1CAO - Q&A Rubriek Vraag Antwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1CAO - Q&A Rubriek Vraag Antwoord"

Transcriptie

1 Waarom gaan we naar 1 CAO? Wat zijn de belangrijkste elementen van de nieuwe CAO? Wanneer gaat de nieuwe CAO in? Niemand gaat er in waarde op achteruit. Wat betekent dat precies? Houdt de nieuwe CAO rekening met de belangen van medewerkers die een WIA of andere uitkering krijgen? In de bestaande CAO s ligt een afspraak vast over de invoering van een Raam Sociaal Plan als vervanging voor de bestaande sociale plannen in Nederland. Wanneer gaat dat gebeuren? DSM gaat per 01 april 2014 over naar één collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor alle medewerkers in Nederland. Dat zorgt voor meer duidelijkheid en eenduidigheid in arbeidsvoorwaarden. Belangrijke elementen van de nieuwe CAO zijn: Beloning -vast en variabel en toeslagen Arbeidsduur en verlof Benefits De nieuwe CAO treedt in werking per 1 april 2014 en geldt voor alle medewerkers van DSM in Nederland. Uitgangspunt is dat de waarde van het individuele arbeidsvoorwaardenpakket gelijkwaardig blijft. DSM treft daar waar nodig passende overgangsmaatregelen om dat te bewerkstelligen. Voor de huidige medewerkers geldt dat tot het einde van hun dienstverband. Nee. Voor deze medewerkers geldt in het algemeen de cao en daarnaast voor hun specifieke situatie de wetgeving die daarop van toepassing is en die losstaat van deze CAO. Het streven is om het nieuwe 1Sociaal Plan klaar te hebben op 1 april 2014, tegelijkertijd met de start van 1CAO. Vanaf dat moment gaat het nieuwe 1Sociaal Plan gelden voor alle nieuwe medewerkers. Met de vakorganisaties is afgesproken dat alle bestaande Sociale Plannen (zoals het WBP in Limburg en het Sociale Paragraaf Delft, Groningen, Venlo, Resins/NeoResins en Emmen) voor de huidige medewerkers (peildatum 31 maart 2014) blijven gelden tot 1 april In de periode tussen 1 april 2014 en 1 april 2018 kan collectief of individueel toch gekozen worden voor het nieuwe 1Sociaal Plan. Vanaf 1 april 2018 geldt het nieuwe 1Sociaal Plan voor alle medewerkers van DSM in Nederland.

2 Waarom is het juist nu belangrijk om over te gaan naar 1 CAO? De totstandkoming van 1 CAO ondersteunt ons bij de uitvoering van onze visie en strategie DSM In Motion: DSM is getransformeerd tot Life Sciences & Materials Sciences bedrijf, een bedrijf dat op basis van bright science brighter living mogelijk maakt. Dat doen we door in te spelen op wereldwijde trends, met een nieuwe cultuur (external orientation, accountability for performance, collaboration with speed en inclusion & diversity) en als één organisatie, één DSM. Daarbij hoort 1 CAO in Nederland met een moderne, flexibele, transparante en heldere relatie tussen werkgever en werknemers. Een andere reden is dat wij dankzij 1 CAO de processen op het gebied van HR en arbeidsvoorwaarden kunnen stroomlijnen. We verbeteren hiermee de kwaliteit en verlagen de kosten. Tot slot willen wij door 1 CAO één modern, flexibel en state-of-the-art pakket van arbeidsvoorwaarden introduceren. Zowel de huidige als nieuwe medewerkers verwachten dit ook. Een pakket waarmee we in Nederland een sterke concurrentie- én werkgeverspositie behouden. In de bijlage zijn de argumenten opgesomd en afgestemd op de verschillende doelgroepen. Wat gaat er veranderen? Er is straks één CAO in plaats van zeven verschillende CAO. Belangrijk elementen in de CAO is de eenduidigheid in arbeidsvoorwaarden en de toepassing daarvan, performance base belonen, invoering van. Alle betrokken medewerkers kunnen dan veel meer individuele keuzes maken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Via kunnen medewerkers een deel van hun totale arbeidsvoorwaardenpakket zelf samenstellen. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in deze CAO? Belangrijke elementen van de nieuwe CAO zijn: Beloning -vast en variabel en toeslagen Arbeidsduur en verlof Benefits Daarnaast zijn er in het kader van mogelijke negatieve materiële verschillen afspraken gemaakt voor de huidige medewerkers in het kader van de transitie. Geldt de CAO voor heel DSM? Nee, de CAO geldt voor zeven vestigingen van DSM met een eigen CAO in Nederland. Welke sociale eenheden zijn er nu? DSM Biologics, DSM Engineering Plastics/Advanced Polyesters Emmen, DSM Resins, DSM NeoResins, DSM Gist Services, DSM Pharma Chemicals en DSM Limburg.

3 Gaan medewerkers er straks op achteruit? Wie was betrokken bij het ontwerp van deze nieuwe CAO? Hoe verhoudt de nieuwe CAO zich tot andere CAO s in Nederland? Voor hoeveel jaren geldt de nieuwe CAO? Zijn we straks allemaal bij DSM Nederland in dienst? Als we praten over 1 werkgever, komt er dan ook 1 OR? Dat betekent een compleet nieuwe organisatie van de medezeggenschap. Is er een beroepsprocedure als je het niet eens bent met je nieuwe schaalindeling of groeiperspectief? Uitgangspunt is dat de bestaande medewerkers op het moment van overgang er in waarde van hun totale individuele arbeidsvoorwaardenpakket niet op achteruit gaan; op onderdelen kan er sprake zijn van plussen en minnen. DSM treft - daar waar nodig - overgangsmaatregelen. Dat noemen we Transitie. Voor de huidige medewerkers geldt dat tot het einde van hun dienstverband. Een projectgroep, samengesteld uit HR-experts en vertegenwoordigers uit de business groepen en de service units hebben het ontwerp gemaakt. Dat ontwerp was de basis voor de gesprekken met de vakorganisaties. Uiteindelijk hebben DSM en de vakorganisaties gezamenlijk over de invulling van de nieuwe 1CAO onderhandeld. Er is een marktconforme benadering gehanteerd, waarbij het niet alleen gaat om het salaris maar ook om overige arbeidsvoorwaarden. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 april 2014 t/m 31 december Het is een duurzame en toekomstbestendige CAO. De CAO is een formele overeenkomst tussen werkgever en werknemers (vertegenwoordigd door de vakorganisaties), waarbij partijen steeds de daaropvolgende looptijd met elkaar afspreken. Alle medewerkers gaan per 1 april 2014 over naar één werkgever: DSM NL Services B.V. Er is samen met de COR een project gestart om tot een nieuwe medezeggenschapsstructuur te komen. Met de vakbonden worden afspraken uitgewerkt over het inrichten van een beroepscommissies. Wat is de totale bandbreedte tussen de beste Er is geen sprake van beste en slechtste CAO s, wel is het zo dat op tal van onderdelen er sprake is en slechtste CAO? M.a.w. wat is de waarde van van onderlinge verschillen. Verschillen op het gebied van verlofdagen, basissalaris, de CAO s? En hoeveel verschil zit er tussen de resultaatbeloning etc. Het was ons streven om deze onderlinge verschillen op te heffen met de verschillende CAO s? nieuwe CAO waardoor alle medewerkers van DSM in Nederland op dezelfde wijze beloond worden.

4 Is de waarde te zien in het ESS-systeem? Bij de implementatie zullen we zeker gebruik maken van een vorm van ESS (Employee Self Service). Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over de technische en functionele inrichting. Kun je ook bij je oude arbeidsvoorwaarden blijven (kun je ernaar terug)? Wat gebeurt er wanneer je tussentijds intern van baan verandert? Er is sprake van een carve-out. Geldt de nieuwe CAO dan toch? DSM is ook aandeelhouder van andere bedrijven, bijvoorbeeld Sitech. Welke invloed heeft de nieuwe CAO op die bedrijven? Zijn er mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de uitkomst van mijn individuele berekening? Krijg ik straks meer of minder vrije dagen? Houden we in de nieuwe CAO leeftijdsdagen? Nee, dit is niet mogelijk. Wel kunnen medewerkers via de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket beinvloeden waardoor op onderdelen de oude situatie kan worden hersteld. Als je tussentijds intern van baan verandert blijven je arbeidsvoorwaarden gelijk tenzij er sprake is van een promotie of wijziging van rooster. Zolang je in dienst bent van DSM, geldt de dan geldende CAO. Dus na 1 april 2014 is dat de nieuwe CAO. De 1 CAO is alleen voor DSM. Bedrijven zoals Sitech hebben een eigen CAO. Als je het niet eens bent met je individuele berekening, kun je bezwaar maken. Er zal een beroepscommissie worden ingesteld. Het jaarlijkse recht op vakantie is 25 dagen (200 uur). Daarnaast heeft iedereen vanaf 45 jaar jaarlijks recht op 3 DI dagen. De leefijdsdagen keren niet terug in de nieuwe CAO. Vanaf 45 jaar ontvang je jaarlijks drie zogenaamde Duurzame Inzetbaarheids (DI) dagen. Hoe compenseert DSM de EVT-dagen? Hoeveel dagen kan ik extra kopen in de nieuwe CAO? Voor de berekening van de afhankelijke EVT dagen in de transitietoeslag wordt voor alle medewerkers uitgegaan van een gemiddelde waarde van 12 dagen. Uitzondering: medewerkers die in de laatste 7 jaren 13, 14 of 15 EVT dagen hebben opgebouwd krijgen in de transitietoeslag over het jaar 2014 éénmalig deze extra (dag(en) toegekend als extra erkenning. Vanaf 2015 wordt voor alle medewerkers het standaard van gemiddeld 12 dagen in de transitietoeslag berekend. Je kunt in de nieuwe CAO in principe weer uitkomen op je oorspronkelijke aantal verlofdagen. Hiervoor kun je tijd kopen via je -budget en via je eventuele transitietoeslag. Je kunt er ook voor kiezen om andere (niet-pensioen gerelateerde) bronnen uit je arbeidsvoorwaardenpakket hiervoor te gebruiken.

5 Kunnen continudienst-medewerkers in Limburg nog een gedeelte van de aanwezigheidsbonus omzetten in verlof? Wat is het gemiddelde aantal uren per werkweek Hoeveel vakantiedagen krijg ik iedere jaar toegekend. Wat gebeurd er met de opbouw van mijn EVT, ERV, ADV dagen Wat betekent DI-dagen Wat is consignatie? Hoeveel bedraagt de toeslag voor werken in ploegendienst Hoe wordt overwerk verrekend en kan ik ook compenserend verlof opnemen Afhankelijk van de realisatie van de aanwezigheidsbonus over 2013 kunnen zij in 2014 nog maximaal acht diensten omzetten in verlof. Voltijdnorm is gemiddeld 40 uur per week Het jaarlijkse recht op vakantie is 200 uur (deeltijd naar rato). Het bovenwettelijk deel van de vakantie (40 uur) kan worden verkocht. Vanaf 45 jaar heeft men jaarlijks recht op 3 DI-dagen (deeltijd naar rato). In overleg met de OR kunnen maximaal 3 vakantiedagen collectief worden vastgesteld (vaststelling voor aanvang jaar) De afwijkende verlofdagen vervallen in de nieuwe CAO en worden in de transitietoeslag - indien van toepassing - verrekend. De tot 31 maart 2014 opgebouwde dagen worden per 1 april 2014 bijgeschreven op je rekening courant saldo. Zodra je de leeftijd van 45 jaar hebt bereikt, ontvang je 3 Duurzame Inzetbaarheidsdagen (DIdagen). Hiermee ondersteunt DSM je om je werk goed en gemotiveerd te blijven uitvoeren, nu en in de toekomst. Parttimers ontvangen deze dagen naar rato. Als je op wisselende tijden werkt volgens een vast rooster, krijg je een ploegentoeslag. Die wordt berekend over je jaarsalaris. Bepalend voor deze toeslag is het soort ploegendienst dat je draait. Vakbonden en DSM hebben de toeslag voor standaard ploegendienstroosters vastgesteld op 13,5% (2- ploegendienst), 20,5% (3-ploegendienst) en 30% (5-ploegendienst). Als er nieuwe maatwerkroosters aan de orde komen, dan bepalen de CAO partijen de toeslag in overleg. Voor medewerkers die in deeltijd ploegendienst lopen, past DSM een rekenmethode toe die de betreffende toeslag afleidt van de voltijd ploegentoeslag. Medewerkers in de salarisschalen van C32 tot en met C38 krijgen een toeslag op hun uurloon als zij overuren maken. Overwerk op de werkdag zelf wordt anders beloond dan overwerk waarvoor je op een roostervrije dag moet terugkomen. Je kunt overwerk, als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, binnen 3 maanden ook compenseren in vrije tijd. We spreken van consignatie als je niet aan het werk bent, maar wel bereikbaar/beschikbaar moet zijn. Bij onvoorziene omstandigheden kun je op zo n moment opgeroepen worden om in actie te komen. In de CAO is de bijbehorende vergoeding vastgelegd

6 Blijft de Tijdelijke Ouderenregeling-regeling (TOR) in de nieuwe CAO bestaan Wat houdt de aanvullingsregeling in? Ja, de regeling blijft bestaan. De benodigde tijd kun je inleggen vanuit je verlofsaldo of kopen via je -budget en/of via je eventuele transitietoeslag. De werkgeversbijdrage in tijd blijft onder de zelfde voorwaarden intact zoals in de huidige CAO. De kern van de aanvullingsregeling is dat je al dan niet een blijvende toeslag kunt krijgen als aanvulling op je salaris als je om bedrijfsredenen minder betaald werk moet doen. Dat is een heel belangrijk sociaal vangnet. Bijzonder is dat je óók een tijdelijke aanvulling krijgt op je salaris als je zélf minder betaald werk wilt gaan doen, het verschil tussen het oorspronkelijke en nieuwe inkomen wordt dan afgebouwd in achttien maanden. Die regeling kan dus helpen bij de keuze om op eigen verzoek een stapje terug te doen. Hoe gaat de nieuwe CAO om met persoonlijke toeslagen? Ik ontvang sinds 1 januari 2012 een maandelijkse toeslag vanwege mijn overgang van DSM Limburg BV naar DSM Gist BV. We nemen persoonlijke toeslagen mee in de vergelijking van de totale waarde van je huidige arbeidsvoorwaardenpakket en de totale waarde van je nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Komt er een verschuiving in vast en variabel salaris? En welke impact heeft dat op mijn pensioen? Prestaties worden belangrijker. Hoe ga je (objectief) vaststellen wat die prestatie is? Gaat het dan alleen om het beoordelingsgesprek? Is het doel om meer naar het bedrijfsresultaat te kijken of meer naar het individueel resultaat? Afgesproken is dat alle medewerkers overgaan met behoud van het huidige individuele salaris ( vast is vast ), de pensioengrondslag voor dit salaris blijft op deze manier ongewijzigd! In het kader van de variabele beloning (bonus) zullen prestaties worden beoordeeld op DSM NV niveau, Businessgroep / BU niveau en individueel niveau. 30% van de resultaatbeloning wordt afhankelijk van het resultaat van DSM als geheel, 35% van het resultaat van de BG waarvoor je werkt en 35% van je eigen, individueel behaalde doelstellingen. Voor de targets die aan het bedrijfsresultaat van DSM totaal en van de BG zijn gekoppeld geldt bovendien ook nog een mogelijkheid van extra uitbetaling tot maximaal 150%. Dus als DSM of jouw BG bijzonder goede resultaten boekt dan profiteer je hiervan mee.

7 Wordt ook de ontwikkeling van het vaste salaris meer aan prestatie gekoppeld? Ja, de ontwikkeling van het vaste salaris wordt meer aan prestatie gekoppeld: tot aan het maximum van je salarisschaal is de hoogte van je jaarlijkse salarisverhoging afhankelijk van de beoordeling. Hoe beter de individuele performance, hoe sneller jouw salaris groeit binnen de schaal. Als je het maximum van je schaal bereikt hebt, krijg je bij een goed (1%), zeer goed (2%) of excellente (3%) beoordeling een eenmalige uitkering die je elk jaar weer kunt verdienen (Performance bonus). Het blijft dus altijd ook financieel interessant om een (extra) goede beoordeling te krijgen. Wil DSM toe naar een standaard 13 e maand? Betekent 1 CAO ook een nieuwe functiewaardering en hoe gaan jullie de verschillen met andere binnen DSM gebruikte modellen matchen? Hebben we in de nieuwe CAO nog recht op opties? DSM wil niet to naar een standaard 13e maand. DSM werkt in de nieuwe CAO met een jaarsalaris. Met betrekking tot dit jaarsalaris hebben we afgesproken dat vanaf 2015 uitbetaling plaatsvindt in 14 gelijke termijnen (12 maanden een termijn en een extra termijn in mei en november). Voor uitbetaling van dit jaarsalaris heb je de mogelijkheid om via jaarlijks zelf te kiezen om in 12, 13 of 14 termijnen uit te laten betalen. We hebben afgesproken dat alle medewerkers overgaan naar de C schalen structuur, het meest gebruikelijk binnen DSM. Functies die nu in andere schalen zijn ingedeeld zetten we daar naar toe over.dat doen we met behulp van een zogenoemde conversietabel die in de nieuwe CAO zal worden opgenomen. Het systeem van functiewaardering blijft zoals het nu is. Ook in de nieuwe CAO is voor alle medewerkers de optieregeling opgenomen. Extra's / Benefits In december 2014 ben ik vijfentwintig jaar in dienst. Ik ben er altijd van uitgegaan dat ik dan een extra bruto maandsalaris netto uitgekeerd krijg. In het zojuist gesloten deelakkoord staat dat DSM een bruto maandsalaris bruto uitkeert. Dat betekent dat ik er ten opzichte van mijn huidige CAO bij DSM Limburg BV op achteruit ga vanwege de belasting over dit extra bruto maandsalaris. Komt dit verschil terecht in mijn transitietoeslag? Op dit moment mogen we bij een 25- of 40-jarig dienstjubileum een bruto maandsalaris netto uitkeren. Dat doen we dus ook. De fiscus bepaalt of dit in de toekomst kan blijven gebeuren. Mogen we van de fiscus een bruto maandsalaris niet langer netto uitbetalen, dan komt het verschil niet terecht in de transitietoeslag. Het eventuele verschil in bijzonder verlof zal via de transitietoeslag worden verrekend.

8 Extra's / Benefits Extra's / Benefits Bestaat er in de nieuwe CAO ook weer een verlofspaarregeling? Geldt de nieuwe BHV-vergoeding ook voor eerste hulp en brandweer? Hoeveel bedraagt mijn budget Hoe kan ik mijn budget verhogen Wat houdt precies in? Kan ik mijn -budget gewoon laten uitbetalen of moet ik hieraan een doelbestemming geven? Ja, in de nieuwe CAO is het mogelijk om verlof te sparen tot maximaal 175 dagen. De verlofdagen die je de afgelopen jaren eventueel al hebt gespaard blijven vanzelfsprekend staan. Het saldo van de oude en de nieuwe verlofspaarregeling mag opgeteld alleen nooit meer zijn dan het fiscaal toegestane maximum van 250 dagen. Ja Het basisbudget bedraagt voor 5-ploegendienst medewerkers 5,51% van jaarsalaris en voor de overige medewerkers 6,11% van het jaarsalaris Je kunt het budget verhogen met: - maximaal 5 bovenwettelijke verlofdagen - maximaal 3 duurzame inzetbaarheids (DI) dagen - variabele beloning - overwerkvergoeding - eventuele transitie toeslag In het zogenoemde -systeem kunnen medewerkers binnen het arbeidsvoorwaardenpakket zelf een aantal keuzes maken. Dit kan onder meer op het gebied van salaris, pensioen, opleiding en vrije tijd. Je kunt ervoor kiezen het -budget niet in te zetten voor een doelbestemming maar bijvoorbeeld maandelijks te laten uitbetalen. Gebruik je het budget niet dan wordt dit standaard in december uitbetaald. Is voor iedereen hetzelfde? Ja. zal voor alle betrokken DSM-medewerkers in Nederland bestaan uit dezelfde onderdelen. Het percentage budget is wel verschillend: voor 5-ploegendienstmedewerkers is het 5,51% van het jaarsalaris, voor alle overige medewerkers 6,11%. Dit verschil wordt veroorzaakt door de manier waarop de arbeidsvoorwaarden voor deze groepen medewerkers zijn ingevuld. Wanneer en hoe weet ik wat 1 CAO voor mij Planning & Communicatie persoonlijk betekent? Hoe kan ik als individu straks de verschillen zien? In februari/maart versturen we aan iedereen een persoonlijk een brief met daarin een berekening van het huidige pakket en het nieuwe pakket. Dan zijn de verschillen zichtbaar.

9 Is er voldoende capaciteit om alle vragen te Planning & Communicatie beantwoorden? Ja, daar zorgen we voor door een speciale centrale helpdesk op te zetten om alle vragen over de nieuwe CAO te beantwoorden. Heb je nu al vragen dan kun je deze sturen naar Transitie Transitie Transitie Transitie Wanneer krijg je een transitietoeslag? Is een eventuele transitietoeslag pensioengevend? Pensioen is onderdeel van de CAO. Blijft die regeling wel hetzelfde? Wanneer ontvang ik meer informatie over de nieuwe CAO en wijzigingen per 1 april. Je krijgt een transitietoeslag als de waarde van jouw arbeidsvoorwaardenpakket in de nieuwe CAO lager is dan in de huidige CAO. Nee, want je vaste salaris is gegarandeerd. Valt jouw pensioengrondslag door verandering van bijvoorbeeld een vaste toeslag toch iets lager uit, dan compenseren we het verschil via de transitietoeslag in geld. Ja, de pensioenregeling blijft ongewijzigd. Wel is er momenteel sprake van één verschil nl de werknemerspremie. In de nieuwe cao is die voor iedereen 5,5%. Van 3 tot 14 februari vindt er een Roadshow plaats en worden alle locaties in Nederland bezocht. Tijdens deze roadshow verstrekken we informatie over de nieuwe CAO en de eventuele transitie toeslag. Iedere medewerker zal door zijn site management worden uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. Na de roadshow ontvangt iedere medewerker een persoonlijke brief op zijn huisadres met meer informatie en een overzicht mbt salarëring en de eventuele transitie toeslag

Presentatie Roadshow 1 CAO Februari 2014

Presentatie Roadshow 1 CAO Februari 2014 Presentatie Roadshow 1 CAO Februari 2014 1DSM 1CAO Hoofdpunten 1CAO Transitieregeling Praktische informatie Ruimte voor vragen Pagina 2 Q1 2012 intentieverklaring Q2-Q3 2012 designfase Q3 2012 Q4 2013

Nadere informatie

Gezamenlijke ledenvergaderingen. oktober 2013

Gezamenlijke ledenvergaderingen. oktober 2013 Gezamenlijke ledenvergaderingen oktober 2013 Gezamenlijke ledenvergaderingen oktober 2013 Principe akkoord 1 cao Nu 7 DSM-cao s -> 1 landelijke DSM cao Eén jaar lang ontzettend intensief - Ontzettend vaak

Nadere informatie

AKKOORD. Deze CAO krant is een gezamenlijke uitgave van DSM en de vakorganisaties. Principe- akkoord 1CAO

AKKOORD. Deze CAO krant is een gezamenlijke uitgave van DSM en de vakorganisaties. Principe- akkoord 1CAO AKKOORD PRINCIPE Eenmalige uitgave over de overgang naar 1CAO voor DSM in Nederland oktober 2013 Deze CAO krant is een gezamenlijke uitgave van DSM en de vakorganisaties. Principe- akkoord 1CAO Henk van

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Overeenkomst met betrekking tot de TransitieToeslag

Overeenkomst met betrekking tot de TransitieToeslag Overeenkomst met betrekking tot de TransitieToeslag Ondergetekenden, DSM Nederland B.V. gevestigd te Heerlen (hierna: DSM), Rechtsgeldig optredend voor DSM Limburg B.V. DSM Coating Resins B.V. (tot 1 juli

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014 Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014-1 - Een nieuw onderhandelingsresultaat Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 1. Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2. Salarissen 2017 Voor het jaar 2017 een structurele

Nadere informatie

EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland. Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk

EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland. Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk .en die van honderdduizenden anderen. Met deze folder geven wij een kort overzicht van de belangrijke

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009

OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 OVERGANGSAFSPRAKEN KPN CONTACT KPN herzien concept d.d. 05-03-2009 Partijen: KPN B.V. te 's-gravenhage, hierbij vertegenwoordigd door drs. Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources KPN en - ABVAKABO

Nadere informatie

Eindbod CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015

Eindbod CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015 Akzo Nobel Nederland B.V. Directie Eindbod CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015 Juli 2014 De directie van Akzo Nobel Nederland B.V. heeft na overleg met de vakorganisaties op 10 juli een eindbod gedaan voor

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep

Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Harmonisatieafspraken Bouwfonds ABN AMRO Hypotheken Groep Op 17 oktober j.l. hebben de vakbonden en ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) afspraken gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB April 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 WORDT HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk. MAARTEN VAN VLIET Regional Medical Advisor

Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk. MAARTEN VAN VLIET Regional Medical Advisor Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk MAARTEN VAN VLIET Regional Medical Advisor Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In de personeelsgids staan de arbeidsvoorwaarden die binnen Novo Nordisk

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015 Looptijd De cao kent een looptijd van 12 maanden (1 april 2014 tot 1 april 2015). Een aantal componenten uit dit onderhandelingsresultaat kent

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Criteria & aandachtspunten Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Algemene ontwerpeisen Teneinde

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord

AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord Datum: 17 november 2014 Ons kenmerk: CvL/wvs/ 00027386 AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord 1. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB

REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB REKENREGELS EN REKENVOORBEELD IKB November 2016 VANAF 1 JANUARI 2016 IS HET IKB OPGEBOUWD In dit document over het individueel keuzebudget (IKB) worden de door de cao-tafels vastgestelde rekenregels aan

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Overgang Arbeidsvoorwaarden-Elqtex per t januari.2009

Overgang Arbeidsvoorwaarden-Elqtex per t januari.2009 Functional- Chemicals ; HR."; - I qmorrow's' Answers Today Overgang Arbeidsvoorwaarden-Elqtex per t januari.2009 1. Het akkoord ("Elotex-akkoord") behelst een totaalpakket aan maatregelen geldend voor

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 In aanvulling op het cao-akkoord van 13 juni 2017 hebben partijen in de periode van 3 juli t/m 8 september de volgende aanvullende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN COLLECTIEVE REGELING AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN De naamloze vennootschap Centraal Bureau Slachtverzekeringen; De besloten vennootschap Centraal Bureau Slachtveediensten; De besloten vennootschap Controle

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen)

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen) Geachte lezer, In dit document vindt u de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek naar de beloning bij het MKB in de sectoren Industrie, Logistiek en Productie. Deelnemers hebben tijdens het invullen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017

Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 Reglement Flexibele Werktijden Damen Shipyards Den Helder b.v. 2017 1. De onderneming: De regeling is van toepassing op alle productie afdelingen van Damen Shipyards Den Helder (locaties Den Helder en

Nadere informatie

BEDRIJFS-CAO STEDIN

BEDRIJFS-CAO STEDIN BEDRIJFS-CAO STEDIN 2017-2018 Stedin Bedrijfs-cao 2017-2018 - DEF versie 1 van 14 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1.1 STRUCTUUR... 3 1.2 DEFINITIES... 3 1.3 GELDIGHEIDSDUUR... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer

TOETREDINGSPROTOCOL. NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever. ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer TOETREDINGSPROTOCOL NV Afvalzorg Holding gevestigd te Haarlem, hierna te noemen de werkgever en ABVA KABO FNV, gevestigd te Zoetermeer hierna te noemen de werknemersvereniging Overwegende dat De werkgever

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie )

Bedrijfs-Cao. TenneT TSO B.V. Ingangsdatum (Versie ) Bedrijfs-Cao TenneT TSO B.V. Ingangsdatum 1-7-2011 (Versie 2011.2) PAGINA 2 van 12 Voorwoord De bedrijfs-cao van TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN

OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN AKKOORD OVEREENKOMST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN ENN Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV te Zoetermeer,

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Werkinstructie Flex Benefits. Individueel Keuze Budget (IKB)

Werkinstructie Flex Benefits. Individueel Keuze Budget (IKB) Werkinstructie Flex Benefits Individueel Keuze Budget (IKB) 1 Inhoudsopgave IKB Pagina 03 Inloggen bij Flex Benefits in Youforce Pagina 05 IKB overzicht Pagina 05 IKB reserveren Pagina 06 Gereserveerd

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD CAO DUTCHVIEW MEERCAMERA 2012-2014

PRINCIPE AKKOORD CAO DUTCHVIEW MEERCAMERA 2012-2014 PRINCIPE AKKOORD CAO DUTCHVIEW MEERCAMERA 2012-2014 1. Looptijd: De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 juli 2012 tot en met 31 maart 2014. 2. Salarissen: De lonen stijgen structureel met verhoging van

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016

Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Onderhandelingsresultaat CAO 2014-2016 Op 19 november 2014hebben de Directie van de GD en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen 1. Integratie in cao Fashion Wat houdt integratie in de cao Fashion precies in? De cao Wonen als aparte cao houdt op te bestaan. De cao Fashion, Sport en Lifestyle

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Principe akkoord CAO AkzoNobel Nederland

Principe akkoord CAO AkzoNobel Nederland Akzo Nobel Nederland B.V. Directie Principe akkoord CAO AkzoNobel Nederland 2014-2015 14 november 2014 De directie van Akzo Nobel Nederland B.V. heeft in overleg met de vakorganisaties op 14 november een

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

LOGA. Landelijk Overleg Cemeentelijke Arbeidsvoorwaarden GPD 01.07, CMHF

LOGA. Landelijk Overleg Cemeentelijke Arbeidsvoorwaarden GPD 01.07, CMHF LOGA k ArbeidszakenIVNI:. FNV Overheb:1 (:NV Overheid CMHF GPD 01.07,2015 0001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelijk Overleg Cemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel.

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB

Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum Bijlage 1: Aanpassingen Arbeidsvoorwaardenregeling Hilversum (ARH) i.v.m. IKB Daar waar de term gemeente wordt gebruikt moet Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS Inleiding De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin te voorzien

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEIDSDAGEN. Toepassing van de DI-dagen regeling binnen Carglass

DUURZAME INZETBAARHEIDSDAGEN. Toepassing van de DI-dagen regeling binnen Carglass DUURZAME INZETBAARHEIDSDAGEN Toepassing van de DI-dagen regeling binnen Carglass Inhoud Waarom aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat zijn DI-dagen? Heeft iedereen binnen

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

OVEREENKOM ST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN LOGICACMG PRINCIPE AKKOORD

OVEREENKOM ST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN LOGICACMG PRINCIPE AKKOORD OVEREENKOM ST OVERGANGSAFSPRAKEN KPN LOGICACMG PRINCIPE AKKOORD Partijen: KPN B.V. (verder: KPN) te Den Haag, hierbij vertegenwoordigd door Hein J.M. Knaapen, directeur Human Resources en - ABVAKABO FNV

Nadere informatie

CAO - Mebin: onderhandelingsresultaat. Personeelsvoorlichting mei 2017

CAO - Mebin: onderhandelingsresultaat. Personeelsvoorlichting mei 2017 CAO - Mebin: onderhandelingsresultaat Personeelsvoorlichting mei 2017 Agenda Nieuwe cao-mebin en cao-overgangsbepalingen Looptijd en loonafspraak Werktijden/spaaruren afspraken Vakantiedagen Persoonlijk

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten

Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 1 CAR teksten Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 1 CAR teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

Overgangs CAO 2 November 2016

Overgangs CAO 2 November 2016 ONDERGETEKENDEN: 1. DSM Nederland B.V. hierbij tevens rechtsgeldig optredend voor DSM NL Services B.V., gevestigd te Sittard en kantoorhoudende aan de Poststraat 1, 6135 KR Sittard, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Akkoord Global Career Architecture Teva Pharmachemie

Akkoord Global Career Architecture Teva Pharmachemie Akkoord Global Career Architecture Teva Pharmachemie Teva is gestart om wereldwijd haar functiehuis te harmoniseren. Dit brengt consistentie, transparantie en een wereldwijde taal en infrastructuur die

Nadere informatie