Hygiënerichtlijnen voor prostitutiebedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hygiënerichtlijnen voor prostitutiebedrijven"

Transcriptie

1 Hygiënerichtlijnen voor prostitutiebedrijven september 2001 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Postbus CE Amsterdam tel: fax: internet:

2 De richtlijnen zijn opgesteld door Joan Worp, LCHV Met speciale dank aan: Raymond Damhuis GGD Regio IJssel Vecht Marieke van Gorp GGD Midden Kennemerland Monique Leijen GGD Zuid Kennemerland Lenneke Ruhaak GGD Zuid-Holland Zuid Hans van de Kerkhof GGD Zuid-Holland Zuid Gemma Yocarini GGD Nijmegen Willemien de Blauwe GGD Zuidoost Brabant Frien Jeurissen GGD Noord-Limburg May Janssen GGD Noord-Limburg Therese van de Helm GG&GD Amsterdam Evelien Siedenburg GG&GD Amsterdam Lyda Steenbergen GG&GD Amsterdam Roel Coutinho GG&GD Amsterdam Anneke van den Hoek GG&GD Amsterdam Paul Peerbooms GG&GD Amsterdam Hans Reus Keuringsdienst v. Waren Jan Rullens Provincie Noord-Holland Lucie van Mens Stichting soa-bestrijding Ton Coenen Stichting soa-bestrijding Rudie van den Berg Stichting soa-bestrijding Jan van Bergen Stichting soa-bestrijding Thea Daha Werkgroep Infectie Preventie Kalja van de Linden Condomerie Amsterdam De richtlijnen zijn ontwikkeld door het LCI en overgenomen door het LCHV.

3 Inhoud Inleiding Algemene richtlijnen Huisregels Bouw en inrichting Algemene regels Gemeenschappelijke ruimten en werkkamers Bijzondere voorzieningen Eisen ten aanzien van legionellapreventie Schoonmaak van seksattributen, ruimten, meubilair en wasgoed Reiningen Methoden van reinigen Werkvolgorde reinigen Onderhoud schoonmaakmateriaal Desinfecteren Keuze van methode/middel voor desinfecteren Werkvolgwaarden desinfecteren Huishoudelijke apparatuur Linnengoed en wasgoed Gebruik en schoonmaak van seksattributen Schoonmaakschema prostitutiebedrijven Veilige seks Persoonlijke hygiëne Wat te doen bij bloed/bloed- en bloed/spermacontact Wat te doen bij een kapot condoom Condooms en beflapjes Glijmiddelen Vaginale douches Massage Extreme seks Katheteriseren tijden het seksspel Gebruik van naalden en injecteren tijden het seksspel Klysma's tijdens het seksspel Piercen tijdens het seksspel Het gebruik van een speculum tijdens het seksspel Scheren tijdens het seksspel Het inslikken van urine en ontlasting tijdens het seksspel Het inslikken van sperma en vaginaal vocht tijdens het seksspel Gezondheid en zorg Soa-onderzoek Vaccinatie tegen hepatitis B TBC-onderzoek Huidaandoeningen Literatuur...28 Richtlijnen technische hygiënezorg LCHV september 2001

4

5 Inleiding Voor welke vormen van prostitutie? De prostitutiebranche kent een grote diversiteit aan activiteiten. De verschillende vormen van prostitutie gaan gepaard met een grote verscheidenheid in de positie van de prostituee (m/v) en een verschil in belangen. Globaal kan gesteld worden dat er een openlijke vorm van prostitutie bestaat die meer zelfstandigheid voor de prostituee (m/v) inhoudt, terwijl prostituees (m/v) in clubs soms een flink stuk zelfstandigheid inleveren voor de al dan niet vermeende veiligheid en grotere anonimiteit. Escort en thuisprostitutie nemen een tussenpositie in. Prostitutiebedrijven zijn onder meer clubs, raamprostitutiebedrijven en prostitutiehotels. In clubs wordt bedrijfsmatig gelegenheid gegeven tot prostitutie. In raamprostitutiebedrijven geschiedt de werving van cliënten door prostituees (m/v) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. In prostitutiehotels worden kamers ter beschikking gesteld aan prostituees (m/v) die hun cliënten elders hebben geworven. Zowel voor de raamprostitutiebedrijven als de prostitutiehotels zal de verantwoordelijkheid voor de hygiëne lastiger zijn vast te leggen dan in een club. Daarnaast bestaan seksbioscopen, sekstheaters, seksautomaathallen, peepshows en dergelijke. Hygiëne in dergelijke seksinrichtingen kan (voorzover er geen seksueel contact is tussen cliënten onderling) beperkt blijven tot normale schoonmaakactiviteiten. Welke hygiëne? In deze richtlijnen houden we ons bezig met het voorkomen van overdracht van besmettelijke ziekten. Omdat er raakvlakken zijn met andere richtlijnen (bijvoorbeeld arbo-richtlijnen) hebben we geprobeerd deze richtlijnen daarop af te stemmen. Aspecten met betrekking tot veiligheid, zelfbeschikking, ergonomie, brandpreventie, bouw- en woningtoezicht zijn slechts ten dele opgenomen: alleen als er overlap is met infectiepreventie zijn ze genoemd. Wiens verantwoordelijkheid? De kwaliteit van de hygiëne in een prostitutiebedrijf is de resultante van de voorzieningen die de exploitant schept en het gedrag van de individuele prostituees, alsmede de cliënt. De richtlijnen gaan dus uit van optimale hygiëne door alle partijen. Voor wie bedoeld? De GGD gebruikt deze richtlijnen bij haar regelmatige bezoeken aan het bedrijf, en streeft ernaar om door middel van voorlichting en advisering op termijn te komen tot optimale hygiëne in het bedrijf. De richtlijnen zijn zo geschreven dat ook de exploitant, de prostituee en de cliënt kunnen lezen wat er van hen verwacht wordt. Voor de exploitant is met name van belang om te zien welke voorzieningen verlangd worden om optimale hygiëne mogelijk te maken. Richtlijn voor vergunning? Deze richtlijnen geven geen minimumeisen waaraan voldaan moet worden om een vergunning te verkrijgen. Ze geven een streefniveau voor optimale hygiëne. Een vergunning wordt verstrekt door de gemeente op basis van een gemeentelijke verordening. Bij het verlenen van een vergunning vraagt de gemeente als vergunningverstrekker aan meerdere gemeentelijke diensten advies. Aan de GGD wordt een oordeel gevraagd met betrekking tot de hygiëne. Soms treft de GGD een situatie aan die ontoelaatbaar is. In dergelijke gevallen zal de GGD aan de gemeente adviseren om geen vergunning te verlenen. Dit is zelfs mogelijk als de aangetroffen ontoelaatbare situatie onder de verantwoordelijkheid van de prostituee (m/v) valt. Iedereen tevreden? Bij het opstellen van de hygiënerichtlijnen is dankbaar gebruik gemaakt van documenten die in de afgelopen jaren door anderen ontwikkeld zijn. Deze vindt u terug in de literatuuropgave. Ook deze tweede versie is niet perfect. Commentaar stellen we daarom als vanouds zeer op prijs. Richtlijnen technische hygiënezorg 1

6

7 1. Algemene richtlijnen Werken in een prostitutiebedrijf brengt voor de prostituee (m/v) een aantal gezondheidsrisico s met zich mee. Ook de cliënt loopt een gezondheidsrisico. Om deze reden is het noodzakelijk dat zowel de prostituee (m/v) als de exploitant, maar ook de cliënt een aantal hygiënemaatregelen in acht neemt ter bescherming van de gezondheid van alle betrokkenen. Deze hygiënemaatregelen zullen, mits goed nageleefd, de kans op een besmettelijke ziekte en andere gezondheidsrisico s zoveel mogelijk beperken. De exploitant van een prostitutiebedrijf dient op schrift in een aantal huisregels (zie paragraaf 1.1) de cliënt te informeren over de toepassing van veilige sekstechnieken en het recht op weigering van de cliënt door de prostituee (m/v). De huisregels moeten op een voor de cliënt duidelijk zichtbare plaats worden opgehangen. Verder dient de exploitant zorg te dragen voor de aanwezigheid van actueel foldermateriaal met betrekking tot veilige seks en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Dit foldermateriaal moet zowel voor de prostituee (m/v) als voor de cliënt ter inzage liggen. Actueel foldermateriaal is o.a. verkrijgbaar bij de plaatselijke GGD. Ten behoeve van de prostituee (m/v) dient er in het prostitutiebedrijf een lijst aanwezig te zijn waarop telefoonnummers van hulpverleningsinstanties en belangenorganisaties voor prostituees (m/v) vermeld staan. 3. Binnen het aanbod van dienstverlening wordt alleen gewerkt volgens de richtlijnen die opgenomen zijn in de draaiboeken van het LCHV waarbij de uitgangspunten voor veilig vrijen worden gehanteerd. 4. De prostituee (m/v) moet gebruik kunnen maken van de telefoon (om in noodgevallen hulp te kunnen inroepen). 5. De eigenaar en/of exploitant dient de prostituee (m/v) te allen tijde in de gelegenheid te stellen zich te laten onderzoeken en behandelen op soa en dit ook te stimuleren. 6. De eigenaar en/of exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan gezondheidsvoorlichters van de GGD en de prostituees (m/v) de gelegenheid te geven met de gezondheidsvoorlichters in contact te komen. 1.1 De huisregels In de huisregels moet minimaal het volgende zijn opgenomen: 1. De prostituee (m/v) mag te allen tijde een cliënt weigeren of een bepaalde seksuele handeling afwijzen. 2. De prostituee (m/v) mag onder geen enkele omstandigheid verplicht worden tot onveilige seks. De prostituee (m/v) mag niet verplicht worden gesteld alcohol of drugs te gebruiken. Richtlijnen technische hygiënezorg 3

8 2. Bouw en inrichting 2.1 Algemene regels In een prostitutiebedrijf moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om te voorkomen dat er onhygiënische of gevaarlijke situaties ontstaan. De algemene regels luiden als volgt: In het gebouw moet minstens één telefoonaansluiting zijn. Bij deze telefoon moet een lijst worden opgehangen met telefoonnummers van hulpverleningsinstanties, belangenvereniging voor prostituees (m/v), brandweer, politie, GGD en alarmnummer. (Arbobesluit 1, art t/m 2.22) Het gebouw moet steeds zonder belemmeringen bereikbaar zijn voor hulpverleners zoals politie, brandweer, artsen en ambulancepersoneel. (Arbobesluit, art. 3.6 t/m 3.9) De exploitant/eigenaar van het prostitutiebedrijf dient bereikbaar te zijn voor de GGD om vragen te beantwoorden op het gebied van gezondheid en hygiëne. Op een centraal punt moeten de huisregels (zie paragraaf 1.1) worden opgehangen. Voor 15 oktober 2001 moet het prostitutiebedrijf voldoen aan de Tijdelijke regeling legionellapreventie. Dit houdt in dat voor genoemde datum een risicoanalyse moet zijn verricht en dat zo nodig een beheersplan in werking is getreden, zie paragraaf 2.4 (Tijdelijke Regeling Legionellapreventie). Er moet een schoonmaakschema aanwezig zijn waar de frequentie en wijze van schoonmaken van met name de sanitaire voorzieningen worden aangegeven. Er moet een afvinkschema in de sanitaire ruimten worden opgehangen zodat de gebruikers kunnen zien wanneer de sanitaire ruimten voor het laatst zijn schoongemaakt. In een bedrijf moeten één of meer bedrijfshulpverleners (BHV'ers) 1 De Arboregels in de prostitutiebranche zijn te verkrijgen bij de Arbeidsinspectie in uw regio. aanwezig zijn, die een BHV-cursus hebben gevolgd. In het bedrijf dient tenminste één verbandtrommel (type B) aanwezig zijn. (Arbobesluit, art t/m 2.21) Aantal bedrijfshulpverleners (Arbobesluit, art 2.16 t/m 2.21) Het aantal BHV ers stelt men als volgt vast: Als richtlijn wordt uitgegaan van 2% over het totaal aantal te beschermen personen. Voor iedere mindervalide werknemer moet één extra BHV er worden aangesteld. Omdat er altijd BHV ers aanwezig moeten zijn, moet men het totaal aantal BHV ers vermenigvuldigen met 1,8 om verlof en verzuim op te kunnen vangen. Bij een bedrijf met minder dan tien te beschermen personen is het aanstellen van een bedrijfshulpverlener niet verplicht. Rekenvoorbeeld Een bedrijf heeft twintig werknemers (m/v) en er zijn gemiddeld veertig bezoekers tegelijkertijd aanwezig in het pand = 60 * 2% = 1,2 * 1,8 (verzuim/verlof)= 2 BHV'ers. Van deze twee BHV ers dient één persoon te worden aangesteld én opgeleid als hoofd-bvh er. De cursus bedrijfshulpverlening bevat een EHBO-deel en een branddeel Inhoud van de verbandtrommel De verbandtrommel moet tenminste voorzien zijn van: - 2 wondsnelverbanden, 6 x 8 cm - 4 snelverbanden no.1 van steriel gaas - 2 snelverbanden no.2 van steriel gaas - 2 pakjes witte watten van 10 gram - 2 synthetische watten, 200 x 10 cm - 1 doosje steriel gaasjes, 1/16-1 doosje steriele gaasjes 5 x 5 cm - 2 x metalline kompressen 8 x 10 cm - 3 hydrofiel zwachtels 4 meter lang en 6 cm breed - 1 cambric zwachtels 4 meter lang en 8 cm breed - 1 cambric zwachtels 4 meter lang en 6 cm breed - 1 driekantendoeken (eventueel wegwerpbaar) 4 LCHV september 2001

9 - - 1 rol kleefpleister, 9 meter lang en 2,5 cm breed 1 pakje wondpleisters 100 x 6 cm Voor elke cliënt een schone onderlegger of grote handdoek (voor op het bed). - 1 platgeknoopte, knievormige gebogen verbandschaar, tevens klerenschaar Een afsluitbare hang-legkast. (Arbobesluit art. 3.22) - 1 splinter rvs pincet Een pedaalemmer (inclusief plastic zak) - 6 veiligheidsspelden in een doosje of met deksel. op een kaartje Een wasgelegenheid met warm en - 1 flacon sterilon 30 cc of een ander koud stromend water, voorzien van een gelijkwaardig wonddesinfectiemiddel zeephouder (geen stukje zeep) en - minimaal 1 paar latex handschoenen handdoekjes voor éénmalige gebruik. - 1 mondkapje (kiss of life) Schone handdoeken. 2.2 Gemeenschappelijke ruimten en werkkamers Het prostitutiebedrijf bestaat uit verschillende gedeelten, zogenaamde gemeenschappelijke (openbare) ruimten zoals een ontvangst-, bar-, relax- en leefruimte waar zowel bezoekers als prostituees (m/v) en ander personeel gebruik van maken en ruimten waar alleen de prostituees (m/v) en hun cliënten gebruik van maken (de werkkamers). Aan alle ruimten in het prostitutiebedrijf moet tenminste de eis gesteld worden dat ze huishoudelijk schoon (stof- en vlekvrij) zijn en zodanig geconstrueerd dat ze ook gemakkelijk schoon te maken zijn. De verschillende ruimten moeten dagelijks meerdere malen gelucht worden. Aan verschillende ruimten worden extra eisen gesteld. Deze worden hieronder vermeld Eisen aan werkkamers In de werkkamers moet hygiënisch, maar ook veilig, gewerkt kunnen worden. Per werkkamer dient om deze redenen het volgende aanwezig zijn: Een stil alarm. (Arbowet, art. 4 lid 2) Een deur die niet van binnen is af te sluiten (in de praktijk betekent dit dat er wel een knip op de deur zit, maar geen slot). (Arbowet, art. 4 lid 2). Een stevig bed met een matras en kussen. Het matras moet voorzien zijn van een met water afneembare matrashoes of de matrashoed die gewassen kan worden. De eventuele bedombouw moet glad en goed te reinigen zijn. Een gestoffeerde bedombouw voldoet hier niet aan. (Arbobesluit, art. 3.2) Schone gastendoekjes. Een wasmand met deksel. Wegwerptissues. Goedgekeurde condooms en beflapjes (verschillende maten en soorten geschikt voor vaginale, orale en anale contacten). Sponsjes (droog en voor éénmalig gebruik), geen nonoxynolsponsen. Glijmiddel op waterbasis (voor elke prostituee (m/v) een eigen dispenser of tube) Eisen aan de slaap-/rustruimte In sommige prostitutiebedrijven heeft men de beschikking over een slaap-/rustruimte. De slaap-/rustruimte wordt gebruikt door prostituees (m/v) en eventueel een inwonende bedrijfsleider (eigenaar). De slaap-/rustruimte mag niet gebruikt worden als werkkamer. Indien er een slaap- /rustruimte is, dan moet het volgende aanwezig zijn: Minimaal één bed met schoon en persoonsgebonden beddengoed. Een afsluitbare hang-legkast. (Arbobesluit art. 3.22) Er moet verduistering mogelijk zijn in de slaap-/rustruimte. (Arbobesluit art. 3.21) Eisen aan de keuken In bijna elk prostitutiebedrijf is wel een keuken aanwezig. Soms betreft dit slechts een voorziening waar de prostituees (m/v) een hapje en een drankje klaar kunnen maken voor zichzelf, in andere gevallen gaat het om een complete bar/restaurant waar zowel de bezoekers als de prostituees (m/v) gebruik van kunnen maken. Als dit laatste het geval is, is de Keuringsdienst van Waren vanuit de overheid de controlerende instantie. Richtlijnen technische hygiënezorg 5

10 Prostitutiebedrijven die een bar/restaurant voorziening hebben moeten werken volgens de Hygiënecode voor de horeca 2. Een keukentje waar alleen gebruik van wordt gemaakt door de prostituees (m/v) moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen: Bij voorkeur bij elke werkkamer één toilet (te bereiken via een verbindingsdeur), maar tenminste één toilet per tien werknemers (op korte afstand van de kamers). Artikel 3.24 van het Arbobesluit eist bij 10 of meer werknemers naar sekse gescheiden Keuken of keukenblok mag zich niet in dezelfde ruimte bevinden als de sanitaire voorzieningen, er moet dus een scheidingswand zijn aangebracht. Gevaarlijke stoffen of giftige materialen moeten gescheiden van het voedsel worden opgeborgen. Er moet voldoende (kunst)licht aanwezig zijn. toiletten en aparte toiletten voor personeel en bezoekers. Herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, met dien verstande dat er per 25 of minder mannen (werknemers en cliënten) minimaal één toilet aanwezig is. De toiletten worden minimaal éénmaal per dag en zo nodig vaker (bij zichtbare De vloer moet goed reinigbaar, splintervrij en stroef zijn. verontreiniging) huishoudelijk gereinigd. Er moet een afvinkschema in de Wanden vanaf de vloer tot tenminste 60 cm boven het aanrecht glad en afwasbaar. toiletruimte worden opgehangen zodat de gebruikers kunnen zien wanneer de toiletruimte voor het laatst is De keuken moet voldoende geventileerd worden en er moet een schoongemaakt. Toiletruimte: onderhoudsplan zijn voor geisers en gasboilers (dit is geen hygiëne-eis, maar heeft te maken met veiligheid). - Vloer en wanden vervaardigd van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt en gemakkelijk schoon is Bij het aanrecht moeten een te houden. zeephouder en handdoekjes voor - Het toilet is voorzien van één of éénmalig gebruik aanwezig zijn. meer ventilatieopeningen of Afval moet in een afsluitbare beweegbare ramen die rechtstreeks afvalemmer worden verzameld en de in verbinding staan met de afvalemmer moet minimaal dagelijks buitenlucht. (Arbobesluit, art. 3.24) worden geleegd. - Damestoiletten zijn voorzien van Bederfelijke eet- en drinkwaren moeten afgedekt in de koelkast (4 C) bewaard worden. N.B. Bovenstaande regelgeving is terug te vinden in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen en het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling levensmiddelen Eisen aan toiletruimten Toiletten vormen een bron van bacteriën als ze slecht worden schoongemaakt of in slechte staat zijn. Voor een goede toilethygiëne is bovendien de aanwezigheid van een handenwasgelegenheid onontbeerlijk. 2 De Hygiënecode voor de Horeca is te verkrijgen bij het Bedrijfschap Horeca, telefoonnummer sanitair containers. - Er dient voldoende toiletpapier aanwezig te zijn. In of in de onmiddellijke nabijheid van het toilet moet een voorziening zijn om de handen te wassen. Er moet minimaal één voorziening zijn per vier toiletten. De handenwasgelegenheid is voorzien van een zeephouder, handdoekjes voor éénmalig gebruik en een afvalbak Eisen aan douches en baden Een schone douche of bad is niet alleen prettig om in te douchen of baden, maar ook beperkt dit onder andere het risico van het oplopen van voetschimmel. Een goede ventilatie in de douche/badruimte is noodzakelijk om schimmelvorming op muren en plafonds te voorkomen. 6 LCHV september 2001

11 Bij voorkeur bij elke werkkamer een douche (te bereiken via een verbindingsdeur). Tenminste één douche per vier werkkamers (op korte afstand van de kamers). Artikel 3.23 van het Arbobesluit eist naar sekse gescheiden douches en aparte douches voor personeel en bezoekers. De douches worden minimaal éénmaal per dag en zo nodig (bij zichtbare verontreiniging) vaker huishoudelijk gereinigd. Baden moeten na elk gebruik worden schoongemaakt. Er moet een afvinkschema in de douche/badruimte worden opgehangen zodat de gebruikers kunnen zien wanneer de ruimten voor het laatst zijn schoongemaakt. Douche/badruimte: - Uit elke kraan dient warm en koud water te komen. Het water moet bij voorkeur pas bij het tappunt gemengd worden (dit in verband met legionellapreventie). - De vloer is vervaardigd van materiaal dat geen vocht doorlaat of opneemt, stroef, gemakkelijk schoon is te houden en eventueel te desinfecteren. De vloer moet op afschot liggen zodat (schrob)water vanzelf afvloeit richting een schrobputje. - Het schrobputje moet voorzien zijn van een afneembaar rooster en een stankafsluiter. - Wanden/plafond tot tenminste 1.70 meter vanaf de vloer vervaardigd van materiaal dat geen vocht absorbeert en gemakkelijk schoon te maken is en eventueel te desinfecteren. De overige delen van de wanden en het plafond zijn vervaardigd van materiaal dat niet door water en waterdamp kan worden aangetast. - De douche/badruimte is voorzien van één of meer ventilatieopeningen of beweegbare ramen die rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht. - In de douche/badruimte is geen schimmelgroei op wanden en plafonds zichtbaar. - In de douche/badruimte zijn geen vochtminnende insecten aanwezig zoals pissebedden. - Er dienen voldoende kledinghaakjes te zijn voor het ophangen van kleding zodat deze niet nat worden of op de grond liggen Eisen aan de afvalverwerking Vuilnis kan, indien het niet adequaat en frequent wordt opgeslagen en verwijderd een bron van ziektekiemen zijn. Vuilnis trekt bovendien ongedierte aan dat op haar beurt weer ziektekiemen bij zich kan dragen. De opslag en verwijdering van afval moet om die reden aan strenge eisen voldoen. Dagelijks of zo nodig meerdere keren per dag moet het afval verzameld worden bij een aparte opslagplaats waar het afval in afsluitbare afvalcontainers wordt opgeslagen. De afvalemmers in de verschillende ruimten mogen niet overlopen, de frequentie van legen moet afgestemd worden aan het gebruik, met een minimum frequentie van één keer per dag. Deze opslagplaats moet zodanig worden schoongehouden dat ratten en ander ongedierte niet worden aangetrokken. Afval moet minimaal éénmaal per week worden afgevoerd. Condooms moeten na gebruik direct in een vuilniszak worden weggegooid. Scherpe voorwerpen (o.a. scheermesjes en naalden) mogen niet in een vuilniszak worden gegooid. Scherpe voorwerpen moeten in een speciale naaldenbox worden verzameld en afgevoerd worden, zie voetnoot Bijzondere voorzieningen Soms zal het prostitutiebedrijf zijn voorzien van zwem- en/of bubbelbaden, sauna s, massagekamers en speciale werkkamers (bijv. SM-ruimten etc.). De speciale werkkamers moeten net als de gewone werkkamers minimaal voorzien zijn van een handenwasgelegenheid met toebehoren. Gedesinfecteerde en steriele materialen, die soms gebruikt worden, moeten in een stofvrije, schone kast worden opgeborgen. Richtlijnen technische hygiënezorg 7

12 2.3.1 Eisen aan zwembaden, bubbelbaden, whirlpools, massagebaden, jacuzzi s etc. Baden met een diepte meer dan 0,5 meter en een oppervlakte van 2 m² of meer zijn voorzieningen die moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Whvz) en het daarbij behorende besluit (Bhvz). De Provincies zien toe op de naleving van deze eisen. Exploitanten van prostitutiebedrijven zijn verplicht bij de Provincie te melden dat ze een zwemen/of badvoorziening in hun bedrijf hebben. Voorschriften aangaande dergelijke voorzieningen zijn te verkrijgen bij de Provincies. De bassins dienen goed gereinigd te zijn voordat ze met water worden gevuld (onder andere geen vuil, denk aan biofilms en restwater). Bij het chloreren van water dient gebruik te worden gemaakt van Natriumhypochloriet 15% (toelatingsnummer 38 N) of van een ander voor zwembaden toegelaten middel op basis van chloor (dus met een N-nummer!). Uitsluitend voor dompelbassins (vaak erg koud water en alleen bedoeld om snel erin en eruit te gaan) geldt dat ze gevuld moeten worden met water dat minimaal voldoet aan de drinkwaternormen (Waterleidingbesluit). Voor alle overige bassins geldt dat ze gevuld moeten worden met water dat voldoet aan de normen overeenkomstig bijlage 1 van het bij de Whvz behorende besluit (Bhvz). Bassins en voorzieningen dienen minimaal één keer per dag gereinigd te worden. Soms zijn baden voorzien van een gestoffeerde badrand. Een dergelijke badrand wordt snel vies en nat en is daardoor een bron van bacteriën. Gestoffeerde badranden moeten dus vermeden worden. Bij gebruik van ongechloreerd water dienen de bassins en de voorzieningen minimaal twee keer per dag te worden gereinigd en van schoon water te worden voorzien. Het moet voorkomen worden dat water lang stilstaat of opwarmt. Stilstand of opwarming veroorzaakt versneld de vorming van biofilm. De waterkwaliteit dient door de exploitant of eigenaar minimaal twee keer per dag (in ieder geval voor aanvang en tegen sluitingstijd) gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van vrij chloor, gebonden chloor en de zuurgraad (ph) van het water (is wettelijk verplicht). Met behulp van deze meting kan snel bepaald worden of de kwaliteit van het water aan de eisen conform de Whvz voldoet. Richtlijnen voor het water zijn: - zuurgraad (ph) tussen 6,8 en 7,8 - vrij chloor: tussen 0,5 en 1,5 mg/liter (in een bassin groter dan 20 m 2 en overdekt) tussen 0,5 en 5,0 mg/liter (in een bassin kleiner dan 20 m 2 en/of openlucht) - gebonden chloor : minder dan 1,0 mg/liter - doorzicht: de bodem van het bad moet door het water heen te zien zijn. Verder dient het water maandelijks gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, ziekteverwekkende organismen en andere stoffen, conform het Bhvz. Dit onderzoek moet door een gecertificeerd watertechnisch laboratorium worden uitgevoerd. De uitslag van het laboratoriumonderzoek moet aan de betreffende provincie worden toegezonden. Er moet een logboek worden bijgehouden waarin de intern uitgevoerde handelingen en de dagelijkse controles (overeenkomstig artikel 9 van het Bhvz) worden genoteerd. Whirlpools, bubbelbaden, jacuzzi s etc. vragen zeer veel aandacht ten aanzien van een goede beheersing van de waterkwaliteit. Condensvorming in de luchtleidingen kan eveneens een bron van bacteriegroei zijn. Het ontwerp van whirlpools, jacuzzi s en bubbelbaden wordt 8 LCHV september 2001

13 als zeer risicovol beschouwd met betrekking tot legionellapreventie. N.B. Soms bevindt zich in een prostitutiebedrijf een groot bad waar meerdere mensen tegelijk gebruik van maken. Het bad wordt na gebruik geleegd en schoongemaakt. Dergelijke voorzieningen vallen niet onder de eisen die gesteld zijn in de Whvz Eisen aan sauna s, stoomcabines, etc. In de saunacabine zelf wordt weinig water gebruikt, heerst droogte en een hoge temperatuur. Omstandigheden waarin bacteriën zich over het algemeen niet thuis voelen. In stoomcabines daarentegen heerst juist een hoge luchtvochtigheidsgraad en wordt vaak koud water gebruikt om af te spoelen. Een goede schoonmaak in met name de stoomcabines is van groot belang. Want ook niet zichtbaar vuil kan een bron van besmetting zijn. Om deze reden moeten vloeren en zitbanken in de stoomcabines minimaal twee keer per dag gereinigd én gedesinfecteerd worden met een middel voorzien van een N-nummer (als de stoomcabine gedurende de gehele dag gebruikt wordt). Dit geldt ook voor eventuele rubberen zitkussentjes die gebruikt worden in de stoomcabines. Indien in een stoomcabine een koudwatervoorziening aanwezig is, kan dit een bron voor legionellabacteriën worden als de temperatuur van het koude water regelmatig oploopt tot temperaturen boven de 20 C. Dit probleem kan verholpen worden door bij aanvang van het gebruik de koudwatervoorziening goed door te spoelen, door desinfectie van het water en isolatie van de waterleidingen. andere mens worden overgedragen en het drinken van water vormt geen risico. De eigenaar van een (prostitutie)bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid van de leidingwatervoorziening. Het (laten) uitvoeren van een risicoinventarisatie, het (laten) opstellen van een beheersplan, het naleven van het beheersplan, het bijhouden van een logboek en het zo nodig periodiek nemen van watermonsters vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het prostitutiebedrijf. Vanuit de overheid wordt hierop gecontroleerd door de Inspectie Milieuhygiëne. Deze controles zullen bestaan uit het beoordelen van de risicoanalyse en de controle op het naleven van het beheersplan. Indien naar het oordeel van de controleur er onmiddellijk optreden vereist is omdat een systeem onveilig is (bijv. bij een watertemperatuur tussen 20 en 60 C, stagnatie, lange stilstand en vorming van biofilm) en/of een beheersplan ontbreekt, terwijl de eigenaar van het prostitutiebedrijf niet kan aantonen dat besmetting met legionellabacteriën afwezig is, zal Inspectie Milieuhygiëne maatregelen nemen. In een aantal gevallen zal de GGD om advies worden gevraagd bij een onveilige situatie. 2.4 Eisen ten aanzien van legionellapreventie Veteranenziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie en is een vorm van longontsteking. De besmetting vindt plaats door inademing van zeer fijne waterdruppeltjes (nevel). Deze ontstaan o.a. bij douchen, baden, spetterende kranen, sierfonteinen, borrelbuizen e.d. De ziekte kan niet van de ene mens op de Richtlijnen technische hygiënezorg 9

14 3. Schoonmaak van ruimten, meubilair, wasgoed en seksattributen Seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen niet alleen via onveilige seks worden overgedragen, maar ook via handen, dildo s, vibrators en andere seksattributen. Op materialen en speelgoed dat gebruikt wordt bij het seksspel kan (niet altijd zichtbaar) bloed, sperma, vaginaal vocht, urine of ontlasting achterblijven. Deze lichaamsvloeistoffen kunnen besmet zijn met schadelijke bacteriën, parasieten en virussen, die ernstige infectieziekten kunnen veroorzaken (o.a. hiv, hepatitis A, B en C). Om overdracht zoveel mogelijk te beperken moet niet alleen de bouw en inrichting aan allerlei regels voldoen, maar is het ook belangrijk goed schoon te maken. In dit hoofdstuk beginnen we met de algemene richtlijnen voor reinigen en desinfecteren (paragraaf 3.1 t/m 3.9). In de paragrafen 3.10 en 3.11 werken we dit nader uit voor prostitutiebedrijven. 3.1 Reinigen Waarom reinigen Stof en vuil kunnen broedplaatsen zijn voor ziektekiemen. Ziektekiemen (bacteriën, virussen, parasieten, schimmels) spelen een rol bij de verspreiding van infectieziekten. Regelmatig en zorgvuldig schoonmaken verlaagt het aantal ziektekiemen en beperkt daardoor het besmettingsrisico. Dwarrelende stofdeeltjes kunnen bovendien ademhalingsmoeilijkheden opleveren voor mensen met astmatische klachten. Schoonmaken vermindert het aantal stofdeeltjes. Verder is een op het oog schone omgeving prettiger om in te werken en te vertoeven. 3.2 Methoden van reinigen Reinigen kan zowel nat als droog gebeuren Droog reinigen (wegwerp)doek stof verwijderen van meubilair en voorwerpen. Gebruik van stofdoeken wordt afgeraden omdat daarmee stof en ziektekiemen in de lucht worden verspreid. Stofzuigen Met een stofzuiger het tapijt en andere poreuze vloeroppervlakken door middel van mechanisch opgewekte luchtstroom schoon zuigen, waarbij ook het onzichtbare (diepliggende) vuil verwijderd wordt. Het nadeel van stofzuigen is dat stofdeeltjes in de lucht gaan dwarrelen, daarom tijdens het stofzuigen altijd ventileren. Stofwissen Met behulp van een stofwisapparaat en een stofbindende wegwerpdoek stof en losliggend vuil verwijderen. Dit heeft sterk de voorkeur op gladde vloeren, ook in verband met het verwijderen van deeltjes die allergische reacties kunnen veroorzaken. Bij verontreiniging met zand, kruimels e.d. kan voor het stofwissen eerst geveegd worden. Vegen Met een bezem een gladde vloer schoonmaken. Het nadeel van vegen is dat het vuil grotendeels wordt verplaatst. Een gladde vloer daarom liever stofwissen Nat reinigen Meubilair en voorwerpen Met behulp van een sopje (= allesreiniger met handwarm water) voorwerpen en materialen ontdoen van aangekoekt vuil. Gebruik een schone doek of borstel. Sop voorwerpen en materialen af of zet ze eventueel even in de week. Na het afsoppen de voorwerpen en materialen afspoelen met schoon water en laten drogen aan de lucht. Draag bij het reinigen van mogelijk besmette materialen plastic handschoenen. Stof afnemen Met een stofbindende of vochtige 10 LCHV september 2001

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd.

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd. Schoonmaakprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Schoonmaakmethoden 2. Aandachtspunten reiniging 3. Desinfecteren van

Nadere informatie

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg - Standaardmethoden

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg - Standaardmethoden Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg - Standaardmethoden 1. Reiniging Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal

Nadere informatie

Hygiënemaatregelen met betrekking tot de school

Hygiënemaatregelen met betrekking tot de school DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB HYGIENEMAATREGELEN 25 Hygiënemaatregelen met betrekking tot de school 1. Inleiding Het is niet mogelijk op elk moment te weten of er iemand op school aanwezig is, die een

Nadere informatie

Checklist Hygiënebegeleiding Seksinrichtingen september 2013

Checklist Hygiënebegeleiding Seksinrichtingen september 2013 Checklist Hygiënebegeleiding Seksinrichtingen september 2013 Locatie Datum Inspecteur 1. Hygiënisch handelen en schoonmaken 1. 1. Schone handen De handen worden schoongemaakt: - na een toiletbezoek; -

Nadere informatie

6 Schoonmaakschema s en printklare instructies

6 Schoonmaakschema s en printklare instructies 6 Schoonmaakschema s en printklare instructies In dit hoofdstuk vindt u schoonmaakschema s en printklare werkinstructies voor het wassen en desinfecteren van de handen. Ook vindt u in dit hoofdstuk het

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Checklist Hygiënebegeleiding Noodopvang (op basis van AZC) September 2015

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Checklist Hygiënebegeleiding Noodopvang (op basis van AZC) September 2015 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Checklist Hygiënebegeleiding Noodopvang (op basis van AZC) September 2015 Naam locatie Datum bezoek Contactpersoon en telefoonnummer Ingevuld door Capaciteit opvanggelegenheid

Nadere informatie

Inleiding : Inhoud: 1. Persoonlijke hygiëne 2. Voeding en hygiëne 3. Hygiëne in en om het gebouw

Inleiding : Inhoud: 1. Persoonlijke hygiëne 2. Voeding en hygiëne 3. Hygiëne in en om het gebouw Inleiding : In dit protocol staan alle afspraken die BSO Kids Pleasure hanteert omtrent hygiëne in de meest ruime zin van het woord. Het gaat om afspraken op vlak van persoonlijke hygiëne, voedselhygiëne

Nadere informatie

Inspectierapport. Eroticashop Bowika. Haaksbergerstraat 183 7513 EC te Enschede. Inspecteur : I.J.M. Kleinherenbrink Datum : 12 juni 2012

Inspectierapport. Eroticashop Bowika. Haaksbergerstraat 183 7513 EC te Enschede. Inspecteur : I.J.M. Kleinherenbrink Datum : 12 juni 2012 Inspectierapport Eroticashop Bowika Haaksbergerstraat 183 7513 EC te Enschede Inspecteur : I.J.M. Kleinherenbrink Datum : 12 juni 2012 Rapport technische hygiënezorg juni 2010 Hygiënerapport voor Seksinrichtingen

Nadere informatie

SAFE PLAY. Een handleiding voor veilige BDSM. Soapoli-online www.soapoli-online.nl info@soapoli-online.nl

SAFE PLAY. Een handleiding voor veilige BDSM. Soapoli-online www.soapoli-online.nl info@soapoli-online.nl SAFE PLAY Een handleiding voor veilige BDSM Soapoli-online www.soapoli-online.nl info@soapoli-online.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding Bladzijde 2 SOA Bladzijde 3-4 Needleplay/ naaldenspel

Nadere informatie

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg Standaardmethoden

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg Standaardmethoden Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg Standaardmethoden Inhoud 1. Reiniging...2 1.1. Droog reinigen...2 1.2. Nat reinigen...2 1.3. Werkvolgorde reinigen...3 1.4. Onderhoud

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

RSR reinigingsprotocol

RSR reinigingsprotocol RSR reinigingsprotocol Dit stuk is een samenvatting van de hygiënevoorschriften zoals die zijn opgesteld door de Landelijke Vereniging van Thuiszorg (LVT).Tevens geldend voor verpleeghuis middelen. Het

Nadere informatie

Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte

Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte Bij Lotte hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij worden als kinderopvang gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als hygiëne en veiligheid.

Nadere informatie

H Y G I Ë N E R I C H T L I J N E N V O O R S E K S I N R I C H T I N G E N

H Y G I Ë N E R I C H T L I J N E N V O O R S E K S I N R I C H T I N G E N H Y G I Ë N E R I C H T L I J N E N V O O R S E K S I N R I C H T I N G E N J U N I 2 0 1 0 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Postbus 2200 1000 CE Amsterdam tel: 020 555 54 15 fax: 020 555 56 71

Nadere informatie

RI-26 Schoonmaak en onderhoud. woonlocaties van Cavent

RI-26 Schoonmaak en onderhoud. woonlocaties van Cavent RI-26 Schoonmaak en onderhoud woonlocaties van Cavent Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Beleidsmedewerker Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 RI-26 Instructie schoonmaakcode 20-01-2015 Status

Nadere informatie

GGD Twente. Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel 3.1.3 van de APV Gemeente Enschede.

GGD Twente. Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel 3.1.3 van de APV Gemeente Enschede. GGD Twente Rapport Inspectie WPG 09-06-2015 Instelling Erotheek Bowika Omschrijving Erotheek met filmzaal, kleedruimte, sauna en douche. Adres Haaksbergerstraat 183 7513 EL ENSCHEDE Contactpersoon Datum

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

Workshop Hoera, wij worden getoetst, 09-02-2015

Workshop Hoera, wij worden getoetst, 09-02-2015 Workshop Hoera, wij worden getoetst, 09-02-2015 Persoonlijke hygiëne medewerkers 1 Op elke afdeling is een handhygiëneprotocol/werkinstructie aanwezig 2 Tenminste bij elke toilet of toiletgroep is een

Nadere informatie

Bijlage 7. Reinigen en desinfecteren van een ruimte 1 waar een patie nt met (mogelijke) ebola is verbleven

Bijlage 7. Reinigen en desinfecteren van een ruimte 1 waar een patie nt met (mogelijke) ebola is verbleven Bijlage 7. Reinigen en desinfecteren van een ruimte 1 waar een patie nt met (mogelijke) ebola is verbleven Richtlijn voor het reinigen en desinfecteren van ruimten en materialen die in aanraking zijn geweest

Nadere informatie

Schoonmaakschema Snoopy

Schoonmaakschema Snoopy Titel: Schoonmaakschema Snoopy *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 4.9 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 9 (incl. bijlagen van 5 pag.) Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Veilig werken bij uitleen verpleegartikelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: maart 2004 Revisie: maart 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve

Nadere informatie

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen.

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Toepassing richtlijn Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Kwaliteitseisen Infectiepreventie

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie

Reiniging en desinfectie Reiniging en desinfectie 1 Reiniging en desinfectie Als jij een frietje eet bij de snackbar, denk je waarschijnlijk niet na over de keuken. Maar stel je eens voor dat jouw friet wordt gebakken in een hele

Nadere informatie

Chemotherapie INTERNE GENEESKUNDE. Maatregelen thuis

Chemotherapie INTERNE GENEESKUNDE. Maatregelen thuis Chemotherapie Maatregelen thuis INTERNE GENEESKUNDE In deze folder leest u adviezen over beschermende maatregelen in de thuissituatie, nadat u een behandeling met cytostatica (chemotherapie) heeft gehad.

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Inspectierapport Multi Video Bowika Haaksbergerstraat 183 te Enschede

Inspectierapport Multi Video Bowika Haaksbergerstraat 183 te Enschede Inspectierapport Multi Video Bowika Haaksbergerstraat 183 te Enschede Inspecteur : I.J.M. Kleinherenbrink Datum : 3 mei 2011 Rapport technische hygiënezorg juni 2010 Hygiënerapport voor Seksinrichtingen

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

Protocol overdracht ziektekiemen

Protocol overdracht ziektekiemen Protocol overdracht ziektekiemen Aanleren hoest- en niesdiscipline Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Om risico's te beperken zijn de volgende zaken

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. COA-opvanglocaties. Checklist hygiëne voor 0-meting bij nieuwe opvanglocaties Maart 2016

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. COA-opvanglocaties. Checklist hygiëne voor 0-meting bij nieuwe opvanglocaties Maart 2016 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid COA-opvanglocaties Checklist hygiëne voor 0-meting bij nieuwe opvanglocaties Maart 2016 Colofon De checklist hygiëne voor 0-meting bij nieuwe COA-opvanglocaties

Nadere informatie

Hygiëneprotocollen bij OkidoKIDS Leiden 2014. Voedsel en hygiëne. Hygiëne. Temperatuur. Productgroepen. Uitgangspunten

Hygiëneprotocollen bij OkidoKIDS Leiden 2014. Voedsel en hygiëne. Hygiëne. Temperatuur. Productgroepen. Uitgangspunten Hygiëneprotocollen bij OkidoKIDS Leiden 2014 Uitgangspunten Voedsel en hygiëne Voedselinfecties en - vergiftigingen veroorzaken jaarlijks bij meer dan een miljoen mensen in Nederland maag- darmklachten.

Nadere informatie

ADVIEZEN BIJ HUISSTOFMIJTALLERGIE. - Patiëntinformatie -

ADVIEZEN BIJ HUISSTOFMIJTALLERGIE. - Patiëntinformatie - ADVIEZEN BIJ HUISSTOFMIJTALLERGIE - Patiëntinformatie - Adviezen bij huisstofmijtallergie Inleiding U heeft te horen gekregen dat u of uw kind een huisstofmijtallergie heeft. In deze folder vindt u algemene

Nadere informatie

Inleiding protocol Hygiëne... 4. Wat is hygiëne?... 4. Waarom is goede hygiëne in de kinderopvang/peuterwerk belangrijk?... 4

Inleiding protocol Hygiëne... 4. Wat is hygiëne?... 4. Waarom is goede hygiëne in de kinderopvang/peuterwerk belangrijk?... 4 Hygiëne protocol 1 INHOUD Inleiding protocol Hygiëne... 4 Wat is hygiëne?... 4 Waarom is goede hygiëne in de kinderopvang/peuterwerk belangrijk?... 4 Wat zijn micro- organismen?... 4 Hoe verspreiden micro

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven. December 2013

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven. December 2013 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven December 2013 Colofon De Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven (voorheen Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen) is in 2005 opgesteld

Nadere informatie

Schoonmaakrooster. Badkamer

Schoonmaakrooster. Badkamer Schoonmaakrooster Badkamer Dit schoonmaak rooster wordt u gratis ter beschikking gesteld door Regeltante en Iko. Het is ontwikkeld met het doel de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Burgemeester en wethouders van Weert Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2014 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam. Den Haag, augustus 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 0 aan centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 0 Rapport van het herinspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatielocatie

Nadere informatie

Aflammeren in tijden van Q-koorts

Aflammeren in tijden van Q-koorts Aflammeren in tijden van Q-koorts Enkele adviezen: Laat bij het aflammeren geen mensen uit risicogroepen toe Draag tijdens het aflammeren speciale werkkleding: overall, rubberen laarzen en handschoenen

Nadere informatie

Protocol Hygiënemaatregelen Pagina 1

Protocol Hygiënemaatregelen Pagina 1 Protocol Hygiënemaatregelen Inhoud 1 Definities 2 Inleiding 3 1. Persoonlijke hygiëne medewerkers 3 1.1 Handhygiëne medewerkers 3 1.2 Persoonlijke hygiëne medewerkers 4 1.3 Toezicht op hand en toilethygiëne

Nadere informatie

Saneren. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Saneren. Ziekenhuis Gelderse Vallei Saneren Ziekenhuis Gelderse Vallei De huisstofmijt is één van de grootste veroorzaker van allergische klachten. Wie allergisch is aangelegd moet er dan ook voor zorgen dat de mijt zo min mogelijk overlevingskansen

Nadere informatie

Bijlage 4: risico-inventarisatie zware metalen

Bijlage 4: risico-inventarisatie zware metalen Bijlage 4: risico-inventarisatie zware metalen Met deze checklist heeft de preventieadviseur, gezondheidscoördinator, milieucoördinator, directie of leerkracht een handig instrument om het beleid of de

Nadere informatie

Maatregelen thuis na chemotherapie

Maatregelen thuis na chemotherapie Maatregelen thuis na chemotherapie Deze folder is gemaakt op basis van het Arboconvenant Veilig werken met cytostatica en aangepast op basis van inventarisatie van informatiemateriaal bij leden van de

Nadere informatie

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 Versie 1.10 Datum : 01-10-2014 Versie 1.00 Wijziging : 08-03-2015 Versie 1.10 1. Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. 1. Leidsters wassen

Nadere informatie

Checklist hygiëneadvies voor een zorginstelling bij een uitbraak van gastro-enteritis

Checklist hygiëneadvies voor een zorginstelling bij een uitbraak van gastro-enteritis Checklist hygiëneadvies voor een zorginstelling bij een uitbraak van gastro-enteritis Naam locatie: Bezoekadres: Naam contactpersoon: Datum: Ingevuld door: Voorbereiding op hygiëne advies bezoek Soort

Nadere informatie

Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie

Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie In deze folder krijgt u informatie over schoonmaakadviezen voor het gezin, waarbij een gezinslid een allergie voor huisstofmijt heeft. Ook krijgt u adviezen

Nadere informatie

Hygiëne controle basisschool De Bron

Hygiëne controle basisschool De Bron Hygiëne controle basisschool De Bron Naam school De Bron Adres Henry Woodstraat 70-72 Plaats 7558 CP Hengelo E-mail info@debronhengelo.nl Schooldirecteur P. Zijlstra Contactpersoon H. Brink Schoolbestuur

Nadere informatie

Directe acties: do s and don t s

Directe acties: do s and don t s Procedure voor het veilig opruimen van gebroken spaarlampen of fluorescentielampen Directe acties: do s and don t s Zorg er voor dat er niet door het gebroken materiaal wordt gelopen, hiermee voorkomt

Nadere informatie

Stof, vlek- en vingertasten verwijderen. Microvezelwerkdoek regelmatig keren

Stof, vlek- en vingertasten verwijderen. Microvezelwerkdoek regelmatig keren INTERIEUR Onderdeel Handeling en uitvoering Handschoenen aantrekken Stofzuiger Snoercontrole op de juiste wijze Ja Nee Slang op stofzuiger voor controle van de stofzak Controle extra stofzak (in plastic

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 9 september 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Utrecht, november 2016

Rapport van het hertoetsbezoek op 9 september 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen. Utrecht, november 2016 Rapport van het hertoetsbezoek op 9 september 2016 aan woonzorgcentrum De Zeven Schakels te Zevenbergen Utrecht, november 2016 Rapport van het herinspectiebezoek aan woonzorgcentrum DeZeven Schakels te

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 5 april 2017

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Inspectie: 12 juli 2017 Inspectie

Nadere informatie

Hygiëne controle basisschool De Wingerd

Hygiëne controle basisschool De Wingerd Hygiëne controle basisschool De Wingerd Naam school De Wingerd Adres Beckumerstraat 15 Plaats 7553VB Hengelo E-mail info@dewingerdbhengelo.nl Schooldirecteur B.Bril Contactpersoon H. Brink Schoolbestuur

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: januari 2005 Revisie: januari 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Bron Hengelo Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Bron Hengelo Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Bron Hengelo Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur Inspectie & Hygiëne Inspectie datum: 5 april 2017 en 17 mei 2017 Inspectie

Nadere informatie

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 maart 2015 aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 maart 2015 aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk Rapport van het hertoetsbezoek op 5 maart 05 aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk Utrecht, mei 05 V004840 Rapport van het hertoetsbezoek aan woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk op 5 maart 05

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Prins Constantijn Goor. Rapport 1e Inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Prins Constantijn Goor. Rapport 1e Inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Prins Constantijn Goor Rapport 1e Inspectie Versie 1.0 GGD Twente C. Gerrits Inspecteur Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectiedatum: 6 april 2017 Inspectie schoonmaak basisschool

Nadere informatie

Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie

Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie Afdeling allergologie, kindergeneeskunde, KNO en longziekten In uw gezin heeft een gezinslid een allergie voor huisstofmijt. In deze folder vindt u schoonmaakadviezen

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 12 februari 2015 aan WZH De Strijp te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op februari 05 aan WZH De Strijp te Den Haag Utrecht, april 05 V00459 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis De Strijp te Den Haag op februari 05 Inhoud Inleiding....

Nadere informatie

Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie

Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie Schoonmaakadviezen bij huisstofmijtallergie Afdeling allergologie, kindergeneeskunde, KNO en longziekten In uw gezin heeft een gezinslid een allergie voor huisstofmijt. In deze folder vindt u schoonmaakadviezen

Nadere informatie

Zwolle, juni Rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan verpleeghuis Eugeria te Almelo

Zwolle, juni Rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan verpleeghuis Eugeria te Almelo Zwolle, juni 204 Rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 204 aan verpleeghuis Eugeria te Almelo Inhoud Inleiding. Aanleiding en belang.2 Doelstelling. Methode.4 Toetsingskader 4 2 Conclusies 5 2. Overzicht

Nadere informatie

Technische Hygiëne Zorg LCHV hygiëne richtlijnen publieksevenementen incl. wijzigingen maart 2016

Technische Hygiëne Zorg LCHV hygiëne richtlijnen publieksevenementen incl. wijzigingen maart 2016 Technische Hygiëne Zorg LCHV hygiëne richtlijnen publieksevenementen incl. wijzigingen maart 2016 GGD Gelderland Zuid: 088-1447126 1. (Tijdelijke) Sanitaire voorzieningen Schoonmaak van toiletten, douches

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor kleinschalige woonvormen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor kleinschalige woonvormen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Hygiënerichtlijnen voor kleinschalige woonvormen voor alleenstaande minderjarige Augustus 2012 Colofon De Hygiënerichtlijnen voor kleinschalige woonvormen voor alleenstaande

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink PLAN VAN AANPAK RIG Naam groep : Peuterspeelgroep De Blokkendoos : 28 juli Uitgewerkt door : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Betreffende gezondheidsrisico Te nemen maatregel Geen

Nadere informatie

Checklist voor Evenementen

Checklist voor Evenementen Checklist voor Evenementen Locatie Datum Inspecteur 1 Hygiënisch handelen 1.1 persoonlijke hygiëne De handen worden gewassen met water en vloeibare zeep als ze zichtbaar vuil zijn. Bij niet zichtbaar vuile

Nadere informatie

Plannen van het huishouden.

Plannen van het huishouden. Dit document is onderdeel van de site www.huishoudeninhokjes.nl Plannen van het huishouden. In de laatste kolom kun je invullen wanneer je de taak hebt gedaan. Vul in hoelang (in tijd) je over deze taak

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen

Ziekenhuizen. Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen Ziekenhuizen Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juni 2000 Gewijzigd: januari 2004 Gewijzigd: oktober 2007 Revisie: juni 2009 Dit document

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp

Rapport van het hertoetsbezoek op 10 juli 2015 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Rapport van het hertoetsbezoek op 0 juli 205 aan verpleeghuis Hogewey te Weesp Utrecht, augustus 205 V005055 Rapport van het herinspectiebezoek aan verpleeghuis Hogewey te Weesp op 5 juli 205 Utrecht,

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Tuindorpschool Rapport 3 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Tuindorpschool Rapport 3 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Tuindorpschool Rapport 3 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente Naam C. Gerrits Inspecteur/hygiëne adviseur Inspectie: 30 maart 2017 Inspectie schoonmaak basisschool Naam school

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

Plannen van het huishouden.

Plannen van het huishouden. Dit document is onderdeel van de site www.huishoudeninhokjes.nl Plannen van het huishouden. In de laatste kolom kun je invullen wanneer je de taak hebt gedaan. Vul in hoelang (in tijd) je over deze taak

Nadere informatie

Hygiënerichtlijnen voor grote evenementen mei 2000

Hygiënerichtlijnen voor grote evenementen mei 2000 Hygiënerichtlijnen voor grote evenementen mei 2000 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Postbus 16071 2500 BB Den Haag tel: 070-3656713 fax: 070-3656714 e-mail: secr@lci.lcr.nl Internet:

Nadere informatie

Colofon. KCG kinderconsulent Groningen A. de Boer; Bureau de Boer

Colofon. KCG kinderconsulent Groningen A. de Boer; Bureau de Boer Juli 2013 Colofon Titel Opdrachtgever Auteur(s) Projectnummer Hygiëne KCG kinderconsulent Groningen A. de Boer; Bureau de Boer DO/A/HBm/0003.7 Mét voorafgaande, schriftelijke toestemming of op aangeven

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 1 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 1 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Dr. A. Kuyperschool Rapport 1 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur Inspectie & hygiëne Inspectiedatum: 9 mei 2016 Inspectie schoonmaak basisschool

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Veenbrug Rapport 1e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Veenbrug Rapport 1e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Veenbrug Rapport 1e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Inspectie: 6 september 2017 Inspectie

Nadere informatie

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Een gezin produceert per dag tussen de tien en vijftien liter vocht. Door te ademen, door huisdieren en planten, maar ook door te koken,

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Tuindorpschool. Rapport 1 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Tuindorpschool. Rapport 1 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Tuindorpschool Rapport 1 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente Inspecteur A. Maassen van den Brink Inspectie & Hygiëne Enschede, 10-06-2015 Inspectie schoonmaak basisschool Naam

Nadere informatie

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op:

Het bepaalde in deze beschikking is niet van toepassing op: MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Algemene info huishoudelijk en zorg

Algemene info huishoudelijk en zorg Algemene info huishoudelijk en zorg Aanleiding Doel Aanleiding voor de richtlijnen hygiëne is artikel 3.2 van het Besluit Erkenningnormen Kruisorganisaties (Leidschendam, juni 1981) waarin wordt omschreven

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Welp Markelo. Rapport 1 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Welp Markelo. Rapport 1 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Welp Markelo Rapport 1 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente C. Gerrits Inspecteur Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 6 april 2017 Inspectie schoonmaak basisschool Naam

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt in contact met via ongewassen handen van 1. Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel 2. Handen worden gewassen voor het eten

Nadere informatie

GGD Twente. Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel van de APV Gemeente Enschede.

GGD Twente. Tevens is getoetst aan het 'Besluit Prostitutiebedrijven', gebaseerd op artikel van de APV Gemeente Enschede. GGD Twente Conceptrapport Inspectie Wet Publieke Gezondheid 13-11-2017 Organisatie Locatie Omschrijving locaties zonder organisatie Erotheek Bowika Erotheek met seksbios en sauna Adres Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Hygiëne controle basisschool De Regenboog

Hygiëne controle basisschool De Regenboog Hygiëne controle basisschool De Regenboog Naam school De Regenboog Adres Fioringras 2 Plaats 7623 DR Borne E-mail info@regenboogborne.nl Schooldirecteur A. Hilbers Contactpersoon H. Brink Schoolbestuur

Nadere informatie

Checklist Publieksevenementen

Checklist Publieksevenementen Checklist Publieksevenementen Checklist publieksevenementen Naam evenement: Naam contactpersoon: Datum: Ingevuld door: 1 Legionellapreventie 1.1 Legionellapreventie Er zijn maatregelen getroffen m.b.t.

Nadere informatie

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Wat is hand-, voet- en mondziekte? Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte is meestal niet ernstig

Nadere informatie

Protocol Hygiënebegeleiding basisscholen. Hygiëne en binnenmilieu

Protocol Hygiënebegeleiding basisscholen. Hygiëne en binnenmilieu Protocol Hygiënebegeleiding basisscholen Hygiëne en binnenmilieu Voorwoord Waarom een onderzoek? De GGD Hart voor Brabant voert in opdracht van de gemeente controles uit op basisscholen op het gebied

Nadere informatie

Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen

Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen Ziekenhuizen Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 12 juni 2014 aan verpleeghuis Magnolia te Zoetermeer

Rapport van het inspectiebezoek op 12 juni 2014 aan verpleeghuis Magnolia te Zoetermeer Rapport van het inspectiebezoek op 12 juni 2014 aan verpleeghuis Magnolia te Zoetermeer Den Haag, juli 2014 V1002213 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Werkdocument 31-08-2009. Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester

Werkdocument 31-08-2009. Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Werkdocument 31-08-2009 Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Betreft : Opgesteld door: Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Werkgroep Grieppandemie Datum: 31 augustus 2009 Hygiëneprotocol Nieuwe

Nadere informatie

Maatregelen thuis na behandeling met chemotherapie. Afdeling Dagbehandeling beschouwend

Maatregelen thuis na behandeling met chemotherapie. Afdeling Dagbehandeling beschouwend Maatregelen thuis na behandeling met chemotherapie Afdeling Dagbehandeling beschouwend Inleiding In deze folder leest u adviezen over beschermende maatregelen in de thuissituatie na behandeling met cytostatica

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER?

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorg gerelateerde infecties. Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën en virussen.

Nadere informatie

Utrecht, September Rapport van het inspectiebezoek op 21 juli 2015 aan verpleeghuis De Kreek te s-gravenzande

Utrecht, September Rapport van het inspectiebezoek op 21 juli 2015 aan verpleeghuis De Kreek te s-gravenzande Utrecht, September 205 Rapport van het inspectiebezoek op 2 juli 205 aan verpleeghuis De Kreek te s-gravenzande Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis De Kreek te s Gravenzande op 2 juli 205

Nadere informatie

WERKPROGRAMMA SCHOONMAAK Sallcon Werktalent

WERKPROGRAMMA SCHOONMAAK Sallcon Werktalent Lokalen Dispenser papieren handdoekjes Aanvullen X X X X X Inventaris Vochtig afnemen X X Randen / richels < 1.80 mtr. Vochtig afnemen / vlekken verwijderen X Lichtknop/ contact Afnemen X Radiatoren /

Nadere informatie

Het opstellen van een bedrijfsplan, hoofdstuk hygiëne

Het opstellen van een bedrijfsplan, hoofdstuk hygiëne Het opstellen van een bedrijfsplan, hoofdstuk hygiëne Workshop GGD Amsterdam Janneke Verheijen augustus/september 2013 Vandaag Uitleg over bedrijfsplan hygiëne en de inspectie van de GGD Inhoud bedrijfsplan

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool De Veenbrug Rapport 0 meting Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool De Veenbrug Rapport 0 meting Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool De Veenbrug Rapport 0 meting Versie 1.0 GGD Twente Naam C. Gerrits Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Enschede Inspectie: 23 mei 2016 Inspectie schoonmaak

Nadere informatie

Toetstermen MODULE traditioneel

Toetstermen MODULE traditioneel Toetstermen MODULE traditioneel Interieuronderhoud traditioneel 1 p Materiaal en middelen verzamelen 2 p Materiaalwagen controleren, eventueel aanvullen. 3 p Snoer van de stofzuiger controleren. Opengevouwen

Nadere informatie