In dit verslag. Voorwoord 2. Trends in beveiliging 4. Large Customers 7. Mobile Services 15. Securitas Transport & Aviation Security 21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit verslag. Voorwoord 2. Trends in beveiliging 4. Large Customers 7. Mobile Services 15. Securitas Transport & Aviation Security 21"

Transcriptie

1 Jij maakt het verschil Sociaal Jaarverslag 2006

2 Specialisatie Door ontwikkelingen in de markt wordt de noodzaak om gespecialiseerde medewerkers in te zetten steeds groter. Waarmee het steeds beter mogelijk wordt om maatwerkoplossingen te bieden. Securitas investeert in haar medewerkers, begeleidt en leidt op. De medewerkers vormen het kapitaal van Securitas, vanwege de aanwezige kennis en ervaring en ook vanwege ieders speciale persoonlijke eigenschappen. Beide maakt hen tot de mensen die ze zijn. Securitas bindt deze specialisten dan ook graag aan zich door het creëren van goede werkomstandigheden. En door het bieden van opleidingen en trainingen. Zodat zij elke dag weer het verschil kunnen maken.

3 Securitas Sociaal Jaarverslag 2006 In dit verslag Voorwoord 2 Trends in beveiliging 4 Large Customers 7 Mobile Services 15 Securitas Transport & Aviation Security 21 Human Recources 26 Securitas in cijfers 32

4 Voorwoord Jij maakt het verschil De onbetwiste partner in beveiliging De vraag naar professionele beveiligingsdiensten is de afgelopen jaren toegenomen. Organisaties realiseren zich hun kwetsbaarheid en zijn zich steeds meer bewust van hun veiligheidsrisico s. Hierdoor ontstaan specifieke wensen en nieuwe beveiligingsbehoeften. Securitas voorziet hierin met goed opgeleide medewerkers en een niveau van dienstverlening dat nauw aansluit bij de vraag. Een cruciale factor hierin vormt de mate waarin de mensen die dit werk verrichten toegerust zijn voor hun taak. Daarmee doel ik niet alleen op de instrumenten waarmee zij werken, de rugdekking die hen vanuit de organisatie wordt geboden of de mate waarin hun taken en bevoegdheden duidelijk zijn. Eerst en vooral telt de inzet, kennis en kunde, de houding, de doortastendheid en het plezier van de mensen die het werk uitvoeren. Mensen maken het verschil bij Securitas, en dat is zeker geen loze belofte. We zien het namelijk elke dag, en horen het ook terug van onze opdrachtgevers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen van collega s die aanschoven bij de You Make The Difference-lunches. Securitas collega s die in de afgelopen periode het verschil maakten zonder dat zij zich daar echt bewust van waren. In hun werk liepen ze tegen situaties aan waarvoor zij misschien wel getraind waren, maar waarop je nooit helemaal voorbereid bent: een overval, een brand, een ongeluk. Steeds valt mij weer de enorme gedrevenheid op die zij aan de dag leggen. Niet zelden moeten zij in bijzondere, onverwachte of gevaarlijke situaties direct handelen, hulp verlenen, ingrijpen en schakelen met andere instanties. De aard van het werk brengt met zich mee dat onze mensen regelmatig in risicovolle situaties terechtkomen, maar juist als het erop aankomt tonen ze wat zij waard zijn. Ik blijf dat bijzonder vinden, ook al doen mijn collega s dat doorgaans nuchter af als gewoon een onderdeel van hun werk. Zij hebben er immers bewust voor gekozen een vak uit te oefenen waarin het draait om dienstbaarheid aan mensen. Voor Securitas is het de uitdaging om medewerkers die de drive hebben om anderen te helpen dusdanig te ondersteunen dat zij in staat zijn inderdaad elke dag het verschil te kunnen maken. Door goede trainingen, door faciliteiten, door een betrouwbare backup vanuit het Dispatch Centre, door een duidelijke koers. Daarin willen we de allerbeste zijn, en voorzover dat nog niet het geval is: de allerbeste worden. Naast de You Make The Difference-lunches zijn we daarom ook gestart met terug naar de werkvloer trajecten, wat leidinggevenden een beter inzicht geeft in de dagelijkse praktijk. Belangrijk is ook de betrokkenheid

5 Securitas Sociaal Jaarverslag 2006 van medewerkers bij de ontwikkeling van segmentspecifieke oplossingen. Collega s uit alle lagen van de organisatie, van beveiligers tot directie, denken in werkgroepen mee over de inrichting van het dienstenaanbod binnen gespecialiseerde segmenten. Wie kunnen immers beter aangeven welke competenties en vaardigheden een beveiliger in bijvoorbeeld een ziekenhuis nodig heeft dan de mensen die de situatie uit de praktijk kennen? De mensen die elke dag namens Securitas bezig zijn anderen een veiliger, prettiger gevoel te geven, maken naar mijn overtuiging inderdaad het verschil. Zij maken ook dat er een zeer solide basis ligt onder de veranderingen die zich de afgelopen periode bij Securitas hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Specialisatie, maatwerk, nieuwe vormen van dienstverlening: we konden ermee aan de slag vanuit het besef te kunnen werken met mensen die voor zichzelf de lat hoog leggen. Daarmee konden we verder bouwen aan Securitas als de onbetwiste partner in beveiliging. We merken dat de markt dat onderkent. Het beste bewijs daarvoor is het grote aantal nieuwe opdrachtgevers dat we mochten verwelkomen. Ook wordt Securitas steeds vaker door de media gevraagd haar mening te geven over ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke (on)veiligheid. Uit een breed onderzoek kwamen we ook nog eens als één van de beste werkgevers van Nederland uit de bus, een dagblad sprak in dezelfde context zelfs van meest opvallende stijger. In dit sociaal jaarverslag laten we daarom met plezier zien hoe Securitas-collega s het verschil maken. En tevens: hoe we als hoogwaardige leverancier van beveiligingsoplossingen met die mensen inspelen op veranderingen in de markt, strengere eisen van opdrachtgevers creatief invullen en nieuwe technische mogelijkheden inzetten om beter te presteren dan anderen doen of kunnen. Zoals u van een marktleider mag verwachten. Ook in Erik-Jan Jansen, Algemeen Directeur

6 Trends in beveiliging Trends in beveiliging In de wereld en zeker ook in Nederland is een duidelijke trend zichtbaar naar meer inzet van particuliere beveiligingsdiensten. Hieraan liggen diverse ontwikkelingen ten grondslag. Het is duidelijk dat door de terroristische aanslagen maar ook - zeker in de beleving - door de toenemende en hardere criminaliteit (en de berichtgeving in de media hierover) het onveiligheidsgevoel onder burgers is toegenomen. Dit heeft Cijfers Securitas Omzet miljoen euro in Nederland - 6,7 miljard euro wereldwijd Aantal medewerkers in Nederland wereldwijd onder meer geleid tot meer inzet van beveiliging op bijvoorbeeld vliegvelden en knooppunten in het openbaar vervoer. Bewustwording van de risico s bij organisaties is een ander effect. Hier zijn de veiligheidsniveaus, bijvoorbeeld in de vorm van toegangsbeveiliging, opgeschroefd. Tekenend is ook dat steeds vaker particulieren gezamenlijk surveillance in hun woonwijk organiseren, op soortgelijke wijze als op veel bedrijventerreinen plaatsvindt. Dit is een beveiligingsvorm die enkele jaren geleden nog niet of nauwelijks voorkwam. beter, sneller, spannender maar ook veiliger. Terwijl de grenzen van de spanning opgezocht en opgerekt worden, is het aan beveiligers om de risico s die dit met zich meebrengt terug te dringen. Voorts is als invloedrijke ontwikkeling de toegenomen vraag naar specialisatie aan te merken. Beveiliging op een school, in een ziekenhuis, fabriek of overheidsgebouw vereist telkens andere accenten, competenties en vaardigheden. Professionele partner Een andere trend is die van de terugtredende overheid. Politie-inzet is daardoor minder vanzelfsprekend, zodat gemeenten en organisatoren van bijvoorbeeld culturele en sportieve evenementen in veel gevallen een beroep moeten doen op particuliere beveiligers. Dit kan ook, omdat beveiliging in de loop der jaren fors gewonnen heeft aan professionaliteit, wat te zien is als derde trend. In veel gevallen kan een goed - of soms zelfs beter - alternatief worden geboden voor soortgelijke diensten. Opvolging op alarmmeldingen heeft bij publieke spelers bijvoorbeeld niet de prioriteit die het bij beveiligers heeft, zodat organisaties hiervoor meer van bedrijven als Securitas verwachten. Hoge verwachtingen Een vierde trend is die van de TOPwerkgever en opvallendste stijger Goed werkgeverschap is voor Securitas een belangrijk aandachtspunt. In een onlangs uitgebrachte inventarisatie van de 200 beste bedrijven om voor te werken bleek Securitas met een 49e plaats de opvallendste stijger. Daarnaast mag Securitas zich TopWerkgever van 2007 noemen dankzij een plaatsing op de ranglijst van Nederlandse topwerkgevers. Veel starters gebruiken deze lijst als oriëntatie op de arbeidsmarkt. Securitas scoorde met name goed op de onderdelen werksfeer en -omstandigheden en opleidingen en trainingen. Securitas Topwerkgever van 2007 Dienstverleners die hier op inspelen door op maat hun werkzaamheden te verrichten, vinden hier een snel groeiende markt. En ten slotte noemen we hier de vraag naar multiservice-diensten, waarbij beveiliging, catering en schoonmaak als één pakket worden aangeboden en bij één partij of consortium worden ondergebracht. Het is overbodig te zeggen dat deze laatste trend in een gespannen verhouding staat tot de vraag naar meer kwaliteit en specialisatie. Koers en marktpositie Securitas kiest een duidelijke kwaliteitskoers. Vanuit de internationale missie solutions through people zet Securitas hoog in waar het gaat om het investeren in de mensen waarmee het werk geleverd wordt. Datzelfde doen we voor de verklaring die we voor Securitas Nederland hebben afgelegd: van toegenomen maatschappelijke veeleisendheid. In de huidige on demand - wereld, waarin een snelle respons op een vraag of bestelling steeds gewoner wordt gevonden, is ook het verwachtingsniveau op beveiligingsgebied toegenomen. Mensen willen meer, Securitas de onbetwiste partner in beveiligingsoplossingen maken. Dat is een belofte die zowel geldt voor processen en marktpositie als voor onze reputatie als bedrijf, medewerkers en werkgever. Securitas is marktleider, komt daar steeds vaker voor uit - ook in de media - en

7 Meer dan cowboyhoeden Om eerlijk te zijn vond ze er in eerste instantie niet veel aan. Nu heeft Sabrina de Vries, Securitasreceptioniste, al vier jaar haar eigen linedance-club. Linedancing is meer dan countrymuziek en cowboyhoeden. Het is vooral een sociale bezigheid waaraan veel verschillende mensen meedoen, van jong tot oud. Tijdens onze les- en dansavonden is het altijd heel gezellig. We zijn net een grote familie, iedereen is heel betrokken bij elkaar. Door de club en het lesgeven heb ik de afgelopen jaren veel mensenkennis opgedaan. Ervaringen waarvan ik dagelijks profiteer in mijn werk als receptioniste. Sabrina de Vries werkt als Securitas-receptioniste bij Achmea in Apeldoorn

8 Trends in beveiliging gedraagt zich daarnaar door tevens bescheiden te blijven. Dat komt niet alleen op corporate- Maincontracting met Albron en Asito: een uniek maar ook op individueel niveau tot concept uiting. Iedere medewerker Steeds meer opdrachtgevers kiezen er voor om verschillende outsourcingsdiensten als catering, beveiliging en schoonmaak bij één partij te beleggen. vertegenwoordigt het bedrijf, en Securitas wil zijn medewerkers dan ook zo goed met één partij contact te onderhouden. Securitas houdt met overtuiging Door het uitbesteden van een pakket aan diensten hoeft men immers maar mogelijk toerusten om hun vast aan de single service strategie. Alleen op die manier kan het gewenste werk uitstekend te kunnen kwaliteitsniveau bereikt worden. Kortom: Securitas blijft zich focussen op doen. Via opleidingen en trainingen, via moderne hulpmiddelen, voorzien is Securitas een samenwerking aangegaan met twee spelers die, enkel en alleen beveiliging. Om toch in de outsourcingsvraag te kunnen door duidelijke procedures en ieder op hun terrein, eveneens tot de top behoren: Asito (schoonmaak) en richtlijnen, door overzichtelijke Albron (catering). Gedrieën is Facility Services Netwerk, kortweg FSN, branches en bijvoorbeeld door opgericht. Inmiddels zijn onder die noemer de eerste contracten afgesloten. rugdekking te geven via de techniek en goede begeleiding. Daarbij staat Securitas ook open voor kritische geluiden collega een brand en verscheen een vierde na een ongeval vanuit de organisatie. Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in 2005 heeft bijvoorbeeld enkele zaken werk. Opvallend is dat juist deze collega s hun prestatie waarbij hij gewond raakte zeer snel gewoon weer op het aan het licht gebracht waar ruimte is voor verbetering. vaak afdoen als Dit is toch gewoon mijn werk.... Daaraan is in het verslagjaar 2006 een duidelijk vervolg gegeven. Accent op het segment Aan de roep naar meer specialisatie komt Securitas Bijzondere prestaties tegemoet door de ontwikkeling van segment-georiënteerde Een van de conclusies uit het MTO was dat de afstand oplossingen. Het traditionele geografische model, met over tussen hoofdkantoor en individuele medewerker soms erg het land verdeelde area s, maakt waar mogelijk plaats voor groot leek. Medewerkers vroegen zich wel eens af of branches die gericht zijn op specifieke marktsegmenten. bovenin wel voldoende zicht was op de dagelijkse De opzet van deze diensten wordt per segment bepaald praktijk. Dat was reden om een terug naar de werkvloer aan de hand van persoonlijke professionele ervaringen van programma in te stellen, waarbij leden van het management Securitas-medewerkers. Werkgroepen die zich hiermee met collega s in het land meelopen met beveiligingstaken. bezighouden bestaan uit medewerkers uit alle geledingen, Deze meeloopstages worden van beide kanten van beveiligers tot directie, zodat het dienstenpakket en als zeer positief ervaren omdat ze het wederzijds prioritering geschoeid wordt op de leest van de dagelijkse begrip ten goede komen. Tevens is gestart om collega s praktijk in een segment. die in de afgelopen periode positief opvielen uit te nodigen voor een lunch op het hoofdkantoor in Badhoevedorp, onder het motto you make the difference. Keurmerk Beveiliging toegekend De achtergrond van een persoonlijke uitnodiging hiervoor kan aan Securitas liggen in een bijzondere prestatie Als één van de eerste beveiligingsbedrijven heeft Securitas tijdens het werk, een opvallend het Keurmerk Beveiliging ontvangen. Dit keurmerk gaat uit van collegiale werkhouding of het de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties nemen van een waardevol (VPB) en biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit initiatief. Zo wist een collega een van beveiliging. Het voorziet in normen voor onder meer overvaller na een achtervolging kwaliteitsbeheer, klachtenbehandeling, integriteitsbeleid staande te houden, redde een en evaluatie- en verbeterprocessen. Samen vormen ze een Securitas-beveiliger andermans meetbare garantie om te bepalen wanneer sprake is van leven, voorkwam een volgende goede dienstverlening.

9 Securitas Sociaal Jaarverslag Erik-Jan Jansen, Algemeen Directeur Securitas Mensen met niveau, oplossingen met effect In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in mensen én diensten. Daar zijn we mee doorgegaan, ook in een periode die economisch gezien lastig was. De voorsprong die Securitas inmiddels heeft op het terrein van specialisatie is geen toeval. Het is het gevolg van continue aandacht voor kwaliteit, training van onze mensen en oog voor specifi eke behoeften van de markt. Daardoor weet Securitas uitstekende dienstverlening te combineren met maatwerk. Juist omdat mensen het verschil maken, zijn we de onbetwiste partner in beveiligingsoplossingen. Elke markt op maat bedienen De tijd dat beveiligingsbedrijven eenvoudigweg een man leverden voor aan de poort is voorbij. Organisaties en bedrijven zoeken een totaaloplossing die past bij hun risicoprofiel. Een onderverdeling in producten en diensten is binnen de beveiliging niet nieuw. Landelijk was al langer een scheiding te zien tussen bijvoorbeeld objectbeveiliging, mobiele surveillance, alarmcentrale en techniek. Securitas gaat verder; wij geloven dat elk marktsegment vraagt om een eigen beveiligingsoplossing. Elk segment brengt tenslotte eigen risico s met zich mee en vraagt om een gerichte en deskundige aanpak, zegt Algemeen Directeur Erik-Jan Jansen. Dat is waarom Securitas specialisatie zo serieus neemt. En dat betekent dat je blijft investeren in kennis en training van medewerkers. Het is een enorm verschil of je als beveiliger aan het surveilleren bent op en rondom een station, een terrein bewaakt bij een chemische fabriek, of in een ziekenhuis in de ontvangsthal staat. Beschik je over voldoende staand vermogen, heb je kennis van de protocollen, kun je de juiste balans aanhouden tussen gastvrijheid en overwicht? Met andere woorden: de vraag welke maatregelen passend zijn kun je alleen goed beantwoorden als je weet met welke veiligheidsvraagstukken een segment kampt.

10 Stevig in je schoenen staan Ook buiten werktijd is beveiligingsbeambte Stef van Everdingen volop bezig met veiligheid. Naast zijn werk als beveiliger komt hij als lid van SIGMA (Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie) medische diensten te hulp tijdens een ramp. SIGMA komt in actie bij calamiteiten waarbij het aantal slachtoffers groter is dan de hulpdiensten aankunnen. Een EHV-diploma is een voorwaarde, maar je moet vooral stevig in je schoenen staan. Alleen dan kun je direct handelen in moeilijke situaties waarbij elke seconde telt. Soms moet ik die reflex in mijn werk onderdrukken, want bij beveiliging staat alarmeren voorop. Maar, in welke situatie dan ook, binnen of buiten werktijd, ik twijfel nooit. Stef van Everdingen werkt als beveiligingsbeambte bij onder meer BT in Amsterdam

11 Securitas Sociaal Jaarverslag 2006 Vooruitgang in segmenten Het clusteren van bedrijven en organisaties met een vergelijkbaar risicoprofiel heeft binnen Securitas vorm gekregen in een aantal segmenten. Jansen: We hebben in 2006 grote vooruitgang geboekt door onze bovendien maatwerkdiensten. Dit kan verder gaan dan organisatie in te richten rondom deze marktsegmenten. Als internationale marktleider in beveiliging geïntegreerde beveiligingsoplossingen behoren tot de alleen de inzet van gespecialiseerde beveiligers. Ook wisselen we bovendien kennis uit met Securitas-collega s mogelijkheden. Denk aan beveiligingstechniek en beveiligde elektronische (patiënten)dossiers. in andere landen. Concepten die elders van waarde blijken kunnen we op die manier ook hier uitrollen. Het nut en de noodzaak van deze verregaande specialisatie zien we bevestigd. We zijn in staat van te voren in kaart te brengen waar voor een klant de beveiligingsbehoefte ligt. Dat vergroot de inhoudelijke meerwaarde van ons advies en we zijn veel sneller inzetbaar omdat van een lange inwerkperiode geen sprake is. Maar ook: we leren de taal spreken die kenmerkend is binnen een segment. Juist door bestaande diensten en producten - zoals manbewaking, receptiedienstverlening, mobiele surveillance, techniek en trainingen - te combineren en unieke segmentgerichte oplossingen te ontwikkelen, komen we tot een beveiligingsaanpak die naadloos aansluit op de beveiligingsbehoefte van de opdrachtgever. Peter Geerdink werkt als Healthcare Beveiliger Healthcare Beveiliging een vak apart Healthcare is één van die segmenten en richt zich speciaal op het bevorderen van veiligheid in en rondom zorginstellingen. Deze instellingen ontwikkelen zich tot zorghotels waardoor van beveiligers meer wordt gevraagd dan alleen alertheid en aanwezigheid. Het vraagt om een goed evenwicht tussen de rol van gastheer en beveiliger. Onderkennen dat beveiliging in de zorg een vak apart is, daar begint het mee. Hoe ga je om met agressie van patiënten of bezoekers en kan Securitas ondersteunen bij het doen van aangifte namens de instelling? In 2006 hebben beveiligers en Branch Managers gezamenlijk in kaart gebracht welke beveiligingsvragen binnen de zorg van belang zijn. Aan de hand van een zorgvuldig profiel en een speciale training tot Healthcare Beveiliger leidt Securitas medewerkers op voor dit werk. Een opstartteam van beveiligingsspecialisten ontwikkelt in t Lange Land Ziekenhuis t Lange Land Ziekenhuis kiest aandacht voor de zorg Juist dankzij de specifieke aandacht van Securitas voor beveiliging in de zorg is sinds 2006 t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer klant. Vanwege de vaak onzekere situatie waarin bezoekers en patiënten verkeren is de communicatie niet altijd eenvoudig en dat kan leiden tot agressie, zo vertelt Facility Manager en Bouwdirecteur Dick van der Meyden. Securitas ziet de zorg als een apart segment en besteedt in de speciaal ontwikkelde opleiding Healthcare Beveiliger dan ook aandacht aan zaken als omgaan met agressie en begeleiden en assisteren van zorgpersoneel. Dat wekt vertrouwen. Het beveiligingsvoorstel van Securitas bestaat uit vier belangrijke punten: het project veilige zorg, manbeveiliging in huis, alarmopvolging en mobiele surveillance, en als vierde de toegangscontrole. Het voorstel getuigt van visie, meent Van der Meyden. We hebben dan ook alle vertrouwen in een goede prestatie van Securitas. Beveiligen in de zorg betekent tenslotte meer dan alleen je bewakingsuurtjes leveren.

12 10 Large Customers Objectbeveiliging is echt wat anders dan politiewerk Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft met 115 vestigingen in heel Nederland een omvangrijke beveiligingsbehoefte. Securitas is sinds april 2006 dé partij om daarin te voorzien. Een bijzondere en aansprekende klant. De beveiligers van Securitas die bij ons gestationeerd zijn, zijn belast met de fysieke beveiliging van de panden van het KLPD, vertelt Marcel Richard, hoofd Fysieke beveiliging bij het KLPD. Ze voeren daarbij onder andere clean-deskrondes uit om zo bij te dragen aan de verbetering van de informatiebeveiliging binnen het korps. Vooral het toezicht op de tientallen objecten vraagt de inzet van Securitas. Objectbeveiliging is specialistisch werk, zeker binnen het KLPD. Bovendien is het gezonder als je de controle overlaat aan een onafhankelijke partij, aldus Richard. Securitas heeft daarnaast een gastheerfunctie, die geldt speciaal voor de grote KLPD-locaties in Driebergen en Zoetermeer. We krijgen daar veel en hoog bezoek, dan is het eerste plaatje belangrijk. En ik moet zeggen; het ziet er allemaal strak uit. Zelfs het overhemd - wit in plaats van roze-gestreept - is afgestemd op onze specifieke wensen. Sinds 1 maart 2006 bewaakt Securitas de mensen en eigendommen van het KLPD vertegenwoordiger van de ambassade van het vermoedelijke land van herkomst. Het begeleiden van deze mensen is bepaald geen routineklus: de arrestanten zijn vaak gespannen vanwege hun gedwongen terugkeer. In de praktijk komt het ook voor dat arrestanten bijvoorbeeld ziekte veinzen om te kunnen ontsnappen. Het is aan de beveiligers om in te schatten of iemand daadwerkelijk iets mankeert en naar het ziekenhuis gebracht moet worden. In dat geval moeten extra veiligheidsmaatregelen getroffen worden voor het vervoer daarheen. Omdat arrestantenbegeleiding zo n specifieke taak is, stelde Securitas voor de IND een uitgebreid opleidingspakket samen. Onderdelen daarvan zijn arrestantenverzorging, agressietraining en fysieke weerbaarheid. De IND heeft als organisatie een hoog risicoprofiel. Dat vraagt om alerte en bekwame beveiligers. Bij het European Patent Office (EPO) in Den Haag verzorgt Securitas sinds een jaar een uitgebreid pakket beveiligingsdiensten. De werkzaamheden variëren van pascontrole bij de deur en receptie bij de ingang tot continue bezetting van de meldkamer. Securitas is erin geslaagd om in een korte tijd thuis te raken bij deze klant met internationale allure. Public met internationale allure In 2006 kreeg het segment Public er verschillende nieuwe uitdagingen bij. Bijzonder is om te beginnen de arrestantenbegeleiding voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Beveiligers van Securitas begeleiden vreemdelingen die in bewaring zitten binnen de IND Rijswijk naar een Events & Entertainment op niveau Evenementenbeveiliging is er in alle soorten en maten. Securitas nam in 2006 de beveiliging op zich van diverse musea en een groot aantal congressen, beurzen en sportevenementen. Als vaste leverancier van Jaarbeurs Utrecht, RAI en MECC, maar ook tijdens de Marathon van Rotterdam. Een hoogtepunt van 2006 vormde de beveiliging voor het jaarcongres van het internationale strafhof in Den Haag. Het International Criminal Court (ICC) strijdt in naam van ruim 120 aangesloten landen tegen schending van mensenrechten en oorlogsmisdaden. Het congres is een internationale bijeenkomst waar ambassadeurs en diplomaten elkaar ontmoeten en onder meer het jaarbudget

13 Securitas Sociaal Jaarverslag Segmenten In Nederland biedt Securitas vanuit de divisie Large Customers maatwerk in beveiligingsoplossingen voor o.a. de segmenten: - Banking & Insurance - Education - Events & Entertainment - Healthcare - Industry & Manufacturing - IT & Telecom - Logistics Public Transport Transport of goods - Public Police, Justice & Defense Government & Institutions - Services & Trade van ABN-AMRO via Securitas zijn beveiligd. Redenen voor het verlengen van de samenwerking zijn onder andere het surveillancenetwerk met een landelijke dekking, de speciaal voor deze klant ingerichte alarm- en servicedesk en de jarenlange intensieve contacten. De directe samenwerking met Securitas Systems voor de technische voorzieningen speelt bovendien een belangrijke rol. Hierdoor levert Securitas naast receptie- en beveiligingsdiensten ook alarmafhandeling, een alarm- en servicecentrale en cameratoezicht van bijvoorbeeld pinautomaten. Dergelijke combinaties van mens en techniek bieden bovendien kansen voor besparingen en efficiency. Securitas heeft al jaren een bijzonder sterke positie binnen het bank- en verzekeringswezen. De eerste persoon waarmee je in contact komt bij een bezoek aan een (hoofd)kantoorlocatie van een bank of verzekeraar is vrijwel altijd iemand van Securitas. Kenmerkend voor dit segment is dat het accent meer ligt op relatiegerichte dan op taakgerichte beveiliging. Klanttevredenheid, een nette ontvangst en een hoog veiligheidsgevoel zijn specifieke bespreken. Hiervoor moest op korte termijn een team van beambten uit verschillende Securitas-area s worden samengesteld. Zo n dertig medewerkers zorgden na zorgvuldige screening voor een veilig verloop van de vergaderingen. Dat deden ze onder unieke omstandigheden. Het congrescentrum is voor de duur van een week internationaal grondgebied waar de Nederlandse wet niet van toepassing is. In de evaluatie sprak de opdrachtgever van uitzonderlijk werk van hoog niveau. Voorsprong in Banking & Insurance Of het nu een kantoor of bankfiliaal is van Fortis, SNS Reaal of van een andere bancaire instelling; driekwart van deze markt doet een beroep op de mensen en beveiligingsoplossingen van Securitas. In 2006 werd o.a. het contract met ABN-AMRO Bank vernieuwd. Dat betekent dat ook de komende jaren 1200 kantoren en geldautomaten Orlando Stena werkt als beveiligingsbeambte bij het Amsterdams Historisch Museum Toezicht op kunst en bezoekers Medewerkers van Securitas vullen het eigen beveiligingsteam van het Amsterdams Historisch Museum aan. Ze houden toezicht op kunst en bezoekers in de zalen en ontruimen het museum bij calamiteiten. Evenementen als de MuseumNacht en bezoeken door leden van het Koninklijk Huis doen een extra beroep op de flexibiliteit en professionaliteit van de beveiligers uit het segment Events & Entertainment.

14 12 Large Customers kenmerken voor de behoefte binnen de financiële sector. De beveiliger als gastheer moet oog hebben voor zijn of haar representatieve functie en tegelijk snappen welke risico s of incidenten zich voor kunnen doen. SMaTS training: resultaten Zwolle Twee jaar geleden maakten deelnemers van de SMaTS-training een risico-analyse voor de gemeente Zwolle. De gemeente was een kantoorpand aan het bouwen waarin de afdeling Sociale Zaken van de gemeente en instanties als UWV en CWI gehuisvest zouden worden. De SMaTS-deelnemers bekeken hoe Werkplein de Lure het beste beveiligd kon worden. De aanbevelingen die zij deden, zijn deels overgenomen door de gemeente. Het resultaat is een combinatie van camera s en manbewaking, vertelt Branch Manager Arnoud Beute. De camera s hangen door het hele pand en werken volautomatisch bij calamiteiten. Zo kan onze beveiliger bij de balie zien wat er in de spreekkamer of elders in het pand gebeurt. De bezoeker wordt bij risicogesprekken begeleid naar zijn of haar gesprekspartner door onze beveiliger. Zo is meteen duidelijk dat er beveiliging is, het werkt preventief. Overdag is altijd een beveiliger aanwezig, die bij de balie en tussen de vacatureborden surveilleert. Er is dus altijd zichtbaar beveiliging aanwezig. In 2006 was een nieuwe contactpersoon bij de gemeente Zwolle aanleiding voor een nieuwe, uitgebreide risico-analyse. De adviezen die daaruit voortkwamen richten zich vooral op de medewerkers van de bedrijven in het pand, vertelt Beute. Security Awareness is erg belangrijk: zij moeten zich bewust zijn van hun rol in de beveiliging. Een onderdeel daarvan is de manier waarop ze boodschappen overbrengen aan hun klanten. Trainingen in risicogesprekken kunnen heel zinvol zijn en zijn onlangs in een gezamenlijke samenstelling gegeven. De gemeente Zwolle bekijkt momenteel welke maatregelen ze naar aanleiding van het rapport neemt. Securitas bekeek hoe Werkplein de Lure het beste beveiligd kon worden Logistics bekend terrein De logistieke sector is voor Securitas bekend terrein, zeer bekend zelfs. In 2006 verwierf Securitas vooral een groot marktaandeel in de beveiliging van distributiebedrijven. Op de klantenlijst prijken grote namen als DHL en UPS. Beveiliging in de logistieke sector vraagt om een specifieke aanpak. Er is sterke behoefte aan totaaloplossingen en maatwerk. Securitas verzorgt voor haar klanten dan ook alarmsystemen, maar ook een compleet pakket aan dienstverlening met gespecialiseerde medewerkers. Soms gaat dit nog een stapje verder en schuift Securitas al aan in de ontwerpfase. Zo opende DHL vorig jaar een nieuw bedrijfspand en legde bij Securitas het verzoek neer te adviseren bij de inrichting van de meldkamer. De logistieke sector kenmerkt zich door hectische omstandigheden en hoge eisen. Vrachtwagens rijden dag en nacht af en aan en er vinden veel personeelswisselingen plaats. Dan is het belangrijk dat de beveiliging goed op orde is en van een constante hoge kwaliteit. Securitas waarborgt haar kwaliteitsniveau met een gedegen opleidingsprogramma, duidelijke managementsrapportages en goede benchmarks. In 2006 is er een werkgroep opgericht die er op toeziet dat Securitas ook in 2007 haar positie als marktleider behoudt in de logistieke sector. Data & Archief; een vertrouwd adres Het beveiligd opslaan en bewerken van vertrouwelijke informatie is binnen Securitas in handen van Data & Archief. Securitas Data & Archief is het enige bedrijf voor beveiligde archiefopslag in Nederland dat erkend is door het ministerie van Justitie. In speciaal hiervoor ontworpen compartimenten in het Drentse Tynaarlo is meer dan zestig kilometer vertrouwelijke informatie opgeslagen van onder meer ministeries, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en gemeenten. Een derde deel van de archiefopslag bestaat uit computertapes. Deze bevatten

Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. kijk op beveiliging en veiligheid

Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding. kijk op beveiliging en veiligheid najaar 2009 kijk op beveiliging en veiligheid Ida Haisma, directeur van het CCV: Ik zie voor beveiligers een expertrol op het gebied van positieve gedragsbeïnvloeding Inhoud 3. Point of view: Wouter Kurpershoek

Nadere informatie

V I E W VIEW IS HET RELATIEMAGAZINE VAN SECURITAS

V I E W VIEW IS HET RELATIEMAGAZINE VAN SECURITAS INTERNATIONAAL Securitas Systems internationaal op eigen benen Securitas beveiligt. Met mensen, maar ook met techniek. De divisie die hiervoor verantwoordelijk is, opereert al vier jaar zelfstandig, maar

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2009

Sociaal Jaarverslag 2009 Juni 2010 Sociaal Jaarverslag 2009 Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bewust werken en leven 3 3 INHOUD PAGINA 3 Voorwoord Hans Duijst PAGINA 16 Medezeggenschap De stem van de medewerker Voorwoord

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

CYBERCRIMINOLOGIE. Samen Sterk tegen NVD SERVICECENTRALE. Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK. Efficiënte oplossing. In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA

CYBERCRIMINOLOGIE. Samen Sterk tegen NVD SERVICECENTRALE. Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK. Efficiënte oplossing. In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA M A G A Z I N E NVD Magazine is een uitgave van NVD Beveiligingsgroep, maart 2011 Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK Efficiënte oplossing NVD SERVICECENTRALE In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA Samen Sterk

Nadere informatie

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis

Flexibiliseren met visie WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2011 REVUSS. We hebben alle specialisten in huis NR. 4 2011 REVUSS Flexibiliseren met visie Otter-Westelaken: werven en binden We hebben alle specialisten in huis (nnb) Terugtredende overheid trekt rookgordijn op rond aansprakelijkheid WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Regisseur blijven bedrijfsveiligheid van uw eigen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 EINDHOVEN

het ONDERNEMERS Regisseur blijven bedrijfsveiligheid van uw eigen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 EINDHOVEN NR. 1 2011 het ONDERNEMERS EINDHOVEN B E L A N G Regisseur blijven van uw eigen bedrijfsveiligheid Risk management: veel meer dan verzekeren alléén Security Professionals wil veiligheidsgevoel teruggeven

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

06 Interview. Gastcolumn Professor Verhoef vertelt over klanttevredenheid: hoe ver kun je gaan?

06 Interview. Gastcolumn Professor Verhoef vertelt over klanttevredenheid: hoe ver kun je gaan? Colofon Assist is een kwartaaluitgave voor relaties van Mondial Assistance, de grootste hulpverlener én reis - verzekeraar. In Nederland zijn zo n 280 medewerkers werkzaam. De organisatie heeft eigen alarmcentrales

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Voorwoord Harry Crielaars Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18

Voorwoord Harry Crielaars Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 2 Slachtofferhulp Nederland + Jaarverslag 2013 Voorwoord Harry Crielaars 4 Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18 MEER DAGELIJKS WERK 1. Aanmelding en Algemene

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie