hasselt Dexia-banksters pluimen u! Moslimomroep? Neen, bedankt! Vlaanderen betaalt! Nieuws uit de provincieraad Oktober 2012 komt eraan!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hasselt Dexia-banksters pluimen u! Moslimomroep? Neen, bedankt! Vlaanderen betaalt! Nieuws uit de provincieraad Oktober 2012 komt eraan!"

Transcriptie

1 oktober 2011 Ver. uitg. Bert Schoofs Congostraat 26 b, 3500 Hasselt Vlaams Belang Krant hasselt Wivina Demeester Patrick Janssens SP.A Francis Vermeiren Open VLD Tony Van Parys Jean-Luc Dehaene Luc Martens Dexia-banksters pluimen u! Lees pag. 8 Hoe kan dit? Tijdens een commissievergadering noemde schepen Toon Hermans de Heilig-Hartwijk een wijk met een hoge concentratie vreemdelingen in Hasselt. Iedereen keek verbaasd op de Heilig-Hartwijk? De verklaring hiervoor was kort en overduidelijk. De gevangenis met zijn bewoners behoort tot die wijk! Wat u daaruit kunt besluiten is duidelijk Oktober 2012 komt eraan! Lees pag. 3 Nieuws uit de provincieraad Grenslandhallen Lees pag. 6 Lees pag. 2 en 7 Moslimomroep? Neen, bedankt! Lees pag. 4 Katleen Martens, fractieleider Lees pag. 4 Di Rupo I: Vlaanderen betaalt!

2 Uit de gemeenteraad Dat een gemeenteraad niet altijd saai moet zijn bleek duidelijk toen Paul De Bellefroid geïnstalleerd werd als voorzitter. Tijdens zijn donderende maidenspeech maande hij alle aanwezigen aan om hun gsm uit te zetten. De gemeenteraad mocht immers niet meer gestoord worden door rinkelende gsm s. En wat gebeurt er? Iedereen gaat zitten, de voorzitter opent de vergadering en plotseling begint een gsm te rinkelen. Van wie? Juist, die van voorzitter De Bellefroid. Dat er gelachen werd, zal u niet verbazen. Een gemeenteraad hoeft niet altijd een strijd te zijn tussen meerderheid en oppositie. Dat bleek op de gemeenteraad van juni. Zowel SP.A als Vlaams Belang dienden een agendapunt in om de bevolking van Stokrooie een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen de komst van de betonbreker in hun dorpskern. Het hoefde niet tot een stemming te komen. Eensgezind werd besloten om de mensen van Stokrooie te steunen. Het schepencollege heeft een besparingsmaatregel waar men tijdens deze legislatuur regelmatig gebruik van maakt. Voor communicatie met de gemeenteraad gebruikt men de krant. Kost niets (?), men zet zichzelf in het zonnetje en bereikt op die manier de kranten lezende bevolking. En het grootste voordeel: als wat er gepubliceerd wordt nadien blablabla blijkt te zijn, schuift men de schuld op de journalist die het zogezegd allemaal verkeerd begrepen heeft. José Claes Vlaams Belang Limburg WORDT VOOR HET EERST GELEID DOOR EEN VROUW Federaal volksvertegenwoordiger Annick Ponthier (39) uit Bilzen werd recent met algemen goedkeuring aangesteld als voorzitter van Vlaams Belang Limburg. Annick staat garant voor de verdere vervrouwelijking en verjonging van de partij en ziet het als haar eerste belangrijke taak om de Limburgse afdelingen met raad en daad bij te staan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van We feliciteren haar van harte en wensen haar alle succes met het leiderschap over onze Limburgse partijstructuur. De wenkbrauwen fronsen (enkel voor jan met de pet) Het Autonoom Gemeentebedrijf koopt langs de Grote Ring ter hoogte van de gevangenis 2,5 hectaren grond van de dienst der Scheepvaart. Kostprijs: bijna euro per are. Toen wij daar een opmerking over maakte kregen we te horen dat dit een gunstprijs is. Er zou daar al grond verkocht worden aan euro per are. Dat we die gunstprijs dan zouden mogen toeschrijven aan het feit dat Willy Claes voorzitter is bij de Scheepvaart en Hilde Claes burgemeester VBKrant 03/11 Naam:... Man Vrouw Straat:... Nr.:... Postcode:... Gemeente:... Tel.:... Geb.datum:... E-post:... Ja, ik wil uw gratis infopakket uw gratis proefabonnement voor drie maanden een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine ( 9) lid worden van Vlaams Belang ( 12,50) informatie over de Vlaams Belang Jongeren een lidmaatschap als student/scholier ( 6,50) van Hasselt, zal wel aan ons slecht karakter liggen. Of daar ooit een kazerne komt voor de brandweer en de civiele bescherming is nog een open vraag. De restauratie van de abdij Herckenrode, gewoon prachtig, een echte aanwinst voor Hasselt. De Tiendenschuur van de abdij, een prachtige locatie voor een feest Maar jammer genoeg niet voor jan met de pet de huurprijs is 2900 euro per dag. Onbetaalbaar voor normaal werkende mensen en de Vlaams Belang Congostraat 26B 3500 Hasselt rekeningnummer: Tel: 011/ Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. meeste verenigingen. Dat het cateringbedrijf euro huur per jaar moet betalen aan Erfgoed Vlaanderen maakt die huurprijs wel begrijpelijk maar het blijft absurd! In deze tijd waar bijna iedereen de broeksriem moet aanhalen en een 7 miljard euro besparingsplan op ons af komt, ontsnapt de koning van Wallonië ook niet aan de crisis. Uit het antwoord op een parlementaire vraag leerden we dat zijne koninklijke hoogheid Albert ook heeft moeten inleveren op zijn vakanties. In 2010 vloog hij slechts 15 keer naar Frankrijk (incl. personeel goed voor euro) en maar 3 keer naar zijn schoonfamilie in Italië ( euro). Kreta vereerde hij 3 keer met zijn bezoek ( euro). De tranen kwamen ons in de ogen toen we lazen dat de nobele vorst omwille van de crisis in 2010 slechts 16 dagen op zijn jacht Alpa kon doorbrengen, in 2009 waren er dat 127. (een besparing van euro). En dit alles werd door u en mij betaald. Bovenop zijn dotatie van ruim 10 miljoen euro. Moet er nog zand zijn? Theo Boosten

3 Oktober 2012 komt eraan! Bij het lezen van bovenstaande titel stelt u zich mogelijk de vraag waarom de maand oktober 2012 nu al wordt aangekondigd. Heel eenvoudig, voor u Hasselaren wordt dit een belangrijke maand. Dan vinden de volgende lokale verkiezingen plaats. U zult zich dan kunnen uitspreken over het beleid dat de voorbije zes jaar in uw stad is gevoerd. Via uw stem kan u uw waardering uiten over het werk van de huidige bestuursploeg, de regenboogcoalitie van Spa, N-VA,, Open VLD, en Groen!. U kunt echter ook de enige oppositiepartij in Hasselt, Vlaams Belang, belonen voor haar voortdurende strijd tegen de verspilzucht, het machtsmisbruik en de verregaande arrogantie van het op prestige beluste Hasseltse stadsbestuur. De aandachtige lezer vraagt zich mogelijk ook af waarom we hierover nu schrijven. Ruim 11 maanden scheiden ons immers nog van de volgende lokale verkiezingen. Maar al lijkt dit nog veraf, toch zijn enkele partijen uit de bestuursmeerderheid zich al geruime tijd actief aan het voorbereiden op de verkiezingsdag. in 2006 nog het vertrouwen in haar uitspraken, de rug toegekeerd. Zij vertrok onverwijld naar Bilzen. Dat het voor mevrouw Brepoels in de aanloop naar de volgende Hasseltse verkiezingen allicht moeilijk was om kritiek te geven op het beleid waar zijzelf namens de N-VA vijf jaar lang aan deelnam heeft uiteraard Exit Vanmuysen dus, die opgevolgd werd door de zoon van -député Marc Vandeput, de jonge Tom Vandeput. Het gebrek aan ervaring van deze laatste werd eenvoudig opgevangen door het inschakelen van een externe interim crisismanager, die moest trachten de -puinhoop in de Grenslandhallen tijdig op te kuisen. Hallo Ivo Belet degelijkheid, ernst, goed bestuur??? Tot slot nog een kort woordje over de SPA, dat een rampzalig jaar vol bestuurlijke strubbelingen beleefde. Ze kregen af te rekenen met enkele klachten die door het Vlaams Belang succesvol werden ingediend bij de hogere bevoegde overheid. Zo werd burgemeester Hilde Claes teruggefloten voor de opgezette socialistische ons-kent-ons-constructie bij de aankoop van de Pukkelpopweide en werd de onwettige benoeming van ex--schepen Vanmuysen binnen het Hasselts Autonoom Gemeentebedrijf ongedaan gemaakt. Of hoe oppositiepartij Vlaams Belang de SPAstrategie -geef iedereen een leuk betaald postje zodat iedereen tevreden blijft en kritiek vermeden wordt- doorkruiste Zo verdween voor de OpenVLD Hilde Vautmans van het Hasseltse politieke toneel. Het voormalig kamerlid omschreef zichzelf meermaals als een echte Hasseltse, maar ontdekte plotseling dat ze toch nog wat meer echte Sint Truidense is en verkaste terug richting Haspengouw. Haar partijgenoot Paul De Bellefroid wreef zich vrolijk in de handen. Het lucratieve voorzitterschap van de Hasseltse gemeenteraad werd aan zijn uitgebreide lokale mandatenlijst toegevoegd. Drie parlementsleden Het voorbeeld van Hilde werkte blijkbaar inspirerend, want intussen heeft NV-A ster Frieda Brepoels haar Hasseltse kiezers, die niets met haar verhuis naar Bilzen te maken net zomin als haar vertrek als opportunistisch of strategisch zou moeten gezien worden. Drie parlementsleden binnen één zelfde lokale Hasseltse N-VA afdeling is misschien van het goede teveel?! Frieda wil in Bilzen immers gewoon burgemeester worden: de Bilzerse bevolking zou haar nodig hebben. Wij wensen haar veel succes en hopen alvast dat zij zich weer vlug een echte Bilzerse zal voelen. Goed bestuur Van -zijde noteerden we het vertrek van voormalig schepen en Grenslandhallenvoorzitter Johan Vanmuysen, zoals u allicht al weet verantwoordelijk voor de gigantische miljoenenput in de Hasseltse Grenslandhallen. De stad Hasselt staat echter voor 10,8 miljoen Euro borg voor de leningen die de zwaar verliesmakende Grenslandhallen aanging. Dit door er Ivo Belet zogeheten goed bestuur hangt nu als een financiële strop rond de nek van elke Hasselaar. Vastberaden en constructief De periode van nu tot de volgende verkiezingen belooft dus bijzonder boeiend te worden. De diverse meerderheidspartijen zijn veroordeeld om nog tot dan eendrachtig met elkaar te besturen. De nu al barsten vertonende samenhang binnen het Hasseltse bestuur zal echter steeds meer onder druk komen te staan. Dit door de steeds toenemende profileringsdrang van de diverse bestuurspartijen naarmate 14 oktober 2012 nadert. Als lokale voorzitter van het Vlaams Belang beloof ik u dat onze partij in Hasselt consequent verder zal blijven doen wat ze de voorbije vijf jaar steeds heeft gedaan: constructief doch vastberaden oppositie voeren tegen het nodeloos verspillende Hasseltse beleid waar aanzien en prestige de voorkeur krijgen op de echte noden en belangen van vele Hasseltse inwoners. Frank Troosters Voorzitter

4 Moslimomroep? Neen, bedankt! Op de VRT worden vanaf september uitzendingen getoond van de Moslim Televisie en Radio Omroep (MTRO). De MTRO ontvangt voor televisie-uitzendingen jaarlijks euro Vlaams belastingsgeld en voor radiouitzendingen 5.260,50 euro. Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat belastingsgeld wordt misbruikt om propaganda uit te zenden voor een godsdienst die de mensenrechten ondergeschikt maakt aan de islamitische wet, de scheiding tussen kerk en staat niet aanvaardt en vrouwen discrimineert. Bovendien werd in de uitzending maar weinig integratiebereidheid aan de dag gelegd. Veel uiteenzettingen gebeurden in het Arabisch, het Turks of het Frans. N-VA: medesponsor Het is onbegrijpelijk dat ook de N-VA instemde met deze gesubsidieerde islampropaganda. Het is daarenboven een pure provocatie dat de door de Moslimexecutieve opgerichte MTRO haar tv-uitzendingen laat samenstellen door gekende moslimfundamentalisten, die door de staatsveiligheid als gevaarlijk worden bestempeld. Het Vlaams Belang eist dan ook de onmiddellijke intrekking van de zendvergunning van de MTRO. Regering-Di Rupo? Vlamingen betalen het gelag! Het communautair akkoord dat Di Rupo in oktober voorstelde, is een regelrechte verschrikking voor Vlaanderen. In plaats van een inperking van de gigantische Vlaamse geldstroom naar het zuiden, neemt die nog veel grotere proporties aan. Vlaanderen zal de komende jaren miljarden euro s verliezen aan de spilzieke PS-regeringen in Wallonië en Brussel, bovenop de jaarlijkse transfer van 12 miljard euro die we nu reeds ophoesten. Daar staat geen ordentelijke Vlaamse staatshervorming tegenover: Vlaanderen krijgt wat extra bevoegdheden, maar de echte hefbomen van de politieke macht blijven verankerd op Belgisch niveau. Van een duidelijke afbakening van de taken is geen sprake: België blijft een onoverzichtelijk en geldverslindend kluwen, dat nauwelijks kan bestuurd worden. BHV: schijnsplitsing Daarnaast worden in Brussel en Vlaams- Brabant extreem zware toegevingen gedaan in ruil voor een schijnsplitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement BHV. De voorrechten van de Franstaligen in de Rand blijven bestaan. De Brusselse Vlamingen worden politiek geliquideerd: er zal geen enkele Vlaming uit Brussel meer verkozen worden in de Kamer. Een Vlaamse stem wordt een verloren stem in Brussel. Wallo-Brux wordt hiermee realiteit. Groot-Brussel is realiteit De faciliteitengemeenten worden bij de groot-brusselse kieskring gevoegd, zodat Brussel voortaan administratief aan Wallonië grenst. En als klap op de vuurpijl wordt de oude Franstalige droom, een groot-brussel, realiteit: alle Vlaams- Brabantse gemeenten maken voortaan deel uit van de hoofdstedelijke gemeenschap, waardoor Brussel een pak zeggenschap verwerft over de brede Vlaamse Rand. Justitie wordt in Vlaams-Brabant in belangrijke mate verfranst, terwijl de tweetaligheid er in Brussel op achteruit gaat. Dit is geen zuivere splitsing van BHV, dit is een onzuivere uitbreiding van Brussel. N-VA: schaamlapje van Di Rupo Ondanks de nuchtere vaststelling dat dit akkoord regelrecht indruist tegen het Vlaams regeerakkoord, verklaart de N-VA het tegenovergestelde. Op federaal niveau wil ze het akkoord bestrijden, maar op Vlaams niveau voert ze het uit. Begrijpe wie kan. De volledige kritiek op de nota-di Rupo vindt u op:

5 Toprechters staalhard voor vreemdelingenbeleid Land van melk en honing De top van de rechterlijke macht bevestigt op een ijzersterke manier wat het Vlaams Belang al vele jaren aanklaagt: dat het met de immigratie in dit land volledig uit de hand loopt én dat de recente - met veel mediagedruis aangekondigde - verstrenging van het migratiebeleid slechts een pleister op een houten been is. Ze kunnen als signaal een angstverdrijvende uitwerking hebben op de ongeruste burger maar de uitwerking op het terrein zal minimaal zijn, laat staan dat ze enig herstellend effect zullen hebben op de schade die nu al is toegebracht, aldus advocaat-generaal Van den Bon. Politieke klasse is schuldig Hoe men het ook draait of keert: de toespraak van de toprechters mag worden beschouwd als een mijlpaal in het immigratiedebat. Niet langer het Vlaams Belang staat hier terecht, maar de politieke klasse die van dit land een grote puinhoop aan het maken is en het systeem naar de rand van de afgrond voert. 72% te Dat België het land van melk en honing is, is geen mythe maar een gevaarlijke realiteit. Met die woorden waarschuwden de twee topmagistraten Yves Liégeois en Piet Van den Bon voor de ineenstorting van onze welvaartstaat, onze sociale zekerheid en onze democratie. Immigratie plundert sociale kassen In hun betoog hekelden de rechters tevens de massale misbruiken die de sociale kassa in snel tempo ledigt: In grote groepen migrantenpopulaties is het genot van uitkeringen tot een cultuurverschijnsel verheven (Advocaat-Generaal Piet Van den Bon, 1 september 2011). Pijlsnelle toename van steuntrekkers Meer dan de economische crisis, is de immigratie verantwoordelijk voor de pijlsnelle toename van het aantal steuntrekkers. In een stad als Antwerpen is momenteel zowat driekwart van de OCMW-steuntrekkers geregulariseerde, asielzoeker of gezinshereniger. En dan hebben we het nog niet over het verregaande gesjoemel in de sociale zekerheid dat samenhangt met immigratie. Hiernaast leest u een top vijf van de meest frappante gevallen. Uit een peiling van het onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat niet minder dan 72 procent van de bevolking van oordeel is dat er de voorbije vijf jaar te veel immigranten het land binnenkwamen. Liefst 68 procent is de mening toegedaan dat de immigratie een zware belasting vormt voor onze sociale voorzieningen. Top vijf Gevangenis: vader is illegaal en belandt in de cel. Zijn gezin moet hem kunnen bezoeken en krijgt dus het recht om in het land te blijven met een uitkering er boven op. Onvermogend: een huis of villa in Marokko of Turkije, maar in België onvermogend en recht op OCMWsteun? Het kan. Eén dag werken: migranten die hier na één dag werken of met een nep arbeidsbewijs een werkloosheidsvergoeding krijgen. Geen probleem in België. Vervroegd pensioen : op vakantie naar Marokko of Turkije en plots vijf jaar ouder? Met een vals geboorteattest genieten ze van een welverdiende rust. Terreur: een steuntrekker dient zich aan bij het OCMW en sluist zijn uitkering door naar een terroristische organisatie. Onvoorstelbaar maar waar. Asielaanvragen per jaar Nieuw asielrecord wenkt In totaal werden tijdens de eerste negen maanden van dit jaar al asielaanvragen ingediend. Daarmee benaderden we reeds het record van 2010, toen in een héél jaar asielaanvragen werden geregistreerd. Gerekend aan een gemiddelde van meer dan asielaanvragen per maand, zal 2011 goed zijn voor meer dan asielaanvragen. Aangezien achter één asieldossier meerdere personen kunnen schuilgaan, wordt het aantal ingediende aanvragen door de asielinstanties traditioneel met een derde vermeerderd. Dat betekent dat dit jaar alleen al via de asielpoort meer dan vreemdelingen dit land zullen binnenwandelen.

6 Grenslandhallensoap (deel 5) Zoals u in diverse dagbladen heeft kunnen lezen Op deze wijze begonnen we in ons blad van maart 2011 de vorige aflevering van de u intussen welbekende Grenslandhallen-serie, en ook nu is deze openingszin nog steeds gepast. Het reilen en zeilen binnen de geteisterde Hasseltse Grenslandhallen speelt zich sinds de komst van nieuwbakken voorzitter Tom Vandeput immers vooral in de kranten af. Tekenend voor de politieke cultuur van de Hasseltse meerderheid is dat de Hasselaren rond de oren worden geslagen met voorbarige aankondigingen, hele leugens, halve waarheden en ongenuanceerdheden waarbij één rode draad door de berichtgeving loopt: alles gaat prima, we zijn goed bezig, hiep hiep hoera! Een techniek die de nieuwbakken -schepen blijkbaar al snel heeft leren beheersen. Zo titelde het Belang van Limburg dat de NV Sportpaleis de Ethias Arena en de Grenslandhallen overnam. Wie doorbladerde kon zelfs optekenen dat de zware last die op de schouders van de Hasselaren en de stadskas dreigde terecht te komen, helemaal zou wegvallen. Een sterk staaltje van aankondigingpolitiek want een overeenkomst tussen de betrokken partijen was er op dat ogenblik nog niet. Eerst moest er zelfs nog onderhandeld worden. Ook de gesprekken met Ethias over de herschikking van de bijna 11 miljoen euro te betalen leningslasten waren nog lopende. Met andere woorden: er was nog niets ondertekend en concrete gegevens waren niet gekend. Toch werd de Hasselaar door Tom getrakteerd op een heuse goed nieuwsshow. Diezelfde Tom Vandeput die enkele maanden geleden nog de realisatie van een casino aankondigde Wat wel vaststaat, is dat de vzw Grenslandhallen het overbruggingskrediet van 1 miljoen Euro (!), dat de Hasseltse meerderheid hen in juni 2011 toekende, dient terug te betalen tegen het einde van dit jaar. Deze financiële steun was onontbeerlijk om de periode van juli 2011 tot en met oktober 2011 te kunnen overbruggen. Tijdens deze 4 maanden bleken er immers bijna geen activiteiten (en dus ook geen inkomsten) in de Grenslandhallen geprogrammeerd te zijn. Wraakroepend is dat het Vlaams Belang de bestuursverantwoordelijken al sinds het begin van deze legislatuur waarschuwt voor een tekort aan liquide middelen. Evenmin had men geen gehoor naar onze voorstellen, suggesties en uitnodigingen tot overleg om tot een betere invulling van de hallen te komen. De bestuursmeerderheid verkoos liever een leegstaand gebouw en een flinke financiële kater voor de Hasseltse belastingbetaler dan te luisteren naar de voorstellen van mandatarissen van het Vlaams Belang. Katleen Martens Vlaams Volksvertegenwoordiger Om de heer Belet van antwoord te dienen, hebben we het afgelopen jaar enkele besparingssuggesties gedaan. We stelden immers vast dat het uitgerekend een -partijgenoot/schepen van hem was die jarenlang iedere opmerking, waarschuwing en voorstel van de Vlaams Belang-mandatarissen in de Grenslandhallen klakkeloos naast zich neerlegde, met het gekende dramatische gevolg. In het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) ging het Vlaams Belang zelfs verder dan het lanceren van voorstellen: het nam het initiatief voor een klacht tegen een onwettelijke toewijzing van een uiterst vaag en buitenproportioneel conwww.vlaamsbelanglimburg.eu Klein maar fijn en toch taboe Tijdens de gemeenteraad van 28 juni 2010 stond de stadsrekening 2009 op de agenda. Dat die rekening door de meerderheid klakkeloos aanvaard zou worden en goedgekeurd worden, stond op voorhand vast. Dat het Vlaams Belang dat niet zou doen, stond ook vast. Een jaar voordien, toen fractieleidster Katleen Martens kritiek leverde op de rekening, nam niet de verantwoordelijke schepen de verdediging van het beleid op zich, maar wel Ivo Belet. Van hem kregen we te horen dat Hasselt net wel zuinig omspringt met de centen (we zien nu het resultaat). Bovendien vroeg hij het Vlaams Belang raad om wat er dan afgeschaft moest worden. Hij zou, als lid van de meerderheid, openstaan voor elke suggestie. Het Vlaams Belang had toen al ernstige bedenkingen bij de uitspraken van de heer Belet inzake het zuinig omspringen met de Hasseltse centen. tract aan oh ironie van het lot diezelfde partijgenoot (intussen ex-schepen Vanmuysen) van de heer Belet. De onwettige toewijzing aan de ex--schepen werd alvast geschorst. Ook werd ons voorstel om het aantal mandatarissen in het AGB te verminderen tot 12 i.p.v. de huidige 16 door de meerderheid afgewezen. Vier mandatarissen jarenlang onnodig vergoedingen betalen, getuigt niet bepaald van een zuinig beleid. Van de heer Belets uitspraak om open te staan voor iedere suggestie, hebben wij tot nu toe bitter weinig gemerkt. Besparingsvoorstellen, ingediend door het Vlaams Belang zijn en blijven voor de regenboogcoalitie taboe! Het Vlaams Belang keurde de jaarrekening bijgevolg niet goed. Theo Boosten Gemeenteraadslid

7 Uit de Provincieraad Waarom en waarop wacht men in Limburg? In juni 2011 werd eindelijk de overslagterminal Railport Lanaken in gebruik genomen. Een lading van 1200 ton kwartszand gelijk aan liefst 48 volgeladen vrachtwagens vertrok naar Roemenië. Helaas volgden nadien slechts 2 treinen, terwijl het er elke dag tientallen zouden kunnen zijn. De reden voor het ondermaats gebruik van de terminal is het feit dat de spoorweg over een lengte van slechts 8 kilometer, namelijk tussen Bilzen en Lanaken, gewoonweg niet aangelegd is. Daardoor is er zo goed als geen spoorverkeer vanuit de rest van Vlaanderen en Limburg naar Lanaken mogelijk. Men raakt tussen Bilzen en Lanaken dus letterlijk het spoor bijster. Spoorvervoer vanuit bijvoorbeeld de haven van Antwerpen moet daarom nog steeds een omweg van tientallen kilometers maken... over Waals grondgebied. De PS zwaait bij het spoor sinds mensenheugenis de plak en is zeker niet gehaast om Lijn 20, zoals deze spoorweg vroeger heette, opnieuw te reactiveren. Dat zou Vlaanderen teveel voordelen opleveren, vindt Di Rupo. De Vlaamse havens en bedrijven worden op die manier op onaanvaardbare wijze gehinderd in hun ontsluiting naar het Europese hinterland, waaronder de vitale Euregiobahn in Duitsland. Intussen barsten de E313 en de de E314 uit hun voegen en zwicht de groene Limburgse long onder de vervuiling. Behalve het Vlaams Belang is de Limburgse politieke wereld maar zeer matig geïnteresseerd in het nochtans belangrijke economisch dossier van Lijn 20. Wij stellen ons de vraag: waarom en waarop wacht men in Limburg? Wim De Meester VB-Fractieleider Provincieraad Multicul in Limburg De Islam is een zwaar gesubsidieerde godsdienst, die hier in Vlaanderen naarstig bezig is met de islamisering van dit land. Een godsdienst, die trouwens de gelijkheid van mannen en vrouwen en de scheiding tussen kerk en staat betwist! De Limburgse provincieraad heeft echter toch weer zonder verpinken enkele jaarrekeningen van Islamitische moskeeverenigingen goedgekeurd. Alleen het Vlaams Belang stemde tegen. Koen Ooms Provincieraadslid In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tekorten voor de islamitische zuil. Deze bedragen worden door de Limburgse belastingbetaler gul en ongevraagd! - bijgepast: Islamitische gemeenschap Zoals u merkt is het bedrag in 3 jaar tijd vervijfvoudigd! Of hoe Limburg zèlf de islamisering organiseert en financiert! Hoe gek kan je zijn? IG Selimiye - Heusden-Zolder , , ,32 IG Badr Hasselt , ,50 (1) 0,00 IG Hassan Ebno Tabit Genk , ,00 IG Sultan Ahmed -Heusden-Zolder , ,00 IG Yesil Camii Houthalen , ,00 IG Yunus Emre Genk , ,00 IG Fatih- Beringen 0 0 (1) 0,00 IG Al Mouhsinine Bilzen , ,00 IG Mevlana Camii Genk , ,00 IG Selimiye Camaii Lommel , ,00 IG Yilderim Beyazit Genk , ,00 IG Fatih Camaii Genk ,00 IG Islamitische Moskee - Houthalen ,00 Totaal , , ,32 (1) Nog geen budget 2011 ingediend (d.d. september 2011)

8 Patrick Janssens SP.A Francis Vermeiren Open VLD Tony Van Parys Wivina Demeester Jean-Luc Dehaene Luc Martens DEXIA-banksters pluimen u! Deze banksters schuiven schaamteloos de gigantische kosten van hun grootheidswaanzin en wanbeheer door naar de belastingbetaler. Zitten de bankrovers tegenwoordig in de raden van bestuur van de banken? In 2008 had Dexia reeds een reddingsoperatie nodig omdat de bank een porte- Het feuille had opgebouwd van te riskante Amerikaanse beleggingen. Om uit de problemen te geraken, nam het bestuur nieuwe risico s. Door staatsobligaties te kopen van landen als Griekenland hebben zij Dexia blootgesteld aan alle risico s van deze failliete landen. Dit is gevaarlijk speculeren en gokken met het geld van de gewone burgers. Na de bankencrisis van 2008 hebben ze blijkbaar hun les niet geleerd. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het fiasco bij Dexia. De helft van de 26 mandaten van deze raad van bestuur wordt ingevuld door politici, ex-politici op per jaar. of toplui van de christelijke arbeidersbeweging. Een zitje in de raad van bestuur van Dexia Bank België levert euro bruto Uit het jongste jaarverslag blijkt dat in 2010 voor 5,8 miljoen euro is uitgekeerd aan bestuurders en het management en 6,1 miljoen euro aan bonussen! Terwijl de banksters deze onverdiende bonussen incasseerden, voerden ze een desastreus beleid voor Dexia. N u Wat kost het u? euro per belastingbetaler! De ontmanteling en opsplitsing van de Dexia-groep heeft zware gevolgen voor de belastingbetaler. Om de bad bank levensvatbaar te houden, is een waarborg van zo maar eventjes 90 miljard euro nodig. Ondanks het feit dat het gros van de problemen in Frankrijk is ontstaan, laat België zich alweer rollen. Vlaams Belang eist de terugbetaling van de bonussen van de afgelopen jaren. Zo neemt dit land een garantie van 60,5% op zich, terwijl Frankrijk er met 36,5% en Luxemburg er met 3% vanaf komt. Indien het verkeerd afloopt met de bad bank, moet de overheid 54 miljard euro ophoesten. Voor Vlaanderen komt dit neer op 32,5 miljard euro of euro per Vlaming! Wat strijken de banksters op per jaar? Jean-Luc Dehaene Patrick Janssens Tony Van Parys Francis Vermeiren Wivina De Meester Luc Martens de Belgische staat voor 100% eigenaar is van Dexia Bank België moeten alle bestuurders hun mandaat ter beschikking stellen. Bovendien eist het Vlaams Belang dat zij hun bonussen van de afgelopen jaren terugbetalen. Doofpotpolitiek Het Vlaams Belang vroeg al in oktober in het Vlaams Parlement de oprichting van een onderzoekscommissie die deze wantoestanden kan uitklaren. Op dat moment wilde geen enkele van de traditionele partijen, noch van de oppositie de Vlaams Belang-fractie volgen. Blijkbaar wilden de traditionele partijen dat de potjes zo lang mogelijk gedekt bleven.

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel

nieuwe partijvoorzitter Lees meer blz. 8 Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel Magazine www.vlaamsbelang.org Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Uitgave van de Vlaams-nationale partij Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 10 nr. 1 januari 2013 1,25 euro Ver. uitg.: Gerolf Annemans,

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

VlaamsBelang. Zou u 21 volle winkelkarretjes aan Di Rupo schenken? echt.onafhankelijk www.vlaamsbelang.org Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij

VlaamsBelang. Zou u 21 volle winkelkarretjes aan Di Rupo schenken? echt.onafhankelijk www.vlaamsbelang.org Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij VlaamsBelang echt.onafhankelijk www.vlaamsbelang.org Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Maandelijkse uitgave (behalve augustus) Jaargang 12 nr. 7-8 juli-augustus 2015

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

Beste leden, Ik hoop in elk geval dat de lezing van deze 7 hoofdzonden jullie aandrang om er flink tegen aan te gaan, opnieuw aanscherpt!

Beste leden, Ik hoop in elk geval dat de lezing van deze 7 hoofdzonden jullie aandrang om er flink tegen aan te gaan, opnieuw aanscherpt! Beste leden, De vakantie is voorbij en iedereen is weer aan de slag. De voorbije twee weken hebben we heel wat vergaderingen gehad. Daar werden opvallend veel vragen gesteld over de algemene politieke

Nadere informatie

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL

HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL HET ABC VAN DE N-VA IN MENSENTAAL Foto: Bart De Wever en Jean-Marie Le Pen HANDLEIDING VOOR DE DELEGEES Om het debat aan te gaan met jullie collega s op de werkvloer ABVV HORVAL ANTWERPEN 1 Voorwoord Als

Nadere informatie

Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK?

Krant PUURS/ST.AMANDS TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST EDITIE IEPER PROTOCOL TUSSEN POLITIEZONE EN PARKET: EEN GOEDE ZAAK? PUURS/ST.AMANDS EDITIE IEPER Krant Nr. 3 september ember 2005 Ver. uitg. F. Vanhecke, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel ZATERDAG 15 OKTOBER 2005 20 UUR TIENDE GROTE KWIS GEMEENSCHAPSCENTRUM BRANST INSCHRIJVINGEN:

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine september 2013 Pascal Paepen: Het gebrek aan besparingen geeft een vals gevoel van comfort Kristien Van Vaerenbergh: We moeten Justitie de 21ste eeuw in krijgen MAGAZINE VAN DE KORT

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen.

deze mensen minder pensioenrechten. Daarom sluiten gemeenten een extra pensioenverzekering af voor hun contractuelen. de blauwe Zemstenaar Nr 2-2012 - Uitgave van Open Vld Zemst Zorgen voor EIGEN pensioen De kas is leeg. Juist zegt de burgemeester in de krant. Maar CD&V/N-VA en sp.a vangen de vergrijzing nu al op. Het

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad.

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad. www.spameise.be winter 2014 2015 Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! Roel Anciaux,voorzitter sp.a-meise2020 Regering zet clubs op droog zaad sp.a-meise 2020 wil parkeerbeleid mét bewonerskaart

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING

DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING DOSSIER MIGRATIE, EEN UITDAGING De totaalvisie van de N-VA Sinds vorige maand zit Manoz uit Afghanistan in onze klas. Ze begrijpt nog geen Nederlands en spijbelt daarom vaak. Dat is natuurlijk geen oplossing.

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011

Kieskring BHV: 1.De zes faciliteitengemeenten. November 2011 Kieskring BHV: - nachtmerrie voor de Vlamingen uit Brussel en de faciliteitengemeenten - nieuwe zweepslag voor verfransing in de rest van Vlaams-Brabant November 2011 De Vlaamse onderhandelaars en de meeste

Nadere informatie

Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Vergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 12 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Vergadering van 4 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire vergadering

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden

Nadere informatie

Nieuw-Vlaams Magazine

Nieuw-Vlaams Magazine Nieuw-Vlaams Magazine m a a r t 2 0 1 5 Ook de banken moeten hun steentje bijdragen Luc Sels (KU Leuven): Eindeloopbaandebat draait om solidariteit Lies Jans en Annick De Ridder over mobiliteit: Verandering

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

In 2012 maakt u de keuze!

In 2012 maakt u de keuze! open Nr 2-2011 - Uitgave van Open Vld Eeklo Eeklonaar Luc Vandevelde, Carinne Roets, Christophe Moens, Christophe De Waele, Caroline D Aubioul, Paul Wille, voorzitster Cathy De Waele en Paul Van Hijfte-Ysebaert

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie