IWT-TETRA PROJECT GEBRUIKERSGROEPVERGADERING I 22 OKTOBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING I 22 OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 IWT-TETRA PROJECT GEBRUIKERSGROEPVERGADERING I 22 OKTOBER

2 TETRA-PROJECT - Tetra-project: TEchnologieTRAnsfer - Doel: kennis/technologie transfereren naar bedrijven - Uitgevoerd door kennisinstellingen - Verkennen en verspreiden van kennis - Gebruikersgroep van bedrijven - 92,5% gefinancierd door IWT - Rest (7,5%) via cofinanciering door bedrijven 2

3 3D4SURE 3D Photogrammetry for Surveying Engineering Start: 1 okt 2012, looptijd: 2 jaar Projectpartners: EAVISE, Lessius Mechelen - Campus De Nayer: ir. Bas Altena, dr. ir. Liesbet Cockx prof. dr. ir. Toon Goedemé Katholieke Hogeschool Sint-Lieven KAHOSL: ir. arch. Wouter Dreessen, ir. arch. Julie Lindemans, dr. ir. arch. Bjorn Van Genechten 3

4 GEBRUIKERSGROEP - Ibens Landmeters - Admtopo - BITS Studie- en landmeetbureau - Landmeetkunde en expertise buro Teugels - Braem International Survey - PS-Survey - Hosbur - Bureau Vaneyken - Vansteelandt - Geo-ID - Grontmij - Ellips - Jan De Nul - Aurea Imaging - Orbit GeoSpatial Technologies - Gatewing - PIX4D

5 GEBRUIKERSGROEP Doel Toezien dat de concrete uitvoering van het project optimaal afgestemd is op de noden van de bedrijven Functioneert als klankbord voor de mogelijkheden van industriële en/of maatschappelijke implementatie van de projectresultaten 5

6 GEBRUIKERSGROEP Rechten Opvolgen van de projectvooruitgang en de realisatie van de doelstellingen Inhoudelijk advies geven ter eventuele bijsturing Plichten Regelmatig actief deelnemen aan de bijeenkomsten Bijdrage in de eigen middelen van het project Reglement van Orde 6

7 FOTOGRAMMETRIE foto' - licht 'gramma' teken,lijn 'metron' meting 7

8 FOTOGRAMMETRIE 3D fotogrammetrie= stereo fotogrammetrie Basis = triangulatie 8

9 EVOLUTIE FOTOGRAMMETRIE Van dure metrische camera s naar conventionele digitale camera s (ongecalibreerd) Van klassieke (hoge) luchtfotografie naar opnames dicht bij object (close range) Van stereobeeld verwerking naar multiview analyses Van intensieve manuele verwerking tot automatische image-based processing technieken 9

10 VOORSTELLING 3D4SURE Ontstaan: Doel: Toename ICT binnen landmeten Stijgende vraag naar 3D Kennisoverdracht van fotogrammetrische data-inwinning en verwerking Praktijkgericht ahv gevalstudies Kwaliteitsevaluaties Workshops, opleidingsdagen, website, Optimalisering van de beperkingen bij verwerking Toegankelijkheid 3D fotogrammetrie vergroten 10

11 VOORSTELLING 3D4SURE Close-range fotogrammetrie Terrestrisch: Gewone digitale camera Imaging total station Lucht: UAV Voorbeelden Terrestrisch UAV 11

12 12 WERKPAKKETTEN

13 WP1: VERKENNING DOEL Rapport met globaal overzicht van: Huidige aanbod van foto tot 3D model» Software tools, cloud services en diensverwerkende bedrijven Toepassingsmogelijkheden Sector specifieke eisen en noden Praktische gids regelgeving UAV's procedures en vergunningsplichten 13

14 WP1: VERKENNING WERKWIJZE Actieve betrokkenheid gebruikersgroep: Brainstorm workshop Enquête ondervraging binnen- en buitenland Huidige aanbod vs gebruikersvraag» Overeenkomsten?» Tekortkomingen? 14

15 WP2: GEVALSTUDIES Gevalstudies gebruikersgroep? 15

16 WP2: GEVALSTUDIES 3D gebouwmodellen Focus op dak-informatie voor plaatsing zonnepanelen Oppervlakte, helling, schaduwinval Bepalend voor: potentieel aan energie» Dus ook: tergugverdientijd Klassiek vs luchtfotogrammetrisch Bron: AeroWest GmbH 16

17 WP2: GEVALSTUDIES Volumebepalingen Klassiek: van totaalstation tot digitaal hoogtemodel» Aantal punten vs nauwkeurigheid kost! Welke nauwkeurigheid mogelijk met fotogrammetrie? Bepalen van volumes. Materiaal voorraden. 17

18 WP2: GEVALSTUDIES Industriële toepassingen 3D as-built informatie positie, oriëntatie en vorm van alle componenten» Belang: onderhoud, beheer, herstel Probleem klassieke methode: bereikbaarheid en veiligheid» Fotogrammetrie? Industriële installatie en bijhorende 3D tekening. 18

19 WP2: GEVALSTUDIES 3D reconstructies in archeologische sites Lage kost én inzetbaar in verschillende omgevingen Basisidee: survey van de site en kleinere vondsten MAAR ook: reconstructies a.d.h.v. archieffoto's Bron: A. Gruen et al, Archieffoto's van 'the Great Buddha of Bamiyan' en 3D reconstructie. PHOTOGRAMMETRIC RECONSTRUCTION OF THE GREAT BUDDHA OF BAMIYAN, AFGHANISTAN, In The Photogrammetric Record 19(107): (September 2004). 19

20 WP2: GEVALSTUDIES Gevelopmetingen erfgoed As-is plannen in restauratiedossiers Voordeel fotogrammetrie: niet enkel geometrie, ook kleur mapping materiaalgebruik, degradatie, pathologie,... Orthofoto en mappen van de gevel degradatie. Bron: A. Seif et al, PROTECTING BAALBEK'S INTEGRITY. A PROPOSAL FOR AN INTEGRATED RISK PREPAREDNESS STRATEGY, (2011). 20

21 WP2: GEVALSTUDIES Imaging totaalstations Nieuwste generatie totaalstations: gerobotiseerd en ingebouwde camera extra potentieel? Nieuw toekomstperspectief voor fotogrammetrie ElcoVision 10 for Leica Viva. Bron: 21

22 WP2: GEVALSTUDIES Gevalstudie(s) aangebracht door de gebruikersgroep WP1: actieve betrokkenheid gebruikersgroep: Brainstorm workshop Verkennen noden vanuit de praktijk» Nieuwe gevalstudie(s) 22

23 WP3: OPTIMALISATIE DOEL Verbetering van: Nauwkeurigheid van de 3Dmodellen Automatisatie van verwerkingsproces 23

24 WP3: OPTIMALISATIE Georeferentie van beelden 1.UAV's uitgerust met GPS/IMU: Bepaling van positie en oriëntatie nauwkeurigheid? Optimale locatie van GCP's 2.Koppeling laserscan en fotogrammetrie voordelen van de 2 combineren 24

25 WP3: OPTIMALISATIE Multi-fotorectificatie Optimalisatie van standaardfotorectificatie via algoritmes: 1.Automatisch linken foto's a.d.h.v. voldoende overlap Slechts het minimum van 4 controlepunten nodig 2.Ontvouwen van omwentelingslichamen erfgoedsector Bron: project werk RLICC Val Duchesse, Julie Lindemans, Bron: master thesis, Steven Verhelst,

26 WP3: OPTIMALISATIE Datareductie van puntenwolk Filteroperaties datahoeveelheid en nauwkeurigheid = of 1. filteren outliers en ruis 2. vlakken zoeken en fitten 3. extractie lijnenmodel Extractie van breeklijnen uit een 3Dpuntenwolk. Bron: Yoshizawa,

27 WP3: OPTIMALISATIE Panoramische fotogrammetrie Fotogrammetrie op panoramische foto's Voordeel bij opmeten binnenruimtes: # pano's met voldoende overlap, 1 keer het proces van calibratie en oriëntatie Panoramische 360 foto m.b.v. panohead. Bron: Santana M. 27

28 WP4: EVALUATIE DOEL Kritische evaluatie van de 3D modellen om na te gaan of er voldaan werd aan de nauwkeurigheidseisen. Opstellen van richtlijnen ter optimalisatie van de nauwkeurigheid. Een referentie kader voor de 3D modellen opstellen door een vergelijking van dezelfde toepassing met een andere meetmethode. 28

29 WP4: EVALUATIE 1) handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid in welke mate de ruis op de data een negatieve invloed kan hebben op het verkrijgen van deze resultaten of de nauwkeurigheid van het fotogrammetrisch proces verbeterd kan worden in welke mate de data nuttig is voor het beoogde resultaat 29

30 WP4: EVALUATIE 2) rapport van de vergelijking tussen fotogrammetrische opname en laserscan opname Kan fotogrammetrie een goedkoper, maar minstens even nauwkeurig, alternatief zijn voor laser scanning? Laser scanners zijn immers nog steeds een dure investering en liggen niet direct binnen het bereik van de modale landmeter. Terwijl fotogrammetrie een lagere drempel heeft. 30

31 WP5: TOEPASSINGENMATRIX DOEL Structurering van de mogelijkheden en beperkingen van elke meetopstelling en zijn verwerking. Dit gekoppeld met het toepassingsgebied en dus het vereiste eindproduct. 31

32 WP5: TOEPASSINGSMATRIX Evaluaties uit de vorige werkpakketen aangaande gebruiksvriendelijkheid, financiën en tijdsindicaties zullen inhoud geven aan een synthetiserende tabel. Deze tabel zal per toepassing de mogelijke methodieken aanwenden met een te verwachten resultaat. vraag aanbod 32

33 WP6: TECHNOLOGIEVERSPREIDING DOEL Verworven kennis en de bekomen onderzoeksresultaten op een efficiënte wijze overbrengen naar de huidige en potentiële toekomstige gebruikers. 33

34 WP6: TECHNOLOGIEVERSPREIDING Website eavise.be/3d4sure twee workshops twee opleidingsdagen voor de landmeter incorporatie van stages en masterproeven met bedrijven uit de gebruikersgroep aangepast cursusmateriaal artikels in vaktijdschriften 34

35 WP1: FOTOGRAMMETRISCHE TOOLS Huidige aanbod: software tools, cloud services en diensverwerkende bedrijven Hoe presteren ze t.o.v. elkaar? Matrix Kolommen: eigenschappen Rijen: aanbod Naam Producent Versie Verspreidingsvorm Kostprijs Toep. domein Features Input formats Output formats Systeem vereisten... 35

36 WP1: FOTOGRAMMETRISCHE TOOLS Naam PRODUCENT Verspreidingsvorm... Realworks Survey Software TRIMBLE Agisoft Photoscan AGISOFT Photomodeler Scanner PHOTOMODELER Strabo ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES Image Master TOPCON Photoplan 3D KUBIT Pix4UAV PIX4D Scannerkiller SCANNERKILLER Photsynth toolkit MICROSOFT 123D AUTODESK Arc3D KULEUVEN iwitness LeicaPhotogrammetrySuite ERDAS SocetSet BAE SYSTEMS 36 GEOID softwarepakket softwarepakket softwarepakket softwarepakket softwarepakket softwarepakket cloud service en software cloud service en software softwarepakket cloud service en software cloud service softwarepakket softwarepakket softwarepakket dienstverwerking

37 Naam Producent Versie Vorm Prijs commerc. Prijs educatief Toep. features I n Out Systeem vereisten Agisoft Photoscan AGISOFT pro Software pakket 3499$ 549$ topografie 1.Aerial Triangulation J P E G GeoTiff, xyz, Google KML, Minimal configuration: - Windows XP or later (32 or 64 bit), Mac OS X Snow Leopard or later, Debian / Ubuntu (64 bit) geologie en terrein 2.Polygonal Model Generation T I F F COLLADA, PLY, universal 3D -Intel Core 2 Duo processor or equivalent -2GB of RAM Architectuur en erfgoed 3.Setting Coordinate System P N G VRML, 3DS Max Kunst en conservatie 4. Georeferenced DEMmodel Generation B M P Wavefro nt OBJ, PDF Recommended configuration: -Windows XP or later (64 bit), Mac OS X Snow Leopard or later, Debian / Ubuntu (64 bit) 5. Georeferenced Orthophoto Generaton -Intel Core i7 processor -12GB of RAM

38 WP1: HARDWARE VOOR INWINNING Een inventarisatie is gestart voor de mogelijkheden aangaande de inwinning van de fotogrammetrische beelden. Instrumentaria Opname platform Nationale regelgeving 38

39 WP1: INWINNING - OPNAME Consumenten camera vb: Panasonic Lumix FX35 10 Mega Pixel ~ 390 Spiegel Reflex camera vb: Canon 550D 18 Mega Pixel ~

40 WP1: INWINNING - PLATFORM Terrestische opname Panoramische opstelling vb: GigaPan EPIC PRO ~ 700 Geïntegreerd in een Total Station vb: Leica Viva TS-15 5 Mega pixels ~

41 WP1: INWINNING - PLATFORM Luchtopname Vaste vleugels vb: Gatewing X Mega pixels ~ Roterende vleugels vb: Microdrone MK-1000 > vb: DroneFlyer Hexacopter MK2 ~

42 42 WP1: INWINNING - REGELGEVING

43 WP1: INWINNING - REGELGEVING Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer aanbeveling voor mobile mapping Doordat opnames worden gemaakt op de openbare weg kunnen beelden als persoonsgegevens worden beschouwd. Denk aan Google Streetview Echter moet persoon direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd. Dit is mogelijk maar niet het doeleinde bij kartering. Daardoor is mobile mapping gerechtvaardigd mits de doeleinden voorafgaand aan de verwerking zo nauwkeurig mogelijk zijn vastgelegd 43

44 44 WP1: INWINNING - REGELGEVING

45 WP1: INWINNING - REGELGEVING In tegenstelling tot terrestische opnames zijn personen niet te herkennen op luchtopnames. Als dit besef doorkomt bij het publiek, dan zal het angstbeeld minder zijn. Regelgeving omtrent opnames vanaf onbemande luchtvaartuigen is nog in de maak. Een belangen organisatie is opgezet, Belgische vereniging van onbemande luchtvaart, men kan op de hoogte worden gehouden via 45

46 46 BRAINSTORM

47 AFTOETSEN VRAAG-AANBOD Noden? Beperkingen? Verwachtingen? Kwaliteitscriteria??! Pro?Contra? 47

48 48 INVULLEN CASE STUDIES

49 3D GEBOUWMODELLEN 3D dakmodel via UAV: plaatsing van zonnepanelen, bepaling oppervlakte, helling en schaduwinval 49

50 VOLUMEBEREKENINGEN 3D-model van stockpiles, grondverzet, mijnbouw, Nauwkeurige berekening volume 50

51 INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN Snelle 3D-opmeting van industriële installaties staalbouw, wegenaanleg, piping, As-built opmeting Laserscanning tijdrovend bereikbaarheid 51

52 3D RECONSTRUCTIE in archeologie Archeologie Lage kost én inzetbaar in verschillende omgevingen Basisidee: survey van de site en kleinere vondsten MAAR ook: reconstructies a.d.h.v. archieffoto's Bron: A. Gruen et al, Archieffoto's van 'the Great Buddha of Bamiyan' en 3D reconstructie. PHOTOGRAMMETRIC RECONSTRUCTION OF THE GREAT BUDDHA OF BAMIYAN, AFGHANISTAN, In The Photogrammetric Record 19(107): (September 2004). 52

53 GEVELOPMETINGEN ERFGOED As-is plannen in restauratiedossiers Voordeel fotogrammetrie: niet enkel geometrie, ook kleur mapping materiaalgebruik, degradatie, pathologie,... Orthofoto en mappen van de gevel degradatie. Bron: A. Seif et al, PROTECTING BAALBEK'S INTEGRITY. A PROPOSAL FOR AN INTEGRATED RISK PREPAREDNESS STRATEGY, (2011). 53

54 IMAGING TOTAALSTATIONS Nieuwste generatie totaalstations: gerobotiseerd en ingebouwde camera extra potentieel? Nieuw toekomstperspectief voor fotogrammetrie ElcoVision 10 for Leica Viva. Bron: 54

55 PRAKTISCHE AFSPRAKEN Alle feedback altijd welkom via mail/tel/ Website: IWT e-tool gebruikerspoll verzamelt via online bevraging feedback na elke vergadering Vergaderfrequentie? IP-rechten Reglement van Orde Cofinanciering 55

56 CONTACTGEGEVENS EAVISE: Liesbet Cockx 015/ Toon Goedemé KAHOSL: Bjorn Van Genechten 09/

Gebruikersgroep vergadering III 15 oktober 2013

Gebruikersgroep vergadering III 15 oktober 2013 Onderwerp: Verslag derde gebruikersgroepvergadering van 3D4SURE Plaats: Katholieke Hogeschool Gent Datum: 15 oktober 2013 1. Aanwezigen 1.1 Projectleden Liesbet Cockx (Lessius Mechelen), Bjorn van Genechten

Nadere informatie

Gebruikersgroep vergadering I 22 Oktober 2012

Gebruikersgroep vergadering I 22 Oktober 2012 Onderwerp: Verslag van de eerste gebruikersgroep van 3D4SURE Plaats: Lessius Mechelen Campus De Nayer Datum: 22 oktober 2012 1. Aanwezigen 1.1 Projectleden Liesbet Cockx (Lessius Mechelen), Bjorn van Genechten

Nadere informatie

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING II 27 MAART 2013

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING II 27 MAART 2013 IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING II 27 MAART 2013 1 AGENDA Voorstelling van de resultaten uit WP1 Verkenning van 3D Fotogrammetrie Stand van zaken en eerste resultaten uit WP2 Gevalstudies

Nadere informatie

WP5 Vergelijking van de verwerkingspakketten met aandacht voor de vereisten van de eindgebruiker

WP5 Vergelijking van de verwerkingspakketten met aandacht voor de vereisten van de eindgebruiker KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project WP5 Vergelijking van de verwerkingspakketten met aandacht voor de vereisten van de eindgebruiker Auteurs:

Nadere informatie

3D4SURE. Werkpakket 2.6 Imaging stations. Auteurs: Bjorn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Wouter Dreessen KaHo Sint-Lieven

3D4SURE. Werkpakket 2.6 Imaging stations. Auteurs: Bjorn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Wouter Dreessen KaHo Sint-Lieven KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 2.6 Imaging stations Auteurs: Bjorn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Wouter Dreessen

Nadere informatie

Gebruik van microwindturbines voor het leveren van hernieuwbare energie aan particulieren en kleine bedrijven

Gebruik van microwindturbines voor het leveren van hernieuwbare energie aan particulieren en kleine bedrijven Gebruik van microwindturbines voor het leveren van hernieuwbare energie aan particulieren en kleine bedrijven Startvergadering TETRA project 17 september 2010 http://www.microwindturbine.be 1 Dagorde 14u00

Nadere informatie

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING IV 21 FEBRUARI 2014

IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING IV 21 FEBRUARI 2014 IWT-TETRA PROJECT 120162 GEBRUIKERSGROEPVERGADERING IV 21 FEBRUARI 2014 STATUS Project WP3: Optimalisatie WP4: Evaluatie van de 3D puntenwolk WP5: Toepassingsmatrix Afgerond Afronding nabij Resultaten

Nadere informatie

Werkpakket 4.1 Evalueren van de 3D modellen

Werkpakket 4.1 Evalueren van de 3D modellen KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 4.1 Evalueren van de 3D modellen Auteurs: Jasper Wisbecq KaHo Sint-Lieven Björn

Nadere informatie

Photomodeler Scanner: Workflow

Photomodeler Scanner: Workflow KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Photomodeler Scanner: Workflow Inhoud 01. Importeren foto s en automatische oriëntatie 02. geometrie

Nadere informatie

Werkpakket 4.2 Handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid en efficiëntie

Werkpakket 4.2 Handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid en efficiëntie KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 4.2 Handleiding ter bevordering van de nauwkeurigheid en efficiëntie Auteurs: Jasper

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN VAN DE OPPERVLAKTEMETINGEN IN HET GETIJDENGEBIED VAN RAVERSIJDE (JUNI-JULI 2013)

EERSTE RESULTATEN VAN DE OPPERVLAKTEMETINGEN IN HET GETIJDENGEBIED VAN RAVERSIJDE (JUNI-JULI 2013) EERSTE RESULTATEN VAN DE OPPERVLAKTEMETINGEN IN HET GETIJDENGEBIED VAN RAVERSIJDE (JUNI-JULI 2013) In de zomer van 2013 heeft de vakgroep Geografie (3D Data Acquisitie Cluster) van de Universiteit Gent

Nadere informatie

Verslag van de gebruikersvergadering IWT-project PLATO

Verslag van de gebruikersvergadering IWT-project PLATO Verslag van de gebruikersvergadering IWT-project PLATO Datum: Woensdag 23 februari 2011 Plaats: Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen, gebouw C, lokaal C3107 Aanwezig Dennis Devriendt (Couderé Trimble)

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

Werkpakket 3.4 bis Panoramische fotogrammetrie Trimble V10 Imaging Rover

Werkpakket 3.4 bis Panoramische fotogrammetrie Trimble V10 Imaging Rover KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 3.4 bis Panoramische fotogrammetrie Trimble V10 Imaging Rover Auteurs: Björn Van

Nadere informatie

Georeferentie in 3D fotogrammetrie

Georeferentie in 3D fotogrammetrie Campus De Nayer Departement Industriële Ingenieurswetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Bouwkunde afstudeerrichting Landmeten Georeferentie in 3D fotogrammetrie Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Agisoft Photoscan: Workflow

Agisoft Photoscan: Workflow KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Agisoft Photoscan: Workflow Inhoud 01. Importeren foto s 02. Oriëntatie van de foto s 03. Geometrie

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Archeologisch erfgoed in de Noordzee Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België.

Archeologisch erfgoed in de Noordzee Ontwikkeling van een efficiënte evaluatiemethodologie en voorstellen tot een duurzaam beheer in België. IWT SBO 120003 SeArch WP 1.3.2 Survey report van Lidar testen IWT SBO PROJECT 120003 SeArch Archaeological heritage in the North Sea Development of an efficient assessment methodology and approach towards

Nadere informatie

AUTOMATISCHE OBJECTHERKENNING EN VERANDERINGSDETECTIE UIT PUNTENWOLKEN VANUIT DE LUCHT EN VANAF DE STRAAT. SANDER OUDE ELBERINK 11 JUNI 2015

AUTOMATISCHE OBJECTHERKENNING EN VERANDERINGSDETECTIE UIT PUNTENWOLKEN VANUIT DE LUCHT EN VANAF DE STRAAT. SANDER OUDE ELBERINK 11 JUNI 2015 AUTOMATISCHE OBJECTHERKENNING EN VERANDERINGSDETECTIE UIT PUNTENWOLKEN VANUIT DE LUCHT EN VANAF DE STRAAT. SANDER OUDE ELBERINK 11 JUNI 2015 ITC = FACULTY OF GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION

Nadere informatie

Aan de slag met de beeldendatabank overzicht van de gebruiksmogelijkheden. Lies Steel, Teccon

Aan de slag met de beeldendatabank overzicht van de gebruiksmogelijkheden. Lies Steel, Teccon Aan de slag met de beeldendatabank overzicht van de gebruiksmogelijkheden Lies Steel, Teccon lies.s@teccon.be maakt in opdracht van de 360 beeldendatabank van Vlaanderen. een alliantie van & met partners

Nadere informatie

3D4SURE. Werkpakket 3.2 Multi-fotorectificatie. Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper Wisbecq KaHo Sint-Lieven

3D4SURE. Werkpakket 3.2 Multi-fotorectificatie. Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper Wisbecq KaHo Sint-Lieven KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 3.2 Multi-fotorectificatie Auteurs: Björn Van Genechten KaHo Sint-Lieven Jasper

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel

IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK. Startvergadering 25/03/2013 15u Geel IWT TETRA-PROJECT NANOGRIDS IN DE PRAKTIJK Startvergadering 25/03/2013 15u Geel Eestermans Bart Lector - Onderzoeker Thomas More Kempen Kenniscentrum Energie 1 Smart Grid Microgrid Nanogrid WHAT'S IN A

Nadere informatie

Autodesk Recap Photo: Workflow

Autodesk Recap Photo: Workflow KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Autodesk Recap Photo: Workflow Inhoud 01. Inloggen 02. Foto s uploaden 03. Creëer een voorlopig 3D-model

Nadere informatie

Autodesk AutoCAD - pointclouds

Autodesk AutoCAD - pointclouds Autodesk AutoCAD - pointclouds 1 e kennismaking - Basis principes Datum rapport : s-hertogenbosch April 2015 PelserHartman B.V. Veemarktkade 8 5222AE s-hertogenbosch PelserHartman B.V. Veemarktkade 8 5222

Nadere informatie

Leica ScanStation 2 Een Nieuw Niveau van Veelzijdigheid en Snelheid voor Laser Scanners

Leica ScanStation 2 Een Nieuw Niveau van Veelzijdigheid en Snelheid voor Laser Scanners Leica ScanStation 2 Een Nieuw Niveau van Veelzijdigheid en Snelheid voor Laser Scanners Met een 10-voudige verbetering van de maximale scansnelheid en de volledige vrijheid en nauwkeurigheid van een total

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project laat ik zien wat de voor en nadelen zijn van werken in de Cloud. Ook laat ik zien hoe je met Google Drive kunt werken een totale beschrijving van aanmelden tot gebruiken en instaleren.

Nadere informatie

Driedimensioneel optisch scannen van lichaamsoppervlakken: mogelijkheden en beperkingen

Driedimensioneel optisch scannen van lichaamsoppervlakken: mogelijkheden en beperkingen Driedimensioneel optisch scannen van lichaamsoppervlakken: mogelijkheden en beperkingen Vincent Verhaert Division of Biomechanics and Engineering Design Overzicht Inleiding 3D scanners: verschillende werkingsprincipes

Nadere informatie

Trimble Spatial Imaging: Geospatiale informatie in aardse termen

Trimble Spatial Imaging: Geospatiale informatie in aardse termen Trimble Spatial Imaging: Geospatiale informatie in aardse termen SPATIAL IMAGING Maximale productiviteit bij Spatial Imaging betekent denken aan de totale tijd van start tot eindproduct. TRIMBLE SPATIAL

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

GEOMAGIC THE MAGIC OF MAKING IT SIMPLE

GEOMAGIC THE MAGIC OF MAKING IT SIMPLE GEOMAGIC THE MAGIC OF MAKING IT SIMPLE Geomagic STUDIO Reverse engineering software Geomagic Studio transformeert 3D scan data en polygoon meshes in nauwkeurige 3D digitale modellen t.b.v. reverse engineering,

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Driedimensionale Lasserscanning

Driedimensionale Lasserscanning Hogeschool Gent Faculteit Natuur en Techniek Academiejaar 2014-2015 Topometrie 1: Meetmethodes 1 Driedimensionale Lasserscanning Devin De Brabander 1 ste Bachelor vastgoed landmeten INLEIDING Lasserscanning

Nadere informatie

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING...

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... 1 De juiste richting... met Geometius trainingen Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de trainingen die wij verzorgen.

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Dag van het Onderwijs 2013

Dag van het Onderwijs 2013 Dag van het Onderwijs 2013 Samenwerken over campussen en opleidingen heen: projectwerk met multidisciplinaire teams Pauline De Somer, Stefan Boeykens, Ralf Klein OOF-project 2011/24* 28 november 2013 *

Nadere informatie

Validatietraject Hyperspectrale Camera s

Validatietraject Hyperspectrale Camera s Validatietraject Hyperspectrale Camera s Vreemde voorwerpen en defecten detecteren en samenstelling visualiseren Algemene Projectinformatie In het nieuwe, goedgekeurde IWT VIS-traject Sensors For Food

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen Trainingen Laat kennis werken de juiste richting... 1 De juiste richting... met Geometius Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de die wij verzorgen. Gegeven door

Nadere informatie

Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing. Bedrijfspresentatie

Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing. Bedrijfspresentatie Ingenieursbureau voor landmeten, fotogrammetrie en remote sensing Bedrijfspresentatie De onderneming Kengetallen Ca. 30 medewerkers op het gebied van landmeten, geoinformatica, fotogram metrie, geografie

Nadere informatie

Aan de slag met de beeldendatabank Planning, viewer en inventarisa4e. Mobile Mapping Studiedag Gent Lies Steel, Teccon lies.s@teccon.

Aan de slag met de beeldendatabank Planning, viewer en inventarisa4e. Mobile Mapping Studiedag Gent Lies Steel, Teccon lies.s@teccon. Aan de slag met de beeldendatabank Planning, viewer en inventarisa4e Mobile Mapping Studiedag Gent Lies Steel, Teccon lies.s@teccon.be een allian4e van & met partners & Mobile Mapping van uw gemeente Alle

Nadere informatie

Data Vision. Your partner in Vision Solutions

Data Vision. Your partner in Vision Solutions Data Vision Your partner in Vision Solutions Wie ben ik? Gaspar van Elmbt Account Manager - Data Vision Zuid Nederland + Belgisch Limburg Historie: - Bachelor Electrical Engineering - Hard & Software engineer

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

Landmeten in 2016, het complete overzicht. Wim Egberts & Joris van Amersvoort

Landmeten in 2016, het complete overzicht. Wim Egberts & Joris van Amersvoort Landmeten in 2016, het complete overzicht Wim Egberts & Joris van Amersvoort Even voorstellen Joris van Amersvoort Wim Egberts Overzicht presentatie Introductie Joris van Amersvoort Total Station Wim Egberts

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Orthofotoproductie bij het OC O. Kissiyar 01/03/2006 Overzicht Inhoud : Waarom orthofoto s? Productieproces Luchtopnames Scanning Breuklijnen Orthorectificatie Aanmaak mozaïek Samenvatting Het OC GIS-Vlaanderen

Nadere informatie

P L A T O Project Laserscanning: Technologische kennisoverdracht

P L A T O Project Laserscanning: Technologische kennisoverdracht Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Campus Schoonmeersen Departement Industrieel Ingenieur Campus Gent PLATO WERKPAKKET 6.1 LASERSCANNING: HOE BEGIN IK ERAAN? Handleiding voor beginners Auteurs:

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Trimble Spatial Imaging: Geospatiale informatie in aardse termen

Trimble Spatial Imaging: Geospatiale informatie in aardse termen Trimble Spatial Imaging: Geospatiale informatie in aardse termen SPATIAL IMAGING Trimble levert al vele jaren positionering- en beeldoplossingen voor professionals in de bouwsector en meetspecialisten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

MC4ES. Going Multicore for Embedded Software. Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG)

MC4ES. Going Multicore for Embedded Software. Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG) MC4ES Going Multicore for Embedded Software Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG) 13/09/2012 MC4ES 2 Problem Statement Moore s and Amdahl s Law Better performance Parallelism Embedded constraints

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "de VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: de VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 36/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap

Nadere informatie

Wie ben ik? Filip D Hanis. . Landmeter/HDS Wefima (verantwoordelijk regio Brussel) Docent topografie Cevora (BIM opleidingen) 28/02/1985

Wie ben ik? Filip D Hanis. . Landmeter/HDS Wefima (verantwoordelijk regio Brussel) Docent topografie Cevora (BIM opleidingen) 28/02/1985 Wie ben ik? Filip D Hanis. Landmeter/HDS Wefima (verantwoordelijk regio Brussel) Docent topografie Cevora (BIM opleidingen) 28/02/1985 10 jaar ervaring in de civiele bouwkunde oa. - City Campus Max Utrecht

Nadere informatie

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012

Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Gebruikersdag Beatrixgebouw, Utrecht 6 juni, 2012 Plenair ochtendprogramma 09.30-10.00 uur: Registratie/koffie en informatieplein 10.00-10.30 uur: Introductie, Bart van der Lely, Grontmij Welkomstwoord,

Nadere informatie

FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE

FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE FACTSHEET FOTOGRAMMETRIE Gerbrand Vestjens Geodelta VERSIE 20150421 APR 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 FOTOGRAMMETRIE... 5 2.1 Specificiteit en nauwkeurigheid... 6 2.2 Inzetbaarheid

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B.

The Courseware Company BV Postbus 394 3500 AJ UTRECHT Tel: 030 2399 090 Fax: 030 2399 091 www.courseware.nl BTW: 80.63.88.407.B. Articulate Studio 13 PRO Algemeen Maak snel e-learningmodules, quizzen en andere interactieve content met een auteurstool waarmee je meteen aan de slag kunt! Onderdelen Studio PRO Articulate Studio PRO

Nadere informatie

P L A T O PLATO EINDVERSLAG. Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Campus Schoonmeersen. Departement Industrieel Ingenieur.

P L A T O PLATO EINDVERSLAG. Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Campus Schoonmeersen. Departement Industrieel Ingenieur. Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Campus Schoonmeersen Departement Industrieel Ingenieur Campus Gent PLATO EINDVERSLAG Auteurs: Bjorn Van Genechten - KAHO Sint-Lieven Greet Deruyter - HoGent

Nadere informatie

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows

LINUX ZORIN. een alternatief voor MS Windows LINUX ZORIN Gewoon Anders een alternatief voor MS Windows 1 Zorin OS Een ander besturingssysteem 2 Over Zorin gesproken... Zorin OS is een van de kinderen van Linux Linux is een programmeertaal voor besturingssystemen

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Web Games en het mobiele web. Hoorcollege Webdesign 9 6 juni 2014 Christof van Nimwegen

Web Games en het mobiele web. Hoorcollege Webdesign 9 6 juni 2014 Christof van Nimwegen Web Games en het mobiele web Hoorcollege Webdesign 9 6 juni 2014 Christof van Nimwegen Webgames: scope dit college onderdeel Games staan nu centraal in deze faculteit. In een cursus over webdesign MOET

Nadere informatie

HDS7000 Laserscanner Ultra-High Speed met vergoot bereik

HDS7000 Laserscanner Ultra-High Speed met vergoot bereik > 1miljoen punten / sec HDS7000 Laserscanner Ultra-High Speed met vergoot bereik > 180m bereik HDS7000 Ultra-high Speed Laserscannen voor veeleisende professionals Binnen het toepassingsgebied van 3D laserscanners

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

De leukste opleidingen

De leukste opleidingen Basis cursus Windows en papierloos vergaderen incl. Surface 3-64 of Pro 4 wifi tablet Steeds meer consumenten en beroepsprofessionals maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden gebruik van een tablet.

Nadere informatie

Ongevallenschetsen op basis van UAV beelden

Ongevallenschetsen op basis van UAV beelden Ongevallenschetsen op basis van UAV beelden Dr. Lomme Devriendt Photogrammetry Production Manager Politiecongres 5 november 2013 - Turnhout 1 Identiteit, wie is Orbit GT? Orbit GT EDL6.5 naar Orbit X 1972

Nadere informatie

The easy choise of the pro

The easy choise of the pro The easy choise of the pro Eenvoudig, voordelig en betrouwbaar LINDAB NV Zeeschipstraat 149 B-9000 GENT Tel.: 09 385 50 11 Fax: 09 385 60 62 CADVENT verantwoordelijke : Filip Lioen 0473/85.96.45 Lindab

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN AUTODESK PRODUCTEN I DEAS ENGINEERED i-theses bvba T +32 (0)52 45 72 62 BTW BE 0462 404 641 F +32 (0)52 45 72 63 RPR Dendermonde Haststraat 1 info@i-theses.com Fortis 293-0191620-03

Nadere informatie

NIEUW! Nu ook voor Mac!

NIEUW! Nu ook voor Mac! NIEUW! Nu ook voor Mac! Opnamen op video's lopen op allerlei wijzen gevaar! Met het originele reddingspakket van MAGIX, bestaande uit MAGIX software, de praktische USB-video-omzetter en een SCARTadapter,

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

we keep your systems running

we keep your systems running we keep your systems running Apple dokters Apple dokters Apple dokters Sinds 1994 Centrale Apple Reparatie Dienst Landelijk dekkend Authorised Service Provider Apple Certified Professionals 97 Internet

Nadere informatie

Werkpakket 2.3 3D reconstructies in archeologische sites

Werkpakket 2.3 3D reconstructies in archeologische sites KAHO St-Lieven GENT Thomas More Mechelen 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project 3D4SURE Werkpakket 2.3 3D reconstructies in archeologische sites Auteurs: Björn Van Genechten KaHo

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

De mix van landmeten, interoperabiliteit en aanbestedingen

De mix van landmeten, interoperabiliteit en aanbestedingen De mix van landmeten, interoperabiliteit en aanbestedingen Ron Bloksma Adviseur informatievoorziening Kadaster Rode draad in mijn werk Wetgeving Organisatie Processen Informatie Wetgevende interoperabiliteit

Nadere informatie

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen

Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Masterproeven 2013-2014 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen WiCa Wireless 15 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag Toepassingslaag Karakterisatie en interactie van draadloze

Nadere informatie

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0

2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services. Auteur(s): Joop Heemskerk. Versie: 1.0 2012$ ICT$verbetering$Van$Wiggen$ Avance ICT Services Auteur(s): Joop Heemskerk : 1.0 18-1-2012 IT Services ICT verbetering Van Wiggen 1 / 7 Inhoud 1$ Inleiding... 2$ 2$ Verbeterpunten... 2$ 2.1$ Updaten

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

Analyse van fotomodellering en laserscanning voor de registratie van misdaadscènes. Frederick Rooms

Analyse van fotomodellering en laserscanning voor de registratie van misdaadscènes. Frederick Rooms FACULTEIT WETENSCHAPPEN Opleiding Geografie en Geomatica Master in de Geomatica en Landmeetkunde Analyse van fotomodellering en laserscanning voor de registratie van misdaadscènes Frederick Rooms Aantal

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

4.01.2 De computer, software

4.01.2 De computer, software 4.01.2 De computer, software Voor de werking van en met een computer zijn 3 dingen nodig 1. De computer zelf (hardware) 2. Programma's (software) 3. Randapparatuur(hardware) Opmerking vooraf In deze les

Nadere informatie

Ontwerp van een beeldverwerkingsprocedure voor kwantificering en karakterisering van vlokken en draden in actief slibsystemen.

Ontwerp van een beeldverwerkingsprocedure voor kwantificering en karakterisering van vlokken en draden in actief slibsystemen. Ontwerp van een beeldverwerkingsprocedure voor kwantificering en karakterisering van vlokken en draden in actief slibsystemen. Het actief slibsysteem : Influent Aëratie Sedimentatie Effluent Recirculatieslib

Nadere informatie

Visualisaties voor een veiliger wereld

Visualisaties voor een veiliger wereld Visualisaties voor een veiliger wereld Innovatieve technologie leider in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van omgevingen Edgar Kuijlaars Presentatie Kivi Niria 13 februari 2009 Een beeld

Nadere informatie

Aandachtspunten voor terrestrische foto-opname bij bouwkundig en archeologisch erfgoed

Aandachtspunten voor terrestrische foto-opname bij bouwkundig en archeologisch erfgoed KAHO St-Lieven GENT Thomas More MECHELEN 3D PHOTOGRAMMETRY FOR SURVEYING ENGINEERING IWT TETRA project Aandachtspunten voor terrestrische foto-opname bij bouwkundig en archeologisch erfgoed Inhoud 1. Keuze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken voor gebruik:... Versie: 1.1 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 17-09-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Waar moet uw pc aan voldoen?... 2 De installatie:... 4 De computer gereed maken

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases

Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases 4 Instance Congres 2014 Synergy and cooperation for a more efficient Government Less is more: burden reduction is beneficial for governments cases Jo Steyaert partner Indiville Prof. Dr. Wim Marneffe Universiteit

Nadere informatie

Project ondersteuning dyslectische leerlingen

Project ondersteuning dyslectische leerlingen L.S. Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over het project ondersteuning dyslectische leerlingen ontvangt u bijgaand het informatiepakket. Het pakket bevat: 1. Beschrijving van het project. 2.

Nadere informatie