Hot Potatoes. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hot Potatoes. een handleiding voor beginners. door Chris Goevaerts"

Transcriptie

1 Hot Potatoes 1 een handleiding voor beginners door voor Lerareninfo vzw

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel 1: De voorbereiding Wat zijn Hot Potatoes? Downloaden, installeren, registreren Downloaden (voor Windows) Installeren Registreren 5 Deel 2: De verschillende modules... 6 Deel 3: Basisinstellingen configureren De interface Vooraf Het interface taalbestand De werkbalk Het configuratiebestand Wat is het configuratiebestand Het configuratiebestand Nederlandstalig maken Het configuratiebestand verder aanpassen 14 Deel 4: Hot Potatoes in de praktijk Algemeen Een Hot Potatoes-oefening Opslaan van oefeningen JCloze - Een invuloefening De oefening aanmaken Het configuratiebestand aanpassen Het resultaat bekijken De oefening opslaan JMatch - Een combineeroefening De oefening aanmaken Het configuratiebestand aanpassen Het resultaat bekijken De oefening opslaan JQuiz - Een vraaggestuurde oefening De oefening aanmaken Het configuratiebestand aanpassen Het resultaat bekijken De oefening opslaan /80

3 4.5 JCross - Een kruiswoordraadsel De oefening aanmaken Het configuratiebestand aanpassen Het resultaat bekijken De oefening opslaan JMix - Een sorteeroefening De oefening aanmaken Het configuratiebestand aanpassen Het resultaat bekijken De oefening opslaan Bestaande oefeningen herwerken Vooraf De praktijk.. 69 Deel 5: Enkele extra mogelijkheden Het menuonderdeel: invoegen Vooraf Een afbeelding invoegen Een koppeling invoegen Een HTML-tabel invoegen Een mediaobject invoegen Een leestekst invoegen Slotbeschouwing 80 3/80

4 Deel 1: De voorbereiding 1.1 Wat zijn Hot Potatoes? Het Hot Potatoes pakket is een programma ontwikkeld door the Research and Development team aan de University of Victoria Humanities Computing and Media Centre. Het programma omvat 6 applicaties, die je in staat stellen om interactieve meerkeuzevragen, kort-antwoordvragen, gehusselde zinnen, kruiswoordpuzzels, matching en invuloefeningen te creëren in html-formaat. Hot Potatoes is geen freeware, maar mag door non-profit organisaties (en dus voor onderwijsdoeleinden) gratis gebruikt worden. Hot Potatoes kan gebruikt worden op alle Windows systemen (98/ME/NT4/2000/XP/Vista), maar is ook bruikbaar op Linux (Wine). De Java Hot Potatoes versie is bruikbaar voor Mac OS X, Windows, Linux of eender welke computer waarop de Java Virtual Machine geïnstalleerd werd. De oefeningen draaien zowel in Internet Explorer als in Firefox en de meeste andere webbrowsers. Ze ondersteunen meerdere talen. Het grote voordeel van dit programma is dat, al wordt er grotendeels gebruik gemaakt van JavaScript, het niet nodig is om deze programmeertaal machtig te zijn om de oefeningen aan te maken. De gebruiksvriendelijkheid (bij het aanmaken) zorgt ervoor dat je enkel gegevens (vragen, antwoorden, afbeeldingen, teksten, enz.) moet invoeren, waarna het programma zelf de internetpagina s creeert. Uiteraard is enige kennis van html en/of JavaScript leuk meegenomen aangezien je op die manier via de broncode de nodige aanpassingen aan de diverse pagina s kan aanbrengen. 1.2 Downloaden, installeren en registreren Downloaden (voor Windows) - Ga naar - Klik op Hot Potatoes 6.2 installer - Kies voor OPSLAAN (indien je later wil installeren) of UITVOEREN Installeren - Open het installatiebestand (setup_hotpot_6xxx.exe) en doorloop stapsgewijs de installatiewizard. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze installatie: 4/80

5 - Na de installatie bevindt zich op je bureaublad (als dat werd geselecteerd bij de installatie) een nieuw pictogram, waarmee je het programma kan starten. Ook via het startmenu ALLE PROGRAMMA S is Hot Potatoes vanaf nu op te starten Registreren Aangezien een ongeregistreerde versie van Hot Potatoes je slechts beperkte mogelijkheden verschaft, heb je er alle belang bij je te registreren. Deze registratie is voor onderwijsdoeleinden (= non-profit sector) volledig gratis. - Ga naar: - Klik op read the licence terms. - Vink aan dat je de licence agreement gelezen en begrepen hebt. - Vul je persoonlijke gegevens in en sluit af door te klikken op SUBMIT. - Je ontvangt nu een met daarin je registratiegegevens. - Open nu een willekeurige Hot Potatoes module (bv. JCross). - Klik op HULP en REGISTREER en vul dan de twee gevraagde velden in. - Sluit af met OK. - Je bent nu geregistreerd en kan voluit gebruik maken van alle functies van het programma. Voor een gedetailleerde beschrijving van het registratieproces: 5/80

6 Deel 2: De verschillende modules Hot Potatoes telt 6 verschillende applicaties of modules: JQuiz, JCloze, JMatch, JMix, JCross en The Masher. In elk van deze modules zijn nog verdere opties mogelijk. Een korte beschrijving van elke module: JCloze: invuloefening Een invuloefening is standaard opgebouwd uit tekst met daarin één of meerdere gaten (tekstvakken) waarin telkens het juiste antwoord dient ingevoerd te worden. JMatch: combineerefeningen In een combineeroefening worden twee lijsten aangeboden. Elk item van de ene lijst dient gekoppeld aan een item van de andere lijst. In de praktijk kan voor de koppeling gekozen worden tussen 2 mogelijkheden: door selectie (uit een keuzelijst) of door slepen. JQuiz: vraaggestuurde oefeningen - meerkeuzevragen: er kan gekozen worden tussen een aantal mogelijke antwoorden (alternatieven). - kort antwoordvragen: het juiste antwoord moet ingevoerd worden in een tekstvak. - gemengde vorm: een combinatie van de vorige twee vraagtypes.. - meer-antwoordvragen: uit een opsomming van mogelijkheden dienen alle juiste onderdelen aangevinkt te worden. 6/80

7 JCross: kruiswoordraadsels JCross wordt gebruikt om kruiswoordraadsels te ontwerpen. De vorm van je puzzel bepaal je zelf of laat je door het programma genereren JMix: sorteeroefeningen In een sorteeroefening bied je begrippen, woorden van een zin, de letters van een woord of cijfers in willekeurige volgorde aan. Deze onderdelen dienen in correcte volgorde gesorteerd te worden. Op die manier wordt JMix gebruikt bij het samenstellen van zinnen, het alfabetisch sorteren, het sorteren van groot naar klein, enz Er kan in de praktijk op 2 manieren gesorteerd worden: door klikken of door slepen. The Masher: oefeningen samenvoegen The Masher verschilt van de andere modules, hij zorgt ervoor dat je verschillende soorten oefeningen aan mekaar kan koppelen. Let wel, voor het volledige gebruik The Masher heb je een bijzondere registratiecode nodig, die je alleen kan krijgen wanneer je een professionele licentie koopt. Zonder deze licentie ben je slechts in staat om een beperkt aantal oefeningen te koppelen. 7/80

8 Deel 3: Basisinstellingen configureren 3.1 De interface Vooraf Als alles goed is heb je tijdens de installatie van Hot Potatoes gekozen om in het Nederlands te werken. Je kan dit controleren door gewoon het programma op te starten en na te gaan of de interface (bv. menu bovenaan) Nederlandstalig is. Is dit het geval lees dan verder onder 3.2 Is dit niet het geval, voer dan volgende acties uit: 1. Start Hot Potatoes. 2. Klik in het menu op OPTIONS INTERFACE LOAD INTERFACE FILE. 3. Selecteer nederlands6.hif en klik op OPENEN. 4. Bevestig met YES. 5. Sluit en start het programma (ter controle) even terug op. 8/80

9 3.1.2 Het interface taalbestand De interface van Hot Potatoes is nu vernederlandst en voor de doorsnee gebruiker volstaat dit om verder aan de slag te gaan. Voor diegenen die echt alles volledig naar eigen hand willen zetten, bestaat echter nog de mogelijkheid om zelf actief in te grijpen in de vertaling van het systeem. - Kies menu OPTIES - INTERFACE TAALBESTAND - INTERFACE TAALBESTAND VERTALEN. - Je kan nu de vertaling van de interface als volgt aanpassen: 1. Selecteer de te wijzigen regel. 2. Tik hier de nieuwe tekst. 3. Klik op UITVOEREN. - Nadat je alle gewenste wijzigingen aangebracht heb klik je op OPSLAAN. De aangebrachte wijzigingen zijn nu in alle modules doorgevoerd. 9/80

10 3.1.3 De werkbalk Volledigheidshalve vermelden we ook nog even dat je ook de samenstelling van de werkbalk (welke knoppen al dan niet zichtbaar zijn) naar eigen hand kan zetten. Hou er rekening mee dat je deze aanpassingen in elke module afzonderlijk dient aan te brengen - Open een module en kies in het menu OPTIES - WERKBALKOPTIES. - Vink aan of af welke opties (knoppen) je al dan niet wenst zichtbaar te maken. - Bevestig en sluit af door te klikken op OK. De aanpassingen zijn nu (voor de betreffende module) doorgevoerd. Herhaal deze procedure desgewenst voor de andere modules. 10/80

11 3.2 Het configuratiebestand Wat is het configuratiebestand? Het configuratiebestand bepaalt de algemene instellingen, de lay-out, de uitleg en de algemene feedback die gegeven wordt bij elke oefening die je aanmaakt. Het mag dus duidelijk zijn dat dit bestand een zeer belangrijk onderdeel is, dat bij elke oefening die je in Hot Potatoes maakt grondig dient nagekeken en eventueel aangepast dient te worden Het configuratiebestand Nederlandstalig maken We hebben eerder al de algemene Hot Potatoes interface omgezet in het Nederlands, maar voor de afzonderlijke modules is nog steeds de standaardtaal (Engels) geselecteerd. We gaan dus voor elke Hot Potatoes module de uitvoer eerst eenmalig Nederlandstalig moeten maken. Hiervoor passen we telkens het configuratiebestand aan. VOER ONDERSTAANDE PROCEDURE UIT VOOR ELKE MODULE! - Open een Hot Potatoes module (bv. JQuiz) - Klik op OPTIES en daarna op UITVOER CONFIGUREREN. 11/80

12 - Klik onderaan links op OPENEN. - Blader naar de map C:\Program Files\HotPotatoes6\translations. - Selecteer het bestand nederlands6.cfg en klik op OPENEN. - Alle tekst in het configuratiebestand is nu Nederlandstalig. 12/80

13 - Bevestig de doorgevoerde aanpassingen door te kikken op OK. HERHAAL BOVENSTAANDE PROCEDURE VOOR ELKE MODULE! Uiteindelijk zal Hot Potatoes volledig Nederlandstalig zijn: zowel de interface en alle configuratiebestanden. Opmerking: Telkens wanneer je na het aanpassen van de taal de module tracht te sluiten zal je wellicht onderstaande melding krijgen: Aangezien je enkel het configuratiebestand, maar niet de oefening zelf gewijzigd hebt, kies je hier voor NO. 13/80

14 3.2.3 Het configuratiebestand verder aanpassen Zoals eerder gezegd bepaalt het configuratiebestand de algemene instellingen, de layout, de uitleg, de feedback, enz die bij elke oefening gegeven wordt. In een eerste stap hebben we het configuratiebestand al Nederlandstalig gemaakt. Aangezien het belang van dit configuratiebestand is het echter aangeraden om vanaf het allereerste begin er een goede gewoonte van te maken om, voor elke oefening die je maakt, het configuratiebestand na te kijken, eventueel aan te passen en daarna samen met de oefening zelf op te slaan. Om het configuratiebestand (terug) te openen start je eerst de gewenste module op. Klik daarna op het knopje in de werkbalk of kies je in het menu voor OPTIES UITVOER CONFIGUREREN. Het configuratiebestand wordt nu geopend en je kan dit nu (later) naar eigen inzicht en eigen noden verder aanpassen. Het is NIET de bedoeling om het configuratiebestand nu reeds aan te passen! Dat doe je pas NA het opmaken van elke oefening. We geven hier enkel een overzicht van de verschillende opties. 14/80

15 OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE TABBLADEN VAN HET CONFIGURATIEBESTAND HET TABBLAD: TITELS/INSTRUCTIES Plaats hier de ondertitel van je oefening. Noteer hier de instructies om de oefening op te lossen. ONDERTITEL VAN DE OEFENING: Hier kan je o.a. informatie plaatsen over het type oefening, de maker van de oefening, en andere mogelijk relevante gegevens INSTRUCTIES: Onder de titel (en ondertitel) van de oefening kan je eventueel instructies plaatsen over de te volgen werkwijze om de oefening op te lossen. Het is onnodig om na het aanpassen van bepaalde onderdelen van het geopende tabblad telkens op OK of OPSLAAN (ALS) te klikken. Navigeer tussen de tabbladen en sla het configuratiebestand pas op nadat je ALLE aanpassingen aangebracht hebt. (voor de exacte werkwijze: zie verder) 15/80

16 HET TABBLAD: REACTIES/FEEDBACK JQuiz Hier bepaal je welke feedback moet gegeven worden bij juiste en/of foutieve antwoorden. JCloze Het tabblad REACTIES/FEEDBACK verschilt grondig van module tot module. In elke module zijn enkel de relevante velden opgenomen. Meer gedetailleerde uitleg vind je bij de bespreking van elke module afzonderlijk. 16/80

17 HET TABBLAD: KNOPPEN Hier bepaal je welke knoppen in je oefening zichtbaar zijn en welk tekst erop weergegeven wordt. Het eerste deel van dit tabblad is voor elke module verschillend, het onderdeel NAVIGATIE daarentegen is beschikbaar in alle modules. NAVIGATIE: De navigatieknoppen gebruik je wanneer je meerdere oefeningen wil koppelen. In de eenvoudigste vorm maak je een koppeling tussen twee oefeningen. Wanneer je enige notie hebt van websites en htm(l)-bestanden, is het ook mogelijk om meerdere oefeningen (bv. een mix van JQuiz, JCloze, JMatch,...) rond één bepaald thema te koppelen. - Op de Index pagina (zelf ontworpen htm(l)-bestand) kan je bv. het thema toelichten en de oefeningen aankondigen. - Bij de eerste oefening zorg je er voor dat de gebruiker na het maken van deze oefening kan verder gaan naar de Volgende en vanaf hier duid je bij elke oefening een nieuwe Volgende oefening aan. In bijlage 1 wordt meer uitgebreid op deze mogelijkheid ingegaan. Beginners vinken best al deze knoppen af. 17/80

18 HET TABBLAD: UITERLIJK Bepaal zelf de kleur voor elk pagina-onderdeel. Klik op het regenboogje voor een kleurenpalet. HET TABBLAD: TIJDREGISTRATIE Vink dit vakje aan voor een aftelklokje. Bepaal hier de tijdslimiet. Geef hier de tekst in die verschijnt als de tijd verstreken is. 18/80

19 HET TABBLAD: OVERIG JQuiz Hier kan je diverse andere instellingen van je oefening aanpassen. JCloze Het tabblad OVERIG verschilt grondig van module tot module. In elke module zijn enkel de relevante velden opgenomen. Meer gedetailleerde uitleg vind je bij de bespreking van elke module afzonderlijk. 19/80

20 HET TABBLAD: EIGEN CODES Dit tabblad is voor specialisten. We gaan er in deze basiscursus niet verder op in. 20/80

21 HET TABBLAD: CGI Vink deze optie aan om de resultaten van de oefening via te laten versturen. Vul hier de nodige gegevens in voor de afhandeling van het verzenden. Om de resultaten van je Hot Potatoes oefeningen via mail te laten versturen heb je een server nodig, waar je je oefeningen dient te uploaden (bv. de schoolsite, je eigen website of gratis webruimte). Op deze server is over het algemeen een script (bv. formmail.pl, formmail.cgi, formmail.php ) aanwezig dat de verzending van formulieren kan verwerken. URL VAN HET FORMMAIL CGI-SCRIPT: Hier vul je het internetadres in van de Form Handler. Dit script wordt meestal door je provider ter beschikking gesteld. ADRES OM HET NAAR TOE TE STUREN: Hier vul je het adres in naar waar de resultaten dienen gestuurd te worden. VERZOEK AAN CURSIST OM NAAM OF CODE IN TE VOEREN: Als een gebruiker de oefening opent, zal d.m.v. een dialoogvenster naar zijn/haar naam gevraagd worden. De ingevulde naam wordt meegestuurd met de mail. 21/80

22 Deel 4: Hot Potatoes in de praktijk 4.1 Algemeen Een Hot Potatoes oefening Een volledige Hot Potatoes oefening bestaat uit 3 onderdelen: 1. Het ontwerp (= INVOER) 2. Het configuratiebestand (= CONFIGURATIE) 3. Het resultaat (= UITVOER) Bij het creëren van een Hot Potatoes worden deze onderdelen stapsgewijs doorlopen. Indien het resultaat niet is als gewenst kan teruggekoppeld worden en kunnen aanpassingen gebeuren in onderdelen 1 en 2 totdat het resultaat volledig voldoet Opslaan van oefeningen Eens het resultaat van de oefening voldoet, dient de oefening opgeslagen te worden. Alle onderdelen (3) dienen afzonderlijk opgeslagen te worden. STAP 1: OPSLAAN VAN HET RESULTAAT (= UITVOER) Als eerste stap sla je het resultaat op zoals het voor de leerlingen zichtbaar zal zijn. Het betreft hier één enkele webpagina in zuiver html-formaat. De extensie is.htm STAP 2: OPSLAAN VAN DE WERKMODULE (= INVOER) Dank zij het opslaan van de werkmodule kan je later nog wijzigingen, aanvullingen of verbeteringen in je oefening aanbrengen. De extensie is afhankelijk van de gebruikte module: JCloze:.jcl / JQuiz:.jqz / JMix:.jmx / JMatch:.jmt / JCross:.jcw STAP 3: OPSLAAN VAN HET CONFIGURATIEBESTAND (= CONFIGURATIE) Opslaan van het configuratiebestand zorgt ervoor dat je voor elke oefening een aangepaste lay-out enz kan gebruiken. De extensie is.cfg 22/80

23 STAP 1: OPSLAAN VAN HET RESULTAAT (= UITVOER) Als eerste stap slaan we het resultaat van de oefening op. Op zich is dit één enkele webpagina (een htm-bestand) die het uiteindelijke resultaat van de oefening laat zien zoals ook de leerlingen dit te zien zullen krijgen. We gaan als volgt te werk: Klik hier of kies in de menubalk voor BESTAND en klik hier Selecteer een map Geef het bestand een naam TIP 1: Maak alvorens aan een oefening te beginnen een nieuwe map aan en bewaar hierin alle bestanden van die oefening. TIP 2: Gebruik voor de drie bestanden die je voor elke oefening dient op te slaan (uitvoer, invoer en configuratie) steeds 3 maal dezelfde naam. Zo weet je dat deze bestanden samen horen en zijn ze toch (via hun extensie) van elkaar te onderscheiden. 23/80

24 Klik hier en controleer of je uitvoer OK is. Indien je niet tevreden bent over het resultaat pas dan je oefening aan. Herhaal daarna bovenstaande procedure (en overschrijf het oorspronkelijke bestand) totdat de uitvoer aan je verwachtingen voldoet. OPMERKINGEN: 1. Indien de oefening geen afbeeldingen of multimediatoepassingen bevat volstaat in principe dit (htm-)bestand om de oefening te testen, op te lossen, te verspreiden. 2. Je kan je oefeningen opslaan op je harde schijf, cd, DVD, USB-stick, en daarna op gelijk welke computer laten oplossen. Een browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ) volstaat. Het programma Hot Potatoes zelf moet hiervoor niet op de pc geïnstalleerd zijn. 24/80

25 STAP 2: OPSLAAN VAN DE WERKMODULE (= INVOER) Als tweede stap slaan we de werkmodule op. Op die manier kan je achteraf steeds wijzigingen, aanvullingen of verbeteringen aanbrengen. Hot Potatoes kent aan elke module een andere extensie toe, waardoor we steeds in één oogopslag kunnen zien in welke module een bepaalde oefening ontwikkeld is. JCloze:.jcl JQuiz:.jqz JMix:.jmx JMatch:.jmt JCross:.jcw In de geopende module kiezen volgen we de klassieke methode van opslaan: Kies in de menubalk voor BESTAND en OPSLAAN ALS Selecteer een map Geef het bestand een naam. TIP: Sla je invoer in dezelfde map op als het resultaat en geef het bestand dezelfde naam. 25/80

26 STAP 3: OPSLAAN VAN HET CONFIGURATIEBESTAND (= CONFIGURATIE) Als derde en laatste stap slaan we het configuratiebestand op. Op zich is dit geen noodzakelijke actie, maar het biedt je wel de mogelijkheid om elke oefening volledig te personaliseren wat betreft persoonlijke voorkeuren zoals lay-out, kleuren, knoppen, feedback, enz... We gaan als volgt te werk: In het Configuratiebestand kiezen we voor OPSLAAN ALS Selecteer een map Geef het bestand een naam. TIP: Geef het configuratiebestand dezelfde naam en sla het op in dezelfde map als de andere bestanden van de oefening. 26/80

27 4.2 JCloze een invuloefening De oefening aanmaken Klik in het opstartscherm op de aardappel van JCloze Geef een titel in. 2. Tik de tekst in. 3. Selecteer een woord. 4. Klik op GAT Hier kan je navigeren reeds gemaakte gaten Klik op OK 5. Het geselecteerde (in te vullen) woord is nu hier zichtbaar. 6. Geef eventueel een hint op. 7. Vul eventueel alternatieve antwoorden in. Herhaal bovenstaande stappen voor elk gat dat je wil aanmaken. 27/80

28 Opmerkingen: 1. Wil je achteraf de inhoud van bepaalde gaten nog aanpassen, klik dan in scherm 1 op WOORDEN TONEN, waardoor scherm 2 verschijnt. Klikken op de pijltjes naast GAT NUMMER laat je toe te scrollen tussen de reeds aangemaakte gaten. 2. Om een gat te verwijderen volstaat het om je cursor op het betreffende woord te plaatsen en te kiezen voor VERWIJDER GAT Het configuratiebestand aanpassen Wanneer je alle vragen (en antwoorden) hebt ingegeven, is de INVOER afgewerkt. We gaan nu over naar de 2 de stap: het aanpassen van het configuratiebestand. 1. Open dit bestand door te klikken op het knopje in de werkbalk of kies je in het menu voor OPTIES UITVOER CONFIGUREREN. 2. Controleer of het configuratiebestand Nederlandstalig is. Indien dit nog niet het geval is, zie voor de correcte werkwijze. 28/80

29 Opmerkingen: 1. JCloze zal steeds opstarten met het laatst gebruikte configuratiebestand! 2. De naam van het gebruikte configuratiebestand is steeds terug te vinden onderaan de JCloze module. 3. Wanneer je voor je oefening een eerder aangemaakt configuratiebestand wil gebruiken, kan je dit opstarten via de knop OPENEN in het dialoogvenster van het Configuratiebestand zelf. 3. Je kan nu een aantal dingen aanpassen volgens je persoonlijke wensen. Voor een overzicht (met screenshots) van de tabbladen kan je terecht bij We overlopen hier enkel de meest relevante instellingen voor JCloze. TABBLAD TITELS/INSTRUCTIES Ondertitel van de oefening: - Gatenvuloefening lijkt niet onmiddellijk de meest geslaagde vertaling. Instructies: - hou er rekening mee dat je enkel die instructies opneemt die relevant zijn voor de betreffende oefening. Wanneer je bv. geen hints of aanwijzingen in je oefening hebt opgenomen is het onnodig de werkwijze hiervan bij de instructies weer te geven. TABBLAD REACTIES/FEEDBACK Dit tabblad bevat de tekst die verschijnt wanneer er geklikt wordt op de knop Antwoord controleren (1, 2 en 4) of wanneer de Hint knop ingedrukt wordt (3). 29/80

30 TABBLAD KNOPPEN Hint: - het gebruik van deze knop levert telkens een extra letter van het antwoord op. Aanwijzing: - klikken op deze knop toont de aanwijzing die je in de aanmaak van de oefening voor het betreffende gat hebt meegegeven. Denk eraan dat het gebruik van zowel Hint knop als de Aanwijzing knop een invloed zullen hebben op de score.. Hoe meer Hints en Aanwijzingen er gevraagd worden, hoe lager de eindscore. Informatie die strikt noodzakelijk is voor het oplossen van de oefening, zet je dus best NIET onder een aanwijzing. Navigatie: - gebruik de navigatieknoppen enkel wanneer je meerdere oefeningen wenst te koppelen (zie ook 3.2.3). TABBLAD UITERLIJK Hier pas je het uiterlijk van de oefening aan. Wijzig indien gewenst de achtergrondkleuren, het lettertype, de lettergrootte, Met Toon een voorbeeld krijg je een indruk hoe je uiteindelijke pagina er zal uitzien. TABBLAD TIJDREGISTRATIE Hier kan je desgewenst een tijdlimiet instellen voor de oefening. In de praktijk wordt er een aftelklokje vertoond. Indien de oefening niet binnen de tijd volledig (juist) opgelost wordt, wordt de deelscore van dat moment de definitieve score. TABBLAD OVERIG Menulijst: - wanneer je deze optie aanvinkt ontstaat er op elk invulgat een dropdown menu met daarin alle antwoorden die in de oefening voorkomen. Het antwoord moet dus niet meer ingetikt worden, maar kan gekozen worden. Woordenlijst: - deze optie zorgt ervoor dat een lijst van alle mogelijke antwoorden vertoond wordt net onder de ondertitel. Het antwoord moet in dit geval uiteraard wel nog ingetikt worden. Controleer op HOOFD/kleine letters: de oefening wordt uiteraard moeilijker wanneer je kiest om de antwoorden hoofdlettergevoelig te maken. 30/80

31 TABBLAD EIGEN CODES Zie later TABBLAD CGI Om het resultaat van de oefening met behulp van een CGI-script per te versturen. Voor meer uitgebreide uitleg zie Nadat alle gewenste aanpassingen zijn doorgevoerd klik je in het dialoogvenster van het configuratiescherm op OK om de wijzigingen te bevestigen (opslaan doen we later) Het resultaat bekijken Na het aanmaken van de oefening en het aanpassen van het configuratiebestand, wordt het de hoogste tijd om het resultaat van ons werk te gaan bekijken. 1. Klik op het knopje in de werkbalk of kies je in het menu voor BESTAND GENEREER EEN WEBPAGINA. 2. Als eerste wordt je gevraagd om het uitvoerbestand op te slaan. 1. Maak een nieuwe map aan en geef deze de naam van je oefening. 2. Plaats je uitvoerbestand in deze map en geef dezelfde naam als de naam van de map. 3. Klik op OPSLAAN. 31/80

32 4. Klik op: BEKIJK DE OEFENNG IN MIJN INTERNETBROWSER. 3. De oefening verschijnt nu in je browser. Opmerking: Wanneer je als browser Internet Explorer gebruikt zal bij het inladen van de pagina onderstaande (gele) balk verschijnen. Klik rechts op de balk en kies voor GEBLOKKEERDE INHOUD TOESTAAN. Bevestig door te klikken op JA. 32/80

33 4. Controleer je werk (los de oefening eens op, maak wat fouten, gebruik de hints en/of aanwijzingen, bekijk de effecten op de eindscore ). 5. Pas eventueel hier en daar nog aan en bekijk daarna opnieuw je uitvoer (je zal telkens opnieuw gevraagd worden om je uitvoerbestand op te slaan) 6. Herhaal stappen 4 en 5 tot je volledig tevreden bent over de oefening en ga dan over naar de laatste stap De oefening OPSLAAN TIPS: - Sla alle bestanden die bij één en dezelfde oefening horen steeds op in één en dezelfde map. - Gebruik voor de drie standaardbestanden die je voor elke oefening dient op te slaan steeds 3 maal dezelfde naam. Zo weet je dat deze bestanden samen horen en zijn ze toch (via hun extensie) van elkaar te onderscheiden. Het opslaan gebeurt in 3 stappen: 1. Opslaan van het resultaat (= uitvoer) Dit is intussen al gebeurd. Voor de exacte werkwijze: stap 1 en Er wordt een htm-bestand aangemaakt 2. Opslaan van de werkmodule (= invoer) Voor de exacte werkwijze: stap 2 Er wordt een jcl-bestand aangemaakt 3. Opslaan van het configuratiebestand (= configuratie) Voor de exacte werkwijze: stap 3 Er wordt een cfg-bestand aangemaakt. 33/80

34 4.3 JMatch een combineeroefening De oefening aanmaken Klik in het opstartscherm op de aardappel van JMatch. 1. Geef een titel in Vul hier de tweede reeks termen in. 2. Vul hier de eerste reeks termen in. Vul hier de tekst in die in de keuzelijst zichtbaar moet zijn alvorens een keuze gemaakt wordt. De hier aangevinkte combinaties zullen vast weergegeven worden. Opmerkingen: 1. Geef in de tweede lijst de correcte (combinatie)volgorde in van de items. In de oefening zullen ze willekeurig door elkaar gehaald worden. 2. De tekst die je invult bij STANDAARD zal vertoond worden in de (nog gesloten) keuzelijst van de rechterkolom en geldt dus als aanwijzing voor het oplossen van de oefening. In de sleepversie is deze optie niet van toepassing. 3. De onder VAST aangevinkte combinaties worden in de uitvoer van de oefening vast en dus correct gecombineerd weergegeven. Bij de sleepversie zal deze vaste oplossing bij het openen van de oefening automatisch naar de juiste positie bewegen, waardoor de bedoeling van de oefening voor de gebruiker meteen duidelijk is. 34/80

35 4.3.2 Het configuratiebestand aanpassen Na het afwerken van de invoer gaan we over naar de 2 de stap: het aanpassen van het configuratiebestand. 1. Open dit bestand door te klikken op het knopje in de werkbalk of kies je in het menu voor OPTIES UITVOER CONFIGUREREN. Opmerkingen: 1. JMatch zal steeds opstarten met het laatst gebruikte configuratiebestand! 2. De naam van het gebruikte configuratiebestand is steeds terug te vinden onderaan de JMatch module. 2. Controleer of het configuratiebestand Nederlandstalig is. Indien dit nog niet het geval is, zie voor de correcte werkwijze. 35/80

36 Opmerking: Wanneer je voor je oefening een eerder aangemaakt configuratiebestand wil gebruiken, kan je dit opstarten via de knop OPENEN in het dialoogvenster van het Configuratiebestand zelf. 3. Je kan nu een aantal dingen aanpassen volgens je persoonlijke wensen. Voor een overzicht (met screenshots) van de tabbladen kan je terecht bij We overlopen hier enkel de meest relevante instellingen voor JMatch. TABBLAD TITELS/INSTRUCTIES Ondertitel van de oefening: - paar-oefening lijkt niet onmiddellijk de meest geslaagde vertaling. Instructies: - maak hier kort en bondig duidelijk wat de bedoeling is van de oefening TABBLAD REACTIES/FEEDBACK Dit tabblad bevat de tekst die verschijnt wanneer er geklikt wordt op de knop Antwoord controleren. TABBLAD KNOPPEN Flitskaarten: - naast de versies met een keuzelijstje en via slepen, biedt JMatch je ook de mogelijkheid om met flitskaarten te werken. Hiermee kan je begrippen(combinaties) laten inoefenen alvorens ze effectief te testen. Navigatie: - gebruik de navigatieknoppen enkel wanneer je meerdere oefeningen wenst te koppelen (zie ook 3.2.3). TABBLAD UITERLIJK Hier pas je het uiterlijk van de oefening aan. Wijzig indien gewenst de achtergrondkleuren, het lettertype, de lettergrootte, Met Toon een voorbeeld krijg je een indruk hoe je uiteindelijke pagina er zal uitzien. 36/80

37 TABBLAD TIJDREGISTRATIE Hier kan je desgewenst een tijdlimiet instellen voor de oefening. In de praktijk wordt er een aftelklokje vertoond. Indien de oefening niet binnen de tijd volledig (juist) opgelost wordt, wordt de deelscore van dat moment de definitieve score. TABBLAD OVERIG Volgorde van de vragen iedere keer veranderen: de volgorde van de alternatieven in de 2 de (rechter)kolom worden standaard in willekeurige volgorde weergegeven. Wanneer je deze optie aanvinkt zullen, telkens je de oefening opnieuw opstart, ook de items in de 1 ste (linker)kolom in een andere volgorde vertoond worden. TABBLAD EIGEN CODES Zie later TABBLAD CGI Om het resultaat van de oefening met behulp van een CGI-script per te versturen. Voor meer uitgebreide uitleg zie Nadat alle gewenste aanpassingen zijn doorgevoerd klik je in het dialoogvenster van het configuratiescherm op OK om de wijzigingen te bevestigen (opslaan doen we later) Het resultaat bekijken Na het aanmaken van de oefening en het aanpassen van het configuratiebestand, wordt het de hoogste tijd om het resultaat van ons werk te gaan bekijken. Opmerking: JMatch laat je voor de uitvoer kiezen tussen 3 mogelijkheden: - de standaard combineeroefening - een sleepoefening (drag n drop) - een combineeroefening met flitskaarten In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de eerste twee opties. De flitskaarten (om begrippen in te oefenen eerder dan om de kennis ervan te testen) spreken voor zich. 37/80

Dé startpagina voor Hot Potatoes oefeningen en theorie http://hotpot.klascement.net

Dé startpagina voor Hot Potatoes oefeningen en theorie http://hotpot.klascement.net Een eenvoudig en gratis programma om verschillende types oefeningen te maken die makkelijk als webpagina kunnen worden opgeslagen en aangeboden Een syllabus opgesteld door Geert Kraeye, en en graag aangeboden

Nadere informatie

Werken met Hot Potatoes Een inleiding

Werken met Hot Potatoes Een inleiding Werken met Hot Potatoes Een inleiding - Werken met Hot Potatoes Van In pagina 1/36 INHOUDSOPGAVE Hot Potatoes als oefeningentool 3 Wat is Hot Potatoes 3 Hot Potatoes installeren 3 De taal aanpassen van

Nadere informatie

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INLEIDING Voor veel sportfunctionarissen, beleidsmedewerkers

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller

Reader 43. Workshop. Mediatheek Tilburg Moller Reader 43 Workshop Kennismaken met websites FRONTPAGE 2003 Mediatheek Tilburg Moller 2 Inleiding... 5 1 Wat gaan we doen?... 5 1.1 Onderwerp.. 5 1.2 Inleiding.. 6 1.3 De opdracht 6 1.4 Infobronnen 6 1.5

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Syllabus Adlib toepassen en gebruik

Syllabus Adlib toepassen en gebruik ADLIB TOEPASSEN EN GEBRUIK : SYLLABUS 1. Kennismaking met Adlib Museum Plus 1.1. Wat is Adlib Museum Plus 1.2. Softwareversie en applicatieversie 1.3. De gebruikersinterface 2. Basishandelingen bij het

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

GeoGebra 1e en 2e graad

GeoGebra 1e en 2e graad GeoGebra 1e en 2e graad WI-0097-01 Nascholing ICT-wiskunde Paul Decuypere, Ria Vandermeersch, Jozef Van Remoortere Werkgroep Integratie van de Informatica in de Wiskunde 2007 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing

Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing Copyrights 2007 LogiVert LogiControle BV 2007 Easy Computing 1ste druk 2007 Uitgever Easy Computing n.v. Horzelstraat 100 1180 Brussel Easy Computing b.v. Jansweg 40 2011 KN Haarlem Website Productmanagement

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 2010 Gebruikershandleiding www.iumi.be www.iumi.nl versie: 1.4 IUMI GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave IUMI GEBRUIKERSHANDLEIDING... 2 IUMI OPSTARTEN... 3 DE WERKOMGEVING... 4 GEOPENDE ITEMS AFSLUITEN...

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Onsma. Geschikt voor Win 98, 2000, Me, Windows Xp, Windows Vista

Onsma. Geschikt voor Win 98, 2000, Me, Windows Xp, Windows Vista Handleiding door Geschikt voor Win 98, 2000, Me, Windows Xp, Windows Vista I. Inleiding. II. Downloaden, installeren en registreren. a. Downloaden. b. Installeren. c. Registreren. III. Diverse functies

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

WINDOWS LIVE TRAINING

WINDOWS LIVE TRAINING WINDOWS LIVE TRAINING INHOUDSTAFEL VOORWOORD VOORWOORD... 3 LES 1: JOUW ONLINE IDENTITEIT AANMAKEN... 4 LES 2: ZET ESSENTIËLE HULPMIDDELEN OP JOUW PC... 5 2.1. De Windows Live Essentials software downloaden...

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie