De beste zorg dichter bij huis. Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beste zorg dichter bij huis. Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL"

Transcriptie

1 De beste zorg dichter bij huis Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL

2

3 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie in beeld 4-7 Speerpunten Nightcare Chronische Zorg Eerste Lijns Business Center Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum

4 Voorwoord Samenwerken voor de beste patiëntenzorg dichtbij huis Het jaar 2014 was voor Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HuisartsenOZL) een jaar waarin we trots mogen zijn op de positie die de zorggroep inneemt. Een jaar waarin we, binnen een roerige maatschappelijke context en een nieuwe inrichting van het zorglandschap, hebben gewerkt aan kwalitatief doelmatige zorg en gezondheid voor de inwoners in Oostelijk Zuid-Limburg. Ons uitgangspunt is het aanbieden van goede huisartsenzorg voor onze patiënten, vanuit één loketfunctie in de wijk in nauwe samenwerking met de verschillende ketenpartners. De door het ministerie van VWS erkende proeftuin Mijn zorg (in samenwerking met Atrium Medisch Centrum, Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ) die vorig jaar in Oostelijk Zuid-Limburg officieel is gestart, heeft in 2014 zijn eerste vruchten opgeleverd. De sporen van de versterking van de eerste lijn en het anders inrichten van de zorg in Oostelijk Zuid-Limburg worden langzaam zichtbaar. Twee onderwerpen willen wij in dit jaarverslag graag speciaal onder het voetlicht brengen, de opening van het PlusPunt Medisch Centrum en de start van de praktijkondersteuners GGZ. In dit maatschappelijk jaarverslag vindt u een overzicht van onze aandachtspunten. Verschillende onderwerpen en activiteiten passeren de revue. Speciale aandacht vestigen wij graag op de pagina s 8 t/m 15. Hier staan in vogelvlucht de belangrijkste hoogtepunten van 2014 en zijn twee essentiële hoofdthema s uitgelicht. Ook presenteren we in dit jaarverslag feiten en cijfers en worden de onderwerpen die in 2015 op de agenda staan vermeld. Rest ons iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het bieden van de beste zorg die steeds dichter bij huis komt. We wensen u veel leesplezier toe. Directie Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg Ir. Esther van Engelshoven, Algemeen Directeur Drs. Yvonne Guldemond-Hecker, Medisch Directeur 2 3

5 Regio Organisatie in beeld HuisartsenOZL is een zorggroep waarbij 135 vrijgevestigde huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg verenigd zijn. Deze zorgorganisatie, van, voor en door huisartsen regelt de 24-uurs huisartsenzorg via één centraal loket. In de missie van de HuisartsenOZL staat de patiënt centraal en vindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk de regievoering plaats. Een goede kwalitatieve inhoud van zorg staat daarbij voorop. Het werkgebied telt ongeveer inwoners verdeeld over tien gemeenten (Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Voerendaal). De totale omzet van de Huisartsen OZL bedraagt bijna 22,7 miljoen euro. Het bedrijf HuisartsenOZL kent de BV-vorm. Alle vrijgevestigde huisartsen in de regio kunnen een certificaat kopen. De certificaathouders worden vertegenwoordigd door Stichting Administratie Kantoor (STAK), die 100% aandeelhouder is van Huisartsen OZL Holding. Een groot deel van de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg is certificaathouder. De kleine minderheid die geen certificaathouder is, praat wel als lid van de Vereniging Medische Staf Huisartsen (MSH) mee over het medisch inhoudelijke beleid van de organisatie en participeert hierin. De MSH wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur. Naast de STAK en de MSH is ook de Raad van Toezicht actief. Deze houdt toezicht op de holding van de HuisartsenOZL volgens de Zorgbrede Governance Code. De dagelijkse leiding en aansturing van de huisartsenorganisatie wordt uitgevoerd door een algemeen directeur en een medisch directeur. 4 5

6 Organisatie in beeld Organogram STAK Aantal medewerkers per B.V. HuisartsenOZL BV kent een aantal werkmaatschappijen, het Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC), de Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), het Eerste Lijns Business Center (ELBC), de Centrale Huisartsenpost (Nightcare) en sinds 2014 PlusPunt Medisch Centrum. RvT HuisartsenOZL NC HCZ HDBC ELBC MSH PlusPunt ATRIUM MC 2014 Percentage Aantal medewerkers in aantallen CHP Nightcare BV ELBC (Eerste Lijns Business Center BV) 8 34 HCZ BV (Huisartsen Chronische Zorg BV) HDBC (Huisartsen Diagnostisch Behandelcentrum BV) 6 6 Huisartsen OZL Holding BV 3 3 PlusPunt Medisch Centrum BV (start ) 0 8 Totaal CHP Nightcare BV ELBC HCZ BV HDBC Huisartsen OZL Holding BV PlusPunt Medisch Centrum BV In 2014 werken 160 medewerkers (90 fte) bij de HuisartsenOZL. Door onder andere de start van PlusPunt Medisch Centrum en de praktijkondersteuners GGZ (bij Eerste Lijns Business Center) is het aantal medewerkers ten opzichte van het jaar ervoor toegenomen. Het aantal fte laat dan ook in 2014 een forse groei zien van 60 fte (in 2013) naar 90 fte (in 2014). STAK bestuur Sebastiaan van Peer, voorzitter Matthijs Limpens, lid Glen Posman, lid Dagelijks Bestuur MSH Ronald Linden, voorzitter Marthijs Buursink, vicevoorzitter Ben Aelfers, penningmeester Michel Emonts, lid Bem Bruls, lid Loek Stouten, lid Raad van Toezicht (RvT) Jacques Ament, voorzitter Zef Hamers, lid Jean Leinders, lid Directie Esther van Engelshoven, algemeen directeur Yvonne Guldemond-Hecker, medisch directeur Omzet in 2014 in euro s Nightcare ELBC HCZ HDBC Pluspunt Percentage 6 7

7 Speerpunten 2014 In vogelvlucht De belangrijkste inhoudelijke speerpunten in 2014 waren de ontwikkelingen die plaats hebben gevonden binnen de proeftuin Mijn zorg en de introductie van de praktijkondersteuner GGZ. Door zoveel mogelijk laag complexe zorg in de wijken op een kostenefficiënte wijze te organiseren, kunnen hoge intramurale kosten bespaard worden Esther van Engelshoven, Algemeen Directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg Mijn zorg De proeftuin Mijn zorg is een samenwerkingsverband in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. De kernpartners zijn HuisartsenOZL (huisartsen), Atrium Medisch Centrum (ziekenhuis), Huis voor de Zorg (patiënten vertegenwoordiging) en CZ (zorgverzekeraar). De partners ontwikkelen een doelmatige aanpak om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te maken. In 2012 hebben de Mijn zorg partners een gezamenlijk convenant ondertekend en in deze samenwerkingsovereenkomst met elkaar afspraken vastgelegd om geïntegreerde zorg voor patiënten te realiseren. Niet de productie, maar het resultaat (Triple Aim) komt centraal te staan. De juiste zorg op de juiste plaats is een van de manieren om dit te realiseren. Het gevolg voor de patiënten zal zijn dat zij dichtbij, meer kwaliteit van zorg en gezondheid ervaren tegen beheersbare kosten. Het doel is de samenwerking te verbreden tussen zorgverleners, gemeenten en uiteindelijk ook met maatschappelijke organisaties, GGD, scholen, sportverenigingen. In 2014 en vooral in 2015 zal naar verbreding van de proeftuin gezocht worden. Andere betrokkenen hierbij zijn: de gemeenten Kerkrade en Heerlen, apothekers en Meander Groep Zuid- Limburg (thuiszorg en verpleging & verzorging). Met Mijn zorg ontwikkelen de deelnemers een populatiegebonden nieuwe ordening van de zorg. Deze moet leiden tot meer gezondheid en goede uitkomsten van zorg, en moet tegelijkertijd de groei van de zorgkosten in Oostelijk Zuid-Limburg afremmen. Binnen de proeftuin Mijn zorg wordt volgens de Triple Aim methodiek gewerkt, verbeterde ervaren zorgkwaliteit, tegen lagere kosten in een gezondere populatie. Deze methodiek is vervolgens vertaald naar vier thema s te weten Gezond, Zelf, Juiste Zorg en Kostenbewust. Alle projecten die binnen Mijn Zorg worden opgestart zijn ondergebracht binnen één of enkele van deze vier thema s en dragen bij aan het behalen van de doelstellingen zoals beschreven in de Triple Aim methodiek. Vanuit Mijn zorg hebben twee projecten in 2014 centraal gestaan; de oprichting van PlusPunt Medisch Centrum en de start van het farmacieproject. Binnen het farmacieproject zijn afspraken gemaakt met zowel de huisartsen, apothekers als medisch specialisten over het doelmatig voorschrijven van medicijnen voor patiënten met een chronische aandoening. De eerste resultaten van dit project worden in 2015 verwacht. 8 9

8 Speerpunten 2014 In vogelvlucht Mensen die voorheen met lichte klachten naar het ziekenhuis zouden moeten, kunnen nu terecht in de gemakkelijk toegankelijke en laagdrempelige omgeving van PlusPunt. Piet de Bruyckere, kaderhuisarts hart- en vaatziekten PlusPunt/huisarts Gezondheidscentrum Terwinselen Productie PlusPunt 2014 Percentage Zorgstraten 358 Inspanningstesten 80 Echo s 80 Holter registraties 38 Van deze 556 contacten is 12% van de patiënten vanuit PlusPunt verwezen naar de 2e lijn, bij 0,7% was een spoedverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk. Pluspunt Medisch Centrum Het Eerstelijns PlusPunt Medisch Centrum is een onderdeel vanuit de proeftuin Mijn zorg. Sinds 1 oktober 2014 werken huisartsen en specialisten in het PlusPunt Medisch Centrum, in het centrum van Heerlen, in een rustige sfeer buiten het ziekenhuis, nauw samen om patiënten met hartklachten snel en doelgericht te helpen. Onder regie van de huisarts kan een laagrisicopatiënt met lichte hartklachten worden verwezen naar dit centrum. De patiënt doorloopt een zorgstraat en krijgt diverse onderzoeken achter elkaar in korte tijd. De cardioloog geeft daarna direct de uitslag en de huisarts krijgt een dag later de uitslag en kan dan de juiste zorg of behandeling inzetten. In 2015 wordt cardiologie verder uitgebreid met zorgprogramma s voor patiënten met hartfalen en boezemfibrilleren en volgt uitbreiding naar andere specialismen, zoals dermatologie, KNO, kleine chirurgie en interne geneeskunde. Samen met de Universiteit Maastricht is in 2014 gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten, kwaliteit, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit van substitutie van zorg. In 2015 zal extra aandacht worden besteed aan het verwijzen van het juiste type patiënt naar PlusPunt Medisch Centrum door middel van een digitaal verwijsformulier. Er zullen meer inhoudelijke contact momenten zijn tussen de kaderhuisartsen en de PlusPunt specialisten en zullen er inloopspreekuren worden georganiseerd voor huisartsen om laagdrempelig casuïstiek te bespreken met de medisch specialisten

9 Speerpunten 2014 In vogelvlucht Twintig praktijkondersteuners GGZ zijn een enorme aanwinst voor de huisartsen Doordat de huisarts snel patiënten met een psychische of maatschappelijke klacht naar ons doorstuurt, kunnen we een probleem eerder oppakken en een dieptepunt zoals bijvoorbeeld een depressie voorkomen. Brigitte Feijen, praktijkondersteuner GGZ HuisartsenOZL Patiënten met psychosomatische klachten worden met deze aanpak snel, deskundig en dichtbij geholpen. De huisarts wordt ontlast en de kosten in de geestelijk gezondheidszorg beperkt Yvonne Guldemond-Hecker, Medisch Directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg maakt in 2014 een debuut in veertig huisartsenpraktijken, voor patiënten in Oostelijk Zuid-Limburg. Door de transitie in de geestelijke gezondheidszorg is een behoefte ontstaan aan versterking van laagdrempelige psychische en psychosociale zorg, dicht bij huis. Patiënten met psychosociale problemen die een beroep doen op de huisarts, kunnen terecht bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Deze ondersteunt de huisarts bij het in kaart brengen van de problemen, begeleidt patiënten met laag complexe zorgvragen en geeft verwijsadvies aan de huisarts. De POH- GGZ in huisartsenpraktijken is een enorme aanwinst voor zowel de huisartsenzorg als voor de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Vanuit de huisartsenorganisatie, hebben in 2014 in totaal twintig praktijkondersteuners GGZ voor 69 huisartsen, bijna patiënten met zo n verrichtingen (consulten en visites) ondersteund. De meest voorkomende klachten waren mensen met depressie en angsten (40%), overspanning (9%), relatieproblemen (7%) en dan volgen gedragsproblemen met kinderen en verslavingen. Ongeveer 70% is door de eerstelijns huisartsenzorg begeleid en de overige 30% is doorverwezen naar specialistische GGZ-zorg. In de startfase is vooral ingezet op de directe patiëntenzorg, screening en scholing. De komende jaren zal de zorggroep zich voornamelijk richten op het verstevigen van de samenwerking in de GGZ keten door middels van regionale samenwerkingsafspraken. Daarnaast zal deelname van de POH GGZ aan een MDO (multidisciplinair overleg) of hometeam en de inzet van E-health voor de begeleiding van patiënten een speerpunt zijn. Hierbij werkt de zorggroep nauw samen met GGZaanbieders en ketenpartners in de regio

10 Speerpunten 2014 In vogelvlucht Naast de dynamiek binnen de proeftuin Mijn Zorg en de introductie van de praktijkondersteuner GGZ, willen wij u wijzen op nog een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de andere bedrijfsonderdelen van HuisartsenOZL. Gemeentelijke decentralisatie Met het oog op de aanstaande decentralisaties van de voorzieningen voor chronisch zieken en jeugdigen naar de gemeente per 1 januari 2015, is in 2014 fors geïnvesteerd in de relatie met de tien gemeenten (Brunssum, Gulpen- Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Voerendaal) binnen het werkgebied van HuisartsenOZL. Vanuit de Medische Staf Huisartsen (MSH) en HuisartsenOZL is contact gelegd met al deze gemeenten om het gesprek tussen huisartsen en ambtenaren over de aanstaande stelselwijziging te voeren met als doel zo goed mogelijk voorbereid in 2015 aan de slag te gaan in de nieuwe situatie. Naast gesprekken met de verschillende gemeenten heeft de MSH en HuisartsenOZL ook gewerkt aan regionale samenwerkingsafspraken. Met kinderartsen en jeugdartsen werkzaam in de Parkstad regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de zorg voor kinderen en gezinnen. Dit zelfde geldt voor de samenwerking met de Specialisten Ouderengeneeskunde die werkzaam zijn bij de verschillende ouderenzorg organisaties in de regio, over de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Door deze samenwerkingsafspraken kunnen huisartsen vanuit hun eigen praktijk snel en laagdrempelig gebruik maken van de expertise van collega artsen in de regio. In 2015 zullen de gesprekken met zowel gemeente als partners in de regio intensief worden voortgezet om de samenwerking verder te versterken. Stafbureau, communicatie, kwaliteit en scholing In 2014 is het stafbureau van HuisartsenOZL verhuisd van het oude GGD gebouw aan het Overloon 2 naar Twinport, Nieuw Eyckholt 282. Daarnaast is de website van HuisartsenOZL vernieuwd. In 2015 zal ook de Intranet omgeving in een nieuw jasje worden gestoken. Samen met de zorggroepen Cohesie, Honk, Meditta, PoZoB en Zio heeft HuisartsenOZL geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem voor de 24 uurs huisartsenzorg, de HaZO24. Na een pilotfase in 2014 zal de HaZO24 in 2015 uitgerold worden in de regio. De commissie scholing van de MSH heeft als taak het coördineren van kwalitatief hoogwaardige scholing voor huisartsen en medewerkers van HuisartsenOZL. In 2014 zijn diverse scholingen aangeboden voor medewerkers en huisartsen omtrent de ketenzorgprogramma s, werkzaamheden op de huisartsenpost, GGZ, ouderenzorg en over transmurale onderwerpen. Nieuwe locatie Centrale Huisartsenpost Nightcare In april 2014 werd door de huisartsen het besluit genomen om met Centrale Huisartsenpost Nightcare te gaan verhuizen naar het nieuwe gebouw Q van het ziekenhuis Atrium MC. Niet alleen werd er een besluit genomen over de nieuwe locatie van de huisartsenpost maar ook over de wijze waarop de huisartsenpost met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis gaat samenwerken binnen het nieuwe spoedplein. De verhuizing van de huisartsenpost zal in september 2015 gaan plaatsvinden

11 Centrale Huisartsenpost Nightcare De Centrale Huisartsenpost Nightcare, die de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren regelt, is een van de pijlers van onze huisartsenorganisatie. Patiënten in Oostelijk Zuid-Limburg kunnen voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekenduren bij Nightcare terecht. Alle huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg zijn aangesloten bij Nightcare en zijn daar bij toerbeurt werkzaam. Kengetallen 2012 t/m 2014 van de spoed eisende huisartsenzorg in Oostelijk Zuid- Limburg Samen werken aan patiëntveilige spoedzorg in Oostelijk Zuid-Limburg 16 l l l Consulten Telefonische contacten Visites Kwaliteitsverbetering van de spoedzorg is net als de afgelopen jaren ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers, cliëntenraad en OR zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Nightcare. Zo is er gesproken over de geplande verhuizing naar de nieuwe locatie bij Atrium Medisch Centrum, die in september 2015 gaat plaatsvinden met de realisatie van het spoedplein. Daarnaast is er aandacht geweest voor een nieuw verlofsysteem dat per 1 januari 2015 in gebruik wordt genomen, de aard en omvang van de klachten die vanaf 2014 door de nieuwe klachtenfunctionaris worden behandeld en heeft men succesvol deelgenomen aan de Parkstad Zorgbeurs met een gecombineerde stand van cliëntenraad en de CHP Nightcare. Om triagistes te ondersteunen bij het bepalen van de urgentie van de hulpvraag is sinds 2011 een standaard (Nederlands Triage Systeem oftewel NTS) ingevoerd. Bij gebruik spoedlijnen is 98% binnen 30 seconden aangenomen. Nightcare is sinds 2006 in het bezit van ISO en later HKZ certificering. Dit betekent dat de organisatie regelmatig wordt bezocht door certificeerder LIoyds, die onafhankelijk toeziet op naleving van de kwaliteitseisen conform de landelijk erkende normering. Sinds 2007 wordt een scholingsplan gevolgd en wordt naast vak inhoudelijke kennis (zoals EHBO, Reani matie, BHV) specifieke thema s getraind bijvoorbeeld omgaan met agressie en kindermishandeling. In 2014 zijn triage-assistenten getraind in gesprekstechnieken en positief beoordeeld op hun communicatie kennis en vaardigheden. De deelnemers hebben een landelijk erkend diploma ontvangen. De landelijke trend in afname van huisartsenzorg in de avond, nacht en weekendsituaties is ook in 2014 in Oostelijk Zuid-Limburg te zien. De lichte daling is zowel bij het aantal consulten, aantal telefonische contacten als bij de visites te zien. 17

12 Chronische zorg Groei in aantal patiënten zorgprogramma hart- en vaatziekten; diabetes en COPD nagenoeg stabiel Ketenzorg doen we met elkaar in Oostelijk Zuid- Limburg Aantal patiënten in de zorgprogramma s van 2012 t/m 2014 Diabetes COPD (longziekten) CVRM (Hart- en vaatziekten) Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen het meest voor. Sinds 2006 worden deze patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts. Hiervoor initieert Huisartsen Chronische Zorg drie speciale zorgprogramma s. Bijna patiënten van de 74 aangesloten huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg werden in 2014 behandeld in één of meerdere zorgprogramma s van diabetes, COPD (longziekten) of CVRM (hart- en vaatziekten). Op het gebied van Diabetes en COPD is in 2014 het aantal patiënten in behandeling binnen de beide zorgprogramma s licht gedaald, ten opzichte van de aantallen in de voorgaande jaren. Het aantal patiënten in behandeling binnen het CVRM zorgprogramma is echter licht gestegen. Ten opzichte van vorig jaar zijn in Oostelijk Zuid-Limburg, meer patiënten met hart- en vaatziekten gediagnosticeerd. Optimalisatie zorgprogramma s in 2014 In samenwerking met de zorgverzekeraars CZ en VGZ en een aantal zorggroepen is het zelfmanagement project Coaching op Leefstijl (COOL) bij 16 huisartsenpraktijken gestart. Bij COOL worden patiënten met een chronische ziekte door een leefstijlcoach begeleid naar een actievere en gezondere leefstijl. De ketenzorgcoördinatoren, de verbindende schakel tussen de huisartsenpraktijken en het stafbureau van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid- Limburg, hebben in totaal 162 praktijkbezoeken verricht bij 74 huisartsenpraktijken. Een algemeen individueel zorgplan (IZP) is ontwikkeld en online beschikbaar gesteld (via het ICTketeninformatiesysteem Pamires). De ICT-omgeving is geoptimaliseerd (Pamires, zo heet het ICTketeninformatiesysteem, is verbeterd) en de communicatie tussen praktijken en de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg verloopt steeds meer online. Een nieuwe keten DBC Astma is ontwikkeld waarover de onderhandeling met zorgverzekeraar CZ loopt. Naar verwachting zal deze nieuwe DBC medio 2015 gaan starten. In 2014 zijn diverse scholingen georganiseerd o.a. brede nascholing ketenzorg (diabetes, COPD en CVRM), CASPIR (COPD) en Langerhans (Diabetes), scholing nieuwe NHG zorgstandaard Diabetes, scholingen voetzorg en stoppen met roken, cursus gebruik keteninformatiesysteem Pamires

13 Eerste Lijns Business Center Eerste Lijns Business Center faciliteert de huisarts in de bedrijfsvoering van de praktijk Eerste Lijns Business Center ondersteunt de huisarts bij de bedrijfsvoering van de praktijk Het Eerste Lijns Business Center (ELBC) ondersteunt huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg op het gebied van personeel & organisatie (P&O), salarisadministratie en opleidingen. In totaal hebben 22 huisartsen praktijken in 2014 gebruik gemaakt van de ondersteuning P&O advies én/of salarisadministratie. De huisartsenpraktijken zijn in 2014 geïnformeerd over de doorgevoerde wetswijzigingen zoals Wet Werk en Zekerheid en de Werkkostenregeling. Een hoogtepunt in 2014 was de werving en selectie van de manager GGZ en de 20 praktijkondersteuners GGZ voor 40 aangesloten huisartsenpraktijken. Verder zijn in 2014 de voorbereidingen ingezet voor de start met de nieuwe salarissystematiek per 1 januari Verder zijn alle ondersteunende diensten voor de bedrijfsvoering van de huisartsenorganisatie onder gebracht bij het Eerste Lijns Business Center

14 Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum is het planbureau voor patiënten van huisartsen. De huisarts en zijn patiënten kunnen hier terecht met aanvragen voor eerstelijns diagnostisch onderzoek (zoals röntgenfoto s, darmonderzoek) en sinds 2014 ook voor tweedelijns verwijzingen naar de polikliniek in een ziekenhuis. Bij het planbureau van de huisarts draait het steeds om zorg op maat Het planbureau van de huisarts kan de patiënt ook helpen bij het maken van een afspraak in een ziekenhuis of kliniek naar keuze. Daarnaast wordt de patiënt die een onderzoek nodig heeft of verwezen wordt naar een ziekenhuis ondersteund bij de keuze voor een zorgaanbieder, al dan niet binnen de regio Oostelijk Zuid-Limburg. De patiënt wordt door het planbureau geïnformeerd over onder andere wachttijden en patiënt tevredenheid zodat de patiënt zelf een weloverwogen keuze kan maken. De verwijzingen naar de tweede lijn worden door de medewerkers van het planbureau rechtstreeks ingepland in het plansysteem van de verschillende ziekenhuizen. In het kader van de proeftuin Mijn Zorg leveren deze gegevens over aanvragen en verwijzingen inzicht op in het verwijspatroon van de huisartsen. Het aantal eerstelijns diagnostische onderzoek aanvragen en tweedelijns verwijzingen door de huisartsen is in 2014 fors toegenomen. In 2013 werden circa 875 aanvragen per week verwerkt. In 2014 is dat toegenomen tot nagenoeg aanvragen per week. In 2014 zijn aanvankelijk door het planbureau ook de patiënten van PlusPunt Medisch Centrum ingepland. De planning van Pluspunt wordt vanaf eind 2014 uitgevoerd door de medewerkers die daar werkzaam zijn

15

16 Colofon Uitgave: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg Vormgeving: Gitta Orbons Druk: Schrijen-Lippertz Redactie: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Pyoen Advies & Management Fotografie: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Driepoot Heerlen, Juli 2015

17 Bezoekadres Nieuw Eyckholt 282, 6419 DJ Heerlen Telefoon

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

SHoKo jaarverlag 2013

SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 13 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG

ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F. Sündermann, bestuursvoorzitter M.R. Leeflang, algemeen manager Mw. S.A.M. van den Bergh, kwaliteitsmanager

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen landelijk... 4 3. Ontwikkelingen in Friesland... 8 3.1. Patiënten/burgers aan het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Inhoudsopgave 1 voorwoord... 5 1 algemeen... 7 2 organisatie... 11 3 zorgaanbod... 19 4 kwaliteitsbeleid... 23 5 externe contacten... 27 6 toekomst...

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013

Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Stichting Primair Huisartsenposten Jaarverslag 2013 Voorwoord Het Nederlandse zorglandschap blijft snel veranderen. Primair Huisartsenposten probeert hierop steeds effectiever te anticiperen. In 2013 hebben

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG

GEZONDHEIDSCENTRUM. De Weide JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM De Weide JAARVERSLAG 2010 Gezondheidscentrum De Weide De Zaaier 6 7908 MA Hoogeveen telefoon: 0528-265175 fax: 0528-266689 site: www.deweide.nl e-mail: info@deweide.nl Grafische verzorging:

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie