FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2014 (recyclage en specialisatie) met korting voor VRG-alumni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2014 (recyclage en specialisatie) met korting voor VRG-alumni"

Transcriptie

1 FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem NAJAAR 2014 (recyclage en specialisatie) met korting voor VRG-alumni Alle opleidingen worden georganiseerd door Lieven Van Belleghem, gespecialiseerd in fiscale opleidingen voor de bank en verzekeringssector en de bvba Van Belleghem Training & Consulting, Uilenstraat 197, 9100 Sint-Niklaas, tel 03/ fax 03/ als opleidings-verstrekker erkend door de FSMA (n A + B = bank én verzekering), het BIBF en het IAB (n B0283/ ) 1. PERSONENBELASTING Bespreking van de belangrijkste kenmerken van de personenbelasting met de bedoeling de noodzakelijke kennis te verwerven om o.m.: een belastingaangifte voor werknemers te kunnen invullen; de fiscale aspecten van de roerende inkomsten, levensverzekeringen, pensioensparen en hypothecaire woonkredieten beter te kunnen inschatten. Doelgroep Deelnemers zonder of met een summiere fiscale voorkennis. De opleiding is ook aanbevolen voor deelnemers die eerder een fiscale opleiding hebben gevolgd maar die graag de materie nog eens systematisch willen doornemen. Lesmateriaal Cursus Personenbelasting Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in : Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, do-nam 2 en wo-nam 8 oktober 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, wo-nam 1 en di-nam 7 oktober 2014 Uren: telkens van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 218, cursus en koffiepauzes inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 183! 2. Grondige fiscale opleiding "HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN (nieuwe) WOONBONUS, LEVENSVERZEKERING en PENSIOENSPAREN Inhoud Een grondige bespreking van de fiscale aspecten van de hypothecaire woonkredieten (met uiteraard een grondige bespreking van de nieuwe woonbonus zoals die geldt vanaf 2015), de individuele levensverzekering en het pensioensparen. Doelgroep Al wie beroepshalve betrokken is bij de verkoop, behandeling of adviesverlening inzake hypothecaire woonkredieten, levensverzekeringen en pensioensparen; voorkennis van de belangrijkste principes van de personenbelasting is wenselijk. Ook aan notarissen en hun medewerkers wordt deze opleiding ten zeerste aanbevolen! Lesmateriaal: Cursus Fiscale aspecten van de Woonkredieten en de Levensverzekering + kopie van de slides. 1

2 Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in : Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma-nam 3 en do-nam 6 november 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, di-nam 18 en wo-nam 26 november 2014 Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, do-nam 4 en do-nam 11 december 2014 West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest en congrescentrum de Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, ma-nam 1 en wo-nam 3 december 2014 Uren: telkens van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 218, cursus en koffiepauzes inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 183! 3. De (nieuwe) fiscale wetgeving Aanvullende Pensioenen (collectieve en individuele) (o.m. de 80 % regel) (Groepsverzekering, IPT-verzekering, VAP) (WAP en WAPZ) Wanneer een onderneming haar bedrijfsleiders of werknemers fiscaal vriendelijk wil belonen, dan is de opbouw van een aanvullend pensioen één van de meest voordelige manieren om dit te doen. Om hieromtrent professioneel te kunnen adviseren (makelaar, bankkantoor, boekhouder, accountant) is een grondige kennis van de fiscale regels inzake de groepsverzekering, de IPT-verzekering én het VAPZ absoluut noodzakelijk (het VAPZ is uiteraard ook het instrument om als zelfstandige-eenmanszaak een aanvullend pensioen op te bouwen). Doelgroep Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings-, bank -, en boekhoudkantoren met kleine en middelgrote ondernemingen als (toekomstige) klanten. Docent Paul Roels, dé specialist inzake aanvullende pensioenen, o.m. lid van het redactiecomité Life & Benefits. Lesmateriaal Cursus Aanvullende Pensioenen van Lieven Van Belleghem én kopie slides Paul Roels. Het betreft een ééndagsopleiding of gespeid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in: Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, di-nam 2 en di-nam 9 december (2 namiddagen). Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, di 4 november 2014 (dagopleiding). West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest en congrescentrum de Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, di 21 oktober (dagopleiding). Uren: van 9u tot 17u (dagopleiding) of van 13u45 tot 17u45 (namiddagopleiding). Deelnameprijs: per deelnemer 218, cursus, koffiepauzes (én voor Gent en Gits: maaltijd) inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 183! 2

3 4. ERF - EN SUCCESSIERECHT (een aanrader!!) Bespreking van de belangrijkste principes van het Erfrecht en het Successierecht én een zeer grondige bespreking van het onderwerp levensverzekeringen en successierecht. Erfrecht: wie erft wat volgens het wettelijk erfrecht en op welke manieren kan men ervan afwijken? Successierecht: samenstelling van de nalatenschap, de aangifte in de successie, het tarief (met o.m. de vrijstelling van de gezinswoning), de antimisbruikbepaling inzake successierechten, levensverzekeringen en successierecht (o.m. met bespreking van de circulaire, de voorafgaande beslissing, en de rechtspraak van het Grondwettelijk hof m.b.t. echtgenoten). Op het einde van de opleiding moeten de deelnemers in staat zijn aan de klanten basisadviezen te verstrekken inzake erf - en successierecht; tevens moeten zij in staat zijn de gevolgen in te schatten van bepaalde LV-constructies m.b.t. de successierechten en tot slot moeten zij in staat zijn een eenvoudige successie-aangifte in te vullen. Opmerking: zie ook nr. 5 - seminarie Successieplanning Doelgroep: zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank -, immobiliën-, boekhoud- en notariskantoren. Lesmateriaal: Cursus "Erf en Successierecht kopie slides + documentatiebundel. Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in : Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, do-nam 16 en ma-nam 20 oktober 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, wo-nam 15 en wo-nam 22 oktober 2014 Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, di-nam 4 en wo-nam 12 november 2014 West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest en congrescentrum de Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, do-nam 13 en wo-nam 19 november 2014 Uren: telkens van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 218, cursus én kopie slides en koffiepauzes inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 183! 5. Seminarie SUCCESSIEPLANNING (een must!!) Met het seminarie Successieplanning willen wij vooral ingaan op de vraag: met welke instrumenten kunnen de successierechten in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk worden beperkt, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten. Zo wordt de planning bekeken op het vlak van: het huwelijksvermogensrecht de testamenten schenkingen: soorten (notarieel, handgift, bankgift, de onrechtstreekse, voor een buitenlands notaris, enz.) mogelijkheden om de inkomsten op het geschonken vermogen te behouden voorwaarden en lasten, te koppelen aan een schenking de beheersvehikels : commanditaire vennootschap op aandelen de burgerlijke maatschap het onroerend vermogen, o.a. : verkoop met kwijtschelding van prijs gefractionneerde schenking aankoop in conventionele mede-eigendom. de levensverzekering 3

4 Doelgroep: zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank -, immobiliën-, en boekhoudkantoren en medewerkers van notariskantoren, met een goede basiskennis inzake erf en successierechten (zie hiervoor: opleiding nr.4). Docent Jo Stremersch, zaakvoerder Studio Financial Planning. De docent organiseert en geeft al jarenlang grondige opleidingen inzake financial planning. Lesmateriaal Cursus "Successieplanning + kopie slides. Het betreft een namiddagopleiding (= 1 namiddag). Zij wordt georganiseerd in : Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, do-nam 13 november 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, do-nam 4 december 2014 Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, ma-nam 17 november 2014 West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest en congrescentrum de Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, vr-nam 28 november 2014 Uren: van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 154, cursus, kopie slides en koffiepauze inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 125. Indien u wenst te betalen met KMO-portefeuille (zodat uw netto-deelnameprijs wordt beperkt tot 77) schrijft u zich in 6. Seminarie Samenlevingsvormen (fiscale, juridische en sociale aspecten) Algemene doelstelling Na afloop van deze opleiding zullen de deelnemers inzicht hebben in de verschillen tussen de mogelijke samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. Er wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om die samenlevingsvormen daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk, fiscaal en sociaal vlak. De volgende thema s komen daarbij aan bod: erven, huren, kopen, beleggen, lenen, belastingen, levensverzekeringen en sociale zekerheid. Doelgroep Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank -, immobiliën-, boekhoud- en notariskantoren, die in het kader van de adviesverstrekking aan hun cliënten de verschillen tussen de drie samenlevingsvormen op fiscaal, financieel en juridisch vlak onder de knie willen krijgen. Docent Bart Chiau (auteur van de gids Samenlevingsvormen en docent verzekeringen o.m. aan de Hogeschool Gent) Lesmateriaal Kopie van de slides. Opmerking: de gids Samenlevingsvormen is niet in de deelnameprijs inbegrepen, maar kan wel afzonderlijk worden besteld (wat wij u overigens ten zeerste aanbevelen!). Het betreft een namiddagopleiding (= 1 namiddag). Zij wordt georganiseerd in : Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, di-nam 25 november 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, do-nam 11 december 2014 Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, di-nam. 14 oktober 2014 West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest en congrescentrum de Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, do-nam. 9 oktober 2014 Uren: van 13u45 tot 17u45 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 154, cursus, kopie slides en koffiepauze inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 125! 4

5 Indien u wenst te betalen met KMO-portefeuille (zodat uw netto-deelnameprijs wordt beperkt tot 77) schrijft u zich in 7. FINANCIËLE ANALYSE (dankzij..., beter adviseren inzake kredieten, beleggingen en groeps- of IPT-verzekeringen!) Algemene informatie O.m. in het kader van de kredietverstrekking en de verkoop van groeps- of IPT-verzekeringen én het geven van beleggingsadvies is enige kennis van financiële analyse (of dikwijls genoemd balansanalyse ) geen overbodige luxe. In deze opleiding leert u o.m. : waar haal ik een balans? - en wat haal ik uit een balans? heeft een onderneming met reserves ook effectief liquiditeiten? (zodat desgevallend een belangrijke koopsom groeps of IPT-verzekering kan worden gestort of kan worden belegd in tak 26 contracten) is een onderneming met veel geldmiddelen ook solvabel? is een solvabele onderneming per definitie ook rendabel?. Dankzij deze opleiding komt de deelnemer met kennis van zaken bij een potentiële krediet of verzekeringsklant. Concrete inhoud Deel 1: waar haal ik een jaarrekening? wat haal ik uit een jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting èn sociale balans). Enkele relevante balansrubrieken worden bestudeerd; de opbouw van de resultatenrekening wordt gedetailleerd toegelicht. Wat toont een boekhouding... en wat verbergt een "creatieve" boekhouding? Deel 2: Criteria voor de financiële gezondheid van een onderneming, binnen de spanningsdriehoek Liquiditeit, Rendabiliteit en Solvabiliteit. Het toenemend belang van de Cashflow in de financiële pers. Ratio-analyses. Maar vooral: hoe interpreteer ik al die cijfers van de onderneming, in hun evolutie, en binnen de sector? Beide delen worden bestudeerd aan de hand van de gepubliceerde jaarrekening van één onderneming. Er is een ruime voorraad oefeningen voorzien, zodat de cursist zijn/haar opgedane kennis onmiddellijk kan toetsen. Een rekenmachine is dan ook een welkom hulpmiddel. Doelgroep: al wie beroepshalve betrokken is bij de verkoop of behandeling van kredieten en groepsverzekeringen (of andere aanvullende pensioenen) of wie advies verstrekt inzake beleggingen voor vennootschappen. Docent Eddy Roegiers, docent KdG-Hogeschool. De makelaars en bankbedienden die zijn opleiding financiële analyse reeds volgden waren zeer enthousiast over de gedreven en boeiende manier waarop hij deze (droge) materie aan de man weet te brengen! Lesmateriaal: een aangepaste cursus wordt ter beschikking gesteld. Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in : Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma-nam 6 en ma-nam 13 oktober 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, ma-nam 17 en ma-nam 24 november 2014 Uren: van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 218, cursus en koffiepauzes inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 183! 5

6 8. VENNOOTSCHAPSBELASTING (EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP??) Aan de hand van de bespreking van de belangrijkste kenmerken v.d. VENNOOTSCHAPSBELASTING willen wij vooral een vergelijking maken met de personenbelasting, inzake belastbare inkomsten, aftrekbare beroepskosten en het belastingtarief. Vooraf wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende vennootschapsvormen, de wettelijke vereisten en de oprichtingskosten. Dit seminarie heeft als bedoeling: Inzicht verwerven in de belangrijkste kenmerken van de vennootschapsbelasting. Basisinformatie verschaffen om te kunnen antwoorden op de vraag, bank verzekeringsagentschap of een andere zelfstandige activiteit: éénmanszaak of vennootschap? Welke taxatie bij de omvorming van de éénmanszaak? Hoe de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap halen (o.m. aanvullende pensioenen)? Doelgroep: verzekerings -, bank -, immobiliën -, agenten en makelaars en medewerkers van boekhoud- of notariskantoren (met een goede voorkennis inzake personenbelasting). Docent: Siert Bronselaer, docent fiscaliteit Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen). Lesmateriaal : cursus Vennootschapsbelasting 2014 van Lieven Van Belleghem + kopie slides. Plaats en datum : het betreft een ééndagsopleiding. Zij wordt georganiseerd in: Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma 24 november 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, ma 8 december 2014 Uren: van 9u tot 17u (deelnemers worden verzocht stipt 8u45 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 218, cursus én kopie slides, koffiepauzes en maaltijd inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 183! 9. BEROEPSKOSTEN Situering en inhoud Men wordt belast op de bruto beroepsinkomsten verminderd met de beroepskosten. Wie zijn kosten optimaal aftrekt betaalt dan ook minder belastingen. Ook voor werknemers is het dikwijls interessanter de werkelijke kosten af te trekken, eerder dan tevreden te zijn met de forfait. In dit seminarie wordt u aangeleerd hoe u (als zelfstandige, vennootschap, maar ook als werknemer) maximaal kosten kan aftrekken. Inhoudelijk bespreken wij het volgende: voorwaarden waaraan de kosten moeten voldoen; onderscheid kosten/investeringen én de regels inzake afschrijvingen (+ investeringsaftrek); de notionele intrestaftrek voor vennootschappen; het fiscale akkoord inzake kosten; kosten eigen aan de werkgever en kostenvergoedingen; een concreet overzicht én een gedetailleerde bespreking van aftrekbare kosten (zowel voor zelfstandigen als werknemers) met een praktische toepassing. Doelgroep: zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank, immobiliën,boekhoud- en notariskantoren (zowel zelfstandigen als werknemers), die hun werkelijke beroepskosten zo optimaal mogelijk willen aftrekken en die m.b.t. het onderwerp relatief weinig voorkennis hebben. Docent: Siert Bronselaer, docent fiscaliteit Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen). Lesmateriaal: cursus "Beroepskosten + kopie slides. 6

7 Het betreft een namiddagseminarie (= 1 namiddag). Het wordt georganiseerd in: Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma-nam 1 december 2014 Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, ma-nam 15 december 2014 Uren : telkens van 13u45 u tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt te 13u30 aanwezig te zijn). Deelnameprijs: per deelnemer 154, cursus, kopie slides en koffiepauze inbegrepen. VRG-alumni betalen evenwel slechts 125! Indien u wenst te betalen met KMO-portefeuille (zodat uw netto-deelnameprijs wordt beperkt tot 77) schrijft u zich in 10. INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN Inschrijven gebeurt door het faxen of mailen van het ingevulde inschrijvingsformulier naar de bvba Van Belleghem Training & Consulting (fax 03/ of Door het faxen of mailen van het inschrijvingsformulier is de deelnameprijs verschuldigd; u gelieve hem onmiddellijk over te schrijven (met vermelding van de naam van de deelnemer en de opleidingssessie waarvoor wordt ingeschreven) op de rekening van de bvba Van Belleghem Training & Consulting, Uilenstraat Sint-Niklaas (BE ). Bij annulatie tot 4 dagen voor de opleiding, wordt de deelnameprijs terugbetaald, verminderd met 25 administratiekosten per opleiding (of er wordt een annulatiekost gefactureerd van 25, indien de deelnameprijs nog niet is betaald); bij annulatie minder dan 4 dagen vooraf (of bij afwezigheid zonder annulatie) blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd (ook indien die bij de inschrijving nog niet is overgeschreven); in dat geval wordt het cursusmateriaal opgestuurd. 7

8 INSCHRIJVINGSFORMULIER OPLEIDINGEN - NAJAAR 2014 VRG alumni Firmanaam (voor facturatie!):... Adres:...straat nr. postnr.:...gemeente:... tel..../... fax..../... BTW :... schrijft volgende...(aantal) personen in: (enkel vermelden indien btw-plichtig) (namen en voornamen) individueel e mailadres per deelnemer! (o.a. voor bevestiging) : voor de opleiding(en): (1) PERSONENBELASTING: O ANTWERPEN, 2 én 8 okt (nam.) O GENT, 1 én 7 okt (nam.) (2) HYP.LENING/LEVENSVERZ./PS: O ANTWERPEN, 3 én 6 nov (nam.) O GENT, 18 én 26 nov (nam.) (3) AANVULLENDE PENSIOENEN O ANTWERPEN, 2 én 9 dec (nam.) O GENT, 4 nov (dagopleiding) O GITS, 21 okt (dagopleiding) (4) ERF en SUCCESSIERECHT (en levensverzekering) O ANTWERPEN, 16 én 20 okt (nam.) O GENT, 15 én 22 okt (nam.) O GITS, 13 én 19 nov (nam.) O LUMMEN, 4 én 12 nov (nam.) O O GITS, 1 én 3 dec (nam.) LUMMEN, 4 én 11 dec (nam.) (5) SUCCESSIEPLANNING O ANTWERPEN, 13 nov (nam.) O GENT, 4 dec (nam.) (6) SAMENLEVINGSVORMEN O ANTWERPEN, 25 nov (nam.) O GENT, 11 dec (nam.) (7) FINANCIËLE ANALYSE O ANTWERPEN, 6 én 13 okt (nam.) O GENT, 17 én 24 nov (nam.) O O GITS, 28 nov (nam.) LUMMEN, 17 nov (nam.) O GITS, 9 okt (nam.) O LUMMEN, 14 okt (nam.) (8) VENNOOTSCHAPSBELASTING O ANTWERPEN, 24 nov (dagopleiding) O GENT, 8 dec (dagopleiding) (9) BEROEPSKOSTEN O ANTWERPEN, 1 dec (nam.) O GENT, 15 dec (nam.) en heeft op rekening BE (let op: nieuw nr.!) van Van Belleghem T & C de verschuldigde som overgeschreven van: Opleidingen van 2 namiddagen of dagopleiding 218 x... =... totaal 183 x... =...totaal (als VRG-alumnus, i.p.v. 218) Opleidingen van 1 namiddag 154 x... =... totaal 125 x... = totaal (als VRG-alumnus, i.p.v. 154) Algemeen totaal... (voor de inschrijvingsmodaliteiten, zie rubr.10!!!). Jaar afstuderen K.U.Leuven:.. Aanwezigheidsattest permanente vorming: JA - NEEN Datum:.../.../2014 Handtekening:... te faxen of te mailen naar: bvba Van Belleghem T & C, fax 03/ , 8

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy

FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2014 met attest geregelde bijscholing FSMA BIBF en IAB!! Praktische Belastingservice - bvba Van Belleghem T & C Alle opleidingen worden

Nadere informatie

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering.

Deze opleiding geeft inzake permanente vorming recht op 5 punten bank én 4 punten verzekering. FISCAAL FINANCIËLE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy NAJAAR 2015 met korting voor BZB-leden én met FSMA-attest permanente vorming!! Praktische Belastingservice - Van Belleghem-Kluwer Opleidingen

Nadere informatie

FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2014 met korting voor BZB leden

FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2014 met korting voor BZB leden FISCALE OPLEIDINGEN Bank Verzekering Accountancy met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2014 met korting voor BZB leden én met FSMA-attest geregelde bijscholing!! Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding

Nadere informatie

Inhoud. Doelgroep. Lesmateriaal. verzekeringssector, of als boekhouder-fiscalist of accountant!! BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN

Inhoud. Doelgroep. Lesmateriaal. verzekeringssector, of als boekhouder-fiscalist of accountant!! BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN BIBF en IAB erkende FISCALE OPLEIDINGEN met Lieven Van Belleghem VOORJAAR 2013 i.s.m. ADMB Alle opleidingen, met uitzondering van de opleiding Financiële analyse, worden gegeven door Lieven Van Belleghem,

Nadere informatie

Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning

Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Advisor in Personal

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VERZEKERINGSSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN

opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden CVO LEUVEN-LANDEN VOLWASSENENONDERWIJS Welkom in het CVO Leuven-Landen In deze brochure vind je onze HBO5 opleidingen. Kiezen voor een HBO5 opleiding is een meerwaarde,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen

Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen /CBFV is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School programma academiejaar 2013-2014 Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen 9 raakgekozen

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN.

FLASH. De algemene vergadering in het verschiet! B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN * PB-aangifte: uitstel tot 30 juli FLASH De uiterste indieningsdatum voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING

INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde INFORMATIEBROCHURE : ERFRECHT EN VERMOGENSPLANNING CAMPUS Turhout Manou Schoenmakers 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Campus

Nadere informatie