Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7"

Transcriptie

1 Nieuws Bulletin JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7 SENIORENVERENIGING De Kersenplukkers Mierlo

2 Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website: adres secretariaat: adres Nieuws Bulletin: Rekeningnummer: Rabobank: NL96RABO Verenigingsgebouw : De Vliegert Heer van Rodestraat 109A, 5731VR Mierlo tel Beheerder: Annelies Verbeek tel Elaine Varga tel Openingstijden: zie achterzijde van dit Nieuws Bulletin Bestuur Voorzitter: Noud van Stiphout tel Vicevoorzitter/ 2de Secr. Joop van Zwet tel Secretaris: Ton van den Bruele tel Penningmeester: Wim Schreurs tel de Penningmeester: Ben Janssen tel Lid: Nellie van der Sanden tel Lid: Nelly de Hoon tel Lid: Mariet van Tilborg tel Aanspreekpunten voor velerlei zaken Ledenadministratie: Nico van de Kimmenade tel Arno Buij tel Redactie Nieuws Bulletin: Lies Beks tel Ton van den Bruele tel Noud van Stiphout tel Jaap Veneman tel Website/Lichtkrant: Jaap Veneman tel Invulhulp Belastingen: aanvragen bij de bar tel Klussendienst: aanvragen bij de bar tel

3 Inhoudsopgave Contact informatie 2 Woord van de voorzitter 4 Ombudsman voor ouderen 6 Bericht voor de Rikkers 7 Oproep van de Ledenadministratie - Kienen 8 Van de Redactie - Ouderen adviseurs 9 Onlangs overleden Kersenplukkers 9 De Vlieger Bloazers 15 jaar 10 Hulpverlening voor Senioren 1 12 Enquêteformulier - uithalen, invullen en inleveren a.u.b. Oproep BHV-ers 13 Seniorenfit Fysio Mierlo 14 Theater gezelschap Priamore 15 Verslag dagtocht Zuid Limburg 16 Wandeldata 17 Zomer Expositie Wim Peters 19 Recreatief Tafeltennis 20 Nieuws uit de biljartzaal 21 Agenda 23 3

4 4 BESTE KERSENPLUKKERS Wij hebben er lang op moeten wachten, maar uiteindelijk werden we in de afgelopen maand toch getrakteerd op een zonovergoten zomer. Voor velen was het echter weer te veel van het goede en die bleven dan maar binnen voor verkoeling. Anderen vonden het juist geweldig om ook in de avondenuren buiten verkoeling te kunnen zoeken. Het buitenleven heeft toch ook zijn charme. Nu de schoolvakanties weer voorbij zijn is het voor onze vereniging ook prettig om de activiteiten weer op te starten. Vanaf nu zullen alle onderafdelingen hun bijeenkomsten weer gaan intensiveren: alle kaartclubs, sport- spel- en bewegingsgroepen, zo ook de muziek- culturele clubs en de ondersteunende hulpdiensten. Onze activiteitencommissie gaat ook in de tweede helft van dit jaar een aantal interessante bijeenkomsten voor u verzorgen. Het bestuur heeft besloten om extra zorg en aandacht te schenken aan alles wat te maken heeft met comfort maar ook zeker met de veiligheid van onze leden. Dit wordt ons ingegeven, niet alleen door de wettelijke richtlijnen, maar door onze verantwoordelijkheid binnen De Vliegert. De eerste stappen zijn hiervoor gezet door een EHBO-cursus in aangepaste vorm te verzorgen. Deze zal in september kosteloos worden aangeboden door de plaatselijke EHBO vereniging Mierlo. Deze cursus is toegankelijk voor iedereen. Verder doen wij een oproep aan onze leden die zelf mogelijk in hun arbeidzame leven al een opleiding BHV (Bedrijfs Hulp Verlening ) hebben gevolgd. Wij vragen hen om dit te melden, waarna het bestuur in overleg met hen een programma in het leven gaat roepen. Daarmee hoopt het bestuur over een groep opgeleide hulpverleners te kunnen beschikken die bij eventuele calamiteiten, noodzakelijke hulp kunnen bieden.

5 De enquête die we eerder hebben aangekondigd vindt u op de middenpagina van dit Nieuws Bulletin. Het bestuur hecht er veel waarde aan dat u allen aan deze inventarisatie meewerkt om een actueel beeld te krijgen van een aantal belangrijke zaken die ook bij u leven. Het kost u niet veel tijd. Aan de voorzijde van het formulier hoeft u naast het invullen van uw persoonlijke gegevens maar 4 vragen te beantwoorden en op de achterzijde aan te kruisen aan welke activiteiten u actief deelneemt. Dit is uiteraard ook een oproep aan de niet actieve leden. Het doel daarvan is, dat wij een zo goed mogelijk inzicht willen krijgen, in datgene wat wij op korte termijn voor u kunnen betekenen. Mensen die, om welke reden dan ook, hierbij geholpen willen worden of die ondersteuning nodig hebben kunnen dat telefonisch kenbaar maken via het telefoonnummer op het enquêteformulier. Dat geldt ook voor hen die het formulier niet zelf of via iemand anders kunnen inleveren. Wij komen dat graag bij u ophalen. Het doet me genoegen, dat het interim-bestuur van de nieuw op te richten KBO-Mierlo in overleg met het bestuur van De Kersenplukkers erin is geslaagd voortgang te boeken. Afgelopen dagen hebben de mensen die hun ledenpas niet hadden ingeleverd, van KBO Brabant een brief ontvangen met het verzoek om zich opnieuw aan te melden. Hiermee gaat een wens in vervulling voor iedereen die solidair wil zijn met KBO-Brabant. Zo zien we dat ook in de rustige vakantieperiode er toch nog wel het een en ander gebeurt. Het verleden is geweest, de toekomst geeft kansen! UW VOORZITTER NOUD VAN STIPHOUT 5

6 6 OMBUDSMAN SPECIAAL VOOR OUDEREN Het Nationaal Ouderenfonds heeft de OuderenOmbudsman gelanceerd in juni Een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt. Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig. Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo zal de kersverse instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel. Bevorderen zelfredzaamheid Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen.

7 Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties. Oproep Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben. De OuderenOmbudsman is op doordeweekse dagen geopend van 9 uur 's morgens tot 17 uur s middags en is bereikbaar via het telefoonnummer (5 cent per minuut). Beste Rikkers Over enkele weken gaan wij weer beginnen met het rikken. Misschien hebt u dan ook weer wat tijd over om gezellig een middagje te komen rikken. De volgende ronde voor het rikken om punten gaat beginnen op maandag 9 september. Het gaat dan om 8 maandagmiddagen. Kom op tijd a.u.b. de loting voor de tafels is om uur, zodat we om uur kunnen beginnen. En dan hopen wij dat u een gezellige middag heeft, (heel belangrijk). Ook mensen die willen komen rikken en nog nooit geweest zijn, zijn van harte welkom. Voor de mensen die niet voor punten willen rikken maar gewoon vrij willen rikken is het mogelijk omstreeks uur te komen rikken om centjes. Dan is het punten rikken afgelopen. Met vriendelijke groet, Math v/d Boogaard Tel

8 OPROEP MET BETREKKING TOT ADRESWIJZIGINGEN Het komt regelmatig voor dat leden van De Kersenplukkers verhuizen. Ook komt het voor dat er dan niet aan gedacht wordt om een adreswijziging naar onze ledenadministratie te sturen. Dat is vervelend voor ons omdat daarmee ons communicatie-kanaal met u wordt doorgesneden. Het is echter nog vervelender voor u zelf, omdat u daarmee verstoken blijft van het Nieuws Bulletin en mogelijk van onze verjaardagskaart. Ook vinden wij dat onze bezorgers daarmee tekort wordt gedaan. Zij doen immers hun uiterste best om het Nieuws Bulletin tijdig en correct bij u te bezorgen en moeten dan constateren dat u bent verhuisd. In verband met bovenstaande willen wij u nadrukkelijk verzoeken om bij verhuizing onze ledenadministratie tijdig daarvan op de hoogte te stellen. De daarvoor beschikbare telefoonnummers vindt u op pagina 2 van het Nieuws Bulletin. U kunt uw adreswijziging ook altijd afgeven aan de bar van De Vliegert. Vanzelfsprekend worden wij ook graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het overlijden van een van onze leden. Het Bestuur. Kienen, een bijzonder aangenaam tijdverdrijf. Nu de vakantieperiode op z n eindje loopt en het over enige tijd herfst en daarna winter wordt, is het zaak dat we ons binnenshuis kunnen amuseren. Wat dacht je van een avondje Kienen? In de oneven weken kun je daar op de dinsdagavonden in De Vliegert voor terecht en vind je het niet leuk om alleen te komen neem dan gerust een introducé mee. Voor deelname aan dit gezellige spel kunt je contact opnemen met Bep Amijs, telefoon: Het kienen start weer op dinsdag 27 augustus. In verband met de jaarlijkse Mierlose kermis is het op 10 september geen kienen. 8

9 VAN DE REDACTIE Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen, wanneer zij behoefte hebben aan ledenaanwas of iets bijzonders te melden hebben, dit altijd doorgeven aan de redactie. Let wel op de sluitingstijd van de redactie, want informatie die na sluitingstijd binnenkomt kan niet meer worden verwerkt. Deze data staan op de website: De uiterste inleverdatum voor het volgende Nieuws Bulletin is dinsdag 17 september 2013 U kunt e.e.a. sturen naar: OUDERENADVISEURS: Henk van der Vleuten tel Nelly de Hoon tel Wim van Amelsvoort tel Inge Vossen tel Bets van de Riet voor bewoners Hof van Bethanië tel OVERLEDEN Mevr. R.M.T.H. van der Putten. Mevr. D.van de Goor-Zwegers. Dhr. A.M. van de Westen Mevr. Van Genugten-van der Steen Mevr. C.J. van Meurs-van de Ven Dhr. P.A.G. Geurtz ± 1 jaar geleden 17 juni 28 juni 29 juni 16 juli 31 juli Wij wensen familie en naasten van de overledene veel sterkte toe. 9

10 15 JAREN DE VLIEGERBLOAZERS In 1998 na het luisteren naar een optreden van de Luchthappers uit Nuenen, zeiden enkele luisteraars tegen elkaar dat kunnen wij dus ook Er werd aan de tap van Den Oude Vliegert nog wat verder gepraat en hup, zeven mensen gaven zich toen al op, en waren meteen een club. Op negen januari 1998 ging de club van start met Trees als dirigent, Toen ging alles in een stroomversnelling en was men al vlug aan het spelen gewend. Een naam werd toen ook vlug gegeven, er stond een vlieger op het gebouw, en wai zijn bloazers zeiden ze en zo ontstond de naam de Vliegerbloazers al gauw Enkele weken later meldde Cor zich aan als keyboardspeler, deze had veel invloed op de leden en verbeterde zo het spelen van menig speler. Wat liedjes werden verzameld, deze waren te spelen door de leden En verder veel oefenen, oefenen dat was wat wij toen deden. Onze Trees, onze dirigent, voorwaar ik zeg u echt een duizendpoot. Die bracht alle spelers goed op een lijn, wat de speelvreugde weer vergroot Zij maakte ook de groene vesten voor al onze leden, Dan stonden we er mooi op voor een eventueel optreden. Het eerste optreden buiten De Vliegert was op 19 mei van dat jaar, We traden op in Huize Bethanië, wat stonden wij toch te stralen daar. Het tweede optreden was voor een mevrouw die werd 80. Maar nu buiten Mierlo, in Mierlo-Hout in zaal Adelaar, dat was prachtig. Het was wel behelpen met het spelen daar, we hadden ook maar een microfoon en de mensen zongen zo hard en blijf dan maar is op de juiste toon. Dit laatste was niet onopgemerkt gebleven en een sponsor meldde zich aan. Hij sprak: kopen jullie maar een geluidsinstallatie op mijn naam Met spelen ging het steeds beter en de muziekskes waren nu goed aan te horen. Er kwamen steeds meer vragen binnen voor een optreden, dus vooruit dan maar. Denk er wel aan, 8 optredens hadden wij al in dat jaar. Dit hebben we weten uit te bouwen tot 215 optredens in de afgelopen 15 jaar. Ook wij werden gevraagd, te spelen voor het Rode Kruis, In de Rode Kruisbungalow te Someren, voor een kleine groep tot groot vermaak voor deze luisteraars speelden wij daar zo vaak, dat wij werden uitgeroepen tot orkest van het huis. 10

11 De optredens werden beter en beter we maakten zelfs een CD. Dat was bedoeld voor een optreden voor de TV, helaas waren we voor de TV te oud en dus ging het feest niet door. Maar niet getreurd we gingen met zijn allen stevig verder hoor. Zo werd ook voor het Rode Kruis op het schip de Henri Dunant gespeeld, het was wel ver rijden maar het heeft ons geen moment verveeld. Ook in Veldhoven op de seniorenbeurs speelden wij, daar hadden we zo n succes, dat iedereen stond te kijken in een lang rij Maar ook bij droevige gebeurtenissen, durven wij het aan, om gezamenlijk met ons muziekske in de kerk te gaan staan. Met van deze club een laatste lied en een laatste groet, Vervullen wij dan een laatste wens en dat doet zeker de nabestaanden goed. Of het nu in De Vliegert is, om het even in welk gebouw wij spelen, U doet ons een enorm plezier met deze muziek, dat horen wij steeds van velen. Dit zegt men nog steeds en heel spontaan, ook nu na deze 15 jaar. Wij brengen de muziek, die de ouderen kennen, zowel voor hem als voor haar. Ook wat titels van liedjes wil ik laten horen zodat men weet van ons repertoire, Jou herken ik met gesloten ogen, Du Schwarzer Zigeuner zijn geen enkel bezwaar, Ook Operettemelodiën, La Paloma en My Friend the Wind, Als de Klok van Arnemuiden, C est Magnifique en Een ons geluk, staan op papier, Deze muziek haalt herinneringen op en brengt bij de luisteraars veel plezier. De Vliegerbloazers begonnen in januari 1998 met 7 leden op een zekere dag Nu in 2013 zijn we met 20 leden uitgegroeid tot een club die er wezen mag. Een flinke muzikale club, met heel weinig verloop van de leden. Dat stemt ons voor nu en in de toekomst zeer tevreden. De gemiddelde leeftijd is intussen wel gestegen en die is nu gemiddeld 76 JAAR, Maar om heerlijke muziek te maken is dat voor niemand van ons een bezwaar. Ook al begint het bij menig een wat te kraken, Toch hoop ik dat wij met zijn allen deze leuke muziek nog jaren mogen maken. Iemand van de lezers die zegt: dat wil ik ook graag mee verzorgen, Geef u dan op als lid, wij repeteren iedere vrijdagmorgen. En wilt u ons ook bezig zien, wij blazen aan om kwart voor tien. 11

12 CURSUS REANIMATIE MET GEBRUIK VAN AED EN BEKNOPTE CURSUS EERSTE HULPVERLENING VOOR SENIOREN. Reeds eerder hebben wij onderstaand aanbod gepubliceerd. Daarop zijn ook al heel wat reacties ontvangen. Toch zijn er nog enkele plaatsen voor deelname beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent kunt u zich dus nog opgeven. EHBO Mierlo verzorgt een cursus van 2 avonden voor de leden van De Kersenplukkers in De Vliegert. De opleiding bestaat uit een avond reanimatie en een avond verkorte opleiding Eerste Hulp. De complete cursus duurt twee avonden van uur tot uur en er wordt praktijkgericht gewerkt. Het eerste cursusgedeelte is op maandagavond 16 september (reanimatie) en het tweede deel volgt op maandag 23 september (verbandleer, wat te doen bij!!, enz.) Alles wordt verzorgd door ervaren instructeurs. Bij goed gevolg ontvangt u een certificaat. Inschrijfformulieren zijn bij de medewerkers van de bar van De Vliegert verkrijgbaar en verzocht wordt deze met naam en adres ingevuld in te leveren bij de bar. Het aantal personen per cursus is beperkt tot 20 deelnemers. Indien het aantal aanmeldingen zodanig groot is, volgen er nog meer avonden. Dit wordt op het bord in de hal vermeld. De gehele opleiding wordt gratis aangeboden door EHBO Mierlo. Met vriendelijke groet, EHBO Mierlo. Coördinator opleidingen: Jan Creemers tel

13 OPROEP... BedrijfsHulpVerlener Het bestuur van De Kersenplukkers is bezig met het uitwerken van een veiligheidsbeleid voor de leden van De Kersenplukkers en voor De Vliegert. Daarover zijn al gesprekken gevoerd, onder meer met Arno Saasen van Saasen Opleidingen. Voor het invullen en uitwerken van ons veiligheidsbeleid is het bestuur van De Kersenplukkers op zoek naar leden die beschikken over een BHV-certificaat wat in het verleden is behaald en e.v.t. nu nog geldig is. Diegenen die over een BHV- certificaat beschikken of in het verleden de opleiding hebben gevolgd, worden dan ook verzocht onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij de bar van De Vliegert om, in overleg, een bijdrage te leveren aan een veiligheidsplan voor De Vliegert en voor de leden van De Kersenplukkers. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter, de heer Noud van Stiphout, tel Uw reactie wordt heel erg op prijsgesteld. Ondergetekende: De heer/mevrouw (naam). Adres. Telefoonnummer. Beschikt over BHV-certificaat Ja/Nee * Heeft de opleiding BHV gevolgd Ja/Nee * Is bereid een bijdrage te leveren aan een veiligheidsplan * Doorhalen wat niet van toepassing is. Handtekening. 13

14 14 SENIORENFIT - BEWEGEN IS BELANGRIJK! Nog altijd haalt bijna de helft van de Nederlandse bevolking de genoemde dertig minuten bewegen niet! We weten allemaal dat bewegen goed voor ons is, in het bijzonder voor de senioren. Maar er over praten of denken is gemakkelijker dan het daadwerkelijk doen. Rust Roest is een bekend gezegde. Toch? De start van het nieuwe schooljaar is vaak de aanleiding voor vele goede voornemens. Dus waarom niet eens serieus nadenken over wat meer bewegen. Hiermee voorkomt u pijn in uw gewrichten en/of spieren, houdt u uw lichaam soepel, verlaagt de bloeddruk, verbetert de spijsvertering.en wat ook belangrijk is, het is erg fijn en gezellig om met elkaar te sporten. Waar wachten we nog op meldt u zich dus nu aan! Seniorenfit is een beweegprogramma dat volledig is afgestemd op senioren. Er wordt een vraaggesprek en een lichamelijke test bij u afgenomen. Op basis van de uitslagen van uw fitheid, lichamelijke conditie en wensen wordt er in overleg met onze ervaren en gekwalificeerde fysiotherapeuten een persoonlijk trainings-programma samengesteld. Een trainingsprogramma van ongeveer 60 minuten bestaat uit afwisselende oefeningen, toegespitst op uw individuele wensen en mogelijkheden. U traint in een kleine groep met leeftijdgenoten. De trainingen bestaan uit: een gezamenlijke warming-up; een training met cardio- en krachtapparaten en eventuele specifieke oefeningen in groepsverband; cooling down. De kosten voor Seniorenfit bedragen: Voor begeleid trainen 1 keer per week 90,00 per 3 maanden Deelname per keer 10,00

15 Er zijn ook mogelijkheden om de kosten via uw eigen zorgverzekering te declareren. Of deze mogelijkheden er zijn hangt van uw klacht en aanvullende verzekering af. Hierover geeft de fysiotherapeut tijdens het vraaggesprek meer informatie. Voor verdere informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met: Hans Burgers of Barbara Hartskeerl. Fysiotherapie Mierlo Hof van Bethanië Heer van Scherpenzeelweg EG Mierlo Telefoon: Optreden Priamore met grandioze productie Amore Seniore Graag willen wij u nog wijzen op het optreden van Priamore uit Nuenen op donderdag 26 september a.s. Het gezelschap geniet grote bekendheid door zijn unieke producties die in diverse theaters in Nederland publiek trekken. Muziek, zang, toneel en humor zijn de ingrediënten. Een bijzondere vorm van operette. Zorg dat u bijtijds uw kaartjes voor deze humoristische maar ook romantische avond ophaalt bij de bar van De Vliegert. De kaartjes kosten 4,-, eigenlijk voor niets voor een dergelijk avondje uit. En daar krijg je dan ook nog een kop koffie of thee voor. Reserveer datum en tijd in uw agenda: donderdagavond 26 september, aanvang uur. Let op, de zaal gaat om half acht open. 15

16 16 De Kersenplukkers dagtocht Zuid-Limburg Zondag 4 augustus heeft de dagtocht van naar Zuid-Limburg plaatsgevonden. Hoofddoelen waren het stadje Valkenburg en een tocht met het Miljoenenlijntje. Cor Vreven maakte daarvan het volgende verslag. Een kwartiertje later dan gepland kon reisleidster Toos Messing het groene licht geven, zodat chauffeur Marcel met 61 passagiers kon vertrekken. Hij bracht het gezelschap naar het witte stadje Thorn, waar in restaurant Aod Thoear koffie met gebak werd geserveerd. Daarna ging het, via een mooie route, naar Valkenburg. Onderweg kwam men door Maasbracht -de geboorteplaats van Mark van Bommel- en langs de sluizen in de Maas met het hoogste verval in Nederland, namelijk 12 meter. Verder werd vestingstadje Stevensweert doorkruist en het dorpje Ohé en Laak, waarbij een kapelletje in de buitenlucht een Mis werd opgedragen. In Huis ter Geul in Valkenburg werd geluncht. Na de lunch was er gelegenheid om Valkenburg te bezoeken, maar slechts een minderheid maakte gebruik van die mogelijkheid: het was heel erg warm en ontzettend druk in het overigens aantrekkelijke centrum. Het alternatief was even simpel al succesvol: een verkoelend drankje op een terras in de schaduw. Dan op weg naar het station voor een treinrit met een heuse stoomtrein. En dat het om een stoomtrein ging, was te merken ook: door het warme weer stonden de ramen open, maar daardoor kwam het roet uit de donkere rookpluimen royaal naar binnen in de uit 1934 daterende coupés, ook al voor het vertrek. De reis met de stoomlocomotief uit 1910 begon nadat de stoomfluit daarvoor het sein had gegeven. Na een tussenstop in Simpelveld, eindigde de interessante treinreis in Kerkrade. Daar stond Marcel weer klaar voor het vervolg van de trip. Allereerst richting Drielandenpunt in Vaals en daarna via Vijlen -nergens in Nederland ligt een kerkje zo hoog als daar-, naar

17 Margraten, waar kort aandacht werd geschonken aan het Amerikaanse Oorlogskerkhof, een stukje Mergellandroute en via Maastricht naar Soerendonk. Daar werd de dag afgesloten met een prima diner bij Party Service Antoine. Tot slot brachten Marcel en Toos iedereen weer keurig op tijd naar Mierlo. Het was een warme, maar prachtige en geslaagde dag. Foto s van de mooie reis zijn te bekijken op WANDELDATA Ook in de komende periode kan er weer worden gewandeld. De data waarop u aan uw broodnodige beweging kunt werken zijn: dinsdag 3 september 15/20 km. vrijdag 13/27 september 5/6 km. dinsdag 1 oktober 15/20 km. vrijdag 11/25 oktober 5/6 km. Vertrek telkens om 9.30 uur bij De Vliegert. Met sportieve wandelgroet. Marij Damen, tel of 17

18 ZOMER 2013 Dit is het dan in het vriendelijke en rustige Migné. Onze ideale plek voor een natuurvakantie in Le Brenne. Een kleine Camping Municipal met weinig (geen) gasten en uitstekende voorzieningen. Een uitzicht over de prachtige velden en bossen van dit natuurpark. Kortom een permanent genoegen. Tot een mier in de keuken onze aandacht trekt. We vinden dat die daar niet hoort en verwijderen hem dus op IVN-se wijze. D.w.z. we zetten hem gewoon buiten. Nog nauwelijks terug van die handeling, zien we er een aantal op de wand. Och, een paar miertjes, die veeg je toch bij elkaar en gooit ze er uit!... Daarbij blijft het echter niet. Ook in de kleerkast een paar honderd, lekker bij elkaar. Opnemen met een natte doek werkt prima. Jammer.er sneuvelen er wel een paar, maar je moet toch wat. Vervolgens blijken ze ook de servies/voorraadkast als hun domicilie, hun mierenhuis, te hebben gekozen. Duizenden Nu komt de fase van de diervriendelijke verwijdering. We schaffen ons Bio Anti Fourmi aan en zijn er dan milieuvriendelijk van af, denken we. Vergeet het maar! Wélk voorwerp we ook verplaatsen, de mieren zijn onder ons. Beter gezegd, wij zijn onder de mieren. We zullen dus onze tanden moeten laten zien. De bio- vriendelijke methode werkt kennelijk niet. Verwijdering is er niet bij, verspreiding des te meer. Letterlijk overal komen we ze tegen. In de keukenkastjes, de bagageruimten, de koelkast en het gastoestel. De volgende ochtend zelfs in ons eigen bed. Dat wordt te gortig!! De vraag dus nu: Wat heeft de commercie te bieden? Nou, dat is veel, heel veel! Een complete serie verdelgingsmiddelen staat ons ter beschikking!!! We overleggen we twijfelen we beslissen! Twee spuitbussen met de agressieve naam RAID, dat zoiets als onverhoedse aanval betekent, worden ons eigendom. Het doet pijn, maar we zijn ertoe gedwongen. Het is niet anders! Het mag dan voor Chinezen het jaar van de Slang zijn, voor ons zal 2013 altijd als het jaar van de Mier in ons geheugen blijven. Piet van Vilsteren. 18

19 EXPOSITIE WIM PETERS IN DE VLIEGERT Het zal vele van u zijn opgevallen, dat De Vliegert sinds kort is verrijkt met een nieuwe expositie schilderijen van onze rasechte Mierlose kunstenaar Wim Peters! Wim liet ons het volgende weten over zijn oorsprong en ontwikkeling als kunstschilder. In 1947 is Wim in Mierlo geboren en daar heeft hij altijd gewoond. Als kind heeft hij al heel wat kleur/potloden en gummen versleten. Voor hem was het al vroeg duidelijk; Werken voor de kost: okay, maar dan wel met potlood en penseel; liefst zo vrij mogelijk. Om dat te bereiken volgde hij de ene opleiding na de andere, zoals: de L.T.S. afdeling schilderen, daarna Vlisco-opleiding: Cor Mathijssenschool; vervolgens A.I.V.E. -nu Design Academy Eindhoven- twee jaar vrij schilderen; en daarna vijf jaar de richting Dessinontwerpen. Dit alles drie á vier keer per week in de avonduren. Wim heeft 35 jaar bij Vlisco als Dessinontwerper gewerkt en heeft ca.10 jaar in de avonduren teken- en schilderles gegeven. Ook heeft hij in de loop van de tijd verschillende exposities gegeven o.a. in Breda en Amsterdam. Wim is nu, na een paar rustigere schildersjaren weer begonnen om nieuwe ideeën om te zetten in schilderijen. Mocht u de laatste tijd niet in De Vliegert zijn geweest, dan wordt u geadviseerd daar spoorslags heen te gaan om van het bijzondere talent van Wim te genieten. Het is echt zeer de moeite waard. Misschien dat er als aanvulling nog wat dessinontwerpen van Vlisco kunnen worden toegevoegd. We zullen dat de kunstenaar eens vragen.. 19

20 Herhaalde oproep!!!! RECREATIEF TAFELTENNIS. Zoek je een sportieve activiteit waarmee je de lichamelijke conditie op peil houdt? Dan is dit wellicht iets voor jou. In een samenwerkingsverband van "De Kersenplukkers" met MTTV'72 willen we een recreanten tafeltennisgroep oprichten. Daarbij maken we gebruik van de faciliteiten van MTTV'72 in het Patronaatsgebouw. Tafeltennis is een gezellige sport die men tot op hoge leeftijd recreatief kan spelen. Het is geen blessuregevoelige sport. De bedoeling is om ± één uur in de week onder leiding van een ervaren trainer te tafeltennissen. Eerst doen we een warming-up, daarna worden er, om er in te komen, wat slagen geoefend -bij elkaar ± 20 min-. Tot slot worden er onderling wedstrijden gespeeld, meestal dubbelpartijen. Als je interesse hebt, kun je je vrijblijvend opgeven op het adres van ondergetekende: Bij voldoende belangstelling kunnen we in september een groep opstarten. We streven ernaar om op de dinsdagmiddagen te spelen. Voor vragen kun je terecht bij: Joop van Zwet tel of Willy de Vaan Met vriendelijke sportgroeten, Willy de Vaan 20

21 NIEUWS UIT DE BILJARTZAAL Het Libre seizoen komt er weer aan: Iedereen die zich verveelde kan zich verheugen op de komst van het nieuwe seizoen. Vanaf 12 augustus is De Vliegert weer normaal open en kunnen we weer oefenen voor het nieuwe seizoen. Op vrijdag 16 augustus is de biljartzaal dicht omdat we weer met nieuwe lakens het seizoen in willen gaan. Van augustus kan iedereen inspelen op de nieuwe lakens wat een must is volgens een oud lid. Op 26 en 27 augustus beginnen de Libre wedstrijden die door de WL ingedeeld is in 3 perioden van 9 weken. Iedereen krijgt De Vliegerpost voor aanvang van de wedstrijden waarin de indeling en meer nieuws staat. Lessen. Iedereen kan zich weer inschrijven voor een tiental lessen die gegeven worden op de maandagochtend verdeeld in 3 perioden. Te beginnen op 9 september. De Kosten bedragen 8,50. Inschrijven kan men op het publicatiebord of een mailtje sturen naar onderstaand adres. Door Tini Meulendijks worden deze lessen gecoördineerd Barbeceu. Bij voldoende belangstelling organiseren we op vrijdag 27 september weer een BBQ in De Vliegert. Vind je dat gezellig: inschrijven met je partner!! Duathlon. Ook deze discipline is langer uitgespeeld. Dienen alleen nog de eindstanden te vermelden: Groep A: Jan van Hoof. Groep B: Henk Smits, Groep C: Paul Stax en Groep D: Jan Vogels. Allemaal van harte gefeliciteerd.. 21

22 VERVOLG, NIEUWS UIT DE BILJARTZAAL Uitwisselingstoernooien Met de Veteranen uit Someren hebben we met succes gezellig gebiljart. Ook met Alphonsus uit Mierlo-Hout hebben we leuk en succesvol gebiljart. Alleen de uitwisseling met t Trefpunt uit Geldrop was niet alleen geslaagd, maar zijn we ook pletterend verslagen met 20-31!! Kontakt: Als je met nederlaagtoernooien of uitwisselingen mee wilt doen dan kun je altijd inschrijven op het publicatiebord of stuur een mail naar Website: Ook zijn we driftig bezig met onze automatisering onder leiding van Wim Kersten. Dit was eerst nodig door problemen met biljartprof, maar heeft nu ook geleid tot een eigen website, die later mogelijk met de kersenplukkers site geïntegreerd word, maar nu voorlopig verschijnt onder Graag alle opmerkingen ter verbetering terugmelden. Stadscompetitie & PK Het nieuwe programmaboekje is door Walter aan de teamleiders van de stadscompetitie uitgereikt. Zij zullen de speelschema s maken en onder de teamleden uitdelen. Voor info zie onze website: biljarten/actuele_informatie.htm Het Bestuur 22

Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 JUNI 2013 NUMMER 5

Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 JUNI 2013 NUMMER 5 Nieuws Bulletin JAARGANG 18 JUNI 2013 NUMMER 5 SENIORENVERENIGING De Kersenplukkers Mierlo Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website:

Nadere informatie

Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 JULI 2013 NUMMER 6

Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 JULI 2013 NUMMER 6 Nieuws Bulletin JAARGANG 18 JULI 2013 NUMMER 6 SENIORENVERENIGING De Kersenplukkers Mierlo Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website:

Nadere informatie

J A A R G A N G 20 N U M M E R 4 M E I 2 0 1 5

J A A R G A N G 20 N U M M E R 4 M E I 2 0 1 5 J A A R G A N G 20 N U M M E R 4 M E I 2 0 1 5 Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website: www.kersenplukkers.nl E-mailadres secretariaat:

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

J A A R G A N G 19 N U M M E R 6 J U L I 2 0 1 4

J A A R G A N G 19 N U M M E R 6 J U L I 2 0 1 4 J A A R G A N G 19 N U M M E R 6 J U L I 2 0 1 4 2 Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website: www.kersenplukkers.nl E-mailadres secretariaat:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting. Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Kloosterzande, september 2011 Geachte Lezer, Bij dezen ontvangt

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum

Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, Wandelen Wat Vanuit het Bewegingscentrum Spel en Bewegen Wat Onder begeleiding gezellig en sportief bewegen voor dames en heren: conditieverbetering, spierversteviging en oefeningen op muziek. Wanneer Maandag 10.15-11.15 uur Spel en Sport Wat

Nadere informatie

Bewegen in Veldhoven

Bewegen in Veldhoven Bewegen in Veldhoven Dynamic Tennis Tafeltennis Bewegen in het Water Therapeutische Gym Wandelen in variaties Therapeutische Gym Iedere week verantwoorde gymles onder deskundige leiding Blijf bewegen!

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

J A A R G A N G 19 N U M M E R 4 M E I 2 0 1 4

J A A R G A N G 19 N U M M E R 4 M E I 2 0 1 4 J A A R G A N G 19 N U M M E R 4 M E I 2 0 1 4 Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website: www.kersenplukkers.nl E-mailadres secretariaat:

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2013-2014 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden Nummer 5 Juni 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Voor U ligt alweer de derde brochure van het aanbod van onze Naschoolse Arrangementen voor schooljaar 2015-2016: N-ARR-G. (dit spreek je uit op zijn Engels als ENARRGY.De N van

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Augustus 2015. Juli 2015

Augustus 2015. Juli 2015 Jaargang 67 Uitgave 5 26 juni 2015 Voorzitter: 06-16889012 Jo Paffen 045-5743084 voorzitter@ssovh.nl Secretariaat: Schaesbergerweg 157 6415 AG Heerlen secretaris@ssovh.nl Penningmeester: Jo Ampts 06-47252779

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer: Sportdag 24 april. Trek aan de Bel. Belangrijke data. Cultuurweek. Kennisavond. Jaargang 20 - nummer 13 maart 2015

Nieuwsbrief. In dit nummer: Sportdag 24 april. Trek aan de Bel. Belangrijke data. Cultuurweek. Kennisavond. Jaargang 20 - nummer 13 maart 2015 Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 13 maart 2015 Rosmalen, 12 maart 2015. Beste ouders/ verzorgers, Op vrijdagochtend 24 april staat onze jaarlijkse sportdag gepland op sportcomplex De Groote Wielen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Info bulletin april t/m september 2014

Info bulletin april t/m september 2014 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin april t/m september 2014 Overzicht activiteiten april t/m september 2014 Kinderknutselmiddag woensdagmiddag

Nadere informatie

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht Over OMA OMA beekbergen ondersteunt werkende ouders om de balans tussen de eisen van het privéleven en die van het werk te behouden of te herstellen. Bij

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Vacatures vrijwilligers week 23-2016

Vacatures vrijwilligers week 23-2016 DE BOGEN De Bogen In overleg na 14.30u PG + Verzorging Maatje Voor een zeer slechtziende mevrouw zijn wij op zoek naar een maatje om een wandeling te maken, te puzzelen, een praatje te maken e.d. DE VLASGAARD

Nadere informatie

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma

Maandag 20 juli tot en met vrijdag 24 juli 2015. Het Programma Stichting Buurtbeheer Beersdal Rennemig organiseert ook dit jaar weer het kindervakantiewerk voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Dit jaar is het thema Globetrotter. De hele week staat

Nadere informatie

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN

Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Overzicht activiteiten en diensten voor senioren RAVENSTEIN Dit is een uitgave van: KBO Ravenstein Secretaris A. Megens (0486) 413713 / admegens@home.nl Stichting OWR - Ontwikkeling Woonservicezone Ravenstein

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 Aanmelden Over een poosje starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al. Om het aantal groepen te bepalen is het belangrijk te weten kinderen op hoeveel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda:

Kom voor jezelf en de ander op, dan ben je voor de Odulfus helemaal top! Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 17 Een nieuw jaar, een frisse start! Na de kerstvakantie gaan we gevoelsmatig het tweede half jaar van schooljaar het schooljaar 2010-2011 in. Voor de leerlingen betekent dit dat

Nadere informatie

Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014

Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014 Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014 nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar d.d. 17 september

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Mei 2016 nr. 10 2015-2016

Mei 2016 nr. 10 2015-2016 samenwijs Mei 2016 nr. 10 2015-2016 inhoud: De verkeerssituatie bij het halen en brengen. Situatie vervangers. Tevredenheidsonderzoek Inschrijven ISY Jasjes voor Roemenië Allergieën Gevonden voorwerpen

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Nieuwsbrief 26-06-2014

Nieuwsbrief 26-06-2014 Nieuwsbrief 26-06-2014 Beste ouders/verzorgers, Dit is de laatste schoolkrant van het schooljaar 2013-2014. Namens bestuur, team en directie van basisschool de Meent alvast een fijne vakantie gewenst!

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 19 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, De afronding van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

STEVENINFO. Zie ook onze website : www.stevenstemerding.nl

STEVENINFO. Zie ook onze website : www.stevenstemerding.nl STEVENINFO Zie ook onze website : www.stevenstemerding.nl Jaargang: 9 Nummer: 5 ONTRUIMINGSOEFENING Donderdagmiddag 29 november hebben wij onze geplande ontruimingsoefening gehouden waaraan de kinderen

Nadere informatie

Programma BUITENPLAATS DE LUWE STEK HORECA DE LUWE STEK. Hogebrugweg 11b 1738 JW WAARLAND. EMAIL: horeca@horecaluwestek.nl

Programma BUITENPLAATS DE LUWE STEK HORECA DE LUWE STEK. Hogebrugweg 11b 1738 JW WAARLAND. EMAIL: horeca@horecaluwestek.nl Programma BUITENPLAATS DE LUWE STEK 2015 HORECA DE LUWE STEK Hogebrugweg 11b 1738 JW WAARLAND 0226427704 EMAIL: horeca@horecaluwestek.nl Belangrijke telefoonnummers Beheerder park de luwe stek: Miriam

Nadere informatie

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland:

Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen zijn geweest binnen onze afdeling staan de volgende activiteiten gepland: Voorzitter: Secretaris: Willy Beldman Willy Baltes Larenseweg 67 Eekelscharen 2 tel. 0548 366952 tel. 0548 366095 September 2013. Beste leden, Nu de zomer weer voorbij is en inmiddels al enkele vergaderingen

Nadere informatie

T (0571) 27 24 00 @ info@deoase-twello.nl nummer: 2015/2016-29 W www.deoase-twello.nl datum: 8 april 2016. Aanmelden kleut er s

T (0571) 27 24 00 @ info@deoase-twello.nl nummer: 2015/2016-29 W www.deoase-twello.nl datum: 8 april 2016. Aanmelden kleut er s Troelstralaan 3 7391LK Twello T (0571) 27 24 00 @ info@deoase-twello.nl nummer: 2015/2016-29 W www.deoase-twello.nl datum: 8 april 2016 I nhoud Algemeen...1 Aanmelden kleuters... 1 Ouderenquête schooltijden...

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. Januari 2014. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief Januari 2014 Beste ouder(s) / verzorger(s), Een rustige maand voor de leerlingen, ook wel eens fijn na alle drukte. Wij, als team, hebben in deze maand hard gewerkt om alle kerndocumenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Devinco Maart 2015

Nieuwsbrief Devinco Maart 2015 Nieuwsbrief Devinco Maart 2015 Inhoud van deze nieuwsbrief: - vrijwilligersavond 18 april - trainingstijden en -indeling teams - enquête van de TC - oefenwedstrijden NOVA 21 maart - kom helpen op het DEFinco

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288 Seizoen 2014/2015 Algemene informatie: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken AFDELING MEPPEL Secretariaat: Westeinde 19 7941 EK Meppel telefoon: 06-40061915 Website: www.ehbomeppel.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

#1 3e jaargang. Atelier Lia de Craen. Nieuwe borden. Open middag. Uit de kunstdag

#1 3e jaargang. Atelier Lia de Craen. Nieuwe borden. Open middag. Uit de kunstdag #1 3e jaargang Atelier Lia de Craen Met de natuur als inspiratiebron. Met foto s en schetsen als vertrekpunt. Met de levenscycli van beweging, verandering en vergankelijkheid als thema. Met vormen, kleuren

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

Alle kinderen uit groep 7 B zijn inmiddels op de hoogte gebracht. We hopen dat u uw kind ook thuis goed opvangt als hij/zij erover wil praten.

Alle kinderen uit groep 7 B zijn inmiddels op de hoogte gebracht. We hopen dat u uw kind ook thuis goed opvangt als hij/zij erover wil praten. Bladzijde 1 Overlijden Bladzijde 2 Nieuwe leerlingen Uitslag MR verkiezingen Het beste paard van stal Avondvierdaagse Bladzijde 3 Penningmeester gezocht Klusjes schoolplein Zomerlezen Bladzijde 4 Zonnetje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014

NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 NIEUWSBRIEF Februari - maart 2014 Dagelijks bestuur: Voorz. Antoon v.d. Ven - 272327 Penningm. Jan Swinkels - 272256 Martien van Kessel ontving tijdens de zittingsavond van 6 februari j.l. van Zijne Doorluchtige

Nadere informatie