VERSLAG BIJEENKOMST EBOLA LIMBURG 16 APRIL 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG BIJEENKOMST EBOLA LIMBURG 16 APRIL 2015"

Transcriptie

1 VERSLAG BIJEENKOMST EBOLA LIMBURG 16 APRIL 2015 Tijd: uur Locatie: De Oolderhof, Roermond Aanwezig: Volker Hackert GGD ZL, Erik Duijsings GGD ZL, Theo Heuts GGD ZL, Carlijn Somers GGD ZL, Vivian Claessen GGD ZL, Jeanine Wienhoven AZLN, Trix van Dijke LZR, Simone van Wijk LZR, Hester de Graaf LZR, Joeri Gilissen Atrium-Orbis, Sandra Erkens MUMC+, Guido Penders MUMC, Hella Borggreve MUMC, Bert Panis HAP Maastricht & Heuvelland, Miranda Dirx NAZL (voorzitter), Ruth Jongen NAZL (verslag), 1. Opening voorzitter De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Clarien Schoeren is afgemeld door familie omstandigheden. Zij zou een presentatie geven bij agendapunt 4. Miranda Dirx neemt dit van haar over. De opkomst is minder dan bij de vorige bijeenkomsten, maar er staat een zinvolle casus op het programma om te bespreken. De agenda wordt verder vastgesteld. 2. Verslag 20 januari 2015 Er zijn geen op-/aanmerkingen op het verslag. Actiepunten: Nr. Actie door 1 Richtlijn schoonmaak opsturen aan NAZL GGD ZL (Volker Hackert) 2 Nieuwe 24/7 telefoonnummer GGD ZL aanpassen allen 3 Informatiebrief familie etc. opsturen aan ketenpartners NAZL 4 Positie en rol OvdG bespreken GHOR LN (Lars Roelofs) en GGD ZL (Brigitte Rademakers) 5 Begeleiding politie bij eigen vervoer bespreken GHOR LN (Lars Roelofs) en GGD ZL (Brigitte Rademakers) 6 Aanleveren telefoonnummers voor belboom Allen 7 Opzetten belboom (regionaal telefoonboek Ebola) NAZL 1

2 Punt 1: is afgehandeld. Punt 2: is afgehandeld. Punt 3: is afgehandeld. Punt 4: in Zuid zijn inmiddels afspraken gemaakt hierover, in Noord nog niet. Punt 5: de Politie heeft aangegeven hier geen rol in te willen vervullen, enkel bij een noodsituatie dan wel als maatschappelijke onrust aan de orde is. Punt 6/7: deze is rondgestuurd en staat op de site, echter Volker Hackert stelt voor om een belboom te maken in een andere structuur, een soort commandostructuur. Wie belt wie en wanneer en in welke volgorde. Dit naar aanleiding van de casus van 1 april. 3. Bespreking recente casus begin april Dit betreft een casus van 1 april. De betrokken huisarts was helaas vandaag verhinderd, maar heeft een korte presentatie gemaakt (bijlage 1), die door Miranda Dirx gegeven wordt. De patiënt is 33 jaar oud. De patiënt is door Joeri Gilissen gezien op de SEH OMC. Deze patiënt had in eerste instantie, bij afname van de anamnese, niet aangegeven dat hij in West-Afrika was geweest, daarna wel. Hij was in Sierra Leone geweest en op 15 maart naar Nederland terug gekomen. Zijn anamnese was dus niet helemaal betrouwbaar. Hij was bang voor een heel circus en heeft daarom niet meteen de waarheid verteld. Na overleg met het MUMC+ is patiënt in de isolatiekamer geplaatst, nadat wel vanuit Maastricht gevraagd is of dit geen 1-april grap was. Meneer sprak Engels en begreep alles. Hij had zijn vriendin met kind bij zich. De vriendin met het kind zijn naar huis gegaan. De patiënt zou naar Maastricht vervoerd worden voor een malariatest na overleg met Dick van Dam, arts-microbioloog. De GGD ZL werd door het MUMC+ in kennis gesteld. Theo Heuts was OvDG en kreeg om uur een voormelding dat er een mogelijke Ebolapatiënt vervoerd moest worden vanuit het OMC naar het MUMC+. Omdat er met alleen een voormelding nog geen ambulance op pad wordt gestuurd, heeft Theo Heuts de protocollen nog eens doorgelezen en zich voorbereid. Om uur kwam de officiële melding van de meldkamer. Inmiddels werden er veel telefoontjes gepleegd tussen GGD, MUMC+ en OMC, dit werd erg veel. In het MUMC+ bleek geen VKH-internist in huis, dit werd overgenomen door Dr. Rennenberg van de Interne Geneeskunde, tevens VHK-internist. Gelukkig was Erik Duijsings bij de GGD Geleen om Theo Heuts te ondersteunen, Erik Duijsings volgde de procedure en Theo Heuts kon communiceren met de instanties. Om uur kwam er een telefoontje van de meldkamer dat niet duidelijk was of nu vervoerd moest worden. Vervolgens werd door de verwarring alles even stil gezet. Door alles wat zich er omheen afspeelde, met name alle telefoontjes, liep alles flinke vertraging op. De afdeling Infectieziekten van de GGD ZL was inmiddels ook op de hoogte. Na hun akkoord werd om uur pas gestart met het aantrekken van de pakken door het ambulancepersoneel. Aankomst in het MUMC+ zou om uur zijn. Deze casus was een leermoment, met name wat betreft de communicatie. Dit heeft voor een groot delay gezorgd. Volgende week vindt de evaluatie plaats van deze casus bij de ambulance. Hier zal zeker meegenomen worden dat er in deze gevallen 2 OvDG s opgeroepen moeten worden, de ene 2

3 persoon voor de protocollen/procesbegeleiding en de tweede persoon voor de communicatie. De opvang in het OMC en het contact met Joeri Gilissen is prima verlopen. Qua comfort kwam deze patiënt niets tekort. Er zijn geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, omdat de patient al die tijd alleen in een kamer heeft gezeten. Andere patiënten in het OMC hebben niets van de situatie gemerkt. Ook de aankomst en opvang in het MUMC+ was prima geregeld. Er was bewaking aanwezig, er was duidelijk waar de ambulance moest zijn, de overdracht liep goed. Vervolgens zijn de ambulancemensen naar de omkleedruimtes gebracht en de ambulance werd op een aparte locatie achter de hal gestald. Leermoment hier was dat de medewerkers niet gelijktijdig moeten omkleden, maar een voor een zodat de omloopverpleegkundige goed kan zien dat het protocol goed gevolgd wordt. Eigenlijk direct hierna kwam het bericht dat het malaria was en het gevaar Ebola was geweken. De ambulancemensen waren net aangekomen op hun eigen post. De wagen was achtergebleven in het MUMC+. Dit bericht is ook direct aan het OMC doorgegeven, zodat ook daar ruimtes weer vrijgegeven konden worden. Op de vraag waarom patiënt vervoerd is met ambulance, gaf Joeri Gilissen aan dat de patiënt uiteindelijk alleen was, hoge koorts had en geen eigen vervoer. Vervolgens vindt de presentatie plaats van het MUMC+ door Sandra Erkens (bijlage 2). Het ontvangende ziekenhuis heeft een risico inschatting gemaakt. Tevens hebben zij contact gelegd met de GGD ZL. Na dit contact is er door de GGD ZL contact gezocht met het LCI. Het LCI geeft aanvullend advies, echter het ontvangende ziekenhuis is in de lead. Het bewandelen van deze twee paden mag niet leiden tot vertraging. Verder heeft de medisch manager, Jochen Jansen, van de RAV Zuid nog contact opgenomen of vervoer inderdaad wel met de ambulance moest plaatsvinden. Ook deze zaken zorgden dus voor meer delay, terwijl alle mensen in het MUMC+ al uren klaar stonden te wachten. De GGD ZL geeft aan dat zij bovendien altijd als eerste geïnformeerd moeten worden. Zij willen bovendien 1 e hands informatie van de arts die de patiënt als eerste heeft gezien. Daarnaast zou het kunnen zijn dat protocollen van de ziekenhuizen afwijken van elkaar. Deze zouden toch een keer naast elkaar gelegd moeten worden. De grondslag zou namelijk overal hetzelfde moeten zijn. Vraag is of het niet mogelijk is, gezien de hele delay en het feit dat veel mensen uren lang hebben moeten wachten, in de ziekenhuizen zelf een sneltest malaria kan worden gedaan. Deze sneltest gebeurt via een vingerprik. Mensen moeten dan wel in beschermende kleding en kunnen getraind worden op het afnemen van de sneltest. Er wordt geen bloed naar een lab gestuurd! In dit geval was er s ochtends al vanuit het MUMC+ gecommuniceerd dat dit een laag-risico patiënt was, met waarschijnlijk malaria. Daarnaast geeft Sandra Erkens aan dat het MUMC+ ook bereid is om met de sneltest naar het ziekenhuis zelf toe te komen. Dat werkt veel sneller, een soort mobiel team voor de regio. Voorgesteld wordt om het zelf uitvoeren van een sneltest malaria mee terug te nemen naar de organisaties en dit te bespreken. Tot nu toe was afgesproken dat deze test en verdere diagnostiek in het MUMC+ wordt uitgevoerd. 3

4 Guido Penders, OTO-coördinator MUMC+, licht nog even kort toe wat deze situatie heeft betekend achter de schermen qua beveiliging, BHV. Urenlang zijn hiermee een hoop mensen bezig geweest, dit heeft veel extra tijd en werk gekost. Iedereen stond de gehele tijd paraat. In het MUMC+ heeft iedereen die betrokken is hierbij een badge. Hiermee zijn ze herkenbaar en wordt voorkomen dat er andere (nieuwsgierige medewerkers etc.) mensen rondlopen die er niets mee te maken hebben. Het persbericht dat is uitgegaan was prima. De GGD ZL vraagt om niet te vergeten hun altijd in te lichten hierover. Al met al is er veel goed gegaan, maar onderstaande zaken verdienen nog aandacht/actie: - suggestie mobiel team in de regio voor malaria sneltest - malaria sneltest ook in andere ziekenhuizen doen en mensen hiervoor trainen - aangepaste belboom met commandostructuur en hiermee wordt ook gezorgd voor één communicatiestroom - positie/rol medisch manager RAV bekijken in deze - protocollen ziekenhuizen naast elkaar leggen (iedereen stuurt zijn protocol naar het NAZL) 4. Leerervaringen met betrekking tot Ebola borgen De presentatie (bijlage 3) van Clarien Schoeren, OTO-coördinator Limburg, wordt gegeven door Miranda Dirx. De leerervaringen met betrekking tot Ebola zullen geborgd worden in het CBRN Kennisplatform Limburg. In aanvulling hierop geeft Theo Heuts aan dat het wellicht een idee is om ook het LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem) hiervoor te gebruiken. Als iedereen kan inloggen en dit ingevuld wordt door een informatiemanager, is iedereen op de hoogte van de meest actuele informatie. Normaliter wordt dit alleen gebruikt voor opgeschaalde situaties, maar dit zou ook hiervoor gebruikt kunnen worden, een soort WhatsApp groep, maar dan voor de hele regio en alle partners. In Noord is er al LCMS, Zuid wordt nu ook voorzien. 5. Rondvraag en sluiting Miranda Dirx vraagt of er nog behoefte is aan een vervolg bijeenkomst, voordat Ebola geïncorporeerd wordt in het CBRN Kennisplatform Limburg. Deze behoefte is er, met name om de nieuwe belboom te bespreken en protocollen van de verschillende organisaties te bespreken. Het grondplan moet overeenkomen. Het NAZL prikt een nieuwe datum meteen na de zomervakantie. Jeanine Wienhoven vraagt naar de oefening van 19 mei a.s. Sandra Erkens geeft aan dat deze in de ochtend zal plaatsvinden, dit wordt nog gecommuniceerd. Daarnaast is er in Noord tijdens een oefening gesproken over de mogelijkheid van overname van een team van RAV Zuid halverwege in de regio indien er een rit met een mogelijk besmette patiënt uit Noord-Limburg op weg is naar MUMC+. Langere tijd werken in de beschermende kleding ( pak) is zeer onplezierig.. RAV ZL heeft ook iets andere beschermende kleding (met hoods) waardoor het werkcomfort iets beter is. De AZLN zou hierover moeten besluiten. 4

5 Simone van Wijk vraagt na welke periode personeel gewisseld moet worden als ze in het pak zijn. Dit was in deze situatie niet aan de orde, maar hierover moet wel nagedacht worden. De patiënt kan ook iets anders hebben/krijgen en dan moet wel iemand de ruimte naar binnen. Opgemerkt hierbij wordt wel dat veiligheid van eigen mensen voorop staat! 5

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

2014 nr 1 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Netwerk Acute Zorg Limburg. Cultureel sensitief vakmanschap

2014 nr 1 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Netwerk Acute Zorg Limburg. Cultureel sensitief vakmanschap NIEUWSBRIEF 2014 nr 1 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Netwerk Acute Zorg Limburg In deze nieuwsbrief o.a. Ontkleuren: Noodzaak of overbodig? Cultureel sensitief vakmanschap Tijdens het jaarlijks georganiseerde

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld

In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld In het belang van het slachtoffer van seksueel geweld Het JOS-project in het arrondissement Alkmaar Drs. Marjolein Goderie Mr. Annuska Overgaag Nathalie Rozeboom Februari 2002 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Brand aan Logger

Onderzoeksrapport Brand aan Logger - Onderzoeksrapport Brand aan Logger Amstelveen, februari 2015 Samenvatting Onderzoeksrapport Begin januari 2015 werd Amstelveen opgeschrikt door een brand in een appartement aan de Logger, waarbij de

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384

Rapport. Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 Rapport Datum: 5 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Noord- en Oost-Gelderland onvoldoende opsporingsonderzoek heeft gedaan naar de toedracht

Nadere informatie

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 2 oktober 2012 (15.00 17.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

Verslag TTP bijeenkomst 12 november 2005. Aanwezig: TTP patiënten, familie en/of vrienden Artsen, Specialisten, Onderzoekers

Verslag TTP bijeenkomst 12 november 2005. Aanwezig: TTP patiënten, familie en/of vrienden Artsen, Specialisten, Onderzoekers Verslag TTP bijeenkomst 12 november 2005 Aanwezig: TTP patiënten, familie en/of vrienden Artsen, Specialisten, Onderzoekers Rob opent de bijeenkomst. Rob verteld dat ten opzichte van de bijeenkomst vorig

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/251 Rapport Rapport betreffende een klacht over Bureau Jeugdzorg Groningen. Datum: 16 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/251 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Groningen hem vanaf maart 2009

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden

Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden Automatische Externe Defibrillator (AED) en burgerhulpverlening in Hollands Midden Een verkenning van alarmeringssystemen voor burgerparticipatie bij reanimaties in de regio Hollands Midden Saskia Boonzajer

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 18 maart 2014 (19.30-21.45 uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg

Verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 18 maart 2014 (19.30-21.45 uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg Verslag Informatieavond Jan Wier t.b.v. buurtbewoners, gehouden op 18 maart 2014 (19.30-21.45 uur) in het restaurant van Jan Wier te Tilburg Aanwezig: Johan Manders, locatieverantwoordelijke Jan Wier Tilburg,

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Colofon Titel: Toezien bij Elektronisch Toezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar

Nadere informatie