Kommer en kwel in het hotel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kommer en kwel in het hotel?"

Transcriptie

1 Kommer en kwel in het hotel? De veiligheidsrisico s voor en veroorzaakt door jongeren in Habbo door Tanya van Dijk

2 Kommer en kwel in het hotel? De veiligheidsrisico s voor en veroorzaakt door jongeren in Habbo Tanya van Dijk Afstudeerscriptie Integrale Veiligheid Lectoraat Cybersafety, NHL Hogeschool Begeleider: J.W.M. Kerstens NHL Hogeschool Eerste lezer: L.E. Bos Tweede lezer: J. Brinks Leeuwarden, 14 juni

3 Voorwoord Dat Habbo nog bestond, hoorde ik tijdens een van de eerste gastcolleges van de minor Cybersafety in het najaar van Een aantal jaren geleden had ik het wel eens voorbij zien komen op internet, om het vervolgens weer te vergeten. Tijdens dit gastcollege begon mijn interesse voor de veiligheid in cyberspace verder te groeien. Het was me dan ook al gauw duidelijk dat ik mijn afstudeerscriptie wilde schrijven bij het Lectoraat Cybersafety, omdat ik onderzoek wilde doen en ik op die manier een van mijn hobby s (internet) kon combineren met mijn studie. Het resultaat van vier maanden onderzoek doen bij het lectoraat, ligt voor u in de vorm van deze scriptie. De afstudeerperiode is voor mij een leerzame periode geweest. Ik ben telkens gestimuleerd om voor het beste te gaan, om mijn keuzes te onderbouwen, om mee te denken over het doen van onderzoek en over mijzelf en hoe ik om ga met tegenslagen. Die tegenslagen waren er. De doelgroep, Habbo s, bleken erg moeilijk bereikbaar en in de huid kruipen van een dertienjarige bleek ook niet zo makkelijk als verwacht. De respons van de enquête lag veel lager dan waar ik stiekem op gehoopt had en helaas kon Habbo niet meewerken binnen de gestelde tijd. Al deze tegenslagen hebben me gedwongen om telkens verder te zoeken naar een andere aanpak en vooral om positief te blijven en door te gaan. Na dit vele ge-ik, wil ik ook aandacht geven aan de mensen die mij hebben geholpen bij het uitvoeren en het verwerken van het onderzoek. Joyce, mijn begeleidster van het Lectoraat Cybersafety ben ik erg dankbaar voor haar goede adviezen, de vele dingen die ik van haar heb mogen leren en de ruimte die ze me gegeven heeft om dit op mijn manier te kunnen doen. De overige collega s van het lectoraat wil ik bedanken voor hun tips en alle feedback die ik van ze heb mogen ontvangen op mijn stukken. Laura, mijn begeleidster vanuit school wil ik bedanken voor de adviezen, fijne gesprekken en commentaren op mijn werk. Mijn laatste woord van dank is voor Jelmer, mijn vriend. Voor zijn steun en zijn geloof in mij als ik het even niet meer zag zitten. En dan is het voorbij. Een studieperiode van vier jaar is voorbijgevlogen. Een studie waarbij ik zoveel meer geleerd heb, dan alleen over het vakinhoudelijke. Waarbij ik gegroeid ben, geweldige dingen heb meegemaakt en leuke mensen heb leren kennen. Ik had het niet willen missen! Leeuwarden, 14 juni 2011 Tanya van Dijk 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Introductie Probleem Leeswijzer Doel en relevantie Onderzoeksvragen Onderzoeksmethoden Onderzoeksmethoden Literatuuronderzoek Participerende observatie Discussieforum Vragenlijst Betrouwbaarheid en validiteit Habbo: een eerste verkenning Jongeren en Habbo Resultaten Aantrekkelijkheid van Habbo Virtuele diefstal Cyberpesten Seksuele verzoeken De wisselwerking tussen slachtoffer- en daderschap Samenhang tussen cyberpesten, virtuele diefstal en seksuele verzoeken Conclusies Beantwoording van de deelvragen Beantwoording van de hoofdvraag Aanbevelingen Discussie

5 Habbo woordenlijst Literatuur Bijlage 1: Vragenlijst Bijlage 2: Antwoorden op de open vragen Bijlage 3: Observatieprotocol Bijlage 4: De avatars

6 Samenvatting Virtuele werelden zijn voor veel opvoeders een grijs gebied. Wat er precies gebeurt is voor hen niet altijd duidelijk, maar zij weten wel dat jongeren er uren kunnen doorbrengen en er geld aan uitgeven. Het verblijven in een virtuele wereld als die van Habbo brengt veiligheidsrisico s mee voor de jongeren. Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico s voor en veroorzaakt door jongeren in de virtuele wereld van Habbo. Hierbij is ingezoomd op de risico s cyberpesten, virtuele diefstal en seksuele verzoeken. De kennis die met dit onderzoek wordt opgedaan, kan worden ingezet om jongeren beter te beschermen tegen deze risico s. De hoofdvraag die voor dit onderzoek is opgesteld, luidt: In welke mate en in welke context zijn jongeren slachtoffer en/of dader van de benoemde veiligheidsrisico s in Habbo? Voorafgaand aan de beantwoording van de hoofdvraag, worden zes deelvragen beantwoord: 1. Wat doen jongeren in Habbo en wat maakt deze virtuele wereld aantrekkelijk voor ze? 2. In welke context en in welke mate komt virtuele diefstal voor in Habbo? 3. In welke context en in welke mate komt cyberpesten voor in Habbo? 4. In welke context en in welke mate komen seksuele verzoeken voor in Habbo? 5. Is er sprake van een wisselwerking tussen dader- en slachtofferschap? 6. Is er samenhang tussen virtuele diefstal, cyberpesten en seksuele verzoeken? Door middel van literatuuronderzoek, participerende observaties in Habbo en een vragenlijst die verspreid is onder spelers via fansites op Facebook en Hyves is informatie vergaard waarmee een antwoord op de onderzoeksvragen kan worden gegeven. De belangrijkste bevindingen zijn: - Jongeren kunnen in Habbo zichzelf laten zien. Dit doen ze via de uiterlijke kenmerken van hun avatar, maar ook via het voeren van gesprekken met anderen, het organiseren van activiteiten en het aangaan en onderhouden van vriendschappen. - In Habbo voelen jongeren zich minder geremd. Enerzijds sluiten zij makkelijker vriendschappen en praten zij sneller met elkaar dan in het echte leven, anderzijds wordt er ook grof gescholden, worden mensen buitengesloten, worden seksuele verzoeken gedaan en wordt er van elkaar gestolen. - Virtuele diefstal komt met regelmaat voor in Habbo. - Uitschelden komt vaak voor in Habbo. De meeste Habbo s worden uitgescholden en dit gebeurt vaak bij het ruilen van meubi. Een andere reden voor uitschelden is de status, waarbij vooral beginnelingen (noobs) het moeten ontgelden. Ook is het uiterlijk van de Habbo onderwerp van scheldpartijen. - Verzoeken om seks, msn-adressen en cammen komen veel voor in Habbo. - Bij pesten is de grootste wisselwerking tussen dader- en slachtofferschap. Vooral wanneer spelers uitgescholden worden, schelden zij terug. - Volgens dit onderzoek is er geen samenhang tussen virtuele diefstal, cyberpesten en seksuele verzoeken. 6

7 De aanbevelingen die uit het onderzoek zijn gekomen, zijn gericht aan drie partijen: Sulake (de producent), Habbo s (spelers van het spel) en het Lectoraat Cybersafety. Aanbevelingen gericht aan Sulake: - Laat een groot landelijk onderzoek uitvoeren naar de veiligheid van jongeren in Habbo. - Start een bewustzijnscampagne in Habbo, waarin Habbo s geattendeerd worden op de strafbaarheid van virtuele diefstal, de gevaren van seksuele verzoeken en de gevolgen van cyberpesten. - Sta open voor samenwerking met meerdere onderzoekspartijen en niet slechts één onderzoeksbureau. Aanbevelingen gericht aan Habbo s: - Doe aangifte bij de politie wanneer je bestolen bent in Habbo. Aanbevelingen gericht aan Lectoraat Cybersafety: - Stel een jongerenpanel samen voor toekomstige onderzoeken naar jongeren en internet. 7

8 1. Aanleiding voor het onderzoek 1.1 Introductie Anno 2011 is internet zó geïntegreerd in de samenleving, dat niet alleen thuis en op het werk, maar ook in het onderwijs de computer onmisbaar is. Sommen worden uitgelegd op het smartboard, rekenen wordt geoefend op de computer, spreekbeurten worden geïllustreerd met Microsoft Powerpoint en online kan de laatste schoolkrant worden gedownload. Naast de grote rol van de computer en internet op scholen, is ook in de thuissituatie de computer amper nog weg te denken. In 2009 had driekwart van alle acht- tot zeventienjarigen een Hyvesprofiel [AD, 2009] en in 2010 bracht 38% van de jongeren tussen de twaalf en achttien jaar op doordeweekse dagen 1 à 2 uur per dag door op internet en had slechts een op de vijf jongeren geen eigen computer thuis [Digivaardig & Digibewust, 2010]. Dan is er nog het fenomeen virtuele werelden. Dit zijn werelden die door mensen worden gegenereerd middels computers en die via online verbindingen te bezoeken zijn [Haan en Pijpers, 2010]. Voorbeelden zijn Second Life, Habbo, World of Warcraft, gosupermodel en Club Penguin. Zowel voor kinderen (8-12) als voor jongeren (13-17) zijn er wereldwijd honderden, misschien zelfs duizenden virtuele werelden. Niet alle virtuele werelden hebben gelijke doelstellingen. Zo zijn er werelden gericht op het spelen van spellen, zoals World of Warcraft en RuneScape. Hoewel ook de spelwerelden gericht zijn op sociale interactie, zijn er ook werelden die hier alleen om draaien, zoals Habbo, gosupermodel en Second Life. Slechts enkele virtuele werelden hebben als doel de gebruikers iets te leren. Een voorbeeld hiervan is Whyville. Deze Amerikaanse wereld bestaat al sinds 1999 en hier kunnen kinderen leren over biologie, natuurkunde en ondernemerschap (zie Wereldwijd hebben virtuele werelden gezamenlijk 1 miljard bewoners. Hiervan is ongeveer de helft jonger dan 15 jaar [KZero, 2010, via Express.be]. De meest populaire virtuele wereld onder jongeren is Habbo, met wereldwijd 210 miljoen geregistreerde gebruikers, waarvan 1 miljoen unieke gebruikers in Nederland. Het decor van Habbo is een hotel en de spelers worden Habbo s genoemd. De verdeling tussen jongens en meisjes is ongeveer gelijk. 56% van de Habbo s zijn jongens, tegen 44% meisjes [Sulake.com, 2011]. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de virtuele wereld van Habbo. 1.2 Probleem Dit onderzoek gaat over de veiligheidsrisico s voor en/of veroorzaakt door jongeren in de virtuele wereld van Habbo. Virtuele werelden zijn vaak voor opvoeders nog een grijs gebied [Delfos, 2010]. Een van de weinige dingen die zij er wel over weten, is dat hun kind er uren per dag aan kan besteden en dat het nog geld kan kosten ook. De meeste Habbo s loggen 2,2 keer per dag in en zijn per keer ongeveer veertig minuten online [Starkenburg, 2009). Bovendien koopt 8% van de Nederlandse Habbo s credits voor echt geld en zij spenderen gemiddeld tien euro per maand aan het virtuele hotel [Starkenburg, 2009]. Wat tieners precies doen in de virtuele werelden en vooral wat deze werelden zo aantrekkelijk maakt voor hen, is voor velen een raadsel, maar het is wel bekend dat het spelen op internet veiligheidsrisico s met zich meebrengt. Niet alleen technische risico s, zoals de 8

9 kans op virussen, maar ook is er de onduidelijkheid wie er achter het spelkarakter (vanaf nu: de avatar) zit [Digivaardig & Digibewust, 2010]. Habbo is een sociale virtuele wereld. Er wordt heel wat afgekletst en gespeeld met elkaar. Voor een Habbo zijn verschillende zaken in het hotel belangrijk: - Het aankleden en de uitstraling van de avatar; - Vriendschappen; - De kamer en het inrichten ervan - Het uittesten van regels en het opzoeken van grenzen; - Het onderhouden van de profielpagina; - Het hebben van virtueel werk; - Het meedoen aan en het organiseren van activiteiten [Johnson, 2007]. Hoewel het sociale van Habbo voor veel jongeren positief is, heeft het ook een duistere kant. Net als in de echte wereld, wordt ook in de online wereld gepest. Dit wordt cyberpesten genoemd. Het onderzoek van Johnson in 2007 leerde dat jongeren het belangrijk vinden om regels uit te testen en grenzen op te zoeken. Dit gebeurt ook in de vorm van pesten [Johnson, 2007]. Pesten in de online wereld kan grote gevolgen hebben voor het slachtoffer. Juist omdat jongeren zoveel tijd besteden in Habbo, is het van belang dat onderzocht wordt wat daar precies gebeurt en als er iets gebeurt, hoe jongeren hiermee omgaan. Jongeren maken een identiteitsontwikkeling door waarin niet alleen sociale interactie met anderen centraal staat, maar waarin ook de seksuele ontwikkeling een rol speelt. Ze zijn op zoek naar hun eigen identiteit, zoeken bevestiging van anderen, zijn onzeker en dat alles kan ervoor zorgen dat de één meer ontvankelijk is voor seksuele verzoeken dan de ander. Dit kan heel onschuldig zijn, maar door de anonimiteit van internet is het niet altijd duidelijk wie er achter een spelkarakter of chatnaam zit. Hierdoor zouden mensen met kwade bedoelingen hun doelwit kunnen zoeken via een virtuele wereld als Habbo. Het risico om gepest te worden en om seksuele verzoeken te krijgen, zijn niet de enige risico s voor de Habbo s. Habbo is een commerciële website. Dit betekent ten eerste dat er in geadverteerd wordt en dat de spelers hieraan worden blootgesteld. Ten tweede betekent dit dat spelers er geld uit kunnen geven. In Habbo wordt betaald met credits, die met echt geld kunnen worden gekocht. Hoewel Habbo gratis te spelen is voor iedereen, zitten er voor jongeren voordelen aan om credits aan te schaffen. Met deze credits kunnen zij namelijk uit nog meer kleding kiezen, leuke meubeltjes (in Habbo heet dit meubi ) kopen voor in hun kamer en zij kunnen lid worden van de HabboClub en/of VIP worden. Dit alles draagt bij aan het aanzien en de populariteit van de Habbo. Met name tieners, die door de ontwikkeling die ze doormaken vaak onzeker zijn, kunnen hiervoor ontvankelijk zijn en al hun zakgeld steken in het aanschaffen van virtuele spulletjes. Een gevaar van deze commercialisering van het spel is dat het lucratief kan zijn om deze spullen van anderen te stelen. Het stelen van virtuele goederen, heet virtuele diefstal. Voor sommigen lijkt dit heel onschuldig en onderdeel van het spel, maar gecombineerd met het inbreken op een account, is dit strafbaar. In 2009 zijn twee jongeren veroordeeld voor computervredebreuk, omdat zij door middel van een moeilijk van echt te onderscheiden nepsite te bouwen, de wachtwoorden van meerdere Habbo s wisten af te troggelen. Vervolgens hebben zij diefstal gepleegd door de meubi te verplaatsen naar hun eigen account [Rechtbank Amsterdam, 2009]. 9

10 Natuurlijk is het niet zo dat tieners alleen maar in een slachtofferpositie kunnen zitten, want zij kunnen anderen ook lastigvallen. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar en wordt verslag gedaan van de schaduwzijde van Habbo. Het onderzoek heeft zich beperkt tot jongeren en wat zij elkaar kunnen aandoen in Habbo: pesten, virtuele diefstal en seksuele verzoeken. 1.3 Leeswijzer Het volgende hoofdstuk geeft het doel (het verkrijgen van inzicht in de veiligheidsrisico s voor en veroorzaakt door jongeren in Habbo) en de relevantie van het onderzoek weer. Daarna worden in het derde hoofdstuk de hoofdvraag In welke mate en in welke context zijn jongeren slachtoffer en/of dader van de benoemde veiligheidsrisico s in Habbo? en de bijbehorende deelvragen voor het onderzoek beschreven. Vervolgens staan in hoofdstuk vier de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven per deelvraag. Hoofdstuk vijf en zes zijn theoretische hoofdstukken. Het vijfde hoofdstuk gaat over de virtuele wereld van Habbo en in hoofdstuk zes staan de resultaten van het literatuuronderzoek. Vervolgens staan in hoofdstuk zeven de resultaten van de observaties en de vragenlijst weergegeven, waarna hoofdstuk acht de belangrijkste conclusies benoemt. Het rapport wordt afgesloten met achtereenvolgens een hoofdstuk waarin de aanbevelingen staan, een hoofdstuk waarin discussiepunten met betrekking tot het onderzoek zijn opgenomen en een verklarende woordenlijst met alle Habbo-termen die in dit onderzoek worden gebruikt. 10

11 2 Doel en relevantie Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico s voor en veroorzaakt door jongeren in de virtuele wereld van Habbo. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over wat jongeren meemaken op internet. Deze kennis kan worden ingezet om jongeren beter te kunnen beschermen tegen de risico s die zij lopen in Habbo. Door het zowel vanuit het slachtoffer- als het daderperspectief te benaderen, is zoveel mogelijk informatie verzameld die kan worden ingezet om de effectieve bescherming van Habbo s te verbeteren. Virtuele werelden leven onder jongeren. Het is een plek waar ze kunnen rondhangen, zonder dat ze hun eigen huis uit hoeven. Een plek waar ze nieuwe mensen ontmoeten, vriendschappen sluiten, spelletjes spelen, maar ook waar ze blootgesteld worden aan dingen die wellicht niet geschikt voor ze zijn. Eerder was al te lezen dat jongeren een aanzienlijk deel van hun tijd (en sommigen ook een deel van hun geld) besteden in Habbo. Uit eerder scriptieonderzoek is al gebleken dat virtuele diefstal met regelmaat voorkomt in Habbo [Van Leest, 2010]. Mede hierom kan niet genegeerd worden dat het belangrijk is dat we weten wat er in virtuele werelden gebeurt, evenals dat we op de hoogte willen zijn van de belevenissen van jongeren en de risico s die zij lopen in de echte wereld. De aandacht vanuit de wetenschap voor de veiligheid op internet is ook gegroeid, vanwege de steeds groter wordende rol van internet in de levens van mensen. Ter illustratie: de onderzoeksrapporten die voor dit onderzoek zijn geraadpleegd, zijn slechts een fractie van het totale aantal onderzoeken dat is gedaan naar veiligheid op internet. 11

12 3. Onderzoeksvragen Belangrijk voor het onderzoek en voor het maken van het onderzoeksontwerp, is het verkennen van Habbo. Hieruit moet duidelijk worden voor de lezer wat Habbo precies is en wat de mogelijkheden daar zijn voor de spelers. Vervolgens wordt er ingezoomd op de veiligheidsrisico s die jongeren daar lopen en/of veroorzaken. De veiligheidsrisico s die in het eerste hoofdstuk zijn benoemd, vormen de basis voor dit onderzoek. Er is voor gekozen om het onderzoek te beperken tot wat jongeren elkaar kunnen aandoen: cyberpesten, virtuele diefstal en seksuele verzoeken. Vervolgens is het interessant om te onderzoeken of slachtoffers ook daders worden en andersom en of er een samenhang is tussen de verschillende risico s, of dat zij op zichzelf staan. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt: In welke mate en in welke context zijn jongeren slachtoffer en/of dader van de benoemde veiligheidsrisico s in Habbo? Deze hoofdvraag is ontleed in zes deelvragen: 1. Wat doen jongeren in Habbo en wat maakt deze virtuele wereld aantrekkelijk voor ze? 2. In welke context en in welke mate komt virtuele diefstal voor in Habbo? 3. In welke context en in welke mate komt cyberpesten voor in Habbo? 4. In welke context en in welke mate komen seksuele verzoeken voor in Habbo? 5. Is er sprake van een wisselwerking tussen dader- en slachtofferschap? 6. Is er samenhang tussen virtuele diefstal, cyberpesten en seksuele verzoeken? 12

13 4. Onderzoeksmethoden Er was voor het onderzoek geen kant en klare opdrachtomschrijving. Het betrof een onderzoek dat nog niet eerder gedaan was, waardoor de verzameling van de benodigde informatie gaandeweg het onderzoek telkens is bijgesteld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethoden voor dit onderzoek. Dit wordt per deelvraag gedaan. Vervolgens wordt beschreven hoe er zorg is gedragen voor de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. 4.1 Onderzoeksmethoden Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van vier onderzoeksmethoden. In onderstaand schema staat weergegeven welke onderzoeksmethoden zijn ingezet voor de beantwoording van de deelvragen. Een toelichting op dit schema staat in deze paragraaf. Literatuuronderzoek Participerende Discussieforum Vragenlijst observatie Deelvraag 1 X X Deelvraag 2 X X X Deelvraag 3 X X X X Deelvraag 4 X X X X Deelvraag 5 X X Deelvraag 6 X Tabel 1: Onderzoeksmethodenmatrix Literatuuronderzoek De basis van het onderzoek is een literatuuronderzoek geweest. Het literatuuronderzoek is gedaan om meer te weten te komen over de psychologische en sociologische ontwikkeling van jongeren en in welke mate Habbo hier op aansluit. Ook is informatie gezocht over de veiligheidsrisico s die jongeren lopen op internet. Het gros van de literatuur is gezocht en gevonden via scholar.google.nl, de wetenschappelijke zoekmachine van Google. Daarnaast is gebruik gemaakt van de database van Science Direct. Ook is een aantal boeken bestudeerd en zijn er televisiefragmenten bekeken voor de verkenning van het onderwerp. Bijna tegelijkertijd is een verkenning gemaakt in Habbo. Nadat de avatar aangekleed was en de hotelkamer ingericht, is geïnventariseerd wat de populaire kamers waren, waarover gepraat werd en op welke manier en welke activiteiten ondernomen konden worden. Op basis hiervan kon het ontwerp voor het observatieprotocol worden gemaakt. Het literatuuronderzoek en de verkenning in Habbo zijn belangrijk geweest voor de beantwoording van de eerste vier deelvragen: 1. Wat doen jongeren in Habbo en wat maakt deze virtuele wereld aantrekkelijk voor ze? 2. In welke context en in welke mate komt virtuele diefstal voor in Habbo? 3. In welke context en in welke mate komt cyberpesten voor in Habbo? 4. In welke context en in welke mate komen seksuele verzoeken voor in Habbo? 13

14 4.1.2 Participerende observatie Het uitgangspunt van dit onderzoek was het observeren van jongeren in virtuele werelden. De vorm van observeren die is gekozen voor dit onderzoek is de participerende observatie. Een belangrijk punt bij een gewone observatie is dat het zelfbewustzijn van mensen stijgt, wanneer zij doorhebben dat ze geobserveerd worden. Het gedrag dat dan vertoond wordt, is niet langer natuurlijk [Van de Sande, 1999]. Dit geeft het belang aan van de participerende observatie. Deze vorm van observatie is het observeren van gebeurtenissen terwijl de observator deel uitmaakt van de betreffende situatie of groep en er ogenschijnlijk actief in participeert [Van de Sande, 1999]. Hierdoor weten de geobserveerden niet dat zij geobserveerd worden. Een participerende observatie kan bezwaren met zich meebrengen, omdat de geobserveerden niet weten dat zij onderwerp van observatie zijn. Hierdoor kan hun privacy in het geding komen, omdat er informatie aan het licht kan komen die de geobserveerden wellicht niet vrij zouden hebben gegeven wanneer zij zouden weten dat zij geobserveerd worden. Om de privacy van de Habbo s te bewaren, zijn namen van Habbo s, echte namen, adressen, links naar profielsites en dergelijke allemaal geanonimiseerd. Om structuur aan te brengen in de observaties en om het geobserveerde vast te kunnen leggen, is gebruik gemaakt van een observatieprotocol. Doordat er enkele weken voor de start van de daadwerkelijke observatie al verkend is in Habbo, was al bekend welke tijden en welke etages het meest bezocht werden. Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt. Er is op vier doordeweekse dagen tussen 15:00 uur en 17:00 uur geobserveerd en op één dag in het weekend tussen 13:00 uur en 15:00 uur. Er is bewust voor gekozen om vier vaste etages te kiezen voor de observatie, omdat deze etages verreweg het drukst bezocht worden. Het gaat hierbij om de Chilletage, de Restaurantetage, de Helpdesketage en de Ruiletage. Er is geëxperimenteerd met het bezoeken van meerdere etages door één avatar tijdens het observatiemoment, maar dit bleek niet verstandig te zijn. Er werd te weinig meegekregen van gesprekken, omdat het al na tien minuten tijd was om naar de volgende etage te gaan. Door langere tijd in dezelfde kamer te verblijven, konden gesprekken die gevoerd werden beter worden gevolgd en met name de contexten waarin bepaalde uitspraken werden gedaan, werden helderder. Oorspronkelijk was het idee om vijf dagen per week, vier weken lang te observeren. Iedere dag zou elke avatar een half uur worden ingezet. Dit alles zou resulteren in veertig uur observatietijd, tien uur per avatar. Al na enkele dagen observeren, werden de gebeurtenissen voorspelbaar. Om deze reden is de observatieperiode ingekort naar twee weken. Hierdoor is in totaal twintig uur geobserveerd. In het observatieprotocol zijn drie thema s opgenomen waarover de gesprekken zouden kunnen gaan: pesten, seksueel getinte opmerkingen en persoonlijke gegevens. Er is zowel gekeken naar de groepschats als naar de privéchats die door één van de avatars zijn gevoerd. Voor het observeren van seksuele verzoeken is in het observatieprotocol een driedeling gemaakt. Er is onderscheid gemaakt tussen: - Seksueel getinte opmerkingen die gericht zijn op communicatie, dus op een gesprek; - Seksueel getinte opmerkingen die gericht zijn op een handeling, zoals cammen; - Seksueel getinte opmerkingen die gericht zijn op een ontmoeting, offline, of elders online. Ook zijn er twee turflijstjes opgenomen waarin werd bijgehouden hoe vaak er in totaal naar persoonlijke gegevens (Hyvesprofielen, MSN-adressen, Twitter, enzovoorts) werden gevraagd of hoe 14

15 vaak deze gegevens spontaan werden gegeven. In bijlage 3 is het observatieprotocol opgenomen. Ondersteunend aan het observatieprotocol zijn van sommige gebeurtenissen ook screenshots gemaakt. Deze zijn in dit rapport opgenomen ter illustratie. Er zijn ook enkele filmpjes gemaakt met behulp van een Game Recorder. Hierdoor konden situaties worden teruggekeken. Er zijn voor dit onderzoek in totaal vier verschillende avatars (spelkarakters) aangemaakt in Habbo. Deze avatars (twee mannelijke en twee vrouwelijke) zijn allemaal in de tienerleeftijd en voor elk van hen zijn andere karaktereigenschappen bedacht. De verschillen hebben zich geuit in de manier waarop zij reageerden in chats op welke manier zij om de aandacht van andere Habbo s vroegen. Ook was er een verschil in schrijfstijl. Zo werd bij twee avatars veel in hoofdletters geschreven en werden jongerentaal, afkortingen, bewuste schrijffouten (zoals tog in plaats van toch) en emoticons gebruikt. De meer verlegen avatars schreven ingetogener, zonder al te veel leestekens en emoticons. Een overzicht van deze avatars is te vinden in bijlage 4. Het doel van de verschillen tussen de avatars was tweeledig. Enerzijds om te observeren of er bijvoorbeeld op een jong meisje anders wordt gereageerd dan op een jonge jongen. Anderzijds fungeerden de avatars als cover, zodat ongemerkt kon worden geobserveerd. De vier avatars zijn ingezet om te observeren of en in welke context cyberpesten voorkomt. Omdat pesten lastig waar te nemen is in een omgeving waar gezichtsuitdrukkingen en stemgeluiden niet zichtbaar en hoorbaar zijn, is tijdens het observeren gelet op scheldende/bedreigende opmerkingen en op het buitensluiten van Habbo s. In het observatieprotocol zijn, voor zover er sprake van was, de situaties waarin de negatieve uitingen werden gedaan, overgenomen. Hierdoor is er een overall beeld ontstaan over de context en de mate waarin het pestgedrag voorkomt in Habbo. De observaties hebben bijgedragen aan de beantwoording van deelvragen: 1. Wat doen jongeren in Habbo en wat maakt deze virtuele wereld aantrekkelijk voor ze? 3. In welke context en in welke mate komt cyberpesten voor in Habbo? 4. In welke context en in welke mate komen seksuele verzoeken voor in Habbo? 5. Is er sprake van een wisselwerking tussen dader- en slachtofferschap? Discussieforum Om meer te weten te komen over ervaringen van Habbo s met betrekking tot virtuele diefstal, cyberpesten en seksuele verzoeken, is via het fanforum drie weken lang elke week een vraag gesteld aan de bezoekers. De vragen hadden betrekking op virtuele diefstal, cyberpesten en seksuele verzoeken. Hierop zijn verschillende bruikbare reacties gekomen, waarvan sommige quotes zijn opgenomen in dit verslag. Ook heeft het stellen van de vragen geleid tot discussies tussen de bezoekers en heeft het mede gezorgd voor nieuwe input voor het verdere onderzoeksontwerp. De antwoorden op de vragen hebben een bijdrage geleverd aan deelvragen: 2. In welke context en in welke mate komt virtuele diefstal voor in Habbo? 3. In welke context en in welke mate komt cyberpesten voor in Habbo? 4. In welke context en in welke mate komen seksuele verzoeken voor in Habbo? 15

16 4.1.4 Vragenlijst Om nog meer data te verkrijgen en een breder en gevarieerder publiek te bereiken, is een vragenlijst opgesteld. Vanwege de tijd is ervoor gekozen om de lijst online te maken en ook op deze manier te verspreiden. De vragen in de lijst zijn opgesteld op basis van het literatuuronderzoek en de landelijke vragenlijst voor het onderzoek over de veiligheid van jongeren in cyberspace, die vanuit het lectoraat Cybersafety wordt uitgevoerd. De vragen gaan achtereenvolgens over: - Algemene kenmerken van de respondent, zoals geslacht, schooltype, leeftijd en frequentie van bezoek aan Habbo; - Ervaringen van de respondent met betrekking tot cyberpesten, in de rol van bijstander, slachtoffer en/of dader; - Ervaringen van de respondent met betrekking tot virtuele diefstal, in de rol van bijstander, slachtoffer en/of dader; - Ervaringen van de respondent met betrekking tot seksuele verzoeken en webcamverzoeken, in de rol van slachtoffer en/of dader. De antwoordmogelijkheden op de vragen zijn grotendeels meerkeuze en er zijn enkele open vragen waarin de mening van de respondent over de thema s wordt gevraagd. Voor een weergave van de vragenlijst, zie bijlage 1. Voordat de lijst is verspreid, is deze uitgebreid getest en aangepast. De lijst moest leesbaar zijn voor kinderen van tien, maar ook voor jongeren van twintig. Behalve dat de lijst door collega s en vrienden is getest, is het voor de leesbaarheid ook getest door een jongen en een meisje van beiden elf jaar. Er is in de vragenlijst en bij de observatie aandacht besteed aan het fenomeen cammen. Bij de eerste verkenningen kwam naar voren dat het zoeken naar Habbo s om mee te cammen buiten Habbo (bijvoorbeeld op MSN) veel voorkomt. Ook het vragen of iemand geil is, leek in sommige kamers eerder regel dan uitzondering, vandaar dat hier specifieke vragen over zijn opgenomen in de vragenlijst. De vragenlijst was de enige bron van informatie voor de beantwoording van deelvraag 5. Hierbij moest onderzocht worden of slachtoffers ook daders werden en andersom. Om hierachter te komen zijn bij vragen over het waarom van het pesten en over wat er vervolgens is gedaan door het slachtoffer antwoordmogelijkheden toegevoegd over terugpesten. Verondersteld is dat er mogelijk een samenhang is tussen virtuele diefstal, cyberpesten en seksuele verzoeken. Hierbij is telkens uitgegaan van cyberpesten als mogelijke oorzaak of mogelijk gevolg van cyberpesten, seksuele verzoeken of virtuele diefstal. Om dit te onderzoeken zijn in de vragenlijst vragengesteld over de reden van het pesten, van het doen van seksuele verzoeken of het stelen van virtuele goederen. De vragenlijst is opgesteld met de online tool Survey Monkey. Het voordeel van deze tool is dat de NHL Hogeschool een betaald gebruiker is hiervan, waardoor het meer gebruiksmogelijkheden heeft dan een gratis tool. De lijst is verspreid via de Facebook fanpagina van Habbo Nederland en België en via Habbers.nl. Ook op de fanpagina op Hyves is een bericht geplaatst, maar deze is helaas door de beheerder meteen verwijderd. Vervolgens zijn nog 550 leden van de fanhyve van Habbo direct benaderd met een privébericht. Al deze acties hebben uiteindelijk geleid tot een respons van 112 personen. Het is niet bekend wat het responspercentage is, omdat het niet na te gaan is hoeveel 16

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

Autisme en het delen van informatie op het internet

Autisme en het delen van informatie op het internet Autisme en het delen van informatie op het internet Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg (locatie Beek en Donk) 2010-2012

Nadere informatie

Internetpesten. Een oud probleem in een nieuw jasje

Internetpesten. Een oud probleem in een nieuw jasje Internetpesten Een oud probleem in een nieuw jasje Master SEN (Special Educational Needs) Route Intern Begeleider (BIID2009) S103156 (INCOND WS) Windesheim locatie Leeuwarden Februari 2011 Voorwoord Leren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind

Inhoudsopgave Inleiding 1 Social media 2 Net-generatie 3 Aantrekkingskracht en invloed 4 De leef- en ontwikkelwereld van het oude kind 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Social media 5 1.1 Wat is social media? 5 1.2 De geschiedenis van de social media 5 1.3 De werking van social media 5 1.4 Varianten van social media 6 1.4.1 Facebook 6 1.4.2

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Colofon. Pas op je Portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden is een uitgave van stichting Mijn Kind Online.

Colofon. Pas op je Portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden is een uitgave van stichting Mijn Kind Online. Colofon Pas op je Portemonnee! Over geld uitgeven in virtuele kinderwerelden is een uitgave van stichting Mijn Kind Online. Stichting Mijn Kind Online is een kennis- en adviescentrum op het gebied van

Nadere informatie

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Nieuwe communicatie in het jongerenwerk Inzet en mogelijkheden van MSN in het jongerenwerk in de gemeente Hoorn Huub Braam Esmy Kromontono Marjolijn Distelbrink M.m.v. Mariët Visser Juni 2008 Inhoud 1

Nadere informatie

Odilia van Wijk. Stageopdracht: Onderzoeksrapport. Studentnummer: 1058005. StopLoverboysNU Zernikedreef 11 Leiden.

Odilia van Wijk. Stageopdracht: Onderzoeksrapport. Studentnummer: 1058005. StopLoverboysNU Zernikedreef 11 Leiden. Odilia van Wijk Studentnummer: 1058005 Hogeschool Leiden Docentbegeleider: Lia StopLoverboysNU Stagebegeleider: Martine Hogeschool Leiden Zernikedreef 11 Leiden StopLoverboysNU Herenhof 217.1 Alphen aan

Nadere informatie

Sociale. media!? Handig voor je ouders!

Sociale. media!? Handig voor je ouders! Sociale EEN UITGAVE VAN: media!? Handig voor je ouders! Knip uit en hang op! Wat zijn sociale media? Hoe begeleid je je kind op internet? Online games en virtuele werelden: pas op de kosten! Vraag & antwoord

Nadere informatie

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN

VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN VAN SOCIAAL NETWERK NAAR ASOCIAAL GEDRAG: CYBERPESTEN Explorerend onderzoek naar hoe middelbare scholen met het maatschappelijke verschijnsel cyberpesten omgaan Bron afbeelding: http://www.examiner.com/article/will-a-30-day-sentence-remain-the-precedent-for-cyber-bullying

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen

S P E C I A L. Mijn digitale wereld. 10+ speciaal onderwijs op. internet. Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen S P E C I A L Mijn digitale wereld 10+ speciaal onderwijs op internet Afspraken maken Praten over internet Cijfers en feiten Veilig contact leggen Zou iedere leraar een mediawijze leerkracht moeten zijn,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Inter- (net) -Werken. Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4

Inter- (net) -Werken. Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 Inter- (net) -Werken Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 20-05-2010 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek voor het vierde en laatste

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Deamateurkunstenaarlaatzichzien

Deamateurkunstenaarlaatzichzien Deamateurkunstenaarlaatzichzien Beeldvandekenmerkenvanamateurfotografen,-schildersen-schrijvers Utrecht,december2011 EstiHendriksen,DianaChin-a-Fat,AnnekeMengerink,DavidTonnaerenHans Heimans Colofon Onderzoek

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Jong moederschap. Bron: PUUR, Melanie Rijkers.

Jong moederschap. Bron: PUUR, Melanie Rijkers. Jong moederschap Bron: PUUR, Melanie Rijkers. Wat is de invloed van jong moederschap op de identiteitsontwikkeling, de vorming van het zelfbeeld, van jonge moeders? Marlou de Vries. Juni 2009 Jong moederschap.

Nadere informatie

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden 2183018 +31631559623 Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education

Nadere informatie

Digitale vriendschappen op de werkvloer

Digitale vriendschappen op de werkvloer Digitale vriendschappen op de werkvloer Onderzoek onder Nederlandse kantoormedewerkers naar de relatie tussen het gebruik van publieke sociale netwerksites om te interageren met collega s en hun sociaal

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Online hulpverlener, hoe word je dat?!?

Online hulpverlener, hoe word je dat?!? Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2011. Een overzicht van alle scripties over hulpverlening via internet is te vinden op http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs. Wij wensen u veel

Nadere informatie

Verst(r)ikt in het net. Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals

Verst(r)ikt in het net. Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals Verst(r)ikt in het net Jongeren en online problemen: ervaringen van professionals Colofon Dit rapport is een uitgave van Digivaardig & Digiveilig. Auteur: Marion Duimel Het programma Digivaardig & Digiveilig

Nadere informatie