: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?"

Transcriptie

1 : Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

2 Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte <-> Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

3 Budgettaire context Gezonde financiën nastreven: - Begrotingsevenwicht (Vlaanderen) of kleinere begrotingstekorten (federaal) - Fors besparen op overheidsuitgaven: Vlaanderen in 2015: 1,2 miljard Federaal in 2015: 2,5 miljard

4 Demografische context Aantal 65+ in Vlaanderen: 1,23 mio 1,71 mio Aantal 65+ in Vlaanderen: 20,1% 28,2% Aantal 85+ in Vlaanderen: 5,8% 11,3% Mensen leven langer en dat is goed. Maar het betekent ook meer uitgaven voor oa.(gezondheids)zorg en welzijn.

5 Budget vs. Noden Ondanks de budgettair moeilijke context worden de (gezondheids)zorg- en de welzijnssector gevrijwaard van drastische bezuinigingen. Groeinorm GZ daalt, maar blijft wel 1,5% Zorg en Welzijn: mio euro komende 5 jaar Desalniettemin worden hervormingen en besparingen doorgevoerd.

6 Budget vs. Noden Vlaanderen: - Kinderbijslag wordt niet geïndexeerd in Zorgpremie stijgt van 10 of 25 naar 25 of 50 - Urencontingent gezinszorg stijgt niet in 2015 Federaal: mio euro besparingen gezondheidszorg

7 Staatshervorming Vlaanderen krijgt er heel wat bevoegdheden bij op vlak van welzijn, volksgezondheid en gezin. Budget stijgt van bijna 4 miljard naar iets meer dan 10 miljard euro. Op bijna gelijke grootte als Onderwijs: +/- 25% van de totale Vlaamse begroting.

8 Staatshervorming Belangrijkste overhevelingen: Kinderbijslag: 3,5 miljard Residentiële ouderenzorg (RIZIV): 1,8 miljard Tegemoetkoming hulp aan bejaarden: 412 miljoen Geriatrie, revalidatie: 253 miljoen Psychiatrische verzorgingstehuizen: 90 miljoen Mobiliteitshulpmiddelen: 57 miljoen

9 Staatshervorming Vanaf 1 januari 2015 bevoegd voor de meeste nieuwe bevoegdheden Op dit moment transitiefase, voorbereiding overdracht budgetten, personeel, infrastructuur, protocollen, samenwerkingsakkoorden. Inkanteling op Vlaams niveau, al dan niet binnen bestaande structuren, zal proces van jaren zijn.

10 Aan de slag 1. Uitbouw eigen Vlaamse Sociale Bescherming 2. Persoonsvolgende financiering 3. Zorgnetwerken en persoonlijk zorgdossier 4. Overleg en beheer

11 Vlaamse Sociale Bescherming Vandeurzen: Een Vlaamse laag op de sociale zekerheid. Vorige legislatuur al decreet VSB gestemd met kindpremie en maximumfactuur. Niet uitgevoerd. Volksverzekering: rechten en persoonsgerelateerde uitkeringen, toegekend op basis van inwonerschap (in Vlaanderen en Brussel (keuze)), uitgevoerd door de zorgkassen en mits betaling van een jaarlijkse premie.

12 Vlaamse Sociale Bescherming Geleidelijke uitbouw met volgende componenten: - Zorgverzekering - THAB - Basisondersteuningsbudget voor pmh - Hulpmiddelen - Revalidatie - Systemen van inkomensrelatering bijdragen gezinszorg - Vraaggestuurde financiering residentiële ouderenzorg, opvang in beschut wonen en PVT

13 Persoonsvolgende financiering Bestaat al: THAB, zorgverzekering, PVF pmh Beleidsnota: Vooraleer grondige wijzigingen aan te brengen aan het huidige systeem van financiering in de ouderenzorg zullen we, concepten van persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg uittesten.

14 Persoonsvolgende financiering Ouderen zolang mogelijk de regie over hun leven te laten voeren met een persoonlijk zorgbudget op basis van de zorgzwaarte (inschaling) = Zorg op maat en keuzevrijheid. Reorganisatie en heroriëntering van de zorgaanbieders: RIZIV-middelen niet meer (rechtstreeks) naar voorzieningen.

15 Persoonsvolgende financiering Ook afstemming met andere sectoren (thuiszorg) + ontschotting tussen sectoren. Infrastructuursubsidiëring als component (nieuwe rol VIPA) Zal proces van vele jaren zijn met lange transitieperiode. Volledig conform partijvisie en Zorgplan Maggie.

16 Zorgnetwerken Geïntegreerde zorgorganisatie met als doel: zorg en ondersteuning aan cliënten/patiënten in een meer samenhangend geheel te brengen. Organisatiemodel voor praktijkvoering in eerstelijn voor chronische zorgnoden. Voorzieningen, organisaties en zorgverstrekkers maken concrete, formele samenwerkingsafspraken. Vrije keuze van gebruiker essentieel!

17 Persoonlijk (digitaal) zorgdossier Gegevensdeling via elektronisch dossier, na geïnformeerde toestemming, alleen met zorgverleners waarmee een zorgrelatie bestaat en steeds met inzagerecht voor de betrokken cliënt. Laat ook zorgverleners toe om gegevens over hun gebruikers met elkaar te delen, het gegevensverkeer tussen de voorzieningen en de overheden te stroomlijnen en administratieve lasten van de gebruikers en de voorzieningen te verminderen. Dit gebeurt met maximale privacy-garanties.

18 Overleg en beheer VESOC Sociaal als algemeen overlegorgaan om de grote strategische beleidslijnen binnen WVG mee uit te denken en tekenen. Samenstelling nog niet duidelijk. Heel veel gelobby. Het gaat over veel macht en inspraak natuurlijk. Sowieso werkgevers, werknemers en minister(s). Ook partners uit de sectoren zelf, maar wie allemaal? (representativiteit)

19 Overleg en beheer De Raadgevende Comités van de Intern Verzelfstandige Agentschappen (IVA s) zullen een essentiële rol spelen in het beheer van de enorme budgetten. Kind & Gezin: kinderbijslag (quid uitbetaling?) Zorg & Gezondheid / Vlaams Zorgfonds IVA VSB (belangrijk gelet op controle Zorgkassen) Samenstelling ook nog niet duidelijk nu. Inspraak van de gebruikers!

20 Ouderen zelf Beleidsparticipatie van ouderen: opmaak van ouderenbeleidsplan (aantal doelstellingen op lange termijn en in dialoog met de doelgroep). Ouderenraad: nieuwe beheersovereenkomst Vermaatschappelijking van de zorg: vrijwilligerszorg, mantelzorg.

Vlaamse sociale bescherming. Wie zorg nodig heeft, sterker maken

Vlaamse sociale bescherming. Wie zorg nodig heeft, sterker maken Vlaamse sociale bescherming Wie zorg nodig heeft, sterker maken INHOUD 1. Vlaamse sociale bescherming: inhoud en situering 2. Solidair verzekeringsmodel 3. Persoonsvolgende financiering 4. Uniforme inschaling

Nadere informatie

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming De Vlaamse sociale bescherming Ouderbeleidsparticipatie trefdag 7 mei 2019 Sandra Derieuw Adjunct Kabinetchef Vlaamse sociale bescherming INHOUD Situering Onderdelen VSB en budget Vlaamse sociale bescherming

Nadere informatie

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming De Vlaamse sociale bescherming Studiedag Vlaamse Ouderenraad 08-12-2017 Sandra Derieuw AKC Vlaamse sociale bescherming INHOUD Onderdelen VSB Situering Wijzigende context Wijzigende verwachtingen Wijzigende

Nadere informatie

De toekomst van de Centra voor Ambulante Revalidatie in Vlaanderen. Dr. Viviane Van Elshocht, Raadgever revalidatie Kabinet minister Jo Vandeurzen

De toekomst van de Centra voor Ambulante Revalidatie in Vlaanderen. Dr. Viviane Van Elshocht, Raadgever revalidatie Kabinet minister Jo Vandeurzen De toekomst van de Centra voor Ambulante Revalidatie in Vlaanderen Dr. Viviane Van Elshocht, Raadgever revalidatie Kabinet minister Jo Vandeurzen WAT? nieuwe bevoegdheden Financiering van de residentiële

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

OP WEG NAAR.. EEN VLAAMS GEÏNTEGREERD BELEID VOOR PERSONEN MET EEN ZORG EN ONDERSTEUNINGSVRAAG

OP WEG NAAR.. EEN VLAAMS GEÏNTEGREERD BELEID VOOR PERSONEN MET EEN ZORG EN ONDERSTEUNINGSVRAAG OP WEG NAAR.. EEN VLAAMS GEÏNTEGREERD BELEID VOOR PERSONEN MET EEN ZORG EN ONDERSTEUNINGSVRAAG VLAAMSE REGELGEVING IN ONTWIKKELING Decreet lokaal sociaal beleid Decreet betreffende de woonzorg Decreet

Nadere informatie

Advies. Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid. Brussel, 26 mei 2015

Advies. Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid. Brussel, 26 mei 2015 Advies Conceptnota tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 26 mei 2015 SERV_20150526_conceptnota_overlegmodel_WVG_ADV Sociaal-Economische Raad van

Nadere informatie

Vlaamse sociale bescherming Wie zorg nodig heeft, sterker maken

Vlaamse sociale bescherming Wie zorg nodig heeft, sterker maken Vlaamse sociale bescherming Wie zorg nodig heeft, sterker maken INHOUD 1. De Vlaamse sociale bescherming: 1. Inhoud 2. Visie 3. Gefaseerd traject 4. Solidair verzekeringsmodel 2. Financiering op basis

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

De Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming De Vlaamse sociale bescherming Informatiemomenten 23 januari en 25 januari 2018 Sandra Derieuw AKC Vlaamse sociale bescherming INHOUD Situering Vlaamse sociale bescherming Inhoud en fasering Visie Vlaamse

Nadere informatie

KANSEN EN RISICO S VOOR PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING IN VLAANDEREN

KANSEN EN RISICO S VOOR PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING IN VLAANDEREN KANSEN EN RISICO S VOOR PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING IN VLAANDEREN CONGRES INDICATIESTELLING: ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN AFSTEMMING WETGEVING - 13 JUNI 2019 Situering van persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

Jo Vandeurzen. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorg om talent en slimmer zorgen Zorg om talent Een vd belangrijkste pijlers van Flanders Care Aandacht voor mensen die werken in zorg en welzijn

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap 16 mei 2018

DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap 16 mei 2018 DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Vlaamse Sociale Bescherming en de sector personen met een handicap 16 mei 2018 DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Decreet van 24 juni 2016 AANTAL LEDEN PER REGIO 2017 AANTAL

Nadere informatie

VR DOC.1641/1QUATER

VR DOC.1641/1QUATER VR 2019 1801 DOC.1641/1QUATER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Personeelsplan van het agentschap Zorg en Gezondheid Bijlagen: - het personeelsplan

Nadere informatie

OP ÉÉN LIJN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 23/02/2019

OP ÉÉN LIJN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 23/02/2019 OP ÉÉN LIJN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN MORGEN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 23/02/2019 VERDELING BEVOEGDHEDEN Vlaamse sociale bescherming (CARE) Persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Onderwerpen voor proactieve advisering januari juni 2016

Onderwerpen voor proactieve advisering januari juni 2016 Werkprogramma Onderwerpen voor proactieve advisering januari 2015 - juni 2016 5 februari 2015 Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 F +32 2 217

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

VR DOC.1242/1BIS

VR DOC.1242/1BIS VR 2018 0911 DOC.1242/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van

Nadere informatie

VR DOC.0757/1BIS

VR DOC.0757/1BIS VR 2017 1407 DOC.0757/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel

De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel België: federale staat Federaal niveau: gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen,

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT ANNO 1992 EN 20 JAAR LATER, LEUVEN, 19 OKTOBER 2015

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT ANNO 1992 EN 20 JAAR LATER, LEUVEN, 19 OKTOBER 2015 Toespraak Vijfde Europese conferentie over DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT ANNO 1992 EN 20 JAAR LATER, LEUVEN, 19 OKTOBER 2015 De Vlaamse Sociale Bescherming: een massieve oefening in devolutie tijdens

Nadere informatie

VR DOC.1242/2BIS

VR DOC.1242/2BIS VR 2018 0911 DOC.1242/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

VR DOC.1588/2BIS

VR DOC.1588/2BIS VR 2018 2112 DOC.1588/2BIS VR 2018 2112 DOC.1588/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: EEN MASSIEVE OEFENING IN DEVOLUTIE TIJDENS DE KOMENDE VIJF JAREN

DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: EEN MASSIEVE OEFENING IN DEVOLUTIE TIJDENS DE KOMENDE VIJF JAREN DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING: EEN MASSIEVE OEFENING IN DEVOLUTIE TIJDENS DE KOMENDE VIJF JAREN DOOR JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Geachte aanwezigen, Ik sta voor

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

ewoonzorg IN VLAANDEREN

ewoonzorg IN VLAANDEREN ewoonzorg IN VLAANDEREN Tom Vermeire Afdelingshoofd Woonzorg en Eerste Lijn WOONZORG VAN DE TOEKOMST 1. Gefinancierd binnen VSB volgens persoonsvolgende financiering 2. Doorgedreven digitalisering 3. Eerstelijnspartner

Nadere informatie

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. SITUERING Met de zesde staatshervorming worden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg

Nadere informatie

De Regering wil aan dit specifieke overleg een institutioneel karakter geven en zal hiervoor een specifieke reglementaire basis creëren.

De Regering wil aan dit specifieke overleg een institutioneel karakter geven en zal hiervoor een specifieke reglementaire basis creëren. bijlage2 bij Informatief 2015/065 TRIPARTITE OVERLEGSTRUCTUUR VOOR HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN SITUERING Conceptnota In het kader van de 6 de staatshervorming worden belangrijke

Nadere informatie

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon

Zorgvastgoed België. 80 plus is heel gewoon Zorgvastgoed België Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Antwerpen, donderdag 16 juni 2016 80 plus is heel gewoon Vergrijzing wereldwijd verspreid In 2020 zal 1/5 Vlamingen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN XXX TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BETREFFENDE HET

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Pagina 1 van 5

DE VLAAMSE REGERING, Pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg en tot integratie van de geïntegreerde

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/149 BERAADSLAGING NR. 16/068 VAN 5 JULI 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE

Nadere informatie

NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid

NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid NAAR EEN VLAAMS REVALIDATIEBELEID Dr. Dirk Dewolf - administrateur-generaal Zorg en Gezondheid VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID 14.03.16 Agentschap Zorg en Gezondheid 2 CONTACTPERSONEN Teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xxx tussen de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

TOELICHTING ZORGKASSENCOMMISSIE Communicatiedag 3 december 2018

TOELICHTING ZORGKASSENCOMMISSIE Communicatiedag 3 december 2018 TOELICHTING ZORGKASSENCOMMISSIE Communicatiedag 3 december 2018 1. VSB decreet 2. samenstelling 3. Taken 4. Tegemoetkoming voor reiskosten VSB: VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 9 PIJLERS zorgticket 1 voor zwaar

Nadere informatie

Het veranderende thuiszorglandschap

Het veranderende thuiszorglandschap Het veranderende thuiszorglandschap Ontschotting van de zorg Eveline Decock Stafmedewerker Welzijnszorg Solidariteit voor het Gezin vzw Thuiszorgorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel 5600 medewerkers

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN

ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN ZORG EN WONEN VOOR OUDEREN COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBELEID HOORZITTING WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 JUL GEEROMS VOORZITTER, MIE MOERENHOUT - DIRECTEUR, ANNICK DE DONDER STAFMEDEWERKER

Nadere informatie

VR DOC.0141/1BIS

VR DOC.0141/1BIS VR 2016 0403 DOC.0141/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Definitieve

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

INHOUD. Conceptnota. Vlaamse sociale bescherming (VSB) DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

INHOUD. Conceptnota. Vlaamse sociale bescherming (VSB) DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Conceptnota Betreft: Vlaamse sociale bescherming (VSB) INHOUD Conceptnota... 1 Betreft: Vlaamse sociale bescherming (VSB)... 1 A. Begrippenkader...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/196 BERAADSLAGING NR. 16/087 VAN 4 OKTOBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-GENERAAL

Nadere informatie

Advies op eigen initiatief. Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie)

Advies op eigen initiatief. Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) Advies Beleidsnota 2014-2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Brussel, 24 november 2014 SERV_ADV_20141124_beleidsnota_Welzijn_gezondheid-gezin.docx Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36,

Nadere informatie

houdende de Vlaamse sociale bescherming

houdende de Vlaamse sociale bescherming ingediend op 715 (2015-2016) Nr. 1 23 maart 2016 (2015-2016) Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming verzendcode: WEL 2 715 (2015-2016) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting... 3 Voorontwerp

Nadere informatie

DMW, je partner in welzijn en zorg

DMW, je partner in welzijn en zorg DMW, je partner in welzijn en zorg Dienst Maatschappelijk werk Wettelijk kader DMW Art 14: Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds is een voorziening die als opdracht heeft hulp- en dienstverlening

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels tot bepaling van de bedragen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN. BISConceptnota

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN. BISConceptnota DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISConceptnota Betreft: Vlaamse sociale bescherming (VSB) INHOUD Conceptnota... 1 Betreft: Vlaamse sociale bescherming (VSB)... 1 A. Begrippenkader...

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Over het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

Over het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Advies 2017/3 Over het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming 6 september 2017 Vlaamse Ouderenraad vzw Broekstraat 49-53 1000 Brussel www.vlaamse-ouderenraad.be Inhoud Krachtlijnen

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

Naar een e-zorgzaam Vlaanderen Actieplan 2014-2019

Naar een e-zorgzaam Vlaanderen Actieplan 2014-2019 Naar een e-zorgzaam Vlaanderen Actieplan 2014-2019 JO VANDEURZEN Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inleiding De stijgende zorgvragen, de toenemende complexiteit ervan, de nood aan

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies Persoonsvolgende Financiering Vivo infosessies 17.11.2016 1 WELKOM & OPBOUW KADER: Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? Omzetting voor wie vandaag al ondersteuning heeft PRAKTISCH: Mijn ondersteuning

Nadere informatie

TEGEMOETKOMINGEN VSB.

TEGEMOETKOMINGEN VSB. TEGEMOETKOMINGEN VSB www.zorg-en-gezondheid.be TEGEMOETKOMINGEN VSB maandelijks zorgbudget Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden Zorgbudget ouderen met een zorgnood* Zorgbudget personen met een handicap derdebetalersregeling

Nadere informatie

VR DOC.1387/1BIS

VR DOC.1387/1BIS VR 2017 2212 DOC.1387/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

Reguleringsimpactanalyse voor Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Reguleringsimpactanalyse voor Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Gebruik de RIA-leidraad en de RIA-checklist om deze RIA in te vullen. 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, II, 4 ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, II, 4 ; Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige

Nadere informatie

Toewijzing erkenningskalenders

Toewijzing erkenningskalenders Aan de initiatiefnemers van de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Contactpersoon E-mail Telefoon Team Ouderenzorg ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

MDO in perspectief. Herentals, 22 november 2018

MDO in perspectief. Herentals, 22 november 2018 MDO in perspectief Herentals, 22 november 2018 Ann Baeyens, Raadgever Woonzorg, kabinet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Plaats van het MDO in een vernieuwde zorgcontext

Nadere informatie

Personen met een handicap meer mogelijkheden en zelfbeslissingsrecht geven om hun ondersteuning ZELF te organiseren

Personen met een handicap meer mogelijkheden en zelfbeslissingsrecht geven om hun ondersteuning ZELF te organiseren Persoonsvolgende financiering Objectivering door het MDT Ingrid Van Ruyskensveld Samia Van Vooren Uitgangspunt PVF Personen met een handicap meer mogelijkheden en zelfbeslissingsrecht geven om hun ondersteuning

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Principiële goedkeuring Bijlagen:

Nadere informatie

Ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, I, 2, 3, 4 en 5 ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, I, 2, 3, 4 en 5 ; Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen

Nadere informatie

VR DOC.1517/2BIS

VR DOC.1517/2BIS VR 2016 2312 DOC.1517/2BIS VR 2016 2312 DOC.1517/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

VR DOC.1297/3BIS

VR DOC.1297/3BIS VR 2018 1611 DOC.1297/3BIS Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

VR DOC.0130/1BIS

VR DOC.0130/1BIS VR 2018 0902 DOC.0130/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de

Nadere informatie

VR DOC.0141/3BIS

VR DOC.0141/3BIS VR 2016 0403 DOC.0141/3BIS ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. SITUERING Met de zesde staatshervorming worden belangrijke onderdelen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming

Voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming Advies Voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming Brussel, 5 oktober 2011 SARWGG_ADV_20111005_Decreet VSB Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2

Nadere informatie

Zorgaanbieder: dienst, voorziening en verstrekker die zorg verleent

Zorgaanbieder: dienst, voorziening en verstrekker die zorg verleent Informatief 2015/041 - bijlage DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Conceptnota Betreft: Vlaamse sociale bescherming (VSB) INHOUD Conceptnota... 1 Betreft: Vlaamse sociale bescherming

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid

Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid 1 Informatieveiligheidscomité Kamer sociale zekerheid en gezondheid IVC/KSZG/18/222 BERAADSLAGING NR. 18/122 VAN 2 OKTOBER 2018 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER HET VERLOOP VAN DE VASTSTELLING

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-G 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016

SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016 SEMINAIRE QUELLE ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE? 18 maart 2016 DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING BIEDT EEN TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR NIET-MEDISCHE ZORGEN VERLEEND AAN EEN ZORGBEHOEVENDE

Nadere informatie

De overheid moet goed in kaart brengen wat de bestaande noden zijn en het budget daarop afstemmen, niet

De overheid moet goed in kaart brengen wat de bestaande noden zijn en het budget daarop afstemmen, niet Wie stopt the hunger games? Wat wil Onafhankelijk Leven vzw? Stop de wachtlijsten! Principieel het recht op zorg en assistentie realiseren voor alle personen met een handicap waarvan de handicap en de

Nadere informatie

Advies. Conceptnota Vlaamse sociale bescherming. Brussel, 28 september 2015

Advies. Conceptnota Vlaamse sociale bescherming. Brussel, 28 september 2015 Advies Brussel, 28 september 2015 SERV_20150928_conceptnota_Vlaamse_sociale_bescherming_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING. Jaarverslag 2017

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING. Jaarverslag 2017 AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING Jaarverslag 2017 Inhoud Voorwoord 4 1. Werking van het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming 6 1.1 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 6 1.2 ZORGBUDGET VOOR

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING

VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. SITUERING Met de zesde staatshervorming worden belangrijke onderdelen op het vlak van

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Tweede principiële goedkeuring

Nadere informatie

VR DOC.0590/3TER

VR DOC.0590/3TER VR 2017 1606 DOC.0590/3TER VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. SITUERING Met de zesde staatshervorming worden belangrijke

Nadere informatie