schoolkalender

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolkalender 2013-2014"

Transcriptie

1 schoolkalender

2

3 Voorwoord Een goede relatie tussen alle bij onze school betrokkenen is erg belangrijk. Een eerste voorwaarde daarvoor is een duidelijke informatie over onze school. Wij hebben getracht de informatie over de school overzichtelijk op een rijtje te zetten. Misschien is deze school-informatie-kalender de eerste kennismaking met basisschool Bocholtz, misschien kent u de school al van andere ouders of misschien zit al een kind op onze school. We bieden de schoolgids op een andere manier bij u aan. Vanwege kostenbesparing zullen we de complete schoolgids plaatsen op de website van de school (www.bsbocholtz.nl). Wel geven wij weer de schoolkalender met de belangrijkste informatie in compacte vorm uit. Ouders die hun kind voor het eerst op school aanmelden kunnen de complete schoolgids op schrift ontvangen of kiezen voor de website-versie. We streven er naar om de schoolkalender uit te geven in de eerste schoolweek! Wij hopen dat U de schoolgids (website school) en deze school-informatie-kalender aandachtig zult lezen en goed bewaren, omdat er een hele hoop gegevens zijn opgenomen, die het gehele schooljaar van dienst kunnen zijn. In de schoolkalender zijn een groot aantal schoolse activiteiten en vakanties opgenomen. Wij adviseren u deze schoolkalender op te hangen: voordeel hierbij is dat hij niet zoek raakt! Indien u gerichte informatie zoekt, kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave en/of het alfabetische onderwerpenoverzicht (zie website school). Verder is onze website voor u ook van belang vanwege de opgenomen AGENDA. Als u in het openingsscherm op agenda klikt, krijgt u een maandkalender te zien die wij zo actueel mogelijk houden. Alle relevante data en activiteiten zijn hierin met tijd en korte inhoud opgenomen. U kunt hier het gehele schooljaar in doorbladeren. Belangrijk is dat ouders en school samenwerken, elkaar aanvullen en steunen, zodat er een prettige relatie tot stand kan worden gebracht, of beter gezegd: groeit. Een aangename sfeer en een goed leef- en werkklimaat zijn voorwaarden voor een goede schoolse samenleving: veel leren en zich hierbij thuis voelen! Dit is wat wij u en uw kind(eren) toewensen. Wij hopen in ieder geval op uw aller medewerking en wensen u allen een voortvarend schooljaar Algemene gegevens van het bevoegd gezag Onderwijsstichting MOVARE Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt op scholen, met in totaal 62 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 49 reguliere basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal leerlingen (teldatum ). MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Drie basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan en één basisschool werkt volgens het principe van het Freinetonderwijs. Onderwijsstichting MOVARE Bezoekadres Heyendahllaan 55b (abdij Rolduc Kerkrade) Postadres Postbus 12, 6460 AA Kerkrade Telefoonnummer Fax Website Brinnummer Regiodirecteur de heer Jos Feron Katholieke Oudervereniging Bocholtz Secretariaat oudervereniging De heer Maurice Janssen, Schoolstraat 19, 6351 EG Bocholtz, telefoon Ledenlijst bestuur Oudervereniging Dhr. P. Bertram Voorzitter Dhr. M. Janssen Secretaris Mevr. T. van Sint Feyth Penningmeester Mevr. R. Grooten Contactpersoon Verkeer / Vebo / werkgroep (1e H. Communie) Mevr. A. Vanderschuren Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. N. Leerssen Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. J. Zegers Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. H. Xhonneux Contactpersoon werkgroep basisschool (diversen) Mevr. C. Meyer Contactpersoon adventsactie/ St. Maartensviering / werkgroep Mevr. M. Muyrers 1e Heilige Communie / cabaret schoolverlaters Namens het personeel van Basisschool Bocholtz, M.J. Smeets, directeur Basisschool Bocholtz Wijngracht 11, 6351 HJ Bocholtz Telefoon Fax directeur Website Medezeggenschapsraad BS Bocholtz Per 1 augustus 2011 (tot 01 augustus 2014) is een nieuwe MR gekozen voor onze basisschool. In onze situatie bestaat de MR uit drie ouders en evenzoveel namens het personeel. Het aantal is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op een school. Per heeft de heer Raymond Copier de plaats overgenomen van de heer Harry Simon. Namens de ouders De heer Roy Moonen, Narcissenstraat 12, telefoon , voorzitter De heer Lucien Philips, Hofstraat 2, telefoon , secretaris De heer Raymond Copier, Vlengendaal 152, telefoon , lid Namens het personeel Mevr. Phily Linssen Dresen, penningmeester Mevr. Jos Quadflieg Franken, lid Mevr. Yvonne Odekerken van der Mey, lid Contactadres MR Basisschool Bocholtz, Wijngracht 11, 6351 HJ Bocholtz

4 Ouderinformatie-avonden Voor de ouders van de diverse groepen worden er aan het begin van het schooljaar informatie-avonden gehouden. Op deze avond geeft de groepsleerkracht een uiteenzetting over de werkwijze, methoden, hulpmiddelen, leerstofinhouden en specifieke zaken van de jaargroep. Groepen Datum Tijdstip Groep 1a 1b Woensdag 04 september uur Groep 2a 2b Woensdag 04 september uur Groepen 1 en 2 Inloopnamiddag uur Woensdag 22 januari 2014 Groep 3a 3b Donderdag 12 september uur Groep 4a 4b Maandag 02 september uur Groep 5a 5b Donderdag 05 september uur Groep 6a 6b Maandag 26 augustus uur Groep 7a 7b Donderdag 09 september uur Groep 8a 8b Dinsdag 27 augustus uur Donderdag 09 januari uur (VO informatie-avond) Persoonlijke oudergesprekken De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 houden na het Kerstrapport en het Paasrapport persoonlijke oudergesprekken. Voor de ouders van de groepen 2 zijn er ook twee periodes per schooljaar. De ouders worden uitgenodigd voor een tien-minutengesprek om met de leerkracht te spreken over de vorderingen en het gedrag van hun kind. Wanneer deze tijd onvoldoende blijkt te zijn, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 worden op meerdere momenten (na 4 maanden onderwijs en als de leerling de groep verlaat) persoonlijk uitgenodigd voor voortgangsgesprekken betreffende hun zoon/dochter. Vóór de uitreiking van het derde rapport roepen we alleen de ouders van de leerlingen die het leerjaar moeten overdoen op en die waarmee afspraken voor het volgende schooljaar gemaakt moeten worden. Zowel de ouders als leerkrachten kunnen ook buiten de genoemde gelegenheden contact met elkaar opnemen als dit in het belang van de leerling gewenst is. Groepen 1e trimester 2e trimester 3e trimester Groepen 1 Na 3 / 4 maanden Na 3 / 4 maanden Na 3 / 4 maanden onderwijs onderwijs onderwijs Groepen 2 incidentele gesprekken Week 07 Week 24 met ouders / verzorgers februari 2014 juni 2014 Groepen 3 t/m 7 Week 50 Week 13 incidentele gesprekken december 2013 maart 2014 met ouders / verzorgers (twijfelgevallen/uitvallers) Groepen 8 Week en 18 maart 2014 december 2013 Groepsbezetting maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1a Ine Frederikx Ine Frederikx Ine Frederikx Ine Frederikx Ine Frederikx Rita Grooten 1b Elly van Loo Elly van Loo Elly van Loo Elly van Loo Rita Grooten Ine Frederikx 2a Lilian Smit Lilian Smit Lilian Smit Lilian Smit Lilian Smit Rita Grooten 2b Diana Thewissen Diana Thewissen Diana Thewissen Diana Thewissen Diana Thewissen Rita Grooten 3a Miranda America Miranda America Miranda America Miranda America Miranda America Roger Steens 3b Yvonne Odekerken Wendy Gelissen Wendy Gelissen Wendy Gelissen Wendy Gelissen Roger Steens 4a Linda Bröcheler Linda Bröcheler Linda Bröcheler Jos Quadflieg Jos Quadflieg 4b Phily Linssen Phily Linssen Mieke Bosch Phily Linssen Mieke Bosch 5a Norbert Bemelmans Yvonne Odekerken Yvonne Odekerken Yvonne Odekerken Norbert Bemelmans 5b José Spierts José Spierts José Spierts Norbert Bemelmans José Spierts Norbert Bemelmans 6a Monique De la Haije Monique De la Haije Anke Huynen Anke Huynen Monique De la Haije 6b Remy Geurts Remy Geurts Remy Geurts Remy Geurts Remy Geurts René Grooten 7a Monique Geerarts Monique Geerarts Monique Geerarts Monique Geerarts Monique Geerarts 7b Jessica Janssen Jessica Janssen Karin Thewissen Karin Thewissen Jessica Janssen 8a Joyce Vliegen Joyce Vliegen Joyce Vliegen Joyce Vliegen Joyce Vliegen René Grooten 8b Fleur Franssen Fleur Franssen Fleur Franssen René Grooten René Grooten Ouderschapsverlof mevr. Monique De la Haije: plaatsvervanger is mej. Anke Huynen

5 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Teambijeenkomst voorbereiding schooljaar (10.00 uur) 12 1e schooldag Schoolfotograaf op school 33 Hoofdluiscontrole Ouderinformatie-avond groepen 6 (19.30 uur) Ouderinformatie-avond (19.30 uur) Processie parochie uur basisschool bocholtz augustus

6 Schoolteam Dhr. Jo Smeets Dhr. Wim Dumont Mevr. Marianne Olislagers Dhr. René Grooten directeur plv. directeur ICT - coördinator schooltaken / hoofd BHV er intern begeleider leerlingenzorg HBO-master SEN schooltaken / BHV er groep 8B ICT - coördinator coördinator sport & spel schooltaken Mevr. Fleur Franssen Mej. Joyce Vliegen Mevr. Jessica Janssen Mevr. Karin Thewissen groep 8B groep 8A groep 7B groep 7B bouwoverleg MB/BB HBO-master SEN coördinator Taal / Lezen coördinatie cultuureducatie BHV er Mevr. Monique Geerarts Dhr. Remy Geurts Mevr. Monique De la Haije Mej. Anke Huynen groep 7A groep 6B groep 6A groep 6A coördinatie beeldende vorming en cultuureducatie coördinator rekenen/ wiskunde BHV er HBO-master SEN / BHV er Dhr. Norbert Bemelmans Mevr. José Spierts Mevr. Yvonne Odekerken Mevr. Phily Linssen groep 5A en 5B groep 5B groep 5A / 3B (ma) groep 4B

7 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 Processie parochie uur Ouderinformatie-avond groepen 4 (19.30 uur) 4 Ouderinformatie-avond (19.30 uur) Ouderinformatie-avond groepen 5 (19.30 uur) Ouderinformatie-avond groepen 7 (19.30 uur) Les Bonnefantenmuseum groepen 5a en 5b Ouderinformatie-avond groepen 3 (19.30 uur) Bestuur oudervereniging vergadering (20.00 uur) 16 Studiemiddag leerkrachten Prinsjesdag Begin herfst Alle leerlingen vrije middag 23 Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met 8 24 Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met 8 26 Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met Project Lekker eten - pauzehap groepen 5 tot en met 8 Kinderpostzegelactie bestellingen opnemen groepen 7 en basisschool bocholtz september

8 Mevr. Mieke Bosch Mevr. Linda Bröcheler Mevr. Jos Quadflieg Mevr. Wendy Gelissen groep 4B groep 4A groep 4A groep 3B ILO Lezen Mevr. Miranda America Mevr. Diana Thewissen Mevr. Lilian Smit Mevr. Elly van Loo groep 3A groep 2B groep 2A groep 1B bouwoverleg OB coördinator Taal / Lezen HBO-master SEN coördinatie tussenschoolse opvang BHV er BHV er BHV er Mevr. Ine Frederikx Mevr. Rita Grooten Dhr. Jef Lumey Mevr. Marleen Kroonen groep 1A coördinatie VVE groepen 1 en 2 ILO leerkracht ILO leerkracht bouwoverleg OB-kleuters BHV er Mevr. Ankie Janssen Dhr. Roger Steens Dhr. Karl Stekhuizen Dhr. Paul Franssen combifunctionaris / vakleerkracht muziek combifunctionaris / vakleerkracht sport conciërge BHV er conciërge via MOVARE ontwikkelingspsychologe / GZ-psychologe / orthopedagoge Dhr. Frans Habets adjudant Politie Limburg Zuid - Project Veilige School Dhr. Peter Pierik Z.E.H. Pastoor

9 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Start kinderboekenweek Dierendag Dag van de leraar 40 Gezinsviering thema rozenkrans kerk (19.00 uur) MR vergadering (20.00 uur) Mad Science workshop Ir. Reacties groepen 6 Herfstcross groepen 7 en 8 Einde kinderboekenweek Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Hoofdluiscontrole Cavefelem les Romeinen 1 groepen 6a Herfstactiviteit Herfstwandeling SBB Vijlenerbos groepen 3 Einde zomertijd Begin wintertijd (klok één uur terugzetten) Cavefelem les Romeinen 1 groepen 6b Halloween basisschool bocholtz oktober

10 Waarom we er als BS Bocholtz zijn en wat we onze kinderen willen meegeven In de missie beschrijven we wat we de kinderen op onze school willen meegeven. Onze missie geeft antwoord op de vraag: wat willen wij met onze school betekenen? Waardoor maken we het verschil voor de kinderen, de ouders, de leerkrachten de omgeving, de samenleving? De missie vormt het morele doel van onze school. Het is het fundament onder onze verdere ontwikkeling. Onze visie en onze aanpak vinden hun basis in onze gezamenlijke levende missie. We zien het als onze kerntaak om kinderen die bagage mee te geven die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. We willen op onze school kinderen met een verschillende ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de toekomst. Onze school heeft als eerste doelstelling het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hieronder verstaan we onder meer ernaar te streven de leerstof en vaardigheden zó aan te bieden, dat de brede persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele leerling wordt bevorderd. We bieden de kinderen onder alle omstandigheden kansen om al hun talenten te ontwikkelen. Kinderen op onze school leren zichzelf te zijn, we willen dat ze zich zodanig ontwikkelen dat ze vanuit een positief zelfbeeld een constructieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving. Daarvoor hebben we niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar speelt ook algemene ontwikkeling als mens een belangrijke rol. Naast de primaire taak van onze school, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, is onze school ook een leefgemeen schap. We leren onze leerlingen dat de samenleving aan een ieder een zinvolle plaats moet geven. De leerlingen krijgen de kans om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. We willen de leerlingen leren functioneren in een groep, leren voor je rechten opkomen, leren praten, leren luisteren naar anderen, leren incasseren, leren rekening houden met elkaar, leren een gemeenschap te vormen waarin ze de regels hanteren die bij deze gemeenschap horen; kortom sociaal gedrag aanleren. Door de toenemende vrije tijd proberen we kinderen een houding aan te leren die hen in staat stelt met hun leven om te gaan, zin te geven aan tijd die niet aan het arbeidsproces wordt besteed. De centrale waarden bij BS Bocholtz zijn verantwoordelijkheid: nemen en geven, het verschil willen maken, iets betekenen samenwerking, openheid en veiligheid: open staan voor anderen, voor elkaar zorgen kennis en vaardigheden: blijven ontwikkelen, levenslang leren, professionaliteit enthousiasme en plezier: passie in het werk, initiatief nemen, brede belangstelling (zelf)respect: positief zelfbeeld, waarderen van de ander en het andere creativiteit en uitdaging: inventiviteit, buiten bestaande paden kunnen denken en handelen Tussenschoolse opvang / Overblijven Dit geldt voor de middagpauze van uur tot uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarna lopen de leerlingen naar hun klas (inlooptijden). Tijdens de middagpauze wordt het toezicht en de begeleiding verzorgd door ouders. Zij zien toe op een correcte manier van samen tafelen en zorgen voor een goede hygiëne. De ouders zorgen zelf voor een lunchpakket (natje en droogje). Per toerbeurt helpen de leerlingen/overblijvers bij het opruimen van het overblijflokaal. Na de lunch mogen de kinderen onder toezicht binnen of buiten spelen. De kosten bedragen op dit moment nog Bij incidenteel overblijven per keer per leerling 1,00. Per week 3,00 Het derde kind uit één gezin, dat gelijktijdig overblijft met zijn broertje(s) en/of zusje(s), is gratis. De betaling dient te geschieden bij de groepsleerkracht. Mevrouw L. Smit Daniëls coördineert het overblijven op school. Afspraken In samenspraak met de overblijfmoeders hebben wij een overblijfreglement opgesteld, waaraan alle kinderen zich moeten houden. Een enkele keer komt het voor dat een overblijver zich niet aan de regels houdt. Mocht er na herhaaldelijk waarschuwen sprake blijven van slecht gedrag, dan deelt de coördinator overblijven (mevrouw Lilian Smit) en/of de directeur, na overleg met de overblijfmoeders, een zogenaamde "gele kaart" uit aan de desbetreffende leerling. Deze gele kaart houdt in dat wanneer de leerling zich de volgende keer wederom niet aan de regels houdt, hem de toegang tot het overblijven in eerste instantie voor 1 maand ontzegd kan worden ( rode kaart ). De ouders worden schriftelijk in kennis gesteld van het toekennen van de gele/ rode kaart en alle verdere maatregelen die er genomen worden. ATTENTIE!! Omdat de ruimte en het aantal toezichthoudende ouders beperkt is, vragen wij U met nadruk: Laat uw kind(eren) alléén overblijven, wanneer dit echt noodzakelijk is. Te vaak moeten wij de laatste tijd van kinderen horen, dat zij overblijven, omdat ze dat gewoon leuk vinden of om welke andere niet-dringende reden dan ook!! We willen proberen om het overblijven op een verantwoorde wijze uit te voeren. Daarbij zijn wij aangewezen op de inzet van een groep ouders die toezicht houden. Wanneer de groep overblijvers te groot wordt en het aantal toezichthouders te klein, zijn wij genoodzaakt om te zoeken naar een andere (voor u wellicht kostbaardere) oplossing voor het overblijven. Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Het kan voorkomen dat het College van Bestuur van MOVARE (als bevoegd gezag van de school) zich genoodzaakt ziet een leerling niet toe te laten tot een school of een leerling tijdens het schooljaar te schorsen of te verwijderen van de school. MOVARE heeft hiervoor de notitie Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen geschreven. Deze notitie ligt voor u op school ter inzage. Desgewenst kunt u de notitie ook raadplegen via de website van MOVARE: Documenten Vastgesteld beleid.

11 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Allerheiligen 1 Allerzielen Gezingsviering thema Allerheiligen/Allerzielen kerk (19.00 uur) Studiedag rekenen leerkrachten Leerlingen vrije dag Kinderpostzegelactie bestellingen bezorgen groepen 7 en 8 Knutselen St. Maarten Sint Maarten Cavefelem les Romeinen 2 groepen 6a St.Maartensviering oudervereniging Cavefelem les Romeinen 2 groepen 6b Spelencircuit in sporthal groepen 2 tot en met 5 47 Theaterbezoek LSO-concert groepen 5a en 5b Voorbereiding H. Vormsel 1 Knutselen Sinterklaas Knutselen adventskalender communicantjes lokaal onder de kerk ( uur) Rapport 1 e trimester groepen 3 tot en met 8 Sinterklaas op school Surprise groepen 5 tot en met 8 Gezinsviering thema advent en zegening adventskransen (19.00 uur) 2013 basisschool bocholtz november

12 Gymlessen rooster De gymlessen voor groep 3 tot en met 8 worden gegeven in de sporthal naast de school. Voor de gymlessen moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 bij zich hebben: een sportbroekje of gympakje gymschoenen (géén zwarte zolen!!) Deze mogen niet buiten gedragen worden in verband met beschadiging van de vloer in de sporthal. een T-shirt een handdoek en zeep, omdat na de gymles gelegenheid bestaat om zich te wassen. Wilt U de gymspullen bij thuiskomst controleren?? Het komt nogal eens voor dat iemand een verkeerde handdoek e.d. meeneemt of zelfs spullen vergeet. Na de gymlessen moeten de kinderen de sportspullen weer mee naar huis nemen. Dit in verband met het kwijtraken en wasbeurt. Ontheffingen Aangezien het wel eens voorkomt, dat een leerling geen zin heeft om mee te doen aan een gymles en dan maar zegt dat hij ziek is, verzoeken wij U in deze om medewerking. Kan Uw kind niet deelnemen aan de gymles, dan gelieve U ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Anderzijds gaan wij ervan uit, dat de leerling gewoon mee kan doen. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 De groepen 2 maken een keer per week (dinsdagochtend) gebruik van de sporthal. Voor een goed en hygiënisch gebruik van het speellokaal / sporthal dienen alle kleuters gymschoenen mee te nemen. Deze gymschoenen kunnen op school blijven, omdat ze bijna dagelijks worden gebruikt. (gaarne in een stoffen zakje). Let er bij aankoop op, dat het kind ze zelf kan aantrekken. Denkt U er ook aan, om de naam in de gymschoenen te zetten. Ook bij het aan- en uitkleden proberen wij de zelfstandigheid te bevorderen. Sport- en spelactiviteiten vrijdag 11 oktober 2013 herfst-cross-country voor groep 7 en 8 vrijdag 22 november 2013 spelencircuit voor groep 2 t/m 5 dinsdag 17 december 2013 koker-trefbaltoernooi groepen dinsdag 27 mei 2014 slagbaltoernooi voor groep 6, 7 en 8 dinsdag 03 juni 2014 slagbaltoernooi (uitwijkdatum) KNVB Schoolvoetbal voor de groepen 7 en 8 Gemeentekampioen 1e ronde - woensdag 19 maart 2014 Gemeentekampioen 1e ronde (uitwijkdatum) - woensdag 26 maart 2014 Gemeentekampioen 2e ronde - woensdag 16 april 2014 Gemeentekampioen 2e ronde (uitwijkdatum) - woensdag 23 april 2014 Regio-finales - woensdag 14 mei 2014 Regio-finales (uitwijkdatum) - woensdag 21 mei 2014 Districtsfinale (Susteren) - zaterdag 31 mei 2014 Districtsfinale (uitwijkdatum) Nederlandse kampioenschappen - woensdag 11 juni 2014 Rooster bewegingsonderwijs BS Bocholtz Tijd 1/3 sporthal 2/3 sporthal Gymzaal Maandag B (5+6) A (1+2 kleedlokaal) 3A (5+6) B (3+4 kleedlokaal) 3B (5+6) Dinsdag A (5+6) B (5+6) A (1+2) 7A (1+2) 4B (5+6) B (3+4) 7B (3+4) 4A (5+6) Woensdag A (1+2) B (1+2) A (1+2) 8A (1+2) B (3+4) 8B (3+4) Donderdag B (1+2) 6B (5+6) A (1+2) 6A (5+6) Vrijdag B (1+2) 5B (1+2) 4A (5+6) A (3+4) 5A (3+4) 4B (5+6) A (1+2) 8A (1+2) 7B (5+6) B (3+4) 8B (3+4) 7A (5+6)

13 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Advent Adventviering 1 (in de klas) Adventsactie Gambia Voorbereiding H. Vormsel 2 Les 1 pastoor Pierik groep 5a en 5b 9 Cavefelem les Romeinen 3 groepen 6a 10 Les 1 pastoor Pierik groep 7a en 7b 11 Sinterklaasavond 12 Collectieve compensatiedag groepen 1 tot en met 4 Leerlingen groepen 1 tot en met 4 vrije dag Les 1 pastoor Pierik groep 6a en 6b Advent Adventviering 2 (in de klas) Adventsactie Gambia Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 Voorbereiding H. Vormsel 3 Les 2 Pastoor Pierik 5a en 5b 16 Cavefelem les Romeinen 3 groepen 6b Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 17 Les 2 pastoor Pierik groep 7a en 7b Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 18 Knutselen kerstmis Individuele oudergesprekken 1 e ronde groepen 3 tot en met 8 19 Les 2 pastoor Pierik groep 6a en 6b Advent Adventviering 3 (in de klas) Adventsactie Gambia Voorbereiding H. Vormsel 4 Les 3 pastoor Pierik groep 5a en 5b Kokertrefbaltoernooi groepen 6, 7 en 8 sporthal Les 3 pastoor Pierik groep 7a en 7b Les 3 pastoor Pierik groep 6a en 6b Adventviering 4 in de aula groepen 3 tot en met 8 Kerstviering ( uur) Kerstlunch oudervereniging Begin van de winter Advent Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 52 Gezinsmis Kerstmis parochiekerk uur Kerstmis Kerstmis 2013 basisschool bocholtz december

14 Schooltijden Vakantierooster Groep 1A / 1B (4-jarigen) Groepen 1B maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december t/m 03 januari 2014 Carnaval 03 maart t/m 07 maart 2014 Goede Vrijdag 18 april 2014 Maandag Pasen 21 april 2014 Meivakantie 28 april t/m 09 mei 2014 Pinkstermaandag 09 juni juli 2014 t/m 22 augustus 2014 Groepen Eerste schooldag maandag 25 augustus 2014 Vrije dagen ATTENTIE!!! Stuur Uw kinderen tijdig, echter niet te vroeg, naar school, dat wil zeggen 10 minuten voor schoolbegin. Het schoolplein is 's morgens vanaf uur en 's middags van uur geopend. Op onze school hanteren we inlooptijden voor de ochtend- en middagschooltijden. Vanaf deze tijden mogen de leerlingen in alle rust naar binnen lopen en hun klaslokaal opzoeken. De groepsleerkracht vangt de leerlingen in het klaslokaal op. Om voldoende ruimte te hebben voor de kinderen verzoeken wij ouders om buiten de poort te wachten. Daarbij vragen wij U met nadruk om de ingangen bij de poorten, trap en fietsenstalling ( Biesweg ) vrij te houden. Wilt u dit ook doorgeven aan andere personen die uw zoon of dochter bij de school komen ophalen. Vooral in de ochtend constateren wij dat er te veel ouders met hun kinderen de school binnenkomen. Leerkrachten moeten toezicht houden of moeten nog zaken voorbereiden. Als u vragen heeft of anderszins een leerkracht wilt spreken, doe dit dan s.v.p. om uur of liever nog: maak een afspraak! Ziekteverzuim Ziekte is een geldige reden voor geoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim moet binnen twee dagen, liefst telefonisch vóór half negen gemeld worden. Mocht er echter geen telefoontje zijn binnengekomen dan neemt de groepsleerkracht in de loop van de eerste dag contact op met de ouders om te informeren naar het welbevinden van het kind. Laat ons schriftelijk of telefonisch weten als Uw kind vanwege ziekte verhinderd is de school te bezoeken. Bel echter niet tijdens de lessen. Gaarne bellen voor schoolbegin!!! Vrije dagen 7 wk van 4 dg Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 06 december 2013 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 31 januari 2014 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 18 april 2014 Goede Vrijdag Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 23 mei 2014 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 4 vrijdag 04 juli 2014 Collectieve C-dag groepen 1 t/m 7 vrijdag 27 juni 2014 (sv-kamp) Studiedag rekenen dinsdag 05 november 2013 Studiemiddag maandag 16 september 2013 Studiemiddag dinsdag 18 februari 2014 Studiemiddag dinsdag 18 maart 2014 Studiemiddag dinsdag 20 mei 2014 Meer onderwijstijd voor groep 8 i.v.m. het schoolverlaterskamp door aangepaste schooltijden: uur extra vrij Vrijdag 20 juni 2014 Dinsdag 23 juni 2014 Maandag 30 juni 2014 Opmerkingen Maximaal 7 weken met een 4-daagse schoolweek (behalve Paasmaandag en Pinkstermaandag). Resterende uren (studiemiddagen) kunnen dus alleen maar ingezet worden op middagen! Tel / adres:

15 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 1 Oudejaarsavond Nieuwjaar 2 Driekoningen Hoofdluiscontrole EHBO-A les 1 Voorbereiding H. Vormsel Ouderinformatie-avond (19.30 uur) Thema: de overstap BAO naar de brugklas VO Voorbereiding H. Vormsel 6 EHBO-A les 2 Cavefelem les Romeinen 4 groepen 6a Winteractiviteit Voorbereiding H. Vormsel 7 EHBO-A les 3 Cavefelem les Romeinen 4 groepen 6b CITO IQ-test Ouderkijkdag ( uur) Bezoek aan schaapskooi Epen groepen Voorbereiding H. Vormsel 8 EHBO-A les 4 CITO eindtoets 2014 CITO eindtoets 2014 CITO eindtoets 2014 Bezoek aan Gallo-Romeins museum in Tongeren groepen 6 Collectieve compensatiedag groepen 1 tot en met 4 Leerlingen groepen 1 tot en met 4 vrije dag 2014 basisschool bocholtz januari

16 Leerplicht en verlofregeling In beginsel is verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk! De regeling omtrent het verlenen van verlof en het toezicht daarop is aanzienlijk verscherpt. Aangezien de directie persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het naleven van de regels zullen wij deze strikt handhaven. Alleen bij uitzondering kan binnen de wettelijke regels verlof worden verleend. Onderstaand leest u de regels waaraan wij (en dus ook de ouders) gebonden zijn. 1. Vakantieverlof Vrijstelling wegens vakantie (ook 1 dag!) van de leerling kan door de directeur van de basisschool alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden Door de specifieke aard van het beroep van een ouder kan het gezin niet in één van de schoolvakanties op vakantie gaan. Als bijvoorbeeld uw vakantie in de zomervakantie niet mogelijk is, maar in de herfstvakantie wel, is dat geen reden voor verlof. Er kan slechts eenmaal per jaar extra verlof worden verleend voor een periode van ten hoogste tien werkdagen. Niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Vakantieverlof wordt schriftelijk bij de directie aangevraagd minimaal 8 weken voor de geplande vakantie. Een werkgeversverklaring moet duidelijk maken waarom de werkgever niet in één van de schoolvakanties verlof kan verlenen aan de werknemer. Een zelfstandig ondernemer dient dit zelf schriftelijk te onderbouwen. 2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden Voor het bezoeken van een medicus, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren; Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; Bij verhuizing binnen de gemeente één dag; Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten tot ene met de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; Bij overlijden van bloed- en aanverwanten van de eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde en de vierde graad ten hoogste 1 dag; Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten van de leerling tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur; Bij 25-, 40, 50- en 60-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60- jarige huwelijksjubileum van ouders en grootouders voor 1 dag; Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. 3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof indien De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. Van elk verzuim dient U vooraf verlof te vragen aan de directeur van de school. Het zal duidelijk zijn, dat dit verlof voor het doen van boodschappen, het afleggen van familiebezoeken en dergelijke steeds geweigerd wordt. Wanneer het vermoeden van ongeoorloofd verzuim bestaat (bv. een leerling wordt ten onrechte ziek gemeld), heeft de directeur de bevoegdheid een onderzoek te laten instellen. Mocht hieruit blijken, dat het verzuim ongegrond is, dan is de directeur verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente ( = Bureau Leerplichtzaken van de gezamenlijke Parkstad Limburg gemeenten in Heerlen). Deze zal dan in gevolge artikel 22 lid 2 van de Leerplichtwet proces verbaal opmaken. Bureau VSV Parkstad Limburg Bezoekadres CBS-weg 2 Postadres Postbus 1, 6400 AA Heerlen Telefoonnummer Verlofaanvragen dienen schriftelijk (reden verlofaanvrage aangeven + bewijs bijvoegen) te worden ingediend bij de directeur. Gebruik daartoe de verlof - aanvraagformulieren van de school!! Deze zijn op school te verkrijgen of via onze website.

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk Tel: 013-5230270 E-mail: obs.de.kikkenduut@opmaat-scholen.nl Homepage: www.kikkenduut.nl Facebook: www.facebook.com/kikkenduut

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk Tel: 013-5230270 E-mail: obs.de.kikkenduut@opmaat-scholen.nl Homepage: www.kikkenduut.nl Facebook: www.facebook.com/kikkenduut

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie