Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang"

Transcriptie

1 Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2008

2 Voorwoord Het jaar 2008 ligt alweer achter ons, wat gaat de tijd toch snel. Een jaar waarin onze stichting goed werk heeft kunnen doen voor het tehuis in Malang. Wij hebben het afgelopen jaar twee mooie projecten gerealiseerd. Met enige trots kan ik u melden dat in februari een totaal gerenoveerde keuken met een nieuw dak en een compleet nieuw inventaris is overgedragen aan het bestuur van het tehuis YPAC in Malang. In de zelfde periode is ook een derde badkamer gerenoveerd. Medio november is het tweede project opgeleverd, namelijk een snoezelkamer. Dit is een ruimte waarin de patiënten onder begeleiding van fysiotherapeuten kunnen ontspannen (bijvoorbeeld hun spasme verminderen) maar ook hun zintuigen (ogen, oren en tastzin) kunnen prikkelen door middel van geluid en lichteffecten en speciale attributen. Maandelijks wordt een pakket levensmiddelen bij het tehuis afgeleverd ter ondersteuning van hun dagelijkse behoeften. Half december zijn twee van onze bestuursleden op cursus geweest bij het COS (Centrum voor Ontwikkeling Samenwerking) in Alkmaar. Zij volgden de cursus projectplan maken en communiceren met je partnerorganisatie. Dit was zeer nuttig en informatief. In mei heeft Ferty Maulidhinna, vaste vrijwilligster van onze stichting een bezoek gebracht aan het tehuis in Malang. Haar algemene indruk was positief, hoewel ze ook heeft gezien dat er nog veel kan worden verbeterd. In het komende jaar zijn wij zelf ook van plan weer een bezoek aan het tehuis te brengen. Ik hoop dat ik met dit verslag een beeld heb kunnen schetsen van wat er is gebeurd in Zonder uw financiële steun hadden wij dit allemaal niet kunnen doen. Daarom wil ik alle donateurs hartelijk danken voor hun steun in Hopelijk mogen wij in 2009 ook weer op uw steun rekenen. Met vriendelijke groet, Ed Verweij Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2

3 INHOUD Voorwoord Het ontstaan van de stichting en haar doelstelling Ontstaan Oprichting en Kamer van Koophandel Het tehuis YPAC in Malang Doelstelling Het bestuur Strategie en werkwijze Bewustzijn en betrokkenheid Naamsbekendheid Deskundigheidsbevordering Beleid Samenwerking met het bestuur van YPAC Malang Projecten Renovatie keuken en derde badkamer Snoezelkamer Noodhulpverlening Overige hulpverlening Voorbereiding/onderzoek nieuwe projecten Inkomsten Kostenverantwoording ANBI status Contactgegevens Financieel overzicht Staat van baten en lasten Specificatie uitgaven

4 1. Het ontstaan van de stichting en haar doelstelling 1.1 Ontstaan De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is ontstaan vanuit een particulier initiatief van Ed Verweij en Listy Anoegerah. Listy is opgegroeid in Malang, een stad in Oost-Java, Indonesië en heeft vanuit haar jeugd al een band met het tehuis YPAC. Na meerdere bezoeken aan het tehuis in de afgelopen jaren en na het zien van de steeds schrijnender wordende situatie hebben Ed en Listy besloten zich actief te gaan inzetten voor het tehuis en vanuit Nederland hulp te gaan bieden. Na advies van verschillende kanten hebben zij besloten een stichting op te richten. 1.2 Oprichting en Kamer van Koophandel De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is officieel opgericht en notarieel vastgelegd op 3 augustus 2006 bij Notaris Kantoor Dobbinga te Langedijk, akte notaris GEHANDIC.ST/ en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dossiernummer.: Het tehuis YPAC in Malang Het gebouw waarin het tehuis YPAC zich nu bevindt was vroeger een tehuis waar gewonde militairen revalideerden. Naarmate de behoefte hieraan minder werd, is het tehuis langzamerhand veranderd in een tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Zo is het tehuis YPAC (Yayasan Penitipan Anak Cacat Instelling voor gehandicapte kinderen) in 1955 te Malang opgericht. Tegenwoordig is het een tehuis voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. In het tehuis worden kinderen en volwassenen opgevangen met verschillende handicaps en verschillende zorgbehoeften. De leeftijden variëren momenteel van 2 tot 33 jaar. De gehandicapten komen niet alleen uit Malang en omgeving, maar ook van andere eilanden zoals Sumatra en Borneo. Er zijn momenteel 22 gehandicapten die intern in het tehuis verblijven, zij zijn compleet afhankelijk van verzorging. Daarnaast zijn er ook ongeveer 120 gehandicapten die voor dagbehandeling naar het tehuis komen. De verzorging bestaat onder andere uit revalidatie en fysiotherapie. Daarnaast wordt er een stukje onderwijs gegeven, een ieder op zijn/haar eigen niveau. Het gaat hierbij om basisonderwijs in kleine klassen en daarnaast zijn er authistische kinderen die individueel begeleid worden. De tehuis wordt geleid door een bestuur en artsen die dit geheel vrijwillig doen. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten, leerkrachten en er is verzorgend personeel. 4

5 Het tehuis is qua inkomsten voornamelijk afhankelijk van donaties. Zij ontvangt een kleine bijdrage van de plaatselijke overheid, maar deze is lang niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Om adequate opvang en goede verzorging te kunnen bieden aan zowel de interne als de externe patiënten, heeft het tehuis meer geld en middelen nodig dan zij nu ontvangt. 1.4 Doelstelling Het primaire doel van de stichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de gehandicapten. De nadruk ligt hierbij op gezonde voeding, kleding en persoonlijke hygiëne. 2. Het bestuur Het bestuur bestaat uit ten minste 3 bestuursleden en deze leden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De samenstelling van het bestuurd bestond op 31 december 2008 uit de volgende personen: Ed Verweij Listy Anoegerah Coby Timmerman-Jonker Diny Maurik Sri Mertens voorzitter secretaris en penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid Daarnaast wordt het bestuur versterkt door twee vaste vrijwilligers die altijd aanwezig zijn bij de vergaderingen: Ferty Maulidhinna en Marlies Ramadhany-Timmerman. Het bestuur heeft in 2008 zeven maal een vergadering belegd. Tussentijds vindt er overleg tussen de bestuursleden plaats via telefoon en . De bestuursleden verrichten alle activiteiten geheel vrijwillig en zonder vergoeding. 3. Strategie en werkwijze Door het creëren van meer bewustwording, betrokkenheid, naamsbekendheid en verbondenheid met de stichting door middel van voorlichting en andere pr-activiteiten, hoopt het bestuur meer begrip te krijgen voor de noodzaak van de hulp en meer steun te krijgen voor de projecten. Tevens hoopt het bestuur hier meer fondsen mee te kunnen werven. De stichting werft donateurs in Nederland en schaft ter plaatse (in Indonesië) de hulpgoederen aan. De contactpersoon van de stichting ter plaatse helpt hierbij en onderhoudt het rechtstreekse contact met het bestuur van het tehuis. 5

6 3.1 Bewustwording en betrokkenheid De Stichting Gehandicaptenzorg Malang heeft op verschillende locaties en aan verschillende groepen mensen zichzelf gepresenteerd en uitleg gegeven over de activiteiten. 3.2 Naamsbekendheid De stichting heeft (gesponsorde) folders en flyers verspreid. De stichting heeft een eigen website met informatie over de stichting en de activiteiten. Deze site wordt actief bijgehouden met het laatste nieuws. De site is sinds begin 2007 in de lucht en het ontwerp en de hostingkosten worden gesponsord door BataviaSoft B.V. De inhoud van de site wordt door het bestuur zelf bijgehouden. De stichting heeft een eigen logo dat wordt gebruikt op alle communicatiemiddelen. De stichting heeft contact met verschillende bedrijven en organisaties zoals Nedtrain, Kringloopwinkel Heemskerk, Dansschool Aad Schoorl, bouleclub Boule Plaisir, Gereformeerde Kerk Broek op Langedijk, Basisschool De Kariboe, Platform Heemskerk Kijkt Verder (HKV) en de Algemene Onderwijsbond. De stichting presenteert zichzelf ook via de site en 3.3 Deskundigheidsbevordering In december 2008 hebben 2 leden van het bestuur deelgenomen aan een cursus van het COS (Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking) Noord-Holland: samenwerken en projectplan maken. 4. Beleid De stichting streeft naar openheid van alle activiteiten en financiën zodat deze inzichtelijk zijn voor donateurs. Dit doet de stichting op verschillende manieren: mondeling; rechtstreekse voorlichting aan donateurs en via de website; plaatsen van nieuwsberichten en informatie. De stichting geeft toelichting op (lopende) projecten via de website en doet verslag via tekst en fotomateriaal. Deze openheid van zaken blijkt te worden gewaardeerd en is belangrijk voor de binding met de donateurs. Het bestuur is altijd bereikbaar voor vragen. Het telefoonnummer van de voorzitter en het adres van de stichting staan vermeld in alle communicatiemiddelen (website, folder, flyer). 6

7 5. Samenwerking met het bestuur van YPAC Malang In 2008 hebben we intensief gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking met het bestuur van het tehuis. Wij zijn ons ervan bewust dat het opbouwen van een vertrouwensband tijd kost. Medio 2008 heeft het bestuur van het tehuis een nieuwe voorzitter gekregen, dhr. H. Sumadi. Zijn aantreden heeft een hele positieve uitwerking op de relatie tussen de stichting en het tehuis. Dhr. Sumadi is continu aanwezig in het tehuis en we hebben kunnen merken dat het tehuis netter en beter onderhouden wordt. Om meer te leren over het samenwerken met de zogenaamde projectpartner hebben twee bestuurdsleden in december 2008 de cursus samenwerken en projectplan maken van het COS Noord-Holland gevolgd. Deze cursus heeft nuttige tips en informatie gegeven. 6. Projecten Een groot deel van de hulpverlening aan het tehuis is in de vorm van losse projecten. Dit zorgt ervoor dat de activiteiten overzichtelijk zijn en creëert de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. De projecten moeten voldoen aan een aantal eisen zoals: het idee voor het project moet worden aangegeven door het tehuis zelf en het moet bijdragen aan de zelfredzaamheid van het tehuis. In 2008 hebben we twee projecten gerealiseerd. Daarnaast biedt de stichting noodhulpverlening. 6.1 Renovatie keuken en derde badkamer In februari 2008 zijn de keuken en een derde badkamer gerenoveerd. De keuken van het tehuis, waar dagelijks voor ongeveer 60 personen 3 maaltijden per dag worden gekookt, was hoognodig aan een opknapbeurt toe. Het tegelwerk was oud en vies, apparatuur was kapot en niet meer hygienisch en veel van het inventaris ontbrak. De keuken heeft een complete metamorfose ondergaan: het tegelwerk is vervangen, kozijnen en deuren zijn geschilderd, apparatuur is vervangen en er is een nieuw keukeninventaris aangeschaft. De nieuwe keuken is nu makkelijker schoon te houden en er kan beter maaltijden bereid worden voor een groot aantal personen. Daarnaast is, ook op verzoek van het bestuur van het tehuis, een derde badkamer van het tehuis gerenoveerd. Ook deze badkamer is voorzien van nieuw tegewerk en nieuw sanitair. Deze badkamer wordt gebruikt door patiënten die voor dagbehandeling naar het tehuis komen. De verbouwingen van beide ruimtes en aanschaf van nieuwe spullen hebben in overleg met het bestuur van YPAC plaatsgevonden en is door alle partijen (bestuur YPAC, Stichting Gehandicaptenzorg Malang en aannemer) geaccordeerd. Voor de verbouwingswerkzaamheden hebben we gekozen voor de aannemer 7

8 CV Sanza. In 2007 hebben we ook met hen samengewerkt voor de verbouwing van de eerste twee badkamer en de samenwerking is goed bevallen. Status: het project is op 8 maart 2008 opgeleverd. Kostenverantwoording: De verwachte kosten waren: 2.500,-, de werkelijke kosten waren: 2.887,23. (Verbouwing van de keuken en badkamer en aanschaf inventaris.) 6.2 Snoezelkamer Wij hebben een uitgebreid onderbouwde aanvraag ontvangen van het bestuur van YPAC voor het bouwen van een snoezelkamer in het tehuis. Een snoezelkamer is een ontspanningsruimte waar de gehandicapten tot rust kunnen komen. De vloer bestaat uit een groot matras, er liggen lekkere kussens en door middel van verschillende attributen en licht- en beeldeffecten worden de zintuigen geprikkeld. De gehandicapten die in het tehuis wonen kunnen gebruik maken van de ruimte maar ook de gehandicapten die voor scholing en dagbehandeling naar het tehuis toe komen. Deze laatste groep zal een kleine bijdrage moeten betalen voor het gebruik van de snoezelkamer. Met deze inkomsten kan het tehuis ervoor zorgen dat de ruimte onderhouden wordt en het genereert een klein beetje extra inkomsten voor het tehuis zodat zij weer een stukje zelfredzamer worden. Ook voor dit project hebben wij gekozen om samen te werken met aannemersbedrijf CV Sanza. Samen met de aannemer heeft onze contactpersoon in Malang een tehuis in Surabaya bezocht dat reeds in het bezit is van een snoezelkamer om ideeen op te doen. Vervolgens heeft de aannemer verschillende offertes gemaakt van een hele luxe tot minder luxe snoezelkamer. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een tussenoplossing van een aantal luxe en met name duurzame onderdelen. Het contract voor de bouw van de snoezelkamer is getekend door het bestuur van YPAC, de aannemer, Stichting Gehandicaptenzorg Malang en tevens door twee artsen die verbonden zijn aan YPAC. Op 15 oktober 2008 is de aannemer gestart met de bouw en exact een maand later, op 15 november 2008 heeft de overdracht plaatsgevonden. Tijdens deze opening was er veel aandacht vanuit onverwachte hoek; er waren meerdere artsen aanwezig. Zij waren uitgenodigd door het bestuur van YPAC, met hoop en verwachting dat er een betere samenwerking tussen de artsen en het tehuis zal ontstaan. Onze contactpersoon heeft een openingsspeach gehouden en ook een van de artsen heeft zijn bewondering geuit voor de snoezelkamer en uitleg gegeven over het nut van een snoezelkamer. Status: afgerond, geopend op 15 november Kostenverantwoording: de verwachte kosten waren: 5.000,-, de werkelijke kosten waren: 4.811,- 8

9 6.3 Noodhulpverlening Naast deze projecten is besloten om noodhulpverlening te verlenen om het tehuis te voorzien van een aantal basisvoorzieningen zoals voeding. In januari tot en met juli hebben we maandelijks een bedrag van Rp (staat gelijk aan gemiddeld 75,-) gedoneerd voor noodhulp. Op verzoek van het bestuur van YPAC hebben wij vanaf augustus dit bedrag te verhoogt naar Rp (staat gelijk aan gemiddeld 112,50) in verband met de gestegen voedselprijzen. Diverse basisbehoeften zoals rijst, melkpoeder, olie, suiker, mie, fruit, groenten en vlees zijn hiervan gekocht. Dit wordt als voedselpakket, samengesteld in overleg met het tehuis, bij het tehuis afgeleverd. 6.4 Overige hulpverlening We hebben alle medewerkers van het tehuis tijdens het suikerfeest een extraatje gegeven van Rp per persoon, ongeveer 9,- per persoon (in totaal 33 medewerkers). Dit werd zeer goed ontvangen door de medewerkers en we willen op die manier extra onze waardering uiten voor het werk dat zij doen en motiveren om zich te blijven inzetten voor de kinderen in het tehuis. 6.5 Voorbereiding/onderzoek nieuwe projecten Eind 2008 hebben we het bestuur van YPAC gevraagd om met een voorstel te komen voor projecten in We kiezen ervoor om de prioriteitstelling hiervan over te laten aan het bestuur van het tehuis aangezien zij het beste op de hoogte zijn van de noodzakelijkheden. Belangrijk is dat de projecten die zij aandragen een toekomstperspectief bieden en de zelfredzaamheid van het tehuis bevorderen. 7. Inkomsten Het vermogen van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang om haar doelstellingen te verwezenlijken werd in 2008 gevormd door eenmalige giften en vaste donaties van zowel particulieren als bedrijven. Alle gegevens betreffende de postbankrekening zijn voor alle bestuursleden inzichtelijk. De penningmeester maakt maandelijkse overzichten van inkomsten en uitgaven die voor alle bestuursleden inzichtelijk zijn. De financiële situatie is op elk vergadering een vast agendapunt. De stichting heeft op 31 december vaste donateurs. Bedragen variëren van 5,- per maand tot 35,- per maand. 9

10 In 2008 hebben de volgende activiteiten voor fondsenwerving en naamsbekendheid plaatsgevonden: Kringloopwinkel Heemskerk. In januari 2008 is de stichting gekozen tot een van de hoofddoelen van de Kringloopwinkel Heemskerk voor Dit bracht naast publiciteit in de plaatselijke nieuwsbladen ook een behoorlijk grote donatie met zich mee. Playbackshow bij de Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk op 28 maart De opbrengst van de jaarlijkse playbackshow bij de Gereformeerde Kerk stond dit jaar in het teken van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. De stichting heeft tijdens deze avond een presentatie gegeven over de stichting en het tehuis en daarnaast diverse (Indonesische) lekkernijen verkocht. De opbrengst van de verkoop van hapjes en drankjes en van de loterij was bestemd voor de stichting. Heemskerk Kijkt Verder. We hebben in 2008 verschillende vergaderingen bijgewoond van het platform Heemskerk Kijkt Verder en daarmee hebben wij onszelf binnen dit platform geprofileerd. We hebben besloten om ons op dit moment nog niet aan te sluiten bij het platform. Collecte bij Nedtrain te Haarlem (Nedtrain is de onderhoudsdivisie van de NS), mei Binnen Nedtrain werd tevens op alle informatieborden en in de personeelsnieuwsbrief informatie gegeven over de stichting. Daarnaast heeft de directie van Nedtrain het bedrag dat is gedoneerd door de medewerkers verdubbeld. Interview voor Lokaalmondiaal.nl, december Listy heeft een telefonisch interview gegeven voor een verslag op lokaalmondiaal.nl. Aad Schoorl Dance Masters, december Het kerstbal was gekoppeld aan de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. De opbrengst van de foto s waren voor de stichting. Daarnaast verkoopt Aad Schoorl water bij de wijn en de totale opbrengst van het water van dit dansseizoen wordt aan de stichting gedoneerd. Basisschool De Kariboe, december Ed en Listy hebben in december 2008 een aantal presentaties gegeven aan kinderen op basisschool De Kariboe. Er was een inzamelingsactie gekoppeld aan deze presentaties en de opbrengst hiervan was voor de stichting. (In januari 2009 heeft de stichting de opbrengst ontvangen, dus deze is nog niet op de balans van 2008 vermeld.) Nieuwsbrief naar alle donateurs, december In december 2008 hebben we een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle donateurs (eenmalig en vast) die in 2007 en 2008 een donatie hebben gedaan. Hierin stond een kort verslag van de activiteiten en projecten in Tevens was dit een bedankbrief en een oproep om de stichting ook in 2009 te blijven steunen. 10

11 8. Kostenverantwoording Er worden geen kosten gemaakt voor bestuursleden en vrijwilligers. Er zijn een aantal onvermijdelijke kosten zoals de bijdrage Kamer van Koophandel. De stichting heeft een rekening bij de ING in verband met de lage kosten. Buitenlandse transactiekosten worden zoveel mogelijk vermeden aangezien de contactpersoon in Malang een bankpas heeft en direct van de rekening van de stichting op kan nemen. Zij bewaart de aankoopnota s van alle aankopen en deze worden periodiek opgestuurd naar de penningmeester. In december 2008 heeft de stichting tevens een spaarrekening geopend bij de Postbank en een deel van het vermogen daarop gestort. De totale uitgaven in 2008 zijn vrijwel gelijk aan het saldo van december ANBI status De Stichting Gehandicaptenzorg Malang heeft sinds 2007 de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-erkende stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI-erkende stichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 11

12 10. Contactgegevens Stichting Gehandicaptenzorg Malang Voor meer informatie over de Stichting Gehandicaptenzorg Malang kunt u altijd contact met ons opnemen. Adresgegevens Aletta Jacobsstraat CC HEEMSKERK Telefoon Voorzitter Ed Verweij: Website Kamer van Koophandel De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Rekeningnummer (ING) t.n.v. Stichting Gehandicaptenzorg Malang te Heemskerk. 12

13 11. Financieel overzicht Staat van baten en lasten 13

14 11.2 Specificatie uitgaven Bedrag Algemene Kosten: Kamer van Koophandel 27,00 Bankkosten (giropas+afrekening betalingsverkeer) 134,60 Deskundigheidsbevordering (COS-cursus) 40,00 Kantoorartikelen (enveloppen+postzegels) 98,50 Totaal 300,10 Noodhulpverlening-voeding: Voeding januari t/m december , ,41 Noodhulpverlening-overige: Aanschaf keukeninventaris (koelkast, kast, fornuis, borden, etc.) 581,20 Extraatje ivm suikerfeest voor 33 personen 294,00 Project renovatie keuken + een badkamer: 1e betaling CV. Sanza, aannemer 683,10 2e betaling CV. Sanza, aannemer 1.451,59 3e betaling CV. Sanza, aannemer 171,34 Project snoezelkamer: 1e betaling CV. Sanza, aannemer 1.946,00 2e betaling CV. Sanza, aannemer 2.865,00 875, , ,00 Totale uitgaven , ,74 14

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

VOORWOORD. Faire groet, Lisanne van Geffen Voorzitter stichting Young & Fair

VOORWOORD. Faire groet, Lisanne van Geffen Voorzitter stichting Young & Fair YOUNG & FAIR JAARVERSLAG 2014 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een enorm succesvol jaar geweest voor Young & Fair! Wij hebben ontzettend veel jongeren bereikt met onze eerlijke boodschap. Met een grote groep

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie