DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein bedrijfsplan definitief concept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein bedrijfsplan 2012-2016 definitief concept"

Transcriptie

1 DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein bedrijfsplan definitief concept mei 2011 De Kom, theater en kunstencentrum pagina 1 van 54

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING & SAMENVATTING DE KOM, STADSTHEATER EN KUNSTENCENTRUM TE NIEUWEGEIN IDENTITEIT VAN DE KOM Rechtspersoon Relatie tot Gemeente LOCATIE & FACILITEITEN VISIE MISSIE DOELEN VOOR SEIZOEN EN VOLGENDE SEIZOENEN / JAREN Strategische doelen Marketingdoelen Financiële doelen Communicatiedoelen Organisatorische doelstellingen PRODUCTEN & DIENSTEN PRODUCTGROEP: THEATER Populair aanbod van het theater Gangbaar aanbod van het theater Niche-aanbod van het theater PRODUCTGROEP: KUNSTENCENTRUM Populair aanbod van het kunstencentrum Gangbaar aanbod van het kunstencentrum Niche-aanbod van kunstencentrum PRODUCTGROEP: VERHUUR, RECLAME-UITINGEN & HORECA Producten Commerciële en Culturele verhuur Product Reclame-uitingen Product Horeca MARKTANALYSE & MARKETINGMIDDELEN MARKTANALYSE VOOR PRODUCTGROEPEN THEATER EN KUNSTENCENTRUM Direct en indirect verzorgingsgebied DE KOM Demografische factoren binnen verzorgingsgebied Verdere analyse theatermarkt Verdere analyse kunsteducatiemarkt MARKTANALYSE VOOR PRODUCTGROEP VERHUUR, RECLAME-UITINGEN & HORECA Verzorgingsgebied Concurrerende zalencentra SWOT-ANALYSE MARKETINGMIDDELEN KLANTENBINDING Abonnementen voor het theater Activiteiten voor cursisten van het kunstencentrum STRATEGIE & IMPLEMENTATIE : GEFASEERDE GROEI Groeimodel Theater Groeimodel Kunstencentrum Groeimodel Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca Groeimodel Marktbenadering Marktsegmenten & Doelgroepen Marketing rondom start MONITOREN VAN RESULTAAT pagina 2 van 54

3 5.2.1 Key Performance Indicatoren Mijlpalen Meetmethodieken Bijsturingsmogelijkheden ORGANISATIE & BESTURINGSMODEL ORGANISATORISCHE INDELING Functionele eenheden Organogram VERANDERING VAN BESTURINGSMODEL FINANCIËN AANNAMES & UITGANGSPUNTEN OPBRENGSTEN Vaste opbrengsten Variabele opbrengsten KOSTEN TRANSITIEKOSTEN T.B.V. VERHUIZING NAAR NIEUWE LOCATIE OPBRENGSTEN & KOSTEN VOOR SEIZOENEN T/M BIJLAGEN BEGROTINGEN VOOR SEIZOENEN 2012 T/M TARGETS THEATERBEZOEKERS PER GENRE PER SEIZOEN MARKETINGMIDDELEN: KWANTITEIT, BEREIK EN VERSPREIDINGSGEBIEDEN LIJST VAN AFBEELDINGEN EN TABELLEN Artist impression van het nieuwe gebouw... 4 Populair aanbod van theater Gangbaar aanbod van theater Niche-aanbod van theater Populair aanbod van kunstencentrum Gangbaar aanbod van kunstencentrum Niche-aanbod van kunstencentrum Direct verzorgingsgebied Indirect verzorgingsgebied Demografische factoren binnen verzorgingsgebieden Populair / minder populair theateraanbod Gelijkblijvende belangstelling, per discipline van kunstencentrum Afnemende belangstelling, per discipline van kunstencentrum SWOT voor DE KOM Overzicht van in te zetten marketingmiddelen Additionele marketingmiddelen in aanloop naar opening Meerjarenprognose theatervoorstellingen en bezoekersaantallen Meerjarenprognose cursisten en focusgroepen Meerjarenprognose resultaten kunstencentrum Meerjarenprognose bereik en omzet uit maatwerkprojecten Meerjarenprognose omzet uit verhuringen, reclame-uitingen, horeca Fasering marktbenadering voor doelgroepen Overzicht voorziene kosten wegens overgang van oude naar nieuwe situatie (prognose) Prognose dekkingstekorten en resultaten pagina 3 van 54

4 1 Inleiding & Samenvatting HET NIEUWE GEBOUW In 2001 heeft de Gemeente Nieuwegein besloten tot het bouwen van een nieuw gebouw voor theater en kunstencentrum als onderdeel van een grootscheepse opfrissing / verandering van het stadscentrum waar ook de nieuwbouw van het Stadshuis, Stadskwartier, bibliotheek en stiltecentrum deel van uitmaken. Na vele jaren voorbereiden is in maart 2010 het bouwproces begonnen. Het nieuwe gebouw zal eind 2011 worden opgeleverd, waarna de officiële opening zal plaatsvinden in maart In maart 2012 zal het nieuwe gebouw van DE KOM geopend worden. De nieuwe locatie beschikt over een grote theaterzaal (650 zitplaatsen), een kleine theaterzaal (200 zitplaatsen), een ruime ontvangsthal, foyers met goede buffetvoorzieningen, congres- en vergaderfaciliteiten, studio s voor muziek/dans/toneel/beeldende kunst en leslokalen voor muziek. Doordat het bouwvolume, ten opzichte van De oude Kom met een factor 2,5 toeneemt, is er in de nieuwe locatie veel extra te exploiteren horeca-, vergader- en foyerruimte aanwezig. Onderstaand een artist impression van het gebouw, vanaf de kant van de hoofdingang, gezien bij avond. Artist impression van het nieuwe gebouw pagina 4 van 54

5 AANLEIDING VOOR DIT BEDRIJFSPLAN De Gemeente Nieuwegein heeft de Stichting DE KOM gevraagd de exploitatie van het nieuwe gebouw op zich te nemen. Met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw voor theater en kunsteducatie breekt er ook een nieuwe tijd aan voor bedrijfsvoering en exploitatie. Het onderhavige bedrijfsplan is de weerslag van het proces van voorbereiding van directie en bestuur van DE KOM op deze nieuwe situatie, en is samengesteld op basis van diverse discussies intern en met de Gemeente Nieuwegein, die als eigenaar van het gebouw en als forse subsidieverstrekker uiteraard zeer nauw bij dit voorbereidingsproces betrokken is. Het bedrijfsplan heeft betrekking op de kalenderjaren 2012 t/m IDENTITEIT, VISIE EN MISSIE DE KOM hanteert de onderstaande verwoordingen van identiteit, visie en missie. Onze Identiteit DE KOM, stadstheater en kunstencentrum, op een architectonische bijzondere locatie, waar cultureel van alles gebeurt, wat men beslist wil meemaken. DE KOM, stadshart voor cultuur. Altijd iets te beleven. Onze Visie Het ervaren van kunst in actieve zin en/of reflectieve zin draagt bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van het individu, verrijkt de persoonlijkheid, draagt bij aan het begrijpen van de eigen culturele omgeving en verhoogt de cohesie binnen de samenlevingsverbanden. Overtuigd van de waarde van kunst als beleving van schoonheid, emotie en verbeelding is DE KOM het culturele hart van de stad. Onze Missie Het is de missie van DE KOM er voor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners binnen het verzorgingsgebied kunnen en willen participeren in de door DE KOM te realiseren kunstactiviteiten op zowel professioneel- als amateurniveau. Want: overtuigd van de waarde van kunst als de beleving van schoonheid, emotie, verbeelding en reflectie wil DE KOM het culturele hart van de stad zijn. Daarnaast wil DE KOM een aantrekkelijke locatie zijn voor het verhuren van grote en kleine zalen en oefenruimtes, aan zowel particulieren als bedrijven, organisaties, culturele en commerciële verenigingen. DOELEN Uitgaande van visie en missie, stelt DE KOM zichzelf voor de periode een aantal doelen. Strategische doelen: Stimuleren van kunstparticipatie m.b.t. de podiumkunsten in stad en regio. Aanbieden van kunst gericht op ontplooiing, opleiding, ontspanning. Bieden van openheid en toegankelijkheid voor professionele en amateurkunst. Intensieve samenwerking, synergie tussen theater en kunstencentrum. Ontmoetingsplaats zijn voor cultureel en maatschappelijk geïnteresseerden. Bijdragen aan de sociale cohesie in de stad. Aanbieden van culturele ruimte voor zakelijke doelen. Stedelijk/regionaal knooppunt van kennis, deskundigheid en ervaring m.b.t. cultuurbeleving en beoefening. pagina 5 van 54

6 Marketingdoelen : Theater: realiseren van groei van de huidige bezoekers in De oude Kom naar bezoekers in DE nieuwe KOM in seizoen Kunstencentrum: handhaven of verhogen van het huidige aantal cursisten in Verhuur & Reclame: verhogen van de jaarlijkse opbrengsten uit verhuur van (begroting 2010) naar (exploitatiebegroting De nieuwe KOM). Financieel doel: Het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting. Communicatiedoelen: DE KOM bekend en geliefd maken. De mogelijkheden van DE KOM bekend maken. Het maatschappelijk belang van DE KOM bekend maken. PRODUCTEN EN DIENSTEN DE KOM biedt een breed, divers, publiekstoegankelijk en betaalbaar aanbod aan van voorstellingen uit alle theaterdisciplines: toneel (zowel komedie als tragedie), cabaret en kleinkunst, muziektheater, musical, dans, concerten (klassieke muziek, jazz, roots, wereldmuziek, popmuziek). Het aanbod is zo veel als mogelijk een afspiegeling van het brede aanbod in de culturele sector én van de vraag uit de markt. Het kunstencentrum biedt een breed aanbod van kunsteducatie, in alle kunstdisciplines en voor alle leeftijdscategorieën. Educatie wordt verzorgd in de vorm van lessen, cursussen, workshops en bijzondere evenementen. Daarnaast biedt DE KOM mogelijkheden tot verhuur van zalen aan bedrijfsleven en verenigingen e.d. (culturele verhuur), mogelijkheden voor reclame-uitingen via diverse media in het gebouw, en buffetvoorzieningen in de foyers en theatercafé. De nieuwe organisatie in het nieuwe gebouw presenteert zich in stad en regio als een prestigieus, dynamisch en spraakmakend cultuurcluster voor theater, kunsteducatie en bijzondere verhuur. VERZORGINGSGEBIED EN CONCURRENTIEPOSITIE Het gebied waaruit DE KOM bezoekers en cursisten aantrekt bedraagt potentieel bezoekers en is te onderscheiden in een direct en een indirect verzorgingsgebied: Direct verzorgingsgebied: inwoners in Nieuwegein en directe omgeving. Indirect verzorgingsgebied: inwoners: grenzend aan direct verzorgingsgebied. Binnen het verzorgingsgebied neemt DE KOM onderstaande positie binnen het concurrentiespectrum: In de regio ten zuiden van de stad Utrecht neemt DE KOM een unieke positie in vanwege uitstraling, schaal, faciliteiten, combinatie theater/kunstencentrum, ligging, bereikbaarheid gebouw e.d. In de bredere regio en met de stad Utrecht kan er goede concurrentie plaatsvinden d.m.v. opvallende programmering en gebouwpositionering. DE KOM beschikt over een kwaliteitscertificaat kunsteducatie en amateurkunst. Locatie met ruim aantal goede nieuwe studio s voor muziek, dans, toneel en beeldende kunst. Veel mogelijkheden aanwezig voor interdisciplinaire samenwerking, samenspel en podiumpresentaties. DE KOM heeft een bijzondere culturele uitstraling met theater- en podiumfaciliteiten en is daarom een aantrekkelijke verhuurlocatie. pagina 6 van 54

7 ORGANISATIE EN BESTURING De Gemeente heeft te kennen gegeven voorstander te zijn van een verandering van het huidige besturingsmodel van bestuur + directie naar een directeur/bestuurder + raad van toezicht model. DE KOM heeft te kennen gegeven daar niet tegen te zijn en wil de bestuursconstructie invoeren op een gunstig, c.q. natuurlijk moment. Vanwege de grote belangen, die in de komende tijd op het spel staan, heeft het bestuur besloten de bestuurlijke constellatie te wijzigen gaandeweg het seizoen In DE KOM zal het onderstaand organogram worden geïmplementeerd: EXPLOITATIE De groeiplannen voor theater, kunstencentrum en verhuur zoals vastgesteld in de marketingdoelen leiden tot onderstaande geprognosticeerde begrotingen voor de komende seizoenen: resultaat Theater resultaat Verhuringen * resultaat Kunstencentrum subtotaal directe bijdragen subtotaal overhead Dekkingstekorten vóór subsidie Resultaat na subsidie (o.b.v. zelfde subsidie als 2012) Resultaat na subsidie geïndexeerd pagina 7 van 54

8 Zoals bovenstaand weergegeven leiden de marketingdoelen tot een negatieve resultaatontwikkeling. Dit is strijdig met het gedefinieerde financiële hoofddoel het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting en is dus niet acceptabel. Het beleid van DE KOM zal er op gericht (moeten) zijn om zo snel mogelijk tot een sluitende exploitatie te kunnen komen. TRANSITIEKOSTEN T.B.V. VERHUIZING NAAR NIEUWE LOCATIE Op weg naar het nieuwe gebouw en de nieuwe exploitatie worden er allerlei kosten gemaakt. Deze zullen straks ook gemaakt moeten worden om straks gebouw en organisatie adequaat voor hun doelen te doen functioneren. Kosten, die vooral incidenteel van karakter zullen zijn: eenmalige kosten en investeringen voor een langere periode. In overleg met de Gemeente zijn diverse (tijdelijke) personele kosten overeengekomen en subsidiabel verklaard t.b.v. kwartiermaker, uitbreiding formatie publiciteit & marketing, inzet hoofd theatertechniek t.b.v. nieuwbouw (logistiek theater, theatertechnische installaties e.d.), programmering, controller. Totaal toegekend bedrag subsidie Daarnaast zullen er veel eenmalige kosten die gemaakt gaan worden ten bate van de verhuizing naar de nieuwe locatie ter grootte van De financiering van deze eenmalige kosten is nog niet bekend. Indien deze kosten alle en volledig door DE KOM gemaakt dienen te worden, zal dat deels ten koste gaan van het vermogen en deels ten laste komen van de jaarlijkse exploitatie. Daarmee neemt het weerstandvermogen af en nemen risico s toe om onvoorziene omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. De eenmalige kosten zijn niet meegenomen in de berekeningen van het exploitatietekort van de jaren tot en met 2015/2016. pagina 8 van 54

9 2 DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein Wie zijn we en wat willen we bereiken? 2.1 Identiteit van DE KOM DE KOM wil een publieksaantrekkelijk podium zijn in de brede regio rondom Nieuwegein en daartoe publiekstoegankelijk programmeren, zonder artisticiteit en kunstzinnigheid uit het oog te verliezen. DE KOM zal een breed, gevarieerd aanbod van kunsteducatie aanbieden in aansluiting op alle culturele lagen en stromingen in de samenleving en opleiden tot een zelfstandig opererend (amateur)kunstenaar. Wat DE KOM daarnaast werkelijk uniek maakt, tot in een groot gebied rondom Nieuwegein, is het nieuwe gebouw. De architectuur wordt gekenmerkt door openheid die uitnodigt en een feestelijk licht dat verleidt om binnen te zijn en mee te maken wat daar gaande is. DE KOM gaan bezoeken wordt een bijzondere ervaring. Ook binnen. In het gebouw is altijd iets te beleven. Naast de programma s in de zalen en de cursusprogramma s vinden er doorlopend andere activiteiten plaats zoals bijvoorbeeld exposities, presentaties, lezingen en voordrachten, kleine muziekuitvoeringen, productdemonstraties en proeverijen. Theaterbezoekers willen we al ruim voor de voorstelling verleiden om te komen eten en in de stemming te komen. En na de voorstelling willen we hen vasthouden met verrassende activiteiten en gezelligheid. DE KOM als culturele sociëteit, voor alle leeftijden. DE KOM zal vanwege deze culturele uitstraling ook aantrekkelijk zijn voor de verhuurmarkt: niets mooiers dan je te presenteren en te profileren in een prestigieus kunstgebouw. DE KOM is daardoor aantrekkelijk voor huurders van podiumfaciliteiten voor congressen of personeelsevenementen N.B. Het nieuwe theater voorziet vooralsnog niet in het aanbod van filmprogrammering. Of dat er gaat komen is niet duidelijk en hangt samen met de plannen van de huidige bioscoop waar nu ook eens per week het filmhuis (FTN) van DE KOM zijn activiteiten organiseert. De gekozen identiteit is: ONZE IDENTITEIT DE KOM, stadstheater en kunstencentrum, op een architectonische bijzondere locatie, waar cultureel van alles gebeurt, wat men beslist wil meemaken. DE KOM, stadshart voor cultuur. Altijd iets te beleven Rechtspersoon DE KOM is een Stichting met de statutaire naam Stichting Theater DE KOM, School voor muziek, dans, toneel en beeldende kunst (conform notariële acte d.d ). De rechtspersoon is sinds 1993 de opvolger van de Gemeentelijke organisatie Muzisch Centrum DE KOM ( ). Vanaf het moment van de opening van de nieuwe locatie hanteert DE KOM als naam in het dagelijks spraakgebruik: DE KOM, stadstheater en kunstencentrum. Momenteel wordt DE KOM bestuurd in een model waarbij besturing plaatsvindt door de combinatie van bestuur + directie. Per 2012 op een nog nader te bepalen datum zal de besturing worden aangepast naar een model met een directeur/bestuurder als primaire bestuurder en een pagina 9 van 54

10 controlerende raad van toezicht. Tussen directeur/bestuur en raad van toezicht zullen mandaten voor bestuurlijke vrijheid worden vastgelegd Relatie tot Gemeente Eigenaar van het gebouw is de Gemeente Nieuwegein. Zij heeft Stichting DE KOM gevraagd in dit gebouw het theater en kunstencentrum te exploiteren. DE KOM ontvangt van de Gemeente een substantieel bedrag aan subsidie ten behoeve van de exploitatie van het gebouw aan het Stadsplein. De voorwaarden en uitgangspunten die de Gemeente verbindt aan de exploitatie zullen nog worden vastgelegd in een subsidiebeschikkingsovereenkomst. De stichting dient jaarlijks vóór 1 juli een subsidieverzoek in bij de Gemeente. Op grond van de Gemeentelijke begroting en het Beleidskader Podiumkunsten wordt doorgaans het subsidieverzoek gehonoreerd. Het bedrag dat toegekend wordt, komt voort uit de Gemeentelijke meerjarenplanning alsook de huisvestingslast gebaseerd op de bouwkosten en is mede gebaseerd op het Gemeentelijk Beleidskader Podiumkunsten De toekenning wordt in een subsidieverleningbeschikking vastgelegd. In de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst worden de bepalingen, afspraken en prestatienormen behorend bij de subsidietoekenning opgenomen. Verantwoording vindt plaats door middel van het Jaarverslag en het Financieel Jaarrapport van een registeraccountant. Deze verantwoording vind plaats vóór 1 april van ieder jaar. Geregeld overleg vindt plaats in het zogenaamd Bestuurlijke Overleg tussen wethouder/portefeuillehouder cultuur en bestuur/directie DE KOM. 2.2 Locatie & Faciliteiten De nieuwe locatie van Kom beschikt over een grote (650 zitplaatsen) en een kleine (200 zitplaatsen) theaterzaal, een ruime ontvangsthal, foyers met goede buffetvoorzieningen, congresen vergaderfaciliteiten, studio s voor muziek/dans/toneel/beeldende kunst, leslokalen voor muziek. Daar waar het nieuwe kunstencentrum, voor wat betreft beschikbare ruimten en vloeroppervlak, vergelijkbaar is met het oude gebouw geldt dat zeker niet voor het nieuwe theater. Met twéé zalen en een toename van 420 nu naar maximaal 850 wekelijks te verkopen stoelen is er sprake van een ruime verdubbeling. Daarbij is er in het nieuwe gebouw ook veel extra te exploiteren horeca-, vergader- en foyerruimte, omdat het bouwvolume, ten opzichte van De oude Kom met een factor 2,5 toeneemt. Het toekomstig adres van de nieuwe locatie is: Stadsplein 6 (entree) en 10 (artiesten, personeel en goederen), 3431 LZ te Nieuwegein. 2.3 Visie Uitgaande van de identiteit, wordt als visie voor DE KOM gekozen: ONZE VISIE Het ervaren van kunst in actieve zin en/of reflectieve zin draagt bij aan de ontplooiing en ontwikkeling van het individu, verrijkt de persoonlijkheid, draagt bij aan het begrijpen van de eigen culturele omgeving en verhoogt de cohesie in samenlevingsverbanden. Overtuigd van de waarde van kunst als beleving van schoonheid, emotie en verbeelding is DE KOM het culturele hart van de stad. pagina 10 van 54

11 2.4 Missie Uitgaande van de gekozen identiteit en visie, wordt als missie voor DE KOM gekozen: ONZE MISSIE Het is de missie van DE KOM er voor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners binnen het verzorgingsgebied kunnen en willen participeren in de door DE KOM te realiseren kunstactiviteiten op zowel professioneel als amateurniveau. Want: overtuigd van de waarde van kunst als de beleving van schoonheid, emotie, verbeelding en reflectie wil DE KOM het culturele hart van de stad zijn. Daarnaast wil DE KOM een aantrekkelijke locatie zijn voor het verhuren van grote en kleine zalen en oefenruimtes, aan zowel bedrijven, organisaties, culturele en commerciële verenigingen als particulieren. 2.5 Doelen voor seizoen en volgende seizoenen / jaren Doelen voor DE KOM worden onderscheiden in strategische doelen, marketingdoelen, financiële doelen, communicatiedoelen en organisatorische doelen Strategische doelen De strategische doelen sluiten direct aan op de gekozen missie. Als strategische doelen worden benoemd: Stimuleren van kunstparticipatie met betrekking tot de podiumkunsten in stad en regio. Aanbieden van kunst gericht op ontplooiing, opleiding, ontspanning. Bieden van openheid en toegankelijkheid voor professionele en amateurkunst. Intensieve samenwerking, synergie tussen theater en kunstencentrum. Ontmoetingsplaats voor cultureel en maatschappelijk geïnteresseerden. Bijdragen aan de sociale cohesie in de stad. Aanbieden van culturele ruimte voor zakelijke doelen. Stedelijk/regionaal knooppunt van kennis, deskundigheid en ervaring m.b.t. cultuurbeleving en beoefening Marketingdoelen De marketingdoelen hebben direct betrekking op de bedrijfsvoering van DE KOM. Er zijn drie hoofddoelen gedefinieerd en een aantal direct daarvan afgeleide doelstellingen. Als marketinghoofddoelen worden benoemd: Theater: realiseren van groei van de huidige bezoekers in De oude Kom naar bezoekers in De nieuwe KOM in seizoen N.B. Dit betreft bezoekers van de door DE KOM zelf geprogrammeerde voorstellingen. Kunstencentrum: handhaven en indien mogelijk verhogen van het huidige aantal, 1625 cursisten in Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca: verhogen van de jaarlijkse opbrengsten uit verhuur van (begroting 2010) naar in het kalenderjaar 2012 (exploitatiebegroting De nieuwe Kom). pagina 11 van 54

12 Afgeleide doelen voor het theater: 1. Verhoging van de bezoekfrequentie; 2. Een toename van bezoekers binnen het huidige verzorgingsgebied; 3. Uitbreiding van het huidige verzorgingsgebied. Afgeleide doelen voor het kunstencentrum: 1. Ontsluiten en toegankelijk maken van kunsteducatie en kunstbeleving voor zoveel mogelijk mensen; 2. Faciliteren van langdurige relaties van cursisten met kunst; 3. Specifieke aandacht aan jeugd en jongeren hiertoe wordt samenwerking met het regulier onderwijs gecontinueerd en geïntensiveerd. Afgeleide doelen voor verhuur: 1. Creëren van naamsbekendheid op commerciële verhuurmarkt in het directe en indirecte verzorgingsgebied; 2. Creëren van bekendheid van mogelijkheden op het gebied van reclame-uitingen; 3. Creëren van imagobekendheid (theatrale uitstraling); 4. Creëren van bekendheid van dienstverlening en kwaliteit; 5. Realiseren van koppelingen verhuur met culturele elementen; 6. Bijdragen aan bekendheid van de culturele programma s van De Kom Financiële doelen Naast strategische en marketingdoelen heeft DE KOM uiteraard ook financiële doelen. Het streven naar een gezonde bedrijfsvoering is voor iedere organisatie belangrijk en dient dus ook door DE KOM als een doel gedefinieerd te worden. Als financieel hoofddoel wordt benoemd, het realiseren van een sluitende exploitatiebegroting. Als afgeleide doelen worden benoemd: 1. Het streven naar een budgetneutrale programmering voor het theater (hiermee wordt bedoeld dat kosten en opbrengsten van voorstellingen elkaar in evenwicht houden; de vaste kosten van het theater worden hier uitdrukkelijk niet in meegenomen). 2. Het optimaliseren van de kostenstructuur van het theater en van het kunstencentrum; 3. Het verhogen van omzet uit maatwerkprojecten van het kunstencentrum; 4. Het verhogen van het gedeelte omzet uit verhuur, reclame-uitingen en horeca, teneinde de afhankelijkheid van het subsidiekanaal te verminderen; 5. Het creëren en verzekeren van voldoende liquide eigen middelen teneinde eventuele tegenslagen te kunnen opvangen Communicatiedoelen Om de gedefinieerde marketingdoelen te behalen is het belangrijk om alle relevante doelgroepen binnen het verzorgingsgebied te informeren over DE KOM en het aanbod aan producten en diensten. Communicatie is daarmee dus essentieel voor de exploitatie. Als hoofddoelen op het gebied van communicatie worden benoemd: DE KOM bekend en geliefd maken. De mogelijkheden van DE KOM bekend maken. Het maatschappelijk belang van DE KOM bekend maken, pagina 12 van 54

13 Als doelgroepen voor communicatie worden onderscheiden: 1. Potentiële bezoekersinwoners in het doelgebied gezinnen jongeren scholieren/studenten ouders ouderen reeds bezoekers abonnementen losse bezoekers gebruikers cursisten huurders familie, vrienden, gasten vrienden van DE KOM leden van verenigingen leden van serviceclubs leden en relaties Rabobank directies, medewerkers en relaties van Partners 2. Bedrijfsleven Partners van DE KOM bedrijven KvK(s) middenstandsvereniging ondernemerskring De Nieuwe (sociëteit). 3. Pers/media dagbladen weekbladen magazines radio tv 4. Beïnvloeders scholen Stichting Welzijn Nieuwegein ouderenbonden ziekenhuis 5. Politici B&W Nieuwegein Gemeenteraadsleden medewerkers Gemeentehuis 6. Eigen organisatie directie bestuur medewerkers pagina 13 van 54

14 N.B. De Gemeente Nieuwegein, als grootste financiële partner, vraagt als doelgroep speciale aandacht. Dit vraagt om het creëren en onderhouden van een positieve relatie tussen directie en raad van toezicht enerzijds en leden van het college, de Gemeenteraad en relevante Gemeentelijke medewerkers anderzijds. Centraal in de communicatie staan de gewenste houding en het gewenste gedrag van alle doelgroepen ten aanzien van DE KOM. Gewenste houding t.a.v. DE KOM: DE KOM moet worden gezien als een belangrijk, leuk en interessant cultuurcentrum. DE KOM moet drempelloos populair worden bij een grote doelgroep. Specifiek gewenst houding bij doelgroep bedrijfsleven: Men moet weten welke mogelijkheden DE KOM hen biedt voor de eigen naamsbekendheid, imago en goodwill, relatiebeheer en personeelsbinding. DE KOM moet worden gezien als een podium om het bedrijf en/of de producten te presenteren. DE KOM moet worden gezien als een instrument voor relatiebeheer en personeelsbinding. DE KOM moet worden gezien als iets dat meerwaarde geeft aan het eigen merk en waar men mee geassocieerd wil worden. Gewenst gedrag t.a.v. DE KOM: Men moet DE KOM graag en vaak willen bezoeken Men moet positief spreken over DE KOM (en wat men daar heeft beleefd). Specifiek gewenst gedrag bij doelgroep bedrijfsleven: Men moet DE KOM met een deel van het reclame/ communicatiebudget ondersteunen Men moet zelf betrokken zijn bij DE KOM en de activiteiten daar, als basis om DE KOM financieel te (blijven) ondersteunen Organisatorische doelstellingen Bezoekers van DE KOM moeten zich welkom voelen. Om dit te bereiken zijn doelen op het gebied van gastvrijheid en klantbenadering belangrijk. DE KOM breed zijn de onderstaande organisatorische doelen gedefinieerd: 1. Realiseren van optimale samenwerking met uitbater theatercafé; 2. Realiseren van een klant- en servicegerichte houding van alle medewerkers naar alle bezoekers. pagina 14 van 54

15 3 Producten & Diensten Wat bieden we aan onze klanten? 3.1 Productgroep: Theater DE KOM biedt een breed, divers, publiekstoegankelijk en betaalbaar aanbod aan van voorstellingen uit alle theaterdisciplines: toneel (zowel komedie als tragedie), cabaret en kleinkunst, muziektheater, musical, dans, concerten (klassieke muziek, jazz, roots en wereldmuziek, popmuziek). Het aanbod is zo veel als mogelijk is een afspiegeling van het brede aanbod in de culturele sector. N.B. Het ontbreekt Nieuwegein al jaren aan een poppodium. DE KOM is voornemens om ongeveer 10 maal per jaar de kleine zaal hiervoor te gebruiken. Afspraken hierover met de lokale popscene moeten nog gemaakt worden. Uitgaande van bezoekersaantallen (= omzetpotentieel) worden in dit bedrijfsplan theatervoorstellingen onderscheiden in populair aanbod, gangbaar aanbod en niche-aanbod Populair aanbod van het theater Het populaire aanbod van het theater, kaskrakers, worden gedefinieerd als voorstellingen met grote bezoekersaantallen, wellicht zelfs dermate aantrekkelijk of bijzonder dat bezoekers vanuit het indirecte verzorgingsgebied ervoor naar DE KOM komen. Dit soort voostellingen zal waarschijnlijk vrijwel altijd in de grote zaal geprogrammeerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van een streefdekkingsgraad van 90% of meer. N.B. Hierbij wordt uitgegaan van hoge omzet, niet persé van grote winst. De onderstaande tabel geeft voorbeelden van kaskrakers voor het theater, gerubriceerd per genre. Populair aanbod van theater Genre Kaskrakers theater cabaret toneel muziek muziektheater musical jeugd & Familie Jochem Myjer, Tineke Schouten, Javier Guzman, Producties met Thom Hoffman, Huub Stapel, Pierre Bokma Danny de Munk, Acda en de Munnik, Slagerij van Kampen Herman van Veen, Jeans 21, Karin Bloemen, Ashton Brothers Ramses, Toon de Musical, Kabouter Plop, Piet Piraat, Gangbaar aanbod van het theater Populair aanbod voor het theater wordt gedefinieerd als voorstellingen met een gezond gemiddeld bezoekersaantal. Dit soort voorstellingen zal bij voorkeur in de grote zaal geprogrammeerd worden, hoewel programmering in de kleine zaal zeker niet uit te sluiten valt. Hierbij wordt uitgegaan van een streefdekkingsgraad van ongeveer 60% in de grote zaal of 90% of meer in de kleine zaal. N.B. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde omzet, niet perse van gemiddelde winst. De onderstaande tabel geeft voorbeelden van populair aanbod voor het theater, gerubriceerd per genre: pagina 15 van 54

16 Gangbaar aanbod van theater Genre Populair theater cabaret toneel muziek muziektheater musical jongeren jeugd & Familie entertainment circus Micha Wertheim, Dolf Jansen, Sjaak Bral, Rick Engelkes Rapalje, Deep River Quartet, Cor Bakker Bastiaan Ragas, Wereldband, De Zangeres, Op Hoop Van Zegen Spuiten & Slikken Kruimeltje, De Bende van de Korenwolf Arjan Ederveen, Ivo Niehe Race Horse Company Niche-aanbod van het theater Niche-aanbod voor het theater wordt gedefinieerd als voorstellingen met lage bezoekersaantallen. Dit soort voorstellingen zal bij voorkeur in de kleine zaal geprogrammeerd worden. Voor de genres niche-entertainment, circus, dans, kleinkunst, en opera & klassiek zal waarschijnlijk de grote zaal geprogrammeerd worden. N.B. Hierbij wordt uitgegaan van lage omzet, niet persé van lage winst. De onderstaande tabel geeft voorbeelden van niche-aanbod voor het theater, gerubriceerd per genre. Niche-aanbod van theater Genre Niche theater musical Nieuwe markt voor grotere producties jongeren popconcerten jeugd & Familie Peuterfestival entertainment * Nieuwe markt voor grotere producties circus * Nieuwe markt voor grotere producties dans * Nieuwe markt voor grotere producties kleinkunst * Kleinkunst is een nieuw genre opera/klassiek * Nieuwe markt voor grotere producties literair Literair is een nieuw genre * Programmering waarschijnlijk in grote zaal 3.2 Productgroep: Kunstencentrum Het kunstencentrum biedt een breed aanbod van kunsteducatie, in alle kunstdisciplines en voor alle leeftijdscategorieën. Educatie wordt verzorgd in de vorm van lessen, cursussen, workshops en bijzondere evenementen. We onderkennen dat variatie in aanbod, ruimte voor maatwerk, aanbod in studieniveaus, en prijsdifferentiatie noodzakelijk zijn om de moderne klant te binden aan DE KOM. Uitgaande van cursistenbelangstelling, worden cursussen onderscheiden in populair aanbod, gangbaar aanbod en niche-aanbod Populair aanbod van het kunstencentrum Kaskrakers voor het kunstencentrum wordt gedefinieerd als cursussen/workshops e.d. met hoge deelnemersaantallen en wachtlijsten van geïnteresseerden. Wellicht zelfs met deelnemers vanuit het indirecte verzorgingsgebied. N.B. Hierbij wordt uitgegaan van hoge omzet, niet persé van hoge winst. pagina 16 van 54

17 De onderstaande tabel geeft voorbeelden van kaskrakers voor het kunstencentrum, gerubriceerd per discipline. Populair aanbod van kunstencentrum Kaskrakers Muziek Kaskrakers Dans Kaskrakers Beeldend drums NVT academie tekenen schilderen piano lichte muziek schilderen met olieverf popbands gemengde techniek Kaskrakers Toneel NVT Kaskrakers Musicaltheater musicalklas voor kinderen musicaltheater voor jongeren Gangbaar aanbod van het kunstencentrum Populair aanbod voor het kunstencentrum wordt gedefinieerd als cursussen/workshops e.d. met gezonde gemiddelde deelnemersaantallen. N.B. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde omzet, niet persé van gemiddelde winst. De onderstaande tabel geeft voorbeelden van populair aanbod voor het kunstencentrum, gerubriceerd per discipline. Gangbaar aanbod van kunstencentrum Populair Muziek Populair Dans Populair Beeldend basgitaar kinderballet Tekenen schilderen elektrische gitaar klassiek ballet klassiek gitaar moderne dans harp oriëntaalse buikdans piano viool solozang lichte muziek pianosport jonge kinderen keyboard kids Trekzakacademie ensemble t JoNg piano plus Saxofoonensemble strijkersklas vocaal ensemble Populair Toneel NVT Populair Musicaltheater NVT Niche-aanbod van kunstencentrum Niche-aanbod voor het kunstencentrum wordt gedefinieerd als cursussen/workshops en dergelijke met lage deelnemersaantallen. N.B. Hierbij wordt uitgegaan van lage omzet, niet persé van lage winst. De onderstaande tabel geeft voorbeelden van niche-aanbod voor het kunstencentrum, gerubriceerd per discipline pagina 17 van 54

18 Niche-aanbod van kunstencentrum Niche Muziek Niche Dans Niche Beeldend Niche Toneel Niche Musicaltheater altviool NVT digitale kunst NVT NVT fagot klavecimbel troubadourharp muziek op de PC Indiase sitar Indiase zang Noord-Afrikaanse muziek 3.3 Productgroep: Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca De productgroep Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca is een belangrijke productgroep voor DE KOM. De productgroep onderscheidt de volgende producten: Verhuur van zalen aan bedrijfsleven (commerciële verhuur, bijvoorbeeld t.b.v. relatiebeheer en personeelsevenementen) Verhuur van zalen / lokalen aan verenigingen en culturele instanties die niet op risico van DE KOM worden geprogrammeerd e.d. (culturele verhuur) Verhuur van ruimte aan bedrijven voor reclame-uitingen via diverse media in het gebouw van DE KOM. Buffetvoorzieningen in de foyers en theatercafé. In de exploitatiebegroting wordt gesteld dat de jaarlijkse opbrengsten uit verhuur zullen stijgen van (begroting 2010) naar in Daarbovenop zullen ook inkomsten worden gegenereerd uit reclame-uitingen en horeca. De productgroep zal op termijn een substantieel onderdeel van de exploitatiebegroting gaan uitmaken. DE KOM streeft naar toenemende inkomsten uit deze productgroep, met een substantiële bijdrage aan de omzet en op die manier een waardevolle bijdrage aan een gezonde bedrijfsvoering Producten Commerciële en Culturele verhuur De nieuwe KOM wordt gevestigd in een prestigieus kunstgebouw. Naast de theaterprogrammering en het aanbod in de kunsteducatie zijn er ruime verhuurmogelijkheden van beide theaterzalen, vergaderruimtes en studio s. Het gebouw is hiermee aantrekkelijk voor zowel commerciële als culturele verhuur. Commerciële verhuur is interessant voor bedrijven omdat zij zich kunnen afficheren aan een creatieve en kunstzinnige identiteit. DE KOM is bij uitstek geschikt voor evenementen in het kader van relatiebeheer. Businesspartners kunnen hun zakelijke relaties en hun eigen personeel ontvangen en entertainen in een bijzondere locatie en zich daarmee onderscheiden. Ook kan DE KOM faciliteren in het aanbieden van theater- en cursusproducten aan het personeel van businesspartners. Commerciële verhuur is interessant voor bedrijven in de regio Nieuwegein, maar ook regionaal en landelijk vanwege de bereikbaarheid en centrale ligging. N.B. In Bijlage 9.1 wordt aangegeven wat DE KOM het bedrijfsleven concreet kan aanbieden op het gebied van naambekendheid van hun bedrijf, bekendheid van hun merk(en) en/of producten, relatiemarketing en HRM. Hierbij wordt tevens aangegeven welke communicatiewaarde dit vertegenwoordigt. pagina 18 van 54

19 Culturele verhuur is interessant omdat participanten zich kunnen spiegelen aan de theatrale uitstraling. Culturele verhuur speelt in op de behoefte aan kwalitatief goede en betaalbare culturele ruimten en faciliteiten bij amateurkunst en semicommerciële markt ten behoeve van repetities en (podium)presentaties/producties/voorstellingen/uitvoeringen. Dit richt zich voornamelijk op verenigingen en instellingen in Nieuwegein en haar randsteden. Voor de culturele verhuur zullen niet-commerciële verhuurprijzen, die wel ruimschoots de directe kosten dekken, gehanteerd moeten worden om lokale amateurkunst en culturele verenigingen uit de regio mogelijkheden voor presentaties te verschaffen conform de gemeentelijke taakstelling. Tevens is verhuur interessant voor theaterproducenten: repetitie- en bouwdagen voor theaterproducenten op locatie, centraal in het land, met zeer adequate podiumfaciliteiten. Hierbij zal een marktconform - commercieel - tarief gehanteerd worden. De lokalen van het kunstencentrum als oefenruimte voor bands verhuurd kunnen worden. Hierbij zal een marktconform - cultureel - tarief gehanteerd worden. Opgemerkt wordt dat, ook indien over enkele jaren het aantal zelf geprogrammeerde voorstellingen rondom de 205 ligt, er nog steeds een verhuurbare capaciteit zal zijn voor tenminste 150 verhuuractiviteiten in de theaterzalen. Met andere woorden naast de theaterprogrammering en de culturele verhuur is er veel ruimte voor acquisitie op de zakelijke markt Product Reclame-uitingen Het imago van mooi/creatief/kunstzinnig dat DE KOM uitstraalt, schept ruimte om overeenkomsten aan te gaan met businesspartners voor langlopende samenwerking op het gebied van reclameuitingen en productpresentaties. Hiervoor kunnen verschillende media worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld reclameborden, flatscreens, vitrines, projecties e.d Product Horeca DE KOM kan in zowel zijn kernactiviteiten als op de zakelijke markt gerichte activiteiten zelf alle nodige zaken regelen ten behoeve van horeca en catering, gebruik makend van de buffetten in de foyers en (externe) cateringmogelijkheden. Vooralsnog is besloten om het theatercafé uit te laten baten door een externe ondernemer, in plaats van het zelf te doen. De selectie van een geschikte uitbater is in handen van de Gemeente (uitbesteed aan HTC). In overleg tussen Gemeente en DE KOM is in een Programma van Eisen vastgesteld waaraan de externe uitbater moet voldoen. Als ondersteunende kwaliteit is de goede naam en goede samenwerking met het zelfstandig opererende theatercafé van groot belang. In overleg met de Gemeente (als verhuurder van het theatercafé) dient een adequaat concept te worden ontwikkeld ten behoeve van de wederzijdse versterking van DE KOM en theatercafé. pagina 19 van 54

20 4 Marktanalyse & Marketingmiddelen In wat voor markten opereren we, wie zijn onze klanten en hoe gaan we ze benaderen? 4.1 Marktanalyse voor productgroepen Theater en Kunstencentrum Direct en indirect verzorgingsgebied DE KOM Het gebied waaruit DE KOM bezoekers en cursisten aantrekt bedraagt potentieel bezoekers en is te onderscheiden in een direct en een indirect verzorgingsgebied. Directe verzorgingsgebied: inwoners in Nieuwegein en directe omgeving Direct verzorgingsgebied * Utrecht stad is exclusief Vleuten De Meern ** Overige directe gebied betreft: Vleuten De Meern, Montfoort, Lopik, Bunnik Indirecte verzorgingsgebied: inwoners: grenzend aan direct verzorgingsgebied Indirect verzorgingsgebied pagina 20 van 54

21 4.1.2 Demografische factoren binnen verzorgingsgebied Binnen het directe en indirecte verzorgingsgebied kunnen de onderstaande demografische factoren worden onderscheiden. Demografische factoren binnen verzorgingsgebieden demografische factoren direct verzorgingsgebied indirect verzorgingsgebied leeftijd* jaar jaar jaar jaar - > 65 jaar geslacht* - man - vrouw huishoudensamenstelling* - eenpersoonshuishoudens - gezinnen met kinderen - gezinnen zonder kinderen inkomensgegevens* - gemiddeld per jaar incl. studenten - mediaan per jaar incl. studenten - gemiddeld per jaar excl. studenten - mediaan per jaar excl. studenten allochtonen* - westers - Marokko - Antillen - Suriname - Turkije - Overig niet-westers huidige bezoekers** * gegevens cbs-statline ** gegevens Verdere analyse theatermarkt Door te kijken naar het profiel van de bezoeker van de theatervoorstellingen in DE KOM, naar de populariteit van voorstellingen, naar een aantal landelijke trends in theaterbezoeken, en naar concurrenten, ontstaat inzicht in kansen en bedreigingen voor DE KOM. Door een juiste interpretatie van deze gegevens in combinatie met de juiste inzet van de beschikbare marketingmiddelen, kunnen potentieel interessante doelgroepen worden vastgesteld waar de programmering op kan worden afgestemd Profiel theaterbezoekers DE KOM Het theater zal in potentie, bij een aansprekende programmering bezoekers aantrekken uit zowel het directe als indirecte verzorgingsgebied. Deze potentiële theaterbezoekers van DE KOM voldoen aan het landelijke profiel van de theaterbezoeker daar waar het gaat om leeftijd, opleiding, gezinssamenstelling, inkomen en politieke voorkeur of maatschappelijk engagement. In het programma wordt het brede spectrum pagina 21 van 54

22 van voorstellingen aangeboden binnen de gangbare genres van cabaret, toneel, entertainment, jeugd & familie, jongeren, dans, muziek, muziektheater, musical en klassieke muziek. Door het programma-aanbod werden in de afgelopen jaren de volgende groepen bereikt: Gezinnen met kinderen Jeugd/jongeren tot 12 jaar Middelbaar tot hoger opgeleiden Volwassenen in de leeftijdscategorie van 25 tot 65 jaar en ouder Groepen Echtparen/stellen Studenten Surinamers en Antillianen Cursisten van het kunstencentrum Bezoekers die beduidend minder of niet werden bereikt konden als volgt worden gedefinieerd: Alleenstaanden Jeugd/jongeren tussen 12 tot 18 jaar Jong volwassenen tussen 18 en 25 jaar Allochtonen Lager opgeleiden Inwoners van de wijk Galecop, die de voorkeur lijken te geven aan de SSB Utrecht Liefhebbers van opera/klassieke muziek, musicals en grotere entertainment producties Populaire en minder populaire producten binnen theaterprogrammering Op basis van ervaringscijfers van afgelopen jaren is bekeken welke soort voorstellingen populair zijn en welke minder. De belangstelling van bezoekers is als onderstaand per genre verdeeld: Populair / minder populair theateraanbod N.B. De bezoekhistorie voor musicals en entertainment is vertekenend omdat de grote producties in dit genre in De Kom de afgelopen jaren niet te zien zijn geweest. Dat geldt ook voor opera en de grote klassieke muziekproducties. De technische mogelijkheden (podiumfaciliteiten) in De Kom waren hiervoor ontoereikend. De Kom heeft de afgelopen jaren dan ook geen of weinig publiek opgebouwd voor deze genres. pagina 22 van 54

23 Landelijke trends bij theaterbezoek Van de onderstaande landelijke trends is vastgesteld dat ze invloed hebben op DE KOM: Het theaterbezoek neemt toe naarmate men ouder wordt. KANS: de groep 45-jarigen en ouder omvat inwoners binnen het directe en inwoners binnen het indirecte verzorgingsgebied. Theaterbezoekers reizen gemiddeld tot 40 minuten voor een bezoek aan een theater in Nederland, 20% is zelfs bereid om meer dan een uur te reizen om de voorstelling van hun keuze te bezoeken. KANS: Nieuwegein is centraal gelegen binnen Nederland. KANS: Parkeermogelijkheid bij en rondom DE KOM is beter en omvangrijker dan elders. Alleenstaanden gaan niet of nauwelijks naar het theater. BEDREIGING: de groep alleenstaanden omvat inwoners binnen het directe en inwoners binnen het indirecte verzorgingsgebied. Kan ook als KANS gezien worden = opdracht voor Marketing en Programmering. De meeste bezochte voorstellingen de afgelopen jaren betroffen cabaret, kleinkunst, muziek en musicals (cijfers t/m 2008). KANS: In de programmering vanaf zullen deze genres een meer prominente rol gaan spelen. Frequente bezoekers (theaterliefhebbers) bezoeken vooral ballet, opera, toneel en klassieke concerten. KANS: Opera & Klassiek worden vanaf seizoen in de programmering opgenomen Concurrerende theaters De onderstaande mededingers op het gebied van theateraanbod, allen binnen het directe verzorgingsgebied van DE KOM, worden als concurrenten aangemerkt: Schouwburg, Utrecht: breed en hoogwaardig theateraanbod. Muziekpaleis Vredenburg, Utrecht (vanaf 2013?): breed, zeer gevarieerd muziekaanbod. Theater Aan De Slinger, Houten: klein vlakke vloer theater. Fulcotheater, IJsselstein: middelgroot theater overeenkomstig De oude KOM. Stadshof, Vianen: per voorstelling om te bouwen sporthal. Binnen het indirect verzorgingsgebied zijn onderstaande theaters wellicht nog als concurrentie aan te merken: Agnietenhof, Tiel Figi, Zeist Het Klooster, Woerden De Nieuwe Doelen, Gorinchem De Lampegiet, Veenendaal Positie van DE KOM in concurrentiespectrum: - In de regio ten zuiden van de stad Utrecht neemt De nieuwe KOM een unieke positie in vanwege uitstraling, schaal, faciliteiten, combinatie theater/kunstencentrum, ligging, bereikbaarheid gebouw en dergelijke. - In de bredere regio en met de stad Utrecht kan er goede concurrentie plaatsvinden door middel van opvallende programmering en gebouwpositionering. pagina 23 van 54

24 4.1.4 Verdere analyse kunsteducatiemarkt Het kunstencentrum trekt cursisten aan uit het directe verzorgingsgebied dat een marktpotentieel heeft van inwoners. De praktijk is echter, dat het kunstencentrum vrijwel uitsluitend cursisten aantrekt uit Nieuwegein zelf en de zeer beperkte directe omgeving. Een groot gedeelte van de cursisten bestaat uit schoolgaande jeugd en jongeren die allen voor vervoer afhankelijk zijn van fiets of openbaar vervoer. Het marktpotentieel van is dus het theoretisch maximum. Het kunstencentrum gaat actief cursisten werven uit de leeftijdsgroepen volwassenen en senioren Gelijkblijvende of afnemende belangstelling Voor het kunstencentrum is tevens per discipline bekeken bij welke producten er sprake is van gelijkblijvende of van afnemende belangstelling. Dit geeft inzicht in eventuele verschuivingen in het aanbod voor de komende seizoenen. Gelijkblijvende belangstelling, per discipline van kunstencentrum Gelijkblijvend Muziek Gelijkblijvend Dans Gelijkblijvend Beeldend Gelijkblijvend Toneel Gelijkblijvend Musicaltheater accordeon breakdance beeldhouwatelier NVT NVT blokfluit jazzdans cello funky jazz contrabas keyboard solozang klassiek trombone/tuba trompet/kornet muziek op schoot t JoNg junior folkband DE KOM blokfluit ensemble gevorderden blokfluit ensemble oude muziek harp ensemble popkoor hold the line indigo big band saxofoonbende vierus djembé conga s en latinpercussie Afnemende belangstelling, per discipline van kunstencentrum Afnemend Muziek Afnemend Dans Afnemend Beeldend Afnemend Toneel elektronisch orgel kleuterdans kinderatelier toneel voor volwassenen dwarsfluit/piccolo kinderdans keramiekatelier de toneelgroep hobo musicaldans theatersport klarinet kleutertoneel saxofoon theaterklas dwarsfluit ensemble kindertheatergroep KOM keyboard ensemble kindertheatergroep ELF! de muziektuin theatergroep beginners operaklas theatergroep gevorderden keyboard volwassenen Afnemend Musicaltheater NVT pagina 24 van 54

25 Landelijke trends bij kunsteducatie Landelijk gezien beoefent circa de helft van de bevolking van 6 jaar en ouder in de vrije tijd een kunstdiscipline. Meer vrouwen, jongeren, hoger opgeleiden en westerse Nederlanders beoefenen een kunstvorm dan mannen, ouderen, lager opgeleiden en niet-westerse Nederlanders (m.n. Turken en Marokkanen). Een belangrijkste ontwikkeling is dat steeds meer mensen ook op latere leeftijd een kunstdiscipline beoefenen. KANS: inwoners in Nieuwegein van 65 jaar of ouder. Het aantrekken van cursisten uit het bestaande cursistenbestand met andere woorden het aanbieden van extra cursussen aan mensen die al een cursus volgen is makkelijker dan het aantrekken van nieuwe cursisten. KANS: Actief aanbieden van extra cursussen aan bestaande cursisten, wellicht zelfs tegen een lager tarief Concurrerende kunsteducatiecentra De onderstaande mededingers op het gebied van kunsteducatie, allen binnen het directe verzorgingsgebied van DE KOM, worden als concurrenten aangemerkt: Kunsteducatiecentra: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Utrecht Muziekschool Vianen Muziekcollectief Fulco, IJsselstein Houtens Muziekkollektief Particulieren: Tjeerd de Haan, pianoles in de regio aan huis Saxofoonles.org in Utrecht Syrinx, blokfluit in Nieuwegein Studio Guitarra, gitaarles in Nieuwegein Studio Sound of Music gitaarles in Nieuwegein Positie van DE KOM in concurrentiespectrum: - DE KOM beschikt over een kwaliteitscertificaat kunsteducatie en amateurkunst. - Locatie met ruim aantal goede nieuwe studio s voor muziek, dans, toneel en beeldende kunst. - Veel mogelijkheden aanwezig voor interdisciplinaire samenwerking, samenspel en podiumpresentaties. 4.2 Marktanalyse voor productgroep Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca Verzorgingsgebied De productgroep kent een gedifferentieerd verzorgingsgebied: De gebied waaruit verhuurders zowel commercieel als cultureel worden verwacht bestaat uit het directe en het indirecte verzorgingsgebied, met een marktpotentieel van inwoners. N.B. Inwoners lijkt hier niet de juiste indicator voor het marktpotentieel. Dit jaar zal verder worden onderzocht hoeveel bedrijven en verenigingen in het directe en indirecte verzorgingsgebied gevestigd zijn. pagina 25 van 54

26 Overigens valt niet uit te sluiten dat verhuurders uit een groter verzorgingsgebied wellicht zelfs geheel Nederland een evenement bij DE KOM zullen willen organiseren in verband met de specifieke uitstraling en de culturele mogelijkheden van het gebouw. Huurders van reclame-uitingen worden voornamelijk verwacht uit het directe verzorgingsgebied, met een marktpotentieel van inwoners. Voor de horeca-omzet valt op te merken dat dit voornamelijk in hoge mate wellicht zelfs uitsluitend gekoppeld zal zijn aan verhuringen; hierbij geldt dus hetzelfde als bovenstaand bij Verhuur gezegd is Concurrerende zalencentra Onderscheid wordt gemaakt tussen concurrentie op het gebied van Verhuur en Reclame-uitingen. De onderstaande mededingers op het gebied van Verhuur, allen binnen het directe verzorgingsgebied van DE KOM, worden als concurrenten aangemerkt: Nieuwegeins Business Center, Nieuwegein Het Veerhuis, Nieuwegein De Lantaern, Nieuwegein Fulcotheater, IJsselstein Figitheater, Slot Zeist Voorzieningen in de stad Utrecht Voorzieningen in midden Nederland Positie van DE KOM in concurrentiespectrum: Bijzondere culturele uitstraling met theater- en podiumfaciliteiten. 4.3 SWOT-analyse In een intern uitgevoerde analyse zijn onderstaande sterke en zwakke punten, en kansen en bedreigingen naar voren gekomen. SWOT voor DE KOM Sterke punten van DE KOM nieuw gebouw met goed geoutilleerde zalen, studio s, onderscheidende ruimtes positie in de regio: enig in zijn soort in de wijde omgeving van de stad synergie theater-kunstencentrum: programmatisch/organisatorisch samengaan synergie met theatercafé, overdag al veel aanloop van (potentiële) bezoekers professionele organisatie: staf met cultuurkennis van zaken breed kunst- en cultuuraanbod verhuurpotentie voor culturele en commerciële bedrijven centraal in de stad, goede bereikbaarheid (tram, parkeren, fietsenstalling) Zwakke punten van DE KOM kleine staf voor grote diversiteit van culturele en zakelijke taken Afdelingen Programmering en Kunstencentrum doen aan echte marketing (productaanbod), terwijl de afdeling P&M zich voornamelijk bezighoudt met publiciteit en reclame. Onderling betere afstemming noodzakelijk. subsidieafhankelijk in exploitatie breed kunstaanbod maakt minder spectaculair aanbod onzichtbaar geringe ervaring in en kennis van zakelijke congresmarkt geen tot weinig bekendheid bij potentiële huurders website, ticketsysteem, e-marketing ten dele ontwikkeld pagina 26 van 54

27 Kansen voor DE KOM nieuw gebouw met bijzondere uitstraling en aantrekkingskracht gevarieerder en breder aanbod met meer aantrekkingskracht verhoogde bereikbaarheid en zichtbaarheid dankzij solitaire en centrale ligging aantrekkelijk voor publiek, organisaties, bedrijven uit stad en regio podium voor vrije producenten in agglomeratie stad Utrecht innoveren ticketsysteem, website en marketing vroegboekmogelijkheden, dynamische beprijzing klantcentrale benadering Poppodium in kleine zaal Verhuren lokalen kunstencentrum als oefenruimte voor bands Programmeren van aansprekende series voorstellingen rondom thema s of rondom bekende personen Theaterbezoek neemt toe naarmate men ouder wordt. De groep 45-jarigen en ouder omvat inwoners binnen het directe en inwoners binnen het indirecte verzorgingsgebied. Theaterbezoekers zijn bereid te reizen voor aansprekende voorstellingen. Nieuwegein is centraal gelegen binnen Nederland, grenzend aan Utrecht Zuid/Oost. Bedreigingen voor DE KOM meerdere kunstaanbieders in regio en aanpalende provincies meerdere zakelijke aanbieders voor zakelijke doeleinden krimp bestedingsruimte van singles en gezinnen (laagconjunctuur) verhoging btw met 13% op cultuurproducten krimp subsidie op lokaal niveau, met doorwerking daarvan op aanbod van voorstellingen en producties van gezelschappen mobiliteit publiek en cursisten: afnemende trouw aan één organisatie Fte-inschatting voor Verhuur te laag i.v.m. vele acquisitie Te weinig inspraak DE KOM in inrichting gebouw Alleenstaanden gaan niet of nauwelijks naar het theater. De groep alleenstaanden omvat inwoners binnen het directe en inwoners binnen het indirecte verzorgingsgebied. Ballet, opera, toneel en klassieke concerten zijn populair bij frequente theaterbezoekers. De producten Dans (inclusief ballet) en Muziek zijn tot op heden niet prominent in de programmering aanwezig (geweest). 4.4 Marketingmiddelen Onderstaand is aangegeven welke marketingmiddelen DE KOM de komende jaren zal gebruiken om zichzelf en haar producten en diensten onder de aandacht te brengen. In het seizoen ligt de focus op de ontwikkeling van een nieuwe website en de online kaartverkoop. In maart 2011 (implementatie mei 2011) is er nieuwe software aangeschaft die kan worden gebruikt voor alle afdelingen van DE KOM op het gebied van ticketing, cursusadministratie, marketing, (CRM) managementinformatie, voorraadbeheer, financiën en ruimtereservering. Ook de koppeling van klantgegevens is mogelijk waardoor bezoek, gebruik en afname van producten van DE KOM optimaal geregistreerd wordt. De inzet van marketingmiddelen zal hierop zonodig worden aangepast. De inzet van marketinginstrumenten kan met dit nieuwe systeem tot in verregaande mate worden gespecificeerd per klantgroep. Neem bijvoorbeeld bezoekers die veel in DE KOM komen, daarvan kennen we zeer waarschijnlijk tot in verregaande mate hun voorkeuren. We zullen hen dan niet blijven benaderen met aanbod dat niet overeenkomt met hun wensen. We willen zo relevant mogelijk zijn in onze communicatie. Dit voorkomt onnodige verspilling van marketinginstrumenten (we sturen geen flyer op als we niet denken dat het relevant is voor de ontvanger). Daarnaast leidt pagina 27 van 54

28 het ook tot een grote mate van tevredenheid (bezoekers worden alleen maar benaderd met informatie die op hun lijf geschreven is). Naast dit voorbeeld, waarin we bezoekers onderscheiden van elkaar op basis van bezoekhistorie (wereldmuziekliefhebbers, toneelliefhebbers, etc.) kunnen we mensen onderscheiden op basis van bezoekfrequentie (mensen die 1 of 10 keer per jaar komen), bezoekmotief (gezelligheid of programma-inhoudelijk), etc. Alles met als doel om de relevantie en efficiency van de marketinginstrumenten, alsmede de klanttevredenheid te optimaliseren. Voor het seizoen is een marketingbudget van voorhanden. Onderstaand een overzicht van de in te zetten marketingmiddelen Overzicht van in te zetten marketingmiddelen Marketingmiddel Omschrijving Programmagids Maandfolder Citydogs Flyer Jeugdtheaterprogramma Theaterkrant voor jongeren Cultuurabonnementen middelbare scholen Agenda s Affiches driehoeksborden Affiches overig Flyers Persberichten Advertenties Vitrines Bison-reclame Direct mail Website Social Media Profielen Flatscreens Lichtkrant Jaarverslag Toegangskaarten Geeft een full colour totaal overzicht van het aanbod van het theater. Biedt actuele informatie over voorstellingen met als extra functie die maandelijks hernieuwd onder de aandacht te brengen (is nu nog kwartaalfolder). Citydogs betreft gerichte verspreiding van promotiemateriaal daar waar de beoogde doelgroep zich bevindt. Een kleurrijk overzicht aan het begin van het theaterseizoen van jeugd- en familievoorstellingen. Speciale krant met alle voorstellingen van DE KOM die geschikt zijn voor jongeren en info over CJP, Cultuurkaart en het jongeren cultuurpanel van DE KOM. Wordt jaarlijks aangeboden aan de middelbare scholen in nauw overleg met de ckv-coördinatoren in combinatie met een folder waarin het aanbod voor de betreffende school is opgenomen. Kort overzicht van wat er op korte termijn te doen is in het theater geplaatst in de gratis huis-aan-huis bladen en in Uitloper. Gedurende het seizoen worden er continu driehoeksbroden geplaatst gericht op potentieel en nieuw publiek, ter informatie over de komende voorstellingen A0 en A2 posters met de aankondigingen van de verschillende voorstellingen Diverse flyers over de verschillende voorstellingen. Wekelijks persberichten over de voorstellingen in DE KOM. DE KOM plaatst regelmatig gratis en soms betaalde advertenties rondom DE KOM als merknaam, speciale aanbiedingen of kortingsacties. In de vitrines worden de aankondigingen, foto s en persberichten van voorstellingen opgehangen. Via het bedrijf Bison worden posters verspreid, betaalde affichering. Via website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor digitale nieuwsbrief met actuele info van De Kom. Meest actuele informatie over voorstellingen, aanvangstijden, wijzigingen, algemene en andere informatie over DE KOM. Online kaartverkoop en gerichte publieksacties. Hyves, Facebook, You Tube, Twitter. Narrow-casting systeem voor interne communicatie met bezoekend publiek; informatie over voorstellingen en andere activiteiten Digitale vermelding op lichtkrant Nieuwegein, de digitale informatieborden lang de toegangswegen In aanloop naar de opening van het nieuwe gebouw worden de onderstaande additionele marketingmiddelen ingezet. pagina 28 van 54

29 Additionele marketingmiddelen in aanloop naar opening Additioneel Omschrijving Marketingmiddel Folder Kom Kijken Folder met uitgebreide informatie over de nieuwbouw verspreid naar onder anderen abonnementhouders, cursisten, vaste klanten, adverteerders, businesspartners, culturele adverteerders en reguliere verspreidingsadressen zoals bibliotheken en scholen. Busreclame Branding van de naam DE KOM op regiobussen. Promotiefilmpje Branding van DE KOM via internet. Huis een huis uitgave In februari 2012 ter promotie openingsactiviteiten en extra voorstellingen in DE KOM. Radio TV Reclame via radio en televisie. Persmomenten Gedurende de aanloop naar de opening zijn er een aantal momenten die ingezet kunnen worden om DE KOM lokaal, regionaal en nationaal voor het daglicht te krijgen als nieuwste theater in Nederland. Campagne; waar ligt Grote foto s gespannen in frames rondom activiteiten van DE KOM met een jouw hart hart als beeldmetafoor en in de nieuwe huisstijl. Gadgets Gratis verspreid in het kader van branding en promotie van DE KOM. Weggeef- en Speciaal gericht op de opening. kortingsacties Merchandising Te verkopen artikelen met merknaam van DE KOM zoals T-shirts in het kader van branding en promotie van DE KOM. Locatietheater The Campagne rondom de 11 exclusieve locatievoorstellingen, waarin de Lunatics nieuwbouw aan bod komt. 4.5 Klantenbinding Hoe zorgen we dat klanten blijven terugkomen? Abonnementen voor het theater Abonnementen voor volwassenen Abonnementen met voorrang Vrienden van DE KOM DE KOM biedt diverse voordelen aan Vrienden en abonnementhouders. Vorig seizoen zijn een vroegboekkorting voor abonnementhouders aangeboden bij sommige voorstellingen en een verrassingsvoorstelling voor Vrienden. Daarnaast mochten abonnementhouders onder het mom van ons lustrum gratis een voorstelling uit een bepaalde selectie kiezen. Voor komend seizoen wordt nog nader bepaald welke extra s er geboden zullen worden. De Vrienden krijgen in ieder geval twee keer per jaar nog een aantal voorstellingen met extra korting aangeboden. Abonnement voor jeugdige abonnementshouders: Kids & Kom club Getracht wordt om de jeugd vroegtijdig aan DE KOM te binden. Er wordt hen altijd wat extra s aangeboden als welkomstgeschenk. Vorig jaar was dat een vogelhuisje, compleet met gratis workshop in het milieu educatie centrum. Ook voor de jeugdige abonnementhouders is er een korting van toepassing Activiteiten voor cursisten van het kunstencentrum Voor cursisten van het Kunstencentrum biedt DE KOM diverse extra voordelen om hen (nog meer) te betrekken. Extra activiteiten voor cursisten Door het jaar heen organiseert De Kom vele voorstellingen, presentaties, exposities en festivals door en voor cursisten in de foyers en theaterzalen van De Kom, maar ook daarbuiten. pagina 29 van 54

30 Daarnaast worden cursisten actief betrokken bij themadagen en projectweken. Zo komen ze regelmatig in aanraking met andere disciplines, docenten en cursisten. Voordelen voor cursisten het Kwaliteitscertificaat Kunsteducatie & Amateurkunst; cursistenkorting op voorstellingen in het theater; meet&greets en workshops met artiesten; een eigen Talentenklas met extra studiebegeleiding; mogelijkheid voor betaling van cursusbedrag in termijnen; U-paskorting van 50% op alle cursussen; uitstekende bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer. pagina 30 van 54

31 5 Strategie & Implementatie Hoe gaan we onze doelen bereiken? : Gefaseerde groei In paragraaf zijn de marketingdoelen voor de seizoenen aangegeven. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde realisatie. Enerzijds om met name de markten van theater en verhuur af te tasten, anderzijds om de (aanloop)risico s in de aanvangsfase van de nieuwe situatie zo veel als mogelijk is te beperken. De huidige cultuurmarkt maant bovendien tot behoedzaamheid, in verband met de stijging van de BTW op entreekaarten en cursussen van 6% naar 19% per 1 juli Bovendien is mogelijkerwijs als gevolg van de economische recessie de kaartverkoop voor grote, dure podiumproducties in de afgelopen twee jaren teruggelopen met circa 10%. Dit geldt in alle genres: musicals, shows, popconcerten, grote theatervoorstellingen e.d. Voor wat betreft de markt voor zakelijke zaalverhuur, deze is betrekkelijk nieuw voor DE KOM. Dus ook hier geldt dat de markt eerst afgetast en benaderd zal moeten worden. Een en ander leidt tot een model waarin sprake zal zijn van een voorzichtige start in seizoen , met gecontroleerde groei in de seizoenen daarna. NB. De financiële consequenties van de hieronder genoemde groeimodellen worden gepresenteerd in hoofdstuk Groeimodel Theater Marktbenadering: breed aanbod & focus doelgroepen Het hoofd-marketingdoel voor de productgroep Theater is het realiseren van groei van de huidige bezoekers in De oude Kom naar bezoekers in DE KOM in seizoen N.B. Dit betreft bezoekers van de door DE KOM zelf geprogrammeerde voorstellingen. In de marktbenadering wordt onderscheid gemaakt tussen een standaard marktbenadering een breed aanbod van producten gericht op een breed publiek enerzijds, en specifieke marktbenadering voor focus doelgroepen doelgroepen die tot op heden wellicht geen of minder specifieke marketingaandacht hebben gekregen maar waar kansen voor De Kom worden veronderstelt anderzijds. Het groeimodel start in eerste instantie met het programmeren voor een breed publiek, met daarbinnen specifieke focus op het populair aanbod en de bovenkant va het gangbaar aanbod. Hierdoor worden grote groepen bezoekers aangetrokken en wordt de naam van DE KOM gevestigd. In de seizoenen daarna zullen naast populaire voorstellingen ook voorstellingen gericht op specifieke focus doelgroepen worden geprogrammeerd. Dit zullen veelal nichevoorstellingen en voorstellingen uit het midden en de onderkant van het gangbaar aanbod zijn. Programmering seizoen De programmering in het seizoen is deels afgestemd op de oude locatie en continueert de op het huidige gebouw afgestemde programmabeleid (september 2011 tot en met februari 2012). In de periode maart tot en met mei 2012 is de programmering gericht op het voor een breed publiek zichtbaar maken van de unieke mogelijkheden van dit nieuwe theater. pagina 31 van 54

32 Programmering seizoen Voor dit eerste volledige seizoen in het nieuwe gebouw wordt in het najaar van 2011 de programmering verzorgd. Afgestemd op de eerste publieksbelangstelling voor de periode maart/mei 2012 (voorverkoop gegevens), de markt voor culturele activiteiten, de gewenste profilering en de daarop afgestemde marketing. Voor dit seizoen zal de markt worden afgetast met circa 160 voorstellingen, verdeeld over grote en kleine zaal. Dat is minder dan het oorspronkelijke aantal uit de Stappenplannen, maar er dient rekening gehouden te worden met de recessieverschijnselen en de mogelijk verhoogde BTW, die van invloed kunnen zijn op de koopkracht van de doelgroepen. Groei in aantal voorstellingen De programmering start met 160 producties in seizoen , jaarlijks met 15 oplopend tot uiteindelijk 205 producties in seizoen Meerjarenprognose theatervoorstellingen en bezoekersaantallen Voorstellingen Bezoekers Resultaat - 391, NB. Zie bijlage 9.3 voor een overzicht van bezoekerstargets per genre per seizoen opgenomen. NB. Omzet uit horeca maakt in huidige begrotingsmethodiek deel uit van omzet theater. NB. Bij de huidige kostenstructuur en de voorziene programmering leiden de groeiplannen van het theater tot een negatieve resultaatontwikkeling. Dit is tegenstrijdig met het financiële hoofddoel Groeimodel Kunstencentrum Marktbenadering: breed aanbod & maatwerkprojecten Het hoofd-marketingdoel voor de productgroep Kunstencentrum is het handhaven van het huidige aantal cursisten 1625 in 2010 en zo mogelijk het verhogen ervan tot 1850 cursisten in seizoen Daarnaast zal het aandeel van maatwerkprojecten veelal schoolprojecten in de omzet worden verhoogd van nu naar in seizoen Dit zijn twee ambitieuze doelstellingen. Breed aanbod cursussen Ongeveer 5% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder neemt deel aan een kunsteducatieve cursus. In de Gemeente Nieuwegein is sprake van een min of meer stabiel bevolkingsaantal in de komende jaren: licht stijgend van in 2011 tot ongeveer in 2018, waarna weer een afname is voorzien tot ongeveer in Ook het aantal jongeren tot 19 jaar neemt tot 2020 elk jaar licht af terwijl het aantal senioren (65+) daarentegen stevig toeneemt. Hoewel de komende jaren een toename van het aantal cursisten dus nog kan worden gerealiseerd vanuit de verwachte bevolkingsgroei, zal DE KOM op langere termijn zeker focus op bestaande of ook nieuwe doelgroepen moeten gaan leggen om meer cursisten binnen te halen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen verwachte cursisten, en op welke focusgroepen de komende jaren de aandacht zal worden gelegd teneinde de gewenste aantallen te behalen. Bij de focusgroepen is aangegeven met welk product de focus zal worden gelegd. Meerjarenprognose cursisten en focusgroepen Focusgroepen Volwassenen ( 21 jaar) - (geen specifieke Beeldend (2 e helft van Beeldend Toneel focus) seizoen) Senioren ( 65 jaar) - Beeldend Beeldend Beeldend Beeldend Allochtonen - Muziek Muziek Muziek Muziek Aantal cursisten pagina 32 van 54

33 Onderstaand wordt een prognose gegeven van de baten/kosten ontwikkeling uitgaande van de huidige situatie en gebaseerd op voortzetting van het huidige beleid. Verdere detaillering van de prijzen kan een afwijkend beeld geven. Het huidig hoogste tarief is thans 890,- en het laagste 406 (bij de muziekafdeling). In de komende periode zal een nieuw beleid met meer prijsdifferentiatie worden ontwikkeld. Meerjarenprognose resultaten kunstencentrum Resultaten o.b.v gemiddeldes Opbrengsten Kosten Resultaat Maatwerkprojecten De komende jaren zal tevens meer worden ingezet op het genereren van meer omzet uit maatwerkprojecten. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan schoolprojecten zoals bijvoorbeeld de kunstcoaches. Kosten van maatwerkprojecten zijn vaak lager dan reguliere cursussen, omdat maatwerk vaak op locatie bij de klant wordt aangeboden denk aan schoolgebonden projecten op de scholen zelf. Bij maatwerkprojecten is het product muziek momenteel sterk aanwezig en zijn toneel en dans ondervertegenwoordigd. Het streven in de komende jaren is er op gericht om hier meer balans in aan te brengen, met andere woorden en zal sterk worden ingezet op toename van het aantal toneel-maatwerkprojecten en dans-maatwerkprojecten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verwachte omzet uit maatwerkprojecten. Meerjarenprognose bereik en omzet uit maatwerkprojecten Bereik (deelnemers) Omzet NB. Het nog verder verhogen van de omzet uit maatwerkprojecten heeft een gunstig effect op de negatieve resultaatontwikkeling van het kunstencentrum Groeimodel Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca Marktbenadering: aftasten, plaats veroveren, groeien Het hoofd-marketingdoel voor Verhuur, Reclame-uitingen & Horeca: verhogen van de jaarlijkse opbrengsten uit verhuur van (begroting 2010) naar in het kalenderjaar 2012 (exploitatiebegroting De nieuwe Kom). De relatief nieuwe verhuur en reclame-uitingenmarkt zal in eerste instantie afgetast moeten worden en een plaats voor DE KOM zal moeten worden veroverd. Dit vergt tijd en inzet van een daartoe speciaal aangestelde functionaris deze moet nog worden aangetrokken. Het profiel van deze functionaris zal commercieel en zakelijk moeten zijn, met niet perse een achtergrond in de culturele branche. Pas nadat DE KOM een plaats veroverd heeft kan er worden gedacht aan groei. Onderstaande tabel geeft een overzicht van aantallen en omzet vanuit verhuringen, en omzet uit horeca. Verwachtingen t.a.v. reclame-uitingen zijn nog niet gedefinieerd. pagina 33 van 54

34 Meerjarenprognose omzet uit verhuringen, reclame-uitingen, horeca Verhuringen * Omzet (subtotaal) Reclame-uitingen ** Horeca Omzet totaal * Verhuringen zijn in de exploitatieprognose nog niet uitgesplitst in commercieel / cultureel ** Verwachtingen t.a.v. reclame-uitingen zijn nog niet gedefinieerd. NB. Omzet uit horeca maakt in huidige begrotingsmethodiek deel uit van omzet theater Groeimodel Marktbenadering Marktsegmenten & Doelgroepen De marktbenadering van DE KOM zal in het eerste seizoen vooral gericht zijn op de warme doelgroep en op het binnenhalen van grote groepen bezoekers. De programmering van het theater zal daar ook op gericht zijn, met het programmeren van relatief veel voorstellingen uit het populaire aanbod en relatief weinig uit het niche-aanbod. In de seizoen daarna zal de marketing naast de warme doelgroep ook gericht worden op specifieke interessante marktsegmenten en doelgroepen, teneinde steeds meer mensen uit het verzorgingsgebied bij DE KOM te betrekken. Hierbij zal een gefaseerde opschaling gebruikt worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de fasering. Met een is wanneer doelgroepen benaderd gaan worden. Fasering actualisering marktbenadering voor doelgroepen Doelgroep 2011/ Vaste/frequente bezoekers (warme doelgroep) Volwassenen van 45 tot >65 jaar Gezinnen met kinderen Jeugd en jongeren tot 12 jaar (Echt)paren Volwassenen van 25 tot 45 jaar Cursisten kunstencentrum Inwoners directe regio Senioren Inwoners van de wijk Galecop Hoger opgeleiden Liefhebbers van opera/klassieke muziek, musicals en groot entertainment (zogenaamde duurdere producties) pagina 34 van 54

35 Groepen (vrienden, bedrijven, clubs, verenigingen) Studenten Surinamers en Antillianen Jongeren tussen 12 en 18 jaar Inwoners indirecte regio Alleenstaanden Jong volwassenen tussen 18 en 25 jaar Allochtonen Lager opgeleiden Marketing rondom start In aanloop naar de opening van het nieuwe gebouw en rondom de start worden naast de reguliere marketingmiddelen ook een aantal additionele marketingmiddelen ingezet, gericht op het bereiken van grote groepen inwoners. Zie voor een overzicht hiervan paragraaf Monitoren van resultaat Meten is weten. Het definiëren van doelstellingen heeft slechts zin als de voortgang en de status ervan gemonitord worden. DE KOM hanteert de onderstaande middelen hiervoor Key Performance Indicatoren Indicatoren voor het succes van DE KOM zijn: Bezoekersaantallen van voorstellingen Verkochte aantal theaterabonnementen Kortingsacties, o.a. CJP, Vrienden van De Kom, groepskorting Cursistaantallen Mijlpalen Een aantal momenten gedurende het jaar cq. het seizoen geven inzicht in de stand van zaken: Maandelijks - standen van de KPI s worden vastgesteld en besproken managementrapportage Primo juli - terugblik op de resultaten van het eerste half jaar September: aantallen verkochte abonnementen en inschrijvingen van cursisten zijn bekend Ultimo jaar - terugblik tweede half jaar; dit is tevens het uitgangspunt voor de jaarrekening Jaarrekening (gereed april) Meetmethodieken De gehanteerde KPI s worden bijgehouden en gemonitord middels onderstaande systemen: Ticketsysteem Cursistenadministratie Financiële administratie NB. Het huidige ticketsysteem geeft geen gedetailleerd inzicht. Recent is besloten tot aanschaf van een geïntegreerd administratie- en ticketsysteem. Dit zal een beter inzicht kunnen geven, pagina 35 van 54

36 betere managementrapportages kunnen genereren en een betere aansluiting bij de financiële administratie gaan waarborgen Bijsturingsmogelijkheden Indien op de mijlpaalmomenten juli, september en ultimo december wordt geconstateerd dat de KPI s achterblijven bij de gewenste aantallen, dan kan besloten worden tot speciale marketingacties zoals extra reclame of prijskortingen. Wijzigingen in de theaterprogrammering zijn niet of slechts beperkt mogelijk aangezien dit reeds een jaar vooruit wordt vastgelegd. pagina 36 van 54

37 6 Organisatie & Besturingsmodel Hoe gaan we onszelf ordenen? 6.1 Organisatorische indeling Functionele eenheden De organisatie bestaat uit twee functionele eenheden. Functionele eenheid Verkoop kernproducten/primaire productie Deze eenheid omvat de kerneenheden van DE KOM: theater, kunstencentrum, verhuur (zakelijk en cultureel). Deze drie pijlers bepalen in goed onderling evenwicht de exploitatie van de organisatie. De communicatie & marketingafdeling is dienstbaar aan alle drie de pijlers en onderzoekt voortdurend de inzet van de middelen ten behoeve van marktniches en marktaandeel. N.B. De huidige afdeling Publiciteit & Marketing ontplooit vooral activiteiten op het gebied van publiciteit en reclame. Productaanbod en afstemming van het aanbod op vragen vanuit de markt worden m.n. bepaald door het theater (Programmering) en het Kunstencentrum (in samenspraak met Publiciteit & Marketing). Het verdient aanbeveling om de diverse marketingfuncties beter te integreren en de afdeling Marketing hierin een (meer) prominente plaats te geven. De theatertechnische afdeling is er ook ten dienste van de drie pijlers. Niet de organisatie maar de dienstbaarheid aan de (externe en de interne) klant staat te allen tijde centraal. Functionele eenheid Zakelijk beheer Deze eenheid levert ondersteuning aan de eenheid Verkoop kernproducten/primaire productie. In deze functionele eenheid vinden de diensten financiële administratie, cursusadministratie, secretariaat, kassa en receptie, ICT en gebouwbeheer- en onderhoud een plaats. Tijdelijke functies Tijdelijk is aan de directie toegevoegd een kwartiermaker ten behoeve van de voorbereidingen voor de nieuwbouw, zowel wat gebouw als organisatie betreft. De kwartiermaker kan bij gebleken geschiktheid te zijner tijd in aanmerking komen voor de directiefunctie, zodra de functie medio 2012 vacant wordt vanwege pensionering van de huidige directeur. Tijdelijk is ook op basis van het migratieplan de beschikbaarheid van het hoofd theatertechniek voor de voorbereiding en inrichting van de nieuwbouw. Uit te breiden functies Functies die uitbreiding verdienen dan wel als nieuw nodig zijn, staan beschreven in de notitie Organisatie, personele inzet, migratieplan, werkzaamheden transitiefase. Deze uitbreiding van personeel wordt voor een belangrijk deel financieel gedekt door de overeenkomst met de Gemeente in het kader van het migratieplan. Daaruit volgt geactualiseerd het volgende: programmeur: uitbreiding tot fulltime functie met 0,25 fte: september 2011 uitbreiding marketing/publiciteit/communicatie: uitbreiding met 0,6 fte per medio 2010: heeft plaatsgevonden uitbreiding met 1 fte per september 2011 functionaris verhuur: aanstelling 0,5 fte per najaar 2011 NB. Het kan verstandig zijn om een volledig fte voor deze functie aan te nemen, gezien de importantie van verhuringen voor het financiële resultaat van DE KOM. Voorlopig wordt in de begrotingen uitgegaan van 0,5 fte. pagina 37 van 54

38 controllerfunctie en uitbreiding financiële administratie: per september 2011 beoordelen voor de volledigheid: tijdelijke inzet van kwartiermaker en hoofd theatertechniek wordt eveneens uit de zogenaamde migratiegelden betaald. In de Prognose exploitatie nieuwbouw (februari 2009) is de personele situatie geprognosticeerd in de fase van gerealiseerde nieuwbouw/programmering. Aanvullend op bovenstaande wordt daarin genoemd: directie assistent/interne dienst/verhuur, nieuw met 0,5 fte horecamanager, nieuw met 0,25 fte secretariaat, uitbreiding met 0,5 fte financiële administratie, uitbreiding met 0,5 fte publiciteit en marketing, uitbreiding met beheer, uitbreiding met 0,5 fte flexibel afgestemd op activiteiten: kassa, theatertechniek, buffetpersoneel Bekostiging van dit personeel vloeit voort uit de exploitatie. Aanstelling verdient zorgvuldig afgestemd te worden op actuele noodzaak, investering voorafgaande profit en exploitatiemogelijkheden Organogram 6.2 Verandering van besturingsmodel Huidig model: bestuur + directie Sinds de privatisering in 1993 kent DE KOM het lange tijd gangbare bestuursmodel van bestuur + directie. Dit model biedt het bestuur de mogelijkheid direct toezicht en invloed uit te oefenen op de directievoering, daar alle belangrijke organisatiebevoegdheden het bestuur juridisch toekomen. Van meet af aan heeft DE KOM gekozen voor een bestuur op afstand met voldoende delegaties aan de directeur om de dagelijkse gang van zaken zonder tussenkomst van het bestuur te regelen binnen de kaders van beleid, jaarplan en bestuursvergaderingen. Het bestuur van DE KOM hecht pagina 38 van 54

Bedrijfsplan Cultuurhuis De Klinker 2015-2018

Bedrijfsplan Cultuurhuis De Klinker 2015-2018 Bedrijfsplan Cultuurhuis De Klinker 2015-2018 0 Voorwoord Met de opstelling van dit bedrijfsplan zet de stichting Cultuurhuis De Klinker de meerjarenkoers uit voor de periode 2015-2018. In deze eerste

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

cursusoverzicht Weststellingwerf 2013-2014 Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten

cursusoverzicht Weststellingwerf 2013-2014 Centrum voor de Kunsten Scala Centrum voor de Kunsten Scala Wolvega - Linde College Drafsportlaan 22 8472 AS Wolvega t. 0522-258855 f. 0522-240675 e. info@scalameppel.nl Meppel Vledderstraat 3c 7941 LC Meppel t. 0522-258855 f. 0522-240675 e. info@scalameppel.nl

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

kleur DROOM Muziek EN DANS muziek en dans

kleur DROOM Muziek EN DANS muziek en dans kleur je DROOM Muziek EN DANS Cursusaanbod 2016/2017 1 2 kleur je Droom Haal bij ons de beste muzikant, zanger of danser in jezelf naar boven. Wij weten veel van, jij weet wat je wilt leren: samen kleuren

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn.

De opbouw zoals hierboven beschreven, heeft als voordeel dat de financiële consequenties van de verschillende ambities direct inzichtelijk zijn. 1. Inleiding In deze bijlage vindt u de vertaling van de ambities uit het Beleids- en bedrijfsplan Theater t Speelhuis voor de seizoenen 2008 2011 naar financiële gegevens. Er is gekozen voor een stapsgewijze

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

PROGRAMMA 13 t/m 18 januari 2014

PROGRAMMA 13 t/m 18 januari 2014 PROGRAMMA 13 t/m 18 januari 2014 KOM PROEVEN VAN ONS LES- EN CURSUSAANBOD Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 januari 2014 kun je volop proeven van ons aanbod. De deuren van onze cursussen Muziek, Beeldend,

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 26 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting van de gegevens van 26 3 Aantal leden,

Nadere informatie

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007

Kleine Muziekpodia in Beeld. Cijfers en kengetallen 2007 Kleine Muziekpodia in Beeld Cijfers en kengetallen 2007 Inhoud Kleine Muziekpodia in Beeld Samenvatting...4 1 De kleine podia...5 2 Regionale spreiding...6 3 De concerten...7 4 Het bezoek...8 5 Financiën...9

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

Begroting en financiële positie

Begroting en financiële positie Begroting en financiële positie Voor de exploitatie dienen drie verschillende fases te worden onderscheiden: 1 Doorstart 2 Opbouw 3 Uitbouw fase 1- Deze fase dient een eerste aanvang te krijgen ruim vóór

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag

BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM. Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag BEDRIJFSPLAN SPUIFORUM Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag Den Haag, juni 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.. 3 2. Totstandkoming... 3 3. Introductie op de exploitatiebegroting. 4 4. Exploitatiebegroting

Nadere informatie

De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk

De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk De Multi waaier 12 tips voor het opbouwen van een cultureel divers netwerk Culturele diversiteit en amateurkunst Deze waaier biedt u twaalf tips om u op weg te helpen een cultureel divers netwerk op te

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Prof.dr. Cees Langeveld

Prof.dr. Cees Langeveld Prof.dr. Cees Langeveld Product Innovatie bijv uitvoeringspraktijk Verkoop beleving, culturele + sociale waarde Ontwikkel aanvullende dienstverlening Communicatie Spreek elke doelgroep en individu op

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr.

4. SAMENVATTING. cultureel belang, waarvan de uitvoering voornamelijk zal plaatsvinden in -Gravenhage bekend onder de namen Dr. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: Gastprogrammering Dr Anton Philipszaal Lucent Danstheater Statutaire naam: Stichting Gastprogrammering Statutaire doelstelling: emeen

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie Informatiebrochure Muziek - Woord - Dans - Initiatie Welkom In het Stedelijk Conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten ten volle ontwikkelen. We bieden kunstonderwijs op hoog niveau, maar

Nadere informatie

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing

Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Sponsorbijdrage Stichting Goes Marketing Inleiding Goes kiest voor een evenementvriendelijk klimaat dat bijdraagt aan een levendige stad, aantrekkelijk voor de eigen inwoners, voor toeristen en voor het

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK 67 STATISTISCH JAARBOEK 2002 6 ontwikkeling ontspanning 68 Ontwikkeling, ontspanning Bibliotheek: minder volwassen leners, minder boeken, meer andere media Het aantal leners dat bij de bibliotheek in Hengelo

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) FUNCTIEPROFIEL hoofd productie en zakelijke activiteiten (36 uur per week) Podium Mozaïek is dé plek in Amsterdam waar je ervaart dat we in een cultureel diverse samenleving leven en wat die cultureel

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS

Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS Programma 21 november 2015 Open dag muziek JAZZ POP WERELDMUZIEK KLASSIEKE MUZIEK DOCENT MUZIEK MUZIEKTHEATER MASTERS EN HAVO/VWO VOOR MUZIEK EN DANS Welkom op de open dag Muziek! Muziek is jouw passie,

Nadere informatie

Demografische gegevens ouderen

Demografische gegevens ouderen In dit hoofdstuk worden de demografische gegevens van de doelgroep ouderen beschreven. We spreken hier van ouderen indien personen 55 jaar of ouder zijn. Dit omdat gezondheidsproblemen met name vanaf die

Nadere informatie

Onderwerp: Purmaryn toekomstbestendig

Onderwerp: Purmaryn toekomstbestendig Onderwerp: Purmaryn toekomstbestendig Samenvatting: Teneinde het theater de Purmaryn toekomstbestendig te maken en zijn positie in het centrum van Purmerend te versterken moet er geïnvesteerd worden in

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea

Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea Samenvatting Verzelfstandigingsplan Op 1 januari 2016 verzelfstandigt het Museum Jan Cunen. Zo luidt althans de planning. Verzelfstandiging van musea is een trend die twintig jaar geleden is ingezet. Het

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G

STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G STICHTING PODIA HEEMSTEDE J A A R V E R S L A G Periode 1 januari 31 december 2014 Deel 1 Activiteitenverslag 2014 Deel 2 * Financieel verslag 2014 * Begroting 2016 Secretariaat: Havenstraat 40, 2101 LC

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex

urn in 11 mini in ii Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex 113.09916 urn in 11 mini in ii Gemeente NOORDENVELD Class.nr 19 DEC. 2013 Nr Pws.af voor archiut Uitvoeringsovereenkomst 2014-2017 Gemeente Noordenveld - Stichting Mensinge Complex De gemeente Noordenveld,

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE RAAD

INFORMATIENOTITIE RAAD INFORMATIENOTITIE RAAD VOOR INFORMATIE : KENNIS TE NEMEN VAN Het voornemen van het college van B&W een formeel besluit te nemen over de ontwikkeling van een dorpshuis in het voormalige gemeentehuis in

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten 50 PK Allochtone senioren in de kunsten De verschrikkelijke conflicten waarin mensen ten onrechte worden samengevoegd onder noemers als Amerika, het Westen en de Islam en waarin collectieve identiteiten

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Theater Ins Blau, het eerste seizoen

Theater Ins Blau, het eerste seizoen HET EERSTE SEIZOEN Theater Ins Blau, het eerste seizoen Na een jaar van voorbereiding en vier maanden intensieve bouw opende Theater Ins Blau op 27 september 2012 de deuren. Nu, oktober 2013, maken we

Nadere informatie

Uitvoeringskader Rick Gemeente Nederweert

Uitvoeringskader Rick Gemeente Nederweert Uitvoeringskader Rick 2016-2019 Gemeente Nederweert 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding pag 3 2. Uitvoeringskader Rick pag 4 3. Popcultuur pag 5 4. Financieel kader 2016-2019 pag 6 2 1. Aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie