R.M.H. Driessen art. 37 brief RVO inzake actualisering bestemmingsplannen Sittard-Geleen, 2 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.M.H. Driessen 046-4778567 art. 37 brief RVO inzake actualisering bestemmingsplannen Sittard-Geleen, 2 september 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Sittard-Geleen DNA t.a.v. mevr. N. Statnik Overhovenerstraat BX SITTARD Cluster Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon Onderwerp Beleid 17 juni 2014 R.M.H. Driessen art. 37 brief RVO inzake actualisering bestemmingsplannen Sittard-Geleen, 2 september 2014 VERZONDEN 0 2SEP.20U Geachte mevrouw Statnik, Naar aanleiding van uw vragen ex artikel 37 RvO in het schrijven van 17 juni 2014, bij ons ontvangen op 18 juni 1014, over de actualisering van bestemmingsplannen, berichten wij u als volgt. Vraag 1 Zijn er binnen de gemeente Sittard-Geleen plangebieden waarvoor een bestemmingsplan geldt dat eerst per 1 juli 2013 had moeten worden geactualiseerd. DNA verzoekt het college om hiervan een overzicht te verstrekken, waarbij wordt aangegeven wat de status van de plannen is en welke maatregelen er worden genomen. Antwoord 1 Ja, er is binnen de gemeente Sittard-Geleen een vijftal gebieden waar u op doelt en waarvoor per 1 juli 2013 uitsluitend de Bouwverordening geldt. Het betreft hier in concreto: Locatie Status Eigendom Actie 1 Strook tussen spoorlijn en BP Maastrichterbaan in Geleen Noord 1963 NS 2 Percelen aan de Parallelweg Geleen Lutterade (locatie Helmes) A2 ter hoogte van Holtum Noord II Susteren 4 Strook Urmonderbaan ter hoogte van Hof van Limburg Lahrstraat 1957 gemeente Rijkswaterstaat provincie gemeente Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen « (vanuit buitenland j

2 Het risico op ongewenste ontwikkelingen is gelet op de eigendomssituatie vrijwel nihil. Verder is er nog het plangebied "Huis- en Tuinboulevard" waar op dit moment een voorbereidingsbesluit voor is genomen. Dit laatste plan zal eind 2014 aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. Op grond van dat voorbereidingsbesluit gelden voor dat gebied gebruiksregels. Hierdoor is er voor dit gebied eveneens geen risico op ongewenste ontwikkelingen. Vraag 2 Wat is de algemene status van de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen? DNA verzoekt het college hiervan een overzicht te geven. Antwoord 2 De actualisatie van de bestaande bestemmingsplannen wordt met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2018) planmatig opgepakt. De planning treft u bijgesloten aan. Metvrtendelijke groet, ;ter en wethouders van Sittard-Geleen, drs.teil.lj/l. Cox, burgèjieester pener, Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen S (vanuit buitenland

3 Naam bestemmingsplan cq. gebiedsduiding status Vaststellingsjaar (voorlopig) Aanleiding kosten opmerking Huidige planologische status 29 WWL Tudderenderweg le helft Bp >10jr, project project Wwl Tudderenderweg WWL Bosweg le helft Bp >10jr 5000 Bp bosweg WWL Sportcentrumlaan le helft Bp >10jr 5000 Bp sportcentrum WWL Hoogveld le helft Bp >10jr 5000 Bp Hoogveld 1997 Beheersverordening Middengebied vastgesteld 2014 Bp >10 jr _ nvt Chemelot 2016 Bp>10jr ca Nbwet is knelpunt. Eerst oplossen Bp DSM 2001 A2 ter hoogte van Chemelot Bij Chemelot Act 0 Bp DSM Emplacement Sittard 2016 Bp>10jr Eigendom NS, PRcontour over kwetsbare bestemmingen Bergerweg Station Aldenhof Bp >10jr Vergunning recent verleend Bp Centrum St. Jans Geleen Bp>10jr Ca Er wordt een gebiedsvisie voor Geleen-Zuid opgesteld. Afstemming nodig met die visie Bp st. jansgeleen 7 HitsbergObbicht Bp >10 jr Bp kern Obbtcht Delen van de Middenweg (ten zuiden van Bij Sittard-Zuid In Bp >10 jr 0 Bp Middenweg 1981 Craaveld en oude Heerlenerweg) 5 Tunnelstraat bij vml. Zwembad Lindenheuvel Bp >10 jr Bp Borrekuil lil 1971 Reststroken zoals hieronder Voorb Voor de reststroken één BHV met verschillende verbeeldingen 3 Strook tussen spoorlijn en bp Maastrichterbaan in GeleenNoord 2 Percelen aan de Parallelweg Geleen Lutterade (locatie Helmes): 1 Strook langs de spoorlijn Maastricht (rest) bij Achtbunder Bp >10jr Eigendom van NS 1963 : afh. Van evt ontwikkeling Proj/act. Gebied is eigendom gemeente Bp >10jr Uitbreidingsplan in hoofdzaken Sittard Strook langs Julianakanaal (rest) Bp >10 jr Bp Buitengebied Born Woningen Mgr. Rijckvoorsel bij Thienbunder Bp >10jr Ophoven en herziening A2 ter hoogte van H.Nrd II Bp >10jr Susteren Middenweg tussen beide spoorlijnen. Tevens spoorlijn Sittard-Heerlen ter hoogte van Middengebied Oost Bp Middenweg 1981 en bp Middengebied 2001

4 9 Perceel nabij Kempstraat Bom Bp >10jr Kern Born Millenerweg nabij kasteel Millen Bp >10jr Buitengebied Susteren 14 Strook Urmonderbaan ter hoogte van Hof van Limburg Bp >10jr Eigendom provincie Sittard Leyenbroekerweg Bp>10jr Eigendom gemeente Bp BaenjeCasinopark 1977 en bp Leyenbroek Rijksweg Noord Geleen Bp>10jr Eigendom gemeente Diverse plannen 18 Spaubeeklaan Bp >10 jr Eigendom gemeente Algemene herziening zuidelijk deel A Lahrstraat Bp >10 jr Eigendom gemeente Stroken langs Bergerweg ter hoogte van Handelsterrein Bergerweg Bp >10 jr Bergerweg Noord en Bergerweg Station 25 Strookje nabij Kluis Geleen Bp>10jr Eigendom gemeente Algemene herziening zuidelijk deel A 1972 Einde reststroken Sittard-Zuid Bp>10jr Sittard-Zuid 2005 Maastrichterbaan 2016 Bp >10jr Maastrichterbaan 2007 Limbrichterveld/Hoogveld 2017 Bp >10 jr Limbrichterveld- Hoogveld 2008 Kantoorlocatie Bergerweg 2017 Bp >10 jr Kantoorlocatie Bergerweg 2008 Stadbroek-West Bp >10 jr Stadbroek-West 2006 Borrekuil 2016 Bp>10jr Borrekuil Abshoven proj Invulling nog niet duidelijk Abshoven Overhoven Act 8000 Waardenstellend onderzoek is vertraagd 28 Componistenflats GeleenZuld Proj Er wordt een gebiedsvisie voor Geleen-Zuid opgesteld. Onduidelijk of project nog doorgaat. Huis- en tuinboulevard GBP 2014 Proj. project Voorbereidingsbesluit opnieuw genomen 12 Op de Vos e.o. Voorb. Act./proj? Wellicht uitbreiding van het parkeerterrein voor vrachtwagens Overhoven 2003 Algemene herziening Bp Susteren buitengebied IPS Voorb 2016 Act/proj Project Wijziging mogelijk IPS 2001 Oud-Geleen vastgesteld Proj. - Beleid cultuurhistorie en Geleen-oost 2009 detailhandel 23 Fortunastadlon e.o. Voorb Proj ? Niet helemaal duidelijk Bergerweg Zuid 1995 welke ontwikkeling Veeweg Einighausen Voorb. Proj. Project Buitengebied Sittard 2013

5 Verkeersplein RljkswegNoord/Odasingel vastgesteld 2014 proj - Aanleg rotonde Steenweg e.o. 1983

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER

BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER BIJLAGE 9 (SEPARAAT) Plan-MER Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Terneuzen Planmilieueffectrapport behorende bij het bestemmingsplan Sas van Gent 0. SAMENVATTING De gemeente Terneuzen werkt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Advies bezwarencommissie. Postbus 250. Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE

Advies bezwarencommissie. Postbus 250. Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE Çjemeente Rentmeesterkantoor Reinders Folmer B.V. t.a.v. de heer ing. P.H. Reinders Folmer Postbus 21 2100 AE HEEMSTEDE Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900-1852

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010

TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG. Datum 13 september 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag TAQA Energy B.V. T.a.v. dhr. J.A. Huijsmans Prinses Margrietplantsoen 40 2595 BR DEN HAAG Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten Directie Energiemarkt

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Sector Kennis & Beleidsevaluatie Contactpersoon: Drs. G. Biermann Augustus 2006 Rapportnummer: 93000 RIGO Research

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

088-001 VASTGESTELD 25 januari 2010 GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied. Reactienota zienswijzen. Ambtshalve aanpassingen

088-001 VASTGESTELD 25 januari 2010 GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied. Reactienota zienswijzen. Ambtshalve aanpassingen 088-001 VASTGESTELD 25 januari 2010 GEMEENTE GRAAFSTROOM Bestemmingsplan Buitengebied Reactienota zienswijzen Ambtshalve aanpassingen Januari 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING...2 2. ZIENSWIJZEN...3 3. AMBTSHALVE

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen.

E. v.d. Elshout, B. Beving, M. Bekkers, D. de Koning. Advies: Instemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad sturen. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00700 Datum: 8 juli 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 4 Afschrift aan:

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U200902286 Lbr. 09/127

ons kenmerk ECGR/U200902286 Lbr. 09/127 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Digitale verplichtingen Wro - Vijfde voortgangsmonitor Wro uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U200902286 Lbr. 09/127

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2"

Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale Verordening Ruimte, Fase 2 College: OLOGMK03 Onderwerp Zienswijze naar aanleiding van ontwerp provinciale "Verordening Ruimte, Fase 2" Collegevoorstel Inleiding Vanaf 28 juni tot en met 9 augustus heeft de provinciale Ontwerpverordening

Nadere informatie

Bierman Advocaten. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan "Structuurbaan 30 en achterterrein"

Bierman Advocaten. Inzake: SCHORSINGSVERZOEK behandeling bestemmingsplan Structuurbaan 30 en achterterrein Gemeente Nieuwegein T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN f Bierman Advocaten r\^t jntvanye.n ei ei. Zoskrtummer 2I1AM1L j VA. is 46 AANGETEKEND; ALSMEDE PER TELEFAX VOORUIT: 030-609 00 90

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Gelet op het vorenstaande en onze wateropgave waar wij voor staan ligt er een negatief wateradvies voor u voor dit plan.

Gelet op het vorenstaande en onze wateropgave waar wij voor staan ligt er een negatief wateradvies voor u voor dit plan. Hoogheemraadschap van Rijnland k3lk.2aape.2011 uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: onderwerp: 20I1/1810-V&H 1 en 4 maart 201 11.17785 R. Winkelman (071)306 34

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 07-02-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 07-02-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN

Nadere informatie

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING

GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING GEMEENTE S-HERTOGENBOSCH ONTEIGENINGSPLAN PARALLELWEG 2 E FASE ZAKELIJKE BESCHRIJVING 1. Inleidende samenvatting In zijn vergadering van 13 mei 2009 heeft de gemeenteraad van s-hertogenbosch het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg)

NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg) INCLUDEPICTURE "j:\\modellen\\logo\\logo.bmp" \* MERGEFORMAT \d NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg) Inleiding Het ontwerpwijzigingsplan Natuurgebied

Nadere informatie

GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

GESCAND  BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie