Leerplantoelichting 3de graad OH. Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplantoelichting 3de graad OH. Gent 2011-09-23"

Transcriptie

1 Leerplantoelichting 3de graad OH Gent

2 DEEL 1 Situering actualisering leerplan OH binnen het geheel van de vernieuwing bso- personenzorg

3 Waarom? Gewijzigde context Tendensen in maatschappij, arbeidsmarkt, gezondheids- en welzijnszorg Vernieuwingen binnen onderwijs Vragen van scholen en leraren Nood aan vernieuwing 3

4 Visie op leren Leren in samenhang: competentieontwikkelend leren (VVKSO) - samenhang kennis, vaardigheden, attitudes in welbepaalde situaties - ontwikkelen= groeien in kunde = leren Daarom: samenhang algemene doelstellingen(ad) binnen het beroepsgericht gedeelte 4

5 Visie op leren Leren handelen centraal stellen (gedrag) = doen met verstand, belang van herhaling in leerkrachtige situaties Geloof in groei van leerlingen (relatie 2de 3de graad) 5

6 Ik leer - 10%van wat ik lees - 20% van wat ik hoor - 30% van wat ik zie - 50% van wat ik zie en hoor - 70% van wat ik bespreek -80% van wat ik doe -90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser) 6

7 Uitgangspunten 2de graad: alle scholen zijn op het zelfde ogenblik gestart met het werken vanuit een nieuw leerplan: september de graad: alle scholen starten september 2012 Leerplannen 2de graad VV en 3de graad VZ worden geherprofileerd- leerplannen 3de graad OH wordt geactualiseerd 7

8 Uitgangspunten - Vanuit keuze voor christelijke mensvisie, jongeren helpen uitgroeien tot mensen die in verbondenheid en op verantwoordelijke wijze in het leven staan. - Keuze voor totaalvisie op zorg en begeleiding - Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie naar visie op integraal werken. - Belangrijk dat leerlingen al van in de 2de graad de samenhang tussen leerlijnen, componenten en clusters zien en ervaren (geloof in vakoverschrijdend of integraal werken). 8

9 Relatie 2de 3de graad Verzorging voeding Organisatiehulp OA 9

10 Relatie 2de 3de graad: Groei Tweede graad Derde graad Derde graad Algemene doelstellingen 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 3 de leerjaar leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen Algemene doelstellingen Competenties Competenties 10

11 Relatie 2 de - 3 de graad: Competenties Leerlingen groeien vanuit de 9 algemene doelstellingen verder door in derde graad en verwerven zo competenties waarmee ze in arbeidsveld kunnen stappen! Context wordt beroepsgericht en handelingen complexer Zelfde kaders worden gehanteerd vb communicatie, gezondheid, maatlijdzorg, linnen- en interieurzorg 11

12 Uitgangspunten 2de graad = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen + mantelzorg. - We vragen leerlingen om hun eigen gedrag ten aanzien van gezondheid en welzijn in vraag te stellen. - In functie van het ontwikkelen van een beroepshouding vragen we dat ze op een kwaliteitsvolle wijze handelen. 3de graad: zorg voor anderen/professioneel 12

13 Uitgangspunten Rekening houden met juridisch kader: - 2de graad: nog niet relevant - 3de graad: KB 78, decreten zorg en bijstandsverlening, kinderopvang, beroepsprofielen, huidig leerplan OH bevat doelen (handelingen) die eigenlijk een VCA-attest vereisen, beroepsprofielen 13

14 Uitgangspunten Oriëntering We vinden het belangrijk dat leerlingen na de 2de graad een echte keuze kunnen maken en dus reële oriënteringskansen krijgen: - Daadwerkelijk in contact komen met doelgroepen - Kennismaken met de groothuishouding. 14

15 DEEL 3 Leerplan VV 2de graad

16 Leerplan 2de graad VV Context tweede graad: Doelgroepen: medeleerlingen gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar gezonde volwassenen In de situatie van kind en volwassene zijn geen acute veranderingen te verwachten en geen problemen in de communicatie. 16

17 Leerplan 2de graad VV Context tweede graad Opdrachten: met een lage moeilijkheidsgraad aan de hand van duidelijke instructies onder directe begeleiding van de leraar 17

18 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 Binnen een welomschreven opdracht ondersteuninen bij (ped)agogische activiteiten 6 Binnen een welomschreven opdracht een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden 7 Binnen een welomschreven Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen 9 Oriënteren op beroepen binnen de directe en indirecte zorg en studiekeuze 3 Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen 18

19 Realisatie van leerplan in de school AD s = 9 Leerplandoelen = 16 uur per week, gedurende 2 jaar Aanbieden van bepaalde clusters en Minumum 2 uur geïntegreerd werken per week = autonomie van de school Aanbieden van bepaalde kaders 19

20 Leerplan 2de graad 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze 20

21 DEEL 4 LEERPLAN OH INLEIDING BLZ 4-11

22 Studierichtingsprofiel OH Functioneren als logistiek medewerker binnen verschillende settings - Behalen van minstens 1 beroepskwalificatie = logistiek assistent Heterogene beginsituatie van leerlingen K-V-A ( in samenhang) die noodzakelijk zijn voor het aanleren van een beroep, het leren van juiste beroepshouding = centraal Gevolg: leerlingen verwerven beroepshoudingen: - onder supervisie - d.m.v. individuele trajecten 22

23 Beginsituatie Instapvereisten 3de graad bso 2de graad VV is logische onderbouw Ook lln voor wie een ander traject binnen voltijds bso niet zo evident is. 23

24 Wat na de 3de graad? Doorstromen naar 7 OA Doorstromen naar 7 KZ of 7 TBZ- HOB 5 verpleegkunde = minder evident Arbeidsmarkt - Logistiek assistent in zorginstellingen - Logistiek assistent in ziekenhuizen - Optie 6 : poetsvrouw in gezondheids- en welzijnsector - Andere opties : logistiek medewerker 24

25 Visie Vertrekken vanuit christelijke mensvisie In verbondenheid Op verantwoordelijke wijze Totaalvisie vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie 25

26 Competenties/algemene doelstellngen- Settings - C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvangsituaties - C2 als logistiek medewerker werken in indirecte zorg( kleinhuishouding) - C3 als logistiek medewerker in de voedingsdienst - C4 als logistiek medewerker in de linnendienst - C5 als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst C1 ziekenhuizen, zorg- en opvanginstellingen C2 diensten voor gezinszorg, particulieren, C3 instellingen, bedrijven,vakantiecentra, kleinhoreca, voedingszaken,gelegenheidsont haal C4 zorg- en opvanginstellingen, verblijfsinstellingen, wasserijen en linnenservice C5 instellingen, bedrijven, schoonmaakbedrijven 26

27 Competenties/algemene doelstellngen Algemene doelstellingen - AD 1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen - AD 1 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren - AD 3 binnen een welomschreven opdracht in team en in een organisatie werken - AD 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/of loopbaan 27

28 Context Eenvoudige situaties Opdrachten en handelingen: - Eenvoudig; - Duidelijke instructies - Op basis van een gegeven werkplan - In organisatie, in een team 28

29 Context Mate van verantwoordelijkheid - Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke - Hij/zij signaleert - Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen - Hij/zij rapporteert - Hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding) 29

30 Structuur van de studierichting Verplichte algemene module (AD ) Verplichte specifieke module = logistiek assistent in zorginstellingen 1 keuzemodule ( 8 opties mogelijk) 30

31 Verplichte module Keuzemodule 8 opties C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvanginstellin gen C2 als logistiek medewerker werken in de indirecte zorg C3 als logistiek medewerker werken in de voedingsdienst C4 als logistiek medewerker werken in de linnendienst C5 als logistiek medewerker AD1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen AD2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Verplicht algemeen deel AD3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team, werken AD4 Oriënteren op beroepen binnen de indirecte zorg en voorbereiden 31

32 Opties of keuzemodule Optie 1: competentie 2 Optie 2: competentie 3 Optie 3: competentie 4 Optie 4: competentie 5 Optie 5: competentie 2 + competentie 4 Optie 6: competentie 2 + competentie 5 Optie 7: competentie 3 + competentie 5 Optie 8: competentie 4 + competentie 5 32

33 Werkplekleren en stage 33

34 Relatie VV OH 2de graad 3de graad Competenties - C1 als logistiek assistent werken in ziekenhuizen en/of andere zorg- en opvangsituaties - C2 als logistiek medewerker werken in indirecte zorg( kleinhuishouding) - C3 als logistiek medewerker in de voedingsdienst - C4 als logistiek medewerker in de linnendienst - C5 als logistiek medewerker in de onderhoudsdienst 34

35 2de graad Algemene doelstellingen 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze 3de graad Algemene doelstellingen 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie: mond. en schriftel. 3 in groep team/ organisatie werken 9 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/ loopbaan 35

36 2de graad Context Doelgroepen - Medeleerlingen - Gezonde kinderen 2,5-10 jaar - Gezonde volwassenen Opdrachten - Met lage moeilijkheidsgraad - Aan de hand van duidelijke instructies - Onder directe begeleiding 3de graad Context Eenvoudige situaties Opdrachten - Opdrachten en handelingen - Eenvoudig - Volgens duidelijke instructies - Op basis van gegeven werkplan - In organisatie/ team Mate van verantwoordelijkheid - Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke - Hij/zij signaleert - Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen - Hij/zij rapporteert - Hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding 36

37 Opbouw leerplan (leeswijzer) Competentie/algemene doelstelling Context Toelichting Beginsituatie Derde graad Specialisatiejaren Duiding 37

38 Leerplandoelstellingen Toepassing/ concretisering Mogelijke onderliggende doelen Toelichting Samenhang met LPD Beroepsgericht gedeelte 38

39 DEEL 5 LEERPLAN OH AD s BLZ 12-74

40 Deel 1 : algemeen deel 1 binnen een welopschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen Handelen vanuit een totaalvisie 1.1 vanuit ene holistische, emcipatorische en dynamische mensvisie handelen, in relatie tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 de kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse beroepscontext explorenen en aanwenden 40

41 Bij de uitvoering van een opdracht: 1.3 respectvol handelen 1.4 methodisch handelen 1.5 milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 economisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.10 observeren, interpreteren,registreren en rapporteren 1.11 over kwaliteitsbewust handelen reflecteren 41

42 2 binnen een welomschreven opdracht mondeling (in een 1-1 relatie) en schriftelijk communiceren 2.1 verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 2.2 vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 vlot communiceren en heirbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 eigen communicatie afstemmen 2.5 eenvoudige (organisatiegebonden) administratieve opdrachten uitvoeren 2.6 op de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 42

43 3 binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 3.1 verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.2 werken in een instelling/organisatie 3.3 vlot en respectvol communiceren in team 3.4 vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 de eigen communicatie afstemmen 3.6 bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken 3.7 over het werken in team en in een organisatie reflecteren 43

44 4 oriënteren op beroepen en voorbereiden op verder studeren of werken 4.1 arbeids- (en stage) voorwaarrden voor logistiek medewerker (in opleiding) verduidelijken, toelichten en aanwenden 4.2 verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een logistiek medewerker werkt 4.3 kennismaken met verschillende vormen van beroepsuitoefening 4.4 binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 4.5 keuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingenm.b.t. werken en studeren 4.6 eigen competentiegroei in kaart brengen 4.7 het belang van levenslang leren/professionalisering verduidelijken en toelichten 44

45 Deel 2 : specifiek verplichte module Competentie 1- als logistiek assistent werken in ziekenhuis en/of zorg- en opvanginstellingen 1.1 begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten 1.2 de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen exploreren 1.3 profiel en takenpakket van logistiek medewerker in zorginstellingen exploreren 1.4 de wensen, behoeften, berperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 1.5 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 45

46 1.6 de afdelingskeuken ordelijk houden 1.7 voor de dagelijkse orde en netheid op de afdeling instaan en een aangename omgeving creëren 1.8 materialen en benodigheden wegbrengen, reinigen en onderhouden 1.9 bedden opmaken en verschonen 1.10 voor periodiek klein onderhoud van toestellen instaan 1.11 wasgoed verzamelen, sorteren en verdelen 1.12 bij het decoratief en huiseljk inrichten van de gemeenschappelijke ruimten ondersteuning bieden 1.13 materialen en documenten afhalen en wegbrengen 1.14 voor het maaltijdgebeuren zorgen 1.15 bij maaltijden hulp bieden 1.16 de kamers ordelijk houden 46

47 1.17 noodsituaties herkennen en accuraat optreden 1.18 het team helpen bij het hanteren, mobiliseren en verplaatsen van gebruikers met beperkte mobiliteitsproblemen 1.19 verzorgen van intern transport van gebruikers met rolstoel of te voet 1.20 gebruikers motiveren om deel te nemen aan activiteiten en animatie 1.21 bij de voorbereiding van en tijdens activiteiten helpen 1.22 over het handelen als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorg- en opvanginstellingen reflecteren 47

48 Deel 3: keuzemodule Keuze uit verschillende opties Optie 1: competentie 2 Optie 2: competentie 3 Optie 3: competentie 4 Optie 4: competentie 5 Optie 5: competentie 2 + competentie 4 Optie 6: competentie 2 + competentie 5 Optie 7: competentie 3 + competentie 5 Optie 8: competentie 4 + competentie 5 Optie 5 tot 8 zijn mogelijk omwille van inhoudelijke samenhang tussen de competenties 48

49 Competentie 2- als logistiek mederwerker in de indirecte zorg (kleinhuishouding) 2.1 de plaats en betekenis ( visie) van huishouding binnen verschillende settings duiden 2.2 profiel en takenpakket van logistiek medewerker exploreren 2.3 de wensen, behoeften, beperkingen en mogelijkheden van de gebruikers binnen de verschillende settings exploreren 2.4 indirecte zorg plannen en organiseren 2.5 de maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 2.6 interieur- en linnenzorg plannen en voorbereiden 2.7 boodschappen/aankopen doen voor de gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje 49

50 2.8 gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 2.9 gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden 2.10 van de oriëntatie op materiaal/grondstof 2.11 bedden luchten, opmaken en verschonen 2.12 voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 2.13 een huiselijke sfeer in leefruimten creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigheden 2.14 zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg 2.15 over het eigen handelen als logistiek medewerker in de indirecte zorg reflecteren 50

51 Competentie 3- werken als logistiek medewerker in de voedingsdienst 3.1 settings waarbinnen een logistiek medewerker kan worden tewerkgesteld exploreren 3.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 3.3 vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 3.4 vanuit een visie op voedselveiligheid/voedselhygiëne handelen 3.5 voor magazijn/winkelpand/verbruiksruimte/ zorg dragen 3.6 voor het ontvangen en stockeren van voedingsproducten zorg dragen 3.7 tafeltextiel/tafelaankleding reinigen en gebruiksklaar maken 51

52 3.8 tafels dekken 3.9 voor de nazorg in de keuken en verbruiksruimte instaan 3.10 voedingsproducten, materialen en benodigdheden klaarzetten 3.11 voedingsproducten bij maaltijdproductie behandelen 3.12 voor gebruikers zorg dragen 3.13 maaltijden bedienen en verstrekken 3.14 over het handelen als logistiek medewerker in een voedingsdienst reflecteren 52

53 Competentie 4- werken als logistiek medewerker in een linnendienst 4.1 settings exploreren waarbinnen de logistiek medewerker werkt 4.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 4.3 linnen verzamelen en sorteren 4.4 linnen reinigen en bewerken 4.5 linnen drogen 4.6 linnen afwerken 4.7 linnen verdelen 4.8 met klantenrichtlijnen rekening houden 4.9 over handelen als logistiek medewerker in een linnendienst reflecteren 53

54 Competentie 5- werken als logistiek medewerker in een onderhoudsdienst 5.1 settings exploreren waarbinnen de logistiek medewerker werkt 5.2 profiel en takenpakket van de logistiek medewerker exploreren 5.3 verschillen tussen professioneel reiningen en onderhouden in een kleinhuishoudlijke context en in een groothuishoudelijke context exploreren 5.4 het reiningen en onderhouden organiseren en plannen 5.5 lokalen en (leef)ruimten opruimen, verluchten, reiningen en onderhouden 5.6 volgens de wensen en richtlijnen van de gebruiker werken 5.7 over handelen als logistiek medewerker in een onderhoudsdienst reflecteren 54

55 DEEL 6 LEERPLAN OH begrippenkaderberoepsfiches BLZ 77-85

56 Toemaatje Reflecteren = expliciet opgenomen in de LPD Voorbeelden uit deel 1 :algemeen deel 1.11 overkwaliteitsbewust handelen reflecteren 2.6 op de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.7 over het werken in team en in een organisatie reflecteren 4.5 keuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingenm.b.t. werken en studeren Ook in verplichte module en keuzemodelule 1.22 over het handelen als logistiek assistent in ziekenhuizen en/of zorg- en opvanginstellingen reflecteren 2.15 / 3.14 / 4.9 /

57 Reflecteren Waarom leren we leerlingen reflecteren? Wil je dat leerlingen competenter worden, dan is reflectie een belangrijke sleutel. Reflecteren is een meerwaarde in het leerproces. Reflecteren is een essentieel onderdeel van de visie van het leerplan. (leerplandoelen, holistisch, dynamisch en emancipatorisch mensbeeld, sociaal constructivisme). Reflecteren kadert in de visie op levenslang leren. 57

58 Evaluatie Planning Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie 58 58

59 Planning Evaluatie = - Autonomie van de school - Verantwoordelijkheid directie en team OH Voorbereidende fase: - Organisatie en planning volgens ordeningskader van de C, verplichte module en keuzemodule - Evaluatiecriteria SMART formuleren 59 59

60 Planning AD =algemene doelen over twee jaar C1 + keuzemodelule = leerplandoelstellingen: aanleren/inoefenen èn toepassen Gewicht aan AD, C1 en keuzemodule(s) 60 60

61 Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu Voortgang bijhouden Los van attest 61 61

62 Beoordelende evaluatie AD , C1 + keuzemodelule, stage en hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten 62 62

63 Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: - verstaanbaar - wat is bereikt en wat moet er nog evolueren Evluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden

64 Verdere vragen Noden Planning Afspraken 64

Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent

Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht DPB Gent Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische visie Functioneren

Nadere informatie

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/020 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

HAARZORG TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/028 September 2011 (vervangt leerplan D/2000/0279/096)

HAARZORG TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2011/7841/028 September 2011 (vervangt leerplan D/2000/0279/096) HAARZORG TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt leerplan D/2000/0279/096) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2007 LICAP BRUSSEL ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

Begeleider - animator voor Bejaarden

Begeleider - animator voor Bejaarden Leerplan OPLEIDING Begeleider - animator voor Bejaarden Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2013/814/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Communicatief gedrag 40 40 Deontologisch en ethisch

Nadere informatie

ANALYSE COMPETENTIES. [December 2014] Studie uitgevoerd in opdracht van Euregio Scheldemond

ANALYSE COMPETENTIES. [December 2014] Studie uitgevoerd in opdracht van Euregio Scheldemond ANALYSE COMPETENTIES KNELPUNTBEROEPEN [December 2014] Studie uitgevoerd in opdracht van Euregio Scheldemond INHOUDSOPGAVE 1. METHODOLOGIE 5 2. SELECTIE KNELPUNTBEROEPEN 7 3. DE ONDERWIJSSYSTEMEN IN VLAANDEREN

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE. PV Praktijk huishoudkunde TV Huishoudkunde SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): PV

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013

Curriculum praktijkonderwijs. Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Curriculum praktijkonderwijs Invoeringsplan, d.d. 12 maart 2013 Eind november 2012 heeft een groep van vijf schoolleiders met het Platform Praktijkonderwijs gesproken over een landelijk curriculum voor

Nadere informatie

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AUTO-ELEKTRICITEIT DERDE GRAAD BSO DERDE LEERJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2007 (vervangt leerplan D/1996/0279/025 met ingang 1 september 2007) ISBN 978-90-6858-731-9 Vlaams

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057)

AV Geschiedenis B-STROOM. eerste graad 2011/323/1//D/H LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1/1 lt/w. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 2008/057) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Geschiedenis Basisvorming 1/1 lt/w Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM Leerplannummer: 2011/005 eerste graad eerste en tweede leerjaar Nummer inspectie: (vervangt

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie

Personeelswerk. CVO Sociale School Heverlee. Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal 05-06/1526/N/G

Personeelswerk. CVO Sociale School Heverlee. Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal 05-06/1526/N/G Personeelswerk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Sociale School Heverlee 05-06/1526/N/G Deel 1 Situering van de opleiding 2 1 Situering van de opleiding binnen het studiegebied Dit leerplan

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie