Samen maken wij het ziekenhuis beter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen maken wij het ziekenhuis beter"

Transcriptie

1 Samen maken wij het ziekenhuis beter gezond inzicht

2 Goede zorg gewaardeerde zorg Stuurt u ook op klantwaardering? Als ziekenhuis kun je - als het gaat om medische zorg - een voortreffelijke staat van dienst hebben. Dit impliceert niet dat het ziekenhuis hoog wordt gewaardeerd. Waardering wordt grotendeels bepaald door factoren zoals service en communicatie. Of men bijvoorbeeld makkelijk kan parkeren of dat men vindt dat ze goed wordt geholpen. Deze ervaringen kleuren sterk de waardering die patiënten en aanverwanten (we noemen ze vanaf nu klanten) voelen voor een ziekenhuis. En juist op deze punten kan ieder ziekenhuis zich ontwikkelen en onderscheiden. Maar hoe optimaliseer je deze? Waar zitten de grootste verbeterpunten? Praat met een klant en u zult snel al verrassend veel leren. Maar op één klant kunt u geen beleid voeren. Stel dat u inzicht kunt krijgen in de collectieve ervaringen van uw klanten. Van oriëntatie tot nazorg. Waarbij ervaringen worden afgezet tegen verwachtingen. Dan wordt in een oogopslag veel duidelijk. Welkom bij OpinieLab, samen maken we het ziekenhuis beter. 2 OpinieL ab 3

3 De klant gaat op reis. Reist u mee? OpinieLab onderzoekt de reis van de klant. Van begin tot eind. Van oriëntatie tot nazorg. Van ervaring tot verwachting. Reist u met ons mee? Indien er een keuze is, gaat de klant niet over een nacht ijs als het gaat om haar gezondheid. Ze oriënteert zich op het internet en ondervraagt haar omgeving op zoek naar ervaringsdeskundigen. Waar en bij wie moet ik zijn? Staat de keuze vast, dan volgt de weg naar het ziekenhuis en begint de reis. Het parkeren, de entree, de route naar de afdeling, de ontvangst, de uitleg, etc. De reis bestaat uit tal van service- en communicatiepunten. Wij noemen dit touch points. Deze reis interesseert ons zeer en geeft inzicht in wat goed is en wat beter kan. Daarbij willen wij niet alleen weten wat de klant ervaart, maar ook wat de klant verwacht. Waardering heeft veel te maken met de punten waar verwachtingen niet worden gematcht. Wij focussen ons nooit op één slechte ervaring, maar zijn vooral geïnteresseerd in de opinie van het collectief. Zo kunnen wij hoofdzaken van bijzaken scheiden. De optelsom van alle punten bij elkaar bepaalt de klantwaardering van een ziekenhuis. 4 OpinieLab 5

4 Een 7,2 zegt niet zoveel Een cijfer zegt onvoldoende. OpinieLab laat direct zien waar en hoe het beter kan. 7,2 Traditionele surveys meten klanttevredenheid met een cijfer. Ze zijn tijdrovend en worden vergezeld van tijdrovende adviesrapporten. Maar wat zegt een 7,2? Voor u, maar ook voor de klant. Is het goed of slecht en wat moet u verbeteren om hoger te scoren? Een gemiddeld cijfer zegt weinig. Het levert medewerkers en klanten niet de betrokkenheid en brandstof die nodig is om snel te verbeteren. Wij pakken het daarom anders aan. OpinieLab: Uit waardering niet in cijfers, maar in grafische en inspirerende doelrapportages. Geen eindeloze dikke rapporten. Levert collectieve ervaringsfeedback van klanten (patiënten en aanverwanten). Brengt op natuurlijke wijze prioriteiten aan. Duidelijk wordt wat het collectief belangrijk vindt en verwacht. Geeft iedereen directe feedback. Bestuur, management, afdelingen en medewerkers. Inspireert en daagt uit tot directe verbetering van het resultaat. Maakt het eenvoudig om prestaties van afdelingen onderling te vergelijken waardoor lerend vermogen wordt geactiveerd. 6 OpinieLab 7

5 Sturen op klantwaardering De klant krijgt bij OpinieLab het gevoel dat hij/zij echt een bijdrage kan leveren aan een beter ziekenhuis. Wij geloven dat elke klant - is die nu patiënt, hulpverlener, mantelzorger of familielid - een waardevolle mening heeft. Elke opinie is het waard om gevangen te worden. Daarom dagen wij iedere bezoeker uit tot het delen van opgedane ervaringen en verwachtingen. Dat doen we door online een vragenlijst klaar te hebben staan die klanten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 12 maanden per jaar, bevraagt over hun ziekenhuiservaring. Samen met het ziekenhuis zorgen wij dat de survey zoveel mogelijk wordt ingevuld. Binnen het ziekenhuis starten we een campagne die het belang en het doel van het onderzoek onder de aandacht brengt. OpinieLab levert deelnemende ziekenhuizen een campagne toolkit waarin activerende elementen zijn opgenomen. Denk aan posters, flyers en een banner voor op de website. Een ziekenhuis dat in zee gaat met OpinieLab geeft richting haar klanten een duidelijk kwaliteitssignaal af. In alle openheid geeft ze aan dat ze werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en dat ze de mening van haar klanten zeer op prijs stelt. Campagne Toolkit Er zijn verschillende middelen ontwikkeld om klanten te activeren mee te doen aan het onderzoek. Een greep uit de middelen: Flyer voor bij uitnodigingsbrieven voor bij de aanmelding, behandeling en bij ontslag. Invoegteksten voor in reguliere ziekenhuiscorrespondentie. Banner voor op de website van het ziekenhuis. Post-it s om overal als teaser bij te plakken. Posters voor de openbare ruimten, wachtkamers etc. Billboards bij de uitgang en parkeergelegenheid. 8 OpinieLab 9

6 Continu verbeteren De basis van OpinieLab vormt een online survey naar de klantervaring en -verwachting. Vanuit de ervaringen en de wensen van klanten creëren we doelen voor elke afdeling en elke dienst. Belangrijke doelen die, naast de bestaande KPI s van het ziekenhuis, de zorg naar een hoger niveau tillen. Doelen die een waardevolle dialoog vormen tussen bestuur en management met als doel: een zeer tevreden klant. We meten niet eenmalig of periodiek, maar continu. Hierdoor wordt inzichtelijk of onze verbeterstappen ook bij klanten leiden tot hogere klantwaardering. Zo ontstaat een wisselwerking tussen meten, weten en doen. Dat geeft energie. Voor u en de medewerkers. En klanten waarderen dat het ziekenhuis hen een tool in handen geeft waarmee ze concreet een bijdrage leveren aan het realiseren van een beter ziekenhuis. Ervaring Verwachting Waardering - In een notendop: We activeren klanten om deel te nemen aan de survey. De klantensurvey van OpinieLab is normatief. De meerkeuze antwoorden worden direct omgezet in doelen. We meten een continu proces. Klanten kunnen na ieder bezoek hun verwachting en ervaring registreren. Anoniem onderzoek. Leeftijd, woonplaats of reden van ziekenhuisbezoek zijn niet relevant. De survey is 24/7 u, 7 dagen, 365 dagen via het internet te benaderen. Korte inspanning. Het invullen van het onderzoek neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Er is een vrij tekstblok voor het plaatsen van aanvullende opmerkingen. Vragen richten zich op algemene dienstverlening (met name service en communicatie). 10 OpinieLab 11

7 Direct inspirerende verbeterrapportages Onze doelrapportages zijn inzichtelijk, inspirerend en activerend voor iedereen. Automatisch worden overzichtelijke, inspirerende en activerende doelrapportages gecreëerd die inzichtelijk maken waar de meeste winst en door wie te behalen valt. Onze methode van vragen is normatief waarbij wij altijd zorgen dat de response direct wordt omgezet in concrete verbeterdoelen waaraan heldere opdrachten worden gekoppeld. Voor het bestuur, het management en afdelingen. De rapportages zijn uitgesplitst naar onderwerp en/of afdeling. Zo werken we continu aan het verbeteren van service en communicatie. Grid kaart: patronen Communicatie Algemene indruk Poli Communicatie Voorzieningen Informatievoorziening Opname en Verblijf Totaal Cardiologie Gynaecologie Keel Neus Oor Maag Darm Lever Oogheelkunde Reumatologie Totaal Toont vanuit klantperspectief de ervaring/beleving per onderwerp. Geeft op basis van klantperspectief aan welke onderwerpen prioriteit verdienen. Resultaten worden gepresenteerd als aandachts- en actiepunten. 12 OpinieLab 13

8 Dendrogram kaart: prioriteiten Alle patiënten worden in koppels vergeleken t.a.v. hun behoefte nda bij orden in koppels vergeleken t.a.v. hun behoefte ogram e Alle patiënten worden Twee in koppels patienten vergeleken willen iets totaal t.a.v. hun anders behoefte ende na e patienten willen iets totaal anders dende schaal van overeenstemming e patienten willen hetzelfde Twee patienten willen iets totaal anders Glijdende schaal van overeenstemming Glijdende schaal van overeenstemming Twee patienten willen hetzelfde Twee patienten willen hetzelfde Dendrogram Geen eenduidige klantbehoefte Patiënten Patiënten Duidelijk eenduidige klantbehoefte Patiënten Patiënten Patient beoordeelt dit duidelijk beter t.o.v. de management doelstelling Gap kaart: Patient beoordeelt match dit iets tussen beter t.o.v. verwachting de management doelstelling en beleving Patient beoordeelt vergelijkbaar t.o.v. de management doelstelling Patient heeft deze vraag niet beantwoord Patient beoordeelt dit iets onder de management doelstelling Patient beoordeelt dit duidelijk onder de managements doelstelling Patient beoordeelt dit duidelijk beter t.o.v. de management doelstelling Patient beoordeelt dit iets beter t.o.v. de management doelstelling Patient beoordeelt vergelijkbaar t.o.v. de management doelstelling Patient heeft deze vraag niet beantwoord Patient beoordeelt dit iets onder de management doelstelling Patient beoordeelt dit duidelijk onder de managements doelstelling Patient 1 Patient 5 Patient 4 Patient 13 Patient 15 Patient 14 Patient 3 Patient 10 Patient 9 Patient 17 Patient 6 Patient 16 Patient 8 Patient 7 Patient 12 Patient 11 Patient 2 % van de gap Hoe werd u door het verplegend personeel ontvangen? In hoeverre heeft u instructies/oefeningen voor thuis meekregen? Hoe werd u door het verplegend personeel ontvangen? In Hoe hoeverre ervaarde heeft u instructies/oefeningen u de gesprekken voor thuis met meekregen? de arts(en)? Hoe ervaarde u de gesprekken met de arts(en)? In hoeverre had u pijn bij het prikken voor bloed of medicatie? In hoeverre had u pijn bij het prikken voor bloed of medicatie? Hoe vond vond u de hygiëne u de van hygiëne het verplegend van personeel? het verplegend personeel? Kon u op uw kamer tot rust komen? In hoeverre u op kon uw u zich kamer tijdens uw tot opname rust vermaken? komen? Hoe In vond hoeverre u de maaltijden? kon u zich tijdens uw opname vermaken? Was u tevreden over de bezoekmogelijkheden (tijden en bezoekersaantallen)? In Hoe hoeverre vond was de u informatie maaltijden? voorafgaand aan uw opname duidelijk? Hoe Was heeft u u tevreden uw ontslag ervaren? over de bezoekmogelijkheden (tijden en bezoekersaantallen)? Hoe heeft u de nazorg van het ziekenhuis ervaren? In hoeverre was de informatie voorafgaand aan uw opname duidelijk? Hoe heeft u uw ontslag ervaren? Hoe heeft u de nazorg van het ziekenhuis ervaren? Patient 1 Patient 5 Patient 4 Patient 13 Patient 15 Patient 14 Patient 3 Patient 10 Patient 9 Patient 17 Patient 6 Patient 16 Patient 8 Patient 7 Patient 12 Patient 11 Patient 2 % van de gap Toont vanuit klantperspectief welke onderwerpen prioriteit verdienen. Grafische weergave van wegingsfactor. Maakt inzichtelijk welke onderdelen bijdragen aan een positieve of negatieve beleving. Dit rapport is richtinggevend voor het management betreffende prioritering in het doorvoeren van veranderingen/verbeteringen. Grafische weergave van verschil tussen klantervaring en -verwachting. Maakt direct inzichtelijk waar de kloof (gap) het grootst is. Toont de deelaspecten die onderdeel uitmaken van verwachting en ervaring. Waste kaart: match tussen klant en organisatie Waste kaart. Legenda: Paars = ervaring van de klant Oranje = klantwens Harde blauwe lijn: ambitie/doelstelling klantwens ziekenhuis ervaring van de klant ambitie/doelstelling ziekenhuis Buddy kaart: leren van elkaar Waste kaart. Legenda: Waste kaart. Waste Paars Legenda: kaart. = ervaring Legenda: van de klant Paars = ervaring Oranje = van klantwens de klant Paars = ervaring van de klant Oranje = klantwens Harde blauwe lijn: ambitie/doelstelling Oranje = klantwens Harde blauwe ziekenhuis lijn: ambitie/doelstelling Harde blauwe lijn: ambitie/doelstelling ziekenhuis ziekenhuis Hoe groter de hoe meer afdelingen kennis met elkaar kunnen delen Geeft kennis Cardiologie Dermatologie Gynaecologie Keel Neus Oor Maag Darm Lever Ontvangt kennis Cardiologie Dermatologie Gynaecologie Keel Neus Oor Maag Darm Lever Oogheelkunde Reumatologie Oogheelkunde Reumatologie Toont grafisch het verschil tussen klantwensen en organisatie ambities. Leidt tot heroverweging van ambities en mogelijke bijstelling. Maakt allocatievraagstukken helder. Grafische patronen geven vergelijking tussen afdelingen en instellingen weer. Maakt direct duidelijk wie op welke onderdelen beter of slechter scoort. Resultaten nodigen uit tot leren van elkaar. Delen van kennis en ervaring. 14 OpinieLab 15

9 Van breedte naar diepte Samen gaan we, waar nodig, verder de diepte in. In korte tijd zullen rapportages leiden tot verbeteringen. Maar in bepaalde gevallen zullen uitkomsten vragen om aanvullend onderzoek. Samen met het ziekenhuis ontwikkelen wij in zo n geval specifieke diepte-surveys. Stel dat het eten niet voldoet aan de verwachting, dan zal een diepte-survey inzicht geven welke aspecten we exact moeten nastreven om wel aan de verwachtingen te voldoen. Daarnaast zal blijken dat veel van de problemen van communicatieve aard zijn. Technisch of intermenselijk. Met behulp van onze partner Aan Zee zijn wij in staat om deze problemen samen met het ziekenhuis, door middel van co-creatie, op te lossen. OpinieLab creëert diepte door: Maatwerk diepte-surveys. Net zo inzichtelijk en eenduidig als de standaard survey. En met vergelijkbare doelrapportages. Deelname aan verbetersessies vanuit het co-creatie principe. Zo kan innovatief en vanuit een breder perspectief gewerkt worden aan optimalisatie. Ondersteuning (mens en middelen) bij de inzet van verbetertrajecten. Concrete ondersteuning bij het activeren en realiseren van een continu lerende organisatie. Hulp bij het op gang brengen en houden van de dialoog tussen afdelingen onderling. Deze opties zijn niet limitatief. Als het gaat om het verbeteren van service en communicatie denken wij graag mee. 16 OpinieLab 17

10 Een ziekenhuis dat kiest voor OpinieLab, kiest voor continu verbeteren. Samen met de klant. En dat waarderen ze. De conclusie: Sturen op waardering werkt, continu OpinieLab brengt de waardering van klant op inspirerende en activerende wijze in beeld. Zowel voor het bestuur, het management, als voor de verschillende afdelingen en diensten. Met OpinieLab ontstaat inzicht in beleving en verwachting. Daarbij sluit transparantie en het feit dat klanten kunnen bijdragen aan daadwerkelijke verbetering, feilloos aan bij deze tijd. Kiezen voor OpinieLab, is kiezen voor: Werken aan klantwaardering. Het ziekenhuis durft zich open te stellen voor de ervaring van haar klanten. Klanten krijgen echt het gevoel dat zij kunnen bijdragen aan een beter ziekenhuis. De loyaliteit van klanten zal daarbij toenemen. Sturen op collectieve, kwalitatieve klantdata. Onafhankelijk: Een onafhankelijke partij die het onderzoek uitvoert waardoor de klant zich vrij voelt om zowel positieve als negatieve feedback te geven. Nieuwe survey-methodiek: De online survey is anoniem en laagdrempelig en 24/7 vanaf iedere locatie in te vullen. Continu: Door continu te meten en verbeteringen snel door te voeren zijn de resultaten van inspanningen direct zichtbaar. Directe verbetering: Grafische doelrapportages die eenvoudig, inzichtelijk, overzichtelijk en inspirerend zijn. Ze zetten aan tot actie. (Zelf)lerend vermogen: met OpinieLab kunnen afdelingen zich onderling met elkaar vergelijken. Dit nodigt uit om gebruik te maken van elkaars kracht en kwaliteit. 18 OpinieLab 19

11 OpinieLab is opgericht door Rik Boswerger en Hugo de Bruijne van Aan Zee Communicatie, het bureau voor co-creatie. Een unieke combinatie van bestuurlijke zorgervaring met de know how van marketing communicatieprofessionals. Beide geloven dat er binnen de zorg nog voldoende ruimte is om de dienstverlening en de communicatie te verbeteren. Daarbij zou ieder ziekenhuis bewust moeten zijn van het belang van Patient Happiness. Dit is niet alleen beter voor de klant, maar uiteindelijk ook voor het ziekenhuis. Erasmusweg 19 Postbus AJ Noordwijk +31 (0)

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties

Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Kwaliteit van dienstverlening van woningcorporaties Een onderzoek van: In opdracht van KWH 1 Postbus 8536 3009 AM Rotterdam Tel 010-452 86 02 Fax 010-452 97 78 info@icsb.nl www.icsb.nl Voorwoord Een goede

Nadere informatie

Essent klantcontact BtoC

Essent klantcontact BtoC Customer Delight Case 4 Enthousiaste klanten door excelleren in klantgerichtheid Jean-Pierre Thomassen Joost Fröhlich Essent klantcontact BtoC Hoe de afdelingen met klantcontact de resultaten van klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Voorwoord 11. Inleiding 12. Deel 1 define 15

Voorwoord 11. Inleiding 12. Deel 1 define 15 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 12 Deel 1 define 15 1 Klantinzichten: hart en hoofd combineren 18 Waarom heb je klantinzichten nodig? 18 Twee soorten klantonderzoek: kwalitatief en kwantitatief 18 Vier mogelijke

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Customer Delight Case 7 Enthousiaste klanten door excelleren in klantgerichtheid. Arval Nederland

Customer Delight Case 7 Enthousiaste klanten door excelleren in klantgerichtheid. Arval Nederland Customer Delight Case 7 Enthousiaste klanten door excelleren in klantgerichtheid Jean-Pierre Thomassen Wesley van der Wal Martijn Krom Arval Nederland Hoe Arval de klantreis niet-rijdbare schade verbetert

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid?

1 Inleiding. 2 Wat betekent betrokkenheid? Blik op het behandelplan - Het vergroten van de betrokkenheid van de cliënt in het proces van het behandelplan Theoretisch kader voor het onderzoek op de afdelingen Auteur: Mariecken Groeneveld Versie

Nadere informatie

Onze dienstverlening voor coaches

Onze dienstverlening voor coaches Onze dienstverlening voor coaches Platform voor mensen en organisaties met een hulp- of ontwikkelvraag Mensen en organisaties in contact brengen met de beste coaches Ondersteunend initiatief voor de ondernemende

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals.

SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. SERVICEMARKETING. Whitepaper voor online professionals. INHOUD. Klik om direct naar de pagina te springen. Inleiding. p. 3 1. Het belang van servicemarketing. p. 4 1.1. Service versus sales. p. 5 1.2.

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie