Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang"

Transcriptie

1 Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2008

2 Voorwoord Het jaar 2008 ligt alweer achter ons, wat gaat de tijd toch snel. Een jaar waarin onze stichting goed werk heeft kunnen doen voor het tehuis in Malang. Wij hebben het afgelopen jaar twee mooie projecten gerealiseerd. Met enige trots kan ik u melden dat in februari een totaal gerenoveerde keuken met een nieuw dak en een compleet nieuw inventaris is overgedragen aan het bestuur van het tehuis YPAC in Malang. In de zelfde periode is ook een derde badkamer gerenoveerd. Medio november is het tweede project opgeleverd, namelijk een snoezelkamer. Dit is een ruimte waarin de patiënten onder begeleiding van fysiotherapeuten kunnen ontspannen (bijvoorbeeld hun spasme verminderen) maar ook hun zintuigen (ogen, oren en tastzin) kunnen prikkelen door middel van geluid en lichteffecten en speciale attributen. Maandelijks wordt een pakket levensmiddelen bij het tehuis afgeleverd ter ondersteuning van hun dagelijkse behoeften. Half december zijn twee van onze bestuursleden op cursus geweest bij het COS (Centrum voor Ontwikkeling Samenwerking) in Alkmaar. Zij volgden de cursus projectplan maken en communiceren met je partnerorganisatie. Dit was zeer nuttig en informatief. In mei heeft Ferty Maulidhinna, vaste vrijwilligster van onze stichting een bezoek gebracht aan het tehuis in Malang. Haar algemene indruk was positief, hoewel ze ook heeft gezien dat er nog veel kan worden verbeterd. In het komende jaar zijn wij zelf ook van plan weer een bezoek aan het tehuis te brengen. Ik hoop dat ik met dit verslag een beeld heb kunnen schetsen van wat er is gebeurd in Zonder uw financiële steun hadden wij dit allemaal niet kunnen doen. Daarom wil ik alle donateurs hartelijk danken voor hun steun in Hopelijk mogen wij in 2009 ook weer op uw steun rekenen. Met vriendelijke groet, Ed Verweij Voorzitter Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2

3 INHOUD Voorwoord Het ontstaan van de stichting en haar doelstelling Ontstaan Oprichting en Kamer van Koophandel Het tehuis YPAC in Malang Doelstelling Het bestuur Strategie en werkwijze Bewustzijn en betrokkenheid Naamsbekendheid Deskundigheidsbevordering Beleid Samenwerking met het bestuur van YPAC Malang Projecten Renovatie keuken en derde badkamer Snoezelkamer Noodhulpverlening Overige hulpverlening Voorbereiding/onderzoek nieuwe projecten Inkomsten Kostenverantwoording ANBI status Contactgegevens Financieel overzicht Staat van baten en lasten Specificatie uitgaven

4 1. Het ontstaan van de stichting en haar doelstelling 1.1 Ontstaan De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is ontstaan vanuit een particulier initiatief van Ed Verweij en Listy Anoegerah. Listy is opgegroeid in Malang, een stad in Oost-Java, Indonesië en heeft vanuit haar jeugd al een band met het tehuis YPAC. Na meerdere bezoeken aan het tehuis in de afgelopen jaren en na het zien van de steeds schrijnender wordende situatie hebben Ed en Listy besloten zich actief te gaan inzetten voor het tehuis en vanuit Nederland hulp te gaan bieden. Na advies van verschillende kanten hebben zij besloten een stichting op te richten. 1.2 Oprichting en Kamer van Koophandel De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is officieel opgericht en notarieel vastgelegd op 3 augustus 2006 bij Notaris Kantoor Dobbinga te Langedijk, akte notaris GEHANDIC.ST/ en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dossiernummer.: Het tehuis YPAC in Malang Het gebouw waarin het tehuis YPAC zich nu bevindt was vroeger een tehuis waar gewonde militairen revalideerden. Naarmate de behoefte hieraan minder werd, is het tehuis langzamerhand veranderd in een tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Zo is het tehuis YPAC (Yayasan Penitipan Anak Cacat Instelling voor gehandicapte kinderen) in 1955 te Malang opgericht. Tegenwoordig is het een tehuis voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. In het tehuis worden kinderen en volwassenen opgevangen met verschillende handicaps en verschillende zorgbehoeften. De leeftijden variëren momenteel van 2 tot 33 jaar. De gehandicapten komen niet alleen uit Malang en omgeving, maar ook van andere eilanden zoals Sumatra en Borneo. Er zijn momenteel 22 gehandicapten die intern in het tehuis verblijven, zij zijn compleet afhankelijk van verzorging. Daarnaast zijn er ook ongeveer 120 gehandicapten die voor dagbehandeling naar het tehuis komen. De verzorging bestaat onder andere uit revalidatie en fysiotherapie. Daarnaast wordt er een stukje onderwijs gegeven, een ieder op zijn/haar eigen niveau. Het gaat hierbij om basisonderwijs in kleine klassen en daarnaast zijn er authistische kinderen die individueel begeleid worden. De tehuis wordt geleid door een bestuur en artsen die dit geheel vrijwillig doen. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten, leerkrachten en er is verzorgend personeel. 4

5 Het tehuis is qua inkomsten voornamelijk afhankelijk van donaties. Zij ontvangt een kleine bijdrage van de plaatselijke overheid, maar deze is lang niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Om adequate opvang en goede verzorging te kunnen bieden aan zowel de interne als de externe patiënten, heeft het tehuis meer geld en middelen nodig dan zij nu ontvangt. 1.4 Doelstelling Het primaire doel van de stichting is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de gehandicapten. De nadruk ligt hierbij op gezonde voeding, kleding en persoonlijke hygiëne. 2. Het bestuur Het bestuur bestaat uit ten minste 3 bestuursleden en deze leden worden benoemd voor onbepaalde tijd. De samenstelling van het bestuurd bestond op 31 december 2008 uit de volgende personen: Ed Verweij Listy Anoegerah Coby Timmerman-Jonker Diny Maurik Sri Mertens voorzitter secretaris en penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid Daarnaast wordt het bestuur versterkt door twee vaste vrijwilligers die altijd aanwezig zijn bij de vergaderingen: Ferty Maulidhinna en Marlies Ramadhany-Timmerman. Het bestuur heeft in 2008 zeven maal een vergadering belegd. Tussentijds vindt er overleg tussen de bestuursleden plaats via telefoon en . De bestuursleden verrichten alle activiteiten geheel vrijwillig en zonder vergoeding. 3. Strategie en werkwijze Door het creëren van meer bewustwording, betrokkenheid, naamsbekendheid en verbondenheid met de stichting door middel van voorlichting en andere pr-activiteiten, hoopt het bestuur meer begrip te krijgen voor de noodzaak van de hulp en meer steun te krijgen voor de projecten. Tevens hoopt het bestuur hier meer fondsen mee te kunnen werven. De stichting werft donateurs in Nederland en schaft ter plaatse (in Indonesië) de hulpgoederen aan. De contactpersoon van de stichting ter plaatse helpt hierbij en onderhoudt het rechtstreekse contact met het bestuur van het tehuis. 5

6 3.1 Bewustwording en betrokkenheid De Stichting Gehandicaptenzorg Malang heeft op verschillende locaties en aan verschillende groepen mensen zichzelf gepresenteerd en uitleg gegeven over de activiteiten. 3.2 Naamsbekendheid De stichting heeft (gesponsorde) folders en flyers verspreid. De stichting heeft een eigen website met informatie over de stichting en de activiteiten. Deze site wordt actief bijgehouden met het laatste nieuws. De site is sinds begin 2007 in de lucht en het ontwerp en de hostingkosten worden gesponsord door BataviaSoft B.V. De inhoud van de site wordt door het bestuur zelf bijgehouden. De stichting heeft een eigen logo dat wordt gebruikt op alle communicatiemiddelen. De stichting heeft contact met verschillende bedrijven en organisaties zoals Nedtrain, Kringloopwinkel Heemskerk, Dansschool Aad Schoorl, bouleclub Boule Plaisir, Gereformeerde Kerk Broek op Langedijk, Basisschool De Kariboe, Platform Heemskerk Kijkt Verder (HKV) en de Algemene Onderwijsbond. De stichting presenteert zichzelf ook via de site en 3.3 Deskundigheidsbevordering In december 2008 hebben 2 leden van het bestuur deelgenomen aan een cursus van het COS (Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking) Noord-Holland: samenwerken en projectplan maken. 4. Beleid De stichting streeft naar openheid van alle activiteiten en financiën zodat deze inzichtelijk zijn voor donateurs. Dit doet de stichting op verschillende manieren: mondeling; rechtstreekse voorlichting aan donateurs en via de website; plaatsen van nieuwsberichten en informatie. De stichting geeft toelichting op (lopende) projecten via de website en doet verslag via tekst en fotomateriaal. Deze openheid van zaken blijkt te worden gewaardeerd en is belangrijk voor de binding met de donateurs. Het bestuur is altijd bereikbaar voor vragen. Het telefoonnummer van de voorzitter en het adres van de stichting staan vermeld in alle communicatiemiddelen (website, folder, flyer). 6

7 5. Samenwerking met het bestuur van YPAC Malang In 2008 hebben we intensief gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking met het bestuur van het tehuis. Wij zijn ons ervan bewust dat het opbouwen van een vertrouwensband tijd kost. Medio 2008 heeft het bestuur van het tehuis een nieuwe voorzitter gekregen, dhr. H. Sumadi. Zijn aantreden heeft een hele positieve uitwerking op de relatie tussen de stichting en het tehuis. Dhr. Sumadi is continu aanwezig in het tehuis en we hebben kunnen merken dat het tehuis netter en beter onderhouden wordt. Om meer te leren over het samenwerken met de zogenaamde projectpartner hebben twee bestuurdsleden in december 2008 de cursus samenwerken en projectplan maken van het COS Noord-Holland gevolgd. Deze cursus heeft nuttige tips en informatie gegeven. 6. Projecten Een groot deel van de hulpverlening aan het tehuis is in de vorm van losse projecten. Dit zorgt ervoor dat de activiteiten overzichtelijk zijn en creëert de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. De projecten moeten voldoen aan een aantal eisen zoals: het idee voor het project moet worden aangegeven door het tehuis zelf en het moet bijdragen aan de zelfredzaamheid van het tehuis. In 2008 hebben we twee projecten gerealiseerd. Daarnaast biedt de stichting noodhulpverlening. 6.1 Renovatie keuken en derde badkamer In februari 2008 zijn de keuken en een derde badkamer gerenoveerd. De keuken van het tehuis, waar dagelijks voor ongeveer 60 personen 3 maaltijden per dag worden gekookt, was hoognodig aan een opknapbeurt toe. Het tegelwerk was oud en vies, apparatuur was kapot en niet meer hygienisch en veel van het inventaris ontbrak. De keuken heeft een complete metamorfose ondergaan: het tegelwerk is vervangen, kozijnen en deuren zijn geschilderd, apparatuur is vervangen en er is een nieuw keukeninventaris aangeschaft. De nieuwe keuken is nu makkelijker schoon te houden en er kan beter maaltijden bereid worden voor een groot aantal personen. Daarnaast is, ook op verzoek van het bestuur van het tehuis, een derde badkamer van het tehuis gerenoveerd. Ook deze badkamer is voorzien van nieuw tegewerk en nieuw sanitair. Deze badkamer wordt gebruikt door patiënten die voor dagbehandeling naar het tehuis komen. De verbouwingen van beide ruimtes en aanschaf van nieuwe spullen hebben in overleg met het bestuur van YPAC plaatsgevonden en is door alle partijen (bestuur YPAC, Stichting Gehandicaptenzorg Malang en aannemer) geaccordeerd. Voor de verbouwingswerkzaamheden hebben we gekozen voor de aannemer 7

8 CV Sanza. In 2007 hebben we ook met hen samengewerkt voor de verbouwing van de eerste twee badkamer en de samenwerking is goed bevallen. Status: het project is op 8 maart 2008 opgeleverd. Kostenverantwoording: De verwachte kosten waren: 2.500,-, de werkelijke kosten waren: 2.887,23. (Verbouwing van de keuken en badkamer en aanschaf inventaris.) 6.2 Snoezelkamer Wij hebben een uitgebreid onderbouwde aanvraag ontvangen van het bestuur van YPAC voor het bouwen van een snoezelkamer in het tehuis. Een snoezelkamer is een ontspanningsruimte waar de gehandicapten tot rust kunnen komen. De vloer bestaat uit een groot matras, er liggen lekkere kussens en door middel van verschillende attributen en licht- en beeldeffecten worden de zintuigen geprikkeld. De gehandicapten die in het tehuis wonen kunnen gebruik maken van de ruimte maar ook de gehandicapten die voor scholing en dagbehandeling naar het tehuis toe komen. Deze laatste groep zal een kleine bijdrage moeten betalen voor het gebruik van de snoezelkamer. Met deze inkomsten kan het tehuis ervoor zorgen dat de ruimte onderhouden wordt en het genereert een klein beetje extra inkomsten voor het tehuis zodat zij weer een stukje zelfredzamer worden. Ook voor dit project hebben wij gekozen om samen te werken met aannemersbedrijf CV Sanza. Samen met de aannemer heeft onze contactpersoon in Malang een tehuis in Surabaya bezocht dat reeds in het bezit is van een snoezelkamer om ideeen op te doen. Vervolgens heeft de aannemer verschillende offertes gemaakt van een hele luxe tot minder luxe snoezelkamer. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een tussenoplossing van een aantal luxe en met name duurzame onderdelen. Het contract voor de bouw van de snoezelkamer is getekend door het bestuur van YPAC, de aannemer, Stichting Gehandicaptenzorg Malang en tevens door twee artsen die verbonden zijn aan YPAC. Op 15 oktober 2008 is de aannemer gestart met de bouw en exact een maand later, op 15 november 2008 heeft de overdracht plaatsgevonden. Tijdens deze opening was er veel aandacht vanuit onverwachte hoek; er waren meerdere artsen aanwezig. Zij waren uitgenodigd door het bestuur van YPAC, met hoop en verwachting dat er een betere samenwerking tussen de artsen en het tehuis zal ontstaan. Onze contactpersoon heeft een openingsspeach gehouden en ook een van de artsen heeft zijn bewondering geuit voor de snoezelkamer en uitleg gegeven over het nut van een snoezelkamer. Status: afgerond, geopend op 15 november Kostenverantwoording: de verwachte kosten waren: 5.000,-, de werkelijke kosten waren: 4.811,- 8

9 6.3 Noodhulpverlening Naast deze projecten is besloten om noodhulpverlening te verlenen om het tehuis te voorzien van een aantal basisvoorzieningen zoals voeding. In januari tot en met juli hebben we maandelijks een bedrag van Rp (staat gelijk aan gemiddeld 75,-) gedoneerd voor noodhulp. Op verzoek van het bestuur van YPAC hebben wij vanaf augustus dit bedrag te verhoogt naar Rp (staat gelijk aan gemiddeld 112,50) in verband met de gestegen voedselprijzen. Diverse basisbehoeften zoals rijst, melkpoeder, olie, suiker, mie, fruit, groenten en vlees zijn hiervan gekocht. Dit wordt als voedselpakket, samengesteld in overleg met het tehuis, bij het tehuis afgeleverd. 6.4 Overige hulpverlening We hebben alle medewerkers van het tehuis tijdens het suikerfeest een extraatje gegeven van Rp per persoon, ongeveer 9,- per persoon (in totaal 33 medewerkers). Dit werd zeer goed ontvangen door de medewerkers en we willen op die manier extra onze waardering uiten voor het werk dat zij doen en motiveren om zich te blijven inzetten voor de kinderen in het tehuis. 6.5 Voorbereiding/onderzoek nieuwe projecten Eind 2008 hebben we het bestuur van YPAC gevraagd om met een voorstel te komen voor projecten in We kiezen ervoor om de prioriteitstelling hiervan over te laten aan het bestuur van het tehuis aangezien zij het beste op de hoogte zijn van de noodzakelijkheden. Belangrijk is dat de projecten die zij aandragen een toekomstperspectief bieden en de zelfredzaamheid van het tehuis bevorderen. 7. Inkomsten Het vermogen van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang om haar doelstellingen te verwezenlijken werd in 2008 gevormd door eenmalige giften en vaste donaties van zowel particulieren als bedrijven. Alle gegevens betreffende de postbankrekening zijn voor alle bestuursleden inzichtelijk. De penningmeester maakt maandelijkse overzichten van inkomsten en uitgaven die voor alle bestuursleden inzichtelijk zijn. De financiële situatie is op elk vergadering een vast agendapunt. De stichting heeft op 31 december vaste donateurs. Bedragen variëren van 5,- per maand tot 35,- per maand. 9

10 In 2008 hebben de volgende activiteiten voor fondsenwerving en naamsbekendheid plaatsgevonden: Kringloopwinkel Heemskerk. In januari 2008 is de stichting gekozen tot een van de hoofddoelen van de Kringloopwinkel Heemskerk voor Dit bracht naast publiciteit in de plaatselijke nieuwsbladen ook een behoorlijk grote donatie met zich mee. Playbackshow bij de Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk op 28 maart De opbrengst van de jaarlijkse playbackshow bij de Gereformeerde Kerk stond dit jaar in het teken van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. De stichting heeft tijdens deze avond een presentatie gegeven over de stichting en het tehuis en daarnaast diverse (Indonesische) lekkernijen verkocht. De opbrengst van de verkoop van hapjes en drankjes en van de loterij was bestemd voor de stichting. Heemskerk Kijkt Verder. We hebben in 2008 verschillende vergaderingen bijgewoond van het platform Heemskerk Kijkt Verder en daarmee hebben wij onszelf binnen dit platform geprofileerd. We hebben besloten om ons op dit moment nog niet aan te sluiten bij het platform. Collecte bij Nedtrain te Haarlem (Nedtrain is de onderhoudsdivisie van de NS), mei Binnen Nedtrain werd tevens op alle informatieborden en in de personeelsnieuwsbrief informatie gegeven over de stichting. Daarnaast heeft de directie van Nedtrain het bedrag dat is gedoneerd door de medewerkers verdubbeld. Interview voor Lokaalmondiaal.nl, december Listy heeft een telefonisch interview gegeven voor een verslag op lokaalmondiaal.nl. Aad Schoorl Dance Masters, december Het kerstbal was gekoppeld aan de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. De opbrengst van de foto s waren voor de stichting. Daarnaast verkoopt Aad Schoorl water bij de wijn en de totale opbrengst van het water van dit dansseizoen wordt aan de stichting gedoneerd. Basisschool De Kariboe, december Ed en Listy hebben in december 2008 een aantal presentaties gegeven aan kinderen op basisschool De Kariboe. Er was een inzamelingsactie gekoppeld aan deze presentaties en de opbrengst hiervan was voor de stichting. (In januari 2009 heeft de stichting de opbrengst ontvangen, dus deze is nog niet op de balans van 2008 vermeld.) Nieuwsbrief naar alle donateurs, december In december 2008 hebben we een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle donateurs (eenmalig en vast) die in 2007 en 2008 een donatie hebben gedaan. Hierin stond een kort verslag van de activiteiten en projecten in Tevens was dit een bedankbrief en een oproep om de stichting ook in 2009 te blijven steunen. 10

11 8. Kostenverantwoording Er worden geen kosten gemaakt voor bestuursleden en vrijwilligers. Er zijn een aantal onvermijdelijke kosten zoals de bijdrage Kamer van Koophandel. De stichting heeft een rekening bij de ING in verband met de lage kosten. Buitenlandse transactiekosten worden zoveel mogelijk vermeden aangezien de contactpersoon in Malang een bankpas heeft en direct van de rekening van de stichting op kan nemen. Zij bewaart de aankoopnota s van alle aankopen en deze worden periodiek opgestuurd naar de penningmeester. In december 2008 heeft de stichting tevens een spaarrekening geopend bij de Postbank en een deel van het vermogen daarop gestort. De totale uitgaven in 2008 zijn vrijwel gelijk aan het saldo van december ANBI status De Stichting Gehandicaptenzorg Malang heeft sinds 2007 de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-erkende stichting hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI-erkende stichting doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als een stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 11

12 10. Contactgegevens Stichting Gehandicaptenzorg Malang Voor meer informatie over de Stichting Gehandicaptenzorg Malang kunt u altijd contact met ons opnemen. Adresgegevens Aletta Jacobsstraat CC HEEMSKERK Telefoon Voorzitter Ed Verweij: Website Kamer van Koophandel De Stichting Gehandicaptenzorg Malang is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Rekeningnummer (ING) t.n.v. Stichting Gehandicaptenzorg Malang te Heemskerk. 12

13 11. Financieel overzicht Staat van baten en lasten 13

14 11.2 Specificatie uitgaven Bedrag Algemene Kosten: Kamer van Koophandel 27,00 Bankkosten (giropas+afrekening betalingsverkeer) 134,60 Deskundigheidsbevordering (COS-cursus) 40,00 Kantoorartikelen (enveloppen+postzegels) 98,50 Totaal 300,10 Noodhulpverlening-voeding: Voeding januari t/m december , ,41 Noodhulpverlening-overige: Aanschaf keukeninventaris (koelkast, kast, fornuis, borden, etc.) 581,20 Extraatje ivm suikerfeest voor 33 personen 294,00 Project renovatie keuken + een badkamer: 1e betaling CV. Sanza, aannemer 683,10 2e betaling CV. Sanza, aannemer 1.451,59 3e betaling CV. Sanza, aannemer 171,34 Project snoezelkamer: 1e betaling CV. Sanza, aannemer 1.946,00 2e betaling CV. Sanza, aannemer 2.865,00 875, , ,00 Totale uitgaven , ,74 14

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2007 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. Vanaf januari 2007 zijn het bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2010 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. Er is in 2010 weer veel werk verzet

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2009 Voorwoord In de zomer van 2009 zijn mijn vrouw en ik naar Indonesië geweest. Eind juli arriveerden wij in Malang en we hebben

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2011 Voorwoord Op 3 augustus 2011 bestond de Stichting Gehandicaptenzorg Malang 5 jaar. In die 5 jaar zijn er vele projecten gerealiseerd,

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2015 Voorwoord Medio 2006 is de stichting gehandicaptenzorg Malang opgericht. De stichting zet zich al bijna tien jaar in voor geestelijk

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2014 Voorwoord Ruim acht jaar geleden is de stichting gehandicaptenzorg Malang opgericht. De stichting zet zich in voor geestelijk

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2016 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2015 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2014 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2012 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2016 www.sarasvatimataji.com Stichting Sarasvati Mataji Plaggeberg 35 3956BK Leersum E-mail: welcome@sarasvatimataji.com Telefoon: +31 343-452789 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1.

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn

Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van. Ferm-Rozemarijn Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van Ferm-Rozemarijn Inhoudsopgave 1 Bestuur verslag 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Bestuur 3 1.4 Comité van aanbeveling 3 1.5 Banden met de Raphaelstichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015 Januari 2015 1 van 8 Voorwoord Sinds 2009 is de Stichting Vrienden van Bruggerbosch officieel geregistreerd door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1-

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- Activiteiten in 2014 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Ìn januari 2014 is bekend geworden dat de, in de Schuylenburcht gevestigde artsenpraktijk, zal gaan verhuizen naar

Nadere informatie

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Jaarverslag 2016-2017 - 5-9-2017 - Inhoud 1 Verantwoording 1.1 Algemeen 3 1.2 Oprichting, doelomschrijving en inschrijving 3 1.3 Bestuur 3 1.4 Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam

Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Stichting Community Service Rotary Club Amsterdam Jaarverslag 2015-2016 - 28-9-2016 - Inhoud 1 Verantwoording 1.1 Algemeen 3 1.2 Oprichting, doelomschrijving en inschrijving 3 1.3 Bestuur 3 1.4 Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING 2011! 1

JAARREKENING 2011! 1 JAARREKENING 2011 1 Voorwoord!!! We believe that children are the future, teach them well and let them lead the way... Op 16 februari 2011 is Stichting Meraih Bintang opgericht. We zijn een kleine enthousiaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2009 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-6 Algemeen 3 Doelstellingen 2009 en verantwoording 4-6 - Fondsenwerving 4-5 - Publiciteit en voorlichting 6 Jaarrekening 7-16 Balans per 31 december 2009 7 Rekening van

Nadere informatie

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT 2012 Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht 25 1391 VT INHOUD Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 Rekening van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia

Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Prinsenbeek 22 juli 2011 Jaarrekening 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Jaarrekening over 2 juli 2010 t/m 31 december 2010 Stichting Help de Indischen in Indonesia Breda INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland

Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International. Jaarverslag. Stichting Rotaplast Nederland Stichting Rotaplast Nederland Gelieerd aan Rotaplast International Jaarverslag Stichting Rotaplast Nederland 2015 1 Algemeen De Stichting Rotaplastgelden is opgericht bij akte 23 november 2009 verleden

Nadere informatie

Stichting De Club van Polen

Stichting De Club van Polen Stichting De Club van Polen Beleidsplan 2014-2016 Stichting De Club van Polen Jan van Galenlaan 44 2253 VC Voorschoten 071 5765229 cvpolen@gmail.com www.clubvanpolen.nl Vastgesteld door het bestuur op

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Werkartaal

Stichting Steunfonds Werkartaal Stichting Steunfonds Werkartaal Secretariaat Kersbergenlaan 20, 3703 AP Zeist e-mail corfeitsma@xs4all.nl Nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 De naam Het RSIN of het fiscaal nummer De contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

jaarrekening 2009www.rrdf.nl

jaarrekening 2009www.rrdf.nl jaarrekening 2009www.rrdf.nl Medische zorg voor iedereen Stichting RRDF levert medische zorg aan alle bewoners. Er is ook een vaccinatieprogramma voor alle kinderen uit onze slums. Dit meisje heeft een

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013

Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 Jaarrekening 2013 Zeist, 17 januari 2013 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A. van Lieflandschool, openbare

Nadere informatie