Hogere techniek afvalwaterzuivering Module 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogere techniek afvalwaterzuivering Module 2"

Transcriptie

1 Hogere techniek afvalwaterzuivering Module 2 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l

2 Stichting Wateropleidingen, december 2013 Groningenhaven PE Nieuwegein Versie 6.0 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Wateropleidingen.

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding en kader Projectaanpak Leerdoelen Inleiding Projectinitiatief Projectaanpak en -beheersing Stap 1: projectdefinitie Stap 2: projectbeheersing Stap 3, 4 en 5: toetsing en vaststelling Partijen in het bouwproces Fasering Contractvorm en wijze van aanbesteding klassieke contractvorm gemengde contractvormen aanbestedingsregels en -procedures gunningscriteria aanbestedingsprocedures Kwaliteitsborging Programma van eisen Leerdoelen: Inleiding Hoofdonderdelen van het programma van eisen Beschrijving van de situatie Beschrijving van de locatie Beschrijving huidige installatie Prestatie-eisen Zuiveringscapaciteit Effluenteisen Randvoorwaarden van de opdrachtgever Knelpunten Operationele aspecten Procesautomatisering en informatiesystemen Planning Slibafzet en -hergebruikmogelijkheden Levensduur Toepassing van ontwerpstandaards Randvoorwaarden vanuit de omgeving Kosten Leerdoelen Inleiding Initiële kosten Kapitaallasten... 31

4 4.5 Exploitatielasten Looptijd, aflossings- en afschrijvingstermijn Investeringsbeslissingen Methode 1: totale jaarlijkse kosten Methode 2: Terugverdientijd Methode 3: Constante waarde Gevoeligheidsanalyse Kosten beïnvloedende factoren Zuiveringsconcept Invloed belastingontwikkeling Voorbezinking Beluchtingssystemen Fosforverwijdering Stikstofverwijdering Slibverwerking Operationele kosten Waterlijn Sliblijn Rekenvoorbeelden Voorbeeld 1 berekenen kapitaalkosten Voorbeeld 2 terugverdientijd Voorbeeld 3 netto contante waarde Voorbeeld 4 invloed keuze chemicaliën Voorbeeld 5 gevoeligheidsanalyse Systeemkeuze Leerdoelen Inleiding Selectie van technieken Schaalgrootte van het zuiveren Voorbehandeling Keuze voor zandverwijdering en systemen met en zonder voorbezinktank Beluchtingssystemen Fosforverwijdering Voorprecipitatie Simultane chemische fosforverwijdering Map proces Biologische fosforverwijdering Stikstofverwijdering Voorbeelden van configuraties Nabezinking Desinfectie Centrale of decentrale slibontwatering Keuze directe slibontwatering of indikking gevolgd door ontwatering Keuze voor het type slibontwateringsapparatuur Alternatieve zuiveringstechnieken Membraanbioreactor Slib op drager Aeroob korrelslib/nereda... 79

5 USBF Deelstroombehandeling Koude Anammox in de waterlijn Nabehandeling Opstellen van een variantenvergelijking Vaststellen uitgangspunten Inpassen van bestaande installatiedelen Beschrijving basisvarianten Gebruik van modellen bij de vergelijking van varianten Dimensioneren en ontwerpen Leerdoelen Inleiding Opstellen processchema Proces flow diagram PID Symbolen en aanduidingen Hydraulische aspecten Statisch en dynamisch verval Berekenen leidingweerstanden Waterschijf boven een overstortrand Menging Massabalansen Slibleeftijd en nitrificatieruimte Denitrificatieruimte Berekening zuurstofinbreng capaciteit Fosfaatbalans voor berekenen biologische fosforverwijdering Fosfaatbalans bij chemische fosforverwijdering Slibbalans bij berekenen retourslibcapaciteit Dimensionering van procesonderdelen Ontvangstwerk en roostergoed Zandverwijdering Keuze voor het aantal straten Voorbezinking Dimensionering selector Anaerobe tank voor biologische fosforverwijdering Dimensioneren beluchtingstank Dimensioneren beluchtingsinstallatie Dimensionering van nabezinktanks Nereda installaties Membraanbioreactoren Effluentbemaling Slibindikking Slibgisting Slibontwatering Anaerobe waterzuivering Het SHARON proces voor deelstroombehandeling Het Anammox proces Ventilatie en geurbehandeling

6 Lay-out Modelleren Modellen en computerprogramma s Statische en dynamische simulatie Voorbeelden van modellen Werken met modellen Civiele techniek Inleiding Terreinindeling Ruimtebeslag Hydraulisch ontwerp Algemeen Vervalberekeningen Hoogtelligging Materiaalgebruik algemeen Werktuigbouwkunde Inleiding Pompen Stroming van vloeistoffen Het totale pomprendement NPSH en cavitatie Leidingen Inleiding Statische-, dynamische- en manometrische opvoerhoogte Leidingweerstand Combinatie van pomp- en leidingkarakteristieken De invloed van lucht- en/of gasinsluitingen in persleidingen Waterslag Menging Onderwatermengers Menging slibgisting Scheiden Roostergoedverwijdering Slibontwatering Beluchten Elektrotechnische installatie en besturing Opbouw van de elektrische installatie Uitvoerorganen Hoofdschakelelementen Besturing PLC Besturingsplan Testen van een besturing Signaalgevers

7 9.5.1 IP-beschermingsklasse van elektromotoren Werking en temperatuur Motorvermogen, arbeidsfactor cos φ en rendement Aanzetmethoden Veiligheid in elektrische installaties Elektrische gevaren Beveiligingen van elektromotoren Aardlekbeveiliging Aarding Bliksembeveiliging Kooi van Faraday en elektromagnetische comptabiliteit Voorschriften Ontwikkelingen op gebied van besturingssystemen Human Machine Interface SCADA-systeem DCS Gegevenspresentatie en archief Bussystemen Meet- en regeltechniek en procesautomatisering Inleiding de corrigerende organen.p&i-schema's Regeltechnische kenmerken van processen Procesregelsystemen Feed-back regeling (terugkoppeling) Feed-forward regeling (Sturing) Master-slave of cascade regeling Verhoudingsregeling Regelaars Corrigerende organen Energie Inleiding Hoofdvormen van energie Energie, vermogen en energie-inkoop Elektriciteitsverbruik Warmtebehoefte Gasproductie en slibverwarming Gasproductie bij anaerobe afbraak Slibverwarming Warmtekrachtkoppeling Installatie-uitvoeringen wkk-installatie Economisch rendement energie-opwekking Nieuwe ontwikkelingen Opstarten en testen van de zuivering Leerdoelen

8 12.2 Inleiding Bestek Aanbesteding, gunning en bouw Testen en opstarten Omvang Civiel technisch, mechanisch en elektrisch gereed Procedures Werkwijze Draaiboek en protocollen Toezicht directie Planning en voortgang Verantwoordelijkheden Civiel technisch gereed maken Mechanisch gereed maken Elektrisch gereed maken Droogtesten Civiel Natte testen Civiele testen Mechanisch-elektrisch Voorbeelden van natte testen Oplevering en ingang onderhoudstermijn Algemeen Technologische opstart Opstart biologie (beluchtingstank) Opstart Membraanbioreactor Testen en opstart van zandfiltratie Opstart slibgisting Opstart biofilter ten behoeve van luchtbehandeling Procesbeheersing Leerdoelen: Inleiding De mens in evenwicht met proces en automatisering Procesbesturing Procesbeveiliging Procescontrole Onderhoud en asset management zuiveringsbeheer Leerdoelen Wat is asset management? De definitie van asset management De doelstelling van asset management De assets van asset management De levenscyclus van een asset Het asset management systeem (AMS) Waarom asset management en hoe? Generiek doorvoeren management systeem Het bewerkstellingen van kosteneffectiviteit

9 Rollen rondom de assets Pas 55: Specification for the optimized management of physical assets Asset management bedrijven Risicodenken Onderhoud Het begrip onderhoud Beheer en onderhoud Onderhoud per vakgebied Fasemodel in relatie tot onderhoudsorganisatie De plaats van het onderhoud in de organisatie Onderhoudsmanagement De driehoek management, technologie en engineering Onderhoudsprocessen Sturing van onderhoudsprocessen Typische indicatoren voor onderhoud (RAMS) het onderhoudsbeheersysteem Onderhoudstechnologie Terminologie Onderhoud methodieken Onderhoudsengineering Onderhoudsbewust ontwerpen Onderhoud in relatie tot afdeling projecten/nieuwbouw Bottlenecks van een biologische awzi Leerdoelen: Inleiding Wat zijn bottlenecks? Het belang van het kennen van de bottleneck van een awzi Herkennen van bottlenecks en de plaats in de organisatie Bottlenecks op het niveau van procesonderdelen Beschikbare capaciteit Benodigde capaciteit Systematiek Bottlenecks op het niveau van processen Onvoldoende bufferende of egaliserende capaciteit Capaciteit nabezinktanks Nieuwe duurzamheidsambities Troubleshooting water en slib Leerdoelen: Inleiding De plaats van troubleshooting in de organisatie In de praktijk veel voorkomende problemen Stikstofverwijdering Ammonificatie Nitrificatie Denitrificatie Voorwaarden voor het optreden van denitrificatie Uitspoeling van zwevende stof en licht slib

10 Nabezinktank: scheiding en recirculatie Nabezinktank: indikking Nabezinktank: buffering Nabezinktank: constructieve en mechanische oorzaken Overige procesmatige oorzaken Dosering van poly-elektroliet Visie op toekomstige ontwikkelingen Leerdoelen Inleiding Watersysteem en waterketen Historie watermanagement drinkwater Afvoer van regenwater sanitatie afvoer van afvalwater Rioleringssystemen Afvalwaterzuivering Ontwikkelingsrichting Effluenteisen Duurzaamheid hergebruik Ruimtebeslag Kosten Toekomstige stedelijk sanitatiesystemen Scheiden van waterstromen Decentrale zuivering Toegepaste technologie

Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering

Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering Cursusboek Nieuwegein, 2014 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, januari 2014 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 4.0

Nadere informatie

Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen

Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen Lesboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 2.1

Nadere informatie

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard Ketenanalyse RWZI s Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard 18-01-2013 Bij deze revisie is de CO 2 reductie door het toepassen van groene energie gekwantificeerd en is de techniek Nereda

Nadere informatie

Rioleringstechniek. Lesboek module 2. Nieuwegein, 2012. w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l

Rioleringstechniek. Lesboek module 2. Nieuwegein, 2012. w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Rioleringstechniek Lesboek module 2 Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 2.0 Niets van deze

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Energie in de waterketen

Energie in de waterketen FFinal Milieubeheer l rereport p Mastercase Energie in de waterketen Concept Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Kenmerk R001-4527683GFS-mfv-V01 Tabel 4.4 toont de temperaturen voor

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

EVALUATIE VAN WATERPOMPSYSTEMEN

EVALUATIE VAN WATERPOMPSYSTEMEN EVALUATIE VAN WATERPOMPSYSTEMEN Energie-efficiency Beoordelingshandleiding Eerste Editie Drinkwater en sanitaire voorzieningen Duurzame energie en klimaatverandering voorzieningen Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE

LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE SNELLE EMISSIESCHATTING VOOR GEMENGDE EN GESCHEIDEN RIOOLSTELSELS LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE 2005 W04 LITERATUURSTUDIE SLIBDESINTEGRATIE RAPPORT 2005 w04 ISBN 90.5773.291.2 stowa@stowa.nl WWW.stowa.nl

Nadere informatie

ECOTEC. Algemene brochure

ECOTEC. Algemene brochure ECOTEC Algemene brochure ECOTEC S.A., is in 1990 opgericht als gevolg van de toenemende vraag naar apparatuur en processen welke het milieu beschermen en die met name vloeistoffen en gassen, welke vrijkomen

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel

Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Verantwoording Titel Mogelijkheden duurzame energie op rwzi's De Dommel Opdrachtgever Waterschap De Dommel Projectleider ir. A.G. (Tony) Flameling Auteur(s)

Nadere informatie

Kennis om de goede dingen goed te doen

Kennis om de goede dingen goed te doen Kennis om de goede dingen goed te doen Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer STOWA KWR Stichting RIONED Kennis om de goede dingen goed te doen Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

STICHTING VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE

STICHTING VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE TICHTING VAKOPLEIDING PROCEINDUTRIE EINDTERMENDOCUMENT Middenkaderfunctionaris Algemene Operationele Techniek EINDTERMENDOCUMENT MKF. ALGEMENE OPERATIONELE TECHNIEK / UITG. JULI 2002-1 - tichting Vakopleiding

Nadere informatie

Risicomanagement en ICT-projecten

Risicomanagement en ICT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam Register EDP Audit opleiding Risicomanagement en ICT-projecten Complexiteit Business en ICT alignment Continu risicodenken en -management Succes of falen De relatie tussen

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Het doel 3 2 Projectontwerp 3 A. Producten en resultaten 3 B. Besturing van het project 4 C. Het veranderingsproces 4 3 Projectinhoud

Nadere informatie

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen Groningenweg 10 telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Beoordelingsrichtlijn Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen BRL SIKB 11000 BRL SIKB 11000 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota risicomanagement Delfland

Nota risicomanagement Delfland Nota risicomanagement Delfland Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van deze nota 5 1.3 Leeswijzer 6 2 Risico s en risicomanagement 7 2.1 Risico s 7 2.2 Risicomanagement 7 2.3 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Innovatiecontract Watertechnologie

Innovatiecontract Watertechnologie Pagina 1 van 60 Innovatiecontract Watertechnologie Voorwoord De sector watertechnologie binnen de Topsector Water richt zich op drink en industriewater, zuivering van afvalwater, riolering, sensoring en

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 1. Inleiding Naar aanleiding van het Bestuursprogramma is eind 2010 het beleidskader Duurzaamheid vastgesteld. Daarmee hebben we onze ambities en doelstellingen op het gebied

Nadere informatie

Influent fijnzeven In rwzi s 2010

Influent fijnzeven In rwzi s 2010 Final l report p Influent fijnzeven in rwzi s rapport 2010 19 Influent fijnzeven In rwzi s STOWA 2010 19 IsBn 978.90.5773.477.9 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 01 Stationsplein

Nadere informatie

Naar een asset management leidraad

Naar een asset management leidraad Naar een asset management leidraad Bart Knepper, Waterschap Vallei en Veluwe John de Croon en Ype Wijnia, AssetResolutions Utrecht, 7 februari 2013 Agenda Waarom een leidraad Asset management in vogelvlucht

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Vijfjarenplan thema Water en energie

Vijfjarenplan thema Water en energie Vijfjarenplan thema Water en energie BTO 2013.009 September 2012 Vijfjarenplan thema Water en Energie BTO 2013.009 September 2012 2012 KWR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie