Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012"

Transcriptie

1 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 december 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts een niet limitatieve opsomming van elementen zoals deze genoemd kunnen worden door de kandidaat. 1. Geef cijfermatig inzicht in het CBI (Consumptief Besteedbaar Inkomen) van Jasper en Anja over Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI. Onderstaande opzet van het CBI gaat uit van dat Jasper een box 1 vordering van op Jasco B.V. heeft conform de balans Jasco B.V. Bepalen netto besteedbaar inkomen in 2012 (in ): Man Vrouw Fiscaal Besteedbaar Fiscaal Besteedbaar BOX 1: nr Salaris Jasper Bijtelling privégebruik auto 0 van de zaak Jasper Salaris Anja Eigen woning forfait Rente E.W.S. (4.000) (4.000) Erfpachtcanon (3.000) (3.000) Premie K.E.W. (5.500) Bijdrage ZVW (5% over max 4 (2.503) ) Bijdage werkgever ZVW Bijdrage ZVW (7,1% over (1.420) ) Resultaat uit ov. werkz. 8 (6.160) Subtotaal box Inkomstenbelasting 5 (26.372) (7.308) Subtotaal BOX 2 Ontvangsten (dividend) BOX 3: Dividend Shell Rente ABC Bank Rente obligaties Voordeel uit sparen en beleggen (4%) Heffing box 3 (30%) (5.559) Transport

2 Transport Kinderalimentatie Algemene heffingskorting Arbeidskorting Doorwerkbonus 718 Inkomensaf. comb. korting Netto besteedbaar Consumptieve bestedingen Saldo gezamenlijk vrij besteedbaar inkomen 9 (50.000) Berekening vermogensrendementsheffing box 3 voor 2012 (in ): Aandelen Obligatie Opties (30 * 3* 100) Spaartegoed Overschot/tekort vrij besteedbaar p.m. inkomen Totaal bezittingen Opties RD Shell (30*15*100) (45.000) Schuldendrempel Totaal schulden (39.200) Vermogen per 1 januari 2012: Af: vrijstelling heffingsvrij vermogen ( x 2 =) / Grondslag: Heffing = grondslag x 4% x 30%, dus x 1,2% = Berekening resultaat uit overige werkzaamheden (in ): Fiscaal Besteedbaar Huur Kosten (10.000) (10.000) Rente (5.000) (5.000) Rente RC Saldo Afschrijving (15.000) TBS vrijstelling 840 Totaal (6.160) 2

3 De onderstaande opzet van het CBI gaat uit van dat Jasper een box 3 schuld van aan Jasco B.V. heeft conform de tekstuele uitleg over de rekening courant van Jasper met Jasco B.V. Bepalen netto besteedbaar inkomen in 2012 (in ): Man Vrouw Fiscaal Besteedbaar Fiscaal Besteedbaar BOX 1: nr Salaris Jasper Bijtelling privégebruik auto 0 van de zaak Jasper Salaris Anja Eigen woning forfait Rente E.W.S. (4.000) (4.000) Erfpachtcanon (3.000) (3.000) Premie K.E.W. (5.500) Bijdrage ZVW (5% over max 4 (2.503) ) Bijdrage werkgever ZVW Bijdrage ZVW (7,1% over (1.420) ) Resultaat uit ov. werkz. 8 (13.200) 0 Subtotaal box Inkomstenbelasting 5 (22.711) (7.308) Subtotaal BOX 2 Ontvangsten (dividend) BOX 3: Dividend Shell Rente ABC Bank Rente obligaties Rente Jasco B.V. (8.000) Voordeel uit sparen en beleggen (4%) Heffing box 3 (30%) (3.159) Transport Kinderalimentatie Algemene heffingskorting Arbeidskorting Doorwerkbonus 718 Inkomensaf. comb. korting Netto besteedbaar Consumptieve 9 (50.000) bestedingen 1 Saldo gezamenlijk vrij besteedbaar inkomen

4 Berekening vermogensrendementsheffing box 3 voor 2012 (in ): Aandelen Obligaties Opties (30* 3* 100) Spaartegoed Totaal bezittingen Rekening-courantschuld B.V. ( ) Opties RD Shell (3*15*100) (45.000) Overschot/tekort vrij besteedbaar p.m. inkomen Schuldendrempel Totaal schulden ( ) Vermogen per 1 januari 2012: Af: vrijstelling heffingsvrij vermogen ( x 2 =) / Grondslag: Heffing = grondslag x 4% x 30%, dus x 1,2% = Berekening resultaat uit overige werkzaamheden (in ): Fiscaal Besteedbaar Huur Kosten (10.000) (10.000) Rente (5.000) (5.000) Saldo 0 0 Afschrijving (15.000) TBS vrijstelling Totaal (13.200) 4

5 1.1 Aanvullende toelichting op posten CBI 1. Salaris Jasper/financiële positie Jasco B.V. Het salaris van Jasper bedraagt nu en is verminderd in verband met de resultaten; vraag is hoe dit salaris is gefinancierd door de B.V. en hoe de resultaten van de B.V. zich naar verwachting ontwikkelen? Vraag is ook wat het effect op het pensioen van Jasper zal zijn? Jasper heeft een handelsonderneming, de vraag is hoe zijn salaris zich nu verhoudt tot dat van de medewerker met het hoogste salaris. Gezien het type onderneming, is voor de bedrijfsactiviteiten weinig kapitaalsbeslag. De vraag is waarom Jasper in zijn B.V. een dergelijk hoog saldo aanhoudt op rekening-courant. Onduidelijk is verder of Jasper een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft; gezien de levensfase waarin Jasper en Anja zich bevinden; de uitgaven/verplichtingen, en de buffers die zij hebben; is het niet hebben van een dergelijke verzekering niet risicovol. Veelal eindigen deze verzekeringen op 60 of 65-jarige leeftijd. Risico van arbeidsongeschiktheid is ondergebracht in eigen beheer. Gezien de pensioendatum de einddatum voor deze verplichting vormt en de financiële positie van de B.V., lijkt dit een beperkt risico. De B.V. heeft een schuld aan Jasper, wat mogelijk betekent dat Jasper zijn salaris niet over laat boeken naar een privérekening. Hij neemt mogelijk minder op voor privé dan zijn nettosalaris, aangezien er ook een overschot is. Onduidelijk is of Jasper ook heeft ingegrepen in verband met de dalende resultaten van de B.V. Ontslag van vaste medewerkers zal op basis van de huidige wetgeving en vermogenspositie van de B.V. kunnen betekenen dat de B.V. een ontslagvergoeding moet betalen. Hoe lang zijn de medewerkers in dienst? Onduidelijk is ook wat de plannen zijn met B.V. gezien de leeftijd van Jasper. Heeft Hans belangstelling en capaciteiten om de onderneming over te nemen. Welk bedrag kan Hans dan financieren en wat heeft Jasper nodig voor privé dan? De B.V. is zeer liquide, de vraag is waarom Jasper zijn salaris dan verminderd heeft in de afgelopen jaren. Afname van zijn salaris vermindert ook de toekomstige opbouw van zijn pensioen. Bij beëindiging van de huur door Jasco B.V. en/of vervreemding van de aandelen Jasco B.V. door Jasper zal hij over stille reserve in het pand in box 1 af moeten rekenen. Het pand gaat daarna over naar box 3, waardoor de jaarlijkse huur niet langer belast wordt maar er een forfaitaire heffing plaatsvindt van 1,20% over de waarde van het pand. 5

6 Onduidelijk is of het pand op een goede locatie is gelegen en/of er sprake is van een alternatieve aanwendbaarheid ook als Jasper zijn bedrijfsactiviteiten zou beëindigen. Op de auto/inventaris/voorraad wordt fiscaal afgeschreven; het is de vraag of er sprake is van incourante voorraad gezien de afname van de omzetten. Past het productenpakket niet meer bij de klanten en/of heeft Jasper weinig aan acquisitie gedaan? Het valt op de er een grote post debiteuren is; zijn er probleemgevallen? Wellicht dat een deel van de debiteuren al geboekt moet worden als dubieuze debiteuren waardoor de winst van de B.V. vermindert. De rekening-courant kredietfaciliteit zal door de bank waarschijnlijk verstrekt zijn op basis van bevoorschotting van de inventaris, voorraad en debiteuren. Vraag is of het kredietmaximum recent nog is aangepast rekening houdend met de waarde van het onderpand. Jasper en Anja gebruiken de auto niet voor privé doelen, de vraag is of dit werkelijk zo is en Jasper in verband met de bijtelling beschikt over een sluitende kilometerregistratie. Rijdt hij werkelijk meer dan 500 km privé, dan zal er 25% worden bijgeteld bij zijn arbeidsinkomen en zal mogelijk een boete worden opgelegd bij de B.V. aangezien de belastingheffing plaatsvindt in de loonbelasting. Jasco B.V. kan mogelijk voordelen behalen door zijn debiteuren sneller te laten betalen en zijn crediteuren op een later moment. Alleen als hij betalingskorting krijgt, dan zal het voordelig zijn om de crediteuren snel te betalen uit de liquide middelen. Jaco B.V. kan mogelijk voordeel behalen door aflossing van de rekening-courantschuld bij ABC Bank uit de spaarmiddelen bij DEF Bank. Dit omdat naar verwachting de te betalen rente hoger is dan de te ontvangen rente. Mogelijk is er sprake van saldocompensatie. 2. Salaris Anja Anja is 15 jaar jonger dan Jasper en werkt parttime. Haar bruto inkomen is op jaarbasis; onduidelijk is hoeveel uren Anja werkt. Vraag is of haar werk en salaris in overeenstemming zijn met haar opleidingsniveau, mogelijk werkt Anja parttime om de opvoeding van Hanneke voor haar rekening te nemen. Mogelijk dat Anja meer wil gaan werken nu Hanneke naar de middelbare school gaat. Vraag is ook of Anja s baan niet in gevaar is; dit mede in verband met de financiële crisis en de bezettingsgraad in hotels buiten de Randstad. 6

7 Anja zal bij ziekte van haar werkgever de eerste twee jaar verplicht 70% van haar loon doorbetaald krijgen, tenzij de cao bepaalt dat er een hogere uitkering moet plaatsvinden. Verder zal Anja in het eerste jaar ten minste het wettelijk minimumloon uitgekeerd moeten krijgen, mocht het uit te keren loon onder het wettelijk minimum komen. Anja valt voor het risico van arbeidsongeschiktheid onder de WIA als werknemer. Anja heeft zelf geen financiële buffer, als geen rekening wordt gehouden met de schenking van haar ouders. De vraag is of Anja meer dan evenredig bijdraagt aan de kosten van de huishouding dan wel ze zelf het inkomen nodig heeft voor de financiering van haar eigen levensstandaard. Ze is derhalve financieel afhankelijk van Jasper. 3. Eigen woning De eigen woning staat op naam van Jasper. De schuld staat op naam van Jasper, Jasper is dus hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld. Aangezien zij gehuwd zijn, zijn Jasper en Anja fiscaal partner van elkaar. Aldus kunnen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen fiscaal aan elkaar worden toegerekend. Gezien het inkomen van Jasper en Anja zal er in 2012 geen fiscaal voordeel behaald kunnen worden met toebedeling van de box 1 rente van de eigen woning aan Anja. Op basis van het inkomen van per jaar valt de totale financiering binnen de huidige norm van circa 4,5 bruto jaarinkomen of conform de norm gedragscode hypothecaire financieringen. Het af- of oversluiten van de lening eigen woning bij de bank behoort tot de mogelijkheden aangezien er liquide middelen zijn in de B.V. De vraag is of er boeterente verschuldigd is bij de bank bij algehele aflossing. Voor de beoordeling van de financiering zal de inkomenspositie van Jasper beoordeeld worden aan de hand van jaarrekening van zijn B.V. Hij kan namelijk zelf zijn salaris bepalen en zal moeten aantonen dat de vennootschap in staat is om dit salaris te blijven betalen. Er is sprake van een eigen woning reserve van circa , als de woning nu verkocht zou worden voor de waarde economisch verkeer. De rente op de eigen woning is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar tot

8 De netto te betalen rente is 48%* 4% = 1,92%. Gezien de liquiditeit van de B.V., de rente op deze tegoeden van circa 2% en het eigenwoningforfait, kan het voordelig zijn om de financiering geheel af te lossen met middelen uit de B.V. De vraag is echter, of Jasper voldoende flexibiliteit houdt in de toekomst aangezien de B.V. het grootste deel van de middelen nodig heeft voor de financiering van de pensioenverplichting. De huidige beleggingen in privé brengen op dit moment kijkend naar het dividend van RD Shell en het obligatierendement meer op dan 4,12%; echter is de vraag of dat in de toekomst ook zo zal zijn. Verder is het koersresultaat onzeker. Er is niet gegeven of de effectenportefeuille is privé verpand is aan de bank; vooralsnog wordt hier niet van uitgegaan. Wat opvalt is dat de werkelijke waarde hetzelfde is als de WOZwaarde, doorgaans lag de werkelijke waarde hoger dan de WOZwaarde, maar het laatste jaar komt het veelvuldig voor dat huizen lager dan de WOZ-waarde worden verkocht. De waarde van de KEW-polis is gelijk aan de eigenwoningschuld. Bij uitkering zal het meerdere belast zijn in box 1, boven de vrijstelling dan wel de hoogte van de eigenwoningschuld (laagste van deze twee). De vraag is of de premie binnen de bandbreedte kan worden teruggebracht, gezien het belastingtarief in box 1 versus box 3. Polis is gesloten na 14 september 1999 en per 1 januari 2001 aangemerkt als KEW. Er geldt geen verhoging van de kapitaalvrijstelling in box 1. Bij overlijden van Jasper heeft Anja de keuze om de KEW voort te zetten. Haar vrijstelling wordt dan verhoogd met de nog resterende vrijstelling van Jasper per overlijdensdatum. Betaalde erfpachtcanon komt in mindering op het belastbaar inkomen uit eigen woning. Afhankelijk van het erfpachtcontract, is de erfpacht voor een kortere of langere periode vast. In sommige gevallen is erfpacht niet aangepast over een aantal jaren, waardoor de canon in enig jaar flink kan stijgen. Voor de aftrek in verband met geen of geringe eigenwoningschuld, wordt rekening gehouden met de erfpachtcanon. Erfpacht kan door Jasper worden afgekocht, de afkoopsom is echter niet aftrekbaar van het belastbaar inkomen in box 1. Jasper kan besluiten om de financiering bij de bank over te sluiten naar Jasco B.V. Er is sprake van variabele rente, derhalve zal er geen boeterente verschuldigd zijn. De B.V. zal dan een vordering krijgen op Jasper. 8

9 4. Bijdrage ziektekostenverzekering In 2012 is de grondslag verhoogd en percentage iets verlaagd, zodat zowel Jasper als Anja gezien de hoogte van hun inkomen hogere inkomensafhankelijke bijdragen zijn verschuldigd. Anja ontvangt vergoeding van de werkgever, die bij haar belast wordt in box 1. Bij Jasper gaat de bijdrage ten laste van zijn netto inkomen. 5. Inkomstenbelasting Jasper valt met zijn inkomen in box 1 in 52% tarief; de hypotheek rente is aan hem toebedeeld; had ook een andere verdeling kunnen zijn zolang gehele rente tegen 52% aftrek gaat maakt dat geen verschil. Jasper komt gezien zijn leeftijd per 1 januari 2012 van 61 jaar in aanmerking voor een doorwerkbonus van 718. Dit is 1,5% over Vanaf 65 jaar valt Jasper bij volledige pensioenopbouw vanaf 1985 over tot 2011 met de top van zijn inkomen ook in tariefschijf 52%. Het inkomen van Anja in box 1 wordt nagenoeg geheel belast in de eerste tariefschijf van de inkomstenbelasting met een tarief van 33,1%. Gezien het inkomen van Anja, het inkomen van Jasper en de leeftijd van Hanneke, komt ze in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze is plus 4% van Jasco B.V./zie ook bij 1 Wat opvalt is dat er maar 1 B.V. is; normaliter is er sprake van een holding en een werkmaatschappij; zeker als er sprake is van een pensioen om zodoende het pensioen enigszins buiten de risicosfeer van de onderneming te houden. Jasper kan de aandelen in de B.V. schenken aan Hans in het kader van de voortzetting van de onderneming, waarbij een beroep kan worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en de schenkbelasting. Ook overdracht tegen een lagere prijs dan de going concernwaarde valt onder het begrip schenking. Voorwaarde voor de schenkbelasting is wel dat Hans ten minste 3 jaar in loondienst is geweest bij de B.V. op het moment van schenking. Als Jasper zijn B.V. geheel vervreemdt, dan zal de kopende partij rekening houden met de levenslange pensioenverplichting. Meestal zal in verband met het in eigen beheer opgebouwde pensioen de waarde economisch verkeer afgestort worden bij een verzekeraar, wat gevolgen heeft voor de liquiditeit van de B.V. Gezien de economische waarde van het pensioen, zal de af te storten waarde aanzienlijk hoger liggen dan de fiscale waarde waardoor er een boekverlies ontstaat. 9

10 Jasper heeft bij vervreemding van de aandelen in zijn B.V. ook de keuze om het pensioen over te brengen naar een andere B.V., waarin hij ten minste 10% van de aandelen bezit. Deze eis geldt zolang het pensioen wordt opgebouwd. Bedrag aan debiteuren betekent dat Jasco B.V. zijn klanten financiert. Afschrijving inventaris: normaliter in 2-5 jaren afgeschreven. Hans is in dienst bij de B.V., de vraag is hoe hoog zijn salaris is. Jasco B.V. zal hierin zakelijk moeten rekening houdend met zijn functie, opleiding en ervaring. B.V. is een handelsonderneming, voor wat betreft zijn resultaat afhankelijk van in- en verkoop van goederen. Afhankelijk van de branche kan er sprake zijn van afhankelijkheid van slechts enkele afnemers dan wel van meerdere afnemers, waardoor de afhankelijkheid vermindert. 7. Effectenportefeuille en spaartegoed Niet duidelijk is wat het doel van Jasper was bij het inkleden van de beleggingsportefeuille. Gezien de omvang en inkleding van de portefeuille is het niet te verwachten dat Jasper advies heeft gehad van een beleggingsadviseur. In de B.V. zitten ook spaartegoeden en beleggingen, die naar verwachting tot doel hebben om de financiering van het pensioen te dekken. De vraag is of deze zijn afgestemd op de pensioenuitkeringen die de B.V. moet financieren vanaf 65 jaar. Voor de effectenportefeuille in privé geldt het deposito garantiestelsel niet; op dit moment Vraag is wat de beleggingshorizon van Jasper is? Is dit zijn pensioendatum? Beperkte spreiding onder andere asset categorieën zoals liquiditeiten en obligaties. Er is sprake van hoge cash dividenden in de B.V.; vraag is of dit in de toekomst ook zo zal zijn en wat de financiële positie is van de debiteur van de perpetual. Wat opvalt is dat er in de B.V. veel liquide vermogen aanwezig is; lijkt erop dat overschot binnen de zaak voornamelijk zijn aangewend als reservering voor pensioen. Herbespreken van de portefeuille met een DSI-adviseur ligt voor de hand. Voor de samenstelling van beleggingen gericht op de uitkering van pensioen gelden andere voorwaarden, dan voor pensioenvermogen in de opbouwfase van het pensioen. Binnen Jasco B.V. zal hiermee rekening moeten worden gehouden. Ingehouden dividendbelasting op uitgekeerd dividend RD Shell A kan worden verrekend met de inkomstenbelasting. 10

11 Doel van de opties niet duidelijk; de geschreven put zorgt bij uitoefening door Jasper voor meer aandelen Shell RD A. De opties hebben op dit moment een negatieve waarde daar de werkelijke waarde 15 lager is dan de uitoefenprijs. De gekochte optie ING is al helemaal niet duidelijk, wellicht dat Jasper eerst aandelen ING heeft gehad, waarbij Jasper een koersdaling wilde afdekken. De opties hebben waarde voor Jasper op dit moment, aangezien de werkelijke koers 3 lager is dan de uitoefenprijs. Vraag is of het spaardeposito van Anja onder garantiestelsel valt van Mocht het deposito achtergesteld zijn, dan is dat niet het geval. Gezien de rente lijkt het op een spaardeposito die wel onder het garantiestelsel valt. Het spaardeposito van Anja staat bij ABC-bank; vraag is of dit wel verstandig is en ABC-bank op grond van haar algemene voorwaarden mogelijk grip op het spaardeposito heeft tbv financieringen eigen woning en bedrijfspand aan Jasper Gezien het rendement en de belastingdruk, kan Jasper zijn situatie mogelijk optimaliseren door vermogen met een hoog verwacht beleggingsrendement in privé te structureren in plaats van in Jasco B.V. vice versa. 8. Bedrijfspand en vordering DGA op B.V. Het bedrijfspand wordt verhuurd aan Jasco B.V. waarin Jasper een aanmerkelijk belang houdt. Inkomstenbelasting wordt geheven over de huurinkomsten verminderd met de kosten als resultaat uit overige werkzaamheid. Hierbij gelden dezelfde regels als voor de bepaling van de belastbare winst uit onderneming in de inkomstenbelasting. Bij de bepaling van het resultaat uit overige werkzaamheid in enig jaar wordt ook rekening gehouden met afschrijvingen, waarbij er afschrijving in aanmerking mag worden genomen zolang de fiscale boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. De bodemwaarde komt overeen met 50% van de WOZ-waarde van het betreffende jaar. Het resultaat uit de terbeschikkingstelling is fiscaal negatief, ook rekening houdend met de rente-inkomsten uit de vordering. Het negatieve resultaat vormt een verlies dat verrekenbaar is met de looninkomsten in box 1. De vraag is of de huur die berekend wordt zakelijk is. Gezien de WOZ-waarde zou de fiscus hierover vragen kunnen stellen en mogelijk fiscaal een andere huur in aanmerking nemen in box 1. Er geldt een vrijstelling voor het belastbare gedeelte van het resultaat uit terbeschikkingstellingen van 12%. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het resultaat uit het ter beschikking gestelde pand als de vordering op de B.V. Als Jasper de terbeschikkingstelling wil beëindigen door verkoop van het pand aan Jasco B.V., dan is er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. 11

12 In het jaar van beëindiging van de terbeschikkingstelling zal het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde tot het inkomen in box 1 worden gerekend. Het resultaat uit overige werkzaamheid telt mee bij de berekening van de jaarruimte. Zo kan de belastingclaim worden doorgeschoven door storting in een lijfrenteverzekering of op banksparen. Wat opvalt is dat zowel bij de eigen woning als bij het bedrijfspand, ABC bank de financier is. Vraag is of beide leningen met elkaar verbonden zijn (paraplu-financiering?). Dit te meer omdat een aflossingsvrije lening op een beleggingspand niet gebruikelijk is. De vraag is hoe de vordering op de B.V. is ontstaan. Dit kan te maken hebben met niet uitgekeerd salaris dan wel een mogelijke liquiditeitskrapte van de B.V. in het verleden. Bij een schuld van Jasper aan Jasco B.V. is de vraag hoe de schuld is ontstaan, wellicht door lager salaris of een hoger CBI dan gegeven. 9. Consumptieve bestedingen Vraag is ook of het CBI van goed is ingeschat en/of er sprake is van een structureel overschot. Dit zou zo kunnen zijn gezien de vordering op de B.V Overschot Er is sprake van een jaarlijks overschot. Normaal gesproken draagt iedere partner naar evenredigheid van inkomen bij aan de consumptieve bestedingen, het overschot zal met name bij Jasper ontstaan. Het overschot kan op een spaarrekening gestald worden, waardoor er tot pensioendatum een kapitaal opgebouwd kan worden. Mede omdat Jasper de jaren ervoor een hoger salaris had, is het vreemd waarom er geen liquide middelen in privé zijn. Is dit bewust zo gedaan? Het overschot kan ook gebruikt worden om in privé financiering af te lossen, daarbij komt in eerste instantie de schuld op het bedrijfspand in beeld. Het overschot kan ook gebruikt worden om in privé financiering af te lossen, daarbij komt in eerste instantie de schuld in box 3 in beeld. Overschot na pensioendatum ook naar verwachting aanwezig, rekening houdend met de verhuur van het bedrijfspand en aflossing hypotheek. 11. Overig In het CBI is geen rekening gehouden met de kinderbijslag die voor Hanneke van ca 274 per kwartaal voor Bea (categorie 12 t/m 17 jaar). 12

13 2. Geef cijfermatig aan hoe groot het netto vermogen is van Jasper en Anja, afzonderlijk en gezamenlijk, is per 1 januari 2012 met daarbij de fiscale box waaronder het vermogensbestanddeel valt. Berekening vermogen Jasper voor 2012 bij een box 1 vordering van van Jasper op Jasco B.V. (in ): Bezittingen Eigen woning Box 1 Jasco B.V Box 2 Bedrijfspand verhuurd aan B.V Box 1 Vordering op B.V Box 1 Pensioen Jasper Box 1 KEW Box 1 Effecten Box 3 Overschot CBI p.m. Box 3 Totaal Schulden Eigen vermogen Eigenwoningschuld ABC-bank ( ) Box 1 Lening bedrijfspand ABC-bank ( ) Box 1 Opties RD Shell (45.000) Box 3 Belastinglatentie pensioen ( ) Box 1 Belastinglatentie ab ( ) Box 2 Belastinglatentie bedrijfspand p.m. Box 1 Totaal

14 Berekening vermogen Jasper voor 2012 bij een box 3 schuld van Jasper aan Jasco B.V. (in ): Indien sprake is van een box 3 schuld van Jasper aan Jasco B.V., heeft Jasco B.V. een vordering op Jasper van op Jasper B.V. Aannemelijk is dan ook dat de winstreserves van Jasco B.V hoger zijn (geen schuld aan Jasper, maar wel een vordering op Jasper van ). Bezittingen Eigen woning Box 1 Jasco B.V Box 2 Bedrijfspand verhuurd aan B.V Box 1 Pensioen Jasper Box 1 KEW Box 1 Effecten Box 3 Overschot CBI p.m. Box 3 Totaal Schulden Eigen vermogen Eigenwoningschuld ABC-bank ( ) Box 1 Lening bedrijfspand ABC-bank ( ) Box 1 RC schuld B.V. ( ) Box 3 Opties RD Shell (45.000) Box 3 Belastinglatentie pensioen ( ) Box 1 Belastinglatentie ab ( ) Box 2 Belastinglatentie bedrijfspand p.m. Box 1 Totaal Berekening vermogen Anja voor 2012 (in ): Bezittingen Spaardeposito Box 3 Overschot p.m. Box 3 Totaal/eigen vermogen

15 3. Geef uw analyse en advies voor Jasper en Anja in het kader van hun financiële planning. 1.1 Belastingen Het is zinvol om goed te letten op de waardebepaling voor de WOZ, vooral als de waarde is gedaald in verband met de economische situatie. De WOZ-waarde wordt fiscaal immers steeds meer gebruikt (OZB, IB, SW ). Het is de moeite waard om in dat kader de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen (referentiewoning is op te vragen bij de gemeente) in de omgeving in de gaten te houden. Daarbij is het van belang om op de peildatum te letten, die ligt vaak 1 jaar eerder dan het belastingjaar. WOZ-waarde wordt niet beïnvloed door erfpachtsituatie, er wordt bij de waardebepaling uitgegaan van volle eigendom. Bij overlijden van Jasper zal er afgerekend moeten worden over de winstreserves in Jasco B.V., voor zover deze zien op het beleggingsvermogen. 1.2 Recht Jasper en Anja zijn gehuwd maar hebben huwelijkse voorwaarden op basis van uitsluiting elke gemeenschap. Wel is er een finaal verrekenbeding, vraag is deze wederkerig en verplicht is zodat er geen erfbelasting wordt geheven op grond van de verrekening. De B.V. zorgt ervoor dat in beginsel de zakelijke crediteuren hun vorderingen niet kunnen verhalen op het privévermogen van Jasper. Dit ligt anders als er sprake is van onbehoorlijk bestuur, waarvoor Jasper als bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden. Of hij hiervoor verzekerd is, blijkt niet uit de casus. De B.V. heeft een aandelenkapitaal van Door een besluit van de AVA en wijziging van de notulen, waarin het aandelenkapitaal wordt verminderd tot maximaal nihil, kan zonder heffing van inkomstenbelasting in box 2 vermogen uit de B.V. worden uitgekeerd aan privé. Er is een geen testament, zodat er bij overlijden sprake is van wettelijk erfrecht. De kinderen van Jasper erven met Anja bij overlijden van Jasper, bij overlijden van Anja erft alleen Jasper. Onduidelijk is wie begunstigde bij overlijden is op de KEWpolis. De polis zal verpand zijn, wat er voor zorgt dat de nalatenschap een hogere waarde krijgt. Er is premie onttrokken uit het vermogen van Jasper, als geen premiesplitsing is overeengekomen en de huwelijkse voorwaarden in het verrekenbeding en de kosten van de huishouding geen uitzondering kennen voor premies voor de overlijdensrisicoverzekeringen. 15

16 De vraag is of Anja zou willen dat ook Jaspers kinderen haar erfgenaam worden, dan is een testament nodig. Anja heeft een schenking ontvangen, aangezien er bij de schenking verder niets bepaald is zal deze derhalve in de verrekening bij overlijden op grond van het finaal verrekenbeding worden betrokken. Niet gegeven is of Anja haar ouders dan wel Jasper zijn ouders nog in leven zijn en in hoeverre bij hun overlijden er vermogen wordt nagelaten aan hen. Gezien de leeftijd van Jasper, ligt het voor de hand dat hij nadenkt over de toekomst van de onderneming. Bij beëindiging van de activiteiten in de B.V. zullen de arbeidsovereenkomsten moeten worden beëindigd, waar mogelijk een vergoeding betaald moet worden aan de vaste medewerkers. Bedrijfsoverdracht wordt veelal voorbereid door de structuur van de B.V. te wijzigen. Gezien de fiscale sancties, is hiervoor een termijn van ten minste drie jaar nodig. Anja kan in haar testament de wettelijke verdeling niet opnemen, aangezien ze niet aan de voorwaarde voldoet dat ze een echtgenoot en ten minste een kind heeft. Ze kan wel een vergelijkbare regeling treffen met bijvoorbeeld een keuzelegaat. Jasper kan in zijn testament een voogd aanwijzen en een bewind instellen, wat gezien de leeftijd en de omvang van het vermogen wenselijk lijkt. Mocht Jasper willen voorkomen dat het vermogen dat zijn kinderen verkrijgen bij zijn overlijden uit zijn vermogen bij hun overlijden terecht komt bij hun moeder/zijn ex, dan kan hij hiervoor een tweetrapsmaking in een testament opnemen. Op grond van het finaal verrekenbeding vindt verrekening plaats bij overlijden, waarbij alle vermogensbestanddelen inclusief de spaarrekening van Anja worden verrekend. Hierdoor verkrijgt Anja bij overlijden van Jasper een vordering. Jasper dient als DGA zakelijk te handelen met zijn B.V., dat geldt ook voor de rekening-courantverhouding. Er dient een overeenkomst te zijn, waarin afspraken worden vastgelegd over rente, onderpand en aflossing/opeisbaarheid. Jasper kan schenken aan zijn kinderen, waarbij hij voor Hans gebruik kan maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting en de eenmalige vrijstelling in verband met de eigen woning. Hans en Hanneke verschillen in leeftijd, als Jasper wil gaan schenken en/of zijn bedrijf wil overdragen aan Hans tegen een lage prijs is het goed na te denken wat de gevolgen hiervan voor Hanneke zijn. Eventueel kan met een legaat een verschil worden rechtgetrokken of kan een inbrengclausule worden opgenomen. 16

17 Wat opvalt is dat Hanneke geboren is tijdens het huwelijk met Anja, maar dat Hanneke geen dochter van Anja is. Lijkt erop dat Jasper en Anja wellicht periode uit elkaar zijn geweest en in die periode Hanneke geboren is. Hans en Hanneke zijn geboren uit eerdere relaties. Niet gegeven of de kinderen zijn geboren uit eerdere huwelijken. Mogelijk moet Jasper de kinderen nog erkennen. Verder zal Jasper het gezag hebben over Hanneke. 1.3 Pensioenen, sociale zekerheid en verzekeringen Jasper heeft geen lijfrente of andere voorzieningen buiten het vermogen in de B.V. en het aldaar ondergebrachte pensioen. Jasper bouwt pensioen op in zijn B.V., gezien de activiteiten van de B.V. loopt hij risico s dat het opgebouwde pensioen in een faillissement valt. De B.V. zal de pensioenuitkering moeten financieren uit het aanwezige vermogen, aangezien er geen verzekering is afgesloten waaruit op pensioendatum door de B.V. een kapitaal wordt ontvangen. Gezien de economische waarde van het pensioen, is er op 1 januari 2012 geen sprake van onderdekking. De B.V. zal gezien de pensioenverplichting bij de samenstelling van de beleggingen rekening moeten houden met de pensioeningangsdatum per 1 januari De vraag is waarom er in 2012 geen sprake is van een toename van het pensioen/dotatie. Is dit het gevolg van demotie (salarisvermindering)? Kijkend naar de liquide middelen, de perpetuals en het spaardeposito en de huidige rente, zal de B.V. op langere termijn meer vermogen dan nodig hebben om de uitkeringsverplichting levenslang te kunnen financieren. Bij het ontbreken van vermogen zal het pensioen anders op termijn niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn. Jasper kan gezien zijn inkomen rekening houdend met zijn pensioenopbouw gebruik maken van de jaarruimte in 2012 en mogelijk ook van de reserveringsruimte afhankelijk van zijn inkomen vanaf 2005 tot en met Benutting zal naar verwachting alleen belastinguitstel opleveren, aangezien het marginale tarief voor en na 65 jaar naar verwachting gelijk zal liggen. Bij overlijden van Jasper zal de B.V. een nabestaandenpensioenuitkering uit moeten keren. Naar verwachting zal dit gezien de leeftijd van Anja leiden tot een hogere voorziening en een hoger vermogen dat hiervoor nodig zal zijn dan de omvang van de huidige voorziening. 17

18 De dotatie aan het pensioen is een aftrekbare last voor de vennootschapsbelasting. Er geldt een omkeerregel, zodat de aanspraak voor Jasper niet direct wordt belast maar pas op het moment van uitkeren. Bij werkloosheid heeft Anja maximaal recht op 70% van maximaal dagloon, haar inkomen daalt hierdoor beperkt gezien de hoogte van haar inkomen. Anja heeft geen pensioen opgebouwd en bouwt nu geen pensioen op. Anja kan gezien haar inkomen en het feit dat ze geen pensioen opbouwt gebruik maken van de jaarruimte in 2012 en mogelijk ook van de reserveringsruimte afhankelijk van haar inkomen vanaf 2005 tot en met Jasper en Anja hebben geen recht op een partnertoeslag in de AOW aangezien zij na worden. AOW-datum van Jasper zal april 2015 zijn, gezien de wijziging van de AOW-datum vanaf De pensioendatum van Jasper zijn pensioen zal waarschijnlijk nog op 65 ingaan. Jasper is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Jasper kan pensioen opbouwen, waarbij bij opbouw pensioen keuze tussen eigen beheer en extern verzekerd pensioen. Dit omdat Jasper 10% of meer van de aandelen in de B.V. Voor pensioen moet wel sprake zijn van een arbeidsovereenkomst/ pensioentoezegging. Een extern verzekerd opgebouwd pensioen valt onder de bescherming van de Pensioenwet. Jasper kan dan meer pensioen opbouwen, dan in eigen beheer. Bij echtscheiding zal de B.V. het aan Anja toekomende ouderdomspensioen moeten afstorten als Anja hierom verzoekt. Onduidelijk is over nog aanspraken bestaan van ex-partners op het pensioen in verband met pensioenverevening. Gezien salaris tot 2011 en lagere salaris daarna alsmede de opbouw vanaf 1985 heeft Jasper een pensioen opgebouwd over periode van 27 jaar en kan hij een OP verwachten van circa exclusief AOW. Bij overlijden van Jasper ontvangt Anja een partnerpensioen van de B.V. als dit ook als zodanig is toegezegd. Er is gezien de leeftijd van Anja naar verwachting voldoende vermogen aanwezig om dit pensioen te financieren. Bij overlijden van Jasper ontvangt Anja een ANW-uitkering inclusief halfwezenuitkering, omdat Hanneke jonger dan 18 jaar is. Ten gevolge van haar eigen inkomen wordt haar eigen ANW gekort. In de pensioentoezegging is geen wezenpensioen toegekend. Bij overlijden van Jasper ontvangt Hanneke dan geen wezenpensioen uit de B.V. 18

19 Een voorziening voor het nabestaandenpensioen of een extra overlijdensrisicoverzekering zijn niet nodig gelet op het vermogen van de B.V.. Volgens de regering is de DGA in geval van faillissement voldoende beschermd door artikel 7.986, vierde lid BW. 1.4 Sparen, beleggen en financieringen Jasco B.V. kan als kleine onderneming bij een faillissement van bank A een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Wel zal dan eerst saldering plaatsvinden met de rekeningcourantschuld aan bank A. Er wordt na verrekening maximaal gedekt. Op achtergestelde leningen en/of spaarcontracten is het depositogarantiestelsel niet van toepassing. Anja kan bij faillissement van ABC bank een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Er zal dan geen saldering plaatsvinden met de schuld van Jasper aan de bank, aangezien Jasper geen mederekeninghouder is. 19

20 4. Geef uw analyse en advies van de gevolgen van de overdracht van Jasco B.V. voor Jasper en Anja. Vraag is of Hans de financiering van de overname zelfstandig van de bank heeft verkregen of dat bank aanvullende voorwaarden van Jasper heeft gesteld. Uitgangspunt is de balans van Jasco B.V en dat de waarde in het economische verkeer is. Indien de tekstuele uitleg van de rekening courant van Jasper met Jasco B.V. gevold zou worden, zou de waarde van Jasco B.V. waarschijnlijk hoger zijn en dan van een onzakelijke verkooptransactie van Jasper aan zijn zoon. Voor Jasper en Anja is de financiering van hun inkomen afhankelijk van de opbrengst van de B.V. Als Jasper na overdracht ook besluit te stoppen met werken, dan valt zijn inkomen weg. Vanaf pensioendatum is echter start van pensioenuitkering. Wat is de werkelijke waarde van de bezittingen en wat zijn de investeringen die nodig zijn in de B.V. om de winst op peil te houden, dit heeft invloed op de zakelijke overdrachtsprijs. Als de B.V. wordt overgedragen, dan zal Jasper niet meer voldoen aan de vereisten voor de opbouw van pensioen in eigen beheer. Jasper kan hiertoe het pensioen overboeken naar een verzekeraar of het pensioen overdragen naar een B.V. waarvan hij tenminste 10% van de aandelen houdt. Het is de vraag of het aanhouden van een premievrije pensioenvoorziening voor Jasper in Jasco B.V. op basis van risico s aan te raden is. Voor de hand ligt dat gezien de beperkte mogelijkheden voor het verkrijgen van een financiering bij een bank, de overnameprijs ten minste gedeeltelijk gefinancierd moet worden door Jasper. Gezien het risico is het verstandig hiermee rekening te houden bij de samenstelling van het belegbaar vermogen. Jasper kan ervoor kiezen om de B.V. lichter te maken, door dividend uit te keren. Echter, de bank zal mogelijk vragen of Jasper borg wil staan aangezien de overname van de B.V. niet geheel door hen gefinancierd zal worden. Verstandig is het om de rekening-courantverhouding met Jasco B.V. af te wikkelen. Als het bedrijfspand overgaat naar box 3 en de huur gelijk blijft, dan is het voordeliger om de lening op het pand af te lossen gezien het rentepercentage. Jasper zal indien hij borg staat hiervoor een zakelijke vergoeding moeten ontvangen. 20

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 december 2012 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, 1 Casus met 2 bijlagen, op totaal

Nadere informatie

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836)

Bijdrage werkgever ZVW 3.555 Bijdrage ZVW (7,1% over. Subtotaal box 1 94.900 67.655 Inkomstenbelasting 7 (42.004) (27.836) Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 15 juni 2012 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 Paul en Esther Prins Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 1 Verkiezing Theorietoets met 10 MC vragen en 3 open vragen Inventarisatiegesprek Adviespresentatie 2 Casus Prins Paul en Esther Prins, beiden

Nadere informatie

1. Geef cijfermatig inzicht in het CBI van Daan en Emilie over 2014. Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI.

1. Geef cijfermatig inzicht in het CBI van Daan en Emilie over 2014. Geef een aanvullende toelichting op de posten van het CBI. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 12 december 2014 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 17 juni 2011

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 17 juni 2011 RAW Kees Hoekstra & Ellen van Beek Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 17 juni 2011 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Kinderalimentatie 13 (2.840) (14.400) Subtotaal box 1 26.360 17.713 Inkomstenbelasting 5 (10.089) (6.553) Subtotaal 5.703 5.446

Kinderalimentatie 13 (2.840) (14.400) Subtotaal box 1 26.360 17.713 Inkomstenbelasting 5 (10.089) (6.553) Subtotaal 5.703 5.446 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 14 juni 2013 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3

Bijlage WFTNIVO examens 2012. Bijlage WFTNIVO examens 2012. Inhoud. Belastingtarief box 2 en 3 Inhoud - Schijventarief box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) p.1 - Belastingtarief box 2 en 3 p.2 - Heffingskortingen p.2 - Bijtelling p.3 - Percentages eigenwoningforfait p.3 - Vrijstellingen

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 10 december 2010

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 10 december 2010 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 10 december 2010 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Salaris B.V. 1 175.000 175.000 Salaris 2 90.000 90.000 Privégebruik auto van de 2 0 10.000

Salaris B.V. 1 175.000 175.000 Salaris 2 90.000 90.000 Privégebruik auto van de 2 0 10.000 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 13 december 2013 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Frits Suzanne Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

51.414) 0 Subtotaal box 1 34.073 48.160 99.615 75.584 Inkomstenbelasting 5 (13.181) (45.015) Correctie aftrek rente

51.414) 0 Subtotaal box 1 34.073 48.160 99.615 75.584 Inkomstenbelasting 5 (13.181) (45.015) Correctie aftrek rente Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 13 juni 2014 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts

Nadere informatie

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies

Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding. G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies 1 Presentatie voor medewerkers Philip Morris Holland B.V. Fiscale en financiële gevolgen van sociaal plan en ontslagvergoeding G.J. van Nieuwenhuijzen FB Van Oers Accountancy & Advies Augustus 2014 2 Agenda

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Indicatief overzicht lijfrente-uitkeringen Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Rob Karin Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Verdeling over sparen en beleggen Grafiek vermogensverdeling Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens-

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 16 december 2011

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 16 december 2011 RAW Joop Munster & Ria ter Hoek Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 16 december 2011 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 13 december 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Wft Vermogen oefenexamen

Wft Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Wat is juist met betrekking tot de normaalverdeling? A. Rendementen van beleggingen zijn normaal verdeeld. B. Binnen de normaalverdeling is de kans op het gemiddelde rendement 50%. C. De

Nadere informatie

Inkomens- en vermogensplanning

Inkomens- en vermogensplanning Kennisdocument Inkomens- en vermogensplanning Financiële kansen en risico s U kent het vast wel van de reclame: het Zwitserleven-gevoel. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten)

(Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Opgave 1 (Geadviseerde verwerkingstijd 160 minuten) Jaap de Vries heeft twee jaar geleden (2007) in het dorpje Leuvenheim samen met zijn oud studiegenoot Piet van Buren een Accountantskantoor opgezet.

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie