Witboek. Met de steun

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witboek. Met de steun"

Transcriptie

1 Witboek Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) Dit initiatief kadert binnen het Interreg project Euregiolog³. Meer info over Euregiolog³: Met de steun van het Europees Fonds voor v Regionalee Ontwikkeling. De Europese Commissie e investeert in uw toekomst.

2 Analysee en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) Projectnummer BE Eindversie E 25/09/2014 Opdracht-gever Kunstlaan 18 gate4logistics B 3500 Hasselt Tel: +32 (0) Website: Opdracht-nemer Maatschappelijke zetel z ARCADIS Belgium nv/sa n Koningsstraat 80 B 1000 Brussel Postadres Eurostraat 1 B 3500 Hasselt Contactpersoon Mark Keppens Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Website:

3 Revisie Versie Datum Opmerking A 30/06/2014 Versie 1 B 08/07/2014 Versie voorgelegd aan stuurgroep C 29/07/2014 Versie na aanpassingen stuurgroep Eindversie 25/09/2014 Opgesteld Afdeling/discipline Functie Naam Datum IRV Projectmedewerker Arnaud Callewaert Geverifieerd Afdeling/discipline Functie Naam Datum IRV Projectleider Mark Keppens

4 Inhoudsopgave 1 Summary 2 2 Witboek Inleiding Doel en methodiek Doel Methodiek Gehanteerde methoden en technieken Gehanteerde criteria Scoren en toekennen gewichten Studieverloop Onderzoeksresultaten Prioritering actiepunten: Top 10 actiepunten voor de EMR Prioriteiten per deelregio Prioriteiten per modus Conclusie 11 3 Background information of major bottlenecks 13 Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 1

5 1 Summary The White Paper Analysis and prioritizing infrastructural bottlenecks for freight in the Euregio Meuse-Rhine (EMR) gives a ranking of the infrastructural bottlenecks for freight in the EMR. This White Paper, made by ARCADIS commissioned by gate4logistics, is a result of the project Euregiolog³ and is a lobbying tool to inform decision makers about the importance of solving infrastructural bottlenecks for freight in the EMR. The purpose of gate4logistics is to strengthen the competitiveness of the EMR as a logistics hotspot. With the IV-A EMR project Euregiolog³ gate4logistics wants to develop en implement a cross border strategy for marketing, labour market en networking. Based on a literature survey and an online survey of logistics companies in the EMR, an overview of the infrastructural bottlenecks for road, rail and water transport was created. By means of a multicriteria analysis, the different bottlenecks were prioritized. The evaluation criteria used for this ranking are (ranked in order of decreasing importance): the direct economic costs, economic costs for the sector, budgetary impact, indirect economic costs, impact on nature and impact on the livability. This results on a top 10 of actions to solve for freight within the entire EMR Increasing the capacity of the A67 between Eindhoven and the German border 2. Building a 3th track on the railway line between Aachen and Köln 3. Reactivating the Iron Rhine between Flanders, the Netherlands and Germany 4. Building the missing link on the A1 between Blankenheim and Dreis-Bruck. 5. Completing the Ring structure in Liège 6. Developing the Euro Carex network at Liège Airport 7. Increasing capacity on railway line between Kaldenkirchen and Dülken 8. Increasing road capacity between Lommel and Eindhoven (N74) 9. Installing a railway terminal in the region of Aachen 10. Reactivating railway line between Hasselt and Lanaken. 1 Since the project Elevating the bridges of the Albert Canal in Belgium to allow 4-layer containertransport is in the execution phase and partly realised, it isn t included in this analysis. If it was included, this action would be the number 1 on the Euregional ranking. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 2

6 2 Witboek 2.1 Inleiding Het witboek Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) werd door het studiebureau ARCADIS in opdracht van gate4logistcs opgemaakt. De Euregionale werkgroep Gate4logistics coördineert het Interreg IV A-project "Euregiolog³". Het doel van gate4logistics is om het concurrentievermogen van de EMR, als logistieke topregio te versterken. Hiertoe zal een gezamenlijke en grensoverschrijdende strategie voor marketing, arbeidsmarkt en netwerk ontwikkeld worden voor de Nederlandse provincie Limburg, de Duitse regio Aken, de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België,. In het kader van het project Euregiolog³ werkt gate4logistics samen met relevante actoren uit de EMR. De volgende partners maken deel uit van het Euregionale logistieke forum gate4logistics: de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg (B), Logistics in Wallonia, Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) mbh, Kamer van Koophandel (KvK) Nederland, de provincie Limburg (NL) en de Industrie- und Handelskamer (IHK) Aachen. De EMR is reeds goed ontsloten via weg, water en spoor. Bovendien zijn de wegen in de verschillende deelregio s nog relatief filevrij. Door de vele logistieke knooppunten met inland terminals wordt de EMR gezien als een Extended Gateway van de mainports Rotterdam en Antwerpen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de EMR een toplocatie is voor logistieke activiteiten. Logistiek succes wordt immers, naast de ligging van de productielocaties, bepaald door de snelheid waarmee producten vervoerd worden. Om de performantie van het infrastructuurnet verder te verhogen zijn in de toekomst investeringen nodig: Grensoverschrijdend vervoer faciliteren door het wegwerken van historische grenzen Multimodaal vervoer faciliteren door het voorzien van multimodale overslagstations Garanderen van betrouwbare trajecttijden door het realiseren van ontbrekende schakels op belangrijke vervoercorridors. Om een maximaal resultaat van deze investeringen te garanderen, is een gezamenlijke strategie van de verschillende deelregio s noodzakelijk. In de EMR is de aanleg, het gebruik en de effecten van infrastructuur immers een grensoverschrijdend samenwerkingsverhaal. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 3

7 2.2 Doel en methodiek Doel Met het witboek Analyse en prioritering infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) wil gate4logistics de bevoegde autoriteiten informeren over het belang van het oplossen van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer via de verschillende transportmodi (weg, water, spoor) om vlot goederenvervoer in de EMR mogelijk te maken. Het studiebureau ARCADIS werd door gate4logistics aangesteld om de infrastructurele knelpunten (weg, water en spoor) in de EMR in kaart te brengen, te analyseren en te prioriteren Methodiek Om te komen tot dit Witboek werden 5 stappen doorlopen: 1. Bepalen longlist knelpunten Longlist v.0 (Partners gate4logistics) Longlist v.1 (Ledenbevraging) Longlist v.2 (Literatuuronderzoek) 2. Van longlist naar shortlist knelpunten Niet-belangrijke knelpunten elimineren (Ledenbevraging) Bijna-gerealiseerde knelpunten elimineren (Literatuuronderzoek) Shortlist van 30 te prioriteren knelpunten 3. Opmaak ontwerp prioriteitenlijst Bepalen criteria (Stuurgroep) Bepalen gewichten criteria (partners gate4logistics) Shortlist evalueren door Multicriteria Analyse (MCA) 4. Finaliseren prioriteitenlijst Vergelijking expertenscore en gewogen score 5. Opstellen witboek Gehanteerde methoden en technieken De ledenbevraging gebeurde via een on-line bevraging. Deze bevraging werd op maat van de 4 deelregio s van de EMR opgemaakt (in de taal van de betrokken deelregio met voor elke deelregio de longlist van specifieke knelpunten). De longlist werd opgesteld op basis van een literatuurstudie en gesprekken met de partners van gate4logistics. Aan de respondenten werd gevraagd om de grootte, frequentie en impact op hun bedrijf voor elk knelpunt te scoren (van 1 tot 5). De analyse van de resultaten gebeurde op basis van 63 respondenten. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 4

8 De knelpunten die door de respondenten als onbelangrijk werden aangeduid, werden uit de longlist geëlimineerd. Dit resulteerde in een shortlist van 27 te prioriteren knelpunten. Om deze knelpunten volgens prioriteit te rangschikken werd gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse (MCA). Dit is een wetenschappelijke evaluatiemethode om tussen diverse alternatieven een rationele keuze te maken op basis van meer dan één criterium. Het laat toe om gegevens te ordenen, beslissingsprocessen transparant te maken en beleidsmakers te ondersteunen Gehanteerde criteria 1. Criterium 1: Verkeersleefbaarheid Dit criterium geeft de impact van het knelpunt op de verkeersleefbaarheid (geluids-, luchtkwaliteit, ) weer. De inschatting gebeurt aan de hand van de verstedelijkingsgraad van het impactgebied van het knelpunt. 2. Criterium 2: Verstoring van de natuur Met dit criterium trachten we de impact van het knelpunt op de natuur en het landschap in te schatten. De inschatting gebeurt aan de hand van de natuurkwaliteit van het impactgebied van het knelpunt. 3. Criterium 3: Ruimere economische. effecten Dit criterium geeft een indicatie van de indirecte impact op de economie ten gevolge van slechte bereikbaarheid (bv. in de keuze als woon- en vestigingsplaats). De inschatting gebeurt op basis van het belang van het netwerk waarop het knelpunt zich bevindt. Is het knelpunt gelegen op het TEN-netwerk, bovenlokaal of lokaal netwerk? 4. Criterium 4: Financiële impact Dit criterium geeft een inschatting van de te verwachtte kostprijs van de (mogelijke) oplossing. 5. Criterium 5: Direct economisch effect op sector Dit criterium geeft een indicatie van de impact op de logistieke sector. De inschatting gebeurt aan de hand van de enquête waarbij gevraagd werd naar de impact van het knelpunt op de omzet van het bedrijf. 6. Criterium 6: Direct totaal economisch effect Dit criterium geeft een indicatie van de directe impact van de vertraging die de economie ervaart ter hoogte van dit knelpunt. Hiervoor wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt van het aantal verliesuren per jaar. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 5

9 2.2.5 Scoren en toekennen gewichten Deze criteria worden beoordeeld aan de hand van literatuurstudie en de resultaten van de bevraging. Vermits de analyse betrekking heeft op een grote verscheidenheid aan knelpunten die zich in verschillende planningsfasen bevinden, verschilt de hoeveelheid aan beschikbare informatie per knelpunt. Om dergelijke niet-eenduidige criteria te scoren werd een expertenbeoordeling gemaakt. De scores werden toegekend door het Euregionale expertenpanel van ARCADIS waar infrastructuurexperten van de 4 deelregio s aan deelnamen. De score varieerde van 1 tot 5. Voor de economische effecten komt een score van 1 overeen met een lage impact, voor de financiële impact, verkeersleefbaarheid en verstoring van de natuur komt een score van 1 overeen met een hoge (negatieve) impact. De totale score werd bekomen door het sommeren van de individuele scores van elk criterium : (1) Ten slotte werd er door gate4logistics een gewicht aan de verschillende criteria van de MCA toegekend: Criteria Gewicht Verkeersleefbaarheid 1 Verstoring van de natuur 2 Ruimere economische. effecten 3 Financiële impact 4 Direct economisch effect op sector 5 Direct totaal economisch effect 6 Door de scores te vermenigvuldigen met deze gewichten n werd er een gewogen totaalscore bekomen R a. (2) Op basis van (2) werd de rangschikking van de infrastructuurknelpunten gemaakt. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 6

10 2.2.6 Studieverloop De studie werd in samenwerking met gate4logistics opgemaakt in de periode april - juli In de onderzoeksperiode (april mei 2014) werd er voor de verschillende deelregio s van de EMR een online enquête opgezet en werd een literatuurstudie uitgevoerd. Dit resulteerde in een overzicht van infrastructuurknelpunten voor drie modi (weg, water, spoor) in de EMR. In de tweede fase (mei juni 2014) werd een prioriteitenlijst aan de hand van een multicriteria-analyse opgesteld. De gehanteerde criteria werden gewogen door gate4logistics in afnemend belang (direct economische kost, economische kost voor sector, financiële impact, indirecte economische kost, impact op natuur en verkeersleefbaarheid). Tenslotte werd in de periode juni juli 2014 het witboek in de drie talen van de EMR opgesteld. Ter voorbereiding van dit witboek vonden de volgende overlegmomenten tussen ARCADIS en gate4logistics plaats: Startoverleg: 1 april 2014 (Hasselt) Overleg inventarisatie infrastructuurknelpunten EMR: 12 mei 2014 (Luik) Overleg prioritering infrastructuurknelpunten EMR: 12 juni 2014 (Maastricht) Presentatie witboek: 8 juli 2014 (Luik) 2.3 Onderzoeksresultaten Prioritering actiepunten: Top 10 actiepunten voor de EMR De studie resulteerde in een prioritering van de actiepunten voor het wegwerken van infrastructuurknelpunten (zie kaart). Hieronder wordt de top 10 van de belangrijkste actiepunten weergegeven: 1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling van de A67 autosnelweg tussen Eindhoven en de Duitse grens. Dit zorgt voor een vlottere verbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. 2. Het aanleggen van een derde spoor op de spoorlijn tussen Aachen en Köln. Een bijkomende spoor zorgt voor meer capaciteit voor het goederenvervoer op deze drukke spoorverbinding voor het personenvervoer. 3. Het heractiveren van de IJzeren Rijn tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Deze verbinding zorgt voor een vlottere verbinding voor het goederentransport over het spoor tussen de haven van Antwerpen, de inland terminals langs het ENA-netwerk en het Ruhrgebied. 4. Het aanleggen van de ontbrekende schakel op de autosnelweg A1 tussen Blankenheim en Dreis-Bruck. Het vervolledigen van de A1 zorgt voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling op de noord-zuidverbinding tussen Köln en Saarbrücken (Kopenhagen-Madrid). 5. Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 7

11 De aanleg van een oostelijke verbinding op snelwegniveau tussen de E40 en de E25 levert belangrijke tijdswinsten op voor het noord-zuid verkeer tussen Maastricht en Luxemburg. 6. Het bouwen van een TGV vrachtstation (Railport) op de site van Liège Airport In het Euro Carex netwerk worden over gans Europa hoge snelheidstreinen gebruikt voor goederentransport via luchtvaart..de luchthaven van Luik is op een kruispunt van 2 belangrijke vrachtcorridors gelegen. 7. Het verbeteren van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dülken. Het verdubbelen van het enkelspoor verhoogt de capaciteit op de verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. 8. Verbeteren van de N74 Lommel Eindhoven. De aanleg van de Noord-Zuidverbinding zorgt voor een verbeterde ontsluiting tussen Hasselt en Eindhoven. 9. Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken. De mogelijke komst van een spoorwegterminal kan een wijziging in de vervoerswijzekeuze ten gunste van het spoorvervoer betekenen en een impuls geven aan de logistieke regio Aken. 10. Het heractiveren van goederenspoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken. Dit zorgt voor een verbinding van het multimodale goederenterminal Railport Lanaken en Maastricht met de haven van Antwerpen Prioriteiten per deelregio Naast een prioritering van actiepunten voor het wegwerken van de infrastructuurknelpunten in de EMR, wordt hieronder een prioritering van de infrastructuurknelpunten per deelregio van de EMR weergegeven. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 8

12 Provincie Limburg (BE) Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score 1 Het heractiveren van de IJzeren Rijn Spoor Zeer Hoog 80 2 Het verbeteren van de wegverbinding Lommel Eindhoven (N74) Weg Zeer Hoog 74 3 Het heractiveren van spoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken Spoor Zeer Hoog 72 4 Het aanpakken van het knelpunt Houthalen- Helchteren Weg Midden 58 5 Het verbeteren van de ontsluiting spoorterminal in Lommel (Kristalpark) Spoor Laag 47 6 Het heractiveren van spoorlijn 18 Winterslag Eindhoven Spoor Laag 40 7 Het verbeteren van de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 Weg Laag 39 Regio Aken Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score 1 Aanleggen derde spoor tussen Aachen-Koln Spoor Zeer Hoog 81 2 Realiseren ontbrekende schakel A1 Blankenheim Dreis-Bruck Weg Zeer Hoog 78 3 Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken Spoor Zeer Hoog 73 4 Het verbeteren van de verbinding B 56n- Zülpich - Euskirchen Weg Hoog 68 5 Het verbeteren van de verbinding B56 Düren - B56n Weg Hoog 61 6 Het verbeteren van de verbinding B399 Düren-Bahnhof Weg Midden 59 Provincie Luik Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score 1 Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik Weg Zeer Hoog Het ontwikkelen van Euro-Carex netwerk op de goederenluchthaven van Luik Spoor Zeer Hoog 75 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de verkeerswisselaars Loncin et Charette op de E40 Weg Hoog 68 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Rocourt op de E40 Weg Midden 57 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Alleur op de E40 Weg Midden 57 6 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de Pont de Seraing Weg Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Droixhe op de E25 Weg Laag 49 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Avroy op de E25 Weg Laag 48 Regio Nederlands Limburg 1 Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens Weg Zeer Hoog 86 2 Het verhogen van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dulken Spoor Zeer Hoog Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A73 tussen knooppunt Tiglia en knooppunt Zaarderheiken Weg Hoog 70 Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de N280 Weert- Roermond Weg Midden 55 Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 9

13 2.3.3 Prioriteiten per modus Tenslotte wordt een prioritering van de actiepunten voor het wegwerken van de infrastructuurknelpunten in de EMR per vervoersmodi weergegeven. Goederenvervoer over het spoor Actiepunt Deelregio Prioriteit Gewogen score 1 Aanleggen derde spoor tussen Aachen-Koln Aachen Zeer Hoog 81 2 Het heractiveren van de IJzeren Rijn Belgisch Limburg Zeer Hoog 80 3 Het ontwikkelen van Euro Carex netwerk op de goederenluchthaven van Luik Luik Zeer Hoog 75 4 Het verhogen van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dulken Nederlands Limburg Zeer Hoog 74 5 Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken Aachen Zeer Hoog 73 6 Het heractiveren van spoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken Belgisch Limburg Zeer Hoog 72 7 Het verbeteren van de ontsluiting spoorterminal in Lommel (Kristalpark) Belgisch Limburg Laag 47 8 Het heractiveren van spoorlijn 18 Winterslag Eindhoven Belgisch Limburg Laag 40 Goederenvervoer over de weg 1 Actiepunt Deelregio Prioriteit Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens Nederlands Limburg 2 Realiseren ontbrekende schakel A1 Blankenheim Dreis-Bruck Aachen 3 Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik Luik 4 Het verbeteren van de wegverbinding Lommel Eindhoven (N74) Belgisch Limburg 5 6 Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A73 tussen knooppunt Tiglia en knooppunt Zaarderheiken Gewogen score Zeer Hoog 86 Zeer Hoog 78 Zeer Hoog 77 Zeer Hoog 74 Nederlands Limburg Hoog 70 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de verkeerswisselaars Loncin et Charette op de E40 Luik Hoog 68 7 Het verbeteren van de verbinding B 56n- Zülpich - Euskirchen Aachen Hoog 68 8 Het verbeteren van de verbinding B56 Düren - B56n Aachen Hoog 61 9 Het verbeteren van de verbinding B399 Düren-Bahnhof Aachen Midden Het aanpakken van het knelpunt Houthalen- Helchteren Belgisch Limburg Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Rocourt op de E40 Luik Midden 57 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Alleur op de E40 Luik Midden 57 Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de N280 Weert- Roermond Nederlands Limburg Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de Pont de Seraing Luik Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Droixhe op de E25 Luik Laag 49 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Avroy op de E25 Luik Laag Het verbeteren van de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 Belgisch Limburg Laag 39 Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 10

14 2.4 Conclusie Het wegwerken van infrastructuurknelpunten is vaak een werk van lange adem en is een proces waar veel actoren bij betrokken zijn. Daarom is het belangrijk dat duidelijke prioriteiten worden gesteld. Dit geldt zeker ook voor de EMR, waar grensoverschrijdende samenwerking de sleutel is tot meer welvaart en economische groei. Opdat de EMR zich verder kan ontwikkelen tot een logistieke toplocatie binnen Europa is een performant en betrouwbaar multimodaal vervoersnetwerk noodzakelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat niet enkel grensoverschrijdend tussen de deelregio s van de EMR dient samengewerkt te worden, maar ook tussen de verschillende vervoerswijzen (intermodale knooppunten, multimodale terminals, ). Tijdens de inventarisatie van de infrastructuurknelpunten in de EMR werd vastgesteld dat een aantal projecten al in uitvoering zijn (bv. verhoging van de bruggen over het Albertkanaal 2, A2 stadstraverse in Maastricht, verbetering doorstroming E42 Luik- Namen, Euro Carex in Luik, ). Andere projecten zijn in planningsfase (bv., Limburgse Noord-Zuid verbinding, ). Het is van groot belang dat deze projecten tijdig kunnen starten en volgens planning worden opgeleverd. Verder zijn er projecten die ondanks hun groot maatschappelijk en economisch belang nog nauwelijks in beweging zijn. Hieronder vindt u een overzicht volgens prioriteit voor de Euregio: 1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling van de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens 2. Het aanleggen van een derde spoorlijn tussen Aken en Keulen 3. Het heractiveren van de IJzeren Rijn (Antwerpen-Mönchengladbach) 4. Het aanleggen van de ontbrekende schakel op de A1 tussen Blankenheim en Dreis-Bruck (Köln-Saarbrücken) 5. Het vervolledigen van Grote Ring rond Luik (oostelijke verbinding tussen de E40 en de E25) 6. Het verbeteren van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dulken (Eindhoven-Düsseldorf) 7. Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken 8. Het heractiveren van spoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken Tenslotte wensen we te benadrukken dat het verbeteren van de infrastructuur ook relatief kleinschalige ingrepen omvatten. Uit de ledenbevraging kwam het garanderen van een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en steden als een belangrijk aandachtspunt naar voren. 2 Dit project zou op nummer 1 staan, mochten we dit mee opgenomen hebben in onze analyse. Een vlotte uitvoering van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal geniet daarom de hoogste prioriteit. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 11

15 Situering van de knelpunten Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 12

16 3 Background information of major bottlenecks 3.1 N 1: Increasing capacity of the A67 (Eindhoven- German border) Target This action will increase the transport quality of the corridor between Eindhoven and the Ruhr-area Location Actual situation The A67 is an euregional transportation corridor between The Netherlands/Flanders and the Ruhr-area in Germany. The high number of trucks (up to trucks a day) hinders fluid transport on the 2x2 road Evaluation of effects The upgrade of the A67 towards a 2x3 roadway has a positive impact on capacity and travel time. Due to important truck traffic, the economic effects for the transportation sector are expected to be very high. Since this action is an upgrade of an existing infrastructure, this action will have rather limited external costs. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 13

17 3.2 N 2: Building a 3rd track on the railway line between Aachen and Cologne Target This action will increase the capacity of freight transport of the corridor between Aachen and Cologne Location Actual situation The Cologne-Aachen high-speed line is the German part of the Trans-European networks project high-speed line Paris Brussels Cologne. The two existing lanes are overloaded with freight transport, short- and long-distance transport. Now it is a bottleneck in the European corridor London-Frankfurt Evaluation of effects The building of the 3 rd rail track will allow a new distribution: two tracks for high-speed train and regional public transport and one track for cargo transport. Since this action is an upgrade of an existing infrastructure, this action will have rather limited external costs. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 14

18 3.3 N 3: Reactivating the Iron Rhine between Flanders, the Netherlands and Germany Target The Iron Rhine railway connects the port of Antwerp and Mönchengladbach and the inland terminals located on this line Location Actual situation The Iron Rhine is fully operational in Belgium but is not from Roermond to Dailheim and is rarely used between Budel-Weert. At present, freight rail transport from Antwerp to Germany use the Montzenroute Evaluation The reopening of the Iron Rhine will reduce the travel distance from Antwerp to Germany with 50 km. Some steep inclines over the Montzen route make it problematic for long and heavy trains. The Iron Rhine Line will allow transport of 2000 tonnes in both directions (while it s now 800 en 1300 tonnes). A Social Cost-Benefit Analysis in 2009 estimated that investment costs are quite high compared to the benefits. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 15

19 3.4 N 4: Building the missing link on the A1 between Blankenheim and Dreis-Brück Target Completing the missing link in the A1 highway (2x2 lanes) between Blankenheim and Dreis-Brück will significantly decrease the travel time on this axe Location Actual situation The highway A1 binds the East See in the North (Heiligenhafen) and Saarbrücken (length 750 km). Blankenheim-Dreisbrück is the only missing link. The transit traffic must take the regional and local roads and drive through several cities Evaluation This action will decrease the undesirable flow on local and regional roads. The flow on the new section here assessed to UVP/h (25% trucks) in It will increase the economic attractiveness of the region Aachen. Since it consists in building a new highway in a virgin area, the impact on the environment is significant. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 16

20 3.5 N 5: Completing the Ring structure in Liege Target Creating a 13 km long highway of 2x2 lanes between Beaufays and Cérexhe-Heuseux Location Actual situation There s a missing link in the eastern part of the ring of Liege. Indeed, the traffic coming from the East (E40/42 Aachen) and the North (E25 Maastricht) must drive through the city to access to the highway E25 to the Luxembourg. The other solution, actually favored by the local authorities for freight transport, is the bypass by the E602 (Loncin) which causes a detour of 40 km Evaluation The project cost for the highway is assessed to 400 Mo. This route will complete the trans-european network. However, the creation of a new highway in a virgin area has an important environmental impact although the existing plans already include several measures for environmental compensation Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 17

21 3.6 N 6: Developing the Euro Carex network at Liège Airport Target Creating a rail terminal in Bierset, near Liege airport, connected to the Eurocarex network. The concept of Eurocarex (Cargo Rail Express) is using high-speed trains on the existing network to transport either road or air cargo Location Actual situation Located in the heart of Europe, in the center of the triangle Amsterdam/Paris/Frankfurt, Liege Airport is one the 10 biggest cargo airports in Europe. The railport is well-connected to the road network but the multimodal link to rail transport rail is missing Evaluation The project of Liege Carex is located in the heart of an economic area on the side of liege Airport. The terminal of Liege will be part of an European network connecting London, Amsterdam, Frankfurt, Paris and Lyon in The cost of this project is assessed to 30 Mo. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 18

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn. DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015

DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn. DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015 DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015 Overview of revenues, EBIT and employees of DB and its business

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

TenT corridors. Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014

TenT corridors. Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014 TenT corridors Adriaan Roest Crollius 22 januari 2014 Panteia NEA, EIM, RVB, Stratus Transport onderzoek & advies (spoor/wegtransport, binnenvaart) Beleidsvragen/kosten/CBA,s/research Een van de grootste

Nadere informatie

European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012

European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012 European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012 Introduction ECT City Terminal Euromax Terminal 7,5 mlnteu in 2011 Delta Terminal 1 Introduction ECT Venlo-rail Duisburg Moerdijk Willebroek

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Omschrijving: Op een van de mooiste plekjes in Centrum Amsterdam treft men dit volledig en smaakvol gerenoveerde penthouse appartement aan van ruim 57m2 (exclusief

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot Trends en ontwikkelingen Paul de Vos paul.de.vos@rhdhv.com in voor in relatie tot railvervoer Bruggen bouwen Bruggen bouwen voor de toekomst van het spoor Page 2 Is of wordt het beter op het spoor? Dienstverlening?

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

/ Beschrijvende fiche

/ Beschrijvende fiche / Beschrijvende fiche Beschrijvende fiche spoorinvesteringsproject Vlaanderen Ontwerpinvesteringsprogramma 2016-2020 Nieuwe Vlaamse spoorprioriteiten Project V-129: Spoorlijn 19 Mol Neerpelt - Hamont mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Make a smart move+ BOOM LOGISTICS CENTRE 28,000 SQM TOTAL DEVELOPMENT ATTRACTIVE LEASE RATES IN-HOUSE DEDICATED SERVICES

Make a smart move+ BOOM LOGISTICS CENTRE 28,000 SQM TOTAL DEVELOPMENT ATTRACTIVE LEASE RATES IN-HOUSE DEDICATED SERVICES Make a smart move STRATEGIC LOCATION ANTWERP - BRUSSELS ATTRACTIVE LEASE RATES IN-HOUSE DEDICATED SERVICES 28,000 SQM TOTAL DEVELOPMENT BOOM LOGISTICS CENTRE DEVELOPMENT OPPORTUNITY Boom Logistics Centre

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Multimodal Platform 1616. A new multimodal logistical platform in the Port of Antwerp adjacent to the Deurganckdock.

Multimodal Platform 1616. A new multimodal logistical platform in the Port of Antwerp adjacent to the Deurganckdock. Multimodal Platform 1616 Een nieuw multimodaal logistiek platform in de Haven van Antwerpen op een steenworp van het Deurganckdok. A new multimodal logistical platform in the Port of Antwerp adjacent to

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en

Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen. Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Moderatie van de Big Five Persoonlijkheidsfactoren op de Relatie tussen Gepest worden op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten en Ziekteverzuim Moderation of the Big Five Personality Factors on

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

"De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer"

De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer "De Europese ambitie van internationaal multimodaal goederenvervoer" Kansen provinciale/regionale projecten CEF/TEN-T subsidie? Thierry de Wit / Pepijn Koops Directie Maritieme Zaken, DGB RVO.nl dag CEF/TEN-T

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsrisico s & verzekerbaarheid zelfrijdende auto s. Evert-Jeen van der Meer Client Director Trade & Manufacturing Aon Risk Solutions

Aansprakelijkheidsrisico s & verzekerbaarheid zelfrijdende auto s. Evert-Jeen van der Meer Client Director Trade & Manufacturing Aon Risk Solutions Aansprakelijkheidsrisico s & verzekerbaarheid zelfrijdende auto s Evert-Jeen van der Meer Client Director Trade & Manufacturing Aon Risk Solutions Aanleiding voor dit onderzoek Onderzoekmethodiek van Aon

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Any color so long as it is green

Any color so long as it is green Any color so long as it is green Duurzame mobiliteit op lokaal niveau Richard Smokers Attero Minisymposium, Duurzame mobiliteit, Wijster, 2 Any color so long as it is green Inhoud Uitdagingen Wat valt

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

EU beleid stedelijke mobiliteit

EU beleid stedelijke mobiliteit EU beleid Stedelijke Mobiliteit en de voorbereidingen voor de 2013 'Urban Mobility Package' Brugge 26 februari 2013 Monique VAN WORTEL Clean Transport and Sustainable Urban Mobility (DG MOVE C1) EU beleid

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

TeTRRA. Voor mensen met ideeën

TeTRRA. Voor mensen met ideeën TeTRRA Voor mensen met ideeën Huy Hasselt Diepenbeek Oupeye Liège Heerlen Heinsberg Aywaille Aachen Eupen Düren Monschau Euskirchen Daun De Euregio Maas-Rijn heeft een oppervlakte van ongeveer 11.000 km²

Nadere informatie

Echt Logistics Centre m² built-to-suit ontwikkeling gelegen in het zuiden van Nederland. 26 miljoen consumenten.

Echt Logistics Centre m² built-to-suit ontwikkeling gelegen in het zuiden van Nederland. 26 miljoen consumenten. 71.500 m² built-to-suit ontwikkeling gelegen in het zuiden van Nederland 26 miljoen consumenten binnen uw bereik+ Businesspark ML, Echt/Sint Joost, 6101 WV Businesspark ML, Echt/Sint Joost, 6101 WV Echt

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014 Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt Tobias Verbruggen 21 oktober 2014 Inhoud Voka Kamer van Koophandel Limburg België als filekampioen Meer én gericht investeren Missing links Slimme kilometerheffing

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM

TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES

Nadere informatie