schoolkalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolkalender 2013-2014"

Transcriptie

1 schoolkalender

2

3 Voorwoord Een goede relatie tussen alle bij onze school betrokkenen is erg belangrijk. Een eerste voorwaarde daarvoor is een duidelijke informatie over onze school. Wij hebben getracht de informatie over de school overzichtelijk op een rijtje te zetten. Misschien is deze school-informatie-kalender de eerste kennismaking met basisschool Bocholtz, misschien kent u de school al van andere ouders of misschien zit al een kind op onze school. We bieden de schoolgids op een andere manier bij u aan. Vanwege kostenbesparing zullen we de complete schoolgids plaatsen op de website van de school (www.bsbocholtz.nl). Wel geven wij weer de schoolkalender met de belangrijkste informatie in compacte vorm uit. Ouders die hun kind voor het eerst op school aanmelden kunnen de complete schoolgids op schrift ontvangen of kiezen voor de website-versie. We streven er naar om de schoolkalender uit te geven in de eerste schoolweek! Wij hopen dat U de schoolgids (website school) en deze school-informatie-kalender aandachtig zult lezen en goed bewaren, omdat er een hele hoop gegevens zijn opgenomen, die het gehele schooljaar van dienst kunnen zijn. In de schoolkalender zijn een groot aantal schoolse activiteiten en vakanties opgenomen. Wij adviseren u deze schoolkalender op te hangen: voordeel hierbij is dat hij niet zoek raakt! Indien u gerichte informatie zoekt, kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave en/of het alfabetische onderwerpenoverzicht (zie website school). Verder is onze website voor u ook van belang vanwege de opgenomen AGENDA. Als u in het openingsscherm op agenda klikt, krijgt u een maandkalender te zien die wij zo actueel mogelijk houden. Alle relevante data en activiteiten zijn hierin met tijd en korte inhoud opgenomen. U kunt hier het gehele schooljaar in doorbladeren. Belangrijk is dat ouders en school samenwerken, elkaar aanvullen en steunen, zodat er een prettige relatie tot stand kan worden gebracht, of beter gezegd: groeit. Een aangename sfeer en een goed leef- en werkklimaat zijn voorwaarden voor een goede schoolse samenleving: veel leren en zich hierbij thuis voelen! Dit is wat wij u en uw kind(eren) toewensen. Wij hopen in ieder geval op uw aller medewerking en wensen u allen een voortvarend schooljaar Algemene gegevens van het bevoegd gezag Onderwijsstichting MOVARE Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt op scholen, met in totaal 62 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 49 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal leerlingen (teldatum ). MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Drie basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan en één basisschool werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs. Onderwijsstichting MOVARE Bezoekadres Heyendahllaan 55b (abdij Rolduc Kerkrade) Postadres Postbus 12, 6460 AA Kerkrade Telefoonnummer Fax Website Brinnummer Regiodirecteur de heer Jos Feron Katholieke Oudervereniging Bocholtz Secretariaat oudervereniging De heer Maurice Janssen, Schoolstraat 19, 6351 EG Bocholtz, telefoon Ledenlijst bestuur Oudervereniging Dhr. P. Bertram Voorzitter Dhr. M. Janssen Secretaris Mevr. T. van Sint Feyth Penningmeester Mevr. R. Grooten Contactpersoon Verkeer / Vebo / werkgroep (1e H. Communie) Mevr. A. Vanderschuren Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. N. Leerssen Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. J. Zegers Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. H. Xhonneux Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. C. Meyer Contactpersoon adventsactie/ St. Maartensviering / werkgroep Mevr. M. Muyrers 1e Heilige Communie / cabaret schoolverlaters Namens het personeel van Basisschool Bocholtz, M.J. Smeets, directeur Basisschool Bocholtz Wijngracht 11, 6351 HJ Bocholtz Telefoon Fax directeur Website Medezeggenschapsraad BS Bocholtz Per 1 augustus 2011 (tot 01 augustus 2014) is een nieuwe MR gekozen voor onze basisschool. In onze situatie bestaat de MR uit drie ouders en evenzoveel namens het personeel. Het aantal is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op een school. Per heeft de heer Raymond Copier de plaats overgenomen van de heer Harry Simon. Namens de ouders De heer Roy Moonen, Narcissenstraat 12, telefoon , voorzitter De heer Lucien Philips, Hofstraat 2, telefoon , secretaris De heer Raymond Copier, Vlengendaal 152, telefoon , lid Namens het personeel Mevr. Phily Linssen Dresen, penningmeester Mevr. Jos Quadflieg Franken, lid Mevr. Yvonne Odekerken van der Mey, lid Contactadres MR Basisschool Bocholtz, Wijngracht 11, 6351 HJ Bocholtz

4 Ouderinformatie-avonden Voor de ouders van de diverse groepen worden er aan het begin van het schooljaar informatie-avonden gehouden. Op deze avond geeft de groepsleerkracht een uiteenzetting over de werkwijze, methoden, hulpmiddelen, leerstofinhouden en specifieke zaken van de jaargroep. Groepen Datum Tijdstip Groep 1a 1b Woensdag 04 september uur Groep 2a 2b Woensdag 04 september uur Groepen 1 en 2 Inloopnamiddag uur Woensdag 22 januari 2014 Groep 3a 3b Donderdag 12 september uur Groep 4a 4b Maandag 02 september uur Groep 5a 5b Donderdag 05 september uur Groep 6a 6b Maandag 26 augustus uur Groep 7a 7b Donderdag 09 september uur Groep 8a 8b Dinsdag 27 augustus uur Donderdag 09 januari uur (VO informatie-avond) Persoonlijke oudergesprekken De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 houden na het Kerstrapport en het Paasrapport persoonlijke oudergesprekken. Voor de ouders van de groepen 2 zijn er ook twee periodes per schooljaar. De ouders worden uitgenodigd voor een tien-minutengesprek om met de leerkracht te spreken over de vorderingen en het gedrag van hun kind. Wanneer deze tijd onvoldoende blijkt te zijn, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 worden op meerdere momenten (na 4 maanden onderwijs en als de leerling de groep verlaat) persoonlijk uitgenodigd voor voortgangsgesprekken betreffende hun zoon/dochter. Vóór de uitreiking van het derde rapport roepen we alleen de ouders van de leerlingen die het leerjaar moeten overdoen op en die waarmee afspraken voor het volgende schooljaar gemaakt moeten worden. Zowel de ouders als leerkrachten kunnen ook buiten de genoemde gelegenheden contact met elkaar opnemen als dit in het belang van de leerling gewenst is. Groepen 1e trimester 2e trimester 3e trimester Groepen 1 Na 3 / 4 maanden Na 3 / 4 maanden Na 3 / 4 maanden onderwijs onderwijs onderwijs Groepen 2 incidentele gesprekken Week 07 Week 24 met ouders / verzorgers februari 2014 juni 2014 Groepen 3 t/m 7 Week 50 Week 13 incidentele gesprekken december 2013 maart 2014 met ouders / verzorgers (twijfelgevallen/uitvallers) Groepen 8 Week en 18 maart 2014 december 2013 Groepsbezetting maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1a Ine Frederikx Ine Frederikx Ine Frederikx Ine Frederikx Ine Frederikx Rita Grooten 1b Elly van Loo Elly van Loo Elly van Loo Elly van Loo Rita Grooten Ine Frederikx 2a Lilian Smit Lilian Smit Lilian Smit Lilian Smit Lilian Smit Rita Grooten 2b Diana Thewissen Diana Thewissen Diana Thewissen Diana Thewissen Diana Thewissen Rita Grooten 3a Miranda America Miranda America Miranda America Miranda America Miranda America Roger Steens 3b Yvonne Odekerken Wendy Gelissen Wendy Gelissen Wendy Gelissen Wendy Gelissen Roger Steens 4a Linda Bröcheler Linda Bröcheler Linda Bröcheler Jos Quadflieg Jos Quadflieg 4b Phily Linssen Phily Linssen Mieke Bosch Phily Linssen Mieke Bosch 5a Norbert Bemelmans Yvonne Odekerken Yvonne Odekerken Yvonne Odekerken Norbert Bemelmans 5b José Spierts José Spierts José Spierts Norbert Bemelmans José Spierts Norbert Bemelmans 6a Monique De la Haije Monique De la Haije Anke Huynen Anke Huynen Monique De la Haije 6b Remy Geurts Remy Geurts Remy Geurts Remy Geurts Remy Geurts René Grooten 7a Monique Geerarts Monique Geerarts Monique Geerarts Monique Geerarts Monique Geerarts 7b Jessica Janssen Jessica Janssen Karin Thewissen Karin Thewissen Jessica Janssen 8a Joyce Vliegen Joyce Vliegen Joyce Vliegen Joyce Vliegen Joyce Vliegen René Grooten 8b Fleur Franssen Fleur Franssen Fleur Franssen René Grooten René Grooten Ouderschapsverlof mevr. Monique De la Haije: plaatsvervanger is mej. Anke Huynen

5 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Teambijeenkomst voorbereiding schooljaar (10.00 uur) 12 1e schooldag Schoolfotograaf op school 33 Hoofdluiscontrole Ouderinformatie-avond groepen 6 (19.30 uur) Ouderinformatie-avond (19.30 uur) Processie parochie uur basisschool bocholtz augustus

6 Schoolteam Dhr. Jo Smeets Dhr. Wim Dumont Mevr. Marianne Olislagers Dhr. René Grooten directeur plv. directeur ICT - coördinator schooltaken / hoofd BHV er intern begeleider leerlingenzorg HBO-master SEN schooltaken / BHV er groep 8B ICT - coördinator coördinator sport & spel schooltaken Mevr. Fleur Franssen Mej. Joyce Vliegen Mevr. Jessica Janssen Mevr. Karin Thewissen groep 8B groep 8A groep 7B groep 7B bouwoverleg MB/BB HBO-master SEN coördinator Taal / Lezen coördinatie cultuureducatie BHV er Mevr. Monique Geerarts Dhr. Remy Geurts Mevr. Monique De la Haije Mej. Anke Huynen groep 7A groep 6B groep 6A groep 6A coördinatie beeldende vorming en cultuureducatie coördinator rekenen/ wiskunde BHV er HBO-master SEN / BHV er Dhr. Norbert Bemelmans Mevr. José Spierts Mevr. Yvonne Odekerken Mevr. Phily Linssen groep 5A en 5B groep 5B groep 5A / 3B (ma) groep 4B

7 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 Processie parochie uur Ouderinformatie-avond groepen 4 (19.30 uur) 4 Ouderinformatie-avond (19.30 uur) Ouderinformatie-avond groepen 5 (19.30 uur) Ouderinformatie-avond groepen 7 (19.30 uur) Les Bonnefantenmuseum groepen 5a en 5b Ouderinformatie-avond groepen 3 (19.30 uur) Bestuur oudervereniging vergadering (20.00 uur) 16 Studiemiddag leerkrachten Prinsjesdag Begin herfst Alle leerlingen vrije middag 23 Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met 8 24 Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met 8 26 Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met 8 Kinderpostzegelactie bestellingen opnemen groepen 7 en basisschool bocholtz september

8 Mevr. Mieke Bosch Mevr. Linda Bröcheler Mevr. Jos Quadflieg Mevr. Wendy Gelissen groep 4B groep 4A groep 4A groep 3B ILO Lezen Mevr. Miranda America Mevr. Diana Thewissen Mevr. Lilian Smit Mevr. Elly van Loo groep 3A groep 2B groep 2A groep 1B bouwoverleg OB coördinator Taal / Lezen HBO-master SEN coördinatie tussenschoolse opvang BHV er BHV er BHV er Mevr. Ine Frederikx Mevr. Rita Grooten Dhr. Jef Lumey Mevr. Marleen Kroonen groep 1A coördinatie VVE groepen 1 en 2 ILO leerkracht ILO leerkracht bouwoverleg OB-kleuters BHV er Mevr. Ankie Janssen Dhr. Roger Steens Dhr. Karl Stekhuizen Dhr. Paul Franssen combifunctionaris / vakleerkracht muziek combifunctionaris / vakleerkracht sport conciërge BHV er conciërge via MOVARE ontwikkelingspsychologe / GZ-psychologe / orthopedagoge Dhr. Frans Habets adjudant Politie Limburg Zuid - Project Veilige School Dhr. Peter Pierik Z.E.H. Pastoor

9 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Start kinderboekenweek Dierendag Dag van de leraar 40 Gezinsviering thema rozenkrans kerk (19.00 uur) MR vergadering (20.00 uur) Mad Science workshop Ir. Reacties groepen 6 Herfstcross groepen 7 en 8 Einde kinderboekenweek Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Hoofdluiscontrole Cavefelem les Romeinen 1 groepen 6a Herfstactiviteit Herfstwandeling SBB Vijlenerbos groepen 3 Einde zomertijd Begin wintertijd (klok één uur terugzetten) Cavefelem les Romeinen 1 groepen 6b Halloween basisschool bocholtz oktober

10 Waarom we er als BS Bocholtz zijn en wat we onze kinderen willen meegeven In de missie beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen meegeven. Onze missie geeft antwoord op de vraag: wat willen wij met onze school betekenen? Waardoor maken we het verschil voor de kinderen, de ouders, de leerkrachten de omgeving, de samenleving? De missie vormt het morele doel van onze school. Het is het fundament onder onze verdere ontwikkeling. Onze visie en onze aanpak vinden hun basis in onze gezamenlijke levende missie. We zien het als onze kerntaak om kinderen die bagage mee te geven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We willen op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de toekomst. Onze school heeft als eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd. We bieden de kinderen onder alle omstandigheden kansen om al hun talenten te ontwikkelen. Kinderen op onze school leren zichzelf te zijn, we willen dat ze zich zodanig ontwikkelen dat ze vanuit een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor hebben we niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar speelt ook algemene ontwikkeling als mens een belangrijke rol. Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeen schap. We leren onze leerlingen dat de samenleving aan een ieder een zinvolle plaats moet geven. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je rechten opkomen, leren praten, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren. Door de toenemende vrije tijd proberen we kinderen een houding aan te leren die hen in staat stelt met hun leven om te gaan, zin te geven aan tijd die niet aan het arbeidsproces wordt besteed. De centrale waarden bij BS Bocholtz zijn verantwoordelijkheid: nemen en geven, het verschil willen maken, iets betekenen samenwerking, openheid en veiligheid: open staan voor anderen, voor elkaar zorgen kennis en vaardigheden: blijven ontwikkelen, levenslang leren, professionaliteit enthousiasme en plezier: passie in het werk, initiatief nemen, brede belangstelling (zelf)respect: positief zelfbeeld, waarderen van de ander en het andere creativiteit en uitdaging: inventiviteit, buiten bestaande paden kunnen denken en handelen Tussenschoolse opvang / Overblijven Dit geldt voor de middagpauze van uur tot uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarna lopen de leerlingen naar hun klas (inlooptijden). Tijdens de middagpauze wordt het toezicht en de begeleiding verzorgd door ouders. Zij zien toe op een correcte manier van samen tafelen en zorgen voor een goede hygiëne. De ouders zorgen zelf voor een lunchpakket (natje en droogje). Per toerbeurt helpen de leerlingen/overblijvers bij het opruimen van het overblijflokaal. Na de lunch mogen de kinderen onder toezicht binnen of buiten spelen. De kosten bedragen op dit moment nog Bij incidenteel overblijven per keer per leerling 1,00. Per week 3,00 Het derde kind uit één gezin, dat gelijktijdig overblijft met zijn broertje(s) en/of zusje(s), is gratis. De betaling dient te geschieden bij de groepsleerkracht. Mevrouw L. Smit Daniëls coördineert het overblijven op school. Afspraken In samenspraak met de overblijfmoeders hebben wij een overblijfreglement opgesteld, waaraan alle kinderen zich moeten houden. Een enkele keer komt het voor dat een overblijver zich niet aan de regels houdt. Mocht er na herhaaldelijk waarschuwen sprake blijven van slecht gedrag, dan deelt de coördinator overblijven (mevrouw Lilian Smit) en/of de directeur, na overleg met de overblijfmoeders, een zogenaamde "gele kaart" uit aan de desbetreffende leerling. Deze gele kaart houdt in dat wanneer de leerling zich de volgende keer wederom niet aan de regels houdt, hem de toegang tot het overblijven in eerste instantie voor 1 maand ontzegd kan worden ( rode kaart ). De ouders worden schriftelijk in kennis gesteld van het toekennen van de gele/ rode kaart en alle verdere maatregelen die er genomen worden. ATTENTIE!! Omdat de ruimte en het aantal toezichthoudende ouders beperkt is, vragen wij U met nadruk: Laat uw kind(eren) alléén overblijven, wanneer dit echt noodzakelijk is. Te vaak moeten wij de laatste tijd van kinderen horen, dat zij overblijven, omdat ze dat gewoon leuk vinden of om welke andere niet-dringende reden dan ook!! We willen proberen om het overblijven op een verantwoorde wijze uit te voeren. Daarbij zijn wij aangewezen op de inzet van een groep ouders die toezicht houden. Wanneer de groep overblijvers te groot wordt en het aantal toezichthouders te klein, zijn wij genoodzaakt om te zoeken naar een andere (voor u wellicht kostbaardere) oplossing voor het overblijven. Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Het kan voorkomen dat het College van Bestuur van MOVARE (als bevoegd gezag van de school) zich genoodzaakt ziet een leerling niet toe te laten tot een school of een leerling tijdens het schooljaar te schorsen of te verwijderen van de school. MOVARE heeft hiervoor de notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen geschreven. Deze notitie ligt voor u op school ter inzage. Desgewenst kunt u de notitie ook raadplegen via de website van MOVARE: Documenten Vastgesteld beleid.

11 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Allerheiligen 1 Allerzielen Gezingsviering thema Allerheiligen/Allerzielen kerk (19.00 uur) Studiedag rekenen leerkrachten Leerlingen vrije dag Kinderpostzegelactie bestellingen bezorgen groepen 7 en 8 Knutselen St. Maarten Sint Maarten Cavefelem les Romeinen 2 groepen 6a St.Maartensviering oudervereniging Cavefelem les Romeinen 2 groepen 6b Spelencircuit in sporthal groepen 2 tot en met 5 47 Theaterbezoek LSO-concert groepen 5a en 5b Voorbereiding H. Vormsel 1 Knutselen Sinterklaas Knutselen adventskalender communicantjes lokaal onder de kerk ( uur) Rapport 1 e trimester groepen 3 tot en met 8 Sinterklaas op school Surprise groepen 5 tot en met 8 Gezinsviering thema advent en zegening adventskransen (19.00 uur) 2013 basisschool bocholtz november

12 Gymlessen rooster De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 worden gegeven in de sporthal naast de school. Voor de gymlessen moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 bij zich hebben: een sportbroekje of gympakje gymschoenen (géén zwarte zolen!!) Deze mogen niet buiten gedragen worden in verband met beschadiging van de vloer in de sporthal. een T-shirt een handdoek en zeep, omdat na de gymles gelegenheid bestaat om zich te wassen. Wilt U de gymspullen bij thuiskomst controleren?? Het komt nogal eens voor dat iemand een verkeerde handdoek e.d. meeneemt of zelfs spullen vergeet. Na de gymlessen moeten de kinderen de sportspullen weer mee naar huis nemen. Dit in verband met het kwijtraken en wasbeurt. Ontheffingen Aangezien het wel eens voorkomt, dat een leerling geen zin heeft om mee te doen aan een gymles en dan maar zegt dat hij ziek is, verzoeken wij U in deze om medewerking. Kan Uw kind niet deelnemen aan de gymles, dan gelieve U ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Anderzijds gaan wij ervan uit, dat de leerling gewoon mee kan doen. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 De groepen 2 maken een keer per week (dinsdagochtend) gebruik van de sporthal. Voor een goed en hygiënisch gebruik van het speellokaal / sporthal dienen alle kleuters gymschoenen mee te nemen. Deze gymschoenen kunnen op school blijven, omdat ze bijna dagelijks worden gebruikt. (gaarne in een stoffen zakje). Let er bij aankoop op, dat het kind ze zelf kan aantrekken. Denkt U er ook aan, om de naam in de gymschoenen te zetten. Ook bij het aan- en uitkleden proberen wij de zelfstandigheid te bevorderen. Sport- en spelactiviteiten vrijdag 11 oktober 2013 herfst-cross-country voor groep 7 en 8 vrijdag 22 november 2013 spelencircuit voor groep 2 t/m 5 dinsdag 17 december 2013 koker-trefbaltoernooi groepen dinsdag 27 mei 2014 slagbaltoernooi voor groep 6, 7 en 8 dinsdag 03 juni 2014 slagbaltoernooi (uitwijkdatum) KNVB Schoolvoetbal voor de groepen 7 en 8 Gemeentekampioen 1e ronde - woensdag 19 maart 2014 Gemeentekampioen 1e ronde (uitwijkdatum) - woensdag 26 maart 2014 Gemeentekampioen 2e ronde - woensdag 16 april 2014 Gemeentekampioen 2e ronde (uitwijkdatum) - woensdag 23 april 2014 Regio-finales - woensdag 14 mei 2014 Regio-finales (uitwijkdatum) - woensdag 21 mei 2014 Districtsfinale (Susteren) - zaterdag 31 mei 2014 Districtsfinale (uitwijkdatum) Nederlandse kampioenschappen - woensdag 11 juni 2014 Rooster bewegingsonderwijs BS Bocholtz Tijd 1/3 sporthal 2/3 sporthal Gymzaal Maandag B (5+6) A (1+2 kleedlokaal) 3A (5+6) B (3+4 kleedlokaal) 3B (5+6) Dinsdag A (5+6) B (5+6) A (1+2) 7A (1+2) 4B (5+6) B (3+4) 7B (3+4) 4A (5+6) Woensdag A (1+2) B (1+2) A (1+2) 8A (1+2) B (3+4) 8B (3+4) Donderdag B (1+2) 6B (5+6) A (1+2) 6A (5+6) Vrijdag B (1+2) 5B (1+2) 4A (5+6) A (3+4) 5A (3+4) 4B (5+6) A (1+2) 8A (1+2) 7B (5+6) B (3+4) 8B (3+4) 7A (5+6)

13 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Advent Adventviering 1 (in de klas) Adventsactie Gambia Voorbereiding H. Vormsel 2 Les 1 pastoor Pierik groep 5a en 5b 9 Cavefelem les Romeinen 3 groepen 6a 10 Les 1 pastoor Pierik groep 7a en 7b 11 Sinterklaasavond 12 Collectieve compensatiedag groepen 1 tot en met 4 Leerlingen groepen 1 tot en met 4 vrije dag Les 1 pastoor Pierik groep 6a en 6b Advent Adventviering 2 (in de klas) Adventsactie Gambia Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 Voorbereiding H. Vormsel 3 Les 2 Pastoor Pierik 5a en 5b 16 Cavefelem les Romeinen 3 groepen 6b Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 17 Les 2 pastoor Pierik groep 7a en 7b Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 18 Knutselen kerstmis Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 19 Les 2 pastoor Pierik groep 6a en 6b Advent Adventviering 3 (in de klas) Adventsactie Gambia Voorbereiding H. Vormsel 4 Les 3 pastoor Pierik groep 5a en 5b Kokertrefbaltoernooi groepen 6, 7 en 8 sporthal Les 3 pastoor Pierik groep 7a en 7b Les 3 pastoor Pierik groep 6a en 6b Adventviering 4 in de aula groepen 3 tot en met 8 Kerstviering ( uur) Kerstlunch oudervereniging Begin van de winter Advent Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 52 Gezinsmis Kerstmis parochiekerk uur Kerstmis Kerstmis 2013 basisschool bocholtz december

14 Schooltijden Vakantierooster Groep 1A / 1B (4-jarigen) Groepen 1B maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december t/m 03 januari 2014 Carnaval 03 maart t/m 07 maart 2014 Goede Vrijdag 18 april 2014 Maandag Pasen 21 april 2014 Meivakantie 28 april t/m 09 mei 2014 Pinkstermaandag 09 juni juli 2014 t/m 22 augustus 2014 Groepen Eerste schooldag maandag 25 augustus 2014 Vrije dagen ATTENTIE!!! Stuur Uw kinderen tijdig, echter niet te vroeg, naar school, dat wil zeggen 10 minuten voor schoolbegin. Het schoolplein is 's morgens vanaf uur en 's middags van uur geopend. Op onze school hanteren we inlooptijden voor de ochtend- en middagschooltijden. Vanaf deze tijden mogen de leerlingen in alle rust naar binnen lopen en hun klaslokaal opzoeken. De groepsleerkracht vangt de leerlingen in het klaslokaal op. Om voldoende ruimte te hebben voor de kinderen verzoeken wij ouders om buiten de poort te wachten. Daarbij vragen wij U met nadruk om de ingangen bij de poorten, trap en fietsenstalling ( Biesweg ) vrij te houden. Wilt u dit ook doorgeven aan andere personen die uw zoon of dochter bij de school komen ophalen. Vooral in de ochtend constateren wij dat er te veel ouders met hun kinderen de school binnenkomen. Leerkrachten moeten toezicht houden of moeten nog zaken voorbereiden. Als u vragen heeft of anderszins een leerkracht wilt spreken, doe dit dan s.v.p. om uur of liever nog: maak een afspraak! Ziekteverzuim Ziekte is een geldige reden voor geoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim moet binnen twee dagen, liefst telefonisch vóór half negen gemeld worden. Mocht er echter geen telefoontje zijn binnengekomen dan neemt de groepsleerkracht in de loop van de eerste dag contact op met de ouders om te informeren naar het welbevinden van het kind. Laat ons schriftelijk of telefonisch weten als Uw kind vanwege ziekte verhinderd is de school te bezoeken. Bel echter niet tijdens de lessen. Gaarne bellen voor schoolbegin!!! Vrije dagen 7 wk van 4 dg Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 06 december 2013 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 31 januari 2014 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 18 april 2014 Goede Vrijdag Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 23 mei 2014 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 04 juli 2014 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 7 vrijdag 27 juni 2014 (sv-kamp) Studiedag rekenen dinsdag 05 november 2013 Studiemiddag maandag 16 september 2013 Studiemiddag dinsdag 18 februari 2014 Studiemiddag dinsdag 18 maart 2014 Studiemiddag dinsdag 20 mei 2014 Meer onderwijstijd voor groep 8 i.v.m. het schoolverlaterskamp door aangepaste schooltijden: uur extra vrij Vrijdag 20 juni 2014 Dinsdag 23 juni 2014 Maandag 30 juni 2014 Opmerkingen Maximaal 7 weken met een 4-daagse schoolweek (behalve Paasmaandag en Pinkstermaandag). Resterende uren (studiemiddagen) kunnen dus alleen maar ingezet worden op middagen! Tel / adres:

15 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 1 Oudejaarsavond Nieuwjaar 2 Driekoningen Hoofdluiscontrole EHBO-A les 1 Voorbereiding H. Vormsel Ouderinformatie-avond (19.30 uur) Thema: de overstap BAO naar de brugklas VO Voorbereiding H. Vormsel 6 EHBO-A les 2 Cavefelem les Romeinen 4 groepen 6a Winteractiviteit Voorbereiding H. Vormsel 7 EHBO-A les 3 Cavefelem les Romeinen 4 groepen 6b CITO IQ-test Ouderkijkdag ( uur) Bezoek aan schaapskooi Epen groepen Voorbereiding H. Vormsel 8 EHBO-A les 4 CITO eindtoets 2014 CITO eindtoets 2014 CITO eindtoets 2014 Bezoek aan Gallo-Romeins museum in Tongeren groepen 6 Collectieve compensatiedag groepen 1 tot en met 4 Leerlingen groepen 1 tot en met 4 vrije dag 2014 basisschool bocholtz januari

16 Leerplicht en verlofregeling In beginsel is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk! De regeling omtrent het verlenen van verlof en het toezicht daarop is aanzienlijk verscherpt. Aangezien de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van de regels zullen wij deze strikt handhaven. Alleen bij uitzondering kan binnen de wettelijke regels verlof worden verleend. Onderstaand leest u de regels waaraan wij (en dus ook de ouders) gebonden zijn. 1. Vakantieverlof Vrijstelling wegens vakantie (ook 1 dag!) van de leerling kan door de directeur van de basisschool alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden Door de specifieke aard van het beroep van een ouder kan het gezin niet in één van de schoolvakanties op vakantie gaan. Als bijvoorbeeld uw vakantie in de zomervakantie niet mogelijk is, maar in de herfstvakantie wel, is dat geen reden voor verlof. Er kan slechts eenmaal per jaar extra verlof worden verleend voor een periode van ten hoogste tien werkdagen. Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Vakantieverlof wordt schriftelijk bij de directie aangevraagd minimaal 8 weken voor de geplande vakantie. Een werkgeversverklaring moet duidelijk maken waarom de werkgever niet in één van de schoolvakanties verlof kan verlenen aan de werknemer. Een zelfstandig ondernemer dient dit zelf schriftelijk te onderbouwen. 2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden Voor het bezoeken van een medicus, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren; Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; Bij verhuizing binnen de gemeente één dag; Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten tot ene met de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; Bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde en de vierde graad ten hoogste 1 dag; Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten van de leerling tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur; Bij 25-, 40, 50- en 60-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60- jarige huwelijksjubileum van ouders en grootouders voor 1 dag; Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof indien De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. Van elk verzuim dient U vooraf verlof te vragen aan de directeur van de school. Het zal duidelijk zijn, dat dit verlof voor het doen van boodschappen, het afleggen van familiebezoeken en dergelijke steeds geweigerd wordt. Wanneer het vermoeden van ongeoorloofd verzuim bestaat (bv. een leerling wordt ten onrechte ziek gemeld), heeft de directeur de bevoegdheid een onderzoek te laten instellen. Mocht hieruit blijken, dat het verzuim ongegrond is, dan is de directeur verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente ( = Bureau Leerplichtzaken van de gezamenlijke Parkstad Limburg gemeenten in Heerlen). Deze zal dan in gevolge artikel 22 lid 2 van de Leerplichtwet proces verbaal opmaken. Bureau VSV Parkstad Limburg Bezoekadres CBS-weg 2 Postadres Postbus 1, 6400 AA Heerlen Telefoonnummer Verlofaanvragen dienen schriftelijk (reden verlofaanvrage aangeven + bewijs bijvoegen) te worden ingediend bij de directeur. Gebruik daartoe de verlof - aanvraagformulieren van de school!! Deze zijn op school te verkrijgen of via onze website.

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juli 2010 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 21 juli Schoolverlatersavond 22 juli Rapporten 23 juli Vrij groep 1 t/m 8 6 september Eerste schooldag Groepsindeling schooljaar 2010-2011

Nadere informatie

schoolkalender 2014 2015 basisschool Bocholtz

schoolkalender 2014 2015 basisschool Bocholtz schoolkalender 2014 2015 Naam school: Basisschool Bocholtz Adres: Wijngracht 11 Plaats en postcode: 6351 HJ Bocholtz Telefoon: 045 5443614 Fax: 045 5445952 E mail school: info.rkbsbocholtz@movare.nl E

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2

Augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 WEEK 35 WEEK 34 WEEK 33 WEEK 32 WEEK 31 Augustus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 WEEK 40 WEEK 39 WEEK 38 WEEK 37 WEEK 36 September 2015 31 augustus

Nadere informatie

Vrije dagen

Vrije dagen Beste ouders/verzorgers, Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 info.rkbsbocholtz@movare.nl Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. De zomervakantie staat voor

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar

BELANGRIJKE DATUMS. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! Groepsindeling schooljaar Basisschool Bleijerheide. Juni 2007 Bewaren!!!!!!! BELANGRIJKE DATUMS 27 juni: Schoolverlatersavond 28 juni: Rapporten 29 juni: Huwelijk juffrouw Veronique 29 juni: Vrij groep 1 t/m 8 13 augustus: Eerste

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Singelweg 5, 6467CE Kerkrade T:

Singelweg 5, 6467CE Kerkrade T: Singelweg 5, 6467CE Kerkrade T:0455413228 E:directie.rkbsdedoorkijk@movare.nl www.bsdedoorkijk.nl Ziekmelding 045-5413228 Beste Ouders, In deze schoolkalender treft u beknopte informatie over onze school

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. informatiekalender r.k. basisschool de kleine Wereld Vaals 2015-2016 SCHOOLBESTUUR... 2 LICHAMELIJKE OEFENING... 6

INHOUDSOPGAVE. informatiekalender r.k. basisschool de kleine Wereld Vaals 2015-2016 SCHOOLBESTUUR... 2 LICHAMELIJKE OEFENING... 6 INHOUDSOPGAVE SCHOOLBESTUUR... 2 SCHOOLADVIESCOMMISSIE... 2 LEERPLICHT... 3 SCHOOLVERZUIM... 3 GROEPSINDELING... 4 SCHOOLTIJDEN... 4 VAKANTIES/VRIJE DAGEN... 4 VAKANTIEROOSTER... 5 ZOMERVAKANTIES... 5

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Augustus week 32. week 33. week 34. week 35. week 36

Augustus week 32. week 33. week 34. week 35. week 36 week 36 week 35 week 34 week 33 week 32 Augustus 2015 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Basisschool De Verrekijker De Gyselaar 80, 6436 AZ Amstenrade, Schooljaar

Basisschool De Verrekijker De Gyselaar 80, 6436 AZ Amstenrade, Schooljaar Schooljaar 2016-2017 SEPTEMBER 2016 05-09 Eerste schooldag schooljaar 2016-2017 WEEKNR. 35 36 37 38 39 MAANDAG 5 12 19 26 DINSDAG 6 13 20 27 WOENSDAG 7 14 21 28 DONDERDAG 1 8 15 22 29 VRIJDAG 2 9 16 23

Nadere informatie

Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Week 31. Week 32. Week 33. Week 34. Week

Augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. Week 31. Week 32. Week 33. Week 34. Week Week 35 Week 34 Week 33 Week 32 Week 31 Augustus 2016 4. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 14. 1 16. 17. 19. 20. 2 2 2 29. 3 Week 39 Week 38 Week 37 Week 36 Week 35 September 2016 4. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Eerste schooldag

Nadere informatie

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV

augustus 2012 notities ma di wo do vr za zo 6 wk wk wk aantekeningen: 27 wk 35 Team Studiedag APV ma di wo do vr za zo wk 31 1 2 3 4 5 6 wk 32 7 8 9 10 11 12 13 wk 33 14 luizencontrole 20 wk 34 21 22 27 wk 35 Studiedag APV 28 augustus 2012 Info avond 15 16 17 18 19 MR 23 24 25 26 29 30 31 aantekeningen:

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014. Pagina. Openingswoord 2. 1. Schooltijden 3. 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3

Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014. Pagina. Openingswoord 2. 1. Schooltijden 3. 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3 Inhoudsopgave INFORMATIEGIDS 2013-2014 Pagina Openingswoord 2 1. Schooltijden 3 2. Vakantietijden en vrije dagen 2013 2014 3 3. Adresgegevens school 4 4. Teamleden / groepsindeling 2013-2014 4 5. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

Singelweg 5, 6467CE Kerkrade T:

Singelweg 5, 6467CE Kerkrade T: Singelweg 5, 6467CE Kerkrade T:0455413228 E:directie.rkbsdedoorkijk@movare.nl www.bsdedoorkijk.nl Ziekmelding 045-5413228 Beste Ouders, Ziekmelden kunt u telefonisch van 8:00 u. tot 8:30 u. Indien we voor

Nadere informatie

nummer 5 25 september 2015

nummer 5 25 september 2015 nummer 5 25 september 2015 Weekagenda: Maandag 5 oktober: Groep 1-2-3 vrij! Woensdag 7 oktober: Start Kinderboekenweek Zaterdag 9 oktober: Dag van de duurzaamheid Zondag 11 oktober: Open Dag van 10.00u-12.00u

Nadere informatie

niet De Klimpaal! Om recht te doen aan alle gebruikers van ons prachtige gebouw heeft gemeente

niet De Klimpaal! Om recht te doen aan alle gebruikers van ons prachtige gebouw heeft gemeente Beste Ouders, In deze schoolkalender treft u beknopte informatie over onze school aan. Veel meer informatie vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden op www.bsdemeridiaan.nl. Wij communiceren

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Augustus Maandag. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Augustus Maandag. Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag week 35 week 34 week 33 week 32 week 31 Maandag Augustus 2017 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Prak sche punten Aanmelding en toela ng Als kinderen de lee ijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze we elijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplich g. Aanmelding

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Hier telt ieder kind! Schoolkalender

Hier telt ieder kind! Schoolkalender Hier telt ieder kind! Schoolkalender 2016-2017 Augustus 2016 31 1 2 3 4 5 6 7 Juf Helen Jarig Meneer Ralf Jarig 32 8 9 10 11 12 13 14 33 15 16 17 18 19 20 21 34 22 23 24 25 26 27 28 Juf Monique jarig 35

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Schoolreisje gr. 1-2 CJG inloopspreekuur Singelloop Breda teamkamer

Schoolreisje gr. 1-2 CJG inloopspreekuur Singelloop Breda teamkamer week 39 week 38 week 37 week 36 week 35 September 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag deze week hoofdluiscontrole 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

september 2016 ma di wo do vr za zo uur: Begin nieuwe schooljaar Opening nieuwe schooljaar Groep 7 excursie WML Show Mad Science gr 3 t/m 8

september 2016 ma di wo do vr za zo uur: Begin nieuwe schooljaar Opening nieuwe schooljaar Groep 7 excursie WML Show Mad Science gr 3 t/m 8 september 2016 35 1 2 3 4 36 5 6 7 8 9 10 11 08.30 uur: Begin nieuwe schooljaar Opening nieuwe schooljaar Groep 7 excursie WML 37 12 13 14 15 16 17 18 Show Mad Science gr 3 t/m 8 Start Jantje Beton Schoolfotograaf

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7

augustus /september wo 3 29 vr 5 30 za 6 31 zo 7 Iedere dag meenemen: (voorgesneden) fruit, boterhammen en tweemaal iets te drinken. augustus /september 2014 Week 35 Week 36 25 Eerste schooldag (8.25 uur) ma Informatieavond groep 1-2 1 Informatieavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie