Witboek. Met de steun

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witboek. Met de steun"

Transcriptie

1 Witboek Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) Dit initiatief kadert binnen het Interreg project Euregiolog³. Meer info over Euregiolog³: Met de steun van het Europees Fonds voor v Regionalee Ontwikkeling. De Europese Commissie e investeert in uw toekomst.

2 Analysee en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) Projectnummer BE Eindversie E 25/09/2014 Opdracht-gever Kunstlaan 18 gate4logistics B 3500 Hasselt Tel: +32 (0) Website: Opdracht-nemer Maatschappelijke zetel z ARCADIS Belgium nv/sa n Koningsstraat 80 B 1000 Brussel Postadres Eurostraat 1 B 3500 Hasselt Contactpersoon Mark Keppens Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Website:

3 Revisie Versie Datum Opmerking A 30/06/2014 Versie 1 B 08/07/2014 Versie voorgelegd aan stuurgroep C 29/07/2014 Versie na aanpassingen stuurgroep Eindversie 25/09/2014 Opgesteld Afdeling/discipline Functie Naam Datum IRV Projectmedewerker Arnaud Callewaert Geverifieerd Afdeling/discipline Functie Naam Datum IRV Projectleider Mark Keppens

4 Inhoudsopgave 1 Summary 2 2 Witboek Inleiding Doel en methodiek Doel Methodiek Gehanteerde methoden en technieken Gehanteerde criteria Scoren en toekennen gewichten Studieverloop Onderzoeksresultaten Prioritering actiepunten: Top 10 actiepunten voor de EMR Prioriteiten per deelregio Prioriteiten per modus Conclusie 11 3 Background information of major bottlenecks 13 Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 1

5 1 Summary The White Paper Analysis and prioritizing infrastructural bottlenecks for freight in the Euregio Meuse-Rhine (EMR) gives a ranking of the infrastructural bottlenecks for freight in the EMR. This White Paper, made by ARCADIS commissioned by gate4logistics, is a result of the project Euregiolog³ and is a lobbying tool to inform decision makers about the importance of solving infrastructural bottlenecks for freight in the EMR. The purpose of gate4logistics is to strengthen the competitiveness of the EMR as a logistics hotspot. With the IV-A EMR project Euregiolog³ gate4logistics wants to develop en implement a cross border strategy for marketing, labour market en networking. Based on a literature survey and an online survey of logistics companies in the EMR, an overview of the infrastructural bottlenecks for road, rail and water transport was created. By means of a multicriteria analysis, the different bottlenecks were prioritized. The evaluation criteria used for this ranking are (ranked in order of decreasing importance): the direct economic costs, economic costs for the sector, budgetary impact, indirect economic costs, impact on nature and impact on the livability. This results on a top 10 of actions to solve for freight within the entire EMR Increasing the capacity of the A67 between Eindhoven and the German border 2. Building a 3th track on the railway line between Aachen and Köln 3. Reactivating the Iron Rhine between Flanders, the Netherlands and Germany 4. Building the missing link on the A1 between Blankenheim and Dreis-Bruck. 5. Completing the Ring structure in Liège 6. Developing the Euro Carex network at Liège Airport 7. Increasing capacity on railway line between Kaldenkirchen and Dülken 8. Increasing road capacity between Lommel and Eindhoven (N74) 9. Installing a railway terminal in the region of Aachen 10. Reactivating railway line between Hasselt and Lanaken. 1 Since the project Elevating the bridges of the Albert Canal in Belgium to allow 4-layer containertransport is in the execution phase and partly realised, it isn t included in this analysis. If it was included, this action would be the number 1 on the Euregional ranking. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 2

6 2 Witboek 2.1 Inleiding Het witboek Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) werd door het studiebureau ARCADIS in opdracht van gate4logistcs opgemaakt. De Euregionale werkgroep Gate4logistics coördineert het Interreg IV A-project "Euregiolog³". Het doel van gate4logistics is om het concurrentievermogen van de EMR, als logistieke topregio te versterken. Hiertoe zal een gezamenlijke en grensoverschrijdende strategie voor marketing, arbeidsmarkt en netwerk ontwikkeld worden voor de Nederlandse provincie Limburg, de Duitse regio Aken, de Belgische provincies Limburg en Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België,. In het kader van het project Euregiolog³ werkt gate4logistics samen met relevante actoren uit de EMR. De volgende partners maken deel uit van het Euregionale logistieke forum gate4logistics: de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg (B), Logistics in Wallonia, Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) mbh, Kamer van Koophandel (KvK) Nederland, de provincie Limburg (NL) en de Industrie- und Handelskamer (IHK) Aachen. De EMR is reeds goed ontsloten via weg, water en spoor. Bovendien zijn de wegen in de verschillende deelregio s nog relatief filevrij. Door de vele logistieke knooppunten met inland terminals wordt de EMR gezien als een Extended Gateway van de mainports Rotterdam en Antwerpen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de EMR een toplocatie is voor logistieke activiteiten. Logistiek succes wordt immers, naast de ligging van de productielocaties, bepaald door de snelheid waarmee producten vervoerd worden. Om de performantie van het infrastructuurnet verder te verhogen zijn in de toekomst investeringen nodig: Grensoverschrijdend vervoer faciliteren door het wegwerken van historische grenzen Multimodaal vervoer faciliteren door het voorzien van multimodale overslagstations Garanderen van betrouwbare trajecttijden door het realiseren van ontbrekende schakels op belangrijke vervoercorridors. Om een maximaal resultaat van deze investeringen te garanderen, is een gezamenlijke strategie van de verschillende deelregio s noodzakelijk. In de EMR is de aanleg, het gebruik en de effecten van infrastructuur immers een grensoverschrijdend samenwerkingsverhaal. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 3

7 2.2 Doel en methodiek Doel Met het witboek Analyse en prioritering infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) wil gate4logistics de bevoegde autoriteiten informeren over het belang van het oplossen van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer via de verschillende transportmodi (weg, water, spoor) om vlot goederenvervoer in de EMR mogelijk te maken. Het studiebureau ARCADIS werd door gate4logistics aangesteld om de infrastructurele knelpunten (weg, water en spoor) in de EMR in kaart te brengen, te analyseren en te prioriteren Methodiek Om te komen tot dit Witboek werden 5 stappen doorlopen: 1. Bepalen longlist knelpunten Longlist v.0 (Partners gate4logistics) Longlist v.1 (Ledenbevraging) Longlist v.2 (Literatuuronderzoek) 2. Van longlist naar shortlist knelpunten Niet-belangrijke knelpunten elimineren (Ledenbevraging) Bijna-gerealiseerde knelpunten elimineren (Literatuuronderzoek) Shortlist van 30 te prioriteren knelpunten 3. Opmaak ontwerp prioriteitenlijst Bepalen criteria (Stuurgroep) Bepalen gewichten criteria (partners gate4logistics) Shortlist evalueren door Multicriteria Analyse (MCA) 4. Finaliseren prioriteitenlijst Vergelijking expertenscore en gewogen score 5. Opstellen witboek Gehanteerde methoden en technieken De ledenbevraging gebeurde via een on-line bevraging. Deze bevraging werd op maat van de 4 deelregio s van de EMR opgemaakt (in de taal van de betrokken deelregio met voor elke deelregio de longlist van specifieke knelpunten). De longlist werd opgesteld op basis van een literatuurstudie en gesprekken met de partners van gate4logistics. Aan de respondenten werd gevraagd om de grootte, frequentie en impact op hun bedrijf voor elk knelpunt te scoren (van 1 tot 5). De analyse van de resultaten gebeurde op basis van 63 respondenten. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 4

8 De knelpunten die door de respondenten als onbelangrijk werden aangeduid, werden uit de longlist geëlimineerd. Dit resulteerde in een shortlist van 27 te prioriteren knelpunten. Om deze knelpunten volgens prioriteit te rangschikken werd gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse (MCA). Dit is een wetenschappelijke evaluatiemethode om tussen diverse alternatieven een rationele keuze te maken op basis van meer dan één criterium. Het laat toe om gegevens te ordenen, beslissingsprocessen transparant te maken en beleidsmakers te ondersteunen Gehanteerde criteria 1. Criterium 1: Verkeersleefbaarheid Dit criterium geeft de impact van het knelpunt op de verkeersleefbaarheid (geluids-, luchtkwaliteit, ) weer. De inschatting gebeurt aan de hand van de verstedelijkingsgraad van het impactgebied van het knelpunt. 2. Criterium 2: Verstoring van de natuur Met dit criterium trachten we de impact van het knelpunt op de natuur en het landschap in te schatten. De inschatting gebeurt aan de hand van de natuurkwaliteit van het impactgebied van het knelpunt. 3. Criterium 3: Ruimere economische. effecten Dit criterium geeft een indicatie van de indirecte impact op de economie ten gevolge van slechte bereikbaarheid (bv. in de keuze als woon- en vestigingsplaats). De inschatting gebeurt op basis van het belang van het netwerk waarop het knelpunt zich bevindt. Is het knelpunt gelegen op het TEN-netwerk, bovenlokaal of lokaal netwerk? 4. Criterium 4: Financiële impact Dit criterium geeft een inschatting van de te verwachtte kostprijs van de (mogelijke) oplossing. 5. Criterium 5: Direct economisch effect op sector Dit criterium geeft een indicatie van de impact op de logistieke sector. De inschatting gebeurt aan de hand van de enquête waarbij gevraagd werd naar de impact van het knelpunt op de omzet van het bedrijf. 6. Criterium 6: Direct totaal economisch effect Dit criterium geeft een indicatie van de directe impact van de vertraging die de economie ervaart ter hoogte van dit knelpunt. Hiervoor wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt van het aantal verliesuren per jaar. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 5

9 2.2.5 Scoren en toekennen gewichten Deze criteria worden beoordeeld aan de hand van literatuurstudie en de resultaten van de bevraging. Vermits de analyse betrekking heeft op een grote verscheidenheid aan knelpunten die zich in verschillende planningsfasen bevinden, verschilt de hoeveelheid aan beschikbare informatie per knelpunt. Om dergelijke niet-eenduidige criteria te scoren werd een expertenbeoordeling gemaakt. De scores werden toegekend door het Euregionale expertenpanel van ARCADIS waar infrastructuurexperten van de 4 deelregio s aan deelnamen. De score varieerde van 1 tot 5. Voor de economische effecten komt een score van 1 overeen met een lage impact, voor de financiële impact, verkeersleefbaarheid en verstoring van de natuur komt een score van 1 overeen met een hoge (negatieve) impact. De totale score werd bekomen door het sommeren van de individuele scores van elk criterium : (1) Ten slotte werd er door gate4logistics een gewicht aan de verschillende criteria van de MCA toegekend: Criteria Gewicht Verkeersleefbaarheid 1 Verstoring van de natuur 2 Ruimere economische. effecten 3 Financiële impact 4 Direct economisch effect op sector 5 Direct totaal economisch effect 6 Door de scores te vermenigvuldigen met deze gewichten n werd er een gewogen totaalscore bekomen R a. (2) Op basis van (2) werd de rangschikking van de infrastructuurknelpunten gemaakt. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 6

10 2.2.6 Studieverloop De studie werd in samenwerking met gate4logistics opgemaakt in de periode april - juli In de onderzoeksperiode (april mei 2014) werd er voor de verschillende deelregio s van de EMR een online enquête opgezet en werd een literatuurstudie uitgevoerd. Dit resulteerde in een overzicht van infrastructuurknelpunten voor drie modi (weg, water, spoor) in de EMR. In de tweede fase (mei juni 2014) werd een prioriteitenlijst aan de hand van een multicriteria-analyse opgesteld. De gehanteerde criteria werden gewogen door gate4logistics in afnemend belang (direct economische kost, economische kost voor sector, financiële impact, indirecte economische kost, impact op natuur en verkeersleefbaarheid). Tenslotte werd in de periode juni juli 2014 het witboek in de drie talen van de EMR opgesteld. Ter voorbereiding van dit witboek vonden de volgende overlegmomenten tussen ARCADIS en gate4logistics plaats: Startoverleg: 1 april 2014 (Hasselt) Overleg inventarisatie infrastructuurknelpunten EMR: 12 mei 2014 (Luik) Overleg prioritering infrastructuurknelpunten EMR: 12 juni 2014 (Maastricht) Presentatie witboek: 8 juli 2014 (Luik) 2.3 Onderzoeksresultaten Prioritering actiepunten: Top 10 actiepunten voor de EMR De studie resulteerde in een prioritering van de actiepunten voor het wegwerken van infrastructuurknelpunten (zie kaart). Hieronder wordt de top 10 van de belangrijkste actiepunten weergegeven: 1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling van de A67 autosnelweg tussen Eindhoven en de Duitse grens. Dit zorgt voor een vlottere verbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. 2. Het aanleggen van een derde spoor op de spoorlijn tussen Aachen en Köln. Een bijkomende spoor zorgt voor meer capaciteit voor het goederenvervoer op deze drukke spoorverbinding voor het personenvervoer. 3. Het heractiveren van de IJzeren Rijn tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Deze verbinding zorgt voor een vlottere verbinding voor het goederentransport over het spoor tussen de haven van Antwerpen, de inland terminals langs het ENA-netwerk en het Ruhrgebied. 4. Het aanleggen van de ontbrekende schakel op de autosnelweg A1 tussen Blankenheim en Dreis-Bruck. Het vervolledigen van de A1 zorgt voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling op de noord-zuidverbinding tussen Köln en Saarbrücken (Kopenhagen-Madrid). 5. Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 7

11 De aanleg van een oostelijke verbinding op snelwegniveau tussen de E40 en de E25 levert belangrijke tijdswinsten op voor het noord-zuid verkeer tussen Maastricht en Luxemburg. 6. Het bouwen van een TGV vrachtstation (Railport) op de site van Liège Airport In het Euro Carex netwerk worden over gans Europa hoge snelheidstreinen gebruikt voor goederentransport via luchtvaart..de luchthaven van Luik is op een kruispunt van 2 belangrijke vrachtcorridors gelegen. 7. Het verbeteren van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dülken. Het verdubbelen van het enkelspoor verhoogt de capaciteit op de verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. 8. Verbeteren van de N74 Lommel Eindhoven. De aanleg van de Noord-Zuidverbinding zorgt voor een verbeterde ontsluiting tussen Hasselt en Eindhoven. 9. Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken. De mogelijke komst van een spoorwegterminal kan een wijziging in de vervoerswijzekeuze ten gunste van het spoorvervoer betekenen en een impuls geven aan de logistieke regio Aken. 10. Het heractiveren van goederenspoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken. Dit zorgt voor een verbinding van het multimodale goederenterminal Railport Lanaken en Maastricht met de haven van Antwerpen Prioriteiten per deelregio Naast een prioritering van actiepunten voor het wegwerken van de infrastructuurknelpunten in de EMR, wordt hieronder een prioritering van de infrastructuurknelpunten per deelregio van de EMR weergegeven. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 8

12 Provincie Limburg (BE) Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score 1 Het heractiveren van de IJzeren Rijn Spoor Zeer Hoog 80 2 Het verbeteren van de wegverbinding Lommel Eindhoven (N74) Weg Zeer Hoog 74 3 Het heractiveren van spoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken Spoor Zeer Hoog 72 4 Het aanpakken van het knelpunt Houthalen- Helchteren Weg Midden 58 5 Het verbeteren van de ontsluiting spoorterminal in Lommel (Kristalpark) Spoor Laag 47 6 Het heractiveren van spoorlijn 18 Winterslag Eindhoven Spoor Laag 40 7 Het verbeteren van de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 Weg Laag 39 Regio Aken Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score 1 Aanleggen derde spoor tussen Aachen-Koln Spoor Zeer Hoog 81 2 Realiseren ontbrekende schakel A1 Blankenheim Dreis-Bruck Weg Zeer Hoog 78 3 Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken Spoor Zeer Hoog 73 4 Het verbeteren van de verbinding B 56n- Zülpich - Euskirchen Weg Hoog 68 5 Het verbeteren van de verbinding B56 Düren - B56n Weg Hoog 61 6 Het verbeteren van de verbinding B399 Düren-Bahnhof Weg Midden 59 Provincie Luik Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score 1 Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik Weg Zeer Hoog Het ontwikkelen van Euro-Carex netwerk op de goederenluchthaven van Luik Spoor Zeer Hoog 75 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de verkeerswisselaars Loncin et Charette op de E40 Weg Hoog 68 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Rocourt op de E40 Weg Midden 57 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Alleur op de E40 Weg Midden 57 6 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de Pont de Seraing Weg Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Droixhe op de E25 Weg Laag 49 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Avroy op de E25 Weg Laag 48 Regio Nederlands Limburg 1 Actiepunt Modus Prioriteit Gewogen score Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens Weg Zeer Hoog 86 2 Het verhogen van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dulken Spoor Zeer Hoog Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A73 tussen knooppunt Tiglia en knooppunt Zaarderheiken Weg Hoog 70 Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de N280 Weert- Roermond Weg Midden 55 Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 9

13 2.3.3 Prioriteiten per modus Tenslotte wordt een prioritering van de actiepunten voor het wegwerken van de infrastructuurknelpunten in de EMR per vervoersmodi weergegeven. Goederenvervoer over het spoor Actiepunt Deelregio Prioriteit Gewogen score 1 Aanleggen derde spoor tussen Aachen-Koln Aachen Zeer Hoog 81 2 Het heractiveren van de IJzeren Rijn Belgisch Limburg Zeer Hoog 80 3 Het ontwikkelen van Euro Carex netwerk op de goederenluchthaven van Luik Luik Zeer Hoog 75 4 Het verhogen van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dulken Nederlands Limburg Zeer Hoog 74 5 Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken Aachen Zeer Hoog 73 6 Het heractiveren van spoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken Belgisch Limburg Zeer Hoog 72 7 Het verbeteren van de ontsluiting spoorterminal in Lommel (Kristalpark) Belgisch Limburg Laag 47 8 Het heractiveren van spoorlijn 18 Winterslag Eindhoven Belgisch Limburg Laag 40 Goederenvervoer over de weg 1 Actiepunt Deelregio Prioriteit Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens Nederlands Limburg 2 Realiseren ontbrekende schakel A1 Blankenheim Dreis-Bruck Aachen 3 Het vervolledigen van de Grote Ring rond Luik Luik 4 Het verbeteren van de wegverbinding Lommel Eindhoven (N74) Belgisch Limburg 5 6 Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de A73 tussen knooppunt Tiglia en knooppunt Zaarderheiken Gewogen score Zeer Hoog 86 Zeer Hoog 78 Zeer Hoog 77 Zeer Hoog 74 Nederlands Limburg Hoog 70 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de verkeerswisselaars Loncin et Charette op de E40 Luik Hoog 68 7 Het verbeteren van de verbinding B 56n- Zülpich - Euskirchen Aachen Hoog 68 8 Het verbeteren van de verbinding B56 Düren - B56n Aachen Hoog 61 9 Het verbeteren van de verbinding B399 Düren-Bahnhof Aachen Midden Het aanpakken van het knelpunt Houthalen- Helchteren Belgisch Limburg Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Rocourt op de E40 Luik Midden 57 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Alleur op de E40 Luik Midden 57 Het verbeteren van de kwaliteit van de afwikkeling van de N280 Weert- Roermond Nederlands Limburg Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan de Pont de Seraing Luik Midden Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Droixhe op de E25 Luik Laag 49 Het verbeteren van de verkeersafwikkeling aan het op- en afrittencomplex Avroy op de E25 Luik Laag Het verbeteren van de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 Belgisch Limburg Laag 39 Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 10

14 2.4 Conclusie Het wegwerken van infrastructuurknelpunten is vaak een werk van lange adem en is een proces waar veel actoren bij betrokken zijn. Daarom is het belangrijk dat duidelijke prioriteiten worden gesteld. Dit geldt zeker ook voor de EMR, waar grensoverschrijdende samenwerking de sleutel is tot meer welvaart en economische groei. Opdat de EMR zich verder kan ontwikkelen tot een logistieke toplocatie binnen Europa is een performant en betrouwbaar multimodaal vervoersnetwerk noodzakelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat niet enkel grensoverschrijdend tussen de deelregio s van de EMR dient samengewerkt te worden, maar ook tussen de verschillende vervoerswijzen (intermodale knooppunten, multimodale terminals, ). Tijdens de inventarisatie van de infrastructuurknelpunten in de EMR werd vastgesteld dat een aantal projecten al in uitvoering zijn (bv. verhoging van de bruggen over het Albertkanaal 2, A2 stadstraverse in Maastricht, verbetering doorstroming E42 Luik- Namen, Euro Carex in Luik, ). Andere projecten zijn in planningsfase (bv., Limburgse Noord-Zuid verbinding, ). Het is van groot belang dat deze projecten tijdig kunnen starten en volgens planning worden opgeleverd. Verder zijn er projecten die ondanks hun groot maatschappelijk en economisch belang nog nauwelijks in beweging zijn. Hieronder vindt u een overzicht volgens prioriteit voor de Euregio: 1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling van de A67 tussen Eindhoven en de Duitse grens 2. Het aanleggen van een derde spoorlijn tussen Aken en Keulen 3. Het heractiveren van de IJzeren Rijn (Antwerpen-Mönchengladbach) 4. Het aanleggen van de ontbrekende schakel op de A1 tussen Blankenheim en Dreis-Bruck (Köln-Saarbrücken) 5. Het vervolledigen van Grote Ring rond Luik (oostelijke verbinding tussen de E40 en de E25) 6. Het verbeteren van de capaciteit op het spoor Kaldenkirchen-Dulken (Eindhoven-Düsseldorf) 7. Het aanleggen van een spoorwegterminal in de regio Aken 8. Het heractiveren van spoorlijn 20 tussen Hasselt en Lanaken Tenslotte wensen we te benadrukken dat het verbeteren van de infrastructuur ook relatief kleinschalige ingrepen omvatten. Uit de ledenbevraging kwam het garanderen van een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en steden als een belangrijk aandachtspunt naar voren. 2 Dit project zou op nummer 1 staan, mochten we dit mee opgenomen hebben in onze analyse. Een vlotte uitvoering van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal geniet daarom de hoogste prioriteit. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 11

15 Situering van de knelpunten Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 12

16 3 Background information of major bottlenecks 3.1 N 1: Increasing capacity of the A67 (Eindhoven- German border) Target This action will increase the transport quality of the corridor between Eindhoven and the Ruhr-area Location Actual situation The A67 is an euregional transportation corridor between The Netherlands/Flanders and the Ruhr-area in Germany. The high number of trucks (up to trucks a day) hinders fluid transport on the 2x2 road Evaluation of effects The upgrade of the A67 towards a 2x3 roadway has a positive impact on capacity and travel time. Due to important truck traffic, the economic effects for the transportation sector are expected to be very high. Since this action is an upgrade of an existing infrastructure, this action will have rather limited external costs. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 13

17 3.2 N 2: Building a 3rd track on the railway line between Aachen and Cologne Target This action will increase the capacity of freight transport of the corridor between Aachen and Cologne Location Actual situation The Cologne-Aachen high-speed line is the German part of the Trans-European networks project high-speed line Paris Brussels Cologne. The two existing lanes are overloaded with freight transport, short- and long-distance transport. Now it is a bottleneck in the European corridor London-Frankfurt Evaluation of effects The building of the 3 rd rail track will allow a new distribution: two tracks for high-speed train and regional public transport and one track for cargo transport. Since this action is an upgrade of an existing infrastructure, this action will have rather limited external costs. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 14

18 3.3 N 3: Reactivating the Iron Rhine between Flanders, the Netherlands and Germany Target The Iron Rhine railway connects the port of Antwerp and Mönchengladbach and the inland terminals located on this line Location Actual situation The Iron Rhine is fully operational in Belgium but is not from Roermond to Dailheim and is rarely used between Budel-Weert. At present, freight rail transport from Antwerp to Germany use the Montzenroute Evaluation The reopening of the Iron Rhine will reduce the travel distance from Antwerp to Germany with 50 km. Some steep inclines over the Montzen route make it problematic for long and heavy trains. The Iron Rhine Line will allow transport of 2000 tonnes in both directions (while it s now 800 en 1300 tonnes). A Social Cost-Benefit Analysis in 2009 estimated that investment costs are quite high compared to the benefits. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 15

19 3.4 N 4: Building the missing link on the A1 between Blankenheim and Dreis-Brück Target Completing the missing link in the A1 highway (2x2 lanes) between Blankenheim and Dreis-Brück will significantly decrease the travel time on this axe Location Actual situation The highway A1 binds the East See in the North (Heiligenhafen) and Saarbrücken (length 750 km). Blankenheim-Dreisbrück is the only missing link. The transit traffic must take the regional and local roads and drive through several cities Evaluation This action will decrease the undesirable flow on local and regional roads. The flow on the new section here assessed to UVP/h (25% trucks) in It will increase the economic attractiveness of the region Aachen. Since it consists in building a new highway in a virgin area, the impact on the environment is significant. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 16

20 3.5 N 5: Completing the Ring structure in Liege Target Creating a 13 km long highway of 2x2 lanes between Beaufays and Cérexhe-Heuseux Location Actual situation There s a missing link in the eastern part of the ring of Liege. Indeed, the traffic coming from the East (E40/42 Aachen) and the North (E25 Maastricht) must drive through the city to access to the highway E25 to the Luxembourg. The other solution, actually favored by the local authorities for freight transport, is the bypass by the E602 (Loncin) which causes a detour of 40 km Evaluation The project cost for the highway is assessed to 400 Mo. This route will complete the trans-european network. However, the creation of a new highway in a virgin area has an important environmental impact although the existing plans already include several measures for environmental compensation Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 17

21 3.6 N 6: Developing the Euro Carex network at Liège Airport Target Creating a rail terminal in Bierset, near Liege airport, connected to the Eurocarex network. The concept of Eurocarex (Cargo Rail Express) is using high-speed trains on the existing network to transport either road or air cargo Location Actual situation Located in the heart of Europe, in the center of the triangle Amsterdam/Paris/Frankfurt, Liege Airport is one the 10 biggest cargo airports in Europe. The railport is well-connected to the road network but the multimodal link to rail transport rail is missing Evaluation The project of Liege Carex is located in the heart of an economic area on the side of liege Airport. The terminal of Liege will be part of an European network connecting London, Amsterdam, Frankfurt, Paris and Lyon in The cost of this project is assessed to 30 Mo. Analyse en prioritering van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR) 18

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo

MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer. Acroniem: Mobilo MEERJARENPLAN 2012-2015 STEUNPUNT Goederen- en personenvervoer Acroniem: Mobilo Promotor-coördinator: Prof. Dr. H. Meersman Publicatiedatum: 15/12/2011 Contents 1 Jaarplanning 2012... 4 1.1 De werkpaketten...

Nadere informatie

Infrastructuurmasterplan voor de Vlaamse waterwegen (Horizon 2014)

Infrastructuurmasterplan voor de Vlaamse waterwegen (Horizon 2014) INFRASTRUCTUUR MASTERPLAN VOOR DE VLAAMSE WATERWEGEN HORIZON 2014 INFRASTRUCTUUR MASTERPLAN VOOR DE VLAAMSE WATERWEGEN HORIZON 2014 EXECUTIVE SUMMARY Infrastructuurmasterplan voor de Vlaamse waterwegen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE

EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE EVALUATIE VAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN LEIDRAAD VOOR KOSTEN-BATENANALYSE Carel J.J. Eijgenraam* Carl C. Koopmans* Paul J.G. Tang* A.C.P. (Nol) Verster** * Centraal Planbureau ** Nederlands Economisch Instituut

Nadere informatie

VOORWOORD. November 2010. Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke Werkdagen.

VOORWOORD. November 2010. Namens het bestuur van de Vervoerslogistieke Werkdagen. VOORWOORD Op donderdag 18 en vrijdag 19 november 2010 vinden de zeventiende Vervoerslogistieke werkdagen (VLW) plaats. Het doel van de Vervoerslogistieke werkdagen voor de nieuwkomers op onze dagen is

Nadere informatie

Distrivaart Netwerkontwikkeling De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart

Distrivaart Netwerkontwikkeling De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart TNO Inro rapport 2003-014 Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft www.tno.nl De weg naar een volwaardig netwerk in de binnenvaart T 015 269 68 61 F 015 269 68 54 inro@inro.tno.nl Datum 18 februari

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Zuid-Limburg Science Campus

Zuid-Limburg Science Campus Zuid-Limburg Science Campus Maastricht Region Science Campus New Energy Campus Avantis Heerlen Material Science Campus Chemelot Sittard-Geleen Maastricht Health Campus Maastricht Broch ZL Science Campus_2.indd

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Havenmonitor 2006

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens. Havenmonitor 2006 Economische betekenis van Nederlandse zeehavens Havenmonitor 2006 Economische betekenis van Nederlandse zeehavengebieden 2006 Hoofdrapport: Havenmonitor 2006 STATUS Eindrapportage IN OPDRACHT VAN Ministerie

Nadere informatie

Pas op, daar komt een fiets!

Pas op, daar komt een fiets! Pas op, daar komt een fiets! Bron: c Rennes. Een studie naar de invloed van leenfietssystemen op de (inner)stedelijke mobiliteit. Eindwerk postgraduaat Verkeerskunde door Gert Brams gertbrams@gmail.com

Nadere informatie

ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s)

ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s) ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s) Onderzoek naar de mogelijkheden van dynamisch snelheidsadvies op VRI s RA-MOW-2009-010 J. De Mol, W. Vandenberghe,

Nadere informatie

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION C.J. Ruijgrok, TNO Mobility and Logistics & TIAS Business School

Nadere informatie

De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming

De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming Komen maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA s) bijna altijd tot een negatief saldo? Scoort openbaar vervoer slecht in MKBA s? En wordt er over projecten in de Randstad vaker besloten tot uitvoering?

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Logistieke visie Zwolle-Kampen- Meppel

Logistieke visie Zwolle-Kampen- Meppel Logistieke visie Zwolle-Kampen- Meppel Eindrapport Opdrachtgever: Gemeenten Meppel, Kampen en Zwolle Rotterdam, 17 oktober 2012 Logistieke visie Zwolle-Kampen- Meppel Eindrapport Opdrachtgever: Gemeenten

Nadere informatie

Externe audit BBLN Eindrapport

Externe audit BBLN Eindrapport Postbus 161 741111 ADDi-wnIcr F*;irkvsi'q 4 7411 SU [hrvcihit Trtcfoon 0S7O618I22 Fai 0S70 6I2942 w Goudappel Coffeng ^^^ Adviseurs verkeer en vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Externe audit

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Strategische sociale rapportering 2013

Strategische sociale rapportering 2013 Strategische sociale rapportering 2013 Aanvullende vragenlijst België 30/04/2013 Inhoudsopgave 1. Met welke uitdagingen wordt uw land geconfronteerd op het vlak van de bevoegdheidsdomeinen van de sociale

Nadere informatie

2008, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Tekst: Peter Jorritsma. Vormgeving en opmaak: Studio Guido van der Velden B.V.

2008, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) Tekst: Peter Jorritsma. Vormgeving en opmaak: Studio Guido van der Velden B.V. Meer weten over mobiliteit. Dat is waar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zich mee bezig houdt. Het KiM is opgericht op 1 september 2006. Als zelfstandig instituut binnen het Ministerie

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT TRANSUMO Advanced Traffic Management Multi Objective Decision aid for Regional Networks Verkeersnetwerken integraal en multi-objective managen Eindrapportage ATMA-MODeRN (incl Top-up Info-Rio); oktober

Nadere informatie

Beleggers in gebiedsontwikkeling

Beleggers in gebiedsontwikkeling Beleggers in gebiedsontwikkeling Incentives en belemmeringen voor een actieve rol van institutionele beleggers bij de herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden P5 Afstudeerrapport P.L. (Pelle) Steigenga

Nadere informatie

Intelligente Transport Systemen

Intelligente Transport Systemen Intelligente Transport Systemen ITS en verkeersveiligheid RA-MOW-2008-007 J. De Mol, T. Van Leeuwen, W. Vandenberghe, S. Vlassenroot Onderzoekslijn Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit DIEPENBEEK,

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie