Financieel Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Jaarverslag 2012-2013"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag Conclusie Financieel gezien was het jaar vrij rustig. In het begin van het jaar waren er een aantal financiële tegenslagen zoals de ijshuur die omhoog ging en een verminderde accommodatie subsidie. De hand werd voorzichtig op de knip gehouden en richting het einde van het seizoen waren er juist een aantal financiële meevallers, zoals de KNSB-contributie die fors lager uitviel. Al met al heeft dit geleidt tot een winst van 178,50. Eigen vermogen en Winst Er is een winst gemaakt van 178,50 wat het eigen vermogen tot een bedrag van 13729,67 brengt. Debiteuren De post debiteuren bedroeg op 31 maart ,22. Deze post is hoog doordat de laatste incasso uit het boekjaar niet kon plaatsvinden door een storing bij de bank. De incasso heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 2 april 2013, net nadat het boekjaar was gesloten. Op 2 april 2013 bedroeg de post debiteuren 2540,88. Het bedrag van de incasso was onder andere opgebouwd uit het Gala en de Baankaarten + Licenties. Het bedrag van 2540,88 aan debiteuren is opgebouwd uit openstaande kosten van: vrijetijdskleding, contributies, Aclo-boetes en vergoeding vanuit de Aclo voor de ST3-cursus. Crediteuren De post crediteuren bedroeg op 31 maart ,58. Dit bedrag is opgebouwd uit de factuur van de ST3-cursus welke nog niet was ontvangen van de KNSB, de NSK-subsidies die nog uitgekeerd dienen te worden, het drukken van de laatste Tjassus en de kosten voor het feest op 4 april. Daarnaast gaat het nog om een aantal kleine bedragen.

2 Inkomsten Contributie Het ledenaantal bedroeg dit jaar 467 en het donateursaantal 140. Dit maakte een totaal van 19332, - aan inkomsten. Materiaalsubsidie De materiaalsubsidie is 25,- minder dan begroot. De reden hiervan is de fluctuatie binnen de ACLO en kan volgend jaar weer anders zijn. Accomodatiesubsidie Afgelopen jaar was de accomodatiesubsidie gesteld op een bedrag van ,04 euro. Het is lager uitgevallen dan begroot. De reden hiervan is dat andere verenigingen zijn gegroeid waar Tjas vrij constant is gebleven. Hierdoor is de verdeling van de subsidies verandert en krijgt Tjas minder accommodatie subsidie. Baankaarten en licenties Afgelopen seizoen zijn er door Tjas 29 baankaarten en 25 licenties afgenomen van het Gewest, bij elkaar gaat dit om een bedrag van ,90. Gastrijders Afgelopen seizoen zijn er bij de Tjaswedstrijden 25 gastrijders geweest. Zij betaalden 5, - aan deelname geld samen een bedrag van 125, -. Bijdrage SPR Deze bijdrage is voor de trainersvergoeding van de SPR groep. De trainer wordt geleverd vanuit Tjas. HWS Afgelopen jaar is er opnieuw geen Hogere Wedstrijdsport Subsidie aangevraagd maar een topsportuur, deze is gebruikt voor training van de Faciliteitenploeg. Elke vereniging doet een bijdrage naar ratio van het aantal rijders in de groep. De facturatie loopt via Tjas. 830,77 was de bijdrage die YVG en Eemsmond moesten leveren voor de Faciliteitenploeg. Dit bedrag wordt aangewend voor de betaling van de faciliteitentrainer. Ardennenactie De Ardennen actie was de verkoop van sportvoeding aan de Tjasleden in samenwerking met Bike Centre Dik. Sportkleding Afgelopen jaar is er meer sportkleding verkocht dan begroot. Het gaat om een bedrag van 5044,72 welke hoger is dan voorgaande jaren. Vrijetijdskleding Afgelopen jaar is er minder vrijetijdskleding verkocht dan begroot. De verkoop van joggingsbroeken en truien was minder. Nieuw dit jaren waren wel de Tjasmuts en Tjasjas. Er zijn 56 Tjasmutsen verkocht en 17 Tjasjassen.

3 Sponsorinkomsten De sponsorinkomsten zijn lager dan verwacht. Studentsportmassage is geen sponsor meer van de vereniging en een website adverteerder is niet te bereiken. Voor de rest is het sponsorgeld zoals verwacht binnen gekomen. Werkactie Kei-week De werkactie in de Kei-week heeft een bedrag van 750,- opgeleverd. Club van 50 Momenteel zijn er negen mensen lid van de Club van 50, dit maakt een totaal van 450, -. Aclo boetes Afgelopen jaar heeft Tjas boetes opgelegd gekregen vanuit de Aclo voor leden die niet in het bezit waren van een Aclo-sportbewijs. Tjas verhoogt deze boete met 15,- administratiekosten per persoon. Incidentele inkomsten Het verkopen van rommel op de rommelmarkt op Koninginnedag heeft een bedrag van 220,71 opgeleverd. Daarnaast heeft Tjas weer meegedaan aan de Grote Clubactie, het verkoop van de loten heeft een bedrag van 226,12 voor Tjas opgeleverd Slijpen Afgelopen winter hebben een aantal leden de schaatsen geslepen voor andere Tjasleden. Per paar werd een euro afgedragen aan Tjas. Dit leverde een bedrag op van 93, -.

4 Uitgaven Bestuurskosten Al met al zijn de bestuurskosten iets hoger uitgevallen dan begroot. Het gaat om kleine afwijkingen op de begrote posten. De bestuurskosten waren afgelopen jaar 3344,70. Tjassus Uiteindelijk is de Tjassus iets lager uitgevallen dan begroot. De drukkosten en bezorgkosten door PostNL vielen uiteindelijk mee. Door een aanpassing in het postplan zijn deze kosten ook 120,- naar beneden gegaan. Het donateursbulletin was wel duurder dan begroot doordat de bezorgkosten hoger waren. Al met al hebben zes edities van de Tjassus en het donateursbulletin 3.503,45 gekost. Sportgebonden recreanten De trainersvergoedingen bedroegen het afgelopen seizoen 4.013,75. Deze kosten zijn iets lager uitgevallen doordat we trainers op het ijs hadden staan die betaald werden vanuit het Sportcentrum. Met de EHBO-vergoeding zijn de cursussen van de EHBO ers betaald. De Trainersbedankjes waren afgelopen jaar de bedrukte fleece-dekens, de kosten waren 287,35. Sportgebonden wedstrijdrijders Afgelopen seizoen zijn er door Tjas 29 baankaarten en 25 licenties afgenomen van het Gewest, bij elkaar gaat dit om een bedrag van ,90. De wedstrijdkosten zijn de kosten van de Tjas-leden die aan wedstrijden hebben meegedaan. Deze worden gefactureerd aan Tjas en vervolgens doorbelast aan de leden, het ging om een bedrag van 540,-. Ook dit jaar was er weer een bijdrage in de schaatspakken van de wedstrijdrijders. Omdat weinig wedstrijdrijders een nieuw schaatspak kochten, is er met dit geld ook de bedrukking van de Tjas-faciliteiten jassen betaald. Bij elkaar een bedrag van 265,- Afgelopen seizoen zijn er twee mensen de ST3-cursus gestart. Deze worden door Tjas, de Aclo en de mensen in opleiding samen betaald. HWS Afgelopen jaar is er opnieuw geen Hogere Wedstrijdsport Subsidie aangevraagd maar een topsportuur wat is gebruikt voor training van de Faciliteitenploeg. Elke vereniging doet een bijdrage naar ratio van het aantal rijders in de groep. De facturatie loopt via Tjas. 830,77 was de bijdrage die YVG en Eemsmond moesten leveren voor de Faciliteitenploeg. Dit bedrag wordt aangewend voor de betaling van de faciliteitentrainer. Sportgebonden Algemeen De ijshuur van de 400m-ring bedroeg dit seizoen ,62. Daarnaast is de ijshockey baan nog 3 maal gehuurd voor een bedrag van 355,62 waarin de Aclo voorzag in accomodatiesubsidie. De KNSB-contributie is afgelopen jaar goedkoper uitgevallen dan verwacht. Het aantal leden wat hun Tjaspas niet had afgehaald op het moment van het ijken van de KNSB-contributie,

5 was hoger dan vorig jaar. De contributie bedroeg 1.906,30. De kosten voor de verzekering bij Meeús bedroegen afgelopen jaar 68,97. Deze verzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. Actief leden uitje Voor het actief leden uitje is besloten een bedrag per persoon te hanteren. We hebben gekozen voor een bedrag van om en nabij de 15,- per persoon. De kosten voor het uitje waren al met al 400,- Ardennenactie De Ardennen actie was de verkoop van sportvoeding aan de Tjasleden in samenwerking met Bike Centre Dik. Sportkleding Afgelopen jaar is er meer sportkleding verkocht dan begroot. Het gaat om een bedrag van 5044,72 welke hoger is dan voorgaande jaren. Vrijetijdskleding Afgelopen jaar is er minder vrijetijdskleding verkocht dan begroot. De verkoop van joggingsbroeken en truien was minder. Nieuw dit jaren waren wel de Tjasmuts en Tjasjas. Er zijn 56 Tjasmutsen verkocht en 17 Tjasjassen. Korting kleding Er is dit jaar 653,59 aan korting op de kleding uitgegeven. De korting is gegeven op de bestelrondes van de winterkleding. Automatisering De kosten voor de automatisering komen neer op een bedrag van 219,79. Dit zijn de kosten voor het ledenadministratie programma Davilex en de licentie voor het boekhoudprogramma Informer. Doel Club van 50 Met de opbrengst van de Club van 50 zijn afgelopen jaar een spiegelreflexcamera, walkietalkies en naamkaartjes voor de trainers aangeschaft. De kosten bedroegen 488,59. Afschrijving Debiteuren Er is besloten om voor een bedrag van 563,38 aan debiteuren af te schrijven. De redenen zijn per debiteur verschillend, bij allen is er sprake van oninbaarheid. Reservering Lustrum Afgelopen jaar is 1.200,- voor het Lustrum afgedragen. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage per lid van 500, - en een bijdrage per donateur van 700, -. Voorziening Onvoorziene kosten Op de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2012 is besloten dat het geld wat in het bestuursjaar niet zou worden uitgegeven in de post onvoorziene kosten, in een

6 voorziening diende te worden gestopt voor de opvolgende jaren. Dit besluit is genomen met de gedachtegang deze post naar een bedrag van 1.200,- te tillen. Voorziening Korting Kleding De voorziening betreft 400,- om volgend seizoen opnieuw korting te geven op kleding als verlengstuk van het gevoerde beleid in het bestuursjaar Voorziening Materiaal De voorziening betreft 400,- om volgend seizoen nieuwe wedstrijdtrainersjassen aan te kunnen schaffen. Aan het begin van het seizoen was het onzeker of deze kosten gemaakt konden worden. Voorziening Kei-week 2013 De voorziening betreft 300,- voor het realiseren van de kunstijsbaan in de Kei-week Voorziening Statuten wijzigen In het bestuursjaar is besloten de statuten te gaan wijzigen omwille van de regeling Collegegeldvrij besturen. De wijziging zal plaatsvinden in het jaar maar de notaris kosten worden betaald vanuit het jaar Commissies PromoCie De PromoCie heeft afgelopen jaar 1.480,43 uitgegeven. Deze kosten zijn lager uitgevallen doordat in de Kei-week veel geld is opgehaald met de verkoop en de jaarlijkse PromoCie kosten lager uit zijn gevallen. Tijdens de Kei-week is er 1.163,05 uitgegeven en de rest van het jaar is er 317,38 uitgegeven aan jaarlijkse PromoCie. IntroCie De kosten voor het introductieboekje voor de nieuwe leden bedroeg 100,67. LoopCie De kosten voor de LoopCie komen neer op een bedrag van 57,82. Hiervan zijn de prijzen betaald en was er verzorging bij de wedstrijden. Ook is er een bedankje voor de Bata-trainer van vorig seizoen aangeschaft. WedCie Afgelopen jaar is er 8,5 uur aan ijs gehuurd voor de wedstrijden voor een bedrag van 2.911,76 ( 342,56/uur). 181,16 is uitgegeven aan de prijzen van de clubwedstrijden. Onder overige kosten valt onder andere de vergoeding van de basisjury cursus voor de WedCie leden. Deze kosten bedroegen 90,34. BorrelCie De BorrelCie heeft afgelopen jaar 808,12 uitgegeven. Hiervan zijn de DJ s voor de feesten

7 betaald, de opmaak voor de feesten, twee piekfusten, en de barkluunwedstrijd in de Keiweek. ICie De ICie heeft een licentie aangeschaft voor het bouwen van de nieuwe Tjas-site. Deze kostte 47,54. SponsorCie De sponsorbedankjes kostte dit jaar 100,-. AlmanakCie De drukkosten van de almanak waren hoger dan begroot. De uiteindelijke kosten vielen mee door de sponsoren die de commissie heeft gevonden en komen neer op een bedrag van 822,25. MateriaalCie Afgelopen jaar zijn er nieuwe materialen aangeschaft voor een bedrag van 298,93. Ook is de voorziening uit het jaar opgemaakt en uitgegeven aan materialen voor een bedrag van 602,82. Evenementen Alle evenementen zijn doorstroomposten. Bij specifieke vragen kan er contact worden opgenomen via

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013. Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Notulen Algemene Ledenvergadering der G.S.S.V. Tjas 28 oktober 2013 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Locatie: Café de Walrus, Groningen Tijd: 20.00 uur Aanwezig: (38 leden)sjoukje de Boer, Piter Sybesma, Tom

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Hieronder volgen het kasstroomoverzicht, de resultatenrekening en de balans na het einde van het boekjaar. Eerst volgt een korte toelichting op zowel de kasstroom als de resultatenrekening.

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg.

De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg. BESTUUR Secretariaat Heerhugowaardse Reddingsbrigade Coryluslaan 82, 1702 VP Heerhugowaard secretaris@hhwrb.nl Rabobank 32.69.16.016 Notulen van de Algemene leden Vergadering van de Heerhugowaardse Reddingsbrigade

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente

Jaarlijkse Algemene Vergadering. MotorSportGroep Universiteit Twente Jaarlijkse Algemene Vergadering Van de MotorSportGroep Universiteit Twente Dinsdag 2 maart 2010 De kleine zaal, Vrijhof UT Aanvang 20:00 uur Inhoudsopgave Pagina Agenda Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Verenigingenboek 2014-2015

Verenigingenboek 2014-2015 Verenigingenboek 2014-2015 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2014 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2014 2015 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

300 Boten 7.650 7.650

300 Boten 7.650 7.650 Balans 2013 2013 2014 2014 Verwerkte Memoriaal boekingen: debet credit grtb rek Omschrijving debet credit debet credit 4300 Afschrijvingskosten 2.300,00 200 Gebouwen 1 1 aan 231 AfschrijvingInventaris

Nadere informatie