De Riemaecker- Legot. Onze eerste vrouwelijke minister. Marguerite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Riemaecker- Legot. Onze eerste vrouwelijke minister. Marguerite"

Transcriptie

1 De Riemaecker- Marguerite Legot Onze eerste vrouwelijke minister

2 Aan mijn moeder Aan mijn familie Aan al de pioniersters Aan de strijders voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen De Riemaecker- Marguerite Een opmerkelijke vrouw Legot

3 Inhoudstafel Voorwoord 4-5 De Roots 6 Bompa Léon 7 Haar jeugd en studies 8-10 Voorsmaakje van de politiek bij een exceptionele mentor Het sleutelmoment De politiek lonkt naar dynamisch humanisme Marguerite wordt moeder Haar loopbaan als volksvertegenwoordiger Internationale en Europese intermezzo s Eerste vrouwelijke minister De terugkeer naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers 58 Haar gemeentelijke periode Eerste vrouwelijke Minister van Staat Haar staatsbegrafenis Baanbreker in de politiek Een avant-gardekoppel 76 Marguerite leeft verder in haar klein- en achterkleinkinderen Nawoord en bedankingen

4 Voorwoord In 2015 is het vijftig jaar geleden dat mijn moeder Marguerite De Riemaecker Legot de eerste vrouwelijke Minister in België werd. Die gebeurtenis is toen niet onopgemerkt gebleven. Deze benoeming genoot destijds meer aandacht van alle media dan de nieuwe regering. Het was inderdaad een mijlpaal, een grote première. Een stap vooruit voor alle vrouwen. Het was vooral ook een bekroning van de vele inspanningen en het doorzettingsvermogen van Marguerite. Ik dank van harte mijn echtgenote. Zij is de motor sinds lange jaren achter dit eerbetoon. Haar volharding heeft me gesteund om de redactie en de uitgave ervan tot een goed einde te brengen. Ze heeft me kennis laten maken met verschillende organisaties en verenigingen die ijveren voor gelijk heid tussen vrouwen en mannen. Zo ook met de NGO Soroptimist International, waarvan ze ondertussen lid is geworden. Wat mij echter droevig stemt, is te moeten vaststellen dat er tot op heden te weinig vooruitgang is geboekt. De situatie van de vrouw en de jeugd in onze westerse landen is beter dan enkele decennia geleden. Jammer genoeg is de tekst van het liedje Woman is the nigger of the world, in 1972 geschreven door wijlen John Lennon, samen met zijn echtgenote Yoko Ono, nog altijd brandend actueel in sommige wereldregio s. Overbodig de landen op te noemen waar de vrouw eerder slaaf is, terwijl de mannen palaveren. Of de landen waar de vrouw in de duisternis van de Middeleeuwen leeft onder religieuze verhullende voorwendsels. Ook wat het Westen betreft, mogen we zeker ons hoofd niet in het zand steken. Handel in vrouwen en meisjes, gewelddaden waarvan ze slachtoffer zijn,... Niet meteen de meest riante kant voor de beschaafde wezens die we beweren te zijn. Er is geen reden om reeds victorie te kraaien. Er is nog werk aan de winkel voor alle verenigingen die opkomen voor de rechten van de vrouw. In 1965 vertrouwde Marguerite tijdens een interview aan La Lanterne toe hoe dikwijls heb ik tijdens mijn loopbaan bij contacten met mijn collega s tijdens de verkiezingscampagnes niet gedacht: was ik een man geweest, dan zou dat veel zaken vereenvoudigen... Inderdaad, volgens mij bestaat er geen twijfel dat, indien ze een man was geweest, ze tien jaar eerder tot minister benoemd zou zijn geweest, dat ze misschien zelfs haar loopbaan als Burgemeester van de Stad Brussel had kunnen beëindigen en dat de media meer belang zou hebben gehecht aan haar werkelijke bekwaamheden dan aan haar lippenstift en poederdoos. Deze genderdiscriminatie heeft echter mijn bewondering voor mijn moeder alleen maar doen toenemen, namelijk voor de manier waarop ze tijdens haar hele leven een positie heeft kunnen innemen binnen deze mannenwereld. Zeker als je dit bekijkt in de context van 50 jaar geleden. Nog meer bewonderenswaardig is het feit dat ze van haar positie en haar macht gebruik heeft gemaakt om te DIENEN en niet om zich te bedienen, zoals men dat soms in de politieke wereld moet vaststellen en dat zij bovendien al haar krachten heeft benut om het statuut van de vrouw en het gezin te verbeteren en wegen voor de vrouwen heeft geopend die toen moeilijk toegankelijk waren. Vandaag zijn er talrijke verenigingen die ijveren voor de rechten van vrouwen en van jonge meisjes. Het is bemoedigend vast te stellen dat ze talrijker en actiever worden. Nochtans, zoals Marguerite het zelf verwoordde: Indien vrouwen voor vrouwen zouden stemmen, zouden ze eindelijk iets te zeggen hebben. Mijn vurigste wens is dan ook dat die link, tussen haar actieve loopbaan en de missie van dergelijke vrouwelijke verenigingen wereldwijd, kan bijdragen tot een welverdiende supplementaire zichtbaarheid voor deze organisaties. En dat bovendien alle vrouwen er zich bewust zouden van zijn dat er, dankzij pioniers zoals Marguerite Legot, vele deuren zijn opengegaan voor vrouwen. Of zoals Isabelle Gatti de Gamond ( ) het destijds al verwoordde: On ne saura jamais, chaque fois qu on ouvre une porte aux femmes, l importance de la révolution qui va s accomplir. Men kan nooit inschatten, telkens men een deur voor vrouwen opent, welke omvang van omwentelingen dit zal teweegbrengen. Tenslotte hoop ik dat het lezen van deze biografie u de nodige stimuli zal geven om verder te strijden in onze pseudo-democratische wereld, die echter nog teveel overheerst wordt door mannen. De strijd aanbinden voor mensenrechten is goed, zich inzetten voor vrouwenrechten is nog beter! Christian V.P. De Riemaecker Met de onschatbare steun van Evelyne Bastin 4 5

5 De roots Zéphirin Oscar Legot, de grootvader van Marguerite, was eerst Gouverneur van de gevangenis van Tongeren en later van Oudenaarde. In 1911 vestigt hij zich in Oudenaarde met zijn echtgenote Anne-Marie Dierickx en zijn zoon Léonard, die toen 25 jaar oud was. Alhoewel de familie Legot uit Marchin stamt, wordt Léonard geboren te Antwerpen op 12 oktober Hij studeert Rechten aan de Universiteit van Luik. Hij trouwt in Hasselt op 18 mei 1912 met Maria Joanna Jeurissen, dochter van Jan Jeurissen, een vakman in kerk ramen. Ze krijgen twee dochters: Marguerite in 1913 en Liliane in Léonard is advocaat bij de Balie van Oudenaarde en was gekend als zijnde een liberale katholiek. Bompa Léon Wanneer Léonard (dus mijn groot vader Léon ) over zijn dochter Marguerite sprak, vertelde hij maar al te graag dat hij nog steeds geen voornaam had toen hij op weg was naar het gemeentehuis om de geboorte van zijn dochtertje aan te geven. Door te passeren langs een weide vol met madeliefjes (ook gekend als margrietjes in de volksmond) is hij spontaan op haar voornaam gekomen. Margrietje : een klein wit bloempje dat men reeds in de eerste dagen van de lente aan treft. Een kranig bloempje dat bijna gedurende een heel jaar vreugde, kleur en frisheid aan het landschap geeft. Hij wist toen niet in welke mate hij een voornaam had gekozen die de persoonlijkheid van zijn dochter wonderlijk goed zou omvatten. Daarom volg ik in de voetstappen van mijn bompa Léon en zal u haar, beste lezers, in deze levensgeschiedenis onder haar voornaam Marguerite steeds terugvinden. (Links) Zéphirin Oscar Legot Léonard Legot & Maria Joanna Jeurissen (Rechts) Anne-Marie Dierickx 6 7 Oudenaarde 1930

6 Haar jeugd en studies Marguerite wordt geboren in Oudenaarde op 9 maart Ze geniet haar lager onderwijs bij de zusters Bernardinen, volgt dan Griekse en Latijnse Humanoria in de Nieuwen Bosch te Gent om vervolgens aan de Universiteit van Gent Rechten te studeren. Dit alles lijkt redelijk normaal, bijna vanzelfsprekend misschien. Men mag echter niet vergeten dat pas in februari 1907 in Gent het eerste atheneum voor meisjes was gesticht. Marguerite - Oudenaarde 1931 In die tijd waren diploma s alleen in het mannelijk opgesteld. Zo zien we op de diploma s van Marguerite dat het woordje hij telkens met de hand was overschreven door zij! Ondanks het feit dat het beroep van advocaat toegankelijk werd voor vrouwen door de wet van 7 april 1922, was het vinden, in die tijd, van een stage patron aan de balie ook geen eenvoudige zaak voor een jonge vrouw. In een interview (september 1961) met Frank Swaelen (toekomstige voorzitter van de Senaat en toen voorzitter van de CVP Jongeren) vertrouwde ze hem toe: Marguerite Legot Hierdoor vereenvoudigde de toegang tot universitaire studies voor vrouwen dus aanzienlijk. Voordien moesten de jonge meisjes de lage middelbare school volgen om dan, via private lessen, een eindexamen af te leggen voor de Centrale Jury, om zo een diploma van hoger middelbaar te bekomen. Marguerite met haar nichtje Anne-Marie Nelen Oudenaarde 1933 In 1931 is het aantal jonge vrouwen, vooral in de faculteit Rechten, nog uiterst beperkt. Marguerite slaagt in 1936 met onderscheiding, ondanks allerlei moeilijkheden die ze bij haar medestudenten ondervond, zoals kritiek, opschudding, commentaar... Toen ik als vers gepromoveerd advokaatje op zoek ging naar een patron, zoals men dat noemt, ondervond ik al gauw dat dit voor een jong meisje nog niet zo gemakkelijk was. In mijn geboortestad Oudenaarde was zulks in het jaar onzes Herens 1936 zelfs bijna ondenkbaar, zodat ik dan maar te Brussel ging zoeken. Maar ook in de hoofd stad bekende een brave advokaat-huisvader: Mijn vrouw wilt niet horen van vrouwelijke stagiaires hier in huis Eindgetuigschrift RUG

7 Voorsmaakje van de politiek bij een exceptionele mentor Juffrouw Baers was voorzitter van de Kristelijke Arbeiders Vrouwen beweging, die deel uitmaakte van het Algemeen Christelijke Werkersverbond. Het was opnieuw Maurice Orban die het idee van Maria Baers steunde om Marguerite aan te werven als secretaresse van haar politiek kabinet. wetsvoorstellen indienen om enerzijds het werk te verbieden van de vrouw in mijnen en steengroeven en anderzijds om de titel van sociale helpster te beschermen. Maria Baers & Marguerite Marguerite - Oudenaarde 1933 Geholpen door haar professor Maurice Orban, die toen eveneens senator was, zal Marguerite uiteindelijk een stageplaats vinden bij de advocaat Pierre Nothomb, de vader van de politicus Charles-Ferdinand Nothomb. Marguerite Juffrouw Maria Baers Gezien de gevaren van de grote stad eisten haar ouders dat ze in een deftig en streng home voor jonge meisjes zou wonen. Zo kwam ze terecht in de Poststraat 109, te Schaarbeek, vlak naast het Katholiek Instituut voor hoger onderwijs voor vrouwen, de beroemde 111. Daar maakte ze kennis met Juffrouw Maria Baers, Senator en bezielster van sociale werken. Het is van groot belang om hier te onderstrepen welke invloed Maria Baers op Marguerite zal hebben. Als daadwerkelijke mentor zal ze niet alleen een voorbeeld zijn door haar gedachtepatroon, maar ook door haar betrokkenheid. Maria Baers stichtte in 1920 de eerste sociale school van België: de Katholieke Sociale Normaalschool voor Vrouwen. De aandacht van Maria Baers richtte zich vooral op scholing voor vrouwen, de werkomstandigheden van de vrouw, de waardering van het beroep van huisvrouw en openbare gezondheidszorg. Als eerste katholieke gecoöpteerde senatrice zal Maria Baers in 1936 met succes de 10 11

8 Maria Baers was toen ook op internatio naal vlak actief. Van 1927 tot 1950 was ze secretaresse van de Internationale Katholieke Unie voor het sociaal werk, waarvan ze in 1920 voorzitter was geworden. In 1939 vertegenwoordigde ze België in de commissie voor sociale aangelegenheden op de SDN (Société des Nations) te Genève en in 1946 was ze mede-stichtster van de Hoge Raad van het Gezin waarvan ze vicevoorzitter was tot Het sleutelmoment Op 7 mei 1938 trouwt Marguerite met Jules De Riemaecker, scheikundig landbouwingenieur. Ze had hem leren kennen toen ze beiden aan de universiteit van Gent studeerden en ze dikwijls dezelfde trein Oudenaarde Gent namen. De NMBS kan soms al eens wonderen verrichten! Wat een fantastisch voorbeeld voor Marguerite. Door aan haar zijde te werken, heeft ze enerzijds kunnen leren van de wijs heid en betrokkenheid van haar mentor en anderzijds haar gedachtegoed en lessen kunnen toepassen tijdens haar volledige politieke loopbaan. Naast het feit dat Marguerite secretaresse was van Maria Baers en stagiaire aan de balie van Brussel, heeft ze ook les gegeven in Burgerlijk en Grondwettelijk Recht aan de Sociale school in de Poststraat, en dit tot Herdenkingswoord aan Maria Baers door Marguerite Bij het heengaan van Maria Baers, op 30 december 1959, schreef Marguerite een herdenkingswoord dat eveneens bij haar eigen heengaan toepasbaar zou geweest zijn. Zij heeft namelijk dezelfde weg gevolgd dan deze die door haar mentor werd gelegd en dit met Marguerite Legot & Jules De Riemaecker mei 1938 dezelfde ingesteldheid, dienen

9 Jules De Riemaecker was in 1938 inspecteur op het laboratorium voor controle van de voedingswaren te Anderlecht. Zijn vurigste wens was echter om naar Colombia te vertrekken, om er zijn diploma in de praktijk te kunnen toepassen op de koffieplantages. Het scheelde dan ook geen haar of Marguerite was eind 1945 vertrokken naar Bogota. Toen ze met Jean Michiels, toekomstige voorzitter van de chocoladefabriek Côte d Or, over dit project sprak, bood hij haar echtgenoot een betrekking aan in het laboratorium van de firma, om te vermijden dat ze naar het buitenland zou vertrekken en uit de politiek zou stappen. Jules nam in december 1945 deze functie aan. Hij zal 35 jaar trouw blijven aan zijn werkgever en gaat er in 1980 als productie directeur op pensioen. Marguerite, dromerig tijdens haar huwelijksreis Côte d Or Vooraan: 3de van links: Jean Michiels Vooraan: 2de van links: Jules De Riemaecker 3de rij: 1ste van links: Marguerite De Riemaecker-Legot Dit werd een sleutelmoment in het leven van Marguerite. Ze was in de mogelijkheid gekomen om haar politieke roeping verder te zetten dankzij twee feministgezinde personen uit haar onmiddellijke omgeving die allebei bewust en overtuigd waren van haar bekwaamheden. De nieuwe beroepsoriëntatie van haar echtgenoot is werkelijk het kantelmoment voor de aanvang van haar politieke loopbaan geweest. Jean Michiels & Jules De Riemaecker jaar dienst La Roche-en-Ardenne

10 De politiek lonkt naar dynamisch humanisme Marguerite, die het steeds opnam voor de problemen van weduwen en wezen, werd in 1945 benoemd tot kabinetsattaché van Henri Pauwels, Minister van de oorlogsslachtoffers, en tezelfdertijd tot staatscommissaris bij hetzelfde ministerie. Op 18 en 19 augustus 1945 wordt de CVP- PSC opgericht. Aan Maria Baers had men gevraagd om lid van het Nationaal Comité te worden. Zij zal - zoals ze het zelf verwoordde - iemand jonger en dynamischer voorstellen. Juist, ja, Marguerite en zo zal ze de functies als lid van het nationaal comité en van het nationaal bureau van de partij waarnemen tot in Voor de verkiezingen van 1946 was de CVP-PSC op zoek naar jonge dynamische kandidaten voor haar verkiezingslijst. Na lang aarzelen en na aanmoediging van haar echtgenoot en van Maria Baers aanvaardt Marguerite om op de lijst te worden opgenomen. Zij verklaart in het interview met Frank Swaelen (september 1961): als ik nu bedenk dat mijn zetel in de Kamer mij toen op een zilveren schoteltje werd aangeboden en dat ik hem in mijn argeloosheid slechts na lang aarzelen heb aangenomen! Het is hoogst opmerkelijk vast te stellen dat het gedachtegoed van de nieuwe partij vooral de mens (in de humanistische zin van het woord) centraal wil stellen en aan mannen en vrouwen een gelijke, maar afzonderlijke rol wil toebedelen. Ze moesten elkaar aanvullen, zoals het hoofd en het hart. Werkbewijs - april de nationale kaderdag voor vrouwen : links van P.W. Segers: Maria Baers en rechts: Marguerite De Riemaecker-Legot en Jeanne Vertonghen Vrijgeleide - maart 1945 Kabinet van Minister Pauwels De oproep die Pius XII in 1945 richtte tot de vrouwen betreffende hun morele plicht tot deelname aan het openbare leven was als mobiliserend element zeker niet onbelang rijk. Het neutraliseerde de weerstand die tot dan toe zeker binnen de katholieke-actiegroeperingen van vrouwen bestond ten aanzien van de deelname van vrouwen aan het openbare leven. (bron: Vrouw en Politiek in België)

11 Waarom deze aarzeling? In een interview (La Meuse ) geeft ze hierover uitleg. Van start gaan met functies die tradi tioneel mannelijke functies zijn, vertegenwoordigt op zich een verantwoordelijkheid voor een vrouw. Indien ze als vrouw haar taak slecht vervult, zal ze zich niet alleen in diskrediet brengen, maar tevens alle andere vrouwen die gelijk aardige functies ambiëren te vervullen. Toen ik de Kamer betrad, vreesde ik hiervoor. Alles is goed verlopen. Godzijdank. De verkiezingen van 17 februari 1946 bezorgden aan de CVP-PSC een ongelofelijke uitslag met meer dan één miljoen stemmen op de 2,5 miljoen kiezers. De partij beschikte over 92 zetels in het Parle ment en Marguerite wordt verkozen: zo wordt ze de eerste vrouwelijke volksvertegenwoordiger van de CVP voor het arrondissement Brussel. Hier startte werkelijk haar politieke loopbaan. Men kan het uitzonderlijke karakter van deze verkiezingsdag niet genoeg beklemtonen. Op die dag bleven Marguerite en alle andere Belgische vrouwen thuis. Ze hadden immers nog geen stemrecht bij parlementsverkiezingen. Dit recht zullen ze pas op 18 februari 1948 verwerven. Zij werd dus, in 1946, verkozen door toen nog uitsluitend mannelijke kiesgerechtigden! In 1946 waren er op de 212 volksvertegenwoordigers slechts 3 vrouwen: mevrouw M. De Riemaecker Legot, CVP, mevrouw I. Blume-Grégoire, POB (voorzitter - Conseil Mondial de la Paix ) en mevrouw S. Grégoire, PCB. In de Senaat waren ze eveneens met 3: mevrouw de Barones A. della Faille d Huysse, CVP (één van de eerste vrouwe lijke burgemeesters), mevrouw M-A. Spaak-Janson, POB (moeder van de politicus P-H. Spaak) en mevrouw G. Ciselet, PL (eerste vrouw die in de Raad van State zetelde). Vanaf dat moment en tot het einde van haar leven zal Marguerite zich inzetten voor 5 grote strijdpunten, namelijk: De CVP-kandidaten Uitslag van de verkiezingen van Let op: opdruk Monsieur door Madame rechten en statuut van de vrouw opwaardering van de familie en van het beroep van huismoeder jeugdbescherming vooruitgang op het vlak van sociale politiek verbetering van de huisvesting

12 Marguerite wordt moeder Marguerite met haar zoon Christian jaar na haar huwelijk, in december 1946, wordt Marguerite eindelijk moeder van haar eerste zoon, met als voornamen Christian Vincent Paul en zo krijgt het kindje de initialen CVP mee! In een interview met Suzanne De Winter (Rosita ) vertelde zij: Ik had toen geen kinderen (februari 1946). Ik wanhoopte zelf nog ooit die vreugde te mogen beleven, want ik was reeds acht jaar getrouwd en de hemel had ons nog niet bedacht met kinderzegen En als u toen kinderen gehad zou hebben? Dan zou ik meer dan geaarzeld hebben. Ik zou voor hen aan iets verzaakt hebben, waarin alles me boeit en aan grijpt zowel grote als kleine problemen. Ik denk, dat ik zou verzaakt hebben om de eenvoudige reden, dat ik nog niet wist hoe een vrouw en moeder haar leven kan organiseren. Toen de oudste kwam, lag er al een periode van aanpassing achter mij en verliep alles vlot. Het is waar dat mijn ouders bij mij woonden en ik dus op de kostbare hulp van mijn moeder kon reken en, alsook op die van mijn zuster. Bij de komst van mijn tweede zoon (Xavier in 1949), veranderde er hoegenaamd niets en ik ging verder mijn leven zo in te richten, dat ik niemand van de mijnen te kort deed 20 21

13 Zo komt het dat mijn broer en ik, tot onze geboorte, in het Parlement zetelden. U zal begrijpen dat wij ons beiden hierover uiteraard niets herinneren, doch ons heel graag aansluiten bij hetgeen mama ons hierover vertelde. Tot zover de sfeer waarin Marguerite haar parcours begon. Nu verdiepen we ons in het werk dat ze gerealiseerd heeft! Christian De Riemaecker Xavier De Riemaecker Marguerite met haar zonen Xavier & Christian 1952 De twee broers Marguerite & Christian Door haar mannelijke volksvertegenwoordigers werd Marguerite met gemengde gevoelens en houdingen onthaald. Hierover vertrouwt ze aan Frank Swaelen (CVP Jongeren september 1961) het volgende toe: Wanneer ik de verhalen van juffrouw Baers over haar ervaring herdenk, was de toestand in 1946 al erg geëvolueerd. Er bestond een duidelijk verschil tussen de toenmalige oude garde, die soms duidelijk liet blijken dat er eigenlijk geen dames in de Kamer thuishoor den, en de jonge collega s die helemaal anders reageerden. Een oudere staats minister, wiens naam ik maar zal verzwijgen, aarzelde niet tweemaal de kaas van mijn brood te eten door willens en wetens juist vóór mijn beurt naar de tribune te stappen en een speech te houden over een onderwerp waarvan was afgesproken dat ik het zou behandelen Ik herinner mij nog dat papa Devèze eens lachend beweerde dat mijn aanwezigheid in de Kamer ongrondwettelijk was omdat ik als moedertje-in-blijde verwachting het aantal aanwezigen van 212 op 213 bracht! Een ogenblik ontspanning op verlof - Wenen

14 Haar loopbaan als Volksvertegenwoordiger Marguerite Marguerite pakt de problemen aan die ze zelf als jonge juriste en jonge vrouw heeft meegemaakt. Zo zal ze op 15 oktober 1946 een wetsvoorstel rapporteren waarbij de vrouw wordt toegelaten tot de uitoefening van het beroep van pleitbezorger. In maart 1947 rapporteert Marguerite een wetsvoorstel over machtiging van de vrouw tot het uitoefenen van het ambt van advocaat bij het Hof van Cassatie en nog een wetsvoorstel over toelating van de vrouwen tot de magistratuur. In april 1949 legt ze een wetsontwerp neer over toekenning van gelijke rechten aan man en vrouw met betrekking tot het uitoefenen van de openbare functies. In mei 1948 verdedigt ze eveneens de rechten van de vrouw als lid van de studiecommissie voor de herziening van het Burgerlijk wetboek aangaande de wederzijd se rechten en plichten van de echtgenoten. Ze zal ook het wetsvoorstel van de CVP mee ondertekenen dat aan de vrouw hetzelfde stemrecht verleent als dat van de man. Naast de rechten van de vrouw focust ze haar aandacht op de toestand binnenin het gezin. Laat ons even haar opvattingen aangaande de familie nader toelichten om te begrijpen waarom dit centraal stond in haar belangstellingsfeer. De journaliste Lucienne Plisnier (ELLE ) schrijft in haar interview: En de familie? Ik luister naar Mevrouw De Riemaecker. En zie, hier verliest het woord Familie haar hoofd letter. Gelukkig! Er wordt vooruitgang geboekt, zowel in hart als in ziel. De familie is niet meer die theoretische groep die een minister zal verdedig en. Het is een vrouw die kookt, of die haar gasten ontvangt, of nog een vrouw die een les laat opzeg gen. Het is een man die thuis komt, die een siga ret aansteekt, die de TV aanzet. Het is een jonge man die zijn examens voor bereidt en een jong meisje dat naar een nieuwe jurk snakt. De familie is het alledaagse leven. Het echte leven: moei lijk, gelukkig, zenuwslopend, kalm, zacht, gejaagd. Mevrouw De Riemaecker spreekt er met kennis van zaken over. Ze heeft twee zonen, een echtgenoot, een huis dat haar identiteit uitstraalt en een boeiend beroep. En dan? Dan beseft men dat ze weet waarover ze spreekt. En dat is enorm geruststellend. In een interview met de Pourquoi Pas? van staat te lezen: Vraag: Is de familie even belangrijk als vroeger? Antwoord: Nog belangrijker dan vroeger, volgens mij. Op het huidige ogenblik hebben de studies een zeer grote techniciteit bereikt. Precies door deze specialisatie heeft de school moeilijkheden om de vorming van de mens, in de humanistische zin van het woord, op zich te nemen. Vandaar het vernieuwde belang van de vorming van het kind door de ouders en daaruit voortvloeiend de vorming van de ouders. Vandaar koesteren wij de projecten die ouders toelaten deze zeer moeilijke taak perfect te vervullen.

15 Aan M-L. Bernard-Verant van Femmes d Aujourd hui ( ) vertrouwt ze toe: Ik denk dat de politiek op vlak van het gezin er niet meer alleen uit bestaat om voordelen van materiële aard te bezorgen, maar ook om voortaan de familie te waarderen en de eerbied ervan te bevorderen. Daarom staat namelijk het volgende op mijn programma: de ontwikkeling en de coördinatie van wat bij ons al op een waardige wijze bestaat inzake de voorbereiding tot het huwelijk, de echtelijke en familiale raadplegingen; de jongeren en de ouders begeleiden in de richting van evenwichtigheid en geluk in het gezin, de morele gezondheid van de kinderen, het welzijn van de ouderen, ziehier enkele van de aspecten van de te volgen politiek. In de Marie-Claire van spreekt Marguerite over de herwaardering van de familie met de volgende bewoording: CVP-PSC-banket links van Marguerite: haar echtgenoot en Marie-Josée Meeus (Algemeen Adjunct Sekretaris PSC-CVP) Eerst en vooral een reële mogelijkheid scheppen voor deeltijds werken voor de vrouw. Op moreel vlak, doch ook op materieel vlak ervaart de vrouw een behoefte om te werken, maar deze behoefte mag niet ten koste zijn van die sociale eenheid die de familie eigenlijk vertegenwoordigt. Om die reden moet ik gesprekken hebben met de Minister van Arbeid en Werkvoorziening omdat de hele sociale wetgeving van deel tijds werken dient aangepast te worden. Aantekeningen bij beelden. Mus destio. Ut quid quamus aut aut prem eum aut velest. Marguerite

16 Wat betreft het verzoenen van het parlemen taire werk met dat van moeder zegt ze het volgende aan Suzanne De Winter (Rosita ) Is het niet onontbeerlijk dat vrouw en moeder mee werken aan het opmaken der wetten? Ze kent beter dan wie ook de moeilijkheden waarmee het leven van een vrouw bezaaid is. Moei lijkheden die een man niet aanspreken, omdat hij ze niet eens kent. Er zijn nu eenmaal twee verschillende menselijke wezens, wier verlangens tegenovergesteld kunnen zijn. Dit is al een voldoende reden voor de aanwezigheid van vrouwe lijke leden in het Parlement. Men kan Marguerite dan ook een realistische feministe noemen. Ze wou zich niet mengen met strijdpunten die op voorhand al verloren waren, die toen werkelijk geen enkele kans maakten om te lukken. Op 31 maart 1949 legt Marguerite een wetsontwerp neer voor de oprichting van de Prenuptiale Spaarkas. Op 20 december 1949 legt ze een eerste wetsontwerp neer betreffende de uitoefening van de ouderlijke macht, een tweede betreffende de wijziging van artikel 266bis van het Burgerlijk wetboek over echtscheiding, een derde betreffende de wijziging van artikel 311bis van het Burgerlijk wetboek over de gevolgen van scheiding van tafel en bed en tenslotte rapporteert ze een wetsvoorstel betreffende de wijziging van artikel 1444 van het Burgerlijk wetboek over scheiding van goederen. In juni 1954 zal ze een wetsontwerp neerleggen over de oprichting van een Nationaal Studie-Instituut voor Gezins- en Bevolkingsproblemen. Ze zal actief deelnemen aan de besprekingen inzake gezinsvergoedingen door het wetsvoorstel te rapporteren dat de wet van 4 augustus 1930 wijzigt inzake gezinsvergoedingen voor loontrekkenden. In 1948 wordt Marguerite ondervoorzitter van de Hoge Raad voor het Gezin en voorzitter van de Economische en Sociale afdeling van dezelfde raad. Haar inspanningen om de plaats van het kind in de maatschappij te verbeteren en ook de jeugd te beschermen waren ook niet van de minsten. In juli 1947 rapporteert ze een wetsvoorstel over de wettiging van de kinderen waarvan de ouders gedurende de oorlog in het buitenland een huwelijk hadden aangegaan. In mei 1949 rapporteert ze een wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 15 mei 1912 op kinderbescherming. In mei 1952 rapporteert ze een wetsont werp tot zedelijke bescherming van de jeugd Verkiezingsbanket in het gezelschap van Frans Van Cauwelaert In maart 1962 legt ze een wetsontwerp neer tot oprichting van een bijzondere jeugdpolitie. In maart 1970 legt ze een wetsontwerp neer tot oprichting van het Nationaal Fonds voor sociale bescherming van de jeugd. Op 26 januari 1965 zal ze het wetsvoorstel rapporteren aangaande adoptie, wetsvoorstel neergelegd door Pierre Harmel. Zij zal deelnemen aan besprekingen betref fende de delinquente jeugd (1957) en de jeugdbescherming (1958 & 1962). Zij was binnen de CVP ook voorzitter van het contactcentrum met de jeugd. Marguerite was ook zeer actief op het vlak van de verbetering van de sociale politiek. Ze lag aan de basis van een reeks amendementen aan het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 maart 1900 aangaande de arbeids overeenkomst (1951), aan het wetsontwerp aangaande het beheren van instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid en sociale voorziening (1960), aan het wetsontwerp betref fende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden en werklieden (1962)

17 Aan de toog in het gezelschap van Théo Lefèvre Ze neemt deel aan een reeks besprekingen betreffende prostitutie (1947) en alcoholgebruik (1957). Zij rapporteert een wetsvoorstel aangaande de wijzigingen en aanvullingen aan de wet van 7 augustus 1922 met betrekking tot het bedienden contract, een wetsvoorstel aangaande de verhoging van de loongrens voor de bere kening van de kinderbijslag, een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen van bedienden. Banket van de verkozenen - PSC van Elsene 30 31

18 Internationale en Europese intermezzo s Naast haar parlementair werk was Marguerite tezelfdertijd afgevaardigde van de regering bij de UNO (1951). Van 1951 tot 1954 was ze afgevaardigde bij de Internationale Arbeidsconferentie te Genève. Parijs - Algemene Vergadering UNO Genève - Internationale Arbeidsconferentie juli 1951 Op 21 oktober 1953 wordt Marguerite de eerste vrouwelijke Secretaris van de Kamer. Deze functie zal ze tot 1958 bekleden tot ze als eerste Belgische vrouw in het Europees Parlement te Straatsburg gaat zetelen en dat vanaf de oprichting in 1958 tot in april Om familiale redenen echter zal ze Straatsburg verlaten om van 1961 tot 1966 opnieuw Secretaris van de Kamer te worden. Marguerite Genève - Internationale Arbeidsconferentie - juni

19 Over haar Europese loopbaan vertrouwt ze aan Suzanne De Winter van Rosita ( ) toe: SDW Maar u zetelt ook in het Europees Parlement te Straatsburg? Marguerite U bedoelt dat ik er gezeteld heb, want voorlopig heb ik me terug getrokken. SDW Om de jongens? Marguerite Ja. Ik heb mijn kandidatuur niet meer gesteld, omdat de zittingen me te lang van huis weghielden. In dit geval was mijn man me van groot nut, want nooit hadden de kinderen me kunnen zeggen wat hij me zei. Eens, na mijn zoveelste terug keer, vertelde hij me hoe verloren onze jongens erbij liepen tijdens mijn dagenlange afwezigheid. Met enorm veel tact, want hij wist hoe hard het me zou vallen, liet hij me verstaan dat ik beter deed me terug te trekken. SDW En hebt u het dan toen gedaan? Marguerite Ik heb niet geaarzeld, alhoe wel het me ik durf het herhalen hard viel. Het Belgisch Parlement is goed, maar Straatsburg betekent Europa, de problemen worden er op een groter, interna tionaal vlak bestudeerd en aangepakt. Men leert er zo ongelooflijk veel, vermits men er geconfronteerd wordt met vertegenwoordigers van landen waarover men zo weinig of toch onvoldoende weet. Straatsburg - Rapportering Sociaal Fonds januari 1960 Genève - Internationale Arbeidsconferentie juli 1951 Verder in dit interview zegt ze: ik kan en wil vooral mijn kinderen niet opofferen aan een zuiver intellectueel genoegen van mezelf. Straatsburg - op wandel met haar echtgenoot Genève - Internationale Arbeidsconferentie Het Bureau - juli

20 Eerste vrouwelijke minister Ondertussen zijn we januari Sinds twee jaar werken Marguerite en Pierre Harmel nauw samen aan het dossier van het wetsvoorstel met betrekking tot adoptie, wetsvoorstel neergelegd door Pierre Harmel, dat ze op 26 januari zal rapporteren. Pierre Harmel en Marguerite hebben in 1946 samen hun intrede gedaan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Al snel vonden ze gemeenschappelijke wegen met gelijkaardige bekommernissen. Het is dus niet verwonderlijk dat Pierre Harmel aan Marguerite denkt om haar het nieuwe Ministerie van Gezin en Huis vesting toe te vertrouwen. Rome - Europese vergadering Regering Harmel-Leburton - juli 1965 Aan u om te raden waar Marguerite op deze foto staat? 36 37

21 Op 27 juli 1965 wordt Marguerite de eerste vrouwelijke Minister in België. In alle media was haar benoeming voorpaginanieuws. Zoals Janine Lambotte het opmerkte tijdens haar televisie interview, schonken alle kranten meer aandacht aan haar benoem ing, dan aan de regering zelf. Hier wordt opnieuw een stap gezet, en niet de minste. Deze benoeming opende namelijk de weg naar een ministeriële loopbaan voor vrouwen. De commentaren waren zeer verschillend, afhankelijk van de politieke strekking of het geslacht van de verslaggever. Sommigen hechtten meer belang aan de lippenstift en het voorkomen van Marguerite dan aan haar werkelijke bekwaamheden. Deze anekdotes doen denken aan de commentaren in de jaren 50 betreffende het al dan niet dragen van een hoed tijdens de congressen. In feite zou Marguerite al minister geweest zijn bij de regering Lefèvre-Spaak. De dag voor de vorming van de regering liet Théo Lefèvre per telefoon weten dat ze Minister van Volksgezondheid zou worden. Hij trok deze aankondiging enkele uren later terug, Bezoek aan de moeders van de provincie Receptie Koninklijke Paleis - januari 1966 want hij had de verkiezingsuitslagen slecht berekend. Het ambt werd na talrijke herschikkingen toegewezen aan J. Custers. De bevoegdheden van het Ministerie van Gezin en Huisvesting moesten nog afgebakend worden ten opzichte van die van het Ministerie van Volksgezondheid (voorheen Ministerie van Volksgezondheid en Gezin). Er werd een comité van beraadslaging opgericht met de twee betrokken ministers: Alfred Bertrand en Marguerite De Riemaecker, onder coördinatie van P.W. Segers, Minister van Sociale Zaken. Luxemburg - Alliance Agricole belge - mei

22 Marguerite in een interview met Marie-Claire : Ik wou van dit Ministerie een soort coördinator maken tussen de ministeries die de familie aanbelangen. Ze geeft als voorbeeld: adoptie van een kind, dat onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie valt, is dit niet voornamelijk van familiale aard? Ze wou het gezin opwaarderen. Ze be schouwde het zelf als de bevoorrechte plek voor menselijke groei, als de fundamentele cel van de maatschappij, ook als de laatste wal van de individuele vrijheid in een wereld die zich steeds meer socialiseert (uittreksels van een voordracht aan de jonge christelijke democraten - La libre Belgique ). Voor Marguerite is opvoeding de sleutelrol van de familie. Deze educatieve rol komt in de moderne wereld in aanraking met moeilijkheden ( ): vrouwelijke eman cipatie, invloed van nieuwe psychologische ideeën, spanningen tussen de echtgenoten, welvaartsmaatschappij, groeiend materialisme, mass-media. (uittreksel van een toespraak op de Nationale Raad van Belgische Vrouwen. La Libre Belgique ). Marguerite en haar rozen Een welwillend oor Volgens Marguerite dient de familiale politiek zich aan deze toestand aan te passen door de sociale wetgeving van het deeltijds werk te hervormen, door beroepen als sociale helpsters te herwaarderen. deze personen, die de moeder aan de haard komen vervangen en die een veel te laag salaris hebben, gezien de studies en de dienstverlening die van hen vereist wordt. (Marie-Claire ). Kortom verwachtte Marguerite in feite dat het Ministerie van Gezin en Huisvesting de vooruitgang zou vermenselijken. (La Libre Belgique )

23 Felicitaties voor de 1ste vrouwelijke minister De Stem van het Volk - juli 1965 (Links) Gelukwensen Côte d Or - september 1965 (Rechts) Majorca Daily Bulletin

24 La Meuse Phare Dimanche Le Soir

25 Mevrouw De Riemaecker-Legot: de 1ste Mevrouw De Minister Inhuldiging sociale woningen te Stembert - juni Verdediging begroting - januari Officiële foto Mevrouw De Minister Tijdens een interview Met Koningin Fabiola op bezoek - mei Bezoek Groot Hertogin van Luxemburg - oktober

26 Mevrouw De Riemaecker-Legot: de 1ste Mevrouw De Minister Bij haar thuis e Verjaardag van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom De Week van het Gezin 11. In gesprek met Koning Boudewijn 10. SOS

27 Mevrouw De Riemaecker-Legot: de 1ste Mevrouw De Minister Paris-Match N 852 van Vilvoordse Haard - april Met haar kabinetschef Armand Steels Kerstboom voor de weeskinderen Verjaardag van de Maatschappij voor Huisvestingskrediet - Watermaal-Bosvoorde 50 51

28 Mevrouw De Riemaecker-Legot: de 1ste Mevrouw De Minister Bij de kinderen van de Emile Bockstael groep - oktober Verdediging begroting - januari Inhuldiging werf L Habitation moderne september Franciscaanse Jubelfeest , naast Paul Vanden Boeynants 20. Studiedag Spaar- en Lijfrentekas Eén van haar beroemde onthaalhostessen 52 53

29 Desondanks alle goede uitgewerkte voornemens om dit nieuwe ministerie operationeel te maken, beperkte de balans zich aan het einde van de regering Harmel- Spinoy tot een aanpassingsperiode. De uitleg hiervoor is gewoon het feit dat deze regering slechts iets meer dan drie maanden stand hield. Na een optimistische start ontdekte deze regering een enorm tekort in de overheidsfinanciën, te wijten aan de ziekte & invaliditeitsverzekering. Daarom trok de BSP zich terug onder het voorwendsel van een onbenullige concurrentiezaak tussen christelijke en socialistische mutualiteiten. Na een 36-daagse regeringscrisis lukte het Paul Vanden Boeynants (CVP) om op 19 maart 1966 een coalitie met de PVV te vormen. Aan Marguerite wordt hetzelfde departement toevertrouwd, dat ze ditmaal zal leiden tot 7 februari 1968, datum waarop de regering Vanden Boeynants viel door een tussenkomst van CVP volksvertegenwoordiger Jan Verroken aangaande de Leuvense kwestie. Dit was het begin van de ondergang van de CVP-PSC, die 10 zetels verloor bij de volgende verkiezingen en die, door zich te splitsen, mettertijd nog meer verloor. 22 (Boven) Le Soir (Onder) De Volksmacht

30 De Nieuwe Gids Le Soir Tijdens dit nieuw ministerieel mandaat zal Marguerite vooral ijveren om voldoende budget te krijgen, wat haar moest toelaten dit nieuw departement operationeel te maken. In januari 1967 zal ze een woelige discussie hebben met Rafaël Hulpiau, de nieuwe Minister van Volksgezondheid, aangaande de begrotingen van de twee ministeries. Deze begrotingen maakten toen nog het onderwerp uit van een wetsvoorstel. Naast deze begrotingsaangelegenheden zal Marguerite op 22 februari 1967 een wetsontwerp laten goedkeuren houdende bijzondere bepalingen tot aanmoediging van het privaat initiatief bij het oprichten van volkswoningen en het kopen van kleine landeigendommen, dat de wet De Taeye van 29 mei 1948 wijzigt. In een interview van de Pourquoi Pas? van donderdag 13 januari 1966 beantwoordt Marguerite de vraag Bent u uiteindelijk niet de maatschappelijke werkster van het land? met: Het is een leuke formulering, maar mijn voorkeur gaat voor Minister van menselijke noden. U zou verrast zijn van het soort problemen die men ons voorlegt. Men kan zich overigens de ellende van het land op moreel vlak niet inbeelden. Dat gaat van gehandicapte kinderen tot de noodzaak om Justitie menswaardiger te maken. Het is alsof alles nog te doen valt. Dit verwoordde perfect de geestesgesteldheid van Marguerite: DIENEN. De Volksmacht Zij was eens te meer minister aan de vooravond van de vorming van de regering G. Eyskens-Merlot, toen Gaston Eyskens haar s morgens het Ministerie van Justitie toevertrouwde. Dezelfde avond trok hij, met verontschuldigingen, deze benoeming terug. Na de gebruikelijke onderhandelingen en permutaties werd dit ambt aan Alfons Vranckx BSP toevertrouwd. Tot grote ontgoocheling (en terechte woede) van alle vrouwenbewegingen telde deze regering geen enkel vrouwelijk lid. Zo eindigde de ministeriële episode van Marguerite. Ze heeft tijdens haar man daten kunnen aantonen dat een vrouw ener zijds staats zaken even goed kon leiden als mannen en anderzijds dat ze haar bezorgdheid met de hele bevolking kon delen en omgekeerd. Regering Eyskens-Cools: het protest Karikatuur Pourquoi Pas? 56 57

31 De terugkeer naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers Haar gemeentelijke periode Marguerite zetelt opnieuw in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In plaats van een ministerie op te richten, kan ze zich nu wijden aan problemen die haar behartigen. Op 28 mei 1969 is ze verslaggeefster van een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 met betrekking tot jeugdbescherming, over zwangerschap. Dit wetvoorstel werd gezamenlijk met de heer M. Terwagne opgesteld. Op 5 juni 1969 brengt ze verslag over een wetsvoorstel betreffende de voorwaarden waaronder echtscheiding door onderlinge toestemming kan worden toegestaan. Op 10 maart 1970 is ze verslaggeefster van een wetsvoorstel tot oprichting van een Nationaal Fonds voor sociale bescherming van de jeugd. Op 4 november 1970 brengt ze verslag uit over een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming ter vergemakke lijking van vervolging inzake wegverkeer. Ze zal aan een reeks gesprekken deelnemen met betrekking tot jeugdbescherming en het statuut van de vrouw (24 april 1970), alsook over geboorte controle, abortus en het gebruik van voorbehoedsmiddelen (18 mei 1971). In februari 1971 herdenken de leden van de Kamer de 25 jaren die Marguerite er lid van was en zij er deel uitmaakte van de volgende commissies: Gelukwensen bij haar 25 jaren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers - februari 1971 Justitie Sociale Voorzorg / Boekhouding Volksgezondheid en Familie Openbaar Bestuur Europese Zaken In het stadhuis van Brussel, ter gelegenheid van het huwelijk van zoon Xavier - 5 juli 1974 Tijdens de gemeenteverkiezingen van oktober 1970 werd Marguerite verkozen. Ze wordt gemeenteraadslid van de Stad Brussel. Door het ontslag van Juffrouw M. Van den Heuvel op 10 oktober 1971 wordt Marguerite benoemd tot Schepen van de Burgerlijke Stand en Erediensten. Voor de wetgevende verkiezingen van november 1971 zal ze zich niet meer kandidaat stellen als volksvertegenwoordiger, gezien het verbod van haar partij om wetgevende of provinciale mandaten te cumuleren met de mandaten van burgemeester of schepen van een gemeente van 58 59

32 meer dan inwoners. We moeten hier opmerken dat deze benoeming door de FDF omstreden werd. Vooral door de heren Lagasse en Guillaume onder voorwendsel dat Marguerite Nederlandstalig was. Om dit geschil op te lossen, vroeg Marguerite aan de Burgemeester, nadat ze de eed had afgelegd in het Nederlands, het ook in het Frans te mogen doen. Ze vertegenwoordigde de Stad Brussel in talrijke instellingen: Bestuurder bij de Openbare Vastgoedmaatschappij de Lakense Haard. Waarnemend bestuurder bij de Intercommunale Vereniging van de Autosnelwegen van de Brusselse Periferie. Voorzitter van het College van Commissarissen van de VZW Eeuwfeestpaleizen Brussel en van de Internationale Jaarbeurs van Brussel gekoppeld aan de VZW Contactcentrum van Brussel. Lid van de administratieve commissies van het Technisch Instituut E. De Mot. Afgevaardigde van de schoolraden van het Staatsonderwijs. Tijdens deze gemeentelijke periode zal Marguerite in het bijzonder aandacht besteden aan de problematiek van groene ruimtes en speelpleinen, alsook oog hebben voor problemen die de bevolking toen ondervond. Het is zo dat dankzij haar initiatief de Stad Brussel in augustus 1976 een afdeling op touw zet die hoofzakelijk op de familiale problematiek is gericht. Datzelfde jaar organiseert Marguerite een tentoonstelling Brussel, bebloemde stad die een overzicht geeft van de verwezenlijkingen op gebied van beplanting Met Koning Boudewijn ter gelegenheid van de inhuldiging van de kerstboom op de Grote Markt te Brussel, Officiële foto als Schepen van Burgerlijke Stand 60 61

33 Mevrouw De Riemaecker-Legot: Schepen van de Stad Brussel Tijdens een officieel bezoek, in gezelschap met de Burgemeester L. Cooremans e Verjaardag van het Koningschap van Koning Boudewijn Kerstboom vooraan Prins Philippe en Prinses Astrid 3. Bezoek van de President van Roemenië N. Ceausescu Bezoek van de Poolse Secretaris-Generaal - november

34 Mevrouw De Riemaecker-Legot: Schepen van de Stad Brussel e Verjaardag van het Koningschap van 8. Tijdens een wandeling in het Koninklijke Park 9. Bezoek van de President van Italië 1. Gouden bruiloft Als Schepen van de Burgerlijke Stand Koning Boudewijn, in gesprek met in gezelschap van Prinses Paola en uiterst links Giovanni Leone - rechts Mevrouw Leone Koningin Fabiola Jos Chabert 64 65

35 Mevrouw De Riemaecker-Legot: Schepen van de Stad Brussel Gouden bruiloft - september In het gezelschap van een Poolse vluchtelinge Marguerite

36 Eerste vrouwelijke Minister van Staat Felicitaties voor de eerste vrouwelijke Minister van Staat Door het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1974 wordt Marguerite benoemd tot Minister van Staat. Zo wordt ze de eerste vrouw die deze eretitel mag dragen. Het was terzelfdertijd de bekroning van haar 30-jarige politieke loopbaan. Gelukwensen Colette Dubois N.V.B. Gelukwensen P.W. Segers Het is ook in die periode dat zij aangesproken wordt om ten persoonlijke titel in de adel verheven te worden als Barones. Dit was voor haar een verschrikkelijk dilemma. Gezien haar plichtbewustzijn en haar gedienstigheid ten opzichte van de anderen, weigert zij dit voorstel aangezien deze verheffing in de adelstand moeilijk te verzoenen was met haar kiezers van de KAV die zij in het Parlement vertegenwoordigde. Anderzijds was zij enorm getroffen door de eer die men haar zodoende betuigde en die zich met haar diepe toewijding aan de monarchie aansloot. La Libre Belgique Gelukwensen Jos Chabert 68 69

37 Wij hebben in de archieven van Liliane Legot een overvloed aan documenten gevonden ter gelegenheid van de benoeming van Marguerite als Minister van Staat en van haar overlijden. Felicitaties, dank- en rouwbetuigingen van Ministers van Staat, ministers, senatoren, volksvertegenwoordigers, burgemeesters, schepenen, politici van alle strekkingen, de Boerenbond, KAV, scholen, hospitalen, private en overheidsinstellingen, en ook heel veel van de bevolking en van vrienden. Teveel om op te noemen en te publiceren. Aan allen zeggen wij: Hartelijk dank! Haar staatsbegrafenis Op die dag heb ik een moeder, een vriend in en vertrouwelinge verloren die in haar familiekring van piano en Chopin hield, rozen verzorgde en graag tango danste, die dol op voetbal en wielrennen was. Zij was fan van Paul Van Himst en Eddy Merckx en, door het toedoen van haar zonen, was zij van de Engelse groep The Shadows gaan genieten, vooral als die guitar tango speelden. Marguerite zal op 7 mei 1977, dag op dag 39 jaar na haar huwelijk, overlijden. Hare Majesteiten Koning Boudewijn en Koningin Fabiola zijn een laatste groet komen brengen aan zij die meer dan 30 jaar de Koning, het Vaderland en het Volk had gediend. Staatsbegrafenis O.L.V. van Laken Zoals een reporter van de Gazet van Antwerpen terecht deed opmerken, was haar begrafenis niet alleen ontroerend door het volk en de politieke collega s van alle strekkingen, die allen talrijk aanwezig waren om een laatste groet te brengen. Er werd tevens een haag gevormd door de kinderen van de Cardijnschool, waarvan zij meter was, die haar aan de ingang van de kerk met het spandoek Dank u mama een laatste vaarwel toewensten. Gelukwensen Pierre Harmel Gelukwensen Gaston Eyskens Tijdens de gemeenteverkiezingen van 10 oktober 1976 wordt ze herverkozen en begint ze een nieuw mandaat: ditmaal als Schepen van Openbare Werken, Architectuur en Beplantingen en Groene Ruimten. Ze zal dit mandaat echter niet kunnen beëindigen ten gevolge van kanker, na een oneerlijk gevecht van zes maanden

38 72 73

39 Baanbreker in de politiek Viering 25 jaren in de Kamer van Volksvertegenwoordigers - februari 1971 Tijdens haar politieke loopbaan heeft Marguerite tal van premières kunnen rea liseren, namelijk als: eerste vrouwelijke afgevaardigde van de CVP Arrondissement Brussel bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers eerste vrouwelijke afgevaardigde van de CVP bij de UNO eerste vrouwelijke afgevaardigde CVP bij de Internationale Arbeidscommissie eerste vrouwelijke Secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers eerste Belgische vrouw zetelend in het Europees Parlement eerste vrouwelijke Minister in België eerste vrouwelijke Minister van Staat in België. Voor haar toewijding ten dienste van het land kreeg ze volgende onderscheidingen: in 1958 Officier in de Leopoldsorde in 1965 Commandeur in de Leopoldsorde in 1972 Grootlint in de Leopoldsorde II. Marguerite maakte deel uit van een schaars aantal vrouwen dat zich in de politiek heeft doen gelden, ondanks de voortdurende tegenwerking van dit milieu. Alhoewel er op heden verbetering komt in de quota, is dit milieu nog steeds voornamelijk overheerst door mannen. Marguerite was gebeten door het politieke virus, haar leven lang. Ze beschikte over de nodige wilskracht om het hoofd te bieden aan kritiek en de nodige verdraagzaamheid om die te vergeven. Haar bezorgdheid vooral voor het gezin, de vrouw en de jeugd, die toen over geen aangepaste wetgeving beschikten, heeft haar aangemoedigd om voort te doen. Om deze reden heeft ze trouwens haar beroep als advocaat opgegeven want het pleiten van fietsongevallen, interesseert mij niet (Le Soir ). Ze heeft altijd die typische vrouwelijke houding gehad, gekenmerkt door teveel bescheidenheid en nederigheid, wat haar in bepaalde omstandigheden benadeeld heeft. Wat ik het meest in haar leven bewonder, is dat ze aan haar idealen trouw gebleven is tot het einde en dat deze waardig waren om beleefd te worden zoals zij ze beleefd heeft. De Burgemeester Pierre Van Halteren heeft op perfecte wijze de persoonlijkheid van Marguerite omschreven in zijn lijkrede op het Brusselse stadshuis op 16 mei 1977: Gazet van Antwerpen Edelmoedig in haar sociale actie, schitterend in haar politiek werk, heeft Mevrouw De Riemaecker haar weg bebakend zoals enkel een grote Dame het kan doen

De Riemaecker- Legot. Onze eerste vrouwelijke minister. Marguerite

De Riemaecker- Legot. Onze eerste vrouwelijke minister. Marguerite De Riemaecker- Marguerite Legot Onze eerste vrouwelijke minister Aan mijn moeder Aan mijn familie Aan al de pioniersters Aan de strijders voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen De Riemaecker- Marguerite

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

mesdames et messieurs, zeer geachte dames en heren: in naam van onze Academie wens ik u allen welkom.

mesdames et messieurs, zeer geachte dames en heren: in naam van onze Academie wens ik u allen welkom. 1 VERWELKOMING 22 OKTOBER 2013 Géry van Outryve d Ydewalle, Vast Secretaris Sire, Excellenties, de heer voorzitter van het Vlaams Parlement, dames en heren leden van alle Parlementen van dit land en Senaat,

Nadere informatie

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt:

Artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2003, wordt vervangen door wat volgt: Uittreksel van decreet van 6 juli 2005 houdende de wijziging van diverse decreten, wat het statuut van de mandaathouders in de aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen betreft [ ] HOOFDSTUK III

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING.

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING. DEONTOLOGIE Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences

Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences Oprichting van een Fonds voor Bestaanszekerheid demografie voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige

Nadere informatie

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D.

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D. 407826_05_TRO_WKS 22-02-2007 12:39 Pagina 24 OPDRACHT 14 1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D A V Spirit N-VA

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Het samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 123 (1981-1982) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1981-1982 23 JUNI 1982 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het Cultureel Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER PAUL BREYNE, GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN, TER GELEGENHEID VAN HET KONINGSFEEST Brugge, 15 november 2007

TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER PAUL BREYNE, GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN, TER GELEGENHEID VAN HET KONINGSFEEST Brugge, 15 november 2007 TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER PAUL BREYNE, GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN, TER GELEGENHEID VAN HET KONINGSFEEST Brugge, 15 november 2007 Dames en heren, Mag ik u allen, mede in naam van provinciecommandant

Nadere informatie

Afscheidstoespraak Koningin Beatrix

Afscheidstoespraak Koningin Beatrix Afscheidstoespraak Koningin Beatrix 1 2 3 4 5 Koningin Beatrix gebruikt hier een metafoor om te verwijzen naar haar voorgangers. Drieslag met verwijzing naar voorgangers van de Koningin. In de vorm van

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 9 MAART 2001. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie Publicatie : 1999-03-23 MINISTERIE VAN JUSTITIE 10 FEBRUARI 1999. - Wet betreffende de bestraffing van corruptie ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 4 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.440 Zitting van woensdag 19 maart 2003 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? INTRO VOOR DE LEERKRACHT Op de volgende pagina s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste Europese instellingen op

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Dames en heren, leden van de Raad,

Dames en heren, leden van de Raad, 1 Dames en heren, leden van de Raad, Mij is ter ore gekomen dat gistermiddag in zijn woonplaats Amsterdam op 77-jarige leeftijd is overleden, onze oud-burgemeester Cees Goekoop. We hebben de goede gewoonte

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

[Dossier - De Koning van België]

[Dossier - De Koning van België] [Dossier - De Koning van België] België had zijn monarchie maar twee keer nodig. De eerste keer was bij het ontstaan van het land, want zonder Leopold I had België nooit bestaan. De grote mogendheden hadden

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen.

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, Ik sta hier vandaag

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG

NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG NUMMER 25 OKTOBER 2016 MANNEKEN PIS VERKLEED IN CHARRO NATIONAAL FEEST IN LUXEMBURG CULTURELE AGENDA Volgens de traditie werd Manneken Pis verkleed als charro, voor de herdenking van de Mexicaanse onafhankelijkheid.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers E. Derycke en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5970 Arrest nr. 157/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden

Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden Speech Beste vrienden, vriendinnen, personeelsleden en sympathisanten, Dames en heren, De traditie wil dat op we op nieuwjaar de beste wensen voor het nieuwe jaar worden overgemaakt. Uiteraard willen we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË

EXECUTIEVE VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË Charter bedienaar van de islamitische eredienst (imam/predikante) Organigram Minister van Justitie Executieve van de Moslims van België Bedienaar islamitische eredienst Beheerraad van de moskee De Executieve

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 27 APRIL 1972 VOORSTEL VAN DECREET betreffende de steunverlening voor cursussen maatschappelijk dienstbetoon

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie