Leerplantoelichting 3de graad OH. Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplantoelichting 3de graad OH. Gent 2011-09-23"

Transcriptie

1 Leerplantoelichting 3de graad OH Gent

2 DEEL 1 Situering actualisering leerplan OH binnen het geheel van de vernieuwing bso- personenzorg

3 Waarom? Gewijzigde context Tendensen in maatschappij, arbeidsmarkt, gezondheids- en welzijnszorg Vernieuwingen binnen onderwijs Vragen van scholen en leraren Nood aan vernieuwing 3

4 Visie op leren Leren in samenhang: competentieontwikkelend leren (VVKSO) - samenhang kennis, vaardigheden, attitudes in welbepaalde situaties - ontwikkelen= groeien in kunde = leren Daarom: samenhang algemene doelstellingen(ad) binnen het beroepsgericht gedeelte 4

5 Visie op leren Leren handelen centraal stellen (gedrag) = doen met verstand, belang van herhaling in leerkrachtige situaties Geloof in groei van leerlingen (relatie 2de 3de graad) 5

6 Ik leer - 10%van wat ik lees - 20% van wat ik hoor - 30% van wat ik zie - 50% van wat ik zie en hoor - 70% van wat ik bespreek -80% van wat ik doe -90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser) 6

7 Uitgangspunten 2de graad: alle scholen zijn op het zelfde ogenblik gestart met het werken vanuit een nieuw leerplan: september de graad: alle scholen starten september 2012 Leerplannen 2de graad VV en 3de graad VZ worden geherprofileerd- leerplannen 3de graad OH wordt geactualiseerd 7

8 Uitgangspunten - Vanuit keuze voor christelijke mensvisie, jongeren helpen uitgroeien tot mensen die in verbondenheid en op verantwoordelijke wijze in het leven staan. - Keuze voor totaalvisie op zorg en begeleiding - Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie naar visie op integraal werken. - Belangrijk dat leerlingen al van in de 2de graad de samenhang tussen leerlijnen, componenten en clusters zien en ervaren (geloof in vakoverschrijdend of integraal werken). 8

9 Relatie 2de 3de graad Verzorging voeding Organisatiehulp OA 9

10 Relatie 2de 3de graad: Groei Tweede graad Derde graad Derde graad Algemene doelstellingen 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 3 de leerjaar leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen Algemene doelstellingen Competenties Competenties 10

11 Relatie 2 de - 3 de graad: Competenties Leerlingen groeien vanuit de 9 algemene doelstellingen verder door in derde graad en verwerven zo competenties waarmee ze in arbeidsveld kunnen stappen! Context wordt beroepsgericht en handelingen complexer Zelfde kaders worden gehanteerd vb communicatie, gezondheid, maatlijdzorg, linnen- en interieurzorg 11

12 Uitgangspunten 2de graad = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen + mantelzorg. - We vragen leerlingen om hun eigen gedrag ten aanzien van gezondheid en welzijn in vraag te stellen. - In functie van het ontwikkelen van een beroepshouding vragen we dat ze op een kwaliteitsvolle wijze handelen. 3de graad: zorg voor anderen/professioneel 12

13 Uitgangspunten Rekening houden met juridisch kader: - 2de graad: nog niet relevant - 3de graad: KB 78, decreten zorg en bijstandsverlening, kinderopvang, beroepsprofielen, huidig leerplan OH bevat doelen (handelingen) die eigenlijk een VCA-attest vereisen, beroepsprofielen 13

14 Uitgangspunten Oriëntering We vinden het belangrijk dat leerlingen na de 2de graad een echte keuze kunnen maken en dus reële oriënteringskansen krijgen: - Daadwerkelijk in contact komen met doelgroepen - Kennismaken met de groothuishouding. 14

15 DEEL 3 Leerplan VV 2de graad

16 Leerplan 2de graad VV Context tweede graad: Doelgroepen: medeleerlingen gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar gezonde volwassenen In de situatie van kind en volwassene zijn geen acute veranderingen te verwachten en geen problemen in de communicatie. 16

17 Leerplan 2de graad VV Context tweede graad Opdrachten: met een lage moeilijkheidsgraad aan de hand van duidelijke instructies onder directe begeleiding van de leraar 17

18 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 Binnen een welomschreven opdracht ondersteuninen bij (ped)agogische activiteiten 6 Binnen een welomschreven opdracht een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden 7 Binnen een welomschreven Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen 9 Oriënteren op beroepen binnen de directe en indirecte zorg en studiekeuze 3 Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen 18

19 Realisatie van leerplan in de school AD s = 9 Leerplandoelen = 16 uur per week, gedurende 2 jaar Aanbieden van bepaalde clusters en Minumum 2 uur geïntegreerd werken per week = autonomie van de school Aanbieden van bepaalde kaders 19

20 Leerplan 2de graad 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze 20

21 DEEL 4 LEERPLAN OH INLEIDING BLZ 4-11

22 Studierichtingsprofiel OH Functioneren als logistiek medewerker binnen verschillende settings - Behalen van minstens 1 beroepskwalificatie = logistiek assistent Heterogene beginsituatie van leerlingen K-V-A ( in samenhang) die noodzakelijk zijn voor het aanleren van een beroep, het leren van juiste beroepshouding = centraal Gevolg: leerlingen verwerven beroepshoudingen: - onder supervisie - d.m.v. individuele trajecten 22

23 Beginsituatie Instapvereisten 3de graad bso 2de graad VV is logische onderbouw Ook lln voor wie een ander traject binnen voltijds bso niet zo evident is. 23

24 Wat na de 3de graad? Doorstromen naar 7 OA Doorstromen naar 7 KZ of 7 TBZ- HOB 5 verpleegkunde = minder evident Arbeidsmarkt - Logistiek assistent in zorginstellingen - Logistiek assistent in ziekenhuizen - Optie 6 : poetsvrouw in gezondheids- en welzijnsector - Andere opties : logistiek medewerker 24

25 Visie Vertrekken vanuit christelijke mensvisie In verbondenheid Op verantwoordelijke wijze Totaalvisie vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie 25

26 Competenties/algemene doelstellngen- Settings - C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvangsituaties - C2 als logistiek medewerker werken in indirecte zorg( kleinhuishouding) - C3 als logistiek medewerker in de voedingsdienst - C4 als logistiek medewerker in de linnendienst - C5 als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst C1 ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen C2 diensten voor gezinszorg, particulieren, C3 instellingen, bedrijven,vakantiecentra, kleinhoreca, voedingszaken,gelegenheidsont haal C4 zorg- en opvanginstellingen, verblijfsinstellingen, wasserijen en linnenservice C5 instellingen, bedrijven, schoonmaakbedrijven 26

27 Competenties/algemene doelstellngen Algemene doelstellingen - AD 1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen - AD 1 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren - AD 3 binnen een welomschreven opdracht in team en in een organisatie werken - AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/of loopbaan 27

28 Context Eenvoudige situaties Opdrachten en handelingen: - Eenvoudig; - Duidelijke instructies - Op basis van een gegeven werkplan - In organisatie, in een team 28

29 Context Mate van verantwoordelijkheid - Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke - Hij/zij signaleert - Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen - Hij/zij rapporteert - Hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding) 29

30 Structuur van de studierichting Verplichte algemene module (AD ) Verplichte specifieke module = logistiek assistent in zorginstellingen 1 keuzemodule ( 8 opties mogelijk) 30

31 Verplichte module Keuzemodule 8 opties C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellin gen C2 als logistiek medewerker werken in de indirecte zorg C3 als logistiek medewerker werken in de voedingsdienst C4 als logistiek medewerker werken in de linnendienst C5 als logistiek medewerker AD1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen AD2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Verplicht algemeen deel AD3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team, werken AD4 Oriënteren op beroepen binnen de indirecte zorg en voorbereiden 31

32 Opties of keuzemodule Optie 1: competentie 2 Optie 2: competentie 3 Optie 3: competentie 4 Optie 4: competentie 5 Optie 5: competentie 2 + competentie 4 Optie 6: competentie 2 + competentie 5 Optie 7: competentie 3 + competentie 5 Optie 8: competentie 4 + competentie 5 32

33 Werkplekleren en stage 33

34 Relatie VV OH 2de graad 3de graad Competenties - C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvangsituaties - C2 als logistiek medewerker werken in indirecte zorg( kleinhuishouding) - C3 als logistiek medewerker in de voedingsdienst - C4 als logistiek medewerker in de linnendienst - C5 als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst 34

35 2de graad Algemene doelstellingen 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze 3de graad Algemene doelstellingen 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie: mond. en schriftel. 3 in groep team/ organisatie werken 9 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/ loopbaan 35

36 2de graad Context Doelgroepen - Medeleerlingen - Gezonde kinderen 2,5-10 jaar - Gezonde volwassenen Opdrachten - Met lage moeilijkheidsgraad - Aan de hand van duidelijke instructies - Onder directe begeleiding 3de graad Context Eenvoudige situaties Opdrachten - Opdrachten en handelingen - Eenvoudig - Volgens duidelijke instructies - Op basis van gegeven werkplan - In organisatie/ team Mate van verantwoordelijkheid - Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke - Hij/zij signaleert - Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen - Hij/zij rapporteert - Hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding 36

37 Opbouw leerplan (leeswijzer) Competentie/algemene doelstelling Context Toelichting Beginsituatie Derde graad Specialisatiejaren Duiding 37

38 Leerplandoelstellingen Toepassing/ concretisering Mogelijke onderliggende doelen Toelichting Samenhang met LPD Beroepsgericht gedeelte 38

39 DEEL 5 LEERPLAN OH AD s BLZ 12-74

40 Deel 1 : algemeen deel 1 binnen een welopschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen Handelen vanuit een totaalvisie 1.1 vanuit ene holistische, emcipatorische en dynamische mensvisie handelen, in relatie tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 de kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse beroepscontext explorenen en aanwenden 40

41 Bij de uitvoering van een opdracht: 1.3 respectvol handelen 1.4 methodisch handelen 1.5 milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 economisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.10 observeren, interpreteren,registreren en rapporteren 1.11 over kwaliteitsbewust handelen reflecteren 41

42 2 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren 2.1 verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 2.2 vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 vlot communiceren en heirbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 eigen communicatie afstemmen 2.5 eenvoudige (organisatiegebonden) administratieve opdrachten uitvoeren 2.6 op de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 42

43 3 binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 3.1 verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.2 werken in een instelling/organisatie 3.3 vlot en respectvol communiceren in team 3.4 vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 de eigen communicatie afstemmen 3.6 bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken 3.7 over het werken in team en in een organisatie reflecteren 43

44 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op verder studeren of werken 4.1 arbeids- (en stage) voorwaarrden voor logistiek medewerker (in opleiding) verduidelijken, toelichten en aanwenden 4.2 verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een logistiek medewerker werkt 4.3 kennismaken met verschillende vormen van beroepsuitoefening 4.4 binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 4.5 keuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingenm.b.t. werken en studeren 4.6 eigen competentiegroei in kaart brengen 4.7 het belang van levenslang leren/professionalisering verduidelijken en toelichten 44

45 Deel 2 : specifiek verplichte module Competentie 1- als logistiek assistent werken in ziekenhuis en/of zorg- en opvanginstellingen 1.1 begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten 1.2 de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen exploreren 1.3 profiel en takenpakket van logistiek medewerker in zorginstellingen exploreren 1.4 de wensen, behoeften, berperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 1.5 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 45

46 1.6 de afdelingskeuken ordelijk houden 1.7 voor de dagelijkse orde en netheid op de afdeling instaan en een aangename omgeving creëren 1.8 materialen en benodigheden wegbrengen, reinigen en onderhouden 1.9 bedden opmaken en verschonen 1.10 voor periodiek klein onderhoud van toestellen instaan 1.11 wasgoed verzamelen, sorteren en verdelen 1.12 bij het decoratief en huiseljk inrichten van de gemeenschappelijke ruimten ondersteuning bieden 1.13 materialen en documenten afhalen en wegbrengen 1.14 voor het maaltijdgebeuren zorgen 1.15 bij maaltijden hulp bieden 1.16 de kamers ordelijk houden 46

47 1.17 noodsituaties herkennen en accuraat optreden 1.18 het team helpen bij het hanteren, mobiliseren en verplaatsen van gebruikers met beperkte mobiliteitsproblemen 1.19 verzorgen van intern transport van gebruikers met rolstoel of te voet 1.20 gebruikers motiveren om deel te nemen aan activiteiten en animatie 1.21 bij de voorbereiding van en tijdens activiteiten helpen 1.22 over het handelen als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorg- en opvanginstellingen reflecteren 47

48 Deel 3: keuzemodule Keuze uit verschillende opties Optie 1: competentie 2 Optie 2: competentie 3 Optie 3: competentie 4 Optie 4: competentie 5 Optie 5: competentie 2 + competentie 4 Optie 6: competentie 2 + competentie 5 Optie 7: competentie 3 + competentie 5 Optie 8: competentie 4 + competentie 5 Optie 5 tot 8 zijn mogelijk omwille van inhoudelijke samenhang tussen de competenties 48

49 Competentie 2- als logistiek mederwerker in de indirecte zorg (kleinhuishouding) 2.1 de plaats en betekenis ( visie) van huishouding binnen verschillende settings duiden 2.2 profiel en takenpakket van logistiek medewerker exploreren 2.3 de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 2.4 indirecte zorg plannen en organiseren 2.5 de maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 2.6 interieur- en linnenzorg plannen en voorbereiden 2.7 boodschappen/aankopen doen voor de gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje 49

50 2.8 gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 2.9 gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden 2.10 van de oriëntatie op materiaal/grondstof 2.11 bedden luchten, opmaken en verschonen 2.12 voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 2.13 een huiselijke sfeer in leefruimten creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigheden 2.14 zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg 2.15 over het eigen handelen als logistiek medewerker in de indirecte zorg reflecteren 50

51 Competentie 3- werken als logistiek medewerker in de voedingsdienst 3.1 settings waarbinnen een logistiek medewerker kan worden tewerkgesteld exploreren 3.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 3.3 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 3.4 vanuit een visie op voedselveiligheid/voedselhygiëne handelen 3.5 voor magazijn/winkelpand/verbruiksruimte/ zorg dragen 3.6 voor het ontvangen en stockeren van voedingsproducten zorg dragen 3.7 tafeltextiel/tafelaankleding reinigen en gebruiksklaar maken 51

52 3.8 tafels dekken 3.9 voor de nazorg in de keuken en verbruiksruimte instaan 3.10 voedingsproducten, materialen en benodigdheden klaarzetten 3.11 voedingsproducten bij maaltijdproductie behandelen 3.12 voor gebruikers zorg dragen 3.13 maaltijden bedienen en verstrekken 3.14 over het handelen als logistiek medewerker in een voedingsdienst reflecteren 52

53 Competentie 4- werken als logistiek medewerker in een linnendienst 4.1 settings exploreren waarbinnen de logistiek medewerker werkt 4.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 4.3 linnen verzamelen en sorteren 4.4 linnen reinigen en bewerken 4.5 linnen drogen 4.6 linnen afwerken 4.7 linnen verdelen 4.8 met klantenrichtlijnen rekening houden 4.9 over handelen als logistiek medewerker in een linnendienst reflecteren 53

54 Competentie 5- werken als logistiek medewerker in een onderhoudsdienst 5.1 settings exploreren waarbinnen de logistiek medewerker werkt 5.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 5.3 verschillen tussen professioneel reiningen en onderhouden in een kleinhuishoudlijke context en in een groothuishoudelijke context exploreren 5.4 het reiningen en onderhouden organiseren en plannen 5.5 lokalen en (leef)ruimten opruimen, verluchten, reiningen en onderhouden 5.6 volgens de wensen en richtlijnen van de gebruiker werken 5.7 over handelen als logistiek medewerker in een onderhoudsdienst reflecteren 54

55 DEEL 6 LEERPLAN OH begrippenkaderberoepsfiches BLZ 77-85

56 Toemaatje Reflecteren = expliciet opgenomen in de LPD Voorbeelden uit deel 1 :algemeen deel 1.11 overkwaliteitsbewust handelen reflecteren 2.6 op de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.7 over het werken in team en in een organisatie reflecteren 4.5 keuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingenm.b.t. werken en studeren Ook in verplichte module en keuzemodelule 1.22 over het handelen als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorg- en opvanginstellingen reflecteren 2.15 / 3.14 / 4.9 /

57 Reflecteren Waarom leren we leerlingen reflecteren? Wil je dat leerlingen competenter worden, dan is reflectie een belangrijke sleutel. Reflecteren is een meerwaarde in het leerproces. Reflecteren is een essentieel onderdeel van de visie van het leerplan. (leerplandoelen, holistisch, dynamisch en emancipatorisch mensbeeld, sociaal constructivisme). Reflecteren kadert in de visie op levenslang leren. 57

58 Evaluatie Planning Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie 58 58

59 Planning Evaluatie = - Autonomie van de school - Verantwoordelijkheid directie en team OH Voorbereidende fase: - Organisatie en planning volgens ordeningskader van de C, verplichte module en keuzemodule - Evaluatiecriteria SMART formuleren 59 59

60 Planning AD =algemene doelen over twee jaar C1 + keuzemodelule = leerplandoelstellingen: aanleren/inoefenen èn toepassen Gewicht aan AD, C1 en keuzemodule(s) 60 60

61 Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu Voortgang bijhouden Los van attest 61 61

62 Beoordelende evaluatie AD , C1 + keuzemodelule, stage en hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 62 62

63 Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar - wat is bereikt en wat moet er nog evolueren Evluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden

64 Verdere vragen Noden Planning Afspraken 64

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012 Organisatiehulp derde graad 1 juni 2012 1 Agenda Stand van zaken OH -vragen van scholen en leraren Servicedocument Geïntegreerd werken Evalueren Reflecteren Stage Info per competentie Stand van zaken:

Nadere informatie

Vernieuwing 3de graad bso. Informatiesessie

Vernieuwing 3de graad bso. Informatiesessie Vernieuwing 3de graad bso Informatiesessie Inleidend Vernieuwen = ontwikkelen We willen ontwikkelen in overleg met de basis, vanuit een samenwerking met de pedagogische begeleiding. 26-6-2012 2 Inleidend

Nadere informatie

Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent

Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht DPB Gent Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische visie Functioneren

Nadere informatie

Organisatiehulp. 26 januari Leerplantoelichting 3de graad OH 1

Organisatiehulp. 26 januari Leerplantoelichting 3de graad OH 1 Organisatiehulp 26 januari 2012 Leerplantoelichting 3de graad OH 1 Vorige sessie september 2011 Situering actualisering leerplan OH binnen het geheel van de vernieuwing bso-personenzorg Uitgangspunten

Nadere informatie

ORGANISATIE-ASSISTENTIE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR

ORGANISATIE-ASSISTENTIE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR ORGANISATIE-ASSISTENTIE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2010/7841/051 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/061. Vervangt D/2012/7841/018 vanaf 1 september 2013

VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/061. Vervangt D/2012/7841/018 vanaf 1 september 2013 VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2012/7841/018 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO VERSIE MEI 2012 (D/2012/7841/031)

SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO VERSIE MEI 2012 (D/2012/7841/031) SERVICEDOCUMENT BIJ HET LEERPLAN ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO VERSIE MEI 2012 (D/2012/7841/031) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Mei 2012 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

VERZORGING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/034. Vervangt D/1999/0279/031 vanaf 1 september 2012

VERZORGING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/034. Vervangt D/1999/0279/031 vanaf 1 september 2012 VERZORGING DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/1999/0279/031 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/018. Vervangt D/2010/7841/006 vanaf 1 september 2012

VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/018. Vervangt D/2010/7841/006 vanaf 1 september 2012 VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2010/7841/006 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO IVV Sint-Vincentius Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO Verzorging-Voeding: echt iets voor jou? Je bent gemotiveerd en enthousiast. Je hebt een goede gezondheid en een groot uithoudingsvermogen.

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek assistent

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/020 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/006 September 2010

VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/006 September 2010 VERZORGING-VOEDING TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel:

Nadere informatie

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010 Actualisatie Studierichting STW Integrale Opdrachten December 2010 Voeding binnen IO - inspectie: onderscheid leerplan voeding 2de en 3de graad - September 2011 - geen nieuw leerplan maar bestaande geëvalueerd:

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek helper

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 12 maanden

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 12 maanden LOGISTIEK HELPER in de verzorgingssector OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 12 maanden COMPETENTIES CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan de organisatie en doelgroepen van een zorginstelling verduidelijken;

Nadere informatie

ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/031. Vervangt D/2010/7841/050 vanaf 1 september 2012

ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/031. Vervangt D/2010/7841/050 vanaf 1 september 2012 ORGANISATIEHULP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2010/7841/050 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN

Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Opleiding: LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN Als logistiek helper ga je vooral werken in rust - en verzorgingstehuizen. Het is dus heel belangrijk dat je goed kan omgaan met bejaarden en gehandicapten.

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Derde graad... Verzorging-voeding

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Derde graad... Verzorging-voeding Studiegebied (bso) Tweede graad... Verzorging-voeding Derde graad... Verzorging Organisatiehulp Kinderzorg (7de jaar) Thuis- en bejaardenzorg (7de jaar) Organisatie-assistentie (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Servicedocument. Bij het leerplan Verzorging-voeding

Servicedocument. Bij het leerplan Verzorging-voeding Servicedocument Bij het leerplan Verzorging-voeding December 2009 Servicedocument Bij het leerplan Verzorging-voeding December 2009 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

VERZORGING 3 DE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/034. Vervangt D/1999/0279/031vanaf 1 september 2012 I

VERZORGING 3 DE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/034. Vervangt D/1999/0279/031vanaf 1 september 2012 I VERZORGING 3 DE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/1999/0279/031vanaf 1 september 2012 I Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

Begeleider in de kinderopvang

Begeleider in de kinderopvang DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep 37701 Rubriek: Personenzorg 9/06/2011 Begeleider in de kinderopvang Kerntaken De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby s, peuters, kleuters

Nadere informatie

3de graad. Waarover gaat deze presentatie?

3de graad. Waarover gaat deze presentatie? 3de graad Waarover gaat deze presentatie? Wat zijn onze uitgangspunten met Zorgwijzer? Waarvoor staat het concept Zorgwijzer? Hoe zijn de leerplandoelstellingen ondergebracht in Zorgwijzer? Wat bieden

Nadere informatie

PERSONENZORG. Vanuit onze ervaringen willen we jullie graag vragen:

PERSONENZORG. Vanuit onze ervaringen willen we jullie graag vragen: PERSONENZORG Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van de drie pedagogische begeleiders personenzorg (opvoedkunde - huishoudkunde verzorging) vanuit een streven naar meer vakkenintegratie en interdisciplinaire

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL

STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL STUDIEGEBIED PERSONENZORG TSO BSO 2 de graad STW VV 3 de graad STW JGZ VZ OH 2 Sociale & Technische Wetenschappen 2 DE GRAAD STW? Focus op Integrale

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey Evaluatie van competentieontwikkelend leren.

De competentiemeter. Kris Mostrey Evaluatie van competentieontwikkelend leren. De competentiemeter Evaluatie van competentieontwikkelend leren Screenshots Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2011-2015 2011-2015 Kris Mostrey ~ 1 ~ Laatste update: 25-mrt-15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3 de graad verzorging

3 de graad verzorging 3 de graad verzorging Klankbordgroep 3 de graad verzorging Stages 12 juni 2012 Deel 1 Graadleerplan verzorging Graadleerplan verzorging (min 20 uur) 3 competenties, 7 AD s en 122 LPD Context leerplan Juridisch

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven

Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven Leerlijn van de competentie Binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken (competentie 1) Tweede graad medeleerlingen en leeftijdgenoten)

Nadere informatie

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1 Pedagogische begeleiding SO Vakbegeleiding wiskunde ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD AS0 Specifieke eindtermen i.v.m. onderzoekscompetenties (SETOC) Wat? Leerplan a derde graad aso VVKSO De

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking DBSO-opleidingskaarten 17 juni 2008 Verzorgende Kerntaken De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 0 weken van je opleiding ben je gestart

Nadere informatie

KINDERZORG 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR

KINDERZORG 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR KINDERZORG 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/019 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ZAALMEDEWERKER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ZAALMEDEWERKER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR ZAALMEDEWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Servicedocument Integrale opdrachten STW Tweede en derde graad Juni 2011

Servicedocument Integrale opdrachten STW Tweede en derde graad Juni 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Servicedocument Integrale opdrachten STW Tweede en derde graad Juni 2011 1 Servicedocument Integrale Opdrachten van STW

Nadere informatie

Opleiding: HULPKELNER

Opleiding: HULPKELNER Opleiding: HULPKELNER Deze opleiding is bedoeld om te kunnen werken in een restaurant. Je zorgt voor het opdekken en afdekken van de tafels. Je zorgt voor een vlotte bediening en bent klantvriendelijk.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKELNER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven

OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW. DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven VERZORGENDE OPLEIDINGSPROGRAMMA ILW DUUR: 36 maanden 24 maanden indien de competenties Logistieke hulp in de verzorgingssector reeds zijn verworven Competenties: CLUSTERS VAN COMPETENTIES De leerling kan

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Opleiding: MEDEWERKER KAMERDIENST

Opleiding: MEDEWERKER KAMERDIENST Opleiding: MEDEWERKER KAMERDIENST Je moet voor deze opleiding zeer graag met mensen werken, je komt tenslotte altijd in contact met zakenmensen of mensen op vakantie. In deze opleiding krijg je heel wat

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KELNER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector,

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Opleiding: MEDEWERKER SNACKBAR - TAVERNE

Opleiding: MEDEWERKER SNACKBAR - TAVERNE Opleiding: MEDEWERKER SNACKBAR - TAVERNE Een snackbarmedewerker maakt bereidingen in de keuken, verzorgt de bardienst en bedient de klanten in een snackbar-taverne of sneldienstrestaurant. Stressbestendigheid

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl5 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Opleiding Mobiliteit (MO 3) AO BE 22 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Op weg met de relatiewijzer: tweedaagse vorming. Welkom!

Op weg met de relatiewijzer: tweedaagse vorming. Welkom! Op weg met de relatiewijzer: tweedaagse vorming Welkom! Je visitekaartje Pasfoto (getekend) met naam eronder Hobby s Een positieve karaktereigenschap De plaats waar je vandaan komt Een vraag die je beantwoord

Nadere informatie

Overzicht van de diocesane samenkomsten studiegebied Personenzorg, versie 22 september 2011

Overzicht van de diocesane samenkomsten studiegebied Personenzorg, versie 22 september 2011 Overzicht van de diocesane samenkomsten studiegebied Personenzorg, versie 22 september 2011 schooljaar 2011-2012 Locatie is normaal gezien DPB Brugge tenzij anders vermeld. Indeling 1 Diocesane overlegmomenten

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Nederlands In kolom 1 vind je 66 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep Nederlands. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan met

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKELNER. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR HULPKELNER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties (OC) in de 1e graad

Onderzoekscompetenties (OC) in de 1e graad Onderzoekscompetenties (OC) in de 1e graad Wat zijn OC's? Een eenvoudige definitie van OC is niet voorhanden. Op het internet vind je maar liefst 16 betekenissen voor 'onderzoek' en 31 voor 'competentie'!

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEDEWERKER KAMERDIENST. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEDEWERKER KAMERDIENST. HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector, april 2000) OPLEIDINGENSTRUCTUUR MEDEWERKER KAMERDIENST 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HORECASECTOR Beroepenstructuur (SERV/Centrum voor Vorming en Vervolmaking

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS

DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS DOELSTELLINGEN EN VOET BUURTAMBASSADEURS 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS - BSO - De volgende doelstellingen en VOET kunnen aan bod komen. Dat is steeds afhankelijk van de onderzochte (school)omgeving. Die

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Personenzorg

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Personenzorg RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Personenzorg Opleiding LOGISTIEK ASSISTENT BO PZ 111 (Ontwerp) Versie 1.0 - Ontwerp Pagina 1 van 18 Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Copyright Plantyn. A Visie op gezondheid en ziekte 17 1 Begrippen gezondheid, ziekte, preventie en GVO 17

Copyright Plantyn. A Visie op gezondheid en ziekte 17 1 Begrippen gezondheid, ziekte, preventie en GVO 17 INHOUDSTAFEL Woord vooraf 9 Pictogrammen 10 Doelstellingen 11 I OVER ZORG 15 A Visie op gezondheid en ziekte 17 1 Begrippen gezondheid, ziekte, preventie en GVO 17 1.1 Gezondheid 17 1.2 Ziekte 18 1.3 Preventie

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Opleiding: KEUKENMEDEWERKER

Opleiding: KEUKENMEDEWERKER Opleiding: KEUKENMEDEWERKER Deze opleiding is bedoeld om te kunnen meewerken in de keuken van een restaurant. Je zorgt voor de mise-en-place : dit is het voorbereidend werk voor de kok. Als je werkt in

Nadere informatie

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1

Krachtige leeromgevingen. Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Krachtige leeromgevingen Groepssessie 1: Curriculum Versie groep 1 Planning groepssessies 1. Curriculum (vandaag) 2. Toetsen en evalueren (donderdag 30/10) Groepssessie 1 1. Curriculum op macroniveau 2.

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

De Competentiemeter: doelgericht evalueren

De Competentiemeter: doelgericht evalueren Kris Mostrey Viso, Roeselare Contact: Kris.mostrey@sint-michiel.be De Competentiemeter: doelgericht evalueren 1. Inleiding De Competentiemeter is een web-based evaluatie-instrument. Het is ontstaan vanuit

Nadere informatie

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen.

1. Verzorgende taken. De verzorgende in de ouderenzorg staat in voor een aantal basiszorgen. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: WOONZORGCENTRUM DIENST: VERZORGING/VERPLEGING / FUNCTIEBENAMING: Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl10 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Cultuur AO BE 027 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010

EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum. A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Zoektocht in het Maascentrum Derde graad LO A. Eindtermen voor het basisonderwijs vanaf 01/09/2010 Lichamelijke opvoeding Motorische competenties 1.1 De motorische basisbewegingen

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Berk

Woonzorgcentrum De Berk FUNCTIEPROFIEL WOONASSISTENT 1 FUNCTIEDOEL De woonassistent verzorgt een nette en hygiënische woon- en leefomgeving van de bewoner De woonassistent biedt ondersteuning aan het verzorgend personeel. De

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Geachte directeur Beste collega DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN Met deze mededelingen willen we al even vooruitblikken op de agenda van volgend

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiek HUMANE WETENSCHAPPEN Eef Rombaut directies en leraren Humane Wetenschappen Na een deugddoende en welverdiende vakantie zijn we

Nadere informatie

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel

EINDWERK. Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken. TV & PV Hotel EINDWERK Voor de leerlingen van 4 Restaurant & Keuken TV & PV Hotel INHOUD Doelstelling, kennis, vaardigheden, attitudes 3 Opdracht, puntenverdeling 4 Een verzorgt uiterlijk 5 Menu 9 Overzicht producten

Nadere informatie

Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad)

Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad) Leerlingen op de werf (opleiding ruwbouw derde graad) Werkplekleren Reeds zes jaren krijgen leerlingen van de derde graad ruwbouw praktijk op de werf. Waarom samenwerken met bedrijven? Weinig beperking

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie