Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7"

Transcriptie

1 Nieuws Bulletin JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7 SENIORENVERENIGING De Kersenplukkers Mierlo

2 Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website: adres secretariaat: adres Nieuws Bulletin: Rekeningnummer: Rabobank: NL96RABO Verenigingsgebouw : De Vliegert Heer van Rodestraat 109A, 5731VR Mierlo tel Beheerder: Annelies Verbeek tel Elaine Varga tel Openingstijden: zie achterzijde van dit Nieuws Bulletin Bestuur Voorzitter: Noud van Stiphout tel Vicevoorzitter/ 2de Secr. Joop van Zwet tel Secretaris: Ton van den Bruele tel Penningmeester: Wim Schreurs tel de Penningmeester: Ben Janssen tel Lid: Nellie van der Sanden tel Lid: Nelly de Hoon tel Lid: Mariet van Tilborg tel Aanspreekpunten voor velerlei zaken Ledenadministratie: Nico van de Kimmenade tel Arno Buij tel Redactie Nieuws Bulletin: Lies Beks tel Ton van den Bruele tel Noud van Stiphout tel Jaap Veneman tel Website/Lichtkrant: Jaap Veneman tel Invulhulp Belastingen: aanvragen bij de bar tel Klussendienst: aanvragen bij de bar tel

3 Inhoudsopgave Contact informatie 2 Woord van de voorzitter 4 Ombudsman voor ouderen 6 Bericht voor de Rikkers 7 Oproep van de Ledenadministratie - Kienen 8 Van de Redactie - Ouderen adviseurs 9 Onlangs overleden Kersenplukkers 9 De Vlieger Bloazers 15 jaar 10 Hulpverlening voor Senioren 1 12 Enquêteformulier - uithalen, invullen en inleveren a.u.b. Oproep BHV-ers 13 Seniorenfit Fysio Mierlo 14 Theater gezelschap Priamore 15 Verslag dagtocht Zuid Limburg 16 Wandeldata 17 Zomer Expositie Wim Peters 19 Recreatief Tafeltennis 20 Nieuws uit de biljartzaal 21 Agenda 23 3

4 4 BESTE KERSENPLUKKERS Wij hebben er lang op moeten wachten, maar uiteindelijk werden we in de afgelopen maand toch getrakteerd op een zonovergoten zomer. Voor velen was het echter weer te veel van het goede en die bleven dan maar binnen voor verkoeling. Anderen vonden het juist geweldig om ook in de avondenuren buiten verkoeling te kunnen zoeken. Het buitenleven heeft toch ook zijn charme. Nu de schoolvakanties weer voorbij zijn is het voor onze vereniging ook prettig om de activiteiten weer op te starten. Vanaf nu zullen alle onderafdelingen hun bijeenkomsten weer gaan intensiveren: alle kaartclubs, sport- spel- en bewegingsgroepen, zo ook de muziek- culturele clubs en de ondersteunende hulpdiensten. Onze activiteitencommissie gaat ook in de tweede helft van dit jaar een aantal interessante bijeenkomsten voor u verzorgen. Het bestuur heeft besloten om extra zorg en aandacht te schenken aan alles wat te maken heeft met comfort maar ook zeker met de veiligheid van onze leden. Dit wordt ons ingegeven, niet alleen door de wettelijke richtlijnen, maar door onze verantwoordelijkheid binnen De Vliegert. De eerste stappen zijn hiervoor gezet door een EHBO-cursus in aangepaste vorm te verzorgen. Deze zal in september kosteloos worden aangeboden door de plaatselijke EHBO vereniging Mierlo. Deze cursus is toegankelijk voor iedereen. Verder doen wij een oproep aan onze leden die zelf mogelijk in hun arbeidzame leven al een opleiding BHV (Bedrijfs Hulp Verlening ) hebben gevolgd. Wij vragen hen om dit te melden, waarna het bestuur in overleg met hen een programma in het leven gaat roepen. Daarmee hoopt het bestuur over een groep opgeleide hulpverleners te kunnen beschikken die bij eventuele calamiteiten, noodzakelijke hulp kunnen bieden.

5 De enquête die we eerder hebben aangekondigd vindt u op de middenpagina van dit Nieuws Bulletin. Het bestuur hecht er veel waarde aan dat u allen aan deze inventarisatie meewerkt om een actueel beeld te krijgen van een aantal belangrijke zaken die ook bij u leven. Het kost u niet veel tijd. Aan de voorzijde van het formulier hoeft u naast het invullen van uw persoonlijke gegevens maar 4 vragen te beantwoorden en op de achterzijde aan te kruisen aan welke activiteiten u actief deelneemt. Dit is uiteraard ook een oproep aan de niet actieve leden. Het doel daarvan is, dat wij een zo goed mogelijk inzicht willen krijgen, in datgene wat wij op korte termijn voor u kunnen betekenen. Mensen die, om welke reden dan ook, hierbij geholpen willen worden of die ondersteuning nodig hebben kunnen dat telefonisch kenbaar maken via het telefoonnummer op het enquêteformulier. Dat geldt ook voor hen die het formulier niet zelf of via iemand anders kunnen inleveren. Wij komen dat graag bij u ophalen. Het doet me genoegen, dat het interim-bestuur van de nieuw op te richten KBO-Mierlo in overleg met het bestuur van De Kersenplukkers erin is geslaagd voortgang te boeken. Afgelopen dagen hebben de mensen die hun ledenpas niet hadden ingeleverd, van KBO Brabant een brief ontvangen met het verzoek om zich opnieuw aan te melden. Hiermee gaat een wens in vervulling voor iedereen die solidair wil zijn met KBO-Brabant. Zo zien we dat ook in de rustige vakantieperiode er toch nog wel het een en ander gebeurt. Het verleden is geweest, de toekomst geeft kansen! UW VOORZITTER NOUD VAN STIPHOUT 5

6 6 OMBUDSMAN SPECIAAL VOOR OUDEREN Het Nationaal Ouderenfonds heeft de OuderenOmbudsman gelanceerd in juni Een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt. Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig. Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo zal de kersverse instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel. Bevorderen zelfredzaamheid Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.

7 Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties. Oproep Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben. De OuderenOmbudsman is op doordeweekse dagen geopend van 9 uur 's morgens tot 17 uur s middags en is bereikbaar via het telefoonnummer (5 cent per minuut). Beste Rikkers Over enkele weken gaan wij weer beginnen met het rikken. Misschien hebt u dan ook weer wat tijd over om gezellig een middagje te komen rikken. De volgende ronde voor het rikken om punten gaat beginnen op maandag 9 september. Het gaat dan om 8 maandagmiddagen. Kom op tijd a.u.b. de loting voor de tafels is om uur, zodat we om uur kunnen beginnen. En dan hopen wij dat u een gezellige middag heeft, (heel belangrijk). Ook mensen die willen komen rikken en nog nooit geweest zijn, zijn van harte welkom. Voor de mensen die niet voor punten willen rikken maar gewoon vrij willen rikken is het mogelijk omstreeks uur te komen rikken om centjes. Dan is het punten rikken afgelopen. Met vriendelijke groet, Math v/d Boogaard Tel

8 OPROEP MET BETREKKING TOT ADRESWIJZIGINGEN Het komt regelmatig voor dat leden van De Kersenplukkers verhuizen. Ook komt het voor dat er dan niet aan gedacht wordt om een adreswijziging naar onze ledenadministratie te sturen. Dat is vervelend voor ons omdat daarmee ons communicatie-kanaal met u wordt doorgesneden. Het is echter nog vervelender voor u zelf, omdat u daarmee verstoken blijft van het Nieuws Bulletin en mogelijk van onze verjaardagskaart. Ook vinden wij dat onze bezorgers daarmee tekort wordt gedaan. Zij doen immers hun uiterste best om het Nieuws Bulletin tijdig en correct bij u te bezorgen en moeten dan constateren dat u bent verhuisd. In verband met bovenstaande willen wij u nadrukkelijk verzoeken om bij verhuizing onze ledenadministratie tijdig daarvan op de hoogte te stellen. De daarvoor beschikbare telefoonnummers vindt u op pagina 2 van het Nieuws Bulletin. U kunt uw adreswijziging ook altijd afgeven aan de bar van De Vliegert. Vanzelfsprekend worden wij ook graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het overlijden van een van onze leden. Het Bestuur. Kienen, een bijzonder aangenaam tijdverdrijf. Nu de vakantieperiode op z n eindje loopt en het over enige tijd herfst en daarna winter wordt, is het zaak dat we ons binnenshuis kunnen amuseren. Wat dacht je van een avondje Kienen? In de oneven weken kun je daar op de dinsdagavonden in De Vliegert voor terecht en vind je het niet leuk om alleen te komen neem dan gerust een introducé mee. Voor deelname aan dit gezellige spel kunt je contact opnemen met Bep Amijs, telefoon: Het kienen start weer op dinsdag 27 augustus. In verband met de jaarlijkse Mierlose kermis is het op 10 september geen kienen. 8

9 VAN DE REDACTIE Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen, wanneer zij behoefte hebben aan ledenaanwas of iets bijzonders te melden hebben, dit altijd doorgeven aan de redactie. Let wel op de sluitingstijd van de redactie, want informatie die na sluitingstijd binnenkomt kan niet meer worden verwerkt. Deze data staan op de website: De uiterste inleverdatum voor het volgende Nieuws Bulletin is dinsdag 17 september 2013 U kunt e.e.a. sturen naar: OUDERENADVISEURS: Henk van der Vleuten tel Nelly de Hoon tel Wim van Amelsvoort tel Inge Vossen tel Bets van de Riet voor bewoners Hof van Bethanië tel OVERLEDEN Mevr. R.M.T.H. van der Putten. Mevr. D.van de Goor-Zwegers. Dhr. A.M. van de Westen Mevr. Van Genugten-van der Steen Mevr. C.J. van Meurs-van de Ven Dhr. P.A.G. Geurtz ± 1 jaar geleden 17 juni 28 juni 29 juni 16 juli 31 juli Wij wensen familie en naasten van de overledene veel sterkte toe. 9

10 15 JAREN DE VLIEGERBLOAZERS In 1998 na het luisteren naar een optreden van de Luchthappers uit Nuenen, zeiden enkele luisteraars tegen elkaar dat kunnen wij dus ook Er werd aan de tap van Den Oude Vliegert nog wat verder gepraat en hup, zeven mensen gaven zich toen al op, en waren meteen een club. Op negen januari 1998 ging de club van start met Trees als dirigent, Toen ging alles in een stroomversnelling en was men al vlug aan het spelen gewend. Een naam werd toen ook vlug gegeven, er stond een vlieger op het gebouw, en wai zijn bloazers zeiden ze en zo ontstond de naam de Vliegerbloazers al gauw Enkele weken later meldde Cor zich aan als keyboardspeler, deze had veel invloed op de leden en verbeterde zo het spelen van menig speler. Wat liedjes werden verzameld, deze waren te spelen door de leden En verder veel oefenen, oefenen dat was wat wij toen deden. Onze Trees, onze dirigent, voorwaar ik zeg u echt een duizendpoot. Die bracht alle spelers goed op een lijn, wat de speelvreugde weer vergroot Zij maakte ook de groene vesten voor al onze leden, Dan stonden we er mooi op voor een eventueel optreden. Het eerste optreden buiten De Vliegert was op 19 mei van dat jaar, We traden op in Huize Bethanië, wat stonden wij toch te stralen daar. Het tweede optreden was voor een mevrouw die werd 80. Maar nu buiten Mierlo, in Mierlo-Hout in zaal Adelaar, dat was prachtig. Het was wel behelpen met het spelen daar, we hadden ook maar een microfoon en de mensen zongen zo hard en blijf dan maar is op de juiste toon. Dit laatste was niet onopgemerkt gebleven en een sponsor meldde zich aan. Hij sprak: kopen jullie maar een geluidsinstallatie op mijn naam Met spelen ging het steeds beter en de muziekskes waren nu goed aan te horen. Er kwamen steeds meer vragen binnen voor een optreden, dus vooruit dan maar. Denk er wel aan, 8 optredens hadden wij al in dat jaar. Dit hebben we weten uit te bouwen tot 215 optredens in de afgelopen 15 jaar. Ook wij werden gevraagd, te spelen voor het Rode Kruis, In de Rode Kruisbungalow te Someren, voor een kleine groep tot groot vermaak voor deze luisteraars speelden wij daar zo vaak, dat wij werden uitgeroepen tot orkest van het huis. 10

11 De optredens werden beter en beter we maakten zelfs een CD. Dat was bedoeld voor een optreden voor de TV, helaas waren we voor de TV te oud en dus ging het feest niet door. Maar niet getreurd we gingen met zijn allen stevig verder hoor. Zo werd ook voor het Rode Kruis op het schip de Henri Dunant gespeeld, het was wel ver rijden maar het heeft ons geen moment verveeld. Ook in Veldhoven op de seniorenbeurs speelden wij, daar hadden we zo n succes, dat iedereen stond te kijken in een lang rij Maar ook bij droevige gebeurtenissen, durven wij het aan, om gezamenlijk met ons muziekske in de kerk te gaan staan. Met van deze club een laatste lied en een laatste groet, Vervullen wij dan een laatste wens en dat doet zeker de nabestaanden goed. Of het nu in De Vliegert is, om het even in welk gebouw wij spelen, U doet ons een enorm plezier met deze muziek, dat horen wij steeds van velen. Dit zegt men nog steeds en heel spontaan, ook nu na deze 15 jaar. Wij brengen de muziek, die de ouderen kennen, zowel voor hem als voor haar. Ook wat titels van liedjes wil ik laten horen zodat men weet van ons repertoire, Jou herken ik met gesloten ogen, Du Schwarzer Zigeuner zijn geen enkel bezwaar, Ook Operettemelodiën, La Paloma en My Friend the Wind, Als de Klok van Arnemuiden, C est Magnifique en Een ons geluk, staan op papier, Deze muziek haalt herinneringen op en brengt bij de luisteraars veel plezier. De Vliegerbloazers begonnen in januari 1998 met 7 leden op een zekere dag Nu in 2013 zijn we met 20 leden uitgegroeid tot een club die er wezen mag. Een flinke muzikale club, met heel weinig verloop van de leden. Dat stemt ons voor nu en in de toekomst zeer tevreden. De gemiddelde leeftijd is intussen wel gestegen en die is nu gemiddeld 76 JAAR, Maar om heerlijke muziek te maken is dat voor niemand van ons een bezwaar. Ook al begint het bij menig een wat te kraken, Toch hoop ik dat wij met zijn allen deze leuke muziek nog jaren mogen maken. Iemand van de lezers die zegt: dat wil ik ook graag mee verzorgen, Geef u dan op als lid, wij repeteren iedere vrijdagmorgen. En wilt u ons ook bezig zien, wij blazen aan om kwart voor tien. 11

12 CURSUS REANIMATIE MET GEBRUIK VAN AED EN BEKNOPTE CURSUS EERSTE HULPVERLENING VOOR SENIOREN. Reeds eerder hebben wij onderstaand aanbod gepubliceerd. Daarop zijn ook al heel wat reacties ontvangen. Toch zijn er nog enkele plaatsen voor deelname beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent kunt u zich dus nog opgeven. EHBO Mierlo verzorgt een cursus van 2 avonden voor de leden van De Kersenplukkers in De Vliegert. De opleiding bestaat uit een avond reanimatie en een avond verkorte opleiding Eerste Hulp. De complete cursus duurt twee avonden van uur tot uur en er wordt praktijkgericht gewerkt. Het eerste cursusgedeelte is op maandagavond 16 september (reanimatie) en het tweede deel volgt op maandag 23 september (verbandleer, wat te doen bij!!, enz.) Alles wordt verzorgd door ervaren instructeurs. Bij goed gevolg ontvangt u een certificaat. Inschrijfformulieren zijn bij de medewerkers van de bar van De Vliegert verkrijgbaar en verzocht wordt deze met naam en adres ingevuld in te leveren bij de bar. Het aantal personen per cursus is beperkt tot 20 deelnemers. Indien het aantal aanmeldingen zodanig groot is, volgen er nog meer avonden. Dit wordt op het bord in de hal vermeld. De gehele opleiding wordt gratis aangeboden door EHBO Mierlo. Met vriendelijke groet, EHBO Mierlo. Coördinator opleidingen: Jan Creemers tel

13 OPROEP... BedrijfsHulpVerlener Het bestuur van De Kersenplukkers is bezig met het uitwerken van een veiligheidsbeleid voor de leden van De Kersenplukkers en voor De Vliegert. Daarover zijn al gesprekken gevoerd, onder meer met Arno Saasen van Saasen Opleidingen. Voor het invullen en uitwerken van ons veiligheidsbeleid is het bestuur van De Kersenplukkers op zoek naar leden die beschikken over een BHV-certificaat wat in het verleden is behaald en e.v.t. nu nog geldig is. Diegenen die over een BHV- certificaat beschikken of in het verleden de opleiding hebben gevolgd, worden dan ook verzocht onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de bar van De Vliegert om, in overleg, een bijdrage te leveren aan een veiligheidsplan voor De Vliegert en voor de leden van De Kersenplukkers. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Noud van Stiphout, tel Uw reactie wordt heel erg op prijsgesteld. Ondergetekende: De heer/mevrouw (naam). Adres. Telefoonnummer. Beschikt over BHV-certificaat Ja/Nee * Heeft de opleiding BHV gevolgd Ja/Nee * Is bereid een bijdrage te leveren aan een veiligheidsplan * Doorhalen wat niet van toepassing is. Handtekening. 13

14 14 SENIORENFIT - BEWEGEN IS BELANGRIJK! Nog altijd haalt bijna de helft van de Nederlandse bevolking de genoemde dertig minuten bewegen niet! We weten allemaal dat bewegen goed voor ons is, in het bijzonder voor de senioren. Maar er over praten of denken is gemakkelijker dan het daadwerkelijk doen. Rust Roest is een bekend gezegde. Toch? De start van het nieuwe schooljaar is vaak de aanleiding voor vele goede voornemens. Dus waarom niet eens serieus nadenken over wat meer bewegen. Hiermee voorkomt u pijn in uw gewrichten en/of spieren, houdt u uw lichaam soepel, verlaagt de bloeddruk, verbetert de spijsvertering.en wat ook belangrijk is, het is erg fijn en gezellig om met elkaar te sporten. Waar wachten we nog op meldt u zich dus nu aan! Seniorenfit is een beweegprogramma dat volledig is afgestemd op senioren. Er wordt een vraaggesprek en een lichamelijke test bij u afgenomen. Op basis van de uitslagen van uw fitheid, lichamelijke conditie en wensen wordt er in overleg met onze ervaren en gekwalificeerde fysiotherapeuten een persoonlijk trainings-programma samengesteld. Een trainingsprogramma van ongeveer 60 minuten bestaat uit afwisselende oefeningen, toegespitst op uw individuele wensen en mogelijkheden. U traint in een kleine groep met leeftijdgenoten. De trainingen bestaan uit: een gezamenlijke warming-up; een training met cardio- en krachtapparaten en eventuele specifieke oefeningen in groepsverband; cooling down. De kosten voor Seniorenfit bedragen: Voor begeleid trainen 1 keer per week 90,00 per 3 maanden Deelname per keer 10,00

15 Er zijn ook mogelijkheden om de kosten via uw eigen zorgverzekering te declareren. Of deze mogelijkheden er zijn hangt van uw klacht en aanvullende verzekering af. Hierover geeft de fysiotherapeut tijdens het vraaggesprek meer informatie. Voor verdere informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met: Hans Burgers of Barbara Hartskeerl. Fysiotherapie Mierlo Hof van Bethanië Heer van Scherpenzeelweg EG Mierlo Telefoon: Optreden Priamore met grandioze productie Amore Seniore Graag willen wij u nog wijzen op het optreden van Priamore uit Nuenen op donderdag 26 september a.s. Het gezelschap geniet grote bekendheid door zijn unieke producties die in diverse theaters in Nederland publiek trekken. Muziek, zang, toneel en humor zijn de ingrediënten. Een bijzondere vorm van operette. Zorg dat u bijtijds uw kaartjes voor deze humoristische maar ook romantische avond ophaalt bij de bar van De Vliegert. De kaartjes kosten 4,-, eigenlijk voor niets voor een dergelijk avondje uit. En daar krijg je dan ook nog een kop koffie of thee voor. Reserveer datum en tijd in uw agenda: donderdagavond 26 september, aanvang uur. Let op, de zaal gaat om half acht open. 15

16 16 De Kersenplukkers dagtocht Zuid-Limburg Zondag 4 augustus heeft de dagtocht van naar Zuid-Limburg plaatsgevonden. Hoofddoelen waren het stadje Valkenburg en een tocht met het Miljoenenlijntje. Cor Vreven maakte daarvan het volgende verslag. Een kwartiertje later dan gepland kon reisleidster Toos Messing het groene licht geven, zodat chauffeur Marcel met 61 passagiers kon vertrekken. Hij bracht het gezelschap naar het witte stadje Thorn, waar in restaurant Aod Thoear koffie met gebak werd geserveerd. Daarna ging het, via een mooie route, naar Valkenburg. Onderweg kwam men door Maasbracht -de geboorteplaats van Mark van Bommel- en langs de sluizen in de Maas met het hoogste verval in Nederland, namelijk 12 meter. Verder werd vestingstadje Stevensweert doorkruist en het dorpje Ohé en Laak, waarbij een kapelletje in de buitenlucht een Mis werd opgedragen. In Huis ter Geul in Valkenburg werd geluncht. Na de lunch was er gelegenheid om Valkenburg te bezoeken, maar slechts een minderheid maakte gebruik van die mogelijkheid: het was heel erg warm en ontzettend druk in het overigens aantrekkelijke centrum. Het alternatief was even simpel al succesvol: een verkoelend drankje op een terras in de schaduw. Dan op weg naar het station voor een treinrit met een heuse stoomtrein. En dat het om een stoomtrein ging, was te merken ook: door het warme weer stonden de ramen open, maar daardoor kwam het roet uit de donkere rookpluimen royaal naar binnen in de uit 1934 daterende coupés, ook al voor het vertrek. De reis met de stoomlocomotief uit 1910 begon nadat de stoomfluit daarvoor het sein had gegeven. Na een tussenstop in Simpelveld, eindigde de interessante treinreis in Kerkrade. Daar stond Marcel weer klaar voor het vervolg van de trip. Allereerst richting Drielandenpunt in Vaals en daarna via Vijlen -nergens in Nederland ligt een kerkje zo hoog als daar-, naar

17 Margraten, waar kort aandacht werd geschonken aan het Amerikaanse Oorlogskerkhof, een stukje Mergellandroute en via Maastricht naar Soerendonk. Daar werd de dag afgesloten met een prima diner bij Party Service Antoine. Tot slot brachten Marcel en Toos iedereen weer keurig op tijd naar Mierlo. Het was een warme, maar prachtige en geslaagde dag. Foto s van de mooie reis zijn te bekijken op WANDELDATA Ook in de komende periode kan er weer worden gewandeld. De data waarop u aan uw broodnodige beweging kunt werken zijn: dinsdag 3 september 15/20 km. vrijdag 13/27 september 5/6 km. dinsdag 1 oktober 15/20 km. vrijdag 11/25 oktober 5/6 km. Vertrek telkens om 9.30 uur bij De Vliegert. Met sportieve wandelgroet. Marij Damen, tel of 17

18 ZOMER 2013 Dit is het dan in het vriendelijke en rustige Migné. Onze ideale plek voor een natuurvakantie in Le Brenne. Een kleine Camping Municipal met weinig (geen) gasten en uitstekende voorzieningen. Een uitzicht over de prachtige velden en bossen van dit natuurpark. Kortom een permanent genoegen. Tot een mier in de keuken onze aandacht trekt. We vinden dat die daar niet hoort en verwijderen hem dus op IVN-se wijze. D.w.z. we zetten hem gewoon buiten. Nog nauwelijks terug van die handeling, zien we er een aantal op de wand. Och, een paar miertjes, die veeg je toch bij elkaar en gooit ze er uit!... Daarbij blijft het echter niet. Ook in de kleerkast een paar honderd, lekker bij elkaar. Opnemen met een natte doek werkt prima. Jammer.er sneuvelen er wel een paar, maar je moet toch wat. Vervolgens blijken ze ook de servies/voorraadkast als hun domicilie, hun mierenhuis, te hebben gekozen. Duizenden Nu komt de fase van de diervriendelijke verwijdering. We schaffen ons Bio Anti Fourmi aan en zijn er dan milieuvriendelijk van af, denken we. Vergeet het maar! Wélk voorwerp we ook verplaatsen, de mieren zijn onder ons. Beter gezegd, wij zijn onder de mieren. We zullen dus onze tanden moeten laten zien. De bio- vriendelijke methode werkt kennelijk niet. Verwijdering is er niet bij, verspreiding des te meer. Letterlijk overal komen we ze tegen. In de keukenkastjes, de bagageruimten, de koelkast en het gastoestel. De volgende ochtend zelfs in ons eigen bed. Dat wordt te gortig!! De vraag dus nu: Wat heeft de commercie te bieden? Nou, dat is veel, heel veel! Een complete serie verdelgingsmiddelen staat ons ter beschikking!!! We overleggen we twijfelen we beslissen! Twee spuitbussen met de agressieve naam RAID, dat zoiets als onverhoedse aanval betekent, worden ons eigendom. Het doet pijn, maar we zijn ertoe gedwongen. Het is niet anders! Het mag dan voor Chinezen het jaar van de Slang zijn, voor ons zal 2013 altijd als het jaar van de Mier in ons geheugen blijven. Piet van Vilsteren. 18

19 EXPOSITIE WIM PETERS IN DE VLIEGERT Het zal vele van u zijn opgevallen, dat De Vliegert sinds kort is verrijkt met een nieuwe expositie schilderijen van onze rasechte Mierlose kunstenaar Wim Peters! Wim liet ons het volgende weten over zijn oorsprong en ontwikkeling als kunstschilder. In 1947 is Wim in Mierlo geboren en daar heeft hij altijd gewoond. Als kind heeft hij al heel wat kleur/potloden en gummen versleten. Voor hem was het al vroeg duidelijk; Werken voor de kost: okay, maar dan wel met potlood en penseel; liefst zo vrij mogelijk. Om dat te bereiken volgde hij de ene opleiding na de andere, zoals: de L.T.S. afdeling schilderen, daarna Vlisco-opleiding: Cor Mathijssenschool; vervolgens A.I.V.E. -nu Design Academy Eindhoven- twee jaar vrij schilderen; en daarna vijf jaar de richting Dessinontwerpen. Dit alles drie á vier keer per week in de avonduren. Wim heeft 35 jaar bij Vlisco als Dessinontwerper gewerkt en heeft ca.10 jaar in de avonduren teken- en schilderles gegeven. Ook heeft hij in de loop van de tijd verschillende exposities gegeven o.a. in Breda en Amsterdam. Wim is nu, na een paar rustigere schildersjaren weer begonnen om nieuwe ideeën om te zetten in schilderijen. Mocht u de laatste tijd niet in De Vliegert zijn geweest, dan wordt u geadviseerd daar spoorslags heen te gaan om van het bijzondere talent van Wim te genieten. Het is echt zeer de moeite waard. Misschien dat er als aanvulling nog wat dessinontwerpen van Vlisco kunnen worden toegevoegd. We zullen dat de kunstenaar eens vragen.. 19

20 Herhaalde oproep!!!! RECREATIEF TAFELTENNIS. Zoek je een sportieve activiteit waarmee je de lichamelijke conditie op peil houdt? Dan is dit wellicht iets voor jou. In een samenwerkingsverband van "De Kersenplukkers" met MTTV'72 willen we een recreanten tafeltennisgroep oprichten. Daarbij maken we gebruik van de faciliteiten van MTTV'72 in het Patronaatsgebouw. Tafeltennis is een gezellige sport die men tot op hoge leeftijd recreatief kan spelen. Het is geen blessuregevoelige sport. De bedoeling is om ± één uur in de week onder leiding van een ervaren trainer te tafeltennissen. Eerst doen we een warming-up, daarna worden er, om er in te komen, wat slagen geoefend -bij elkaar ± 20 min-. Tot slot worden er onderling wedstrijden gespeeld, meestal dubbelpartijen. Als je interesse hebt, kun je je vrijblijvend opgeven op het adres van ondergetekende: Bij voldoende belangstelling kunnen we in september een groep opstarten. We streven ernaar om op de dinsdagmiddagen te spelen. Voor vragen kun je terecht bij: Joop van Zwet tel of Willy de Vaan Met vriendelijke sportgroeten, Willy de Vaan 20

21 NIEUWS UIT DE BILJARTZAAL Het Libre seizoen komt er weer aan: Iedereen die zich verveelde kan zich verheugen op de komst van het nieuwe seizoen. Vanaf 12 augustus is De Vliegert weer normaal open en kunnen we weer oefenen voor het nieuwe seizoen. Op vrijdag 16 augustus is de biljartzaal dicht omdat we weer met nieuwe lakens het seizoen in willen gaan. Van augustus kan iedereen inspelen op de nieuwe lakens wat een must is volgens een oud lid. Op 26 en 27 augustus beginnen de Libre wedstrijden die door de WL ingedeeld is in 3 perioden van 9 weken. Iedereen krijgt De Vliegerpost voor aanvang van de wedstrijden waarin de indeling en meer nieuws staat. Lessen. Iedereen kan zich weer inschrijven voor een tiental lessen die gegeven worden op de maandagochtend verdeeld in 3 perioden. Te beginnen op 9 september. De Kosten bedragen 8,50. Inschrijven kan men op het publicatiebord of een mailtje sturen naar onderstaand adres. Door Tini Meulendijks worden deze lessen gecoördineerd Barbeceu. Bij voldoende belangstelling organiseren we op vrijdag 27 september weer een BBQ in De Vliegert. Vind je dat gezellig: inschrijven met je partner!! Duathlon. Ook deze discipline is langer uitgespeeld. Dienen alleen nog de eindstanden te vermelden: Groep A: Jan van Hoof. Groep B: Henk Smits, Groep C: Paul Stax en Groep D: Jan Vogels. Allemaal van harte gefeliciteerd.. 21

22 VERVOLG, NIEUWS UIT DE BILJARTZAAL Uitwisselingstoernooien Met de Veteranen uit Someren hebben we met succes gezellig gebiljart. Ook met Alphonsus uit Mierlo-Hout hebben we leuk en succesvol gebiljart. Alleen de uitwisseling met t Trefpunt uit Geldrop was niet alleen geslaagd, maar zijn we ook pletterend verslagen met 20-31!! Kontakt: Als je met nederlaagtoernooien of uitwisselingen mee wilt doen dan kun je altijd inschrijven op het publicatiebord of stuur een mail naar Website: Ook zijn we driftig bezig met onze automatisering onder leiding van Wim Kersten. Dit was eerst nodig door problemen met biljartprof, maar heeft nu ook geleid tot een eigen website, die later mogelijk met de kersenplukkers site geïntegreerd word, maar nu voorlopig verschijnt onder Graag alle opmerkingen ter verbetering terugmelden. Stadscompetitie & PK Het nieuwe programmaboekje is door Walter aan de teamleiders van de stadscompetitie uitgereikt. Zij zullen de speelschema s maken en onder de teamleden uitdelen. Voor info zie onze website: biljarten/actuele_informatie.htm Het Bestuur 22

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

KBO NIEUWS KBO Berkel-Enschot - Belangenorganisatie van Senioren

KBO NIEUWS KBO Berkel-Enschot - Belangenorganisatie van Senioren juni 2014 - pagina 1 KBO NIEUWS KBO Berkel-Enschot - Belangenorganisatie van Senioren secretariaat: 013 536 33 99 - www.kboberkelenschot.nl - e-mail: info@kboberkelenschot.nl In dit KBO Nieuws: Jaarlijkse

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015 Inhoud De Hartenjager Info 2014-2015 2 Voor wie is dit blad? 3 Hartenjagen, recreatiesport 4 De doelstelling Verzameld werk Truus Eelman (Vrijwilliger) 5 Hoe ziet zo n sportavond eruit 6 Andere activiteiten

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De krant van de winkeliersvereniging Limmen september 2011

De krant van de winkeliersvereniging Limmen september 2011 De krant van de winkeliersvereniging Limmen september 2011 LOV voor Limmers, door Limmers Ker(ke)mis-ontbijt in de Corneliuskerk Kermis komt van Kerkemis Kermis komt van het woord kerkemis. Ongeveer 1000

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Project Wijland in volle gang

Project Wijland in volle gang Nummer 94 Oplage 5000 exemplaren Berlijn Café Unplugged Zie pagina 2 50 Tinten Oranje op Koningsfeest Maandag 27 april op de Korvelseweg. De organisatie haakt in op de recente hype rondom de boeken trilogie

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 DE HERAUT Nieuws en Advertentieblad Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 Uitgave: Stichting en Wester-Koggenland. Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove)

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove) Huisartsenpraktijk Wolters en van Ravenswaay Afspraken: 272155 Spreekuren Volkel: Zonder afspraak: 08.15-09.00 u; Afspraakspreekuur: 10.00-11.30 u., 's middags alleen in overleg Spreekuren Odiliapeel:

Nadere informatie