BELGICA CRUISE 2010/16- REPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGICA CRUISE 2010/16- REPORT"

Transcriptie

1 BELGICA CRUISE 2010/16- REPORT UMONS/ MUMM/IMDC/FABRICOM Period: 31/05-02/06/2010 Subscribers Kevin Denis Université de Mons, Avenue du Champs de Mars 6, 7000 Mons Tel: +32 (0) , Dr. Michael Fettweis MUMM, Gulledelle 100, 1200 Brussels, Tel: +32 (0) , 1

2 CONTENT 1. Cruise details 2. Participants 3. Scientific objectives 4. Operational course 5. Remarks 6. Track Plot 7. Measurements 1. CRUISE DETAILS 1. Cruise number Date / hour (local time) Zeebrugge TD: 31/05 9h30 Zeebrugge TA: 02/06??h00 3. Responsible scientist Kevin Denis Participating institutions UMONS, MUMM, IMDC, FABRICOM 4. Area of interest Belgian continental shelf 2. PARTICIPANTS Institute Participant 31/05 1-2/06 MUMM Michael FETTWEIS 1 x Kevin HYNDRICKX x x Daniel SAUDEMONT x x UMONS Kevin DENIS x x Jean-Yves PARENT x x IMDC Bart QUAX x x FABRICOM Serge DELOOF x x TOTAL 7 6 2

3 3. SCIENTIFIC OBJECTIVES MUMM-MOMO The measurements occur within the framework of the MOMO project. MOMO stands for the monitoring and modelling of cohesive sediment transport and the evaluation of the effects on the marine ecosystem due to dredging and dumping operations. The primary objective of the project is the study of the cohesive sediments on the Belgian Continental Shelf (BCS) using numerical models and field measurements. The combination of monitoring and modelling will provide information on the transport processes of this fine fraction and is therefore fundamental to answer questions on composition, origin and residence of it on the BCS, the change in characteristics of this sediment due to dredging and dumping operations, the effects of the natural variability, the impact on the marine ecosystem especially due to alterations of habitats, the estimation of the net input of hazardous substances in the marine environment and the possibilities to reduce these last two items MUMM-MONIWIND (HYDRO) Op 20 februari 2008 heeft de nv Belwind een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark op de Blighbank verkregen. In dit ministerieel besluit is ook een monitoringsprogramma opgenomen om de mogelijke effecten op het marien milieu van dit windmolenpark op te volgen. In het kader van de monitoring Hydrodynamica (HYDRO) van het windmolenproject Belwind (hoofdstuk HYDRO) dienen metingen te gebeuren van de waterhoogte, stromingen en golven en de turbiditeit op drie tijdstippen, namelijk: voor de bouw, tijdens de bouw van de eerste zes turbines en na de finalisatie van het volledige park. De metingen duren minimum 15 dagen en worden simultaan uitgevoerd op 2 locaties, namelijk op de Blighbank (ter hoogte van de werken) en op de Gootebank (referentiesite metingen worden uitgevoerd door IMDC). MUMM-MONIT Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu in de zone van het BCP en het Schelde-estuarium in het kader van internationale (het Joint Assessment en Monitoring Programme (JAMP), nationale verplichtingen voor de kaderrichtlijn water (KRW) en andere (monitoring van het milieu i.v.m. diverse impacten o.a. zand- en grindexploitaties en baggeractiviteiten). Dit programma behelst de bepaling van organische contaminanten, nutriënten, zoutgehalte, temperatuur, gesuspendeerde stoffen, opgeloste zuurstof, TOC en POC, chlorofyl a, faeofytine, en optische parameters in de waterkolom (bijlagen 1-2), evenals de bepaling van de biomassa en soortensamenstelling van fytoplankton en benthische organismen. Voor het sediment betreft het organische contaminanten, zware metalen en ondersteunende parameters. Voor biota wordt naar de programma s van het ILVO-visserij verwezen. Binnen dit project wordt een grote nadruk gelegd op kwaliteitsborging en controle zowel tijdens de staalname als in het laboratorium. AMORE-3 objectives: ULB-ESA + UMONS The research project AMORE-3 seeks to contribute to the development of Sustainability Science for the management of coastal zones. In particular AMORE-3 address the dual control of changing human activity and climate on eutrophication processes in the Belgian coastal zone and the feedback effect of eutrophication on goods (newly-deployed offshore mussel farming) and services (atmospheric CO 2 absorption) provided by the Belgian coastal zone. UMONS will test the FlowCAM, a real-time digital imaging flow cytometry in field conditions, and more particularly the possibility for continuous measurements and real time analysis of natural phytoplankton communities present in spring in the Southern Bight of the North Sea. 3

4 IMDC-FABRICOM Recuperation of instruments deployed at two locations in the framework of ELDEPASCO wind mill farm monitoring 4. OPERATIONAL COURSE All times are given in local time. Monday, May 31 08h00-09h30 Embarkation of instruments. 10h26 W01 UMONS + MUMM-Monit 10h UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station 11h15 W04 UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station 14h04 W07 UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station 16h05 W09 UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station 19h07 MOW1 MUMM-MOMO recuperation and deployment of tripod at MOW1 (51 N , 3 E 7.360) and deployment of ADCP (51 N , 3 E 7.207) 20h00-21h00 Disembarkation of M. Fettweis at Zeebrugge with rib Tuesday, June 1 00h05 W06 MUMM-Monit 05h43 W10 UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station 09h00 Blighbank UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station MUMM-MONIWIND tripod recuperation, recuperation of ADCP failed as instrument did not answer to signal, new test later the same day. 11h00 Recuperation of MUMM-MONIWIND tripod on the Blighbank (51 N 42.22; 02 E ) 12h00 16h00 18h00 21h00 W05 MUMM-Monit+UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station Gootebank, IMDC RCM9 recuperate, however RCM9 and concrete block cable were twisted. The buoy connected with the ADCP was not found and could not be recuperated. UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station Blighbank New trial to locate the MUMM-MONIWIND ADCP failed UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station W08 UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station Wednesday, May 5 th 9h30-11h17 Bank zonder naam UMONS pumping sea water in the FlowCAM on station IMDC ADCP recuperation and deployment of another ADCP IMDC RCM9 recuperation failed, because of break of chain between concrete block and RCM9. - End of campaign ST1016 4

5 5. REMARKS 1) Because of bad weather conditions on 31/05, the original planning was modified. 2) UMONS: the high majority of stations have been sampled but it was not possible to pump sea water in the FlowCAM when speed of ship exceeds 5 knots. So, only pumping on station was carry out. 3) MUMM-Monit: All stations have been sampled. Not any problem. 4) MUMM-MOMO: All operations at MOW1 were successfully carried out. 5) MUMM-MONIWIND: Recuperation of tripod at Blighbank was succesfull, but ADCP did not answer to the detection signal. 6) IMDC-FABRICOM The tripod recuperated at Gootebank was damaged by a fish net. The ADCP was not found at Gootebank. The tripod could not been recuperated at Bank zonder Naam because it was lost during the recuperation. The rest of the material has been correctly recuperated. 5

6 6. TRACK PLOT Figure 1: Track plot of campaign 2010/12 6

7 7. MEASUREMENTS 7.1 MUMM-MOMO Table 1: Position of the tripod and ADCP at MOW1 Station Lat/Lon WGS 84 Deployment Recuperation MOW1 Tripod 51 N , 3 E /05/ h /18 ADCP 51 N ,,3 E /05/ h /18 Photo 1: tripod at MOW1 after 11 days in the water (deployment was on 20/05 16h11 during 2010/14), no biofouling was developed. 7.2 MUMM-MONIWIND Photo 2: tripod recovered from the Blighbank (51 N 42.22; 02 E ) after 26 days of deployment (5/05 8h45, 2010/12), biofouling was limited. 7.3 IMDC-FABRICOM see document in annex 7

8 Activiteitenverslag IMDC aan boord van Belgica Datum: 05/06/2010 Aan: BMM Auteur: BQU Documentref: Betreft : imdc activiteiten van 31/05/2010 t/m 02/06/2010 aan boord van de Belgica Inhoudstafel 1. 31/05/ /06/2010 GOOTEBANK OPZET: Positie van het ADCP frame op de Gootebank Positie van het RCM9 frame op de Gootebank ACTIES /06/2010 BANK ZONDER NAAM OPZET: Positie van het ADCP frame op de Bank zonder naam Positie van het RCM9 frame op de bank zonder naam ACTIES... 4 International Marine & Dredging Consultants N.V Coveliersstraat 15 - B 2600, Antwerpen tel fax

9 1. 31/05/2010 Geen IMDC activiteiten als gevolg van het slechte weer, eerste actie gepland op de gootebank op 1/06/2010 na de middag. 2. 1/06/2010 GOOTEBANK 2.1. Opzet: Ophalen van 2 meetopstellingen dewelke op 14/05/2010 geplaatst zijn Positie van het ADCP frame op de Gootebank De boei is I3FAB, geel en bevat een wit licht dat in een interval van 20 seconden telkens gedurende 5 seconden flasht. Table 2-1: Coordinaten van de plaatsing op 14/05/2010 Instrument WGS 84 northing WGS 84 easting ADCP frame Bouy I3FAB Positie van het RCM9 frame op de Gootebank 2.2. Acties De boei is I5FAB, geel en bevat een wit licht dat in een interval van 20 seconden telkens gedurende 5 seconden flasht.. Table 2-2 Coordinaten van de plaatsing op 14/05/2010 Instrument WGS 84 northing WGS 84 easting RCM9 frame Bouy I5FAB Boei I5FAB (de boei verbonden met de ADCP-meetopstelling was niet terug te vinden. Vanuit de zodiac werd er op de locatie waar het frame op 14/05/2010 geplaatst was, met de pingerunit gezocht naar de 2 pingers die op dit frame stonden (77 en 79 khz). Geen van beide pingers kon echter gehoord worden. De pinger op de RCM9 andere meetopstelling (75khz) werden wel gehoord, dus een eventueel slecht functioneren van de pingerunit kan hierdoor uitgesloten worden. De nabijgelegen rcm9 meetopstelling kon wel worden bovengehaald omstreeks 15h00, maar bleek helemaal in elkaar gedraaid te zijn (zie onderstaande foto). Beide toestellen bleken evenwel niet beschadigd en hebben correct data gemeten gedurende heel de meetperiode. In Bijlage A staat een copie bijgeleverd van het logboek die dag opgemaakt door de surveyor van IMDC. versie /06/2010 pag 2/10

10 3. 2/06/2010 BANK ZONDER NAAM 3.1. Opzet: Ophalen en terug plaatsen van 2 meetopstellingen dewelke op 23/04/2010 geplaatst zijn Positie van het ADCP frame op de Bank zonder naam De boei is I2FAB, geel en bevat een wit licht dat in een interval van 20 seconden telkens gedurende 5 seconden flasht. Table 3-1: Coordinaten van de plaatsing op 23/04/2010 Instrument WGS 84 northing WGS 84 easting ADCP frame Bouy I2FAB Positie van het RCM9 frame op de bank zonder naam De boei is I4FAB, geel en bevat een wit licht dat in een interval van 20 seconden telkens gedurende 5 seconden flasht.. versie /06/2010 pag 3/10

11 3.2. Acties Table 3-2 Coordinaten van de plaatsing op 23/04/2010 Instrument WGS 84 northing WGS 84 easting RCM9 frame Bouy I4FAB Omstreeks 8:30 werd de ADCP opstelling succesvol opgepikt. Op dek werd de ADCP verwisseld met een nieuwe ADCP en omstreeks 9:30 werd de ADCP op de volgende locatie teruggeplaatst: Instrument WGS 84 northing WGS 84 easting ADCP frame Bouy I2FAB Omstreeks 10:00 werd begonnen met het binnenhalen van de RCM9 opstelling. Echter nadat de boei was binnengehaald en begonnen werd om de boeisteen op te halen, is de kabel tussen de boei en de boeisteen doorgeknapt. Bijgevolg kon de meetopstelling niet meer op de geijkte manier bovengehaald worden. Gezien het strakke tijdsschema van de boot en de grootte van de boot kon er naar de meetopstelling niet gedregd worden. Gezien het knappen van de kabel geen invloed kan hebben op zowel de positie van de meetopstelling als het goed functioneren van de meettoestellen is er beslist om deze meetopstelling pas boven te halen in combinatie met de volgende geplande recovery. In Bijlage A staat een copie bijgeleverd van het logboek die dag opgemaakt door de surveyor van IMDC. versie /06/2010 pag 4/10

12 Bijlage A Copie Logboek (I/LB/14142/10.002/BQU) versie /06/2010 pag 5/10

13 versie /06/2010 pag 6/10

14 versie /06/2010 pag 7/10

15 versie /06/2010 pag 8/10

16 versie /06/2010 pag 9/10

17 versie /06/2010 pag 10/10

BMM Update dd. 18/06/09

BMM Update dd. 18/06/09 BMM Update dd. 18/06/09 Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee Belgica Cruise ST0916 Subscribers Institutes Addresses: Telephones E-mails: Laurence Vigin, Michael Fettweis, Patrick Roose, Koen

Nadere informatie

Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker

Michael Fettweis, Bouchra Nechad, Dries Van den Eynde, Frederic Francken, Vera Van Lancker BEHEERSEENHEID VAN HET MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE SUMO GROEP MOnitoring en MOdellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten op het mariene ecosysteem ten gevolge van

Nadere informatie

Activiteitsrapport (1 januari 2013 30 juni 2013)

Activiteitsrapport (1 januari 2013 30 juni 2013) KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OD NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID VAN HET MATEMATISCH MODEL MOnitoring en MOdellering van het cohesieve sedimenttransport en evaluatie van de effecten

Nadere informatie

Annual National Report Belgium

Annual National Report Belgium 19 th ASCOBANS Advisory Committee Meeting AC19/Doc.2-01 (P) Galway, Ireland, 20-22 March 2012 Dist. 23 February 2012 Agenda Item 2 Annual National Reports 2011 Document 2-01 Annual National Report Belgium

Nadere informatie

Book of abstracts VLIZ. KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY

Book of abstracts VLIZ. KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY Vlaamse overheid Vlaamse overheid Book of abstracts VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY KHBO, Brugge 15 February 2013 VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS DAY 2013 VLIZ VLIZ SPECIAL PUBLICATION 63 BOOK OF ABSTRACTS

Nadere informatie

Final Assessment AMDAR BUSINESS CASE

Final Assessment AMDAR BUSINESS CASE Final Assessment Project AMDAR BUSINESS CASE Determined by KNMI/KLM Joop Konings Arjan Scheffers Frank Grooters Marcel Bult KNMI Project Group AMDAR Business Case Version 1.02 17 May 2011 0. Versions Datum

Nadere informatie

Book of abstracts. VLIZ Young Scientists Day. Brugge, Belgium 31 March 2006

Book of abstracts. VLIZ Young Scientists Day. Brugge, Belgium 31 March 2006 Book of abstracts VLIZ Young Scientists Day Brugge, Belgium 31 March 2006 VLIZ Special Publication 30 2006 Deze publicatie dient als volgt geciteerd te worden: Mees, J.; Seys J., eds (2006). VLIZ young

Nadere informatie

Annual National Report Belgium

Annual National Report Belgium 17 th ASCOBANS Advisory Committee Meeting AC17/Doc.2-01 (P) UN Campus, Bonn, Germany, 4-6 October 2010 Dist. 29 March 2010 Agenda Item 2 Annual National Reports 2009 Document 2-01 Annual National Report

Nadere informatie

NVKD studiedagen 4 6 juni 2015

NVKD studiedagen 4 6 juni 2015 NVKD studiedagen 4 6 juni 2015 Université de Liège Louis Leclercq louis.leclercq@ulg.ac.be http://www.ulg.ac.be Location NVKD conference: Station Scientifique des Hautes Fagnes 137 Rue de Botrange B-4950

Nadere informatie

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea

Nadere informatie

Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde

Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Kliniekstraat 25-1070 Brussel - T.: +32 (0)2 558 18 11 - F.: +32 (0)2 558 18 05 - info@inbo.be - www.inbo.be Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied

Nadere informatie

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet RIVM Rapport 680717004/2008 Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet B Fraters, RIVM JW Reijs, LEI - Wageningen

Nadere informatie

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac.

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac. Vrije Universiteit Brussel Nieuwsbrief voor junioronderzoekers 24 april 2008 INHOUD 1. Deze nieuwsbrief 2. Cursus Leidinggeven 3. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' 4. IES Research Colloquium

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Em issie-immissie. prioritering van bronnen en de immissietoets

Commissie Integraal Waterbeheer. Em issie-immissie. prioritering van bronnen en de immissietoets Commissie Integraal Waterbeheer Em issie-immissie prioritering van bronnen en de immissietoets juni 2000 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep Vi)... Verf-, lak- en

Nadere informatie

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION

RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN, AMSTERDAM POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTING RAINWATER RETENTION MEASURES IN A GREEN DEAL COLLABORATION ^^ 1 RETROFITTING EXISTING HOUSES IN BIERENS DE HAAN,

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

3. What is your opinion on the format of the questionnaire (user-friendly/ Excel sheet etc)? (Open question)

3. What is your opinion on the format of the questionnaire (user-friendly/ Excel sheet etc)? (Open question) Bijlage A Evaluatie formulier: Environmental Questionaire 1. What is your opinion on the content of the questionnaire (sort of questions/themes, amount of questions)? (Open question) 2. Why/ how did you

Nadere informatie

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo Fase 3 Eindrapport drs. P. Schipper (Grontmij Advies & Techniek bv) drs. M. Vissers (Universiteit Utrecht, Fysische geografie) juli 2003 Gouda, SKB Stichting

Nadere informatie

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2 NOBIS 95-2-02 ONDERZOEKSCLUSTER GRONDRADAR (BEHORENDE BIJ HET ONDERZOEKSPROJECT VERBETERING VAN DE POSITIE VAN DE IN-SITU BIODEGRADATIE-VARIANT DOOR TOEVOEGING VAN IMBIBITIE EN DRAINAGE AAN DE BESTAANDE

Nadere informatie

RAAK-PRO PROJECT BUILDING WITH LIVING NATURE

RAAK-PRO PROJECT BUILDING WITH LIVING NATURE RAAK-PRO PROJECT BUILDING WITH LIVING NATURE NEWSLETTER MARCH 2014 Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de voortgang van het RAAK-PRO programma Building with Living Nature over de periode Juli 2013

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN

MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN MEERJARENPLAN VOOR EEN IOP-PROGRAMMA OP HET GEBIED VAN ZELF-HERSTELLENDE MATERIALEN PROPOSAL FOR A NATIONAL (DUTCH) INNOVATIVE RESEARCH PROGRAMME (IOP) ON SELF HEALING MATERIALS SAMENVATTING Samenvatting

Nadere informatie

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 FIRA Platform...

Nadere informatie

Eindverslag. LIFE PROJECTNAAM Restoration of dune habitats along the Dutch coast

Eindverslag. LIFE PROJECTNAAM Restoration of dune habitats along the Dutch coast LIFE Projectnummer LIFE05 NAT/NL/000124 Eindverslag Datum 25 januari 2012 LIFE PROJECTNAAM Restoration of dune habitats along the Dutch coast Projectgegevens Projectgebied Nederlandse kustduinen Project

Nadere informatie

Use Social Media To Your Advantage!

Use Social Media To Your Advantage! Use Social Media To Your Advantage! The validation of the Social Media Strategy Design framework in the municipality of Enschede Master thesis Business Administration UNIVERSITEIT TWENTE. Author: Reinier

Nadere informatie

UM Student Monitor Student satisfaction 2009-2010

UM Student Monitor Student satisfaction 2009-2010 UM Student Monitor Student satisfaction 2009-2010 July 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie