Stralingsdetectie en meetapparatuur. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stralingsdetectie en meetapparatuur. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e"

Transcriptie

1 Stralingsdetectie en meetapparatuur

2 Stralingsmonitoren Een stralingsmonitor is slechts geschikt voor het meten van een beperkt aantal stralingssoorten energiegebied Een stralingsmonitor is altijd gekalibreerd voor volledige aanstraling van de detector in een isotroop stralingsveld Indien een detector slechts gedeltelijk wordt aangestraald geeft de monitor een te lage waarde aan Belangrijk om goed na te denken over de keuze en gebruik van een stralingsmonitor bij een bepaalde toepassing

3 Energiegevoeligheid van stralingsmonitor Wordt vaak weergegeven in een energie-respons curve

4 Richtingsgevoeligheid van stralingsmonitor In een polair diagram

5 Stralingsmeetapparatuur Stralingsmonitoren (surveymonitoren) sterkte van het stralingsveld meting van dosistempo (in µsv/uur) dosis (in msv) Besmettingsmonitoren worden gebruikt voor opsporen en vaststellen van besmettingen oppervlaktebesmetting luchtbesmetting inwendige besmetting meting van aantal geregistreerde pulsen (per seconde) tgv radioactief preparaat activiteit van bron/preparaat (na kalibratie) in Bq of Bq/cm 2

6 Stralingsmeetapparatuur Spectrometers energie onderscheid via pulsdiscriminatie -> spectrum nuclide identificatie activiteitsbepaling Gammaspectrometrie klassiek: Natrium jodide (NaI), Germanium met Lithiumdope (GeLi) modern: (High Purity) Germanium (HPGe) Activiteitsbepaling ionisatiekamer

7 Stralingseffecten voor detectie van ioniserende straling aard van het effect type instrument detectiemateriaal elektrische lading gasgevulde detector gas (lucht) halfgeleider detector vaste stof chemische reacties filmdosimeter fotografische emulsie chemische dosismeter vaste/vloeibare stof luminescentie scintillatieteller vaste/vloeibare stof thermoluminescentiedosimeter vaste stof warmte calorimeter vaste/vloeibare stof activering activeringsdosimeter vaste stof

8 Detectie van straling Hoe detecteer je straling? Ionisatie van detectormateriaal: ionisatiestroom meten Gasgevulde (ionisatie)detectoren Vaste stof (ionisatie)detectoren Scintillatiedetectoren elektronen worden geëxciteerd en vallen terug in hun grondtoestand onder uitzending van lichtflitsen: meet het lichtsignaal Fotografische detectie fotografische emulsies zijn gevoelig voor ioniserende straling

9 Principe van gasgevulde detector Verzamel elektron-ion paren op anode en kathode Stroompuls: evenredig met het aantal ionisaties en dus met de afgegeven energie van straling Ingestelde spanning moet hoog genoeg zijn om recombinatie te voorkomen: alle gevormde elektron-ion paren bereiken de anode/kathode Ionisatiekamer

10 Verschillende soorten gasgevulde detectoren Ingestelde spanning hoog genoeg om recombinatie te voorkomen ( V): alle paren bereiken elektroden: ionisatiekamer Hogere spanning ( V): elektronen worden zo versneld dat ze zelf elektronen vrijmaken en er ontstaat een grotere ladingspuls, versterking is proportioneel dus stroompuls is nog steeds evenredig met afgegeven energie: proportionaalteller Zeer hoge spanning ( V): elke ionisatie leidt tot een lawine van nieuwe ionisaties: grote gemakkelijk meetbare puls, geen energie informatie meer Geiger-Muller telbuis (GM buis)

11 Vaste stof detectoren Bestaan uit halfgeleider materiaal (Germanium of Silicium) waaruit door ionisaties elektronen worden vrijgemaakt en verzameld op kathode: stroompuls. Groot voordeel: weinig energie nodig om elektronen vrij te maken en grote elektronendichtheid Systeem is zeer gevoelig en energie van invallend deeltje kan zeer nauwkeurig worden bepaald: spectroscopie

12 Scintillatiedetectoren In bepaalde materialen worden elektronen geëxciteerd onder invloed van ioniserende straling waarna ze onder uitzending van lichtflitsen (scintillaties) terugvallen in hun grondtoestand Intensiteit van licht is evenredig met geabsorbeerde stralingsenergie Lichtsignaal wordt omgezet in elektrische puls met behulp van photomultiplicator buis (P.M. buis)

13 Scintillatiedetectoren Vaste-stof scintillator: NaI detector TLD, thermo luminescentie detector: zenden niet meteen licht uit maar pas na opwarmen (uitstoken) van het materiaal, meestal CaF 2 of LiF. Stralingsenergie kan worden opgeslagen en achteraf uitgelezen Vloeistof scintillatoren: voor meten van zachte beta stralers ( 3 H, 14 C) preparaat wordt in vloeistof opgelost, optimale energie overdracht naar scintillatiemateriaal.

14 Fotografische detectie Röntgenfoto s in ziekenhuis (scintillatieschermen ter versterking) Persoonsdosimetrie met filmbadge: komt buiten NL nog veel voor, maar film wordt steeds meer vervangen door TLD dosimetrie, of zelfs OSL (Optisch Gestimuleerde Luminiscentie) Meer weten: dictaat Detectie en meetmethoden op onder bibliotheek

15 Ionisatiekamer Gasgevuld, vaak lucht Vrijgemaakte ionen in detectiemateriaal zorgen voor ionisatiestroom Geen gasversterking Ionisatiestroom is erg klein Niet geschikt voor het meten van afzonderlijke spanningspulsen en dus niet geschikt voor activiteitsbepaling (besmettingsmonitor) Vooral geschikt om straling met hoge intensiteit te meten Gevoeligheid van ionisatiekamer hangt af van: Volume van kamer (hoe groter hoe meer gas erin dus ook nauwkeuriger) Gasdruk (hoge druk is meer gas dus nauwkeuriger meting) Wordt gebruikt voor (nauwkeurige) meting van dosis en dosistempo van fotonenstraling en bètastraling Buildupkap afhankelijk van stralingssoort en energie

16 Surveymonitor Babyline Ionisatiekamer, V=0.5 liter Geabsorbeerde dosis en dosistempo buildup kap filtert zeer lage energie fotonen en betastraling weg, en simuleert opbouw effect in weefsel

17 Activiteitsbepaling mbv ionisatiekamer Ar-gas gevulde (put-)ionisatiekamer Snelle respons (<2 sec) Lineaire respons over groot bereik Ook geschikt voor sterke bronnen met hoge activiteit Pb-afscherming in de wand (evt. aanvulling nodzakelijk) Dagelijkse kalibratie

18 Geiger-Müller-telbuis Elk vrijgemaakt elektron geetft volledige ionisatielawine, gemakkelijk te meten puls Pulsgrootte is onafhankelijk van stralingssoort en energie, de GM buis kan dan ook niet tussen verschillende stralingssoorten en energie:en discrimineren Grote dode tijd (ca sec: bij hoge teltempi geeft GM buis afwijkingen en kan zelfs dichtslaan) Relatief éénvoudige elektronica, daardoor veel toegepast Eindvenster GM buizen met dunne wand aan één zijde voor detectie van α, β of laag energetische fotonen (röntgen) Zowel in surveymonitor (dosistempo/dosis) als in besmettingsmonitor

19 Dode tijd Na een puls in een GM buis duurt het een tijdje voordat de puls is verwerkt en er weer een nieuwe puls gedetecteerd kan worden: dode tijd Hoe groter de dode tijd hoe meer pulsen er verloren gaan In de praktijk: gemeten pulsfrequentie is kleiner dan daawerkelijke pulsfrequentie Bij zeer hoge teltempi krijgt buis geen tijd om te herstellen en slaat dood Dode tijd speelt ook bij andere stralingsmeetinstrumenten een rol GM buis ca sec Andere monitoren ca sec pulse height dead time resolving time recovery time Time [µs]

20 Surveymonitor Eberline FH F2 (FAG) Geiger-Müller telbuis, V=0,7cm 3 Dosis en dosistempo Alléén geschikt voor fotonstraling 45 kev - 1,3 MeV Niet geschikt voor bèta straling

21 Proportionaalteller Gasgevuld Spanning zo hoog dat er gasversterking plaatsvindt, elk vrijgemaakt elektron maakt tot 1000 andere elektronen vrij Ionisatiestroom groot genoeg voor detecteren van afzonderlijke spanningspulsen: goed bruikbaar voor activiteitsmeting Kan ook discrimineren tussen α, β en fotonenstraling door verschillende pulshoogte Vrijwel altijd gebruikt als besmettingsmonitor Zwaardere edelgassen als vulling voor gevoelige detectie van laagenergetische fotonen

22 Surveymonitor Eberline FH 40GL Proportionaal telbuis Dosis en dosistempo Alléén geschikt voor fotonstraling 36 kev - 1,3 MeV Niet geschikt voor bèta straling

23 Besmettingsmonitor Contamat Xe gevulde proportionaalteller meet teltempo van preparaat na nuclidekalibratie: Activiteit detectoroppervlak: 110 cm 2 geschikt voor bèta en gamma straling

24 Scintillatiedetectoren In bepaalde materialen worden elektronen geëxciteerd onder invloed van ioniserende straling waarna ze onder uitzending van lichtflitsen (scintillaties) terugvallen in hun grondtoestand Intensiteit van licht is evenredig met geabsorbeerde stralingsenergie Lichtsignaal wordt omgezet in elektrische puls met behulp van photomultiplicator buis (P.M. buis) Vooral toegepast in besmettingsmonitoren en voor gammaspectrometrie (NaI detector) Medische toepassingen: versterkingsscherm bij het maken van röntgenfoto s

25 Besmettingsmonitor PCM 5 met DP2R probe Scintillatiedetector fosfor gecoat plastic (alfa) opgedampt ZnS (bèta) meet teltempo van preparaat detectoroppervlak: 50 cm 2 geschikt voor alfa en bèta straling, ook wel gevoelig voor gamma

26 Monitor voor inwendige besmetting (NaI) Scintillatiedetector NaI (gamma) meet teltempo van inwendige besmetting (schildklier) detectorgrootte: 100 cm 3 (2 ) geschikt voor gammastraling door kalibratie is conversie van teltempo naar activiteit in schildklier mogelijk. Schatting inname afhankelijk van tijdstip meting

27 Persoonsdosismeters TLD persoonsdosismeter (badge) 4 TLD pilletjes (LiF) dosisregistratie alléén achteraf uit te lezen NL: standaard Elektronische pocket dosismeter (EPD) vaak halfgeleider detectoren dosis en dosistempo direct afleesbaar als ALARA tool en/of voor hot-jobs

28 Andere persoonsdosismeters Stephen pendosismeter Ionisatiekamer Stralingsdosis wordt gemeten door ontlading van condensator wel direct af te lezen Filmbadge Stralingsdosis wordt gemeten dmv zwarting op een fotografische film Alléén achteraf uitleesbaar, moet ontwikkeld worden Kan vele verschillende stralingssoorten meten via spooranalyse

29 Overzicht Doel van de stralingsmeting persoon of ruimte externe straling, besmetting, inwendig/uitwendig grootheid (equivalente) dosis, activiteit etc. precies (wetenschappelijk) of globaal (stralingsbescherming) survey (live, online) of retrospectief (registrerend) Middel ofwel fysisch principe typen detectoren en meetsystemen detectie van stralingssoorten en energieën energiebereik Voorbeelden van detectoren uitleg en demonstratie

30 Aandachtspunten bij gebruik meetapparatuur Controleer vooraf juiste werking meetinstrument batterij bereik (energie, juiste schaal) Bepaal achtergrond voor mogelijke correctie Bepaal meetrendement bron, geometrie, detector en registratie dode tijd

31 Kenmerken van stralingsmeetapparatuur snelle respons temperatuur onafhankelijkheid ongevoelig voor magnetische ( RF)-velden draagbaar schokvast, vochtigheid, chemische bestendigheid, decontamineerbaar service vriendelijk ( b.v gangbare batterijen ) onderhoudscontract kalibratie minimaal éénmaal per jaar

32 Meetrendement van stralingsmeetapparatuur Absoluut rendement (verhouding van aantal geregistreerde signalen en de door bron geproduceerde deeltjes / fotonen) ε(s) bronrendement (s: source) ε(m) interactie met het tussenliggende medium: ε(g) ruimtehoek (kwadratenwet): geometrisch rendement ε(d) deeltjes / quanten, die een interactie ondergaan met de detector: detectorrendement ε(r) registratie van de meetsignalen: registratie rendement

33 Voorbeelden meetrendement Voor een bepaalde besmettingsmonitor kan het meetrendement door kalibratie worden bepaald Nuclide specifiek Voorbeeld Contamat I-123: 1cps (counts per seconde) 40 Bq (dus rendement 2,5 %) Rb-81: 1cps 10 Bq (rendement 10 %) Zn-65: 1cps 10 Bq Oppervlakte detector bekend dus ook meting mogelijk van activiteitsconcentratie Opp. Contamat 160 cm 2 I-123 : 1cps 0,25 Bq / cm 2 Wettelijke eis: besmetting in lab < 4 Bq / cm 2 Hoeveel cps mag de Contamat dus maximaal aangeven?

DETECTIE EN MEETMETHODEN

DETECTIE EN MEETMETHODEN SBD 9692 Technische Universiteit Eindhoven 98-11-05, niv. 5 A/B Centrum Stralingsbescherming en Dosimetrie Stralingsbeschermingsdienst DETECTIE EN MEETMETHODEN De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur

Nadere informatie

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R

Cursus Stralingsbescherming. op deskundigheidsniveau 5R Cursus Stralingsbescherming op deskundigheidsniveau 5R Augustus 2011 Voorwoord Het Erasmus MC beschikt voor het toepassen van bronnen van ioniserende straling over drie Kernenergiewetvergunningen (type:

Nadere informatie

Dosisbegrippen stralingsbescherming. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e

Dosisbegrippen stralingsbescherming. /stralingsbeschermingsdienst SBD-TU/e 13 Dosisbegrippen stralingsbescherming 1 13 Ioniserende straling ontvanger stralingsbron stralingsbundel zendt straling uit absorptie van energie dosis mogelijke biologische effecten 2 13 Ioniserende straling

Nadere informatie

Dosimetrie in de Radiologie: Stralingsbelasting van de Patiënt en Werknemers

Dosimetrie in de Radiologie: Stralingsbelasting van de Patiënt en Werknemers Dosimetrie in de Radiologie: Stralingsbelasting van de Patiënt en Werknemers NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR STRALINGSDOSIMETRIE Rapport 17 van de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie Auteurs: J.J.

Nadere informatie

AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE

AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE AANGEWENDE TECHNIEKEN: NUCLEAIRE GENEESKUNDE Inleiding Het principe van radioactiviteit en radioactieve straling werd beschreven op het einde van de negentiende eeuw, maar pas tijdens de tweede wereldoorlog

Nadere informatie

H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN

H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN H3: Deeltjesversneller: LHC in CERN CERN = Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire = Europese organisatie voor nucleair onderzoek CERN ligt op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland, dicht bij Genève.

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

Kim Kauwenberghs. Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

Kim Kauwenberghs. Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde Validatie en optimalisatie van een voxel fantoom en het design van een dosimeter bij het gebruik van een loden schort voor medische personeel in de interventionele radiologie Kim Kauwenberghs Promotor

Nadere informatie

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen ERROR! MAIN DOCUMENT ONLY. TNO-rapport Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Datum 16 december

Nadere informatie

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

Monte Carlo simulatie van Extensive Air Showers voor de IceTop detector op Antarctica

Monte Carlo simulatie van Extensive Air Showers voor de IceTop detector op Antarctica Faculteit Wetenschappen Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica Academiejaar 5-6 Monte Carlo simulatie van Extensive Air Showers voor de IceTop detector op Antarctica door Arno Keppens Promotor: Prof.

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist 6 KWALITEITSZORG 6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN Auteur : J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist juni 2002 blad 1 van 23 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 METAALDETECTIE...

Nadere informatie

Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche

Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche D R P S Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche Profielwerkstuk D.R.O.P.S. Dynamic Rain Observation and Parameterization System Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche Atheneum 6 meneer P. Wolfs Daniël

Nadere informatie

Sensoren. Gebruik. Storingen

Sensoren. Gebruik. Storingen Sensoren Veel machines en werktuigen worden elektrisch of elektronisch bediend en aangestuurd. Die aansturing kan automatisch plaatsvinden. Bij die aansturing horen bepaalde instellingen. Om te weten welke

Nadere informatie

Vergelijking tussen klinische duale energie CT en micro-ct voor de beeldvorming van kleine proefdieren.

Vergelijking tussen klinische duale energie CT en micro-ct voor de beeldvorming van kleine proefdieren. Vergelijking tussen klinische duale energie CT en micro-ct voor de beeldvorming van kleine proefdieren. Griet D`hollander Promotoren: prof. dr. Stefaan Vandenberghe, prof. dr. Steven Staelens Begeleider:

Nadere informatie

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T Eindverslag stage 2012 r.d. kleiss R.D. Kleiss: Data acquisitie in het HiSPARC experiment c 22 juni 2012 begeleiders: Drs. Ir. Ewout

Nadere informatie

Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen.

Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Rookmelders waarom Rookmelders Een brand die s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich flink uit te breiden; iedereen ligt immers te slapen. Een ongelukkig vonkje heeft soms maar enkele minuten nodig

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

De kleinste bouwstenen en hun krachten

De kleinste bouwstenen en hun krachten Inhoud De kleinste bouwstenen en hun krachten...2 Het Standaardmodel...2 Fundamentele deeltjes: Fermionen...3 Fundamentele krachten: Bosonen...4 Opgave: B c -meson...5 Het Higgs-mechanisme...6 Deeltjesversneller...9

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden?

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden? opgaven en uitkomsten hoofdstuk 10 Akoestiek 1. Waaruit bestaat geluid en hoe plant het zich voort? 2. Hoe noemen we de beweging van geluid? 3. Hoe valt een geluidgolf in lucht nader te omschrijven? 4.

Nadere informatie

Samenvatting. Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gassen van metastabiel helium. Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme

Samenvatting. Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gassen van metastabiel helium. Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme Samenvatting Kwantum-statistische effecten in ultrakoude gassen van metastabiel helium Kwantumfysica en het golf-deeltje dualisme Eén van de meest fascinerende inzichten uit de kwantumfysica is zonder

Nadere informatie

Meetmethod en NH 3 - emissie uit stallen

Meetmethod en NH 3 - emissie uit stallen Meetmethod en NH 3 - emissie uit stallen 2 Meetmethoden NH 3 -emissie uit stallen Werkgroep "Meetmethoden NH 3 -emissie uit stallen" Eindredactie: E.N.J. van Ouwerkerk (IMAG-DLO) Onderzoek inzake de mest-

Nadere informatie

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian Theorie GC http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian INHOUD blz. 1 Chromatografie 2 2 Vloeistofchromatografie 2 3 Gaschromatografie 2 4 De opbouw van de gaschromatograaf 3 5 De

Nadere informatie

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding

5 Stromingsleer. 5.1 Inleiding 190 5 Stromingsleer 5.1 Inleiding In hoofdstuk 1 zijn balansen geïntroduceerd; deze bleken daar, en ook later in de volgende hoofdstukken, uitermate handig bij het oplossen van allerlei transportproblemen.

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

KWANTIFICATIE VAN HYDRIDEN IN EEN ZIRCONIUMLEGERING M.B.V. DE BSE-TECHNIEK

KWANTIFICATIE VAN HYDRIDEN IN EEN ZIRCONIUMLEGERING M.B.V. DE BSE-TECHNIEK DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE KWANTIFICATIE VAN HYDRIDEN IN EEN ZIRCONIUMLEGERING M.B.V. DE BSE-TECHNIEK Christophe NELISSEN Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie ENERGIE Handboek over energiebesparing en duurzame energie Handboek voor scholieren in het voortgezet onderwijs De inhoud van dit handboek is gebaseerd op materialen van het IUSES project, dat is gefinancierd

Nadere informatie

Samenvatting Stromingsleer en warmteoverdracht

Samenvatting Stromingsleer en warmteoverdracht Samenvatting Stromingsleer en warmteoverdracht Hoofdstuk 1: Introductie Het vak SWO gaat over de snelheid waarmee warmteoverdracht plaatsvindt. Dit is anders dan bij thermodynamica, dat gaat over de hoeveelheid

Nadere informatie