Hervormde berichten (Kerkewerk nr 17)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormde berichten (Kerkewerk nr 17)"

Transcriptie

1 Hervormde berichten (Kerkewerk nr 17) Zondag 20 september uur: ds. H.E.J. van der Laan (opening Winterwerk/Gemeentezondag) Organist: Julian Jonker Collecten: Diaconie en Kerk Deurcollecte: Restauratie en Vernieuwing Kinderdienst Kindercrèche: Annemiek Burley, Ilona Nijgh BHV: Albert Hoek en Koster uur: ds. W.G. van der Top, Zoeterwoude Organist: Paul van Hoek Collecten: Diaconie en Kerk Deurcollecte: Restauratie en Vernieuwing BHV: Kostersechtpaar Iedere vrijdag uur: weeksluiting en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en thee. Gezamenlijk Iedere eerste woensdag van de maand: uur inloopochtend in Het Trefpunt Iedere derde woensdag van de maand: uur inloopochtend in Herberg Welgelegen Zondag 27 september uur: ds. W.M. de Boer, Zoetermeer Organist: Ton Baris Collecten: Diaconie en Kerk Deurcollecte: Instandhouding eredienst Kinderdienst Kindercrèche: Hubertien de Vries, Rosalie van Egmond BHV: Gert de Ruiter en koster uur: ds. H.E.J. van der Laan (Jeugddienst Sing In met Living Words) Organist: Gerard van Duijn Collecten: Diaconie en Kerk Deurcollecte: Jeugddienstcommissie BHV: Kostersechtpaar Voor meer informatie over onze gemeente kunt u terecht in onze Wegwijzer en op onze site: Iedere eerste zondag van de maand: uur: Zingen voor de dienst Iedere tweede zondag van de maand: uur: Bidstond in de kerkzaal RIJNWEIDE 3

2 RONDOM HET WOORD Zondagmorgen 20 september hebben wij weer onze startdienst van het winterwerk. Zoals de laatste jaren gebruikelijk beginnen wij vóór de dienst met een gezamenlijk ontbijt waarover u en jullie elders al informatie hebben ontvangen. Fijn dat het ook dit jaar weer door kan gaan! Wij nemen dit jaar het thema van het Evangelisch Werkverband over dat luidt: Leven in het Koninkrijk. Met dit thema zullen de groeigroepen het komende winterseizoen aan de slag gaan en daarom leek het ons voor de startzondag ook heel geschikt om als gemeente mee te beginnen. Denkt u er aan dat wij vóór de dienst al enkele bekende liederen zingen? Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. Maak er gebruik van, zou ik zeggen! In de avonddienst gaat voor ds. W.G. van der Top uit Hazerswoude. Zondag 27 september is ds. W.M. de Boer uit Zoetermeer onze voorganger en hoop ik zelf in de jeugddienst s avonds te preken. Pastoraat Dhr. B. Vooys, Rijnmond, Katwijk, verblijft in het hospice Salem, Duindoornlaan 34, 2225 RT Katwijk. Wij bidden hem en allen die om hem heen staan en meeleven Gods kracht en nabijheid toe. Dhr. W. van Vliet, Hoofdstraat, verhuisde vanuit het ziekenhuis naar het zorgcentrum Bernardus, Hoofdstraat 82, 2171 AV in Sassenheim. Wij dragen hem, zijn vrouw en gezin in het gebed op. Een kaartje als teken van medeleven zal zeker op prijs worden gesteld. Nico van der Nagel, Middenweg, onderging een schouderoperatie die goed geslaagd is, waarvoor wij de Here God dankbaar zijn. wij denken ook aan hen die hier niet genoemd worden maar die thuis of elders worden verpleegd. Bij U Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. (Psalm 31:2) Huwelijk Op 25 september hopen Leanne van der Wel en Steven Bulk te gaan trouwen. In een kerkdienst in de Hervormde kerk van Valkenburg zal hun huwelijk worden ingezegend. Deze kerkdienst begint om uur en daarin hoop ik zelf voor te gaan. Wij wensen hen een stralende huwelijksdag toe en een door God gezegend leven samen! Hun adres is: Prairievalk 11. Belijdeniscatechese Ook dit jaar willen wij weer een kring vormen die zich zal voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis op Palmzondag Net zoals ieder jaar is het de bedoeling om tijdens het winterseizoen één keer per twee weken op een avond bij elkaar te komen in de consistoriekamer van de kerk om te spreken over de inhoud van het christelijk geloof en het leven als christen in deze wereld. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen die worden gesteld vanuit de deelnemers zelf. Wij kiezen in onderling overleg een geschikte avond uit. Tijdens de schoolvakanties is er geen catechisatie. Uiteraard is het doen van belijdenis geen verplichting. Bent u al wat ouder en is het er nog nooit van gekomen om belijdenis te doen maar zou u het nog graag willen? Laat het dan even weten, dan kunnen wij misschien een oplossing vinden. Wij hopen op een goede belangstelling. Neem bij eventuele vragen even contact op met ds. Van der Laan die graag bereid is om verdere inlichtingen te verschaffen. Als je alleen de geloofskar trekt. Het is de bedoeling om, bij voldoende belangstelling, een kring te starten van een aantal bijeenkomsten dit winterseizoen voor mannen en vrouwen die een partner hebben die niet gelovig of niet kerkelijk is. Ds. H. Paas heeft hierover een boekje geschreven dat uitgegeven is door het Evangelisch Werkverband onder de titel: Als je alleen de geloofskar trekt Het kan leerzaam en bemoedigend om aan de hand van dit boekje hierover van gedachten te wisselen. Ik denk bijvoorbeeld aan de vragen hoe je het zelf volhoudt als het gaat om het geloof, hoe je elkaar de ruimte geeft en de vragen die er zijn bij de opvoeding van kinderen als je niet op hetzelfde geloofsfundament staat. Wie ervoor voelt om deze vragen met elkaar te delen wordt verzocht contact op te nemen met ds. Van der Laan. 4

3 Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan u en jullie allen, H.E.J. van der Laan KERKERAAD Kerkenraadsvergadering dd.29 juni j.l. Hierbij een kort verslag van de vergadering. Henk van der Nagel opent de vergadering en heet ons welkom. De voorzitter leest met ons Openbaringen 1 vs. 9-20; het getal 7 als symbool. Hij leest hierbij een inleiding van André Troost; over de trouw van God en zijn betrokkenheid met ons. God gaat door, waarom zouden wij dan afhaken. Na gebed zingen we lied 476; vers 4 en 5. Commissie Bijzondere Diensten: 19 juli is er een zangdienst met een koor. Er wordt gediscussieerd over het gebruik van de ochtend of avonddienst voor bijzondere diensten. Hier is al eerder over gesproken. Jeugdwerk: De jeugdlijst heeft ruim euro op gebracht. Dat is zeer verheugend. Het opvullen van nieuwe leiding gaat goed. In augustus houdt de jeugdleiding een gezellige avond. In de volgende vergadering wordt uitleg gegeven over de solidariteitskas. Theo van Velzen sluit de vergadering met gebed. Henk Imthorn (scriba) Start catechesatie Aanstaande zondagmorgen is de startdienst van het nieuwe winterseizoen. Na een periode van rust en recreatie gaan we weer verder. Je zou ook kunnen zeggen, we pakken de draad weer op. Dat we tijdelijk stoppen in de zomer is zo gegroeid in de kerkgeschiedenis. We hebben vakantie, ontspannen ons. Gelukkig gaan onze hemelse Vader niet met vakantie. Hij is er altijd. Ook in onze vakantie. Na zondag gaat alles langzaam weer beginnen. Dat geldt voor Follow Me. En dus ook voor de catechisaties. Maandag 21 september is de eerste catechisatie voor de 16+. De jongelui die de Follow Me verlaten zijn hartelijk welkom bij degene die als op deze catechisatie zitten. We leze uit de Bijbel praten met elkaar over het geloof maar ook wat er in de wereld aan de gang is en hoe wij als christenen daarmee om moeten gaan. We starten om uur en stoppen om uur. 18+ Wat hierboven staat voor de 16+ geldt ook voor de 18+. Deze groep is op woensdagavond uur welkom in de crècheruimte. Met elkaar bezig zijn met je geloof. Hoe ga je om met het geloof op je werk, in je klas en welke keuzes maak je in je relaties enz. enz. Geloven anno 2015 is voor jonge mensen lang niet altijd even gemakkelijk. Tijdens de catechisatie kunnen we elkaar steunen en helpen in het geloof. Weet in ieder geval dat je hartelijk welkom bent op woensdag 23 september om uur. Tot slot nog een berichtje over de Basiscatechese. Na overleg met Ds. van der Laan hebben we besloten om de basiscatechese in te perken tot 10 catechisatiemomenten. Die 10 catechisaties hebben we gepland rondom de jaarwisseling. Concreet betekent dat 5 catechisaties voor de kerst kerstvakantie en 5 na de kerstvakanties. Wanneer het zover is dan melden we dat in het Kerkewerk. KW Ad Bor COMMISSIEWERK 16+ 5

4 We hebben al heel wat leuke kavels die we tijdens de Talentenveiling gaan veilen. Tot onze spijt is gebleken dat niet alle via de website verstuurde mails bij ons zijn binnengekomen, heeft u g d en mist u de door u ingezonden kavel op de lijst? Wilt u dan uw kavel nogmaals mailen naar: dan kunnen wij die alsnog toevoegen. En had u helemaal nog niet g d? Wij zijn erg benieuwd welke talenten wij nog meer in onze gemeente hebben... dus u mag uw talent nog steeds mailen of aan ons doorgeven! Beste gemeenteleden, U heeft vrijdagavond 9 oktober (Talentenveiling en Rad van Avontuur) en zaterdag 10 oktober (Bazar) vast al in uw agenda staan!! Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons tijdens deze dagen willen helpen met inruimen, verkopen, schoonmaken en opruimen. Ook willen we vragen of er mensen zijn die voor 9 en 10 oktober een taart of cake willen bakken die we die dagen bij de koffie kunnen verkopen. Wilt u ons bij een van deze dingen helpen? Stuurt u dan een mailtje naar of belt u naar Als u Douwe Egberts punten heeft of andere mooie prijzen voor het rad, kunt u deze inleveren bij Marion Zwaan (Claudiusdreef 35). 6

5 waardoor we nu nog maar een heel klein groepje overhouden. Via deze weg willen we het kinderkoor weer onder jullie aandacht brengen. Vind uw kind het leuk om te zingen? Of kent u andere kinderen die het leuk vinden. Promoot dan ons kinderkoor! We zijn een leuke, gezellige groep kids die zingen van onze Friend Jezus. We treden op in kerken en bij verzorgingstehuizen en oefenen elke donderdagavond van 19:15 uur 20:00 uur in de kerkzaal van de Hervormde Kerk. Zet het in de agenda en kom gerust een keertje kijken! We hopen jullie te zien. Groetjes Marrianne, Corrine en Nico Wilt u ons bij een van deze dingen helpen? Stuurt u dan een mailtje naar of belt u naar Kinderkoor Friends oproep Het nieuwe seizoen van kinderkoor Friends gaat donderdag 17 september weer van start. Vorig seizoen hebben we jammer genoeg van heel veel kinderen afscheid moeten nemen, 7 Sing In met Living Words Hier een berichtje van de jeugddienstcommissie! Na een heerlijke zomervakantie kijken wij weer uit naar de eerst volgende jeugddienst. We zijn dan ook druk bezig geweest met de voorbereidingen. Elke laatste zondag van de maand organiseren wij met elkaar een jeugddienst. Het doel van de jeugddienst is om een toegankelijke dienst te organiseren, waarbij de jeugd zich betrokken voelt. De thema s die we kiezen zijn actueel en van deze tijd. We nodigen vaak ook een band, koor of muziekgroep uit, leuk om naar te luisteren en om mee te kunnen zingen. Elke dienst hebben we een andere dominee of spreker die over het thema komt vertellen. We beginnen zondag 27 september gelijk met de Sing In met Living Words. Het thema van de dienst is 1-0. Tijdens de Sing In zingen we vooral heel veel samen. De liedjes kunnen we meezingen via de beamers. De dienst start zoals altijd om half zeven, maar voor die tijd zingt Living Words al. Onze eigen dominee van der Laan zal de dienst voorgaan. Ook voor de rest van het jaar hebben wij weer veel leuke dingen op het programma staan. We kunnen alvast vertellen dat in oktober Henk Im-

6 thorn komt spreken. Henk komt uit Valkenburg en is de broer van Piet, die afgelopen winter een jeugddienst heeft gedaan. We hebben verderop in het jaar leuke bandjes weten te strikken. Meer vertellen we nog niet. Houd het Kerkewerk in de gaten, daar staat regelmatig iets over de eerstvolgende jeugddienst. Ook hebben wij een facebookpagina: Jeugddienstcommissie Hervormde kerk Valkenburg intypen in de zoekbalk en voeg ons toe! We hopen weer veel mensen te zien tijdens onze jeugddiensten. Groetjes, de jeugddienstcommissie Ellen, Barbara, Chantal, Jeanne, Nienke, Paul en Rosanne Start GGG dinsdag 22 september Kerkzaal We beginnen de avond met een gezamenlijke maaltijd. Mensen die geïnteresseerd zijn in de GGG en overwegen mee te doen, zijn hartelijk welkom hieraan deel te nemen! Wel wordt gevraagd aan Anja, door te geven als je komt, dan kunnen degene die de maaltijd voorbereiden hier rekening mee houden. Deze avond is bedoeld om geïnteresseerden kennis te laten maken met de GGG en ook de huidige groepsleden te informeren over het nieuwe thema, welke groepen er wanneer zijn, en bij welke groep het best aangesloten kan worden. Welkom! Hartelijke groet, namens de Gemeente Groei Groep, van, Anja van der Wel-van der Nagel Coördinator Gemeente Groei Groep Meer informatie over GGG en het rooster seizoen : Zendingscommissie Het is fijn om iedere keer weer een bericht uit Albanië te krijgen! Op deze manier kunnen we meeleven met Maarten en Gerdien maar ook zeker voor hen en hun werk bidden. Zoals u kunt lezen bereiken zij met hun diensten in Mushqeta vooral veel jongeren. Zij zijn de mensen die een nieuwe generatie vormen en een hoop kunnen veranderen in dit land. Het is prachtig om te horen dat God daar werkt! Met vriendelijke groet, Janneke Klok Beste mensen, Nu de zomervakantie voorbij is gaan alle activiteiten weer van start. Het winterseizoen bij ons loopt zo'n beetje van september tot juni. Hoewel, sommige activiteiten gingen de hele zomer gewoon door. We waren in de zomer daarom best druk. Normaal gezien is dat een tijd dat je kan opladen voor de rest van het jaar, voor ons zijn de zomers juist intensiever. Ook de hitte zorgt ervoor dat je minder energie hebt. Vorige week waren we daarom even een weekje op vakantie, even een week alleen met het gezin. Gisteren hadden we een bijzondere zondag. 's Ochtends hadden we onze dienst in Mushqeta. Steeds meer mensen bezoeken de diensten, vooral tieners en jongeren. Een tijdje hadden we vooral veel meiden die de activiteiten en diensten bezochten, nu komen er ook steeds meer jongens. Het is hier een grote uitdaging om de jongens te bereiken. Veel jongens zijn als ze een jaar of 15 zijn echte macho's, je vraagt je wel eens af: waar begin ik aan. Maar we zien een paar jongens helemaal veranderen nu ze vaker komen. Een van de jongens was er aan het begin bewust op uit om de dienst te verstoren. Ik heb hem een paar weken geleden zelfs nog weggestuurd. Nu is hij zichtbaar geïnteresseerd. 8

7 Gisterenavond hadden we een dienst in Tirana. Acht jongens en meiden uit Mushqeta wilden een keer mee naar de dienst in Tirana. Ja, waarom ook niet? Toen het avondmaal gevierd werd was het nog even lastig om uit te leggen dat ze daar nog niet aan mochten deelnemen, omdat ze nog niet gedoopt waren. Deze acht jongeren hebben aangegeven dat ze gedoopt willen worden. Allemaal nieuwe gelovigen. Dat bemoedigt! Maarten en Gerdien Volg ons op facebook en twitter en kijk op Namens de Zendingscommissie, Janneke Klok ( ) Bankrekeningnr: NL85 RBRB Contact: Jarig 18 sep mevr. A.C. de Vries Grimminck Hoofdstraat sep mevr. F. Ooms Sant, Hoofdstraat sep mevr. W. Imthorn van Bruggen, Fluitekruid 4 23 sep mevr. R.A.M. Strikwerda-van Eck, Veld zicht sep mevr. A. van Duijvenbode Imthorn Rijnweide 3 24 sep mevr. G. Imthorn-Koemans, De Wei 6 26 sep mevr. J.E. van Duijn-Kniest, De Wilbert Overrijn 7 KATWIJK ZH 26 sep mevr. M.C. Haasnoot-Coelho, Duinzicht 6 27 sep dhr. B. Imthorn, Hoofdstraat sep dhr. J. van der Nagel, Kooltuinweg sep dhr. P. Zuijderduijn, De Wei 8 Jarigen, hartelijk gefeliciteerd! Een gezegend nieuw (levens)jaar toegewenst Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast, die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Jesaja 41:13 9

8 Gezamenlijk 10

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK. PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank

GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK. PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank 32e Jaargang nr 1 september 2015 Voorzitter kerkenraad : Joop de Vries,Buitenkade 21C, 4273

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 9-2013 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail: pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Zondag 27 april v.m. Psalm 71 : 14, 17 n.m. Psalm 68 : 9, 10 Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag

Nadere informatie

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Het was schrikken bij de thuiskomst van onze vakantie toen we hoorden dat twee trouwe gemeenteleden waren overleden. Wat ontzettend verdrietig. Het geeft veel te

Nadere informatie

INHOUD. Kerkdiensten Bij de diensten Toelichting bij de collecten Gedicht Opstaan Signalen

INHOUD. Kerkdiensten Bij de diensten Toelichting bij de collecten Gedicht Opstaan Signalen Gemeenteblad ANTENNE 38e jaargang nr. 12 23 april 2015 Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560 H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745 e-mail:

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 BIJZONDERE DIENSTEN 4 BABY- EN KLEUTEROPPAS / KINDERNEVENDIENST 4 INZAMELING VAN DE GAVEN

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Colofon...1 Van de redactie...2 Startzondag...2 Scribabbels...3 Boelhuis Gereformeerde kerk De Lier...6 Verjaardagen Hervormde gemeenteleden...7 De Z.W.O.-commissie vraagt

Nadere informatie

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie