KSUBreeD. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: 40 jaar Johannesschool. In memoriam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KSUBreeD. Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht. In dit nummer: 40 jaar Johannesschool. In memoriam"

Transcriptie

1 KSUBreeD MAART 2010 JAARGANG 11 NR 1 Informatieblad voor en over de Katholieke Scholenstichting Utrecht In dit nummer: 40 jaar Johannesschool In memoriam Talent opleiden Ariënsschool Lezing Jacques Vriens BHV: Veilig omgaan met glas

2 2 COLOFON COLLEGE VAN BESTUUR maart 2010 jaargang 11 nummer 1 KSU-breed is een uitgave van de KSU en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 900 exemplaren. Redactie De redactie berust bij de staffunctionarissen pr & communicatie. De redactie beslist in overleg met het College van Bestuur over het al of niet plaatsen van aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor redactionele wijzigingen in teksten aan te brengen. Redactieadres Redactie KSU-breed Postbus GA Utrecht adres: De Katholieke Scholenstichting Utrecht KSU-huis Kaap Hoorndreef 46a, 3563 AV Utrecht Postadres Postbus 9001, 3506 GA Utrecht Website: Secretariaat tel , fax adres: College van Bestuur Jan van der Klis, voorzitter College van Bestuur Clusterdirecteuren Petje op, petje af Daar neem ik mijn petje voor af, een gezegde waarmee je je waardering uitdrukt voor iemands prestatie. Dit gezegde stamt uit een vroegere tijd toen mannen en jongens geleerd werd dat ze hun pet af moesten zetten voor hun meerdere. Zo hoorde dat. De wereld was overzichtelijk; iedereen kende zijn plaats en op grond daarvan toonde je respect door je pet af te nemen. Het gezagsprobleem is het probleem van deze tijd, zo las ik een poosje terug ergens in een krant. Ouders hebben geen gezag meer over hun kinderen, leraren niet meer over hun leerlingen, de agent wordt uitgelachen door een stel opgeschoten jongelui, het uniform van een ambulanceverpleegkundige dwingt geen enkel respect meer af. Historisch werd het altijd als noodzaak en als volkomen natuurlijk gezien dat volwassenen het gezag over kinderen en jongeren hadden. Een leraar mocht kinderen dwingen om dingen te doen die ze van nature niet leuk vinden. Zoals tafels opdreunen. Geen kind zal het leuk vinden, maar het is voor de automatisering wel een uiterst nuttige bezigheid. Tegenwoordig wordt het gezag van een volwassenen over een jongere veel minder als vanzelfsprekend geaccepteerd. De gezagscrisis begint misschien wel bij de bron, bij opvoeding en onderwijs. Op school worden de wensen van kinderen heel serieus genomen. Ze moeten het wél leuk vinden. Zelfs op crèches zien we tegenwoordig gezagsproblemen. Leraren moeten zich ook steeds meer verantwoorden tegenover de ouders. Ouders bekritiseren openlijk leraren. Ze noemen een leraar in het bijzijn van hun kinderen een stommeling of een idioot. Als ik vroeger zoiets over mijn leraar gezegd zou hebben, zou mijn vader me gestraft hebben, of hij zou in elk geval hebben gezegd dat hij zulke taal niet wilde horen. Nu doen ouders het zelf. Pauline van Hoogenhuizen, cluster 1 Frans van Wegen, cluster 2 Opmaak en druk Drukkerij Anraad, Nieuwegein Jansje Dekker, cluster 3 Het zal wel van alle tijden zijn, maar wij hadden leerkrachten mét gezag en ook sommige zonder gezag. De ene slaagde erin de klas te boeien en stil te houden terwijl het bij de andere steeds een strijd was om de orde te handhaven. Wat gaf de één wel gezag en de andere juist niet? Het lag beslist niet aan de inhoud van het vak of aan de leeftijd van de leerkracht. Waaraan dus wel?

3 3 Misschien toch wel belangrijk om na te gaan. Ik moest ook denken aan Barack Obama; die man heeft niet alleen redenaarstalent, hij komt bij mij vooral over als iemand met gezag. En laat dat nu net datgene zijn wat ik bij zijn voorganger miste. Toch zijn beiden president van de Verenigde Staten, dus bekleed met de hoogste macht ter wereld. Ook hier de vraag: wat maakt het verschil? Wat maakt dat de één gezag heeft en de ander alleen macht? Ik vermoed dat een deel aangeboren is. Sommige mensen stralen van nature een zeker gezag uit. Je hebt er respect voor, los van de functie die ze uitoefenen, hun opleiding, hun afkomst of bankrekening. Maar dit verklaart niet alles. Gezag heeft volgens mij ook te maken met eerlijkheid en oprechtheid; wanneer je voelt dat iemand ook meent wat hij zegt. Woorden en daden moeten overeenstemmen met elkaar; dat geeft gezag. Op voorwaarde natuurlijk dat je iets te zeggen hebt, dat er een innerlijke bezieling of overtuiging is en ook een dosis zelfvertrouwen, dat je staat achter wat je wilt overbrengen. soms ook mensen die het aandurven een nieuwe koers te gaan varen vanuit een innerlijk gezag en niet vanuit macht, want het is hen niet te doen om zichzelf maar om het welzijn van allen. Ik geloof dat mensen gezag meer moeten accepteren, ik denk dat er geen andere keus is. Of je accepteert dat een leerkracht gezag heeft over je kind, of je doet dat niet, maar dan hebben we een groot probleem. Voor de gezagsdrager betekent dat: ook durven kijken naar de eigen houding én duidelijk zijn over welk gedrag aanvaardbaar is en welk gedrag niet. Volgens mij begint de gezagscrisis gewoon in het dagelijkse leven. Als mensen anders leren omgaan met gezag in hun eigen omgeving, gaan ze ook anders naar gezagsdragers, naar leiders, naar politici, naar autoriteiten kijken. Vanuit die gedachte maakt het dan ook niet uit of je dat doet met petje op of petje af. Jan van der Klis, voorzitter CvB Vaak wordt gezag verward met macht. Waar ligt het verschil? Gezag is een innerlijke houding, iets wat je uitstraalt; bij macht doe je altijd een beroep op iets uitwendigs om je doel te bereiken. Dat kan van alles zijn: straf, wapens, politiek, wetten, geld. In de loop van de geschiedenis heeft men van alles gebruikt en aangewend om toch maar invloed uit te oefenen op de medemens. Machtsdenken is zo oud als de mens en heel verleidelijk. Gelukkig zijn er nog genoeg ouders en leerkrachten die wel gezag hebben. Misschien heeft dat te maken met het feit dat men verantwoordelijkheid durft te nemen voor de eigen beslissingen. Hoe vaak verschuilt men zich niet achter wetenschappelijk onderzoek, de mening van experts en consultants of andere, quasi objectieve, gegevens? Zouden autoriteiten, gezagsdragers dus, niet vaker moeten zeggen: we doen het zo, omdat wij geloven dat het goed is, in plaats van dat een besluit wordt versmald tot een debat over technische maatregelen, procedures en voorschriften? Horen woorden als authenticiteit, moed, inspiratie en verantwoordelijkheid niet juist bij gezag? Bij leiderschap? Elke periode in de geschiedenis kent haar profeten: mensen die bekwaam zijn om te vertolken wat er leeft in het denken en het aanvoelen van velen. Het zijn

4 4 ORGANISATIE Arbobeleid Arbobeleid is het beleid dat een werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Doel van dit beleid is dat een medewerker veilig en gezond kan werken. Een werkgever is volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. De overheid legt in doelvoorschriften vast welk beschermingsniveau werkgevers moeten bieden. Recentelijk heeft de KSU haar Arbobeleid vastgesteld. Hierin is het volgende opgenomen: Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Ziekteverzuimbeleid Bedrijfshulpverlening (BHV) Preventiemedewerker Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Wil je meer weten over dit onderwerp dan kun je terecht bij je schoolleider. Lerarenbeurs Van 1 april tot en met 13 mei 2010 is het weer mogelijk om de Lerarenbeurs aan te vragen. Je kunt een lerarenbeurs aanvragen voor een reguliere bachelorof masteropleiding of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Als leraar kun je eenmaal in je onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor het volgen van één opleiding. Per aanvraagperiode is een bepaald maximumbedrag beschikbaar voor alle lerarenbeurzen. Beurzen worden toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie www. ib-groep.nl. ABP-Pensioen-informatie Op woensdag 7 april 2010 is een consulent van ABP (pensioenverzekeraar) op het KSU-kantoor aanwezig. Er is ruimte voor 11 individuele gesprekken. Indien je in aanmerking wilt komen voor een gesprek (alleen pensioengerelateerd) dan dien je je aan te melden vóór 22 maart. Het aanmelden kan via het secretariaat: Let op: aanmelding geschiedt op basis van het principe wie het eerst komt, het eerst maalt! Na de aanmelding ontvang je per een aantal formulieren, die je ingevuld moet retourneren aan de KSU, zodat de consulent zich kan voorbereiden op het gesprek. Wist u dat: na 2 jaar ziekte de WIA-uitkering ook online aangevraagd kan worden met het aanvraagformulier? Hiervoor heb je wel je DigiD-code nodig. 14 medewerkers starten met de BHV-cursus? 83 medewerkers de jaarlijkse BHV-herhalingscursus volgen? de BHV ers een certificaat veilig omgaan met glas persoonlijk (i.v.m. het tekenen van het logboek van de docent) kunnen ophalen op de donderdag voor Pasen tussen uur (locatie: KSU-kantoor)? 29 medewerkers een opleiding volgen? de Paulusschool naar rato het jongste personeelsbestand heeft? de landelijke gemiddelde leeftijd van een leerkracht op 1 oktober 2009 circa 40 jaar was en dat de populatie bij de KSU qua gemiddelde leeftijd hieronder zat?

5 HUISVESTING 5 Wist u dat Er volgens het masterplan primair onderwijs tussen nu en 2014 maar liefst 7 bestaande scholen van de KSU nieuwbouw krijgen: Ariëns, Carrousel, Joannes XXIII, Johannes, Marcus, Mattheus en SBO St. Maarten Leidsche Rijn? Er in Leidsche Rijn wat de KSU betreft in elk geval KSU-scholen komen in Hogeweide, Leidsche Rijn Centrum, Haarrijn, en mogelijk ook in Rijnvliet en Rijnenburg? De belangstelling bij ouders en kinderen voor De Achtbaan zo groot is dat er een tweede locatie wordt gestart, mogelijk aan de Kruidenlaan? De Spits in Lunetten zoveel last had van vandalen dat er een antiklimbeveiliging op het dak is gezet en er een camerasysteem moet worden geplaatst? Dieven het beeld Twee uilen van kunstenaar Theo van de Vathorst op het terrein van de St. Jan de Doperschool van zijn sokkel hebben gezaagd? Het huidige, oude gebouw van de Ariënsschool heel waarschijnlijk als monument behouden blijft, maar niet meer met een onderwijsbestemming? De gemeente alle kunstwerken inventariseert in en om scholen met als doel om dat cultureel erfgoed te behouden? Alle scholen van de KSU een anti-graffiticontract hebben, hetgeen betekent dat elke graffiti-uiting binnen 24 uur na melding is verwijderd? Er voor 2011 voor een totaalbedrag van 1,3 mln aan aanvragen voor onderhoud aan de buitenkant van de KSU-scholen is ingediend bij de gemeente (exclusief nieuwbouw en 1e inrichting)? Rob van der Westen tijdens een raadsinformatieavond de raadsleden heeft bijgepraat over het binnenmilieu in Utrecht? Er mede hierdoor vragen zijn gesteld door raadsleden aan de wethouder of er op het nieuwe pannendak van De Kameleon geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden? De schoolbesturen en de gemeente ook constructief aan het zoeken zijn naar mogelijkheden voor energiebesparing en duurzaam bouwen? De St. Jan de Doperschool aan de Rijnhuizenlaan in 2011 een nieuw hart in de school krijgt en dat de school tijdelijk (van herfst 2010 tot zomer 2011) met enkele groepen in 4 noodlokalen op het speelplein gaat zitten? De Gertrudisschool een nevenvestiging start in een schoolgebouw aan de Waalstraat per 1 augustus 2010? Het gebouw van de Gertrudis aan de Amaliadwarsstraat op dit moment wordt verbouwd en er een prachtige docentenkamer komt met fonkelnieuwe kleedruimtes, toiletten en douches bij de opgeknapte gymzaal? Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het binnenmilieu van de Gertrudis waardoor dit wel eens één van de meest frisse scholen van Utrecht kan worden? Het schoolplein van de Dominicusschool dit jaar een nieuwe bestrating krijgt waarbij de ooit door kinderen van groep 8 onder de huidige straattegels aangebrachte kokers met berichten aan de toekomst behouden zullen blijven? De Marcusschool en de Carrousel misschien wel eerder dan in 2014 nieuwbouw gaan krijgen omdat het economisch nu veel gunstiger is om de nieuwbouw aan te besteden? De Mattheusschool opgenomen gaat worden in een nieuw te bouwen Kindercluster aan de Ibisdreef samen met de openbare basisschool Overvecht en dat er samen met woningcorporatie Portaal met man en macht gewerkt wordt aan uitvoeringsplannen? De gemeente Utrecht medewerking heeft toegezegd aan het opknappen van Hof ter Weide en dat het binnenmilieu, de akoestiek, de toiletten en het stucwerk in de school in 2010 zullen worden verbeterd? Er in 2010 voor bijna 1,1 miljoen subsidie wordt vertimmerd aan de verbetering van het binnenmilieu van de KSU-scholen die geen nieuwbouw krijgen? Er door deze KSU-scholen zelf plm ,- aan kosten voor cofinanciering, begeleiding, rapportages en extra maatregelen voor verbetering van het binnenmilieu wordt opgehoest? De SBO-school St. Maarten Leidsche Rijn een prachtig nieuw schoolgebouw krijgt plus een gymzaal in Vleuterweide en dat de eerste schop in mei 2011 de grond in gaat en de school rond de zomer van 2012 in gebruik wordt genomen? De KSU-scholen allemaal brandveilig zijn, over een veilige elektra- en verwarmingsinstallatie beschikken en dat in 2011 ook de waterinstallaties aan de wettelijke (veiligheids)eisen gaan voldoen? We eigenlijk heel trots zijn op onze schoolgebouwen?

6 6 ONDERWIJS Samen talent opleiden op de Ariënsschool Stress, stress en nog meer stress? Nee.. joh! Enjoy! Vanaf 1 september 2009 is Hogeschool Domstad gestart met een nieuwe opleidingsvariant op de Academische Lerarenopleiding Basis Onderwijs (ALBO). Studenten met een VWO of HAVO+ vooropleiding komen in aanmerking voor dit traject. Het is een vierjarig bachelortraject op HBO-niveau, inclusief een premaster onderwijskunde/pedagogiek, verdiepend ingericht op academisch werk- en denkniveau. In deze opleidingsvariant leiden we (Domstad en de basisscholen) leraren basisonderwijs op die, naast het juf- of meester- zijn, ook onderzoeksmatig te werk gaan in complexe onderwijssituaties, die over de muren van het klaslokaal heenkijken. Om deze studenten zowel op de opleiding als op de werkplek een inspirerende en verdiepende leeromgeving te bieden, vindt het werkplekleren van deze studenten plaats op academische opleidingsscholen, waar de Ariënsschool er één van is. Dit betekent dat studenten vanaf het begin van hun opleiding werken aan het ontwikkelen van hun leerkrachtcompetenties in de klas en aan verdiepende competenties ten aanzien van onderzoek en ondernemingszin. Werkplekleren en onderzoeksmatig werken staan centraal. We streven ernaar studenten aan te spreken op hun eigen werk- en denkniveau en willen een beroep doen op hun zelfsturend vermogen en het voor hen mogelijk maken hun persoonlijke ambities te realiseren, binnen de complexe beroepssituaties op de (academische) basisscholen. Deze verdiepende opleidingsvariant vraagt zowel van Hogeschool Domstad als van ons een andere manier van coachen, aansturen en omgaan met deze vorm van opleiden. Een uitdagende klus waar we met zijn allen voor staan! Van onze Ariënsstudenten Wij, Sharon en Evianne, zitten op de helft van het schooljaar. We voelen ons thuis in de school en hebben ons plekje gevonden. Wij hebben afscheid genomen van onze eerste stagegroep en staan aan het begin van een nieuwe periode. Sharon is van de kleuters verhuisd naar groep 4 en Evianne is van groep 4 naar groep 7 gegaan. We kijken allebei terug op een goede, leuke en leerzame periode. In deze periode hebben we een goed beeld gekregen van de rol van de leerkracht, het reilen en zeilen in de groep, hoe en wat de kinderen leren en hoe je (als leerkracht) op een juiste manier reageert. We hebben

7 ruimte gekregen om in kleine groepjes en in de hele groep lessen te geven en daarna in gesprek met de mentor tot verdieping te komen. Nu kijken we vooruit naar de volgende uitdagingen. We hebben inmiddels één volle week stage gelopen in onze nieuwe groep. Ook dit bevalt ons allebei erg goed. We staan open voor de nieuwe ervaringen die komen. We hopen antwoorden te vinden op vragen als: hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen, hoe zorg je voor een juist aanbod en inhoud van je lessen, hoe bevorder je de zelfstandigheid van leerlingen, hoe zie je de doorgaande lijn binnen taal terug in de groep? Daarnaast hebben we nog heel wat persoonlijke leervragen, daarop zijn we ons nog aan het voorbereiden/ bezinnen! Na een grondige schoolanalyse zijn we ons meer gaan verdiepen in taal en taalverwerving op de Ariënsschool. Ons eerste onderzoek ging over de het gebruik en de inzet van een consolideerkast in groep 4. We hebben onze bijdrage geleverd aan de inhoud en materialen van de kast met als doel kinderen zelfstandig woorden te laten consolideren. Het volgende onderzoek komt er bijna aan. Dit is een actieonderzoek waarin we dieper ingaan op ons eigen leerproces. Centraal staat waar loop je als leerkracht tegen aan?. Het hoe en wat horen we de komende week tijdens de lessen op Domstad. En wat betreft stress, stress en nog meer stress? Nee.. joh! Enjoy! Sharon en Evianne Eerstejaars ALBO-studenten Ariënsschool. 7 Als schoolleider kan ik zeggen dat ik in eerste instantie wat sceptisch stond tegenover de inzet van eerstejaars studenten op onze school. Als Academische Basisschool hebben we vooral te maken gehad met derde- en vierdejaars. Uiteraard zijn we de uitdaging aangegaan en ik kan met overtuiging zeggen dat het sceptische gevoel plaats heeft gemaakt voor een positief gevoel. Onze studenten zijn enthousiast, leerbaar en bezitten een goed reflectievermogen. Kortom, we zijn trots weer een leuke, leerzame opleidingsplek te kunnen bieden en onze aankomende leraren basisonderwijs enthousiast te maken voor het onderwijs, op onze school in het bijzonder, en natuurlijk voor alle kinderen. Want daar doen we het tenslotte voor! Alice van Driel Schoolleider Ariënsschool PERSONEEL In memoriam Hubenie de Brouwer - van Gool Op tweede kerstdag 2009 is Hubenie de Brouwer van Gool overleden. Hubenie was tot april 2006 werkzaam op De Spits. Op dat moment moest zij door ziekte gedwongen haar werkzaamheden neerleggen. Hubenie was een echt onderwijsmens met zorg voor leerlingen, ouders en collega s. Zij was erg betrokken en vooral kinderen met zorg hadden haar volle aandacht. Zij ging als intern begeleider voor deze kinderen tot het uiterste om de juiste zorg te kunnen bieden. Hierbij maakte ze goed gebruik van het door haar opgebouwde netwerk. Hubenie dacht hierbij vaak out of the box en kwam daardoor met oplossingen die niet altijd even voor de hand lagen, maar wel werkten voor het kind. Een levenlang leren was op Hubenie van toepassing. Zij zorgde ervoor dat ze beschikte over de actuele kennis door te blijven studeren. Met haar kennis en kunde heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de zorg op De Spits. Met veel pijn in het t hart heeft zij moeten toegeven aan het feit dat zij door haar ziekte geen kinderen meer kon helpen. Wij blijven ons Hubenie herinneren als een fijne vakvrouw met hart voor de kinderen, die daarnaast nog de nodige bijzondere typetjes speelde tijdens de vossenjacht, verschillende teamuitjes en bij het voorlezen tijdens de kinderboekenweek. Zo speelde zij een oude dame, een heks, een spinnevrouw en een postbode. Ze deed dat vol overgave en erg goed! Hubenie, dank je wel voor al je werk en zorg op De Spits. We missen je.

8 8 ORGANISATIE Even voorstellen: Arbeidsdeskundige Dré Jonkers Tredin maakt het verschil in verzuimreductie. Als betrouwbare partner realiseren we een blijvend laag verzuim, door een effectieve benadering en samenwerking met onze klanten. Tredin verwezenlijkt dit door inspiratie en versterking van haar partners op een professionele en proactieve wijze. Als arbeidsdeskundige bij Tredin kan ik me helemaal in het bovenstaande vinden en werk ik als zodanig bij een aantal klantorganisaties, voornamelijk binnen het Voortgezet en het Basisonderwijs. Sinds 1 januari 2006 werk ik als arbeidsdeskundige bij Tredin. Daaraan voorafgaand werkte ik 19 jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker bij een andere arbodienst in een multi-disciplinair team. Ik had het geluk in 1987 mee vorm te mogen geven aan het Experiment Bedrijfsgezondheidszorg Onderwijs en heb sindsdien tal van onderwijsorganisaties in onder meer Eindhoven begeleid in met name HBO-, MBO-, voortgezet en basisonderwijs. Ik voel me dan ook erg goed thuis in het onderwijs. Daarnaast heb ik ook nog gedurende ongeveer 12 jaar bestuurlijke ervaring opgedaan binnen het basisonderwijs, om ook die kant van het onderwijs te leren kennen. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan met bestuurlijke schaalvergroting. In dit verband heb ik mee vorm gegeven aan een bestuur van een organisatie met ondertussen 20 basisscholen. Het gaan werken bij Tredin was voor mij verfrissend omdat met name een appèl wordt gedaan op mijn coachende vaardigheden en ik me hierin helemaal heb kunnen vinden, het was voor mij een goede ontplooiingsmogelijkheid. Jullie organisatie vormt voor mij weer een nieuwe uitdaging waar ik vanuit mijn positiviteit en drive met jullie vorm wil geven aan een gezonde schoolorganisatie waarbinnen het fijn werken is. Over mijn persoon nog het volgende: ik ben 54 jaar, getrouwd en trotse vader van 3 kinderen die nog studeren. Om mijn balans in werk en privé goed op orde te houden, mag ik graag een partij tennissen en zing ik onder meer in een koor, ensemble en een barbershop kwartet. Dit alles in een fraai dorp in de Brabantse Kempen. Ik zie er naar uit nader kennis te maken en de KSUorganisatie te leren kennen. Dré Jonkers Arbeidsdeskundige Tredin

9 ORGANISATIE 9 Studiedag Strategisch Beleid Wel eens dertig schoolleiders, clusterdirecteuren en een bouwcoördinator een stoelendans zien doen? Dit was de opwarmer als start van de studiedag op 2 februari jongstleden. Op het programma stond onder andere het strategisch beleidsplan. Als aankomend schoolleider was ik hierbij aanwezig. Ik zal me om te beginnen even voorstellen. Mijn naam is Annelies van der Tang. Ik werk als leerkracht van groep 4 en middenbouwcoördinator op de St. Dominicusschool. Sinds september vorig jaar volg ik de opleiding voor schoolleider bij Magistrum. Na bovengenoemde opwarmer werden we verwelkomd door Jan van der Klis en gaf Pauline van Hoogenhuizen een toelichting op de inhoud van de dag. Ze gaf aan dat het belangrijk is om deze dag twee vragen in ons achterhoofd te houden: komt dit rechtstreeks ten goede aan het kind en geeft dit een beter resultaat? Ik vind het erg belangrijk dat ook op beleidsniveau het belang van het kind altijd bovenaan staat. De rest van de ochtend gaven projectleiders van verschillende onderdelen uit het strategisch beleidsplan een presentatie over de voortgang van hun project. Er werd gesproken over de talentenliga, de functiemix, opleiden in de school en het Leonardoproject. Ik vond het interessant om te zien hoe ieder een eigen invulling gaf aan zijn of haar onderdeel. De presentatie over de talentenliga sprak mij het meeste aan. Het benutten van elkaars kwaliteiten past goed in mijn visie op onderwijs. Per onderdeel hing er een blad in de zaal waarop iedereen post-it s kon plakken met tips en adviezen. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid input te geven en zodoende vergroot het ieders betrokkenheid. Na de lunch gaven de projectleiders van de nog te starten groepen kort weer hoe het er nu voorstaat. Velen deden een oproep voor groepsleden dus als je je nog in wilt zetten Het laatste deel van de dag werd gevuld met een workshop over het nieuw te kiezen administratiekantoor. Omdat ik hier als bouwcoördinator niet mee werk zei het onderwerp me niet zoveel. Ik kon wel merken dat het erg leeft onder de schoolleiders en dat zij de kans op het aangeven van wensen en verbeterpunten niet onbenut lieten. Terugkijkend op de dag kan ik zeggen dat deze studiedag eigenlijk veel weg heeft van een studiedag met het team op mijn eigen school. In plaats van je eigen groep heeft iedereen hier zijn of haar school in het achterhoofd en wordt de stichting als gemeenschappelijk belang gezien. Ik vond het grappig om te zien dat net als bij onze studiedagen de aandacht aan het einde wat verslapte en iedereen toe was aan de borrel. Al met al een mooi kijkje in de keuken van de KSU! Annelies van der Tang

10 10 PERSONEEL In memoriam: Wilma van der Wurff - van Veen Wilma, heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder mens. Op 13 januari overleed na een ziekbed van 3 maanden onze collega Wilma van der Wurff -van Veen. Wilma had een onvoorwaardelijke liefde voor het kind; deze liefde kwam tot uiting in de vele dingen die zij deed op De Spits. De Spits lag haar na aan t hart. Bijna 20 jaar lang kon De Spits op haar rekenen. Ze werkte met hart en ziel voor de kinderen, zelfs gedurende de afgelopen jaren, toen het privé erg zwaar was, liet ze niet verstek gaan. Ze cijferde zichzelf regelmatig weg. Als we hier wat over opmerkten, was haar reactie altijd: laat mij maar even gaan! Wilma was een van de drijvende krachten achter het avonturenuur. Dit sprak haar aan omdat kinderen hier op een eigen wijze hun grenzen mochten verleggen. Het avontuur aangaan met zichzelf en ontdekken waar hun grenzen lagen. Het ging Wilma om de kinderen, om de ontwikkeling van hun talenten. Om wat ze leerden, niet zo zeer om de leerstof, maar over hoe ze leerden. Over de wijze waarop en in wat voor een sfeer. Wilma haar pre-teaching was de passende aanvulling op de aangeboden lesstof in de klas. Het ging haar om wat kinderen kunnen en niet om wat ze niet kunnen. Ze gaf de kinderen zelfvertrouwen en geloof in eigen talenten. Ze legde zo de basis voor deze kinderen om weer aan te sluiten bij de groep, op een volstrekt eigen wijze. Aan ons de taak om de door haar opgezette pre-teaching, waarvoor ze nog veel plannen had, verder uit te bouwen, al zal het zonder haar niet hetzelfde meer zijn, want we verliezen in haar een warme, toegewijde collega. VAN DE SCHOLEN Pijlstaart streeft naar gemengde school Op vrijdag 22 januari jl. bezocht wethouder Rinda den Besten Basisschool De Pijlstaart om met ouders, MR-leden en de school te praten over integratie en over de gemengde Pijlstaart. De laatste jaren hebben verschillende initiatieven van school en ouders geleid tot succesvolle acties in de wijk, waardoor het gemengde karakter van de schoolpopulatie gaandeweg meer en meer vorm krijgt. De belangstelling voor deze gedachtewisseling was groot en de aanwezigen waren eensgezind enthousiast over het gedachtegoed.

11 VAN DE SCHOLEN 11 Circusfeest op 40-jarige Johannesschool De Johannesschool is al 40 jaar op z n plek in Overvecht Noord. Dit jubileum werd op deze school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht uitgebreid gevierd. Feestelijk hoogtepunt was de circusdag op donderdag 18 februari 2010 voor alle 240 leerlingen. Sinds 1969 staat de naam Johannes op de muur, inmiddels met de welbekende groene vlek, bij de ingang van het hoofdgebouw. De school werd in de jaren zestig gelijk met de wijk Overvecht gebouwd; en ook gelijk met o.a. de Marcusschool en de Mattheusschool. De scholen in Overvecht lijken dan ook erg veel op elkaar qua architectuur. In eerste instantie was het gebouw een zesklassige school, zonder kleuterschool. Met de oprichting van de basisschool in 1985 ging kleuterschool Dribbelland ook deel uitmaken van de school en zo beschikte de Johannes ineens over een dependance. Gelukkig bleek deze dependance dicht bij de school gelegen waardoor er geen praktische problemen ontstonden. Nog steeds is de dependance in gebruik, voor de bovenbouw tegenwoordig. Maar de wens is er om binnen enkele jaren een prachtig groot nieuw gebouw neer te zetten op de plek van het huidige hoofdgebouw, waar het autoluw en groen is. De Johannesschool is al 40 jaar een bruisende school in de wijk. Het is een gemengde school die steeds meer leerlingen trekt en vernieuwend onderwijs geeft. De kinderen, leerkrachten en ouders zijn trots op hun school en daarom werd er feest gevierd op 18 en 19 februari. Circus Tadaa heeft alle kinderen op donderdag 18 februari de fijne kneepjes van het circusvak geleerd. Na een ochtend van oefenen en plezier gaven de kinderen een echte circusvoorstelling voor de ouders. De avond werd gevuld met een lampionnenoptocht en een feest. Deze avond waren vele buren, oud-leerlingen, oud-leerkrachten en andere belangstellenden te gast om een kijkje in de jubilerende school te nemen en te genieten van de gelegenheidsband van leerkrachten en ouders. Vrijdag 19 februari kwamen alle kinderen en leerkrachten verkleed op school om in de buurt een doldwaze vossenjacht te houden. Het 40-jarig feest werd afgesloten met het onthullen van het SISo-bordje op de schoolgevel. De Johannesschool mag zich vanaf nu, als eerste school in Utrecht, een SISo-school noemen. SISo (Structureel Individueel Samenwerkingsonderwijs) is een vorm van vernieuwingsonderwijs waarbij duidelijke structuren, aandacht voor het individuele kind en samenwerken centraal staan. De leerkrachten hebben drie jaren hard gewerkt om het onderwijs hierop aan te passen en zien dit terecht als een kroon op het 40-jarig bestaan!

12 12 VAN DE SCHOLEN De Notenboom heeft eerste Utrechtse zoneparc-schoolplein Kinderen in Utrecht Oost chillen, sporten en spelen op eerste zoneparc-schoolplein De computerspelletjes kunnen op bepaalde momenten de kast in, want basisschool De Notenboom in Utrecht Oost beschikt sinds 11 november over het eerste zoneparcschoolplein in de stad Utrecht. Andere grote steden gingen ons al voor, maar Utrecht heeft nu ook een zoneparc, waar kinderen weer ouderwets buiten kunnen spelen. En hoe! De zoneparc-schoolpleinen bieden genoeg uitdaging voor alle kinderen in de buurt. De pleinen zijn verdeeld in drie zones: een rode zone waar kinderen kunnen sporten, een blauwe zone, dat is de spelzone en voor wie even uit wil rusten is er de gele chillzone. De nieuwe schoolpleinen zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting Zoneparc Foundation Nederland, de gemeente Utrecht en de buurtbewoners. De pleinen zijn in andere steden al een groot succes, omdat kinderen uitgedaagd worden om meer samen buiten te spelen en te bewegen. Burgemeester A. Wolfsen opende het eerste Utrechtse zoneparc van basisschool De Notenboom. Na de feestelijke opening probeerden alle leerlingen van de school en kinderen uit de buurt de spellen uit. VAN DE SCHOLEN Schoolgebouw Villa Nova 15 jaar oud Wat zit er achter de eerste steen van de Villa Nova? In 1921 werd de jongensschool Thomas à Villanova gebouwd op een stuk tuin naast de kerk. Doordat de vorm van de tuin langgerekt was, werd het schoolgebouw met drie verdiepingen ook langgerekt. In het oude schoolgebouw was een kleine gymzaal. In de gymlessen mocht er niet geschreeuwd worden tijdens bruiloften en begrafenissen. De kerkgangers zouden daar last van hebben. Tussen de gymzaal en de kerk waren maar twee deuren! Op 29 april 1994 legden meester Dick de Wissel samen met de oudste leerling Adjhee Sital en de jongste leerling Michael Nesselaar de eerste steen voor het schoolgebouw, dat ontworpen is door de architect Michael van Leeuwen. Achter deze steen is een holte, waarin zich een loden koker bevindt. Bij de afbraak van de oude kerk en school is een gekleurd certificaat gevonden. Daarop stond gekalligrafeerd wie de kerk heeft gebouwd en wie er in het kerkbestuur zaten. Dit certificaat is weer in de loden koker gestopt, maar dat is nog niet alles! In de koker zit een lijst van alle leerlingen die 15 jaar geleden ingeschreven stonden. Verder zitten er ook nog munten

13 in die op dat moment in omloop waren (guldens). Ook zit in de koker een verzameling uitspraken die kinderen toen gedaan hebben. Kinderen schreven op papier hoe de toekomst over 100 jaar (2094) eruit zou kunnen zien: hebben we dan nog een koningin, hoe gaan kinderen dan naar school, is Nederland dan al een provincie van Europa? Met dank aan Dick de Wissel die mij dit allemaal vertelde. Gerard Peelen Schoolleider Villa Nova 13 ICT EN ONDERWIJS Digitaal schoolbord Voor de ICT is het jaar 2010 veelbelovend van start gegaan: alle scholen krijgen een digitaal schoolbord. Dit bord wordt aangeboden door de KSU in het kader van onderwijsvernieuwing. Een aantal ICT-coördinatoren heeft begin januari een bezoek gebracht aan de BETT in London. De BETT is een grote ICT-beurs waar de allerlaatste snufjes op het gebied van ICT te zien zijn. Natuurlijk mocht een bezoek aan een aantal Engelse scholen niet ontbreken. Het was erg interessant om een rekencircuit bij te wonen waarbij de leerlingen aan het werk gingen met opdrachten op het digitale schoolbord, op laptops, zelfstandig in een werkschrift of met extra begeleiding van de leerkracht. De rekenlessen op de laptops waren verwerkt in een computergame waarbij de leerlingen het opnamen tegen kinderen uit verschillende andere landen. De competitie was groot en het enthousiasme niet minder. Een ander hoogtepunt van de reis naar London was het bezoek aan een aantal CLC s ofwel City Learning Centres. Leerkrachten en leerlingen konden daar kennismaken met vernieuwingen op het gebied van ICT, maar het CLC is ook een plaats om te filmen, films te bewerken, websites te bouwen, robots te programmeren enz., te veel om op te noemen. Een paar highlights op de BETT: een touchscreen, verwerkt in een groepstafel of vloermat; leespennen voor dyslecten; één computer die zes werkplekken aanstuurt. Kortom, we hebben veel nieuwe ideeën opgedaan waar we er vast nog een aantal van terug zullen zien bij de KSU.

14 14 PERSONEEL Lezing kinderboekenschrijver Jacques Vriens De schrijver Jacques Vriens komt speciaal voor de KSU naar Utrecht! Dinsdag 30 maart houdt de sympathieke kinderboekenschrijver een lezing van tot uur in de Notenboomschool, Noteboomlaan 136. Alle KSU-medewerkers zijn van harte welkom en dienen zich aan te melden via Jacques Vriens is één van de bekendste kinderboekenschrijvers van ons land. Hij zal tijdens de lezing vertellen over zijn schrijverschap en hoe zijn jeugd in het hotel van zijn ouders en zijn jaren in het onderwijs daarbij een grote rol spelen. Natuurlijk zal hij op 30 maart ook voorlezen en ingaan op de achtergronden van zijn boeken en wat hij belangrijk vindt als auteur. Wie Jacques Vriens ooit heeft horen spreken, weet dat hij een uitstekend en humoristisch verteller is. Het belooft dan ook een zeer afwisselende en boeiende avond te worden, waarbij zeker wat te lachen valt! De avond wordt gehouden in de Notenboomschool. De deuren staan open vanaf uur. Tijdens de pauze en na afloop is er de mogelijkheid om boeken te kopen van de Kinderboekwinkel Kakelbont, die met een stand aanwezig is. En waarschijnlijk wil de schrijver dan ook wel de gekochte boeken speciaal voor de aanwezigen signeren! Jacques Vriens ( s Hertogenbosch, 1946) was bijna vijfentwintig jaar werkzaam in het basisonderwijs. De laatste negen jaar als directeur op OBS De kleine kapitein in het Brabantse Bakel. Hij was (en is) zeer actief op het gebied van leesbevordering. Vanaf 1993 is hij fulltime schrijver en sinds een aantal jaren woont hij in Gronsveld bij Maastricht. Zijn boeken werden vaak bekroond, onder meer met twee zilveren griffels, hij won vijf keer de prijs van De Nederlandse Kinderjury en zijn boeken werden vele malen genomineerd. In 2001 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Jacques Vriens slaagt erin om serieuze en soms zware onderwerpen op een lichtvoetige manier aan de orde te stellen. Kinderen zeggen over zijn boeken: Je kunt erom lachen én huilen! Volwassenen zijn dikwijls van mening dat zijn boeken fijn zijn om voor te lezen. Hij werd bekend met boeken als Meester Jaap, Die Rotschool met die fijne klas, Achtste-groepers huilen niet, De school is weg, De Bende van de Korenwolf, Tommie en Lotje, Willem en Dikke Teun en Grootmoeders grote oren Hij schreef ook enkele historische kinderboeken: Weg uit de Peel (over de veenkoloniën) en Tien torens diep, een verhaal over vriendschap (over de Limburgse mijnen). Vanaf 24 januari 2010 werd van dit boek een zesdelig tv-serie uitgezonden. Vorig jaar verscheen zijn boek Oorlogsgeheimen, dat ook verfilmd zal worden. In het vorige seizoen werd door het hele land een musicalbewerking van zijn boeken over De Bende van de Korenwolf gespeeld. In september jl. verscheen zijn nieuwste boek: Groep acht aan de macht, dat in feite gaat over onze democratie.

15 PERSONEEL 15 Bijzondere kerstattentie Ooit zoveel bekende gezichten gezien tijdens het winkelen? Maandagavond 25 januari werd V&D Utrecht overspoeld met 550 KSU-medewerkers en 30 introducés. Hoewel dat een gigantische opkomst was, was er toch sprake van een zeldzaam lege winkel. Waar je ook keek, je zag enkel KSU ers, maar desondanks waren er geen rijen voor de pashokjes. De grootste V&D van Nederland had ruimte genoeg om ons in alle rust rond te laten kijken naar geschikte bestemmingen voor de cadeaupas. Het viel veel KSU ers op dat op alle tv s in de winkel de KSU-film werd afgespeeld. De stemming tijdens de voorafgaande borrel was opperbest. Het was gezellig om met collega s hier even neer te strijken. Maar toen de klok zeven keer sloeg, wisten vooral de vrouwelijke collega s niet hoe snel ze zich richting het winkelgedeelte moesten bewegen. De KSU én de V&D kijken terug op een zeer geslaagde, unieke KSU-koopavond.

16 16 PERSONEEL Prima skicondities op eerste wintersportdag 92 KSU-medewerkers en hun introducés namen op zaterdag 13 februari deel aan de eerste wintersportdag van de KSU in Sauerland. Ze troffen er een dik pak sneeuw aan. Alle deelnemers moesten er wel wat voor overhebben: midden in de nacht vertrokken de bussen al vanuit Utrecht richting Duitsland. De sneeuw zorgde voor een kleine vertraging, maar toch stond iedereen tegen koffietijd op de lange latten of op een snowboard. Ongeveer twintig KSU ers gingen voor het eerst van hun leven de berg af op ski s. Gelukkig onder leiding van een skileraar. Na een intensieve les konden zij s middags het geleerde in praktijk brengen. En dat ging hartstikke goed. De andere deelnemers verkenden op eigen houtje het skigebied. Tussendoor moest er natuurlijk wel even bijgetankt worden op een terrasje. Het zonnetje ontbrak weliswaar, maar een beker warme chocolademelk met slagroom maakte veel goed. Om een uur of half vijf werden de huurmaterialen weer ingeleverd en ploften de deelnemers met rode konen neer in het restaurant voor een warme maaltijd. Daarna was het nog even wachten op het moment van vertrek. Maar die tijd werd overbrugd met dvd s kijken (en stiekem in slaap vallen) of feesten in een après-ski-tent. Dat laatste was erg gezellig, want de tent was alleen gevuld met KSU ers. Ze stonden niet alleen voor de bar, maar ook achter en zelfs op de bar! Goed gemutst aanvaardde het gezelschap s avonds de terugreis. De sneeuwval gooide roet in het eten qua tijdsplanning. Daardoor kon iedereen pas ver na middernacht moe maar zeker voldaan in zijn eigen bed stappen. VAN DE SCHOLEN Spitsbus op de Filippijnen In Nederland is het begrip Spitsbus al aardig ingeburgerd. Maar wisten jullie dat er op de Filippijnen ook een Spitsbus rondrijdt!? Amra Blesing, tot voor kort leerkracht op De Spits, heeft een jaar op de Filippijnen gewerkt en daar een school opgezet. Anders dan in Nederland is de scholendichtheid daar niet zo groot. Dus de kinderen moeten soms een heel eind van huis naar school lopen. Om het voor meer kinderen mogelijk te maken om naar school te gaan, ontstond het idee van een schoolbus. Amra heeft toen De Spits gevraagd of de school hieraan een bijdrage zou willen leveren. Na kort beraad heeft De Spits dit idee van harte omarmd en het afgelopen schooljaar heeft de school er haar paasproject van gemaakt. Er werd een paasmarkt georganiseerd en de gehele opbrengst is geschonken aan de Stichting Fillabata, die er een prachtige groene schoolbus van heeft gekocht. Deze in KSU-kleuren gespoten schoolbus rijdt nu rond op de Filippijnen, met het logo van De Spits. Dus kijk niet verbaasd als je op de Filippijnen een bekend logo tegenkomt. Zie de foto hiernaast.

17 PERSONEEL 17 Veel belangstelling voor de KSU-sportschool Wat? Zo goedkoop? Dat was van velen een eerste reactie op het aanbod van de KSU om te gaan sporten bij Fit for Free of SportCity. De tweede reactie van 48 KSU ers was om het opgaveformulier in te vullen en op sturen. Deze 48 collega s mogen inmiddels onbeperkt sporten bij de sportschool. Maar het kunnen er nog veel meer zijn: elke eerste werkdag van de maand heb je de kans om in te stappen. Interesse? Kijk op de website van de KSU naar meer informatie en het opgaveformulier. PERSONEEL Syawal, was erg bang Op zaterdag 21 november jl. bezocht een aantal KSU-medewerkers de première van de documentaire Syawal, was erg bang, over een twaalfjarige jongen uit Banda Atjeh die vijf jaar geleden de tsunami van 26 december 2004 overleefde, maar daarbij zijn moeder en twee zusjes verloor. De regisseuse van de korte film, Wilma Ligthart, kwam dankzij het project KSU voor Atjeh in contact met de hoofdpersoon Syawal. In 2007 schetste de jongen tijdens een tekenles van Wilma zijn traumatische ervaring met de tsunami. Dit maakte zo n indruk op haar dat ze besloot met Syawal te gaan praten hierover. Ligthart raakte bevriend met hem en ze besloot een documentaire over hem te maken. Twee jaar duurde het tot het project gefinancierd kon worden, maar mede dankzij de KSU is het Wilma gelukt om de film afgelopen najaar te presenteren op het Internationale Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). De première vond plaats in het prachtige Tuschinski theater. Het IDFA presenteerde hier het onderdeel Kids&Docs en zo werden er nóg drie andere documentaires over kinderen vertoond. De KSU-afgevaardigden waren Bonnie Belle (Carrousel), Jeske Brouwer (Dominicus), André de Hamer (KSU-bureau), Anne Marjon Jonker (Paulus), Jan van der Klis (KSU-bureau), Muriël Nohlmans (Dominicus), Johan Usmany (gepensioneerd - Carrousel/Notenboom) en Esther van Wijnbergen (Zeven Gaven). De film over Syawal maakte veel indruk op iedereen, met name omdat sommigen de jongen ook daadwerkelijk hadden ontmoet. Jeske Brouwer: Ik vond het heel bijzonder om de film bij de première te zien. Naast veel herkenning ( oh, die juf kennen we, dat is in de kantine op die school ) van mensen, school en de omgeving vond ik het ook emotioneel. Vooral omdat wanneer je intensief aan het werk bent met de mensen op de scholen, je haast wel eens vergeet dat íedereen met wie je daar werkt, zo n verhaal als Syawal heeft. Ik realiseerde me weer even heel goed waarom wij daar aan het werk zijn (geweest). Wilma Ligthart, die al meerdere documentaires maakte voor de VPRO, spreekt na afloop van de film onder meer haar dank uit voor de bijdrage van de KSU en met name die van André de Hamer. Tot slot werd er tijdens de borrel geproost op het project en kreeg iedereen een dvd mee als aandenken. In januari is André de Hamer samen met Wilma Ligthart naar Banda Atjeh afgereisd, waar ze Syawal en zijn familie weer hebben opgezocht en samen met hen de documentaire hebben bekeken. Meer over deze ontmoeting en de werkzaamheden in Atjeh is te vinden op de weblog: ksuvooratjeh.blogspot.com. De documentaire Syawal, was erg bang werd op 26 december jl. (5 jaar na dato) uitgezonden door de VPRO en is nu te bekijken via Echt gebeurd op Uitzendinggemist.nl. Claudia Rison

18 18 VAN DE SCHOLEN St. Jan de Doper mist haar wijze uilen Half februari is in de nachtelijke uren het kunstwerk de bronzen uiltjes bij de St. Jan de Doper door dieven van zijn sokkel geslepen en ontvreemd. Daarbij is de sokkel beschadigd. De gebeurtenis is hard aangekomen op de school. De uiltjes namen een markante plek in op het terrein voor de school en het kwam geregeld voor dat mensen het beeldje kwamen bezoeken en er foto s van namen. Het kunstwerk betreft het werk Twee uilen uit 1969 van de bekende Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst (1934), die door het gebeuren zeer is aangeslagen. Er bestaat geen mal van dit werk. Bronsgieterij Stijlaard en de metaalrecyclingbedrijven in Nederland zijn op de hoogte gebracht van deze diefstal, omdat dit werk mogelijk aan hen wordt aangeboden. De vermissing van het werk is ook gemeld bij het internationale Art Loss Register. Diefstal van bronzen kunstwerken is verre van lucratief vanwege de zeer lage bronsprijs. De school hoopt dan ook dat het unieke kunstwerk alsnog terug zal komen. PUZZEL KSU-blokpuzzel Probeer de juiste getallen te vinden voor de lege vakjes. Welk getal komt in de linkerbovenhoek? Stuur je antwoord met je KSU-mailadres naar ksu-utrecht.nl en win één van de vijf boekenbonnen. Prijswinnaars KSU-breed, oktober Sonja Spithoven (Johannesschool) 2. Sara van Maurik (KSU-huis) 3. Fleur Verhaar (De Spits) 4. Irene Koopman (Paulus) 5. Bernadette van der Woude (Gertrudis)

19 KSU EN DOMSTAD VOOR ATJEH 19 Uitwisseling met Atjeh in 2010 Waren er in 2009 al veel Atjeh-activiteiten, 2010 lijkt de climax te worden. Lijkt, want zeker weten doe je dat nooit. Er kan altijd zeker in Atjeh iets gebeuren waardoor dingen totaal anders lopen. Maar goed, daar gaan we voorlopig niet van uit. Hieronder een kort overzicht van wat er op de rol staat, en wat er al gerealiseerd is. In januari zijn Marco van Doorn, Stijn Esveld, Wilma Ligthart en ondergetekende voor een flits-werkbezoek van tien dagen naar Atjeh geweest. Misschien heb je het wel gevolgd (sla dan deze alinea over) op Marco en Stijn gingen poolshoogte nemen hoe het er op de scholen voor stond met de computers, en verder printers aansluiten en een lokale beheerder/trainer aanstellen. Wilma ging Syawal was very scared laten zien aan Syawal zelf, op de scholen en aan bestuurders en andere geïnteresseerden. En ik ging praten op de scholen en de komende uitwisselingsreis voorbereiden samen met onze partners daar. Het ging inhoudelijk allemaal erg goed (fysiek wat mij betreft ietsje minder; ik ben de firma s Bayer en Imodium weer dankbaar). Zo wordt veel meer met de computers gedaan dan we van te voren gedacht hadden en hebben we met Munim die we al jaren kennen want hij is ook gediplomeerd tolk en leerkracht een erg capabele beheerder/trainer kunnen aanstellen. De documentaire maakte veel indruk en leverde uitsluitend positieve reacties op. Ook de teken- en yogaworkshops die Wilma, aansluitend op de voorstellingen, op de scholen verzorgde, werden erg gewaardeerd. En ik had veel goede gesprekken en prettig, constructief overleg waardoor de komende uitwisseling in grote lijnen vaststaat. Wat geweldig was om te merken: de scholen hebben echt baat bij wat we afgelopen jaren hebben gedaan, dat wordt verteld en dat is zichtbaar. En hoe zit het dan met de Donkere Wolken van de aangescherpte sharia?, vraag jij je nu wellicht af. Wie heeft immers de krantenartikelen niet gezien afgelopen december en januari? Een zeker antwoord valt niet te geven want wat er nog komt is nooit zeker, maar in januari hebben wij er gelukkig helemaal niets van gemerkt. En ook navraag leerde dat er vooralsnog niets veranderd is. Wat we wel vaak hoorden: laten de buitenlanders in vredesnaam in Atjeh blijven en anders in ieder geval betrokken blijven, want dat versterkt de macht van de gematigde krachten. Een nieuw isolement

20 20 van Atjeh is koren op de molen van de kleine maar machtige, ultraconservatieve, groeperingen. Goed om te horen; dat dachten we zelf namelijk ook al, maar we kregen het nu van veel en van heel diverse kanten van leerkrachten tot bestuurders tot lokale NGO ers bevestigd. KSU en Domstad zullen in 2010 niet weggaan een nieuwe, grote groep KSU-leerkrachten, Domstadstudenten en -opleiders staat klaar om voor drie weken naar Atjeh te gaan. Eind april is het zover. Tot die tijd wordt er druk voorbereid: workshops realistisch rekenen, onderzoeksoefeningen, taalcursussen Bahassa Indonesia, etc. Dit alles in nauw overleg met onze partners, waarbij de thema s in en door Atjeh zijn bepaald. En daar zal het niet bij blijven: in oktober komt een groep Atjese leerkrachten, studenten en docenten naar Nederland om met dezelfde mensen hier weer samen te werken en te leren. Voor het eerst zal er dus ook fysiek sprake zijn van volwaardige uitwisseling. Genoeg te doen komende maanden. In een volgende KSUbreed vertellen we meer over het verloop van dit spannende jaar! André de Hamer KSU en Domstad voor Atjeh

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari Dames en heren,

Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari Dames en heren, Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari 2012 Dames en heren, Filmpremières vinden niet zo heel vaak plaats in Limburg. De kans over een rode loper een bioscoop binnen te schrijden liet ik me dus

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 7, 6 december 2012

Nieuwskraker nr. 7, 6 december 2012 Nieuwskraker nr. 7, 6 december 2012 Wat gebeurd is Inspectienieuws Vorige week maandag 10 december kwam de inspectie op bezoek om de school door te lichten. Het accent van dit bezoek lag op leerlingzorg,

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

ik kies voor mijn talent

ik kies voor mijn talent 2deel 1 Naar de 2 de graad: ik kies voor mijn talent Naam:.. Klas:.. De sterke punten van jouw leven Mijn wensdromen = Mijn energie Jij vandaag Vragen 1. Denk na over volgende vragen. 2. Overleg hierover

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Evaluatie. Rots & Water

Evaluatie. Rots & Water Evaluatie Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum - Onderbanken Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 Algemene Basisschool Dol-fijn Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

LEESPLEIN Met lezen meer beleven

LEESPLEIN Met lezen meer beleven LEESPLEIN Met lezen meer beleven Leesplein.nl: dé vraagbaak voor jonge lezers en hun opvoeders Leesplein biedt al meer dan tien jaar een schat aan informatie over lezen en leesbevordering. Hierdoor is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD

JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school Het Praktijkcollege Charlois. Ons gebouw is klein en overzichtelijk, zo weet je snel de

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

Onze leerkrachten weten wat er thuis speelt

Onze leerkrachten weten wat er thuis speelt Onze leerkrachten weten wat er thuis speelt Op St. Paulus, een basisschool in een achterstandswijk in Heerlen, hebben de meeste kinderen veel aan hun hoofd. Met een traumasensitieve benadering creëren

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7 bericht Info : 30 Jaargang 14 : 08-04-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 16 april Oud papier groep 4a 20 april Spelsportdag groep 3 en 4 in sporthal Quicksilver

Nadere informatie

Nummer 37, 1 mei 2015 Tel: 0226 352552. Ze wisten iedereen te vinden, ze hadden zoveel kracht En juist dat gaf ze uiteindelijk zoveel macht

Nummer 37, 1 mei 2015 Tel: 0226 352552. Ze wisten iedereen te vinden, ze hadden zoveel kracht En juist dat gaf ze uiteindelijk zoveel macht Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek R.K. Basisschool t Ruimteschip In verschillende klassen stonden we de afgelopen periode stil bij de Tweede Wereldoorlog en de Dodenherdenking.

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

2 april 2015. Ouderavond

2 april 2015. Ouderavond 2 april 2015 Ouderavond Elke 4 jaar moet de school een schoolplan vaststellen. Dat is een plan waarin staat wat we de komende 4 jaar op de Flevoparkschool allemaal gaan doen op het gebied van onderwijs

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

De Nieuwskraai. Met vriendelijke groet, Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Onze directeur..

De Nieuwskraai. Met vriendelijke groet, Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Onze directeur.. Nieuwsbrief Obs Het Kraaiennest Datum: 28 januari 2016 Nummer: 11 Inhoud Rapporten... 1 Brief aan de leerlingen!... 1 Onze directeur..... 2 Nieuwe schoolplein WIE O WIE? HERHALING... 3 Leesconsulent van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen.

De op de jaarkalender vermelde onderhoudsmiddag groene pleinen van vrijdag 9 oktober komt te vervallen. 1 0 5 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. De informatieavond (middag) van vorige week donderdag is met groot enthousiasme ontvangen.

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving Glass Christmas Edition Voor wielrennen was het... Alies: Ik heb een schoenen verslaving Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË Inhoudsopgave Pagina: Even voorstellen 4-5 Ik heb een schoenen

Nadere informatie

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10

24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 24 januari 2014 schooljaar 2013/2014 nr. 10 Aanmelden Over een poosje starten de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar al. Om het aantal groepen te bepalen is het belangrijk te weten kinderen op hoeveel

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Sponsorloop 31-10-2014

Sponsorloop 31-10-2014 1 NIEUWSBRIEF 5 31-10-2014 Sponsorloop Volgende week vrijdag 7 november houden wij, zoals wij eerder hebben bericht, een sponsorloop om geld in te zamelen voor het jubileum. Inmiddels zijn de sponsorformulieren

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET SCHOOLLEVEN OP PC BASISSCHOOL DE MORGENSTER TE SLEEUWIJK

INFORMATIE OVER HET SCHOOLLEVEN OP PC BASISSCHOOL DE MORGENSTER TE SLEEUWIJK INFORMATIE OVER HET SCHOOLLEVEN OP PC BASISSCHOOL DE MORGENSTER TE SLEEUWIJK JAARGANG 2015/2016 NUMMER 4, 09-10-2015 Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatievoorziening aan ouders, zoals in de schoolgids

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Doe middag. Nummer 29, 15 januari 2015. Activiteiten:

Doe middag. Nummer 29, 15 januari 2015. Activiteiten: Nummer 29, 15 januari 2015 Verjaardagen: Verjaardagen 14-01 Julia Zhou Jiang groep 7 16-01 Dries v Kemenade groep 5 18-01 Mick Simons groep 4 20-01 Flinn vd Zandt groep 6 26-01 Lara Schouteten groep 1-2A

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BRUG. Wist u dat???? Inhoud: Laatste. Team Verklaring Jaarkalender Prikactie YOUth Kalender juli Kalender augustus

NIEUWSBRIEF DE BRUG. Wist u dat???? Inhoud: Laatste. Team Verklaring Jaarkalender Prikactie YOUth Kalender juli Kalender augustus NIEUWSBRIEF DE BRUG Inhoud: Laatste. Team Verklaring Jaarkalender Prikactie YOUth Kalender juli Kalender augustus Wist u dat???? De schoolverlaters maandag 3 juli a.s. voor het laatst op school zijn? De

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Inleiding Hieronder staan een aantal vragen. De vragen gaan allemaal over de middelbare school. Jij gaat de vragen beantwoorden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering

Nieuwsbrief. Nr 3 3 oktober 2014. de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Nieuwsbrief www.toonhermansschool.nl Tel. 636.984 Nr 3 3 oktober 2014 de data: 10 oktober: Viering Camelot 17 oktober: Meisjesviering Studiedag Tijdens de studiedag afgelopen dinsdag hebben we met elkaar

Nadere informatie

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Protestants Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail:

Nadere informatie