Permanente Vorming. Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanente Vorming. Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden"

Transcriptie

1 Permanente Vorming Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht bij KB van (B.S ) Secretariaat : de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Versie 1 juli juni 2007

2 Inhoudstafel Hoofdstuk 1 : Procedure Inschrijvingen 2. Facturatie 3. Financiële tussenkomst 4. Opleidingscheques / Ondernemerschapsportefeuille 5. Aanvraag financiële tussenkomst 6. Betaling financiële tussenkomst 7. Attestering / Certifiëring 8. Evaluatie van de opleiding Hoofdstuk 2 : Overzichtstabel van de opleidingsmodules waarvoor het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst voorziet voor Nederlandstalige arbeiders Hoofdstuk 3 : Informatiefiches per opleidingsmodule -13- Hoofdstuk 4 : Coördinaten opleidingsverstrekkers Beroepsorganisaties vertegenwoordigd in het Sociaal Fonds 2. Opleidingscentra VDAB Transportopleidingscentra Logistieke opleidingscentra VCA-basisopleiding Mecaniekers 3. ADR-opleidingsverstrekkers Klasse 1 Klasse 7 Overige klassen 4. Andere opleidingsverstrekkers Bijlage Evaluatieformulier blz. 2 van 172 -

3 Formulieren Formulieren van het Sociaal Fonds worden niet opgenomen in deze brochure omdat de periodes van geldigheid niet gelijk lopen. U kan de meest recente versie aanvragen bij het secretariaat of downloaden van onze website Klik daartoe in de linkse balk op de rubriek formulieren. Overzicht van de formulieren die in deze brochure aan bod komen (in dezelfde volgorde als op de website): Formulieren ter aanvraag van financiële tussenkomst: Tussenkomst ADR Tussenkomst permanente vorming Rijbewijs C/CE: Tussenkomst rijschool Verklaring permanente vorming (in te vullen door de rijschool) Kredietlijnattesten VDAB: VDAB-kredietlijn - 50% VDAB-kredietlijn Nederlands op de werkvloer Gender Om de teksten in deze brochure niet onnodig lang te maken, gebruiken we bij verwijzingen naar personen en/of functies meestal alleen de mannelijke vorm. Uiteraard hebben deze termen zowel betrekking op mannen als op vrouwen. - blz. 3 van 172 -

4 Hoofdstuk 1 PROCEDURE 1. INSCHRIJVINGEN U, als werkgever uit de RSZ-categorie 083, kunt uw arbeiders inschrijven voor een opleidingsmodule, opgenomen in de overzichtstabel uit hoofdstuk 2. Deze overzichtstabel vermeldt voor elke opleidingsmodule: de interne code (M-..); de benaming van de module (titel); de duurtijd voor één persoon; het minimum en maximum aantal deelnemers; de instellingen die deze opleiding verstrekken; de bladzijde in hoofdstuk 3 waar u meer detailinformatie kunt vinden. De data worden bepaald in overleg met de opleidingsverstrekker. Het Sociaal Fonds is niet aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen tussen de informatie in deze brochure en die van de opleidingsverstrekker. Daarom raden wij u aan inhoud en prijzen na te kijken op de offerte vooraleer deze te ondertekenen. De coördinaten van de opleidingsverstrekkers vindt u in hoofdstuk 4. Het aanbod voor Franstalige arbeiders kan aangevraagd worden bij het secretariaat van het Sociaal Fonds. 2. FACTURATIE De opleidingsverstrekker factureert steeds aan de onderneming. In hoofdstuk 3 is de kostprijs steeds vermeld zonder BTW. Let op : kredietlijnkorting bij de VDAB Op basis van de financiële inspanningen van het Sociaal Fonds in het kader van de beroepsopleiding tot vrachtwagenchauffeur van werkzoekenden, stelt de VDAB aan de werkgevers van onze RSZ-categorie 083 een kredietlijn ter beschikking. Deze kredietlijn wordt gebruikt om kortingen toe te staan op de kostprijs van alle werknemersopleidingen die bij de VDAB worden gevolgd. Voor de opleidingsmodule Nederlands op de Werkvloer bedraagt deze kredietlijnkorting 100 %. Om van deze korting te genieten, dient de werkgever, voorafgaandelijk aan de opleiding, bij het secretariaat van het Sociaal Fonds de validatie aan te vragen van een kredietlijnattest - blz. 4 van 172 -

5 Nederlands op de Werkvloer. U kunt een blanco exemplaar downloaden van onze website. De werkgever dient dit gevalideerde kredietlijnattest over te maken aan het VDAB-centrum waar de opleiding doorgaat, vooraleer deze gefactureerd wordt. Voor de overige opleidingsmodules die in dit document opgenomen zijn, wordt automatisch een kredietlijnkorting van 50 % toegekend indien de werkgever bij de inschrijving expliciet vermeldt dat de betrokken werknemers aangegeven worden aan de RSZ in de RSZ-categorie 083. Voor werknemersopleidingen die niet in dit document opgenomen zijn, wordt eveneens een kredietlijnkorting van 50 % toegekend. Om van deze korting te genieten, dient de werkgever, voorafgaandelijk aan de opleiding, bij het secretariaat van het Sociaal Fonds de validatie aan te vragen van een kredietlijnattest. U kunt een blanco exemplaar downloaden van onze website. De werkgever dient dit gevalideerde kredietlijnattest over te maken aan het VDAB-centrum waar de opleiding doorgaat, vooraleer deze gefactureerd wordt. 3. FINANCIËLE TUSSENKOMST De financiële tussenkomst voor een groepsopleiding geldt voor een minimum aantal deelnemers (arbeiders uit RSZ-categorie 083) dat het fonds vaststelde als volgt: 8 deelnemers voor een theoretische cursus; 4 deelnemers per instructeur / per voertuig voor een cursus rijpraktijk; 6 deelnemers voor een cursus praktijk logistiek; 6 deelnemers voor een cursus mechaniek; 4 deelnemers voor een cursus ploegbaas. Dit minimum aantal moet bereikt worden om te kunnen genieten van de volledige financiële tussenkomst voorzien door het fonds. Voor elke ontbrekende deelnemer wordt de financiële tussenkomst verminderd met een bedrag gelijk aan de financiële tussenkomst voor de groep gedeeld door het minimum aantal deelnemers. Bvb.: de totale financiële tussenkomst voorzien voor een groepsopleiding met minimum 6 deelnemers is 600. Als er slechts 5 deelnemers zijn, zal de effectieve financiële tussenkomst slechts 500 bedragen (600 x 5 / 6). Het fonds betaalt het volgende nooit terug: apart doorverrekend cursusmateriaal; apart doorverrekende lokalen; apart doorverrekende catering; toeslag voor zaterdagopleidingen; kilometervergoedingen voor de lesgever (bij bedrijfsinterne groepsopleiding); bezoeken van de opleidingsverstrekker aan het bedrijf voorafgaandelijk aan de opleiding; de loonkost van de arbeider tijdens de opleiding; BTW. - blz. 5 van 172 -

6 4. OPLEIDINGSCHEQUES / BEA Met de opleidingscheques draagt de Vlaamse overheid financieel bij tot de permanente vorming van werknemers. De opleidingscheques van het vroegere systeem kunnen nog gebruikt worden tot 22 september 2006 voor de betaling van opleidingsfacturen. Sinds 22 mei 2006 is het nieuw systeem van Budget Economisch Advies (BEA) in voege (voorheen de ondernemerschapsportefeuille). Meer informatie hierover vindt U op Hierop kan u ook nakijken of een opleidingsverstrekker erkend is door de Vlaamse overheid om via dit systeem betaald te worden. Nog meer informatie kan u bekomen op het telefoonnummer (02) Gelieve op uw aanvraagformulier tot terugbetaling uitdrukkelijk te vermelden hoeveel opleidingscheques u gebruikt hebt om de opleiding te betalen en/of welk bedrag via BEA ingebracht werd om de opleiding(en) te betalen. 5. AANVRAAG FINANCIËLE TUSSENKOMST De financiële tussenkomsten van het Sociaal Fonds voor de diverse opleidingen dienen aangevraagd te worden aan de hand van standaardformulieren, te bekomen bij het secretariaat van het Sociaal Fonds (of te downloaden van rubriek formulieren van onze website Er zijn 3 soorten formulieren, afhankelijk van de gevolgde opleiding: Rijbewijsopleidingen Het formulier aanvraag tussenkomst opleidingskosten rijbewijs C en/of C E (op onze website tussenkomst rijschool aanklikken). Voor permanente vorming geldt het systeem CCE-A, waarbij u tevens het formulier, dat u bekomt door op onze website verklaring permanente vorming aan te klikken, maar door de rijschool dient ingevuld te worden. ADR-opleidingen Het formulier aanvraag tussenkomst ADR-opleiding. Tussenkomst ADR op onze website. Andere opleidingen. Dit betreft alle andere opleidingen vermeld in dit document. Het formulier aanvraag financiële tussenkomst permanente vorming. Tussenkomst permanente vorming op onze website. - blz. 6 van 172 -

7 De loonkost van de arbeiders gedurende de opleiding is ten laste van de werkgever. 6. BETALING FINANCIËLE TUSSENKOMST Op basis van het volledig ingevuld aanvraagformulier, vergezeld van de nodige bewijsstukken, betaalt het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst uit aan de onderneming. Deze financiële tussenkomst is beperkt tot het bedrag dat op de informatiefiche van de gevolgde opleidingsmodule wordt vermeld. Als het factuurbedrag, exclusief BTW, evenwel lager is dan de vermelde maximale financiële tussenkomst op de fiche, dan wordt het bedrag van de terugbetaling beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW. De informatiefiches vindt u in hoofdstuk ATTESTERING / CERTIFIËRING Op het einde van de gevolgde module bezorgt de opleidingsverstrekker steeds een attest van deelname aan de deelnemer. Dit attest vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van de deelnemer, de benaming van de module, de locatie waar en de datum/data wanneer de opleiding plaatsvond, enz... Dit geldt voor alle opleidingsmodules, ongeacht of er voor die modules al dan niet een evaluatie of examen voorzien is én ongeacht of de deelnemer hier al dan niet voor slaagt. Bepaalde modules bereiden de deelnemer voor op een examen of een evaluatie. Als de deelnemer hiervoor slaagt, ontvangt hij een getuigschrift, een attest of een brevet (dit is bvb. het geval bij opleidingen ADR, heftruck, VCA, EHBO, enz...). Vaak organiseert de opleidingsverstrekker zélf dit examen of deze evaluatie. In dit geval zit de kostprijs inbegrepen in het factuurbedrag. Dit is het geval voor EHBO, heftruck, reachtruck, rijbewijsopleiding bij erkende rijschool. Soms worden de examens door andere instanties afgenomen. Dit is het geval voor ADR en VCA. Dit examen zal dan apart door de betrokken exameninstantie gefactureerd worden. In de informatiefiches van hoofdstuk 3 vindt u eveneens de maximale financiële tussenkomst terug voor dit examengeld. 8. EVALUATIE van de OPLEIDING Het Sociaal Fonds vindt de evaluatie door de deelnemers erg belangrijk. Enkel door permanente opvolging van de kwaliteit van de opleidingen, kan het niveau gegarandeerd blijven. - blz. 7 van 172 -

8 Daarom overhandigt elke opleidingsverstrekker aan elke deelnemer een anoniem evaluatieformulier. U vindt dit in bijlage 3. Het Sociaal Fonds dringt erop aan dat dit formulier ingevuld en opgestuurd wordt. De VDAB overhandigt haar eigen evaluatieformulier aan de deelnemers en stuurt een kopie van de ingevulde formulieren naar het secretariaat van het fonds. - blz. 8 van 172 -

9 Hoofdstuk 2 OVERZICHTSTABEL van de OPLEIDINGSMODULES waarvoor het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst voorziet voor NEDERLANDSTALIGE ARBEIDERS Nr. Titel opleiding per cursist Min.- Max. aantal deelnemers s blz Besturen van (hef)voertuigen Praktijkopleidingen in transport en logistiek M01 Rijbewijs C Wet.min. Individuele lessen Erkende Rijschool 14 M02 Rijbewijs CE Wet.min. Individuele lessen Erkende Rijschool 16 M03 Voertuigbeheersing 18 (preventief rijgedrag) 1 dag 6 12 VOC 1 dag 12 NIV 1 dag 1 12 Peugeot School Automobielbeheersing 1 dag 1 20 Jesco M04 Defensief rijden 23 1 dag 2 8 Safe Drivers Plan 4 8 JIGAM 7 20 VDAB (Behaviour Based Safety) 4 12 VOC Halve dag 2 NIV (Initiatie Eco-Pro-Actief Halve dag 2 8 Key Driving Competences rijden) (Bekwaamheid Eco-Pro- 1 dag 2 8 Key Driving Competences Actief rijden) (attitude training idem) 3 dagen 2 8 Key Driving Competences (veilig, defensief, preventief en ecologisch rijgedrag) ¾ dag 1-10 De Coninck Management & Organisatie (veiligheidstraining tijdens het werk) 1 dag 1 De Coninck Management & Organisatie (basiscursus defensief 1 dag 2 8 DrivOlution rijden) (basiscursus defensief 5 uur 2 6 DrivOlution rijden met G-cam) (BBS+) 1 dag 4 12 Road Safety Consulting (defensief & veilig rijgedrag) 1,5 dag 2-12 Vereniging voor Verkeersveiligheid 1 dag 5 20 ISLA M05 Dode Hoek 40 Halve dag 7 20 VDAB Halve dag SAV M06 Besturen Hef- OF Reachtruck OF ander gemotoriseerd heftoestel voor arbeiders met beperkte ervaring Hef- OF reachtruck 5 dagen 6 VDAB Enkel Heftruck 4 dagen 1 5 TCZ Hef- OF reachtruck OF orderpicktruck 1,5 dag (i-c.) 2 dagen Hef- OF reachtruck OF rolbrug Hef- OF reachtruck OF orderpicktruck OF rolbrug OF stapelaar (open inschr) 1-5 dagen (afh. toestel) 3 of 5 dagen (afh. toestel) 1 6 De Coninck Management & Organisatie 1-6 (afh. toestel) LOGAN 6 10 (afh. toestel) LOGIS 43 - blz. 9 van 172 -

10 M07 M08 Hef- OF reachtruck 2,5 dagen 6 12 SYNTRA Besturen Hef- OF voor met ruime Reachtruck OF ander arbeiders ervaring gemotoriseerd heftoestel Hef- OF reachtruck 2 dagen 6 VDAB Enkel Heftruck 2 dagen 1 5 TCZ Hef- OF reachtruck OF 1 dag 1 6 De Coninck Management & orderpicktruck Organisatie Hef- OF reachtruck OF 1 dag 1 8 (afh. toestel) LOGAN rolbrug Hef- OF reachtruck OF orderpicktruck OF rolbrug OF stapelaar 2 of 3 dagen (afh. toestel) 6 10 (afh. toestel) LOGIS Hef- OF reachtruck 2,5 dagen 6 12 SYNTRA Besturen Voertuigen (-combinaties) I.f.v. ervaring 1 4 VDAB Manoeuvreertechnieken Halve dag 4 8 Safe Drivers Plan Bekwaamheid Eco-Pro- 1 dag 2 8 Key Driving Competences Actief rijden & manoeuvres Intensief manoeuvreren 2 uur 2 6 DrivOlution M09 Economisch rijden 62 Economisch rijden 1 dag 7 20 VDAB Tips correct gebruik Halve dag 8 12 SYNTRA voertuig Economisch rijden Halve dag 2 6 DrivOlution M10 Meeneemheftruck 67 1 dag 6 VDAB 1 dag 1 6 De Coninck Management & Organisatie M11 Orderpicker 70 1 dag 8 15 SYNTRA 2 dagen 6 VDAB M12 20-voet-containers 1 dag 7 20 VDAB 73 M13 Autolaadkraan (basis) 1,5 dag 1 6 De Coninck Management & 76 Organisatie M14 Autolaadkraan (herhaling) 1 dag 1 6 De Coninck Management & 78 Organisatie M15 Bijscholing via de Halve dag 2 per simulator VDAB 80 Rijsimulator M16 Veilig werken met de reachstacker Halve dag 1 3 De Coninck Management & Organisatie 83 Theorie (documenten, preventie, veiligheid, regelgeving, enz...) M20 De tachograaf 85 A Halve dag 7 20 VDAB Half dagdeel 1 15 De Coninck Management & Organisatie M20 B 2 uur 4-12 Key Driving Competences Rij- en rusttijden 89 Halve dag 7 20 VDAB Half dagdeel 1 15 De Coninck Management & Organisatie 2 uur 4 12 Key Driving Competences CMR-vrachtbrieven Halve dag 7 20 VDAB 93 M21 A M21 Documenten (behalve Halve dag 7-20 VDAB 95 B CMR & tacho) M22 Veiligheid en gezondheid 1 dag 7 20 VDAB 97 M23 Veiligheid in magazijnen 1 dag 7 20 VDAB 99 M24 Ladingbeveiliging dag 7 10 VDAB 1 dag 1 10 De Coninck Management & Organisatie blz. 10 van 172 -

11 M25 Straatcode C&E 1 dag 7 20 VDAB 104 M26 ATP-geconditioneerd 1 dag 7 20 VDAB 106 vervoer M27 Beroepshouding 1 dag 1 15 De Coninck Management & 108 Organisatie M28 VCA-basiscursus dagen VDAB 2 dagen 8 20 SYNTRA 2 dagen 1 15 De Coninck Management & Organisatie M29 Initiële cursus EHBO 3,5 dagen 5 15 Rode Kruis Vlaanderen 114 Bedrijfseerstehulp M30 Ploegbaasopleiding dagen 4 15 SYNTRA 3 dagen 1 15 De Coninck Management & Organisatie 5 dagen 8 10 LOGIS M31 Tillen - Preventie 120 rugletsels 1 dag 8 15 SYNTRA 1 dag 1 10 De Coninck Management & Organisatie ½ à 1 dag 8-10 LOGIS (afh. klant) M32 Bijscholingscursus EHBO 20 uur 5 15 Rode Kruis Vlaanderen 124 Bedrijfseerstehulp M33 HACCP voor (voedings)- Halve dag 8 15 SYNTRA 126 transportbedrijven M35 Omgaan met agressief 1 dag 8 15 SYNTRA 128 gedrag M36 EHBO op maat sector Halve dag 5 15 Rode Kruis Vlaanderen 130 Mechaniek en Techniek M40 Elementaire voertuigtechniek 1 dag 7-10 chauffeurs VDAB 1 dag 8 10 chauffeurs SYNTRA 132 M42 Techniek en Mechaniek In akkoord met de werkgever 7 mechaniekers vrachtwagens VDAB 135 ADR Initiële Opleidingen Chauffeurs M60 Initiële basiscursus ADR I 3 dagen Max.30 (max. 20 voor de praktijkoefeningen) M61 Initiële cursus tankvervoer ADR II VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers 2 dagen Max. 30 VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers M62 Initiële cursus radioactieve stoffen ADR IV (kl.7) M63 Initiële cursus ontplofbare stoffen ADR III (kl.1) Logistieke arbeiders M65 ADR voor niet rijdend personeel 1 dag Max. 25 FANC dagen SGS dag VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers 145 Verlenging ADR-attesten chauffeurs (vervolmaking) M70 Bijscholing basiscursus ADR I 2 dagen Max. 30 VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers blz. 11 van 172 -

12 M71 Bijscholing basis & tankcursus ADR I & II 2,5 tot 3 dagen Max. 30 VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers 149 M72 Bijscholing radioactieve 1 dag Max. 25 FANC 151 stoffen ADR IV (kl.7) M73 Bijscholing ontplofbare 2 dagen SGS 153 stoffen ADR III (kl.1) Specifieke doelgroepen M80 Nederlands op de Overeen te 1-12 VDAB 155 Werkvloer komen M81 Peterschapopleiding 3 dagen 8-12 SFV blz. 12 van 172 -

13 Hoofdstuk 3 INFORMATIEFICHES per OPLEIDINGSMODULE In dit hoofdstuk vindt u van elke opleidingsmodule eerst een pagina informatie over de doelstelling, de doelgroep en de opleidingsverstrekkers die door het Sociaal Fonds goedgekeurd werden. Dan worden volgende rubrieken telkens per opleidingsverstrekker gedetailleerd toegelicht: de inhoud en het programma de duurtijd per deelnemer het minimum en maximum aantal deelnemers hoe men kan inschrijven waar de module georganiseerd wordt de financiële informatie (kostprijs, eventuele korting, de maximum financiële tussenkomst van het fonds). De financiële informatie, in het kader onderaan elke bladzijde, geeft niet altijd aparte vermelding van detailkosten weer want deze kunnen, naargelang het geval, inbegrepen zijn in de totale kostprijs. Voorbeeld: In principe geeft elke opleidingsverstrekker een cursusboek aan elke deelnemer voor de theoriecursus, sommigen rekenen dit apart aan, bij anderen zit de kost inbegrepen in de totaalkost. - blz. 13 van 172 -

14 OPLEIDING RIJBEWIJS C M01 Doelstelling - Doelgroep Individuele opleiding tot rijbewijs C voor houder van rijbewijs B s Alle erkende rijscholen - blz. 14 van 172 -

15 OPLEIDING RIJBEWIJS C M01 s Alle erkende rijscholen Inhoud - Programma Straatcode voor rijbewijs C en CE Boorddocumenten van het voertuig (opfrissing) Theorie besturen van een solovoertuig Besturen op openbare weg Manoeuvres De minimaal wettelijke duurtijd, aangevuld met de nodige extra lessen, afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat. Minimum-maximum aantal deelnemers Individuele lessen Alle erkende rijscholen. Kostprijs Afhankelijk van de nodige opleidingsduur en examen(s) Maximum tussenkomst SFV 700 (= forfait) Belangrijke restrictie vanaf ! Na het behalen van zijn rijbewijs C moet de werknemer tenminste 6 maanden in dienst blijven in de transportsector als arbeider-chauffeur. - blz. 15 van 172 -

16 OPLEIDING RIJBEWIJS CE M02 Doelstelling - Doelgroep Individuele opleiding tot rijbewijs CE voor houder van rijbewijs C s Alle erkende rijscholen - blz. 16 van 172 -

17 OPLEIDING RIJBEWIJS CE M02 s Alle erkende rijscholen Inhoud - Programma Straatcode : opfrissing voor gelede voertuigen Boorddocumenten van het voertuig (opfrissing) Theorie Besturen van voertuigcombinaties Besturen op openbare weg Manoeuvres De minimaal wettelijke duurtijd, aangevuld met de nodige extra lessen, afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat. Minimum-maximum aantal deelnemers Individuele lessen Alle erkende rijscholen. Kostprijs Afhankelijk van de nodige opleidingsduur en examen(s) Maximum tussenkomst SFV 950 (= forfait) Belangrijke restrictie vanaf ! Na het behalen van zijn rijbewijs CE moet de werknemer tenminste 6 maanden in dienst blijven in de transportsector als arbeider-chauffeur. - blz. 17 van 172 -

18 VOERTUIGBEHEERSING M03 Doelstelling Het aanleren van veilige rijtechnieken in extreme omstandigheden Doelgroep Houders van geldig rijbewijs s (met vermelding van de locatie van de piste) NIV (Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid) te Goes VOC (Verkeersopleidingscentrum) te Brugge PSVA (Peugeot School voor Automobielbeheersing) te Nijvel of te Francorchamps JESCO te Puurs - blz. 18 van 172 -

19 VOERTUIGBEHEERSING M03 NIV Inhoud - Programma theorie: inzicht in basismechanica, remtechniek, remweg, reactietijd, verkeersinzicht, banden, uitwijken, impact, enz bewustwording - attitudevorming - gedragsbeïnvloeding correcte zithouding aan het stuur - veilige rijtechnieken praktijk: noodstop, rem- en stuurtechnieken bij waterglad wegdek, bermsituaties, enz gebaseerd op fysische ervaringen brandstofbesparing - schadepreventie één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 12 Met eigen voertuig (per 2 personen) met aanhechtingspunten voor kettingen. Deze legt men tussen trekker en oplegger om schaarvorming te voorkomen. Inschrijvingen: op afspraak: zie punt 4.4. op blz.166. Locatie: Van Doornestraat 14 in Goes (Zeeland Nederland). Er zijn ook mogelijkheden in Barneveld en Hellevoetsluis. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag blz. 19 van 172 -

20 VOERTUIGBEHEERSING M03 VOC Inhoud - Programma VOC noemt deze module preventief rijgedrag rij- ingesteldheid, zit- en stuurhouding, kijk- en observatietechnieken bewustmaking van en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van hun voertuig én van die van henzélf motiveren en sensibiliseren tot verkeersveiliger rijgedrag risicoperceptie; rem-, volg-, en stopafstanden; factoren die de wegligging bepalen; invloed van de zwaartekracht betere beheersing van hun voertuig onder moeilijke rijomstandigheden bepaalde noodsituaties leren vermijden en optimaal reageren volgens het SAFE -principe praktijk remmen en ontwijken mogelijke stuurreacties in bocht op glad wegdek één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 6-12 Inschrijving: op afspraak : zie punt 4.4. op blz.168. Locatie: Brugge. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag als 6 personen open weekdagen 202, inschrijving (per persoon) als 7 12 personen zaterdag 217, blz. 20 van 172 -

21 VOERTUIGBEHEERSING M03 PSVA Inhoud - Programma theorie: de belangrijkste regels van Preventief Rijden. praktijk op de piste: ideale rijhouding, ontwikkeling van de observatiezin en kijktechnieken, preventieve maatregelen, meting van stopafstanden op verschillende wegdekken aan verschillende snelheden (via computeranalyse), noodstop met ontwijking van obstakels, terreinoefeningen onder gevarieerde rijomstandigheden. praktijk op de openbare weg: rit met voertuig bedrijf, analyse van de rijstijl via hoogtechnologisch didactisch materiaal). debriefing. één dag Theorie: 1 uur 30 Piste: 3 uur 30 Openbare weg: 3 uur Debriefing: 30 min. Minimum - Maximum aantal deelnemers 1-12 Inschrijving: op afspraak : zie punt 4.4 op blz.167. locatie terreinen: Nijvel of Francorchamps. Groep chauffeurs van 1 firma/coöperatie/onderaannemers met eigen voertuig. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV groep 1-4 weekdagen per persoon personen zaterdag per persoon groep 5-8 personen groep 9-12 personen weekdagen per persoon zaterdag per persoon weekdagen per persoon zaterdag per persoon - blz. 21 van 172 -

22 VOERTUIGBEHEERSING M03 JESCO één dag (= 8 uur) Inhoud Programma - Doelgroep Theoretische en praktische opleiding op het gebied van defensief rijden en voertuigbeheersing op piste voor houders van rijbewijs B. Inschrijving: zie onder punt 4.4 op blz.165. Locatie: Puurs. Weekdagen, zaterdagen, zondagen. Openingsuren van 9 tot 24 uur. Minimum - Maximum aantal deelnemers 1 20 Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag blz. 22 van 172 -

23 DEFENSIEF RIJDEN M04 Doelstelling De vereiste kennis verwerven om zich een defensieve rijstijl eigen te maken. Elke opleidingsverstrekker vult de theorie aan met praktijk. Doelgroep Houders van geldig rijbewijs s Safe Drivers Plan JIGAM VDAB VOC NIV Key Driving Competences De Coninck Management & Organisatie DrivOlution Road Safety Consulting Vereniging voor Verkeersveiligheid ISLA Opmerking Key Driving Competences biedt binnen deze module 3 programma s aan met verschillende inhoud en aanpak, De Coninck en DrivOlution elk 2 - blz. 23 van 172 -

24 i DEFENSIEF RIJDEN M04 Safe Drivers Plan Inhoud - Programma Sensibilisatie en aanleren van preventietechnieken ter voorkoming van ongevallen en incidenten Globale opleiding rond de basisprincipes van het preventief rijden Theorie: interactieve benadering van anticiperend en preventief rijden. Opfrissing van relevante wegcode. Praktijk: wagenkennis, manoeuvres op het terrein, begeleide rit in het verkeer met voertuig deelnemer, met inbegrip van evaluatie. één dag voormiddag: 3 uur theorie en collectieve discussie namiddag: 4 uur praktijk Minimum - Maximum aantal deelnemers 2-8 Open inschrijving op 4 locaties: Boortmeerbeek, Kortrijk, Dendermonde, Andenne. Opleiding in-company is eveneens mogelijk. Zie punt 4.4 op blz.167. Financiële informatie (per deelnemer) Kostprijs Max. tussenkomst SFV groep 2 weekdagen personen zaterdag groep 3-4 weekdagen personen zaterdag groep 5-6 weekdagen personen zaterdag 671, groep 7-8 weekdagen personen zaterdag Verplaatsingskost lesgever 0,40 / km 0 Eénmalige terreinverkenning bij klant (met uitwerking routeplan) Deze prijzen zijn identiek voor open inschrijvingen en groepsopleidingen (al dan niet bedrijfsintern) - blz. 24 van 172 -

25 DEFENSIEF RIJDEN M04 JIGAM Inhoud - Programma Verfijning wegcode Check-up voertuig Defensieve en preventieve rijhouding Anticiperen : (h)erkennen van risico s Ikzelf, de andere weggebruikers, de omgeving en infrastructuur, de verkeers-omstandigheden Afwisseling theorie en praktijk Kijktechnieken Juiste reflex tijdens noodsituaties één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 4-8 Zie punt 4.4 op blz.166. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag blz. 25 van 172 -

26 DEFENSIEF RIJDEN M04 VDAB Inhoud Programma wat is defensief rijden uitrusting van het voertuig - gebruik snelheidsregelaar orde in de cabine - gezondheid veiligheid bij manoeuvres - opstelling voertuig bij laden en lossen houding tijdens het rijden - ergonomie rijgedrag in uiteenlopende (weers- en weg)omstandigheden kijktechnieken, anticiperen op onvoorziene hindernissen houding tegenover andere (zwakke)weggebruikers, afstand tussen voertuigen, remafstand één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers In de voormiddag wordt het gedeelte theorie georganiseerd vanaf 7 ingeschreven deelnemers met een maximum van 20. In de namiddag wordt het gedeelte praktijk georganiseerd vanaf 4 ingeschreven deelnemers per opleidingsvoertuig. De opleiding via open inschrijving gaat door vanaf 7 ingeschreven deelnemers in één van de 7 transportopleidingscentra. Ze heeft niet altijd plaats waar ze aangevraagd werd, aangezien inschrijvingen soms samen genomen worden om de opleiding sneller te laten doorgaan. Bedrijfsinterne opleiding is eveneens mogelijk. Zie punt op blz.160. Financiële informatie (theorie voormiddag) Kostprijs VDABkorting Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag bedrijfsintern weekdagen (groep min. 8 deelnemers) zaterdag blz. 26 van 172 -

27 Financiële informatie (praktijk namiddag) Kostprijs VDABkorting Max. tussenkomst SFV open weekdagen ,50 inschrijving (per persoon) zaterdag ,50 17,50 bedrijfsintern weekdagen (groep min. 4 deelnemers) zaterdag blz. 27 van 172 -

28 DEFENSIEF RIJDEN M04 VOC Inhoud - Programma VOC noemt deze module Behaviour Based Safety Stimuleren van een preventieve rijstijl Evaluatie van het rijgedrag op de openbare weg volgens het BBSprincipe tijdens een individuele rit met het eigen voertuig volgens een uitgestippeld traject, eventueel tijdens de werkopdracht Manoeuvreren (praktische oefeningen) Schade- en ongevalpreventie. een halve dag (4 uur) Minimum - Maximum aantal deelnemers 1 Inschrijving: op afspraak : zie punt 4.4. op blz.168. Locatie: Brugge. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen ,50 inschrijving (één persoon) zaterdag ,50 bedrijfsintern weekdagen ,50 (één persoon) zaterdag ,50 verplaatsingskost lesgever (per km.) 0, blz. 28 van 172 -

29 DEFENSIEF RIJDEN M04 NIV Inhoud - Programma Perfectioneren van veilige rijtechnieken met eigen voertuig via interactieve observatie (feedback tijdens route). Efficiëntie. Brandstofbesparing. Verzekering. Onderhoud. Anticiperen gevaren. Inzicht in de situatie. een halve dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 1 2 Inschrijvingen: op afspraak: zie punt 4.4. op blz.166. Vertrek op het bedrijf. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen 397,50 87,50 inschrijving (per persoon) zaterdag 412,50 87,50 - blz. 29 van 172 -

30 DEFENSIEF RIJDEN M04 Key Driving Initiatie Opleiding Eco-Pro-Actief Rijden Inhoud - Programma sensibilisering voor veiligheid, besparingen in brandstofverbruik en respect voor de omgeving zuinig rijden en anticipatie-gerichte competenties aanleren, ondersteund door telematica-middelen (boordcomputer: Key Driving Diagnostic System, die objectief het gedrag van de bestuurder meet) wij meten de rij-attitude voor, tijdens en na de opleiding de chauffeur krijgt een foto van zijn rijgedrag en aandachtpunten en wordt na de opleiding opgevolgd economisch en zuinig rijgedrag aanleren en optimaliseren preventief en veilig rijgedrag stimuleren relevante kostenbesparingen (brandstof, onderhoudskosten) realiseren een halve dag De instructeur laat telkens 2 chauffeurs met het voertuig van de klant rijden op 2 trainingstrajecten. Als de ene rijdt, observeert de andere (en omgekeerd). Minimum - Maximum aantal deelnemers 2-8 Open inschrijving of in-company. Zie punt 4.4 op blz.166. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen ,50 inschrijving (per persoon) zaterdag ,50 bedrijfsintern weekdagen ,50 (per persoon) zaterdag ,50 verplaatsingskost lesgever (per km.) 0, blz. 30 van 172 -

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid Verplichte Nascholing Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juni 2003 is vastgesteld. Voor buschauffeurs die wonen of werken in

Nadere informatie

MAN ProfiDrive. is powered by

MAN ProfiDrive. is powered by MAN ProfiDrive is powered by MAN ProfiDrive chauffeurstrainingen ontzorgt de transportondernemingen bij het nakomen van de nascholingsverplichting voor beroepschauffeurs. Een breed - en CCV gecertificeerd

Nadere informatie

E-learning code 95. In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen?

E-learning code 95.  In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? E-learning code 95 In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? Dat kan! Met 4,5 uur thuisstudie per onderdeel en 2,5 uur klassikale cursus haalt u de code 95 snel en voordelig op uw eigen tempo,

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden

PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden Oostjachtpark 13 9100 Sint-Niklaas tel: +32 (0) 3/780.30.30 fax: +32 (0) 3/780.30.26 Uw contactpersoon : Filip Van Alboom Email: f.vanalboom@vabrijschool.be PROJECTVOORSTEL Opleiding preventief rijden

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen ANWB trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2012-1 januari 2013 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB V01 Het Nieuwe Rijden

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 11 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 11 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 11 juni 20 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier en in dagdelen (=opgeknipt) Naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Schadepreventie W02-1 Rijoptimalisatie Defensief

Nadere informatie

Theorie en Praktijk: openbare weg Aantal: 1 of 2 personen Inhoud: Voertuigkennis en - techniek, toepassen en gebruiken

Theorie en Praktijk: openbare weg Aantal: 1 of 2 personen Inhoud: Voertuigkennis en - techniek, toepassen en gebruiken ANWB Test- en Trainingscentrum Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2013-1 januari 2014 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB N87-1

Nadere informatie

N 09.0789 N DV.O108100 N-2289-14

N 09.0789 N DV.O108100 N-2289-14 N 09.0789 N DV.O108100 N-2289-14 Programma: Waarom een lading bevestigen? De basisbeginselen van het laden en de ladingzekering + de verschillende Europese normen (EN 12195-1: 2010) De fysische basisprincipes

Nadere informatie

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier, eendaags en

Nadere informatie

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen

afgenomen. Een volledige opleiding met examen duurt dus 3 dagen. Het examen Infofiche meerdaagse * Heftruck: De klassieke vorkheftruck is een drie- of vierwieler waarvan de achterste wielen of het achterste wiel de stuurwielen zijn. Aan het hefraam zitten frontaal twee vorken

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 4; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 4; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 4; 25 maart 2016 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Bij het niet verschijnen van een deelnemer volgt de andere deelnemer het gehele lesprogramma zoals bedoeld voor twee deelnemers.

Bij het niet verschijnen van een deelnemer volgt de andere deelnemer het gehele lesprogramma zoals bedoeld voor twee deelnemers. Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 15 juni 2015 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier Naam training Rijoptimalisatie

Nadere informatie

Nieuwe naam. Nieuwe naam

Nieuwe naam. Nieuwe naam samengevoegd met andere cursussen vanwege mate overlap vervalt door onvoldoende aansluiting bij doelstelling Richtlijn Vakbekwaamheid blijft gehandhaafd, eisen worden omgevormd naar nieuwe format versie

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder De Nieuwe Rijder biedt een compleet en betaalbaar basispakket voor de nascholing van uw beroepschauffeurs. Daarmee kan de

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS

WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS WEEK VAN DE NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een

Nadere informatie

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder

Opleidingscontract voor de bromfietsrijder Opleidingscontract voor de bromfietsrijder NAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER: BELANGRIJKE INLEIDING: Leren rijden met een bromfiets moet niet lichtzinnig worden opgenomen! De bromfietser loopt een groter risico

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker TVH - Group thermote & vanhalst Brabantstraat 15 8790 Waregem tel +32 56 43 42 11 fax +32 56 43 44 88 e-mail info@tvh.com web www.tvh.com

Nadere informatie

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD!

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! VanBuuren.nl/nascholing Nieuw: Het Code 95 Zekerheidsplan Heeft u het er al op zitten of bent u op dit moment nog druk doende met het geregel van de nascholing voor uw chauffeurs?

Nadere informatie

Codelijst cursussen nascholing C en D

Codelijst cursussen nascholing C en D In de Codelijst staan het nummer, het aantal dagen en de naam van de nascholingscursus aangegeven. Het cijfer achter het nummer geeft aan hoeveel dagen de cursus heeft. Bijvoorbeeld: V08(2), het nummer

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: MPM - 002 Ladingzekering 20 7 0 C MPM - 003 Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C MPM - 006 Economisch

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 Rij- en rusttijden + tacho (Max. 15 pers. - rijbewijs C+D) Ladingzekering (Max. 20 pers. - rijbewijs C) Basis ladingzekering + heftruck (Max. 20 pers. - rijbewijs C) Basis ladingzekering

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met

Nadere informatie

Rijvaardigheidstraining prioritaire vrachtwagens

Rijvaardigheidstraining prioritaire vrachtwagens prioritaire vrachtwagens Opleidingstraject rijbewijs C Gevaren bij het besturen van prioritaire brandweervoertuigen Opleiding vrachtwagenbestuurder Opleidingstraject: Theorie: 50 vragen multiple choise

Nadere informatie

Proefproject eco-driving bij bedrijven

Proefproject eco-driving bij bedrijven Proefproject eco-driving bij bedrijven Project en resultaten Begin 2006 deed Bond Beter Leefmilieu samen met een aantal opleidingsaanbieders een oproep aan bedrijven om deel te nemen aan het pilootproject

Nadere informatie

Bij het niet verschijnen van een deelnemer volgt de andere deelnemer het gehele lesprogramma zoals bedoeld voor twee deelnemers.

Bij het niet verschijnen van een deelnemer volgt de andere deelnemer het gehele lesprogramma zoals bedoeld voor twee deelnemers. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 5; 25 maart 2016 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier Naam training

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: MPM - 002 Ladingzekering 20 7 0 C MPM - 003 Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C MPM - 006 Economisch

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: Ladingzekering 20 7 0 C Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C Economisch en ecologisch rijden D 20 7

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3. Introductie Code95 - Pagina 3. Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4

Inhoudsopgave. Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3. Introductie Code95 - Pagina 3. Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4 1 sopgave Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3 Introductie Code9 - Pagina 3 Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4 Pakket A - Pagina Pakket B - Pagina 12 Pakket C - Pagina 18 Cursusdata

Nadere informatie

Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4

Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4 Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4 Rijoptimalisatie Schadepreventie 5 Rijoptimalisatie Defensief rijden

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016 Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B INLEIDING Het Curriculum Praktijkopleiding Categorie B bundelt de essentiële kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die een leerling tijdens de praktijkopleiding

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

www.ers-academy.com Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning

www.ers-academy.com Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning ERS-Academy Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! K.B. van 4 Mei 2007 Erkenningsnummers OCF-013 / OCF-040 Theoretische Opleidingen en Praktijk op de weg, piste of simulator

Nadere informatie

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair rijden

PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair rijden Oostjachtpark 13 9100 Sint-Niklaas tel: +32 (0) 3/780.30.30 fax: +32 (0) 3/780.30.26 Uw contactpersoon : Filip Van Alboom Email: f.vanalboom@vabrijschool.be PROJECTVOORSTEL Opleiding chauffeur prioritair

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95

VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 VAKBEKWAAMHEID - CODE 95 THEMA 1 Max. cursisten: Kredietpunten: Achter het stuur: Categorie: MPM - 002 Ladingzekering 20 7 0 C MPM - 003 Economisch en ecologisch rijden C 20 7 1u30 C MPM - 006 Economisch

Nadere informatie

Transport Academy. Voorstelling. Een sector vol uitdagingen

Transport Academy. Voorstelling. Een sector vol uitdagingen Transport Academy Versiedatum: 13/11/2011 Voorstelling Een sector vol uitdagingen De professionele bus- of vrachtwagenchauffeur vormt samen met het voertuig het visitekaartje van de onderneming. Bij een

Nadere informatie

Prijslijst 2013. www.ers-academy.com. Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning

Prijslijst 2013. www.ers-academy.com. Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning ERS-Academy Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Theoretische Opleidingen en Praktijk op de weg, piste of simulator K.B. van 4 Mei 2007 Erkenningsnummers OCF-013 / OCF-040

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Theorie. Taxono mie Code

Theorie. Taxono mie Code Toetstermen: Werken met een vorkheftruck in de (petro)chemie Code Toetstermen Na afloop van de training kan de cursist ALGEMEEN Taxono mie Code Theorie Relevante aandachtspunten voor toetsing en examinering

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

Ledenaanbod VBA en Go-MKB

Ledenaanbod VBA en Go-MKB Ledenaanbod VBA en Go-MKB Training Voertuigbeheersing Opleider Contactpersoon : : Flevo Marketing BV Sportmark 77 1355 KE ALMERE : Paul Offerman Telefoonnummer : +31 (0)36 5470992 / (0)6 19264140 Email

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Training Voertuigbeheersing

Training Voertuigbeheersing Ledenaanbod VBA Training Voertuigbeheersing Opleider Contactpersoon : : Flevo Marketing BV Sportmark 77 1355 KE ALMERE : Paul Offerman Telefoonnummer : +31365470992 / +31619264140 Email : info@flevomarketing.nl

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0127) Vrachtwagenchauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Vrachtwagenchauffeur (m/v) 1.2 Definitie Het besturen van een vrachtwagen en zich hierbij houden aan de kwaliteitsprocedures,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN PRIORITAIR RIJDEN WWW.PRODRIVINGSCHOOL.EU Pro Driving School By Pro s, 4 Pro s! Waarom Pro Driving School? Dagelijks begeven mensen zich beroepshalve met een prioritair voertuig in het verkeer.

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

Doelgroep De training is bedoeld voor de beroepschauffeur die in het kader van de Nascholing Code 95 een training volgt.

Doelgroep De training is bedoeld voor de beroepschauffeur die in het kader van de Nascholing Code 95 een training volgt. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 25 november 2016 Code en type training Code: U24-1 Chauffeursdag Type: Regulier Naam training

Nadere informatie

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering

GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W. Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering GROEPERING VAN ERKENDE ONDERNEMINGEN VOOR AUTOKEURING EN RIJBEWIJS V.Z.W Theoretisch en praktisch examen en coherentie van opleiding en examinering Rijexamens: theorie en praktijk Klassiek Focus op theoretische

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95 Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015 Ook voor code 95 Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel goed opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK

Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK Opleiding: BESTUURDER HEFTRUCK De bestuurder heftruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, zowel binnen als buiten. Hij laadt en lost externe transportmiddelen. Hij voorziet de heftruck

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen CLASSIC Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

Ladingdiefstal; Gerelateerd aan doelstelling 3.2 uit de Richtlijn. Leefstijl; Gerelateerd aan doelstelling 3.5 uit de Richtlijn

Ladingdiefstal; Gerelateerd aan doelstelling 3.2 uit de Richtlijn. Leefstijl; Gerelateerd aan doelstelling 3.5 uit de Richtlijn Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 27 maart 2017 Cursuscode, cursusnaam en type training U24-1, Chauffeursdag Regulier Doel Het doel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding SOOB-subsidie... 3. Subsidietabel rijopleiding C... 4. Totaalprijzen C na subsidie... 5 +6

Inhoudsopgave. Inleiding SOOB-subsidie... 3. Subsidietabel rijopleiding C... 4. Totaalprijzen C na subsidie... 5 +6 1 Inhoudsopgave Inleiding SOOB-subsidie... 3 tabel rijopleiding C... 4 Totaalprijzen C na subsidie....... 5 +6 tabel rijopleiding CE.... 7 Totaalprijzen CE na subsidie..... 7 tabel Nascholing Code 95...

Nadere informatie

Ledenaanbod VBA en Go-MKB

Ledenaanbod VBA en Go-MKB Ledenaanbod VBA en Go-MKB Training Voertuigbeheersing Opleider Contactpersoon : : Flevo Marketing BV Sportmark 77 1355 KE ALMERE : Paul Offerman Telefoonnummer : +31 (0)36 5470992 / (0)6 19264140 Email

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen

Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen Standpunt BeZeR over de toekomst van de auto-rijopleiding in Vlaanderen Samenvatting Willen we in Vlaanderen tot een duurzame verbetering van de verkeersveiligheid komen dan zijn er grote, aanhoudende

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam Rijtechnieken Vrachtwagen 3 code module 6485 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding

al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding al onze leerlingen hebben hun eigen verhaal... Rijbewijs B / aangepaste opleiding Aangepaste rijopleiding Rijschool Mercator heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in het geven van rijlessen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED AUTO. Zwevende Modules

STUDIEGEBIED AUTO. Zwevende Modules RLLL/EXT/ADV/004bijl4 STUDIEGEBIED AUTO Zwevende Modules modulaire structuurschema s in het OSP Pagina 1 van 19 modulaire structuurschema s in het OSP Pagina 2 van 19 1 Situering van de zwevende modules

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20072008 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 173 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2018 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2018 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Bedrijven waarderen het SOOB Subsidiepunt met een 7,2. Opleiden vergroot de inzetbaarheid

Nadere informatie

ARVAL DRIVING EXCELLENCE

ARVAL DRIVING EXCELLENCE ARVAL DRIVING EXCELLENCE De trainingen en workshops van Arval Driving Excellence hebben als doelstelling een duurzame attitudeverandering teweeg te brengen bij uw bestuurders, zowel voor bestuurders van

Nadere informatie

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK

Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK Opleiding: BESTUURDER REACHTRUCK De bestuurder reachtruck verplaatst en stapelt goederen over korte afstanden, vooral in smalle gangpaden van een magazijn. Hij gebruikt de reachtruck om goederen te stapelen

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0124)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0124) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0124) Autobuschauffeur (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Autobuschauffeur (m/v) 1.2 Definitie Volgt de wegcode, de veiligheidsvoorschriften voor personenvervoer en de reistijd en kwaliteitsnormen

Nadere informatie

VERKEERSSCHOOL BREMMER Opleidingengids

VERKEERSSCHOOL BREMMER Opleidingengids VERKEERSSCHOOL BREMMER Opleidingengids Btw vrije opleidingen Verkeersschool Bremmer Italiëlaan 8c 2391 PT Hazerswoude Tel. 0172-232344/06-53968892 info@verkeersschoolbremmer.nl www.verkeersschoolbremmer.nl

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK OPLEIDINGENSTRUCTUUR BESTUURDER HEFTRUCK 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BESTUURDER HEFTRUCK/REACHTRUCK Beroepencluster (SERV/Compensatiefonds

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Medewerkers opleiden of nascholen?

Medewerkers opleiden of nascholen? Medewerkers opleiden of nascholen? Maak gebruik van het voordeel van SOOB-subsidie! ook voor Rijopleidingen Overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor SOOB bedrijven in 2013 Snel en gemakkelijk aanvragen

Nadere informatie

Rijbewijs C / C1. technische fiche

Rijbewijs C / C1. technische fiche Rijbewijs C / C1 technische fiche OPLEIDING THEORIE Rijbewijs C / C1: THEORIE WEGCODE duur: 1 dag Wet op het rijbewijs. Indeling voertuigen in categorieën en gewichten. Herhaling wegcode (de zogenaamde

Nadere informatie

V03 Het Nieuwe Rijden Dagcursus van 7 uur met gebruik van touringcar incl. verplichte 2,5 uur rijtijd.

V03 Het Nieuwe Rijden Dagcursus van 7 uur met gebruik van touringcar incl. verplichte 2,5 uur rijtijd. Nascholingscursussen Stichting FSO Stichting FSO (rechtsopvolger van STAOBB) biedt opleidingen aan voor nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid, de zgn. Code 95. De richtlijn geeft aan

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen Vakbekwaamheid Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

Nascholing (Code 95) Verplichte nascholing chauffeurs. Inleiding. Informatiepakket Nascholing

Nascholing (Code 95) Verplichte nascholing chauffeurs. Inleiding. Informatiepakket Nascholing Nascholing (Code 95) Verplichte nascholing chauffeurs Informatiepakket Nascholing Inleiding Sinds 2009 is de verplichte nascholing (code 95) voor chauffeurs met een groot rijbewijs ingegaan. EVO is een

Nadere informatie

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV [TRANSPORT FORMATIONS BY GHEERAERT]

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV [TRANSPORT FORMATIONS BY GHEERAERT] Internationaal Transport Gheeraert-Brugge NV NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID RIJBEWIJS C/CE TRANS-FORM Megatrailer Grootvolume Uitzonderlijk vervoer Distributie Palletladingen Tractie Tankcontainers Warehousing

Nadere informatie

Rijbewijs C1. vertrek met een lichtere vrachtwagen...

Rijbewijs C1. vertrek met een lichtere vrachtwagen... Rijbewijs C1 vertrek met een lichtere vrachtwagen... Ook voor het rijbewijs C1 voor lichtere vrachtwagens (met een max. toegelaten massa van 3500 tot 7500 kg.), werkt rijschool Mercator volgens de Drivenology

Nadere informatie

Samenwerken aan veilige en duurzame verkeersdeelname Mobiliteitspakket voor medewerkers

Samenwerken aan veilige en duurzame verkeersdeelname Mobiliteitspakket voor medewerkers Uw medewerkers veilig Bespaar tot 250,- Naleving zorgplicht en Nu ook mogelijk en duurzaam op weg per medewerker op invulling MVO zonder investering mobiliteitskosten doelstellingen Wilt u als werkgever

Nadere informatie

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09

Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005) (inclusief: Werken met schaarlift (AV-003)) Versie TC-K 2011-06-09 Versie TC-K 0-06-09 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen, zich verplaatsen en werkzaamheden in de hoogte verrichten met behulp van een zelfrijdende

Nadere informatie

Onderwerpen nascholing D

Onderwerpen nascholing D Onderwerpen nascholing D Basis: Richtlijn Europa 2003/59/EG, bijlage 1 Minimumeisen voor de beroepskwalificatie en opleiding. Onderverdeling in 3 groepen. Letterlijk omgezet in het KB van 4 mei 2007 en

Nadere informatie

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94)

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Inleiding De chauffeursdag heeft als doel om de chauffeur bewust te maken van veel voorkomende schades, inzicht te geven in de gevolgen, kosten en indirecte kosten

Nadere informatie