JAARVERSLAG 2007 PALLIATIEF NETWERK ARRONDISSEMENT LEUVEN VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2007 PALLIATIEF NETWERK ARRONDISSEMENT LEUVEN VZW"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2007 PALLIATIEF NETWERK ARRONDISSEMENT LEUVEN VZW

2 PANAL VZW Waversebaan Heverlee Tel.: 016/ Fax: 016/ Website: Contactpersoon financieel verslag: Dhr. Hendrickx Gustaaf, Penningmeester tel:016/ Rekeningnummer : Rekeninghouder: Panal vzw Bereikte regio: alle deelgemeenten van het arrondissement Leuven Aantal inwoners ( ): Erkenning netwerk palliatieve zorg: tot Erkenning samenwerkingsverband palliatieve zorg: tot Jaarverslag

3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD I. ORGANISATIESTRUCTUUR EN INTERNE WERKING 1. ORGANIGRAM 2. PARTNERS MET EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2.1. Wijzigingen 2.2. Overzicht 3. BESTUURSORGANEN 3.1. Algemene Vergadering 3.2. Raad van Bestuur 3.3. Dagelijks Bestuur 4. MEDEWERKERS 5. ANDERE 4.1. Wijzigingen in het personeelsbestand 4.2. Samenstelling van het personeelsbestand op 31/12/ VTO 4.4. Overlegmomenten 5.1. Werkgroep panal nieuws 5.2. Voorbereiding ontmoetingsmoment 5.3. Werkgroep fondsenwerving 5.4. Werkgroep 4 de vlaams congres II. NETWERKOPDRACHTEN 1. INFORMEREN 1.1. Voordrachten 1.2. Folders en brochures 1.3. Tijdschrift/nieuwsbrief 1.4. Website 1.5. Voor Altijd 1.6. Andere 2. SAMENWERKING EN CONSULT 2.1. Samenwerking Overleggroepen van het netwerk palliatieve zorg Deelname aan regionale overleggroepen Deelname aan regio-overschrijdende overleggroepen Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Jaarverslag

4 3. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 3.1. Opleidingsaanbod van het netwerk palliatieve zorg 3.2. Opleidingsaanbod in samenwerking 3.3. Opleidingen op maat 3.4. Studiedagen, symposia, congressen 3.5. Andere 4. VRIJWILLIGERSWERK 4.1. Vrijwilligerswerk in samenwerking Pallium Overkoepelend overleg Jaarverslag

5 Voorwoord Na het jubileum/feestjaar, had ook het voorbije jaar,2007, wel iets met vieren. We waren verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het vierde Vlaams Congres Palliatieve Zorg, vier nieuwe medewerkers werkten zich in, we zochten en vonden vier bijkomende lokalen en een viertal nieuwe werkgroepen/projecten zagen het levenslicht Over dat en nog veel meer vindt u op de volgende pagina s bijkomende informatie. Gecombineerd met de 444 patiënten-begeleidingen die we het voorbije jaar realiseerden (andermaal een stijging met zo n 6,3%) werd het opnieuw een jaar waarin alle medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers het beste van zichzelf gaven om dit alles, onder een uitzonderlijke werkdruk, tot een goed einde te brengen. Het Vierde Vlaams Congres ging door op 31 mei 2007 in de Aula Pieter De Somer in Leuven. Bijna 800 inschrijvingen, 786 effectieve deelnemers: zowat gans Palliatief Vlaanderen was dus aanwezig! Samen met de Werkgroep Research van de FPZV en de KU Leuven, beiden vertegenwoordigd door Prof Dr Johan Menten, en met de concrete steun van de ganse personeelsgroep en verschillende van onze vrijwilligers kregen we dit huzarenstukje voor mekaar. Uit de ruim 400 evaluaties leren we dat het evenement een hoge waardering kreeg zowel naar inhoud als naar praktische organisatie toe. Een pluim waar we met de ganse organisatie wel even van durfden genieten Na de start van een nieuwe psychologe en een nieuwe coördinator, zochten we ook twee nieuwe verpleegkundig-consulenten Palliatieve Zorg, palliatief deskundigen in de MBE. Zoals reeds aangegeven in het vorige jaarverslag een belangrijke uitdaging Ondanks het toenemende knelpunt karakter van het verpleegkundig beroep konden we 2 waardevolle medewerkers engageren Samen met hun mentor en de hoofdverpleegkundige probeerden we een goed inscholingsprogramma op te stellen. Dit programma voor nieuwe medewerkers blijven we evalueren en bijsturen. De zoektocht naar bijkomende ademruimte, onder de vorm van extra medewerkers bovenop de norm, en de mogelijkheid om die ruimte dan ook structureel in te bedden, waarnaar ook verwezen in het vorige verslag, zal dus in 2008 opnieuw op de agenda staan. De krappe en lawaaierige lokalen leverden zeker geen bijdrage voor een comfortabele werkomgeving. Samen met het bestuur gingen we op zoek naar alternatieven. Na heelwat zoek-, denk- en overlegwerk koos de organisatie voor de optie van een uitbreiding van de bestaande locatie. Ook de verhuurders gaven hiervoor uiteindelijk hun fiat. Samen met het bestuur werd een stappenplan uitgewerkt. Er werd niet alleen voor gezorgd dat de nieuwe lokalen perfect aansloten bij de bestaande kantoren, maar er vond tevens ook een globale opfrisbeurt plaats. Daarbij zullen geluidsdempende materialen aangebracht worden. Het geheel zal in het voorjaar van 2008 afgewerkt worden Wat de nieuwe werkgroepen/projecten betreft verwijs ik graag eerst naar Voor Altijd, een rouwproject voor jongeren (13 plussers) dat we realiseerden samen met de Provincie Vlaams Brabant, het Centrum Informatieve Spelen en het Jaarverslag

6 improvisatietheater Inspinazie All Round (4 partners dus). Hieruit ontstond een improvisatietheater en een prachtig begeleidingsspel dat we via de preventieadviseurs van de verschillende centrumsteden proberen te introduceren bij de diverse jongerenbegeleiders (leerkrachten, CLB s, jeugdbewegingen, jongerengroepen, ). Aansluitend vermeld ik graag ook het Project Kind & Palliatie. Met de steun van de VLK en onder de auspiciën van de FPZV organiseerden we het voorbije jaar de eerste 3 sensibilisatiesessies voor hulpverleners en vrijwilligers. Ook met de steun van de provincie Vlaams Brabant werd, samen met het netwerk Brussel-Halle-Vilvoorde, een project op poten gezet om vrijwilligers in de palliatieve zorg in thuisvervangende settings beter tot hun recht te laten komen. Hieruit moet, als een eerste bescheiden begin, halfweg 2008 een draaiboek ontstaan dat hulp wil bieden om als netwerk de implementatie van dergelijke werking in de verschillende voorzieningen (Woon- en Zorgcentra, Instellingen voor personen met een Mentale Handicap, ) te ondersteunen. De werkgroep Instelling voor personen met een Mentale Handicap kreeg een nieuw elan en ook de andere werkgroepen bleven verder groeien (inhoudelijk en/of naar aantal deelnemers). Verder legden we de nodige contacten om, in het kader van ons vormingsaanbod, een samenwerking uit te bouwen met Vormingplus, de lokale afdeling van het NVKVV en Goal. Op vraag van de provincie namen we deel aan de opstart van het Leader Hageland+ project waarmee we een aanzet geven aan de uitbouw van een degelijke netwerking in het oostelijk deel van onze regio. In functie van de groei in dat stuk van onze regio liep ik trouwens ook stage in de PST s van de regionale ziekenhuizen van Diest en Tienen. Op de vraag van het Platform Netwerkcoördinatoren van de FPZV in Wemmel werd een maandelijks overleg gepland met de netwerkcoördinatoren van Brussel-Halle-Vilvoorde en Limburg. Afrondend wil ik er nog op wijzen dat het financiële beleid een zorgenkind blijft. De betoelaging van de diverse overheden blijft ontoereikend om de basiswerking te kunnen realiseren. De zoektocht naar donateurs en sponsors blijft dus prangend actueel. Daarom werd eind 2007 een bijzondere werkgroep in de schoot van de Raad van Bestuur opgericht, die een aantal meer gestructureerde acties voorbereidt. Eventuele resultaten willen we zeker illustreren in een volgende jaargang. En nu op naar 2008 Een jaar met een extra dag waarin we er elke dag opnieuw willen zijn voor elkeen die mee met ons de palliatieve zorg verder wil uitbouwen en uiteraard ook voor allen die van deze zorgverlening effectief gebruik willen maken Jan Coel Coördinator Panal vzw Jaarverslag

7 I. ORGANISATIESTRUCTUUR EN INTERNE WERKING 1. Organigram PANAL vzw ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR DAGELIJKS BESTUUR COORDINATOR MBE NETWERK ADMINISTRATIE HUISARTS-CONSULENT HOOFDVERPLEEGKUNDIGE NETWERKMEDEWERKER NETWERKMEDEWERKER / PSYCHOLOOG ADMINISTRATIEF BEDIENDE ONTHAALVRIJWILLIGERS TEAM VERPLEEGKUNDIG-CONSULENTEN 2. Partners met een samenwerkingsovereenkomst 2.1. Wijzigingen Nieuwe partners met een samenwerkingsovereenkomst Er kwamen geen nieuwe partners bij in Partners waarmee de samenwerkingsovereenkomsten werd beëindigd Er werden geen samenwerkingsovereenkomsten beëindigd in Partners waarvan de samenwerkingsovereenkomsten werd gewijzigd Er zijn geen wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomsten gebeurd Overzicht van de samenwerkingsovereenkomsten op 31/12/2007 PARTNER GEMEENTE t Huis Dellebron Kortenaken Bellarmino vzw Leuven Centrum Morele Dienstverlening Leuven Leuven De Edelweis Begijnendijk De Wyngaert vzw Rotselaar Filosofisch en theologisch College vzw Heverlee Geriatrisch Centrum Damiaan Tremelo Het Roerhuis Leuven Home Oase vzw Binkom Huisartsenvereniging ZWAT vzw Zichem Huize De Veuster Tremelo Huize Nazareth vzw Tienen Huize Philemon en Baucis Zoutleeuw Huize Sint Augustinus Diest Huize Zevenbronnen vzw Walshoutem Jaarverslag

8 Martine Van Camp vzw Ons Geluk Oostrem vzw Palliatieve vrijwilligers Diest Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Regionaal Ziekenhuis H. Hart Tienen Residentie Arcadia Residentie Langerheide Residentie Sorgvliet Rozemarijn Rusthuis Dommelhof vzw Rusthuis Hof ter Heyde Rusthuis Keyhof Rusthuis Sint Jozef Rustoord O.L.V. Ster der Zee vzw Rustoord Roosbeek NV Rustoord Sint Dominicus RVT Betlehem RVT De Wingerd RVT Sint Bernardus RVT Sint Margaretha Seniorencentrum Zoniën Sint Annendael, psychiatrisch ziekenhuis Sint Elisabeth s Dal Sint Rochus Sint-Vincentius vzw SIT Tienen Stichting M.M. Delacroix Ter Meeren vzw Thuiszorg Brabant vzw UPC Sint-Kamillus UZ Leuven Woon- en zorgcentra van OCMW Leuven WZC O.L.Vrouw van Lourdes Zrs. Miss. Onbevlekt Hart van Maria Diest Heverlee Herent Diest Tienen Tienen Glabbeek Haacht Linter Keerbergen Tielt-Winge Bekkevoort Huldenberg Rillaar Scherpenheuvel Boutersem Lubbeek Herent Leuven Bertem Holsbeek Tervuren Diest Zoutleeuw Aarschot Leuven Tienen Tienen Neerijse Brussel Bierbeek Leuven Leuven Erps-Kwerps Heverlee 3. Bestuursorganen 3.1. Algemene Vergadering Wijzigingen - Er zijn geen nieuwe leden. Wel werden de vertegenwoordigers van sommige leden vervangen door andere personen: o Lutgarde Frederix werd vervangen door Lieve Vanderlinden als vertegenwoordiger van het UZ Gasthuisberg. o Rudi Veekhoven werd vervangen door Lieve Schuermans als vertegenwoordiger van Rusthuis St. Bernardus uit Bertem. o Geert Gesquiere nam ontslag als directeur van het Seniorencentrum Zoniën. Er werd nog geen nieuwe vertegenwoordiger door de organisatie aangeduid. o Brigitte Scheepmans werd ondertussen aangesteld als vertegenwoordiger van WZC Huize Nazareth uit Goetsenhoven. Jaarverslag

9 Ledenlijst op 31/12/2007 Aantal leden: 71 Sector Organisatie Vertegenwoordiger Gemeente Alg ZKH Algemeen ziekenhuis H.Hart vzw Verheyen Eddy 3300 Tienen Alg ZKH Regionaal Ziekenhuis H.Hart vzw Guido De Wachter 3000 Leuven Alg. Zkh UZ Gasthuisberg Morlion Bart 3000 Leuven Pijnkliniek Alg ZKH UZ Gasthuisberg Menten Johan 3000 Leuven Dienst Oncologie Alg ZKH UZ Gasthuisberg Vanderlinden Lieve 3000 Leuven Alg ZKH Algemeen Ziekenhuis Diest Erik Pouders 3290 Diest Andere De Clercq Yolanda Individueel lid 3010 Kessel-Lo Andere Prov. Centrum Morele Dienstverlening De Meester Dimitri 3000 Leuven Andere Depril Maria Individueel lid 3360 Lovenjoel Andere Christelijk Ziekenfonds Leuven Evenepoel Veerle 3010 Kessel-Lo Andere OCMW Hoegaarden Lambrechts W Hoegaarden Andere Baeyens Herman Individueel lid 3010 Kessel-Lo Andere Gilissen Maurits Individueel lid 3000 Leuven Andere Van Der Linden Lieve Individueel lid 3583 Paal Andere Van Roy Vic Individueel lid 3390 Tielt-Winge IMH Het Roerhuis Deferme Luc 3000 Leuven IMH Oostrem vzw Gijbels Eddie 3020 Herent IMH Stichting M.M. Delacroix Collin Guido 3300 Tienen IMH Huize De Veuster Olbrechts Anja 3120 Tremelo IMH Huize Eigen Haard Verheyden Walter 3200 Aarschot IMH Rozemarijn Goossens Hilde 3140 Keerbergen IMH Martine Van Camp vzw Peirelinck Erik 3290 Diest Psych ZKH UPC Sint-Kamillus Hendrik Van 3360 Bierbeek Malderen Psych ZKH Psychiatrisch Ziekenhuis Broeders Verheyden Kristel 3300 Tienen Alexianen vzw RVT Woon- en zorgcentrum De De Belie Rudy 3000 Leuven Wingerd RVT Jezuïtenhuis Boutsen Gilbert 3001 Heverlee RVT Huize Zevenbronnen Laenens Kathleen 3401 Walshoutem RVT Huize Philemon & Baucis N.V. Reniers Bruno 3440 Zoutleeuw RVT Huize Nazareth Scheepmans Brigitte 3300 Tienen RVT Het Klaverblad Van de Ven Tessy 3140 Keerbergen RVT Geriatrisch Centrum Damiaan Vollon Luk 3120 Tremelo RVT De Edelweis Debois Hilde 3130 Begijnendijk RVT Bellarmino vzw Keirse Manu 3000 Leuven RVT Home Vogelzang vzw Verbinnen Gilbert 3001 Heverlee Jaarverslag

10 Sector Organisatie Vertegenwoordiger Gemeente RVT Residentie Sorgvliet Vanderwegen Carine 3350 Linter RVT Vondelhof Jans Greet 3370 Boutersem RVT Rusthuis St. Bernardus vzw Schuermans Lieve 3060 Bertem RVT Rusthuis Oleyck Janssen Guido 3400 Landen RVT Seniorencentrum Zoniën OCMW 3080 Tervuren RVT Onbevlekt Hart van Maria, 3001 Heverlee paviljoen Zusters Missionarissen RVT St. Elisabeth's Dal vzw-huize Bosmans Paula 3440 Zoutleeuw O.L.V.van Lourdes RVT Rusthuis Hof ter Heyde Vanbrabant Katrien 3460 Bekkevoort RVT Rusthuis Dommelhof vzw Van Horebeeck Marc 3390 Tiel-Winge RVT Rusthuis Ter Meeren De Clercq Erik 3040 Neerijse RVT VZW Rusthuizen Zrs van Berlaar Tania Stalmans 3220 Holsbeek Afdeling RVT Sint- Margaretha RVT Rusthuis Keyhof Rutten Greet 3040 Huldenberg RVT Residentie Leonardo Da Vinci Van Uytven Werner 3080 Tervuren RVT St. Jozefsrusthuis Lebegge M Hoegaarden RVT Residentie Langerheide Uytterhoeven Julia 3150 Haacht RVT St. Vincentius vzw De Smet Bernadette 3000 Leuven RVT t Huis Dellebron Reygaerts An 3470 Kortenaken RVT Woon- & Zorgcentrum O.L.V. van Engelen Martine 3071 Erps-Kwerps Lourdes RVT OCMW Leuven Woon- en Sabbe Patricia 3000 Leuven zorgcentra RVT Residentie Arcadia Lanoye Ann 3380 Glabbeek RVT VZW De Wijngaert Griep Luc 3110 Rotselaar RVT Rusthuis De Ravestein De Preter Kathleen 3191 Hever TZ Brabantse Thuiszorg vzw Huls Ann 1000 Brussel TZ Apothekersvereniging Leuven en De Becker Paul 3001 Heverlee Omliggende vzw TZ Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant Van Der Elst Jaak 3020 Herent vzw TZ Familiehulp vzw Dockx Jef 3000 Leuven TZ Vrijwilligers regio Diest Karen Kemels 3290 Diest TZ Goal vzw Herman Van de 3000 Leuven Weyer TZ Palliatieve Thuiszorg Leuven Claes Benny 3001 Heverlee TZ Huisartsenkring West Hageland Coppens Johan 3012 Wilsele TZ Huisartsenkring ZWAT vzw Devleeschouwer Luk 3271 Zichem TZ Kring voor Zelfstandige Peter Feryn Verpleegkundigen Leuven TZ Landelijke Thuiszorg vzw Els Van Weert 3018 Wijgmaal TZ Pallium vzw Evelyn Diethelm 3001 Heverlee TZ Medisch Centrum Huisartsen Hendrickx Gustaaf 3000 Leuven TZ Pallium vzw Valvekens Lea 3001 Heverlee Jaarverslag

11 Sector Organisatie Vertegenwoordiger Gemeente TZ Huisartsen/SIT Nijs Luc 3300 Tienen Aantal bijeenkomsten: Behandelde onderwerpen - Goedkeuren balans en resultatenrekening Kwijting aan de beheerders - Evolutie werking MBE Panal tussen 2000 en Lezing door Prof. Em. R. Dom, Neurologie, KU Leuven : Kan Euthanasie worden uitgebreid naar personen met een dementie? - Verkiezing van 2 nieuwe bestuurders, ter vervanging van de vrijgekomen mandaten, als vertegenwoordigers van de residentiële ouderenzorg. - Akkoord met de vervanging van Lutgarde Frederix door Lieve Vanderlinden als vertegenwoordiger van het UZ Gasthuisberg in de Raad van Bestuur. - Goedkeuren budget Aanzet project Fondsenwerving Raad van Bestuur Wijzigingen - Lieve Vanderlinden vervangt Lutgarde Frederix als vertegenwoordiger van UZ Gasthuisberg. - Luc Vollon en Geert Gesquiere namen ontslag uit de Raad van Bestuur. Hun plaatsen als vertegenwoordigers van de ouderenzorg werden ingenomen door Mevr. Bernadette De Smet, namens de vzw Sint Vincentius en de heer Luc Griep namens WZC De Wijngaert Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2007 NAAM BAEYENS HERMAN COPPENS JOHAN DE BECKER PAUL DE CLERCQ ERIC DE SMET BERNADETTE DOCKX JEF EVENEPOEL VEERLE FERYN PETER GRIEP LUC GILISSEN MAURICE HENDRICKX STAF KEIRSE EMANUEL MENTEN JOHAN FUNCTIE VOORZITTER BESTUURDER BESTUURDER BESTUURDER BESTUURDER BESTUURDER BESTUURDER BESTUURDER BESTUURDER ONDERVOORZITTER PENNINGMEESTER BESTUURDER BESTUURDER Jaarverslag

12 MORLION BART BESTUURDER VALVEKENS LEA BESTUURDER VANDERLINDEN LIEVE BESTUURDER VAN DE WEYER HERMAN BESTUURDER VAN ROY VIC SECRETARIS VAN WEERT ELS BESTUURDER VERHEYEN EDDY BESTUURDER Aantal bijeenkomsten: 4 De coördinator woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij en zorgt voor de verslaggeving Behandelde onderwerpen: - Telkens brengt de coördinator verslag van de activiteiten van het netwerk en de MBE in de voorbije maanden. - Telkens wordt er ook verslag uitgebracht vanuit de FPZV. De coördinator en de vertegenwoordiger van Panal in de Raad van Bestuur van de FPZV rapporteren dit gezamenlijk. Sinds halfweg dit jaar dienen de beleidsnotulen van de FPZV hiertoe als basis. - De voorzitter rapporteert over de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. - Toelichting Project FPZV : Kinderen en Palliatieve Zorg - Spreiding van het aantal begeleidingen doorheen het arrondissement. - Hoe gaan we in de MBE concreet om met de toenemende druk? - Uitbreiding lokalen voor de dagelijkse werking van Panal. - Vacatures in de raad van bestuur. Organisatie verkiezingen nieuwe bestuurders. - Voorbereiding Algemene vergaderingen Dagelijks Bestuur Wijzigingen - Geen Samenstelling Dagelijks Bestuur op 31/12/2007 NAAM BAEYENS HERMAN GILISSEN MAURICE HENDRICKX STAF VAN ROY VIC KEIRSE MANU FUNCTIE VOORZITTER ONDERVOORZITTER PENNINGMEESTER SECRETARIS BESTUURDER Jaarverslag

13 Aantal bijeenkomsten: 13 De Coördinator en de hoofdverpleegkundige wonen de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij Behandelde onderwerpen: - Situatie MBE. Concrete opvolging van evolutie werkdruk en situatie medewerkers. - Personeelsaangelegenheden. - Opvolging financiële situatie - Betoelaging HVP door VLK - Deelname EAPC Congres - Bespreking Erkenningsverslag Vlaamse Gemeenschap - 4 Vlaams Congres - Subsidieprojecten Provincie Vlaams Brabant - Samenwerking GOAL - Arbeidsreglement en Personeelsgids (afronding) - Verslaggeving vanuit FPZV - Uitbreiding lokalen - Project fondsenwerving - Samenwerking Vormingplus - Begeleiding coördinator - Verslag Stages coördinator in Diest en Tienen - Netwerkindicatoren - Opstart overleg met de netwerken van Limburg en BHV - Problemen RIZIV-facturatie 4. De medewerkers 4.1. Wijzigingen in het personeelsbestand Einde samenwerking: - BORREMANS Mieke, algemeen coördinator - VERSTEELE Christina, verpleegkundige - GANTOIS Mieke, verpleegkundige Nieuwe medewerker: - VAN HULLE Lut, verpleegkundige - MELS Mariska, verpleegkundige - DE MEERLEER Karen, psycholoog - COEL Jan, algemeen coördinator Wijzigingen in tewerkstellingsduur: - Lieve De Smet, Anne Sintubin en Ingrid Bevers hebben in de loop van het jaar tijdelijk hun tewerkstelling uitgebreid teneinde de te lage personeelsbestaffing zo mee op te vangen. Jaarverslag

14 4.2. Samenstelling van het personeelsbestand op 31/12/2007 NETWERK NAAM FUNCTIE TEWERKSTELLING COEL Jan Coördinator 38 u/week VANDERMAESEN Ria Netwerkmedewerker 24 u/week DE MEERLEER Karen Psycholoog 19 u/week MBE NAAM FUNCTIE TEWERKSTELLING BEVERS Ingrid Administratief medewerker 25 u/week Dr. COPPENS Johan Huisarts - consulent 7 u/week VAN HULLE Lut Verpleegkundige 28 u/week DE CLERCQ Yolanda Verpleegkundige 38 u/week DE SMET Lieve Hoofdverpleegkundige 32 u/week ELSEN Kris Verpleegkundige 38 u/week PUTTEMANS Hilde Verpleegkundige 28 u/week SINTUBIN Anne Verpleegkundige 24 u/week VANDERMAESEN Ria Verpleegkundige 10 u/week MELS Mariska Verpleegkundige 32 u/week Gelieve te noteren dat Hilde Puttemans langdurig afwezig is (sinds juni 2006) wegens ziekte VTO BEVERS INGRID DATUM ONDERWERP UREN 19/03/2007 Indisign 2 16/04/2007 Acerta : de voordelen van jongere en oudere werknemers 2 26/04/2007 Minisymposium : Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 29/11/2007 Minisymposium : Ethisch overleg : een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 14/12/2007 Euthanasie en dementie 1 28/12/2007 Vorming veranderingen website 2 TOTAAL= 27 Jaarverslag

15 COEL JAN DATUM ONDERWERP UREN 21/04/2007 Symposium Referentie artsen Antwerpen 5 23/04/2007 Denkdag Dag Best FPZV-Netwerkcoo 7 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 05/05/2007 Interdisciplinaire werken (Unteruniv cursus artsen- Antwerpen) 5 10/05/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 2-6/05/2007 Training rond Rouw en Stervensbegeleiding (M. Murphy) 14 19/07/2007 Stage PST Alg. Ziekenhuis Diest 8 20/07/2007 Stage PST Alg. Ziekenhuis Diest 8 29/08/2007 Stage PST Heilig Hartziekenhuis Tienen 8 30/08/2007 Stage PST Heilig Hartziekenhuis Tienen 8 13/09/2007 Studiedag : Werken in palliatieve zorg doe je niet zomaar 5 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 17/10/2007 Opleiding Intervisor 6 25/10/2007 Beslissingen rond het Levenseinde /10/2007 Training rond Rouw en Stervensbegeleiding (M. Murphy) /11/2007 Over-Bruggen 8 21/11/2007 Opleiding intervisor 6 29/11/2007 Mini Symposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 12/12/2007 Opleiding Intervisor 6 28/12/2007 Vorming veranderingen website 2 TOTAAL= 138 COPPENS JOHAN DATUM ONDERWERP UREN 14/03/2007 Intervisie 2 21/04/2007 Vorming referentieartsen 3 05/05/2007 Vorming referentieartsen 3 09/05/2007 Intervisie 2 23/05/2007 Les HIBO 3 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 03/06/2007 Page : palliatieve zorg bij terminaal hartfalen 3 7-9/06/2007 EACP Congres Budapest 16 9/09/2007 Intervisie 2 13/09/2007 DOOD-SIMPEL 2 15/09/2007 Vorming referentieartsen 3 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 14/11/2007 Intervisie 2 17/11/2007 Vorming referentieartsen /11/2007 Over-Bruggen 8 7-8/12/2007 Vorming equipeartsen Antwerpen 8 TOTAAL= 74 Jaarverslag

16 DE CLERCQ YOLANDA DATUM ONDERWERP UREN 09/01/2007 Intervisie 3 06/03/2007 Intervisie 3 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 10/05/2007 Intervisie 3 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 7-9/06/2007 EACP Congres Budapest 16 27/09/2007 Intervisie 3 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 15/11/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en palliatie /11/2007 Over-Bruggen 8 29/11/2007 Minisymposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 06/12/2007 Intervisie 3 TOTAAL= 61 DE MEERLEER KAREN DATUM ONDERWERP UREN 22/01/2007 Zorgethiek in de praktijk 6 23/01/2007 Basisfilosofie van palliatieve zorg 3 29/01/2007 Zorgethiek in de praktijk 6 30/01/2007 Pijncontrole 3 05/02/2007 Zorgethiek in de praktijk 6 06/02/2007 Symptoomcontrole 3 12/02/2007 Zorgethiek in de praktijk 6 13/02/2007 Communicatie en eigen beleving 3 06/03/2007 Een nieuwe visie op rouw 6 15/03/2007 Omgaan met verlies en verdriet bij ouderen 3 20/03/2007 Een nieuwe visie op rouw 6 22/03/2007 Omgaan met verlies en verdriet bij ouderen 3 27/03/2007 Een nieuwe visie op rouw 6 26/04/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 07/06/2007 Zorg voor zorgenden 6 14/06/2007 Zorg voor zorgenden 6 21/06/2007 Zorg voor zorgenden 6 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 Symposium:De ethische praktijk van beslissingen rond het levenseinde 6 05/10/ /10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 25/10/2007 Beslissingen rond het Levenseinde 6 29/11/2007 Minisymposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 30/11/2007 Druk, druk, druk. Dynamisch onthaasten en stresshantering 3,5 TOTAAL= 115,5 Jaarverslag

17 DE SMET LIEVE DATUM ONDERWERP UREN 09/01/2007 Intervisie 3 26/02/2007 opleiding ethiek 6 06/03/2007 Intervisie 3 26/03/2007 opleiding ethiek 6 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 26/04/2007 opleiding ethiek 6 05/05/2007 Referentieartsen 3 10/05/2007 Intervisie 3 10/05/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 24/05/2007 opleiding ethiek 6 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 18/06/2007 opleiding ethiek 6 27/09/2007 Intervisie 3 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 Symposium:De ethische praktijk van beslissingen rond het levenseinde 6 05/10/ /10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 29/11/2007 Minisymposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 06/12/2007 Intervisie 3 TOTAAL= 76 ELSEN KRIS DATUM ONDERWERP UREN 09/01/2007 Intervisie /02/2007 Aanvullende opleiding inzake Communicatie 24 06/03/2007 Intervisie 3 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 10/05/2007 Intervisie 3 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 18/09/2007 Stage thuisverpleging 8 20/09/2007 Stage thuisverpleging 8 27/09/2007 Intervisie 3 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 15/11/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 30/11/2007 Druk, druk, druk. Dynamisch onthaasten en stresshantering 3,5 06/12/2007 Intervisie 3 TOTAAL= 78.5 PUTTEMANS HILDE DATUM ONDERWERP UREN TOTAAL= Jaarverslag

18 MELS MARISKA DATUM ONDERWERP UREN 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 23/10/2007 Basiscursus : basisfilosofie 3 06/11/2007 Basiscursus : pijncontrole 3 13/11/2007 Basiscursus : psychosociale aspecten 3 15/11/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en palliatie 2 20/11/2007 Basiscursus : communicatie 3 27/11/2007 Basiscursus : omgaan met verlies en verdriet 3 29/11/2007 Minisymposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 04/12/2007 Basiscursus : symptoomcontrole 3 06/12/2007 Intervisie 3 11/12/2007 Basiscursus : omtrent het overlijden 3 TOTAAL= 38 SINTUBIN ANNE DATUM ONDERWERP UREN 09/01/2007 Intervisie 3 02/03/2007 Initiatie in systeemtheoretisch denken 6 06/03/2007 Intervisie 3 09/03/2007 Initiatie in systeemtheoretisch denken 6 16/03/2007 Initiatie in systeemtheoretisch denken 6 23/03/2007 Initiatie in systeemtheoretisch denken 6 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 26/04/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 10/05/2007 Intervisie 3 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 27/09/2007 Intervisie 3 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 12/10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 25/10/2007 Beslissingen rond het Levenseinde 6 06/12/2007 Intervisie 3 TOTAAL= 65 VANDERMAESEN RIA DATUM ONDERWERP UREN 09/01/2007 Intervisie 3 06/03/2007 Intervisie 3 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 26/04/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 10/05/2007 Intervisie 3 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 7-9/06/2007 EACP Congres Budapest 16 13/09/2007 DOOD-SIMPEL 2 Jaarverslag

19 15/09/2007 Opleiding referentieartsen - Medische Oncologie 3 27/09/2007 Intervisie 3 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 Symposium : De ethische praktijk van beslissingen rond het levenseinde 6 05/10/ /10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 29/11/2007 Minisymposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 06/12/2007 Intervisie 3 TOTAAL= 64 VAN HULLE LUT DATUM ONDERWERP UREN 29/03/2007 Vervolmakingscursus : Communicatie 3 19/04/2007 Vervolmakingscursus : Pijncontrole / Comfortzorg I 3 26/04/2007 Minisymposium:Waarheidsmededeling en omgaan in waarheid 2 26/04/2007 Vervolmakingscursus : Rouw bij kinderen ondersteuenen 3 10/05/2007 Sensibilisatiesessie : Kind en Palliatie 2 10/05/2007 Intervisie 3 31/05/2007 4de Vlaams Congres : Voeding - vocht in de palliatieve zorg 6 07/06/2007 Vervolmakingscursus : Symptoomcontrole / Comfortzorg II 3 12/06/2007 Pijncontrole 4 14/06/2007 Vervolmakingscursus : Omgaan met spirituele pijn 3 20/06/2007 Stage thuisverpleging 8 21/06/2007 Vervolmakingscursus : Zorg voor zorgenden 3 26/06/2007 Stage thuisverpleging 8 27/09/2007 Intervisie 3 04/10/2007 Minisymposium : Tussen hoop en vrees 2 Symposium : De ethische praktijk van beslissingen rond het levenseinde 6 05/10/ /10/2007 Hoe als team beter functioneren 8 29/11/2007 Minisymposium:Ethisch overleg:een voorwaarde tot kwaliteit?! 2 06/12/2007 Intervisie 3 14/12/2007 Euthanasie en dementie 1 TOTAAL= Interne overlegmomenten Ochtend briefing Doelstelling: Dagelijks elke ochtend worden de verschillende actuele patiëntensituaties overlopen en aangevuld met de informatie van de wachtdienst. Deelnemers: De Hoofdverpleegkundige, de netwerkpsycholoog en alle verpleegkundig-consulenten. Frequentie: Alle werkdagen Jaarverslag

20 Patiëntenbespreking Doelstelling: Het grondig overlopen van de knelpunten in alle patiëntensituaties. Uitwisseling en specifieke vormingsmomenten. Deelnemers: De Equipearts, de hoofdverpleegkundige, de netwerkpsycholoog, de coördinator en alle verpleegkundig-consulenten. Frequentie: Wekelijks, elke maandag namiddag Personeelsvergadering Doelstelling: Maandelijks overleg met alle medewerkers waarin actuele knelpunten aan bod komen. Tevens wordt er informatie doorgegeven vanuit het dagelijks bestuur, vanuit de vergadering op de FPZV waaraan een van de medewerkers deelnam, vanuit de Panal werkgroepen en projectgroepen. Deelnemers: Alle medewerkers Frequentie: Maandelijks Intervisie Doelstelling: Casus bespreking naar concrete werking en leren van mekaars praktijk, onder leiding van een externe begeleider. Ook het belevingsaspect komt aan bod. Deelnemers: Alle verpleegkundig-consulenten Frequentie: 5 maal per jaar Netwerkoverleg Doelstelling: Het plannen, bespreken en evalueren van de netwerkactiviteiten. Deelnemers: Netwerkmedewerkers. Frequentie: Maandelijks Jaarverslag

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK. www.grislubbeek.tk GEMEENTELIJKE RAAD VOOR INTERNATIONALE SAMENWERKING GRIS LUBBEEK www.grislubbeek.tk JAARVERSLAG 2007 1 Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Inleiding Voorwoord 3. Wie was er lid in 2006? 4. Voorstelling kernlidorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel.

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel. Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag12 VZW wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint-Jozef Kessel wzc Sint-Jozef Wiekevorst wzc Sint-Margaretha Holsbeek wzc Sint-Michaël

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 landelijke thuiszorg jaarverslag 2010 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Beste lezer, De voorbije jaren brachten we u telkens een jaarverslag waarin de nadruk lag op onze kernopdrachten expertise bundelen, expertise ontwikkelen

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 Jaarverslag 2003 Welzijnsregio Noord-Limburg Kerkstraat 1 3910 Tel.: 011/80.16.67 Fax: 011/80.18.29 www.welzijnsregio.be

Nadere informatie

Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag

Omdat een missie pas leeft wanneer ze ook vertaald wordt in concrete realisaties, werden deze zes thema s als uitgangspunten voor dit jaarverslag 2012 BROEDERS ALEXIANEN Psychiatrische kliniek Tienen Jaarverslag 2012 De kliniek behoort tot de vzw provincialaat der Broeders van Liefde psychiatrische kliniek broeders alexianen tienen - jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen.

Jaarverslag 2014. Armoede is geen eigen keuze maar een onrecht dat kan verdwijnen door te investeren in mensen en door de inzet van velen. Jaarverslag 2014 2015, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent tel. 09 224 12 15 - fax 09 233 10 63 secretariaat@bmlik.be Website :

Nadere informatie

jaarverslag Vocvo 2011

jaarverslag Vocvo 2011 jaarverslag Vocvo 2011 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning

Nadere informatie

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw

Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014. Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Het Veerhuis-Siddartha vzw Blijf van jezelf! activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant activiteitenverslag 2014 Laagdrempelige Drughulpverlening in Vlaams-Brabant Medisch Sociaal Opvangcentrum Mobiel

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING. 6. Caritas Vlaanderen

OPDRACHTVERKLARING CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING. 6. Caritas Vlaanderen Jaarverslag 2011 OPDRACHTVERKLARING CARITAS VLAANDEREN : SOLIDARITEIT EN ZORG IN BEWEGING 1. Caritas Vlaanderen is een brede beweging van mensen en initiatieven die, samen met de meer dan 150 andere lidorganisaties

Nadere informatie

masterplan een feestjaar

masterplan een feestjaar jaarverslag 2013 Woord vooraf Bij deze stellen wij u ons jaarverslag over 2013 voor. Ook deze keer willen wij u een overzicht brengen van het reilen en zeilen in en rond Klim vzw. Een boeiend jaar, uiteraard,

Nadere informatie

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 NETWERK PALLIATIEVE ZORG BRUSSEL-HALLE-VILOORDE VZW

JAARVERSLAG 2014 NETWERK PALLIATIEVE ZORG BRUSSEL-HALLE-VILOORDE VZW JAARVERSLAG 2014 NETWERK PALLIATIEVE ZORG BRUSSEL-HALLE-VILOORDE VZW NETWERK PALLIATIEVE ZORG BRUSSEL HALLE VILVOORDE VZW J. Vander Vekenstraat 158 1780 Wemmel Tel.: 02/4568207 E-mail: info@forumpalliatievezorg.be

Nadere informatie

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25

Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 Werkingsverslag OCB vzw 2007 p.1/25 WERKINGSVERSLAG 2007 - Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 267 79 26 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA HALLE

REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA HALLE REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA HALLE J a a r ve r s l a g 2 0 0 9 2 verantwoordelijke uitgever Jozef Jonckheere Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 1500 Halle T 02 363 12 11 F 02 363

Nadere informatie

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24

2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.2.1 Algemeen... 20 2.2.2 Takenpakket... 20 2.2.3 Mailboxen... 22 2.2.4 Kazou Brugge Online... 23 2.2.5 Budgetten... 24 2.3.1 Beleid en Beleidsgroepen... 28 2.3.2 Werkgroepen... 32 2.3.3 Vorming... 36

Nadere informatie

S C O O P N I E U W S V A N D O M U S M E D I C A JULI 2006, JAARGANG 14, N 6. VO R M G E V I N G : Inge De Neef, Wim Torbeyns

S C O O P N I E U W S V A N D O M U S M E D I C A JULI 2006, JAARGANG 14, N 6. VO R M G E V I N G : Inge De Neef, Wim Torbeyns 2 0 0 6 N I E U W S V A N D O M U S M E D I C A JULI 2006, JAARGANG 14, N 6 VO R M G E V I N G : Inge De Neef, Wim Torbeyns R E D A C T E U R S : Lut De Deken, Yves Rosiers R E D A C T I E S E C R E T

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW

Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW Activiteitenverslag 2012 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE RIDDERBUURT VZW 2012. Activiteitenverslag 2012 WGC De Ridderbuurt vzw Pagina 1 Inleiding 2012 is afgerond onze werking getuigde volop van dynamiek. Het

Nadere informatie