2- W'--tJl JL; i& \"--" name="description"> 2- W'--tJl JL; i& \"--">

Pagina 1. Financiële verantwoording MaarnWijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer"

Transcriptie

1 Pagina 1 Financiële verantwoording MaarnWijzer

2 Aftekening kascommissie Maarn, 7 november Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"-- fu Pagina 2 Pagina 2

3 Inleiding Dit cursusjaar is de subsidie van de gemeente definitief afgerond. Desalniettemin zijn we er in geslaagd met een positief resultaat het boekjaar af te sluiten. Naast het financiële jaarverslag is er ook een cursistenoverzicht gemaakt en een komt er een jaarverslag van de secretaris. Daarmee is de verslaglegging over dit cursusjaar compleet. Balans Alle bedragen in het hele verslag zijn afgerond op hele euro s. Daardoor zijn er soms kleine verschillen in de tellingen. Activa 1 augustus augustus 2013 Geldmiddelen Debiteuren 805 Totaal Passiva Vooruitontvangen en crediteuren Kapitaal Totaal Zoals gebruikelijk is het overschot van het lopende boekjaar ten bate van het kapitaal gebracht. Resultaten Cursusopbrengsten Subsidie Inkomsten Docentenvergoeding Huur Overige cursuskosten Cursuskosten Bruto resultaat Algemene kosten Overige baten en lasten Netto resultaat Verbouwing Resultaat Pagina 3

4 Toelichtingen Hoofdlijnen - Winst en verlies Verschil Cursusopbrengsten % Subsidie % Inkomsten % Docentenvergoeding % Huur % Overige cursuskosten % Cursuskosten % Bruto resultaat % Algemene kosten % Overige baten en lasten % Netto resultaat % Verbouwing Netto resultaat % Dit jaar hebben we de cursusprijzen constant gehouden en de docentenvergoedingen licht verhoogd. Hierdoor is ons bruto resultaat zoals verwacht verkleind. De vereniging draaide de laatste paar jaren met een duidelijk positief saldo, vooral met het oog op het wegvallen van de subsidie. Inmiddels zijn we in de situatie dat onze cursusopbrengsten de kosten dekken, en dat de algemene kosten grotendeels uit de overige baten en lasten (contributies en rente) gedekt worden. Ontwikkeling inkomsten Het aantal lesuren nam afgelopen jaar met 8% af tot 18,448 lesuren. Het aantal cursisten nam af tot 1,022 (- 9%) 1. De omzet nam af met 2%. De gemiddelde prijs per lesuur stijgt naar 3,57. Factor Prijs per 3,47 3,68 3,61 3,26 3,33 3,57 cursusuur Deze verhoging van de gemiddelde cursusprijs per uur is onder meer te verklaren doordat we in een gratis cursus reanimeren hebben gedaan voor de sporters, en dit jaar niet. Het komende jaar maken we weer pas op de plaats met de prijzen. 1 Meer details zijn te vinden in het cursusverslag Pagina 4

5 Details - Toelichtingen per post Achtereenvolgens zullen de balans en de Winst- & Verlies rekening behandeld worden. Alle grotere posten worden toegelicht en vergeleken met vorig jaar. Geldmiddelen % Dit betreft de voormalige girorekening (inmiddels ING) en een spaarrekening bij de ASN, en een klein bedrag in kas. Het niet direct noodzakelijke kasgeld staat op een spaarrekening bij de ASN Bank. Er wordt niet belegd, of op andere wijze risico gelopen. Debiteuren 0-100% Na afsluiting van het boekjaar zijn nog een aantal niet ingeleverde incassoformulieren gevonden. Het gaat om 375. Die zullen volgend jaar verantwoord worden. Vooruit ontvangen en crediteuren % Door de toegenomen betalingen via ideal is een bedrag aan voorinschrijvingen nu al binnen. Kapitaal en overschot boekjaar % Hoewel de vereniging geen winst nastreeft is het verstandig een kapitaalbuffer te hebben. De buffer is ruim voldoende om tegenvallers op te vangen, en het streven is de buffer volgend jaar iets te reduceren. Cursusopbrengsten % De ontwikkeling van de cursusopbrengsten is hierboven al besproken. Docentenvergoedingen % De docentenvergoedingen zijn dit jaar aangepast aan de inflatie. Het streven is dat komend jaar ook te doen. Huur MW ruimte % Huur overige 2M ruimte % Huur sportzaal % Pagina 5

6 Overige locaties % Verhuur MW lokaal 0-100% Totaal % De verwachte stijging van de huurprijzen is dit jaar opgetreden. Door de toename in de bewegingscursussen loopt de huur sportzaal ook op. Modelvergoeding % Cursus gerelateerde kosten % Papier % Consumpties % Aanschaf inventaris % Boekje % Open avond % Totaal % De cursus gerelateerde kosten zijn allerlei materiaalkosten voor de cursussen. De post inventaris is sterk afgenomen. Dat komt doordat vorig jaar er bij de verbouwing ook in de inventaris is geïnvesteerd. Die kosten zijn dat jaar onder overige baten en lasten genomen. Dit jaar zijn er een beamer en wissellijsten gekocht. We hebben het boekje bij een andere drukker ondergebracht, en de open avond iets versoberd. De cursus gerelateerde kosten zijn toegenomen door een consequentere scheiding van docentenvergoeding en materiaalkosten. Ook is er een eenmalige kostenpost voor het Heuvelrug dictee van 458 geweest. Contributies en abonnementen 0 0% Reiskosten 0-100% Bestuursuitje en kerstgeschenk % Relatiegeschenken % Schoonmaak % Kantoorbenodigdheden 0-100% Drukwerk en porti % Internet en telefoon 901-4% Overige kantoorkosten % Administratiekosten % Totaal 3, % Het bestuursuitje en kerstgeschenk zijn dit jaar duurder uitgevallen, omdat het uitje inclusief partners was. Dat is volgend verslagjaar niet zo. Relatiegeschenken zijn bloemetjes voor lief en leed en de kerstattentie voor de Twee Marken. Internet en telefoon is de telefoononkostenvergoeding ( 35) voor de bestuursleden en de kosten van de website. De overige kantoorkosten is de aansprakelijkheidsverzekering. Pagina 6

7 De administratiekosten bestaan vooral uit de kosten van het boekhoudprogramma ( 260), het nieuwsbriefprogramma ( 98) en de bankkosten ( 341). Contributies leden % Rente % Schenkingen % Totaal % De contributies zijn gestegen door de ledentoename. Leden aantallen Leden Ereleden Stand Stand Stand Stand Pagina 7

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

Huurders Vereniging De Brinkhof Financiële Administratie Rustenburgstraat 64 7311 JC Apeldoorn. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013 Inhoud 1. Balans per 31 december 2012 2. Staat van en 2012 3. Toelichting op de Balans 4. Toelichting op de staat van en 5. Ondertekening door bestuurders huurdersvereniging 6. Verklaring inzake controle

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Jaarrekening een korte oriëntatie

Jaarrekening een korte oriëntatie Jaarrekening een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 en de begroting voor het jaar 2015 VERENIGING DIERENAMBULANCE GRONINGEN "D.A.G." Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen www.dierenambulance-groningen.nl BALANS 2014 Activa

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

2010 STICHTING KERK EN WERELD

2010 STICHTING KERK EN WERELD Rapport inzake de jaarrekening 2010 STICHTING KERK EN WERELD te Utrecht Inhoudsopgave Blz. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4 1.2. Aanvragen voor bijstand... 4 1.3. Het bedrijfsmaatschappelijk werk... 5 1.4. Kerstattenties... 6 1.5. Contribuanten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014

(Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel. Jaarverslag 2014 (Financieel) Jaarverslag 2014 van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel Jaarverslag 2014 Ledenvergaderingen Zoals gebruikelijk waren er een voor- en een najaarsledenvergadering. Op 20 maart vergaderden

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 20 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21

BIJLAGE 1: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG RvC... 20 BIJLAGE 2: GOEDKEURENDE VERKLARING JAARVERSLAG ACCOUNTANT... 21 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling contributie - tarieven KWH... 3 2. Balans... 4 3. Winst- en verliesrekening... 5 4. Waarderingsgrondslagen... 6 5. Toelichting op de balans... 8 6. Toelichting op winst- en

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 2 januari 2015 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mevrouw, Mijne heren: Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie