De beste zorg dichter bij huis. Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De beste zorg dichter bij huis. Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL"

Transcriptie

1 De beste zorg dichter bij huis Maatschappelijk jaarverslag HuisartsenOZL

2

3 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Organisatie in beeld 4-7 Speerpunten Nightcare Chronische Zorg Eerste Lijns Business Center Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum

4 Voorwoord Samenwerken voor de beste patiëntenzorg dichtbij huis Het jaar 2014 was voor Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HuisartsenOZL) een jaar waarin we trots mogen zijn op de positie die de zorggroep inneemt. Een jaar waarin we, binnen een roerige maatschappelijke context en een nieuwe inrichting van het zorglandschap, hebben gewerkt aan kwalitatief doelmatige zorg en gezondheid voor de inwoners in Oostelijk Zuid-Limburg. Ons uitgangspunt is het aanbieden van goede huisartsenzorg voor onze patiënten, vanuit één loketfunctie in de wijk in nauwe samenwerking met de verschillende ketenpartners. De door het ministerie van VWS erkende proeftuin Mijn zorg (in samenwerking met Atrium Medisch Centrum, Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ) die vorig jaar in Oostelijk Zuid-Limburg officieel is gestart, heeft in 2014 zijn eerste vruchten opgeleverd. De sporen van de versterking van de eerste lijn en het anders inrichten van de zorg in Oostelijk Zuid-Limburg worden langzaam zichtbaar. Twee onderwerpen willen wij in dit jaarverslag graag speciaal onder het voetlicht brengen, de opening van het PlusPunt Medisch Centrum en de start van de praktijkondersteuners GGZ. In dit maatschappelijk jaarverslag vindt u een overzicht van onze aandachtspunten. Verschillende onderwerpen en activiteiten passeren de revue. Speciale aandacht vestigen wij graag op de pagina s 8 t/m 15. Hier staan in vogelvlucht de belangrijkste hoogtepunten van 2014 en zijn twee essentiële hoofdthema s uitgelicht. Ook presenteren we in dit jaarverslag feiten en cijfers en worden de onderwerpen die in 2015 op de agenda staan vermeld. Rest ons iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het bieden van de beste zorg die steeds dichter bij huis komt. We wensen u veel leesplezier toe. Directie Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg Ir. Esther van Engelshoven, Algemeen Directeur Drs. Yvonne Guldemond-Hecker, Medisch Directeur 2 3

5 Regio Organisatie in beeld HuisartsenOZL is een zorggroep waarbij 135 vrijgevestigde huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg verenigd zijn. Deze zorgorganisatie, van, voor en door huisartsen regelt de 24-uurs huisartsenzorg via één centraal loket. In de missie van de HuisartsenOZL staat de patiënt centraal en vindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk de regievoering plaats. Een goede kwalitatieve inhoud van zorg staat daarbij voorop. Het werkgebied telt ongeveer inwoners verdeeld over tien gemeenten (Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Voerendaal). De totale omzet van de Huisartsen OZL bedraagt bijna 22,7 miljoen euro. Het bedrijf HuisartsenOZL kent de BV-vorm. Alle vrijgevestigde huisartsen in de regio kunnen een certificaat kopen. De certificaathouders worden vertegenwoordigd door Stichting Administratie Kantoor (STAK), die 100% aandeelhouder is van Huisartsen OZL Holding. Een groot deel van de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg is certificaathouder. De kleine minderheid die geen certificaathouder is, praat wel als lid van de Vereniging Medische Staf Huisartsen (MSH) mee over het medisch inhoudelijke beleid van de organisatie en participeert hierin. De MSH wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur. Naast de STAK en de MSH is ook de Raad van Toezicht actief. Deze houdt toezicht op de holding van de HuisartsenOZL volgens de Zorgbrede Governance Code. De dagelijkse leiding en aansturing van de huisartsenorganisatie wordt uitgevoerd door een algemeen directeur en een medisch directeur. 4 5

6 Organisatie in beeld Organogram STAK Aantal medewerkers per B.V. HuisartsenOZL BV kent een aantal werkmaatschappijen, het Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum (HDBC), de Huisartsen Chronische Zorg (HCZ), het Eerste Lijns Business Center (ELBC), de Centrale Huisartsenpost (Nightcare) en sinds 2014 PlusPunt Medisch Centrum. RvT HuisartsenOZL NC HCZ HDBC ELBC MSH PlusPunt ATRIUM MC 2014 Percentage Aantal medewerkers in aantallen CHP Nightcare BV ELBC (Eerste Lijns Business Center BV) 8 34 HCZ BV (Huisartsen Chronische Zorg BV) HDBC (Huisartsen Diagnostisch Behandelcentrum BV) 6 6 Huisartsen OZL Holding BV 3 3 PlusPunt Medisch Centrum BV (start ) 0 8 Totaal CHP Nightcare BV ELBC HCZ BV HDBC Huisartsen OZL Holding BV PlusPunt Medisch Centrum BV In 2014 werken 160 medewerkers (90 fte) bij de HuisartsenOZL. Door onder andere de start van PlusPunt Medisch Centrum en de praktijkondersteuners GGZ (bij Eerste Lijns Business Center) is het aantal medewerkers ten opzichte van het jaar ervoor toegenomen. Het aantal fte laat dan ook in 2014 een forse groei zien van 60 fte (in 2013) naar 90 fte (in 2014). STAK bestuur Sebastiaan van Peer, voorzitter Matthijs Limpens, lid Glen Posman, lid Dagelijks Bestuur MSH Ronald Linden, voorzitter Marthijs Buursink, vicevoorzitter Ben Aelfers, penningmeester Michel Emonts, lid Bem Bruls, lid Loek Stouten, lid Raad van Toezicht (RvT) Jacques Ament, voorzitter Zef Hamers, lid Jean Leinders, lid Directie Esther van Engelshoven, algemeen directeur Yvonne Guldemond-Hecker, medisch directeur Omzet in 2014 in euro s Nightcare ELBC HCZ HDBC Pluspunt Percentage 6 7

7 Speerpunten 2014 In vogelvlucht De belangrijkste inhoudelijke speerpunten in 2014 waren de ontwikkelingen die plaats hebben gevonden binnen de proeftuin Mijn zorg en de introductie van de praktijkondersteuner GGZ. Door zoveel mogelijk laag complexe zorg in de wijken op een kostenefficiënte wijze te organiseren, kunnen hoge intramurale kosten bespaard worden Esther van Engelshoven, Algemeen Directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg Mijn zorg De proeftuin Mijn zorg is een samenwerkingsverband in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. De kernpartners zijn HuisartsenOZL (huisartsen), Atrium Medisch Centrum (ziekenhuis), Huis voor de Zorg (patiënten vertegenwoordiging) en CZ (zorgverzekeraar). De partners ontwikkelen een doelmatige aanpak om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te maken. In 2012 hebben de Mijn zorg partners een gezamenlijk convenant ondertekend en in deze samenwerkingsovereenkomst met elkaar afspraken vastgelegd om geïntegreerde zorg voor patiënten te realiseren. Niet de productie, maar het resultaat (Triple Aim) komt centraal te staan. De juiste zorg op de juiste plaats is een van de manieren om dit te realiseren. Het gevolg voor de patiënten zal zijn dat zij dichtbij, meer kwaliteit van zorg en gezondheid ervaren tegen beheersbare kosten. Het doel is de samenwerking te verbreden tussen zorgverleners, gemeenten en uiteindelijk ook met maatschappelijke organisaties, GGD, scholen, sportverenigingen. In 2014 en vooral in 2015 zal naar verbreding van de proeftuin gezocht worden. Andere betrokkenen hierbij zijn: de gemeenten Kerkrade en Heerlen, apothekers en Meander Groep Zuid- Limburg (thuiszorg en verpleging & verzorging). Met Mijn zorg ontwikkelen de deelnemers een populatiegebonden nieuwe ordening van de zorg. Deze moet leiden tot meer gezondheid en goede uitkomsten van zorg, en moet tegelijkertijd de groei van de zorgkosten in Oostelijk Zuid-Limburg afremmen. Binnen de proeftuin Mijn zorg wordt volgens de Triple Aim methodiek gewerkt, verbeterde ervaren zorgkwaliteit, tegen lagere kosten in een gezondere populatie. Deze methodiek is vervolgens vertaald naar vier thema s te weten Gezond, Zelf, Juiste Zorg en Kostenbewust. Alle projecten die binnen Mijn Zorg worden opgestart zijn ondergebracht binnen één of enkele van deze vier thema s en dragen bij aan het behalen van de doelstellingen zoals beschreven in de Triple Aim methodiek. Vanuit Mijn zorg hebben twee projecten in 2014 centraal gestaan; de oprichting van PlusPunt Medisch Centrum en de start van het farmacieproject. Binnen het farmacieproject zijn afspraken gemaakt met zowel de huisartsen, apothekers als medisch specialisten over het doelmatig voorschrijven van medicijnen voor patiënten met een chronische aandoening. De eerste resultaten van dit project worden in 2015 verwacht. 8 9

8 Speerpunten 2014 In vogelvlucht Mensen die voorheen met lichte klachten naar het ziekenhuis zouden moeten, kunnen nu terecht in de gemakkelijk toegankelijke en laagdrempelige omgeving van PlusPunt. Piet de Bruyckere, kaderhuisarts hart- en vaatziekten PlusPunt/huisarts Gezondheidscentrum Terwinselen Productie PlusPunt 2014 Percentage Zorgstraten 358 Inspanningstesten 80 Echo s 80 Holter registraties 38 Van deze 556 contacten is 12% van de patiënten vanuit PlusPunt verwezen naar de 2e lijn, bij 0,7% was een spoedverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk. Pluspunt Medisch Centrum Het Eerstelijns PlusPunt Medisch Centrum is een onderdeel vanuit de proeftuin Mijn zorg. Sinds 1 oktober 2014 werken huisartsen en specialisten in het PlusPunt Medisch Centrum, in het centrum van Heerlen, in een rustige sfeer buiten het ziekenhuis, nauw samen om patiënten met hartklachten snel en doelgericht te helpen. Onder regie van de huisarts kan een laagrisicopatiënt met lichte hartklachten worden verwezen naar dit centrum. De patiënt doorloopt een zorgstraat en krijgt diverse onderzoeken achter elkaar in korte tijd. De cardioloog geeft daarna direct de uitslag en de huisarts krijgt een dag later de uitslag en kan dan de juiste zorg of behandeling inzetten. In 2015 wordt cardiologie verder uitgebreid met zorgprogramma s voor patiënten met hartfalen en boezemfibrilleren en volgt uitbreiding naar andere specialismen, zoals dermatologie, KNO, kleine chirurgie en interne geneeskunde. Samen met de Universiteit Maastricht is in 2014 gestart met een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten, kwaliteit, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit van substitutie van zorg. In 2015 zal extra aandacht worden besteed aan het verwijzen van het juiste type patiënt naar PlusPunt Medisch Centrum door middel van een digitaal verwijsformulier. Er zullen meer inhoudelijke contact momenten zijn tussen de kaderhuisartsen en de PlusPunt specialisten en zullen er inloopspreekuren worden georganiseerd voor huisartsen om laagdrempelig casuïstiek te bespreken met de medisch specialisten

9 Speerpunten 2014 In vogelvlucht Twintig praktijkondersteuners GGZ zijn een enorme aanwinst voor de huisartsen Doordat de huisarts snel patiënten met een psychische of maatschappelijke klacht naar ons doorstuurt, kunnen we een probleem eerder oppakken en een dieptepunt zoals bijvoorbeeld een depressie voorkomen. Brigitte Feijen, praktijkondersteuner GGZ HuisartsenOZL Patiënten met psychosomatische klachten worden met deze aanpak snel, deskundig en dichtbij geholpen. De huisarts wordt ontlast en de kosten in de geestelijk gezondheidszorg beperkt Yvonne Guldemond-Hecker, Medisch Directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg maakt in 2014 een debuut in veertig huisartsenpraktijken, voor patiënten in Oostelijk Zuid-Limburg. Door de transitie in de geestelijke gezondheidszorg is een behoefte ontstaan aan versterking van laagdrempelige psychische en psychosociale zorg, dicht bij huis. Patiënten met psychosociale problemen die een beroep doen op de huisarts, kunnen terecht bij de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Deze ondersteunt de huisarts bij het in kaart brengen van de problemen, begeleidt patiënten met laag complexe zorgvragen en geeft verwijsadvies aan de huisarts. De POH- GGZ in huisartsenpraktijken is een enorme aanwinst voor zowel de huisartsenzorg als voor de geestelijke gezondheidszorg in de regio. Vanuit de huisartsenorganisatie, hebben in 2014 in totaal twintig praktijkondersteuners GGZ voor 69 huisartsen, bijna patiënten met zo n verrichtingen (consulten en visites) ondersteund. De meest voorkomende klachten waren mensen met depressie en angsten (40%), overspanning (9%), relatieproblemen (7%) en dan volgen gedragsproblemen met kinderen en verslavingen. Ongeveer 70% is door de eerstelijns huisartsenzorg begeleid en de overige 30% is doorverwezen naar specialistische GGZ-zorg. In de startfase is vooral ingezet op de directe patiëntenzorg, screening en scholing. De komende jaren zal de zorggroep zich voornamelijk richten op het verstevigen van de samenwerking in de GGZ keten door middels van regionale samenwerkingsafspraken. Daarnaast zal deelname van de POH GGZ aan een MDO (multidisciplinair overleg) of hometeam en de inzet van E-health voor de begeleiding van patiënten een speerpunt zijn. Hierbij werkt de zorggroep nauw samen met GGZaanbieders en ketenpartners in de regio

10 Speerpunten 2014 In vogelvlucht Naast de dynamiek binnen de proeftuin Mijn Zorg en de introductie van de praktijkondersteuner GGZ, willen wij u wijzen op nog een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de andere bedrijfsonderdelen van HuisartsenOZL. Gemeentelijke decentralisatie Met het oog op de aanstaande decentralisaties van de voorzieningen voor chronisch zieken en jeugdigen naar de gemeente per 1 januari 2015, is in 2014 fors geïnvesteerd in de relatie met de tien gemeenten (Brunssum, Gulpen- Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Voerendaal) binnen het werkgebied van HuisartsenOZL. Vanuit de Medische Staf Huisartsen (MSH) en HuisartsenOZL is contact gelegd met al deze gemeenten om het gesprek tussen huisartsen en ambtenaren over de aanstaande stelselwijziging te voeren met als doel zo goed mogelijk voorbereid in 2015 aan de slag te gaan in de nieuwe situatie. Naast gesprekken met de verschillende gemeenten heeft de MSH en HuisartsenOZL ook gewerkt aan regionale samenwerkingsafspraken. Met kinderartsen en jeugdartsen werkzaam in de Parkstad regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de zorg voor kinderen en gezinnen. Dit zelfde geldt voor de samenwerking met de Specialisten Ouderengeneeskunde die werkzaam zijn bij de verschillende ouderenzorg organisaties in de regio, over de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Door deze samenwerkingsafspraken kunnen huisartsen vanuit hun eigen praktijk snel en laagdrempelig gebruik maken van de expertise van collega artsen in de regio. In 2015 zullen de gesprekken met zowel gemeente als partners in de regio intensief worden voortgezet om de samenwerking verder te versterken. Stafbureau, communicatie, kwaliteit en scholing In 2014 is het stafbureau van HuisartsenOZL verhuisd van het oude GGD gebouw aan het Overloon 2 naar Twinport, Nieuw Eyckholt 282. Daarnaast is de website van HuisartsenOZL vernieuwd. In 2015 zal ook de Intranet omgeving in een nieuw jasje worden gestoken. Samen met de zorggroepen Cohesie, Honk, Meditta, PoZoB en Zio heeft HuisartsenOZL geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem voor de 24 uurs huisartsenzorg, de HaZO24. Na een pilotfase in 2014 zal de HaZO24 in 2015 uitgerold worden in de regio. De commissie scholing van de MSH heeft als taak het coördineren van kwalitatief hoogwaardige scholing voor huisartsen en medewerkers van HuisartsenOZL. In 2014 zijn diverse scholingen aangeboden voor medewerkers en huisartsen omtrent de ketenzorgprogramma s, werkzaamheden op de huisartsenpost, GGZ, ouderenzorg en over transmurale onderwerpen. Nieuwe locatie Centrale Huisartsenpost Nightcare In april 2014 werd door de huisartsen het besluit genomen om met Centrale Huisartsenpost Nightcare te gaan verhuizen naar het nieuwe gebouw Q van het ziekenhuis Atrium MC. Niet alleen werd er een besluit genomen over de nieuwe locatie van de huisartsenpost maar ook over de wijze waarop de huisartsenpost met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis gaat samenwerken binnen het nieuwe spoedplein. De verhuizing van de huisartsenpost zal in september 2015 gaan plaatsvinden

11 Centrale Huisartsenpost Nightcare De Centrale Huisartsenpost Nightcare, die de spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren regelt, is een van de pijlers van onze huisartsenorganisatie. Patiënten in Oostelijk Zuid-Limburg kunnen voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekenduren bij Nightcare terecht. Alle huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg zijn aangesloten bij Nightcare en zijn daar bij toerbeurt werkzaam. Kengetallen 2012 t/m 2014 van de spoed eisende huisartsenzorg in Oostelijk Zuid- Limburg Samen werken aan patiëntveilige spoedzorg in Oostelijk Zuid-Limburg 16 l l l Consulten Telefonische contacten Visites Kwaliteitsverbetering van de spoedzorg is net als de afgelopen jaren ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers, cliëntenraad en OR zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Nightcare. Zo is er gesproken over de geplande verhuizing naar de nieuwe locatie bij Atrium Medisch Centrum, die in september 2015 gaat plaatsvinden met de realisatie van het spoedplein. Daarnaast is er aandacht geweest voor een nieuw verlofsysteem dat per 1 januari 2015 in gebruik wordt genomen, de aard en omvang van de klachten die vanaf 2014 door de nieuwe klachtenfunctionaris worden behandeld en heeft men succesvol deelgenomen aan de Parkstad Zorgbeurs met een gecombineerde stand van cliëntenraad en de CHP Nightcare. Om triagistes te ondersteunen bij het bepalen van de urgentie van de hulpvraag is sinds 2011 een standaard (Nederlands Triage Systeem oftewel NTS) ingevoerd. Bij gebruik spoedlijnen is 98% binnen 30 seconden aangenomen. Nightcare is sinds 2006 in het bezit van ISO en later HKZ certificering. Dit betekent dat de organisatie regelmatig wordt bezocht door certificeerder LIoyds, die onafhankelijk toeziet op naleving van de kwaliteitseisen conform de landelijk erkende normering. Sinds 2007 wordt een scholingsplan gevolgd en wordt naast vak inhoudelijke kennis (zoals EHBO, Reani matie, BHV) specifieke thema s getraind bijvoorbeeld omgaan met agressie en kindermishandeling. In 2014 zijn triage-assistenten getraind in gesprekstechnieken en positief beoordeeld op hun communicatie kennis en vaardigheden. De deelnemers hebben een landelijk erkend diploma ontvangen. De landelijke trend in afname van huisartsenzorg in de avond, nacht en weekendsituaties is ook in 2014 in Oostelijk Zuid-Limburg te zien. De lichte daling is zowel bij het aantal consulten, aantal telefonische contacten als bij de visites te zien. 17

12 Chronische zorg Groei in aantal patiënten zorgprogramma hart- en vaatziekten; diabetes en COPD nagenoeg stabiel Ketenzorg doen we met elkaar in Oostelijk Zuid- Limburg Aantal patiënten in de zorgprogramma s van 2012 t/m 2014 Diabetes COPD (longziekten) CVRM (Hart- en vaatziekten) Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen het meest voor. Sinds 2006 worden deze patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts. Hiervoor initieert Huisartsen Chronische Zorg drie speciale zorgprogramma s. Bijna patiënten van de 74 aangesloten huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg werden in 2014 behandeld in één of meerdere zorgprogramma s van diabetes, COPD (longziekten) of CVRM (hart- en vaatziekten). Op het gebied van Diabetes en COPD is in 2014 het aantal patiënten in behandeling binnen de beide zorgprogramma s licht gedaald, ten opzichte van de aantallen in de voorgaande jaren. Het aantal patiënten in behandeling binnen het CVRM zorgprogramma is echter licht gestegen. Ten opzichte van vorig jaar zijn in Oostelijk Zuid-Limburg, meer patiënten met hart- en vaatziekten gediagnosticeerd. Optimalisatie zorgprogramma s in 2014 In samenwerking met de zorgverzekeraars CZ en VGZ en een aantal zorggroepen is het zelfmanagement project Coaching op Leefstijl (COOL) bij 16 huisartsenpraktijken gestart. Bij COOL worden patiënten met een chronische ziekte door een leefstijlcoach begeleid naar een actievere en gezondere leefstijl. De ketenzorgcoördinatoren, de verbindende schakel tussen de huisartsenpraktijken en het stafbureau van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid- Limburg, hebben in totaal 162 praktijkbezoeken verricht bij 74 huisartsenpraktijken. Een algemeen individueel zorgplan (IZP) is ontwikkeld en online beschikbaar gesteld (via het ICTketeninformatiesysteem Pamires). De ICT-omgeving is geoptimaliseerd (Pamires, zo heet het ICTketeninformatiesysteem, is verbeterd) en de communicatie tussen praktijken en de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg verloopt steeds meer online. Een nieuwe keten DBC Astma is ontwikkeld waarover de onderhandeling met zorgverzekeraar CZ loopt. Naar verwachting zal deze nieuwe DBC medio 2015 gaan starten. In 2014 zijn diverse scholingen georganiseerd o.a. brede nascholing ketenzorg (diabetes, COPD en CVRM), CASPIR (COPD) en Langerhans (Diabetes), scholing nieuwe NHG zorgstandaard Diabetes, scholingen voetzorg en stoppen met roken, cursus gebruik keteninformatiesysteem Pamires

13 Eerste Lijns Business Center Eerste Lijns Business Center faciliteert de huisarts in de bedrijfsvoering van de praktijk Eerste Lijns Business Center ondersteunt de huisarts bij de bedrijfsvoering van de praktijk Het Eerste Lijns Business Center (ELBC) ondersteunt huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg op het gebied van personeel & organisatie (P&O), salarisadministratie en opleidingen. In totaal hebben 22 huisartsen praktijken in 2014 gebruik gemaakt van de ondersteuning P&O advies én/of salarisadministratie. De huisartsenpraktijken zijn in 2014 geïnformeerd over de doorgevoerde wetswijzigingen zoals Wet Werk en Zekerheid en de Werkkostenregeling. Een hoogtepunt in 2014 was de werving en selectie van de manager GGZ en de 20 praktijkondersteuners GGZ voor 40 aangesloten huisartsenpraktijken. Verder zijn in 2014 de voorbereidingen ingezet voor de start met de nieuwe salarissystematiek per 1 januari Verder zijn alle ondersteunende diensten voor de bedrijfsvoering van de huisartsenorganisatie onder gebracht bij het Eerste Lijns Business Center

14 Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum Huisartsen Diagnostiek en Behandelcentrum is het planbureau voor patiënten van huisartsen. De huisarts en zijn patiënten kunnen hier terecht met aanvragen voor eerstelijns diagnostisch onderzoek (zoals röntgenfoto s, darmonderzoek) en sinds 2014 ook voor tweedelijns verwijzingen naar de polikliniek in een ziekenhuis. Bij het planbureau van de huisarts draait het steeds om zorg op maat Het planbureau van de huisarts kan de patiënt ook helpen bij het maken van een afspraak in een ziekenhuis of kliniek naar keuze. Daarnaast wordt de patiënt die een onderzoek nodig heeft of verwezen wordt naar een ziekenhuis ondersteund bij de keuze voor een zorgaanbieder, al dan niet binnen de regio Oostelijk Zuid-Limburg. De patiënt wordt door het planbureau geïnformeerd over onder andere wachttijden en patiënt tevredenheid zodat de patiënt zelf een weloverwogen keuze kan maken. De verwijzingen naar de tweede lijn worden door de medewerkers van het planbureau rechtstreeks ingepland in het plansysteem van de verschillende ziekenhuizen. In het kader van de proeftuin Mijn Zorg leveren deze gegevens over aanvragen en verwijzingen inzicht op in het verwijspatroon van de huisartsen. Het aantal eerstelijns diagnostische onderzoek aanvragen en tweedelijns verwijzingen door de huisartsen is in 2014 fors toegenomen. In 2013 werden circa 875 aanvragen per week verwerkt. In 2014 is dat toegenomen tot nagenoeg aanvragen per week. In 2014 zijn aanvankelijk door het planbureau ook de patiënten van PlusPunt Medisch Centrum ingepland. De planning van Pluspunt wordt vanaf eind 2014 uitgevoerd door de medewerkers die daar werkzaam zijn

15

16 Colofon Uitgave: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg Vormgeving: Gitta Orbons Druk: Schrijen-Lippertz Redactie: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Pyoen Advies & Management Fotografie: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Driepoot Heerlen, Juli 2015

17 Bezoekadres Nieuw Eyckholt 282, 6419 DJ Heerlen Telefoon

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

3 e schil. Kerncoalitie. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

3 e schil. Kerncoalitie. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Kerncoalitie 3 e schil 2 e schil 1 e schil Stuurgroep Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking met kennisorganisaties:

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Werkgebied MijnZorg Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Voorwoord. Wij kijken met voldoening en tevredenheid terug op de positieve resultaten

Voorwoord. Wij kijken met voldoening en tevredenheid terug op de positieve resultaten Jaarbericht 2014 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaarbericht 2014 van Meditta. Aan de hand van de organisatieonderdelen nemen wij u mee naar het afgelopen jaar, waarin wij weer een aantal

Nadere informatie

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de acute zorg. Yvonne Guldemond-Hecker Raad van Bestuur Huisartsen OZL

Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de acute zorg. Yvonne Guldemond-Hecker Raad van Bestuur Huisartsen OZL Chronisch zieken en kwetsbare ouderen in de acute zorg Yvonne Guldemond-Hecker Raad van Bestuur Huisartsen OZL Disclosure Belangen Spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

PoZoB Jaarverslag 2015

PoZoB Jaarverslag 2015 PoZoB Jaarverslag 2015 1 Voorwoord 2015 is een jaar geweest waarin de druk op de organisatie PoZoB van twee kanten toenam. Aan de ene kant was daar de vraag van de zorgverzekeraar naar meer zakelijkheid

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino

Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Tweede Themabijeenkomst Ontwikkeling Basis ggz 24 juni 2013 Ruurd Heise, manager Vicino Filosofie: Sterkere eerste lijn en ketengerichte aanpak dragen bij aan zorg voor patiënten met (lichte, niet-acute)

Nadere informatie

Jaarbericht 2014 Cliëntenraad

Jaarbericht 2014 Cliëntenraad Jaarbericht 2014 Cliëntenraad 03-06-2015 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Doelstelling van de cliëntenraad van de CIHN... 4 Samenstelling cliëntenraad... 4 Werkwijze cliëntenraad...

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013 Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk 19e Grande Conférence Verona 2013 Huisarts onder druk! kans of bedreiging? Omvang huisartsenzorg fors toegenomen Consulten met 7.3% per jaar gestegen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

1 e lijns cardiologie

1 e lijns cardiologie 1 e lijns cardiologie Dag van de praktijkhouder voor huisartsen Doelmatige cardiologische zorg in de 1 e lijn 2 juni 2015 ROS KOEL CZ VGZ Kwaliteit en ondersteuning Regio ZHZ 840.000 inwoners Subsidie

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet.

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Inleiding Dit is stuk is opgesteld door o.a. Huisarts Diego Keijzer en Robert Weij van Pluhz en HMC innovatie platform. Verder hebben meegeschreven

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Huisartsenpraktijk G. Kerster De patiënt centraal Huisartsenpraktijk G. Kerster Bijlmerdreef 695 1102 RR Amsterdam Publicatiedatum: 29 juni 2017 Inhoud 1 VOORWOORD... 3 2 MISSIE EN

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos de schipper van VWS wil: Méér substitutie van zorg van 2 e naar 1 e lijn Geen vast patiëntenbestand

Nadere informatie

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken

Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Vragen, wensen en opmerkingen opgehaald tijdens de praktijkbezoeken Kaderartsen en praktijkbezoekers hebben alle vragen, wensen en opmerkingen tijdens de praktijkbezoeken gebundeld tot een geheel. Individuele

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Bernhoven Droom. Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel 1 juni 2017 Ingendael Discours

Bernhoven Droom. Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel 1 juni 2017 Ingendael Discours Bernhoven Droom Een maatschappelijk verantwoord zorgmodel 1 juni 2017 Ingendael Discours Bernhoven: een korte introductie Algemeen regionaal ziekenhuis in Uden 115.000 unieke patienten 200 mln omzet 380

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie

Huisarts nu en straks Ida Spelt Historisch overzicht Kosten gezondheidszorg Kenmerken huisarts Recente ontwikkelingen

Huisarts nu en straks Ida Spelt Historisch overzicht Kosten gezondheidszorg Kenmerken huisarts Recente ontwikkelingen Scoop op 1e lijn nu en straks Ida Spelt, huisarts Wassenaar 2 3 4 5 6 1 Historisch overzicht van hulpvragen 1950 1960 1970 1990 1995 2000 2003 in de wachtkamer wachten op de beurt nummertje halen bij praktijk

Nadere informatie

Disclosure belangen deze spreker

Disclosure belangen deze spreker Disclosure belangen deze spreker (potentiële) Belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. The state of the art: Cardiovasculair risicomanagement van 2009

Nadere informatie