Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 88

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 88"

Transcriptie

1 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 88 5 Management Dit gedeelte van de handleiding is erop gericht oplossingen, adviezen aan te bieden op het gebied van management. Het moet de startende hotelier helpen om na zijn opstartfase een verdere doorstart te nemen en zich voor te bereiden op de toekomst. 5.1 Investeringsbeleid Het eerste gebied dat zal besproken worden, is dat van het investeringsbeleid. Als startende hotelier moet men niet alleen met het heden bezig zijn, maar ook met de toekomst. Daarom is het belangrijk om naast het investeringsbudget ook een budget opzij te zetten waarmee men kan inspelen op veranderingen, waar de onderneming niet van onderuit kan. Het is dan ook nodig een goed uitgedokterd investeringsbeleid te voeren. Eerst en vooral moet er investeringsruimte 98 zijn om in het heden veranderingen door te voeren. De meeste hotels voorzien maximaal tussen de 3% à 10%, van de omzet per jaar om opzij te houden voor investeringen. De bedragen die opzij gehouden worden, zijn voornamelijk bedoeld om herstellingen door te voeren of veranderingen waarvoor een niet al te grote investering voor nodig is. Daarnaast wordt er nog eens een provisie aangelegd die ook rond de 10% ligt. Deze provisie wordt eerder opzij gehouden om onderhoudswerken door te voeren die in de toekomst zullen plaats vinden en die eerder een groter budget nodig hebben. Afhankelijk natuurlijk van de grootte van de onderneming, kunnen deze percentages hoger of lager liggen. Wanneer het op te starten hotel eerder gericht is op businessgasten, zal men vooral inspanningen moeten leveren op technologisch vlak. Wanneer men eerder leisuregasten heeft, zal men vooral moeten investeren in ontspanningsruimtes. Daarnaast moet er ook gekeken worden welk imago het hotel wil aannemen. Wanneer men een eerder trendy hotel heeft, zullen de kosten voor nieuwe snufjes en dergelijke hoger liggen dan wanneer men een hotel heeft met een neutrale en tijdloze uitstraling. Afhankelijk van de plaats waar het hotel gelegen is en welk soort klanten men aantrekt, moet men het budget hiervoor aanpassen. Tevens moet men er in zijn investeringsbeleid rekening mee houden, dat het interieur 99 van een hotel om de 5 à 10 jaar zeker moet vervangen worden. Hierbij is het verstandig uit te gaan vanuit de hotelclassificatie. Voor een driesterrenhotel kan men uitgaan van tot euro per kamer. Als we naar een viersterrenhotel gaan, ligt dit ongeveer tussen en euro per kamer. Dit zijn enkel richtcijfers die verkregen zijn bij enkele interieurfirma s gespecialiseerd in hotelinrichting. Afhankelijk van de extra s die men in de hotelkamer wil of zaken die men niet wil, kunnen deze bedragen vermeerderen of verminderen. Zulke bedragen per kamer zijn niet te onderschatten en het is dan ook verstandig elk jaar een provisie aan te leggen om deze moderniseringen te kunnen bekostigen. Om al deze kosten te kunnen betalen, kan het handig zijn om verschillende vennootschappen 100 op te richten en via een overkoepelende holding te werken. Men kan bijvoorbeeld een vennootschap oprichten voor enerzijds de bouw van het hotel en anderzijds een vennootschap voor het management en deze twee overkoepeld door een andere vennootschap. 98 Cursus Business topics (schooljaar ), Themacafé (2007) en opgenomen in Financieel horecaplan van Guidea 99 Cijfers zijn verkregen via interieurspecialisten binnen de horeca. De bevestiging van deze cijfers is terug te vinden in de bijlagen 100 Dhr. De Smet, kantoordirecteur Delta Lloyd bank Brugge en Dudzele. Samengesteld op basis van informatie die verkregen is via een persoonlijk gesprek over investeringsbeleid binnen de horecasector

2 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 89 Men gaat er hier dan van uit dat men eigenlijk een vennootschap heeft om alles te bekostigen en een werkingsvennootschap. Hierdoor kan men de kosten over beide vennootschappen spreiden en zijn er voordelen op fiscaal vlak. Wanneer de vennootschap die instaat voor de bouw van het hotel zonder geld zit, kan deze de huur voor de managementvennootschap doen stijgen. Hierdoor kunnen beide vennootschappen blijven overleven en is er toch een gezonde financiering. Deze structuur kan aangegaan worden door iedere startende hotelier. Moedermaatschappij Managementvennootschap Investeringsvennootschap Een andere optie is het opstellen van een driehoeksstructuur. 101 Managementvennootschap Brand / Merk Investeringsvennootschap In deze structuur zijn er dus drie partijen betrokken bij het investeringsbeleid. Hier is het belangrijk te weten dat het investeringsbeleid grotendeels gestuurd wordt door de investeringsvennootschap, op vraag van de managementvennootschap en het merk. Deze constructie kan men gebruiken als men via franchising wil gaan werken en wanneer men dus deel wil gaan uitmaken van een grotere hotelgroep zoals Accor, Starwood,. Het is ook mogelijk dat men deze constructie opzet als particuliere hotelier. De redenen kunnen zeer uiteenlopend zijn om voor dergelijke constructie te kiezen als particulier. Het is voor een startende hotelier eerder aangeraden via één vennootschap te werken of via een constructie waarbij men een investeringsvennootschap heeft en een managementvennootschap, waarbij het merk in de managementvennootschap verweven zit. Deze laatst voorgestelde structuur kan men gebruiken wanneer men ten eerste een grote hotelgroep wil gaan vormen of wanneer men een sterk idee heeft over een nieuw soort concept van hotels. Hierdoor wordt de brand gebruikt om andere hotels de mogelijkheid te geven toe te treden tot de groep en waardoor ze de mogelijkheid krijgen om het concept over te nemen, gebruik te maken van bepaalde nieuwe technologieën. 101 Dhr. De Smet, kantoordirecteur Delta Lloyd bank Brugge en Dudzele. Samengesteld op basis van informatie die verkregen is via een persoonlijk gesprek over investeringsbeleid binnen de horecasector

3 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 90 De beste structuur voor startende hoteliers, is te kiezen voor één vennootschap. Als na verloop van tijd de onderneming te groot wordt, kan men gaan opteren voor een structuur van twee of drie vennootschappen met daar al dan niet bovenop een moederonderneming die de ondernemingen stuurt waar nodig. Dit laatste is meestal in de eindfase van het groeiproces. 5.2 Personeelsbeleid Een goed uitgekiend personeelsbeleid is nodig zodat men op het juiste moment kan zorgen voor in-, door- of uitstroom van personeelsleden. Men moet zorgen dat er geen tekorten zijn op bepaalde diensten en streven naar een maximale benutting van het personeel zonder daarbij de noden van dat personeel zelf te verwaarlozen Noodzaak Waarom is in-, door- en uitstroom van personeel noodzakelijk? 102 Gewoon omdat er anders geen personeel is om de gasten te bedienen en zonder personeel kan men geen hotel openhouden. Ze zijn als het ware het uithangbord van je onderneming, het menselijk kapitaal. Het is daarom van het allergrootste belang een goed personeelsbeleid te voeren. Mensen die uit de onderneming weggaan, moeten vervangen worden en wanneer er promoties uit te delen vallen is het belangrijk om eerst intern te kijken en daarna pas extern. Zo blijft men het personeel motiveren om beter te presteren. Vooreerst bespreken we de instroom binnen de hotelsector. Goede werknemers vinden en houden is zeer belangrijk voor iedere onderneming, maar zeker voor de horeca. In de horecasector zit men met het probleem van een negatief imago. De lange uren en de soms lage lonen schrikken nieuwe werknemers af. Als we kijken naar de grafiek 103 op de volgende pagina, blijkt dat ongeveer 82% van de ondervraagde hoteliers al problemen heeft gehad bij het zoeken naar nieuw personeel voor hun hotels. Slechts 3% beweert nooit problemen gehad te hebben, wat een utopie lijkt. 102 Geïnspireerd op Cursus HRM (2007), in-, door- en uitstroom in ondernemingen, dia 46 ev. 103 Eigen opgestelde grafiek op basis van afgenomen enquêtes (alle enquêtes zijn terug te vinden in de bijlagen)

4 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 91 Grafiek 35: Problemen bij het vinden van personeel in de provincie West-Vlaanderen Problemen bij het vinden van personeel in West-Vlaanderen 3% 30% 15% 52% Veel Middelmatig Nooit Geen antwoord Bron: Eigen opgestelde grafiek op basis van afgenomen enquêtes (alle enquêtes zijn terug te vinden in de bijlagen) Uit de grafiek moet niet alleen worden afgeleid dat de horecasector te kampen heeft met te weinig personeel, maar dat het negatieve effect waarschijnlijk ook een impact heeft hierop. Dit negatieve effect kan niet alleen worden weggewerkt door de startende hotelier, maar moet door de gehele sector aangepakt worden. Dit zal een werk van lange adem zijn, maar er moet iets gebeuren om deze problematiek aan te pakken. Een startende hotelier kan al veel ophef voorkomen door te luisteren naar zijn werknemers en door in te spelen op hun noden. Het vooropgestelde probleem is tweeledig en moet dan ook apart opgelost worden. Vooreerst is er het probleem van de lange werktijden 104, samengaand met weinig vakantiedagen, Dit probleem kan men opvangen door het vaste personeel minder lang te laten werken en de overige uren te laten opvullen door interim-werkers. Men kan dit vooral toepassen in periodes waarin er veel werk is, zoals in zomermaanden aan de kust, piekmomenten in de Brugse binnenstad, Zo krijgen vaste werknemers de kans om hun vakantiedagen op te nemen en hun batterijen weer op te laden om er daarna weer volledig tegenaan te gaan. Het is echter af te raden dit toe te passen in kalme periodes, want dan gaat men zijn vaste werknemers gewoon vervangen door interim-werkers. Het gevaar hiervan is dat men dan afhankelijk wordt van interim-bureaus en hun medewerkers, wat niet altijd even gemakkelijk is. Men moet als startende hotelier een goed evenwicht vinden tussen enerzijds de vaste werknemers en anderzijds de interims. Het tweede deel van het probleem is het negatieve imago 105 van een laag loon in de horeca. Tevens bestaan er voor dit probleem oplossingen voor een startende hotelier om zo goede en gemotiveerde werknemers te behouden. 104 Lange werktijden in de horeca, (08/06/2008) 105 Waegeman E. 'Vlaamse horeca werkt aan imago', Knack (http://www.knack.be/nieuws/belgie/-vlaamse-horeca-werkt-aan-imago-/site72- section24-article17369.html) 21/05/2008

5 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 92 Wanneer men de horeca gaat vergelijken met andere sectoren, zoals de bank- en de chemiesector, is het verschil niet te overzien. De verschillen lopen na verloop van tijd op tot meer dan 1000 euro bruto, wat voor sommige werknemers frustrerend kan werken. Als hotelier kan men enerzijds direct pay toepassen. Dit houdt in dat men zijn werknemers meer gaat betalen of dat er dus een hoger loon wordt toegekend. Als gevolg hiervan zullen de loonkosten gestaag toenemen. Een ander gevolg is dat wanneer men bepaalde lonen doet stijgen men de verworven rechten van de werknemers niet meer kan afnemen. Dus eenmaal een loonsverhoging 106 toegekend, kan een vermindering niet meer. Bij de direct pay zijn de lonen van de horeca opgedeeld in verschillende classificaties. Om de lage lonen op te vangen kan men het personeel hoger classificeren. Hierdoor kan het personeel genieten van lonen die eigenlijk hoger zijn dan de werkelijk uitgevoerde taken. Men kan zo het huidige personeel behouden en blijven stimuleren om dezelfde kwaliteit te leveren. Als oplossing is dit niet het al te best, want hierdoor krijgt men een hoger loon voor hetzelfde werk dat men uitvoert. Tevens is het negatief voor een volgende werknemer die zich ook op die functieclassificatie zal baseren om een loon toe te kennen. Een andere oplossing is indirect pay. Hierbij gaat men de werknemers niet meer betalen in exacte zin van het woord. In dit systeem gaat men werknemers belonen door het toekennen van extra s. Dit kan gaan van maaltijdcheques tot bedrijfswagens voor bedrijfleiders. Dit is voor de onderneming veel goedkoper dan direct pay, omdat dit systeem verworven rechten toekent. Bij indirect pay kan men extra s toekennen wanneer bepaalde doelen door de werknemers zijn behaald. Hierdoor kan het personeel ergens naar toe werken en is er een waardemeter voor de ondernemer. Bovendien moeten er geen extra s uitgedeeld worden wanneer de vooropgestelde criteria niet behaald zijn. Dit is een bijkomend voordeel voor de ondernemer Uitbesteding In plaats van het zelf zoeken naar personeel voor instroom, kan men deze taak evengoed uitbesteden aan bedrijven die zich hierop toegelegd hebben. Binnen Vlaanderen en specifiek in West-Vlaanderen, hebben interim-kantoren begrepen dat er een andere aanpak nodig is voor het aanwerven van horecapersoneel en dat er andere noden zijn voor die ondernemingen dan voor alle andere bedrijven. Daarom zijn er speciale interimkantoren die gericht zijn op de horecasector. Om toch de juiste keuze te maken binnen de interim-sector is het goed te weten hoe de verschillende kantoren werken en wat ze aanbieden en hoeveel dit allemaal kost. Hierna volgt een beschrijving van een aantal van die bedrijven. Ten eerste is er Adecco 107. Dit interim-bedrijf kan de startende hotelier op drie grote vlakken bijstaan. Vooreerst kunnen ze de onderneming bijstaan in Recruitment Process Outsourcing Deze vorm van participatie kan gaan van een tijdelijke vervanging van werk, een vermeerdering van werk tot een vaste werknemer die moet aangeworven worden, tot zelfs het integraal runnen van het HR departement. Ze kunnen dus gaan van een minimale service tot een full service, die voor een startende hotelier altijd meegenomen is. Dit zal dan ook wel zijn prijs hebben, maar men weet dan toch dat het door gespecialiseerde mensen gedaan wordt 106 Geïnspireerd op Cursus HRM (2007), direct and indirect pay, dia 262 ev. 107 Adecco, fing/tempstaffing1.asp (08/06/2008)

6 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 93 Vervolgens is er ook hun Legal Consulting. Naast het aanwervingsproces, wil Adecco ook juridisch advies geven in de complexe sociale wetgeving. Tevens kunnen zij u bijstaan bij de onderhandelingen van CAO s. Als laatste grote service eenheid is er hun Safety Consulting. Dit kan het probleem bij het implementeren van een Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk verhelpen. Ze kunnen trainingen organiseren voor uw medewerkers betreffende dit thema en zo ongevallen helpen te vermijden. Adecco heeft een gehele visie op het horecagebeuren. Voor hen zijn presentatie, vaardigheden en motivatie drie belangrijke sleutelwoorden. Deze sleutelelementen vormen de visie van Adecco Hospitality. Tevens zijn dit de zaken waarmee men rekening houdt bij de selectie en aanwerving. Voor verdere informatie kan men altijd op hun site terecht. De contactgegevens van de verschillende kantoren in West-Vlaanderen zijn ook te vinden in de bijlagen. Ten tweede is er Accent 108. Met hun slagzin Accent Food Services voedt de voedingsindustrie... willen ze zich ook tot de horecasector richten. Net als de voorgaande onderneming bieden zij ook hulp bij de outsourcing van HRdepartement wanneer dit nodig zou zijn. Tevens willen ze instaan voor het aanreiken van arbeidskrachten voor piekmomenten of voor vast werk. Ze hebben niet, zoals Adecco, een juridische dienst die zich specifiek met de sociale wetgeving bezighoudt. Wel beschikken ze over de volledige informatie van zeer specifieke hygiëne en veiligheidsmaatregelen zoals Hazard Analysis Critical Control Points. Over geheel West-Vlaanderen heeft Accent 20 kantoren. Hiervan is er maar één gespecialiseerd en gericht op de horecasector. Voor verdere informatie kan men altijd op hun site terecht of zijn de contactgegevens van de verschillende kantoren in West-Vlaanderen terug te vinden in de bijlagen. Als derde grote speler is er Start People 109. Zij willen samen met de ondernemer sterk aan de start staan. Start People wil mensen en bedrijven aansporen tot grootse prestaties. 108 Accent food services, d=b&txtprov=1&id=neatjxabjilbrgab#sservices (08/06/2008) 109 Start People, /542/Default.aspx (08/06/2008)

7 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 94 Hun manier van werken noemen ze One-stop-shopping. Dit houdt in dat de startende hotelier alle services bij hen kan vinden. Deze verschillende diensten worden in volgende kernopdrachten weergegeven: - uitzendwerk - tijdelijk en vast werk - werving en selectie - projectmanagement - in-house - payrolling - testing - opleidingen - HR-consultancy - juridische begeleiding - begeleiding op het vlak van veiligheid en hygiëne - extranet en e-tools Wanneer men contact wil opnemen met Start People, kan men de contactgegevens terug vinden in de bijlagen. Uit de lijst van kantoren zijn er drie gespecialiseerd in de horeca. Naast deze 3 voorgestelde interim-bedrijven, zijn er nog vele andere ondernemingen die dezelfde diensten aanbieden, maar die kleiner zijn dan de bovenvermelde bedrijven. Het is aan de ondernemer om uit te maken welke service primeert en welk bedrijf daar het meest kan bij helpen. Nadat de ondernemingen zijn voorgesteld, is het ook altijd goed te kijken of de huidige generatie hoteliers tevreden is over de service die deze interim-bedrijven bieden aan de hotels. Uit de grafiek op de volgende pagina blijkt dat de meeste hoteliers die geantwoord hebben geen problemen ondervinden met interim-kantoren. Er is 27% van de ondervraagde hotels dat nooit in de problemen is geraakt door een samenwerkingsverband in welke vorm dan ook aan te gaan. Slechts 30% heeft veel of middelmatig problemen ondervonden met interimkantoren.

8 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 95 Grafiek: 36: Problemen met aanbieders van werknemers in de provincie West-Vlaanderen Problemen met aanbieders van werknemers in West- Vlaanderen 12% 43% 18% Veel Middelmatig Nooit Geen antwoord 27% Bron: Eigen opgestelde grafiek op basis van afgenomen enquêtes (alle enquêtes zijn terug te vinden in de bijlagen) Er moet voorzichtig met deze cijfers worden omgesprongen, omdat vele hoteliers niet op deze vraag hebben geantwoord. Dit kan misschien duiden op het feit dat ze de echte waarheid willen verzwijgen en dat de problemen groter zijn dan in deze grafiek voorgesteld. Het probleem is ook afhankelijk van welke service men vraagt aan het interim-kantoor Sociale wetgeving Aanwerven van personeel gaat gepaard met een groot aantal verplichtingen. Dit gedeelte is erop gericht om de ondernemer te informeren over wat hij allemaal moet doen om in orde te zijn met de RSZ en andere sociale diensten Inschrijving bij RSZ 110 Iedere werkgever, of dit nu een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, die voor de eerste keer of opnieuw een werknemer aanwerft, moet dit melden aan de RSZ. Dit noemt men de DIMONA-aangifte, Déclaration Immédiate of Onmiddellijke Aangifte. De werkgever heeft hiervoor twee mogelijkheden om die aanvraag in te dienen bij de RSZ - De werkgever neemt zijn allereerste werknemer in dienst. Op het moment van zijn tewerkstelling dient de werkgever een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling in. Deze aangifte start automatisch de procedure voorzien voor de identificatie als werkgever. De RSZ zal de werkgever de nodige identificatieformulieren per post toesturen. Deze vragenlijsten dient men zo snel mogelijk in te vullen. Omdat een dergelijk systeem niet echt werkbaar is voor een horecaonderneming, kan men deze DIMONA aangifte nu ook op andere meer technologische manieren doen. Zo kan men een DIMONAaangifte verrichten via de PC of via sms. 110 Aangifte bij de RSZ, (08/06/2008)

9 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 96 - De andere situatie is dat men als werkgever een tewerkstelling voorziet in de nabije toekomst of men is, voor de betrokken activiteit, niet onderworpen aan een DIMONA-aangifte en men wenst zich vanaf heden te identificeren als werkgever bij de RSZ. Men moet de identificatieformulieren die op deze site van de RSZ voorkomen downloaden en deze zo vlug mogelijk terugsturen. Naargelang van het statuut van de onderneming of de werknemer zijn er voor de tweede optie verschillende inschrijvingsdocumenten ter beschikking op de site van de RSZ. Het adres waarheen de nodige documenten moeten gestuurd worden, bevindt zich in de bijlagen. Als ondernemer kan men deze zaken zelf doen of laten uitvoeren via het sociaal bureau waaraan men verbonden is. Voor vaste werknemers kan men de tweede optie toepassen, voor een verhoging van de werkgraad zal het bijna onmogelijk zijn om de tweede optie toe te passen. Daarom zal men dus moeten kiezen voor optie 1. Het niet laten registreren van werknemers kan ernstige gevolgen hebben. De niet-aangifte wordt door de RSZ aanzien als zwartwerk, wat hoge boetes met zich meebrengt. Men is hiervoor zowel burgerlijk als stafrechterlijk aansprakelijk. Voorkomen is hier dus beter dan genezen Aansluiting bij kinderbijslagfonds 111 Naast het inschrijven bij de RSZ, moet de werkgever zich tevens aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 90 dagen nadat de werkgever loon- of weddentrekkend personeel in dienst genomen heeft en waarvoor er kinderbijslag verschuldigd is. Indien de werkgever dit niet of niet tijdig in orde brengt, is hij zonder enige kennisgeving aangesloten bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Wanneer de werkgever wel in die periode zich aansluit, kan hij zelf kiezen bij welk kinderbijslagfonds hij zich aansluit. Als ondernemer heeft men dan de keuze uit de kinderbijslagfondsen 112 hieronder weergegeven: - CICAF 1-Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales - Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers - vzw - ENCARE kinderbijslag - Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise asbl - ATTENTIA kinderbijslag vzw - ACERTA Kinderbijslagfonds - Kinderbijslagfonds van West-Henegouwen vzw - Kinderbijslagfonds SECUREX - ARENBERG Kinderbijslagfonds vzw - ADMB Kinderbijslagfonds vzw 111 Aansluiting bij kinderbijslagfond, fonds/ (08/06/2008) 112 Lijst me kinderbijslagfondsen, (08/06/2008)

10 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 97 - PARTENA Kinderbijslagfonds vzw - Kinderbijslagfonds UCM - Xerius Kinderbijslagfonds vzw - Kinderbijslagfonds Cepa VZW - HDP Kinderbijslagfonds - Familienzulagenkasse Ostbelgien - DE REGIONALE - Kinderbijslagfonds - Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin VZW 80 (BK.1) Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations - (BK.4) Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten NMBS-HOLDING Aansluiting bij vakantiefonds 113 Het aansluiten bij een vakantiefonds is enkel nodig wanneer de onderneming arbeiders te werk stelt. Indien er alleen bedienden werken in het bedrijf, kan men deze verplichting naast zich neerleggen. De werkgever moet zich aansluiten bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie die bevoegd is voor het regelen van die vakantie door de overheid. Omdat er in een hotel maar weinig arbeiders zullen tewerkgesteld zijn, zal deze handeling weinig of niet voorkomen, maar het is altijd handig te weten wat men moet doen op zulke momenten Verzekeren tegen arbeidsongevallen Verzekeringen zijn al uit gelegd bij deel 4 onder punt Iedere werkgever is verplicht deze verzekering aan te gaan. Een dergelijke verzekering is verplicht vanaf het moment van de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer, ook wanneer deze in zijn proefperiode zit. Wanneer de werkgever de verzekering niet of niet tijdig aangaat, wordt hij ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Opmaken van arbeidsreglement 114 Elk bedrijf, privé of publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen. Dit is vastgelegd in een wet die dateert uit 1965 en door de jaren heen aangepast is aan de nieuwe sociale noden. Zo speelt de laatste aanpassing van deze wet in op de flexibele uurroosters die tegenwoordig worden gehanteerd. 113 Aansluiting bij vakantiefonds, (08/06/2008) 114 Op maken van een arbeidsreglement, (08/06/2008)

11 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 98 Afhankelijk van het aantal verschillende soorten werknemers, kan het zijn dat men als werkgever ook andere arbeidsreglementen moet opstellen, met aanpassingen per categorie van werknemer. Zo kan het zijn dat er verschillende arbeidsreglementen zijn voor arbeiders/bedienden, statutaire/contractuele,... of zelfs afhankelijk van de afdeling waarin men tewerkgesteld is. Omdat het arbeidsreglementen wettelijk is vastgelegd, zijn zowel de werkgever als de werknemer aan de bepalingen ervan verbonden. Velen zullen al eens een arbeidsreglement ondertekend hebben, maar wat moet daar nu precies inhoudelijk in staan? Vastgelegd in de wetgeving moeten volgende zaken opgenomen zijn in het arbeidsreglement: - informatie over uurroosters en de opening van de werkplaats - de wijze waarop men controle van arbeid zal doen - bepaling voor de uitbetaling van de lonen - ontslagregelingen - de mogelijke straffen met maatregelen - contactgegevens en regeling bij een ongeval - bepaling van de jaarlijkse vakantie - samenstelling van de ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk - contactgegevens van de inspectiedienst - vermelding van de CAO s (collectieve arbeidsovereenkomsten) binnen de onderneming Nadat men deze gegevens heeft verzameld, kan men beginnen het arbeidsreglement op te stellen. Het opstellen zelf is een wisselwerking tussen werkgever en werknemers. Meestal wordt het reglement opgemaakt door de ondernemingsraad van het bedrijf. Indien er een ondernemingsraad bestaat, stelt deze het reglement en de wijzigingen ervan op. Nadat het reglement is opgesteld en goedgekeurd, treedt het in werking 15 dagen na de goedkeuring ervan. Het kan ook zijn dat er geen akkoord ontstaat in de ondernemingsraad. Dan wordt er een inspecteur van de Inspectie van sociale wetten ingeschakeld. Deze zal pogen om de uiteenlopende standpunten binnen de 30 dagen te verzoenen. Wanneer er nadien nog geen akkoord bereikt werd met de bemiddeling van de inspecteur, zal de voorzitter van de ondernemingsraad het bevoegde paritaire comité contacteren en inlichten over de situatie. Voor de horeca is dat het paritaire comité 302. Het kan ook zijn dat het hotel geen ondernemingsraad heeft. In dat geval stelt de werkgever het ontwerp of de wijzigingen van het arbeidsreglement op. Nadien hangt hij het ontwerp of de wijzigingen uit. Gedurende 15 dagen vanaf deze aanplakking, kunnen de werknemers opmerkingen formuleren in een register dat daartoe ter beschikking gesteld wordt. Tevens kunnen ze opmerkingen rechtstreeks aan de inspecteur van de Inspectie van de sociale wetten laten weten. Eens deze termijn voorbij, zendt de werkgever het ontwerp en het register aan deze inspecteur. Als er geen opmerkingen werden gemaakt, treedt het arbeidsreglement in werking de 15de dag volgend op de dag van aanplakking. Als er wel opmerkingen werden gemaakt, tracht de inspecteur van de Inspectie van de sociale wetten de uiteenlopende standpunten te verzoenen binnen de 30 dagen volgend op het moment dat het ontwerp en het register hem werden toegezonden. Indien de inspecteur niet in zijn opdracht slaagt, dan stuurt hij onmiddellijk een afschrift van het proces-verbaal van niet-verzoening naar de voorzitter van het bevoegd paritair comité.

12 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 99 De werknemer moet te allen tijde dit reglement kunnen inkijken, bovendien moet hij van alle wijzigingen op de hoogte gebracht worden en moet hij bij zijn indiensttreding een kopie ervan overhandigd krijgen. Het is dan ook handig voor de startende hotelier om daar een bewijs van op zak te hebben. Er bestaan speciale regels voor studenten: de werkgever moet hen een afschrift van het arbeidsreglement bezorgen tegen ontvangstbewijs. Een kopie van dit ontvangstbewijs moet opgestuurd worden naar de Inspectie van de sociale wetten, samen met een afschrift van de arbeidsovereenkomst van de student. De werkgever moet ook binnen de acht dagen vanaf de datum van inwerkingtreding een afschrift bezorgen aan het regionale bureau van de Inspectie van de sociale wetten Oprichten van Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk 115 Iedere ondernemer is verplicht om een Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten. Deze dienst zal zowel de werkgever als de werknemer bijstaan bij de toepassing van de regelgeving betreffende het welzijn van de werknemers. De structuur van dergelijke diensten is vastgelegd in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De dienst moet opgericht worden op het hoogste niveau van de onderneming. Dit houdt in dat dit op beleidsniveau moet plaats vinden. Naast de dienst voor preventie en bescherming op het werk, kan het zijn dat er ook een comité aanwezig is in de onderneming. Afhankelijk van het werk dat men uitvoert, kan men hiervoor een comité oprichten. Dit is een overlegorgaan binnen de onderneming die kan bestaan per afdeling binnen de onderneming. Afhankelijk van de grote van de onderneming en de aanwezigheid van een dergelijk comité, zijn de volgende regels geldend: - Er is één werkgever zonder comité en met minder dan twintig werknemers: één dienst met minimum één preventieadviseur. Deze persoon is in principe een werknemer verbonden met een arbeidsovereenkomst. In dit geval mag de werkgever ook zelf de functie van preventieadviseur vervullen. - Er is één werkgever zonder comité met meer dan twintig werknemers; één dienst met minimum één preventieadviseur. Deze persoon is steeds een werknemer verbonden met een arbeidsovereenkomst. Indien er meerdere preventieadviseurs zijn, wordt één van hen belast met de leiding van de dienst. - Er is één werkgever met één comité: één dienst met minimum één preventieadviseur. Indien er meerdere preventieadviseurs zijn, wordt een van hen belast met de leiding van de dienst. - Er is één werkgever met verschillende comités: één dienst met een afdeling per comité. Er is ten minste één preventieadviseur per afdeling en bovendien één voor het geheel. Een werkgever met twee comités, bijvoorbeeld, moet een dienst oprichten met twee afdelingen. Er zijn ten minste drie preventieadviseurs: twee voor de afdelingen en één voor het geheel. 115 Oprichten van Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, (08/06/2008)

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

DISCLAIMER 03 INTRO 04 1. JOBS.1 JOB ZOEKEN.2 SALARISSCHAAL.3 CONTRACTEN.4 VAKBONDEN 10 2. FREELANCE.1 OPDRACHT ZOEKEN.2 CONTRACT

DISCLAIMER 03 INTRO 04 1. JOBS.1 JOB ZOEKEN.2 SALARISSCHAAL.3 CONTRACTEN.4 VAKBONDEN 10 2. FREELANCE.1 OPDRACHT ZOEKEN.2 CONTRACT 03 INTRO 04 1. JOBS.1 JOB ZOEKEN.2 SALARISSCHAAL.3 CONTRACTEN.4 VAKBONDEN 10 2. FREELANCE.1 OPDRACHT ZOEKEN.2 CONTRACT 14 3. STAGE.1 AANGEBODEN STAGES.2 BEURS IN HET BUITENLAND 18 4. SOLLICITATIETIPS.1

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 Een 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 30 Vragen en antwoorden over cao nr.100 4 1 / Is dit een cao over alcoholtesten op het werk? 10 2 / Wat is een goed

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

BUSINESS PLAN: BANE IT

BUSINESS PLAN: BANE IT BUSINESS PLAN: BANE IT BANE IT STAAT VOOR BA(NGLADESH) NE(THERLANDS) IT GROEP 1: MUTTALIP KÜÇÜK - ROBIN KULHAN - FABIAN LLOYD - ELDRIDG SOETANTO 1 INHOUDSOPGAVE H1. SAMENVATTING 3 H2. IDEE, MISSIE, STRATEGIE

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen

KBC-Info. Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC-Info Uw eigen zaak plannen en uitbouwen Uw eigen zaak plannen en uitbouwen KBC Bank & Verzekering wil u met deze gids helpen om goed voorbereid aan uw eigen zaak te beginnen. Wie goed voorbereid is,

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING

BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING Bijlage 1. Jouw persoonlijke drijfveren BIJLAGE 1. JOUW PERSOONLIJKE DRIJFVEREN: INSPIRATIE EN BEZINNING (Hoort bij artikel 3.3 in Hoofdstuk 3: Waar begin ik?) 1. Werk Beantwoord de vragen en schrijf op

Nadere informatie

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders

verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders verkocht commerciële benadering van werkgevers voor trajectbegeleiders voorwoord Deze brochure is ontwikkeld binnen het ESF - project Kansenwerkvloer (Oproep Sociale Inclusie). De medewerkers van Jobcentrum

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie