Seneca & Quadia. Online Video. Uw website in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seneca & Quadia. Online Video. Uw website in beweging"

Transcriptie

1 Seneca & Quadia Online Video Uw website in beweging

2 Inleiding Steeds vaker vormt de websites het primaire communicatiemiddel tussen organisatie en doelgroep. Websites maken communicatie, interactie en transactie met de doelgroep mogelijk: 24 uur per dag/ 7 dagen per week. Precies wanneer het uw doelgroep uitkomt. Maar is uw website aansprekend, actueel en dynamisch genoeg om te voldoen aan de hoge eisen van de bezoeker? Bijna alle internetgebruikers in West-Europa hebben de beschikking over breedbandinternet. De rol van video naast klassieke media zoals tekst en afbeeldingen is daardoor steeds prominenter geworden. De integratie van het content management systeem (CMS) Smartsite ixperion en het Quadia Online Video Platform biedt u het ultieme gereedschap om uw boodschap op interactieve wijze te communiceren; in tekst, beeld, en geluid. Selecteer een video, verrijk deze met aanvullende informatie en embed de video op een door u gekozen webpagina. Laagdrempelig, snel en effectief! Zet video in voor bijvoorbeeld productinformatie, voorlichting of digitaal leren. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 1 van 18

3 Management samenvatting Seneca ondersteunt haar relaties al sinds 1994 met de realisatie van concrete doelstellingen ten aanzien van communicatie, interactie, transactie of participatie met hun doelgroepen met het content management systeem Smartsite. Door de samenwerking met Quadia wordt het Smartsite platform uitgebreid met een krachtig en nieuw communicatiemiddel: online video. Online video is een van de snelst groeiende toepassingen van de laatste jaren en vormt samen met sociale media een nieuwe wijze waarop consumenten informatie en kennis delen. Online video stelt u in staat om authentieker en vollediger te zijn in uw informatievoorziening (een beeld zegt immers meer dan woorden). Bovendien zet video de kijkers aan tot interactie met de aanbieder, met u dus. Een goede toepassing van online video helpt u om bestaande en nieuwe relaties op te bouwen en te onderhouden. Concrete doelstellingen hoeven hierbij niet uit de weg gegaan te worden. Online video toont aan zeer effectief te zijn om verkoop te stimuleren, uw merkbekendheid en -beleving positief te beïnvloeden, de tevredenheid van uw klanten te verhogen, kosten te besparen en de kennis van uw medewerkers en partners te vergroten middels e- learning. Met goede, compelling content, die nu dus kan bestaan uit teksten, afbeeldingen en video, raken bezoekers overtuigd van uw organisatie. De website zorgt ervoor dat ze kennis met u maken, uw producten en dienstverlening leren kennen en direct kunnen afnemen en gebruik kunnen maken van uw klantenservice. Seneca en Quadia bieden u nu de mogelijkheid om online video op een efficiënte, geïntegreerde en professionele wijze in te zetten op uw online omgeving en binnen uw sociale media strategie. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 2 van 18

4 Inhoudsopgave 1 Content management met Smartsite ixperion Web Content Management Rechten en rollen Beheer van teksten en afbeeldingen User Generated Content Structuur in content beheer Dynamische publicatie Zoeken Management Information SmartInstant Duidelijke architectuur, krachtige ontwikkelomgeving Voorbeelden van de inzet van Smartsite Toegankelijkheid Integratie van video in de website Quadia Media Manager Videoplayers Applicatiemodules Koppeling met YouTube Analyse van het gebruik Dienstverlening Quadia Web TV Voorbeelden van de inzet van Quadia Web TV Integratie Smartsite en Quadia Media Manager Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 3 van 18

5 1 Content management met Smartsite ixperion 1.1 Web Content Management Content management laat zich definiëren als het verzamelen, beheren en publiceren van gestructureerde en ongestructureerde informatie. Web content management is in veel organisaties al onderdeel van het primaire proces, maar ook offline en print publicaties kunnen belangrijke publicatiekanalen zijn. Het content management proces bestaat uit twee deelprocessen: In het eerste deelproces wordt de behoefte aan, of de noodzaak voor, bepaalde informatie vastgesteld, waarna deze informatie gecreëerd, beheerd, gevalideerd en geautoriseerd wordt voor publicatie. Dit is het redactieproces; Het tweede deelproces omvat onder meer de branding van content, het plaatsen van de content in een navigatiestructuur en de al dan niet gepersonaliseerde, feitelijke publicatie op alle geëigende kanalen. Zelfs de uiteindelijke archivering van de content maakt deel uit van de cyclus. Dit is het publicatieproces. In de praktijk gaan beide processen naadloos in elkaar over; in sommige gevallen zijn verschillende groepen personen verantwoordelijk voor de afzonderlijke processen; in andere gevallen vallen beide processen onder de hoede van eenzelfde groep medewerkers. Figuur 1. Het content management proces Een belangrijk winstpunt van content management is dat functies worden gescheiden: een redacteur richt zich in een gebruiksvriendelijke werkomgeving op het creëren van correcte en aansprekende teksten, zonder lastige technische aspecten van de website. Een beheerder richt zich daarentegen juist op de technische aspecten en heeft behoefte aan andere gereedschappen. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 4 van 18

6 1.2 Rechten en rollen Een belangrijk aspect van professioneel web content management is een juiste indeling in rechten en rollen. Met name bij grotere organisaties is dit van belang. Het mogen raadplegen van bepaalde content, of juist het aanmaken en bewerken daarvan, is dan toegewezen aan bepaalde groepen medewerkers. De betrokkenheid bij het content management proces kan in de praktijk bijvoorbeeld die zijn van een redacteur, die teksten schrijft of corrigeert, van een hoofdredacteur, van een uitgever van een bepaalde online publicatie, of die van een vormgever, ontwikkelaar of technisch beheerder. Al die rollen en rechten zijn dan specifiek voor de organisatie ingericht om optimale aansluiting te vinden bij de structuur en competenties van de betrokkenen. Smartsite ixperion ondersteunt het volledige, corporate, content management proces van een organisatie voor alle online en offline publicaties. De kracht van Smartsite ixperion is gelegen in de flexibiliteit, die het mogelijk maakt de inrichting van de web content management omgeving volledig in te richten naar de ambities van de opdrachtgever. 1.3 Beheer van teksten en afbeeldingen Smartsite ixperion heeft zich in de praktijk bewezen als productief hulpmiddel om teksten te creëren en te beheren, die vervolgens in allerlei soorten websites en in andere online en offline verschijningen worden gepubliceerd. De gebruiksvriendelijke web gebaseerde user interface stelt redacteuren in staat om snel content items, zoals webpagina s, teksten of afbeeldingen toe te voegen. Vanzelfsprekend zijn alle gebruikelijke functies van een Web Editor beschikbaar om te zorgen dat tekst netjes kan worden opgemaakt. Redacteuren kunnen zien snel hoe webpagina s er uiteindelijk uit gaan zien dankzij de preview functie. Figuur 2. De web gebaseerde redactieomgeving van Smartsite ixperion Smartsite ixperion zorgt ervoor dat aangemaakte content voldoet aan alle spelregels die van toepassing zijn voor een bepaalde publicatie. Denk bijvoorbeeld aan verplichte velden, of aan content die moet voldoen aan bepaalde standaarden in het kader van toegankelijkheid. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 5 van 18

7 1.4 User Generated Content Door gebruikers gegenereerde content is niet meer weg te denken. Fora, commentaar bij artikelen of een eenvoudige rating van een bericht, verrijken het totale informatieaanbod en helpen zowel de beheerorganisatie als de bezoekers om daarin te filteren. De Smartsite ixperion Web 2.0 Toolkit biedt de hulpmiddelen om user generated content via de website te verzamelen, te modereren en deze te beheren. 1.5 Structuur in content beheer Omdat in de loop der tijd veel content wordt aangemaakt en deze voortdurend wordt geactualiseerd, is het belangrijk om een goede opslagstructuur te bieden voor deze vaak vele duizenden, tienduizenden of honderdduizenden brokstukken informatie. Smartsite ixperion biedt hiervoor onder meer een hiërarchische structuur, waarin gebruikers informatie gegroepeerd opslaan. Die hiërarchische structuur laat zich representeren door een boomstructuur, vergelijkbaar met een mappen- en documentenstructuur. Zo n boomstructuur wordt bijvoorbeeld ingericht op thema of op organisatiestructuur. Een belangrijk aspect van content management is het onderscheid tussen verschillende soorten informatie. Voor de hand liggende informatiesoorten zijn nieuwsberichten, evenementen, vacatures, projecten, personen enzovoort. Maar in specifieke gevallen is er behoefte zijn aan maatwerk content typen die aansluiten bij de informatie van de organisatie. Hierin onderscheidt Smartsite ixperion zich nadrukkelijk. Een informatiesoort, of content type, beschrijft uit welke onderdelen of velden een eenheid informatie, of een content item, bestaat. Dat is voor een nieuwsbericht bijvoorbeeld een titel, een korte beschrijving, een uitgebreidere tekst en optioneel een foto. Redacteuren kunnen informatie voorzien van allerlei aanvullende kenmerken, op basis waarvan dynamische publicatie van content plaatsvindt. In het geval van een nieuwsbericht zouden die extra kenmerken kunnen zijn de datum van het nieuwsfeit, de locatie waar het nieuwsfeit zich voordeed, of de verslaggever die over het nieuwsfeit bericht. En: is het een nieuwsbericht uit sport, buitenlandse politiek, economie of een andere categorie? Figuur 3. Het toevoegen van meta informatie aan een content item Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 6 van 18

8 Door content items te voorzien van dit soort kenmerken, kunnen selecties in de verzameling van beschikbare content worden gemaakt; zo ontstaat dossiervorming over een bepaald thema of kunnen alle artikelen van een bepaalde auteur worden gegroepeerd. Om te zorgen dat content items eenduidig worden voorzien van kenmerken, gebruikt men vaak een taxonomie of thesaurus; gecontroleerde woordenlijsten, al dan niet in een hiërarchische structuur, waaruit een redacteur een of meer trefwoorden kan kiezen. Smartsite ixperion biedt niet alleen ondersteuning voor het gebruik van taxonomieën en thesauri, maar faciliteert ook het ontwikkelen en beheren van deze trefwoordencollecties. In de praktijk is de rol van thesaurusbeheerder vaak belegd bij een afzonderlijke medewerker of bij de hoofdredacteur. Belangrijke onderdelen van zorgvuldig content management zijn versiebeheer en workflow. Wijzigingen in content items leiden tot een nieuwe versie van het content item; workflow is de motor in het goedkeuringsproces, indien dat van toepassing is, en draagt zorg voor allerlei notificaties van alle bij het redactieproces betrokkenen. Zeker in het kader van compliancy of corporate governance is het belangrijk dat ook herleid kan worden wie akkoord heeft verleend aan de publicatie van een bepaald nieuwsbericht op de website, en wat het verschil is tussen de huidige content en de voorgaande versie. Smartsite ixperion biedt de mogelijkheid het audit trail van een document gedetailleerd te volgen. Een laatste beheeraspect van content management, dat het verdient hier te worden genoemd, is de archivering van content. Wet- en regelgeving zijn van toepassingsgebied tot toepassingsgebied verschillend; Smartsite ixperion biedt alle flexibiliteit om archivering naar vigerende eisen in te richten. Samenvattend: Smartsite ixperion biedt alle faciliteiten om het corporate (web) content management van een organisatie op duurzame wijze in te richten. Zorgvuldig inrichten van het content management proces betekent in het algemeen dat web site bezoekers eenduidiger informatie terugvinden, die actueel is en in samenhang gepresenteerd. Content hergebruik zorgt voor efficiency in de beheerorganisatie. Smartsite werkt als een samenwerkingsomgeving voor alle betrokkenen in het redactie- en publicatieproces. 1.6 Dynamische publicatie Smartsite publiceert de aangemaakte content items dynamisch naar online publicaties, zoals websites. Sommige typen content zullen misschien op meerdere websites te vinden zijn, bijvoorbeeld op zowel de corporate site als op een producten- of projectensite. Andere soorten content zijn misschien exclusief voor een bepaalde website of voor een bepaalde doelgroep. Smartsite ixperion onderscheidt hier kanalen. Voor verschillende doelgroepen zijn dan verschillende kanalen beschikbaar. Ook voor verschillende devices en media zijn afzonderlijke kanalen ingericht. Deze wijze van dynamisch publiceren maakt het mogelijk heel gericht informatie aan te bieden aan raadplegers van die informatie. Daarmee bereikt de eigenaar van de website beter zijn communicatie- en interactiedoelstellingen met de bezoeker van de website. Smartsite houdt bij de publicatie vanzelfsprekend rekening met een door de hoofdredacteur ingestelde publicatie vanaf -datum en een publicatie tot -datum. Het koppelen van zo n houdbaarheidsdatum aan een Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 7 van 18

9 bepaald soort informatie zorgt ervoor dat de website niet irrelevante in dit geval verouderde of ondertussen feitelijk onjuiste informatie aanbiedt. De aankondiging van een evenement kan bijvoorbeeld automatisch verdwijnen van de website zodra de houdbaarheidsdatum van het bericht is bereikt. Figuur 4. Instellingen voor de publicatieperiode De plaats in de website, waar een content item wordt gepubliceerd, kan afhankelijk zijn van de content structuur van het oorspronkelijke content item, die een hiërarchische vorm heeft van folders en documenten, of bijvoorbeeld bepaald zijn op basis van bepaalde kenmerken van datzelfde content item. In dat laatste geval wordt op een verzamelpagina bijvoorbeeld al het nieuws in een bepaalde categorie opgesomd. Dynamische publicatie kan zo ver gaan dat per websitebezoeker andere en dus gepersonaliseerde content wordt aangeboden. Als een bezoeker zijn interesseprofiel bewerkt, vormt dit de basis voor de getoonde informatie. Maar ook kan informatie worden getoond waarvan het systeem op basis van het eerdere surfgedrag van de bezoeker vermoedt dat deze nuttig is. Dit is dan behavioral targeting en zorgt ervoor dat iedere bezoeker een uniek samengestelde website te zien krijgt. 1.7 Zoeken Naast alle navigatiemogelijkheden, die een website bevat, biedt Smartsite ixperion ook een krachtige zoekmogelijkheid, Faceted Search. Omdat de gebruiker goede zoekresultaten middels facetten snel kan verfijnen, vormt deze manier van zoeken steeds vaker een alternatieve wijze van navigeren. Faceted Search kan dan ook een prominente plaats innemen in de navigatie van een website. Hierbij is nog de kanttekening op zijn plaats dat bij zoekopdrachten vanzelfsprekend tekstuele informatie gevonden moet kunnen worden. Maar ook afbeeldingen en videomateriaal moet kunnen worden doorzocht. 1.8 Management Information Niet alleen marketeers en webmasters willen graag weten hoeveel unieke personen de website hebben bezocht; ook redacteuren zijn geïnteresseerd in de vraag hoe vaak hun artikelen zijn gelezen. Vanuit het perspectief van de marketeer zijn er nog veel meer vragen te stellen: Hoe is de bezoeker op de website beland? Is deze bezoeker eerder op de website geweest? Welke interessegebieden heeft deze bezoeker? Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 8 van 18

10 Smartsite Management Information biedt die inzichten en toont daarnaast nog veel meer relevante informatie over het wel en wee van de website. Op welke termen hebben bezoekers gezocht op de website? Bij welke zoekopdrachten werd de bezoeker teleurgesteld omdat geen zoekresultaten werden gevonden? 1.9 SmartInstant SmartInstant is de naam van een zeer elegant template waarmee websites in zeer korte tijd kunnen worden ingericht, zonder dat daarbij de kracht en flexibiliteit van het content management systeem Smartsite ixperion verloren gaat. Het template omvat enerzijds een aantal vergaand aanpasbare designs voor moderne websites; anderzijds zijn gangbare content types, zoals nieuws, evenementen, vacatures al vooraf ingericht. Dit template kent daarnaast een gestandaardiseerde implementatiemethodiek, die ervoor zorgt dat een website of intranet binnen twee weken live kan zijn. Het template is ontstaan als een best practice die is ontleend aan de vele honderden websites die door Smartsite worden aangedreven. Met SmartInstant verwerkelijken we zeer snel de eerste fase van een project. Daarna ligt er een robuust uitgangspunt om verdere ambities met het Smartsite platform te realiseren Duidelijke architectuur, krachtige ontwikkelomgeving Smartsite ixperion is ontworpen om grote aantallen aanvragen van website bezoekers snel te kunnen beantwoorden; betrouwbaarheid, robuustheid en schaalbaarheid staan daarbij voorop. Het onderscheidend vermogen van Smartsite ixperion ligt onder meer in de krachtige mogelijkheden om websites en andere publicaties te bouwen en de dynamische navigatie in te richten. Figuur 5. Architectuur van Smartsite ixperion Voor website ontwikkelaars is een zeer uitgebreide suite van bouwstenen beschikbaar in de SXML extensie die Smartsite ixperion biedt. Macro s, vipers en het Smartlet Framework vormen drie belangrijke typen bouwblokken waarmee snel en duurzaam kan worden ontwikkeld. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 9 van 18

11 1.11 Voorbeelden van de inzet van Smartsite Smartsite is als motor terug te vinden in een groot aantal verschillende toepassingen. Allereerst drijft Smartsite grotere en kleinere websites aan. Voorbeelden daarvan zijn de publieke websites in diverse sectoren, zoals de industrie (Stork, Koninklijke Ten Cate, Ahrend), de financiële sector (ING Wholesale Banking, D Ieteren Lease, ONVZ), het onderwijs (Hogeschool Domstad, Hogeschool Universiteit Brussel, Avans Hogeschool), lokale overheid (Rotterdam, Hoorn, Schiedam), de zorgsector (Diaconessenhuis Utrecht, Ziekenhuis Bernhoven, Sint Franciscus Gasthuis), woningcorporaties (de Alliantie, Holland Rijnland, wonencentraal), maar ook het evenementenpark De Efteling, bonbonmaker Leonidas, het Belgische reisbureau Connections en softwareleverancier Accountview. Het intranet van veel organisaties omvat naast informatie over personen vaak een belangrijke kennismanagement component en ontsluiting van achterliggende systemen. Smartsite is onder meer de motor van de intranetten van de gemeente Rotterdam, De Hypotheker, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Spectrum Gelderland, Arbodienst Beter (ABN Amro Arbo Services), de ANWB en de Bank Nederlandse Gemeenten. Steeds vaker wordt Smartsite ixperion als spin het web geplaatst van een totaaloplossing, zoals de geïntegreerde front-office van een woningcorporatie; waar dan bijvoorbeeld internet, het klantportaal, het intranet voor medewerkers en het kennissysteem voor het klantcontactcentrum vanuit door een centrale motor worden aangedreven en van relevante content voorzien. Er is dan echt sprake van corporate content management. De Alarmcentrale van de ANWB is zo n voorbeeld waar een centrale kennisbron op basis van Smartsite ixperion call agents van accurate informatie voorziet. Maar ook gemeenten en woningcorporaties hebben klantcontactcentra waarin een kennisbank van Seneca een belangrijke rol speelt. Figuur 6. Totaaloplossing vanuit een centraal kennissysteem Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 10 van 18

12 1.12 Toegankelijkheid Een belangrijke kracht van Smartsite ixperion is dat het voldoet aan alle eisen die ten aanzien van toegankelijkheid gelden. Een met Smartsite aangedreven website levert geldige (X)HTML op en voldoet aan de Webrichtlijnen en daardoor ook gelezen kan worden met allerlei hulpmiddelen, zoals een braille leesplank. Daarnaast kunnen oplossingen als ReadSpeaker worden ingezet om teksten op de website voor te lezen. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 11 van 18

13 2 Integratie van video in de website Het gebruik van online video groeit momenteel zeer snel. Eind 2010 bestond 51% van al het internetverkeer uit videobeelden (Bron: Limelight Networks) en de verwachting is dat in 2014 zelfs ruim 90% van al het verkeer uit video bestaat (Bron: Cisco). Video speelt dan ook steeds vaker de rol van compelling content in een website. Quadia Web TV levert sinds 2004 oplossingen en content voor het gebruik van online video voor toepassingen als public relations en investor relations, marketing & verkoop, voorlichting & klanten service, interne communicatie en e-learning. De elegante integratie van het Quadia online video platform in Smartsite ixperion zorgt ervoor dat redacteuren eenvoudig videomateriaal op hun website kunnen publiceren. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 12 van 18

14 3 Quadia Media Manager De basis van het Quadia online video platform is de Quadia Media Manager. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor het beheer en de publicatie van videobestanden. Hiervoor wordt voorzien in een volledige oplossing vanaf het importeren van video s en het beschikbaar stellen in de juiste formaten tot en met de gedetailleerde presentatie van de kijkcijfers. Het publicatieproces begint met het uploaden van de video s in uw database. Deze video s kunnen afkomstig zijn van diverse bronnen. Zo is een beheerder in staat om zelf video s te uploaden, kan een videoproducent haar video s na de montage in uw systeem plaatsen en bestaat de mogelijkheid om consumenten video s te laten uploaden (user generated content). Wanneer reeds gebruik wordt gemaakt van grote hoeveelheden video s die opgeslagen zijn in Asset Management Systemen, kunnen ook deze bestanden worden afgeleverd in uw videodatabase. Nadat de video s in de Quadia Media Manager zijn geladen, zorgt het systeem ervoor dat ze in de juiste technische formaten beschikbaar worden gesteld. Hiervoor worden de video s geëncodeerd voor gebruik binnen de diverse browsertypen, breedbandige en minder snelle netwerken en voor de diverse platformen zoals web, mobiel en IPTV. Dit is tevens het moment om de video s te voorzien van de juiste informatie zodat zij eenvoudig terug te vinden zijn in het systeem en verrijkt worden met diverse vormen van informatie (zie paragraaf 3.1). Figuur 7: video management via de Quadia Media Manager Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 13 van 18

15 3.1 Videoplayers Om een video af te spelen op een website of een mobiele telefoon, dient een videoplayer gebruikt te worden. Quadia levert hiervoor diverse standaard players, maar het is ook mogelijk om uw eigen player te laten ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met aspecten als vormgeving, huisstijl, functionaliteit en interactie. De videoplayers van Quadia onderscheiden zich vooral door de vele functies waarmee de video s kunnen worden verrijkt. Zo kunnen documenten en online informatie worden gekoppeld aan een video en is het mogelijk om gerelateerde video s toe te voegen. Ook is het mogelijk om een tekstbanner te tonen en antwoordformulieren in te zetten. Uiteraard zijn alle players voorzien van koppelingen met de bekende sociale media netwerken zodat video s kunnen worden gedeeld binnen deze netwerken. Figuur 8: videoplayers in de eigen huisstijl 3.2 Applicatiemodules Het Quadia platform is uit te breiden met modules voor extra functionaliteit zoals: het synchroniseren van PowerPoint slides met video; het gebruik van video s in interactieve banners; het verzorgen van interactieve live uitzendingen; het omvormen van het videoplatform tot een volwaardige e-learning tool. Figuur 9: Van links naar rechts: Video met PowerPoint, video in interactieve banners, live interactieve video Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 14 van 18

16 3.3 Koppeling met YouTube Het is mogelijk om de video s die worden beheerd in de Quadia Media Manager ook te uploaden naar YouTube. Dit automatische exportproces is per video te activeren en kan plaatsvinden naar meerdere YouTube accounts. Het voordeel van deze manier van werken is dat alle video s centraal beheerd kunnen worden volgens de afgesproken rechten- en rollenstructuur. Figuur 10: export naar YouTube 3.4 Analyse van het gebruik Om het gebruik van de video s door de website bezoekers goed te kunnen meten, is de Quadia Media Manager uitgerust met een uitgebreide managementrapportage die inzicht geeft in zaken als: aantal starts; gemiddelde kijktijd; kijkmomenten; aantal unieke kijkers; het aantal kijkers op andere websites; de kijkers per land of regio; de karakteristieken van de kijkers. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 15 van 18

17 Figuur 11: managementrapportage 3.5 Dienstverlening Quadia Web TV Quadia is een full service organisatie op het gebied van online video. Naast de levering van het online video platform adviseert Quadia haar relaties ook omtrent de inzet van online video naar de verschillende doelgroepen en gericht op de gestelde doelen. Hierbij verzorgt Quadia Productions desgewenst de ontwikkeling, opname, montage en levering van online videoproducties. Deze kunnen variëren van eenvoudige video-interviews tot de productie van grootschalige interactieve live uitzendingen. 3.6 Voorbeelden van de inzet van Quadia Web TV Het Quadia online video platform wordt door een groot aantal nationale en internationale organisaties ingezet voor toepassingen als public relations & investor relations, marketing & verkoop, voorlichting & klantenservice, interne communicatie en e-learning. Public relations & investor relations: ABN AMRO; De Nederlandsche Bank; Triodos Bank. Marketing & verkoop: AGIS Zorgverzekeringen; Joop van den Ende Theaterproducties / Stage Entertainment; Polis Direct. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 16 van 18

18 Voorlichting & klantenservice: ASR Verzekeringen; ING Bank; UWV. Interne communicatie: Kluwer; NetApp; Unilever. e-learning: Bayer; KNHS; Koninklijke Marechaussee. Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 17 van 18

19 4 Integratie Smartsite en Quadia Media Manager Door de integratie van Smartsite en de Quadia Media Manager wordt het heel eenvoudig om op een professionele manier gebruik te maken van video binnen de online omgeving gebaseerd op Smartsite. De Quadia Media Manager verzorgt het beheer, de configuratie en de metadatering van alle videobestanden. Voor de publicatie binnen de Smartsite omgeving kan direct gebruik gemaakt worden van de videodatabase inclusief de interactieve players die geïntegreerd worden binnen de web omgeving. De managementrapportage geeft direct inzicht in de kijkcijfers en conversieresultaten. Ook op het gebied van de ondersteuning rondom de inzet van online video, leveren Seneca en Quadia diverse diensten van advisering tot implementatiediensten en zelfs videoproductie. QUADIA Web TV Seneca Seneca & Quadia: Video online 1.1 Pagina 18 van 18

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Smartsite Faceted Search

Smartsite Faceted Search Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Whitepaper Smartsite Faceted Search 2011 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.

Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite. Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Productdocumentatie SmartInstant De on-time, on-budget website op

Nadere informatie

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit

Smartsite Search Engine Optimization Toolkit Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@smartsite.nl I www.smartsite.nl Whitepaper Smartsite Search Engine Optimization Toolkit 2009 Seneca

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Content Management Server Whitepaper Whitepaper OpenIMS Content Management Server Open Informatie Management Server www.openims.com

Nadere informatie

Leaflet. SmartInstant Zorg. Productbeschrijving

Leaflet. SmartInstant Zorg. Productbeschrijving Leaflet SmartInstant Zorg Productbeschrijving Inhoudsopgave 1 SmartInstant Zorg... 2 1.1 Standaarden, modulaire opbouw, duurzame oplossing... 3 2 De eerste stap: de publieke website... 4 2.1 De publieke

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Smartsite Management Information

Smartsite Management Information Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Whitepaper Smartsite Management Information Instrumenten voor marketeers,

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal

Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal 13.9-11. Kennismanagement stimuleren en faciliteren met het Kennisportaal Mevr. drs. R.M. Filius & drs. F.J. Kresin Handboek Effectief Opleiden 40/205 13.9-11.01 13.9 LEREN VAN ORGANISATIES/ KENNISBEHOUD,

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken

O 3 Spaces Workplace. in een onderwijsomgeving. Documentbeheer en Samenwerken O 3 Spaces Workplace in een onderwijsomgeving Documentbeheer en Samenwerken O3Spaces Workplace in een onderwijsomgeving - v2.4.0_1_nl O3Spaces B.V. Hanzeweg 12d, 2803 MC Gouda Nederland Tel. (+31) 182

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Copyright 2010 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO

Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO 2012 Kennisnet.nl Adviesnotitie Taxonomie Documenten MBO 2 / 20 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ACHTERGROND... 3 1.2 AANPAK... 3 1.3 UITGANGSPUNTEN... 4 2 HET

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie DGOBR/DIR/TBGI Inleiding Het huidige Rijksportaal stamt alweer uit 2007. De wereld is sindsdien sterk veranderd, terwijl de bestaande voorziening onvoldoende met die veranderingen is meegegroeid. Dit is

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie