Raad van Bestuur. Leo baron Delwaide schepen voor haven en diamant (voorzitter) Eddy Bruyninckx afgevaardigd bestuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van Bestuur. Leo baron Delwaide schepen voor haven en diamant (voorzitter) Eddy Bruyninckx afgevaardigd bestuurder"

Transcriptie

1 6. De mensen Bestuursorganen Raad van Bestuur (samenstelling tot 29 januari 2007) Leo baron Delwaide schepen voor haven en diamant (voorzitter) Eddy Bruyninckx afgevaardigd bestuurder Marcel Bartholomeeussen SP.a-gemeenteraadslid Gustaaf Deckers deskundige sociaal-economische belangensfeer linker Scheldeoevergebied 64 Jaarverslag 2006

2 Karel De Gucht deskundige sociaal-economische belangensfeer linker Scheldeoevergebied Leona Detiège SP.a-gemeenteraadslid Filip Dewinter Vlaams Belang-gemeenteraadslid Alfons Geeraerts deskundige sociale verhoudingen haven Philip Heylen schepen voor cultuur, bibliotheken en monumenten Patrick Janssens burgemeester 65

3 Dr. Patrick Meire deskundige natuurbehoud Erwin Pairon schepen voor leefmilieu, groenvoorziening, afvalbeleid, huisvesting, bevolking en ontwikkelingssamenwerking Chantal Pauwels schepen voor informatie, communicatie, samenlevingsopbouw, emancipatie en sport Jan Penris Vlaams Belang-gemeenteraadslid Robert Restiau deskundige uit de private Antwerpse havensector Ludo Van Campenhout schepen voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, openbare werken, economie en toerisme 66 Jaarverslag 2006

4 Marc Van Peel schepen voor bestuurlijke organisatie, decentralisatie en personeel Nico Vertongen kabinetschef van de schepen voor haven en diamant Raad van Bestuur (nieuwe samenstelling sinds 30 januari 2007) Marc Van Peel schepen voor haven, personeel en bestuurlijke organisatie (voorzitter) Eddy Bruyninckx afgevaardigd bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Wouter De Geest gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen nv beheerder-bureaulid Voka 67 DE MENSEN

5 Rudi De Meyer afgevaardigd bestuurder Alfaport Antwerpen Annick De Ridder VLD-gemeenteraadslid Bart De Wever NV-A-gemeenteraadslid Philip Heylen schepen voor cultuur en toerisme Patrick Janssens burgemeester Erwin Pairon Groen!-gemeenteraadslid 68 Jaarverslag 2006

6 Jan Penris Vlaams Belang-gemeenteraadslid Peter Symens beleidsmedewerker Natuurpunt Bruno Valkeniers Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ludo Van Campenhout schepen voor stadsontwikkeling, sport en diamant Robert Voorhamme schepen voor onderwijs, economie, werk en middenstand Toon Wassenberg SP.a-gemeenteraadslid 69 DE MENSEN

7 Eva Wuyts SP.a-gemeenteraadslid Gewestelijk havencommissaris Antoon Colpaert 70 Jaarverslag 2006

8 Directiecomité Eddy Bruyninckx algemeen directeur (voorzitter) Jan Adam financieel directeur Greet Bernaers directeur infrastructuur Ivo Koeklenberg hoofdingenieur-directeur Jan Verbist havenkapitein-commandant 71 DE MENSEN

9 Waarnemend secretaris Christien Van Vaerenberg Toezicht Het toezicht op het financiële beheer werd opgedragen aan een college van drie commissarissen, door de gemeenteraad aangesteld: Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Piet Demeester (bedrijfsrevisor) (foto links), en gemeenteraadsleden Ann Coolsaet (foto midden) en Guy Lauwers (foto rechts). Tot 30 januari 2007 werd het toezicht op het financiële beheer uitgeoefend door Deloitte Bedrijfsrevisoren en gemeenteraadsleden Ann Coolsaet en Luc Lemmens. 72 Jaarverslag 2006

10 Personeel Personeelsbeleid en welzijn op het werk Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft in 2006 gewerkt aan een actiever en efficiënter wervingsbeleid door een grotere aanwezigheid op jobbeurzen, wervende advertenties, rekrutering over de grens voor een aantal nautische en technische functies en de oprichting van een paritaire werkgroep om het selectiereglement te herzien. Op vlak van werving en selectie zijn tevens een aantal sociale initiatieven opgestart. Zo konden werkzoekenden via een interne beroepsopleiding in de onderneming een praktijkopleiding volgen voor lichtmatroos binnen het baggerbedrijf, wat uitmondde in een aanwerving. Bijkomend werd in samenwerking met Levanto aan matrozen in opleiding de kans geboden om werkervaring op te doen bij het sleepbedrijf om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Vervolgens werd als belangrijke stap in de totstandkoming van een marktconform beloningsbeleid in samenwerking met een externe consultant een benchmarkonderzoek opgestart. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft het voorbije jaar tevens een belangrijke stap gezet in de uitbouw van een sociaal welzijnsbeleid door het in dienst nemen van een consulent en assistent sociaal welzijn om in 2007 een leeftijdsbewust personeelsbeleid uit te bouwen en aandacht te hebben voor het terugdringen van absenteïsme. Daarvoor werd de rapportering van de ziektecijfers op punt gesteld. Tenslotte zijn de werkorganisatiesystemen van de continudiensten in kaart gebracht om deze te optimaliseren en zo onder andere de balans tussen privé-leven en werk beter te bewaren. Preventie en bescherming op het werk Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gaf in 2006 het startschot voor de implementatie van het welzijnsmanagementsysteem OHSAS OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series en vertrekt van de lokale wetgeving. OHSAS geeft de vereisten aan voor een goed veiligheidsmanagementsysteem. Daarbij wordt er van uitgegaan dat zo n systeem de arbeidsrisico s effectief wil beheersen en aldus de performantie van de organisatie wil verbeteren. De norm wordt wereldwijd door belangrijke certificatie-instellingen naar voren geschoven als hét veiligheidsbeheersysteem van vandaag en van de toekomst. In december 2006 zijn de audits opgestart, vanaf 2007 volgen de eerste effectieve welzijnsrondgangen op de werkvloer. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil in 2010 de OHSAS certificatie voor het hele bedrijf behalen. In 2006 heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voorts een eerste groep veiligheidswachten opgeleid voor toezicht en redding bij betreden van besloten ruimten. Bovendien is het afgelopen jaar een eerste aanzet gegeven tot inventarisatie van plaatsen die mogelijk een explosieve atmosfeer kunnen bevatten. Op basis daarvan zullen maatregelen worden genomen om het risico op explosie zo veel mogelijk in te perken. Tevens zijn opleidingen beeldschermwerk en kantoorveiligheid georganiseerd voor wie dagelijks veel met een computer werkt. 73 DE MENSEN

11 Tot slot kende het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen een zeer kleine stijging van het aantal arbeidsongevallen ten opzichte van In 2006 zijn 100 arbeidsongevallen met werkverlet geregistreerd. Deze hebben geleid tot dagen werkverlet, iets minder dan in Daarnaast waren er 22 ongevallen op weg van en naar het werk, met 532 dagen werkverlet. Samenwerkingsverbanden Antwerp/Flanders Port Training Center APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center ontving in 2006 een duizendtal aanvragen vanuit de internationale havenwereld voor standaard seminaries (336 deelnemers), maatwerk seminaries (77 deelnemers), studiebezoeken (66 deelnemers) en seminaries in Vietnam en Laos (telkens 50 deelnemers). Ongeveer de helft van de aanvragers kon daadwerkelijk de sessies bijwonen. Uitschieters bij de maatwerkseminaries waren het programma over Port Operations & Management voor de Russische havens in opdracht van de Internationale Arbeidsorganisatie en de workshop Maritieme Beveiliging voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa waarvan België in 2006 het voorzitterschap waarnam. Daarnaast werd een sessie opgezet voor Senegal in het kader van Port State Control in samenwerking met de Belgisch Technische Coöperatie en een maatwerkprogramma over Dredging Technologies voor India binnen de afgesloten raamakkoorden met het Vlaamse Ministerie van Openbare Werken. Als afsluiter van 2006 is in december het maatwerkseminarie over Port Management georganiseerd in opdracht van de Dalian Port Corporation uit China. Voor het werkingsjaar 2006 kon APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center beroep doen op driehonderd lesgevers en bedrijven uit de publieke en private sector. Amaris In 2006 is werk gemaakt van een nieuw state-of-the-art strategisch computerplatform om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van aangekondigde intranet- en internettoepassingen. Nieuwe servers, besturingssysteem, database en application server zijn gecombineerd met geïntegreerde interne firewalls en virtualisatietechnieken. Het geheel is redundant opgebouwd: bij uitval vangt de overblijvende infrastructuur dit op. Het Barge Traffic System (BTS) is de eerste toepassing die op het nieuwe platform is geïnstalleerd. Deze is voor de deelnemende vervoersondernemers en terminalbeheerders vanaf het internet bereikbaar, maar gegevens van de interne databases zijn eveneens raadpleegbaar. Daarbij is de beveiliging tegen ongeoorloofde acties cruciaal en moet BTS te allen tijde ononderbroken beschikbaar blijven. Vanaf nu zullen stap voor stap andere toepassingen naar dit nieuw computerplatform overgebracht worden. Het Port Community Services Portal-project (PCSP) draaide in 2006 op kruissnelheid. De ontwikkeling van de modules e-loket en BTS schoten goed op en de module Kruispuntbank voor ladinggegevens is in de steigers gezet. 74 Jaarverslag 2006

12 De structurele samenwerking tussen publieke en private partners voor de uitbouw en implementatie verloopt vlot. Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. In 2006 ging het Central Broker System (CBS) voor de zeevaart operationeel van start. De nieuwe communicatiemethodiek laat toe dat de vele partners (Vlaamse havenautoriteiten, zee- en rivierloodsdiensten, scheepvaartbegeleiding en binnenvaartorganisaties) enkel nog communiceren met het CBS. Men biedt informatie aan of men ontvangt de gewenste gegevens (publish or subscribe): eenvoud en efficiëntie zijn troef. Naast deze scheepvaarttoepassingen werden in de domeinen van bedrijfsinformatie, human resources en financiën heel wat toepassingen verder ontwikkeld. Qua grafische informatiesystemen werd het erg gewaardeerde GeoPort uitgebreid met nieuwe gebruiksmogelijkheden, terwijl op het logistieke vlak een geschikt Enterprise Asset Management systeem werd geselecteerd en volop wordt gewerkt aan het nieuwe Eengemaakt OnderhoudsSysteem dat tegen 2008 alle onderhoudsprocessen zal optimaliseren. 75 DE MENSEN

INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11

INHOUD. Brief aan onze aandeelhouders 2. Activiteiten en Markt 5. Corporate Governance 11 JAARVERSLAG 2009 2 INHOUD Brief aan onze aandeelhouders 2 Activiteiten en Markt 5 Corporate Governance 11 Toelichting en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA Inhoud Dynamiek van het Ondernemingsplan 2004-2009 1 Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) uitdagingen in een Europees perspectief 5 Inleiding 13 Professionalisering van de Infrastructuur 14 Project

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur.

Voor elk van deze 3 groepen volgt de gegeven informatie volgens eenzelfde structuur. Wegwijs Mobiliteit 2 Inleiding De Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo) stelt voor: Wegwijs Mobiliteit. Uit een kleinschalige bevraging bij verschillende organisaties die werken rond mobiliteit blijkt dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013 KERNCIJFERS 2013 OMZET 300 300 In miljoenen euro s 250 200 250 200 237 255 253 229 235 150 150 100 100 50 50 0 0 2009 2010 2011 2012 2013 OMZET VOLGENS

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP

werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP werken aan zuiver water Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP Jaarverslag 2012 Meedenken met de klant BE-GAAP 2 Jaarverslag 2012 Inhoud 56 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4 Aquafin kort

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2011 CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST 2 INHOUD VOORWOORD 5 INLEIDING 7 1. VIER KRACHTLIJNEN 13 1.1. Diensten voor de

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

VIL Mail. Inhoud. Welkomstwoord. know. apply. grow. Welkomstwoord

VIL Mail. Inhoud. Welkomstwoord. know. apply. grow. Welkomstwoord VIL Mail Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Logistiek Nummer 39 - september/oktober 2011 know. apply. grow. Inhoud Welkomstwoord VIL Events Kick-off VIL projecten Contractonderzoek Bezoek het

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 3 jaargang 3 Cevi NV binnen de groep NRB, wat betekent dit voor u? Weergave van

Nadere informatie

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be Inhoud 1 Introductie...3 2 Waarom kiezen voor Health@Work?...3 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten...4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten...4

Nadere informatie

Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven

Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven Stedelijk Onderwijs Inspiratie voor t leven JAARVERSLAG 2010 Inleiding door RObert voorhamme... 4 Inspiratie voor t leven... 8 organisatie in beweging... 14 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE...24 ORGANISATIEBREDE

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

financieel verslag 2011

financieel verslag 2011 financieel verslag 2011 INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van bestuur en strategisch comité... 4 DNS.be personeel... 6 Financiële resultaten... 8 Inleiding... 8 Inkomsten... 8 Kosten...

Nadere informatie

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 inhoudsopgave 03 Voorwoord door Algemeen Directeur Bart Van Daele 04 Onze missie Jozef Jonckheere 06 Positionering Bart Van Daele 08 Technical Resources Manu Berghmans Sint-Maria Halle

Nadere informatie

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel

Jaarverslag. Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel Jaarverslag 2014 Verantwoordelijke uitgever: Tania Dekens, administrateur-generaal FAMIFED Trierstraat 70-1000 Brussel INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1. FAMIFED in de kijker... 3 Woordje... 3 Heel wat

Nadere informatie