DE VLAAMSE ONTVOOGDINSSTRIJD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VLAAMSE ONTVOOGDINSSTRIJD"

Transcriptie

1 DE VLAAMSE ONTVOOGDINSSTRIJD Elke Parez De tegenstelling tussen Vlaams en Waals is deel van de verplichte casus over België in het vak geschiedenis van het vijfde jaar. Omdat communautaire spanningen nooit echt uit de lucht zijn, is deze verplichting terecht. Met de toenemende autonomie die Vlaanderen verwerft binnen het federale België, dienen leerlingen een aantal basisgegevens te kennen over de Vlaamse Ontvoogdingsstrijd. Ook is het voor de attitudevorming belangrijk dat zij beseffen dat de autonomie die Vlaanderen nu verworven heeft, er niet zomaar gekomen is. Als leerlingen beseffen dat hun voorouders voor die autonomie vaak gebroodroofd werden, zullen ze er meer de waarde van beseffen en meer geneigd zijn later hun verantwoordelijkheid op te nemen. Een les over de Vlaamse Ontvoogding is dus een klassieker, vaak een inleiding tot een bezoek aan de Ijzertoren. Deze lessen stellen doorgaans geen probleem voor de geschiedenisleraar. Moeilijker wordt het voor de geschiedenisleraar om de recurrenties in de geschiedenis te onderwijzen. In de onderstaande les wordt een methode voorgesteld om de link te leggen tussen 'bevrijdingsbewegingen' in het algemeen en de Vlaamse Ontvoogding in het bijzonder. In zes stappen wordt enerzijds de Vlaamse Beweging geschetst, anderzijds gelinkt aan de zes fasen van een bevrijdingsstrijd. De gebruikte documentatie sluit nauw aan bij het aanbod van het handboek Historia 5T maar elke leerkracht geschiedenis kan zonder probleem gelijkwaardige documenten opzoeken die even goed het recurrente benadrukken in deze ontvoogdingsstrijd. Het is duidelijk dat deze fasen in ontvoogdingsstrijden ook elders in het leerplan geschiedenis kunnen gebruikt worden: de arbeidersstrijd, de dekolonisatie, de vrouwenemancipatie Door dit op verschillende tijdstippen te doen in de loop van de derde graad, zouden we echt werken aan attitudevorming bij de leerlingen. (Xavier Meuleman) ALGEMEEN Afdeling: TSO Klas: 5 e jaar Onderwerp: De tegenstelling Vlaams-Waals in de 19 e eeuw. Handboek: HISTORIA 5T Beginsituatie: De leerlingen behandelden reeds twee tegenstellingen die typisch zijn voor de Belgische geschiedenis nl die tussen kapitaal en arbeid en die tussen klerikaal en antiklerikaal. Deze les wordt gevolgd door een tweede les over de verdere evolutie van het spanningsveld in de loop van de 20 ste eeuw tot net na WOII. Probleemstelling: De leerlingen worden tegenwoordig geconfronteerd met het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit is maar één van de voorbeelden van spanningen tussen Vlamingen en Walen. Hoe is deze spanning ontstaan, gegroeid tot de huidige situatie? Doelstellingen: De leerlingen kunnen de belangrijkste feiten verwoorden in verband met de 'Vlaamse Ontvoogdingsstrijd tijdens de 19 e eeuw'. De leerlingen kunnen bronnen (geschreven en visuele) begrijpen en analyseren. De leerlingen zien in dat veel ontvoogdingsstrijden te herleiden zijn naar een vast patroon van zes stappen. Ze kunnen die stappen toelichten en toepassen op de Vlaamse Ontvoogding. Werkvormen: Doceren, onderwijsleergesprek, kritische analyse van bronnen. DRAAIBOEK 1) Instap Herhaling vorige les: In de vorige lessen over België zagen we reeds twee belangrijke tegenstellingen die steeds terugkomen in de Belgische geschiedenis. Kan er mij iemand die twee breuklijnen/tegenstellingen nog eens opsommen? Kan er iemand mij een voorbeeld geven voor elk van die breuklijnen? Klerikaal en antiklerikaal + Kapitaal en arbeid. Schoolstrijd + Sociaal vraagstuk 32

2 Vandaag behandelen we een derde breuklijn. Wat deze breuklijn inhoudt, kunnen we afleiden uit dit document. Document: Foto betoging Brussel-Halle-Vilvoorde. (Projecteren) Waaraan doet deze foto jullie denken? Kunnen jullie beschrijven wat jullie erop te zien krijgen? Naar welke typische spanning binnen België verwijst deze foto? We kunnen even brainstormen en alle door de leerlingen opgesomde elementen op het rechterbord noteren. Zodoende kunnen we van hieruit de leerlingen vertellen dat we vanuit de tegenstelling Vlaams-Frans, de kwestie BHV of het bestaan van rechtse en extreem-rechtse ideologie kunnen begrijpen. Men ziet een betoging, vlaggen met de Vlaamse leeuw, een spandoek met SP.A en VLD Doe toch mee. Splits nu Brussel- Halle-Vilvoorde, bordjes met Vlaanderen Onafhankelijk, Geen Waalse heersers. Steun de Vlaamse burgemeesters. Het gaat hier om een betoging georganiseerd door de N-VA om de Vlaamse burgemeesters te steunen in de problematiek rond Brussel-Halle-Vilvoorde. Ze willen ook de andere regeringspartijen overtuigen van de noodzaak van een splitsing. Het is dus niet onbelangrijk weet te hebben van deze tegenstelling om de huidige politieke ideologie van sommige partijen te kunnen verklaren. We zoeken naar een reden waarom deze partijen dit zo een belangrijk thema vinden. Om dit te verklaren is het noodzakelijk de Vlaams-Waalse geschiedenis eens van naderbij te onderzoeken. Daarvoor beginnen we bij de onafhankelijkheid van België in ) Lesfase I: Historische fase (Fase II en III zullen in een tweede les respectievelijk behandelen de ontwikkeling van de gematigde en de extreme vleugel binnen de Vlaamse Beweging) We zullen vandaag eens kijken hoe de Vlamingen zich hebben weten te verdedigen tegenover de Franstalige machthebber. De verdediging van de Vlaamse belangen gebeurde door een heuse Vlaamse Beweging, een soort bevrijdingsbeweging voor de Vlamingen en de Vlaamse taal. Zulke bevrijdingsbewegingen volgen een soort vast patroon: van een onderdrukte groep naar de grote doorbraak van die groep als een niet te miskennen partner van de vroegere machthebber. Bordschema (midden) (wordt stelselmatig aangevuld) I. Historische fase Bevrijdingsbewegingen (vb. De Vlaamse Beweging ) = vast patroon Over de communautaire kwestie BHV is al heel wat gezegd, een definitieve beslissing is er echter nog niet gevallen. Met deze les moet duidelijk worden waarom over dergelijke zaken als Brussel- Halle-Vilvoorde in België zo wordt doorgeboomd. Dit komt voornamelijk omdat België over twee invloedrijke landstalen beschikt, zijnde het Vlaams (Nederlands) en het Frans. Deze twee landstalen vertegenwoordigen twee verschillende groepen: Vlaams sprekende en Frans sprekende burgers. Deze twee groepen stonden vanaf het begin van de onafhankelijkheid van België zeer vijandig tegenover elkaar. En dit is vandaag nog zo, zoals we kunnen zien in het conflict Brussel-Halle-Vilvoorde. Het is over deze bewogen geschiedenis van de landstalen dat we het vandaag en volgende week zullen hebben. Op die manier zullen we misschien wat meer begrijpen van de kwestie Brussel-Halle- Vilvoorde en wat de historiek is van bepaalde partijen die zich enten op de tegenstelling Vlaams-Frans. Jullie weten dat in 1830 België onafhankelijk werd. België had zich voorgoed gekeerd tegen de Nederlandse koning Willem I en wist een zelfstandig establishment op te richten. (Bord rechts: establishment ) Met deze term bedoelen we het geheel van personen die in een land de macht bezitten! (Zie p. 73 onderaan) Wat was de taal van de machthebber/het establishment? Frans Eén van die machthebbende figuren was Charles Rogier, jullie allen reeds bekend uit les 33. Op pagina 68 kunnen jullie een portret van deze man zien. (Document 1, les 33) Document 1: Vlamingen moeten Frans leren. We lezen wat minister Charles Rogier over het Vlaams en de Vlamingen in 1830 zegt. (Projecteren) Hoe wordt deze tegenstelling Vlaams-Frans vandaag de dag nog genoemd? Jullie hebben er misschien in de lessen al eens een ander woord voor gebruikt? Het woord is afgeleid van het Franse gemeenschappelijk, gemeenschap, Communautaire tegenstelling Welke hedendaagse politieke partijen zouden zich vooral baseren op de breuklijn Vlaams en Frans/Waals? Vlaams Belang en N-VA. Welke taal moet volgens Charles Rogier de taal van België worden? Hoe wil hij dat bereiken? Een welbewuste politiek om Vlaanderen te verfransen. Charles Rogier is er van overtuigd dat België slechts een stevige staat kan worden mits het bestaan van de eenheid van taal, nl. het Frans moet de landstaal worden. Alle hoge posten (dus het establishment) moesten bezet worden door Franstalige burgers.vlamingen moesten bijgevolg gedwongen worden Frans te leren. Wat betekent dit nu voor de Vlaming? Vlamingen stonden met de rug tegen de muur; werden onderdrukt door de Franssprekende burgerij. Voordat de Vlamingen zich bewust werden van het belang van de eigen taal en cultuur, bevonden zij zich in een fase van onderdrukking. 33

3 Bordschema (midden) I. Historische fase Bevrijdingsbewegingen (vb. De Vlaamse Beweging ) = vast patroon 1) fase v/d ONDERDRUKKING 1830 establishment = Frans Literatoren, schrijvers zoals Hendrik Conscience trachtten de Vlamingen dus bewust te maken van de onderdrukking waaronder zij leefden, mensen zoals Conscience werden zogenaamde taalminnaars genoemd. In de tweede helft van de negentiende eeuw begon hun doel concrete vormen aan te nemen, stelselmatig begon immers een echte Vlaamse Beweging zich te manifesteren. De Vlamingen moesten, wilden ze zich bevrijden van het Franstalige juk, iets gaan ondernemen. Document 2: Titelpagina van De leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience. (Projecteren) Deze titelpagina ademt de sfeer van de Romantiek. Bekijken jullie eens de opbouw, deze is typisch romantisch. (= ik bedoel met romantisch dat het is opgebouwd volgens een bepaald schema waarin naast symboliek veel pathos en bezieling zitten. Binnen romantische schilderijen wordt er gestreefd naar de verheerlijking van bepaalde zaken: bv. helden. Deze worden altijd uitvergroot!) Hoe kan je dat hier zien? Wie wordt er hier a.h.w als een held uitgebeeld? Hoe doet men dit? Vrouwen en engelachtige wezens staan in een krans rond de leeuw en beklemtonen zijn belang. De engelen en vrouwen (bovenaan) bewonderen en vieren (de krans) de grootsheid van de leeuw van Vlaanderen, onderaan ziet men zijn slachtoffers (Franstaligen?) Het was één van de eerste letterkundige werken (roman) die in deze periode in het Nederlands werd geschreven. Dit werk werd door de meest ontwikkelde mensen voorgelezen aan de analfabeten, en zo waren er in het België van het midden van de negentiende eeuw héél wat. Dit boek was niet zo invloedrijk. Hoe zou dit komen? Waarom drong het niet door tot de massa Vlamingen? Boeken waren niet de meest aangewezen weg om de Vlamingen bewust te maken van een groots verleden aangezien velen niet konden lezen of schrijven. Er was immers nog geen leerplicht, enkel de kinderen van gegoede burgers konden naar school. (De leerplicht werd pas ingevoerd in 1914, van zes tot veertien jaar.) Bovendien hadden velen geen geld om die boeken te kopen! Wat bereikte de uitgave van dit boek dan wel? Het waren in principe schrijvers uit een Vlaamsgezinde middenklasse zoals Hendrik Conscience die startten met de het promoten van het Nederlands. Ze toonden aan dat die taal (het Nederlands) ook een cultuur- en een bestuurstaal kon zijn. 2 Fase v/d EERSTE BEWUSTWORDING Midden 19 e E: Vlaamsgezinde middenklasse? > Politieke weg > culturele weg: Ned. = cultuur- en bestuurstaal We spreken over een Vlaamse Beweging van zodra de zogenaamde taalminnaars zich gingen groeperen! Deze enkelingen organiseerden zich echter niet in 1 groep, maar er ontstonden drie groeperingen langs de 3 ideologische zuilen. Kunnen jullie mij soms nog zeggen wat een ideologische zuil precies is? De ideologische zuilen zijn de peilers waarrond ideeëngoed is opgebouwd. Ik wil zeggen ideeën die een welbepaalde groep, ordenen rond eenzelfde peiler. Mensen die dezelfde opvattingen omtrent de maatschappij aanhangen worden geplaatst binnen éénzelfde zuil. Welke 3 ideologische zuilen bestonden er in de tweede helft van de negentiende eeuw? De katholieke, liberale en socialistische zuil De katholieken groepeerden zich binnen het Davidsfonds, de liberalen binnen het Willemsfonds en de socialisten binnen het Vermeylenfonds. Deze groepen gingen vanaf nu de belangen van de Vlaamse taal verdedigen. Met hun taalbeweging ijverden ze voor de tweetaligheid in Vlaanderen, dus een erkenning van de Vlaamse taal! 3) fase van GROEPSVERZET 2 e helft 19 e eeuw: Liberalen: Willemsfonds Katholieken: Davidsfonds Socialisten: Vermeylenfonds Politieke weg: Nederlands als bestuurstaal De Nederlandstalige burgers moesten volgens de voorvechters van de Vlaamse Beweging bovendien evenwaardig worden behandeld als Franstaligen. Dat dit niet altijd het geval was zien we in het volgende document. Document 4: Veroordeling van Coucke en Goethals. (Projecteren) Hoe blijkt uit dit document dat Jan Coucke en Pieter Goethals, twee Vlaamse arbeiders die werkzaam waren in Wallonië werden benadeeld t.o.v de Franstaligen? Het lag aan het feit dat het proces in het Frans werd gevoerd, een taal die Jan Coucke en Pieter Goethals niet machtig waren. Doordat beide mannen geen Frans spraken en de rechters op hun beurt geen Nederlands verstonden, kwamen de bewijzen voor hun onschuld nooit aan bod. (Bovendien bestond een 34

4 ongeschreven regel die zei: wanneer een Franse wettekst in strijd is met de Nederlandstalige vertaling ervan, de Franse tekst doorslaggevend is.) Ook in de VSA werden groepen van de bevolking gevoelig onderdrukt! De negers in de VSA werden bv. veel sneller tot de doodstraf veroordeeld! Of vergelijken we dit bijvoorbeeld met de situatie van de Marokkanen of andere allochtonen hier bij ons. Zij worden dikwijls reeds veroordeeld op basis van hun Marokkaan-zijn. Wat zou de invloed hiervan zijn op de sympathie van de Vlamingen voor de Vlaamse Beweging? Of zou dit de Vlaamse Beweging vooruit helpen of eerder tegenwerken? In Vlaanderen ontstond grote opschudding. De Vlamingen toonden steeds meer sympathie voor de Vlaamse Beweging. Deze zaak en andere analoge zaken hebben voor de eerste taalwet gezorgd. De eerste taalwet kwam er in 1873: deze wet legde n.a.v. de feiten vast dat het Nederlands moest ingevoerd worden in het rechtsapparaat. Dus Nederlandstalige burgers moesten in de eigen taal berecht worden. Het betekende echter niet dat vanaf nu deze wet zonder fouten werd toegepast, inbreuken werden nog steeds gepleegd. Maar de Vlaamse Beweging stond toch alweer een stapje verder. (10 jaar later (1883) werd de tweede taalwet gestemd: Verplicht onderricht in het Nederlands in de lagere jaren van de rijksscholen, uiteraard enkel in Vlaanderen.) De wet op papier werd dus weldegelijk nog niet altijd zorgvuldig in de praktijk gebracht, maar het feit dat de wet op papier stond, was toch al een hele verwezenlijking voor de Vlaamse Beweging. Eigenlijk was de zaak rond, het was alleen nog wachten op het toepassen ervan 4) fase v/d SCHIJNTOEGEVINGEN Eind 19 e eeuw juridische weg: Eerste taalwetten (1873,1883) Blijft de beweging enkel ijveren voor het Nederlands als cultuur- en bestuurstaal? Wat heeft Lodewijk de Raet hieromtrent te zeggen? (Welk nieuw domein uit de geschiedenis wordt door hem betrokken in de Vlaamse Beweging?) Neen. In de tweede helft van de negentiende eeuw komt een minder idealistische beweging op de proppen. (Ik bedoel hiermee dat de Vlaamse Beweging in feite tot hiertoe nog geen concrete maatregelen had genomen, de voorvechters drongen nog niet door in alle geledingen van de maatschappij waardoor zij nog geen macht hadden om hun stempel te drukken.) Lodewijk de Raet o.a. is er van overtuigd dat de Vlamingen pas als volk meetellen wanneer zij zich ook economisch zouden manifesteren. Eerst moest men zich economisch ontvoogden om zich uiteindelijk ook cultureel te kunnen onderscheiden. Hoe moesten de Vlamingen die economische macht veroveren volgens Lodewijk de Raet? De vervlaamsing van de nijverheid en de handel. Vlamingen moesten m.a.w. trachtten belangrijke posities in te nemen in de handel en nijverheid. Vlamingen moeten zich volgens de Raet laten gelden als volwaardige burgers binnen het economisch bestel en ook hoge posities gaan bekleden. Toen men in Limburg een vondst deed van steenkool (voordien werd er alleen steenkool ontgonnen in Wallonië cf. de Borrinage) betekende dit het begin van een economische opmars voor Vlaanderen. Wat betekent economische macht (voor Vlaanderen) concreet? Als de economie goed draait, wat zijn dan de gevolgen? (Waarom is het eigenlijk zo belangrijk voor een volk dat haar economie goed draait?) Men heeft dan voldoende geld in voorraad. Geld betekent op zijn beurt: macht en dus de macht om de eigen stempel door te drukken, zo gebeurde het ook met Vlaanderen en de Vlaamse Beweging. Dus de economische weg moest zeker door de Vlaamse Beweging worden bewandeld. Wanneer men daadwerkelijk over macht beschikte dan kon men tevens ijveren voor een correcte naleving van de taalwetten. 5) fase v/h EERSTE MACHTSBESEF Eind 19 e E - Begin 20 ste E Economische weg: Geld = macht Zoals jullie kunnen zien doorloopt een bevrijdingsbeweging een hele levensloop vooraleer zij werkelijk op de voorgrond kan treden en macht heeft verworven. Zo is het dus ook geschied met de Vlaamse Beweging. Op het einde van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw zal de Vlaamse Beweging een nieuwe doorslaggevende richting uitgaan. Document 3: De Vlaamse Beweging. Uiteraard is de zesde en laatste fase, de fase van de werkelijke doorbraak voor de Vlaamse Beweging geweest. Deze zesde fase situeren we na de eerste wereldoorlog, na een tijd waarin Vlamingen aan het front weeral eens moesten onderdoen voor de Franstalige medestrijder. Vlamingen streden immers samen met de Franssprekende aan het front, dit verliep echter niet altijd even smetteloos. Een werkelijke doorbraak van een bevrijdingsbeweging komt er dus pas nadat de onderdrukte groep (hier: de Vlaming) genoeg heeft van vernedering en zich er ten gronde van bewust is geworden. Document 5: Taalwantoestanden aan het front bekritiseerd na de oorlog. Kijk eens goed naar de twee delen van de cartoon, links en rechts. Welk deel slaat op de situatie tijdens de oorlog, welk deel op de situatie na de oorlog. Links: tijdens WOI Rechts: na WOI 35

5 Omschrijf de verhouding Vlaams-Frans tijdens de oorlog en na de oorlog. Hoe gedragen de Vlamingen zich ten opzichte van hun Franstalige meerdere? Tijdens de oorlog lijkt hij onderdanig, na de oorlog is hij ongehoorzaam. De situatie aan het front was als volgt: wijl de Franstalige officiers de bevelen gaven, riskeerden de dappere Vlamingen hun leven in de loopgraven. Bovendien werden de bevelen veelal niet begrepen waardoor de Vlaamse strijders aan hun lot werden overgelaten. Vele eretekens en sterren hebben deze Franse officieren te danken aan de Vlaamse held, zo stelt het VOS, de Vlaamse Oudstrijders Bond. In de eerste wereldoorlog ontstond een Vlaamse frustratie in het Belgisch leger aan het IJzerfront. Doordat de Vlamingen vonden dat ze tijdens WOI onrechtvaardig werden behandeld, (bv. zij moesten de gevaarlijkste en meest zinloze opdrachten volbrengen of Vlaamse gesneuvelden kregen een Franstalig opschrift op de zerkjes wat getuigde van weinig respect.) ontstond bij tal van soldaten een Vlaams bewustzijn dat fulmineerde in een radicaal-flamingantische Frontbeweging. (De leden van de Vlaamse Beweging werden flaminganten genoemd, vooral door hun tegenstanders.) Het zijn de meest radicale leden van de Frontbeweging die wat later een Frontpartij zullen oprichten. Wat zou de oprichting van een eigen politieke partij die de Vlaamse belangen verdedigt, kunnen betekenen voor de Vlaamse Beweging? Van dan af kunnen we spreken van de ware doorbraak van de Vlaamse beweging, een bevrijdingsbeweging die ijvert voor de bevrijding van de Vlamingen onder het juk van de Franstaligen en dit onder het motto van een politiek programma: Vlaanderen onafhankelijk! 6) Fase v/d GROTE DOORBRAAK Na WOI reële politieke weg: oprichting partij Zoals jullie kunnen zien wordt de reactie van de Vlamingen op de Franstalige macht in België steeds scherper, radicaler. Daar komen natuurlijk ook radicale partijen van en zo zijn we met Vlaanderen onafhankelijk beland bij extremisme, zie bijvoorbeeld de extreem-rechtse partij Vlaams-Belang en haar Vlaamsnationalistische opvattingen. Over dit extremisme, maar ook gematigde stemmen binnen de Vlaamse Beweging zullen we het volgende week hebben. 3) Evaluatie Het bord wordt afgedekt en als herhaling krijgen alle leerlingen drie vragen waarmee ze de les kunnen synthetiseren: Omschrijf elk van de zes fasen van een 'bevrijdingsbeweging' met een goed trefwoord. Illustreer elk van die fasen aan de hand van een voorbeeld uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in de 19 de eeuw Tenslotte worden (afhankelijk van de resterende tijd een aantal documenten geprojecteerd en duiden we telkens een leerling aan die antwoordt bij welke fase dit document aansluit: Document: Uit: Witte, E. De Politieke geschiedenis van België. Van 1830 tot heden. Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1997, p. 58. (Doorbraak) Document: Filmfragment Robbe de Hert, De Witte van Sichem. (de witte leest aan zijn makkers een stuk voor uit de leeuw van Vlaanderen en daarna spelen ze het na) (Bewustwording) Document: Foto van het lakenmeestershuis aan de Vrijdagsmarkt in Gent, het hoofdgebouw van het Willemsfonds. Op de gevel staat: Willemsfonds (verticaal geschreven), volksvoordrachten en volksboekerijen. (Groepsverzet) (http://users.pandora.be/frankie.schram/tijd/defaultt.html) Document: De verschillende taalwetten, uit: Federaal België : Brochure bij het didactisch pakket over de staatshervorming. Federale Voorlichtingsdienst, Brussel, s.d., p. 13. (Schijntoegevingen) 36

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2015-2016-2017

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2015-2016-2017 Exameneenheden geschiedenis GS/K/1 Oriëntatie op leren en werken GT GS/K/2 Basisvaardigheden GT GS/K/3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting GT GT GS/K/4 De koloniale relatie Indonesië

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis

Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis Opdracht behorend bij les Schrijf een goede betogende brief bij geschiedenis Werk in tweetallen. Hieronder staan steeds drie fragmenten uit de inleiding, het middenstuk en het slot van betogende brieven

Nadere informatie

Geschiedenis en VOET

Geschiedenis en VOET Geschiedenis en VOET Per 1 september 2010 traden de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in werking en vanaf 1 september 2011 zal de doorlichting de VOET meenemen in de focus van de scholen. De

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

1. Verdeel de klas in 8 groepen van 3 à 4 leerlingen. 3 liberalen, 3 confessionelen en 2 socialisten.

1. Verdeel de klas in 8 groepen van 3 à 4 leerlingen. 3 liberalen, 3 confessionelen en 2 socialisten. FORMATIESPEL PACIFICATIE KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM De leerlingen spelen in groepjes een onderhandelingsspel, gesitueerd in de jaren 10 van de twintigste eeuw. Bij dit spel moeten de leerlingen zich verplaatsen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2014-2015-2016

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2014-2015-2016 Schoolexamen derde leerjaar mavo (2014 2015) 1 SE1 De industriële samenleving in Nederland Het proces van industrialisatie heeft de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd vanaf het midden van de

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. TOELICHTING Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot democratie te komen.

Nadere informatie

GULDENSPORENSLAG 1302

GULDENSPORENSLAG 1302 GULDENSPORENSLAG 1302 11 juli is de officiële feestdag van Vlaanderen. In 1302, meer dan 700 jaar geleden dus, vond op die dag de Guldensporenslag plaats. In deze les gaan we op onderzoek uit naar deze

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

FEDERALISME HISTORISCH ONDERZOEK

FEDERALISME HISTORISCH ONDERZOEK FEDERALISME HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie te komen.

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Lessenreeks. Hoe te volgen? INLEIDING TOT DE POLITIEK. Ongeveer tien lessen en twee doelstellingen. Opletten tijdens de lessen

Lessenreeks. Hoe te volgen? INLEIDING TOT DE POLITIEK. Ongeveer tien lessen en twee doelstellingen. Opletten tijdens de lessen INLEIDING TOT DE POLITIEK Tim Puttevils Lessenreeks Ongeveer tien lessen en twee doelstellingen 1. Verdieping van je kennis van de (Belgische) politiek 2. Kennismaking met onderwijsmethoden hoger onderwijs

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20 Burgers en Stoommachines Tot 1:20 Wat gaan we leren? 1. Welke gevolgen de technische uitvindingen hadden. 2. Wat er in de grondwet van 1848 stond. 3. Welke groepen minder rechten hadden dan andere groepen.

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader

1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader 1. Kennis en Inzicht 1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader 1. verduidelijken de begrippen generatie, decennium, eeuw, millenium aan de hand van historische evoluties, vertrekkend

Nadere informatie

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten.

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten. 1. DOELGROEP Dit educatief spel werd in de eerste plaats ontwikkeld met het jeugdwerk voor ogen. Het is dan ook een typisch chiro- of scoutsspel geworden voor 12- tot 16- jarigen in groep. Toch leent dit

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

A. LEER EN TOETSPLAN. Vak: Geschiedenis Leerjaar: 3 Onderwerp: De Eerste en Tweede Wereldoorlog (H1 en 2) Kerndoel(en):

A. LEER EN TOETSPLAN. Vak: Geschiedenis Leerjaar: 3 Onderwerp: De Eerste en Tweede Wereldoorlog (H1 en 2) Kerndoel(en): A. LEER EN TOETSPLAN Vak: Geschiedenis Leerjaar: Onderwerp: De Eerste en Tweede Wereldoorlog (H1 en ) Kerndoel(en): 7. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen

Nadere informatie

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u?

Landenspel. Duur: 30 minuten. Wat doet u? Landenspel Korte omschrijving werkvorm: In deze opdracht wordt de klas verdeeld in vijf groepen. Iedere groep krijgt een omschrijving van een land en een instructie van de opdracht. In het lokaal moeten

Nadere informatie

Bron 3.1. N. de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (doc. 9a, 9b, p. 43)

Bron 3.1. N. de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (doc. 9a, 9b, p. 43) Bron 3.1. N. de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (doc. 9a, 9b, p. 43) Vraag: Het schilderij stelde ten tijde van de Belgische Revolutie de Guldensporenslag voor als een Belgische overwinning. Bewijs met

Nadere informatie

Vlaamse vrienden uit Willebroek en omgeving,

Vlaamse vrienden uit Willebroek en omgeving, Toespraak 11-juli-viering DF Willebroek Vlaamse vrienden uit Willebroek en omgeving, Toen de organisatoren van het Davidsfonds Willebroek mij vroegen een woordje te spreken op hun 11-juli-viering, heb

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7

Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7 Toelichting beelden tijdbalk Argus Clou Geschiedenis groep 7 Hierbij treft u een toelichting aan bij de beelden die in de tijdbalk van Argus Clou Geschiedenis groep 7 zijn opgenomen. Inhoud Thema 1 Boze

Nadere informatie

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling

complexiteit: rechtbanken ondoorzichtig kluwen, weinig transparante taalregeling Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het Hof van Beroep van Leuven Persconferentie,

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 Partijen ontstaan uit conflicten Historici onderscheiden in de Belgische naoorlogse geschiedenis drie breuklijnen of conflictzones

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - II

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In 1792 begon de eerste Coalitieoorlog. 1p 1 Welk politiek doel streefde Oostenrijk met de strijd tegen Frankrijk na? Gebruik

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Examenkatern :Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

Examenkatern :Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland Seizoen: 2016-2017 Vak: Geschiedenis Klas: 3 Afdeling: Mavo Herkansingen/inhalen: Tijdens de herkansingen kunnen de SE s van een trimester herkanst en/of ingehaald worden. Echter een ingehaald SE kan niet

Nadere informatie

6. Het ontstaan van het liberalisme

6. Het ontstaan van het liberalisme 6. Het ontstaan van het liberalisme Mijnheer, als je wilt weten wat ik denk dan heb ik helemaal geen schrik om je te zeggen dat van alle gevoelens de vrijheidsliefde mij de waardigste schijnt. Ik ben vrij:

Nadere informatie

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50

WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK. LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 500 WOORDEN BINNENLANDSE POLITIEK LC_BW_500_woorden_P2.indd 10 4/09/13 10:50 Olijfboomcoalitie De MR dreigt bijkomende zetels te verliezen bij een eventueel B-HV-compromis, en is doodsbang om bij de volgende

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Hierna volgen nu 13 begrippen die iets met de oorlog te maken hebben. Combineer deze begrippen met een plaatje uit de strip.

Hierna volgen nu 13 begrippen die iets met de oorlog te maken hebben. Combineer deze begrippen met een plaatje uit de strip. Rebecca R. Een Senne en Sanneverhaal of een lesje geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog Marc Verhaegen Een voorbeeld van didactische verwerking naar de klas toe. Al weeral bijna 70 jaar geleden! De oorlogsjaren

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Ecobel. Een reis doorheen de evolutie van de consumptie en de productie in België

Ecobel. Een reis doorheen de evolutie van de consumptie en de productie in België Ecobel Een reis doorheen de evolutie van de consumptie en de productie in België BELvue museum Paleizenplein 7 1000 Brussel t: +32 (0)2 500 45 54 info@belvue.be www.belvue.be Het BELvue is een project

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen Tijdvak 8 Toetsvragen 1 In Nederland was de eerste belangrijke politieke stroming het liberalisme. Welke politieke doelen wilden liberalen bereiken? A Zij wilden een eenheidsstaat met een grondwet en vrijheid

Nadere informatie

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader. 3. Samen eten Een Afrikaanse vrouw nodigt de Vlaamse buurkinderen uit voor het eten. De buurvrouw komt thuis en vindt haar kinderen niet. Ze is ongerust en maakt zich kwaad. Je gaat toch niet zomaar bij

Nadere informatie

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod

Bijlage 6: Artikels. Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bijlage 6: Artikels Artikel 1: Meer strafzaken voor rookverbod Bespreking artikel (Bron: Vandenreyt, C. (3 april 2015). Meer strafzaken voor rookverbod. Het belang van Limburg, p. 17.) Dit artikel werd

Nadere informatie

Thema 3: Werken met bronnen: De Groote Oorlog

Thema 3: Werken met bronnen: De Groote Oorlog Thema 3: Werken met bronnen: De Groote Oorlog Inleiding Om de wereld van vandaag te kunnen begrijpen, moeten we weten wat er in het verleden is gebeurd. Enkel de belangrijkste momenten die de wereld voor

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 1 Kroatië toegetreden tot de EU Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en figuur 1. Inleiding Kroatië is een van de staten in de Balkan die voorheen tot Joegoslavië behoorden. In 1991 verklaarde

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De klassieke tijdlijn

De klassieke tijdlijn De klassieke tijdlijn In de lessen geschiedenis heb je waarschijnlijk al gehoord over de tijdlijnen, of de historische periodes en waarschijnlijk ook over exacte datums zoals 476. In dit documentje kom

Nadere informatie

TERRACOTTALEGER HET. & De erfenis van de eeuwige Keizer van China EXPO > PEDAGOGISCH DOSSIER JAAR LUIK GUILLEMINS TGV STATION

TERRACOTTALEGER HET. & De erfenis van de eeuwige Keizer van China EXPO > PEDAGOGISCH DOSSIER JAAR LUIK GUILLEMINS TGV STATION HET TERRACOTTALEGER & De erfenis van de eeuwige Keizer van China EXPO 23.12.16 23.04.17 PEDAGOGISCH DOSSIER 11-14 JAAR LUIK GUILLEMINS TGV STATION + 3 2 4 2 2 4 WWW. T E R R A C O T 4 9 3 8 TA - L I E

Nadere informatie

DE GROTE VERGADERING VAN 1651 KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM

DE GROTE VERGADERING VAN 1651 KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM DE GROTE VERGADERING VAN 1651 KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Leerlingen spelen de Grote Vergadering van de Staten-Generaal in 1651 na. Deze vergadering was het beginpunt van het eerste stadhouderloze tijdperk.

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten

Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten Verenigde Staten Ontwikkeling van de burgerrechten 1.2-2.3-3.3 Inleiding Deze opdracht gaat over de ontwikkeling van de burgerrechten. Hierbij staat de status van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 vrijdag 25 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. KB-0125-a-16-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. KB-0125-a-16-1-b Bijlage VMBO-KB 2016 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB KB-0125-a-16-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een Nederlandse munt (voor- en achterzijde): Op de munt links staat: Willem

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

Geschiedenis van het Nederlands. Het Nederlands in het Zuiden: een verhaal apart

Geschiedenis van het Nederlands. Het Nederlands in het Zuiden: een verhaal apart Geschiedenis van het Nederlands Het Nederlands in het Zuiden: een verhaal apart Lectuur (optioneel) Het Nederlands in het Zuiden: een verhaal apart. In: Guy Janssens en Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

Die welle of de golf

Die welle of de golf Die welle of de golf naam: klas: schooljaar: - vak: GODSDIENST leerkracht: 1 Vooraleer we naar de film kijken, zijn er eerst een aantal dingen waar we het over moeten hebben. In dit eerste deeltje: Wat

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Jonge reporters in het Federaal Parlement

Jonge reporters in het Federaal Parlement 1 Inleiding Met de DVD Jonge reporters en de bijbehorende website zijn het Federaal Parlement en de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aangegaan om jongeren van de derde graad secundair onderwijs (bso,

Nadere informatie

Inleiding geschiedenis Griekenland

Inleiding geschiedenis Griekenland Europa rond de Middellandse Zee rond 500 v. Chr. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Inleiding geschiedenis Griekenland Rond 2000 v. Chr. Stedelijke centra: Op Kreta, Minoische cultuur Op Griekse

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

Zijn secundaire scholen klaar voor de onderwijshervormingen?

Zijn secundaire scholen klaar voor de onderwijshervormingen? Zijn secundaire scholen klaar voor de onderwijshervormingen? Een multiple case study naar de draagkracht van vier secundaire scholen om de hervormingen door te voeren Esther Gheyssens & Katrien Struyven

Nadere informatie

Inleiding geschiedenis Griekenland

Inleiding geschiedenis Griekenland Europa rond de Middellandse Zee rond 500 v. Chr. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Inleiding geschiedenis Griekenland Rond 2000 v. Chr. Stedelijke centra: Op Kreta, Minoische cultuur Op Griekse

Nadere informatie

LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014

LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014 PROVINCIALE BIBLIOTHEEK LIMBURG HIPLimburg LIJST VAN HET VERKIEZINGSDRUKWERK VOOR DE BELGISCHE SENAAT EN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Laatst gewijzigd op 27 september 2014 VERKIEZINGEN SENAAT EN KAMER

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat: enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS flexibel traject PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS flexibel traject LESONTWERP Naam Ingrid Ghyselinck UC Leuven Limburg Departement Lerarenopleiding Professioneel gerichte bachelor in het onderwijs-

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie