DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Lente 2011 Jaargang: 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Lente 2011 Jaargang: 40"

Transcriptie

1 DORPSKRANT Uitgave: Lente 2011 Jaargang: 40 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. V.U. V.Z.W. Sportcentrum Redactieraad Vrunstraat 30 Bolderberg Telefoon:

2 INHOUD Cursiefje blz. 3 Brief van Paula Houben blz. 4 Ziekenzorg blz. 5 Renovatie kerk blz. 6 BHV-Bolderberg blz. 7 KWB blz. 9 Volleybal blz. 10 Parochie blz. 13 Borasco blz. 13 Dorpsraad blz. 14 Jeugdvoetbal blz. 15 Scouts blz. 16 Toerisme blz. 17 Gezinsbond blz. 18 KVLV blz. 19 Kapel speelplaats blz. 20 Dorpsraad blz. 21 Petanque blz. 23 Kapelletje Galgeneinde blz. 23 GTAB blz. 24 Ieder die een artikel laat opnemen in de Kluizenaer, doet dit in eigen naam of in naam van zijn vereniging. Het feit van publicatie in de Kluizenaer houdt niet in dat de redactie met de steller van het artikel akkoord is. Artikelen in naam van een anonieme schrijver worden niet gepubliceerd!!! Volgende uitgave verschijnt medio juni

3 Cursiefje We weten het ook wel. We zullen nog meerdere keren terugkomen met nieuws over de bouw van het seniorencentrum, sowieso een ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van een landelijk dorp. Maar de gewijzigde visie over de bezetting van dit seniorencentrum is alleszins meer dan positief te noemen, zeker voor de bevolking van Bolderberg. Architect en bouwheer Frank Belien diende bij de gemeente een nieuwe bouwaanvraag in, niet om de uiterlijke structuur te wijzigen, die blijft zo goed als onveranderd zoals eerder met omwonenden en dorpsraad afgesproken. De bestemming van het gebouw verandert in die zin dat er heel wat minder serviceflats zullen ter beschikking zijn, nog 34 stuks, maar dat er bovendien 69 rusthuisbedden aangeboden worden. De 75 serviceflats waren eigenlijk nogal aan de hoge kant. Het terugvallen op 34 stuks is al een stuk realistischer. Maar belangrijk is dat nu service-bewoners een zekerheid hebben de overstap te kunnen maken naar een rusthuisbed binnen een vertrouwde omgeving, zonder de omgeving te moeten afschuimen om een plaatsje te bemachtigen. Uiteraard kan men met 69 rusthuisbedden ook een ander publiek bereiken. De vraag in Limburg en elders is vele malen groter dan het aanbod. De vergrijzing en de opvang hiervan is niet meer te stoppen. Erg belangrijk is uiteraard de rechtstreekse tewerkstelling die hiermee gepaard gaat. Rusthuisbedden vereisen heel wat personeel Gaande van directie naar dokters, tandartsen, verpleegsters, kiné en poets- en onderhoudspersoneel. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de betaalbaarheid en hier zal de concurrentie in de omgeving zeker meespelen. Als het seniorencentrum erin slaagt zich in een betaalbare middengroep te situeren dan hebben wij in Bolderberg een mooi project. Frank heeft dan de droom van zijn vader Maurice op zeer korte tijd werkelijkheid gemaakt M.G. 3

4 Brief van Paula Houben lekenhelpster in Brazilië Goede vrienden Het verlof in België zit er weer op. Als jullie dit lezen ben ik terug in Brazilië maar toch wil ik jullie graag nog het één en ander vertellen. Eerst wil ik jullie niet verhullen dat het verblijf bij mijn zus, mij goed heeft gedaan. Meteen heb ik ook de kans gehad om familie en vrienden weer eens te ontmoeten. Omdat het vorig jaar, hier in Brazilië, zo weinig heeft geregend was de opbrengst in verhouding. De oogst van bonen en maïs was zeer pover. De mensen hebben mede hierdoor geen voedselvoorraden kunnen opslaan, alhoewel dat de basisproducten zijn van hun voeding. Wat de huizen betreft is het heel belangrijk om te vermelden dat we een huisje in leem, dat praktisch was ingestort, hebben kunnen vervangen door een huis van steen er rondom te bouwen. Zo hebben, tijdens de bouwperiode, de bewoners hun huis niet moeten verlaten. Meteen werd ook een waterreservoir geïnstalleerd, hetwelk ze nu dankbaar benutten. Heel wat huizen moesten vernieuwd en verbeterd worden omwille van wateroverlast, slijtage en gebrek aan ruimte. Onder meer werden er plaatsen bijgebouwd, daken vernieuwd, achtergevels opgetrokken of waterreservoirs voorzien. Zoals al aangekondigd, hebben we dit jaar 10 gezinnen kunnen helpen om hun huis te bezetten, zowel aan de binnen- als de buitenzijde. Enkel met hun eigen middelen zijn zij niet bij machte dit te verwezenlijken. Toch wordt hun medewerking gevraagd door mankracht te leveren om de metser te helpen. Bij dit alles hebben de gezinnen zo goed samen gewerkt dat zij voor hun inzet, de noodzakelijke afwasbak voor de keuken gekregen hebben. Wij hebben dan de nodige stappen gezet bij de dienst van de waterleiding om onze mensen nu ook van water te voorzien. Dit was echter maar mogelijk wanneer zij als groep konden aansluiten. Zij werden door ons hiervoor gefinancierd maar moesten zelf ook een kleine persoonlijke bijdrage betalen voor de aansluiting bij de dienst voor de watervoorziening. Het geheel van onze werking veronderstelt heel wat toezicht en begeleiding, zowel tijdens als na de bouwwerken. De administratie mag hierbij zeker niet verwaarloosd worden. Hoe ziet de toekomst er uit? Alleszins gaan we verder met bouwen en blijven we tegemoet komen aan de noden die zich dagelijks stellen. Ik hoop dat dit alles voldoende overzicht geeft rond wat er in Capristrano zoal gebeurt. Ik kan niet eindigen zonder jullie allen mijn meest hartelijke dank te betuigen, want dankzij ieder van jullie, is het mogelijk om hier iets te doen voor de meest hulpbehoevende. Graag wil ik afzonderlijk de Sobatwerking in de parochie danken voor hun trouwe ondersteuning. Ook dank ik alle anderen die een persoonlijke bijdrage hebben geleverd. Uw medeleven geeft ons de moed om er mee door te gaan. Wij weten dat wij ook in de toekomst op uw gebeden mogen rekenen. Wie in de mogelijkheid is om onze missiewerking te steunen, mag dit doen door storting op de rekenenig van: Parochiale missiewerken Bolderberg, Reigerslaan 7, Heusden-Zolder nr Je mag uw bijdrage ook overmaken aan één van de andere medewerkers van Sobat. Bij voorbaat dank! Nog een hartelijke groet in volle dankbaarheid! 4

5 Ziekenzorg CM bestaat al meer dan 25 jaar in Bolderberg! In al die jaren werden er meerdere initiatieven genomen voor de langdurig zieken zoals het ook in de basisbeginselen staat ingeschreven. Ziekenzorg CM wil een vereniging zijn van en voor langdurig zieken en gezonden, die het voor elkaar opnemen. Heel de werking is maar mogelijk dankzij de inzet van een sterke ploeg vrijwilligers. Samen zorgen zij voor: - bezoekwerk - organiseren van ontmoetingsnamiddagen - informatie- en vormingsmomenten voor zieken/familie - uitstappen en/of bedevaarten - crea-werking - nationale ziekendag Dit alles vertrekt vanuit de plaatselijke kernwerking: men komt maandelijks samen om de hier boven vermelde initiatieven te plannen, voor te bereiden en uit te voeren. De solidariteit met de zieken blijft niet beperkt tot het plaatselijk vlak. Dat uit zich door de jaarlijkse deelname aan de nationale solidariteitsactie voor langdurig zieken de zogenaamde tombola. We trekken dan van deur tot deur en bellen aan voor de verkoop van tombolaloten. Het is misschien geen aangename job maar het is wel deugddoend dat we nadien op een vijftigtal plaatsen mogen terugkeren met de melding dat de kopers in de prijzen zijn gevallen. Ook dit jaar komen we aan je deur bellen. Na het verschijnen van deze Kluizenaer gaan we weer op pad. De prijzen blijven zoals vorige jaren: 4 euro voor een boekje met een gratis omslagbiljet. Met deze omslagbiljetten kan een auto gewonnen worden evenals extra aankoopbons. Als je na half maart de deurbel hoort dan kunnen dat onze vrijwilligers van ziekenzorg zijn. Ontvang ze vriendelijk, het is zoveel aangenamer voor hen ook als je niet zou kopen. Misschien heb je interesse voor de werking van ziekenzorg of wil je af en toe een handje toesteken. Wij zoeken nog altijd vrijwilligers en zijn blij met elke hulp. Voor meer info kun je altijd terecht bij onze voorzitster Lieve op tel 011/ of onze secretaris Jefke op tel 011/ Voor de crea-werking kun je bellen naar Yvonne op tel 011/

6 Renovatie van kerktoren en -daken. De komende tijd zal het druk worden rond onze kerk. Vanaf 28 maart zal de kerk worden ingepakt in omheiningen en stellingen. Er zal enkele maanden geklopt en genageld worden, totdat het dak en de toren er weer uitzien zoals de autochtone Bolderbergenaren ze eertijds gezien moeten hebben. Er werd al geruime tijd door de kerkraad met de idee gespeeld om de daken die al veel last hadden van sleet en ouderdom, te vernieuwen. Dan kwam de hagelstorm van 21 juli 2009 en dat was letterlijk de druppel te veel. De schade was zo groot dat er aan een grondige renovatie niet meer te ontkomen viel. Zeker als men weet dat ook nog vervolgschade, tot in het interieur van de kerk zat aan te komen, als men niet snel voortmaakte. Architect Rudi Frederix van Boekt werd er weer bijgehaald en deze stelde op relatief korte termijn een dossier op waarmee men bij de Vlaamse Gemeenschap om subsidies kon gaan hengelen. Het duurde maar enkele maanden vooraleer de voorlopige goedkeuring van de Vlaamse Gemeenschap er was en dat de procedure echt van start kon gaan. Op 17 december 2010 werd de aanbesteding gehouden. Er werden 9 offertes ingediend met prijzen die variëerden van ,73 euro incl. BTW. tot ,21 euro incl. BTW. Daar waar de oorspronkelijke raming ,22 euro incl. BTW. bedroeg. Dit alles heeft als resultaat dat de NV. Van Loy van Herselt de werken zal uitvoeren voor een bedrag van ,73 euro incl. BTW. De NV. Van Loy is een gevestigde naam in deze branche met een referentielijst van enkele pagina s lang en met bedragen om van te duizelen. Als men weet dat de renovatie van onze kerkdaken voor deze aannemer wel een belangrijke maar een relatief kleine opdracht is, laat deze wetenschap, voor onze kerk, het beste verhopen. Het volledige aanbestedingsdossier werd op 17 januari jl. aan de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt en al op 1 februari ontvingen we de definitieve toezegging van een subsidie van 30 % van het gedeelte dat niet door de verzekeringsmaatschappij werd vergoed. Voor het verschil werd een doorgeeflening toegestaan door de gemeente, die evenwel moet terugbetaald worden door de kerkfabriek. Intussen is al een vergadering gehouden met de aannemer die erin resulteerde dat de NV. Van Loy vanaf 28 maart de stelling rond de kerktoren begint op te bouwen, hetgeen een tiental dagen in beslag neemt en dat vanaf 11 april definitief begonnen wordt met de verwijdering van de bestaande leien en het aanbrengen van bebording, een onderdak en de nieuwe leien. Eerst op de toren en daarna op het schip. De werken zullen moeten voltooid zijn binnen 49 werkdagen wat betekent dat, als er geen regendagen zijn, alles achter de rug zal zijn op 30 juni eerstkomend. Maar de praktijk en de ervaring gebieden te zeggen, dat het onvermijdelijke regenverlet, we wonen immers niet in de Sahara nietwaar, de einddatum enkele weken zal opschuiven. Deze werken gaan, zoals de meeste heelmiddelen, enkele vervelende nevenwerkingen hebben zoals daar zijn, de inbeslagname van enkele parkeerplaatsen rechts van de kerk. De aannemer moet immers zijn werfkeet ergens kunnen laten en zijn materialen ergens kunnen opslaan. Als de hagelstormen zich ook eens aan de statistieken gaan houden, zullen we voor wat de daken betreft voor verschillende tientallen jaren gerust zijn. Dan kan de kerkraad zich nu beginnen buigen over de verwarming, de elektriciteit en het schilderen van onze kerk. Het houdt ook nooit op! De kerkraad 6

7 BHV in 2011! BHV gaat in 2011 enkele organisaties opzetten, waarbij we de handelaars en zelfstandigen betrekken en in de aandacht brengen, zodat de inwoners van Bolderberg en omstreken onze handelszaken beter leren kennen en bezoeken. Daarbij hebben we natuurlijk de medewerking nodig van alle handelaars en zelfstandigen! Wij hopen uiteraard op een respons van iedereen!! De acties en evenementen die we op korte en lange termijn op poten willen zetten zijn: DE PAASHAZEN HETEN IEDEREEN IN BOLDERBERG WELKOM! In de ganse maand april, met Pasen op 24 april 2011, zullen een groot aantal mooi geschilderde (door de schoolkinderen, volleybal jeugd, scouts) paashazen en paaseieren alle bezoekers van Bolderberg en uiteraard de Bolderbergenaren welkom heten in ons handels- en jawel, Wijersdorp (hierover binnenkort meer). Alain Gorremans (zie foto en bestuurslid BHV) is de bezieler van deze opzet. Handelszaken die op deze paashazen hun naambekendheid willen tonen via een naambord kunnen via BHV, mits een overeen te komen vergoeding, hier gebruik van maken. Voor de Handelaars en zelfstandigen van Bolderberg: op zaterdag 2 april organiseert BHV een receptie waarbij we alle handelaars en zelfstandigen uitnodigen voor een glaasje champagne en een hapje bij de inhuldiging van de Paashazen en bekroning mooiste geschilderde paashaas-ei. Schrijf 2 april om alvast in jullie agenda. PS, het schepencollege van H-Z wordt eveneens uitgenodigd waarbij de mogelijkheid bestaat om met onze politieke leiders en collega s handelaars een babbeltje te voeren. BOLDERBERG LIVE! Zaterdag 24 september 2011 organiseren we Bolderberg live in een formule waar vooral de horecazaken van Bolderberg de draaischijf zullen zijn, met muziek, dans, lekkere dranken en eten. Dus handelaren en Bolderbergenaren, blokkeer alvast deze datum in jullie agenda! Wat er en waar precies die dag allemaal gebeurt is nu in volle voorbereiding. Maar het belooft een prachtorganisatie te worden. Een werkgroep met als leading-lady Daisy, Roel Peeters (schuur Bovy), Marc Martens (circuit Terlaemen), Jos Put (Stebo) en ondergetekende zijn volop in de weer om een prachtig programma samen te stellen en uit te werken. 7

8 KERSTHAPPENING 2011 Na de positieve reacties van onze handelaars en dorpsgenoten willen wij, BHV, op zaterdag 17 december 2011 een volgende kersthappening organiseren, waarbij we zoals vorig jaar onze verenigingen in Bolderberg betrekken. Onze werkgroep binnen BHV, Carlo Deferm (kapper Castello) als koptrekker, Alain Gorremans en Francis Holsteyns zijn rustig aan met de voorbereiding gestart. Op het prachtige kerstmisweer met vorst en sneeuw zoals vorig jaar, kunnen we alleen maar hopen. Noteer alvast in je agenda zaterdag 17 december PROJECTEN DE WIJERS & TIJL VAN LIMBURG Rond deze projecten zal BHV mettertijd in samenwerking met dienst toerisme organisaties opzetten waarbij we uiteraard handel en economie van Bolderberg zullen betrekken. Later meer.. Al dit werk en energie wordt belangeloos door de leden van ons bestuur van BHV opgebracht. We zouden het op prijs stellen dat er interesse en medewerking van vele handelaars en zelfstandigen zal zijn. Dus laat U horen, telefoneer, ken de bestuurleden van BHV (zie op de website van Bolderberg wie ze zijn, onder rubriek BHV), spreek hen aan of mail op het mailadres of Groeten en tot horens, Ludo Steemans Voorzitter BHV En alle bestuursleden. "Een positieve houding maakt het grote verschil" (Winston Churchill) Een oudere dame stond aan de reling van een cruiseschip met beide handen haar hoed vasthoudend zodat hij niet kon wegwaaien. Een heer naderde haar en zei: "Excuseer me, mevrouw. Ik wil niet vrijpostig zijn maar is het U niet opgevallen dat uw kleed opwaait door de wind?" "Ja, dat weet ik", zei de dame, "maar ik heb beide handen nodig om mijn hoed op zijn plaats te houden." "Maar mevrouw, U moet weten dat U geen onderbroek draagt en dat uw onderlichaam is blootgesteld aan onbescheiden blikken", antwoordde de heer in alle ernst. De mevrouw keek eens naar onder, dan naar de heer en repliceerde: "Mijnheer, alles wat U daaronder ziet is 85 jaar oud en mijnen hoed is ne nieuwe!!" 8

9 Dag van de kwb in Planckendael Muizen bij Mechelen. Op de eerste zondag van mei biedt kwb zijn leden al sinds vele jaren een mooie gezinsuitstap aan tegen zeer democratische prijzen. Op 1 mei 2011 trekken we met zijn allen naar dierenpark Planckendael in Planckendael is het uitgewezen dierenpark om het één dagje om te vormen tot park van de kwb. Het is een park met een aanbod voor jong en oud. Planckendael heeft sinds kort ook een gloednieuw giraffenverblijf en een grote savanne waar de nieuwe bewoners zich hopelijk zo goed voelen dat ze ons verrassen met kleine, grote langnekjes. De kinderen kunnen zich ook uitleven op de kinderboerderij en in de verschillende speeltuinen en voor de iets grotere kinderen is er de drijvende speelhaven en verschillende avonturenroutes. Wij(alle kwb-groepen van Heusden-Zolder) organiseren een bus die vertrekt op twee plaatsen in Heusden-Zolder. - Om 8u30 vertrekt de bus op het Boudewijnplein in Heusden-centrum - om 8u50 vertrekt de bus aan de kerk in Boekt. - De terugreis is voorzien om 17uur. De kostprijs: inkom + busreis Inkom Busreis Totaal kinderen onder de 3 jaar Gratis 5 5 kinderen van 3 tot en met 11 jaar kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen De inschrijvingen moeten ten laatste 23 maart binnen zijn bij: - Piet Dejong Reigerslaan 7 011/ Een buitenkans om er met het ganse gezin een dagje op uit te trekken. Met KWB zit je goed 9

10 Volleybalnieuws- VCK in de laatste rechte lijn. Wanneer deze editie verschijnt, zal al stilletjes duidelijk worden of wij van een succesvol seizoen kunnen spreken of niet. Onze herenploeg uit eerste nationale heeft alleszins een moeilijk seizoen moeten doorspartelen. Met een te smalle spelerskern (9 spelers, andere ploegen 12 vol- en evenwaardige spelers) moesten de mannen opboksen tegen ex-eredivisieploegen die weer hogerop willen. De lange verplaatsingen naar Doornik, Torhout en Berlare- Zele waren ook niet van de poes. Toch hopen wij volgend jaar nog in eerste nationale te kunnen spelen. VCK mag van de laatste vijf wedstrijden nog vier keer genieten van het thuisvoordeel. Coach Ronny Lemmens heeft veel hoop dat de redding nabij is. Zaterdag 12 maart VCK Bolderberg-Temse om 20uur30 Zaterdag 26 maart VCK Bolderberg-Mortsel om 20uur30 Zaterdag 09 april VCK Bolderberg-Eisden om 20uur30 Zaterdag 16 april VCK Bolderberg-Nijvel om 20uur30 Een warme oproep: KOM ONZE JONGENS AANMOEDIGEN! DE SPORTHAL ZOU UIT ZIJN VOEGEN MOETEN BARSTEN! De heren uit eerste provinciale draaien vlot mee aan de top van het klassement. De mix van Bolderbergenaren en jonge Lummenaars klikte meteen onder kundige leiding van trainer-coach Hoeyberghs (ook hulpcoach van Aquacare Halen). Mits een paar gerichte versterkingen durf ik (ar) nu al te zeggen dat zij volgend seizoen gaan meestrijden voor de titel. De komst van een bijkomende middenman tijdens de wintermercado was al een succes. Dat de sfeer bij een ploegsport belangrijk is moet niet gezegd worden, dat weet iedereen gewoon. Onze jonge garde ging dan ook samen met hun coach op weekend. Er doen allerlei verhalen de ronde De daaropvolgende wedstrijden werden alleszins gemakkelijk gewonnen!!! WEEKEND GESLAAGD!!! Hun thuiswedstrijden: Zaterdag 19 maart om 16 uur: VCK B-Beverst Zondag 10 april om 15 uur: VCK B-Tongeren Jullie zullen verbaasd staan van het frisse volleybal dat deze jongens spelen. KOM ZIEN! KOM ZIEN! De heren uit tweede provinciale waren ook dicht bij de stunt van het jaar. Bocholt, dat op (bijna) het ganse seizoen nog maar één set had verloren moest ei zo na met het schaamrood op de wangen Bolderberg verlaten. Onze jongens dwongen in de derde set twee matchballen af om een droge 3-0 te bewerkstelligen. Het werd uiteindelijk 2-3 voor de bezoekers, meteen het eerste puntenverlies voor de leiders. KNAP MANNEN. Coach Danny levert knap werk. Hun thuiswedstrijden: Zaterdag 12 maart om 16uur: VCK C- Kinrooi Zondag 20 maart om 15 uur: VCK C- Achel Zaterdag 26 maart om 16 uur: VCK C-Overpelt Onze dames uit tweede provinciale draaien een seizoen mee in de middenmoot. De verwachtingen voor het seizoen waren hooggespannen maar kwetsuren allerhande van spelbepalende spelers kwamen roet in het eten gooien. Tegen zoveel 10

11 tegenspoed kan niemand op en is ook niet te voorzien. Hopelijk slaat de babyboom niet toe volgend seizoen! Bij dames weet je nooit!! Onze dames spelen nog één thuiswedstrijd en wel op ZATERDAG 09 APRIL om 16uur. Dames VCK-Tessenderlo! Allez! Voor de laatste keer: KOM ZIEN! KOM ZIEN! VCK heeft ook nog een piepjong damesploegje in vierde provinciale. Zij doen het meer dan behoorlijk en zouden ook wat meer publiek willen begroeten tijdens hun wedstrijden. Hun wedstrijduren zijn wel niet de interessantste maar toch! Zij spelen nog tweemaal thuis; Zaterdag 26 maart om 11 uur: VCK B-Molok Stal Zaterdag 2 april om 13 uur: VCK B-Beringen ALLEN OP POST!!! Ook de verschillende jeugdploegen spelen nog thuiswedstrijden. Hiervoor verwijs ik graag naar de website: vckbolderberg.be Daar staan meerdere inlichtingen, uitslagen, foto s, trainingsuren enz. op. Meer dan 1200 personen bezoeken deze site wekelijks. Laten wij er 1500 van maken! Het seizoen mag al ver gevorderd zijn, het nieuwe seizoen is al in volle voorbereiding. Het bestuur zit niet stil naar ik in de wandelgangen verneem. Daarover meer in de volgende editie. André. VCK Bolderberg-Helios Zonhoven: 3-0!!! Eindelijk! Ons zwart beest gevloerd! En Hoe? Een uitverkochte Kajobahal en een sfeer uit de goede, oude tijd waren ingrediënten om er een mooie wedstrijd van te maken. Zonhoven begon al dadelijk met een zuivere ace te slaan en liet daarmee blijken dat niet wij maar zij aan de kop van de rangschikking staan. Glenn Evens kreeg de eer die opener te lukken. VCK, met name Stijn Raymakers, liet zien dat hij ook een ace kan slaan en bracht zo de thuisploeg op 3-2 voorsprong. Via Steven Vanderzande, Brecht van Wijk en Gert Palmers liep Bolderberg uit tot 7-4. Zonhoven liet niet begaan en zette de remonte in om zelfs zeer vlug de leiding weer over te nemen via een tot dan toe onhoudbare Brecht Campforts en, in mindere mate weliswaar, Roel Van Dyck: Wanneer onze spelverdeler Lienert Cosemans twee halve aces lukte was VCK vertrokken. Onze bomber Gert Palmers scoorde van op alle posities en hield samen met Stijn Raymakers en Brecht van Wijk een 3-puntenkloof: Met een ploeg als Zonhoven ben je nooit klaar en zij kwamen dan ook terug in de slipstream van VCK: De man van de eerste set, Bolderbergenaar Gert Palmers, liet een prima indruk en poeierde de op het parket. Stijn Raymakers mocht met een bijna ace de eerste set uit serveren: Dezelfde ploegen begonnen aan de tweede set. Wie scoorde vorige week telkens het eerste punt en hoe? Brecht van Wijk, met een killblock, lukte het in Amiges Zoersel en deed het nog eens over. Helios kon dat ook en via Brecht Campforts en Sven Welkenhuysen deden zij dat zelfs driemaal op rij om alzo uit te lopen tot 1-4. Brecht van Wijk, Stijn Raymakers, Gert Palmers en Steven Vanderzande brachten VCK weer langszij. Niet voor lang echter want de bezoekers liepen weer even snel uit tot Middenman Viktor Vriens deed nu ook zijn duit in het zakje voor Zonhoven. Tijd om mij ook eens te tonen, dacht Evert Van De Perre en hij liet zijn blocktalent enkele keren bewonderen samen met zijn 11

12 kompaan Lienert Cosemans: Bart Theberath had het zo niet begrepen en maakte alweer Zonhoven, dat voor iedere stek een dubbele en evenwaardige bezetting heeft, wisselde Geert Houbregs voor deze Bart. Het werd spannend. Onze receptie, met specialist Daan Palmers, toonde zich de betere van die van de bezoekers. Broer Gert bracht de op het bord. Coach Ronny Lemmens bracht zijn joker, Ruben Vandeneynde, in de ploeg in de plaats van Stijn Raymakers. Ook Gert Vanhees verscheen aan de opslag in de plaats van Evert Van De Perre. En Ruben deed het toch weer zeker. Eerst torende hij boven iedereen uit en knalde VCK op voorsprong: Zonhoven sloeg terug: Gert Palmers zorgde voor setpunt: Een fantastisch killblock van Ruben Vandeneynde bezorgde Bolderberg al zeker één punt: 25-23! Wat VCK niet kon, deed Zonhoven dan maar. Sigi Celis moest iets proberen te forceren. Hij bracht enkele verse krachten in stelling o.a. Tom Vandeput verving Brecht Campforts en Geert Houbregs kwam in voor Sven Welkenhuyzen. Helios liep dadelijk uit tot 0-2 en 2-4. Een killblock van Brecht van Wijk-Gert Palmers, en eentje van Evert Van De Perre- Steven Vanderzande brachten weer leven in de brouwerij: 6-4. Steven Vanderzande, met een krachtige smash en Lienert Cosemans met een tippertje hielden de tweepunten voorsprong vast: Zonhoven plooide niet. Roel Van Dyck wilde van geen wijken weten en bracht samen met Lennerth Brepoels (die was ingekomen) de bezoekers weer op een voorsprong. Lienert Cosemans liet zien dat ook hij een blockske kan zetten. Libero Daan Palmers hield de verdediging onder controle. De aanvallers moesten het nu maar afmaken. Stijn Raymakers gaf het goede voorbeeld en lukte tweemaal een prachtig punt: Het Zonhovense block fixeerde zich iets te nadrukkelijk op superspits Gert Palmers. Maar VCK had nog andere ijzers in het vuur. Een killblock van Brecht van Wijk en een ace van Lienert Cosemans zorgden voor Het werd spannend. Enkele toeschouwers konden niet meer op hun stoel blijven zitten en stonden nagelbijtend recht. Zou het toch eens lukken? Maar het werd door een killblock van de terug ingekomen Sven Welkenhuyzen. Gert Palmers nam dan zijn verantwoordelijkheid en toonde de spelverdeler: Geef maar aan mij. Ik ransel ze wel binnen: Joker Ruben Vandeneynde kwam aan het net Steven Vanderzande vervangen. VCK versierde op een eerste matchbal. Het werd 24-21, Nu vond Gert Palmers het welletjes en maakte met een heerlijke smash een einde aan de wedstrijd: Niemand was verwonderd dat de feestvreugde losbarstte tot??? Waar is da feestje!!!hier is da feestje!!!enzovoort!!! Er stonden weer enkele tonnen klaar die moesten gedronken worden. Een fel bevochten maar welverdiende 3-0 overwinning voor VCK. Setstanden:25-20, 25-23, VCK Bolderberg: Gert Palmers, Stijn Raymakers, Evert Van De Perre, Brecht van Wijk, Steven Vanderzande en Lienert Cosemans. Libero: Daan Palmers. Kwamen in: Ruben Vandeneynde en Gert Vanhees. Coach: Ronny Lemmens. As-coach: Ronny Jaspers. Helios Zonhoven: Glenn Evens, Viktor Vriens, Roel Van Dyck, Sven Welkenhuyzen, Bart Theberath en Brecht Campforts. Libero: Rob Lemkens. Kwamen in: Tom Vandeput, Lennerth Brepoels, Geert Houbregs, Micha Willems en Ruud Lathouwers. Coach: Sigi Celis. As-coach: Kristof Maes. 12

13 DANKBAAR OM ONZE RELATIE Misschien reeds 5 jaar, 10 of 15 en 20, misschien reeds een eerste jubileum gevierd 25 en waarom niet 30, 35,40 en 45, misschien een tweede jubileum gevierd 50 en ook reeds meer 55, 60, 65, 70? De parochie Bolderberg wil jullie graag uitnodigen om dit te vieren met een ontmoeting in de Witte Zaal op vrijdag 27 mei van uur tot uur We zullen samen een vreugdevolle avond beleven met deugddoende momenten: - welkom met een drankje, - een blij lied, - een bijbeltekst, - proficiat, - een presentje, - een getuigenis van een koppel, - vandaag zeg ik ook ja, - bidden voor, - feestgebak! Van harte uitgenodigd. Graag inschrijven voor 10 mei bij: Piet en Magda Dejong-Grosemans François en Lieve Vanhees-Claes De avond zelf is er gelegenheid tot een vrije bijdrage. Parochieteam Uitnodiging van Borasca Zondag 29 mei 2011 organiseert Borasca het Belgische Kampioenschap Sprint Oriëntatielopen in Sint Truiden. Samenkomst is voorzien aan de Vleeshallen. Bewegwijzering vanaf de lichten N 80 - Hasseltsesteenweg U bent van harte welkom om onze atleten aan te moedigen. Tijdens deze wedstrijd van 10h tot 14h is er de mogelijkheid om zelf kennis te maken met: Oriëntatielopen, Biathlon-oriëntatie, Biathlon of Geocaching. Initiatie Oriëntatie: Met kaart en kompas leren werken. Op zoek naar de juiste weg. Initiatie Geocaching: Dit is een speurtocht met GPS. Een beginnerscach, enkele caches, een klein eventje. GPS toestellen geen probleem, kunnen bij ons geleend worden. Initiatie Biathlon: Dit is nog in onderhandeling, wachten wij nog op goedkeuringen, De geweren en schietstanden zijn ter beschikking. De bedoeling is, na een korte omloop gelopen te hebben met een luchtdrukgeweer de eerste keer liggend, tweede keer staand op doel te schieten Meer info: Claes Johan 13

14 DORPSRAAD BOLDERBERG STAND VAN ZAKEN GEMEENTELIJKE INVESTERINGEN IN BOLDERBERG Bouw Scoutslokalen Uitgevoerd Aankoop speelterreinen scouts In uitvoering Scoutlokaal lift mindervaliden Uitgevoerd Speelterrein Koedrieshof Uitgevoerd Nieuwe Verwarming sporthal In uitvoering OVERGEBRACHT VAN 2010 NAAR 2011 Aanleg riolering Wolverik +Laarstr Gepland Nieuw dak Toerisme Gepland Aanleg wandelpaden Bolderberg Gepland Bevlagging rotondes Gepland Bosbeheersplan Bovy Gepland Tennis Bolderberg electriciteit Gepland Midi Terrein Tennis Gepland Pastorie Bolderberg dak Gepland Aanleg Galgeneinde Gepland BEGROTING 2011 Aankoop Wegzaten Waterlozen Gepland Aankondigingsborden sporthallen Gepland Bron: begroting gemeente MG Ouderdom Arthur is 90 jaar oud. Sinds hij 25 jaar geleden met pensioen is gegaan golft hij iedere dag. Op zekere dag komt hij terneergeslagen thuis. "Dat was de laatste druppel", zegt hij tegen zijn vrouw, "ik stop met golfen, mijn ogen zijn zo slecht geworden dat ik, na mijn slag, niet meer kan zien waar de bal naartoe is gevlogen. Zijn vrouw leeft met hem mee en maakt een kopje thee voor hem. Terwijl ze gaan zitten, zegt ze: "Waarom neem je mijn broer niet mee? "Dat maakt niet uit", zucht Arthur, "jouw broer is 103, hij kan me niet helpen." "Hij mag dan 103 jaar oud zijn, zegt zijn vrouw, "maar zijn ogen zijn nog perfect. Dus de volgende dag gaat Arthur met zijn schoonbroer golfen. Hij legt de bal neer, maakt een krachtige zwaai, en staart met knijpende ogen het veld af. Hij wendt zich tot zijn schoonbroer en vraagt: "Heb je de bal gezien? "Natuurlijk!" antwoordt deze, "ik heb perfecte ogen." "Waar is hij dan naar toe gegaan?" vraagt Arthur. Antwoordt zijn schoonbroer: "Dat kan ik me niet meer herinneren. 14

15 Kennismakingsdagen jeugdvoetbal 2011 Beste Sportvrienden, Ook dit jaar hebben we onze jaarlijkse kennismakingsdagen van de Jeugdvoetbal van K Bolderberg FC. Deze zullen plaatsvinden op 23 en 30 maart van 15h00 tot 16h00 op het voetbalplein achter de basisschool van Bolderberg (Kluisstraat). Ben je geboren in of 2006 en wil je eens kennismaken met het voetbalspelletje, kom dan gerust eens meedoen. Wil je al wat meer informatie of heb je vragen, kijk dan gerust eens rond op onze site: of mail ons op: K Bolderberg FC 3e provinciale C Beste voetballiefhebbers, Ben je benieuwd hoe de 1ste ploeg het doet van K. Bolderberg FC? Kom dan gerust eens een kijkje nemen op een van onze matchen die ons nog resten in dit spannende seizoen waarbij maar liefst 5 of 6 ploegen moeten degraderen uit 3e provinciale, omwille van het schrappen van 1 reeks in de 3e provinciale in Limburg. Onze jongens kunnen jullie steun goed gebruiken. De resterende wedstrijden: 05/03/ :30 ST. VIVERSEL BOLDERBERG FC 13/03/ :00 BOLDERBERG FC E. GENENBOS 20/03/ :00 VR. ZOLDER BOLDERBERG FC 27/03/ :00 BOLDERBERG FC W.S. LINKHOUT 03/04/ :00 E. GENENBOS BOLDERBERG FC 10/04/ :00 BOLDERBERG FC M.D. HALEN 17/04/ :00 BOLDERBERG FC EENDR. ZELEM 24/04/ :00 M.D. HALEN BOLDERBERG FC 01/05/ :00 BOLDERBERG FC MELO ZONHOVEN Managementlessen 1. Een secretaresse, een verkoopster en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die zegt: Jullie mogen alle drie een wens doen. De secretaresse roept meteen: Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen. En floep, weg is ze. De verkoopster zegt: ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen. En hup, ook zij is ervandoor. Nu ben jij aan de beurt, zegt de geest tegen de manager... Deze zegt rustig: Ik wil die twee terug op hun werk na de lunch! Moraal van dit verhaal: geef altijd voorrang aan je baas. 15

16 Beste Bolderbergenaren, Het nieuwe jaar is alweer twee maanden bezig en ook wij hebben dat gemerkt op de scouts. De zware examenmaanden zijn voor onze leidingsploeg gepasseerd, de goede voornemens gemaakt en iedereen is er opnieuw meer dan 100% klaar voor om dit tweede deel van het scoutsjaar nog beter te maken dan het eerste. Bij deze willen we graag ook even van de gelegenheid gebruik maken om aan al onze dorpsgenoten de beste wensen over te maken. Dat het een jaar mag zijn met heel veel geluk en de minste tegenslagen! Zoals geweten zitten we bij onze scouts nooit stil. Ook onze oudste leden, de givers, tonen enorm veel engagement dit jaar en met veel fierheid mogen zowel deze leden als hun leiding terugkijken op wat zij afgelopen maanden gepresteerd hebben. Hoogtepunt hierin was hun zelf georganiseerde fuif Inside Out ; Wat jaren geleden begon als een kleinschalig jaarproject is nu uitgebouwd tot een gerespecteerde fuif die bij veel tieners bekend in de oren klinkt. Dankzij het enthousiasme en de inzet van de givers, hebben zij 250 fuifgangers mogen verwelkomen en hun spaarpotje voor het buitenlands kamp aardig bijgevuld. Proficiat hiervoor! Ook tijdens de komende maanden staat heel wat te gebeuren! Zo is er vooreerst de ouderdropping op 19 maart, de jaarlijkse interactieve tocht die wij voor de ouders van onze leden en sympathisanten organiseren. De week erna (26 maart) is het de beurt aan de leiding om te bewijzen dat ook zij volwaardige fuiforganisatoren zijn en zal onze jaarlijkse scoutsfuif La Nuit plaats, die dit jaar zal doorgaan in ons eigen lokaal. Graag willen we hiervoor al onze dorpsgenoten uitnodigen om een pintje te komen meedrinken en een danspasje te wagen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Ook jeugdig Bolderberg wordt op hun wenken bediend met de kinderfuif La Nuit Petite die de grote voorafgaat tussen van 18u-20u. Breng gerust al je vriendjes mee, neefjes of nichtjes, buurjongens en-meisjes,.om samen te dansen, springen en zingen! Oproep: De givers van Scouts Bolderberg hebben jullie nodig! Zoals hierboven vermeld gaan wij dit jaar op buitenlands kamp. We hebben hiervoor veel centjes nodig en zijn dan ook op zoek naar leuke jobkes om onze kas te spijzen. Indien u nog een werkje heeft waarbij we u kunnen helpen (flyers rondbrengen, de tuin komen omspitten, helpen op een evenement, noem maar op) laat het ons weten! Suggesties zijn altijd welkom en mogen aan onze leiding worden doorgegeven via het adres: Wij danken u bij voorbaat! Indien u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebt omtrent onze werking, dan kan u ons altijd contacteren via: Leidingsploeg Trappers Bolderberg Managementlessen 2. Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon. Een konijn op de grond kijkt naar hem op en zegt: Ha kraai, wat zit jij lekker te niksen! Denk je dat ik ook zo kan luieren? De kraai antwoordt: Natuurlijk kun je dat, ga je gang. Hierop strekt het konijn zich uit in het zand en dut in. Even later komt er een vos langs, ziet het konijn en eet het op. Moraal: Om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog in de boom zitten. 16

17 Start toeristisch seizoen & opening nieuwe Groene Haltewandeling Mijnsite De Schacht Paasmaandag 25 april u Vanaf paasmaandag heeft ook Heusden-Zolder een Groene Haltewandeling (*). Deze worden officieel ingehuldigd met een publieksmoment op de voormalige mijnsite. Afspraak aan Cedubo op het Marktplein: Kramen met lokale specialiteiten en informatiestands. Springkasteel en schminken Ballonwedstrijd met leuke prijzen Ritten met toeristisch treintje u 14.00u. Doorlopend geleide bezoeken aan de mijnsite en haar patrimonium u. Start wandeling (20 km) langs de mooiste plekjes van Heusden- Zolder. Begeleid door Jan Vanseveren (TTB). Einde voorzien aan station Heusden omstreeks 18.00u. - Inschrijven voor 22 april detailinfo: 09/ u of 13.00u: Start wandeling (10 km) door Hal, Lindeman, Berkenbos. Ontdek samen met enthousiaste gidsen de minder gekende kant van dit dorpsgedeelte. (*) Wat is Groene Halte? TreinTramBus ontwikkelt al sinds 2006 Groene Haltewandelingen. Het zijn wandelingen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het principe is eenvoudig: je reist met het openbaar vervoer naar je vertrekpunt, je maakt de wandeling en van het eindpunt reis je met het openbaar vervoer weer naar huis. Vaak zijn er korte en lange varianten. De wandelingen zijn zo ontwikkeld dat je op het eindpunt telkens een natje en een droogje vindt en bovendien nooit meer dan een uur moet wachten op trein, tram of bus. Voor elke wandeling is er een kwalitatieve wandelbrochure. Daarin vind je een routebeschrijving, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, info over horeca en bezienswaardigheden onderweg. De wandelbrochures kan je bestellen via: De normale verkoopprijs bedraagt 1,50 euro (plus verzendingskosten), leden van TreinTramBus betalen slechts 1,00 euro per brochure. Tegen Pasen 2011 komt er een nieuwe brochure met twee wandelingen in Heusden-Zolder. Organisatie: Afdeling vrije tijd toerisme en evenementen, i.s.m. TreinTramBus en vzw Toerisme Heusden-Zolder: Info: en Detailinfo: lange wandeling en aanbevolen treinen: 09/ (Jan Vanseveren). 17

18 GEZINSBOND BOLDERBERG Vrijdag 25 maart u30: Kookavond Spaanse gerechten Zondag 27 maart u 18u: Babyborrel ism Gemeente Woensdag 6 april u00: Juweel maken in zilverklei Vrijdag 15 t/m zondag 17 april 2011: Gezinsweekend te Amel Deelnameprijs: alles inbegrepen van begin tot einde + 12 jaar: 60,00 euro 5-12 jaar: 50,00 euro 2-5 jaar: 40,00 euro 0-2 jaar: gratis Inschrijven bij Elly Reynders 011/ Zaterdag 23 april u: paasfeest zaterdag 7 mei 2011: Kinderoppasdienst Instapdag voor nieuwe kinderoppassers te Sint-Truiden zondag 15 mei u -17u30: Gezinsdag te Ham vrijdag 20 mei 2011: Kookavond Barbecue donderdag 26 mei 2011: GOSA +55: Bezoek aan brouwerij in Kerkom maandag 6 t/m vrijdag 10 juni 2011: GOSA +55: Midweek in Reigersnest te Koksijde zondag 12 juni 2011: Vaderdagontbijt KINDEROPPASDIENST TARIEVEN KINDEROPPASDIENST GELDIG SEDERT 1 JANUARI 2008 * VERGOEDING PER UUR: 3,00/uur * OVERNACHTING: 15,00 (van 22 uur tot 8 uur) Uren vroeger en later aan uurtarief * MINIMUMPRESTATIE: 6,00 **** een begonnen uur geldt als een volledig uur **** * FEESTDAG van 20u tot 8u 50 maximum (kerstavond en oudejaar) de uren voor 20u en na 8u tellen aan uurtarief VERZEKERING: - bondsleden: 1,20 per oppasbeurt - niet-leden kunnen enkel beroep doen op de kinderoppasdienst door eerst lid te worden (lidgeld 35/jaar) - de verzekeringsblaadjes vermelden altijd lidnummer en handtekening van ouder en oppasser - De kinderoppassers beschikken zelf over de nodige verzekeringsboekjes. VOOR ALLE INLICHTINGEN EN AANVRAGEN KAN U STEEDS TERECHT BIJ: ANN VAN DEN STEEN Meeuwenlaan Heusden-Zolder Tel.:

19 KORTINGEN OP DE GEZINSSPAARKAART Kortingen te bekomen in de afdeling: - treinkaarten: Go-Pass, Key-card, Railpass - herlaadbare GSM-kaarten: Proximus, Mobistar, Base - Bioscooptickets: > Kinepolis: nieuwe verkoopprijs 9,00 euro spaarkaartkorting 2,00 euro > Euroscoop: verkoopprijs 6,00 euro spaarkaartkorting 1,00 euro Deze kaarten/tickets kan je bekomen bij Elly Reynders - 011/ Voor alle info betreffende onze activiteiten kan je terecht bij één van onze bestuursleden: - Vittorina Debaeke-Acciardi Oude Heidestraat 12 tel. 011/ Elly Dayers-Reynders Vrunvijver 31 tel. 011/ Greta Barilla-Quetin Schotelstraat 75 tel. 011/ Chantal Willems-Vantilt Averbodeshof 11 tel. 011/ Ann Degols Van den Steen Meeuwenlaan 8 tel. 011/ Kristel Poesen-Hermans Zandstraat / Bolderberg April aquarel bloemschikken 7 leesgroep 2 12 bestuursvergadering 19 paasviering 26 wandeldag Handwerk op 11 april Mei fietsdagtocht 10 bestuursvergadering bloemschikken 21 Eeuwige passie : KVLV-event in Leuven Handwerk op 9 en 23 mei Juni leesgroep 3 7 fietsdagtocht 14 bestuursvergadering Handwerk op 13 en 27 juni Fietsen: elke dinsdag om 13 u met vertrek aan de kerk Ken je iemand die lid wil worden van KVLV-Bolderberg? Neem dan contact op met secretaresse Ria Vanderspikken, Schotelstraat 47, 3511 Stokrooie, 011/ EEN WISKUNDIGE BENADERING VAN GELUK Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip schenken en een beetje liefde. Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veel liefde schenken en niet proberen haar te begrijpen. 19

20 HERSTELLING KAPEL KLEUTERSPEELPLAATS In opdracht van de school en mede dank zij de hagelstormschade zal bij het verschijnen van de kluizenaar dit kapelletje grondig gerenoveerd zijn. Deze kapel werd opgericht door de familie Wilms uit Hasselt, uit dankbaarheid in 1946, vlak na de oorlog. Hun bedrijf had de oorlog zonder veel schade doorstaan. De familie Wilms was een vervoersbedrijf. Om de opeisingen door de Duitsers van het wagenpark te voorkomen, groeven zij een deel van de motoren en wielen in achter de pastorij in de boomgaard van de pastoor. Met de rest van de camions, her en der verspreid in de grachten en wegbermen konden de Duitsers niets aanvangen. Als dank richtte de familie een kapel op voor O.L. Vrouw. In 1988 werd deze kapel een eerste maal gerenoveerd. Pol Alenis vond, tot onze grote verbazing, in het torentje een klokje van 1751 Vanderghein me fundit Het was bij de bouw geschonken door pastoor Debondt en vermoedelijk het klokje van de oude dorpskapel, in 1870 afgebroken, gelegen tussen Oud Bolderberg en Savarin. Het klokje hangt nu in de kerk, aan de deur van rechter sacristie. Mopje Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen hij een bekende cardioloog in zijn winkel ontwaarde. De cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar zijn motorfiets te kijken. De monteur riep naar de cardioloog dat hij moest komen kijken naar de interne delen van de motor. De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de monteur toe. De monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de cardioloog: Kijk dokter, ik opende het hart van deze machine, haalde de kleppen er uit, ik heb de schade hersteld en dan zet ik hem weer in elkaar. Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe. Hoe komt het dan dat ik per jaar verdien en U , terwijl wij in feite hetzelfde werk doen? De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen. Toen zei hij tegen de monteur: Probeer die reparatie eens uit te voeren met een draaiende motor 20

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 4

FC KERKSKEN: programma week 4 FC KERKSKEN: programma week 4 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 4 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie agenda!

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be organiseert haar kermisbarbecue IEDEREEN IS WELKOM zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview Jaargang 3 -Uitgave 1 Inhoud: November 2012 Voorstelling nieuwe leerlingenraad IDEH. Project FAIRTRADE Spelletjes/Raadseltjes Moppentrommel Rijmpjes en nog Rijmpjes Interview De nieuwe leden van de Leerlingenraad

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Januari 2013 Editie 407

Januari 2013 Editie 407 Secretariaat: Staf Van Espen Beverlaak 126 3118 Werchter 0478/888108 gustaaf.vanespen@scarlet.be Januari 2013 Editie 407 Nieuwjaarswensen 2013 Wij wensen jullie een jaar als het alfabet Met alle letters

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal

Zondag 4 oktober Pimp my lokaal Zondag 27 september K3 zoekt K3 Karen, Kristel en Josje zijn op zoek naar hun opvolgers. Vandaag komen we te weten wie van jullie geschikt is om in de voetsporen van deze dames te treden. Warm je stembanden

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014

Royal Antwerp Hockey Club. Sponsordossier Galabal 2014 Royal Antwerp Hockey Club Sponsordossier Galabal 2014 I N T R O D U C T I E Geachte Heer, Mevrouw, Op vrijdag 14 maart 2014 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

vzw Come & See- week Jump n Joy vzw - Rope skipping club Beste skippers en ouders,

vzw Come & See- week Jump n Joy vzw - Rope skipping club Beste skippers en ouders, Beste skippers en ouders, De laatste maand van ons seizoen is ingezet. Wat is de tijd toch weer voorbij gevlogen. Hopelijk heeft ieder van jullie genoten van dit springjaar en kunnen we met velen gezellig

Nadere informatie

zaterdag 27 mei 2017

zaterdag 27 mei 2017 TAFELTENNISCLUB TAMARA HOESELT www.ttchoeselt.be zaterdag 27 mei 2017 vanaf 19u00 in ons lokaal Programma: 19u00: Receptie aangeboden door de club 19u30: Voorstelling kampioenen 20u30: Demonstratiewedstrijd

Nadere informatie

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015

LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 LEDENBRIEF afdeling Petegem 6/2015 oktober 2015 Beste leden, op zaterdag 10 oktober vertrekken vanuit ons gewest 4 bussen naar Toverland, waarvan 32 personen uit onze afdeling. Hoeveel leden rechtstreeks

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste ouders, leden en sympathisanten, Afgelopen maand, februari dus, hebben we ons vooral geamuseerd op het techniekenweekend en de groepsdag. Deze waren beide

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste ouders, leden en sympathisanten, De maand februari was een groot succes want begin februari hadden we nog een deeltje van het fantastische techniekenweekend.

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

leeft Jaargang 40 nr.10 juni 2015 http://www.kwbheusden.be zat 27 juni 2015 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 16

leeft Jaargang 40 nr.10 juni 2015 http://www.kwbheusden.be zat 27 juni 2015 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 16 organiseert haar kermisbarbecue maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 40 nr.10 juni 2015 http://www.kwbheusden.be zat 27 juni 2015 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 16 De BBQ

Nadere informatie

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN Omslag: Drukwerk: Danny Demeersseman Nevelland Graphics Copyright 2014 Danny Demeersseman www.wensen.eu Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2016

ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2016 ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2016 Pagina 1 van 6 Geachte Heer, Mevrouw, Op zaterdag 5 maart 2016 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend galabal

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste scouts mensen allemaal, We zijn aangekomen aan de laatste maand van ons scoutsjaar. Hopelijk wordt het ook de beste maand van het jaar. Goed opletten voor

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 5

FC KERKSKEN: programma week 5 FC KERKSKEN: programma week 5 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 5 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie agenda!

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2009.

Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2009. Page 1 of 5 Bob van Asselt Van: Nieuwsbrief [nieuwsbrief@onderdekastanje.nl] Verzonden: dinsdag 16 maart 2010 21:33 Onderwerp: Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart 2010 Nieuwsbrief Onder de Kastanje maart

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

De arme man en zijn parkiet

De arme man en zijn parkiet De arme man en zijn parkiet deel 3/3 Iedereen op straat is blij dat de arme straatmuzikant niet arm meer is. s Avonds brengt hij zijn volle buideltjes met geld naar de bank. Dat is heel veel en thuisgekomen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

DATA VOLGENDE AKTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER 2015: zondag 15 november: Gewestelijke sportnamiddag, Palaestra.

DATA VOLGENDE AKTIVITEITEN NOVEMBER/DECEMBER 2015: zondag 15 november: Gewestelijke sportnamiddag, Palaestra. LEDENBRIEF afdeling Petegem 7/2015 november/december 2015 Beste leden, Dit is de laatste ledenbrief voor 2015. Naast aankondigingen voor de laatste aktiviteiten van dit jaar, kunnen we u ook reeds een

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Verslag ledenvergadering 16 Maart Aanwezig 16 leden en Lia van Herle. Verontschuldigd: Danielle Rob, Attilio, Lia! AGENDA

Verslag ledenvergadering 16 Maart Aanwezig 16 leden en Lia van Herle. Verontschuldigd: Danielle Rob, Attilio, Lia! AGENDA Verslag ledenvergadering 16 Maart 2017 Aanwezig 16 leden en Lia van Herle Verontschuldigd: Danielle Rob, Attilio, Lia! AGENDA Lezing landschapsfotografie Crazy Galleries Openluchttentoonstelling Contrast

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets.

Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets. Verslag van Ruud van de wielerwedstijd in Meer op 13 oktober 2012. Toen ik nog een klein manneke was keek ik enorm op naar onze helden op de fiets. Als wielertoerist droomde ik er van om in een team mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Inleiding Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. 2.460 daarvan liggen hier, op de Luchtbal. We zorgen ervoor dat elke huurder

Nadere informatie

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!!

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!! Dag liefste scoutsvrienden! De maand februari gaat gepaard met enkele typische weerspreuken. We sommen ze graag even op: Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel. Is februari nat en

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2010

Nieuwsbrief april 2010 Openbare Basisschool Cornelis Jetses Jaargetijden 6 1109 AR Driemond telefoon: 0294-414370 e-mail:info@cjetses.nl www.cjetses.nl Nieuwsbrief april 2010 Agenda Zaterdag 24 april Geinloop Meivakantie 30

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5

PASSEURKE Maart 2015. Jaargang 7 - Editie 5 PASSEURKE Maart 2015 Jaargang 7 - Editie 5 1 In dit Passeurke Bloemeké Hoe was de smashdance? Komende leuke tornooien Aspirant curcus Scheidsrechters nodig! Ploegverantwoordelijke gezocht Melk, appelsiensap

Nadere informatie

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers.

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. APZ Nieuws Vergadering van 25 september 2015 Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. Paardenwijding Op 08 november 2015

Nadere informatie

PROGRAMMA. NEW!: Beachsoccer Bedrijven. Recreanten Heren / Dames

PROGRAMMA. NEW!: Beachsoccer Bedrijven. Recreanten Heren / Dames PROGRAMMA Dinsdag 2 juni vanaf 18h NEW!: Beachsoccer Bedrijven Woensdag 3 juni vanaf 17h 7de Stadstornooi Donderdag 4 juni vanaf 18h Recreanten Heren / Dames Vrijdag 5 juni vanaf 16h Bedrijventornooi Zaterdag

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske Mei 2017 Voorwoord mei Dag iedereen! De

Nadere informatie

Hierbij willen wij (Elisabeth, Sara en Wim) jullie de agenda geven van ons spetterend werkjaar!!

Hierbij willen wij (Elisabeth, Sara en Wim) jullie de agenda geven van ons spetterend werkjaar!! Agenda 2014-2015 Hey + egenstromers!! Hierbij willen wij (Elisabeth, Sara en Wim) jullie de agenda geven van ons spetterend werkjaar!! De bedoeling is dat we minstens een keer per maand samenkomen (maar

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Sint-Janske. September. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. September. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske September 2017 Voorwoord september 2017

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie