een grondstof met toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een grondstof met toekomst"

Transcriptie

1 VAKWERK 04DEC NR. 04 VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB LIMBURG EN BESTEMD VOOR HAAR KLANTEN IN DE BEDRIJVENSECTOR. AFVAL een grondstof met toekomst Voor afvalinzamelbedrijf RWM heeft ons huis-, tuin-, en keukenafval de toekomst. Dit nieuwe bedrijf zamelt het afval in van zo n huishoudens in de Westelijke Mijnstreek. Ook personeel van AB steekt daarbij de handen uit de mouwen. Een gesprek met directeur Tim Deelen, personeelsfunctionaris Jojanneke Scholten en teamleider Eric Penders. Keuze voor eigen afvalbedrijf De gemeente Sittard-Geleen had tot voor kort in het stadsdeel Geleen haar eigen afvaldienst; Beek, Schinnen, Stein en Sittard-Geleen besteedden de afvalinzameling uit aan Van Gansewinkel. In de markt van de particuliere inzamelbedrijven werd echter een tendens van schaalvergroting door fusies en overnames steeds duidelijker zichtbaar. Die grote bedrijven gingen daarnaast ook zelf een steeds grotere rol bij de verwerking van het afval vervullen. Concurrentie werd daardoor steeds minder. Voor de aangesloten gemeenten was onduidelijk hoe de prijs van de afvalverwijdering zich door deze nieuwe marktsituatie zou gaan ontwikkelen. De gemeenten wilden echter graag de regie in eigen hand houden en ook de kosten kunnen beheersen. Zo werd de basis gelegd voor RWM. Een bedrijf op afstand, 1 georganiseerd als NV met de vier gemeenten als enige aandeelhouders. Personeel is geen ambtenaar, maar volgt de CAO Afval & Milieu (services). Besloten werd dat het personeel van de eigen afvaldienst van Sittard- Geleen overging naar het nieuwe bedrijf, waarmee zij de basis vormt van de nieuwe organisatie. AB Limburg zorgt voor een deel van het personeel in het uitvoerende werk. Toezichthouder van de NV is een Raad van Commissarissen met als leden Wiel Magermans, oud-directeur van Van Gansewinkel, Tom Schulpen, directeur Middelen van de provincie Brabant, en Carla Pluymaekers, oud-bestuurder van MKB Limburg. Allen mensen uit de praktijk met veel ervaring en een groot netwerk, aldus directeur Tim Deelen. lees verder op pagina 4 >>

2 V O O R W O O R D Stilte voor de storm... Voor u ligt de voor dit jaar laatste uitgave van ons klantenmagazine Vakwerk. Nog even en dan is het jaar alweer voorbij. Tijd voor een terug- en een vooruitblik was een bewogen jaar voor veel van onze klanten. Velen van u worstelden met de balans tussen kostenbesparing en investering. Enerzijds wil men arbeidskracht zo efficiënt en kostenbeheersend mogelijk inzetten op korte termijn, anderzijds moet men investeren in ontwikkeling van mens en machine voor de lange termijn. Het komende jaar zal zeer waarschijnlijk geen oplossing bieden in dit heikele dilemma: de wereldeconomie vertraagt waardoor ook in Limburg de investeringsbereidheid afneemt. Ook de arbeidsmarkt staat in deze provincie een storm te wachten: de bevolking vergrijst en de instroom van nieuwe burgers stagneert. Creativiteit en ondernemersgeest zijn essentieel om de ontstane uitdagingen aan te kunnen, want de slag om de beste medewerkers zal harder dan ooit uitgevochten gaan worden. Goed werkgeverschap en aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn essentieel om uw medewerkers aan u te blijven binden en boeien. Management spreuken... Betrokken medewerkers zijn productiever en zorgen voor een hogere klanttevredenheid Als iemand zelf iets inziet is de impact veel groter dan wanneer jij hetzelfde aan hem/haar voorlegt. In hoofdzaak komt dit neer op het durven te investeren. Dit doen wij zelf op drie manieren. Ten eerste hebben we op dat punt onze positionering aangescherpt. Wij zijn van oudsher actief in de agrarische en groensectoren, maar zijn de laatste jaren ook daarbuiten sterk gegroeid. Met in het seizoen meer dan 3000 en jaarrond ruim 1500 fte dagelijks aan het werk, zijn wij nu groot en professioneel genoeg om ons ook buiten de agrarische sector sterker te positioneren. Aangezien we een coöperatieve organisatie zijn, zijn financiële winsten minder belangrijk voor ons dan de kwaliteit van onze dienstverlening naar onze opdrachtgevers en medewerkers. Met deze insteek bouwen we aan langdurige relaties en bemiddelen we succesvol in banen in de agro, food en industrie. Daarnaast zorgen we steeds vaker voor werknemers in het beheer van de leefomgeving, zoals de grond-,weg- en waterbouw en de groenvoorziening. Ten tweede hebben wij op 1 juli HAER opgericht, onze nieuwe Human Resource adviesdienst. Doel van deze nieuwe dienst is om professionele ondersteuning en advisering te bieden aan ondernemers op het gebied van personeel en organisatie. Ten slotte beseffen wij maar al te goed dat de inzet van gekwalificeerd personeel de komende jaren hard nodig is om het ontstane tekort op de Nederlandse arbeidsmarkt aan te vullen. AB Limburg is een organisatie die draait om mensen: klanten, leden en medewerkers. Die doen ertoe, dus helpen we ze graag te ontwikkelen. Wij investeren al sinds 2007 in de ontwikkeling van onze Nederlandse werknemers middels op maat gemaakte BBL-trajecten (MBO). Ook voor onze groep (Poolse) arbeidsmigranten zijn wij gestart met een BBL-opleiding (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent). Naast de Nederlandse taal zijn basale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en veilig werken belangrijke onderdelen van deze tweejarige opleiding. U ziet dat wij volop investeren om ons te wapenen tegen de storm die de komende jaren ongetwijfeld komen gaat. We hebben hierbij koers gekozen en gaan marktgericht te werk. Wij denken graag met u mee om te zorgen dat u goede en gemotiveerde medewerkers heeft die zich met hart en ziel inzetten voor uw bedrijf. Zodat u ook deze storm goed doorstaat! Bram Knoups Productmanager Bedrijvenmarkt 2

3 Veilig werken Veiligheid begint bij de mensen, niet bij de voorschriften Bekneld geraakt, gesneden aan een mes of glas, gevallen van trap of steiger. Zie hier enkele arbeidsongevallen dit jaar in de Limburgse industrie. Gelukkig geen heel ernstige zaken, maar verzuim als gevolg van veiligheidsincidenten kan alle betrokkenen veel geld kosten en ander ongemak opleveren. Cijfers Kwaliteitsfunctionaris en preventiemedewerker Caroline Hermans van AB Limburg geeft enkele cijfers: Jaarlijks vinden er gemiddeld arbeidsongevallen plaats die leiden tot een bezoek aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Van deze groep dient 5% opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ter vergelijking: jaarlijks worden gevallen behandeld op de eerste hulp die verband houden met een privé-ongeval, waaronder sportblessures of als gevolg van een verkeersongeval. Niet alle letsels belanden bij de eerste hulp. Jaarlijks worden gemiddeld letsels, die het gevolg zijn van een arbeidsongeval, medisch behandeld. Hiervan kan ruim 2/3 behandeld worden door de huisarts. Fysiotherapeuten behandelen jaarlijks patiënten als gevolg van een bedrijfsongeval. Naast de medische kosten zijn ook de verzuimkosten fors. Van die gevallen die op de Eerste Hulp belandden, bedroegen de verzuimkosten gemiddeld 4600 per slachtoffer. Hermans: De totale verzuimkosten van een slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval bedragen gemiddeld Dan is het dus zeer de moeite waard er alles aan te doen om dit te voorkomen. Introductieboekje Caroline Hermans benadrukt dat de primaire zorg voor de veiligheid van de uitzendkrachten niet bij AB Limburg ligt, maar bij de klant die deze medewerkers inleent. Elk bedrijf is in het kader van de Arbo-wet zelf verantwoordelijk. Desondanks heeft AB Limburg de zorg voor veiligheid tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. Ook wij vinden dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom nemen onze accountmanagers tijdens de werving van klanten en het selecteren van medewerkers alle aspecten door van veiligheid en gezondheid. Ze maken afspraken over de werkomstandigheden en deze worden meegenomen in de V&G toetsingsformulieren en steekproefsgewijze evaluaties. Uiteraard worden alle bedrijfsongevallen gemeld. En de uitzendkrachten zelf moeten op de hoogte zijn van de risico s verbonden aan hun werkzaamheden. In het kader van onze doorgeleidingsplicht hebben wij hiervoor introductieboekjes opgesteld. Deze zijn beschikbaar in de voor ons meest gangbare talen, dus naast Nederlands ook in het Pools, Engels en Duits. En ze staan ook op onze vernieuwde website. Stigas/arbocatalogus Werkgevers in de groene sector kunnen in het kader van de collectiviteit ook een beroep doen op de preventiedienst Stigas. Hier kunnen ze tegen relatief lage kosten een risico-inventarisatie laten uitvoeren. Bovendien heeft Stigas een arbocatalogus ontwikkeld voor iedereen die werkt in deze sector. Werkgevers en werknemers vinden hierin alles over veilig en gezond werken. Volgens de arbeidsinspectie voldoen alle in deze catalogus omschreven werkwijzen aan de eisen van de wet. Deze catalogus is daarnaast ook te vinden op internet. Ook verzorgt Stigas cursussen en workshops die inzoomen op tal van actuele V&G-thema s. En er is sinds juli de mogelijkheid om op de smart phone via mobiel internet een snelle veiligheidscheck te doen. Checklist De preventiemedewerker van AB Limburg heeft de indruk dat het bedrijfsleven redelijk wat aandacht besteedt aan veiligheid. De grootste risico s schuilen in het werken op hoogte, met apparatuur en het werken met heftrucks. Soms worden voorgeschreven arbomiddelen in de dagelijkse praktijk als lastig ervaren, maar na een incident worden ze toch duurzaam toegepast. Onze relatiebeheerders stellen zich, eventueel in samenspraak met de inlener, op de hoogte van alle veiligheidsaspecten. Er kan natuurlijk altijd nog wel iets gebeuren. Vooral ook doordat ondernemers bepaalde veiligheidsaspecten vanuit hun praktijk als logisch ervaren, terwijl deze aan nieuwe medewerkers juist verklaard moeten worden. De taalbarrière met het toenemend aantal buitenlandse krachten werkt hierbij als risicoverhogend. Onze stelling is dat het bespreken van veiligheid met de klant én de medewerker altijd toegevoegde waarde heeft. De veiligheid begint namelijk bij de mensen en niet bij de materialen en de voorschriften. Het introductieboekje is verkrijgbaar bij AB Limburg en staat ook op de website. Voor arbocatalogus zie: Voor mobiele veiligheidscheck voor de groene sector: 3

4 >> vervolg van pagina 1 Gemeenten kiezen hun eigen beleid De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben gezamenlijk een verzorgingsgebied van in totaal huishoudens. De diensten van RWM zijn in vier disciplines onder te verdelen: inzameling aan huis, de brengvoorzieningen (o.a. glas- en textielcontainers en het beheer van de milieustraten), de straatreiniging (waaronder ook het schoonvegen van straten en pleinen met veegmachines, het legen van prullenbakken en de reiniging van straatkolken valt) en gladheidsbestrijding. Deelen: Hierbij bepalen we uit efficiencyoogpunt wat we zelf doen en waar we eventueel andere partijen voor inzetten. RWM voert het beleid uit dat door de gemeenten zelf wordt bepaald. Voor dezelfde dienstverlening wordt dezelfde prijs betaald, verklaart Tim Deelen. Wij hebben geen winstoogmerk. Gemeenten betalen de kostprijs plus 2% opslag. Zo kunnen we in onze organisatie blijven investeren. Teamleider afvalverzameling Eric Penders legt dit verder uit: Omdat de gemeenten zelf bepalen wat hun beleid is, zie je wel verschillen. Zo werken we in de gemeente Sittard-Geleen bijvoorbeeld met clusterverzamelplaatsen waarbij mensen hun afvalcontainer op bepaalde punten in de straat bij elkaar zetten. Zo kunnen we sneller inzamelen. Zeker nu we ook gebruik maken van zogenaamde zijladers, waarbij de containers automatisch geleegd worden met grijparmen. Beladers zijn dan niet nodig, een chauffeur volstaat. De andere gemeenten vonden dat echter een achteruitgang in de service. Nieuwe plannen in de maak Om continuïteit te garanderen en te kunnen blijven investeren, zijn de contracten met de gemeenten afgesloten voor minimaal tien jaar. Maar nauwelijks een jaar na de oprichting van RWM krijgt de organisatie een nieuwe uitdaging. De vier gemeenten willen een regionaal werkbedrijf in het leven roepen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, verklaart Tim Deelen. Door deze mensen een opleiding en een leerwerkplek te geven, kun je ze weer een toekomst bieden, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Hier is ook een belangrijke taak weggelegd voor Vixia (organisatie in de Westelijke Mijnstreek voor o.a. sociale werkvoorziening, red). We zijn nu bezig met het schrijven van het businessplan. De feitelijke implementatie staat gepland vanaf najaar We gaan de regie voeren over naar schatting nog eens 500 mensen, waarvan ongeveer 350 bij Vixia. Dat is een enorme uitdaging, maar we beschikken over de kennis en het organisatievermogen om dat te doen. Afval big business? Terug naar de huidige activiteiten van RWM: afval en reiniging. Vroeger was afval gewoon afval dat op de stortplaatsen terecht kwam. Tegenwoordig vormt afval meer en meer de basis voor nieuwe producten. We kennen op dit moment 45 verschillende afvalstromen, legt teamleider Eric Penders uit. Het gescheiden afval wordt ook gescheiden afgezet bij de verschillende verwerkers. Je ziet dat de ontwikkelingen niet stilstaan; door een nog betere scheiding van afval kun je nog meer materiaal opnieuw gebruiken. Daarom wordt scheiding van plastic landelijk gestimuleerd met de campagne Plastic Heroes. Dit is gericht op verpakkingsmaterialen. We zijn nu als sector aan het kijken hoe je ook andere kunststoffen kunt hergebruiken. Naast de bronscheiding, waarbij de consument het afval al gescheiden aanlevert, vindt er ook nascheiding plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technieken zoals infrarood, scheiding m.b.v. magneet en droging. Nu is de bronscheiding nog goedkoper, maar in de nascheiding is heel veel winst te behalen, aldus Penders. Deelen en Penders zijn heel tevreden over de wijze waarop de inwoners van de Westelijke Mijnstreek het afval aanleveren. Ze doen het heel goed hier in de regio. En Ne- 4 Huisvuilbeladers mogen tot hun dertigste 515 containers per dag beladen.

5 derland staat in Europa in de top vijf als het gaat om efficiënt omgaan met afval, aldus Deelen. Inwoners betalen via DIFTAR, dat zijn gedifferentieerde tarieven. Per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Men betaalt per kilo. De gemeenten bepalen zelf welk tarief zij heffen, daar heeft RWM geen invloed op. Het illegaal dumpen van afval als gevolg van de DIFTAR valt volgens de heren overigens wel mee. Oog voor de werknemers RWM is al een organisatie van formaat: dagelijks zijn gemiddeld 75 mensen aan het werk met afval en reiniging in de regio. Hiervan werken 45 mensen in vaste dienst bij RWM, acht werknemers zijn via de gemeente gedetacheerd. Een ploeg van 25 medewerkers, o.a. de beladers en chauffeurs, werken via AB Limburg. AB zorgt voor onze flexibele schil zodat wij makkelijker kunnen op- en afschalen, legt personeelsfunctionaris Jojanneke Scholten uit. Wij hebben te maken met seizoensinvloeden. In de wintermaanden wordt bijvoorbeeld veel minder GFT-afval aangeboden en dan kun je met minder mensen volstaan, terwijl we op andere momenten juist extra mensen nodig hebben. AB zorgt daarvoor. RWM voelt zich verantwoordelijk voor haar mensen en wil hen ook wat kunnen bieden, zoals trainingen en cursussen. Zo is onlangs gestart met nascholing voor de chauffeurs, de zogenaamde code 95. Dit houdt in dat chauffeurs verplicht worden om elke vijf jaar een nascholing te volgen om hun vak te mogen blijven uitoefenen. Jojanneke: Wij vinden dat heel belangrijk en hebben afgesproken dat we dat elke twee jaar willen doen. De chauffeurs volgen dan vijf trainingen waarin aspecten aan de orde komen als BHV, tachograaf en bedrijfsspecifieke zaken. Scholten vervolgt: En onze beladers krijgen in samenwerking met AB bijvoorbeeld cursussen agressiebeheersing. Zij zijn ons visitekaartje: ze moeten flexibel en servicegericht zijn, maar er ook op toezien dat het afval op de correcte manier gescheiden wordt aangeleverd. Helaas krijgen ze ook te maken met burgers die boos zijn omdat bijvoorbeeld hun bak niet wordt geleegd. In die cursus leren ze hoe ze daar het beste mee kunnen omgaan. Eric Penders vult aan: Wij krijgen wel eens telefoontjes van inwoners dat hun bak niet is geleegd. Al onze wagens zijn online verbonden met ons administratiesysteem en wij kunnen dus direct zien of een bak is geleegd en op welk tijdstip onze huisvuilwagen in de betreffende straat is geweest. Ook heeft het bedrijf te maken met de P90-norm, waarin is vastgesteld wat de fysieke belasting van de beladers mag zijn. Zo mogen beladers tot hun dertigste 514 containers per dag beladen, dit betekent dat medewerkers tot hun dertigste werkzaam kunnen zijn als belader bij RWM daarna wordt er gekeken of er intern andere mogelijkheden zijn. Is dit niet het geval, dan wordt in samenwerking met AB bekeken of medewerkers door opleiding omgeschoold kunnen worden naar ander werk buiten de RWM organisatie, verklaart Scholten. Samen met AB Limburg kijken we dus wat de ambities van medewerkers van AB zijn en welke mogelijkheden we voor ze hebben. Zodat ze gezond hun pensioen halen. Huisvuilbelader Robert Osmer Management spreuken... Commitment verkrijgen begint met jezelf te verplaatsen in anderen Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment. Als ik iets fouts zie, bied ik mijn hulp aan. - Nelson Mandela - 5

6 Nieuwe sparringpartner voor ondernemers HAER: voor concrete én complexe HR-vraagstukken Op 1 juli is HAER Advies officieel van start gegaan. HAER (spreek uit: Ha-eR) is de gezamenlijke Human Resources (HR) adviesdienst van AB Limburg en adviesorganisatie Arvalis. Doel van HAER is professionele ondersteuning en advisering van ondernemers in de agrarische sector en het MKB op het gebied van personeel en organisatie. De dienstverlening kan uiteenlopen van uitleg over geldende wet- en regelgeving tot het coachen van ondernemers bij de toepassing van HR-instrumenten. Ook helpen bij troubleshooting en fungeren als klankbord behoren tot de mogelijkheden. HAER HAER ADVIES AB Limburg-directeur Jack Janssen geeft aan dat HAER inspeelt op de veranderende marktomstandigheden, die agrarische ondernemers vaak zoveel managementtaken bezorgen dat ze minder aan uitvoering toekomen: In gesprekken met die ondernemers hebben we beluisterd dat ze deskundig HR-advies kunnen gebruiken van een partner die hun kan adviseren hoe structuur aan te brengen in het HR-beleid. Commercieel directeur Rutger Lommerse van Arvalis wijst op de invloed van toenemende schaalvergroting in de sector: Hierdoor groeit de behoefte aan arbeidskrachten, met alle organisatievragen van dien. Dan is het goed om een deskundige HR-adviseur en sparringpartner bij de hand te hebben, zo weet de kersverse HAER-manager Daniëlle Royakkers. Scan en Helpdesk Enkele van de professionele HRdiensten die HAER levert, zijn de HAER-scan en de verzuimscan. De eerste brengt via persoonlijke interviews de totale organisatie met HRprocessen in kaart. De tweede richt zich specifiek op ziekteverzuim, met alle bijbehorende werkgeversverantwoordelijkheid, ook preventief. Daarnaast is er de HAER Werkgevershelpdesk. Voor nog geen 10 euro per maand kan de werkgever hier elke werkdag terecht met alle HR-vragen, bijvoorbeeld over toepassingen van de CAO, de Wet verbetering Poortwachter, WAZO, arbo en veiligheid. HAER gaat ook geregeld in kleine settings workshops verzorgen om de aandacht te vestigen op een actuele problematiek. De deelnemers kunnen hier interactief en praktijkgericht kennismaken met HR-gerichte oplossingen. Website Voor nadere informatie en contact heeft HAER een website geopend op: De website dient tevens als digitale toegang tot de HAER Helpdesk. Daniëlle Royakkers 6

7 POSITIONERING: Waar staat AB Limburg? En waar willen we staan? De coöperatie AB Limburg helpt mensen aan werk, en werkgevers aan mensen. Niet alleen voor mensen, ook voor organisaties is het goed de vinger aan de pols te houden. Geregeld checken hoe het ermee staat. Voor een organisatie betekent dit dat je moet uitzoeken waar je staat en of dat in de buurt komt van waar je wilt staan. In vakjargon spreekt men dan wel van een positionering : hoe wil je dat anderen je zien? Ook AB Limburg voelt die behoefte om de organisatie helder en eenduidig in de markt te zetten: wie zijn we en wat willen we zijn voor onze klanten en medewerkers? Onze kracht ligt in bemiddeling van vooral fysieke banen in agro, food en industrie. Ook zorgen wij voor werknemers in het beheer van de leefomgeving, zoals grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening. Daarnaast geven we brede HRM-ondersteuning aan leden en andere opdrachtgevers. Daarvoor hebben we een uitgebreid positioneringsonderzoek uitgevoerd. Er is gesproken met klanten, medewerkers, vestigingsmanagers, coördinatoren en commerciële binnendienstmedewerkers. En er zijn intern en extern analyses gemaakt van bestaande cijfers. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het rapport Positioneringsvoorstel AB Limburg. De belangrijkste bevindingen moeten richting geven aan een traject waarmee AB Limburg zich verder succesvol wil onderscheiden in de markt. Meer beleving De klanten beloonden ons hiervoor met een gemiddelde tevredenheidscore van 7,3. Van die klanten is 40% lid van de coöperatie. Tweederde van de leden van de coöperatie is (nog) geen klant. We mogen stellen: Het gaat goed, maar het kan beter. Of, zoals Thomas Edison zei: Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan! En waar vinden we die? Coöperatie als kans De coöperatievorm biedt een geweldige kans om AB Limburg onderscheidend neer te zetten als de fatsoenlijke personeelsvoorziener in agro, food en industrie, die zij is en wil zijn. Met een prijs-kwaliteitverhouding die opdrachtgevers het vertrouwen geeft dat kwaliteit het wint van winstbejag. En met een personeelszorg die continu investeert in de kwaliteit en het welbe vinden van werknemers. Breed en volledig, dus mensen aan werk helpen en werk bieden aan mensen, met brede HRM-ondersteuning. Fullservice, dus met alle diensten die opdrachtgevers ontzorgen en die medewerkers ook de ca. 40% buitenlandse verzorgen. En met aandacht voor langetermijncontinuïteit in plaats van kortetermijnrendement. AB Limburg is dus geen uitzendbureau, maar een coöperatieve totaalleverancier van fysieke arbeidskracht met toegevoegde waarde. En met agrarische roots. De meerwaarde kan voor opdrachtgevers bestaan uit digitale verloning, administratie, outsourcing en HR-advies. Voor medewerkers vertaalt deze zich onder meer in BBL-trajecten, cursussen, trainingen, diploma s, administratie, huisvesting en vervoer. Elevator pitch U gaat er vanaf nu meer over vernemen. Zodanig dat, wanneer ze u straks ergens in de lift tussen twee verdiepingen vragen wat AB Limburg is, u kortweg de volgende, zogenaamde elevator pitch kunt uitdragen: AB Limburg is een coöperatieve personeelsdienstverlener op het gebied van fysieke arbeid. Zij is een partner voor productiebedrijven en organisaties gericht op beheer en onderhoud van de leefomgeving. 7

8 Speciale opleiding voor Poolse werknemers is groot succes De eerste lichting van de opleiding tot AKA (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent) haalde afgelopen zomer zijn diploma op bij het Karpos Kenniscentrum / CITAVERDE College Bedrijfsopleidingen. Bijzonder aan de opleiding: alle leerlingen zijn van Poolse afkomst. COLOFON VAKWERK is een uitgave van AB Limburg, bestemd voor haar klanten in de bedrijvensector. Heeft u tips of ideeën voor VAK- WERK, laat ons dat dan gerust weten via: Eindredactie: Christianne Kraan Fotografie: John Dummer, Studio Janssen Vormgeving: i-dee Dewi Thomassen Druk: Drukkerij Cortjens, Maastricht VAKWERK DEC NR. 04 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van AB Limburg. VAKWERK wordt gedrukt op houtvrij papier. Met dank aan: Tim Deelen, Jojanneke Scholten, Eric Penders AB Limburg, Mussenberg 5, 6049 GZ Herten. Tel Diploma uitreiking van de eerste lichting AKA AB Limburg biedt de landelijk erkende opleiding speciaal aan voor Poolse werknemers. Zo worden zij in één jaar tijd klaargestoomd voor de Nederlandse werkvloer, meestal in de agrarische, technische of levensmiddelenindustrie. Want Polen staan dan wel bekend als gemotiveerde harde werkers, om goed werk te verrichten in moderne bedrijven is ook kennis van zaken nodig. Daarom bood AB Limburg ze deze opleiding aan, in samenwerking met het Citaverde College en de deelnemende werkgevers. Een investering die zich snel uitbetaalt in toegenomen efficiëntie en verbeterde bedrijfscontinuïteit. Tijdens een spetterend feest kregen de gelukkigen hun diploma overhandigd door Ton van Hoof, adjunctdirecteur van CITAVERDE College Bedrijfsopleidingen (voorheen Cursus & Contract). Goede kansen voor vakkundige arbeidskrachten Van de eerste lichting zijn er twaalf geslaagd, bijna de hele groep. Eén van de gelukkigen Slawomir Krzempek: Er zijn genoeg banen in Limburg, maar zonder scholing kom je er niet. Het is goed om je te blijven ontwikkelen. Ik heb veel geleerd tijdens de opleiding en heb nu een meerwaarde voor mijn werkgever. Jack Jansen, directeur van AB Limburg, is het met hem eens: Om in de nabije toekomst genoeg vakkundige arbeidskrachten te hebben in deze sectoren, zijn dit soort initiatieven cruciaal. We hebben deze goed opgeleide Polen hard nodig en het loont om daarin te investeren. Ook Van Hoof is zeer tevreden over het resultaat: We hebben een dozijn werknemers opgeleid tot veelzijdig inzetbare krachten die in bijna elke branche aan de slag kunnen. Drie leerlingen hebben bovendien het heftruckcertificaat gehaald. Volgend jaar hopen we met een nieuwe groep minstens zo n goed resultaat te leveren. Broodnodige basale vaardigheden De geslaagden hebben alle basale vaardigheden geleerd die onontbeerlijk zijn voor menig werkgever, zoals samenwerken, plannen, klantgericht werken en vakkundigheid op MBO-1 niveau. Bovendien heeft een AKA kennis van de ARBO-wet en andere veiligheidsvoorschriften. Grootste voordeel: de lessen Nederlands. Want communicatie in het Nederlands maakt de inzet van deze groep Polen extra aantrekkelijk.

Brooker Tuinbouw: Prei en knolselderij van de volle grond

Brooker Tuinbouw: Prei en knolselderij van de volle grond 07 NOV. 2011 NR. 07 BLOEIEND BLOEIEND IS EEN UITGAVE VAN AB LIMBURG EN BESTEMD VOOR HAAR KLANTEN IN DE PLANTAARDIGE SECTOR. Brooker Tuinbouw: Prei en knolselderij van de volle grond Hans Peeters Brooker

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

07. Klant in beeld Kwaliteit, puurheid en trots. Onze leden in beeld...

07. Klant in beeld Kwaliteit, puurheid en trots. Onze leden in beeld... AB Limburg Coöperatie NUMMER 07 AUG. 2011 Een uitgave van AB Limburg, bestemd voor de leden van de Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging Limburg. 07. IN DEZE UITGAVE ONDER ANDERE: Klant in beeld,

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd?

Moet ik thuis zijn als de nieuwe afvalcontainers worden geleverd? Nieuw afvalinzamelsysteem per 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 verandert het afvalinzamelsysteem in Beek, Schinnen. Sittard- Geleen en Stein. Bewoners van laagbouwwoningen krijgen voor die tijd twee nieuwe

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

DIFTAR IN DE MEEST UITGEBREIDE VORM

DIFTAR IN DE MEEST UITGEBREIDE VORM DIFTAR IN DE MEEST UITGEBREIDE VORM Regio Westelijke Mijnstreek (Zuid-Limburg) TIM DEELEN DIRECTEUR RWM NV THEMA S Basisgegevens regio Historische ontwikkeling: Evaluatie en herijking Nieuw model DIFTAR

Nadere informatie

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 Kernvraag 1: Heeft de invoering van de Participatiewet iets veranderd onder de leden van de NVRD? Kernvraag 2:

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voor u zijn wij er wel degelijk

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voor u zijn wij er wel degelijk Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voor u zijn wij er wel degelijk Dit zijn wij U kent het Allianz Pensioen. Een pensioen dat staat voor betaalbaarheid, gemak en deskundigheid. Een pensioen van een

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

MF Groep. HR-diensten

MF Groep. HR-diensten MF MF Groep HR-diensten Over MF Groep MF Groep ondersteunt bedrijven in Noord-Nederland met een brede personele dienstverlening, gericht op uitzenden, payroll, detacheren, werving & selectie, poolmanagement,

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Cylin BaanGarant. Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Cylin BaanGarant Een kans op scholing en werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Goed nieuws voor verzekeraars en grote werkgevers! Het activeren van werknemers die in de WGA zitten is voor iedereen belangrijk.

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling

uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! uitzenden detacheren werving & selectie payrolling Werk beleef je! bij stadion uitzenden 6 redenen om voor Stadion Uitzenden te kiezen 1. betrouwbaar 2. no nonsense 3. humor 4. deskundig

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde.

Uitnodiging. Vragenlijst. Selectiegesprek. IBN ziet mogelijkheden voor jou. Je bent door naar de 2e ronde. Werken bij IBN IBN heeft vacatures Je bent door jouw contactpersoon van de gemeente aangemeld voor de vacatures bij IBN omdat: 1. Je graag aan het werk wilt; 2. Je ondersteuning kan gebruiken bij het

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN

DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN STUDIELOOPBAANBEGELEIDING DOELGERICHT LEZEN EN SAMENVATTEN KWALITATIEF ONDERZOEK ENGELS GRAMMAR CREATIEF DENKEN BUSINESS BENCHMARK COMMUNICATIEMIDDELEN INLEIDING COMMUNICATIE PROJECTMATIG WERKEN PRESENTEREN

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is

De werknemers van de toekomst. werken straks al bij u. U kunt er vast over meepraten: goed personeel is 43600118_Brochure_WerkGevers - 210 x 210 mm - FC - pagina 1 Met de werken straks al bij u juiste U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Exclusief voor uw mensen

Exclusief voor uw mensen Exclusief voor uw mensen Uw mensen zijn exclusief En wij zijn er exclusief voor uw mensen Mensen zijn uniek. In hun doen en laten, maar ook in hun werk. Ieder mens heeft andere prikkels nodig om te kunnen

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

Leerwerkbedrijf MaatwerQ

Leerwerkbedrijf MaatwerQ 2014 Leerwerkbedrijf MaatwerQ Detacheren van: leerlingen & volslagen vakmensen Techniek: Bouw, Klus & Onderhoud, Metaal Techniek & Zorg Facilitair & Administratie Facilitair & Verkoop Facilitair & Zorg

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

Zorgeloos personeel inlenen...

Zorgeloos personeel inlenen... Zorgeloos personeel inlenen... Atik uitzendbureau is een jong en professioneel bedrijf waarvan de leiding al meer dan 10 jaar ervaring heeft op de flexibele arbeidsmarkt. Wij zijn een landelijk opererende

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie