op vlak van privacy (Butler et al., 2011). Grimmelman (2010) komt dan weer tot de stelling dat mensen niet begrijpen wat er gebeurt met hun persoonlijke informatie eens die op het web verschijnt. Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek van experts, slachtoffers van privacymisbruik en 2002 Amerikaanse gezinnen is gebleken dat ongeveer 13 miljoen Amerikanen nog nooit de privacysettings van hun Facebookprofiel hadden aangepast ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012). Ook Barnes (2006) bevestigt dat de studenten in zijn onderzoek heel gemotiveerd zijn om informatie privé te houden, maar niet beseffen dat Facebook een soort van publieke plaats is. In tegenstelling tot de bovenstaande conclusies dat Facebookgebruikers weinig begrip en kennis hebben van privacysettings, komen Debatin et al. (2009) met het resultaat dat maar liefst 91% wel degelijk een goede kennis denkt te hebben van de privacysettings op Facebook. Zij nuanceren dit verbluffend resultaat ook door er meteen bij te zeggen dat de overige 9% amper of helemaal niet op de hoogte is van deze instellingen en dus niet geneigd zijn om hun profiel te beschermen (Debatin et al., 2009). Het is dus belangrijk dat gebruikers zich voldoende informeren over de laatste privacyveranderingen, want als dit niet gebeurt is de kans groot dat de effectieve privacyinstellingen niet overeenkomen met hoe mensen denken dat de persoonlijke privacy is ingesteld (Butler et al., 2011) Privacy trade-off: privacybezorgdheid versus sociale beloningen Internet, sociale netwerksites en dus ook Facebook hebben zowel voor- als nadelen. Jiang et al. (2013) voeren hiernaar onderzoek en geven in hun theoretisch model privacy trade-off een zeer belangrijke rol. Privacy trade-off staat voor de afweging tussen de risico s van privacy concerns en de voordelen van social rewards (Jiang et al., 2013). Privacybezorgdheid, privacy concerns in het model van Jiang et al. (2013) is een eerste belangrijke deel van de privacy trade-off. Privacy concerns wordt door Jiang et al. (2013) zelf gedefinieerd als individuals subjective views of fairness within the context of privacy. 13

15 Boyd (2008) stelt dat individuen bezorgd zijn op twee vlakken: blootstelling en invasie. De eerste term, blootstelling, slaat terug op het feit dat mensen zich bewust moeten zijn van wat ze online zetten en hoe dit geïnterpreteerd kan worden door anderen (D. Boyd, 2008). Daarnaast ervaren mensen een invasie aan data die ze niet allemaal kunnen verwerken, een overload aan informatie als het ware (D. Boyd, 2008). Grimmelmann (2010) zegt echter dat de meeste mensen erop vertrouwen dat Facebook een veilig platform is. In het grootschalige Amerikaanse onderzoek uit 2012 bevestigde slechts 11% van de bevraagde Amerikanen dat ze het afgelopen jaar met privacyproblemen te maken hebben gekregen ("Facebook & your privacy. (Cover story)," 2012) en volgens Hichang et al. (2009) is wereldwijd 70,1% bezorgd om zijn of haar online privacy. Hieromtrent zijn dus enkele tegengestelde resultaten gevonden door de jaren heen. Specifieke privacyzorgen die vooral worden ervaren zijn: - Onthulling van persoonlijke informatie, beschadiging van reputatie door geruchten en roddels, ongewenst contact door pesterijen en stalking, gebruik van persoonlijke data door derde partijen, hacken en identiteitsdiefstal (D. M. Boyd & Ellison, 2007; Debatin et al., 2009; Gross & Acquisti, 2005). - Online persoonlijke informatie die kan leiden tot permanente bestanden op het internet die later op een negatieve manier kunnen gebruikt worden (Rosenblum, 2007). - Het virale kenmerk van de Facebook newsfeed die persoonlijke informatie veel toegankelijker en zichtbaar maakt (Boyd, 2008). - Angst dat onbekenden nog altijd toegang hebben tot het Facebookprofiel, ondanks het feit dat het profiel enkel voor vrienden zichtbaar is (Young & Quan-Haase, 2013). Raynes-Goldie (2010) maakt dan weer een onderscheid tussen sociale privacy (de bezorgdheid omtrent het controleren van toegang tot persoonlijke data) 2 (eigen vertaling) en institutionele privacy (de bezorgdheid omtrent het gebruik van persoonlijke data door derde partijen) 3 (eigen vertaling). Young & Quan-Haase (2013) hebben onderzoek gevoerd naar deze twee types bezorgdheid op Facebook en daaruit is gebleken dat mensen zich veel meer zorgen maken om sociale privacy dan om institutionele privacy. Met andere woorden, ze waren bezorgder over wie toegang heeft tot hun persoonlijke informatie dan over Facebook zelf en haar partners die informatie zouden gebruiken (Young & Quan-Haase, 2013). Facebookgebruikers lijken dus veel ongeruster dat vrienden, familie en andere leden van hun 2 Oorspronkelijke tekst: the concern about controlling access to personal data. 3 Oorspronkelijke tekst: the concern about how third parties will use personal data. 14

Help! Mijn kind zit op Facebook! Tine Vandamme. Promotor: Prof. Dr. Eric Broekaert

Help! Mijn kind zit op Facebook! Tine Vandamme. Promotor: Prof. Dr. Eric Broekaert FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2013-2014 Help! Mijn kind zit op Facebook! Hoe gaan ouders in Vlaanderen om met het gebruik van de sociale netwerkruimte? Tine Vandamme Promotor: Prof.

Nadere informatie

Digitale vriendschappen op de werkvloer

Digitale vriendschappen op de werkvloer Digitale vriendschappen op de werkvloer Onderzoek onder Nederlandse kantoormedewerkers naar de relatie tussen het gebruik van publieke sociale netwerksites om te interageren met collega s en hun sociaal

Nadere informatie

ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS

ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS 1 2014 ONLINE EN OFFLINE VRIENDSCHAP IN DE BRUGKLAS EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE NETWERKSITES EN SMARTPHONES IN HET BEHOUDEN VAN BASISSCHOOL VRIENDSCHAPPEN EN HET CREËREN VAN MIDDELBARE

Nadere informatie

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS

INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS INTERNE SOCIAL SOFTWARE EN BETROKKENHEID VAN MEDEWERKERS MEI 2011 Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Communicatiewetenschap / Corporate Communicatie Masterthesis

Nadere informatie

Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende studie tussen allochtone en autochtone jongeren

Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende studie tussen allochtone en autochtone jongeren KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN MASTER OF SCIENCE IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Bereik en gebruik van sociale netwerksites bij allochtone adolescenten een vergelijkende

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik?

Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik? Universiteit Twente Masterthese Psychologie Conflict, Risico en Veiligheid Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik? De invloed van gepercipieerde verantwoordelijkheid en andere variabelen op informatiezoek-

Nadere informatie

KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN

KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 2012-2013 KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES Door openheid, inhoudelijke interactie en interactiesnelheid een betere reputatie bij de stakeholders creëren HET EFFECT VAN SOCIAL

Nadere informatie

Oude mensen, nieuwe media

Oude mensen, nieuwe media Oude mensen, nieuwe media Een interdisciplinair onderzoek naar de motivaties van ouderen bij het gebruiken van social media en de gevolgen die dit heeft voor hun sociale leven. Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Hoe sociaal zijn sociale media? Een onderzoek naar instrumenteel gebruik van Facebook voor private doelen en belangen. Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Facebook als public relations tool? Een kwantitatieve inhoudsanalyse van de Facebook communicatie van gereputeerde Belgische bedrijven Wetenschappelijke

Nadere informatie

Masterproef De impact van sociale media op consumentengedrag en traditionele retailing

Masterproef De impact van sociale media op consumentengedrag en traditionele retailing 2012 2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: marketing Masterproef De impact van sociale media op consumentengedrag en traditionele

Nadere informatie

Hoe besmet jij je vrienden?

Hoe besmet jij je vrienden? Hoe besmet jij je vrienden? Een onderzoek naar de werking van virals in verschillende mediumcontexten M.T.M. de Ruijter 0533475 m.t.m.deruijter@student.ru.nl 20 april 2012 Versie 1 Masterscriptie Communicatiewetenschap

Nadere informatie

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND

PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND PRIVACY BELEVING OP HET INTERNET IN NEDERLAND RAPPORT FEBRUARI 2015 2 COLOFON Arnold Roosendaal, Ottilie Nieuwenhuis, Merel Ooms, Anita Bouman-Eijs en Noor Huijboom Met dank aan Tijs van den Broek Februari

Nadere informatie

Where relevance is key. De consument en personalisatie van e-commerce: een casestudie naar de webshop Zalando. Wetenschappelijke verhandeling

Where relevance is key. De consument en personalisatie van e-commerce: een casestudie naar de webshop Zalando. Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Where relevance is key. De consument en personalisatie van e-commerce: een casestudie naar de webshop Zalando. Wetenschappelijke verhandeling

Nadere informatie

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

HET VERBAND TUSSEN INTERNETGEBRUIK EN DEPRESSIE

HET VERBAND TUSSEN INTERNETGEBRUIK EN DEPRESSIE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN HET VERBAND TUSSEN INTERNETGEBRUIK EN DEPRESSIE Promotor : Prof. Dr. J. VAN DEN BULCK Verslaggever : Mevr.

Nadere informatie

Augustus 2014. Authors Jana Bens, Dorien Baelden Affiliation SMIT (Vrije Universiteit Brussel) ISBN **********

Augustus 2014. Authors Jana Bens, Dorien Baelden Affiliation SMIT (Vrije Universiteit Brussel) ISBN ********** Sociale media & privacy: vertaling van de EMSOC onderzoeksresultaten naar de praktijk. Een overzicht van tools voor monitoring, beleid, sensibilisering en educatie. D3.3.2 Augustus 2014 Authors Jana Bens,

Nadere informatie

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 MASTERPROEF Online zoeken, offline boeken: Waarom kiezen mensen er voor om een vakantie bij een fysiek reisbureau

Nadere informatie

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2013-2014 MASTERPROEF MEDIA ALS POSITIEVE STIMULANS TOT GEZOND ETEN

Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2013-2014 MASTERPROEF MEDIA ALS POSITIEVE STIMULANS TOT GEZOND ETEN Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2013-2014 MASTERPROEF MEDIA ALS POSITIEVE STIMULANS TOT GEZOND ETEN Kwantitatief onderzoek naar de impact van culinaire

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS ACADEMIEJAAR 2013 2014

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS ACADEMIEJAAR 2013 2014 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

Hoe wordt u een sterk merk? Personal branding

Hoe wordt u een sterk merk? Personal branding KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Hoe wordt u een sterk merk? Personal branding Online personal branding bij freelance journalisten: Diepte-interviews

Nadere informatie

De relatie tussen coachend leidinggeven en commitment: de rol van psychologische empowerment als mediator

De relatie tussen coachend leidinggeven en commitment: de rol van psychologische empowerment als mediator UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De relatie tussen coachend leidinggeven en commitment: de rol van psychologische empowerment als mediator Een kwantitatief onderzoek

Nadere informatie

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet?

Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Sociale Media: Friendly Fire op het Internet? Onderzoek naar de Afghanistan-gerelateerde informatie die militairen op sociale media hebben geplaatst en de waarde hiervan voor tegenstanders. Door: Tweede

Nadere informatie

Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen

Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen Ongewenst seksueel contact bij homo- en biseksuele mannen Eindverhandeling tot master in de klinische psychologie Student:Kim Van Walle Promotor: Prof. Dr. Andries Organisatie:Sensoa Academiejaar: 2009-2010

Nadere informatie

Autisme en het delen van informatie op het internet

Autisme en het delen van informatie op het internet Autisme en het delen van informatie op het internet Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg (locatie Beek en Donk) 2010-2012

Nadere informatie