Permanente Vorming. Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanente Vorming. Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden"

Transcriptie

1 Permanente Vorming Sociaal Fonds voor het Goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht bij KB van (B.S ) Secretariaat : de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Versie 1 juli juni 2007

2 Inhoudstafel Hoofdstuk 1 : Procedure Inschrijvingen 2. Facturatie 3. Financiële tussenkomst 4. Opleidingscheques / Ondernemerschapsportefeuille 5. Aanvraag financiële tussenkomst 6. Betaling financiële tussenkomst 7. Attestering / Certifiëring 8. Evaluatie van de opleiding Hoofdstuk 2 : Overzichtstabel van de opleidingsmodules waarvoor het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst voorziet voor Nederlandstalige arbeiders Hoofdstuk 3 : Informatiefiches per opleidingsmodule -13- Hoofdstuk 4 : Coördinaten opleidingsverstrekkers Beroepsorganisaties vertegenwoordigd in het Sociaal Fonds 2. Opleidingscentra VDAB Transportopleidingscentra Logistieke opleidingscentra VCA-basisopleiding Mecaniekers 3. ADR-opleidingsverstrekkers Klasse 1 Klasse 7 Overige klassen 4. Andere opleidingsverstrekkers Bijlage Evaluatieformulier blz. 2 van 172 -

3 Formulieren Formulieren van het Sociaal Fonds worden niet opgenomen in deze brochure omdat de periodes van geldigheid niet gelijk lopen. U kan de meest recente versie aanvragen bij het secretariaat of downloaden van onze website Klik daartoe in de linkse balk op de rubriek formulieren. Overzicht van de formulieren die in deze brochure aan bod komen (in dezelfde volgorde als op de website): Formulieren ter aanvraag van financiële tussenkomst: Tussenkomst ADR Tussenkomst permanente vorming Rijbewijs C/CE: Tussenkomst rijschool Verklaring permanente vorming (in te vullen door de rijschool) Kredietlijnattesten VDAB: VDAB-kredietlijn - 50% VDAB-kredietlijn Nederlands op de werkvloer Gender Om de teksten in deze brochure niet onnodig lang te maken, gebruiken we bij verwijzingen naar personen en/of functies meestal alleen de mannelijke vorm. Uiteraard hebben deze termen zowel betrekking op mannen als op vrouwen. - blz. 3 van 172 -

4 Hoofdstuk 1 PROCEDURE 1. INSCHRIJVINGEN U, als werkgever uit de RSZ-categorie 083, kunt uw arbeiders inschrijven voor een opleidingsmodule, opgenomen in de overzichtstabel uit hoofdstuk 2. Deze overzichtstabel vermeldt voor elke opleidingsmodule: de interne code (M-..); de benaming van de module (titel); de duurtijd voor één persoon; het minimum en maximum aantal deelnemers; de instellingen die deze opleiding verstrekken; de bladzijde in hoofdstuk 3 waar u meer detailinformatie kunt vinden. De data worden bepaald in overleg met de opleidingsverstrekker. Het Sociaal Fonds is niet aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen tussen de informatie in deze brochure en die van de opleidingsverstrekker. Daarom raden wij u aan inhoud en prijzen na te kijken op de offerte vooraleer deze te ondertekenen. De coördinaten van de opleidingsverstrekkers vindt u in hoofdstuk 4. Het aanbod voor Franstalige arbeiders kan aangevraagd worden bij het secretariaat van het Sociaal Fonds. 2. FACTURATIE De opleidingsverstrekker factureert steeds aan de onderneming. In hoofdstuk 3 is de kostprijs steeds vermeld zonder BTW. Let op : kredietlijnkorting bij de VDAB Op basis van de financiële inspanningen van het Sociaal Fonds in het kader van de beroepsopleiding tot vrachtwagenchauffeur van werkzoekenden, stelt de VDAB aan de werkgevers van onze RSZ-categorie 083 een kredietlijn ter beschikking. Deze kredietlijn wordt gebruikt om kortingen toe te staan op de kostprijs van alle werknemersopleidingen die bij de VDAB worden gevolgd. Voor de opleidingsmodule Nederlands op de Werkvloer bedraagt deze kredietlijnkorting 100 %. Om van deze korting te genieten, dient de werkgever, voorafgaandelijk aan de opleiding, bij het secretariaat van het Sociaal Fonds de validatie aan te vragen van een kredietlijnattest - blz. 4 van 172 -

5 Nederlands op de Werkvloer. U kunt een blanco exemplaar downloaden van onze website. De werkgever dient dit gevalideerde kredietlijnattest over te maken aan het VDAB-centrum waar de opleiding doorgaat, vooraleer deze gefactureerd wordt. Voor de overige opleidingsmodules die in dit document opgenomen zijn, wordt automatisch een kredietlijnkorting van 50 % toegekend indien de werkgever bij de inschrijving expliciet vermeldt dat de betrokken werknemers aangegeven worden aan de RSZ in de RSZ-categorie 083. Voor werknemersopleidingen die niet in dit document opgenomen zijn, wordt eveneens een kredietlijnkorting van 50 % toegekend. Om van deze korting te genieten, dient de werkgever, voorafgaandelijk aan de opleiding, bij het secretariaat van het Sociaal Fonds de validatie aan te vragen van een kredietlijnattest. U kunt een blanco exemplaar downloaden van onze website. De werkgever dient dit gevalideerde kredietlijnattest over te maken aan het VDAB-centrum waar de opleiding doorgaat, vooraleer deze gefactureerd wordt. 3. FINANCIËLE TUSSENKOMST De financiële tussenkomst voor een groepsopleiding geldt voor een minimum aantal deelnemers (arbeiders uit RSZ-categorie 083) dat het fonds vaststelde als volgt: 8 deelnemers voor een theoretische cursus; 4 deelnemers per instructeur / per voertuig voor een cursus rijpraktijk; 6 deelnemers voor een cursus praktijk logistiek; 6 deelnemers voor een cursus mechaniek; 4 deelnemers voor een cursus ploegbaas. Dit minimum aantal moet bereikt worden om te kunnen genieten van de volledige financiële tussenkomst voorzien door het fonds. Voor elke ontbrekende deelnemer wordt de financiële tussenkomst verminderd met een bedrag gelijk aan de financiële tussenkomst voor de groep gedeeld door het minimum aantal deelnemers. Bvb.: de totale financiële tussenkomst voorzien voor een groepsopleiding met minimum 6 deelnemers is 600. Als er slechts 5 deelnemers zijn, zal de effectieve financiële tussenkomst slechts 500 bedragen (600 x 5 / 6). Het fonds betaalt het volgende nooit terug: apart doorverrekend cursusmateriaal; apart doorverrekende lokalen; apart doorverrekende catering; toeslag voor zaterdagopleidingen; kilometervergoedingen voor de lesgever (bij bedrijfsinterne groepsopleiding); bezoeken van de opleidingsverstrekker aan het bedrijf voorafgaandelijk aan de opleiding; de loonkost van de arbeider tijdens de opleiding; BTW. - blz. 5 van 172 -

6 4. OPLEIDINGSCHEQUES / BEA Met de opleidingscheques draagt de Vlaamse overheid financieel bij tot de permanente vorming van werknemers. De opleidingscheques van het vroegere systeem kunnen nog gebruikt worden tot 22 september 2006 voor de betaling van opleidingsfacturen. Sinds 22 mei 2006 is het nieuw systeem van Budget Economisch Advies (BEA) in voege (voorheen de ondernemerschapsportefeuille). Meer informatie hierover vindt U op Hierop kan u ook nakijken of een opleidingsverstrekker erkend is door de Vlaamse overheid om via dit systeem betaald te worden. Nog meer informatie kan u bekomen op het telefoonnummer (02) Gelieve op uw aanvraagformulier tot terugbetaling uitdrukkelijk te vermelden hoeveel opleidingscheques u gebruikt hebt om de opleiding te betalen en/of welk bedrag via BEA ingebracht werd om de opleiding(en) te betalen. 5. AANVRAAG FINANCIËLE TUSSENKOMST De financiële tussenkomsten van het Sociaal Fonds voor de diverse opleidingen dienen aangevraagd te worden aan de hand van standaardformulieren, te bekomen bij het secretariaat van het Sociaal Fonds (of te downloaden van rubriek formulieren van onze website Er zijn 3 soorten formulieren, afhankelijk van de gevolgde opleiding: Rijbewijsopleidingen Het formulier aanvraag tussenkomst opleidingskosten rijbewijs C en/of C E (op onze website tussenkomst rijschool aanklikken). Voor permanente vorming geldt het systeem CCE-A, waarbij u tevens het formulier, dat u bekomt door op onze website verklaring permanente vorming aan te klikken, maar door de rijschool dient ingevuld te worden. ADR-opleidingen Het formulier aanvraag tussenkomst ADR-opleiding. Tussenkomst ADR op onze website. Andere opleidingen. Dit betreft alle andere opleidingen vermeld in dit document. Het formulier aanvraag financiële tussenkomst permanente vorming. Tussenkomst permanente vorming op onze website. - blz. 6 van 172 -

7 De loonkost van de arbeiders gedurende de opleiding is ten laste van de werkgever. 6. BETALING FINANCIËLE TUSSENKOMST Op basis van het volledig ingevuld aanvraagformulier, vergezeld van de nodige bewijsstukken, betaalt het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst uit aan de onderneming. Deze financiële tussenkomst is beperkt tot het bedrag dat op de informatiefiche van de gevolgde opleidingsmodule wordt vermeld. Als het factuurbedrag, exclusief BTW, evenwel lager is dan de vermelde maximale financiële tussenkomst op de fiche, dan wordt het bedrag van de terugbetaling beperkt tot het factuurbedrag, exclusief BTW. De informatiefiches vindt u in hoofdstuk ATTESTERING / CERTIFIËRING Op het einde van de gevolgde module bezorgt de opleidingsverstrekker steeds een attest van deelname aan de deelnemer. Dit attest vermeldt de naam, voornaam en geboortedatum van de deelnemer, de benaming van de module, de locatie waar en de datum/data wanneer de opleiding plaatsvond, enz... Dit geldt voor alle opleidingsmodules, ongeacht of er voor die modules al dan niet een evaluatie of examen voorzien is én ongeacht of de deelnemer hier al dan niet voor slaagt. Bepaalde modules bereiden de deelnemer voor op een examen of een evaluatie. Als de deelnemer hiervoor slaagt, ontvangt hij een getuigschrift, een attest of een brevet (dit is bvb. het geval bij opleidingen ADR, heftruck, VCA, EHBO, enz...). Vaak organiseert de opleidingsverstrekker zélf dit examen of deze evaluatie. In dit geval zit de kostprijs inbegrepen in het factuurbedrag. Dit is het geval voor EHBO, heftruck, reachtruck, rijbewijsopleiding bij erkende rijschool. Soms worden de examens door andere instanties afgenomen. Dit is het geval voor ADR en VCA. Dit examen zal dan apart door de betrokken exameninstantie gefactureerd worden. In de informatiefiches van hoofdstuk 3 vindt u eveneens de maximale financiële tussenkomst terug voor dit examengeld. 8. EVALUATIE van de OPLEIDING Het Sociaal Fonds vindt de evaluatie door de deelnemers erg belangrijk. Enkel door permanente opvolging van de kwaliteit van de opleidingen, kan het niveau gegarandeerd blijven. - blz. 7 van 172 -

8 Daarom overhandigt elke opleidingsverstrekker aan elke deelnemer een anoniem evaluatieformulier. U vindt dit in bijlage 3. Het Sociaal Fonds dringt erop aan dat dit formulier ingevuld en opgestuurd wordt. De VDAB overhandigt haar eigen evaluatieformulier aan de deelnemers en stuurt een kopie van de ingevulde formulieren naar het secretariaat van het fonds. - blz. 8 van 172 -

9 Hoofdstuk 2 OVERZICHTSTABEL van de OPLEIDINGSMODULES waarvoor het Sociaal Fonds een financiële tussenkomst voorziet voor NEDERLANDSTALIGE ARBEIDERS Nr. Titel opleiding per cursist Min.- Max. aantal deelnemers s blz Besturen van (hef)voertuigen Praktijkopleidingen in transport en logistiek M01 Rijbewijs C Wet.min. Individuele lessen Erkende Rijschool 14 M02 Rijbewijs CE Wet.min. Individuele lessen Erkende Rijschool 16 M03 Voertuigbeheersing 18 (preventief rijgedrag) 1 dag 6 12 VOC 1 dag 12 NIV 1 dag 1 12 Peugeot School Automobielbeheersing 1 dag 1 20 Jesco M04 Defensief rijden 23 1 dag 2 8 Safe Drivers Plan 4 8 JIGAM 7 20 VDAB (Behaviour Based Safety) 4 12 VOC Halve dag 2 NIV (Initiatie Eco-Pro-Actief Halve dag 2 8 Key Driving Competences rijden) (Bekwaamheid Eco-Pro- 1 dag 2 8 Key Driving Competences Actief rijden) (attitude training idem) 3 dagen 2 8 Key Driving Competences (veilig, defensief, preventief en ecologisch rijgedrag) ¾ dag 1-10 De Coninck Management & Organisatie (veiligheidstraining tijdens het werk) 1 dag 1 De Coninck Management & Organisatie (basiscursus defensief 1 dag 2 8 DrivOlution rijden) (basiscursus defensief 5 uur 2 6 DrivOlution rijden met G-cam) (BBS+) 1 dag 4 12 Road Safety Consulting (defensief & veilig rijgedrag) 1,5 dag 2-12 Vereniging voor Verkeersveiligheid 1 dag 5 20 ISLA M05 Dode Hoek 40 Halve dag 7 20 VDAB Halve dag SAV M06 Besturen Hef- OF Reachtruck OF ander gemotoriseerd heftoestel voor arbeiders met beperkte ervaring Hef- OF reachtruck 5 dagen 6 VDAB Enkel Heftruck 4 dagen 1 5 TCZ Hef- OF reachtruck OF orderpicktruck 1,5 dag (i-c.) 2 dagen Hef- OF reachtruck OF rolbrug Hef- OF reachtruck OF orderpicktruck OF rolbrug OF stapelaar (open inschr) 1-5 dagen (afh. toestel) 3 of 5 dagen (afh. toestel) 1 6 De Coninck Management & Organisatie 1-6 (afh. toestel) LOGAN 6 10 (afh. toestel) LOGIS 43 - blz. 9 van 172 -

10 M07 M08 Hef- OF reachtruck 2,5 dagen 6 12 SYNTRA Besturen Hef- OF voor met ruime Reachtruck OF ander arbeiders ervaring gemotoriseerd heftoestel Hef- OF reachtruck 2 dagen 6 VDAB Enkel Heftruck 2 dagen 1 5 TCZ Hef- OF reachtruck OF 1 dag 1 6 De Coninck Management & orderpicktruck Organisatie Hef- OF reachtruck OF 1 dag 1 8 (afh. toestel) LOGAN rolbrug Hef- OF reachtruck OF orderpicktruck OF rolbrug OF stapelaar 2 of 3 dagen (afh. toestel) 6 10 (afh. toestel) LOGIS Hef- OF reachtruck 2,5 dagen 6 12 SYNTRA Besturen Voertuigen (-combinaties) I.f.v. ervaring 1 4 VDAB Manoeuvreertechnieken Halve dag 4 8 Safe Drivers Plan Bekwaamheid Eco-Pro- 1 dag 2 8 Key Driving Competences Actief rijden & manoeuvres Intensief manoeuvreren 2 uur 2 6 DrivOlution M09 Economisch rijden 62 Economisch rijden 1 dag 7 20 VDAB Tips correct gebruik Halve dag 8 12 SYNTRA voertuig Economisch rijden Halve dag 2 6 DrivOlution M10 Meeneemheftruck 67 1 dag 6 VDAB 1 dag 1 6 De Coninck Management & Organisatie M11 Orderpicker 70 1 dag 8 15 SYNTRA 2 dagen 6 VDAB M12 20-voet-containers 1 dag 7 20 VDAB 73 M13 Autolaadkraan (basis) 1,5 dag 1 6 De Coninck Management & 76 Organisatie M14 Autolaadkraan (herhaling) 1 dag 1 6 De Coninck Management & 78 Organisatie M15 Bijscholing via de Halve dag 2 per simulator VDAB 80 Rijsimulator M16 Veilig werken met de reachstacker Halve dag 1 3 De Coninck Management & Organisatie 83 Theorie (documenten, preventie, veiligheid, regelgeving, enz...) M20 De tachograaf 85 A Halve dag 7 20 VDAB Half dagdeel 1 15 De Coninck Management & Organisatie M20 B 2 uur 4-12 Key Driving Competences Rij- en rusttijden 89 Halve dag 7 20 VDAB Half dagdeel 1 15 De Coninck Management & Organisatie 2 uur 4 12 Key Driving Competences CMR-vrachtbrieven Halve dag 7 20 VDAB 93 M21 A M21 Documenten (behalve Halve dag 7-20 VDAB 95 B CMR & tacho) M22 Veiligheid en gezondheid 1 dag 7 20 VDAB 97 M23 Veiligheid in magazijnen 1 dag 7 20 VDAB 99 M24 Ladingbeveiliging dag 7 10 VDAB 1 dag 1 10 De Coninck Management & Organisatie blz. 10 van 172 -

11 M25 Straatcode C&E 1 dag 7 20 VDAB 104 M26 ATP-geconditioneerd 1 dag 7 20 VDAB 106 vervoer M27 Beroepshouding 1 dag 1 15 De Coninck Management & 108 Organisatie M28 VCA-basiscursus dagen VDAB 2 dagen 8 20 SYNTRA 2 dagen 1 15 De Coninck Management & Organisatie M29 Initiële cursus EHBO 3,5 dagen 5 15 Rode Kruis Vlaanderen 114 Bedrijfseerstehulp M30 Ploegbaasopleiding dagen 4 15 SYNTRA 3 dagen 1 15 De Coninck Management & Organisatie 5 dagen 8 10 LOGIS M31 Tillen - Preventie 120 rugletsels 1 dag 8 15 SYNTRA 1 dag 1 10 De Coninck Management & Organisatie ½ à 1 dag 8-10 LOGIS (afh. klant) M32 Bijscholingscursus EHBO 20 uur 5 15 Rode Kruis Vlaanderen 124 Bedrijfseerstehulp M33 HACCP voor (voedings)- Halve dag 8 15 SYNTRA 126 transportbedrijven M35 Omgaan met agressief 1 dag 8 15 SYNTRA 128 gedrag M36 EHBO op maat sector Halve dag 5 15 Rode Kruis Vlaanderen 130 Mechaniek en Techniek M40 Elementaire voertuigtechniek 1 dag 7-10 chauffeurs VDAB 1 dag 8 10 chauffeurs SYNTRA 132 M42 Techniek en Mechaniek In akkoord met de werkgever 7 mechaniekers vrachtwagens VDAB 135 ADR Initiële Opleidingen Chauffeurs M60 Initiële basiscursus ADR I 3 dagen Max.30 (max. 20 voor de praktijkoefeningen) M61 Initiële cursus tankvervoer ADR II VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers 2 dagen Max. 30 VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers M62 Initiële cursus radioactieve stoffen ADR IV (kl.7) M63 Initiële cursus ontplofbare stoffen ADR III (kl.1) Logistieke arbeiders M65 ADR voor niet rijdend personeel 1 dag Max. 25 FANC dagen SGS dag VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers 145 Verlenging ADR-attesten chauffeurs (vervolmaking) M70 Bijscholing basiscursus ADR I 2 dagen Max. 30 VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers blz. 11 van 172 -

12 M71 Bijscholing basis & tankcursus ADR I & II 2,5 tot 3 dagen Max. 30 VDAB, beroepsorganisaties en andere opleidingsverstrekkers 149 M72 Bijscholing radioactieve 1 dag Max. 25 FANC 151 stoffen ADR IV (kl.7) M73 Bijscholing ontplofbare 2 dagen SGS 153 stoffen ADR III (kl.1) Specifieke doelgroepen M80 Nederlands op de Overeen te 1-12 VDAB 155 Werkvloer komen M81 Peterschapopleiding 3 dagen 8-12 SFV blz. 12 van 172 -

13 Hoofdstuk 3 INFORMATIEFICHES per OPLEIDINGSMODULE In dit hoofdstuk vindt u van elke opleidingsmodule eerst een pagina informatie over de doelstelling, de doelgroep en de opleidingsverstrekkers die door het Sociaal Fonds goedgekeurd werden. Dan worden volgende rubrieken telkens per opleidingsverstrekker gedetailleerd toegelicht: de inhoud en het programma de duurtijd per deelnemer het minimum en maximum aantal deelnemers hoe men kan inschrijven waar de module georganiseerd wordt de financiële informatie (kostprijs, eventuele korting, de maximum financiële tussenkomst van het fonds). De financiële informatie, in het kader onderaan elke bladzijde, geeft niet altijd aparte vermelding van detailkosten weer want deze kunnen, naargelang het geval, inbegrepen zijn in de totale kostprijs. Voorbeeld: In principe geeft elke opleidingsverstrekker een cursusboek aan elke deelnemer voor de theoriecursus, sommigen rekenen dit apart aan, bij anderen zit de kost inbegrepen in de totaalkost. - blz. 13 van 172 -

14 OPLEIDING RIJBEWIJS C M01 Doelstelling - Doelgroep Individuele opleiding tot rijbewijs C voor houder van rijbewijs B s Alle erkende rijscholen - blz. 14 van 172 -

15 OPLEIDING RIJBEWIJS C M01 s Alle erkende rijscholen Inhoud - Programma Straatcode voor rijbewijs C en CE Boorddocumenten van het voertuig (opfrissing) Theorie besturen van een solovoertuig Besturen op openbare weg Manoeuvres De minimaal wettelijke duurtijd, aangevuld met de nodige extra lessen, afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat. Minimum-maximum aantal deelnemers Individuele lessen Alle erkende rijscholen. Kostprijs Afhankelijk van de nodige opleidingsduur en examen(s) Maximum tussenkomst SFV 700 (= forfait) Belangrijke restrictie vanaf ! Na het behalen van zijn rijbewijs C moet de werknemer tenminste 6 maanden in dienst blijven in de transportsector als arbeider-chauffeur. - blz. 15 van 172 -

16 OPLEIDING RIJBEWIJS CE M02 Doelstelling - Doelgroep Individuele opleiding tot rijbewijs CE voor houder van rijbewijs C s Alle erkende rijscholen - blz. 16 van 172 -

17 OPLEIDING RIJBEWIJS CE M02 s Alle erkende rijscholen Inhoud - Programma Straatcode : opfrissing voor gelede voertuigen Boorddocumenten van het voertuig (opfrissing) Theorie Besturen van voertuigcombinaties Besturen op openbare weg Manoeuvres De minimaal wettelijke duurtijd, aangevuld met de nodige extra lessen, afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat. Minimum-maximum aantal deelnemers Individuele lessen Alle erkende rijscholen. Kostprijs Afhankelijk van de nodige opleidingsduur en examen(s) Maximum tussenkomst SFV 950 (= forfait) Belangrijke restrictie vanaf ! Na het behalen van zijn rijbewijs CE moet de werknemer tenminste 6 maanden in dienst blijven in de transportsector als arbeider-chauffeur. - blz. 17 van 172 -

18 VOERTUIGBEHEERSING M03 Doelstelling Het aanleren van veilige rijtechnieken in extreme omstandigheden Doelgroep Houders van geldig rijbewijs s (met vermelding van de locatie van de piste) NIV (Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid) te Goes VOC (Verkeersopleidingscentrum) te Brugge PSVA (Peugeot School voor Automobielbeheersing) te Nijvel of te Francorchamps JESCO te Puurs - blz. 18 van 172 -

19 VOERTUIGBEHEERSING M03 NIV Inhoud - Programma theorie: inzicht in basismechanica, remtechniek, remweg, reactietijd, verkeersinzicht, banden, uitwijken, impact, enz bewustwording - attitudevorming - gedragsbeïnvloeding correcte zithouding aan het stuur - veilige rijtechnieken praktijk: noodstop, rem- en stuurtechnieken bij waterglad wegdek, bermsituaties, enz gebaseerd op fysische ervaringen brandstofbesparing - schadepreventie één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 12 Met eigen voertuig (per 2 personen) met aanhechtingspunten voor kettingen. Deze legt men tussen trekker en oplegger om schaarvorming te voorkomen. Inschrijvingen: op afspraak: zie punt 4.4. op blz.166. Locatie: Van Doornestraat 14 in Goes (Zeeland Nederland). Er zijn ook mogelijkheden in Barneveld en Hellevoetsluis. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag blz. 19 van 172 -

20 VOERTUIGBEHEERSING M03 VOC Inhoud - Programma VOC noemt deze module preventief rijgedrag rij- ingesteldheid, zit- en stuurhouding, kijk- en observatietechnieken bewustmaking van en inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van hun voertuig én van die van henzélf motiveren en sensibiliseren tot verkeersveiliger rijgedrag risicoperceptie; rem-, volg-, en stopafstanden; factoren die de wegligging bepalen; invloed van de zwaartekracht betere beheersing van hun voertuig onder moeilijke rijomstandigheden bepaalde noodsituaties leren vermijden en optimaal reageren volgens het SAFE -principe praktijk remmen en ontwijken mogelijke stuurreacties in bocht op glad wegdek één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 6-12 Inschrijving: op afspraak : zie punt 4.4. op blz.168. Locatie: Brugge. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag als 6 personen open weekdagen 202, inschrijving (per persoon) als 7 12 personen zaterdag 217, blz. 20 van 172 -

21 VOERTUIGBEHEERSING M03 PSVA Inhoud - Programma theorie: de belangrijkste regels van Preventief Rijden. praktijk op de piste: ideale rijhouding, ontwikkeling van de observatiezin en kijktechnieken, preventieve maatregelen, meting van stopafstanden op verschillende wegdekken aan verschillende snelheden (via computeranalyse), noodstop met ontwijking van obstakels, terreinoefeningen onder gevarieerde rijomstandigheden. praktijk op de openbare weg: rit met voertuig bedrijf, analyse van de rijstijl via hoogtechnologisch didactisch materiaal). debriefing. één dag Theorie: 1 uur 30 Piste: 3 uur 30 Openbare weg: 3 uur Debriefing: 30 min. Minimum - Maximum aantal deelnemers 1-12 Inschrijving: op afspraak : zie punt 4.4 op blz.167. locatie terreinen: Nijvel of Francorchamps. Groep chauffeurs van 1 firma/coöperatie/onderaannemers met eigen voertuig. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV groep 1-4 weekdagen per persoon personen zaterdag per persoon groep 5-8 personen groep 9-12 personen weekdagen per persoon zaterdag per persoon weekdagen per persoon zaterdag per persoon - blz. 21 van 172 -

22 VOERTUIGBEHEERSING M03 JESCO één dag (= 8 uur) Inhoud Programma - Doelgroep Theoretische en praktische opleiding op het gebied van defensief rijden en voertuigbeheersing op piste voor houders van rijbewijs B. Inschrijving: zie onder punt 4.4 op blz.165. Locatie: Puurs. Weekdagen, zaterdagen, zondagen. Openingsuren van 9 tot 24 uur. Minimum - Maximum aantal deelnemers 1 20 Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag blz. 22 van 172 -

23 DEFENSIEF RIJDEN M04 Doelstelling De vereiste kennis verwerven om zich een defensieve rijstijl eigen te maken. Elke opleidingsverstrekker vult de theorie aan met praktijk. Doelgroep Houders van geldig rijbewijs s Safe Drivers Plan JIGAM VDAB VOC NIV Key Driving Competences De Coninck Management & Organisatie DrivOlution Road Safety Consulting Vereniging voor Verkeersveiligheid ISLA Opmerking Key Driving Competences biedt binnen deze module 3 programma s aan met verschillende inhoud en aanpak, De Coninck en DrivOlution elk 2 - blz. 23 van 172 -

24 i DEFENSIEF RIJDEN M04 Safe Drivers Plan Inhoud - Programma Sensibilisatie en aanleren van preventietechnieken ter voorkoming van ongevallen en incidenten Globale opleiding rond de basisprincipes van het preventief rijden Theorie: interactieve benadering van anticiperend en preventief rijden. Opfrissing van relevante wegcode. Praktijk: wagenkennis, manoeuvres op het terrein, begeleide rit in het verkeer met voertuig deelnemer, met inbegrip van evaluatie. één dag voormiddag: 3 uur theorie en collectieve discussie namiddag: 4 uur praktijk Minimum - Maximum aantal deelnemers 2-8 Open inschrijving op 4 locaties: Boortmeerbeek, Kortrijk, Dendermonde, Andenne. Opleiding in-company is eveneens mogelijk. Zie punt 4.4 op blz.167. Financiële informatie (per deelnemer) Kostprijs Max. tussenkomst SFV groep 2 weekdagen personen zaterdag groep 3-4 weekdagen personen zaterdag groep 5-6 weekdagen personen zaterdag 671, groep 7-8 weekdagen personen zaterdag Verplaatsingskost lesgever 0,40 / km 0 Eénmalige terreinverkenning bij klant (met uitwerking routeplan) Deze prijzen zijn identiek voor open inschrijvingen en groepsopleidingen (al dan niet bedrijfsintern) - blz. 24 van 172 -

25 DEFENSIEF RIJDEN M04 JIGAM Inhoud - Programma Verfijning wegcode Check-up voertuig Defensieve en preventieve rijhouding Anticiperen : (h)erkennen van risico s Ikzelf, de andere weggebruikers, de omgeving en infrastructuur, de verkeers-omstandigheden Afwisseling theorie en praktijk Kijktechnieken Juiste reflex tijdens noodsituaties één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 4-8 Zie punt 4.4 op blz.166. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag blz. 25 van 172 -

26 DEFENSIEF RIJDEN M04 VDAB Inhoud Programma wat is defensief rijden uitrusting van het voertuig - gebruik snelheidsregelaar orde in de cabine - gezondheid veiligheid bij manoeuvres - opstelling voertuig bij laden en lossen houding tijdens het rijden - ergonomie rijgedrag in uiteenlopende (weers- en weg)omstandigheden kijktechnieken, anticiperen op onvoorziene hindernissen houding tegenover andere (zwakke)weggebruikers, afstand tussen voertuigen, remafstand één dag Minimum - Maximum aantal deelnemers In de voormiddag wordt het gedeelte theorie georganiseerd vanaf 7 ingeschreven deelnemers met een maximum van 20. In de namiddag wordt het gedeelte praktijk georganiseerd vanaf 4 ingeschreven deelnemers per opleidingsvoertuig. De opleiding via open inschrijving gaat door vanaf 7 ingeschreven deelnemers in één van de 7 transportopleidingscentra. Ze heeft niet altijd plaats waar ze aangevraagd werd, aangezien inschrijvingen soms samen genomen worden om de opleiding sneller te laten doorgaan. Bedrijfsinterne opleiding is eveneens mogelijk. Zie punt op blz.160. Financiële informatie (theorie voormiddag) Kostprijs VDABkorting Max. tussenkomst SFV open weekdagen inschrijving (per persoon) zaterdag bedrijfsintern weekdagen (groep min. 8 deelnemers) zaterdag blz. 26 van 172 -

27 Financiële informatie (praktijk namiddag) Kostprijs VDABkorting Max. tussenkomst SFV open weekdagen ,50 inschrijving (per persoon) zaterdag ,50 17,50 bedrijfsintern weekdagen (groep min. 4 deelnemers) zaterdag blz. 27 van 172 -

28 DEFENSIEF RIJDEN M04 VOC Inhoud - Programma VOC noemt deze module Behaviour Based Safety Stimuleren van een preventieve rijstijl Evaluatie van het rijgedrag op de openbare weg volgens het BBSprincipe tijdens een individuele rit met het eigen voertuig volgens een uitgestippeld traject, eventueel tijdens de werkopdracht Manoeuvreren (praktische oefeningen) Schade- en ongevalpreventie. een halve dag (4 uur) Minimum - Maximum aantal deelnemers 1 Inschrijving: op afspraak : zie punt 4.4. op blz.168. Locatie: Brugge. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen ,50 inschrijving (één persoon) zaterdag ,50 bedrijfsintern weekdagen ,50 (één persoon) zaterdag ,50 verplaatsingskost lesgever (per km.) 0, blz. 28 van 172 -

29 DEFENSIEF RIJDEN M04 NIV Inhoud - Programma Perfectioneren van veilige rijtechnieken met eigen voertuig via interactieve observatie (feedback tijdens route). Efficiëntie. Brandstofbesparing. Verzekering. Onderhoud. Anticiperen gevaren. Inzicht in de situatie. een halve dag Minimum - Maximum aantal deelnemers 1 2 Inschrijvingen: op afspraak: zie punt 4.4. op blz.166. Vertrek op het bedrijf. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen 397,50 87,50 inschrijving (per persoon) zaterdag 412,50 87,50 - blz. 29 van 172 -

30 DEFENSIEF RIJDEN M04 Key Driving Initiatie Opleiding Eco-Pro-Actief Rijden Inhoud - Programma sensibilisering voor veiligheid, besparingen in brandstofverbruik en respect voor de omgeving zuinig rijden en anticipatie-gerichte competenties aanleren, ondersteund door telematica-middelen (boordcomputer: Key Driving Diagnostic System, die objectief het gedrag van de bestuurder meet) wij meten de rij-attitude voor, tijdens en na de opleiding de chauffeur krijgt een foto van zijn rijgedrag en aandachtpunten en wordt na de opleiding opgevolgd economisch en zuinig rijgedrag aanleren en optimaliseren preventief en veilig rijgedrag stimuleren relevante kostenbesparingen (brandstof, onderhoudskosten) realiseren een halve dag De instructeur laat telkens 2 chauffeurs met het voertuig van de klant rijden op 2 trainingstrajecten. Als de ene rijdt, observeert de andere (en omgekeerd). Minimum - Maximum aantal deelnemers 2-8 Open inschrijving of in-company. Zie punt 4.4 op blz.166. Financiële informatie Kostprijs Max. tussenkomst SFV open weekdagen ,50 inschrijving (per persoon) zaterdag ,50 bedrijfsintern weekdagen ,50 (per persoon) zaterdag ,50 verplaatsingskost lesgever (per km.) 0, blz. 30 van 172 -

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren

edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren edu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren Aanbod 2013-2014 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport

Nadere informatie

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met Brussel, maart 2004 Beroepencluster Bestuurder heftruck/reachtruck Sectoroverschrijdend In samenwerking met Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge EDUCAM Het Centrum voor Opleiding,

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Inhoudstabel. www.eduplus.be

Inhoudstabel. www.eduplus.be Aanbod 2014-2015 Inhoudstabel P. 3 Voorwoord P. 5 Wegwijzer opleidingsvormen EDUplus P. 8 A. ALGEMENE OPLEIDINGEN P. 8 Gezondheid P. 10 Transport P. 19 Veiligheid P. 21 Technische vaardigheden P. 23 Algemene

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl

Opleidingen & Advies CURSUSCATALOGUS. Cursuscatalogus. www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl HER Opleidingen & Advies 2015 CURSUSCATALOGUS Cursuscatalogus www.her-opleidingen.nl info@her-opleidingen.nl 2 HER Opleidingen & Advies bv Voorwoord Met trots presenteren wij u de vernieuwde cursuscatalogus

Nadere informatie

Scania Driver Training

Scania Driver Training Scania Driver Training Een compleet programma trainingen met de volledige focus op de chauffeur Lager brandstofverbruik Meer veiligheid Chauffeur als visitekaartje Over Scania Scania is een toonaangevende

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u:

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen. De voordelen voor u: Maatwerk in Opleidingen In Opleiden ARBO opleidingen 2014 PTC Opleidingen Page 1 P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen & ARBO opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen?

Opleidingen Wat is de BFBN? Waarom opleiden? Waarom BFBN Opleidingen? Opleidingen Wat is de BFBN? De BFBN is de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland en dus de brancheorganisatie voor de bedrijven in de betonproductenindustrie. De bedrijfstak is met een jaaromzet

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

www.ers-academy.com Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning

www.ers-academy.com Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning ERS-Academy Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! K.B. van 4 Mei 2007 Erkenningsnummers OCF-013 / OCF-040 Theoretische Opleidingen en Praktijk op de weg, piste of simulator

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test

Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Onderzoek naar de effecten van TRIALS, the ultimate driving test Geertje Schuitema, Dick de Waard, & Karel Brookhuis Definitieve versie November 2008 Rijksuniversiteit Groningen Afdeling Experimentele

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Gedetailleerd aanbod opleidingen BTV Academy 2010 Pagina 1/24 Pagina 2/24 Academy Opleidingen. Een must. Opleidingen zijn een must voor de bewuste vakman. BTV ACADEMY

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety

Securitas Training. Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training Opleidingsaanbod Security & Safety Securitas Training. Uw partner in professionalisme. 1 ste officiële trainingsschool voor bewaking, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken Trainingsschool

Nadere informatie

Minimumeisen nascholingscursussen

Minimumeisen nascholingscursussen Minimumeisen nascholingscursussen Iedere chauffeur moet voor het behouden van de code95 35 uur per 5 jaar nascholing volgen. Van de 35 uur moet minimaal één cursusdag () een praktijktraining zijn. De praktijktrainingen

Nadere informatie

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport

Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Van dievel transport: 75 jaar duurzaam transport duurzaamheidsverslag 2012-2013 volgens GR4 Inhoudstafel 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51. Kerncijfers 2008 17 februari 2009 Autokeuring & Rijbewijs VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.82 Kerncijfers 2008 definitief 17022009 17/02/2009

Nadere informatie

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015

Preventieadviseur. Niveau 2 of niveau 3? TRAINING COACHING ADVIES. Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Preventieadviseur Niveau 2 of niveau 3? Infobrochure met praktische gegevens najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 INHOUDSTAFEL 1. U wil preventieadviseur

Nadere informatie