Abstractboek. Hartelijk welkom! Maken het NNvT congres 2015 mede mogelijk! Abstract boek NNvT Congres 6 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abstractboek. Hartelijk welkom! Maken het NNvT congres 2015 mede mogelijk! Abstract boek NNvT Congres 6 maart 2015"

Transcriptie

1 Abstract boek NNvT Congres 6 maart 05 Abstractboek Hartelijk welkom! Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 0 opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijk disciplines, van (pre-)klinisch onderzoek en farmacologie van nicotineverslaving tot epidemiologische studies en beleidsonderzoek. Het netwerk wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds. Jaarlijks wordt er een wetenschappelijk congres georganiseerd, waarvan dit inmiddels het tweede is! Via de NNvT website kan je gericht zoeken naar individuele wetenschappers of collega wetenschappers die in Nederland actief zijn op het brede terrein van tabaksonderzoek ten behoeve van verbetering van de volksgezondheid. De aanvang van het congres is 9.0 u en de afsluiting is rond 8.5 u. De opening wordt verzorgd door de dagvoorzitter Prof. dr. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde, en de voorzitter van het NNvT Prof. dr. Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging. Aan het einde van de dag om 7.5 uur wordt iedereen verwacht in de Oude Keuken voor de afsluitende borrel en de informele afsluiting van de dag, nadat we in de hal op e parterre de traditionele groepsfoto hebben gemaakt. Wij wensen je een inspirerende en leerzame dag toe! De Programma Commissie: Prof. dr. M. (Marc) Willemsen, UM Prof. dr. J. (Jacqueline) Vink, VU Dr. Z. (Zeena) Harakeh, UU Dr. D. (Daniel) Kotz, UM Dr. M. (Margriet) van der Laar, Trimbos instituut Dr. C. (Carlijn) van der Aalst, Erasmus MC Maken het NNvT congres 05 mede mogelijk!

2 Abstract boek NNvT congres 6 maart 05 Abstracts De sessies die tijdens dit congres worden gehouden zijn in het programma chronologisch genummerd. Deze nummering komt overeen met de nummering van de symposia en abstracts.. Keynote Het rokersbrein: neurocognitieve inzichten in tabaksverslaving en relevantie voor de praktijk Auteur: Ingmar Franken, Erasmus Universiteit Rotterdam, Door het toepassen van onderzoekstechnieken zoals fmri en EEG is er de laatste jaren een gestage toename in de kennis over neurocognitieve mechanismen van verslaving. In deze lezing zullen verschillende nieuwe neurocognitieve inzichten in tabaksverslaving aan bod komen, maar wordt bovenal ook stil gestaan bij de toepassing van deze kennis om uiteindelijk te komen tot een betere en meer science-based benadering van assessment en behandeling van tabaksverslaving. Hoewel nog een lange weg te gaan is zou deze kennis ook ingezet kunnen worden voor het verbeteren van behandelingen door meer te kijken naar de individuele kwetsbaarheden van rokers en toe te werken naar een behandeling op maat. Er zijn ook nog legio valkuilen en beperkingen bij dit soort onderzoek, deze zullen zeker ook aan bod komen. Het aantal tabaksgerelateerde publicaties in de Europese landen nam toe van 780 in 000 tot.499 in 0. In de presentatie zal een gedetailleerde beschrijving worden gegeven van inhoudelijke veranderingen binnen het Nederlandse tabaksonderzoek, in vergelijking met de andere Europese landen. Op basis van de resultaten van deze bibliometrische studie zullen aanbevelingen worden gedaan voor een Nederlandse tabaksonderzoeksagenda.. Keynote Stoppen met roken via tailored ehealth interventies Auteur: Hein de Vries, Maastricht University, Inleiding:: Sinds de eerste studie van Strecher c.s. zijn er veel computer tailored stoppen met roken studies ontwikkeld, die ook via het internet worden verspreid. Het doel van deze presentatie is een overzicht te geven van de verschillende studies die er de afgelopen 0 jaar zijn verricht mondiaal, alsook bij de Universiteit Maastricht op het gebied van computer tailored ehealth voor stoppen met roken, en in te gaan op de (kosten) effectiviteit in het algemeen, en voor hoog- en laag opgeleiden in het bijzonder. Methode: Naast een overzicht van een aantal studies in het buitenland, wordt een overzicht gegeven van een aantal studies uit Nederland die gebaseerd zijn op het I-Change Model, dat gebaseerd is op het ASE-model. Resultaten: De meeste studies laten significante effecten zien op het gebied van stoppen met roken. De Nederlandse resultaten zijn effectief en kosten effectief en verschillen niet voor hoog- en laag opgeleiden. Hoewel rekrutering via de huisartspraktijken relatief iets meer laagopgeleiden weet te werven, worden absoluut de meest laagopgeleiden via de massamedia gerekruteerd, en goedkoper. De studies laten tevens zien dat de interventies kosten effectief zijn. Videotailoring is effectiever dan tailoring via tekst. Conclusies en aanbevelingen: Advies op maat over stoppen met roken via computer tailoring en met gebruik making van een goed theoretisch model is effectief en kosten effectief. De volgende stap is de integratie van dit soort methodes in de reguliere gezondheidszorg.

3 Abstract boek NNvT Congres 6 maart 05. Keynote Actie en wetenschap: mijn ervaring van 7 jaar Tobacco control Auteur: Luk Joossens, Association of European Cancer Leagues, Stichting tegen Kanker (België), Sinds oktober 977 ben ik actief op het vlak van tabakspreventie en werd mijn doen en laten door de tabaksindustrie gevolgd. In deze voordracht behandel ik de Europese actie tegen het tabaksgebruik in een historisch perspectief, met aandacht voor het stand komen van Europese Richtlijnen, tabaksubsidies, de monitoring van nationale ontradingspolitiek, smokkel en lobbying. Als activist had ik de wetenschap nodig en heeft de wetenschap de actie tegen het tabaksgebruik ondersteund. Actie en wetenschap: mijn ervaring van 7 jaar Tobacco control. 4. Symposium: Angstaanjagende afbeeldingen op sigarettenpakjes: Verstandig of onverstandig? Inleider: Bas van den Putte, Trimbos instituut Ten gevolge van nieuwe Europese regelgeving komen in 06 in Nederland angstaanjagende afbeeldingen op sigarettenpakjes te staan. In de wetenschap circuleren hierover twee standpunten: () verstandig, () onverstandig. Vier wetenschappers is gevraagd om hierover hun licht te laten schijnen, met als doel aan het einde van de sessie meer inzicht te hebben in twee vragen. () Als het nu eenmaal toch gaat gebeuren, hoe kan dit dan zo effectief mogelijk? () Als jij het mag bepalen, hoe zou je sigarettenpakjes verstandiger kunnen gebruiken? Gera Nagelhout zal betogen dat de introductie van angstaanjagende afbeeldingen effectiever is indien dit wordt gecombineerd met een begeleidende massamediale campagne. Saar Mollen zal laten zien dat tekstboodschappen op sigarettenpakjes over de korte termijn positieve gevolgen van stoppen, meer effect hebben dan boodschappen over de lange termijn negatieve gevolgen. Vervolgens zal Arie Dijkstra dieper ingaan op de werking van angst en de consequenties hiervan voor de effectiviteit van angstcommunicatie. Tot slot zal Gjalt-Jorn Peters op basis van een literatuuronderzoek naar de gedragsdeterminanten van starten en stoppen met roken bespreken of angstcommunicatie een voor de hand liggende strategie is.

4 Abstract boek NNvT congres 6 maart Afbeeldingen op tabaksverpakkingen en begeleidende mediacampagnes: bevindingen vanuit Australië Auteurs: Gera Nagelhout, ; Amira Osman ; Hua-Hie Yong 4 ; Li-Ling Huang 5 ; Ron Borland 4 ; James F. Thrasher,6 Afdeling Gezondheidsbevordering, Universiteit Maastricht (CAPHRI), Maastricht, Nederland Alliantie Nederland Rookvrij, Den Haag, Nederland Department of Health Promotion, Education and Behaviour, University of South Carolina, Columbia, Verenigde Staten 4 VicHealth Centre for Tobacco Control, The Cancer Council Victoria, Carlton, Victoria, Australië 5 Center for Regulatory Research on Tobacco Communication, Lineberger Comprehensive Cancer Centre, University of North Carolina, Chapel Hill, Verenigde Staten Contactpersoon: Gera Nagelhout, Inleiding: In sommige landen wordt de invoering van nieuwe afbeeldingen op tabaksverpakkingen begeleid met een mediacampagne waarin dezelfde afbeeldingen terugkomen. De verwachting is dat de effecten van zulk nieuw beleid en de begeleidende mediacampagnes elkaar kunnen versterken. Ten tijde van de invoering van generieke verpakkingen ( plain packaging ) in Australië (december 0), werden ook nieuwe en grotere afbeeldingen op tabaksverpakkingen ingevoerd en werd een mediacampagne gevoerd over de gezondheidsschade van roken. Methode: In deze studie onderzochten we of Australische rokers die zich de mediacampagne herinnerden ook rapporteerden vaker aandacht te hebben voor en vaker te praten over de afbeeldingen op tabaksverpakkingen. We gebruikten longitudinale vragenlijstdata van rokers van 8 jaar en ouder (n=.579) op drie meetmomenten: september 0 (voormeting), januari 0 (eerste nameting) en mei 0 (tweede nameting). Resultaten: De aandacht voor de afbeeldingen op tabaksverpakkingen nam toe op de eerste nameting vergeleken met de voormeting, maar niet op de tweede nameting. Praten over de afbeeldingen nam toe op beide nametingen vergeleken met de voormeting. Campagneherinnering hing significant samen met meer aandacht voor de afbeeldingen en met meer praten over de afbeeldingen, ook wanneer gecorrigeerd werd voor de trends tussen de drie metingen. Discussie: De resultaten van deze studie suggereren dat de mediacampagne en het nieuwe tabaksverpakkingenbeleid in Australië onafhankelijke en positieve effecten hadden op de aandacht voor en het praten over de afbeeldingen op tabaksverpakkingen onder rokers. Het lijkt er dus op dat een mediacampagne die de afbeeldingen op tabaksverpakkingen inhoudelijk aanvult, het bereik van deze afbeeldingen kan vergroten. 6. Kort maar krachtig. De rol van framing en termijn in waarschuwingsboodschappen op sigarettenpakjes Auteurs: Saar Mollen ; Susanne Engelen ; Loes Kessels ; Bas van den Putte, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Communication Research ; Maastricht University, Work- & Social Psychology ; Trimbos Instituut Contactpersoon: Saar Mollen, 4

5 Abstract boek NNvT Congres 6 maart 05 Inleiding:. Om het aantal mensen dat rookt te verminderen, wordt in veel landen gebruik gemaakt van teksten op sigarettenpakjes. Veel van deze teksten benadrukken de negatieve gevolgen van roken voor de gezondheid op lange termijn, zoals: "roken veroorzaakt een langzame, pijnlijke dood". Framing theorie stelt daarentegen dat boodschappen waarin de voordelen van het gewenste gedrag worden benadrukt (winst frame) effectiever zijn dan boodschappen waarin de nadelen van het ongewenste gedrag (verlies frame) worden benadrukt, als je preventiegedrag wilt stimuleren. De rol van framing, zowel als de rol van termijn (d.w.z. korte- vs. Lange termijn gevolgen) werd onderzocht in een online experiment. Methode. Deelnemers (N = ) werden meermaals blootgesteld aan sigarettenpakjes met daarop een tekst met een winst of verlies frame. Daarnaast werd gevarieerd of de gevolgen betrekking hadden op de korte- of de lange termijn. Na blootstelling werd gevraagd naar stopattitude, stopintentie en informatiezoekgedrag. Resultaten & Discussie. Attitudes om te stoppen met roken waren positiever wanneer mensen werden blootgesteld aan een winst-, dan een verlies frame en wanneer mensen werden blootgesteld aan korte- versus lange termijn gevolgen. Met betrekking tot stopintentie werd een interactie gevonden tussen frame en termijn. Meer specifiek laten resultaten zien dat boodschappen die de positieve gevolgen van stoppen met roken op de korte termijn benadrukten leidden tot de hoogste stopintentie. Met betrekking tot informatiezoekgedrag werden geen significante verschillen tussen condities gevonden. De resultaten van het huidige onderzoek suggereren dat de communicatie van positieve korte termijn gevolgen van stoppen met roken mogelijk effectiever is dan de huidige focus op negatieve lange termijn gevolgen. 7. Een theoretische review over de effecten van angst bij stoppen met roken Auteur: Arie Dijkstra, Rijksuniversiteit Groningen, Inleiding: Angst is een essentiële bron van informatie over de realiteit, en het motiveert om de dreiging te vermijden. Ook leidt angst tot een sterkere bereidheid om te investeren in het uitoefenen van controle. Maar omdat angst aversief is leidt het ook tot defensieve emotie-regulatie; tot acties die bedoeld zijn om de angst verminderen. De effecten van angst zijn dus divers en complex. Echter, de huidige theorievorming over het scala aan positieve en negatieve effecten van angst op bijvoorbeeld stoppen met roken is matig ontwikkeld en slecht geïntegreerd. Methode: In deze lezing zullen enkele nieuwe theoretische invalhoeken worden gepresenteerd die meer zicht geven op hoe angst tot stoppen met roken kan leiden, hoe angst ook defensieve emotie-regulatie oproept, en hoe die emotie-regulatie werkt. Dit zal worden gedaan aan de hand van drie modellen, die waar mogelijk geïllustreerd worden met eigen empirische gegevens. Het eerste model brengt de brede effecten van angst in kaart. Angst is een essentieel motief om informatie te verzamelen over de realiteit. Het tweede model brengt de relatie tussen fear control en danger control in kaart. De ene sluit de andere niet uit. Het derde model is een aanzet tot een beter begrip van defensieve zelfregulatie. Er zijn meerdere mechanismen, geen daarvan is perfect en ze werken via een stepped-investment strategie. Conclusie: Om effectievere interventies te ontwikkelen voor stoppen met roken zijn nieuwe theoretische invalshoeken op angst en de effecten van angst nodig. 8. De risico s van roken: de rol van risicoperceptie als voorspeller van starten en stoppen met roken in relatie tot andere psychologische voorspellers Auteurs: Gjalt-Jorn Peters ; Robert Ruiter ; Gerjo Kok Psychology & Onderwijswetenschappen, Open Universiteit; Work & Social Psychology, Universiteit Maastricht Contactpersoon: Gjalt-Jorn Peters, 5

6 Abstract boek NNvT congres 6 maart 05 Inleiding: Roken is zeer schadelijk, en er worden terecht relatief veel middelen gestoken in preventie. Veel preventie is gebaseerd op het uitgangspunt dat risicoperceptie en subjectieve inschatting van de gevaren van roken de belangrijkste redenen zijn om niet te starten of om juist te stoppen met roken, en dat angst het effectiefste wapen is in deze preventie. Tegelijkertijd zijn er veel meer mogelijke voorspellers van starten of stoppen die een veel grotere rol kunnen spelen. Deze bijdrage geeft hier een overzicht van, gecomplementeerd met de eerste uitkomsten van een systematische review naar redenen en determinanten van starten en stoppen met roken. Methode: Het overzicht van mogelijke determinanten en beliefs is gebaseerd op de gedragsveranderings-literatuur. Voor de systematische review is een query uitgezet in bibliografische databases. Deze query was ontwikkeld om alle artikelen over beliefs en determinanten van starten en stoppen met roken te vinden. Hierna zijn de hits gescreend door twee onafhankelijke screeners in twee fasen: eerst op basis van titel en abstract, en daarna op basis van de volledige tekst. De resultaten uit de geïncludeerde artikelen zijn vervolgens geïntegreerd. Er is zowel naar kwalitatieve data (uit bijvoorbeeld interviewstudies) als naar kwantitatieve data (over de sterkte van het verband tussen determinanten en gedrag) gekeken. Conclusie: Risicoperceptie speelt een rol bij starten en stoppen met roken, maar veel andere psychologische variabelen doen dit ook. Angst is vaak niet de belangrijkste reden om niet te starten met roken; en vaak ook niet de beste voorspeller van of mensen succesvol stoppen. 9. Evaluation of laws prohibiting the sale of tobacco to minors in 0 EU countries: impact on adolescent smoking and the obtainability of tobacco Auteurs: Stephanie Brandhof ; Mirte Kuipers ; Karin Monshouwer, ; Anton Kunst Sociale Geneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam Trimbos Instituut Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Utrecht Contactpersoon: Mirte Kuipers, Background: Many EU countries have introduced or raised age limits prohibiting retailers from selling tobacco to minors in the past decade. The main aim was to evaluate the effect of age restrictions on adolescent smoking behavior and the obtainability of cigarettes in the EU. The secondary aim was to examine potential differences in effect between high and low socioeconomic status (SES) groups. Methods 5,97 adolescents (5-6 years) from 0 EU countries were included from the 007 and 0 ESPAD surveys. Outcome measures were smoking status (weekly smoking) and perceived obtainability of tobacco (easy vs. difficult). A case control study design was used. Countries that raised the legal age to 8 years in the study period were case countries. Control countries had an age limit of 8 years since at least 004. In multilevel logistic regression analyses, differences in smoking and obtainability changes between case and control countries were assessed (time*case). For subgroups three-way interactions were tested. Results In the total study population, no significant association was found between age restrictions and weekly smoking prevalence. Age restrictions were associated with a significantly stronger decrease in perceived ease of obtainment of cigarettes. When stratified by SES, weekly smoking decreased significantly stronger in case countries than in control countries among low SES, but not high SES adolescents. The effects on obtainability did not differ significantly between high and low SES adolescents. Conclusion Age restriction laws seem to make the obtainment of cigarettes more difficult and may have reduced the growth in socioeconomic inequalities in adolescent smoking. 6

7 Abstract boek NNvT Congres 6 maart Bevindingen van een systematische review van onderzoek naar effecten van de dichtheid en nabijheid van tabaksverkooppunten en rookgedrag Auteurs: Jacqueline Verdurmen, Karin Monshouwer, Toine Ketelaars, Margriet van Laar Allen: Trimbos instituut Contactpersoon: Jacqueline Verdurmen, Inleiding: Internationaal zijn diverse studies verschenen naar de relatie tussen de dichtheid en/of nabijheid van verkooppunten van tabak en rookgedrag. In opdracht van het ministerie van VWS is de wetenschappelijke literatuur op dit gebied in kaart gebracht middels een systematische review. De kernvraag hierbij was of het verminderen van de dichtheid/nabijheid van verkooppunten een doeltreffende maatregel is om tabaksgebruik terug te dringen. Methode: De relevante literatuur tussen 00 en voorjaar 04 is verzameld middels een systematisch literatuuronderzoek in peer-reviewed tijdschriften. Titels en abstracts werden door de eerste en tweede auteur gescreend voor inclusie. Resultaten: Resultaten van de review laten het volgende zien ) Een mogelijk verband tussen dichtheid (maar niet nabijheid) van verkooppunten rond scholen en rookgedrag van jongeren, en meer specifiek een positief verband met beginnen met roken door jongeren. ) Een mogelijk verband bij volwassen rokers tussen nabijheid (en in mindere mate dichtheid) van verkooppunten en uitkomsten in gerelateerd aan stoppen met roken. ) Aanwijzingen op basis van analogie uit de (beperkte) alcoholliteratuut waarbij op basis van prospectieve studies een positieve relatie wordt gevonden tussen dichtheid van verkooppunten en alcoholgebruik. Discussie: Het bewijs voor een causale relatie tussen dichtheid/nabijheid van verkooppunten en rookgedrag van jongeren of volwassenen is op dit moment beperkt. Dit is deels te wijten aan het kleine aantal studies en deels aan de methodologische kwaliteit van de studies (de meeste studies zijn cross-sectioneel). Geadviseerd wordt om studies uit te voeren die daadwerkelijk longitudinale effecten van veranderingen in dichtheid/nabijheid van verkooppunten op rookgedrag kunnen meten.. Synthese van praktijk- en wetenschappelijke kennis over het effect van het beperken van de zichtbaarheid van tabaksproducten op rookgedrag Auteurs: Karin Monshouwer, Jacqueline Verdurmen, Toine Ketelaars, Margriet van Laar Allen: Trimbos-instituut Contactpersoon: Karin Monshouwer, Inleiding: Met steeds verdere beperkingen op tabaksreclame zijn displays van tabakswaren op het verkooppunt een van de belangrijkste kanalen geworden voor de tabaksindustrie om hun producten te promoten. Volgens pleitbezorgers voor de volksgezondheid zijn tabaksdisplays feitelijk tabaksreclame en zou dus verboden moeten worden. In opdracht van VWS is middels een systematische review de wetenschappelijke literatuur op dit gebied in kaart gebracht. De kernvraag hierbij was of een display ban een doeltreffende maatregel is om tabaksgebruik terug te dringen. Daarnaast zijn in een aantal landen die recentelijk beperkingen hebben ingevoerd, deskundigen gevraagd naar praktijkervaringen. Methode: De relevante literatuur tussen 00 en voorjaar 04 is verzameld middels een systematisch literatuuronderzoek in peer-reviewed tijdschriften. Titels en abstracts werden door de eerste en tweede auteur gescreend voor inclusie. Daarnaast zijn deskundigen uit 5 landen schriftelijk ondervraagd over ervaringen met de invoering van een display ban. 7

8 Abstract boek NNvT congres 6 maart 05 Resultaten: De resultaten van de review (9 studies) suggereren dat tabaksdisplays de kans dat iemand begint met roken vergroten en het stoppen met roken bemoeilijken, zowel direct als door indicatoren van rookgedrag. De enquête onder de deskundigen liet onder meer zien dat het draagvlak onder de bevolking over het algemeen hoog is, maatregelen specifiek moeten worden gedefinieerd om omzeiling te voorkomen, en de invoering (op korte termijn) slechts beperkte economische gevolgen heeft. Discussie: De resultaten suggereren dat een beperking van, of verbod op de display van tabaksproducten waarschijnlijk zal bijdragen aan een vermindering van tabaksgebruik. Er is echter geen informatie over de grootte van de effecten, die zich mogelijk pas na langere tijd zullen manifesteren.. Steken leerlingen op school wat op? Onderzoek naar de continuering van rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs Auteurs: Andrea Rozema,, Jolanda Mathijssen, Hans van Oers, M.W.J. Jansen 4 Tilburg University, department Tranzo RIVM / Tilburg University, department Tranzo. 4 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Zuid Limburg/ Maastricht University, School for Public Health and Primary Care (CAPHRI) Contactpersoon: Andrea Rozema, Inleiding. De Tabakswet schrijft voor dat in Nederland in schoolgebouwen niet gerookt mag worden, echter scholen mogen zelf bepalen of er op het schoolterrein gerookt mag worden. Momenteel geeft 48% van alle schoollocaties in Nederland aan een rookvrij schoolterrein te hebben. Goede continuering van een rookvrij schoolterrein zou kunnen bijdragen aan het behoud van de mogelijke positieve effecten van een rookvrij schoolterrein. Het is echter onduidelijk hoe de continuering verloopt bij scholen die een rookvrij schoolterrein claimen te hebben en of dit van invloed is op wel of niet naleven van het rookverbod door leerlingen. Methode. Om de continuering van een rookvrij schoolterrein in kaart te brengen is een online survey uitgezet naar alle schooldirecties in het voortgezet onderwijs in Nederland. Items maten indicatoren van continuering van gezondheidsprogramma s. Resultaten. Het blijkt dat indicatoren van continuering van het rookvrije schoolterrein voor toename van naleving van het rookverbod zorgen. Verder blijkt er een relatie te bestaan tussen het vooraf aan de implementatie opzien tegen de handhaving en het overtreden van het huidige rookverbod door leerlingen.. Smoke-free legislation and perinatal health in the Netherlands Auteurs: Myrthe Peelen ; Aziz Sheikh, ; Marjolein Kok ; Luc Zimmerman 4 ; Boris Kramer 4 ; Ben Mol 5 ; Jasper Been,,4, Department of Obstetrics and Gynaecology, AMC, Amsterdam Centre for Population Health Sciences, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK School for Public Health and Primary Care (CAPHRI), Maastricht University Medical Center, 4 Department of Paediatrics, Maastricht University Medical Center 5 The Robinson Institute, School of Paediatrics and Reproductive Health, University of Adelaide, Australia 8

9 Abstract boek NNvT Congres 6 maart 05 6 Division of Neonatology, Erasmus MC-Sophia Children s Hospital, Rotterdam 7 ErasmusMC, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht Contactpersoon: Jasper Been, Objective: To study the association between the biphasic introduction of smoke-free legislation in The Netherlands and perinatal outcome. Methods: We performed a national quasi-experimental study using data from the Netherlands Perinatal Registry between 000 and 0 to study the effects of phased introduction of smoke-free legislation in January 004 (workplaces) and mid- 008 (hospitality industry) on perinatal outcomes. The study population comprised all singleton births (gestational age weeks). Our primary outcome measures were perinatal mortality, preterm birth and small-for-gestational age (SGA). Pregnancies with unknown gestational age, neonates with a birth weight <500 grams and neonates with recognized chromosomal anomalies were excluded. Interrupted time series logistic regression analyses were performed using individual level data with adjustments of potential confounders Results: Among,069,695 singleton births,,07 (0.6%) cases of perinatal mortality (including 9,6 (0.4%) stillbirths), 6,04 (5.6%) cases of preterm birth and 87,966 (9.%) cases of SGA were observed. Introduction of the 004 smoking ban in workplaces was not followed by significant changes in any of the primary outcomes. A significant decrease in odds of 4.4% (95%CI.4-6.4, p<0.00) of being born SGA was observed after the 008 ban on smoking in bars and restaurants. Using a counterfactual scenario it was estimated that,975 cases of SGA had been averted over.5 years by implementing smokefree legislation. Conclusion: Implementation of smoke-free bars and restaurants in the Netherlands was followed by a reduction in SGA. In contrast to several other countries, where smoke-free legislation has been particularly comprehensive, no impact on preterm birth or perinatal mortality was observed. 4. Rookbeleid en tabaksontmoediging in de GGZ Auteurs: Matthijs Blankers, Renate Buisman, Margriet van Laar Allen: Trimbos instituut Contactpersoon: Matthijs Blankers, Inleiding: Hoge rookprevalenties zijn een verklaring voor de kortere levensverwachting van mensen met een psychiatrische stoornis. Effectieve interventies om het roken terug te dringen zouden tot gezondheidswinst leiden. Tot op heden heeft de GGZ beperkt aandacht voor dit thema. In instellingen wordt bovendien volop gerookt. Deze presentatie gaat daarom in op de volgende vragen:. Wat voor rookbeleid wordt er in de GGZ gevoerd?. Welke factoren bepalen of behandelaars hun cliënten helpen met stoppen? Methode: Literatuuronderzoek, onderzoek naar het rookbeleid van de 65 bij GGZ Nederland aangesloten GGZ/VZ/RIBW instellingen, interviews, en vragenlijstonderzoek onder 600 medewerkers van GGZ-instellingen. Resultaten: In Nederland stellen instellingen hun rookbeleid op binnen de wettelijke kaders, maar er is veel variatie in het gevoerde beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van minderjarige cliënten, rookbeleid in privévertrekken van cliënten, stopondersteuning en aandacht voor brandveiligheid. Bepalend voor de intentie om cliënten te helpen met stoppen is of behandelaars in het verleden cliënten hebben ondersteund, hun attitude ten aanzien van de rol die een GGZ behandelaar heeft, de attitude ten aanzien van gezondheidseffecten van roken voor cliënten, en de ervaren ondersteuning door de instelling om roken aan de orde te stellen; of een medewerker zelf rookt, geslacht, en de (ervaren) strengheid van het rookbeleid binnen de instelling zijn opvallend genoeg niet bepalend. Discussie: Op basis van dit onderzoek zou kunnen worden voorgesteld: - Universeel rookbeleid voor de GGZ op te stellen i.s.m. instellingen. - Kennis, vaardigheden medewerkers rond (stoppen met) roken te verhogen. - Cliënten voor te lichten over (extra) schadelijkheid van roken voor hen. - Aanbod, bekendheid van (passende) interventies vergroten en effectiviteit beter onderbouwen 9

10 Abstract boek NNvT congres 6 maart Het verlenen en effect van stoppen met roken begeleiding door eerstelijns verloskundigen Auteurs: Sandra Oude Wesselink ; Hester Lingsma ; Paul Robben, ; Johan Mackenbach Erasmus MC, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam Contactpersoon: Sandra Oude Wesselink, Objective: Smoking-cessation counselling during pregnancy is crucial to prevent smoking-related harm to pregnant smokers and their babies. Dutch primary care midwives provide such counselling with a minimal intervention strategy. However, both its quality and effect are debatable. Therefore, we evaluated the provision of smoking-cessation counselling by midwives and its effect on smoking behaviour and birth weight. Methods: In this quasi-experimental study we collected information from pregnant smokers throughout their pregnancy and extracted data from electronic patient files. We included 85 participants treated in 5 primary care midwifery practices between 0 and 04. The primary outcome parameter was quit smoking by end of pregnancy. The secondary outcome parameter was birth weight. We used linear and logistic multilevel regression models adjusted for propensity scores to estimate the effect of smoking-cessation counselling on outcome. Results: At intake, 67% of the women smoked 9 cigarettes a day, % smoked 0 0 cigarettes a day and 4% more than 0 cigarettes a day. The midwives began counselling with 4% of the pregnant smokers, but seldom completed of all the counselling steps. Among pregnant smokers, the average quit rate was 0% and average birth weight of their babies was 00 grams. We found no difference in quit rate or birth weight between counselled women and those who were not. However, the data suggested that counselling is more effective when more steps of the minimal intervention strategy are completed. Conclusions: Smoking-cessation counselling had no effect on quit-smoking rate or birth weight. However, our study shows that provision of counselling can be improved. 6. Barrières en faciliterende factoren voor de implementatie van stoppen met roken richtlijnen door praktijkondersteuners Auteurs: Dennis de Ruijter, Eline Smit, Hein de Vries, Ciska Hoving Universiteit Maastricht/CAPHRI/Vakgroep Gezondheidsbevordering Universiteit van Amsterdam/ASCoR/Afdeling Communicatiewetenschap Universiteit Maastricht/CAPHRI/Vakgroep Gezondheidsbevordering Contactpersoon: Dennis de Ruijter, Inleiding: Stoppen met roken begeleiding is in de Nederlandse huisartsenpraktijk veelal de taak van praktijkondersteuners. Hierbij wordt echter geen optimaal gebruik gemaakt van op wetenschappelijk bewijs gebaseerde stoppen met roken richtlijnen. Om de impact van zulke richtlijnen in de praktijk te vergroten, is het essentieel te achterhalen in welke mate en onder welke omstandigheden deze nageleefd worden. Het doel van deze studie was daarom om factoren te identificeren die geassocieerd zijn met richtlijn naleving. Methode: Semigestructureerde interviews (N=9) gaven inzicht in barrières en faciliterende factoren die praktijkondersteuners ervaren tijdens het gebruiken van stoppen met roken richtlijnen. De interviewvragen waren gebaseerd op het I-Change Model en de Diffusion of Innovations Theory. De kwalitatieve data werd systematisch geanalyseerd volgens de Framework Method en diende als input voor een online vragenlijst om de impact van de geïdentificeerde factoren kwantitatief te toetsen onder een grotere groep praktijkondersteuners (resultaten verwacht in februari 05). 0

Abstractboek. Prof. dr. Marc Willemsen Trends in tabaksonderzoek in Nederland van 2000 tot 2012

Abstractboek. Prof. dr. Marc Willemsen Trends in tabaksonderzoek in Nederland van 2000 tot 2012 Abstractboek Hartelijk welkom! Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 2013 opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk

Nadere informatie

Materiaal Er is een handleiding voor intermediairs, alsmede brochures, stickervellen en tafelstandaards voor ouders.

Materiaal Er is een handleiding voor intermediairs, alsmede brochures, stickervellen en tafelstandaards voor ouders. Doel Het doel van de interventie is het verminderen van het percentage kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar dat wordt blootgesteld aan tabaksrook in de thuissituatie. Doelgroep De primaire doelgroep wordt

Nadere informatie

Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren

Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren R. Buisman M. Blankers M. Van Laar Kennis, opvattingen en gebruik van e-sigaretten onder jongeren Een verkennend onderzoek Oktober 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

Volksgezondheidsschade door passief roken

Volksgezondheidsschade door passief roken Volksgezondheidsschade door passief roken Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies Volksgezondheidsschade

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor stoppen met roken 2001-2012. Hulpmiddelengebruik bij laatste stoppoging

Hulpmiddelen voor stoppen met roken 2001-2012. Hulpmiddelengebruik bij laatste stoppoging 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hulpmiddelengebruik bij laatste stoppoging 1 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 23 41 2 % geen hulpmiddelen gebruikt % effectieve hulpmiddelen

Nadere informatie

Overgewicht en obesitas

Overgewicht en obesitas Overgewicht en obesitas Gezondheidsraad Vice-voorzitter Health Council of the Netherlands Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies over Overgewicht en

Nadere informatie

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren

Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Joran Lokkerbol, Suzanne Lokman, Brigitte Boon, Filip Smit Kosten en effecten van preventie van eerste middelen gebruik bij jongeren Strategische verkenning Kosten en effecten van preventie van eerste

Nadere informatie

CaRre bulletin van de netherlands school of primary care research

CaRre bulletin van de netherlands school of primary care research CaRre jaargang 17 nr 58 september 2012 Ccarré jaargang 17 nr 58 september 2012 INHOUD redactiecommissie Rik Crutzen en Liesbeth van Osch, Caphri (hoofdredacteuren) Karen Schelleman-Offermans, Caphri Jaap

Nadere informatie

Zelf-management binnen de diabeteszorggroepen Zeist, Haaglanden en Nieuwegein

Zelf-management binnen de diabeteszorggroepen Zeist, Haaglanden en Nieuwegein Zelf-management binnen de diabeteszorggroepen Zeist, Haaglanden en Nieuwegein Marit Bijl 8 maart 2013 Rotterdam Erasmus Universiteit, ibmg Master Zorgmanagement Studentnummer: 288176 Afstudeerbegeleider

Nadere informatie

PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT

PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT PROGRAMMERINGSTUDIE OVERGEWICHT ResCon Universiteit Maastricht Stef Kremers Marloes Martens Astrid Reubsaet Inge de Weerdt Nanne de Vries Ruud Jonkers Inhoudsopgave Voorwoord en leeswijzer Auteurs, adviescommissie

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Meeroken bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar 2008-2011

Meeroken bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar 2008-2011 60% Roken in huis door volwassenen met kinderen in het gezin 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 Jongste kind 13 t/m 18 jaar Jongste kind 4 t/m 12 jaar Jongste kind 0 t/m 3 jaar Meeroken bij kinderen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

Midwifery Research Network Bridging the gap between research and practice

Midwifery Research Network Bridging the gap between research and practice Midwifery Research Network Bridging the gap between research and practice To improve evidence based midwife-led care in the Netherlands Aim: To facilitate nationwide midwife-led care research To stimulate

Nadere informatie

Taakherschikking in de gezondheidszorg. Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants

Taakherschikking in de gezondheidszorg. Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants Taakherschikking in de gezondheidszorg Inzet van praktijkassistenten en -ondersteuners, nurse practitioners en physician assistants Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van

Nadere informatie

RIVM rapport 270032001 / 2005. Met de besten vergelijkbaar? Internationale verschillen in sterfte rond de geboorte

RIVM rapport 270032001 / 2005. Met de besten vergelijkbaar? Internationale verschillen in sterfte rond de geboorte RIVM rapport 270032001 / 2005 Met de besten vergelijkbaar? Internationale verschillen in sterfte rond de geboorte P.W. Achterberg Contact: Dr PW Achterberg Centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014. Een overzicht WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DIMENCE GROEP 2013-2014 Een overzicht Leden van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Dimence Groep Inhoud PROF. DR. GERRIT GLAS, VOORZITTER Psychiater, A-opleider; faculteit

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD

JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ. Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD JULI 2015 ROKEN EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ Wieke Ter Weijde, MSc Esther Croes, MD PhD Bestelinformatie: Dit rapport is gratis te downloaden via www.trimbos.nl. Artikelnummer: AF1358 Trimbos-instituut:

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling

Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente. Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie van een voorlichtingsavond over drugs en de gevolgen van een veroordeling Veroordeelde drugsgebruikers en dealers in Twente Een evaluatie

Nadere informatie

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Een casestudy naar AdemDeBaas, een programma voor leefstijladvies op maat gericht op mensen met COPD en mensen met een verhoogd risico

Nadere informatie

CenteringPregnancy 1 biedt zwangere centrale rol in Nederlandse verloskundige zorg

CenteringPregnancy 1 biedt zwangere centrale rol in Nederlandse verloskundige zorg Praktijk Praktijk CenteringPregnancy 1 biedt zwangere centrale rol in Nederlandse verloskundige zorg Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn Marlies Rijnders, 1 Karin van

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Gezond opgroeien: weten wat werkt

Gezondheidsraad. Gezond opgroeien: weten wat werkt Gezondheidsraad Gezond opgroeien: weten wat werkt Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding

Nadere informatie

RIVM rapport 260201001/2003

RIVM rapport 260201001/2003 RIVM rapport 260201001/2003 Het terugdringen van sociaal-economische verschillen in gezondheid tussen 2000 en 2020 Inhoud en organisatie van de SEGV-monitor M Droomers, LCM Limburg, GP Westert Dit onderzoek

Nadere informatie

Smoke Alert. Interventie. Samenvatting. Doel

Smoke Alert. Interventie. Samenvatting. Doel Interventie Smoke Alert Samenvatting Doel Het doel van Smoke Alert is tweeledig: rokende jongeren hulp bieden bij het stoppen met roken en voorkómen dat niet-rokende jongeren beginnen met roken. STIVORO

Nadere informatie