geldig per 1 juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geldig per 1 juni 2014"

Transcriptie

1 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0, Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33, Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73, Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 103,45 65,00 168, Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 370,71 0,00 370, Diagnostische pleurapunctie. 50,50 0,00 50, Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter. 40,64 0,00 40, INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM. 867,60 106,77 974, Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS). 622,59 168,56 791, Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten. 554,03 168,56 722, Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten. 462,48 127,87 590, Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten. 204,17 63,94 268, Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting). 128,99 59,07 188, Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum. 232,94 94,42 327, C ureum ademtest (Helicobacter pylori). 70,30 15,86 86, GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH). 223,45 66,56 290, Endoscopische gastrostomie (zie voor open procedure). 377,85 69,72 447, Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten. 168,29 42,62 210, Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 259,97 95,51 355, CAPSULE ENDOSCOPIE. 233,26 133,33 366, Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie. 188,10 42,91 231, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 80,24 20,95 101, Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP). 450,92 127,87 578, Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) ,38 127, , Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ). 283,21 94,42 377, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling. 119,24 31,48 150, Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar. 106,74 31,97 138, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 156,27 5,93 162, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 151,31 7,60 158, Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 96,22 3,66 99, Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap. 134,24 6,68 140, Prenatale screening: counseling. 40,35 33,58 73, Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests. 50,50 0,00 50, Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld. 125,55 122,05 247, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. 544,88 74,27 619, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. 702,84 148,54 851, Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten behandeling. 900,57 222, , Cytologische en/of bacteriologische punctie. 103,45 0,00 103, ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP. 37,69 0,00 37, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 41,97 61,38 103, Echografie van het hart. 40,64 99,94 140, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 23,89 157,88 181, Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 51,67 53,52 105, Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 27,95 157,88 185, Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. 221,64 240,84 462, Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties. 197,97 0,00 197, Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) incl. toeslag bij behandeling op Neonatale IC of Pediatrische IC (zie voor ECMO bij behandeling van volwassenen) ,82 0, , Standaard intra-operatieve neuromonitoring. 0,00 164,79 164, Langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 0,00 219,73 219, Zeer langdurige intra-operatieve neuromonitoring. 0,00 446,12 446, IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS. 77,89 243,46 321, IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren). 52,55 56,18 108, Uitgebreide kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 0,00 117,26 117, Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur. 139,38 15,45 154, Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur. 417,11 105,34 522, AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE. 316,50 79,00 395, ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 217,60 79,00 296, UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR. 260,61 105,34 365, Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 0,00 82,85 Pagina 1 van 20

2 39716 Aanvullende uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG). 82,85 0,00 82, Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur). 73,46 17,56 91, Aanvullende videoregistratie tijdens EEG-registratie 1-2 uur, 2-6 uur of 6-24 uur. 75,19 70,23 145, ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG). 91,76 17,56 109, SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 117,70 17,56 135, Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt. 118,66 28,43 147, MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG. 245,22 29,85 275, Polysomnografie (PSG) 163,08 52,67 215, Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping. 722,48 105,34 827, Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. 60,77 19,72 80, Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow- of fotoplethysmografie. 60,25 19,72 79, Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping. 659,48 210,68 870, Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.). 102,44 29,85 132, Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.). 109,25 79,00 188, MICRONEUROGRAFIE ,40 79, , Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie. 126,31 8,78 135, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 124,91 59,97 184, BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 26,83 16,40 43, Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie. 53,77 17,56 71, Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie. 99,38 37,91 137, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse. 132,70 8,78 141, Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) in kader van een bronlokalisatie analyse. 122,29 105,34 227, Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling. 116,21 8,78 124, Visually evoked potentials (VEP), inclusief objectieve visusbepaling. 119,05 8,78 127, ERP (P300, MRCP. e.d.). 0,00 79,00 79, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) beperkt. 129,66 35,11 164, Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid. 131,65 70,23 201, Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD). 220,02 26,33 246, Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD) in kader van emboliedetectie(> 30 min). 117,52 26,33 143, Trans Craniële (TC) duplex. 124,79 26,33 151, Duplex extracraniële halsvaten. 110,49 14,05 124, DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN. 65,39 14,05 79, Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test. 110,69 26,33 137, Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek. 177,49 14,05 191, Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek. 68,50 21,07 89, OOGBEWEGINGSONDERZOEK. 204,66 26,33 230, PUPILLOMETRIE. 7,75 26,33 34, Eenvoudige electro-retinografie (ERG). 56,52 26,33 82, Uitgebreide electro-retinografie (ERG). 42,57 31,60 74, Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij. 440,85 17,56 458, Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12 0,00 33, Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 40,64 0,00 40, Autonoom functieonderzoek met kantelproef. 29,70 35,11 64, Polymyografie (PMG) / tremorregistratie. 181,98 35,11 217, KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING. 77,33 14,05 91, Oculoplethysmografie (OPG). 89,14 18,95 108, EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR). 47,08 0,00 47, VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR). 17,90 0,00 17, Fundusfotografie. 32,80 0,00 32, Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code. 51,72 0,00 51, Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen. 51,54 0,00 51, Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling. 23,27 0,00 23, Residubepaling longen. 51,74 0,00 51, Spirografische longfunctiebepaling. 33,11 0,00 33, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig. 88,13 82,25 170, Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid. 88,26 103,39 191, BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 36,88 28,09 64, BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN. 37,50 28,09 65, Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur. 143,10 28,35 171,45 Pagina 2 van 20

3 39870 Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen. 140,39 0,00 140, Eenvoudige kwantitatieve analyse electromyografisch (EMG). 0,00 19,01 19, Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd. 133,76 100,29 234, Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling. 134,61 95,90 230, Hematotachografie( HTG). 67,78 15,16 82, Echografie zenuwen en spieren. 51,47 56,88 108, Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn. 30,32 22,18 52, Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 67,60 0,00 67, Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s). 103,45 0,00 103, Spirometrie, voor en na inspanning. 40,64 0,00 40, Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie. 173,09 0,00 173, PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN. 50,15 27,77 77, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 30,42 11,11 41, IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK. 206,76 55,54 262, ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK. 292,38 83,26 375, VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 29,76 18,50 48, KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK. 102,17 55,51 157, Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen. 271,66 277,54 549, Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts). 25,95 7,66 33, FLOW-CYTOMETRIE 319,75 55,51 375, Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen. 927,19 46,63 973, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV. 106,35 27,86 134, Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella). 393,57 55,73 449, HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD 27,20 4,04 31, HYBRIDISATIE, HANDMATIG 76,97 12,69 89, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD 38,15 4,04 42, DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG 70,39 12,66 83, RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF 89,86 15,49 105, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 158,11 12,69 170, DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING). 172,87 12,81 185, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht. 2,02 0,16 2, DIACEETZUUR 0,53 0,16 0, INDICAN 0,64 0,16 0, AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF 7,96 0,32 8, CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK 0,53 0,16 0, UREUM 1,45 0,16 1, CHLORIDE 1,45 0,16 1, GALACTOSEPROEF 4,84 0,32 5, HIPPUURZUURPROEF 6,76 0,64 7, HOMOCYSTEINE 37,79 1,19 38, KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL 13,50 1,44 14, KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD 41,44 1,43 42, PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK 4,53 0,48 5, KREATINE 2,48 0,16 2, URINEZUUR 1,45 0,24 1, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF 2,22 0,16 2, VITAMINE B2 9,57 0,79 10, PREGNAANDIOL 31,22 1,59 32, OESTRIOL 19,05 1,60 20, KETOGENE-STEROIDEN, 17 98,63 1,44 100, KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY 9,27 1,44 10, IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE 34,04 3,18 37, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT 46,67 7,35 54, OESTROGENEN 54,63 1,60 56, METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN 8,54 1,59 10, BLOED (OCCULT), KWALITATIEF 2,87 0,32 3, BILIRUBINE, KWALITATIEF 0,67 0,16 0, GISTPROEF 0,67 0,11 0, VERTERING, KWALITATIEF 0,70 0,16 0,86 Pagina 3 van 20

4 70208 AMYLASE 1,45 0,16 1, LIPASE 1,73 0,32 2, EIWIT 6,22 0,64 6, Calcium in faeces. 5,72 0,64 6, VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF 8,47 0,95 9, MELKZUUR, KWANTITATIEF 10,92 1,59 12, Onderzoek naar Calprotectine in feces. 5,78 0,66 6, Onderzoek naar Elastase in feces. 5,78 0,66 6, LEUCOCYTEN IN FAECES 2,13 0,16 2, OSMOLARITEIT IN FAECES 5,50 0,64 6, CHYMOTRYPSINE IN FAECES 5,69 0,64 6, GALZURE ZOUTEN IN FAECES 5,65 0,64 6, ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES 6,74 0,79 7, PORFYRINES, KWANTITATIEF 32,13 1,60 33, PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES 56,62 1,60 58, SEDIMENT 1,64 0,16 1, ADEMANALYSE 34,75 0,32 35, AMYLASE 1,94 0,48 2, MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN 2,73 0,21 2, BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN 2,01 0,16 2, Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest. 1,45 0,32 1, KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) 5,23 1,27 6, METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK 2,86 0,32 3, VITAMINE C 2,18 0,16 2, KREATININE 1,45 0,32 1, FOSFAAT 1,45 0,32 1, ALKALI RESERVE 2,66 0,48 3, CHOLESTEROL, TOTAAL 1,45 0,48 1, Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces. 1,45 0,48 1, ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM 4,18 0,48 4, VITAMINE A 5,84 0,64 6, IJZER 1,92 1,11 3, VITAMINE E 8,49 0,95 9, LIPOIDEN, TOTAAL 6,31 0,48 6, VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) 8,57 1,59 10, NATRIUM 1,45 0,32 1, KALIUM 1,45 0,32 1, IJZERBINDINGSCAPACITEIT 4,90 0,64 5, AMINOZURENCHROMATOGRAM 39,54 4,77 44, TRANSFERRINE 5,53 0,64 6, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT). 22,54 0,64 23, CHOLINESTERASE 2,84 0,48 3, PYRODRUIVENZUUR 12,07 1,44 13, TRIGLYCERIDEN 1,92 0,95 2, MELKZUUR 10,54 1,43 11, MAGNESIUM 2,64 0,79 3, VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) 12,91 1,43 14, IMMUNOGLOBULINE, ELK 8,53 1,11 9, FENYLALANINE 21,89 0,80 22, CELLEN TELLEN IN LIQUOR 0,71 0,16 0, AMMONIAK 10,54 1,43 11, FIBRINOGEEN 4,01 0,48 4, ASAT, SGOT, TRANSAMINASE 1,45 0,48 1, CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF 2,02 0,32 2, OSMOLARITEIT 2,85 0,48 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK 3,74 1,09 4, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) 3,37 1,09 4, KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE 19,85 5,07 24, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH 3,82 2,28 6,10 Pagina 4 van 20

5 70507 RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 5,08 1,70 6, RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH 10,88 5,58 16, MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM 3,01 5,59 8, INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA 31,09 4,00 35, BETA LACTAMASE TEST 2,65 0,63 3, MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH 3,66 0,89 4, RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH 5,18 1,65 6, MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) 13,91 2,28 16, AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME 10,23 0,90 11, Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode. 3,00 0,16 3, PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN 9,64 0,90 10, Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest). 3,09 0,16 3, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest). 4,32 0,32 4, CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering). 6,59 0,49 7, AGGLUTINATIE, KOUDE 5,65 0,30 5, ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK 6,95 0,90 7, ROSE-TEST 8,85 0,38 9, L-AGGLUTINATIE 5,60 0,19 5, RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) 4,58 0,33 4, TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) 3,57 4,38 7, FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE 10,38 0,90 11, VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) 5,11 0,63 5, PRECIPITATIE REACTIE 7,10 0,35 7, IMMUNODIFFUSIE REACTIE 8,78 2,29 11, IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) 8,29 0,97 9, COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) 7,40 1,12 8, MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) 20,83 0,96 21, Kwantitatieve bepaling van Pro-calcitonine in bloed. 27,38 0,83 28, C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) 3,68 0,32 4, ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) 7,41 0,95 8, ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) 5,13 1,44 6, CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN 38,74 3,55 42, Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)). 1,55 0,16 1, BEZINKINGSSNELHEID 1,51 0,16 1, BLOEDINGSTIJD 9,04 0,16 9, PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING 3,00 0,32 3, PROTROMBINETIJD 3,96 0,16 4, ERYTROCYTEN, RESISTENTIE 2,30 0,16 2, PLASMACELLEN TELLEN 2,39 0,32 2, MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING 2,92 7,94 10, EOSINOFIELEN TELLEN 1,51 0,16 1, TROMBOCYTEN TELLEN 1,51 0,16 1, RETICULOCYTEN TELLEN 2,71 0,16 2, DIFFERENTIELE TELLING (HAND) 3,00 0,16 3, DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) 1,54 0,16 1, LE-CELLEN 4,72 0,51 5, HEPARINE-TOLERANTIE TEST 2,50 0,32 2, HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF 4,66 0,48 5, HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF 9,24 0,96 10, HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF 10,38 1,59 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR II 3,72 0,32 4, BLOEDSTOLLINGSFACTOR V 3,32 0,32 3, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII 6,12 0,32 6, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII 11,29 1,43 12, BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX 24,00 1,43 25, BLOEDSTOLLINGSFACTOR X 6,37 0,39 6, TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL 1,98 0,32 2, TROMBINETIJD 4,21 0,30 4, TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE 5,72 0,64 6,36 Pagina 5 van 20

6 70744 ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN 19,05 1,60 20, PLASMINOGEEN ACTIVTEIT 105,66 0,96 106, GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN 13,33 1,44 14, Transketolase - in erytrocyten. 70,55 1,44 71, Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal. 12,35 1,44 13, Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans. 11,56 1,60 13, ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA-2 104,31 0,96 105, SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG 5,95 0,16 6, CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE 16,57 0,16 16, CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) 31,59 1,44 33, ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF 12,04 1,60 13, NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) 11,98 1,11 13, BNP/NT-PROBNP 17,02 1,59 18, LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM 61,21 0,80 62, ZINK 8,47 0,95 9, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk). 31,71 0,83 32, WORMEIEREN (CONCENTRATIE) 13,53 1,50 15, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 12,75 2,02 14, ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) 7,26 2,02 9, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 12,29 1,50 13, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 12,51 1,50 14, Malaria sneltest. 12,52 1,55 14, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) 20,10 1,50 21, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA 21,14 7,35 28, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA 30,29 7,35 37, VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA 32,50 7,35 39, TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM 90,80 12,68 103, HBS ANTIGEEN 9,83 3,02 12, VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA 15,16 5,58 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 9,95 1,40 11, ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING 5,27 1,70 6, ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) 29,62 9,13 38, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 14,72 5,29 20, ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF 11,35 4,38 15, ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY 14,33 2,54 16, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch. 20,19 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch. 20,40 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch. 19,88 3,14 23, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch. 18,85 3,14 21, Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 19,29 3,14 22, HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF 8,58 0,95 9, HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) 8,57 0,95 9, VITAMINE B1, THIAMINE 8,58 0,95 9, VITAMINE B6, PYRIDOXINE 8,54 0,95 9, VITAMINE H, BIOTINE 8,40 0,96 9, PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF 3,00 0,32 3, PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF 6,86 0,80 7, Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 17,71 1,91 19, MICRO-ALBUMINE IN URINE 3,76 0,79 4, VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) 17,03 1,75 18, HOMOVANILLINE (HVA) 16,99 1,75 18, AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE 40,01 5,56 45, FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF 0,59 0,16 0, BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) 0,62 0,16 0, PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE 97,86 2,40 100, HYDROXYPROLINE 12,66 1,43 14, OXAALZUUR 6,26 0,64 6, O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED 3,97 0,48 4, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 3,91 1,59 5,50 Pagina 6 van 20

7 72417 GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE 1,45 0,48 1, IGG SUBKLASSEN 14,18 1,43 15, VISCOSITEIT 5,71 0,48 6, PRECIPITINEN 14,52 1,27 15, APOLIPOPROTEINE A, B, C, E 8,79 0,95 9, CORTISOL 6,76 0,95 7, CORTISOL, VRIJ 8,24 0,95 9, ALDOSTERON 8,79 0,95 9, HYDROXYPROGESTERON, 17 9,64 0,96 10, PROGESTERON 8,09 0,95 9, TESTOSTERON 8,27 0,95 9, TESTOSTERON, VRIJ 7,64 0,96 8, ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) 7,86 0,96 8, ANDROSTEENDION 9,19 0,95 10, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) 14,46 0,96 15, DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) 8,42 0,95 9, SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) 8,47 0,95 9, SOMATOMEDINE 11,87 0,95 12, PREGNENOLON 9,67 0,96 10, OESTRIOL BIJ GRAVIDAE 7,62 0,96 8, OESTRON, OESTRADIOL, ELK 8,35 0,95 9, GLUCAGON 21,04 0,96 22, INSULINE 8,40 0,95 9, INSULINE-ANTISTOFFEN 8,24 0,96 9, C-PEPTIDE 8,95 0,95 9, ACTH, CORTICOTROFINE 8,54 0,95 9, LUTEINISEREND HORMOON (LH) 6,53 0,95 7, FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) 6,42 0,95 7, THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR 8,02 0,96 8, THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE 9,65 0,96 10, HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL 8,54 0,95 9, HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE 11,24 0,95 12, HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE 9,89 0,96 10, HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE 10,13 1,13 11, GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE 9,12 0,95 10, VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) 8,95 0,95 9, PROLACTINE (PRL) 6,44 1,11 7, Anti Mulleriaans Hormoon (AMH). 11,22 1,14 12, THYROXINE (VRIJ T4) 6,37 1,11 7, TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) 7,83 1,11 8, THYROTROFINE (TSH) 5,34 1,11 6, THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) 9,12 1,12 10, THYROXINE (T4) 7,26 1,12 8, TRIJOODTHYRONINE (T3) 8,40 1,11 9, FOLIUMZUUR 6,42 1,11 7, VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE 7,93 1,11 9, OSTEOCALCINE 9,77 1,12 10, TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) 17,10 1,12 18, ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL 11,61 1,10 12, ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) 16,23 1,11 17, ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE 21,09 1,11 22, BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP 2,30 0,16 2, PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) 8,40 0,52 8, PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) 7,93 1,11 9, NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) 8,51 1,11 9, CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK 8,49 1,11 9, THYREOGLOBULINE 8,95 1,11 10, CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) 7,89 1,11 9, ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) 8,43 1,11 9,54 Pagina 7 van 20

8 72640 BETA-2-MICROGLOBULINE 9,72 1,11 10, CALCITONINE 8,57 1,11 9, GASTRINE 9,84 1,11 10, INHIBINE 10,32 1,11 11, PARATHORMOON (PTH) 8,03 1,11 9, RENINE 9,32 1,11 10, DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) 9,14 1,11 10, FERRITINE 7,93 1,11 9, SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 32,75 0,80 33, BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 22,91 0,80 23, ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 23,11 0,79 23, OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT 19,04 0,79 19, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ). 9,04 0,79 9, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer. 29,39 0,80 30, OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH 26,67 0,79 27, DIURETICA, SCREENING 27,39 0,79 28, ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE 15,25 0,79 16, KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED 5,27 0,79 6, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS 28,30 0,79 29, METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER 19,35 0,80 20, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK 8,51 0,79 9, ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK 17,03 0,79 17, ALUMINIUM 17,14 0,79 17, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,60 0,79 10, ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH 27,64 0,80 28, NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY 8,51 0,79 9, NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH 17,31 0,80 18, LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED 17,54 0,79 18, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY 16,99 0,79 17, IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE 18,45 0,80 19, THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH 10,82 0,80 11, ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE 26,18 0,79 26, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 29,64 0,79 30, CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,55 0,79 9, METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN 20,30 0,80 21, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING 10,13 1,41 11, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY 8,55 1,44 9, ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 22,24 3,51 25, ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE 25,72 0,80 26, LITHIUM 4,03 0,79 4, THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY 9,48 0,79 10, GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER 18,94 0,79 19, GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN 22,60 0,80 23, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol). 17,03 0,79 17, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC. 25,36 0,80 26, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek. 25,43 0,80 26, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent. 78,66 0,79 79, LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH 21,72 2,99 24, ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH 63,26 0,80 64, FRUCTOSAMINE 1,95 0,64 2, GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE 7,01 1,43 8, HBALC 6,32 1,43 7, SIKKELCEL TEST 12,35 1,43 13, BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK 1,45 0,16 1, LIPASE 2,03 0,16 2, CHOLESTEROL, HDL 2,68 0,48 3, ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I 15,25 1,60 16, Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling. 5,68 1,59 7,27 Pagina 8 van 20

9 74336 IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE 11,58 2,70 14, GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) 12,00 0,96 12, KOPER 18,99 1,59 20, BENCE JONES EIWIT 6,86 0,96 7, ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) 29,59 3,52 33, KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH 6,94 0,80 7, PREALBUMINE 6,26 0,79 7, ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS 5,98 0,79 6, KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 7,41 0,79 8, LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK 6,82 0,79 7, IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE 28,24 3,20 31, EIWIT 1,45 0,16 1, ALBUMINE 1,45 0,16 1, MYOGLOBINE 8,79 0,80 9, GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE 8,82 0,80 9, ANTITRYPSINE, ALFA-I 6,78 0,79 7, ALAT, SGPT, TRANSAMINASE 1,45 0,64 2, MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) 1,45 0,48 1, Bepaling Lysozyme in bloed. 7,55 0,99 8, KREATINE-FOSFOKINASE 1,45 0,48 1, ALKALISCHE FOSFATASE 1,45 0,48 1, CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM 6,67 1,27 7, TROPONINE, CARDIALE ISOVORM 6,75 0,95 7, CERULOPLASMINE 7,08 0,95 8, CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF 6,32 0,95 7, COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) 8,45 0,64 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 10,23 4,04 14, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 13,45 5,14 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH 20,31 6,25 26, BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) 26,08 5,14 31, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH 5,12 4,04 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,19 3,43 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,97 4,18 18, KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH 19,57 5,58 25, DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH 5,08 3,42 8, CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT 32,22 0,91 33, KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU 7,71 0,16 7, KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) 3,08 0,64 3, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF 17,03 2,22 19, LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF 3,97 0,63 4, HLA-A, B, C, TYPERING 142,83 10,44 153, HLA-B27 23,84 3,36 27, MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING 5,67 0,79 6, Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling. 3,41 0,48 3, LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING 1,57 0,16 1, TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK 19,10 1,92 21, TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN 21,27 0,80 22, HAPTOGLOBINE 6,53 0,95 7, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT 18,08 1,59 19, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR 10,08 1,59 11, BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN 32,72 1,12 33, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI 27,90 1,60 29, BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII 25,95 1,60 27, APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD 3,01 0,32 3, FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF 6,32 0,96 7, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF 2,34 0,32 2, FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF 8,48 1,11 9, FIBRINOPEPTIDE-A 32,46 1,12 33, ANTITROMBINE III ACTIVITEIT 8,43 1,11 9,54 Pagina 9 van 20

10 77551 PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF 10,72 1,76 12, PROTEINE C ACTIVITEIT 11,29 1,59 12, PROTEINE C ANTIGEEN 19,24 1,59 20, PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN 11,24 1,59 12, PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN 13,02 1,59 14, OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE 13,29 1,43 14, ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM 8,02 0,32 8, HCG KWANTITATIEF UIT SERUM 32,59 1,28 33, Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën. 17,39 0,32 17, Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen. 24,70 1,59 26, IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER 47,27 1,60 48, ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 7,26 0,96 8, KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) 44,34 3,14 47, ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) 33,53 0,79 34, ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) 33,59 0,75 34, REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) 19,40 0,71 20, AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) 33,81 0,79 34, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) 32,59 0,71 33, BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) 82,14 0,79 82, BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) 147,28 0,80 148, BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) 42,25 0,79 43, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 41,27 0,71 41, BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 33,09 0,79 33, HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) 74,95 0,79 75, HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) 173,80 0,78 174, COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) 21,72 0,71 22, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 23,60 0,71 24, IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 31,19 0,64 31, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) 45,85 0,71 46, IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) 146,03 0,65 146, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) 47,27 0,64 47, KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 82,16 0,72 82, IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) 60,11 0,74 60, LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) 70,94 0,64 71, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. 4,72 0,00 4, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, exclusief afname patiëntmateriaal. 6,49 0,00 6, Toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal. 3,83 0,00 3, Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal. 10,44 0,00 10, Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. 7,75 0,00 7, CLB-referentietarief. 12,55 0,00 12, INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) 8,58 0,00 8, Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 107,76 4,48 112, Directe percutane arteriële punctie. 183,06 37,34 220, Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie. 246,04 44,81 290, Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v en ,22 44,81 306, Planigrafie algemeen. 149,35 4,48 153, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE. 162,42 67,21 229, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE. 123,71 44,81 168, DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 94,91 44,81 139, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 77,41 14,94 92, Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 833,45 74,68 908, Embolisatie van vaten. 804,65 134,42 939, Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) ,13 44, , Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team. 980,59 134, , Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 37,01 4,48 41, MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 197,18 60,10 257, MRI hersenen - met contrast. 173,21 45,08 218, MRI hersenen - standaard. 205,88 45,08 250, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 101,91 29,87 131,78 Pagina 10 van 20

11 81370 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 57,64 29,87 87, Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 79,38 29,87 109, Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 37,14 4,48 41, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 101,57 29,87 131, ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 54,78 22,40 77, SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS). 43,21 4,48 47, Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis. 103,53 29,87 133, Echografie orbita inclusief oogbol. 47,35 22,40 69, Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 39,42 4,48 43, CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 109,19 44,81 154, MRI achterste schedelgroeve. 205,88 37,34 243, PARTIELE GEBITSSTATUS. 51,39 4,48 55, VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME. 41,39 4,48 45, Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 41,39 4,48 45, SIALOGRAFIE. 135,81 22,40 158, ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 57,19 22,40 79, Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,24 14,94 70, CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 110,58 29,87 140, Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 38,33 7,47 45, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang. 205,88 37,34 243, Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 37,83 4,48 42, MRI thoracale wervelkolom. 261,11 37,34 298, Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 37,17 7,47 44, MRI lumbosacrale wervelkolom. 205,88 37,34 243, Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 37,14 4,48 41, INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT. 89,11 29,87 118, Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand. 42,49 10,45 52, FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE. 250,71 52,27 302, CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 115,60 30,96 146, ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN. 57,51 29,87 87, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 205,88 44,81 250, Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 37,19 7,47 44, Arthrografie schoudergewricht. 130,80 29,87 160, Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 36,77 4,48 41, Arthrografie elleboogsgewricht. 127,39 29,87 157, Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 36,34 4,48 40, Arhthrografie polsgewricht. 90,96 29,87 120, Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 35,28 7,47 42, Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname. 48,66 4,48 53, Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 36,19 7,47 43, CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 132,19 50,02 182, ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 54,78 22,40 77, MRI thorax(wand), mamma en mediastinum. 168,21 59,74 227, Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 183,82 102,32 286, Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. 122,74 57,55 180, MRI-hart. 246,96 76,74 323, MRI-hart met dobutamine stress-test. 446,62 90,16 536, Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken. 196,86 17,92 214, Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram. 142,47 22,40 164, Radiologisch onderzoek arteriae coronariae. 171,59 7,47 179, Laryngo- en/of bronchografie. 150,64 29,87 180, CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 122,06 44,81 166, Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 36,48 4,48 40, Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 37,17 4,48 41, Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen. 68,58 22,40 90, BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 54,67 7,47 62, LOCALISATIE MAMMATUMOR. 179,83 67,21 247, Echografie van mamma. 57,44 29,87 87, Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 37,59 7,47 45,06 Pagina 11 van 20

12 87042 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 125,00 63,62 188, ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 57,79 29,87 87, Abcesdrainage met echografie. 140,17 74,68 214, MRI abdomen. 205,88 74,68 280, Radiologisch onderzoek slokdarm. 84,16 22,40 106, Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 100,64 22,40 123, INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE. 69,22 29,87 99, Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter. 382,78 112,01 494, Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof. 146,81 59,74 206, Radiologisch onderzoek dikke darm. 130,97 29,87 160, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 515,93 112,01 627, Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 225,75 112,01 337, Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s. 201,08 22,40 223, HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF. 141,86 22,40 164, Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen. 62,75 17,92 80, MRI bekken. 205,88 59,74 265, ANTEGRADE PYLEOGRAFIE. 124,02 17,92 141, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 536,18 89,61 625, Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 284,97 89,61 374, RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK. 127,83 29,87 157, FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA. 268,66 29,87 298, ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 55,90 22,40 78, HYSTERO-SALPINGOGRAFIE. 108,15 17,92 126, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. 47,70 29,87 77, Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën. 239,47 22,40 261, Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet. 47,63 10,45 58, Radiologisch onderzoek arteriën van het been. 218,68 22,40 241, Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie. 238,07 44,81 282, CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel. 116,21 44,81 161, Echografie onderste extremiteit. 57,58 22,40 79, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 205,88 37,34 243, Flebografie van het bekken. 243,29 22,40 265, CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 112,87 29,87 142, Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 37,19 7,47 44, Arthrografie heupgewricht. 126,35 29,87 156, Radiologisch onderzoek bovenbeen. 36,34 4,48 40, Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 36,96 4,48 41, Arthrografie kniegewricht. 80,55 29,87 110, Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 36,38 4,48 40, Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 0,00 51,96 51, Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven). 0,00 78,05 78, Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven). 0,00 78,05 78, Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb.tijd. 0,00 39,02 39, Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toeslag in combinatie met , per 15 min extra patiëntgeb. tijd. 0,00 39,02 39, Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 0,00 61,05 61, SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE). 154,26 60,51 214, SCHILDKLIER UPTAKE-METING. 169,29 60,47 229, SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE. 180,64 30,23 210, STATISCH SKELETONDERZOEK. 206,45 75,58 282, MEERFASEN SKELETONDERZOEK. 224,46 87,68 312, Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. 120,88 60,51 181, Skeletdensitometrie heupen. 109,97 30,23 140, Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. 110,67 30,23 140, Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse. 212,16 75,58 287, LONGPERFUSIEONDERZOEK. 165,31 60,47 225, LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN. 176,64 30,23 206, LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092). 253,67 75,58 329, SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING. 276,91 90,70 367, NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA). 212,10 75,58 287,68 Pagina 12 van 20

13 RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE. 273,09 75,58 348, Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156). 355,95 75,63 431, ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S. 686,78 75,58 762, ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155). 241,71 74,03 315, BEPALING GALZUURMETABOLISME. 280,80 58,76 339, C14-UREUMADEMTEST. 138,60 15,12 153, SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING. 592,34 60,51 652, SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 843,07 75,58 918, SPECT VAN SKELET DETAIL. 213,48 30,23 243, SPECT VAN MYOCARD RUST. 253,29 60,51 313, SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST. 415,32 105,82 521, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244). 344,60 75,58 420, SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244). 382,47 136,05 518, SPECT VAN ABDOMEN. 305,60 60,51 366, BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I ,94 151,26 428, BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401). 495,87 151,26 647, CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING. 131,97 15,13 147, PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 780,32 75,63 855, PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE. 951,29 211, , SCEN-CONSULTATIE 0,00 164,31 164, VERKEERDE BED 331,77 0,00 331, Verblijf gezonde moeder. 297,97 0,00 297, Verblijf gezonde zuigeling. 342,84 0,00 342, Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis. 318,54 0,00 318, Poliklinische bevalling zonder medische indicatie met partusassistentie. 525,88 0,00 525, Poliklinische bevalling zonder medische indicatie zonder partusassistentie. 263,67 0,00 263, Poliklinische bevalling op medische indicatie met partusassistentie. 525,88 0,00 525, Poliklinische bevalling op medische indicatie zonder partusassistentie. 263,67 0,00 263, Verplichte poliklinische bevalling zonder medisch indicatie met partusassistentie. 525,88 0,00 525, Verplichte poliklinische bevalling zonder medisch indicatie zonder partusassistentie. 263,67 0,00 263, IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED. 0,00 62,29 62, Interklinisch IC transport(< 2 uur). Door medisch specialist fysiek begeleid transport van een IC-patiënt tussen ziekenhuizen. 0,00 211,54 211, Interklinisch IC transport(>= 2 uur). Door medisch specialist begeleid transport van een IC-patiënt tussen ziekenhuizen. 0,00 419,45 419, Micu transport < 2 uur ,33 217, , Micu transport >= 2 uur ,33 435, , Neonatale IC ,62 199, , Pediatrische IC ,85 199, , POST IC-HIGH CARE 361,20 26,34 387, IC-dag zwaar ,55 373, , IC dialysetoeslag. 275,18 42,27 317, ZOTELOVERNACHTING 10,01 0,00 10, ZELFMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: TRAINING / INSTRUCTIE (EENMALIG) 396,26 0,00 396, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal). 187,34 0,00 187, Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie exclusief hulpmiddelen (eenmalig). 293,18 0,00 293, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur doch inclusief andere hulpmiddelen (per kwartaal). 175,92 0,00 175, Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur en andere hulpmiddelen (per kwartaal). 61,65 0,00 61, Nabij patiënt trombosediensttest (NPT) (per kwartaal). 22,69 0,00 22, Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie. 6,86 0,00 6, Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie. 6,86 0,00 6, Pre-implantatie genetische diagnostiek - intake (per aangemelde patiënt) ,31 0, , Pre-implantatie genetische diagnostiek - analyse per behandeling (cyclus) ,77 0, , Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, eenmalig kosten 416,27 0,00 416, Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, eenmalig kosten 416,27 0,00 416, Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, per jaar 41,87 0,00 41, Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, per jaar 41,87 0,00 41, Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, onderzoek eicellen 19,70 0,00 19, Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, onderzoek eicellen 19,70 0,00 19, Aafact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 220,22 0,00 220, Aafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 440,43 0,00 440,43 Pagina 13 van 20

14 Aafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 880,86 0,00 880, Advate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 252,81 0,00 252, Advate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 505,62 0,00 505, Advate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,24 0, , Advate, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,86 0, , Advate, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,48 0, , Advate, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,72 0, , Benefix, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 270,30 0,00 270, Benefix, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 540,60 0,00 540, Benefix, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,20 0, , Benefix, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,40 0, , Ceprotin, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,00 0, , Ceprotin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,00 0, , Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 464,28 0,00 464, Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 434,60 0,00 434, Factor X P Behring, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 508,80 0,00 508, Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 773,80 0,00 773, Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,60 0, , Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 214,65 0,00 214, Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 1250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,25 0, , Haemate P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 233,20 0,00 233, Haemate P, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 466,40 0,00 466, Haemate P, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 932,80 0,00 932, Haemocomplettan P, per toedieningeenheid van 1 g bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 365,70 0,00 365, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 249,10 0,00 249, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 498,20 0,00 498, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 996,40 0,00 996, Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Immunine, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 591,48 0,00 591, Immunine, per toedieningeenheid van 1200 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,96 0, , Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 249,10 0,00 249, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 498,20 0,00 498, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 996,40 0,00 996, Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,20 0, , Mononine, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 477,00 0,00 477, Mononine, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 954,00 0,00 954, Nonafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 444,33 0,00 444, Nonafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 888,66 0,00 888, Novoseven, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 797,45 0,00 797, Novoseven, per toedieningeenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,89 0, , Novoseven, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,22 0, , Novoseven, per toedieningeenheid van 8 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,59 0, , ReFacto AF, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 249,10 0,00 249, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 498,20 0,00 498, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 996,40 0,00 996, ReFacto AF, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Wilate, per toedieningeenheid van 450 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 386,37 0,00 386, Wilate, per toedieningeenheid van 900 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 772,74 0,00 772, Wilfactin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 954,00 0,00 954, Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 298,92 0,00 298, Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 597,84 0,00 597, Atenative, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 285,67 0,00 285, Atenative, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 571,34 0,00 571, Atenative, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 857,01 0,00 857, Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 194,99 0,00 194, Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 389,97 0,00 389, Cofact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 194,99 0,00 194, Cofact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 389,97 0,00 389,97 Pagina 14 van 20

15 Hemoleven Factor XI preparaat, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,80 0, , Nanotiv, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 445,20 0,00 445, Nanotiv, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 890,40 0,00 890, Octanate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 219,95 0,00 219, Octanate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 439,90 0,00 439, Octanate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 879,80 0,00 879, Mabthera, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 285,65 0,00 285, Mabthera, per toedieningeenheid van 500 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,25 0, , Wilate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 772,74 0,00 772, Wilate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 858,60 0,00 858, Benefix, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,60 0, , Specifieke behandeling stotteren (logopedie). 76,05 0,00 76, Specifieke behandeling Afasie-patiënten (logopedie). 76,05 0,00 76, Specifieke behandeling cf. Hanen-ouderprogramma (logopedie) ,74 0, , Dagdeeltarief IZS per patiënt (logopedie). 101,57 0,00 101, Overleg met derden te declareren aan derden (logopedie). 76,05 0,00 76, Verslaglegging aan derden te declareren aan derden (logopedie). 76,05 0,00 76, Uittoeslag (logopedie). 21,74 0,00 21, Screening bij directe toegang (logopedie). 19,01 0,00 19, Geriatrische fysiotherapie. 25,50 0,00 25, Psychosomatische fysiotherapie. 37,34 0,00 37, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING M.U.V. E002, E003 EN E004 30,09 0,00 30, LOOPBAD/VLINDERBAD/STANGERBAD (INCL.EVT. MASSAGE EN OEFENEN) 25,28 0,00 25, KINDERFYSIOTHERAPIE 40,55 0,00 40, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 5 T/M 10 PERSONEN 18,03 0,00 18, MANUELE THERAPIE 37,34 0,00 37, EENMALING FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE 53,55 0,00 53, OEDEEMTHERAPIE 37,93 0,00 37, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 2 PERSONEN 30,38 0,00 30, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 3 PERSONEN 27,86 0,00 27, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 4 PERSONEN 21,83 0,00 21, ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE 15,91 0,00 15, TOESLAG THUISBEHANDELING ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE 26,67 0,00 26, BEKKENFYSIOTHERAPIE 38,11 0,00 38, FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN MEER DAN 10 PERSONEN 7,34 0,00 7, Instructie / overleg ouders van de patiënt (fysiotherapie). 25,62 0,00 25, Eenvoudige, korte rapporten (fysiotherapie). 25,19 0,00 25, Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (fysiotherapie). 50,84 0,00 50, Logopedie. 38,03 0,00 38, EENMALIG LOGOPEDISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE 76,05 0,00 76, PREVERBALE LOGOPEDIE 76,05 0,00 76, Lange zitting (fysiotherapie). 41,97 0,00 41, Telefonische zitting (fysiotherapie) 12,82 0,00 12, Screening (fysiotherapie). 12,46 0,00 12, Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie) 25,62 0,00 25, Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie) 42,84 0,00 42, EENMALIG KINDERFYSIOTHERAPEUTISCH RAPPORT 27,98 0,00 27, Toeslag thuisbehandeling (fysiotherapie). 13,89 0,00 13, Screening bij directe toegang extramurale ergotherapie. 15,91 0,00 15, Telefonische zitting (logopedie). 19,01 0,00 19, Internet zitting/telelogopedie (logopedie). 38,03 0,00 38, Logopedische behandeling bij een groep van twee personen. 57,04 0,00 57, Logopedische behandeling bij een groep van drie personen. 38,03 0,00 38, Logopedische behandeling bij een groep van vier personen. 28,52 0,00 28, Logopedische behandeling bij een groep van vijf tot tien personen. 16,30 0,00 16, Docetaxel toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,04 0,00 5, Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,04 0,00 5, Irinotecan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,30 0,00 1, Gemcitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,48 0,00 0,48 Pagina 15 van 20

16 Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,96 0,00 0, Oxaliplatine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,69 0,00 3, Oxaliplatine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,91 0,00 1, Paclitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,93 0,00 2, Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 6,54 0,00 6, Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,84 0,00 7, Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 6,89 0,00 6, Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,41 0,00 7, Trastuzumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,38 0,00 4, Botulinetoxine (Azzalure), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,95 0,00 0, Botulinetoxine (Bocouture), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,78 0,00 1, Botulinetoxine (Botox), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,21 0,00 2, Botulinetoxine (Dysport), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,55 0,00 0, Verteporfin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 8,07 0,00 8, Doxorubicine in gepegyleerde liposomen, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch spec. zorg. 22,06 0,00 22, Vinorelbine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,98 0,00 1, Bevacizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 34,29 0,00 34, Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,48 0,00 29, Bortezomib, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 34,65 0,00 34, Omalizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,66 0,00 2, Omalizumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,60 0,00 2, [90Y]-Ibritumomab-tiuxetan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,58 0, , Pegaptanib, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 233,88 0,00 233, Palifermin, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,31 0,00 1, Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,03 0,00 29, Natalizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,83 0,00 5, Cetuximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,32 0,00 2, Ranibizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 44,38 0,00 44, Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 15,23 0,00 15, Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,72 0,00 0, Voriconazol, toedieningsvorm suspensievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,18 0,00 0, Voriconazol, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,18 0,00 0, Methylaminolevulinaat, toedieningsvorm creme, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 8,61 0,00 8, Panitumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 49,28 0,00 49, Anidulafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,50 0,00 4, Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 8,88 0,00 8, Temsirolimus, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 31,36 0,00 31, Temoporfine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 37,10 0,00 37, Azacitidine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,03 0,00 4, Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,23 0,00 4, Adalimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,48 0,00 14, Certolizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,66 0,00 2, Etanercept, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,76 0,00 5, Etanercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,81 0,00 5, Golimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 23,56 0,00 23, Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,75 0,00 1, Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,15 0,00 3, Anakinra, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,34 0,00 0, Ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 76,87 0,00 76, Cabazitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 79,43 0,00 79, Ipilimumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 901,00 0,00 901, Eribuline, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,82 0,00 4, Collagenase clostridium histolyticum, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven med. specialist. zorg. 11,66 0,00 11, Belimumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 13,36 0,00 13, Bendamustine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,35 0,00 3, Paclitaxel albumine gebonden, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3,51 0,00 3, Micafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,97 0,00 4, Crisantaspase, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 IE bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,85 0,00 0, Catumaxomab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 545,26 0,00 545,26 Pagina 16 van 20

17 Amfotericine B in lipidecomplex, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 12,09 0,00 12, Vemurafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1,67 0,00 1, Laronidase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,84 0,00 14, Alglucosidase alfa, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 111,30 0,00 111, Agalsidase alfa, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 54,57 0,00 54, Agalsidase bèta, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 10,64 0,00 10, Galsulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 315,88 0,00 315, Idursulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 555,62 0,00 555, Clofarabine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 88,78 0,00 88, Eculizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 172,29 0,00 172, Trabectedine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 21,14 0,00 21, Canakinumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gerbuikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 77,73 0,00 77, Mifamurtide, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,64 0,00 7, Ofatumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 24,49 0,00 24, Ivacaftor, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 22,71 0,00 22, Decitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,12 0,00 29, Brentuximab Vedotin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 69,96 0,00 69, Pertuzumab, toedieningsvorm infusievloeistof per gebruikte eenheid van 420 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,00 0, , Bosutinib monohydraat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 28,12 0,00 28, Bosutinib monohydraat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 28,12 0,00 28, Ponatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 15 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 70,08 0,00 70, Ponatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 15 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 70,08 0,00 70, Mecasermine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 17,20 0,00 17, Chondrocelect, toedieningsvorm autologe chondrocytenimplantatie, per gebruikte eenheid van 1 E (= 4 miljoen chondrocyten) bij indicaties die voldoen aan beleidsregel prest en tarieven Med.Spec.Zorg ,22 0, , Axitinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,88 0,00 14, Abatacept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,16 0,00 2, Abirateronacetaat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,15 0,00 29, Bexaroteen, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 75 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 12,55 0,00 12, Lapatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 18,08 0,00 18, Sorafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 200 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 35,48 0,00 35, Gefitinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 89,91 0,00 89, Mitotaan, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 500 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 7,29 0,00 7, Pazopanib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,28 0,00 14, Trabectedine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 21,14 0,00 21, Crizotinib, toedieningsvorm tablet per gebruikte eenheid van 50 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 19,12 0,00 19, Menopauzegonadotrofine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 75 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 22,10 0,00 22, Urofollitropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 75 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 20,72 0,00 20, Follitropine (alfa), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 75 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 30,82 0,00 30, Follitropine (alfa), toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 150 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, 62,34 0,00 62, Follitropine (bèta), toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 50 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, 20,07 0,00 20, Gonadoreline, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 17,19 0,00 17, Gonadoreline, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 3,2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 318,00 0,00 318, Corifollitropine (alfa), toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 50 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 221,25 0,00 221, Enzalutamide, toedieningsvorm capsule, per gebruikte eenheid van 40 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,15 0,00 29, Vismodegib, toedieningsvorm capsule, per gebruikte eenheid van 150 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 238,50 0,00 238, Dabrafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,96 0,00 0, Trastuzumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 600 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg ,75 0, , Vandetanib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 97,17 0,00 97, Vandetanib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 300 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 194,33 0,00 194, Imatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 22,06 0,00 22, Imatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 400 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 86,04 0,00 86, Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 12,5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 47,09 0,00 47, Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 92,97 0,00 92, Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 50 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 184,93 0,00 184, Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 4 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 134,87 0,00 134, Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 256,80 0,00 256, Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 6 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 192,64 0,00 192, Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 355,31 0,00 355, Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 12 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 385,60 0,00 385,60 Pagina 17 van 20

18 Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 24 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 856,62 0,00 856, Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 146,24 0,00 146, Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 293,89 0,00 293, Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 15 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 565,72 0,00 565, Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 20 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 35,85 0,00 35, Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 50 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 70,30 0,00 70, Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 70 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 71,72 0,00 71, Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 140,60 0,00 140, Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 140 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 138,04 0,00 138, Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 2,5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 52,15 0,00 52, Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 106,73 0,00 106, Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 120,20 0,00 120, Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 18,38 0,00 18, Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 63,45 0,00 63, Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 78,26 0,00 78, Nilotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 28,00 0,00 28, Nilotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 200 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 36,04 0,00 36, Regorafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 40 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 56,36 0,00 56, Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 261,43 0,00 261, Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 272,10 0,00 272, Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 15 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 281,54 0,00 281, Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 300,56 0,00 300, Pomalidomide, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 127,90 0,00 127, Spermabank, eenmalige initiële kosten. 68,99 0,00 68, Spermabank, per jaar. 53,76 0,00 53, Spermabank, spermaonderzoek. 51,39 0,00 51, Injectiepen bij somatropine. 174,67 0,00 174, Vacatiegelden, per uur (declarabel tot maximaal 435,50). 0,00 46,93 46, Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak 773,27 463, , Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis. 133,55 277,72 411, PRIMAIRE ZENUWHECHTING ,64 91, , SECUNDAIRE ZENUWHECHTING. 892,55 149, , HERSTEL VAN EEN PERIFERE ZENUW ZONDER TRANSPLANTATIE, MET BEHULP VAN DE OPERATIEMICROSCOOP. 46,56 238,07 284, EXENTERATIO ORBITAE. 681,67 400, , Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom ,65 154, , BLEPHAROPLASTIEK VAN EEN OOGLID, RESPECTIEVELIJK CORRECTIE PTOSIS WENKBRAUW. 193,19 99,22 292, LATERALE CANTHOPEXIE 304,10 105,52 409, ENKELZIJDIGE TRANSNASALE MEDIALE CANTHOPEXIE ,30 257, , HERSTEL BINNEN OF BUITEN OOGHOEK. 682,79 131,68 814, Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, met laterale osteotomie ,72 279, , Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig. 799,50 224, , Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie. 204,75 237,80 442, REPOSITIE VAN VERSE GECOMPLICEERDE NEUSFRACTUUR, MET UITGEBREID WONDTOILET. 262,31 95,39 357, UITGEBREIDE BLOEDIGE REPOSITIE BIJ VERSE SEPTUMFRACTUUR. 677,08 209,29 886, PLASTISCHE SLUITING ORO-ANTRALE PERFORATIE. 79,99 215,31 295, TRACHEOTOMIE ,26 180, , Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 128,65 41,86 170, VERWIJDERING VAN EEN BRANCHIOGENE KYSTE OF GLOMUSTUMOR. 988,67 359, , VERWIJDERING VAN EEN MEDIANE HALSKYSTE OF HALSFISTEL. 702,72 317, , Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. 492,89 110,75 603, ONDERBINDEN VAN GROOT BLOEDVAT. 441,98 181,08 623, RADICALE HALSKLIERUITRUIMING ,81 719, , REGIONALE KLIERDISSECTIE, ENKELZIJDIG. 992,27 350, , Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair 502,49 131,01 633, Consult 37,31 26,16 63, BEHANDELING GROTE DIEPE KAAKABCESSEN. 119,11 149,52 268, OPERATIEVE VERWIJDERING VAN GROTE BENIGNE TUMOREN EN KYSTEN IN KAAK OF WEKE DELEN. 106,89 139,30 246, Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. 321,71 330,75 652, EXTIRPATIE FRENULUM LABII EN LINGUAE. 72,14 117,84 189,98 Pagina 18 van 20

19 Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie. 74,10 117,33 191, Paradontale chirurgie aan één element. 49,49 78,49 127, Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 80,86 113,39 194, PARODONTALE CHIRURGIE AAN ALLE AANWEZIGE ELEMENTEN PER KAAKHELFT. 677,08 159,11 836, Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 82,86 62,79 145, Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft. 84,67 151,29 235, Kleine verrichtingen - extractie (ongecompliceerde extractie zie ) van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of meer andere ingrepen. 59,79 86,97 146, GINGIVAPLASTIEK MET MUCOSATRANSPLANTAAT. 65,79 104,65 170, Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft. 72,05 26,16 98, Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft 307,09 113,13 420, Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft - extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen. 130,97 65,23 196, Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost. 90,67 176,08 266, Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). 68,53 220,60 289, Apexresectie, elke volgende wortel. 55,14 198,22 253, Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken). 112,76 160,02 272, Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. 111,31 196,06 307, MONDBODEM- OF TUBERPLASTIEK PER KAAKHELFT. 186,58 224,86 411, Omslagplooi plastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft. 108,93 189,67 298, Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat. 293,24 286,31 579, Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen, inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken. 93,61 131,80 225, Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. 105,40 117,07 222, VRIJ PREPAREREN MET AANBRENGEN VAN EEN LIGATUUR OF EXTENSIE. 117,36 143,94 261, EXTIRPATIE VAN DE GEHELE TONG ,19 566, , EXTIRPATIE VAN EEN GEDEELTE VAN DE TONG. 270,91 450,73 721, Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum 833,00 346, , Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum 671,50 504, , EXTIRPATIE TUMOR WEKE DELEN VAN DE MOND. 93,44 196,74 290, Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak. 80,41 165,55 245, Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 54,50 219,80 274, Controlebezoek MRA. 31,11 21,98 53, Reparatie MRA met afdruk. 41,15 35,20 76, RESECTIEPROTHESE, OBTURATORKLOS, BESTRALINGSMOULAGE, GELAATSPROTHESE EN SCHEDELPLAAT. 897,69 416, , Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken. 84,20 115,11 199, VERWIJDERING SPEEKSELSTEEN, PER KLIER EN/OF DUCTUS. 99,61 152,23 251, Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis ,98 349, , TOTALE EXTIRPATIE VAN HET OPPERVLAKKIGE DEEL VAN DE GLANDULA PAROTIS ,16 466, , EXTIRPATIE GLANDULA SUBMANDIBULARIS, GLANDULA SUBLINGUALIS OF LYMFEKLIER(EN). 674,26 348, , TOTALE PAROTIDECTOMIE. 866,54 601, , OPERATIE VAN EEN SPEEKSELFISTEL. 347,31 91,57 438, SEQUESTROTOMIE OF DECORTICATIE BIJ OSTEOMYELITIS. 126,82 240,14 366, RESECTIE VAN HALVE BOVENKAAK. 872,68 350, , RESECTIE VAN TOTALE BOVENKAAK. 448,48 235,46 683, RESECTIE VAN HALVE ONDERKAAK 2.067,93 552, , RESECTIE VAN TOTALE ONDERKAAK ,63 361, , COMMANDO-OPERATIE , , , CORRECTIE VAN BENIGE KIN, CORTICOTOMIE TEN BEHOEVE VAN RAPID EXPANSION. 597,43 340,30 937, OSTEOTOMIE/DISTRACTIE VAN DE PROCESSUS ALVEOLARIS FRONTGEDEELTE OF PER KAAKHELFT. 735,14 390, , Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita ,31 977, , Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht. 851,39 585, , OSTEOTOMIE/DISTRACTIE VAN DE MANDIBULA ENKELZIJDIG OF FRONTGEDEELTE ,02 687, , OSTEOTOMIE/DISTRACTIE MAXILLA VOLGENS LE FORT II. 996, , , OSTEOTOMIE/DISTRACTIE MAXILLA VOLGENS LE FORT III. 338, , , PERMANDIBULAIR IMPLANTAAT. 619,57 607, , Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven. 214,37 338,04 552, OPERATIEVE BEHANDELING VAN EEN ENKELVOUDIGE MANDIBULA-FRACTUUR. 612,87 465, , Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur. 631,04 613, , Intermaxillaire fixatie, als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie) - het plaatsen van bone-anchors per kaak. 174,33 197,00 371, VERHOGEN VAN HET TUBERCULUM ARTICULARE VAN HET KAAKGEWRICHT, ENKELZIJDIG. 493,47 338,72 832, Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis, condylotomie, condylar shave of condylectomie, enkelzijdig. 879,79 409, ,87 Pagina 19 van 20

20 DENERVATIE VAN HET KAAKGEWRICHT, ENKELZIJDIG. 335,24 167,04 502, Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 145,97 407,90 553, Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 164,89 186,10 350, KOSTEN IMPLANTATEN 317,56 0,00 317, Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 64,05 142,12 206, OPENEN VAN BOT VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN AUTOTRANSPLANTAAT. 428,59 344,26 772, OPERATIEVE VERWIJDERING VAN OSTEOSYNTHESE MATERIAAL/DISTRACTOR PER KAAKHELFT. 222,45 201,29 423, Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren. 484,53 246,15 730, OPERATIE VAN GROTE EN GECOMPLICEERDE GEZWELLEN. 436,69 351,94 788, BEHANDELING UITGEBREIDE WEKE DELEN LETSELS IN HET GELAAT. 243,05 218,90 461, THIERSCHPLASTIEK 360,95 318,76 679, KLEINE EN/OF WEINIG GECOMPLICEERDE TRANSPOSITIE, TRANSPOSITIE VAN HUID OF OPSCHUIFPLASTIEK. 79,24 291,72 370, GROTE OF GECOMPLICEERDE TRANSPOSITIE DOOR DIRECT OF INDIRECT GESTEELDE TRANSPOSITIE VAN HUID. 318,05 398,05 716, Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. 39,26 44,90 84, Eenvoudige, korte rapporten. 18,88 62,60 81, Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. 23,18 125,00 148, TRANSPOSITIE VAN EEN HUIDSPIERLAP NAAR EEN DEFECT IN MONDHOLTE, PHARYNX, LARYNX EN/ OF OESOPHAGUS , , , TRANSPLANTATIE VAN BOT OF KRAAKBEEN. 656,29 249,72 906, PRIMAIRE BEHANDELING VAN CONGENITALE LIPSPLETEN, ENKELZIJDIG 1.015,11 298, , PHARYNGOPLASTIEK. 760,79 345, , FACELIFT ENKELZIJDIG, RESPECTIEVELIJK RHYTIDECTOMIE VAN GELAAT EN HALS MET ZOGENAAMDE SMASH-PLASTIEK ,96 373, , Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal ,03 143, , Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie 258,66 88,59 347, Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie) 54,50 39,24 93, Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren, geleverd door het ziekenhuis of kaakchirurgen. 32,22 0,00 32, Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto('s) - maximaal éénmaal per dag te declareren. 28,71 39,24 67, Röntgenschedelonderzoek 32,46 26,16 58, Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek 37,95 54,94 92, Functieonderzoek speekselklieren 60,19 73,25 133, Arthroscopie, diagnose en lavage 412,06 169,74 581, Antroscopie. 219,86 78,49 298, Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen - het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen. 41,76 26,16 67, Proefoperatie op model (al dan niet in articulator) 44,59 47,09 91, Extramurale dieetadvisering (per kwartier). 15,68 0,00 15, Toeslag thuisbehandeling extramurale dieetadvisering (per bezoek maximaal 1x per dag) 28,63 0,00 28,63 Pagina 20 van 20

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg dieetadvisering 2015 Behandeling 75% van het gemiddeld door 100% van het gemiddeld door ons Prestatiecode ons 6000 Reguliere behandeling dieetadvisering door vrijgevestigde

Nadere informatie

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ

ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ ARTS-ASSISTENTENKLAPPER GHZ Inhoud 1. Arts-assistent in het GHZ...2 1.1 Wat doet HRM voor de arts-assistent?...2 1.2 Verzekeringen, zaak- en letselschade...2 1.3 Centrale Opleidings Commissie...2 1.4 Arts-assistentenbestuur...2

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

2014KR2. Table Of Contents

2014KR2. Table Of Contents Table Of Contents Casus 1... 3 Casus 10... 8 Casus 11... 10 Casus 12... 12 Casus 13... 14 Casus 14... 16 Casus 15... 17 Casus 16... 20 Casus 17... 23 Casus 18... 24 Casus 19... 31 Casus 2... 35 Casus 20...

Nadere informatie

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

Richtlijnen voor behandeling van. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Richtlijnen voor behandeling van Letsels van het steun- en bewegingsapparaat Februari 2013 Voor u ligt de eerste versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging

Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming. Leading in Diagnostics and Imaging Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Laboratoria, Apotheek en Beeldvorming Leading in Diagnostics and Imaging 1 Inhoud 3 4 5 6 8 12 14 15 17 18 Welkom bij LAB Maastricht UMC+ Transmuraal Diagnostisch Centrum

Nadere informatie

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN

RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RICHTLIJN PALLIATIEVE ZORG BIJ CHRONISCH HARTFALEN Herziende conceptrichtlijn Hartfalen, versie 6, 13 april 2010 Pagina 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Colofon De Richtlijn

Nadere informatie

Verboden-toegestaan-lijst

Verboden-toegestaan-lijst Verboden-toegestaan-lijst Aanleiding Op 22 mei 2014 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de bestuurlijke afspraken met betrekking tot

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie