Hygiënerichtlijnen voor prostitutiebedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hygiënerichtlijnen voor prostitutiebedrijven"

Transcriptie

1 Hygiënerichtlijnen voor prostitutiebedrijven september 2001 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Postbus CE Amsterdam tel: fax: internet:

2 De richtlijnen zijn opgesteld door Joan Worp, LCHV Met speciale dank aan: Raymond Damhuis GGD Regio IJssel Vecht Marieke van Gorp GGD Midden Kennemerland Monique Leijen GGD Zuid Kennemerland Lenneke Ruhaak GGD Zuid-Holland Zuid Hans van de Kerkhof GGD Zuid-Holland Zuid Gemma Yocarini GGD Nijmegen Willemien de Blauwe GGD Zuidoost Brabant Frien Jeurissen GGD Noord-Limburg May Janssen GGD Noord-Limburg Therese van de Helm GG&GD Amsterdam Evelien Siedenburg GG&GD Amsterdam Lyda Steenbergen GG&GD Amsterdam Roel Coutinho GG&GD Amsterdam Anneke van den Hoek GG&GD Amsterdam Paul Peerbooms GG&GD Amsterdam Hans Reus Keuringsdienst v. Waren Jan Rullens Provincie Noord-Holland Lucie van Mens Stichting soa-bestrijding Ton Coenen Stichting soa-bestrijding Rudie van den Berg Stichting soa-bestrijding Jan van Bergen Stichting soa-bestrijding Thea Daha Werkgroep Infectie Preventie Kalja van de Linden Condomerie Amsterdam De richtlijnen zijn ontwikkeld door het LCI en overgenomen door het LCHV.

3 Inhoud Inleiding Algemene richtlijnen Huisregels Bouw en inrichting Algemene regels Gemeenschappelijke ruimten en werkkamers Bijzondere voorzieningen Eisen ten aanzien van legionellapreventie Schoonmaak van seksattributen, ruimten, meubilair en wasgoed Reiningen Methoden van reinigen Werkvolgorde reinigen Onderhoud schoonmaakmateriaal Desinfecteren Keuze van methode/middel voor desinfecteren Werkvolgwaarden desinfecteren Huishoudelijke apparatuur Linnengoed en wasgoed Gebruik en schoonmaak van seksattributen Schoonmaakschema prostitutiebedrijven Veilige seks Persoonlijke hygiëne Wat te doen bij bloed/bloed- en bloed/spermacontact Wat te doen bij een kapot condoom Condooms en beflapjes Glijmiddelen Vaginale douches Massage Extreme seks Katheteriseren tijden het seksspel Gebruik van naalden en injecteren tijden het seksspel Klysma's tijdens het seksspel Piercen tijdens het seksspel Het gebruik van een speculum tijdens het seksspel Scheren tijdens het seksspel Het inslikken van urine en ontlasting tijdens het seksspel Het inslikken van sperma en vaginaal vocht tijdens het seksspel Gezondheid en zorg Soa-onderzoek Vaccinatie tegen hepatitis B TBC-onderzoek Huidaandoeningen Literatuur...28 Richtlijnen technische hygiënezorg LCHV september 2001

4

5 Inleiding Voor welke vormen van prostitutie? De prostitutiebranche kent een grote diversiteit aan activiteiten. De verschillende vormen van prostitutie gaan gepaard met een grote verscheidenheid in de positie van de prostituee (m/v) en een verschil in belangen. Globaal kan gesteld worden dat er een openlijke vorm van prostitutie bestaat die meer zelfstandigheid voor de prostituee (m/v) inhoudt, terwijl prostituees (m/v) in clubs soms een flink stuk zelfstandigheid inleveren voor de al dan niet vermeende veiligheid en grotere anonimiteit. Escort en thuisprostitutie nemen een tussenpositie in. Prostitutiebedrijven zijn onder meer clubs, raamprostitutiebedrijven en prostitutiehotels. In clubs wordt bedrijfsmatig gelegenheid gegeven tot prostitutie. In raamprostitutiebedrijven geschiedt de werving van cliënten door prostituees (m/v) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. In prostitutiehotels worden kamers ter beschikking gesteld aan prostituees (m/v) die hun cliënten elders hebben geworven. Zowel voor de raamprostitutiebedrijven als de prostitutiehotels zal de verantwoordelijkheid voor de hygiëne lastiger zijn vast te leggen dan in een club. Daarnaast bestaan seksbioscopen, sekstheaters, seksautomaathallen, peepshows en dergelijke. Hygiëne in dergelijke seksinrichtingen kan (voorzover er geen seksueel contact is tussen cliënten onderling) beperkt blijven tot normale schoonmaakactiviteiten. Welke hygiëne? In deze richtlijnen houden we ons bezig met het voorkomen van overdracht van besmettelijke ziekten. Omdat er raakvlakken zijn met andere richtlijnen (bijvoorbeeld arbo-richtlijnen) hebben we geprobeerd deze richtlijnen daarop af te stemmen. Aspecten met betrekking tot veiligheid, zelfbeschikking, ergonomie, brandpreventie, bouw- en woningtoezicht zijn slechts ten dele opgenomen: alleen als er overlap is met infectiepreventie zijn ze genoemd. Wiens verantwoordelijkheid? De kwaliteit van de hygiëne in een prostitutiebedrijf is de resultante van de voorzieningen die de exploitant schept en het gedrag van de individuele prostituees, alsmede de cliënt. De richtlijnen gaan dus uit van optimale hygiëne door alle partijen. Voor wie bedoeld? De GGD gebruikt deze richtlijnen bij haar regelmatige bezoeken aan het bedrijf, en streeft ernaar om door middel van voorlichting en advisering op termijn te komen tot optimale hygiëne in het bedrijf. De richtlijnen zijn zo geschreven dat ook de exploitant, de prostituee en de cliënt kunnen lezen wat er van hen verwacht wordt. Voor de exploitant is met name van belang om te zien welke voorzieningen verlangd worden om optimale hygiëne mogelijk te maken. Richtlijn voor vergunning? Deze richtlijnen geven geen minimumeisen waaraan voldaan moet worden om een vergunning te verkrijgen. Ze geven een streefniveau voor optimale hygiëne. Een vergunning wordt verstrekt door de gemeente op basis van een gemeentelijke verordening. Bij het verlenen van een vergunning vraagt de gemeente als vergunningverstrekker aan meerdere gemeentelijke diensten advies. Aan de GGD wordt een oordeel gevraagd met betrekking tot de hygiëne. Soms treft de GGD een situatie aan die ontoelaatbaar is. In dergelijke gevallen zal de GGD aan de gemeente adviseren om geen vergunning te verlenen. Dit is zelfs mogelijk als de aangetroffen ontoelaatbare situatie onder de verantwoordelijkheid van de prostituee (m/v) valt. Iedereen tevreden? Bij het opstellen van de hygiënerichtlijnen is dankbaar gebruik gemaakt van documenten die in de afgelopen jaren door anderen ontwikkeld zijn. Deze vindt u terug in de literatuuropgave. Ook deze tweede versie is niet perfect. Commentaar stellen we daarom als vanouds zeer op prijs. Richtlijnen technische hygiënezorg 1

6

7 1. Algemene richtlijnen Werken in een prostitutiebedrijf brengt voor de prostituee (m/v) een aantal gezondheidsrisico s met zich mee. Ook de cliënt loopt een gezondheidsrisico. Om deze reden is het noodzakelijk dat zowel de prostituee (m/v) als de exploitant, maar ook de cliënt een aantal hygiënemaatregelen in acht neemt ter bescherming van de gezondheid van alle betrokkenen. Deze hygiënemaatregelen zullen, mits goed nageleefd, de kans op een besmettelijke ziekte en andere gezondheidsrisico s zoveel mogelijk beperken. De exploitant van een prostitutiebedrijf dient op schrift in een aantal huisregels (zie paragraaf 1.1) de cliënt te informeren over de toepassing van veilige sekstechnieken en het recht op weigering van de cliënt door de prostituee (m/v). De huisregels moeten op een voor de cliënt duidelijk zichtbare plaats worden opgehangen. Verder dient de exploitant zorg te dragen voor de aanwezigheid van actueel foldermateriaal met betrekking tot veilige seks en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Dit foldermateriaal moet zowel voor de prostituee (m/v) als voor de cliënt ter inzage liggen. Actueel foldermateriaal is o.a. verkrijgbaar bij de plaatselijke GGD. Ten behoeve van de prostituee (m/v) dient er in het prostitutiebedrijf een lijst aanwezig te zijn waarop telefoonnummers van hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties voor prostituees (m/v) vermeld staan. 3. Binnen het aanbod van dienstverlening wordt alleen gewerkt volgens de richtlijnen die opgenomen zijn in de draaiboeken van het LCHV waarbij de uitgangspunten voor veilig vrijen worden gehanteerd. 4. De prostituee (m/v) moet gebruik kunnen maken van de telefoon (om in noodgevallen hulp te kunnen inroepen). 5. De eigenaar en/of exploitant dient de prostituee (m/v) te allen tijde in de gelegenheid te stellen zich te laten onderzoeken en behandelen op soa en dit ook te stimuleren. 6. De eigenaar en/of exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan gezondheidsvoorlichters van de GGD en de prostituees (m/v) de gelegenheid te geven met de gezondheidsvoorlichters in contact te komen. 1.1 De huisregels In de huisregels moet minimaal het volgende zijn opgenomen: 1. De prostituee (m/v) mag te allen tijde een cliënt weigeren of een bepaalde seksuele handeling afwijzen. 2. De prostituee (m/v) mag onder geen enkele omstandigheid verplicht worden tot onveilige seks. De prostituee (m/v) mag niet verplicht worden gesteld alcohol of drugs te gebruiken. Richtlijnen technische hygiënezorg 3

8 2. Bouw en inrichting 2.1 Algemene regels In een prostitutiebedrijf moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om te voorkomen dat er onhygiënische of gevaarlijke situaties ontstaan. De algemene regels luiden als volgt: In het gebouw moet minstens één telefoonaansluiting zijn. Bij deze telefoon moet een lijst worden opgehangen met telefoonnummers van hulpverleningsinstanties, belangenvereniging voor prostituees (m/v), brandweer, politie, GGD en alarmnummer. (Arbobesluit 1, art t/m 2.22) Het gebouw moet steeds zonder belemmeringen bereikbaar zijn voor hulpverleners zoals politie, brandweer, artsen en ambulancepersoneel. (Arbobesluit, art. 3.6 t/m 3.9) De exploitant/eigenaar van het prostitutiebedrijf dient bereikbaar te zijn voor de GGD om vragen te beantwoorden op het gebied van gezondheid en hygiëne. Op een centraal punt moeten de huisregels (zie paragraaf 1.1) worden opgehangen. Voor 15 oktober 2001 moet het prostitutiebedrijf voldoen aan de Tijdelijke regeling legionellapreventie. Dit houdt in dat voor genoemde datum een risicoanalyse moet zijn verricht en dat zo nodig een beheersplan in werking is getreden, zie paragraaf 2.4 (Tijdelijke Regeling Legionellapreventie). Er moet een schoonmaakschema aanwezig zijn waar de frequentie en wijze van schoonmaken van met name de sanitaire voorzieningen worden aangegeven. Er moet een afvinkschema in de sanitaire ruimten worden opgehangen zodat de gebruikers kunnen zien wanneer de sanitaire ruimten voor het laatst zijn schoongemaakt. In een bedrijf moeten één of meer bedrijfshulpverleners (BHV'ers) 1 De Arboregels in de prostitutiebranche zijn te verkrijgen bij de Arbeidsinspectie in uw regio. aanwezig zijn, die een BHV-cursus hebben gevolgd. In het bedrijf dient tenminste één verbandtrommel (type B) aanwezig zijn. (Arbobesluit, art t/m 2.21) Aantal bedrijfshulpverleners (Arbobesluit, art 2.16 t/m 2.21) Het aantal BHV ers stelt men als volgt vast: Als richtlijn wordt uitgegaan van 2% over het totaal aantal te beschermen personen. Voor iedere mindervalide werknemer moet één extra BHV er worden aangesteld. Omdat er altijd BHV ers aanwezig moeten zijn, moet men het totaal aantal BHV ers vermenigvuldigen met 1,8 om verlof en verzuim op te kunnen vangen. Bij een bedrijf met minder dan tien te beschermen personen is het aanstellen van een bedrijfshulpverlener niet verplicht. Rekenvoorbeeld Een bedrijf heeft twintig werknemers (m/v) en er zijn gemiddeld veertig bezoekers tegelijkertijd aanwezig in het pand = 60 * 2% = 1,2 * 1,8 (verzuim/verlof)= 2 BHV'ers. Van deze twee BHV ers dient één persoon te worden aangesteld én opgeleid als hoofd-bvh er. De cursus bedrijfshulpverlening bevat een EHBO-deel en een branddeel Inhoud van de verbandtrommel De verbandtrommel moet tenminste voorzien zijn van: - 2 wondsnelverbanden, 6 x 8 cm - 4 snelverbanden no.1 van steriel gaas - 2 snelverbanden no.2 van steriel gaas - 2 pakjes witte watten van 10 gram - 2 synthetische watten, 200 x 10 cm - 1 doosje steriel gaasjes, 1/16-1 doosje steriele gaasjes 5 x 5 cm - 2 x metalline kompressen 8 x 10 cm - 3 hydrofiel zwachtels 4 meter lang en 6 cm breed - 1 cambric zwachtels 4 meter lang en 8 cm breed - 1 cambric zwachtels 4 meter lang en 6 cm breed - 1 driekantendoeken (eventueel wegwerpbaar) 4 LCHV september 2001

9 - - 1 rol kleefpleister, 9 meter lang en 2,5 cm breed 1 pakje wondpleisters 100 x 6 cm Voor elke cliënt een schone onderlegger of grote handdoek (voor op het bed). - 1 platgeknoopte, knievormige gebogen verbandschaar, tevens klerenschaar Een afsluitbare hang-legkast. (Arbobesluit art. 3.22) - 1 splinter rvs pincet Een pedaalemmer (inclusief plastic zak) - 6 veiligheidsspelden in een doosje of met deksel. op een kaartje Een wasgelegenheid met warm en - 1 flacon sterilon 30 cc of een ander koud stromend water, voorzien van een gelijkwaardig wonddesinfectiemiddel zeephouder (geen stukje zeep) en - minimaal 1 paar latex handschoenen handdoekjes voor éénmalige gebruik. - 1 mondkapje (kiss of life) Schone handdoeken. 2.2 Gemeenschappelijke ruimten en werkkamers Het prostitutiebedrijf bestaat uit verschillende gedeelten, zogenaamde gemeenschappelijke (openbare) ruimten zoals een ontvangst-, bar-, relax- en leefruimte waar zowel bezoekers als prostituees (m/v) en ander personeel gebruik van maken en ruimten waar alleen de prostituees (m/v) en hun cliënten gebruik van maken (de werkkamers). Aan alle ruimten in het prostitutiebedrijf moet tenminste de eis gesteld worden dat ze huishoudelijk schoon (stof- en vlekvrij) zijn en zodanig geconstrueerd dat ze ook gemakkelijk schoon te maken zijn. De verschillende ruimten moeten dagelijks meerdere malen gelucht worden. Aan verschillende ruimten worden extra eisen gesteld. Deze worden hieronder vermeld Eisen aan werkkamers In de werkkamers moet hygiënisch, maar ook veilig, gewerkt kunnen worden. Per werkkamer dient om deze redenen het volgende aanwezig zijn: Een stil alarm. (Arbowet, art. 4 lid 2) Een deur die niet van binnen is af te sluiten (in de praktijk betekent dit dat er wel een knip op de deur zit, maar geen slot). (Arbowet, art. 4 lid 2). Een stevig bed met een matras en kussen. Het matras moet voorzien zijn van een met water afneembare matrashoes of de matrashoed die gewassen kan worden. De eventuele bedombouw moet glad en goed te reinigen zijn. Een gestoffeerde bedombouw voldoet hier niet aan. (Arbobesluit, art. 3.2) Schone gastendoekjes. Een wasmand met deksel. Wegwerptissues. Goedgekeurde condooms en beflapjes (verschillende maten en soorten geschikt voor vaginale, orale en anale contacten). Sponsjes (droog en voor éénmalig gebruik), geen nonoxynolsponsen. Glijmiddel op waterbasis (voor elke prostituee (m/v) een eigen dispenser of tube) Eisen aan de slaap-/rustruimte In sommige prostitutiebedrijven heeft men de beschikking over een slaap-/rustruimte. De slaap-/rustruimte wordt gebruikt door prostituees (m/v) en eventueel een inwonende bedrijfsleider (eigenaar). De slaap-/rustruimte mag niet gebruikt worden als werkkamer. Indien er een slaap- /rustruimte is, dan moet het volgende aanwezig zijn: Minimaal één bed met schoon en persoonsgebonden beddengoed. Een afsluitbare hang-legkast. (Arbobesluit art. 3.22) Er moet verduistering mogelijk zijn in de slaap-/rustruimte. (Arbobesluit art. 3.21) Eisen aan de keuken In bijna elk prostitutiebedrijf is wel een keuken aanwezig. Soms betreft dit slechts een voorziening waar de prostituees (m/v) een hapje en een drankje klaar kunnen maken voor zichzelf, in andere gevallen gaat het om een complete bar/restaurant waar zowel de bezoekers als de prostituees (m/v) gebruik van kunnen maken. Als dit laatste het geval is, is de Keuringsdienst van Waren vanuit de overheid de controlerende instantie. Richtlijnen technische hygiënezorg 5

10 Prostitutiebedrijven die een bar/restaurant voorziening hebben moeten werken volgens de Hygiënecode voor de horeca 2. Een keukentje waar alleen gebruik van wordt gemaakt door de prostituees (m/v) moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen: Bij voorkeur bij elke werkkamer één toilet (te bereiken via een verbindingsdeur), maar tenminste één toilet per tien werknemers (op korte afstand van de kamers). Artikel 3.24 van het Arbobesluit eist bij 10 of meer werknemers naar sekse gescheiden Keuken of keukenblok mag zich niet in dezelfde ruimte bevinden als de sanitaire voorzieningen, er moet dus een scheidingswand zijn aangebracht. Gevaarlijke stoffen of giftige materialen moeten gescheiden van het voedsel worden opgeborgen. Er moet voldoende (kunst)licht aanwezig zijn. toiletten en aparte toiletten voor personeel en bezoekers. Herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, met dien verstande dat er per 25 of minder mannen (werknemers en cliënten) minimaal één toilet aanwezig is. De toiletten worden minimaal éénmaal per dag en zo nodig vaker (bij zichtbare De vloer moet goed reinigbaar, splintervrij en stroef zijn. verontreiniging) huishoudelijk gereinigd. Er moet een afvinkschema in de Wanden vanaf de vloer tot tenminste 60 cm boven het aanrecht glad en afwasbaar. toiletruimte worden opgehangen zodat de gebruikers kunnen zien wanneer de toiletruimte voor het laatst is De keuken moet voldoende geventileerd worden en er moet een schoongemaakt. Toiletruimte: onderhoudsplan zijn voor geisers en gasboilers (dit is geen hygiëne-eis, maar heeft te maken met veiligheid). - Vloer en wanden vervaardigd van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en gemakkelijk schoon is Bij het aanrecht moeten een te houden. zeephouder en handdoekjes voor - Het toilet is voorzien van één of éénmalig gebruik aanwezig zijn. meer ventilatieopeningen of Afval moet in een afsluitbare beweegbare ramen die rechtstreeks afvalemmer worden verzameld en de in verbinding staan met de afvalemmer moet minimaal dagelijks buitenlucht. (Arbobesluit, art. 3.24) worden geleegd. - Damestoiletten zijn voorzien van Bederfelijke eet- en drinkwaren moeten afgedekt in de koelkast (4 C) bewaard worden. N.B. Bovenstaande regelgeving is terug te vinden in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen en het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling levensmiddelen Eisen aan toiletruimten Toiletten vormen een bron van bacteriën als ze slecht worden schoongemaakt of in slechte staat zijn. Voor een goede toilethygiëne is bovendien de aanwezigheid van een handenwasgelegenheid onontbeerlijk. 2 De Hygiënecode voor de Horeca is te verkrijgen bij het Bedrijfschap Horeca, telefoonnummer sanitair containers. - Er dient voldoende toiletpapier aanwezig te zijn. In of in de onmiddellijke nabijheid van het toilet moet een voorziening zijn om de handen te wassen. Er moet minimaal één voorziening zijn per vier toiletten. De handenwasgelegenheid is voorzien van een zeephouder, handdoekjes voor éénmalig gebruik en een afvalbak Eisen aan douches en baden Een schone douche of bad is niet alleen prettig om in te douchen of baden, maar ook beperkt dit onder andere het risico van het oplopen van voetschimmel. Een goede ventilatie in de douche/badruimte is noodzakelijk om schimmelvorming op muren en plafonds te voorkomen. 6 LCHV september 2001

11 Bij voorkeur bij elke werkkamer een douche (te bereiken via een verbindingsdeur). Tenminste één douche per vier werkkamers (op korte afstand van de kamers). Artikel 3.23 van het Arbobesluit eist naar sekse gescheiden douches en aparte douches voor personeel en bezoekers. De douches worden minimaal éénmaal per dag en zo nodig (bij zichtbare verontreiniging) vaker huishoudelijk gereinigd. Baden moeten na elk gebruik worden schoongemaakt. Er moet een afvinkschema in de douche/badruimte worden opgehangen zodat de gebruikers kunnen zien wanneer de ruimten voor het laatst zijn schoongemaakt. Douche/badruimte: - Uit elke kraan dient warm en koud water te komen. Het water moet bij voorkeur pas bij het tappunt gemengd worden (dit in verband met legionellapreventie). - De vloer is vervaardigd van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, stroef, gemakkelijk schoon is te houden en eventueel te desinfecteren. De vloer moet op afschot liggen zodat (schrob)water vanzelf afvloeit richting een schrobputje. - Het schrobputje moet voorzien zijn van een afneembaar rooster en een stankafsluiter. - Wanden/plafond tot tenminste 1.70 meter vanaf de vloer vervaardigd van materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken is en eventueel te desinfecteren. De overige delen van de wanden en het plafond zijn vervaardigd van materiaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast. - De douche/badruimte is voorzien van één of meer ventilatieopeningen of beweegbare ramen die rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht. - In de douche/badruimte is geen schimmelgroei op wanden en plafonds zichtbaar. - In de douche/badruimte zijn geen vochtminnende insecten aanwezig zoals pissebedden. - Er dienen voldoende kledinghaakjes te zijn voor het ophangen van kleding zodat deze niet nat worden of op de grond liggen Eisen aan de afvalverwerking Vuilnis kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd een bron van ziektekiemen zijn. Vuilnis trekt bovendien ongedierte aan dat op haar beurt weer ziektekiemen bij zich kan dragen. De opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge eisen voldoen. Dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag moet het afval verzameld worden bij een aparte opslagplaats waar het afval in afsluitbare afvalcontainers wordt opgeslagen. De afvalemmers in de verschillende ruimten mogen niet overlopen, de frequentie van legen moet afgestemd worden aan het gebruik, met een minimum frequentie van één keer per dag. Deze opslagplaats moet zodanig worden schoongehouden dat ratten en ander ongedierte niet worden aangetrokken. Afval moet minimaal éénmaal per week worden afgevoerd. Condooms moeten na gebruik direct in een vuilniszak worden weggegooid. Scherpe voorwerpen (o.a. scheermesjes en naalden) mogen niet in een vuilniszak worden gegooid. Scherpe voorwerpen moeten in een speciale naaldenbox worden verzameld en afgevoerd worden, zie voetnoot Bijzondere voorzieningen Soms zal het prostitutiebedrijf zijn voorzien van zwem- en/of bubbelbaden, sauna s, massagekamers en speciale werkkamers (bijv. SM-ruimten etc.). De speciale werkkamers moeten net als de gewone werkkamers minimaal voorzien zijn van een handenwasgelegenheid met toebehoren. Gedesinfecteerde en steriele materialen, die soms gebruikt worden, moeten in een stofvrije, schone kast worden opgeborgen. Richtlijnen technische hygiënezorg 7

12 2.3.1 Eisen aan zwembaden, bubbelbaden, whirlpools, massagebaden, jacuzzi s etc. Baden met een diepte meer dan 0,5 meter en een oppervlakte van 2 m² of meer zijn voorzieningen die moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Whvz) en het daarbij behorende besluit (Bhvz). De Provincies zien toe op de naleving van deze eisen. Exploitanten van prostitutiebedrijven zijn verplicht bij de Provincie te melden dat ze een zwemen/of badvoorziening in hun bedrijf hebben. Voorschriften aangaande dergelijke voorzieningen zijn te verkrijgen bij de Provincies. De bassins dienen goed gereinigd te zijn voordat ze met water worden gevuld (onder andere geen vuil, denk aan biofilms en restwater). Bij het chloreren van water dient gebruik te worden gemaakt van Natriumhypochloriet 15% (toelatingsnummer 38 N) of van een ander voor zwembaden toegelaten middel op basis van chloor (dus met een N-nummer!). Uitsluitend voor dompelbassins (vaak erg koud water en alleen bedoeld om snel erin en eruit te gaan) geldt dat ze gevuld moeten worden met water dat minimaal voldoet aan de drinkwaternormen (Waterleidingbesluit). Voor alle overige bassins geldt dat ze gevuld moeten worden met water dat voldoet aan de normen overeenkomstig bijlage 1 van het bij de Whvz behorende besluit (Bhvz). Bassins en voorzieningen dienen minimaal één keer per dag gereinigd te worden. Soms zijn baden voorzien van een gestoffeerde badrand. Een dergelijke badrand wordt snel vies en nat en is daardoor een bron van bacteriën. Gestoffeerde badranden moeten dus vermeden worden. Bij gebruik van ongechloreerd water dienen de bassins en de voorzieningen minimaal twee keer per dag te worden gereinigd en van schoon water te worden voorzien. Het moet voorkomen worden dat water lang stilstaat of opwarmt. Stilstand of opwarming veroorzaakt versneld de vorming van biofilm. De waterkwaliteit dient door de exploitant of eigenaar minimaal twee keer per dag (in ieder geval voor aanvang en tegen sluitingstijd) gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van vrij chloor, gebonden chloor en de zuurgraad (ph) van het water (is wettelijk verplicht). Met behulp van deze meting kan snel bepaald worden of de kwaliteit van het water aan de eisen conform de Whvz voldoet. Richtlijnen voor het water zijn: - zuurgraad (ph) tussen 6,8 en 7,8 - vrij chloor: tussen 0,5 en 1,5 mg/liter (in een bassin groter dan 20 m 2 en overdekt) tussen 0,5 en 5,0 mg/liter (in een bassin kleiner dan 20 m 2 en/of openlucht) - gebonden chloor : minder dan 1,0 mg/liter - doorzicht: de bodem van het bad moet door het water heen te zien zijn. Verder dient het water maandelijks gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, ziekteverwekkende organismen en andere stoffen, conform het Bhvz. Dit onderzoek moet door een gecertificeerd watertechnisch laboratorium worden uitgevoerd. De uitslag van het laboratoriumonderzoek moet aan de betreffende provincie worden toegezonden. Er moet een logboek worden bijgehouden waarin de intern uitgevoerde handelingen en de dagelijkse controles (overeenkomstig artikel 9 van het Bhvz) worden genoteerd. Whirlpools, bubbelbaden, jacuzzi s etc. vragen zeer veel aandacht ten aanzien van een goede beheersing van de waterkwaliteit. Condensvorming in de luchtleidingen kan eveneens een bron van bacteriegroei zijn. Het ontwerp van whirlpools, jacuzzi s en bubbelbaden wordt 8 LCHV september 2001

13 als zeer risicovol beschouwd met betrekking tot legionellapreventie. N.B. Soms bevindt zich in een prostitutiebedrijf een groot bad waar meerdere mensen tegelijk gebruik van maken. Het bad wordt na gebruik geleegd en schoongemaakt. Dergelijke voorzieningen vallen niet onder de eisen die gesteld zijn in de Whvz Eisen aan sauna s, stoomcabines, etc. In de saunacabine zelf wordt weinig water gebruikt, heerst droogte en een hoge temperatuur. Omstandigheden waarin bacteriën zich over het algemeen niet thuis voelen. In stoomcabines daarentegen heerst juist een hoge luchtvochtigheidsgraad en wordt vaak koud water gebruikt om af te spoelen. Een goede schoonmaak in met name de stoomcabines is van groot belang. Want ook niet zichtbaar vuil kan een bron van besmetting zijn. Om deze reden moeten vloeren en zitbanken in de stoomcabines minimaal twee keer per dag gereinigd én gedesinfecteerd worden met een middel voorzien van een N-nummer (als de stoomcabine gedurende de gehele dag gebruikt wordt). Dit geldt ook voor eventuele rubberen zitkussentjes die gebruikt worden in de stoomcabines. Indien in een stoomcabine een koudwatervoorziening aanwezig is, kan dit een bron voor legionellabacteriën worden als de temperatuur van het koude water regelmatig oploopt tot temperaturen boven de 20 C. Dit probleem kan verholpen worden door bij aanvang van het gebruik de koudwatervoorziening goed door te spoelen, door desinfectie van het water en isolatie van de waterleidingen. andere mens worden overgedragen en het drinken van water vormt geen risico. De eigenaar van een (prostitutie)bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leidingwatervoorziening. Het (laten) uitvoeren van een risicoinventarisatie, het (laten) opstellen van een beheersplan, het naleven van het beheersplan, het bijhouden van een logboek en het zo nodig periodiek nemen van watermonsters vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het prostitutiebedrijf. Vanuit de overheid wordt hierop gecontroleerd door de Inspectie Milieuhygiëne. Deze controles zullen bestaan uit het beoordelen van de risicoanalyse en de controle op het naleven van het beheersplan. Indien naar het oordeel van de controleur er onmiddellijk optreden vereist is omdat een systeem onveilig is (bijv. bij een watertemperatuur tussen 20 en 60 C, stagnatie, lange stilstand en vorming van biofilm) en/of een beheersplan ontbreekt, terwijl de eigenaar van het prostitutiebedrijf niet kan aantonen dat besmetting met legionellabacteriën afwezig is, zal Inspectie Milieuhygiëne maatregelen nemen. In een aantal gevallen zal de GGD om advies worden gevraagd bij een onveilige situatie. 2.4 Eisen ten aanzien van legionellapreventie Veteranenziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en is een vorm van longontsteking. De besmetting vindt plaats door inademing van zeer fijne waterdruppeltjes (nevel). Deze ontstaan o.a. bij douchen, baden, spetterende kranen, sierfonteinen, borrelbuizen e.d. De ziekte kan niet van de ene mens op de Richtlijnen technische hygiënezorg 9

14 3. Schoonmaak van ruimten, meubilair, wasgoed en seksattributen Seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen niet alleen via onveilige seks worden overgedragen, maar ook via handen, dildo s, vibrators en andere seksattributen. Op materialen en speelgoed dat gebruikt wordt bij het seksspel kan (niet altijd zichtbaar) bloed, sperma, vaginaal vocht, urine of ontlasting achterblijven. Deze lichaamsvloeistoffen kunnen besmet zijn met schadelijke bacteriën, parasieten en virussen, die ernstige infectieziekten kunnen veroorzaken (o.a. hiv, hepatitis A, B en C). Om overdracht zoveel mogelijk te beperken moet niet alleen de bouw en inrichting aan allerlei regels voldoen, maar is het ook belangrijk goed schoon te maken. In dit hoofdstuk beginnen we met de algemene richtlijnen voor reinigen en desinfecteren (paragraaf 3.1 t/m 3.9). In de paragrafen 3.10 en 3.11 werken we dit nader uit voor prostitutiebedrijven. 3.1 Reinigen Waarom reinigen Stof en vuil kunnen broedplaatsen zijn voor ziektekiemen. Ziektekiemen (bacteriën, virussen, parasieten, schimmels) spelen een rol bij de verspreiding van infectieziekten. Regelmatig en zorgvuldig schoonmaken verlaagt het aantal ziektekiemen en beperkt daardoor het besmettingsrisico. Dwarrelende stofdeeltjes kunnen bovendien ademhalingsmoeilijkheden opleveren voor mensen met astmatische klachten. Schoonmaken vermindert het aantal stofdeeltjes. Verder is een op het oog schone omgeving prettiger om in te werken en te vertoeven. 3.2 Methoden van reinigen Reinigen kan zowel nat als droog gebeuren Droog reinigen (wegwerp)doek stof verwijderen van meubilair en voorwerpen. Gebruik van stofdoeken wordt afgeraden omdat daarmee stof en ziektekiemen in de lucht worden verspreid. Stofzuigen Met een stofzuiger het tapijt en andere poreuze vloeroppervlakken door middel van mechanisch opgewekte luchtstroom schoon zuigen, waarbij ook het onzichtbare (diepliggende) vuil verwijderd wordt. Het nadeel van stofzuigen is dat stofdeeltjes in de lucht gaan dwarrelen, daarom tijdens het stofzuigen altijd ventileren. Stofwissen Met behulp van een stofwisapparaat en een stofbindende wegwerpdoek stof en losliggend vuil verwijderen. Dit heeft sterk de voorkeur op gladde vloeren, ook in verband met het verwijderen van deeltjes die allergische reacties kunnen veroorzaken. Bij verontreiniging met zand, kruimels e.d. kan voor het stofwissen eerst geveegd worden. Vegen Met een bezem een gladde vloer schoonmaken. Het nadeel van vegen is dat het vuil grotendeels wordt verplaatst. Een gladde vloer daarom liever stofwissen Nat reinigen Meubilair en voorwerpen Met behulp van een sopje (= allesreiniger met handwarm water) voorwerpen en materialen ontdoen van aangekoekt vuil. Gebruik een schone doek of borstel. Sop voorwerpen en materialen af of zet ze eventueel even in de week. Na het afsoppen de voorwerpen en materialen afspoelen met schoon water en laten drogen aan de lucht. Draag bij het reinigen van mogelijk besmette materialen plastic handschoenen. Stof afnemen Met een stofbindende of vochtige 10 LCHV september 2001

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor de zorg van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap December 2010 Colofon De richtlijnen zijn in 2009 opgesteld en vastgesteld

Nadere informatie

GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN.

GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN. PROTOCOL GEZONDHEID en VEILIGHEID Kdv de Appelboom Datum mei 2014 1 GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN DOET GOED VOLGEN. Binnen de Appelboom wordt de gangbare huishoudelijke hygiëne gehandhaafd.

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra. Augustus 2012 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra Augustus 2012 Colofon De richtlijnen zijn in 2007 opgesteld, herzien in 2012 door: GGD Amsterdam GGD Gooi-

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy

Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Veiligheid en gezondheid Kinderdagverblijf Njoy Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding...

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen.

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. Dienst Stadsbeheer Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Nadere informatie

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid Herziene versie Naam organisatie: Kinderdagverblijf t Schansje Krangstraat 6 5301 LG Bruchem T: 0418-642936 E: info@kinderdagverblijftschansje.nl Doel van het beleidsplan:

Nadere informatie

voor de AGF-detailhandel, versie 2

voor de AGF-detailhandel, versie 2 Hygiënecode voor de AGF-detailhandel, versie 2 Dit is de vernieuwde Hygiënecode voor de AGF-detailhandel die met ingang van 1 juli 2008 in werking treedt. De versie van de Hygiënecode voor de AGF-detailhandel

Nadere informatie

Productie & distributie in het café/barbedrijf Algemene Vaardigheden

Productie & distributie in het café/barbedrijf Algemene Vaardigheden Deel 3 Productie & distributie in het café/barbedrijf Algemene Vaardigheden Professioneel werken werken 1.1 Hygiëne 1Hygiëne tijdens tijdens het werk het werk HygiëneH wordt in het woordenboek omschreven

Nadere informatie

Alle informatie in dit document is gebaseerd op:

Alle informatie in dit document is gebaseerd op: GRIEPPANDEMIE PROTOCOL EW (versie 3) Grieppandemie Protocol 1 Mexicaanse Griep, De Nieuwe Influenza H1N1, Grieppandemie, The Flu, we lezen er dagelijks over in de kranten, op internet en we horen er dagelijks

Nadere informatie

Hygiënecode Ambulante Handel

Hygiënecode Ambulante Handel Hygiënecode Ambulante Handel Verkoop Eet- en Drinkwaren Versie 1 HYGIËNECODE AMBULANTE HANDEL 1 CODEHOUDER Naam bedrijf Exploitant CRK-nummer Adres Postcode/woonplaats Met de ondertekening van deze code

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN... 4 1 VEILIGHEID EN GEZONDHEID... 4 2 HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN... 5 3 GEDRAGSPROTOCOL... 6 DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA Model Risico-inventarisatie en -evaluatie bestemd voor gemeenten met HORECA juli 2013 Inhoud: - De Arbowetgeving in de kerkelijke praktijk - Modelchecklist voor een risico-inventarisatie en -evaluatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie over ASTMA: PRIKKELS VERMIJDEN, HUISSTOFMIJT BESTRIJDEN. LONGGENEESKUNDE Astma: huisstofmijt

Patiënteninformatie over ASTMA: PRIKKELS VERMIJDEN, HUISSTOFMIJT BESTRIJDEN. LONGGENEESKUNDE Astma: huisstofmijt Patiënteninformatie over ASTMA: PRIKKELS VERMIJDEN, HUISSTOFMIJT BESTRIJDEN LONGGENEESKUNDE Astma: huisstofmijt INHOUDSOPGAVE PRIKKELS VERMIJDEN... 3 Welke prikkels spelen een rol?... 4 Waar zit de huisstofmijt?...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Salem

Informatie voor Bewoners Locatie Salem Informatie voor Bewoners Locatie Salem SALEM - DUINDOORNLAAN 34-2225 RT KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE SALEM -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave Toolboxmeetings PWD Opdrachtgever: Auteur(s): Reviewer: Kenmerk: Status: Provincie Limburg Vincent Maissan Wil Dirks Definitief Inhoudsopgave Inleiding 1 Toolbox 1: Arbeidsomstandigheden- (arbo)wet en

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Loftwijzer Anton & Gerard

Loftwijzer Anton & Gerard Loftwijzer Anton & Gerard DEFINITIEF 10 / 2012 Belangrijke telefoonnummers Trudo Klantenservices 040-235 98 30 Klachtencentrale onderhoud 040-235 98 00 Openingstijden TrudoWinkel de Etalage 12:00-17.00

Nadere informatie

Organisatorische taken

Organisatorische taken DC 56 Organisatorische taken 1 Inleiding Als medewerker maatschappelijke zorg werk je in teamverband binnen een organisatie. Je hebt niet alleen taken in direct contact met de cliënten, maar ook organisatorische

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Brandveiligheid en wonen

Brandveiligheid en wonen Haaglanden Den Haag Brandveiligheid en wonen Dedemsvaartweg 1 Postbus 52155 2505 CD Den Haag Brandveiligheid en wonen Regelmatig zien we op de TV de gevolgen van brand. Ook in de krant staan regelmatig

Nadere informatie

Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst.

Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst. Veiligheid Madeliefkinderopvang stelt hoge eisen binnen haar organisatie voor het waarborgen van Veiligheid en Hygiëne. Tijdens de renovatie van het pand is hier rekening mee gehouden en gezien als belangrijk

Nadere informatie

Sisa Kinderopvang. Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf

Sisa Kinderopvang. Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf Sisa Kinderopvang Pedagogisch Werkplan voor het Kinderdagverblijf Afdeling kwaliteit/werkplan pedagogisch beleid kinderdagverblijf / maart 2013 [2] Voorwoord Het pedagogisch werkplan is een praktische

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Corporaties en legionellapreventie

Corporaties en legionellapreventie Corporaties en legionellapreventie Juni 2011 Corporaties en legionellapreventie Auteur Rogier Goes Colofon Aedes, Hilversum Corporaties en legionellapreventie is een uitgave van Aedes. Deze publicatie

Nadere informatie