In dit verslag. Voorwoord 2. Trends in beveiliging 4. Large Customers 7. Mobile Services 15. Securitas Transport & Aviation Security 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit verslag. Voorwoord 2. Trends in beveiliging 4. Large Customers 7. Mobile Services 15. Securitas Transport & Aviation Security 21"

Transcriptie

1 Jij maakt het verschil Sociaal Jaarverslag 2006

2 Specialisatie Door ontwikkelingen in de markt wordt de noodzaak om gespecialiseerde medewerkers in te zetten steeds groter. Waarmee het steeds beter mogelijk wordt om maatwerkoplossingen te bieden. Securitas investeert in haar medewerkers, begeleidt en leidt op. De medewerkers vormen het kapitaal van Securitas, vanwege de aanwezige kennis en ervaring en ook vanwege ieders speciale persoonlijke eigenschappen. Beide maakt hen tot de mensen die ze zijn. Securitas bindt deze specialisten dan ook graag aan zich door het creëren van goede werkomstandigheden. En door het bieden van opleidingen en trainingen. Zodat zij elke dag weer het verschil kunnen maken.

3 Securitas Sociaal Jaarverslag 2006 In dit verslag Voorwoord 2 Trends in beveiliging 4 Large Customers 7 Mobile Services 15 Securitas Transport & Aviation Security 21 Human Recources 26 Securitas in cijfers 32

4 Voorwoord Jij maakt het verschil De onbetwiste partner in beveiliging De vraag naar professionele beveiligingsdiensten is de afgelopen jaren toegenomen. Organisaties realiseren zich hun kwetsbaarheid en zijn zich steeds meer bewust van hun veiligheidsrisico s. Hierdoor ontstaan specifieke wensen en nieuwe beveiligingsbehoeften. Securitas voorziet hierin met goed opgeleide medewerkers en een niveau van dienstverlening dat nauw aansluit bij de vraag. Een cruciale factor hierin vormt de mate waarin de mensen die dit werk verrichten toegerust zijn voor hun taak. Daarmee doel ik niet alleen op de instrumenten waarmee zij werken, de rugdekking die hen vanuit de organisatie wordt geboden of de mate waarin hun taken en bevoegdheden duidelijk zijn. Eerst en vooral telt de inzet, kennis en kunde, de houding, de doortastendheid en het plezier van de mensen die het werk uitvoeren. Mensen maken het verschil bij Securitas, en dat is zeker geen loze belofte. We zien het namelijk elke dag, en horen het ook terug van onze opdrachtgevers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen van collega s die aanschoven bij de You Make The Difference-lunches. Securitas collega s die in de afgelopen periode het verschil maakten zonder dat zij zich daar echt bewust van waren. In hun werk liepen ze tegen situaties aan waarvoor zij misschien wel getraind waren, maar waarop je nooit helemaal voorbereid bent: een overval, een brand, een ongeluk. Steeds valt mij weer de enorme gedrevenheid op die zij aan de dag leggen. Niet zelden moeten zij in bijzondere, onverwachte of gevaarlijke situaties direct handelen, hulp verlenen, ingrijpen en schakelen met andere instanties. De aard van het werk brengt met zich mee dat onze mensen regelmatig in risicovolle situaties terechtkomen, maar juist als het erop aankomt tonen ze wat zij waard zijn. Ik blijf dat bijzonder vinden, ook al doen mijn collega s dat doorgaans nuchter af als gewoon een onderdeel van hun werk. Zij hebben er immers bewust voor gekozen een vak uit te oefenen waarin het draait om dienstbaarheid aan mensen. Voor Securitas is het de uitdaging om medewerkers die de drive hebben om anderen te helpen dusdanig te ondersteunen dat zij in staat zijn inderdaad elke dag het verschil te kunnen maken. Door goede trainingen, door faciliteiten, door een betrouwbare backup vanuit het Dispatch Centre, door een duidelijke koers. Daarin willen we de allerbeste zijn, en voorzover dat nog niet het geval is: de allerbeste worden. Naast de You Make The Difference-lunches zijn we daarom ook gestart met terug naar de werkvloer trajecten, wat leidinggevenden een beter inzicht geeft in de dagelijkse praktijk. Belangrijk is ook de betrokkenheid

5 Securitas Sociaal Jaarverslag 2006 van medewerkers bij de ontwikkeling van segmentspecifieke oplossingen. Collega s uit alle lagen van de organisatie, van beveiligers tot directie, denken in werkgroepen mee over de inrichting van het dienstenaanbod binnen gespecialiseerde segmenten. Wie kunnen immers beter aangeven welke competenties en vaardigheden een beveiliger in bijvoorbeeld een ziekenhuis nodig heeft dan de mensen die de situatie uit de praktijk kennen? De mensen die elke dag namens Securitas bezig zijn anderen een veiliger, prettiger gevoel te geven, maken naar mijn overtuiging inderdaad het verschil. Zij maken ook dat er een zeer solide basis ligt onder de veranderingen die zich de afgelopen periode bij Securitas hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Specialisatie, maatwerk, nieuwe vormen van dienstverlening: we konden ermee aan de slag vanuit het besef te kunnen werken met mensen die voor zichzelf de lat hoog leggen. Daarmee konden we verder bouwen aan Securitas als de onbetwiste partner in beveiliging. We merken dat de markt dat onderkent. Het beste bewijs daarvoor is het grote aantal nieuwe opdrachtgevers dat we mochten verwelkomen. Ook wordt Securitas steeds vaker door de media gevraagd haar mening te geven over ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke (on)veiligheid. Uit een breed onderzoek kwamen we ook nog eens als één van de beste werkgevers van Nederland uit de bus, een dagblad sprak in dezelfde context zelfs van meest opvallende stijger. In dit sociaal jaarverslag laten we daarom met plezier zien hoe Securitas-collega s het verschil maken. En tevens: hoe we als hoogwaardige leverancier van beveiligingsoplossingen met die mensen inspelen op veranderingen in de markt, strengere eisen van opdrachtgevers creatief invullen en nieuwe technische mogelijkheden inzetten om beter te presteren dan anderen doen of kunnen. Zoals u van een marktleider mag verwachten. Ook in Erik-Jan Jansen, Algemeen Directeur

6 Trends in beveiliging Trends in beveiliging In de wereld en zeker ook in Nederland is een duidelijke trend zichtbaar naar meer inzet van particuliere beveiligingsdiensten. Hieraan liggen diverse ontwikkelingen ten grondslag. Het is duidelijk dat door de terroristische aanslagen maar ook - zeker in de beleving - door de toenemende en hardere criminaliteit (en de berichtgeving in de media hierover) het onveiligheidsgevoel onder burgers is toegenomen. Dit heeft Cijfers Securitas Omzet miljoen euro in Nederland - 6,7 miljard euro wereldwijd Aantal medewerkers in Nederland wereldwijd onder meer geleid tot meer inzet van beveiliging op bijvoorbeeld vliegvelden en knooppunten in het openbaar vervoer. Bewustwording van de risico s bij organisaties is een ander effect. Hier zijn de veiligheidsniveaus, bijvoorbeeld in de vorm van toegangsbeveiliging, opgeschroefd. Tekenend is ook dat steeds vaker particulieren gezamenlijk surveillance in hun woonwijk organiseren, op soortgelijke wijze als op veel bedrijventerreinen plaatsvindt. Dit is een beveiligingsvorm die enkele jaren geleden nog niet of nauwelijks voorkwam. beter, sneller, spannender maar ook veiliger. Terwijl de grenzen van de spanning opgezocht en opgerekt worden, is het aan beveiligers om de risico s die dit met zich meebrengt terug te dringen. Voorts is als invloedrijke ontwikkeling de toegenomen vraag naar specialisatie aan te merken. Beveiliging op een school, in een ziekenhuis, fabriek of overheidsgebouw vereist telkens andere accenten, competenties en vaardigheden. Professionele partner Een andere trend is die van de terugtredende overheid. Politie-inzet is daardoor minder vanzelfsprekend, zodat gemeenten en organisatoren van bijvoorbeeld culturele en sportieve evenementen in veel gevallen een beroep moeten doen op particuliere beveiligers. Dit kan ook, omdat beveiliging in de loop der jaren fors gewonnen heeft aan professionaliteit, wat te zien is als derde trend. In veel gevallen kan een goed - of soms zelfs beter - alternatief worden geboden voor soortgelijke diensten. Opvolging op alarmmeldingen heeft bij publieke spelers bijvoorbeeld niet de prioriteit die het bij beveiligers heeft, zodat organisaties hiervoor meer van bedrijven als Securitas verwachten. Hoge verwachtingen Een vierde trend is die van de TOPwerkgever en opvallendste stijger Goed werkgeverschap is voor Securitas een belangrijk aandachtspunt. In een onlangs uitgebrachte inventarisatie van de 200 beste bedrijven om voor te werken bleek Securitas met een 49e plaats de opvallendste stijger. Daarnaast mag Securitas zich TopWerkgever van 2007 noemen dankzij een plaatsing op de ranglijst van Nederlandse topwerkgevers. Veel starters gebruiken deze lijst als oriëntatie op de arbeidsmarkt. Securitas scoorde met name goed op de onderdelen werksfeer en -omstandigheden en opleidingen en trainingen. Securitas Topwerkgever van 2007 Dienstverleners die hier op inspelen door op maat hun werkzaamheden te verrichten, vinden hier een snel groeiende markt. En ten slotte noemen we hier de vraag naar multiservice-diensten, waarbij beveiliging, catering en schoonmaak als één pakket worden aangeboden en bij één partij of consortium worden ondergebracht. Het is overbodig te zeggen dat deze laatste trend in een gespannen verhouding staat tot de vraag naar meer kwaliteit en specialisatie. Koers en marktpositie Securitas kiest een duidelijke kwaliteitskoers. Vanuit de internationale missie solutions through people zet Securitas hoog in waar het gaat om het investeren in de mensen waarmee het werk geleverd wordt. Datzelfde doen we voor de verklaring die we voor Securitas Nederland hebben afgelegd: van toegenomen maatschappelijke veeleisendheid. In de huidige on demand - wereld, waarin een snelle respons op een vraag of bestelling steeds gewoner wordt gevonden, is ook het verwachtingsniveau op beveiligingsgebied toegenomen. Mensen willen meer, Securitas de onbetwiste partner in beveiligingsoplossingen maken. Dat is een belofte die zowel geldt voor processen en marktpositie als voor onze reputatie als bedrijf, medewerkers en werkgever. Securitas is marktleider, komt daar steeds vaker voor uit - ook in de media - en

7 Meer dan cowboyhoeden Om eerlijk te zijn vond ze er in eerste instantie niet veel aan. Nu heeft Sabrina de Vries, Securitasreceptioniste, al vier jaar haar eigen linedance-club. Linedancing is meer dan countrymuziek en cowboyhoeden. Het is vooral een sociale bezigheid waaraan veel verschillende mensen meedoen, van jong tot oud. Tijdens onze les- en dansavonden is het altijd heel gezellig. We zijn net een grote familie, iedereen is heel betrokken bij elkaar. Door de club en het lesgeven heb ik de afgelopen jaren veel mensenkennis opgedaan. Ervaringen waarvan ik dagelijks profiteer in mijn werk als receptioniste. Sabrina de Vries werkt als Securitas-receptioniste bij Achmea in Apeldoorn

8 Trends in beveiliging gedraagt zich daarnaar door tevens bescheiden te blijven. Dat komt niet alleen op corporate- Maincontracting met Albron en Asito: een uniek maar ook op individueel niveau tot concept uiting. Iedere medewerker Steeds meer opdrachtgevers kiezen er voor om verschillende outsourcingsdiensten als catering, beveiliging en schoonmaak bij één partij te beleggen. vertegenwoordigt het bedrijf, en Securitas wil zijn medewerkers dan ook zo goed met één partij contact te onderhouden. Securitas houdt met overtuiging Door het uitbesteden van een pakket aan diensten hoeft men immers maar mogelijk toerusten om hun vast aan de single service strategie. Alleen op die manier kan het gewenste werk uitstekend te kunnen kwaliteitsniveau bereikt worden. Kortom: Securitas blijft zich focussen op doen. Via opleidingen en trainingen, via moderne hulpmiddelen, voorzien is Securitas een samenwerking aangegaan met twee spelers die, enkel en alleen beveiliging. Om toch in de outsourcingsvraag te kunnen door duidelijke procedures en ieder op hun terrein, eveneens tot de top behoren: Asito (schoonmaak) en richtlijnen, door overzichtelijke Albron (catering). Gedrieën is Facility Services Netwerk, kortweg FSN, branches en bijvoorbeeld door opgericht. Inmiddels zijn onder die noemer de eerste contracten afgesloten. rugdekking te geven via de techniek en goede begeleiding. Daarbij staat Securitas ook open voor kritische geluiden collega een brand en verscheen een vierde na een ongeval vanuit de organisatie. Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2005 heeft bijvoorbeeld enkele zaken werk. Opvallend is dat juist deze collega s hun prestatie waarbij hij gewond raakte zeer snel gewoon weer op het aan het licht gebracht waar ruimte is voor verbetering. vaak afdoen als Dit is toch gewoon mijn werk.... Daaraan is in het verslagjaar 2006 een duidelijk vervolg gegeven. Accent op het segment Aan de roep naar meer specialisatie komt Securitas Bijzondere prestaties tegemoet door de ontwikkeling van segment-georiënteerde Een van de conclusies uit het MTO was dat de afstand oplossingen. Het traditionele geografische model, met over tussen hoofdkantoor en individuele medewerker soms erg het land verdeelde area s, maakt waar mogelijk plaats voor groot leek. Medewerkers vroegen zich wel eens af of branches die gericht zijn op specifieke marktsegmenten. bovenin wel voldoende zicht was op de dagelijkse De opzet van deze diensten wordt per segment bepaald praktijk. Dat was reden om een terug naar de werkvloer aan de hand van persoonlijke professionele ervaringen van programma in te stellen, waarbij leden van het management Securitas-medewerkers. Werkgroepen die zich hiermee met collega s in het land meelopen met beveiligingstaken. bezighouden bestaan uit medewerkers uit alle geledingen, Deze meeloopstages worden van beide kanten van beveiligers tot directie, zodat het dienstenpakket en als zeer positief ervaren omdat ze het wederzijds prioritering geschoeid wordt op de leest van de dagelijkse begrip ten goede komen. Tevens is gestart om collega s praktijk in een segment. die in de afgelopen periode positief opvielen uit te nodigen voor een lunch op het hoofdkantoor in Badhoevedorp, onder het motto you make the difference. Keurmerk Beveiliging toegekend De achtergrond van een persoonlijke uitnodiging hiervoor kan aan Securitas liggen in een bijzondere prestatie Als één van de eerste beveiligingsbedrijven heeft Securitas tijdens het werk, een opvallend het Keurmerk Beveiliging ontvangen. Dit keurmerk gaat uit van collegiale werkhouding of het de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties nemen van een waardevol (VPB) en biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit initiatief. Zo wist een collega een van beveiliging. Het voorziet in normen voor onder meer overvaller na een achtervolging kwaliteitsbeheer, klachtenbehandeling, integriteitsbeleid staande te houden, redde een en evaluatie- en verbeterprocessen. Samen vormen ze een Securitas-beveiliger andermans meetbare garantie om te bepalen wanneer sprake is van leven, voorkwam een volgende goede dienstverlening.

9 Securitas Sociaal Jaarverslag Erik-Jan Jansen, Algemeen Directeur Securitas Mensen met niveau, oplossingen met effect In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in mensen én diensten. Daar zijn we mee doorgegaan, ook in een periode die economisch gezien lastig was. De voorsprong die Securitas inmiddels heeft op het terrein van specialisatie is geen toeval. Het is het gevolg van continue aandacht voor kwaliteit, training van onze mensen en oog voor specifi eke behoeften van de markt. Daardoor weet Securitas uitstekende dienstverlening te combineren met maatwerk. Juist omdat mensen het verschil maken, zijn we de onbetwiste partner in beveiligingsoplossingen. Elke markt op maat bedienen De tijd dat beveiligingsbedrijven eenvoudigweg een man leverden voor aan de poort is voorbij. Organisaties en bedrijven zoeken een totaaloplossing die past bij hun risicoprofiel. Een onderverdeling in producten en diensten is binnen de beveiliging niet nieuw. Landelijk was al langer een scheiding te zien tussen bijvoorbeeld objectbeveiliging, mobiele surveillance, alarmcentrale en techniek. Securitas gaat verder; wij geloven dat elk marktsegment vraagt om een eigen beveiligingsoplossing. Elk segment brengt tenslotte eigen risico s met zich mee en vraagt om een gerichte en deskundige aanpak, zegt Algemeen Directeur Erik-Jan Jansen. Dat is waarom Securitas specialisatie zo serieus neemt. En dat betekent dat je blijft investeren in kennis en training van medewerkers. Het is een enorm verschil of je als beveiliger aan het surveilleren bent op en rondom een station, een terrein bewaakt bij een chemische fabriek, of in een ziekenhuis in de ontvangsthal staat. Beschik je over voldoende staand vermogen, heb je kennis van de protocollen, kun je de juiste balans aanhouden tussen gastvrijheid en overwicht? Met andere woorden: de vraag welke maatregelen passend zijn kun je alleen goed beantwoorden als je weet met welke veiligheidsvraagstukken een segment kampt.

10 Stevig in je schoenen staan Ook buiten werktijd is beveiligingsbeambte Stef van Everdingen volop bezig met veiligheid. Naast zijn werk als beveiliger komt hij als lid van SIGMA (Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie) medische diensten te hulp tijdens een ramp. SIGMA komt in actie bij calamiteiten waarbij het aantal slachtoffers groter is dan de hulpdiensten aankunnen. Een EHV-diploma is een voorwaarde, maar je moet vooral stevig in je schoenen staan. Alleen dan kun je direct handelen in moeilijke situaties waarbij elke seconde telt. Soms moet ik die reflex in mijn werk onderdrukken, want bij beveiliging staat alarmeren voorop. Maar, in welke situatie dan ook, binnen of buiten werktijd, ik twijfel nooit. Stef van Everdingen werkt als beveiligingsbeambte bij onder meer BT in Amsterdam

11 Securitas Sociaal Jaarverslag 2006 Vooruitgang in segmenten Het clusteren van bedrijven en organisaties met een vergelijkbaar risicoprofiel heeft binnen Securitas vorm gekregen in een aantal segmenten. Jansen: We hebben in 2006 grote vooruitgang geboekt door onze bovendien maatwerkdiensten. Dit kan verder gaan dan organisatie in te richten rondom deze marktsegmenten. Als internationale marktleider in beveiliging geïntegreerde beveiligingsoplossingen behoren tot de alleen de inzet van gespecialiseerde beveiligers. Ook wisselen we bovendien kennis uit met Securitas-collega s mogelijkheden. Denk aan beveiligingstechniek en beveiligde elektronische (patiënten)dossiers. in andere landen. Concepten die elders van waarde blijken kunnen we op die manier ook hier uitrollen. Het nut en de noodzaak van deze verregaande specialisatie zien we bevestigd. We zijn in staat van te voren in kaart te brengen waar voor een klant de beveiligingsbehoefte ligt. Dat vergroot de inhoudelijke meerwaarde van ons advies en we zijn veel sneller inzetbaar omdat van een lange inwerkperiode geen sprake is. Maar ook: we leren de taal spreken die kenmerkend is binnen een segment. Juist door bestaande diensten en producten - zoals manbewaking, receptiedienstverlening, mobiele surveillance, techniek en trainingen - te combineren en unieke segmentgerichte oplossingen te ontwikkelen, komen we tot een beveiligingsaanpak die naadloos aansluit op de beveiligingsbehoefte van de opdrachtgever. Peter Geerdink werkt als Healthcare Beveiliger Healthcare Beveiliging een vak apart Healthcare is één van die segmenten en richt zich speciaal op het bevorderen van veiligheid in en rondom zorginstellingen. Deze instellingen ontwikkelen zich tot zorghotels waardoor van beveiligers meer wordt gevraagd dan alleen alertheid en aanwezigheid. Het vraagt om een goed evenwicht tussen de rol van gastheer en beveiliger. Onderkennen dat beveiliging in de zorg een vak apart is, daar begint het mee. Hoe ga je om met agressie van patiënten of bezoekers en kan Securitas ondersteunen bij het doen van aangifte namens de instelling? In 2006 hebben beveiligers en Branch Managers gezamenlijk in kaart gebracht welke beveiligingsvragen binnen de zorg van belang zijn. Aan de hand van een zorgvuldig profiel en een speciale training tot Healthcare Beveiliger leidt Securitas medewerkers op voor dit werk. Een opstartteam van beveiligingsspecialisten ontwikkelt in t Lange Land Ziekenhuis t Lange Land Ziekenhuis kiest aandacht voor de zorg Juist dankzij de specifieke aandacht van Securitas voor beveiliging in de zorg is sinds 2006 t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer klant. Vanwege de vaak onzekere situatie waarin bezoekers en patiënten verkeren is de communicatie niet altijd eenvoudig en dat kan leiden tot agressie, zo vertelt Facility Manager en Bouwdirecteur Dick van der Meyden. Securitas ziet de zorg als een apart segment en besteedt in de speciaal ontwikkelde opleiding Healthcare Beveiliger dan ook aandacht aan zaken als omgaan met agressie en begeleiden en assisteren van zorgpersoneel. Dat wekt vertrouwen. Het beveiligingsvoorstel van Securitas bestaat uit vier belangrijke punten: het project veilige zorg, manbeveiliging in huis, alarmopvolging en mobiele surveillance, en als vierde de toegangscontrole. Het voorstel getuigt van visie, meent Van der Meyden. We hebben dan ook alle vertrouwen in een goede prestatie van Securitas. Beveiligen in de zorg betekent tenslotte meer dan alleen je bewakingsuurtjes leveren.

12 10 Large Customers Objectbeveiliging is echt wat anders dan politiewerk Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft met 115 vestigingen in heel Nederland een omvangrijke beveiligingsbehoefte. Securitas is sinds april 2006 dé partij om daarin te voorzien. Een bijzondere en aansprekende klant. De beveiligers van Securitas die bij ons gestationeerd zijn, zijn belast met de fysieke beveiliging van de panden van het KLPD, vertelt Marcel Richard, hoofd Fysieke beveiliging bij het KLPD. Ze voeren daarbij onder andere clean-deskrondes uit om zo bij te dragen aan de verbetering van de informatiebeveiliging binnen het korps. Vooral het toezicht op de tientallen objecten vraagt de inzet van Securitas. Objectbeveiliging is specialistisch werk, zeker binnen het KLPD. Bovendien is het gezonder als je de controle overlaat aan een onafhankelijke partij, aldus Richard. Securitas heeft daarnaast een gastheerfunctie, die geldt speciaal voor de grote KLPD-locaties in Driebergen en Zoetermeer. We krijgen daar veel en hoog bezoek, dan is het eerste plaatje belangrijk. En ik moet zeggen; het ziet er allemaal strak uit. Zelfs het overhemd - wit in plaats van roze-gestreept - is afgestemd op onze specifieke wensen. Sinds 1 maart 2006 bewaakt Securitas de mensen en eigendommen van het KLPD vertegenwoordiger van de ambassade van het vermoedelijke land van herkomst. Het begeleiden van deze mensen is bepaald geen routineklus: de arrestanten zijn vaak gespannen vanwege hun gedwongen terugkeer. In de praktijk komt het ook voor dat arrestanten bijvoorbeeld ziekte veinzen om te kunnen ontsnappen. Het is aan de beveiligers om in te schatten of iemand daadwerkelijk iets mankeert en naar het ziekenhuis gebracht moet worden. In dat geval moeten extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden voor het vervoer daarheen. Omdat arrestantenbegeleiding zo n specifieke taak is, stelde Securitas voor de IND een uitgebreid opleidingspakket samen. Onderdelen daarvan zijn arrestantenverzorging, agressietraining en fysieke weerbaarheid. De IND heeft als organisatie een hoog risicoprofiel. Dat vraagt om alerte en bekwame beveiligers. Bij het European Patent Office (EPO) in Den Haag verzorgt Securitas sinds een jaar een uitgebreid pakket beveiligingsdiensten. De werkzaamheden variëren van pascontrole bij de deur en receptie bij de ingang tot continue bezetting van de meldkamer. Securitas is erin geslaagd om in een korte tijd thuis te raken bij deze klant met internationale allure. Public met internationale allure In 2006 kreeg het segment Public er verschillende nieuwe uitdagingen bij. Bijzonder is om te beginnen de arrestantenbegeleiding voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Beveiligers van Securitas begeleiden vreemdelingen die in bewaring zitten binnen de IND Rijswijk naar een Events & Entertainment op niveau Evenementenbeveiliging is er in alle soorten en maten. Securitas nam in 2006 de beveiliging op zich van diverse musea en een groot aantal congressen, beurzen en sportevenementen. Als vaste leverancier van Jaarbeurs Utrecht, RAI en MECC, maar ook tijdens de Marathon van Rotterdam. Een hoogtepunt van 2006 vormde de beveiliging voor het jaarcongres van het internationale strafhof in Den Haag. Het International Criminal Court (ICC) strijdt in naam van ruim 120 aangesloten landen tegen schending van mensenrechten en oorlogsmisdaden. Het congres is een internationale bijeenkomst waar ambassadeurs en diplomaten elkaar ontmoeten en onder meer het jaarbudget

13 Securitas Sociaal Jaarverslag Segmenten In Nederland biedt Securitas vanuit de divisie Large Customers maatwerk in beveiligingsoplossingen voor o.a. de segmenten: - Banking & Insurance - Education - Events & Entertainment - Healthcare - Industry & Manufacturing - IT & Telecom - Logistics Public Transport Transport of goods - Public Police, Justice & Defense Government & Institutions - Services & Trade van ABN-AMRO via Securitas zijn beveiligd. Redenen voor het verlengen van de samenwerking zijn onder andere het surveillancenetwerk met een landelijke dekking, de speciaal voor deze klant ingerichte alarm- en servicedesk en de jarenlange intensieve contacten. De directe samenwerking met Securitas Systems voor de technische voorzieningen speelt bovendien een belangrijke rol. Hierdoor levert Securitas naast receptie- en beveiligingsdiensten ook alarmafhandeling, een alarm- en servicecentrale en cameratoezicht van bijvoorbeeld pinautomaten. Dergelijke combinaties van mens en techniek bieden bovendien kansen voor besparingen en efficiency. Securitas heeft al jaren een bijzonder sterke positie binnen het bank- en verzekeringswezen. De eerste persoon waarmee je in contact komt bij een bezoek aan een (hoofd)kantoorlocatie van een bank of verzekeraar is vrijwel altijd iemand van Securitas. Kenmerkend voor dit segment is dat het accent meer ligt op relatiegerichte dan op taakgerichte beveiliging. Klanttevredenheid, een nette ontvangst en een hoog veiligheidsgevoel zijn specifieke bespreken. Hiervoor moest op korte termijn een team van beambten uit verschillende Securitas-area s worden samengesteld. Zo n dertig medewerkers zorgden na zorgvuldige screening voor een veilig verloop van de vergaderingen. Dat deden ze onder unieke omstandigheden. Het congrescentrum is voor de duur van een week internationaal grondgebied waar de Nederlandse wet niet van toepassing is. In de evaluatie sprak de opdrachtgever van uitzonderlijk werk van hoog niveau. Voorsprong in Banking & Insurance Of het nu een kantoor of bankfiliaal is van Fortis, SNS Reaal of van een andere bancaire instelling; driekwart van deze markt doet een beroep op de mensen en beveiligingsoplossingen van Securitas. In 2006 werd o.a. het contract met ABN-AMRO Bank vernieuwd. Dat betekent dat ook de komende jaren 1200 kantoren en geldautomaten Orlando Stena werkt als beveiligingsbeambte bij het Amsterdams Historisch Museum Toezicht op kunst en bezoekers Medewerkers van Securitas vullen het eigen beveiligingsteam van het Amsterdams Historisch Museum aan. Ze houden toezicht op kunst en bezoekers in de zalen en ontruimen het museum bij calamiteiten. Evenementen als de MuseumNacht en bezoeken door leden van het Koninklijk Huis doen een extra beroep op de flexibiliteit en professionaliteit van de beveiligers uit het segment Events & Entertainment.

14 12 Large Customers kenmerken voor de behoefte binnen de financiële sector. De beveiliger als gastheer moet oog hebben voor zijn of haar representatieve functie en tegelijk snappen welke risico s of incidenten zich voor kunnen doen. SMaTS training: resultaten Zwolle Twee jaar geleden maakten deelnemers van de SMaTS-training een risico-analyse voor de gemeente Zwolle. De gemeente was een kantoorpand aan het bouwen waarin de afdeling Sociale Zaken van de gemeente en instanties als UWV en CWI gehuisvest zouden worden. De SMaTS-deelnemers bekeken hoe Werkplein de Lure het beste beveiligd kon worden. De aanbevelingen die zij deden, zijn deels overgenomen door de gemeente. Het resultaat is een combinatie van camera s en manbewaking, vertelt Branch Manager Arnoud Beute. De camera s hangen door het hele pand en werken volautomatisch bij calamiteiten. Zo kan onze beveiliger bij de balie zien wat er in de spreekkamer of elders in het pand gebeurt. De bezoeker wordt bij risicogesprekken begeleid naar zijn of haar gesprekspartner door onze beveiliger. Zo is meteen duidelijk dat er beveiliging is, het werkt preventief. Overdag is altijd een beveiliger aanwezig, die bij de balie en tussen de vacatureborden surveilleert. Er is dus altijd zichtbaar beveiliging aanwezig. In 2006 was een nieuwe contactpersoon bij de gemeente Zwolle aanleiding voor een nieuwe, uitgebreide risico-analyse. De adviezen die daaruit voortkwamen richten zich vooral op de medewerkers van de bedrijven in het pand, vertelt Beute. Security Awareness is erg belangrijk: zij moeten zich bewust zijn van hun rol in de beveiliging. Een onderdeel daarvan is de manier waarop ze boodschappen overbrengen aan hun klanten. Trainingen in risicogesprekken kunnen heel zinvol zijn en zijn onlangs in een gezamenlijke samenstelling gegeven. De gemeente Zwolle bekijkt momenteel welke maatregelen ze naar aanleiding van het rapport neemt. Securitas bekeek hoe Werkplein de Lure het beste beveiligd kon worden Logistics bekend terrein De logistieke sector is voor Securitas bekend terrein, zeer bekend zelfs. In 2006 verwierf Securitas vooral een groot marktaandeel in de beveiliging van distributiebedrijven. Op de klantenlijst prijken grote namen als DHL en UPS. Beveiliging in de logistieke sector vraagt om een specifieke aanpak. Er is sterke behoefte aan totaaloplossingen en maatwerk. Securitas verzorgt voor haar klanten dan ook alarmsystemen, maar ook een compleet pakket aan dienstverlening met gespecialiseerde medewerkers. Soms gaat dit nog een stapje verder en schuift Securitas al aan in de ontwerpfase. Zo opende DHL vorig jaar een nieuw bedrijfspand en legde bij Securitas het verzoek neer te adviseren bij de inrichting van de meldkamer. De logistieke sector kenmerkt zich door hectische omstandigheden en hoge eisen. Vrachtwagens rijden dag en nacht af en aan en er vinden veel personeelswisselingen plaats. Dan is het belangrijk dat de beveiliging goed op orde is en van een constante hoge kwaliteit. Securitas waarborgt haar kwaliteitsniveau met een gedegen opleidingsprogramma, duidelijke managementsrapportages en goede benchmarks. In 2006 is er een werkgroep opgericht die er op toeziet dat Securitas ook in 2007 haar positie als marktleider behoudt in de logistieke sector. Data & Archief; een vertrouwd adres Het beveiligd opslaan en bewerken van vertrouwelijke informatie is binnen Securitas in handen van Data & Archief. Securitas Data & Archief is het enige bedrijf voor beveiligde archiefopslag in Nederland dat erkend is door het ministerie van Justitie. In speciaal hiervoor ontworpen compartimenten in het Drentse Tynaarlo is meer dan zestig kilometer vertrouwelijke informatie opgeslagen van onder meer ministeries, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en gemeenten. Een derde deel van de archiefopslag bestaat uit computertapes. Deze bevatten

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN Onze producten: Camerasystemen Alarmsystemen Mistgeneratoren Toegangscontrole Intercoms Zorgtotaalsysteem Track & trace caz-veiligheid.nl CAZ VEILIGHEID DRAAGT

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Samen uit, samen thuis

Samen uit, samen thuis Samen uit, samen thuis met DELTA Veilig Wonen Camera- en/of alarmsysteem Altijd zelf de controle houden, thuis en onderweg Met professionele dienstverlening van Securitas www.delta.nl/veiligwonen Samen

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

DOOR FFS WORDEN NIET PROFESSIONEEL GEBORG

DOOR FFS WORDEN NIET PROFESSIONEEL GEBORG Klantcase: Albron AD IJZERMANS, MANAGER INKOOP EN LOGISTIEK VAN ALBRON: DOOR FFS WORDEN NIET PROFESSIONEEL GEBORG Ad IJzermans (l) en Don Ran KERNACTIVITEITEN D EN DOORONTWIKKELD Een gezonde lunch in een

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING

IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IN HET HART VAN DE INFORMATIEVOORZIENING IVENT Postbus 20703 2500 ES MPC 58L (intern Defensie) Den Haag www.cdc.nl/ivent IN DIENST VAN DEFENSIE Om haar taak optimaal te kunnen uitvoeren is Defensie onder

Nadere informatie

SUPPORTING THE LOCALS WE LOVE. INNOVATING THE SECURITY INDUSTRY.

SUPPORTING THE LOCALS WE LOVE. INNOVATING THE SECURITY INDUSTRY. INNOVATING THE SECURITY INDUSTRY. Our innovative approach to operating a security company will see investment into your community. SUPPORTING THE LOCALS WE LOVE. We are proud to say that our profits are

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN. KONE Care

VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN. KONE Care VOLLEDIG NIEUWE SERVICE AFGESTEMD OP UW WENSEN KONE Care KONE IN HET KORT DEDICATED TO PEOPLE FLOW De missie van KONE is het verbeteren van de flow van het stadsleven. Wij hebben ruim 100 jaar ervaring

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Techniek Cloud-based platform, IP netwerkcamera s, Analyse en videomanagement Op software gebaseerde beeldanalyse

Techniek Cloud-based platform, IP netwerkcamera s, Analyse en videomanagement Op software gebaseerde beeldanalyse Remote Video Solutions Remote Video Solutions is een combinatie van moderne IP-video systemen met monitoring en beveiligingsdiensten op afstand en lokale opvolging. Remote Video Solutions van Securitas

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Facilicom Facility Solutions als maincontractor bij Albron

Facilicom Facility Solutions als maincontractor bij Albron Facilicom Facility Solutions als maincontractor bij Albron Een gezonde lunch in een restaurant, een cappuccino in het ziekenhuis, heerlijk uit eten in Center Parcs of een koud biertje tijdens de vierdaagse

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

4. Innovatief. 5. Betrokken

4. Innovatief. 5. Betrokken Toegevoegde waarde Biemans B.V. 1. Bereikbaar Wij vinden dat een goede service betekent dat u ons snel moet kunnen bereiken, hoe en wanneer u dat wenst. Voor persoonlijk contact kunt u tijdens kantooruren

Nadere informatie

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN 7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management Toelichting

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 People Planet Profit Eerst luisteren, dan beveiligen Securitas in het kort Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen De samenleving om ons heen verandert voortdurend. Technologische

Nadere informatie

RI&E agressie en geweld

RI&E agressie en geweld Bijlage H RI&E agressie en geweld De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers tot het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Onderdeel van deze RI&E zijn agressie en geweldsrisico

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger

Beveiliger. Mbo-kwalificaties in de sector Orde en Veiligheid. Beveiliger Beveiliger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens.

e-support e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. e-support van Univé waarschuwt bij een crash automatisch de alarmcentrale Spaart tijd. Spaart levens. 1 van Univé. Omdat uw veiligheid bij ons voorop staat e-support Bij Univé staat uw veiligheid voorop.

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam Telepresence & Videonconferencing In het WTC Amsterdam Telepresence Telepresence is een high-definition videoconference service met een gegarandeerde uitstekende kwaliteit van video en audio. In een tijd

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen Even voorstellen. Dé bus. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen we er geen genoeg van krijgen. Het onderstreept dat we doen wat we beloven en

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.

Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders. Rinaldostraat 12 Postbus 90-6950 AB Dieren Telefoon: 0313-414395 Telefax: 0313-450144 www.vdveenschilders.nl E-mail: info@vdveenschilders.nl Vakmanschap in schilderwerken vdveenschilders is een modern

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst

Beuningen maken we samen. Een reis naar de toekomst Beuningen maken we samen Een reis naar de toekomst Oktober 2013 1 Waarom nu een visie? Een visie maak je niet zomaar. Een visie maak je ook niet vaak. Maar op dit moment zijn wij toe aan nieuwe inspiratie,

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale.

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. ALARM COMMUNICATIEDIENSTEN EagleEye Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. EagleEye is een cloud-gebaseerde dienst met een centrale, moderne en krachtige functie voor toezicht en

Nadere informatie

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. office facility services

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. office facility services Dienstverlening binnenste buiten. office facility services Wat wij voor u kunnen doen? Wij denken in facilitaire oplossingen. Van Facilitaire Huize is een onafhankelijk facilitair bedrijf dat gespecialiseerd

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Geen uren, maar diensten

Geen uren, maar diensten Geen uren, maar diensten NS hecht sterk aan klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Om daar goed in te kunnen scoren is het belangrijk dat klanten veilig kunnen reizen en medewerkers veilig kunnen

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR

DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR ERKENDE PROJECT VERHUIZERS DE FACILITY MANAGER ALS VERHUISCOÖRDINATOR Waardevolle inzichten voor facility managers én de organisatie. 02 Een verhuizing verstoort precies datgene waarvoor een facility manager

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie