'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'De Veenhoeve' Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 'De Veenhoeve' Boerderijnummer: 1856 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: 'De Veenhoeve' Adres: Veldjesgraaf 29 Postcode: 6744VC Woonplaats: Ederveen Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Egbert Brinks Adres: Veldjesgraaf 29 Postcode: 6744VC Woonplaats: Ederveen Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Egbert Brinks Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Hanneke Mauritz : _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Spannend: Veel zorgen omringden ons in het jaar Persoonlijke zorgen rondom het kuren van de vrouw van het beheerdersechtpaar. Gelukkig mochten de behandelingen met een goed resultaat beëindigd worden. Vanaf 1 augustus konden we weer gezond samenwerken. Ook de controles daarna gaven goede uitslagen. Al met al best heel spannend. Spannend ook de ontwikkelingen in de zorg. De voorgenomen bezuinigen en de wijzigingen. Het maken van nieuwe zorgcontracten met de zorgbeschrijvingen heeft veel aandacht gekost. Ons plan om totaal nieuw te bouwen met uitbreiding van de doelstelling van de Veenhoeve leed schipbreuk bij de Gemeente Ede. Op het beoogde perceel mocht maar beperkt gebouwd worden. De reden om dan nog prioriteit te geven aan verhuizen was daardoor niet meer interessant. Versterken wat we hebben: We hebben de aandacht op de bestaande locatie gehouden en de functionaliteit van het geheel tegen het licht gehouden. Daaruit zijn een aantal plannen helder geworden en ook uitgevoerd in De verbouwing van de schuur heeft geresulteerd in drie extra appartementen die per 1 januari 2015 betrokken zijn. We hebben twee nieuwe bewoners voor 24-uurs zorg in 'huis' gekregen. Eén 'oude' bewoner is intern verhuisd en heeft zodoende een royaler appartement gekregen. Zijn oude appartement is voor de ene helft ingericht als studio voor het digitaliseren van oude audio-opnames en voor de andere helft als logeerkamer. De fitnessruimte hebben we iets kleiner gemaakt. Het gebruik van deze ruimte is namelijk niet toegenomen. De activiteitenruimte voor de nachoolse activiteiten is groter gemaakt. Deze ruimte kan nu ook beter gebruikt worden voor meer doeleinden. Bijvoorbeeld voor het vieren van verjaardagen van de bewoners. Ook kunnen er recreatieve activiteiten ontplooid worden, zoals tafeltennissen en tafelvoetbal. De timmerwerkplaats is verdwenen. De enige werkplaats (garage) wordt nu meer multifunctioneel gebruikt. Aandacht voor flora en fauna: In 2013 kregen we te horen van fokkers dat onze kippenfarm meer gericht moest zijn op het fokken van het ras dubbelgezoomde Barnevelders. We hebben dat in 2014 voortvarend aangepakt, hetgeen resulteerde in veel kuikens. Helaas was bijna een tweederde deel haantjes. Hiervoor was geen zinvolle bestemming te vinden. Naar de hennen was echter weinig vraag. Van de Gemeente Ede konden we opnieuw het perceel naast ons huren. We hebben een trampoline en een mooie grasmat voor de nachoolse activitieten kunnen realiseren. mmer dat we dit in 2015 kwijt raken in verband met woningbouw. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Aantal zorgvragers Bewoners: 10 PGB Logees: 2 PGB Dagbesteding: Doelgroep begin instroom uitstroom eind Jeugdigen _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 3

4 2 18 Reden uitstroom: Naar voortgezet onderwijs 2 Scholing en ontwikkeling Dit jaar zijn er twee themavergaderingen ('scholingen') geweest. Tijdens de eerste vergadering is nagedacht over de zin van het werken met een methodiek. De andere vergadering ging over het thema 'Niet Aangeboren Hersenletsel'. De stichting NAH Gelderland verzorgde voor ons een bijzonder interessante voorlichting. We weten dat in elk geval drie van onze zorgvragers NAH-patiënten zijn. Aan de minimale eis van BHV is voldaan. Dit jaar via de zorgboerderij de Kleine Weide te Renswoude. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De bijscholing bleef dit jaar beperkt tot de themavergaderingen en de bijscholing BHV. Beiden zijn naar tevredenheid afgerond _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 4

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden)? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 3x heeft cliënt ochtendmedicijnen vergeten in te nemen. Personeel gewezen op aftekenlijst (ook te ondertekenen door dagdienst). Om cliënt meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor het innemen van zijn medicatie, is er een beloningssysteem 1x heeft cliënt dubbele dosis medicijnen (ochtend en avond) ingenomen. opgesteld. Gebeld met neuroloog of dit schadelijk was. Dit was niet het geval. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Bijeenkomsten cliënten zijn geweest op 27/1 en 31/3 en 9/10 10 bewoners, 2 leidsters, voorzitter en notuliste. Hieronder volgt een overzicht van (een aantal van) de besproken punten met de vervolgactie. We hebben 4 nieuwe Velux dakramen laten monteren voor een betere lichten luchtinval. Resultaat is bevredigend. Op 4 kamers staan de bedden in een nis. Dit geeft klachten van bedomptheid. De sfeer in de groepen liet hier en daar wat te wensen over. Er werd veel op elkaar gelet en met elkaar bemoeid. De twee verschillende naschoolse groepen liepen qua aantal te ver uit elkaar (een groep van 3 en een van 9). Enkele klachten, die het praktisch functioneren van de gebouwen betreffen. Een deur piept, andere sluit niet goed, een strip laat los, te weinig stopcontacten. Vakantie met de voltallige groep. 10 bewoners, 10 begeleiders Een groepslid eet apart nu wat minder prikkels oplevert. Een ander groepslid is van tafel veranderd wat een grote verbetering geeft. Samen met de ouders en kinderen gezocht naar een betere verhouding, wat betekende dat sommigen op andere dagen moeten komen. Dit is gelukt en naar ieders tevredenheid opgelost. Deze dingen worden als het even kan gelijk oopgelost en zijn inmiddels allemaal gerepareerd of opgelost. We hebben in Limburg vier huisjes gehuurd voor 7 dagen en hebben de groepen met personeel goed ingedeeld. Dit bleek uit het vervolg van de week. We hebben een mooie vakantie genoten _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 5

6 Ouderbijeenkomsten Met de ouders van de bewoners hebben we de bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd gehouden. Met de ouders van de naschoolse kinderen stond de bijeenkomst in het licht van de veranderingen met ingang van 1 januari We hebben ruimschoots de gelegenheid geboden om de geleverde zorg te beoordelen. Alle ouders waar zeer tevreden met de zorg van de Veenhoeve. 1 x per jaar worden alle individuele ouders ook nog een keer gebeld voor een evaluatie over de geboden zorg en de doelstellingen van het zorgplan. Tevredenheidsonderzoek ouders We hebben 10 vragenformulieren verstuurd en we hebben 10 ingevulde formulieren terug gekregen. Alle zorgplannen zijn in de zorgplanbesprekingen besproken. Aanwezig waren de betreffende ouders, de persoonlijk begeleider, maatschappelijk werker van Fides en de bestuurder van de Veenhoeve. Accent ligt dan op het uitgebreid bespreken van de doelstellingen. 1 x per jaar worden alle cliënten in het team besproken. De verantwoordelijke persoonlijk begeleider maakt dan de doelstellingen bespreekbaar. Per vergadering bespreken we dan 3 cliënten. Voor herhaling vatbaar. Vervolgens hebben we de de nieuwe zorgcontracten en de zorgbeschrijvingen besproken en ondertekend. De in te vullen formulieren voor het tevredenheidsonderzoek werden uitgedeeld. De ouders zijn er niet gerust op dat de zorg continuïteit gehandhaafd zal worden. We hebben onze informatie zo goed mogelijk geprobeerd door te geven. Gehaalde doelen worden afgevoerd en eventuele nieuwe doelen worden toegevoegd aan het nieuwe zorgplan. De formulieren zijn bekeken en samengevat. Het gemiddelde cijfer voor de geleverde zorg bedroeg een 8,7. We zijn blij dat we opnieuw zonder grote teleurstellingen aan de verwachting van de ouders konden voldoen. We hebben goede besprekingen gehad. Waar nodig zijn de doelstellingen aangepast en/of toegevoegd. De PB-er maakt een kort verslag en mailt dit naar de ouders. Kort daarna volgt een telefoontje met de ouders om zonodig een en ander uit te leggen en vragen te beantwoorden. Tijdens de zorgplanbespreking waar de ouders dan bij zijn zullen deze ervaringen/bevindingen meegenomen worden in het eventueel wijzigen van het officiële zorgplan. Conclusies uit bovenstaand overzicht _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 6

7 (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Nu we de gang er eenmaal goed in hebben verloopt het totale proces van inspraak/besprekingen/tevredensheisonderzoeken/zorgplanbesprekingen erg goed. We hebben de cliënten goed in beeld. Dit geeft rust bij de begeleiders die goed van elkaar weten waar ze mee bezig moeten zijn. De korte lijntjes van cliëntvraag naar probleemoplossing is bijzonder aangenaam voor allen. Problemen blijven maar heel kort problemen. Het klimaat van dichtbij, letterlijk allemaal op het zelfde erf, is zeer weldadig. Dit maakt dat zorgverlenen en zorgontvangen op zo'n kleine schalige woon-/zorgboerderij duidelijk meerwaarde heeft boven een meer massale instelling _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 7

8 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De jaarlijks terugkerende acties: We hebben in 2014 alle evaluaties gehouden. Zowel de ouders, de deelnemers alsook de functioneringsgesprekken met het voltallige personeel. Het houdt ons scherp. We hebben naar aanleiding daarvan geen actiepunten overgehouden voor Ook zijn de vergaderingen en besprekingen met het personeel en de ouders goed verlopen. arlijks zullen de doelstellingen van de bewoners en de deelnemers waar nodig bijgesteld worden. We hebben een uitgebreide brandweeroefening met ontruiming gehad. Dit verliep erg goed. Acties n.a.v. de RI&E: De elektrische apparatuur is ook dit jaar weer getest door Dirk van de Krol. Alle aanmerkingen zijn direct verholpen, waardoor er geen acties overgebleven zijn voor De jaarlijkse controle van de brandblusmiddelen en de installatie gaat automatisch. Het geheel wordt gecertificeerd en bestickerd met de controlebewijzen. De dierenarts heeft de zoönose-controle naar tevredenheid uitgevoerd en ook hiervoor is weer een jaarsticker afgegeven. De acties vanuit de audit zijn allen overgenomen en uitgevoerd. Met name het informeren van allen die met de Veenhoeve te maken hebben gebeurt via de nieuwsbrief. Acties specifiek voor naschoolse actitiviteiten: Al deze acties zijn uitgevoerd naar tevredenheid. Het tevredenheidheisonderzoek en de ouderavond als ook de evaluatiegesprekken komen standaard elk jaar terug. Acties om de gebouwen opnieuw in te delen: Hiermee zijn we zeer druk geweest in Gelukkig kunnen we 2 nieuwe bewoners welkom heten per 1 januari De gebouwen zijn klaar. Ook de berging is klaar zodat we beter kunnen opruimen en werken. Doelstellingen voor het komende jaar In het jaar 2015 willen we de gevolgen van de WMO voor het zorgondernemen nauwkeurig volgen. Welke financiële gevolgen zal het beleid van de gemeenten hebben voor onze zorgvragers. We willen het beleid en de faciliteiten om dat beleid uit te voeren consolideren voor de Veenhoeve. We willen alleen nieuwe zorgvragers toelaten als er in de groepen (naschoolse activiteiten) plaatsen openvallen. Alle appartementen zijn bezet. Ook hierbij zal gelden: 'houden wat we hebben'. En geen nieuwe plannen maken voordat we zeker weten dat deze vorm van zorg verlenen goede toekomstperspectieven heeft. We hebben een mooi team van medewerkers, waarmee we ons werk ook in 2015 wel aan kunnen _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 8

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: 'De Veenhoeve' Datum: februari 2015 Boerderijnummer: 1856 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Egbert Oefening calamiteitenplan Egbert Evaluatie gesprekken met deelnemers Nelly (bewoners) en Hanneke (naschoolse) Tevredenheidonderzoek deelnemers nneke (bewoners) en Hanneke (naschoolse) Functioneringsgesprekken Nelly Actualisatie BHV Egbert Opstellen jaarverslag Egbert Controle brandblus- en EHBOmiddelen Egbert Keuring machines door Dirk van de Krol Egbert themavergaderingen ( scholing) Hanneke huiskamervergaderingen bewoners Nelly ouderavonden (naschoolse en bewoners) Nelly Acties n.a.v. RI&E Zoönosen Egbert Acties vanuit kwaliteitssysteem Scholing en ontwikkeling Hanneke Overige acties _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 9

10 Opmerkingen bijlage(n) Voor de actielijst 2014, zie bijlage _JV_1856 De_Veenhoeve_ pdf 10

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie