Studiehandleiding Financieel Management. Cursus CMTFM-C

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Financieel Management. Cursus CMTFM-C"

Transcriptie

1 Studiehandleiding Financieel Management Cursus CMTFM-C Opleiding Management Toerisme 1

2 2

3 Inleiding: Dit blok gaan we ons onder andere met de achtergronden van de prijsvorming bezig houden en natuurlijk met allerlei andere aspecten die voor de bedrijfsvoering en het management van een toeristisch bedrijf van belang zijn. We gaan de branche bekijken via een een economische bril en gaan daarbij verder in op kenmerkende zaken voor onze toeristische branche als het om kosten en opbrengsten gaat. De nadruk ligt daarbij op de toepassing van de elementaire bedrijfseconomie op het werkveld van toerisme en recreatie. We starten een bedrijf op via diverse begrotingen, berekenen de kostprijs van een overnachting en kijken naar de capaciteit van en bedrijf en de invloed van deze capaciteit op de winst- of het verlies. Je leest wel eens onderstaande teksten Turkije; 99,= de reclame schreeuwt het uit. Kan het nog goedkoper?? Akkoord, inmiddels weten we dat deze misleidende reclame exclusief transferkosten, luchthavenbelasting etc. niet meer mag, maar feit is dat je tegenwoordig vaak goedkoper uit bent met een weekje Turkije dan een week een bungalow huren aan de Nederlandse kust. Maar kan dat nu zo maar? Kun je als bedrijf dergelijke stuntprijzen, die soms ver beneden de kostprijs liggen, ongestraft maar blijven aanbieden? Het antwoord is natuurlijk nee. Indien een bedrijf stelselmatig de consument minder laat betalen dan een prijs die de kosten dekt, de kostprijs, zal het verlies gaan lijden en ten onder gaan. Maar wat voor denkwijze zit daar nu achter, hoe kan dat nou de 99,=? Natuurlijk heb je daarover al eens met medestudenten gesproken en doen daar allerlei verhalen de ronde over Doel van de cursus: Het is belangrijk dat je financieel inzicht hebt. Bij onverwachte gebeurtenissen kun je snel aanpassen: door met geld te schuiven maak je zaken wel of niet mogelijk. Je moet alleen goed weten waar je grens ligt. Het doel van deze cursus is dat je kennis en inzicht opbouwt met betrekking tot de financiële aspecten van een project of een onderneming. 1.2 Koppeling in het programma Een goed begrip van de stof die tijdens de cursus wordt aangeboden, is essentieel. De begrippen en hun onderlinge relaties gaan we in blok 2 toepassen op bestaande toeristische bedrijven. We gaan de jaarstukken van toeristische bedrijven analyseren en een mening vormen over de kwaliteit van een toeristisch bedrijf in financiële zin. Dit doen we in het blok toegepast financieel management. In blok 3 gaan we een toeristisch bedrijf dat grote problemen met zijn continuïteit heeft en slechte rendement produceert financieel en economisch gezond proberen te maken. Kortom we passen de kennis en inzicht uit blok een toe in blok twee en drie. Ook zal het veelvuldig voorkomen dat we voor andere 3

4 vakgebieden bedrijven adviseren in hun bedrijfsvoering en dit advies gaat altijd gepaard met een financiële onderbouwing. Blok 1: Financieel Management Blok2: Toegepast Financieel Management Blok 3: Operations 1 Blok 1: Financieel Management: basisbegrippen en toepassingen Blok 2: Toegepast Financieel Management: met behulp van de begrippen uit blok 1 gaan we bestaande bedrijven beoordelen op hun financiële performance. Blok 3:OPE 1: analyse en beoordeling van een bestaand toeristisch bedrijf, tevens conclusies trekken en aanbevelingen doen om een slecht renderend bedrijf op financieel terrein te verbeteren. 1.3 Invulling beroepsrollen Je fungeert in deze cursus als financieel manager van een bedrijf in de toeristische en vrijetijdssector. Vanuit het werkveld bestaat de behoefte aan afgestudeerden met een behoorlijk kennisniveau op financieel gebied. 4

5 1.4 Competenties De competente financieel manager waakt op een planmatige manier over de financiële situatie van zijn onderneming of afdeling. In grotere organisaties heeft hij een beleidsondersteunende rol en informeert, begeleidt en adviseert hij bij financiële vraagstukken. Hij is in staat financiële documenten en rapportages op te stellen en werkt alleen of in teamverband. De competente financieel manager zal zijn taken en activiteiten in principe op projectmatige wijze oppakken. In alle gevallen begint hij met een analyse, waarna hij een plan creëert om vervolgens te komen tot een concreet advies of tot een realisatie of uitvoering van een plan. Hij zal zijn besluiten verantwoorden of verklaren. Het is van groot belang dat hij telkens reflecteert op zijn handelen en vervolgens zijn handelen zo nodig bijstelt. De financieel manager houdt zich van oudsher bezig met financiële controle. Deze taak vindt achteraf plaats, terwijl er steeds meer behoefte is aan sturing vooraf. Een pro actieve houding bij de financieel manager wordt zodoende steeds belangrijker. De financieel manager moet in zijn werk risico s kunnen signaleren en beheersen, waarbij de context van zijn werk steeds meer internationaal en multicultureel wordt. Hij analyseert, creëert, adviseert of realiseert en evalueert op basis van beschikbaar (cijfer) materiaal. Financieel beheer is nooit een doel op zich, maar maakt onderdeel uit van het managementinformatiesysteem dat nodig is voor het nemen van juiste beslissingen voor de onderneming of afdeling. Het managementinformatiesysteem bevat verder informatie over de ondernemingsstrategie, marketing, de interne bedrijfsprocessen en het personeelsbeleid. En ook de externe omgevingsfactoren zijn van invloed op de uiteindelijke beslissingen. Samenvattend kunnen we stellen dat de financieel manager zich op hoofdlijnen bezighoudt met de volgende zaken: - het beheersen van geldstromen en de financiële aspecten op korte en lange termijn. - het beheersen van informatievoorziening hierover. - het verwerken van deze informatie en adviseren ten behoeve van de duurzame besturing van de financiële bedrijfsprocessen. - het beoordelen of de informatie voldoet aan de gestelde normen en het voorzien in de behoefte aan externe informatie. Dit klinkt heel ingewikkeld. We geven daarom enkele voorbeelden van vragen die een financieel manager moet kunnen beantwoorden als hij zijn bedrijf gezond wil houden: * Wat is de verwachte omzet? * Was deze omzet ook wat we vooraf gepland hadden? * Blijven de bedrijfskosten binnen de begroting? * Ontwikkelt de nettowinst zich volgens plan? * Is de kasstroom (cashflow) steeds voldoende? * Is het rendement voldoende? 5

6 2. De Inhoud 2.1 Studiemateriaal Literatuur: Lengkeek.J. (2014) De financiële overzichten in recreatie en toerisme, Breda, ISBN Derde editie (2 de druk 2014). / Prijs: 19,50 p/s Lengkeek J. (2013) De investeringsanalyse in recreatie en toerisme, Breda ISBN Vierde editie Prijs 19,50 p/s ( op voorraad bij Kantoor & Zo, Brabantplein 18b, Breda, vlakbij de NHTV, achter Albert Heijn) 2.2. Lesinhoud per week De cursus wordt ingevuld met werkcolleges. De werkcolleges worden per groep of klas gegeven. De docent introduceert de onderwerpen en legt de essentie uit, de studenten reageren op vragen en opdrachten die ze in dit college maken. Je leest als student de tekst uit je studieboeken vooraf aan het werkcollege en noteert voor jezelf vragen, zodat je zinvolle vragen kunt stellen in het daaropvolgende werkcollege. Het bijwonen van deze colleges wordt je dringend aangeraden. Het is de snelste manier om inzicht te krijgen in de zwaartepunten die de docent legt. In de werkcolleges worden de opgaven uitgelegd. De student bereidt de genoemde opgaven thuis voor. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen. Week 1 (kalenderweek 37 ) Werkcollege 01: Introductie Onderwerpen: investeringsbegroting en BTW Werkcollege 02: Maken uit boek Financiële Overzichten, de investeringsbegroting pag. 19:opgave 1, 2 en 3 in de klas. Huiswerk: opgaven: 4,5,6 en 8 Lezen uit boek Financiële Overzichten, pag. 26 t/m 34 en pag. 38 t/m 52 voor eerste werkcollege in week 2. Week 2 (kalenderweek 38 ) Werkcollege 03: Onderwerpen: financieringsbegroting, beginbalans en ondernemingsvormen Werkcollege 04: Maken uit De Financiële Overzichten pag 35: In de klas:opg. 1 en 2. Huiswerk: maken opg. 3, 4 en 5 Maken uit De Financiële Overzichten pag 53 : In de klas: opg 1 en 2 Lezen uit boek Financiële Overzichten, pag. 60 t/m 71 voor eerste werkcollege in week 3. 6

7 Week 3 (kalenderweek 39 ) Werkcollege 05: Onderwerpen: kosten en kostensoorten, resultatenrekening, afschrijvingen en eindbalans. Werkcollege 06: Maken uit De financiële Overzichten pag. 80 t/m pag.85 In de klas de opgaven 1, 2 en3. Huiswerk: opgave 4,5 en 6. Lezen uit: de financiële overzichten de pag.86 t/m 93 voor week 4 Lezen uit: De investeringsanalyse pag. 42 t/m 51 voor week 4 Week 4 (kalenderweek 40 ) Werkcollege 07: Onderwerpen: staat van ontvangsten en uitgaven, capaciteiten. Werkcollege 08: Maken uit De financiële overzichten pag 94: In de klas 1 en 2. Huiswerk opg 3 en opg 4.. Maken uit De Investeringsanalyse pag 52: In de klas opg 1 en 2 Huiswerk opg.3, 4 en 5.. Lezen uit: De investeringsanalyse pag. 12 t/m 17 en pag. 23 t/m 31 voor week 5. Week 5 (kalenderweek 41 ) Werkcollege 09: Onderwerpen: vaste en variabele kosten, de integrale kostprijs, de differentiële kostprijs, direct costing. Werkcollege10: Maken uit De Investeringsanalyse pag 32: In de klas: opg 1 opg 7 t/m opg. 11 Lezen uit: De Financiële Overzichten pag. 100 t/m 115 voor week 6. Week 6 (kalenderweek 42 ) Werkcollege 11 en 12 Onderwerp: Tentamenvoorbereiding en analyse van de case Mescher Molen Responsiecollege: Begin- en Eindbalansen opstellen en interpreteren Lezen uit: De investeringsanalyse pag. 106 t/m 127 de case Bestemming Dublin. 7

8 Oefenopgaven: Voor een goed inzicht in de collegestof en om een stuk routine op te bouwen in het oplossen van vraagstukken kun je onderstaande oefensommen individueel thuis maken. De gespecificeerde uitwerkingen worden elke week op Netschool geplaatst. Bladzijde 23 opgave 7 De financiële overzichten Bladzijde 24 opgave 9 De financiële overzichten Bladzijde 58 opgave 6 idem Bladzijde 59 opgave 7 idem Bladzijde 83 opgave 7idem Bladzijde 84 opgaven 8 en 9 idem Bladzijde 98 opgave 5 idem Bladzijde 37 opgave 6 De Investeringsanalyse Bladzijde 38 opgaven 7 en 8 De Investeringsanalyse Bladzijde 39 opgave 9 t/m 11 De Investeringsanalyse 2.3 Studiebelasting: Het aantal studiepunten bedraagt: 3 ECTS.(European Credit Transfer System). Dat wil zeggen dat je in principe 3 * 28 uren = 84 uren nodig hebt om de cursus tot een goed einde te brengen ( dit zijn zogenaamde studiebelastingsuren). Het gedeelte kennisoverdracht bestaat uit 6 weken (exclusief tentamen). De eerste zes weken heb je per week 2 hoor/werkcolleges van elke anderhalf uur. Je hebt dus in totaal ongeveer 18 uren directe contacttijd met een docent. Daarnaast maak je individueel of in bepaalde samenwerkingsverbanden opgaven waarbij we inschatten dat je ongeveer 7 uren per week besteed aan deze opgaven. Tenslotte maak je ongeveer 2 uren per week vrij om literatuur te bestuderen en andere voorbereidingen te treffen voor het komende werk/ en hoorcollege. Voor het voorbereiden van het tentamen nemen we een stelpost van 12 klokuren. Alle tijdscomponenten bij elkaar geteld geeft dat dan 84 uren wat staat voor 3 ECTS. Denk om een goede verdeling van de tijd, zodat niet teveel uren in de laatste week moeten worden weggezet. Hoor/werkcolleges Opgaven maken Voorbereiding Tentamen 18 klokuren 42 klokuren 12 klokuren 12 klokuren 2.4 De toetsing De inhoud van de hoorcolleges en werkcolleges behoort tot de tentamenstof De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen d.m.v. open vragen. De inhoud van de hoorcolleges en de werkcolleges behoort tot de tentamenstof De tentamenstof is uit het boek: De Financiële Overzichten Hoofdstuk 1 t/m 6 De tentamenstof is uit het boek: De Investeringsanalyse Hoofdstuk 2 t/m 4 8

9 Het tentamen is in week 45. De inzage van het tentamen is in kalenderweek 48. Een eventueel hertentamen is in week 4 van Tentamens worden niet verspreid en is verboden opnamen in welke vorm dan ook van het tentamen te maken. 2.5 De uitslag De uitslag wordt vastgesteld en binnen tien werkdagen ingevoerd in het cijfervolgsysteem. Je dient de cursus met een voldoende (5,5) af te sluiten. 2.6 Herkansing Indien je geen voldoende hebt gehaald kan je de studiepunten alsnog behalen door een voldoende te halen voor de herkansing. Het herkansingstentamen vindt plaats in kalenderweek 4 van De inzage van het hertentamen is in kalenderweek 7 van Wat verwachten we van jullie? De colleges financieel management geven je een inzicht in de financiële aspecten van een onderneming. Van de studenten wordt verwacht dat de stof voor de colleges wordt bestudeerd en de bijbehorende opgaven worden gemaakt. Tijdens de werkcolleges en responsiecolleges wordt een actieve bijdrage van de student verwacht. 3 De organisatie 3.1 De Docenten Financieel Management: Joop Lengkeek kamer H Harm IJben kamer N 2.307, Arion van Ingen kamer H 0.014, (coördinator) 4.1 Kennisclips Van verschillende onderwerpen uit dit blok zijn zg. kennisclips gemaakt. Deze onderwerpen vind je gerangschikt onder 4.2. De bedoeling van deze kennisclips is, dat je op elk moment de uitleg over dit onderwerp eindeloos kunt bekijken. Heb je nadat de uitleg over BTW gegeven is nog moeite met dit onderwerp bekijk dan kennisclip 2 en/of 3 waarin het onderwerp BTW nogmaals via een film met toelichting door een docent uitgelegd wordt. Je kunt dus thuis, in de trein of waar dan ook deze extra uitleg bekijken. 9

10 Kennisclips zijn te benaderen via de link: 4.2 Welke kennisclips? 1. Investeringsbegroting 2. BTW 01: technische uitwerking 3. BTW 02: cascadestelsel 4. Financieringsbegroting 5. Beginbalans 6. Exploitatiebegroting 7. Rentekosten 8. Afschrijvingen 9. Liquiditeitsbegroting: staat van ontvangsten en uitgaven 10. Eindbalans 11. N en W en Capaciteiten 12. Kostprijs 13. Combinatie van beginbalans en eindbalans 14. FAQ en oefenvragen tentamen 15. Ratio s 10

11 11

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM

Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement 31 De investeringsanalyse CFTR2.LA31TT en CFTR2.LA31TM MTT en TM NHTV Breda Opleiding FBTR Mgr. Hopmansstraat 15 Postbus 3917 4800 DX Breda tel. 076-5332203

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt

OPleIDINg. Middle Management arbeidsmarkt OPleIDINg Middle Management arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Management Game 6 Module 1 Management Drives 7 Module 2 Management & Organisatie 8 Module 3 Management

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBBM-ABKAFST-14 1.2 Cursusnaam Afstuderen BM 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation BM 1.4 Aantal

Nadere informatie

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 Introductiegids Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 2 3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie 7 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom 7 2.2 Waar leiden we voor op? 7 2.3 Functies van

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt

OPLEIDING. Middle Management Arbeidsmarkt OPLEIDING Middle Management Arbeidsmarkt Inhoudsopgave Welkom! 2 Inleiding 3 Programma 4 VestigingsPlan 5 Module 1 Management Drives 6 Module 2 Management & Organisatie 7 Module 3 Management & Financiën

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Business Management voltijd

Bachelor Business Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BM Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBAM-ABKAFST-14

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

De kern van de administratieve organisatie

De kern van de administratieve organisatie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie M. Paur, A.G.J. van Boxel, C.B. Leeftink, L. Paape (eindredactie) Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Financiële project control voor het MKB. Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie

Financiële project control voor het MKB. Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie Financiële project control voor het MKB Hoe kunt u inhoud geven aan project control binnen uw MKB-organisatie Inhoud Financiële project control voor het MKB 1 Hoe kunt u inhoud geven aan project control

Nadere informatie