een grondstof met toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een grondstof met toekomst"

Transcriptie

1 VAKWERK 04DEC NR. 04 VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB LIMBURG EN BESTEMD VOOR HAAR KLANTEN IN DE BEDRIJVENSECTOR. AFVAL een grondstof met toekomst Voor afvalinzamelbedrijf RWM heeft ons huis-, tuin-, en keukenafval de toekomst. Dit nieuwe bedrijf zamelt het afval in van zo n huishoudens in de Westelijke Mijnstreek. Ook personeel van AB steekt daarbij de handen uit de mouwen. Een gesprek met directeur Tim Deelen, personeelsfunctionaris Jojanneke Scholten en teamleider Eric Penders. Keuze voor eigen afvalbedrijf De gemeente Sittard-Geleen had tot voor kort in het stadsdeel Geleen haar eigen afvaldienst; Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen besteedden de afvalinzameling uit aan Van Gansewinkel. In de markt van de particuliere inzamelbedrijven werd echter een tendens van schaalvergroting door fusies en overnames steeds duidelijker zichtbaar. Die grote bedrijven gingen daarnaast ook zelf een steeds grotere rol bij de verwerking van het afval vervullen. Concurrentie werd daardoor steeds minder. Voor de aangesloten gemeenten was onduidelijk hoe de prijs van de afvalverwijdering zich door deze nieuwe marktsituatie zou gaan ontwikkelen. De gemeenten wilden echter graag de regie in eigen hand houden en ook de kosten kunnen beheersen. Zo werd de basis gelegd voor RWM. Een bedrijf op afstand, 1 georganiseerd als NV met de vier gemeenten als enige aandeelhouders. Personeel is geen ambtenaar, maar volgt de CAO Afval & Milieu (services). Besloten werd dat het personeel van de eigen afvaldienst van Sittard- Geleen overging naar het nieuwe bedrijf, waarmee zij de basis vormt van de nieuwe organisatie. AB Limburg zorgt voor een deel van het personeel in het uitvoerende werk. Toezichthouder van de NV is een Raad van Commissarissen met als leden Wiel Magermans, oud-directeur van Van Gansewinkel, Tom Schulpen, directeur Middelen van de provincie Brabant, en Carla Pluymaekers, oud-bestuurder van MKB Limburg. Allen mensen uit de praktijk met veel ervaring en een groot netwerk, aldus directeur Tim Deelen. lees verder op pagina 4 >>

2 V O O R W O O R D Stilte voor de storm... Voor u ligt de voor dit jaar laatste uitgave van ons klantenmagazine Vakwerk. Nog even en dan is het jaar alweer voorbij. Tijd voor een terug- en een vooruitblik was een bewogen jaar voor veel van onze klanten. Velen van u worstelden met de balans tussen kostenbesparing en investering. Enerzijds wil men arbeidskracht zo efficiënt en kostenbeheersend mogelijk inzetten op korte termijn, anderzijds moet men investeren in ontwikkeling van mens en machine voor de lange termijn. Het komende jaar zal zeer waarschijnlijk geen oplossing bieden in dit heikele dilemma: de wereldeconomie vertraagt waardoor ook in Limburg de investeringsbereidheid afneemt. Ook de arbeidsmarkt staat in deze provincie een storm te wachten: de bevolking vergrijst en de instroom van nieuwe burgers stagneert. Creativiteit en ondernemersgeest zijn essentieel om de ontstane uitdagingen aan te kunnen, want de slag om de beste medewerkers zal harder dan ooit uitgevochten gaan worden. Goed werkgeverschap en aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn essentieel om uw medewerkers aan u te blijven binden en boeien. Management spreuken... Betrokken medewerkers zijn productiever en zorgen voor een hogere klanttevredenheid Als iemand zelf iets inziet is de impact veel groter dan wanneer jij hetzelfde aan hem/haar voorlegt. In hoofdzaak komt dit neer op het durven te investeren. Dit doen wij zelf op drie manieren. Ten eerste hebben we op dat punt onze positionering aangescherpt. Wij zijn van oudsher actief in de agrarische en groensectoren, maar zijn de laatste jaren ook daarbuiten sterk gegroeid. Met in het seizoen meer dan 3000 en jaarrond ruim 1500 fte dagelijks aan het werk, zijn wij nu groot en professioneel genoeg om ons ook buiten de agrarische sector sterker te positioneren. Aangezien we een coöperatieve organisatie zijn, zijn financiële winsten minder belangrijk voor ons dan de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze opdrachtgevers en medewerkers. Met deze insteek bouwen we aan langdurige relaties en bemiddelen we succesvol in banen in de agro, food en industrie. Daarnaast zorgen we steeds vaker voor werknemers in het beheer van de leefomgeving, zoals de grond-,weg- en waterbouw en de groenvoorziening. Ten tweede hebben wij op 1 juli HAER opgericht, onze nieuwe Human Resource adviesdienst. Doel van deze nieuwe dienst is om professionele ondersteuning en advisering te bieden aan ondernemers op het gebied van personeel en organisatie. Ten slotte beseffen wij maar al te goed dat de inzet van gekwalificeerd personeel de komende jaren hard nodig is om het ontstane tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te vullen. AB Limburg is een organisatie die draait om mensen: klanten, leden en medewerkers. Die doen ertoe, dus helpen we ze graag te ontwikkelen. Wij investeren al sinds 2007 in de ontwikkeling van onze Nederlandse werknemers middels op maat gemaakte BBL-trajecten (MBO). Ook voor onze groep (Poolse) arbeidsmigranten zijn wij gestart met een BBL-opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent). Naast de Nederlandse taal zijn basale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en veilig werken belangrijke onderdelen van deze tweejarige opleiding. U ziet dat wij volop investeren om ons te wapenen tegen de storm die de komende jaren ongetwijfeld komen gaat. We hebben hierbij koers gekozen en gaan marktgericht te werk. Wij denken graag met u mee om te zorgen dat u goede en gemotiveerde medewerkers heeft die zich met hart en ziel inzetten voor uw bedrijf. Zodat u ook deze storm goed doorstaat! Bram Knoups Productmanager Bedrijvenmarkt 2

3 Veilig werken Veiligheid begint bij de mensen, niet bij de voorschriften Bekneld geraakt, gesneden aan een mes of glas, gevallen van trap of steiger. Zie hier enkele arbeidsongevallen dit jaar in de Limburgse industrie. Gelukkig geen heel ernstige zaken, maar verzuim als gevolg van veiligheidsincidenten kan alle betrokkenen veel geld kosten en ander ongemak opleveren. Cijfers Kwaliteitsfunctionaris en preventiemedewerker Caroline Hermans van AB Limburg geeft enkele cijfers: Jaarlijks vinden er gemiddeld arbeidsongevallen plaats die leiden tot een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Van deze groep dient 5% opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ter vergelijking: jaarlijks worden gevallen behandeld op de eerste hulp die verband houden met een privé-ongeval, waaronder sportblessures of als gevolg van een verkeersongeval. Niet alle letsels belanden bij de eerste hulp. Jaarlijks worden gemiddeld letsels, die het gevolg zijn van een arbeidsongeval, medisch behandeld. Hiervan kan ruim 2/3 behandeld worden door de huisarts. Fysiotherapeuten behandelen jaarlijks patiënten als gevolg van een bedrijfsongeval. Naast de medische kosten zijn ook de verzuimkosten fors. Van die gevallen die op de Eerste Hulp belandden, bedroegen de verzuimkosten gemiddeld 4600 per slachtoffer. Hermans: De totale verzuimkosten van een slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval bedragen gemiddeld Dan is het dus zeer de moeite waard er alles aan te doen om dit te voorkomen. Introductieboekje Caroline Hermans benadrukt dat de primaire zorg voor de veiligheid van de uitzendkrachten niet bij AB Limburg ligt, maar bij de klant die deze medewerkers inleent. Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet zelf verantwoordelijk. Desondanks heeft AB Limburg de zorg voor veiligheid tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. Ook wij vinden dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom nemen onze accountmanagers tijdens de werving van klanten en het selecteren van medewerkers alle aspecten door van veiligheid en gezondheid. Ze maken afspraken over de werkomstandigheden en deze worden meegenomen in de V&G toetsingsformulieren en steekproefsgewijze evaluaties. Uiteraard worden alle bedrijfsongevallen gemeld. En de uitzendkrachten zelf moeten op de hoogte zijn van de risico s verbonden aan hun werkzaamheden. In het kader van onze doorgeleidingsplicht hebben wij hiervoor introductieboekjes opgesteld. Deze zijn beschikbaar in de voor ons meest gangbare talen, dus naast Nederlands ook in het Pools, Engels en Duits. En ze staan ook op onze vernieuwde website. Stigas/arbocatalogus Werkgevers in de groene sector kunnen in het kader van de collectiviteit ook een beroep doen op de preventiedienst Stigas. Hier kunnen ze tegen relatief lage kosten een risico-inventarisatie laten uitvoeren. Bovendien heeft Stigas een arbocatalogus ontwikkeld voor iedereen die werkt in deze sector. Werkgevers en werknemers vinden hierin alles over veilig en gezond werken. Volgens de arbeidsinspectie voldoen alle in deze catalogus omschreven werkwijzen aan de eisen van de wet. Deze catalogus is daarnaast ook te vinden op internet. Ook verzorgt Stigas cursussen en workshops die inzoomen op tal van actuele V&G-thema s. En er is sinds juli de mogelijkheid om op de smart phone via mobiel internet een snelle veiligheidscheck te doen. Checklist De preventiemedewerker van AB Limburg heeft de indruk dat het bedrijfsleven redelijk wat aandacht besteedt aan veiligheid. De grootste risico s schuilen in het werken op hoogte, met apparatuur en het werken met heftrucks. Soms worden voorgeschreven arbomiddelen in de dagelijkse praktijk als lastig ervaren, maar na een incident worden ze toch duurzaam toegepast. Onze relatiebeheerders stellen zich, eventueel in samenspraak met de inlener, op de hoogte van alle veiligheidsaspecten. Er kan natuurlijk altijd nog wel iets gebeuren. Vooral ook doordat ondernemers bepaalde veiligheidsaspecten vanuit hun praktijk als logisch ervaren, terwijl deze aan nieuwe medewerkers juist verklaard moeten worden. De taalbarrière met het toenemend aantal buitenlandse krachten werkt hierbij als risicoverhogend. Onze stelling is dat het bespreken van veiligheid met de klant én de medewerker altijd toegevoegde waarde heeft. De veiligheid begint namelijk bij de mensen en niet bij de materialen en de voorschriften. Het introductieboekje is verkrijgbaar bij AB Limburg en staat ook op de website. Voor arbocatalogus zie: Voor mobiele veiligheidscheck voor de groene sector: 3

4 >> vervolg van pagina 1 Gemeenten kiezen hun eigen beleid De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben gezamenlijk een verzorgingsgebied van in totaal huishoudens. De diensten van RWM zijn in vier disciplines onder te verdelen: inzameling aan huis, de brengvoorzieningen (o.a. glas- en textielcontainers en het beheer van de milieustraten), de straatreiniging (waaronder ook het schoonvegen van straten en pleinen met veegmachines, het legen van prullenbakken en de reiniging van straatkolken valt) en gladheidsbestrijding. Deelen: Hierbij bepalen we uit efficiencyoogpunt wat we zelf doen en waar we eventueel andere partijen voor inzetten. RWM voert het beleid uit dat door de gemeenten zelf wordt bepaald. Voor dezelfde dienstverlening wordt dezelfde prijs betaald, verklaart Tim Deelen. Wij hebben geen winstoogmerk. Gemeenten betalen de kostprijs plus 2% opslag. Zo kunnen we in onze organisatie blijven investeren. Teamleider afvalverzameling Eric Penders legt dit verder uit: Omdat de gemeenten zelf bepalen wat hun beleid is, zie je wel verschillen. Zo werken we in de gemeente Sittard-Geleen bijvoorbeeld met clusterverzamelplaatsen waarbij mensen hun afvalcontainer op bepaalde punten in de straat bij elkaar zetten. Zo kunnen we sneller inzamelen. Zeker nu we ook gebruik maken van zogenaamde zijladers, waarbij de containers automatisch geleegd worden met grijparmen. Beladers zijn dan niet nodig, een chauffeur volstaat. De andere gemeenten vonden dat echter een achteruitgang in de service. Nieuwe plannen in de maak Om continuïteit te garanderen en te kunnen blijven investeren, zijn de contracten met de gemeenten afgesloten voor minimaal tien jaar. Maar nauwelijks een jaar na de oprichting van RWM krijgt de organisatie een nieuwe uitdaging. De vier gemeenten willen een regionaal werkbedrijf in het leven roepen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, verklaart Tim Deelen. Door deze mensen een opleiding en een leerwerkplek te geven, kun je ze weer een toekomst bieden, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Hier is ook een belangrijke taak weggelegd voor Vixia (organisatie in de Westelijke Mijnstreek voor o.a. sociale werkvoorziening, red). We zijn nu bezig met het schrijven van het businessplan. De feitelijke implementatie staat gepland vanaf najaar We gaan de regie voeren over naar schatting nog eens 500 mensen, waarvan ongeveer 350 bij Vixia. Dat is een enorme uitdaging, maar we beschikken over de kennis en het organisatievermogen om dat te doen. Afval big business? Terug naar de huidige activiteiten van RWM: afval en reiniging. Vroeger was afval gewoon afval dat op de stortplaatsen terecht kwam. Tegenwoordig vormt afval meer en meer de basis voor nieuwe producten. We kennen op dit moment 45 verschillende afvalstromen, legt teamleider Eric Penders uit. Het gescheiden afval wordt ook gescheiden afgezet bij de verschillende verwerkers. Je ziet dat de ontwikkelingen niet stilstaan; door een nog betere scheiding van afval kun je nog meer materiaal opnieuw gebruiken. Daarom wordt scheiding van plastic landelijk gestimuleerd met de campagne Plastic Heroes. Dit is gericht op verpakkingsmaterialen. We zijn nu als sector aan het kijken hoe je ook andere kunststoffen kunt hergebruiken. Naast de bronscheiding, waarbij de consument het afval al gescheiden aanlevert, vindt er ook nascheiding plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken zoals infrarood, scheiding m.b.v. magneet en droging. Nu is de bronscheiding nog goedkoper, maar in de nascheiding is heel veel winst te behalen, aldus Penders. Deelen en Penders zijn heel tevreden over de wijze waarop de inwoners van de Westelijke Mijnstreek het afval aanleveren. Ze doen het heel goed hier in de regio. En Ne- 4 Huisvuilbeladers mogen tot hun dertigste 515 containers per dag beladen.

5 derland staat in Europa in de top vijf als het gaat om efficiënt omgaan met afval, aldus Deelen. Inwoners betalen via DIFTAR, dat zijn gedifferentieerde tarieven. Per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Men betaalt per kilo. De gemeenten bepalen zelf welk tarief zij heffen, daar heeft RWM geen invloed op. Het illegaal dumpen van afval als gevolg van de DIFTAR valt volgens de heren overigens wel mee. Oog voor de werknemers RWM is al een organisatie van formaat: dagelijks zijn gemiddeld 75 mensen aan het werk met afval en reiniging in de regio. Hiervan werken 45 mensen in vaste dienst bij RWM, acht werknemers zijn via de gemeente gedetacheerd. Een ploeg van 25 medewerkers, o.a. de beladers en chauffeurs, werken via AB Limburg. AB zorgt voor onze flexibele schil zodat wij makkelijker kunnen op- en afschalen, legt personeelsfunctionaris Jojanneke Scholten uit. Wij hebben te maken met seizoensinvloeden. In de wintermaanden wordt bijvoorbeeld veel minder GFT-afval aangeboden en dan kun je met minder mensen volstaan, terwijl we op andere momenten juist extra mensen nodig hebben. AB zorgt daarvoor. RWM voelt zich verantwoordelijk voor haar mensen en wil hen ook wat kunnen bieden, zoals trainingen en cursussen. Zo is onlangs gestart met nascholing voor de chauffeurs, de zogenaamde code 95. Dit houdt in dat chauffeurs verplicht worden om elke vijf jaar een nascholing te volgen om hun vak te mogen blijven uitoefenen. Jojanneke: Wij vinden dat heel belangrijk en hebben afgesproken dat we dat elke twee jaar willen doen. De chauffeurs volgen dan vijf trainingen waarin aspecten aan de orde komen als BHV, tachograaf en bedrijfsspecifieke zaken. Scholten vervolgt: En onze beladers krijgen in samenwerking met AB bijvoorbeeld cursussen agressiebeheersing. Zij zijn ons visitekaartje: ze moeten flexibel en servicegericht zijn, maar er ook op toezien dat het afval op de correcte manier gescheiden wordt aangeleverd. Helaas krijgen ze ook te maken met burgers die boos zijn omdat bijvoorbeeld hun bak niet wordt geleegd. In die cursus leren ze hoe ze daar het beste mee kunnen omgaan. Eric Penders vult aan: Wij krijgen wel eens telefoontjes van inwoners dat hun bak niet is geleegd. Al onze wagens zijn online verbonden met ons administratiesysteem en wij kunnen dus direct zien of een bak is geleegd en op welk tijdstip onze huisvuilwagen in de betreffende straat is geweest. Ook heeft het bedrijf te maken met de P90-norm, waarin is vastgesteld wat de fysieke belasting van de beladers mag zijn. Zo mogen beladers tot hun dertigste 514 containers per dag beladen, dit betekent dat medewerkers tot hun dertigste werkzaam kunnen zijn als belader bij RWM daarna wordt er gekeken of er intern andere mogelijkheden zijn. Is dit niet het geval, dan wordt in samenwerking met AB bekeken of medewerkers door opleiding omgeschoold kunnen worden naar ander werk buiten de RWM organisatie, verklaart Scholten. Samen met AB Limburg kijken we dus wat de ambities van medewerkers van AB zijn en welke mogelijkheden we voor ze hebben. Zodat ze gezond hun pensioen halen. Huisvuilbelader Robert Osmer Management spreuken... Commitment verkrijgen begint met jezelf te verplaatsen in anderen Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment. Als ik iets fouts zie, bied ik mijn hulp aan. - Nelson Mandela - 5

6 Nieuwe sparringpartner voor ondernemers HAER: voor concrete én complexe HR-vraagstukken Op 1 juli is HAER Advies officieel van start gegaan. HAER (spreek uit: Ha-eR) is de gezamenlijke Human Resources (HR) adviesdienst van AB Limburg en adviesorganisatie Arvalis. Doel van HAER is professionele ondersteuning en advisering van ondernemers in de agrarische sector en het MKB op het gebied van personeel en organisatie. De dienstverlening kan uiteenlopen van uitleg over geldende wet- en regelgeving tot het coachen van ondernemers bij de toepassing van HR-instrumenten. Ook helpen bij troubleshooting en fungeren als klankbord behoren tot de mogelijkheden. HAER HAER ADVIES AB Limburg-directeur Jack Janssen geeft aan dat HAER inspeelt op de veranderende marktomstandigheden, die agrarische ondernemers vaak zoveel managementtaken bezorgen dat ze minder aan uitvoering toekomen: In gesprekken met die ondernemers hebben we beluisterd dat ze deskundig HR-advies kunnen gebruiken van een partner die hun kan adviseren hoe structuur aan te brengen in het HR-beleid. Commercieel directeur Rutger Lommerse van Arvalis wijst op de invloed van toenemende schaalvergroting in de sector: Hierdoor groeit de behoefte aan arbeidskrachten, met alle organisatievragen van dien. Dan is het goed om een deskundige HR-adviseur en sparringpartner bij de hand te hebben, zo weet de kersverse HAER-manager Daniëlle Royakkers. Scan en Helpdesk Enkele van de professionele HRdiensten die HAER levert, zijn de HAER-scan en de verzuimscan. De eerste brengt via persoonlijke interviews de totale organisatie met HRprocessen in kaart. De tweede richt zich specifiek op ziekteverzuim, met alle bijbehorende werkgeversverantwoordelijkheid, ook preventief. Daarnaast is er de HAER Werkgevershelpdesk. Voor nog geen 10 euro per maand kan de werkgever hier elke werkdag terecht met alle HR-vragen, bijvoorbeeld over toepassingen van de CAO, de Wet verbetering Poortwachter, WAZO, arbo en veiligheid. HAER gaat ook geregeld in kleine settings workshops verzorgen om de aandacht te vestigen op een actuele problematiek. De deelnemers kunnen hier interactief en praktijkgericht kennismaken met HR-gerichte oplossingen. Website Voor nadere informatie en contact heeft HAER een website geopend op: De website dient tevens als digitale toegang tot de HAER Helpdesk. Daniëlle Royakkers 6

7 POSITIONERING: Waar staat AB Limburg? En waar willen we staan? De coöperatie AB Limburg helpt mensen aan werk, en werkgevers aan mensen. Niet alleen voor mensen, ook voor organisaties is het goed de vinger aan de pols te houden. Geregeld checken hoe het ermee staat. Voor een organisatie betekent dit dat je moet uitzoeken waar je staat en of dat in de buurt komt van waar je wilt staan. In vakjargon spreekt men dan wel van een positionering : hoe wil je dat anderen je zien? Ook AB Limburg voelt die behoefte om de organisatie helder en eenduidig in de markt te zetten: wie zijn we en wat willen we zijn voor onze klanten en medewerkers? Onze kracht ligt in bemiddeling van vooral fysieke banen in agro, food en industrie. Ook zorgen wij voor werknemers in het beheer van de leefomgeving, zoals grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening. Daarnaast geven we brede HRM-ondersteuning aan leden en andere opdrachtgevers. Daarvoor hebben we een uitgebreid positioneringsonderzoek uitgevoerd. Er is gesproken met klanten, medewerkers, vestigingsmanagers, coördinatoren en commerciële binnendienstmedewerkers. En er zijn intern en extern analyses gemaakt van bestaande cijfers. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het rapport Positioneringsvoorstel AB Limburg. De belangrijkste bevindingen moeten richting geven aan een traject waarmee AB Limburg zich verder succesvol wil onderscheiden in de markt. Meer beleving De klanten beloonden ons hiervoor met een gemiddelde tevredenheidscore van 7,3. Van die klanten is 40% lid van de coöperatie. Tweederde van de leden van de coöperatie is (nog) geen klant. We mogen stellen: Het gaat goed, maar het kan beter. Of, zoals Thomas Edison zei: Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan! En waar vinden we die? Coöperatie als kans De coöperatievorm biedt een geweldige kans om AB Limburg onderscheidend neer te zetten als de fatsoenlijke personeelsvoorziener in agro, food en industrie, die zij is en wil zijn. Met een prijs-kwaliteitverhouding die opdrachtgevers het vertrouwen geeft dat kwaliteit het wint van winstbejag. En met een personeelszorg die continu investeert in de kwaliteit en het welbe vinden van werknemers. Breed en volledig, dus mensen aan werk helpen en werk bieden aan mensen, met brede HRM-ondersteuning. Fullservice, dus met alle diensten die opdrachtgevers ontzorgen en die medewerkers ook de ca. 40% buitenlandse verzorgen. En met aandacht voor langetermijncontinuïteit in plaats van kortetermijnrendement. AB Limburg is dus geen uitzendbureau, maar een coöperatieve totaalleverancier van fysieke arbeidskracht met toegevoegde waarde. En met agrarische roots. De meerwaarde kan voor opdrachtgevers bestaan uit digitale verloning, administratie, outsourcing en HR-advies. Voor medewerkers vertaalt deze zich onder meer in BBL-trajecten, cursussen, trainingen, diploma s, administratie, huisvesting en vervoer. Elevator pitch U gaat er vanaf nu meer over vernemen. Zodanig dat, wanneer ze u straks ergens in de lift tussen twee verdiepingen vragen wat AB Limburg is, u kortweg de volgende, zogenaamde elevator pitch kunt uitdragen: AB Limburg is een coöperatieve personeelsdienstverlener op het gebied van fysieke arbeid. Zij is een partner voor productiebedrijven en organisaties gericht op beheer en onderhoud van de leefomgeving. 7

8 Speciale opleiding voor Poolse werknemers is groot succes De eerste lichting van de opleiding tot AKA (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent) haalde afgelopen zomer zijn diploma op bij het Karpos Kenniscentrum / CITAVERDE College Bedrijfsopleidingen. Bijzonder aan de opleiding: alle leerlingen zijn van Poolse afkomst. COLOFON VAKWERK is een uitgave van AB Limburg, bestemd voor haar klanten in de bedrijvensector. Heeft u tips of ideeën voor VAK- WERK, laat ons dat dan gerust weten via: Eindredactie: Christianne Kraan Fotografie: John Dummer, Studio Janssen Vormgeving: i-dee Dewi Thomassen Druk: Drukkerij Cortjens, Maastricht VAKWERK DEC NR. 04 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van AB Limburg. VAKWERK wordt gedrukt op houtvrij papier. Met dank aan: Tim Deelen, Jojanneke Scholten, Eric Penders AB Limburg, Mussenberg 5, 6049 GZ Herten. Tel Diploma uitreiking van de eerste lichting AKA AB Limburg biedt de landelijk erkende opleiding speciaal aan voor Poolse werknemers. Zo worden zij in één jaar tijd klaargestoomd voor de Nederlandse werkvloer, meestal in de agrarische, technische of levensmiddelenindustrie. Want Polen staan dan wel bekend als gemotiveerde harde werkers, om goed werk te verrichten in moderne bedrijven is ook kennis van zaken nodig. Daarom bood AB Limburg ze deze opleiding aan, in samenwerking met het Citaverde College en de deelnemende werkgevers. Een investering die zich snel uitbetaalt in toegenomen efficiëntie en verbeterde bedrijfscontinuïteit. Tijdens een spetterend feest kregen de gelukkigen hun diploma overhandigd door Ton van Hoof, adjunctdirecteur van CITAVERDE College Bedrijfsopleidingen (voorheen Cursus & Contract). Goede kansen voor vakkundige arbeidskrachten Van de eerste lichting zijn er twaalf geslaagd, bijna de hele groep. Eén van de gelukkigen Slawomir Krzempek: Er zijn genoeg banen in Limburg, maar zonder scholing kom je er niet. Het is goed om je te blijven ontwikkelen. Ik heb veel geleerd tijdens de opleiding en heb nu een meerwaarde voor mijn werkgever. Jack Jansen, directeur van AB Limburg, is het met hem eens: Om in de nabije toekomst genoeg vakkundige arbeidskrachten te hebben in deze sectoren, zijn dit soort initiatieven cruciaal. We hebben deze goed opgeleide Polen hard nodig en het loont om daarin te investeren. Ook Van Hoof is zeer tevreden over het resultaat: We hebben een dozijn werknemers opgeleid tot veelzijdig inzetbare krachten die in bijna elke branche aan de slag kunnen. Drie leerlingen hebben bovendien het heftruckcertificaat gehaald. Volgend jaar hopen we met een nieuwe groep minstens zo n goed resultaat te leveren. Broodnodige basale vaardigheden De geslaagden hebben alle basale vaardigheden geleerd die onontbeerlijk zijn voor menig werkgever, zoals samenwerken, plannen, klantgericht werken en vakkundigheid op MBO-1 niveau. Bovendien heeft een AKA kennis van de ARBO-wet en andere veiligheidsvoorschriften. Grootste voordeel: de lessen Nederlands. Want communicatie in het Nederlands maakt de inzet van deze groep Polen extra aantrekkelijk.

VAKWERK. Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf!

VAKWERK. Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf! VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE BEDRIJVENSECTOR. VAKWERK MRT. 2013 NR. 06 06 Van der Heide bliksembeveiliging: de vonken vliegen eraf! Maurice Aelmans en Lysanne

Nadere informatie

Inhoud. AB Werkt op de kaart jaarverslag 2013. Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord Eric Hubers pagina 4. Voorwoord Jack Janssen pagina 6

Inhoud. AB Werkt op de kaart jaarverslag 2013. Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord Eric Hubers pagina 4. Voorwoord Jack Janssen pagina 6 Inhoud AB Werkt op de kaart jaarverslag 2013 Inhoudsopgave pagina 1 Voorwoord Eric Hubers pagina 4 Voorwoord Jack Janssen pagina 6 Ontwikkelingen Coöperatie AB Werkt pagina 8 Fusie: AB Werkt en AB Zeeland

Nadere informatie

VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW.

VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK JUNI 2014 NR. 09 09 KOOPMAN: drie generaties in bewogen autobranche

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers.

COLLAND. De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor de hoveniers. magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN De Keukenhof houdt het verzuim onder de duim Gezonde werknemers met Colland Zorg Geslaagd sectorplan voor

Nadere informatie

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost Jaargang 16 Nummer 02 Juni 2013 Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Vakwerk in verbinding

Vakwerk in verbinding Vakwerk in verbinding De medewerkers van AB zijn gemotiveerd en weten wat er van ze verwacht wordt. Inhoudsopgave Colofon Voorwoord 2 Interview econoom Wim Davidse 4 Sturen op bevlogenheid levert meer

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren

Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Pionieren in passend onderwijs: ervaringen van leraren Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, januari 2015 Pauline van Eck, Miriam Walraven, Anne Luc van der Vegt en Sanne Weijers Oberon Postbus 1423

Nadere informatie

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Jaaroverzicht Saver NV 2008 1 Colofon Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Korien van Eyndhoven, Joost

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN

COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN Leven en werken met de ziekte van Lyme Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter De regeling piekarbeid

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

VAKWERK. Zeeuwse Vervaet maakt van landbouwmechanisatie

VAKWERK. Zeeuwse Vervaet maakt van landbouwmechanisatie VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK DEC 2013 NR. 08 08 Zeeuwse Vervaet maakt van landbouwmechanisatie

Nadere informatie