EN classificatie: Voor het eerst transparantie voor rookaanzuigsystemen. Branddetectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EN classificatie: Voor het eerst transparantie voor rookaanzuigsystemen. Branddetectie"

Transcriptie

1 -classificatie: Voor het eerst transparantie voor rookaanzuigsystemen. Branddetectie Nieuwe Europese regelgeving EN Voordelen van TITANUS rookaanzuigsystemen.

2 Nieuwe Europese regelgeving EN EN noodzakelijk voor systemen met CE-keur. Wie vanaf juli 2009 een rookaanzuigsysteem in werking stelt dat, inclusief het ontwerp, niet in overeenstemming is met EN 54-20, mag het CE-goedkeuring niet langer gebruiken. De productnorm EN voor rookaanzuigsystemen is sinds 2007 van kracht. Vanaf juli 2009 geldt deze geharmoniseerde EN-norm in Europa. Eventuele strijdige nationale normen en richtlijnen zijn op dat moment ingetrokken. Aangezien rookaanzuigsystemen net als andere brandmelders voor brandmeldinginstallaties onder de richtlijn voor bouwproducten vallen, mag de CE-typering alleen worden gebruikt indien aan EN is voldaan. 2

3 Transparantie wat betreft gevoeligheid. Om een brandgrootte te halen, is een melder met een gedefinieerde gevoe ligheid nodig. Dit was tot nu toe een probleem door het ontbreken van betrouwbare specificaties voor de gevoeligheid. De fabrikanten kunnen (ook vandaag de dag) de nominale gevoeligheid van hun melders namelijk naar eigen maatstaven aangeven. Met de norm EN is voor het eerst een classificatie van rookmelders ingevoerd ten aanzien van de geschiktheid voor de zeer vroegtijdige branddetectie. Door de huidige brandgrootte met een factor 40 te verkleinen zijn brandscenario s voor drie detectieklassen ontwikkeld. De klassen A t/m C (zie tabel 1) maken voor het eerst objectieve detectievereisten voor beschermingsdoelen mogelijk. Rechtszekerheid ook bij gebruik van toebehoren. Toebehoren moeten voortaan door een erkende instantie worden gekeurd, worden toegelaten en expliciet in het goedkeuringscertificaat (bijv. VdS) worden vermeld, tenzij uit een een vou - dige visuele controle blijkt dat het onderdeel geen gevolgen heeft voor de ge - voeligheid van het systeem en/of de aanzuigprestaties. Deze nieuwe regel is niet beperkt tot bijvoorbeeld VdS-spe - cifieke installaties, maar geldt voor elk ontwerp en elke plaatsing van rookaan - zuigsystemen in de EU. Als u bijvoorbeeld een niet-gekeurd filter gebruikt, voldoet het rookaanzuigsysteem automatisch niet meer aan de CE-keur. Daarom moet in geval van twijfel al tijdens het ontwerp rekening worden gehouden met de in te zetten toebehoren of veranderingen. Gevoeligheid Toepassingsgebied Klasse A Zeer hoog Zo vroegtijdig mogelijke branddetectie, vooral voor sterk geklimatiseerde ruimtes met een sterke rookverdunning. Klasse B Klasse C Verhoogd Normaal Zeer vroegtijdige branddetectie voor de meeste ruimtes, waarbij waardevolle goederen en/of processen moeten worden veiliggesteld. Vroegtijdige branddetectie voor ruimtes waarin puntmelders (bijv. vanwege onderhoudsredenen) niet toereikend zijn. Tabel 1: Toelichting van de klassen A, B en C van de geharmoniseerde norm EN

4 Nieuwe Europese regelgeving EN Minimaal klasse B voor hoge ruimtes. Door de classificatie volgens EN in NEN 2535 zijn de detectieklassen A t/m C in Nederland nu zelfs zo goed als van wettelijke betekenis. Afhankelijk van de hoogte van de ruimte moet het detectiesysteem aan de overeenkomstige klasse voldoen (zie tabel 2). In andere EU-lidstaten wordt vergelijkbaar overleg gevoerd. Hoogte tot 12 m Hoogte tussen 12 m en 16 m Hoogte tussen 16 m en 20 m Klasse A, B of C Klasse A of B Klasse A Tabel 2: VDE , versie 06/09 4

5 Beveiliging tegen onecht/ongewenst alarm met behoud van het beschermingsdoel. In ruimtes waarin rekening moet worden gehouden met een grotere kans op onechte/ongewenste meldingen, moet u bij rookaanzuigsystemen niet alleen filters gebruiken, maar u moet ook twee wettelijke methodes volgen die zijn opgesteld ter voorkoming van onechte/ ongewenste meldingen: Voorkomen van onechte/onge - wenste meldingen door brandpatroonherkenning. De gevoeligheid/het beschermingsdoel blijft behouden. Verlaging van de gevoeligheid door het gebruik van parameters of zelflerende algoritmen. De gevoeligheid/het beschermingsdoel wordt verlaagd. Met de komst van EN en de klas - senindeling zijn voortaan strikte regels van kracht voor verlaging van de ge voeligheid: als vastgelegde drempelwaar den niet worden gehaald, valt een melder automatisch onder een lagere klasse en voldoet deze niet aan het gestelde beschermingsdoel. Hierdoor voldoet de melder mogelijk niet meer aan de CEkeur. Aangezien een te grote mate van ongevoeligheid ingeval van een brand drastische gevolgen heeft, biedt EN goede bescherming aan gebouwen/ objecten. De vereiste detectiekwaliteit moet voortaan daadwerkelijk ook in de praktijk gehaald worden. Drempelwaardeontwerpen in plaats van beperking van de verplaatsing s- tijd. In de EN is rekening gehouden met de ontwerpmogelijkheden van rookaanzuigsystemen: bepaalde testbranden moeten binnen een vooraf gedefinieerde tijd worden herkend om aan de norm en de klasse te blijven voldoen. Dit doel wordt zowel via gevoeligere systemen met een langere (rook-)verplaatsingstijd als via minder gevoelige systemen met een korte verplaatsingstijd bereikt.de ver - plaatsingstijd hangt dan ook samen met de gevoeligheid van een rookaan zuigsysteem. Er zijn dus geen specificaties meer voor de verplaatsingstijd, zoals voor de geldigheidsduur van CEA-richtlijn In plaats daarvan hebben de keur - ingsinstanties drempelwaardenont wer - pen voorgeschreven die even (on) guns - tig zijn als de ontwerpen waarmee de test branden zijn herkend. Deze ontwerpen zijn al naargelang de fabrikant respectievelijk in de technische handboeken en in de ontwerpsoftware van een melder opgenomen. 5

6 Waar gaat het om bij het ontwerp? Niet de klasse van de melder maar de klasse van het ontwerp is doorslaggevend. Als aan een rookaanzuigapparaat (de kast met melder en ventilator) terecht de klasse A of B is toegekend, betekent dit niet dat ook het ontwerp aan de klasse voldoet. De typering van een apparaat met een detectieklasse geeft alleen aan dat een minimumontwerp met een aanzuigopening overeenkomstig de getypeerde klasse kan worden uitgevoerd. Het is daarom van belang te controleren of het geplande ontwerp volledig (aantal aanzuigopeningen, buislengte inclusief toebehoren) aan de gewenste detectieklasse voldoet (afbeelding 1). 6

7 Bezuiniging EN Bewakingsvermogen Bewakingsvermogen. Het vermogen van een rookaanzuigsysteem per klasse wordt bepaald door het aantal puntvormige rookmelders dat door één rookaanzuigapparaat kan worden vervangen. Het is daarom wezenlijk van invloed op de bezuinigingsmogelijkheden die met een rookaanzuigsysteem beschikbaar zijn. Het vermogen kan eenvoudig worden afgeleid uit het aantal aanzuigopeningen dat binnen een nuttige afstand (over het algemeen ca. 8 m) kan worden geplaatst. Een groot aantal aanzuigingopeningen of een lang buizenstelsel biedt zelf geen voordeel. Aanzuigrookmelder. van een aangesloten buizenstelsel met aanzuigopeningen. Klasse C Klassen A, B, C Klasse B Klasse A Het maximumontwerp van een aanzuigrook melder is afhankelijk van de gevoeligheidsklasse waaraan volgens EN wordt voldaan. afbeelding 1 7

8 Classificatie EN Voordelen van TITANUS -rookaanzuigsystemen. Allergrootste bewakingsvermogen. De TITANUS -reeks met de rookaanzuigsystemen TITANUS MICRO SENS, TITANUS PRO SENS, TITANUS TOP SENS en TITANUS SUPER SENS levert een ongeëvenaard bewakingsvermogen conform EN Maximaal 64 aanzuigopeningen en een buizenstelsel tot 560 m illustreren de technologische voorsprong op het gebied van branddetectie en liggen ten grondslag aan een voordelig ontwerp. Dit is mogelijk door de uitstekende detectie-eigenschappen van de TITANUS -lichtbron HPLS en door gebruikmaking van een ventilator van 560 Pa. Het is de bedoeling een gedefinieerde brandgrootte te halen met zo min mogelijk rookaanzuigsystemen. Maximumontwerp. Klasse A, B en C Tot 64 aanzuigopeningen per systeem met een buizenstelsel van maximaal 560 m. 8

9 Normale - tot hoogste gevoeligheid. TITANUS -levert de juiste gevoeligheid voor elk doeleinde. TITANUS legt de lat hoger, want al naargelang het systeem kan een duizendmaal hogere gevoeligheid worden behaald in vergelijking met conventionele rookmelders, ongeacht of het systeem alleen puntmelders vervangt of geconditioneerde ruimten bewaakt. Zo kan ook in grotere ruimten een brand al tijdens de eerste ontstaansfase bij een verbranding vanaf 1 g betrouwbaar worden gedetecteerd. Bewezen beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen. In vrijwel elk technologisch vakgebied is het een bekend gegeven dat algoritmen ook fouten maken. De uiteenlopende eisen in de praktijk kunnen tijdens de proeffase van software niet grondig nagebootst worden. Met software die jarenlang is geoptimaliseerd en die zijn nut al jarenlang voor tientallen doeleinden heeft bewezen, hoeft u daarentegen geen problemen meer te verwachten. Op deze manier heeft LOGIC SENS, de brandpatroonherkenning van de TITANUS -reeks die door duizenden lastige toepassingsgebieden groot is geworden, in de afgelopen jaren grote reputatie verworven op het gebied van beveiliging tegen onechte/ ongewenste alarmmeldingen. Toegestane toebehoren. De TITANUS -oplossingen blinken uit door het grote aantal aanpassingsmogelijkheden aan speciale eisen en veranderde toepassingen. De systemen zijn flexibel en op de toekomst voorbereid, beschikken over een groot aantal toegestane toebehoren en hebben een overeenkomstig modulaire opbouw. Daardoor kunnen noodzakelijke aanpassingen achteraf eenvoudig en voordelig worden aangebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stoffige omgevingen, veranderde detectie-eisen of later ingevoerde communicatie met een bestaand Ethernet-gevarenmanagementsysteem. Groter temperatuurbereik. Voor de bewaking van onverwarmde ruimtes moeten rookaanzuigsystemen in de winter bij temperaturen onder nul kunnen werken. Al naargelang het detectieprincipe en de gebruikte componenten hebben de systemen echter meestal ontoereikende temperatuurlimieten. TITANUS -rookaanzuigsystemen zijn daarentegen geschikt voor gebruik in diepvriesruimtes bij temperaturen tot -40 C. De maximale toegestane temperatuur voor de bevestigingsplaats van de systemen is +60 C. 9

10 Voordelen van TITANUS -rookaanzuigsystemen. Snel ontwerpen volgens EN De verschillende fabrikanten van rookaanzuigsystemen hebben verschillende manieren bedacht om de systemen in overeenstemming met de detectieklassen van EN te ontwerpen. De meeste beschikbare ontwerpsoftware heeft daarbij de exacte afbeelding van het systeem nodig om een betrouwbaar ontwerpresultaat van de conformiteit te kunnen geven. Vaak zijn echter niet alle ontwerpparameters van tevoren bekend. Juist bij drempelwaardeontwerpen kan de latere verlenging van een toevoerleiding of de vergroting van de afstand tussen twee openingen ertoe leiden dat het systeem niet meer aan de norm voldoet. De ontwerpsoftware van TITANUS is daarentegen zodanig samengesteld dat een betrouwbaar ontwerp in een mum van tijd is gemaakt, inclusief het gebruik van toebehoren. De software gaat uit van de meest ongunstige scenario s en houdt daarbij rekening met de configuratiemogelijkheden binnen de vooraf opgegeven ontwerpbegrenzingen. De software is zo eenvoudig in het gebruik dat u geen cursus hoeft te volgen en leidt binnen luttele seconden tot het exacte resultaat. Op deze manier kunt u in korte tijd een conformiteitverklaring van het gekozen ontwerp maken voor de vastgestelde detectieklasse volgens EN

11 Gebruik in geluidsarme ruimtes. In industriële toepassingen speelt het geluidsvolume van een rookaanzuigsysteem over het algemeen geen rol omdat het gebruikelijke geluidniveau van ongeveer 40 db(a) of meer wordt overstemd door het omgevingsgeluid. De situatie is anders in musea, bibliotheken, kantoren of ziekenhuizen. Voor dergelijke geluidsarme ruimtes is TITANUS Silent ontwikkeld. Door een combinatie van geluiddempende maatregelen produceren deze systemen niet meer dan 23 db(a). Daarmee kan probleemloos worden voldaan aan de door de WGO gestelde eisen voor de maximale geluidssterkte van 30 db(a) voor gezond slapen en alle andere gangbare nationale en internationale richtlijnen met betrekking tot lawaaibescherming. Ook geschikt voor gebruik bij hoge luchtvochtigheid. De aanzuigleiding van een rookaanzuigsysteem is geschikt om een hoge luchtvochtigheid eenvoudig te condenseren en te scheiden. Rookaanzuigsystemen zijn daarmee prima geschikt voor de bewaking van ruimtes met condensvocht. Wanneer u een rookaanzuigsysteem kiest, moet u erop letten dat het apparaat ook bij de verwachte luchtvochtigheid mag worden gebruikt. Vooral in de maanden oktober en november moet u ook binnen gebouwen rekening houden met een langdurige relatieve luchtvochtigheid van 90%. Apparaten die niet aan deze eis voldoen, zijn gedurende die tijd niet in overeenstemming met CE. Voordelige technologie. De eigenschappen van een rookaanzuigsysteem moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de te bewaken ruimte. Hierdoor wordt per slot van rekening de prijs van het systeem gedefinieerd. U kunt een forse kostenbesparing behalen door eisen en eigenschappen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hiervoor is een breed gamma aan zeer modulaire producten, zoals de producten uit de TITANUS -reeks, absoluut noodzakelijk. Op maat gemaakte oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. TITANUS -rookaanzuigsystemen zijn geschikt voor een groot aantal toepassingsgebieden. Dit zijn onder meer: Inrichting van magazijnen en logistieke afdelingen Diepvriesruimtes IT en telecommunicatie Bibliotheken, archieven en musea Recyclinginstallaties en tunnels Hotelkamers, ziekenhuizen en sauna s Gevangenissen en kluizen Windturbines en transformatorstations Krachtcentrales en hoogspannings - installaties Server- en schakelkasten Historische en moderne gebouwen 11

12 PREVENTIE Het ontstaan van brand actief voorkomen. OxyReduct is de innovatieve vorm van brandpreventie. DETECTIE Vroegtijdige branddetectie met TITANUS waarborgt een maximale tijdwinst voor het treffen van tegenmaatregelen. BESTRIJDING FirExting brandblussing met gasvormige blusmiddelen. COÖRDINATIE OxyReduct TITANUS FirExting VisuLAN Veiligheidstechnologie met VisuLAN geïntegreerd aansturen, dat betekent absolute betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in noodgevallen. WAGNER Nederland B. V. Manitobadreef 11 Postbus GT Utrecht Telefoon +31 (0) Telefax +31 (0) WAGNER Group GmbH, Technische wijzigingen zonder aankondiging voorbehouden. Art.-Nr , versie 12/09, bron: istockphoto.com WAGNER, TITANUS, RACK SENS, MICRO SENS, SUPER SENS, PRO SENS, TOP SENS, OxyReduct, FirExting, VisuLAN zijn geregistreerde handelsmerken van WAGNER Group GmbH.

Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging

Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging Een blusmiddel voor speciale toepassingen. Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Om in iedere voorkomende situatie een individueel toegesneden

Nadere informatie

Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen.

Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen. Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen. Branddetectie TITANUS rookaanzuigsystemen: Rookdetectie met hoge gevoeligheid en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen.

Nadere informatie

Perfect Places. Perfect Places

Perfect Places. Perfect Places 1 Doelgericht Waarom? Wat is aanvaardbaar? Competentie Het voorwerp van de analyse Het vakgebied De methode(s) Teamwerk Management Experten 2 3 4 5 6 Risicoanalyse en evaluatie van de behoeftes - Basisstudie

Nadere informatie

Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement

Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement VisuLAN Het netwerkgebaseerde Risicobeheerssysteem Alle informatie direct beschikbaar In geval van nood verkeerde reacties vermijden Voor elke deeltaak

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

Sjaak Taal VEBON Branddetectie

Sjaak Taal VEBON Branddetectie Sjaak Taal VEBON Branddetectie NVBR- Netwerkdag Verificatie : 15-11-2011 Voorkomen Nodeloze alarmmeldingen In Nederland dienen alle toegepaste melders EN54 goedgekeurd te zijn Dus alle doormeldingen worden

Nadere informatie

Weet u zeker, dat u veilig bent?

Weet u zeker, dat u veilig bent? Weet u zeker, dat u veilig bent? Snelstmogelijke branddetectie! Brandveiligheid voor schakel- en serverkasten ultracompact, met 482,6 mm maximale bescherming! inbouw breedte (19 ) Kleine oorzaak - grote

Nadere informatie

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Buizennet... blz 4-8. Vereenvoudigd buizennet...

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Buizennet... blz 4-8. Vereenvoudigd buizennet... Index Algemene omschrijving......................................................... blz 2 Blokschema.................................................................. blz 2 Overzicht producten...........................................................

Nadere informatie

Europese regelgeving brandkleppen

Europese regelgeving brandkleppen Europese regelgeving brandkleppen Europese Bouwproducten richtlijn In 1989 werd de Europese bouwproductenrichtlijn ingevoerd. Deze richtlijn werd ingevoerd om technische belemmeringen van de handel binnen

Nadere informatie

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line

Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen. ES Line Compacte brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen Dit noem ik nu veiligheid! F. de Visser, installateur Het concept Professionele technologie voor veiligheid in kleine/middelgrote gebouwen.

Nadere informatie

Physical IT Security Jeroen Beelen Accountmanager Lampertz

Physical IT Security Jeroen Beelen Accountmanager Lampertz Physical IT Security Jeroen Beelen Accountmanager Lampertz Cito Benelux Holding Opgericht in 1978 280 werknemers in de Benelux Financieel-, automatiseringsen personeelsmanagement Logistiek- en kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Gevoeligheid... blz 4

Algemene omschrijving... blz 2. Blokschema... blz 2. Overzicht producten... blz 3. Gevoeligheid... blz 4 Index Algemene omschrijving......................................................... blz 2 Blokschema.................................................................. blz 2 Overzicht producten...........................................................

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Products Process safety

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Products Process safety Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Process safety VDL Industrial Products is actief op verschillende terreinen: Explosie-onderdrukking Explosie-ontlasting (venting) Explosie-ontkoppeling

Nadere informatie

Industrie en kritische infrastructuur. Intelligent Process Monitoring for the Industry and Critical Infrastructure MOBOTIX

Industrie en kritische infrastructuur. Intelligent Process Monitoring for the Industry and Critical Infrastructure MOBOTIX Industrie en kritische infrastructuur Intelligent Process Monitoring for the Industry and Critical Infrastructure The intelligent use of Thermal Radiometry and event management allows us to reliably monitor

Nadere informatie

ascom brandmeldsystemen betrouwbaarheid en keuzevrijheid

ascom brandmeldsystemen betrouwbaarheid en keuzevrijheid betrouwbaarheid en keuzevrijheid 2 Optimale brandveiligheid kan veel menselijk leed voorkomen en houdt de schade aan milieu, gebouwen en inventaris beperkt. Daarom moet uw systeem voor branddetectie voldoen

Nadere informatie

Dräger Flame 3000 Flame Detection

Dräger Flame 3000 Flame Detection Dräger Flame 3000 Flame Detection De Dräger Flame 3000 is een op imaging (beeldherkenning) gebaseerde, explosieveilig uitgevoerde vlamdetector. Dit visuele vlamdetectiesysteem maakt gebruik van digitale

Nadere informatie

STROOM WEG, GEGEVENS WEG, KLANTEN WEG. OxyReduct. Bij andere brandbeveiligin. moet u d e spanni n g u itsc h a k e l e n. M et onze b randpreventieopl

STROOM WEG, GEGEVENS WEG, KLANTEN WEG. OxyReduct. Bij andere brandbeveiligin. moet u d e spanni n g u itsc h a k e l e n. M et onze b randpreventieopl STROOM WEG, GEGEVENS WEG, KLANTEN WEG. OxyReduct Bij andere brandbeveiligin g sopl ossi n g en moet u d e spanni n g u itsc h a k e l e n. M et onze b randpreventieopl ossi n g en ni et. ALS DE VLAMMEN

Nadere informatie

CE-markering van bouwproducten. Prof. dr. ir. Paul Vandevelde

CE-markering van bouwproducten. Prof. dr. ir. Paul Vandevelde CE-markering van bouwproducten Prof. dr. ir. Paul Vandevelde CE-markering van bouwproducten 24 februari 2011 CE-markering van bouwproducten Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG Doel: Gemeenschappelijke technische

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure bescherming

420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure bescherming Ultieme precisie met Dual Ray Technologie 420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure bescherming 2 420 Serie Automatische Brandmelder Intelligente detectie voor superieure

Nadere informatie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie 2 Een brandmeldcentrale die eenvoudig is te installeren, configureren, te onderhouden en te gebruiken. LCD-scherm met statusindicatie

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Brandbeveiliging in het hart van datacenters

Brandbeveiliging in het hart van datacenters Brandbeveiliging in het hart van datacenters Wij begrijpen uw zakelijke omgeving en uw uitdagingen Brandveiligheid is vandaag de dag een grote uitdaging voor bedrijven De veiligheidsproblemen voor computerruimten

Nadere informatie

Virusgevaar uitgebannen, maar brandgevaar miskend, gegevens verbrand.

Virusgevaar uitgebannen, maar brandgevaar miskend, gegevens verbrand. Virusgevaar uitgebannen, maar brandgevaar miskend, gegevens verbrand. Brandveiligheid soplossingen voor CIS en IT. 1 Altijd beschikbaar. En uw brandveiligheid? Helaas vertraagd. Bij een uitval van slechts

Nadere informatie

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking

zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Echt zien wat er gebeurt beschermen wat kostbaar is p r o f e s s i o nele videobewaking Professionele videobewaking Opnamen die ook achteraf perfect bruikbaar zijn OfficeEye is een compleet en hoogwaardig

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming Elektrische vloerverwarming Zeer snelle montage Eenvoudige bediening Ideaal voor renovatie 10 jaar garantie DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Danfoss elektrische vloerverwarming Vloerverwarming is een uiterst

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

500 Serie Rookmelders De kunst van onzichtbare rookdetectie

500 Serie Rookmelders De kunst van onzichtbare rookdetectie 500 Serie Rookmelders De kunst van onzichtbare rookdetectie 1 2 Stevige bescherming, praktisch onzichtbaar Brandbeveiliging is van essentieel belang heden ten dage. Hotels, openbare gebouwen en particuliere

Nadere informatie

De CPR en de productnorm voor kabels

De CPR en de productnorm voor kabels De CPR en de productnorm voor kabels Omwenteling in de praktijk? Richard Neerhof (VU) Normen voor bouwproducten op basis van CPR > Verordening bouwproducten (CPR) (nr. 305/2011) (van kracht sinds 1 juli

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

Nieuw Hub OS Malevich: 11 nieuwe mogelijkheden

Nieuw Hub OS Malevich: 11 nieuwe mogelijkheden Pagina 1 Nieuw Hub OS Malevich: 11 nieuwe mogelijkheden Hub OS Malevich is een nieuwe stap in de historie van Ajax Systems. Dit volledig verbeterde operating system is nog betrouwbaarder en klaar voor

Nadere informatie

The sound of safety. Productbrochure

The sound of safety. Productbrochure T Productbrochure ALGEMEEN In de jaren 70 heeft ons bedrijf als eerste gesproken woord ontruimingssystemen in Nederland geïntroduceerd en heeft zich door specialistische kennis en ruime ervaring ontwikkeld

Nadere informatie

Levens redden met licht.

Levens redden met licht. Levens redden met licht www.lightsavereurope.com LIGHTSAVER ORIGINAL Losse stand alone unit Werkt met iedere standaard rookmelder Voor woningen voorzien van standaard rookmelders Maatwerk advies en installatie

Nadere informatie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie

Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Brandbeveiliging met Wi-Safe 2 technologie Wi-Safe 2 producten van FireAngel Technische voorsprong Intelligente detectietechnologie FireAngel rook- en hittemelders zijn uitgerust met de nieuwste detectietechnologie

Nadere informatie

Rook- en hittemelders

Rook- en hittemelders Rook- en hittemelders Alle Hager melders kunnen worden gekoppeld, zodat het alarmsignaal door de gehele woning duidelijk hoorbaar is. Het prima design van de melder en de beschikbaarheid van toebehoren

Nadere informatie

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541 FirExting Blussysteem met edelgassen Alle branden kunnen snel en doeltreffend met edelgassen worden g eblust. Stikstof Argon IG41 BETROUWBAAR BLU SSEN Z O NDER SCHADE EN RESTEN. WAGNER biedt totaaloplossingen:

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

7 redenen om permanent het klimaat in een museum te bewaken

7 redenen om permanent het klimaat in een museum te bewaken Bewaakt permanent het binnenklimaat van gebouwen Evalueert van op afstand de werking van de installaties Optimaliseert samen met u het energieverbruik 7 redenen om permanent het klimaat in een museum te

Nadere informatie

Bestaande ontruimingsalarminstallaties

Bestaande ontruimingsalarminstallaties Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Bestaande ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 1.0 Status Definitief Contactpersoon T 0800-899 1103 info.infofoon @rgd.minbzk.nl Betreft Bestaande

Nadere informatie

Fire Safety Experience dag Welkom in Haags OV/Tram Museum

Fire Safety Experience dag Welkom in Haags OV/Tram Museum Fire Safety Experience dag 2016 Welkom in Haags OV/Tram Museum Restricted Siemens plc 2016 All rights reserved. www.siemens.co.uk/buildingtechnologies Siemens Fire Safety Experience dag Den Haag 25 mei

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

GE Power Controls. Nieuw. Frequentieregelaars Softstarters VAT/ASTAT

GE Power Controls. Nieuw. Frequentieregelaars Softstarters VAT/ASTAT GE Power Controls Nieuw Frequentieregelaars Softstarters VAT/ASTAT VAT/ASTAT Vermogenselektronica Frequentieregelaars: VAT20 VAT2000 Softstarters: ASTAT SD ASTATplus De huidige productieprocessen zijn

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Eersteklas brandbeveiliging voor luxe hotel Kempinski Hotel The Dome in Turkije installeert een compleet branddetectiesysteem van Bosch.

Eersteklas brandbeveiliging voor luxe hotel Kempinski Hotel The Dome in Turkije installeert een compleet branddetectiesysteem van Bosch. Eersteklas brandbeveiliging voor luxe hotel Kempinski Hotel The Dome in Turkije installeert een compleet branddetectiesysteem van Bosch Kempinski 2 Uitgebreid, geavanceerd branddetectiesysteem van Bosch

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

MINERVA EXPERT. MX Virtual Multisensormelders. Kenmerken: MX Virtual Multisensormelders DATASHEET

MINERVA EXPERT. MX Virtual Multisensormelders. Kenmerken: MX Virtual Multisensormelders DATASHEET DATASHEET MINERVA EXPERT MX Virtual Multisensormelders Kenmerken: Meer dan 20 branddetectiemodi Tyco MX Fastlogic detectie algoritmen MX HPO detectiealgoritmen Maximaal 250 melders per lus Optionele bi-directionele

Nadere informatie

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Geproduceerd door: De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Alphatronics B.V. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK Tel: 033-2459944 Fax: 033-2453149 www.alphatronics.nl

Nadere informatie

Blue Line-inbraakdetectors

Blue Line-inbraakdetectors Blue Line-inbraakdetectors 2 Méér dan alleen een detector Of u nu een woning bezit of een bedrijf runt, u hebt een beveiligingssysteem nodig waarop u kunt vertrouwen. De Blue Lineinbraakdetectors houden

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

EMC en aansprakelijkheid. Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten

EMC en aansprakelijkheid. Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten EMC en aansprakelijkheid Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Roltrap slaat op hol Case: De rondslijpinstallatie In opdracht van Square Wheels B.V. moet installateursbedrijf All Circles v.o.f.

Nadere informatie

EMC. Aanwijzingen omtrent de omgang met elektronische apparaten in overeenstemming met de EMC (2013-02)

EMC. Aanwijzingen omtrent de omgang met elektronische apparaten in overeenstemming met de EMC (2013-02) Aanwijzingen omtrent de omgang met elektronische apparaten in overeenstemming met de EMC (2013-02) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) Tegenwoordig beschikken we vanzelfsprekend over veel ervaring

Nadere informatie

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten

Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Nexans congres Fire safety events Civielrechtelijke consequenties publicatie EN 50575:2012 en invoering Europese Verordening bouwproducten Jørgen den Houting 2 Programma 1 Europese Verordening bouwproducten:

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole

Security is is our our passion. EVC Security b.v.b.a. Inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole EVC Security is een dynamisch bedrijf dat werd opgericht in 1994 door Geert Vercruyssen en is uitgegroeid tot een gevestigde waarde op vlak van inbraakbeveiliging, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole.

Nadere informatie

wapploxx Doordachte toegangscontrole

wapploxx Doordachte toegangscontrole wapploxx Doordachte toegangscontrole Web gebaseerd toegangsmanagement, Alarmkoppeling en App bediening Slimme toegangscontrole voor kleine t/m middelgrote objecten wapploxx Intelligente toegangscontrole

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

ELBECO. Catalogus 2013/2014

ELBECO. Catalogus 2013/2014 ELBECO Planten & Gewassen Papier Hout (Klein) bedrijven Defensor 505 Kassen Kwekerijen Opslagplaatsen Archieven Afme ngen: (diam. x h) 26 x 23 cm Gewicht: (leeg) 3,5 kg Kleur: wit/blauw Opgenomen vermogen:

Nadere informatie

Energie besparen. ARGUS aanwezigheidsmelders

Energie besparen. ARGUS aanwezigheidsmelders Energie besparen Efficiënt energiegebruik Energiekosten onder controle Door de stijgende energiekosten en het groeiende milieubewustzijn in het moderne gebouwmanagement zijn er meer innovatieve oplossingen

Nadere informatie

Binnen seconden ingesteld voor jarenlang comfort

Binnen seconden ingesteld voor jarenlang comfort MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Binnen seconden ingesteld voor jarenlang comfort NIEUWE living by Danfoss radiatorthermostaten. Stap nu over voor meer gemak en comfort. Eén keer instellen zonder ingewikkeld

Nadere informatie

Verlaag uw energiekosten. met de Smart Energy Software van I-Real

Verlaag uw energiekosten. met de Smart Energy Software van I-Real Verlaag uw energiekosten met de Smart Energy Software van I-Real Bent u verantwoordelijk voor energiemanagement? Heeft uw organisatie veel energie aansluitingen of levert/produceert u juist energie? Vaak

Nadere informatie

Ontruimingsalarmering. Professionele ontruimingsalarmering met gesproken woord VARIODYN D1

Ontruimingsalarmering. Professionele ontruimingsalarmering met gesproken woord VARIODYN D1 Ontruimingsalarmering Professionele ontruimingsalarmering met gesproken woord VARIODYN D1 Het toepassingsgebied van ontruimingsalarmeringssystemen omvat niet enkel gebouwen waar bezoekers in groten getale

Nadere informatie

moduweb Vision Alle stations op een rij: visualiseren, analyseren, bedienen.

moduweb Vision Alle stations op een rij: visualiseren, analyseren, bedienen. moduweb Vision Alle stations op een rij: visualiseren, analyseren, bedienen. 2 Ik wil overzicht hebben. moduweb Vision biedt volledige toegang tot de installatie Eenvoudig en overzichtelijk Eenvoudig vanaf

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische

Nadere informatie

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren.

o Center SAUTER Vision Center altijd het overzicht bewaren. AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center Vision Center altijd het overzicht bewaren. Moderne gebouwautomatisering wordt steeds complexer: met Vision Center is de bewaking van uw installatie echter

Nadere informatie

bluechip Het elektronisch sluitsysteem. Componenten en oplossingen voor deuren

bluechip Het elektronisch sluitsysteem. Componenten en oplossingen voor deuren Het elektronisch sluitsysteem. voor deuren Componenten en oplossingen 02 Winkhaus Toegangsbeheer bluechip bluechip altijd een passende oplossing. Het elektronisch sluitsysteem bluechip is het ideale instrument

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Hét modulaire systeem voor het vastzetten van brand- en rookwerende deuren

Hét modulaire systeem voor het vastzetten van brand- en rookwerende deuren EM Deurmagneten DORMA EM Deurmagneten Hét modulaire systeem voor het vastzetten van brand- en rookwerende deuren De voordelen punt voor punt......voor de vakhandel 2 Economische systeemoplossing dankzij

Nadere informatie

Het beste alternatief: Siemens Aspirating Smoke Detectors

Het beste alternatief: Siemens Aspirating Smoke Detectors Het beste alternatief: Siemens Aspirating Smoke Detectors Building Technologies Brand kan het einde van een bedrijf betekenen Een brand kan niet alleen levens kosten en materiële schade veroorzaken, maar

Nadere informatie

Danfoss elektrische spiegelverwarming type MHSM

Danfoss elektrische spiegelverwarming type MHSM Danfoss elektrische spiegelverwarming type MHSM Elektrische verwarming is een prima methode om condensvorming op spiegels in badkamers te voorkomen. Door het plaatsen van een spiegel verwarmingsmat MHSM

Nadere informatie

Enkel blauw past perfect!

Enkel blauw past perfect! www.klauke.com Enkel blauw past perfect! Slim, veilig en efficiënt. Gustav Klauke. De specialist in verbindingstechniek. Vertrouw op verbindingen met een systeem. Als wereldmarktleider voor verbindingsmateriaal,

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. AB-QM: Perfectie in regeltechniek. Regelen én balanceren met één afsluiter

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. AB-QM: Perfectie in regeltechniek. Regelen én balanceren met één afsluiter MAKING MODERN LIVING POSSIBLE : Perfectie in regeltechniek Regelen én balanceren met één afsluiter » De toekomst begint nu Het doel van een klimaatinstallatie is duidelijk: een aangenaam binnenklimaat

Nadere informatie

Rook- en hittemelding

Rook- en hittemelding Rook- en hittemelding Rookmelders en hittemelders redden levens door mensen vroegtijdig te waarschuwen bij woningbrand. 230V-rookmelders zijn daarom verplicht in alle Nederlandse nieuwbouwwoningen. Hager

Nadere informatie

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby van De Mors In een mum van tijd een ruimte die precies aan uw wensen voldoet? Dat is onze specialiteit! mycuby staat voor een nieuwe, duurzame manier van bouwen.

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

VSK electronics installeert FALCONnet met. Hochiki detectoren ter bescherming van de. grootste Europese staalfabrieken

VSK electronics installeert FALCONnet met. Hochiki detectoren ter bescherming van de. grootste Europese staalfabrieken VSK electronics installeert FALCONnet met Hochiki detectoren ter bescherming van de grootste Europese staalfabrieken Gezondheid en veiligheid zijn van het grootste belang voor Arcelor Mittal, 's werelds

Nadere informatie

BRAND IN UW BEDRIJF!!! JE MOET ER NIET AAN DENKEN.

BRAND IN UW BEDRIJF!!! JE MOET ER NIET AAN DENKEN. BRAND IN UW BEDRIJF!!! JE MOET ER NIET AAN DENKEN. Mocht het toch gebeuren en men is aanwezig dan kunt u dikwijls door snel ingrijpen uitbreiding voorkomen. Door deze actie en hopelijk beperkte brandschade

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Infrarood thermometer met digitale camera PCE-IVT 1 infrarood thermometer met professionele digitale camera voor contactloze metingen met instelbare emissiegraad / extra indicatie van temperatuur en vochtigheid

Nadere informatie

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan?

CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? CE-markering: wat houdt dat in en wat is de waarde ervan? Jacques Mertens Csilla Csoke Bent u het bevoegd gezag? CE-Markering regelgeving Csilla Csoke Regelgeving 1. Bouwbesluit: veiligheidsniveau bepalen

Nadere informatie

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil

comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil Airconditioners comfortverhogend, energiezuinig en fluisterstil FTX-JV WAndModeL ftx-jv Het uitgebreide productgamma van Daikin biedt voor elke toepassing de juiste airconditioner. Wandmodellen worden

Nadere informatie

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes

mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby Multi-inzetbare prefab ruimtes mycuby van De Mors In een mum van tijd een ruimte die precies aan uw wensen voldoet? Dat is onze specialiteit! mycuby staat voor een nieuwe, duurzame manier van bouwen.

Nadere informatie

15. 17. 03. 2011 - de Duitse veiligheidssector op bezoek in Nederland Overzicht van deelnemende bedrijven gesorteerd naar subsectoren

15. 17. 03. 2011 - de Duitse veiligheidssector op bezoek in Nederland Overzicht van deelnemende bedrijven gesorteerd naar subsectoren 15. 17. 03. 2011 - de Duitse veiligheidssector op bezoek in Nederland Overzicht van deelnemende bedrijven gesorteerd naar subsectoren Bedrijven uit de Brandpreventie Beschrijving Doelstelling / Op zoek

Nadere informatie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie

Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie Zo eenvoudig als tellen tot drie 2 Een brandmeldcentrale die eenvoudig is te installeren, configureren, te onderhouden en te gebruiken. LCD-scherm met statusindicatie

Nadere informatie

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard Het managementsysteem voor intelligente veiligheid naast overzicht ook inzicht De overvloed aan informatie die we Het modulaire beschikt tegenwoordig moeten verwerken, is over de volgende functionaliteiten:

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem

Océ TCS500. Tijd is kostbaar. Grootformaat. kleurenprint-, kopieer- en. scansysteem Océ TCS500 Tijd is kostbaar Grootformaat kleurenprint-, kopieer- en scansysteem Klaar voor elke klus: hoge Prestaties waarop u kunt productiviteit rekenen Hoge capaciteit in kleur en Volledig te configureren

Nadere informatie

ALLES OP VOORRAAD. A MAAR DE GROTE VRAAG A BLIJFT: IS ALLES VEILIG?

ALLES OP VOORRAAD. A MAAR DE GROTE VRAAG A BLIJFT: IS ALLES VEILIG? ALLES OP VOORRAAD. A MAAR DE GROTE VRAAG A BLIJFT: IS ALLES VEILIG? I n div iduel e b randbeveilig i n g s - opl ossi n g en voor mag azijn en l o gisti e k SLECHTS EEN BEETJE ROOK. GEEN GEWONDEN. VOORRAAD

Nadere informatie

7 redenen voor de juiste alarm selectie. Jablotron 100 alarmsysteem

7 redenen voor de juiste alarm selectie. Jablotron 100 alarmsysteem 7 redenen voor de juiste alarm selectie Jablotron 100 alarmsysteem Geachte klant, Dank u voor het openen van deze brochure op het moment dat u er over nadenkt hoe u op de beste manier uw huis, kantoor,

Nadere informatie

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation)

Motivatie. aanpassingen STABU-catalogus in. relatie tot de Verordening bouwproducten. nr. 305/2011. (CPR, Construction Products Regulation) Motivatie aanpassingen STABU-catalogus in relatie tot de Verordening bouwproducten nr. 305/2011 (CPR, Construction Products Regulation) STABU Bouwbreed Informatiesysteem Bezoekadres: Willy Brandtlaan 81,

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Eenvoudig. mobielzakelijk printen. Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint

Eenvoudig. mobielzakelijk printen. Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint Eenvoudig mobielzakelijk printen EveryonePrint is ideaal voor alle bedrijven, van groot tot klein, waar gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels

Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels Frequently Asked Questions over de CPR voor Bouwwerken en nieuwe eisen voor kabels Deze Frequently Asked Questions lijst is door Fedet sectie Kabel opgesteld en is een interpretatie van de wetgeving. Ter

Nadere informatie

GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk

GROSENS Maakt precisie-irrigatie mogelijk De GRODAN Groep levert innovatieve en duurzame steenwolsubstraatoplossingen aan de professionele tuinbouw. Deze oplossingen, die gebaseerd zijn op het Precision Growingprincipe, worden vooral toegepast

Nadere informatie

EEN KORTE INLEIDING OP VOS-RICHTLIJNEN

EEN KORTE INLEIDING OP VOS-RICHTLIJNEN Hempel ondersteunt zijn klanten en eindgebruikers op verschillende manieren. We verschaffen productgegevens om het VOS-gebruik te bewaken, geven advies over het samenstellen van coatingsystemen die aan

Nadere informatie