Handboek: Zorg beter met vrijwilligers Project: Grenzen bepalen is een samenspel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek: Zorg beter met vrijwilligers Project: Grenzen bepalen is een samenspel"

Transcriptie

1 Regio Venlo Handboek: Zorg beter met vrijwilligers Project: Grenzen bepalen is een samenspel Postbus 694 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg PN VENLO T: Datum : Oktober 2013 Van : Kirsten Faessen Hanneke van der Velde Zorg Beter met Vrijwilligers is een project van Vilans en MOVISIE, gefinancierd door Fonds NutsOhra. Aan dit project hebben 15 koploperorganisaties in de ouderen- en gehandicaptensector deelgenomen om het vrijwilligerswerk en de positie van vrijwilligers binnen hun organisatie te versterken. Daar was de Zorggroep er een van. Kijk voor meer informatie op 1

2 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Aanleiding en plan van aanpak van het project. Blz. 3 Hoofdstuk 2: Samenvatting en overzicht resultaten van het project. Blz. 8 Hoofdstuk 3: Documenten bijlage. Blz. 11 Hoofdstuk 4: Het samenspel Blz. 67 2

3 Hoofdstuk 1 Aanleiding en plan van aanpak ZORG BETER MET VRIJWILLIGERS VERVOLG Van : Hanneke van der Velde & Kirsten Faessen Datum : 4 maart 2012 Regio Venlo Postbus 694 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg PN VENLO T: Introductie. De organisatie: De Zorggroep is de nieuwe, overkoepelende naam voor zorg in Noord- en Midden-Limburg. Door de intensieve samenwerking van drie fusiepartners en de bundeling van krachten, kan De Zorggroep een nog betere service en dienstverlening bieden aan onze cliënten. De Zorggroep levert zorg en diensten in tal van woon- en zorgcentra in Noord- en Midden-Limburg: woonzorg- en servicecomplexen, aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige groepswoningen voor dementerende ouderen en hospices. Missie van De Zorggroep: De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld.daar staan we voor. Aanleiding voor het vervolg traject. In 2009 en 2010 heeft de Zorggroep vanuit zorg beter met vrijwilliger een traject uitgezet over samenwerking en communicatie. Het eindresultaat van dit traject was dat er op een open en duidelijke manier gecommuniceerd wordt tussen medewerkers en vrijwilligers. Met behulp van gezamenlijk team overleggen tussen medewerkers en vrijwilligers en het invoeren van de lesbrief van Sting zijn er grote stappen gezet. Vrijwilligers zijn hierdoor meer een onderdeel geworden van het team. Naast samenwerken en communicatie, kwam in dit traject naar voren dat de grenzen aan vrijwilligerswerk, zowel voor de organisatie als voor de vrijwilliger zelf een grote rol speelt. Daarnaast staan er binnen zorg en welzijn heel veel veranderingen te gebeuren. Denk aan de overgang naar de WMO en het meer en meer doorvoeren van ZZP gelden. Maar vooral het integraal werken en het aansturen van welzijn op afstand, waarbij de uitvoering veelal gedaan zal worden door mantelzorgers en vrijwilligers is een belangrijke stap. Niet zorgen voor, maar zorgen dat zijn belangrijke veranderingen. 3

4 Dit alles betekend ook dat de taak- en functie-inhoud van de medewerkers binnen welzijn zal veranderen. Zij krijgen meer een makelaarsfunctie. Het matchen van vraag en aanbod. Het feit dat onze medewerkers op afstand aanwezig zullen zijn bij vooral welzijnsactiviteiten vragen wij ook een andere werkwijze van onze vrijwilligers. Samen zullen we de grenzen hierin moeten opzoeken. Zowel de individuele grens in een 1 op 1 situatie als de grens in taakuitvoering en verantwoording in een groep. Het duidelijk maken en vastleggen van elkaars grenzen op het gebied van zorg en welzijn en verwachtingen in een team van medewerkers en vrijwilligers vraagt nu meer de aandacht. 2. Doelstelling. Hoofddoel: Binnen de samenwerking tussen de professional en vrijwilliger zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder zodat er optimaal gewerkt kan worden volgens de visie op integraal werken van de zorggroep en we gebruik maken van ieders kwaliteiten. De aandacht ligt meer bij autonomie, zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. De verandering van zorgen voor naar ondersteunen waar nodig. Hierin wordt een omslag gemaakt bij zowel medewerkers als vrijwilligers en is belangrijk dit te faciliteren en te begeleiden. Inrichting organisatie: De plek van de vrijwilliger zal gaan veranderen, daar zij juist meer zelfstandiger gaan werken en/of meer verantwoordelijkheden krijgen. Belangrijk hierin is om goed te kijken wie waarvoor verantwoordelijk is, wie stuurt wie aan en wie begeleidt de vrijwilliger en hoe. Cultuur: Dit proces brengt een cultuurverschuiving met zich mee. Hier kunnen we aandacht aan besteden door bv de lesbrief van Sting actief in teams weer op te pakken, die leidraad biedt in een veranderproces en het zoeken naar samenwerking in een team. 3. Werkwijze. Samenstelling verbeterteam: Binnen de werkwijze van het verbeterteam maken we onderscheid tussen een danktank en een beslisteam. Dit doen we omdat in de werkgroep vooral medewerkers en vrijwilligers zitten die meedenken over de praktische uitvoering van de zaken om op deze manier ook draagvlak te creëren op de werkvloer. Hetgeen deze werkgroep op papier zet zal vervolgens voorgedragen worden aan het beslisteam. Dit bestaat uit het managementteam van de regio Venlo. Zij zullen de adviezen van de denktank vervolgens moeten doorvoeren in het beleid van de regio Venlo. Op deze manier leidt het tot structurele veranderingen in het beleid. Denktank: Projectleiders > Teamleiders > Procesbegeleider vrijw: Ab-er / contactpers vrijw> Medewerker zorg: Cliënten raadslid > Vrijwilligers. > Kirsten Faessen & Hanneke van der Velde Ton Ginther, Chris Smitz, Christa Hakkennes. Sandra Hovens, Marielle Bergmans, Els Bors Francoise van Nieuwenhuizen Quinn Warmerdam, Gerry Kohlen Pierre Nissen en Mw Waterborg Gerry Naus, Marianne van Tankeren, Jacques Geurts, Lee Wiering 4

5 Beslisteam: Regio directeur : Rene Botermans, MT-lid : Marlie van Gelderen. MT lid: Annie Groenen. MT-lid: Betsie Franssen. MT-lid: Twan Jacobs Globale eerste planning. Mei/juni 2012 Samenstelling denktank. SWOT analyse maken met de denktank. (met thema verschuiving van grenzen en verwachtingen aan vrijwilligerswerk) Concretiseren plan van aanpak en aanscherpen. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Augustus/september 2012 Oktober/november 2012 December/januari 2012 Veldonderzoek mbt informatie en producten over grenzen bij vrijwilligerswerk in andere organisaties. (denktank) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Aan de hand van de Swot analyse scholingsplan opstellen. (denktank) Ingewonnen informatie vertalen naar de visie en beleid van De Zorggroep, regio Venlo. (denktank) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Scholingsplan & vertaalde informatie voorleggen aan beslisteam. (projectleiders) Organiseren en voorbereiden van het scholingsplan. (denktank) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam(projectleiders) Februari 2012 De vertaalde informatie mbt grenzen omzetten in praktische hulpmiddelen voor in het werkproces. (denktank) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam(projectleiders) Maart/april 2013 De vertaalde informatie mbt grenzen omzetten in praktische hulpmiddelen (grenzenchecklist) voor in het werkproces en deze introduceren op de werkvloer. (denktank) Uitvoering van de scholing. (denktank + externe expertise) Concretiseren en bijstellen plan van aanpak. (projectleiders) Informeren stand van zaken aan beslisteam. (projectleiders) Mei / juni 2013 Afronding van project en afspraken maken rondom borging. (projectleiders en beslisteam) 5

6 4. Middelen. Scholing. Binnen de zorg staan heel veel veranderingen te gebeuren. Vooral het integraal werken en het aansturen van zorg en welzijn op afstand, waarbij de uitvoering veelal gedaan zal worden door mantelzorgers en vrijwilligers. Niet zorgen voor, maar zorgen dat zijn belangrijke veranderingen. Dit alles betekend ook dat de taak- en functie-inhoud van de medewerkers zal veranderen. Door het feit dat onze medewerkers op afstand aanwezig zullen zijn bij zorg en welzijnsactiviteiten vragen wij ook een andere werkwijze van onze vrijwilligers. Samen zullen we de grenzen hierin moeten opzoeken. Waar liggen ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Er zal een gerichte scholing opgezet moeten worden voor medewerkers en vrijwilligers om ondanks alle financiële beperkingen samen de zorg en het welzijn optimaal te kunnen leveren waarbij we gebruik maken van ieders kwaliteiten. Zij zullen geprikkeld moeten worden om anders naar zorg en welzijn te gaan kijken en hier naar te handelen. De scholing moet herkenbaar zijn en tastbaar worden gemaakt mbv grenzen checklist. Deze grenzenchecklist is de basis voor individuele werkafspraken tussen professional en vrijwilliger. De scholing gericht voor medewerkers zal gefinancierd worden vanuit De Zorggroep. Voor de scholing van vrijwilligers willen wij een beroep doen op de financiële ondersteuning van het fonds NutsOhra. Individuele gesprekken met vrijwilligers. Aan grenzen binnen de samenwerking zijn geen vaste kaders te koppelen. Grenzen zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals; wet en regelgeving, kennis en kunde van de vrijwilliger, het soortvrijwilligers werk etc. Het is dus heel belangrijk om individueel afspraken te maken met de vrijwilliger en deze vast te leggen in zijn / haar vrijwilligersklapper. De vrijwilligersklapper is een product uit ons eerste verbetertraject. 5. Communicatie. Binnen de denktank zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. Ieder lid van deze denktank heeft de verantwoordelijkheid om zijn / haar achterban te informeren. Dit gebeurt via de bestaande overleggen in de lijn. Het informeren over de achterban zal tijdens de overlegmomenten van de denktank continu de aandacht hebben. Naast de interne communicatielijnen in de regio, zal de voortgang en de successen in andere regio s en netwerken gecommuniceerd worden. Dit plan van aanpak is een groeimodel en gedurende het traject zal ook het communicatieplan verfijnd worden. In de globale planning staat reeds e.e.a. benoemd. 6

7 6. Evaluatie en Borging. Borging. Gedurende dit traject wordt een eenduidig protocol ontwikkeld zodat we individuele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vrijwilliger helder en inzichtelijk kunnen vastleggen. Alle vrijwilligers krijgen jaarlijks een evaluatie gesprek. In dit gesprek zal besproken worden hoe men de werkzaamheden ervaart en of grenzen bijgesteld dienen te worden. Van dit gesprek wordt een samenvatting gemaakt. Scholing van vrijwilligers en medewerkers zullen gerealiseerd worden waar de aandacht zal liggen om samen de zorg en het welzijn optimaal te kunnen leveren waarbij we gebruik maken van ieders kwaliteiten. In het proces ruimte blijven creëren in de teams van regio Venlo om de nieuwe werkwijze te introduceren en te borgen. De cultuurverschuiving een plek geven. De resultaten van bovenstaande zal resulteren dat de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers een stevige plek krijgt in onze organisatie, die door evaluatie, bijstelling en aanpassing en aanvulling zal worden behouden. Evaluatie: Gedurende het traject zullen we tot concretere stappen komen in de werkprocessen en daarbij willen we graag gebruik maken van ervaringen en suggesties vanuit andere trajecten. 7

8 Hoofdstuk 2 Samenvatting en overzicht resultaten. Regio Venlo Aan : MT - leden regio Venlo = beslisteam Van : Hanneke van der Velde, Kirsten Faessen Datum : 26 september 2013 Betreft : Afronding project Zorg beter met vrijwilligers Postbus 694 / 5900 AR VENLO Auxiliatrixweg PN VENLO T: Het vervolg van het project zorg beter met vrijwilligers is van start gegaan medio In januari 2013 zijn er aanbevelingen ter voortgang van het project aangeboden aan het MT. Deze werden goedgekeurd en vervolgens kon de denktank vervolg geven aan de uitwerking van de aanbevelingen. De denktank heeft zich gesplitst in 4 subgroepen om de aanbevelingen uit te werken, dit resulteerde zich in 4 opdrachten. In onderstaande een kort overzicht van de uitwerking van de aanbevelingen. Opdracht 1: Positie vrijwilliger / Contactpersoon: takenpakket contactpersoon samenstellen uitgangspunt is dat contactpersoon een taak is, en geen functie inventarisatie maken benodigde contactpersonen per locaties / werkeenheid, welke tijdsinvestering kost een vrijwilliger per jaar voor een contactpersoon op een afdeling/werkeenheid Organisatie structuur: Inzichtelijk maken van taken en verantwoordelijkheden rondom vrijwilligers voor de verschillende disciplines manager teamleider procesbegeleider contactpersoon medewerker dit wegzetten in organogram Resultaat: De subgroep heeft nav bovenstaande de volgende documenten aangepast / verwerkt / ontwikkeld. Organogram is aangepast (document 1) Taken attentieregeling vrijwilligers aangepast welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. (document 2) Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers (document 3) Inventarisatie benodigde contactpersonen regio Venlo + uitwerking tijdsinvestering (document 4) 8

9 Opdracht 2: Basisprofiel vrijwilliger: inventariseren naar huidige taak en functie omschrijvingen van vrijwilligers in regio Venlo en eventueel op concern niveau filteren tot een basisprofiel aanvullende competenties bundelen t.a.v. doelgroep / technische dienst / individuele vrijwilliger / horeca Eenduidige werkprocedures: inventariseren van bestaande werkprocedures in regio of/en concern m.b.t.: inwerkprogramma afsprakenlijst m.b.t. taken evaluatiemoment na start jaarlijks evaluatiegesprek. ontwikkel een eenduidig werkprocedure van bovenstaande met bijbehorende formulieren. Bovenstaande integreren in een vrijwilligersklapper Resultaat: Er is veelal uitgegaan van bestaande documenten voor medewerkers. Deze zijn herschreven naar vrijwilligers. Verder zijn bestaande formulieren van PBV en documenten die op concernniveau zijn afgestemd hierin meegenomen. In een stroomschema (document 5) is de procedure werving en selectie vrijwilligers verwerkt en word verwezen naar documenten. De onderstaande documenten vormen samen de werkprocedure, maar ook de inhoud van de vrijwilligersklapper: Procedure werving en selectie vrijwilligers / stroomschema (document 5) Basisprofiel vrijwilligers regio Venlo (document 6) Vacature aanvraag vrijwilligerswerk (document 7) Folder vrijwilligerswerk de Zorggroep (document 8) Beleid inzake het inwerken van nieuw verworven vrijwilligers (document 9) Overzicht vacatures vrijwilligers regio Venlo (document 10) Mutatieformulier klantenservice (document 11) Checklist kennismakingsgesprek en voortgangsgesprek (document 12) Inwerkprogramma voor vrijwilligers (document 13) Reiskosten vergoeding formulier (document 14) Afdeling/werkeenheid profiel (document 15) Folder gedragscode de Zorggroep (document 16) Checklist vrijwilligers eindgesprek (stop) (document 17) Evaluatieformulier na introductie periode (document 18) Evaluatieformulier jaarlijks evaluatiemoment (document 19) Attentieregeling vrijwilligers de Zorggroep (document 20) Vrijwilligersovereenkomst de Zorggroep (document 21) Brief einde vrijwilligerswerk (document 22) Vrijwilligersregeling de Zorggroep (document 23) Opdracht 3: Scholing contactpersoon: duidelijk scholingsprogramma opzetten, n.a.v. bovenstaande info. voorbeeld inhoud van de scholing: Wat motiveert de vrijwilliger in de zorg, en wat is hun meerwaarde. o Op welke manier kunnen we zo goed mogelijk samenwerken met de vrijwilliger o Op welke manier kan de vrijwilliger prettig werken met de individuele cliënt. o gesprekstechnieken. o Introductie van de vrijwilliger 9

10 o Werken met de vrijwilligers klapper o Etc. bekijken wie verzorgd scholing en daarmee inhoud, tijd en plaats afspreken kostenraming scholing contactpersonen en teamleiders benaderen uitnodigingen versturen Resultaat: Voor het project Zorg beter met Vrijwilligers is er een subsidie van afgegeven van fonds NutsOhra wat geoormerkt is aan de scholing voor contactpersonen. Het project Zorg beter met vrijwilligers zal in november 2013 afgerond worden. FondsNutsOhra vraagt hiervoor een eindverslag met financiële verantwoording. Daar we plantechnisch de scholing voor contactpersonen niet eind 2013 maar begin 2014 pas kunnen realiseren is er uitstel van verantwoording gevraagd en toegekend door FondsNutsOhra, deze moet uiterlijk maart 2013 aangeleverd worden. Ivm dit gegeven is in overleg met Twan Jacobs de invulling en uitvoering van scholing al in gang gezet. Samen met Inge Stiens van Stiens training & advies is er een communicatietraining voor contactpersonen vrijwilligers samengesteld. (document 24), en zijn de datums al gepland in januari, februari In ieder TLO van regio Venlo oktober/november zal n teamleider als afgevaardigde van de denktank korte uitleg geven over de scholing en planning van de scholing en de vraag stellen wie van welke afdeling/werkeenheid als contactpersoon aangewezen word en de scholing gaat volgen. Als vervolg van de training blijft het van belang een goede intervisie en contact te onderhouden tussen PBV en contactpersoon vrijwilligers. Opdracht 4 (basis) scholing vrijwilligers: Duidelijk scholingsprogramma opzetten, en vertalen naar meerjarig beleid procedure ontwikkelen zodat gewaarborgd kan worden dat iedere nieuwe vrijwilliger deel kan nemen aan deze verplichte start scholing voorbeeld inhoud van de scholing basisscholing cultuur van de zorggroep (idem welkom bijeenkomst voor medewerkers) en kleine zorginhoudelijke aspecten ( rolstoelgebruik, BHV). Naast de basisscholing een programma ontwikkelen t.a.v. de competenties. Denk aan de slikcursus etc. bekijken wie verzorgd scholing en daarmee inhoud, tijd en plaats afspreken kostenraming scholing Resultaat: De denktank vond het belangrijk om eerst helderheid te krijgen, in beleid werkprocedure, rol en taak contactpersoon en PBV en inhoud scholing contactpersoon om vervolgens de goede invulling van introductiescholing voor vrijwilligers vorm te geven. Ook naar aanleiding van input van contactpersonen die dichter bij de vrijwilliger staan, kunnen we meer inspelen op de behoefte aan thema s van workshops voor vrijwilligers. Dat is ook de reden dat deze opdracht in tijdspad is weggezet naar najaar 2013, en uitvoering We zullen dus op eigen initiatief het project zorg beter met vrijwilligers intern voortzetten. 10

11 Documenten bijlage. NR Naam document BLZ 1 Organogram 12 2 Taken attentieregeling vrijwilligers; welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. 3 Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers Inventarisatie benodigde contactpersonen regio Venlo + uitwerking tijdsinvestering Procedure werving en selectie vrijwilligers / stroomschema 23 6 Basisprofiel vrijwilligers regio Venlo 24 7 Vacature aanvraag vrijwilligerswerk 25 8 Folder vrijwilligerswerk de Zorggroep Zie Site ZG 9 Beleid inzake het inwerken van nieuw verworven vrijwilligers Voorbeeld overzicht vacatures vrijwilligers regio Venlo Mutatieformulier gegevensverwerking vrijwilligers t.b.v. klantenservice Checklist kennismakingsgesprek en voortgangsgesprek Inwerkprogramma voor vrijwilligers Reiskosten vergoeding formulier Afdeling/werkeenheid profiel Info gedragscode de Zorggroep Checklist vrijwilligers eindgesprek Evaluatieformulier na introductie periode Evaluatieformulier jaarlijks evaluatiemoment Attentieregeling vrijwilligers de Zorggroep Vrijwilligersovereenkomst de Zorggroep Basisbrief beëindiging vrijwilligerswerk Vrijwilligersregeling de Zorggroep Communicatietraining voor contactpersonen vrijwilligers

12 Document 1: Organogram. Bewoner Vrijwilliger medewerker Contactpersoon van de vrijwilligers (vrijwilliger) Contactpersoon voor de afdeling (medewerker) Procesbegeleider Teamleider Manager Regio directeur. Bij dit organogram staat ook een vak met contactpersoon van de vrijwilligers. Op een locatie met veel vrijwilligers kunnen we er voor kiezen om de eerste kennismaking op de afdeling door een aangewezen geïnstrueerde vrijwilliger te laten doen. Ook kan deze vrijwilliger opmerkingen/vragen beantwoorden of verwijzen naar de contactpersoon (medewerker) Wordt hier voor gekozen is het wellicht verstandig om de term contactpersoon van de vrijwilligers aan te passen zodat er geen verwarring ontstaat. Bijvoorbeeld: communicatie vrijwilliger ondersteunende vrijwilliger supervisie vrijwilliger 12

13 Document 2: Taken attentieregeling vrijwilligers; welke rol en taak heeft de PBV * en de contactpersoon. 12,5-jarig jubileum Welke actie? Wie? Wanneer? Jaarlijkse inventarisatie aantal procesbegeleider jaarlijks jubilarissen bloemen en/of attentie ter waarde van 25,00 inclusief bezorgkosten een felicitatie op de feitelijke jubileum dag een schriftelijke felicitatie door de regiodirecteur procesbegeleider Procesbegeleider / contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf feestavond vrijwilligers op de dag zelf een cadeaubon van 25,00 procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf Huldiging en speech Een vermelding in de regionale CollegaZ Procesbegeleider contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers per kwartaal 25-jarig jubileum Welke actie? Wie? Wanneer? jaarlijkse inventarisatie aantal procesbegeleider jaarlijks jubilarissen bloemen en/of attentie ter waarde van 25,00 inclusief bezorgkosten een viering op de afdeling op de feitelijke jubileumdag een felicitatie op de feitelijke jubileum dag een schriftelijke felicitatie door de regiodirecteur procesbegeleider contactpersoon procesbegeleider/contactp ersoon procesbegeleider op de dag zelf of op de feestavond vrijwilligers op de dag zelf feestavond vrijwilligers op de dag zelf een cadeaubon van 100 procesbegeleider feestavond vrijwilligers Een ideëel cadeau ter waarde van 100 Procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf Huldiging en speech een vermelding in de regionale CollegaZ Procesbegeleider en contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers per kwartaal 13

14 40 jarig jubileum Welke actie? Wie? Wanneer? Jaarlijkse inventarisatie aantal procesbegeleider jaarlijks jubilarissen bloemen en/of attentie ter waarde van 25,00 inclusief bezorgkosten Een viering op de afdeling op de feitelijke jubileumdag een felicitatie op de feitelijke jubileum dag een schriftelijke felicitatie door de raad van bestuur Persoonlijke felicitatie door de regiodirecteur procesbegeleider Procesbegeleider/contactp ersoon Procesbegeleider/contactp ersoon procesbegeleider procesbegeleider op de dag zelf of op de feestavond vrijwilligers op de dag zelf feestavond vrijwilligers op de dag zelf op de dag zelf een cadeaubon van 250 procesbegeleider feestavond vrijwilligers Een ideëel cadeau ter waarde van 200 Huldiging en speech een vermelding in de regionale CollegaZ Procesbegeleider Procesbegeleider en contactpersoon procesbegeleider feestavond vrijwilligers/op de dag zelf feestavond vrijwilligers per kwartaal Regeling: Langdurige ziekte of ziekenhuisopname (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? telefonisch contact over ziekmelding. Contactpersoon / medewerker (Let op: Indien de ziekmelding aangenomen wordt door medewerker afdeling informeert hij / zij de contactpersoon vrijwilligers v.d. afdeling) bij ziekmelding korte duur: contactpersoon vrijwilligers lange duur: contactpersoon vrijwilligers informeert de procesbegeleider en stemmen vervolg stappen af. Contactpersoon ligt de afdeling in. Bij afwezigheid informeert de medewerker de afdeling contactpersoon <> procesbegeleider vrijwilligers bij ziekmelding bij ziekmelding 14

15 afspraken m.b.t. ziektebegeleiding en voortgang worden vastgelegd bij mutaties vrijwilligers. procesbegeleider vrijwilligers kaartje sturen of telefoontje. contactpersoon. maandelijks Bezoek bij opname ziekenhuis. Bloemen of fruitmand ter waarde van 20,- (inclusief bezorgkosten) bloemen of fruitmand ter waarde van 20,-(inclusief bezorgkosten) Ziekenbezoek thuis afstemmen: contactpersoon/medewerk er afdeling contactpersoon zorgt voor verzending. afstemmen: contactpersoon/medewerk er afdeling direct bij opname na 6 weken na 6 weken Regeling: Overlijden van vrijwilliger Welke actie? Wie? Wanneer? bij kennisneming van overlijden informeert de contactpersoon / afdeling direct de procesbegeleider Contactpersoon / afdeling direct bij kennisgeving van overlijden. plaatsing van rouwadvertentie in een plaatselijk dagblad. Info voor advertentie per mail naar secretaresse P.R. Anny. van Mosseveld. Zij zorgt dan voor plaatsing bloemstuk of anderzijds ter waarde van 75 Anny van Mosseveld schriftelijke condoleance namens organisatie. schriftelijke condoleance namens manager bezoek uitvaart procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over) procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over afstemmen: contactpersoon/medewerk er afdeling z.s.m. z.s.m. z.s.m. z.s.m. 15

16 Regeling: Overlijden van partner, kind of ouder van de vrijwilliger. (mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? bij kennisneming van overlijden informeert de contactpersoon / afdeling direct de procesbegeleider contactpersoon / afdeling direct bij kennisgeving van overlijden. schriftelijke condoleance namens organisatie. bloemstuk of anderzijds ter waarde van 50,00 inclusief bezorgkosten bezoek uitvaart (afstemmen wie gaat) procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over procesbegeleider (bij afwezigheid van procesbegeleider neemt de contactpersoon deze actie over contactpersoon/medewerk er afdeling z.s.m. z.s.m. Regeling: Laatste werkdag Welke actie? Wie? Wanneer? dankwoord mondeling contactpersoon / medewerker afd laatste werkdag attentie t.w.v. 15,00 vrijwilligerswerk 1 tot 5 jaar attentie t.w.v. 20,00 vrijwilligerswerk 5 tot 10 jaar attentie t.w.v. 25,00 vrijwilligerswerk 1 tot 5 jaar schriftelijk dankwoord en bevestigingsbrief uitschrijving. contactpersoon Procesbegeleider laatste werkdag bij uitschrijving Regeling: Reiskostenvergoeding. Welke actie? Wie? Wanneer? Verstrekken van reiskosten declaratieformulieren centraalpunt locatie contactpersoon continu Invullen declaratieformulier vrijwilliger is zelf verantwoordelijk. per kwartaal. verwerking declaratieformulier contactpersoon per kwartaal 16

17 Regeling: Werk specifieke kleding. Welke actie? Wie? Wanneer? verstrekken van declaratieformulier procesbegeleider begin van het jaar / aanvang vrijwilliger invullen declaratieformulier vrijwilliger is zelf verantwoordelijk. begin van het jaar / aanvang vrijwilliger verwerking declaratieformulier procesbegeleider vrij <> afdeling crediteuren begin van het jaar / aanvang vrijwilliger Regeling Gratis lidmaatschapspas Groene Kruis Pluspakket en de voordeelpas Welke actie? Wie? Wanneer? Nieuwe vrijwilliger aanmelden. Procesbegeleider 1 x per kwartaal Bij start vrijwilligerswerk werk. Verwerken van de gegevens en verstrekken van de voordeelpas Sociaal beleid. 1x per kwartaal Regeling Huwelijk/geregistreerd partnerschap (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 40,00 contactpersoon Op de dag zelf inclusief bezorgkosten Schriftelijke felicitatie contactpersoon Op de dag zelf Bezoek receptie bij uitnodiging Contactpersoon/medew erker afdeling Regeling 25-jarig en 40 jarig huwelijksfeest, geregistreerd partnerschap of kloosterjubileum (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 25,00 contactpersoon Op de dag zelf inclusief bezorgkosten Schriftelijke felicitatie contactpersoon Op de dag zelf Bezoek receptie bij uitnodiging Contactpersoon/medew erker afdeling Op de dag zelf 17

18 Regeling Geboorte / adoptie (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 25,00 contactpersoon z.s.m. inclusief bezorgkosten Attentie ter waarde van 20,00 contactpersoon Bij kraambezoek Kraambezoek (schriftelijke felicitatie namens de Regiodirecteur Contactpersoon/medew erker afdeling contactpersoon Bij kennisgeving Regeling Koninklijke of kerkelijke onderscheiding (Mits de vrijwilliger daarvan kennis geeft) Welke actie? Wie? Wanneer? Bloemen ter waarde van 25,00 contactpersoon op de dag zelf inclusief bezorgkosten Schriftelijke felicitatie contactpersoon z.s.m. Bezoek aan de feestelijkheid Contactpersoon Op de dag zelf 18

19 Document 3: Verdeling van taken in de werkprocedure rondom vrijwilligers voor PBV en contactpersoon vrijwilligers Taakonderdeel Zorg dragen voor werving en selectie van vrijwilligers Organiseren, coördineren en uitvoeren van trainingen/deskundigheidsbevordering/bijscholing voor vrijwilligers. Wervingsplan mede uitvoeren met collega procesbegeleiders Voeren van intakegesprekken Met regelmaat organiseren en uitvoeren overleg teamleiders en contactpersoon. Nieuwsbrieven samenstellen Plaatsen van vacatures in bewonersblaadje. Afspraak maken voor nadere kennismaking met contactpersoon locatie/afdeling Handelen bij geschillen omtrent vrijwilligers. Exitgesprekken. Verzorgen van badges Evalueren van de attentieregeling en vrijwilligersregeling, daar waar nodig aanvullingen en voorstellen kenbaar maken Reiskostenformulier Begeleiden, coachen en instrueren van nieuwe vrijwilligers op de werkvloer in relatie tot bewoners en medewerkers. Coördineren van vrijwilligers, zorg dragen voor een goede werkplanning en verdeling van vrijwilligers. Coachen medewerkers locatie Procesbegeleider vrijwilligers X X X X X X X X X X X (in samenspraak met contactpersoon) Contactpersoon vrijwilligers (betaalde medewerker0 X X X X Bewaken van de werkzaamheden van vrijwilligers. Hierin duidelijk stellen waar de grenzen liggen zowel naar de vrijwilligers, de medewerkers en X 19

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de contactpersonen:

Aandachtspunten voor de contactpersonen: Aandachtspunten voor de contactpersonen: Hoe gaan wij met vrijwilligers om? De visie van de Parochie (.naam) is, om een ontmoetingsplaats te zijn, met een eigen gezicht binnen onze samenleving waar uit

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 6

Protocol Pagina 1 van 6 Protocol Pagina 1 van 6 Vrijwilligers 02--2015 Documenteigenaar Bekrachtigd : HMT RvB Laatste evaluatie: Juni 2015 Evaluatiecyclus: 2 jaar 1. DOEL Het beschrijven hoe het vrijwilligersbeleid van Stichting

Nadere informatie

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk

Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Handreiking voor vaststellen van verantwoord 1-op-1 vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondernemen meer en meer 1-op-1 activiteiten

Nadere informatie

Reader Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers

Reader Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Reader Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Naam document Reader contactpersonen vrijwilligers Opgesteld door Angela van de Nieuwenhuizen Datum 12 november 2013 Versie 2.0-1 - 1. INLEIDING

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland

Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Vrijwilligersbeleid Hoor Friesland Januari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Het waarom van vrijwilligerswerk 3 1.1 Missie Hoor Friesland 3 1.2 Definitie van vrijwilligerswerk 3 1.2 Visie op vrijwilligerswerk 4

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Introductie, mentorschap & coaching

Introductie, mentorschap & coaching Hoofdstuk 8 Extra informatie Introductie, mentorschap & coaching Een goede introductie is van wezenlijk belang voor een goede samenwerking tussen de nieuwe medewerker en de organisatie. Niet alleen is

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol!

Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne. Betekenisvol! Vrijwilligerswerk bij de Stichting Land van Horne Betekenisvol! Contactgegevens Naam contactpersoon:... Telefoonnummer:... E-mailadres:... Onderwerp pagina 1. Over de Stichting Land van Horne 4 2. Wat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers

Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers 1 Beste cursist, Welkom bij de Vitalis Leer Omgeving. Welkom bij de Communicatie Training voor Contactpersonen van vrijwilligers. Deze reader is ter voorbereiding

Nadere informatie

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000

INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 INTRODUCTIE Versie 3 Januari 2000 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2. VOOR WIE IS EEN INTRODUCTIE BEDOELD? 4 3. HOE ZIET DE INTRODUCTIE ERUIT? 5 4. WANNEER MOET DE INTRODUCTIE PLAATSVINDEN? 7 5. WIE VOERT DE

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Samenwerken: eerste suggesties

Samenwerken: eerste suggesties is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Samenwerken: eerste suggesties We bieden een eerste overzicht van diverse suggesties en ideeën om de samenwerking tussen vrijwilligers

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

Handleiding Introductieprogramma

Handleiding Introductieprogramma Handleiding Introductieprogramma Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! September 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderdelen introductieprogramma 4

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld

Vrijwilligersbeleid De Wijde Wereld Woonzorghuis De Wijde Wereld zet vrijwilligers in om zijn doelstellingen beter te kunnen realiseren. Stichting Vrienden van de Wijde Wereld faciliteert bij het opzetten en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid De Zellingen

Vrijwilligersbeleid De Zellingen Vrijwilligersbeleid De Zellingen Een vrijwilliger is iemand die op basis van een overeenkomst met de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan cliënten, zonder

Nadere informatie

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe

Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe Bijlage 3: Aanzet tot vrijwilligersbeleid VU West Betuwe 1. Inleiding Een vrijwilligersbeleid zorgt voor een systematische, gestructureerde en planmatige aanpak van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie

Nadere informatie

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep

Welkom in Beukenhof. Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Welkom in Beukenhof Informatie voor cliënten en hun familie over het verblijf in een revalidatiecentrum van De Zorggroep Bezoekadres Merseloseweg 130, 5801 CE Venray Handige telefoonnummers Klantenservice

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Leuk om te doen!

Vrijwilligerswerk. Leuk om te doen! Vrijwilligerswerk Leuk om te doen! Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk intramurale zorg Als vrijwilliger bij de Meander- Groep geeft u een nuttige en zinvolle invulling aan uw vrije tijd. Klanten, bewoners,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau

Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau Vrijwilligersbeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave 1 1. INLEIDING.. 3 2. DEFINITIES. 3 3. DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID. 3 4. VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK.. 3 5. POSITIE VAN DE

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP

VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP A: 1, 2, 3, 4, 5 B: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 C: 3, 4, 5, D: 1, 2, ALRIJNE ZORGGROEP VRIJWILLIGERSBELEID ALRIJNE ZORGGROEP 3 APRIL 2017 Inhoudsopgave Paginanummer 1. ALGEMEEN 1 2. VISIE EN

Nadere informatie

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE

Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Trainingsopzet Ondersteuning HARRIE Stappenplan HARRIE training 1 Inleiding Deze trainingsopzet voor de ondersteuning van HARRIE maakt onderdeel uit van de toolbox Autiproof werkt!. Het is opgesteld om

Nadere informatie

Wegwijzer vrijwilligers

Wegwijzer vrijwilligers Wegwijzer vrijwilligers Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel binnen Pergamijn. Jij als vrijwilliger bent een belangrijke schakel in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP

DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN DE SDSP... 1 DE WERVING- EN SELECTIE PROCEDURES VAN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS... 2 FASEN EN ACTIVITEITEN VAN HET

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers

De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De werving en selectie procedures van bestuursleden en vrijwilligers De SDSP wil aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers, leden, deelnemers, klanten en bezoekers. Om die kwaliteit te kunnen bieden is de

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Fooruit

Vrijwilligersbeleid Fooruit Vrijwilligersbeleid Fooruit Inhoud 1 - Inleiding.... 2 1.1 Missie, visie en doelstelling... 2 1.2 Visie op vrijwilligerswerk... 2 2 De organisatie... 3 2.1 Het Organogram... 3 2.2 Werving en selectie...

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwilligerswerk

Overeenkomst vrijwilligerswerk Bijlage I Overeenkomst vrijwilligerswerk Parochie.naam invullen.vertegenwoordigd door: Speerpunt: Roeping en Vorming Jeugd en Jongeren Kerk en Samenleving Huwelijk en Gezin Hierna te noemen: de organisatie

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2013 Vrijwilligers SBPE Pagina 2 Inhoud Inleiding... 4 50+ leest voor... 4 Stagiaires... 4 Gouden handen... 5 Werving... 5

Nadere informatie

Vrijwilligerscontract

Vrijwilligerscontract Vrijwilligerscontract Dit contract bedoelt inhoud te geven aan het commitment tussen de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger; het gaat hierbij dus niet om een arbeidsverhouding. In het vrijwilligerscontract

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

Het Vrijwilligersbeleid van Stichting Raffy

Het Vrijwilligersbeleid van Stichting Raffy Het Vrijwilligersbeleid van Stichting Raffy Bernard de Wildestraat 400 Boschstraat 57 4827 EG Breda 4811 GC Breda Inleiding Waar Stichting Raffy voor staat: Stichting Raffy staat voor cultuurspecifieke

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS DECEMBER 200 9 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

In dit stuk zijn de sleutels tot succes onderverdeeld in vier categorieën:

In dit stuk zijn de sleutels tot succes onderverdeeld in vier categorieën: Deze sleutels tot succes bevatten aanbevelingen voor een goede samenwerking tussen beroepskracht en vrijwilliger. Belangrijk is dat de cliënt centraal staat. Dit uitgangspunt geldt bij elke sleutel tot

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid NCFS

Vrijwilligersbeleid NCFS Vrijwilligersbeleid NCFS MAART 2016 C OPYRIGHT NCFS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016

Workshops en trainingen. september 2015 t/m mei 2016 Workshops en trainingen september 2015 t/m mei 2016 3 INHOUD Inleiding... 4 Vrijwilligerscentrale Roermond Informatieavond... 5 Informatieavond: afspraken/regels rondom vrijwilligerswerk als tegenprestatie...

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers Informatie voor vrijwilligers Stichting Wonen en Zorg Purmerend Versie 14-7-2015, def. - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Stichting Wonen en Zorg Purmerend... 3 Missie en Visie... 3 Aandachtspunten

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk

Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Vrijwilligersbeleid Welzijn Rijswijk Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Over Welzijn Rijswijk 3. Visie van Welzijn Rijswijk op vrijwilligerswerk 3.1 Definitie van vrijwilligerswerk 3.2 Visie van Welzijn Rijswijk

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP

VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP VRIJWILLIGERSBELEID Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten NVLP Januari 2011 Vrijwilligersbeleid NVLP De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen

Nadere informatie

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet

VRIJWILLIGE INZET. In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET In deze brochure leest u de visie en het beleid van de vereniging op vrijwillige inzet VRIJWILLIGE INZET VERENIGING DE BLOESEM Vereniging De Bloesem is de nieuwe beheerder van de openbare

Nadere informatie

Attentieregeling. Inhoud. Regeling geldend voor HTC

Attentieregeling. Inhoud. Regeling geldend voor HTC Attentieregeling Regeling geldend voor HTC Inhoud Algemeen Doel Doelgroep Status document Verwijzing Evaluatie Regelingen VERJAARDAGEN HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP GEBOORTE / ADOPTIE ZIEKTE OVERLIJDEN

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen aan de inhoud geen rechten

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek

Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Stappenplan Cliëntbehoefteonderzoek Project Centraal servicepunt Resultaat: Cliëntbehoefte Verantwoordelijke: Femke de Jong Gereed: 1 september 2011 Inleiding In het plan van aanpak centraal servicepunt

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Terneuzen: Mei 2017 NOTITIE Vrijwilligersbeleid Voedselbank Zeeuws Vlaanderen Inleiding Er is behoefte aan een duidelijke en praktische handleiding met betrekking tot vrijwilligersbeleid, dat als leidraad

Nadere informatie

Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia

Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia Zorgcentrum Antonia Op 22 juni 2011 heeft Zorgcentrum Antonia haar intrek genomen in een nieuw onderkomen aan de Knotwilg in Almkerk. De karakteristieken voor Antonia zijn gezelligheid en saamhorigheid.

Nadere informatie

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2

1.1 Inleiding 2. 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid 2. 1.3 Criteria voor werving en selectie van vrijwilligers 2 VRIJWILLIGERSBELEID STICHTING WELZIJN MIDDELSEE Pyter Jurjensstrjitte 17 9051 BR Stiens Tel: 058-2575220 Email: psz@welzijnmiddelsee.nl Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 2 1.2 Definitie en afbakening van vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie